Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk"

Transkript

1 Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk Præsentation af værkstedet - som i brochure og på hjemmeside. Præsentation af værkstedet Mediegrafiker værkstedet handler om design, formidling og kommunikation via trykte medier. Værkstedet er for dig, der er kreativ, iderig og har interesse for at kommunikere med omverdenen ved hjælp af trykte medier. Det kan være kæmpeplakater, aviser, pjecer, blade eller brochure. Du har desuden mulighed for at få indblik i folieskæring, som bruges til skilte design og emner på tøj. Værkstedet har til opgave at lære dig om produktion af trykt reklamemateriale. Det er ofte foldere og postkort. Medie Grafisk forsyner skolen med PR materiale til arrangementer som Høst marked, Fjordens dag, Dyrskuet eller julemarkedet. Har du et godt øje til fotografering har værkstedet dagligt fotoopgaver for flere af skolens andre værksteder, Grøn Pædagog har for eksempel besøg af børnehaver, her får du til opgave at fotografere deres besøg, efterfølgende sætter du billederne op i en plakat, som vi printer på vores bredformats printer. Du skal have lyst til at designe og arbejde på computer, og aktivt vise interesse i faget. I løbet af formiddagen vil du modetage undervisning i billedebehandling/tegne og opsætnings programmer. Eftermiddagen går med at løse opgaver for skolen For at du får en fornemmelse for det arbejdsliv, der ligger ude i din fremtid, er der planlagt praktik i uge 2 uger i første halvår og 2 uger i sidste halvår. Du får hjælp til at finde en praktikplads, så du kommer ikke til at stå alene med det. Der arbejdes med i alt 8 ugers praktik om året. Værkstedets formål og målsætninger samt handlinger og succeskriterier I et produktionsforløb er såvel produkt som proces vigtige på Medie Grafisk. Det produkt der kommer ud som resultat af processen, kan være plakater, annoncer, brevpapir, visitkort, børnehaveplakater, brochurer, folie skilte, dvs. alle former for trykt materiale der kan printes på værkstedet eller et eksternt trykkeri. Det er vigtigt, at fremstillingen af produkterne er så realistiske som muligt, så eleverne kan spejle deres læring på værkstedet, til den virkelige verden og samtidig får følelsen af, at deres arbejde bruges. Eleverne er med fra opstart til det endelige resultat. Jeg lægger her vægt på, at eleverne lærer at arbejde sammen, men også lærer at følge opgaverne til dørs og tage ansvar. Praktisk arbejde og undervisning er grundlaget for læringsprocesserne på Medie Grafisk. Da vi arbejder i et team, er det vigtigt at vores indbyrdes relationer er synlige, for at skabe et synligt tilhørsforhold til Medie Digital, har vi planlagte morgensamlinger de to værksteder imellem, hvor det er dagens nyheder der er i spil. Tidspunktet er fra 8:30 til 9:00. Her skal eleverne være fælles om at se nyheder og efterfølgende tage stilling og komme med egne meninger. At gøre eleverne bevidste om deres uddannelsesmuligheder igennem praktik, undervisning og RKA afklaring. Benytte de af skolens særlige uddannelsesmuligheder så som EGU og Pro-Erhverv, samt udbygge netværk til Teknisk Skole via bl.a. kombinationsforløb. At skabe motiverende oplevelser igennem faget, samtale og dokumentation af udviklings trin. 1

2 Eleven At styrke den enkelte elev i troen på sig selv og egen fremtid. At hjælpe eleven i gang med tanker omkring uddannelse, ved daglig snak og påvirkning. At kortlægge hvilken uddannelsesretning der er realistisk ved bl.a. praktik og RKA. At eleverne har en sund møde kultur omkring almen undervisning. At sikre en undervisning og produktion der stemmer overens med elevgruppen og RKA indhold. At sikre en ensformig hverdag med faste rutiner At styrke elevens niveau Læreren Sikre daglig morgen samling. Forudsigelighed og kontinuitet af undervisningen. Nye elever bruger tid med sidemands oplæring, skaber sociale relationer. Nye elever bliver en del af klassen. At give eleven positiv opmærksomhed. At stille krav. At give ansvar. At holde eleven fast på aftaler. At følge op på uddannelsesplan, og tage eleven seriøst. At mærke sig selv og andre mennesker igennem debat og vidensdeling. At vide og erfare at det er sjovt at lære. At forstå at realiseringen af egne fremtidsdrømme udspringer af det engagement, som de er villige til at investere i deres liv, her og nu og i fremtiden. Eleven er positiv, imødekommende og åben for ideer og opgaver. Eleven tager hensyn til sine omgivelser og optræder med ansvar. Eleven tager ansvar for sine opgaver. Eleven overholder aftaler. Eleven bliver klar over udannelsesretning eller arbejdsliv. Værkstedsundervisning Elever oplever en dygtiggørelse i faget ud fra egne evner. Eleven oplever en graduering fra start til slut. Eleven oplever et sammenhæng mellem det lærte og evalueringen i RKA. Værkstedet har 25 undervisnings moduler, som gør det ud for værkstedets perlerække. Modul 1-2 og ligger uden for perlerækken. Der er moduler der kan gennemføres selvstændigt og moduler som køres som klasse undervisning om formiddagen. Eleven, vikaren og læreren kan på tavlen i undervisnings lokalet se, hvilke moduler der er gennemgået. Modulerne sikre differentieret undervisning, samt løbende optag, som er to væsentlige faktorer for et homogent undervisnings miljø. 1. Opstartssamtale: Forventnings afstemning, Årskalender, Uge skema, RKA, intro, rundvisning på skolen. 2. Kom i gang: Kode/log-in, gennemgang af PC, Server opbygning, struktur, egen mappe, kunde mapper. 2

3 3. Photoshop 1: Interface, værktøjer, farve rum, dokument opsætning, opløsning, arkivering. 4. Photoshop 2: Øvelser fra bog Softworld photoshop grund. 5. Photoshop 3:Billede beskæring, billede manipulation, frit lægning, aflevering 20 cm x 20 cm eventyr motiv minimum 10 frit lægninger. 6. Intro kamera: Introducering af kamera/standart indstillinger. Aflevering: 10 motiver tema, 3 dominerende farver. 7. Intro børnehave fotografering: Kamera på plads, batteri i oplader, oprettelse af kunde, læsning af arbejdsbeskrivelse, up-load af billeder, navn, motiv og beskæring. 8. BH Plakat: Samspil mellem Photoshop/In-design, fil arkivering/navn, skabelon, omdøbning af mapper, re link batch job af billeder til brænding. 9. In-design 1: Interface, værktøjer, side/master, dokument opsætning, arkivering. 10. In-design 2: Øvelser fra bog softworld in-design grund. 11. Intro storformats printer: Isætning af papir, skift a farvepatroner, papirkvalitet, rens af printhoved, hent af pdf fil, print indstillinger i Photoshop, print/kvalitet, forsendelse og administration. 12. Illustrator 1: Interface, værktøjer, dokument opsætning, arkivering. 13. Illustrator 2: Øvelser fra bog softworld illustrator grund. 14. Illustrator 3: Ikoner og tegninger i Illustrator. 15. Illustrator 4: Logo design hvordan? design på papir, scan, optegning, skær i folie, klargøring. 16. Praktikplads søgning: Skema: kom tættere på din uddannelse! 17. Folie: Introduktion til folie skæren, folie typer. 18. Folieskæring, import af filer, opsætning i sign-pal, fejlfinding. 19. Notat teknik: Metoder, genfortælling ud fra noter. 20. Photoshop selvstændigt: Øvelse: ild, græs. 21. Illustrator selvstændigt: øvelse. 22. In-design selvstændigt: øvelse. 23. Folie selvstændigt: øvelse. 24. RKA. 25. Udskrivnings samtale. 3

4 Eleven øver sig uopfordret på sine egne læringsmål. Eleven oplever et flow. Praktik Når eleven starter på værkstedet berøres emnet praktik ved første samtale. Det giver eleven mulighed for mentalt at vende sig til, og værkstedlæren en ide om, hvad og hvilken retning der skal arbejdes. Eleven har mulighed for 8 ugers praktik under sit ophold på skolen, det er op til værkstedslæreren at sikre at så megen af denne praktik bruges, og at den munder ud i en indkredsning af, hvilken faglig gren eleven ønsker at uddanne sig under. Der er fastlagt 4 ugers praktik, rest af ugerne bruges til individuelle praktikker, det kunne være ønsket om en forlængelse, eller afprøvning i forhold til EGU. Praktik uger der afvikles i sidste halvår af elevens ophold på skolen, vil så vidt muligt ligge så tæt op af et uddannelses ønske som muligt. Der afholdes blok praktik i uge 8 og 9. Er eleven ikke parat til blok praktik, aftales en intern praktik eller eleven møder ind på eget værksted. Det er vigtigt, at eleven er parat til en praktik og ikke presses ud i et forløb, som ikke giver mening for eleven. Eleven bruger sin mulighed for praktik optimalt. Eleven ved hvad praktikken skal bruges til. Eleven tager ansvar i praktikplads søgning. Eleven kan vælge til eller fra i forhold til afprøvede praktikker. Der afholdes praktik første halvår uge 8 og 9. Eleverne introduceres i god tid om at de skal i praktik. Eleverne arbejder aktivt med praktikplads søgning. Eleven får positive oplevelser af arbejdsmarked og er bedre i stand til at træffe en beslutning om fagretning. Eleven besøges på praktikpladsen minimum en gang i perioden, enten af værkstedslæreren eller vejlederen. Kombinationsforløb; mål, handlinger (hvordan, hvor og hvornår) samt succeskriterier. Kombinationsforløb Forløbet skal hjælpe eleverne til en afklaring af ønsker og evner i forhold til en erhvervsuddannelse, de får mulighed for at afprøve sig selv til bestemte fag. Eleven lærer at forholde sig til de krav, forventninger og muligheder der bliver stillet indenfor medieproduktion. Får respekt for eget arbejde og andres. Mærker og forstår at være en del af en gruppe, der arbejder mod et fælles mål. Begyndende forståelse for fagligheden indenfor uddannelserne på indgangen medieproduktion. Hvordan Værkstedslæreren har en aktiv rolle i branchemøder, for at etablere et godt netværk til SDE. Påvirke kombinationsforløbs indhold og forventninger. Hvor 4

5 SDE, ungdomsuddannelserne. Hvornår Der sendes elever ud så ofte som erhvervsskolerne har tilbud der passer til værkstedet, eller elevens uddannelsesretning. Eleverne der kommer retur fra et kombinationsforløb anbefaler det til andre elever. Eleverne kommer tættere på en uddannelses beslutning. Forløbsplan og realkompetenceafklaring; mål, handlinger (hvordan og hvornår) samt succeskriterier. Forløbsplan og realkompetenceafklaring Der skrives løbende i elevernes forløbsplaner, eleven fastholdes i aftaler og egen udvikling. Hver elev får inden for den første mdr. kendskab til RKA samarbejdet, her igennem skabes motivation for eleven til fortsat udvikling, ved en, for eleven synlig graduering. Værkstedet udbyder 25 undervisningsmoduler, som tilgodeser en bred vifte af faget,samt værkstedets produktions opgaver. På værkstedet er ophængt en tavle, hvor læreren, vikaren, eleven og vejlederen kan se hvilke opgaver hver enkel elev har gennemgået. Ligeledes er der i år et sammenarbejde med læringsstilsvejlederen om at stil vurdere eleverne på MG, og bruge vurderingen synligt på værkstedet. På en tavle ved siden af de faglige kompetencer. At skrive/samtale som minimum en gang hver mdr. (Kim er ansvarlig for elever). At lærer den enkelte elev at kende. At være på forkant med elevens adfærdsmønster og netværk. At spotte elever med mange problemer hvor der skal gribes særligt ind. At kortlægge om eleven vil profitere af værkstedets fagområde. At nedskrive fælles aftaler. RKA inden for den første mdr. på værkstedet. Eleven har en fyldestgørende forløbsplan ved udskrivning. Med fyldestgørende menes: opstartsamtale, formål med opholdet, RKA, aftaler i forbindelse med fremmøde, misbrug, eller andet der påvirker opholdet, praktik oplevelser og evt. kombinationsforløb. En klar oplevelse af hvad en RKA indebære og kan buges til. Modtager et skolebevis ved afslutnings samtale, som afspejler indholdet af afklaringen ved dokumenteret løste opgaver. Kim er booket på flg. datoer for RKA: d 24. januar hel dag, d. 22. marts hel dag, d. 12. april hel dag, d.10. maj hel dag, d. 7. juni hel dag d. 16. august hel dag, d. 28. august hel dag, d. 2. september hel dag, d. 10. oktober d. 8. november, 6. december. Værkstedsproduktion 5

6 Se bilag: Perlerække Værkstedet skal producere flg. reklamemateriale til skolen: Postkort, Nye Muligheder, Visitkort, reklame materialer til Julemarked og Høstmarked, børneplakater til Bybondegården, kalender til årsplanlægning. Værkstedet skal producere flg. Merchandise til skolen: Generelt messemateriale bestående af. Banner på stof, Roll-up til fritstående displays, T-shirts, nøgleringe et er at producere reklamemateriale der har kvalitet, materialet bruges i undervisning, sikre en vis genkendelses værdi. er Materialet inddrages i undervisningen i formiddags timerne. Levering til tiden, glade kunder og glade elever. En kunde kreds der er i harmoni med elevarbejdet. Undervisningsmiljø: Det sociale miljø i klassen er den største motivations faktor for at møde ind på skolen. Det sociale undervisnings miljø Motivationen for læring ligger ofte i, hvor stor tryghed og tillid den enkelte oplever i undervisningssituationen. Medie Grafisk er et kreativt værksted, hvor det er de dybe og følsomme tanker der er i spil når der brainstormes for ideer eller på anden vis, hvor tankerne får frit spil. Derfor er det vigtigt, at alle føler sig veltilpasse og frit kan sige lige hvad de oplever ved en opgave. Mobning og negativ omtale af hinanden imellem, bliver der slået hårdt ned over for. Derfor skal alle føle sig velkommen, ny som gammel elev. Ligeledes er det af stor betydning for motivationen, at et undervisningslokale er funktionelt både for læreren og eleven. Læreren skal effektivt og uden kompromiser kunne tilgå undervisning uden forhindringer. Pc erne skal fungere optimalt hver dag og programmer, licenser og netværk, ligeledes være på plads. Eleverne skal effektivt kunne beskæftige sig med det de kommer efter, uden alt for mange irrationelle arbejdsgange og forstyrrelser at en irrelevant karakter. Pc skal ikke rykkes rundt og etableres de nye arbejdsstationer skal krav som: ingen kabler på gulve, ingen løse ledninger og forsvarlig ophæng være på plads. Pc er slukkes efter brug for at spare på energien. Det er lærerens opgave med hjælp fra sikkerhedsudvalget, at sikre det er i orden. Sikkerhed, energi og miljø skal eleverne dagligt have fokus på, at spare strøm, lufte ud og spare på varmen. Vores lærings stils vejleder (Lasse Larsen) laver årligt en undervisningsmiljø vurdering, hvor eleverne i samarbejde skal vurdere hvor der på værkstedet kan optimeres. Alle deltagere med gode ideer. Alle taler ordentligt til hinanden. Sundt indeklima. Et lokale der er optimeret i forhold til produktionen. Fornuftige og fremtidssikrede arbejdsstillinger. Kabler, Pc er, ledninger stikdåser ect. er væk fra gulvet. Pc er slukkes efter brug. 6

7 Ved konflikter der udspiller sig gang på gang med de samme aktører, vil der blive tale om værksteds skift. Ikke nødvendigvis kun for den ene part, men også for begge, hvis aftrykket på resten af holdet har en betydning i sagen. Jeg som lærer er rollemodel for eleverne og omtaler andre med respekt og i god tone. Jeg skal så vidt mulig tage konflikter i klasseværelset på demokratisk vis, hvor der med min hjælp udveksles meninger i ro og orden. Løbende reparationer af inventar. Opdaterede Pc er. Undgå at flytte for meget rundt på Pc. Oplysning omkring strøm og forbrug. Eleverne oplever, at vores skole matcher andre uddannelsesinstitutioner. Eleverne oplever et godt arbejdsstillingsmiljø. Eleverne oplever, at de bliver hørt i de spørgsmål og undersøgelser der bliver lavet. Eleverne oplever, at de ikke bliver afbrudt i en vigtig samtale. Et sikkert værksted. Eleverne opfører sig frit. Eleverne udskifter negativ adfærd med positiv. Eleverne viser hengivenhed overfor hinanden, kan lide at tale, arbejde og udveksle meninger/ideer. Sundhed Det er ikke en mission for værkstedet, at ændre elevernes spise og motionsvaner, men det er et mål at vejlede om sund ernæring, med foredrag og indsigt i andres liv. Der tilbydes frugt i løbet af dagen. Samtidig er det ikke i orden at nyde cola, chips og søde sager på værkstedet. Er der tale om fødselsdage eller særlige begivenheder er det noget andet. Det er ikke tilladt at gå i kiosken. Motion og bevægelse: Orientering om bevægelse ved stillesiddende arbejde vil være i fokus og gymnastik og stræk øvelser vil jævnligt blive gennemgået på klassen. At være udhvilet og parat til undervisning er ofte en udfordring for unge mennesker. Jeg vil tage det op med hver enkel hvis jeg oplever, at der er en, der har et problem. Misbrug af alkohol og euforiserende stoffer er noget de unge ved meget om, det er populært at afholde foredrag hvor de unge rådgives. Opleves en elev der slås med misbrugsproblemer eller problemer af psykisk karakter, er det et samarbejde hvor vejlederen også er med. Der vil i forbindelse med klassen være forskellige pjecer, hvor eleverne kan finde rådgivning, hvis de ikke ønsker at dele deres problemer med læreren. At få en klasse med sunde, effektive og glade elever. At tilbyde en sund morgenmad. At gennemgå sunde arbejdsstillinger. At tale om misbrugsproblemer i dagligdagen. Eleven afspejler interesse for faget og deltagelse i div. arr. At eleven har en sund tilgang til sine kollegaer/medstuderende. At eleven holder en jævn vægt. At eleven har en sund omgangstone. 7

8 Rengøring på værkstedet Der er daglig rengøring af værkstedet, rengøringen består i at feje gulve, tømme skraldespande og fjerne krus og papir fra egen arbejdsplads. Hver torsdag tilføjes gulvvask, aftørring af alle flader, oprydning af mapper, bøger ved folie skæren og ved skæremaskinen. Rengøring er allemandes opgaver, men det er op til værkstedets elever selv at nå frem til en turnus ordning, eller arbejdsfordeling, og lærens opgave at det bliver gjort. Rent værksted. Turnus ordning på alle opgaver, så alt bliver gjort uden diskussion om millimeter retfærdighed. Ugeskema: Se bilag: MG_ugeskema på dagsniveau_2012 Årsplan. Se bilag. MG_Skoleydelse og Elevkalender

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere