HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med"

Transkript

1 Tilbudsgrundlag vedr. HSN d , kl. 14:20 HSN Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedrørende etablering af og support på system til central styring, udrulning af software, backup, håndtering af brugerressorcer m.m. på s skoler (22 lokationer) 22. marts 2007 Skriftlige spørgsmål modtaget: 15. marts 2007 Svar udsendt: 22. marts 2007 Tilbudsfrist: 10. april 2007 Tilbud sendes til:, Skoleafdelingen Klakring Stationsvej Juelsminde Att.: IT-konsulent Thomas Skovgaard Side 1 af 25

2 Tilbudsgrundlag vedr. HSN d , kl. 14:20 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning Baggrund og eksisterende IT-situation Beskrivelse af og kommunens skoler Beskrivelse af skolernes infrastruktur og nuværende IT-anvendelse Netværk Servere Arbejdsstationer Print & kopi Software Leverancens omfang 6 2. Betingelser for afgivelse af tilbud Tilbudsfrist og behandling af spørgsmål Tildelingskriterier Omkostninger ved tilbudsgivning Tavshedspligt Forventninger til tilbudsgiveren og aftaleindgåelsen Underretning om leverandørvalg Tilbuddets disponering og vejledning, inkl. Skema til prisoversigt Disposition for tilbud Krav til leverancen Krav vedr.: projektledelse og beskrivelse af projektorganisationen Krav vedr.: s ressourcer Tilbudsgivers forhold Uddannelse Krav til leverancens bestanddele Krav vedr.: servere Krav vedr.: opsætning af arbejdspladser - brugergrænseflade og snitflader Krav vedr.: centralt administrationssystem Krav vedr.: vedligeholdelse Krav vedr,: konfiguration Krav vedr,: specifikation af leverancer og priser, inklusive medfølgende dokumentation mv Krav vedr,: licensbetingelser Krav vedr.: administration og brugernavne Bilag Bilag Bilag Bilag 4 & 5 24 Side 2 af 25

3 Tilbudsgrundlag vedr. HSN d , kl. 14: Indledning Dette materiale er beregnet for tilbudsgivere af server-software, konsulent-ydelser i forbindelse med implementering af server-løsninger samt nødvendig hardware i forbindelse med anskaffelse af en samlet IT-løsning til s skoler. Formålet med materialet er at danne baggrund for interesserede virksomheders udarbejdelse af et skriftligt tilbud, som kan danne grundlag for kommunens valg af leverandør og aftaleindgåelse. Udbudet er ikke omfattet af EU-udbudspligten, da kontrakten anslås at have en værdi under tærskelværdien for EU-udbud. Udbudet følger derfor ikke reglerne for EU-udbud. Alle der er interesserede i opgaven, kan afgive tilbud i henhold til specifikationerne i nærværende udbudsmateriale. Der vil ikke blive afholdt prækvalifikation. Materialet er på dagen for offentliggørelse sendt til nedenstående virksomheder: ITeo as Gisselfeldvej 12 A 4690 Haslev Att.: Helle Andersen Itx Vestervang Horsens Att.: Morten Steen Søndergaard Mikro Værkstedet A/S Lucernemarken Odense S Att.: Claus Åsleff TopNordic Olof Palmes Allé Århus N Att.: Karen Olsen KMD Spanien Aarhus C Att.: Søren Mogensen Materialet er suppleret med yderligere information formuleret på baggrund af spørgsmål indsendt fra interesserede virksomheder. Supplerende information er markeret med grønt og interesserede virksomheders spørgsmål med blåt. I perioden 1. marts 8. marts er det oprindelige tilbudsgrundlag blevet rekvireret af følgende interesserede virksomheder, der i lighed med de virksomheder, der modtog materialet på dagen for offentliggørelse har fået tilsendt nærværende materiale: Armada Hosting Trøjborgvej Århus N Att.: Kenneth Fabrin Netkoncept A/S Sønderhøj 1 DK-8260 Viby J Att.: Henrik Callesen Madsen DELL A/S Arne Jacobsens Allé København S Att.: Michael Skovsgaard Intentionen med formuleringen af tilbudsgrundlaget er at give de interesserede virksomheder mulighed for at tilbyde opgaven uanset hvilken teknologi, der anvendes. Kravspecifikationen skal således læses som en række opgaver, ønsker løst med etableringen af HSN. Derfor vil Hedensted Kommune også tilgodese løsninger, der varetager de formulerede krav anderledes end specificeret såfremt opgaverne vurderes at blive løst på hensigtsmæssig vis. Spm Jf. nedenstående liste over need2have og nice2have - hvad ønskes? Vægtning af delelementer i den samlede løsning OS Deployment Serverovervågning Application Deployment Backup Inventory Brugeradministration Overtagelse af fjerncomputer Support for tynde klienter Logning af internettrafik Support for Apple Macintosh Brugerfladehåndtering Af de nævnte delelementer er de første ufravigelige krav og de to sidste (kursiverede) er optioner. Side 3 af 25

4 1.2 Baggrund og eksisterende IT-situation Med baggrund i s gældende IT-strategi, ønsker Hedensted Kommunes skoler at udskifte og opgradere understøttelsen af skolernes IT-platform, blandt andet for at effektivisere brugen af systemerne og centralisere administrationen af IT-platformen. Positive erfaringer fra opr. s skolevæsen med central udrulning af al software på undervisningsmaskiner 1 ligger til grund for ønsket om at etablere HSN (Hedensted Skole Netværk) Beskrivelse af og kommunens skoler Den nye er en vækstorienteret landkommune centralt i Danmark. Kommunens udvikling skal bygge på de særlige muligheder, de enkelte lokalsamfund har. Samarbejdet mellem DDK kommunerne (opr. Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum), som nu er samlet i Hedensted kommune, startede i Forkortelsen DDK dækker over betegnelsen De Digitale Kommuner og afspejler, at der i starten hovedsageligt var tale om et IT-samarbejde. Kommunen har 20 folkeskoler og 2 ungdomsskoler, med ca elever og ca. 550 lærere Beskrivelse af skolernes infrastruktur og nuværende IT-anvendelse s nuværende IT-platform på de 7 skoler i opr. Hedensted er leveret og installeret i I den efterfølgende periode har der været en løbende udbygning, i hovedsagen leveret i 2005 og 2006 støttet af regeringens program IT i folkeskolen. IT-indkøbene i de 3 oprindelige kommuner har for en vis del været koordineret således at skolerne i januar 2007 har ca arbejdsstationer, hvoraf de 410 er bærbare IBM R51 computere indkøbt i efteråret 2005 og foråret Spm Vi har konstateret en uoverensstemmelse mellem antallet af arbejdsstationer anført under (1250 stk), i (988 stk) og i bilag 2 (1522 stk). Hvad er det korrekte antal arbejdsstationer og det korrekte antal tynde klienter? Antallet 1250 refererer til en anslået funktionel bestand pr , 988 er antallet af eksisterende arbejdsstationer eksklusiv tynde klienter - der som minimum skal fungere i HSN pr og 1522 er det samlede antal maskiner i drift dags dato. Mht tynde klienter, se spørgsmål/svar til krav Netværk Netværket er lokalt 100 Mbit switchet ethernet. Kablingen er udført i PDS kat. 5. På hver skole er opsat HP switche og Cisco Accesspunkter og IP-plan samt plantegninger over dækning, placering og type haves. Alt aktivt udstyr og netværkskommunikationen mellem de enkelte enheder er baseret på TCP/IP Alle skolerne er tilsluttet Internet gennem 768/4096 ADSL-linie ved Sektornet undtagen enkelte små skoler, som kører 512/2048. Firewall er Sektornets sikkerhedsløsning. Spm Hvilket arbejde skal udføres af tilbudsgiver for at det eksisterede trådløse net umiddelbart kan indgå i en ny løsning? Kan HK selv stille med ressourcer til at forestå eller bistå med dette arbejde? prioriterer anvendelsen af allerede etablerede faciliteter, ressourcer og samarbejdsrelationer, hvorfor det ikke forventes at tilbudsgiver skal udføre arbejde i relation til det eksisterende trådløse net bortset fra at bestille ønsket konfigurering. Spm Kan der konfigureres QoS mellem netværkene? Hvad er båndbredden til/fra masterserver på rådhuset? Der kan ifølge UNI-C Sektornet support ikke konfigureres QoS mellem netværkene. Båndbredden på rådhuset er i dag synkront 2048, men denne kan skaleres, hvis behovet opstår. Spm Hvilke switche? Er de managebare? Hvilke produkter indgår i netværksinfrastrukturen? Til brug for tilbudsgivning kan det forudsættes at alle anvendte switche er managebare, såfremt dette ønskes. Nuværende bestykning er primært HP ProCurve 25xx og 26xx serierne samt Cisco Katalyst Express Serien. 1 Beskrevet i Bilag 1: Hedensted-model Side 4 af 25

5 Spm Hvor mange klienter pr access point (mht. båndbredde)? Anvendelsen af de bærbare computere varierer på baggrund af konkret anvendelse, men til brug for tilbudsgivningen kan interesserede virksomheder regne med max. 10 klienter pr access point. Spm Normal nomenklatur er download/upload er dette tilfældet her? Nej, i afsnittet er anvendt upload/download. Ydermere er det blevet muligt for at opgradere Sektornet ADSL-linierne se oversigt på bilag Servere Hver skole er i besiddelse af en nyere server med Windows2003 server, kun enkelte kører med Windows2000 server. En master-server styrer 7 af de 22 lokationer, der allerede eksisterer samlet i et AD, hvor disse 7 skolers hardware, brugere mv. figurerer. Herudover er der oprettet parallelle AD for 6 hhv. 7 af skolerne. Yderligere oplysninger om servere i bilag 2 Spm De eksisterende tynde klienter kører formentlig tilsluttet en eller flere terminalservere. Hvilke servere kører den nuværende terminalløsning og med hvilken hardware- og software bestykning? Indgår disse servere allerede i fortegnelsen i bilag 2? Terminalserverne er nu medtaget i bilag Arbejdsstationer Udover de 410 IBM R51 bærbare indkøbt i 2005 og 2006 ønskes følgende maskintyper brugt i HSN: 201 stk. Compaq Evo D510 SFF indkøbt stk. Dell Optiplex G280 indkøbt stk. Dell Optiplex170L indkøbt stk. Fujitsu-Siemens 103 indkøbt stk. Fujitsu-Siemens 101 indkøbt 2005 Yderligere ønskes et antal tynde klienter tænkt med i ny løsning Spm Hvad er de nærmere specifikationer for arbejdsstationer for cpu, ram hd. Kan maskinerne pxeboote? Er der ældre PC er der ønskes genanvendt som tynde klienter? Alle de i afsnittet nævnte arbejdsstationer understøtter PE-boot, se i øvrigt bilag 4. Mht tynde klienter, se spørgsmål/svar til krav 15 Spm Hvis vi skal sikre stabilitet/performance + pris skal vi bruge en liste over RAM og diskstørrelser i de enkelte PC ere Se bilag 4 Spm Der ønskes et antal tynde klienter hvad er formålet med disse? Formålet med de tynde klienter er at give elever adgang til grundlæggende funktionalitet: Intranet, internetsøgning, tekstbehandling/regneark m.m. på placeringer, hvor komplette arbejdsstationer vil være for udsatte i forhold til eksempelvis tyveri Print & kopi Skolerne anvender primært netværksprintere. De fleste printere er HP. Der er enkelte ældre kørende printere af andre mærker end HP. På skolerne er der endvidere tilsluttet et antal multifunktionsprintere, der fungerer som kopimaskiner, printere, scannere og blandt andet kan scanne direkte til PDF-format eller til syntetisk tale-oplæsere. Denne funktionalitet skal tænkes med i ny løsning. Yderligere oplysninger om scanningsfunktionalitet kan fås ved henvendelse til Side 5 af 25

6 Spm Hvor mange printere er der i alt med indbygget eller tilsluttet printserver? Hvor mange er ikke tilsluttet netværket? ønsker et tilbud, der kun omhandler tilsluttede netværksprintere; HP printere og multifunktionsmaskiner samt erox og Canon kopimaskiner. Alle kan som minimum køre med en Adobe PostScript driver. Til brug for tilbudsgivning kan det oplyses at Hedensted Kommune varetager fysisk opstilling og tilslutning til netværket for alle printere. Spm Multifunktionsprintere: Nærmere beskrivelse ønskes. Understøttelse af multifunktionsprinterne består i at printerne skal have adgang til at aflevere indscannede dokumenter (tiff, jpg, rtf eller pdf) i på forhånd angivne mapper på netværket Software s skoler har følgende licenser til undervisnings-pc: Microsoft Windows P. Microsoft Office2003. McAfee antivirus. Mikroværkstedets Skoleaftale. Herudover anvendes en række web-tjenester, plugins og gratisprogrammer. Spm Hvilke webtjenester, plugins og gratisprogrammer skal anvendes - angiv venligst også versionsnr? Hvilke af de anvendte programmer understøtter Terminal server? Se bilag 5 - software Endelig liste udarbejdes i forbindelse med endelig aftaleforhandling. foreslår at der til brug for tilbudsgivningen angives en pris for det krævede software-miljø jf bilag 5 samt en enhedspris pr. yderligere program. For alle de i bilag 5 listede programmer og web-baserede tjenester ønskes angivet kendte kompatibilitetsproblemer i forhold til foreslået systemmiljø. 1.3 Leverancens omfang Der ønskes tilbud på en IT-løsning, der kan køre på en fælles central server og lokale servere på skolerne. Leverancens hovedbestanddele er software, implementering af software-løsningen, migrering af eksisterende data, support på løsningen i en efterfølgende periode samt konsulent-ydelser i tilknytning hertil. forudsætter således at HSN kan køre på eksisterende servere mv., dog med mulighed for at interesserede virksomheder kan angive nødvendige følgeomkostninger jf 2.7. Spm Datamigrering. Oplys venligst hvilke typer data der skal migreres, datamængde og struktur. Endvidere ønskes oplyst, i hvor høj grad migreringen skal automatiseres, eller om I vil benytte lejligheden til at rydde op i gamle data. ønsker en beskrivelse af, hvorledes leveret system kan anvendes til automatiseret eller semi-automatiseret datamigrering af nødvendige systemdata samt ansattes personlige data. udpeger konkrete personlige data. Mængden forventes ikke at overstige 1 GB pr lærer, 50 GB pr. lokation eller 1 TB i alt. Spm Ønskes tilbud på 1 eller 3 årig support og driftsstøtteaftale? Der ønskes tilbud på 3-årig support og driftsstøtteaftale Visionen for skolenetværket IT skal integreres fuldstændig på hele skolen og teknikken skal være usynlig, noget man som bruger ikke skal tænke over, men som bare fungerer Teknikken skal styres centralt, så IT-vejlederne frigøres til pædagogisk vejledning og simple tekniske opgaver Side 6 af 25

7 Målsætningen for den tekniske løsning for HSN Driftssikkerhed Stabilitet Hurtig og enkel genetablering ved softwareproblemer, gerne central løsning Central overvågning og back-up Central udrulning af software Enkel og intuitiv brugeradministration, overførsel fra administrativt system (TEA), ét brugernavn og password i elevens skoleforløb Styring af print i forhold til lokalitet og bruger Overblik over hardware og software Logning af internettrafik på brugerniveau ønsker et bud på, hvordan leverandøren kan supportere serverparken eller hvordan et design til serversupport af serverne udvikles. Kravene til den tekniske løsning for HSN er beskrevet i 3 3.6: Krav til Teknisk løsning Spm Central backup: Hvor store er den totale datamængde for hver skole? Hvad er tilvæksten i data pr dag på hver skole? Skolernes datamængde og tilvækst i samme varierer grundet et antal faktorer. Til brug for beregning af tilbud kan anvendes en model med gennemsnitlig tilvækst på 1 MB pr elev eller lærer pr dag og oprydning (=halvering) for hver 100 skoledage. Spm Hvad har HSN af backupsystem i dag findes der et centralt system, som skal/kan anvendes eller skal der bydes på et nyt centralt online system (både licenser og ydelser)? Der skal bydes på et nyt centralt backupsystem (både licenser og ydelser og evt. hardware) primært til backup af data til brug for reetablering af serverfunktionalitet. ønsker et bud på en backup-tilrettelæggelse, der herudover kan tilgodese udvalgte data; eksempelvis eksamens- eller projektopgaver. Spm Central overvågning: Centrale netværkskomponenter: Oplys venligst hvor mange netværkskomponenter det drejer det sig om samt model/type. Hvad menes med netværksovervågning af centrale komponenter? ønsker et hurtigt overblik over udfald på de enkelte lokationer som minimum ønskes serverne omfattet af en enkel ping-test med mulighed for afsendelse af alarm. Spm Er der behov for at kunne rulle flere maskiner eller hele klasselokaler ud samtidigt? Ja. Interesserede virksomheder bedes angive eventuelle begrænsninger i den forbindelse. Spm Brugeradministration: Hvad er formatet for brugerdata fra TEA. Ønskes vedligehold af brugere i systemet foretaget centralt eller decentralt? Brugerdata fra TEA kan importeres i Semikolon-separeret tekstfil, som eksempelvis indeholder: Fornavn;Efternavn;Adresse;Postnummer;By;Fødselsdato;Klasse;Køn;Kontaktnavn1;Kontaktnavn2;Kontak t1arbejdstelefon;kontakt2arbejdstelefon;telefonprivat;elevens ;kontakt1 ;kontakt2 Interesserede virksomheder opfordres til at undersøge mulighederne for at integrere automatisk leverede udtræk fra TEA ved hjælp af Tabulex Ekstrakt Tilgang og afgang af brugere med tilhørende oprettelse eller nedlæggelse af samtlige brugerressourcer ud fra tilhørsforhold ønskes automatiseret/centraliseret, mens nulstilling af kodeord ønskes håndteret på den enkelte lokation. Spm Kan CSV output fra TEA indeholde OU placering på elev? Jf. ovenstående kan OU-placering på elev beregnes/scriptes ud fra TEA.csv-output. Spm Er det muligt at få udleveret en TEA-exportfil som sample? Nej (jf. lov om personfølsomme oplysninger) Side 7 af 25

8 Spm Side 5 - nederste sætning ønsker et bud på, hvordan leverandøren kan supportere serverparken eller hvordan et design til serversupport af serverne udvikles. Hvad menes? ønsker at tilbudsgivere vurderer muligheden for at overtage serviceforpligtelser på serverparken indenfor kontraktperiodens varighed. 2. Betingelser for afgivelse af tilbud Alle interesserede virksomheder kan afgive tilbud på anskaffelse af et nyt centralt system til s folkeskoler i henhold til nærværende udbudsmateriale. Tilbud der ikke lever op til kravene i udbudsmaterialet, herunder ikke indeholder de krævede dokumenter, vil blive afvist. forbeholder sig ret til at beholde det tilsendte materiale. 2.1 Tilbudsfrist og behandling af spørgsmål Tilbud skal sendes skriftligt til:, Skoleafdelingen Klakring Stationsvej Juelsminde Att.: IT-konsulent Thomas Skovgaard Tilbuddet skal være i hænde senest tirsdag den 10. april 2007 kl og fremsendes eller afleveres til ovenstående i 1 eksemplar samt kopi i pdf-format brændt ned på CD. Interesserede virksomheder har mulighed for at stille spørgsmål til, eller anmode om en uddybende beskrivelse af enkelte punkter, der vedrører materialet. Af hensyn til en ensartet behandling af interesserede virksomheder skal eventuelle spørgsmål fremsendes skriftligt, og således at de er kommunen i hænde senest torsdag den 15. marts 2007 kl Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive afsendt til alle interesserede virksomheder senest torsdag den 22. marts Spørgsmål sendes skriftligt til eller ovenstående adresse. Interesserede virksomheder skal vedstå tilbuddet indtil 1. juni Tildelingskriterier Tildeling af ordren vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra delkriterierne pris og kvalitet som anført nedenfor: Pris: Anskaffelsespris inkl. optioner. (krav 39) Følgeomkostninger som beskrevet i afsnit 2.7 Vedligeholdelsesomkostninger. (krav 36) Kvalitet: Brugergrænseflade. (krav 28 og 29) Opfyldelse af kravene til centralt administrationssystem. (krav 30) Opfyldelse af kravene til programmel. (arbejdsstationer krav 14 og servere krav 31) Garanteret driftseffektivitet. (krav 33) Integrationsmuligheder. (krav 27) Kapacitet. (krav 34 og 35) Dokumentation. (krav 32 og 42) Udbygningsmuligheder. (krav 34) Projektydelser. (krav 5 samt projektledelse jf. afsnit 2.8) Konsulentydelser. (krav 39) Side 8 af 25

9 2.3 Omkostninger ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Hedensted Kommune uvedkommende. 2.4 Tavshedspligt forpligter sig til inden for rammerne af forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser ikke at videregive oplysninger om leverandørens drifts- og forretningshemmeligheder. Dette medfører bl.a., at der ikke kan gives fortrolighedstilsagn om forhold, der skal gives aktindsigt i. Leverandøren og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens og straffelovens regler med hensyn til oplysninger, som leverandøren eller dennes medarbejdere får kendskab til gennem udførelse af opgaverne. 2.5 Forventninger til tilbudsgiveren og aftaleindgåelsen stiller som krav, at den valgte leverandør påtager sig det samlede ansvar for leverancen. Leverancen skal anses som en samlet leverance og tilbydes som en sådan. Gennemgang af tilbud er henlagt til anden halvdel af april Det forventes, at tilbudsgiverne i den forbindelse vil medvirke til en 2 timers præsentation i. Alene tilbudsgivere, der har afleveret konditionsmæssigt tilbud, vil blive inviteret til en gennemgang. Nærmere information om proceduren for præsentationerne, der har til hensigt at præcisere forhold ved tilbudsgivernes foreslåede løsning, vil blive formidlet. forventer at indgå aftale ultimo april eller primo maj Den endelige aftaleindgåelse vil baseres på en Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K01, som den findes på under Portalforside > Styring og kompetencer > Standardkontrakter > Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K Underretning om leverandørvalg Ved s endelige leverandørvalg vil tilbudsgivere blive skriftligt underrettet herom medio maj Tilbuddets disponering og vejledning, inkl. Skema til prisoversigt. Tilbuddet skal være skriftligt og på dansk. Tilbuddet skal endvidere udformes således, at alle relevante oplysninger fremgår af selve tilbuddet. Oplysninger, som eksempelvis fremgår af brochurer og lignende, vil således ikke indgå i tilbudsvurderingen. Dog accepteres tekniske bilag på engelsk. Tilbuddet skal afgives i danske kroner ekskl. moms i 2007-priser. Det forventes at tilbuddet ikke overstiger følgende anslåede ramme (i alt ,-): 1250 klientlicenser og/eller serverlicenser i alt ca ,- Konsulentydelser i forbindelse med implementering i alt ca ,- Konsulentydelser i forbindelse med migrering af data i alt ca ,- Support i kontraktperioden i alt ca ,- Tilbudsgiver skal oplyse om eventuelle forudsætninger for tilbudet, såfremt de afviger fra de oplysninger, der findes i udbudsmaterialet om fx servere og arbejdsstationer. Disse forudsætninger vil blive prissat og vil blive medtaget som følgeomkostninger i vurderingen af den tilbudte pris. Tilbuddet skal afgives i henhold til nedenstående foreskrevne disposition. Formålet er dels at sikre sammenlignelighed i besvarelsen, dels at sikre at alle relevante forhold bliver behandlet. Dette udelukker ikke, at dispositionen kan suppleres med forhold, som tilbudsgiver måtte finde relevant - men det udelukker udeladelsen af punkter i dispositionen. Manglende fremsendelse af krævede dokumenter og beskrivelser vil medføre, at tilbuddet ikke kan tages i betragtning. Der er ikke mulighed for at afgive alternative tilbud, idet kravspecifikationens formulering er åben for interesserede virksomheders løsningsforslag. Side 9 af 25

10 Spm Hvad forestiller HSN sig af support i kontraktperioden (de kr ,-)? Der ønskes tilbud på 3-årig support og driftsstøtteaftale baseret på 4 timers tilkald samt at tilbudsgivere vurderer muligheden for at overtage serviceforpligtelser på serverparken. 2.8 Disposition for tilbud 1. Resume af tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet indeholder: 1.1 Beskrivelse af tilbudsgivers organisation og bemanding i relation til leverancen, herunder evt. anvendelse af underleverandører. 1.2 Summarisk samt detaljeret aftale- og prisoversigt 1.3 Tids- og implementeringsplan Beskrivelse af projektorganisation Beskrivelse af kommunens ressourcer Udkast til uddannelsesplan Betalingsplan fordelt på øvrige ydelser 1.4 Beskrivelse af løsningen og samlet konfiguration 2. Tilbudsgivers besvarelse af krav, herunder eventuelle forbehold 3. Udkast til Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K01 med bilag (jf. 2.5) 3.1 Kommentarer til overordnede aftalebetingelser i K Udkast til bilag til K01 Nærværende vejledning er tænkt som en hjælp for tilbudsgivernes afgivelse af tilbud, men det skal præciseres, at det er tilbudsgivers ansvar, at alle relevante forhold i tilbuddet er tilstrækkeligt belyst. I pkt. 1. resume af tilbuddet skal tilbudsgiver dokumentere erfaring med udvikling samt vedligehold af minimum to tilsvarende løsninger. Erfaringen skal enten ligge hos tilbudsgiver som virksomhed eller hos den eller de medarbejdere, der skal udføre opgaven. Med tilsvarende menes erfaring med udvikling af løsninger der har funktionaliteter, der svarer til de i kravspecifikationen fastsatte krav til anvendelse, funktionalitet, teknik mv. Dokumentationen skal lægge vægt på lighederne til HSN. Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge Tro og love erklæringen i bilag 3. Tilbudsgivere, der har ubetalt, forfalden gæld på mere end kr. vil blive afvist, jf. LBK nr. 336 af 13/05/1997 (Restanceloven), med mindre denne lov giver mulighed for det. Side 10 af 25

11 I pkt. 1. resume af tilbuddet ønskes endvidere en summarisk gennemgang af tilbuddet indeholdende de ovenfor angivne punkter. Herunder ønskes en summarisk prisoversigt, der tager udgangspunkt i følgende skabelon. Resume over priser jf. foregående i overensstemmelse med prisbilagene. Leverancens bestanddele Kontrakthenvisning Anskaffelsespris Vedligeholdelse pr. år A B C D E F G H I J K Sum vedr. migrering af data fra eksisterende løsning(er) Sum vedr. Centralt administrationssystem Evt. sum vedr. følgeomkostninger Andre ydelser med priser Projektledelse Uddannelse Sum vedr. understøttelse af tynde klienter (Option) Sum vedr. support af Macintoshklienter (Option) Andet, herunder øvrige optionspriser Serversupport Vedligeholdelse I pkt. 2 Tilbudsgivers besvarelse af krav, herunder eventuelle forbehold, ønskes en fuldstændig besvarelse af s krav til leverancen (kravspecifikation) oplistet i nærværende materiales afsnit 3. Kravene er opbygget med en række nummererede krav med henblik på at lette tilbudsgivningen og vurderingen af de indkomne tilbud. lægger afgørende vægt på, at samtlige krav er fyldestgørende og eksplicit besvaret. Såfremt tilbudsgiver ikke tager eksplicit forbehold over for disse nummererede krav, anses de for at være accepterede og opfyldte og vil indgå uændrede i de(n) endelige kontrakt(er). Tilbudsgiver bedes besvare samtlige de oplistede krav ved en gentagelse af de enkelte spørgsmål/krav. Vedrørende pkt. 3 udkast til aftaler, skal tilbudsgiver medsende udkast til aftaler inklusive bilag i overensstemmelse med tilbudsbetingelser, vejledning, krav til leverancen og tilbudsgivers besvarelse. Det skal understreges, at jf. afsnit 2,5 Forventninger til tilbudsgiveren og aftaleindgåelsen, forventer at tilbudsgiveren har det totale ansvar for en samlet løsning, og at dette er afspejlet i de medsendte udkast til aftaler. Side 11 af 25

12 3. Krav til leverancen Krav 1 Krav vedr.: tids- og implementeringsplan Hedensted kommunes krav og ønsker til tidsplanen tager udgangspunkt i en model, hvor systemet opsættes og implementeres som test på 1 skole før sommerferien 2007, derefter på yderligere 5 skoler efter sommerferien 2007 og fuldskaladrift på alle lokationer primo januar Tilbudsgiver skal inkludere projektledelse inkl. implementeringsbistand og uddannelse således, at systemet kan implementeres i overensstemmelse med tidsplanen. Tilbudsgiver skal opstille forslag til hovedtidsplan med udgangspunkt i følgende grundbetingelser: 1 Kontraktunderskrift forventes ultimo april Uddannelsesplan og ibrugtagning skal være synkroniseret. 3 At levering og implementering af delleverancerne sker synkroniseret med start medio maj 2007 og afsluttes ultimo december 2007 således, at: Det centrale administrationssystem er installeret og taget i drift Udrulning og konfiguration af arbejdspladser er taget i brug I henhold til følgende overordnede tidsplan: 3.1 Uldum skole i drift ultimo maj Langskov, Lindved, Rask Mølle, Tørring og Aale-hjortsvang skoler i drift primo august Drift på alle lokationer primo januar 2008 Spm Tidsplan levner ikke plads til udsættelser? Af de nævnte elementer i den overordnede tidsplan er rækkefølgen for levering og implementering samt Drift på alle lokationer januar 2008 ufravigelige krav. Spm Hvis der ikke skal indkøbes nyt serverhardware, hvorledes skal vi så være i stand til at holde 2 systemer kørende samtidigt? Er der ønske om mulighed for normal drift i det eksisterende miljø i migreringsperioden? tillader i implementeringsperioden begrundede, afgrænsede, korte perioder uden normal drift. Krav 2 Tids- & aktivitetsplan skal opstilles. Tilbudsgiver skal med udgangspunkt i ovenstående opstille forslag til en tidsplan med angivelse af start og slut, formål, indhold/aktiviteter og ressourceforventning. Det er s forventning, at der skal være knyttet godkendelse fra Hedensted Kommunes side til start og afslutning på alle hovedaktiviteter. Tidsplanen bør være udarbejdet på en sådan måde, at den fungerer bade som bilag til kontrakterne/aftalerne og som redskab i projektstyringen. Krav 3 Krav vedr.: leverandørens samlede ansvar stiller som krav, at den valgte leverandør påtager sig det samlede ansvar for leverancen. Leverancen skal anses som en samlet leverance og tilbydes som en sådan. Side 12 af 25

13 Krav vedr.: projektledelse og beskrivelse af projektorganisationen Krav 4 Projektledelse og implementeringsbistand i øvrigt. Tilbudsgiver skal inkludere projektledelse og implementeringsbistand således, at den samlede leverance kan implementeres på skolerne i overensstemmelse med tidsplanen. Krav 5 Forslag til projektorganisation og -bemanding ønsker forslag til en fælles projektorganisering og dennes bemanding Krav vedr.: s ressourcer vil stille de nødvendige personalemæssige ressourcer til rådighed for at sikre en velgennemført installation og implementering, herunder udpege en projektansvarlig. Krav 6 Krav til s ressourcer udarbejder en beskrivelse af, hvilke personalemæssige ressourcer der stilles til rådighed for projektet Tilbudsgivers forhold Krav 7 Redegørelse om tilbudsgivers bemanding Der ønskes en nærmere beskrivelse af tilbudsgivers forslag til egen bemanding af projektet, herunder en redegørelse for hvilke dele af tilbudsgivers organisation, Hedensted Kommune vil skulle samarbejde med, samt en beskrivelse af medarbejdernes erfaring og kompetencer med lignende projekter. Krav 8 Godkendelse af personale ved udskiftning hos leverandør Såfremt leverandøren undervejs i implementeringsforløbet eller vedligeholdelsesperioden ønsker at udskifte eget personale i forhold til Hedensted Kommune, skal dette godkendes af denne. Krav 9 Metoder til sikring af leverancen ønsker en beskrivelse af tilbudsgivers metoder til sikring af et optimalt leverance- og implementeringsforløb. Krav 10 Beskrivelse af vedligeholdelsesorganisation og procedurer Tilbudsgiver skal beskrive den organisation, der udfører vedligeholdelse af systemet hos, samt procedurer for vedligeholdelse. Beskrivelsen skal omfatte klare og veldefinerede procedurer for fejlfinding, eskalering og reetablering, samt formidling til kunden vedr. fejl Uddannelse Krav 11 Forslag til undervisningsaktiviteter og uddannelse ønsker, at tilbudsgiver fremsætter forslag til undervisningsaktiviteter og uddannelse i overensstemmelse med tids- og aktivitetsplanen. I forslaget skal indgå uddannelse af stamteknisk personale og tidsmæssig placering af undervisningsaktiviteter med udgangspunkt i de enkelte medarbejdergruppers behov. Side 13 af 25

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9 Informationsteknologi Bind 9 Informationsteknologi Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere