HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med"

Transkript

1 Tilbudsgrundlag vedr. HSN d , kl. 14:20 HSN Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedrørende etablering af og support på system til central styring, udrulning af software, backup, håndtering af brugerressorcer m.m. på s skoler (22 lokationer) 22. marts 2007 Skriftlige spørgsmål modtaget: 15. marts 2007 Svar udsendt: 22. marts 2007 Tilbudsfrist: 10. april 2007 Tilbud sendes til:, Skoleafdelingen Klakring Stationsvej Juelsminde Att.: IT-konsulent Thomas Skovgaard Side 1 af 25

2 Tilbudsgrundlag vedr. HSN d , kl. 14:20 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning Baggrund og eksisterende IT-situation Beskrivelse af og kommunens skoler Beskrivelse af skolernes infrastruktur og nuværende IT-anvendelse Netværk Servere Arbejdsstationer Print & kopi Software Leverancens omfang 6 2. Betingelser for afgivelse af tilbud Tilbudsfrist og behandling af spørgsmål Tildelingskriterier Omkostninger ved tilbudsgivning Tavshedspligt Forventninger til tilbudsgiveren og aftaleindgåelsen Underretning om leverandørvalg Tilbuddets disponering og vejledning, inkl. Skema til prisoversigt Disposition for tilbud Krav til leverancen Krav vedr.: projektledelse og beskrivelse af projektorganisationen Krav vedr.: s ressourcer Tilbudsgivers forhold Uddannelse Krav til leverancens bestanddele Krav vedr.: servere Krav vedr.: opsætning af arbejdspladser - brugergrænseflade og snitflader Krav vedr.: centralt administrationssystem Krav vedr.: vedligeholdelse Krav vedr,: konfiguration Krav vedr,: specifikation af leverancer og priser, inklusive medfølgende dokumentation mv Krav vedr,: licensbetingelser Krav vedr.: administration og brugernavne Bilag Bilag Bilag Bilag 4 & 5 24 Side 2 af 25

3 Tilbudsgrundlag vedr. HSN d , kl. 14: Indledning Dette materiale er beregnet for tilbudsgivere af server-software, konsulent-ydelser i forbindelse med implementering af server-løsninger samt nødvendig hardware i forbindelse med anskaffelse af en samlet IT-løsning til s skoler. Formålet med materialet er at danne baggrund for interesserede virksomheders udarbejdelse af et skriftligt tilbud, som kan danne grundlag for kommunens valg af leverandør og aftaleindgåelse. Udbudet er ikke omfattet af EU-udbudspligten, da kontrakten anslås at have en værdi under tærskelværdien for EU-udbud. Udbudet følger derfor ikke reglerne for EU-udbud. Alle der er interesserede i opgaven, kan afgive tilbud i henhold til specifikationerne i nærværende udbudsmateriale. Der vil ikke blive afholdt prækvalifikation. Materialet er på dagen for offentliggørelse sendt til nedenstående virksomheder: ITeo as Gisselfeldvej 12 A 4690 Haslev Att.: Helle Andersen Itx Vestervang Horsens Att.: Morten Steen Søndergaard Mikro Værkstedet A/S Lucernemarken Odense S Att.: Claus Åsleff TopNordic Olof Palmes Allé Århus N Att.: Karen Olsen KMD Spanien Aarhus C Att.: Søren Mogensen Materialet er suppleret med yderligere information formuleret på baggrund af spørgsmål indsendt fra interesserede virksomheder. Supplerende information er markeret med grønt og interesserede virksomheders spørgsmål med blåt. I perioden 1. marts 8. marts er det oprindelige tilbudsgrundlag blevet rekvireret af følgende interesserede virksomheder, der i lighed med de virksomheder, der modtog materialet på dagen for offentliggørelse har fået tilsendt nærværende materiale: Armada Hosting Trøjborgvej Århus N Att.: Kenneth Fabrin Netkoncept A/S Sønderhøj 1 DK-8260 Viby J Att.: Henrik Callesen Madsen DELL A/S Arne Jacobsens Allé København S Att.: Michael Skovsgaard Intentionen med formuleringen af tilbudsgrundlaget er at give de interesserede virksomheder mulighed for at tilbyde opgaven uanset hvilken teknologi, der anvendes. Kravspecifikationen skal således læses som en række opgaver, ønsker løst med etableringen af HSN. Derfor vil Hedensted Kommune også tilgodese løsninger, der varetager de formulerede krav anderledes end specificeret såfremt opgaverne vurderes at blive løst på hensigtsmæssig vis. Spm Jf. nedenstående liste over need2have og nice2have - hvad ønskes? Vægtning af delelementer i den samlede løsning OS Deployment Serverovervågning Application Deployment Backup Inventory Brugeradministration Overtagelse af fjerncomputer Support for tynde klienter Logning af internettrafik Support for Apple Macintosh Brugerfladehåndtering Af de nævnte delelementer er de første ufravigelige krav og de to sidste (kursiverede) er optioner. Side 3 af 25

4 1.2 Baggrund og eksisterende IT-situation Med baggrund i s gældende IT-strategi, ønsker Hedensted Kommunes skoler at udskifte og opgradere understøttelsen af skolernes IT-platform, blandt andet for at effektivisere brugen af systemerne og centralisere administrationen af IT-platformen. Positive erfaringer fra opr. s skolevæsen med central udrulning af al software på undervisningsmaskiner 1 ligger til grund for ønsket om at etablere HSN (Hedensted Skole Netværk) Beskrivelse af og kommunens skoler Den nye er en vækstorienteret landkommune centralt i Danmark. Kommunens udvikling skal bygge på de særlige muligheder, de enkelte lokalsamfund har. Samarbejdet mellem DDK kommunerne (opr. Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum), som nu er samlet i Hedensted kommune, startede i Forkortelsen DDK dækker over betegnelsen De Digitale Kommuner og afspejler, at der i starten hovedsageligt var tale om et IT-samarbejde. Kommunen har 20 folkeskoler og 2 ungdomsskoler, med ca elever og ca. 550 lærere Beskrivelse af skolernes infrastruktur og nuværende IT-anvendelse s nuværende IT-platform på de 7 skoler i opr. Hedensted er leveret og installeret i I den efterfølgende periode har der været en løbende udbygning, i hovedsagen leveret i 2005 og 2006 støttet af regeringens program IT i folkeskolen. IT-indkøbene i de 3 oprindelige kommuner har for en vis del været koordineret således at skolerne i januar 2007 har ca arbejdsstationer, hvoraf de 410 er bærbare IBM R51 computere indkøbt i efteråret 2005 og foråret Spm Vi har konstateret en uoverensstemmelse mellem antallet af arbejdsstationer anført under (1250 stk), i (988 stk) og i bilag 2 (1522 stk). Hvad er det korrekte antal arbejdsstationer og det korrekte antal tynde klienter? Antallet 1250 refererer til en anslået funktionel bestand pr , 988 er antallet af eksisterende arbejdsstationer eksklusiv tynde klienter - der som minimum skal fungere i HSN pr og 1522 er det samlede antal maskiner i drift dags dato. Mht tynde klienter, se spørgsmål/svar til krav Netværk Netværket er lokalt 100 Mbit switchet ethernet. Kablingen er udført i PDS kat. 5. På hver skole er opsat HP switche og Cisco Accesspunkter og IP-plan samt plantegninger over dækning, placering og type haves. Alt aktivt udstyr og netværkskommunikationen mellem de enkelte enheder er baseret på TCP/IP Alle skolerne er tilsluttet Internet gennem 768/4096 ADSL-linie ved Sektornet undtagen enkelte små skoler, som kører 512/2048. Firewall er Sektornets sikkerhedsløsning. Spm Hvilket arbejde skal udføres af tilbudsgiver for at det eksisterede trådløse net umiddelbart kan indgå i en ny løsning? Kan HK selv stille med ressourcer til at forestå eller bistå med dette arbejde? prioriterer anvendelsen af allerede etablerede faciliteter, ressourcer og samarbejdsrelationer, hvorfor det ikke forventes at tilbudsgiver skal udføre arbejde i relation til det eksisterende trådløse net bortset fra at bestille ønsket konfigurering. Spm Kan der konfigureres QoS mellem netværkene? Hvad er båndbredden til/fra masterserver på rådhuset? Der kan ifølge UNI-C Sektornet support ikke konfigureres QoS mellem netværkene. Båndbredden på rådhuset er i dag synkront 2048, men denne kan skaleres, hvis behovet opstår. Spm Hvilke switche? Er de managebare? Hvilke produkter indgår i netværksinfrastrukturen? Til brug for tilbudsgivning kan det forudsættes at alle anvendte switche er managebare, såfremt dette ønskes. Nuværende bestykning er primært HP ProCurve 25xx og 26xx serierne samt Cisco Katalyst Express Serien. 1 Beskrevet i Bilag 1: Hedensted-model Side 4 af 25

5 Spm Hvor mange klienter pr access point (mht. båndbredde)? Anvendelsen af de bærbare computere varierer på baggrund af konkret anvendelse, men til brug for tilbudsgivningen kan interesserede virksomheder regne med max. 10 klienter pr access point. Spm Normal nomenklatur er download/upload er dette tilfældet her? Nej, i afsnittet er anvendt upload/download. Ydermere er det blevet muligt for at opgradere Sektornet ADSL-linierne se oversigt på bilag Servere Hver skole er i besiddelse af en nyere server med Windows2003 server, kun enkelte kører med Windows2000 server. En master-server styrer 7 af de 22 lokationer, der allerede eksisterer samlet i et AD, hvor disse 7 skolers hardware, brugere mv. figurerer. Herudover er der oprettet parallelle AD for 6 hhv. 7 af skolerne. Yderligere oplysninger om servere i bilag 2 Spm De eksisterende tynde klienter kører formentlig tilsluttet en eller flere terminalservere. Hvilke servere kører den nuværende terminalløsning og med hvilken hardware- og software bestykning? Indgår disse servere allerede i fortegnelsen i bilag 2? Terminalserverne er nu medtaget i bilag Arbejdsstationer Udover de 410 IBM R51 bærbare indkøbt i 2005 og 2006 ønskes følgende maskintyper brugt i HSN: 201 stk. Compaq Evo D510 SFF indkøbt stk. Dell Optiplex G280 indkøbt stk. Dell Optiplex170L indkøbt stk. Fujitsu-Siemens 103 indkøbt stk. Fujitsu-Siemens 101 indkøbt 2005 Yderligere ønskes et antal tynde klienter tænkt med i ny løsning Spm Hvad er de nærmere specifikationer for arbejdsstationer for cpu, ram hd. Kan maskinerne pxeboote? Er der ældre PC er der ønskes genanvendt som tynde klienter? Alle de i afsnittet nævnte arbejdsstationer understøtter PE-boot, se i øvrigt bilag 4. Mht tynde klienter, se spørgsmål/svar til krav 15 Spm Hvis vi skal sikre stabilitet/performance + pris skal vi bruge en liste over RAM og diskstørrelser i de enkelte PC ere Se bilag 4 Spm Der ønskes et antal tynde klienter hvad er formålet med disse? Formålet med de tynde klienter er at give elever adgang til grundlæggende funktionalitet: Intranet, internetsøgning, tekstbehandling/regneark m.m. på placeringer, hvor komplette arbejdsstationer vil være for udsatte i forhold til eksempelvis tyveri Print & kopi Skolerne anvender primært netværksprintere. De fleste printere er HP. Der er enkelte ældre kørende printere af andre mærker end HP. På skolerne er der endvidere tilsluttet et antal multifunktionsprintere, der fungerer som kopimaskiner, printere, scannere og blandt andet kan scanne direkte til PDF-format eller til syntetisk tale-oplæsere. Denne funktionalitet skal tænkes med i ny løsning. Yderligere oplysninger om scanningsfunktionalitet kan fås ved henvendelse til Side 5 af 25

6 Spm Hvor mange printere er der i alt med indbygget eller tilsluttet printserver? Hvor mange er ikke tilsluttet netværket? ønsker et tilbud, der kun omhandler tilsluttede netværksprintere; HP printere og multifunktionsmaskiner samt erox og Canon kopimaskiner. Alle kan som minimum køre med en Adobe PostScript driver. Til brug for tilbudsgivning kan det oplyses at Hedensted Kommune varetager fysisk opstilling og tilslutning til netværket for alle printere. Spm Multifunktionsprintere: Nærmere beskrivelse ønskes. Understøttelse af multifunktionsprinterne består i at printerne skal have adgang til at aflevere indscannede dokumenter (tiff, jpg, rtf eller pdf) i på forhånd angivne mapper på netværket Software s skoler har følgende licenser til undervisnings-pc: Microsoft Windows P. Microsoft Office2003. McAfee antivirus. Mikroværkstedets Skoleaftale. Herudover anvendes en række web-tjenester, plugins og gratisprogrammer. Spm Hvilke webtjenester, plugins og gratisprogrammer skal anvendes - angiv venligst også versionsnr? Hvilke af de anvendte programmer understøtter Terminal server? Se bilag 5 - software Endelig liste udarbejdes i forbindelse med endelig aftaleforhandling. foreslår at der til brug for tilbudsgivningen angives en pris for det krævede software-miljø jf bilag 5 samt en enhedspris pr. yderligere program. For alle de i bilag 5 listede programmer og web-baserede tjenester ønskes angivet kendte kompatibilitetsproblemer i forhold til foreslået systemmiljø. 1.3 Leverancens omfang Der ønskes tilbud på en IT-løsning, der kan køre på en fælles central server og lokale servere på skolerne. Leverancens hovedbestanddele er software, implementering af software-løsningen, migrering af eksisterende data, support på løsningen i en efterfølgende periode samt konsulent-ydelser i tilknytning hertil. forudsætter således at HSN kan køre på eksisterende servere mv., dog med mulighed for at interesserede virksomheder kan angive nødvendige følgeomkostninger jf 2.7. Spm Datamigrering. Oplys venligst hvilke typer data der skal migreres, datamængde og struktur. Endvidere ønskes oplyst, i hvor høj grad migreringen skal automatiseres, eller om I vil benytte lejligheden til at rydde op i gamle data. ønsker en beskrivelse af, hvorledes leveret system kan anvendes til automatiseret eller semi-automatiseret datamigrering af nødvendige systemdata samt ansattes personlige data. udpeger konkrete personlige data. Mængden forventes ikke at overstige 1 GB pr lærer, 50 GB pr. lokation eller 1 TB i alt. Spm Ønskes tilbud på 1 eller 3 årig support og driftsstøtteaftale? Der ønskes tilbud på 3-årig support og driftsstøtteaftale Visionen for skolenetværket IT skal integreres fuldstændig på hele skolen og teknikken skal være usynlig, noget man som bruger ikke skal tænke over, men som bare fungerer Teknikken skal styres centralt, så IT-vejlederne frigøres til pædagogisk vejledning og simple tekniske opgaver Side 6 af 25

7 Målsætningen for den tekniske løsning for HSN Driftssikkerhed Stabilitet Hurtig og enkel genetablering ved softwareproblemer, gerne central løsning Central overvågning og back-up Central udrulning af software Enkel og intuitiv brugeradministration, overførsel fra administrativt system (TEA), ét brugernavn og password i elevens skoleforløb Styring af print i forhold til lokalitet og bruger Overblik over hardware og software Logning af internettrafik på brugerniveau ønsker et bud på, hvordan leverandøren kan supportere serverparken eller hvordan et design til serversupport af serverne udvikles. Kravene til den tekniske løsning for HSN er beskrevet i 3 3.6: Krav til Teknisk løsning Spm Central backup: Hvor store er den totale datamængde for hver skole? Hvad er tilvæksten i data pr dag på hver skole? Skolernes datamængde og tilvækst i samme varierer grundet et antal faktorer. Til brug for beregning af tilbud kan anvendes en model med gennemsnitlig tilvækst på 1 MB pr elev eller lærer pr dag og oprydning (=halvering) for hver 100 skoledage. Spm Hvad har HSN af backupsystem i dag findes der et centralt system, som skal/kan anvendes eller skal der bydes på et nyt centralt online system (både licenser og ydelser)? Der skal bydes på et nyt centralt backupsystem (både licenser og ydelser og evt. hardware) primært til backup af data til brug for reetablering af serverfunktionalitet. ønsker et bud på en backup-tilrettelæggelse, der herudover kan tilgodese udvalgte data; eksempelvis eksamens- eller projektopgaver. Spm Central overvågning: Centrale netværkskomponenter: Oplys venligst hvor mange netværkskomponenter det drejer det sig om samt model/type. Hvad menes med netværksovervågning af centrale komponenter? ønsker et hurtigt overblik over udfald på de enkelte lokationer som minimum ønskes serverne omfattet af en enkel ping-test med mulighed for afsendelse af alarm. Spm Er der behov for at kunne rulle flere maskiner eller hele klasselokaler ud samtidigt? Ja. Interesserede virksomheder bedes angive eventuelle begrænsninger i den forbindelse. Spm Brugeradministration: Hvad er formatet for brugerdata fra TEA. Ønskes vedligehold af brugere i systemet foretaget centralt eller decentralt? Brugerdata fra TEA kan importeres i Semikolon-separeret tekstfil, som eksempelvis indeholder: Fornavn;Efternavn;Adresse;Postnummer;By;Fødselsdato;Klasse;Køn;Kontaktnavn1;Kontaktnavn2;Kontak t1arbejdstelefon;kontakt2arbejdstelefon;telefonprivat;elevens ;kontakt1 ;kontakt2 Interesserede virksomheder opfordres til at undersøge mulighederne for at integrere automatisk leverede udtræk fra TEA ved hjælp af Tabulex Ekstrakt Tilgang og afgang af brugere med tilhørende oprettelse eller nedlæggelse af samtlige brugerressourcer ud fra tilhørsforhold ønskes automatiseret/centraliseret, mens nulstilling af kodeord ønskes håndteret på den enkelte lokation. Spm Kan CSV output fra TEA indeholde OU placering på elev? Jf. ovenstående kan OU-placering på elev beregnes/scriptes ud fra TEA.csv-output. Spm Er det muligt at få udleveret en TEA-exportfil som sample? Nej (jf. lov om personfølsomme oplysninger) Side 7 af 25

8 Spm Side 5 - nederste sætning ønsker et bud på, hvordan leverandøren kan supportere serverparken eller hvordan et design til serversupport af serverne udvikles. Hvad menes? ønsker at tilbudsgivere vurderer muligheden for at overtage serviceforpligtelser på serverparken indenfor kontraktperiodens varighed. 2. Betingelser for afgivelse af tilbud Alle interesserede virksomheder kan afgive tilbud på anskaffelse af et nyt centralt system til s folkeskoler i henhold til nærværende udbudsmateriale. Tilbud der ikke lever op til kravene i udbudsmaterialet, herunder ikke indeholder de krævede dokumenter, vil blive afvist. forbeholder sig ret til at beholde det tilsendte materiale. 2.1 Tilbudsfrist og behandling af spørgsmål Tilbud skal sendes skriftligt til:, Skoleafdelingen Klakring Stationsvej Juelsminde Att.: IT-konsulent Thomas Skovgaard Tilbuddet skal være i hænde senest tirsdag den 10. april 2007 kl og fremsendes eller afleveres til ovenstående i 1 eksemplar samt kopi i pdf-format brændt ned på CD. Interesserede virksomheder har mulighed for at stille spørgsmål til, eller anmode om en uddybende beskrivelse af enkelte punkter, der vedrører materialet. Af hensyn til en ensartet behandling af interesserede virksomheder skal eventuelle spørgsmål fremsendes skriftligt, og således at de er kommunen i hænde senest torsdag den 15. marts 2007 kl Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive afsendt til alle interesserede virksomheder senest torsdag den 22. marts Spørgsmål sendes skriftligt til eller ovenstående adresse. Interesserede virksomheder skal vedstå tilbuddet indtil 1. juni Tildelingskriterier Tildeling af ordren vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra delkriterierne pris og kvalitet som anført nedenfor: Pris: Anskaffelsespris inkl. optioner. (krav 39) Følgeomkostninger som beskrevet i afsnit 2.7 Vedligeholdelsesomkostninger. (krav 36) Kvalitet: Brugergrænseflade. (krav 28 og 29) Opfyldelse af kravene til centralt administrationssystem. (krav 30) Opfyldelse af kravene til programmel. (arbejdsstationer krav 14 og servere krav 31) Garanteret driftseffektivitet. (krav 33) Integrationsmuligheder. (krav 27) Kapacitet. (krav 34 og 35) Dokumentation. (krav 32 og 42) Udbygningsmuligheder. (krav 34) Projektydelser. (krav 5 samt projektledelse jf. afsnit 2.8) Konsulentydelser. (krav 39) Side 8 af 25

9 2.3 Omkostninger ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Hedensted Kommune uvedkommende. 2.4 Tavshedspligt forpligter sig til inden for rammerne af forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser ikke at videregive oplysninger om leverandørens drifts- og forretningshemmeligheder. Dette medfører bl.a., at der ikke kan gives fortrolighedstilsagn om forhold, der skal gives aktindsigt i. Leverandøren og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens og straffelovens regler med hensyn til oplysninger, som leverandøren eller dennes medarbejdere får kendskab til gennem udførelse af opgaverne. 2.5 Forventninger til tilbudsgiveren og aftaleindgåelsen stiller som krav, at den valgte leverandør påtager sig det samlede ansvar for leverancen. Leverancen skal anses som en samlet leverance og tilbydes som en sådan. Gennemgang af tilbud er henlagt til anden halvdel af april Det forventes, at tilbudsgiverne i den forbindelse vil medvirke til en 2 timers præsentation i. Alene tilbudsgivere, der har afleveret konditionsmæssigt tilbud, vil blive inviteret til en gennemgang. Nærmere information om proceduren for præsentationerne, der har til hensigt at præcisere forhold ved tilbudsgivernes foreslåede løsning, vil blive formidlet. forventer at indgå aftale ultimo april eller primo maj Den endelige aftaleindgåelse vil baseres på en Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K01, som den findes på under Portalforside > Styring og kompetencer > Standardkontrakter > Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K Underretning om leverandørvalg Ved s endelige leverandørvalg vil tilbudsgivere blive skriftligt underrettet herom medio maj Tilbuddets disponering og vejledning, inkl. Skema til prisoversigt. Tilbuddet skal være skriftligt og på dansk. Tilbuddet skal endvidere udformes således, at alle relevante oplysninger fremgår af selve tilbuddet. Oplysninger, som eksempelvis fremgår af brochurer og lignende, vil således ikke indgå i tilbudsvurderingen. Dog accepteres tekniske bilag på engelsk. Tilbuddet skal afgives i danske kroner ekskl. moms i 2007-priser. Det forventes at tilbuddet ikke overstiger følgende anslåede ramme (i alt ,-): 1250 klientlicenser og/eller serverlicenser i alt ca ,- Konsulentydelser i forbindelse med implementering i alt ca ,- Konsulentydelser i forbindelse med migrering af data i alt ca ,- Support i kontraktperioden i alt ca ,- Tilbudsgiver skal oplyse om eventuelle forudsætninger for tilbudet, såfremt de afviger fra de oplysninger, der findes i udbudsmaterialet om fx servere og arbejdsstationer. Disse forudsætninger vil blive prissat og vil blive medtaget som følgeomkostninger i vurderingen af den tilbudte pris. Tilbuddet skal afgives i henhold til nedenstående foreskrevne disposition. Formålet er dels at sikre sammenlignelighed i besvarelsen, dels at sikre at alle relevante forhold bliver behandlet. Dette udelukker ikke, at dispositionen kan suppleres med forhold, som tilbudsgiver måtte finde relevant - men det udelukker udeladelsen af punkter i dispositionen. Manglende fremsendelse af krævede dokumenter og beskrivelser vil medføre, at tilbuddet ikke kan tages i betragtning. Der er ikke mulighed for at afgive alternative tilbud, idet kravspecifikationens formulering er åben for interesserede virksomheders løsningsforslag. Side 9 af 25

10 Spm Hvad forestiller HSN sig af support i kontraktperioden (de kr ,-)? Der ønskes tilbud på 3-årig support og driftsstøtteaftale baseret på 4 timers tilkald samt at tilbudsgivere vurderer muligheden for at overtage serviceforpligtelser på serverparken. 2.8 Disposition for tilbud 1. Resume af tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet indeholder: 1.1 Beskrivelse af tilbudsgivers organisation og bemanding i relation til leverancen, herunder evt. anvendelse af underleverandører. 1.2 Summarisk samt detaljeret aftale- og prisoversigt 1.3 Tids- og implementeringsplan Beskrivelse af projektorganisation Beskrivelse af kommunens ressourcer Udkast til uddannelsesplan Betalingsplan fordelt på øvrige ydelser 1.4 Beskrivelse af løsningen og samlet konfiguration 2. Tilbudsgivers besvarelse af krav, herunder eventuelle forbehold 3. Udkast til Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K01 med bilag (jf. 2.5) 3.1 Kommentarer til overordnede aftalebetingelser i K Udkast til bilag til K01 Nærværende vejledning er tænkt som en hjælp for tilbudsgivernes afgivelse af tilbud, men det skal præciseres, at det er tilbudsgivers ansvar, at alle relevante forhold i tilbuddet er tilstrækkeligt belyst. I pkt. 1. resume af tilbuddet skal tilbudsgiver dokumentere erfaring med udvikling samt vedligehold af minimum to tilsvarende løsninger. Erfaringen skal enten ligge hos tilbudsgiver som virksomhed eller hos den eller de medarbejdere, der skal udføre opgaven. Med tilsvarende menes erfaring med udvikling af løsninger der har funktionaliteter, der svarer til de i kravspecifikationen fastsatte krav til anvendelse, funktionalitet, teknik mv. Dokumentationen skal lægge vægt på lighederne til HSN. Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge Tro og love erklæringen i bilag 3. Tilbudsgivere, der har ubetalt, forfalden gæld på mere end kr. vil blive afvist, jf. LBK nr. 336 af 13/05/1997 (Restanceloven), med mindre denne lov giver mulighed for det. Side 10 af 25

11 I pkt. 1. resume af tilbuddet ønskes endvidere en summarisk gennemgang af tilbuddet indeholdende de ovenfor angivne punkter. Herunder ønskes en summarisk prisoversigt, der tager udgangspunkt i følgende skabelon. Resume over priser jf. foregående i overensstemmelse med prisbilagene. Leverancens bestanddele Kontrakthenvisning Anskaffelsespris Vedligeholdelse pr. år A B C D E F G H I J K Sum vedr. migrering af data fra eksisterende løsning(er) Sum vedr. Centralt administrationssystem Evt. sum vedr. følgeomkostninger Andre ydelser med priser Projektledelse Uddannelse Sum vedr. understøttelse af tynde klienter (Option) Sum vedr. support af Macintoshklienter (Option) Andet, herunder øvrige optionspriser Serversupport Vedligeholdelse I pkt. 2 Tilbudsgivers besvarelse af krav, herunder eventuelle forbehold, ønskes en fuldstændig besvarelse af s krav til leverancen (kravspecifikation) oplistet i nærværende materiales afsnit 3. Kravene er opbygget med en række nummererede krav med henblik på at lette tilbudsgivningen og vurderingen af de indkomne tilbud. lægger afgørende vægt på, at samtlige krav er fyldestgørende og eksplicit besvaret. Såfremt tilbudsgiver ikke tager eksplicit forbehold over for disse nummererede krav, anses de for at være accepterede og opfyldte og vil indgå uændrede i de(n) endelige kontrakt(er). Tilbudsgiver bedes besvare samtlige de oplistede krav ved en gentagelse af de enkelte spørgsmål/krav. Vedrørende pkt. 3 udkast til aftaler, skal tilbudsgiver medsende udkast til aftaler inklusive bilag i overensstemmelse med tilbudsbetingelser, vejledning, krav til leverancen og tilbudsgivers besvarelse. Det skal understreges, at jf. afsnit 2,5 Forventninger til tilbudsgiveren og aftaleindgåelsen, forventer at tilbudsgiveren har det totale ansvar for en samlet løsning, og at dette er afspejlet i de medsendte udkast til aftaler. Side 11 af 25

12 3. Krav til leverancen Krav 1 Krav vedr.: tids- og implementeringsplan Hedensted kommunes krav og ønsker til tidsplanen tager udgangspunkt i en model, hvor systemet opsættes og implementeres som test på 1 skole før sommerferien 2007, derefter på yderligere 5 skoler efter sommerferien 2007 og fuldskaladrift på alle lokationer primo januar Tilbudsgiver skal inkludere projektledelse inkl. implementeringsbistand og uddannelse således, at systemet kan implementeres i overensstemmelse med tidsplanen. Tilbudsgiver skal opstille forslag til hovedtidsplan med udgangspunkt i følgende grundbetingelser: 1 Kontraktunderskrift forventes ultimo april Uddannelsesplan og ibrugtagning skal være synkroniseret. 3 At levering og implementering af delleverancerne sker synkroniseret med start medio maj 2007 og afsluttes ultimo december 2007 således, at: Det centrale administrationssystem er installeret og taget i drift Udrulning og konfiguration af arbejdspladser er taget i brug I henhold til følgende overordnede tidsplan: 3.1 Uldum skole i drift ultimo maj Langskov, Lindved, Rask Mølle, Tørring og Aale-hjortsvang skoler i drift primo august Drift på alle lokationer primo januar 2008 Spm Tidsplan levner ikke plads til udsættelser? Af de nævnte elementer i den overordnede tidsplan er rækkefølgen for levering og implementering samt Drift på alle lokationer januar 2008 ufravigelige krav. Spm Hvis der ikke skal indkøbes nyt serverhardware, hvorledes skal vi så være i stand til at holde 2 systemer kørende samtidigt? Er der ønske om mulighed for normal drift i det eksisterende miljø i migreringsperioden? tillader i implementeringsperioden begrundede, afgrænsede, korte perioder uden normal drift. Krav 2 Tids- & aktivitetsplan skal opstilles. Tilbudsgiver skal med udgangspunkt i ovenstående opstille forslag til en tidsplan med angivelse af start og slut, formål, indhold/aktiviteter og ressourceforventning. Det er s forventning, at der skal være knyttet godkendelse fra Hedensted Kommunes side til start og afslutning på alle hovedaktiviteter. Tidsplanen bør være udarbejdet på en sådan måde, at den fungerer bade som bilag til kontrakterne/aftalerne og som redskab i projektstyringen. Krav 3 Krav vedr.: leverandørens samlede ansvar stiller som krav, at den valgte leverandør påtager sig det samlede ansvar for leverancen. Leverancen skal anses som en samlet leverance og tilbydes som en sådan. Side 12 af 25

13 Krav vedr.: projektledelse og beskrivelse af projektorganisationen Krav 4 Projektledelse og implementeringsbistand i øvrigt. Tilbudsgiver skal inkludere projektledelse og implementeringsbistand således, at den samlede leverance kan implementeres på skolerne i overensstemmelse med tidsplanen. Krav 5 Forslag til projektorganisation og -bemanding ønsker forslag til en fælles projektorganisering og dennes bemanding Krav vedr.: s ressourcer vil stille de nødvendige personalemæssige ressourcer til rådighed for at sikre en velgennemført installation og implementering, herunder udpege en projektansvarlig. Krav 6 Krav til s ressourcer udarbejder en beskrivelse af, hvilke personalemæssige ressourcer der stilles til rådighed for projektet Tilbudsgivers forhold Krav 7 Redegørelse om tilbudsgivers bemanding Der ønskes en nærmere beskrivelse af tilbudsgivers forslag til egen bemanding af projektet, herunder en redegørelse for hvilke dele af tilbudsgivers organisation, Hedensted Kommune vil skulle samarbejde med, samt en beskrivelse af medarbejdernes erfaring og kompetencer med lignende projekter. Krav 8 Godkendelse af personale ved udskiftning hos leverandør Såfremt leverandøren undervejs i implementeringsforløbet eller vedligeholdelsesperioden ønsker at udskifte eget personale i forhold til Hedensted Kommune, skal dette godkendes af denne. Krav 9 Metoder til sikring af leverancen ønsker en beskrivelse af tilbudsgivers metoder til sikring af et optimalt leverance- og implementeringsforløb. Krav 10 Beskrivelse af vedligeholdelsesorganisation og procedurer Tilbudsgiver skal beskrive den organisation, der udfører vedligeholdelse af systemet hos, samt procedurer for vedligeholdelse. Beskrivelsen skal omfatte klare og veldefinerede procedurer for fejlfinding, eskalering og reetablering, samt formidling til kunden vedr. fejl Uddannelse Krav 11 Forslag til undervisningsaktiviteter og uddannelse ønsker, at tilbudsgiver fremsætter forslag til undervisningsaktiviteter og uddannelse i overensstemmelse med tids- og aktivitetsplanen. I forslaget skal indgå uddannelse af stamteknisk personale og tidsmæssig placering af undervisningsaktiviteter med udgangspunkt i de enkelte medarbejdergruppers behov. Side 13 af 25

14 Krav 12 Undervisningsmateriale ønsker oplyst, hvilket undervisningsmateriale, der indgår i leverancen, og hvorledes det stilles til rådighed for denne. 3.2 Krav til leverancens bestanddele ønsker leveret et administrationssystem, der dels er baseret på dagens standarder dels kører problemfrit i det eksisterende netværk på kommunens folkeskoler. Løsningen skal endvidere tilpasses det trådløse netværk, der er etableret samt kunne håndtere skolernes lærer-pc. Systemet skal også ved leveringen understøtte den etablerede trådløse løsnings håndtering af de sikkerhedsmæssige udfordringer i forbindelse med brug af elevers private bærbare pc og andet trådløst udstyr (UMPC, PDA, mobiltelefoner mv.) Leverancen skal tillige kunne håndtere genanvendelse af dele af den nuværende maskinpark. Nogle arbejdsstationer kan opdateres og migreres. De bærbare IBM R51, samt de stationære Dell Optiplex og Fujitsu-Siemens, som er indkøbt i 2005 & 2006 skal som minimum med som klienter i systemet. Spm Dagens standarder hvilke standarder er der her tale om? Med dagens standarder menes dels defacto-standarder, dels hensyntagen til fremtidige standarder, eksempelvis Windows Vista. Spm Hvad menes der med Systemet skal også ved levering understøtte den etablerede trådløse løsnings håndtering af de sikkerhedsmæssige udfordringer i forbindelse med brug af elevers private bærbare pc og andet trådløst udstyr (UMPC, PDA, mobiltelefoner mv.)? s løsning til trådløs sikkerhed kører i dag med tildeling af certifikater gennem bestående 2003 AD på kommunens undervisnings bærbare, samt UNI-Login gennem UNI-Cs radiusserver til adgang for privat udstyr. Denne løsning ønsker som udgangspunkt fortsat at benytte. Krav 13 Vurdering af eksisterende maskinpark ønsker en vurdering af de maskiner, der er indkøbt mellem 2003 og 2006 samt konkret forslag til vurderet behov for opgradering således, at de kan køre som almindelige klienter i en ny løsning. Spm Yderligere oplysninger om hardware er nødvendigt Se bilag 4 Krav 14 Krav til konfiguration af ordinære klienter ønsker sammen med tilbudsgiver at udarbejde image eller tilsvarende indeholdende OS, Office, Antivirus og undervisningsprogrammer efter aftale uafhængigt af maskintyper, således at image eller tilsvarende kun vedligeholdes 1 sted, og yderligere software kan tilføjes fra hovedserver. Krav 15 Krav til konfiguration af tynde klienter - option ønsker som option et bud på, hvordan eksisterende tynde klienter kan konfigureres. Med tynde klienter menes arbejdsstationer uden en egentlig CPU, således at arbejdsstationen kun kan præsentere information fra en Terminal Server. Der ønskes en ensartet brugerflade i forhold til de ordinære klienter. Spm Oversigt over eksisterende tynde klienter ønskes. Hvad menes med konfiguration? Kun brugerfladen, eller? Skal der købes nye tynde klienter, skal eksisterende integreres i ny løsning eller skal eventuelle gamle pc er som udfases laves om til tynde klienter? Se bilag 4. Med konfiguration menes brugerflade og opsætning til grundlæggende funktionalitet: Intranet, internetsøgning, tekstbehandling/regneark m.m. hører gerne om muligheden for at genanvende ældre PC er som tynde klienter i forbindelse med tilbudsgivning på optionen tynde klienter Side 14 af 25

15 3.2.1 Krav vedr.: servere Krav 16 Krav 17 Krav 18 Krav 19 Krav vedr.: back-up ønsker, at tilbudsgiver giver en beskrivelse af på hvilken måde der kan tages et automatiseret centralt on-line back-up af data nødvendige for genetablering af systemet. Fjernkontrol Serverne skal, fx ved hjælp af terminal service i administrator mode, kunne fjernstyres/fjernkontrolleres fra en vilkårlig arbejdsstation på skolernes netværk. Programopdeling Serverparken skal udover det tilbudte centrale administrationssystem kunne afvikle følgende services/serverbaserede applikationer: Fil-deling Print-deling DHCP-server DNS-server Krav vedr.: installation af programmer På alle arbejdsstationer skal installeres en række undervisningsprogrammer jf. pkt. 4.2., krav 14. Dette skal foregå som et led i opsætningen og ved anvendelsen af det centrale administrationssystem. I tilbuddet skal indgå installation og konfiguration af de første 150 arbejdsstationer fordelt på de enkelte skoler samt vejledning i genetablering af en arbejdsstation således, at ITvejlederne fremover selv kan forestå dette arbejde. Spm Hvordan ser klientplatformen ud (hvilke OS er skal understøttes af den nye løsning)? Den nye løsning skal understøtte Windows P og Vista (som option Mac OS Tiger og Leopard jf krav 21) Krav 20 Krav 21 Krav vedr.: brugergrænsefladens organisatoriske opsætning Installationen skal kunne håndtere brugerens tilhørsforhold (klasse, årgang, fagteam mv.) samt tværgående arbejde i arbejdsgrupper. Krav til understøttelse af Macintosh-klienter - option ønsker som option et bud på, hvordan server-understøttelse af Macintosh-klienter kan konfigureres. Der ønskes adgang til bruger-ressourcer; drev og print samt overvågning af Internettrafik på brugerniveau Krav vedr.: opsætning af arbejdspladser - brugergrænseflade og snitflader Krav 22 Krav 23 Krav vedr.: brugergrænsefladens funktionalitet. Brugergrænsefladen skal i så høj grad som det er teknisk og økonomisk muligt understøtte og fokusere på de undervisningsprogrammer, der anvendes på s skoler. Krav vedr.: administration af brugergrænsefladen Brugergrænsefladen skal kunne kontrolleres ved hjælp af det medleverede centrale administrationssystem. Spm Ønskes der mulighed for on-the-fly dokumentation af opsætning af brugernes ressourcer? Opgaven skal løses i henhold til kravspecifikationen og ønsker ikke på nuværende tidspunkt at tage stilling til konkrete løsningsforslag. Krav 24 Krav 25 Krav vedr.: brugergrænsefladens opsætning Brugergrænsefladen skal opsættes i en dialog mellem s 1T-afdeling, skolernes IT-vejledere og tilbudsgiver. Krav vedr.: flerbrugeropsætning Brugergrænsefladen skal understøtte et fleksibelt læringsmiljø således, at alle definerede brugere kan logge på systemet i enhver arbejdssituation, uanset arbejdsstations geografiske placering inden for den enkelte skole Krav vedr.: centralt administrationssystem Krav 26 Centralt administrationssystem ønsker tilbud på et centralt administrationssystem med henblik på bl.a. styring og overvågning af skolernes arbejdspladser og programmer. Side 15 af 25

16 Krav 27 Overordnede krav om integration Det centrale administrationssystem skal kunne anvendes i den nuværende netværksstruktur. Krav 28 Krav vedr.: grænseflader Det centrale administrationssystem skal have veldokumenterede, veldefinerede og åbne grænseflader til det øvrige systemmiljø på skolerne. Spm Specificer det øvrige systemmiljø på skolerne og hvilke grænseflader der ønskes. ønsker med Krav 28 at tydeliggøre nødvendigheden af, at det centrale administrationssystem kan fungere i et Windows 2003 AD eller tilsvarende. Krav 29 Krav vedr.: web-baserede grænseflader Det centrale administrationssystems klientdel skal, for de væsentligste funktioner kunne afvikles på arbejdsstationerne. Spm Vi forstår ikke kravet. Uddyb venligst. ønsker at man kan tildele specifikke brugere muligheden for at få et overblik over en lokations vitale deles driftsstatus via en web-browser. Vitale dele refererer her til netværksprintere, servere og aktivt udstyr. Krav 30 Krav vedr.: systemets funktionalitet Det centrale administrationssystem skal som minimum give mulighed for: centralt at kunne styre arbejdsstationernes opsætning, konfiguration og installation at kunne administrere brugere samlet i brugergrupper således, at rettigheder og begrænsninger kan kontrolleres ved hjælp af brugergrupperne at kunne ændre en given brugers funktionalitet, samt arbejdsstationens grænseflade online online udtræk af inventory for en given arbejdsstation i netværket samt samlet inventory over alle arbejdsstationer i netværket licenskontrol af en vilkårlig programpakke ved hjælp af standardiseret online udtræk netværksovervågning af centrale netværkskomponenter reetablering af egen arbejdsstation, udført af en bruger uden større teknisk indsigt adgang til overvågning/overtagelse af en vilkårlig brugers arbejdsplads på netværket - remote access logning af internettrafik på brugerniveau oprettelse og sletning af brugere ud fra TEA-eksportfil som kørsel indbefattende brugerprofil, privat drev og tildeling af rettigheder på den rigtige skoleserver. Spm Logning af internettrafik. Routes internettrafik direkte fra den enkelte skole og ud på nettet eller via central lokation? Alle skolers Internet-forbindelse routes direkte fra den enkelte skole og ud på nettet. Spm 'Skal en bruger kunne administrativt fratages mulighed for internet adgang ved fx misbrug?' 'Ønskes mulighed for at kunne reetablere PC/bærbar uden at belaste netværket. Ønskes aktiv håndhævelse af licensbetingelser? Ønskes mulighed for dynamisk at kunne dedikere licenser til bestemte grupper/klasser/fysisk placering? Skal der være mulighed for aktivt at forhindre brugerne i at kunne afvikle uautoriserede processer/programmer, i tilfælde af, at de er tildelt lokal administratorrettigheder? Skal anvendelse/forsøg på anvendelse af uautoriserede processer/programmer logges? Skal udvalgte brugere have mulighed for at installere prrogrammer, der ikke er tildelt fra centralt hold? Ønskes kontinuerlig ram- og ydelsesoptimering på workstations og terminalservere med henblik på at øge brugerkomforten og forlænge den praktiske levetid for hardware? Skal brugerne kunne begrænset til at logge på mere end et sted ad gangen?' Opgaverne skal løses i henhold til kravspecifikationen og ønsker ikke på nuværende tidspunkt at tage stilling til konkrete løsningsforslag. Spm Hvad er kravet til reetableringstid for pc/bærbar? har ikke formuleret et sådant krav Krav 31 Krav 32 Redegørelse vedr.: centralt administrationssystem Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ovenstående krav opfyldes, samt beskrive øvrige faciliteter, der stilles til rådighed for s skoler via det centrale administrationssystem. Krav vedr.: dokumentation af det centrale administrationssystem Det centrale administrationssystem skal leveres med dokumentation for anvendelse. Side 16 af 25

17 Krav 33 Krav 34 Krav 35 Krav vedr.: Driftseffektivitet ønsker et bud på hvorledes interesserede virksomheder vil garantere det centrale administrationssystems driftseffektivitet. Krav vedr.: kapacitet og udbygningsmuligheder ønsker et system, der kan håndtere det nuværende setup samt et fremtidigt setup med minimum 2500 samtidige arbejdsstationer/brugere fordelt på de 22 lokationer. Krav vedr.: logon-tider og svartider ønsker at arbejdsstationer kan gennemføre logon på systemet således at de er fuldt ud klar til brug efter maksimalt 60 sekunder. Spm Logontid, max 60 sekunder målt som tiden fra brugernavn/password er indtastet til brugerfladen er klar til brug? Det skal klarlægges hvorfra de 60 sekunder måles fra! Er det fra power on? Klar til login? Eller? Det skal defineres hvor mange applikationer skal være kørende i forbindelse med opstart. Det skal defineres hvor mange applikationer der skal være tildelt pågældende bruger Til brug for tilbudsgivning kan følgende anvendes: 30 sekunder fra power on til klar til login, hvilket giver 30 sekunder fra login til systemet er klar til at køre en applikation for en bruger tildelt 25 applikationer Krav vedr.: vedligeholdelse Krav 36 Vedligeholdelse Der ønskes tilbud på vedligeholdelse opdelt på leverancens bestanddele jf. afsnit Tilbudsgiver skal beskrive omfang og indhold, samt priser for de tilbudte vedligeholdelsesydelser. Omfanget af vedligeholdelse vil indgå i kontraktafklaringen. For så vidt angår det samlede centrale administrationssystem skal vedligeholdelsesgraden baseres på 4 timers tilkald samt mulighed for driftsstøtte og konsulentydelser efter aftale. 3.3 Krav vedr.: konfiguration Krav 37a Integration i det eksisterende miljø Den tilbudte løsning skal kunne integreres i den infrastruktur, der er på skolerne i i dag jf. afsnit om netværk Spm Er det et krav at der skal der være en integration til det eksisterende miljø? Eller kan der opbygges et nyt miljø til den nye løsning? Se venligst krav 38a Krav 38a Krav 37b Krav 38b Eventuelle forbehold overfor skolernes nuværende tekniske platform Såfremt tilbudsgiver vurderer, at dele af det udstyr, som ønskes anvendt ikke kan anvendes i den kommende løsning, skal dette specifikt angives. I forlængelse heraf skal det nøje specificeres, hvilke krav tilbudsgiver stiller således, at den tilbudte løsning kan afvikles under opfyldelse af skolernes krav. Samlet konfiguration Tilbudsgiver skal udarbejde en samlet beskrivelse, der viser hvorledes den tilbudte løsning integreres i skolens eksisterende miljø jf. afsnit Lokaleindretning Såfremt der stilles særlige krav til lokaleindretning, skal tilbudsgiver beskrive de krav der stilles, som forudsættes at være opfyldt i forbindelse med levering af løsningen. Til brug for tilbudsgiveres besvarelse af kravspecifikationen er de dublerede kravnumre 37 og 38 nu distingveret som henholdsvis Krav 37a, 38a, 37b og 38b. Side 17 af 25

18 3.4 Krav vedr.: specifikation af leverancer og priser, inklusive medfølgende dokumentation mv. Krav 39 Krav 40 Krav 41 Krav 42 Specifikation af priser Tilbudsgiver skal specificere og angive priser på alle tilbudte komponenter og ydelser, som skal indgå i aftalen/aftalerne således, at følgende tydeligt fremgår: beskrivelse af enhed (ydelse, softwarelicens el. tillægsydelse fx kørsel) antal forudsatte enheder pris pr. enhed enhedsrabat samlet pris (enhed * (pris-rabat)) Såfremt der benyttes en anden rabatstruktur end enhedsrabat skal beregningsmetoden beskrives. Specifikation af aftalernes sammenhæng til leverancen Tilbudsgiver bedes desuden specificere priserne i relation til aftalen således, at leverancer og priser, der knytter sig til de enkelte aftaler fremgår. Krav vedr.: betalingsplan Tilbudsgiver skal opstille/fremkomme med udkast til betalingsplan fordelt på aftaler. Dokumentation Dokumentationen skal omfatte hele leverancen og understøtte den almindelige brug af systemet, herunder brugervejledning, systemdokumentation og systemvejledning på dansk. Dokumentationen skal leveres samtidig med leverancen. Teknisk dokumentation accepteres dog på engelsk. 3.5 Krav vedr,: licensbetingelser Krav 43 Krav vedr.: licensbetingelser Tilbudsgiver skal vedlægge alle licensbetingelser/standardbetingelser for programmel og udstyr, der skal indgå i leverancen. s eksisterende aftaler og licenser fremgår af afsnit og Krav vedr.: administration og brugernavne Krav 44 Krav vedr.: oprettelse af AD Tilbudsgiver skal i samarbejde med udarbejde et AD, der tager udgangspunkt i de eksisterende. Spm Har alle skoler i dag AD? Ja, alle s skoler har i dag AD Spm AD design for eksisterende AD s udbedes. Skal det være et AD? Eller kan vi snakke Directory Services Ønsker en udvidelse af nuværende AD eller opbygning af et helt nyt? opfatter kravet om et AD som åbent i den forstand, at såfremt der ikke er tale om tab af funktionalitet og service i forhold til det i materialet beskrevne system er valget af anvendt teknologi underordnet. ønsker interesserede virksomheders løsning til et skoleorienteret AD som tager udgangspunkt i et centralt styret AD, der dækker alle lokationer. Side 18 af 25

19 Krav 45 Krav vedr.: brugernavne Alle brugere på skolerne skal oprettes med udgangspunkt i et beskrivende login-navn, eksempelvis: STJLAERLV hvor STJ angiver skole, LAER angiver tilhørsforhold til lærergruppen og LV er initialer for pågældende lærer, eller STJ00MF hvor STJ angiver skole, 00 angiver tilhørsforhold til en årgang, der har påbegyndt skolegang i 2000 og MF er initialer for pågældende elev Spm Er dette et krav? Eller kan man benytte sig af UNI login? Opgaven skal løses i henhold til kravspecifikationen og ønsker ikke på nuværende tidspunkt at tage stilling til konkrete løsningsforslag. Kravet kan besvares med et forslag til beskrivende login-navne eller et oplæg til håndtering af opgaven med identifikation af brugere ud fra brugernavne. Tilbudsgiver kommer med oplæg om tilknytning af løse brugere på netværket. Spm Hvilken funktionalitet skal løse brugere tilbydes? Tilbudsgiver skal i samarbejde med udarbejde en profil, der dækker brugergruppen løse brugere s behov Krav 46 Krav vedr.: integration med login til tjenester ønsker et system, der kan håndtere brugernes UNI-login som en del af login-proceduren. Herudover ønskes et bud på hvorledes login til web-baserede tjenester kan håndteres i systemet. Spm Uni-login er ifølge vor opfattelse til webbaserede tjenester, der ikke umiddelbart har forbindelse med login på AD et. Uddyb venligst. UNI-Login er et valideringsværktøj, der efterhånden giver adgang til så bredt et udvalg af tjenester, at finder det naturligt, at HSN håndterer eller korresponderer med denne validering også set i lyset af at UNI-Login er blevet adgangsværktøjet til ITbaserede tests nationalt. Spm Brugerens AD-mæssige profil skal indeholde oplysninger, så det er muligt at logge ind på UNI-logon, uden at taste brugernavn+password på ny? Alias Single signon funktionalitet? Det er korrekt at den ønskede funktionalitet kan betegnes SSO Single Sign On, herudover ønsker ikke på nuværende tidspunkt at tage stilling til konkrete løsningsforslag. Side 19 af 25

20 4. Bilag 1 [Hedensted-model Dette er en definition på en Hedensted-model. Den er lavet for at sikre, at alle ved, hvad en Hedenstedmodel er, og at den består af både en IT-teknisk del, og en administrativ del. Modellens fornemste opgave er at servicere skoler og brugere godt og effektivt. Det IT-tekniske plan består af en central styret server-løsning, hvor skolernes servere er bundet op i ét stort netværk. Dette netværk styres af en master-server, der fysisk er placeret på Rådhuset, hvorfra alle linjer styres. Skolernes servere er en tro kopi af masterserveren på nær tre ting: brugernes drev og profiler, lokale netværksprogrammer og lokale printere. Alt andet er ens og foretages en ændring på masterserveren, replikerres den ud på de øvrige servere enten med et samme eller om natten afhængig af datamængden. Driften af masterserveren sker vha. et management-program. Programmet består af flere dele. Her tre eksempler: 1. Oprettelse/sletning af brugere Alle brugere er medlem af samme domæne. Det betyder, at elever fra én skole kan logge på en maskine på en anden skole og få adgang til egen profil og drev. Ved oprettelsen oprettes automatisk brugerprofil og privat drev på den rigtige skoleserver. Derudover tildeles alle øvrige rettigheder på én gang. Det samme forholder sig mht. sletning af brugere. 2. Genopretning af maskiner Hver gang, vi indkøber nye maskiner til skolerne, skal maskinens særkende indarbejdes i systemet. Herefter reétableres maskinen ved at vælge modellen, hvorved maskinens specifikke drivere installeres og programmer installeres. Selve arbejdet med at reinstallere en maskine foregår ved ganske få tastetryk. 3. Central styring af programmer Programmerne pakkes i programpakker, der sendes ud på de enkelte skoler. Fra masterserveren styres, hvilke maskiner/brugere, der har adgang til de enkelte programmer. Har en skole købt et bestemt program til nogle bestemte maskiner, vil programmet kun blive installeret på de pågældende maskiner. Er det derimod brugeren, der har ret til programmet, vil programmet følge brugeren rundt på de maskiner, vedkommende logger på. F. eks. ligger scanner-programmet kun på de enkelte maskiner, der har tilsluttet scanner. Videoredigeringsprogrammet kun på de maskiner, der har et videokort. På samme måde styres printerne, således at maskinerne i lokale 11, skriver ud på printeren i lokale 11.] [Den administrative del af Hedensted-modellen består af flg.: Fælles indkøb af hardware i tæt samarbejde med skolerne. Det betyder, at skolerne ønsker og prioriterer, hvorefter der hjemtages tilbud, indkøbes og leveres. Fælles programflade, herunder diverse web-baserede tjenester aftales også med skolerne. Herudover lokalt indkøbte undervisningsprogrammer] Uddrag af Dokumentnavn: rapport fra UAG4 vedr. IT, PUC m.m. Dokumentnr: Forfatter-ID: HK-NK Side 20 af 25

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 19. februar 2015 Notat Login daj6 Sagsbehandler Daniel Mikael Johansen Telefon direkte 24 61 62 91 E-mail daj6@esbjergkommune.dk Annoncering vedr. Autoritativt organisations-

Læs mere

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Sundhed og Socialservice Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Udbud på touchskærme og pocket pc er til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Side

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl.

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl. Annonceringsmateriale for postscanningsløsning i DATO 8. december 2016 SAGS NR. 326-2016-53047 Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune.

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Annoncering Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013.

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål 1. Er det et krav at tilbudsgiver skal være SKI godkendt leverandør? 2. Der står i materialet at udbuddet

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse Indkøb af nyt forbrugsafregningssystem (den 1.september 2011) Syddjurs Spildevand A/S ønsker at indkøbe et nyt system til forbrugsafregning i efteråret 2011 til ibrugtagning inden udgangen af året. Fristen

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: A N N ONCE IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: KL ønsker

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

1 BAGGRUND FOR UDBUDDET 2-4 2 DISPOSITION AF TILBUD 5 3 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER 5 4 KRITERIER FOR TILDELING AF KONTRAKT 8 5 SPØRGSMÅL 9

1 BAGGRUND FOR UDBUDDET 2-4 2 DISPOSITION AF TILBUD 5 3 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER 5 4 KRITERIER FOR TILDELING AF KONTRAKT 8 5 SPØRGSMÅL 9 Indhentning af tilbud på web-baseret administrations- og bestillingssystem til håndtering af fleksible lønpakker samt ydelser i forhold til implementering og drift af disse (outsourcing) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport.

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport. [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge www.faaborgmidtfyn.dk 13. maj 2008 Vedr.: Tilbud på mandskabsbiler til Værkstederne, Assens Kommune. Tak for Deres

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Betingelser for udbud af Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Annoncering Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne 1. Baggrund Der har fra daginstitutionerne været stigende efterspørgsel på et kommunikationsredskab i hverdagen.

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pasløsning

Indhentning af tilbud på digital pasløsning NOTAT Fra: Stefan Ising 17. september 2015 Indhentning af tilbud på digital pasløsning 1. Indledning Fredensborg Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere.

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere. Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere. 17.06.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere