Anlæg # 4, forgasningsgas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæg # 4, forgasningsgas"

Transkript

1 Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport Maj 2009

2 DGC-rapport Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

3 DGC-rapport Anlæg # 4 2/26 Titel : Anlæg #4 Rapport kategori : Målerapport Forfatter : Steen D. Andersen Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : Sagsnavn : Emissionskortlægningsprojekt for decentral kraftvarme 2007 (Miljøprojekt-Energinet.dk)

4 DGC-rapport Anlæg # 4 3/26 Indholdsfortegnelse Side 1 Måleresultater Rekvirent Opgavebeskrivelse Anlægsbeskrivelse Data for gasmotor Data for tjærekedel Udførte målinger Måleresultater Emission Øvrige driftsdata Analyse resultater for UHC, lattergas og aldehyder Analyser for spormetaller, PCDD-/F, Bilag 1. Måleværdier, grafisk præsentation 2. Analyse af uforbrændte kulbrinter og lattergas 3. Aldehydanalyse 4. Rapport fra Analytech for spormetaller 5. Rapport fra Analytech for PCDD/-F og PAH 6. Rapport Analytech for emissionsmåling på anlæg for termisk spildevandsrensning

5 DGC-rapport Anlæg # 4 4/26 1 Måleresultater Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har den som en del af Energinet.dk emissionskortlægningsprojektet udført emissionsmåling på en Jenbacher J320 gasmotor. På gasmotoren har DGC har udført fire emissionsmålinger, hver af en times varighed ved den på måledagen højest opnåelige elydelse. Endvidere er der udtaget prøver med henblik på bestemmelse af aldehydemission, røggassens sammensætning af uforbrændte kulbrinter samt lattergas. For DGC har Analytech Miljølaboratorium udført målinger af spormetaller, polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), polychlorerede dioxiner og furaner (PCDD/F), polybromerede dioxiner og furaner (PBDD/-F), PCB og HCB. Efter ønske fra anlæggets ejer er der desuden udført kortvarige emissionsmålinger på en kedel for afbrænding af tjære og et anlæg for termisk spildevandsrensning. DGC har udført emissionsmålingen på tjærekedlen, mens Analytech Miljølaboratorium har udført emissionsmålingen på anlægget for spildevandsrensning. I Tabel 1a er angivet timemiddelværdier for CO-, NO x - og UHC-emissioner for gasmotoren. Tabel 1b angiver emissioner for tjærekedlen, mens Tabel 1c angiver emissionerne fra anlæg for termisk spildevandsrensning. Værdierne refererer til tør røggas. Tabel 1a Timemiddelværdier for emission fra gasmotor (tør røggas) Gennemsnit, timemiddelværdi O 2 [ %-vol ] 7,7 0,3 CO 1) [ mg/m 3 n ] ) NO x 1)2) UHC 4)1) (Angivet som C-ækvivalent) [ mg/m 3 n ] ) [ mg/m 3 n ] ) CO 2 [ %-vol ] 12,8 0,3 1) Omregnet til 5%-vol. O 2 2) NO + NO 2, NO vægtmæssigt regnet som NO 2 3) Inkl. usikkerhed på iltmåling 4) Total kulbrinte

6 DGC-rapport Anlæg # 4 5/26 Tabel 1b Middelværdier for emission fra tjærekedel (tør røggas) Middelværdi, ½ time O 2 [ %-vol ] 3,7 0,3 CO 1) [ mg/m 3 n ] < 26 3) NO x 1)2) UHC 4)1) (Angivet som C-ækvivalent) [ mg/m 3 n ] ) [ mg/m 3 n ] < 21 3) CO 2 [ %-vol ] 15,0 0,3 1) Omregnet til 5%-vol. O 2 2) NO + NO 2, NO vægtmæssigt regnet som NO 2 3) Inkl. usikkerhed på iltmåling 4) Total kulbrinte Tabel 1c Middelværdier for emission fra termisk spildevandsrensning (tør røggas) Målinger udført af Analytech Miljølaboratorium Middelværdi, 1 time O 2 [ %-vol ] 12,2 CO 1) [ mg/m 3 n ] < 3 NO x 1)2) TOC 3)1) (Angivet som C-ækvivalent) 1) Aktuel iltindhold [ mg/m 3 n ] 463 [ mg/m 3 n ] < 2 2) NO + NO 2, NO vægtmæssigt regnet som NO 2 3) Total kulbrinte

7 DGC-rapport Anlæg # 4 6/26 I Tabel 2 er angivet UHC sammensætningen i røggas fra gasmotoren. Tabel 2 Analyse af UHC i røggas UHC sammensætning [ ppm ] 1) [ %-rel. ] Metan 77,1 91,5 Ethen n.d. - Ethan 7,2 8,5 Propen n.d. - Propan n.d. - i-butan n.d. - n-butan n.d. - Øvrige C 4 n.d. - i-pentan n.d. - n-pentan n.d. - Total [ ppm ] 84,3 - Total [ ppm CH 4 -ækv. ] 91,5-1) Nøjagtigheden vurderes til at være: 5 % for koncentrationer > 100 ppm, 10 % for koncentrationer mellem 10 og 100 ppm og 20 % for koncentrationer < 10 ppm. De angivne ppm og % er volumenandele. Lattergaskoncentrationen (N 2 O)i røggassen er bestemt til 3,05 0,22 ppm (vol). I Tabel 3 er angivet værdier for aldehydmålingen fra gasmotoren. Tabel 3 Analyse af aldehyder i røggas Middelværdi Komponent mg/m 3 n 1) Formaldehyd 4,1 0,3 Acetaldehyd 1,5 0,1 Acrolein < 0,003 2) Propanal 0,13 0,01 Acetone 1,50 0,11 Butanal < 0,003 2) Pentanal < 0,003 2) Hexanal < 0,003 2) Benzaldehyd 0,39 0,03 2) 1) Tør røggas, korrigeret 5% O 2 2) Analyseresultat under laboratoriets detektionsgrænse I Tabel 4 er angivet værdier for spormetaller i røggas fra gasmotoren. Der er udtaget 2 prøver (dobbeltbestemmelse).

8 DGC-rapport Anlæg # 4 7/26 Tabel 4 Analyse af spormetaller i tør røggas Prøve 1 Prøve 2 Middelværdi Partikler, TSP [ mg/m 3 n ] 0,3 0,4 0,4 As [ μg/m 3 n ] 0,23 0,28 0,26 Cd [ μg/m 3 n ] < 0,02 1) < 0,02 1) < 0,02 1) Co [ μg/m 3 n ] < 0,5 1) < 0,4 1) < 0,5 1) Cr [ μg/m 3 n ] 0,054 0,076 0,065 Cu [ μg/m 3 n ] < 0,1 1) < 0,1 1) < 0,1 1) Hg [ μg/m 3 n ] 1,4 1,1 1,2 Mn [ μg/m 3 n ] 0,021 0,016 0,019 Ni [ μg/m 3 n ] 0,012 0,052 0,032 Pb [ μg/m 3 n ] 0,045 0,052 0,049 Sb [ μg/m 3 n ] < 0,1 1) < 0,1 1) < 0,1 1) Se [ μg/m 3 n ] < 0,4 1) < 0,4 1) < 0,4 1) TI [ μg/m 3 n ] < 0,4 1) < 0,4 1) < 0,4 1) V [ μg/m 3 n ] < 0,1 1) < 0,1 1) < 0,1 1) Zn [ μg/m 3 n ] 0,11 0,14 0,13 1) Analyseresultat under laboratoriets detektionsgrænse I Tabel 5 er angivet værdier for PCDD/-F, PBDD/-F, PCB, HCB og PAH i røggas fra gasmotoren. Der er udtaget 2 prøver (dobbeltbestemmelse).

9 DGC-rapport Anlæg # 4 8/26 Tabel 5 Analyse af PCDD/-F og PAH mm. i tør røggas Parameter Enhed Prøve 1 Prøve 2 Middel PCDD/-F (I-TEQ Nato/CCMS), Inkl. DG 2) [ ng/m 3 n ] 0,0039 1) 0,0038 1) 0,0039 1) PCDD/-F (I-TEQ Nato/CCMS), Ekskl. DG 3) [ ng/m 3 n ] - 5) - 5) - 5) PBDD/-F (I-TEQ Nato/CCMS), Inkl. DG 2) [ ng/m 3 n ] 0,016 1) 0,016 1) 0,016 1) PBDD/-F (I-TEQ Nato/CCMS), Ekskl. DG 3) [ ng/m 3 n ] - 5) - 5) - 5) PCB (WHO 2005), Inkl. DG 2) [ ng/m 3 n ] 0, ) 0, ) 0, ) PCB (WHO 2005), Ekskl. DG 3) [ ng/m 3 n ] - 5) - 5) - 5) HCB [ ng/m 3 n ] 1,8 1,7 1,8 PAH, Inkl. DG 2) [ ng/m 3 n ] 0,39 1) 0,42 1) 0,40 1) PAH, Ekskl. DG 3) [ ng/m 3 n ] 0,29 1) 0,35 1) 0,32 1) PAH (BaP ækv.) 4), Inkl. DG 2) [ ng/m 3 n ] 0,011 1) 0,011 1) 0,011 1) PAH (BaP ækv.) 4), Ekskl. DG 3) [ ng/m 3 n ] 0, ) 0, ) 0, ) Naphtalen [ μg/m 3 n ] ) Ét eller flere enkeltstoffer er under laboratoriets detektionsgrænse 2) I beregningen indgår detektionsgrænsen for de enkeltstoffer, der ikke er detekteret 3) Enkeltstoffer under detektionsgrænsen er ikke medtaget i beregningen 4) Benzo[a]pyren ækvivalenter jf. Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-10 5) Alle enkeltstoffer er under detektionsgrænsen Analytech har bestemt røggassens indhold af vanddamp til 9% og volumenstrømmen til 3000 m 3 n tør røggas pr. time. Hørsholm, november 2009 Steen D. Andersen 1 Ansvarlig for DGC s emissionsmålinger 1 Elektronisk udstedt rapport. Kun gyldig med OCES digital signatur for Steen D. Andersen, Dansk Gasteknisk Center.

10 DGC-rapport Anlæg # 4 9/26 2 Rekvirent Energinet.dk er rekvirent i henhold til Miljø projekt Kortlægning af Emissioner fra Decentral Kraftvarme 2007.

11 DGC-rapport Anlæg # 4 10/26 3 Opgavebeskrivelse Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har den som en del af Energinet.dk Miljøprojekt Emissionskortlægningsprojekt for decentral kraftvarme 2007 udført emissionsmåling på en Jenbacher J320 forgasningsgasmotor. Målingen er udført af Steen D. Andersen, Dansk Gasteknisk Center a/s. Der er ikke udført service eller gennemført justeringer, med henblik på at minimere emissionerne fra anlægget, i forbindelse med målingerne. Torben Jensen, Analytech Miljølaboratorium har udført målinger af PCDD/- F og spormetaller mv. Denne målerapport er kvalitetssikret af Jan de Wit, leder af forretningsområdet Kraftvarme og større kedler, Dansk Gasteknisk Center a/s.

12 DGC-rapport Anlæg # 4 11/26 4 Anlægsbeskrivelse Gasmotoren er installeret i et mindre kraftvarmeværk. 4.1 Data for gasmotor Fabrikat: Jenbacher Type: J 320 GSB45 Serienr.: Kendt Nominel elydelse: 648 kw e Aktuel elydelse: 550 kw e (svarer til normal drift) Omdrejningstal: 1500 rpm Timetal: Idriftssat: Data for tjærekedel Kedel Fabrikat: Vølund Danstoker Type: TVB Nr. 11 Serienr.: Kendt Nominel ydelse: 5000 kw Byggeår: 1992 Brænder Fabrikat: Ray Öl- & Gasbrenner Type: BGE 500 Serienr.: Kendt Byggeår: 1978, ombygget 2003

13 DGC-rapport Anlæg # 4 12/26 5 Udførte målinger På gasmotoren er der udført fire emissionsmålinger hver af en times varighed ved den på måledagen højest opnåelige last. Emissionsmålingen er udført som prøvning med DGC's måleudstyr, kalibreret før og kontrolleret efter målingen med medbragte certificerede prøvegasser. Måleresultaterne er registreret på computer ved hjælp af datalogger. Der rapporteres her måleresultater for følgende røggaskomponenter: O 2 CO NO (kortidsmåling) NO x (summen af NO og NO 2 ) UHC (uforbrændt kulbrinter, total sum) CO 2 Som kontrol af last, ydelse mv. er anvendt aflæsning af gasforbrug og elydelse på basis af de på anlægget installerede målere. Der er yderligere udtaget prøver med henblik på gaskromatografiske analyser af røggassen til bestemmelse af: UHC sammensætning Lattergasemission Desuden er der udtaget prøver til bestemmelse af aldehydemission. Aldehydanalyserne er udført af Teknologisk Institut, kemi- & vandteknik, Århus. Analytech Miljølaboratorium har udført målinger af spormetaller, polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), polychlorerede dioxiner og furaner (PCDD/F), polychlorerede biphenyler (PCB) samt hexachlorbenzen (HCB). Røggasudtagene var for alle målinger placeret efter røggasvarmeveksler, umiddelbart før tilgang til skorsten.

14 DGC-rapport Anlæg # 4 13/26 DGC har desuden foretaget en kortvarig måling af emissioner fra tjærekedlen. Analytech Miljølaboratorium har foretaget en kortvaring måling af emissioner fra anlæg for termisk spildevandsrensning. 6 Måleresultater 6.1 Emission Timemiddelværdier for emissionsmålingerne fremgår af Tabel 6. Alle anførte måleværdier refererer til tør røggas. I rapportens Bilag 1 er de tilhørende måleværdier vist grafisk. Tabel 6a Emissionsmiddelværdier for gasmotor (tør røggas) Gennemsnit, time-middelværdier O 2 [ %-vol ] 7,7 0,3 CO [ ppm ] NO x 1) [ ppm ] UHC 2) [ ppm ] CO 2 [ %-vol ] 12,8 0,3 1) NO + NO 2 2) Total kulbrinte, metanækvivalent NO udgjorde ca. 89 %-vol. af NO x (korttidsmåling) i det aktuelle målepunkt. Røggastemperaturen ved målepunktet var under målingen ca. 98 C. Tabel 6b Emissionsmiddelværdier for tjærekedel (tør røggas) Middelværdier O 2 [ %-vol ] 3,7 0,3 CO [ ppm ] < 23 NO x 1) [ ppm ] UHC 2) [ ppm ] < 43 CO 2 [ %-vol ] 15,0 0,3 1) NO + NO 2 2) Total kulbrinte, metanækvivalent NO udgjorde mere end 99 %-vol. af NO x (korttidsmåling) i det aktuelle målepunkt. Røggastemperaturen ved målepunktet var under målingen ca. 176 C.

15 DGC-rapport Anlæg # 4 14/26 Tabel 6c Emissionsmiddelværdier for anlæg for termisk spildevandsrensing (tør røggas), målt af Analytech Miljølaboratorium Middelværdier O 2 [ %-vol ] 12,2 CO [ ppm ] < 3 NO x 1) [ ppm ] 226 UHC 2) [ ppm ] < 4 1) NO + NO 2 2) Total kulbrinte, metanækvivalent I Tabel 7 angives emissionsværdierne i mg/m 3 n omregnet til 5 % O 2 reference. Tabel 7a Timemiddelværdier for emission fra gasmotor (tør røggas) Gennemsnit, timemiddelværdi O 2 [ %-vol ] 7,7 0,3 CO 1) [ mg/m 3 n ] ) NO x 1)2) UHC 4)1) (Angivet som C-ækvivalent) [ mg/m 3 n ] ) [ mg/m 3 n ] ) CO 2 [ %-vol ] 12,8 0,3 1) Omregnet til 5%-vol. O 2 2) NO + NO 2, NO vægtmæssigt regnet som NO 2 3) Inkl. usikkerhed på iltmåling 4) Total kulbrinte Tabel 7b Middelværdier for emission fra tjærekedel (tør røggas) Middelværdi, ½ time O 2 [ %-vol ] 3,7 0,3 CO 1) [ mg/m 3 n ] < 26 3) NO x 1)2) UHC 4)1) (Angivet som C-ækvivalent) [ mg/m 3 n ] ) [ mg/m 3 n ] < 21 3) CO 2 [ %-vol ] 15,0 0,3 1) Omregnet til 5%-vol. O 2 2) NO + NO 2, NO vægtmæssigt regnet som NO 2 3) Inkl. usikkerhed på iltmåling 4) Total kulbrinte

16 DGC-rapport Anlæg # 4 15/26 Tabel 7c Middelværdier for emission fra termisk spildevandsrensning (tør røggas) Målinger udført af Analytech Miljølaboratorium Middelværdi, 1 time O 2 [ %-vol ] 12,2 CO 1) [ mg/m 3 n ] < 3 NO x 1)2) TOC 3)1) (Angivet som C-ækvivalent) 1) Aktuelt iltindhold [ mg/m 3 n ] 463 [ mg/m 3 n ] < 2 2) NO + NO 2, NO vægtmæssigt regnet som NO 2 3) Total kulbrinte

17 DGC-rapport Anlæg # 4 16/ Øvrige driftsdata I Tabel 8 er anført en række andre data for anlæggets drift under målingen. Tabel 8 Supplerende målinger Temperatur, udendørs 2) [ C ] 8 Relativ fugtighed, udendørs 2) [ % RH ] Barometerstand 2) [ hpa ] 1002 Temperatur, motorcelle 2) [ C ] 25 Relativ fugtighed, motorcelle 2) [ % ] 26 Cos 1) - 0,99 El-last 1) [kw] 550 Udstødstemperaturer, gennemsnit 1) [ o C] 539 Tændingstidspunkt 1) [ ] 16 Smøreolietemperatur 1) [ o C] 80 Smøreolietryk 1) [bar] 5,0 Kølevandstemperatur 1) [ o C] 90 Kølevandstryk 1) [bar] 0,7 Gasmixerposistion 1) [%] Blandingstemperatur 1) [ o C] 42 Ladelufttryk 1) [bar] 1,8 Brændgas TOC 3) [%] 5,2 6,6 Brændgas CH 4 3) [%] 2,3 2,6 Brændgas H 2 3) [%] 17,6 20,9 Brændgas CO 2 3) [%] 6,0 9,0 Brændgas O 2 3) [%] 0 Brændgas CO 3) [%] 27,6 33,6 1) Baseret på de på værket installerede målere / SRO-anlæg 2) Aflæst på DGC s medbragte måleinstrumenter 3) Aflæst på analysatorskab på anlægget. Værdierne er lavest og højest.

18 DGC-rapport Anlæg # 4 17/ Analyse resultater for UHC, lattergas og aldehyder I Tabel 9 er givet analyse resultater af UHC i røggas. Analyserne er foretaget af DGC på gaskromatograf. Tabel 9 Analyse af UHC i røggas UHC sammensætning [ ppm ] 1) [ %-rel. ] Metan 77,1 91,5 Ethen n.d. - Ethan 7,2 8,5 Propen n.d. - Propan n.d. - i-butan n.d. - n-butan n.d. - øvrige C 4 n.d. - i-pentan n.d. - n-pentan n.d. - Total [ ppm ] 84,3 - Total [ ppm CH 4 -ækv. ] 91,5-1) Nøjagtigheden vurderes til at være: 5 % for koncentrationer > 100 ppm, 10 % for koncentrationer mellem 10 og 100 ppm og 20 % for koncentrationer < 10 ppm. De angivne ppm og % er volumenandele. Lattergaskoncentrationen (N 2 O)i røggassen blev målt til 3,05 0,22 ppm (vol). På dette anlæg er der målt aldehyd i røggassen. Tabel 10 angiver de målte værdier. Tabel 10 Analyse af aldehyder i røggas Middelværdi Komponent mg/m 3 n 1) Formaldehyd 4,1 0,3 Acetaldehyd 1,5 0,1 Acrolein < 0,003 2) Propanal 0,13 0,01 Acetone 1,50 0,11 Butanal < 0,003 2) Pentanal < 0,003 2) Hexanal < 0,003 2) Benzaldehyd 0,39 0,03 2) 1) Tør røggas, korrigeret 5% O 2 2) Analyseresultat under laboratoriets detektionsgrænse

19 DGC-rapport Anlæg # 4 18/ Analyser for spormetaller, PCDD-/F, I tabel 11 er angivet resultaterne fra Analytech Miljølaboratoriums målinger af spormetaller, polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), polychlorerede dioxiner og furaner (PCDD/F), polybromerede dioxiner og furaner (PBDD/-F), PCB og HCB. Tabel 11 Analyse af spormetaller i tør røggas Prøve 1 Prøve 2 Middelværdi Partikler, TSP [ mg/m 3 n ] 0,3 0,4 0,4 As [ μg/m 3 n ] 0,23 0,28 0,26 Cd [ μg/m 3 n ] < 0,02 1) < 0,02 1) < 0,02 1) Co [ μg/m 3 n ] < 0,5 1) < 0,4 1) < 0,5 1) Cr [ μg/m 3 n ] 0,054 0,076 0,065 Cu [ μg/m 3 n ] < 0,1 1) < 0,1 1) < 0,1 1) Hg [ μg/m 3 n ] 1,4 1,1 1,2 Mn [ μg/m 3 n ] 0,021 0,016 0,019 Ni [ μg/m 3 n ] 0,012 0,052 0,032 Pb [ μg/m 3 n ] 0,045 0,052 0,049 Sb [ μg/m 3 n ] < 0,1 1) < 0,1 1) < 0,1 1) Se [ μg/m 3 n ] < 0,4 1) < 0,4 1) < 0,4 1) TI [ μg/m 3 n ] < 0,4 1) < 0,4 1) < 0,4 1) V [ μg/m 3 n ] < 0,1 1) < 0,1 1) < 0,1 1) Zn [ μg/m 3 n ] 0,11 0,14 0,13 1) Analyseresultat under laboratoriets detektionsgrænse I tabel 12 er angivet værdier for PCDD/-F, PBDD/-F, PCB, HCB og PAH. Der er udtaget 2 prøver (dobbeltbestemmelse).

20 DGC-rapport Anlæg # 4 19/26 Tabel 12 Analyse af PCDD/-F og PAH m.m. i tør røggas Parameter Enhed Prøve 1 Prøve 2 Middel PCDD/-F (I-TEQ Nato/CCMS), Inkl. DG 2) [ ng/m 3 n ] 0,0039 1) 0,0038 1) 0,0039 1) PCDD/-F (I-TEQ Nato/CCMS), Ekskl. DG 3) [ ng/m 3 n ] - 5) - 5) - 5) PBDD/-F (I-TEQ Nato/CCMS), Inkl. DG 2) [ ng/m 3 n ] 0,016 1) 0,016 1) 0,016 1) PBDD/-F (I-TEQ Nato/CCMS), Ekskl. DG 3) [ ng/m 3 n ] - 5) - 5) - 5) PCB (WHO 2005), Inkl. DG 2) [ ng/m 3 n ] 0, ) 0, ) 0,0003 1) PCB (WHO 2005), Ekskl. DG 3) [ ng/m 3 n ] - 5) - 5) - 5) HCB [ ng/m 3 n ] 1,8 1,7 1,8 PAH, Inkl. DG 2) [ ng/m 3 n ] 0,39 1) 0,42 1) 0,40 1) PAH, Ekskl. DG 3) [ ng/m 3 n ] 0,29 1) 0,35 1) 0,32 1) PAH (BaP ækv.) 4), Inkl. DG 2) [ ng/m 3 n ] 0,011 1) 0,011 1) 0,011 1) PAH (BaP ækv.) 4), Ekskl. DG 3) [ ng/m 3 n ] 0, ) 0, ) 0, ) Naphtalen [ μg/m 3 n ] ) Ét eller flere enkeltstoffer er under laboratoriets detektionsgrænse 2) I beregningen indgår detektionsgrænsen for de enkeltstoffer, der ikke er detekteret 3) Enkeltstoffer under detektionsgrænsen er ikke medtaget i beregningen 4) Benzo[a]pyren ækvivalenter jf. Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-10 5) Alle enkeltstoffer er under detektionsgrænsen Analytech har bestemt røggassens indhold af vanddamp til 9% og volumenstrømmen til 3000 m 3 n tør røggas pr. time.

21 DGC-rapport Anlæg # 4 20/26 Udvalgte måleværdier, grafisk præsentation BILAG 1.1 Anlæg 4, , 1. periode, Jenbacher J320, forgasningsgas CO CO, NO & NOx [ppm] O O2 [%-vol] 300 NO x NO 0 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11: Tidspunkt Anlæg 4, , 1. periode, Jenbacher J320, forgasningsgas UHC [ppm] O O2 [%-vol] UHC 0 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11: Tidspunkt

22 DGC-rapport Anlæg # 4 21/26 Udvalgte måleværdier, grafisk præsentation BILAG 1.2 Anlæg 4, , 3. periode, Jenbacher J320, forgasningsgas CO CO, NO & NOx [ppm] O O2 [%-vol] 300 NO x NO :14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 Tidspunkt Anlæg 4, , 3. periode, Jenbacher J320, forgasningsgas UHC [ppm] O O2 [%-vol] UHC :14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 Tidspunkt

23 DGC-rapport Anlæg # 4 22/26 BILAG 2 Analyserapport, UHC-sammensætning og N2O

24 DGC-rapport Anlæg # 4 23/26 BILAG 3 Aldehydanalyse Analyserapport fra Teknologisk Institut. Prøve 1 blev forurenet med luft under prøvetagningen. Værdierne fra prøve 1 er derfor ikke medtaget ved beregning af middelværdi.

25 DGC-rapport Anlæg # 4 24/26 Måling af spormetaller BILAG 4

26 DGC-rapport Anlæg # 4 25/26 Måling af PCDD/-F og PAH m.m. Bilag 5

27 DGC-rapport Anlæg # 4 26/26 Emissionsmåling, anlæg for termisk spildevandsrensning BILAG 6

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg B3 Februar 2009 RAPPORT NR.: 09-2213 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør Sven-Erik

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A3 August/september 2008 RAPPORT NR.: 08-8928 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker OleKenneth Nielsen, Malene Nielsen og Marianne Thomsen Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Anlæg # 15. Gasmotoranlæg, Deutz MWM TBG 604. Målerapport 731-28-15 November 2009

Anlæg # 15. Gasmotoranlæg, Deutz MWM TBG 604. Målerapport 731-28-15 November 2009 Anlæg # 15 Gasmotoranlæg, Deutz MWM TBG 604 Målerapport 731-28-15 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 15 1/15 Anlæg # 15 Gasmotor: Deutz MWM TBG 604 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

Anlæg # 19. Gasturbineanlæg, Alstom GT35C2. Målerapport 731-28-19 November 2009

Anlæg # 19. Gasturbineanlæg, Alstom GT35C2. Målerapport 731-28-19 November 2009 Anlæg # 19 Gasturbineanlæg, Alstom GT35C2 Målerapport 731-28-19 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 19 1/14 Anlæg # 19 Gasturbine Alstom GT 35 C2 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Projektrapport Februar 26 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 26 Titel : Formaldehydimission

Læs mere

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 4 April

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A5

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

Rask Mølle Kraftvarmeværk

Rask Mølle Kraftvarmeværk Rask Mølle Kraftvarmeværk A.m.b.a. TEST: Reg.nr. 310 Rolls Royce KRGS-9G4 gasmotor Prøvningsrapport November 2007 730.77 UB32 Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond DANAK administrerer den danske

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Eltra PSO projekt 3141 Delrapport 2 Anlægskarakterisering og emissionsdata for gasfyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Maj 22 Dansk Gasteknisk

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 27 Energinet.dk miljø-projekt nr. 7/1882 Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 2 April

Læs mere

Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme

Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme Eltra PSO projekt 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Delrapport

Læs mere

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer Arne Oxbøl Fremgangsmåde for hver parameter (stof) Vurdering af metodeusikkerhed Datamaterialet er indsamlede enkeltmålinger fra de enkelte anlæg inden for

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/B3 Lars

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Eltra PSO projekt 3141 Delrapport 4 Måleprogram og analyse af emissioner fra gasfyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e April 2003 Dansk Gasteknisk

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882

Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 5. Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme, 2006 Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas Rapport nr. 35-6 Præstationsprøvning 6 NO x, CO, O, H O, HCl, HF, SO og volumenstrøm i strømmende gas Arne Oxbøl. juni 6 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013 Rapport Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: Weifa AS Arne Kristian Øvland Gruveveien 1 N-3791 Kragerø Norge 26. februar 2013 JV/- Eurofins

Læs mere

Dato: 2001.10.09 Rapportnr.: 300-ELAB-0668 Side 1 af 9. Init.: KWI/MRI Sagsnummer: 270-1-0183 Antal bilag: 0

Dato: 2001.10.09 Rapportnr.: 300-ELAB-0668 Side 1 af 9. Init.: KWI/MRI Sagsnummer: 270-1-0183 Antal bilag: 0 Reg.nr. PRØVNINGSRAPPORT Dato: 21.1.9 Rapportnr.: ELAB668 Side 1 af 9 Sagsnummer: 27118 Antal bilag: Rekvirent: Kontaktperson: Carsten Primdal Firma: Primdal & Haugesen A/S www.phstoker.dk Adresse: Bjørnevej

Læs mere

Rapport Præstationsprøvning UHC og VOC

Rapport Præstationsprøvning UHC og VOC Rapport nr. 29-2004 Rapport Præstationsprøvning 1-2004 UHC og VOC Kurt Egmose 13. januar 2005 Baggrund En af Referencelaboratoriets vigtigste opgaver er at gennemføre sammenlignende prøvninger blandt de

Læs mere

Beregning af metantal

Beregning af metantal Beregning af metantal Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har pga. forventningen om større variation i gaskvaliteten udviklet et nyt beregningsprogram til bestemmelse af metantallet for naturgas. Metantallet

Læs mere

Kondensat fra naturgasfyrede enheder

Kondensat fra naturgasfyrede enheder Kondensat fra naturgasfyrede enheder Notat Juni 2016 Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk DGC-notat 1/5 Kondensat fra naturgasfyrede enheder

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011 Test af gasapparater på biogas Projektrapport April 2011 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Test af gasapparater

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 3 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Artikel til Dansk Kemi RECCAT -konceptet Udvikling af en ny lovende katalysatortype Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Indledning Nye naturgasfyrede gasmotorer på

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 1 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Rapport. Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning. Bilag B. Februar Lars Kristensen Pillevej Lemvig. 24.

Rapport. Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning. Bilag B. Februar Lars Kristensen Pillevej Lemvig. 24. Bilag B Sagsnr. 222824B-151-122/Rev.1 Rapport Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning Februar 2015 Rekvirent: Lemvig Biogas A.m.b.A. Lars Kristensen Pillevej 12 7620 Lemvig Dato: Udført af:

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 4 Præstationsmåling 1-2013

AffaldVarme Aarhus. Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 4 Præstationsmåling 1-2013 AffaldVarme Aarhus, Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 4 Præstationsmåling 1-2013 Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: AffaldVarme Aarhus Affaldscenter, Forbrændingsanlægget Hanne Tokkesdal

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger

Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger 30. juni 2015 604862_samlerapport_v1_mano_01-07-2015 Side 1 af 17 Titel: Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger Rekvirent: PCB

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det?

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Brændeovne og biomassekedler Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Ole Schleicher Mail: osc@force.dk Tlf.: 4326 7540 FORCE Technology Seminar

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Præstationsprøvning metaller på/i filtre og væsker

Præstationsprøvning metaller på/i filtre og væsker Rapport nr. 44-2007 Præstationsprøvning 2007 Metaller, partikler, CO, O 2 og H 2 O i strømmende gas og metaller på/i filtre og væsker Arne Oxbøl 4. april 2008 Revideret 18. juli 2008 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Følgebrev Kemisk og sensorisk bestemmelse af 1 kontorserie

Følgebrev Kemisk og sensorisk bestemmelse af 1 kontorserie Holmris Office Att.: Lene Nissen Odinsvej 5 8850 Bjerringbro 2011.04.13 lwf/-/hbs Følgebrev Kemisk og sensorisk bestemmelse af 1 kontorserie Ifølge aftale fremsendes vedlagt rapport vedrørende kemisk og

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Indregulering af gasblæseluftbrændere

Indregulering af gasblæseluftbrændere Indregulering af gasblæseluftbrændere Gasblæseluftbrændere Kippunktmetoden. 7000 Weishaupt G5, CO-emission korrigeret til 0%-vol. O 2 fuld last CO [ppm] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 co 0 0 2 4 6 8 10

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Analyserapport nr. 636028 del 4 Partikelemission fra levende lys

Analyserapport nr. 636028 del 4 Partikelemission fra levende lys Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 20 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport nr. 636028 del 4 Partikelemission fra levende lys Dato 24.

Læs mere

Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue.

Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue. PRIMO Danmark A/S Att.: Carsten Andersen Jernbanegade 11 6862 Tistrup 2009.04.20 Revideret 2009.05.18 lwf/-/hbs 299716 Følgebrev Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue. Resultatet

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral Måling af emissioner til luften Præstationskontrol for SO2 og stikprøver for HCHO Akkrediteret rapport 115-29781 C Målinger

Læs mere

Elektroniske røggasmålere

Elektroniske røggasmålere Elektroniske røggasmålere Elektroniske røggasmålere anvendes i dag til kontrol af forbrændingskvaliteten. Målerne varierer i pris og formåen, men typisk kan alle måle grundlæggende parametre som: - Ilt

Læs mere

C0 2 -opløsning i havvand

C0 2 -opløsning i havvand C0 2 -opløsning i havvand Projektrapport Oktober 1994 C:0: 2... opløsning i havvand Eksperimentel undersøgelse på kulfyret kraftværk Asger Nedergaard Myken Niels Bjarne Rasmussen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Analyserapport nr. 636028 - del 1 Partikelemission fra levende lys

Analyserapport nr. 636028 - del 1 Partikelemission fra levende lys Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 20 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport nr. 636028 - del 1 Partikelemission fra levende lys Dato

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 1 Præstationsmåling 1-2013

AffaldVarme Aarhus. Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 1 Præstationsmåling 1-2013 AffaldVarme Aarhus, Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 1 Præstationsmåling 1-2013 Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: AffaldVarme Aarhus Affaldscenter, Forbrændingsanlægget Hanne Tokkesdal

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas

Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas Jan de Wit, Steen Andersen, Leo van Gruijthuijsen Disposition Gasnettet Biogas Bionaturgas Driften, eksempler Nyttige info-sider Hvad siger gasreglementet?

Læs mere

Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme

Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme Mange decentrale kraftvarmeværker har bidraget med data til Eltra`s miljøkortlægning. Kortlægningen er nu afsluttet, og det er for første gang muligt at præsentere

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Når motoren bruger gas

Når motoren bruger gas Artikel 1/5 Når motoren bruger gas Kompakt 300 kw e kraftvarmeenhed. Motor, generator, udstødskedel samt lyddæmper er monteret på rammen. Hvor mange og hvor? Der er nu opstillet i alt ca. 800 gasmotorer

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Indholdsfortegnelse

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Indholdsfortegnelse Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af ilt ( ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Parameter Ilt, Anvendelsesområde Måling af i luftemissioner fra virksomheder. Metode Kontinuert bestemmelse

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Udgivelsesdato : 14. oktober 2008 Projekt : 40.4492.02 Udarbejdet : Knud Erik Poulsen Side

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 1 02 / 11-2005 Jens M. Jakobsen PonPower A/S -Esbjerg Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 2 02 / 11-2005 Caterpillar gasmotorer i Danmark. Dato: 10-september-2004 Facta om CATERPILLAR

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11. PRØVNINGSRAPPORT Undersøgelse af vandprøver Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.07 Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse, Teknologisk

Læs mere