BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861. Menu Tryk på knap A, for at gå til menuen. Alle funktioner vælges i menuen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861. Menu Tryk på knap A, for at gå til menuen. Alle funktioner vælges i menuen."

Transkript

1 BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861 Funktioner Digital ur med LCD skærm. Tid og kalender. Kaliber W861 Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 5 daglige alarmer. Verdenstid. Kaliber W individuelle kalender alarmer. Baggrundslys - Tryk på knap E for at lyse displayet op. Det lyser i 3 sekunder. Der kan skiftes imellem 2 typer display visninger. Menu Tryk på knap A, for at gå til menuen. Alle funktioner vælges i menuen. Ved hvert tryk på knap C eller D skiftes der imellem funktionerne i denne rækkefølge: Ved tryk på knap A eller B vælges den ønskede funktion. Bemærk: Trykkes der på knap B, vil det animerede åbningsdisplay vises før den valgte funktion. Tryk på knap A, for at vende tilbage til MENU visning. C C C Tid/Kalender Stopur Timer Alarm D D D C D C D C C Indstilling Tidsplan Verdenstid D D

2 Indstilling af tid og kalender Når tid/kalender er indstillet, vil klokkeslettene for de 39 byer, som verdenstiden omfatter, automatisk være indstillet. 1. Tryk og hold knap B inde, for at gå til indstilling af tid og dato. 2. Tryk på knap A, for at vælge tallene, der skal justeres. De vælges i nedenstående rækkefølge: Dato År Måned Valg af tal der skal justeres By Sekunder 12-/24-timer visning Timer År Minutter Dato Måned Tid 3. Tryk på knap C eller D, for at indstille tallene. 4. Tryk på knap B, for at afslutte og vende tilbage til tid/kalender funktionen. Funktionsindikator Ugedag Sommertid Tryk på knap C, for at skifte til sommertid/vintertid, hvis sommertid anvendes i den valgte by. Skifte imellem lokal tid og verdenstid Tryk på knap D i 2 sekunder, for at gå til funktionen verdenstid. Tryk på knap D igen, for at vende tilbage til lokaltid. Stopuret Chronographen (stopuret) kan måle op til 99 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder i 1/100 sekund intervaller. Tryk på knap A eller B i menuen, for at gå til stopursfunktionen. Måling af omganstid og mellemtid Start Omgang 1 Omgang 2 Stop Nulstilling /mellemtid 1 /mellemtid 2 Omgangstid Målt tid Start/stop/ genstart Måling af mellemtid/ omgangstid/ nulstilling

3 Genkald af hukommelse De første 100 omgangs- og mellemtider bliver automatisk lagret i hukommelsen. De lagrede data kan genkaldes - enten under eller efter måling. Omgangstid Mellemtid Tryk på knap B, for at aktivere genkaldsfunktionen Ved hvert tryk på knap C, genkaldes de lagrede data, fra den ældste til den nyeste måling. eller Ved hvert tryk på knap D, genkaldes de lagrede data, fra den nyeste til den ældste måling. Tryk på knap B, for at vende tilbage til stopursfunktionen. Timer funktion Timeren kan indstilles fra 10 sekunder til 99 timer, 59 minutter og 59 sekunder i et sekund intervaller. Timeren kan indstilles, til at gentage nedtællingen fra 1 til 99 gange. Tryk på knap A eller B, for at vælge TIMER i menuen. Indstilling af timeren 1. Tryk på knap B i 2 sekunder, for at gå til indstilling af timeren. Timetallene begynder, at blinke. 2. Tryk på knap A, for at vælge tallene, der skal indstilles: Timer - minutter - sekunder - antal gange den skal gentage. 3. Tryk på knap C eller D, for at indstille tallene. 4. Tryk på knap B, for at afslutte indstillingen. Anvendelse af timeren Tryk på knap C, for at starte/stoppe/genstarte. Tryk på knap D, for at nulstille timeren. * Når tiden er udløbet vil uret bippe i 5 sekunder. Tryk på en hvilken som helst knap, for at stoppe alarmen manuelt. Tid tilbage Antal gange nedtællingen gentages Start/stop/ genstart Nulstilling

4 Alarm funktion Alarmen kan indstilles, til at ringe på fem forskellige tidspunkter dagligt. Alarmerne kan slås til og fra, uafhængigt af hinanden. Tryk på knap A eller B i menu displayet, for at gå til Alarm funktionen. Indstil alarm tid Alarm kanal Alarm mærke ON mærke Indstilling af alarmen 1. Tryk på knap D, for at vælge den ønskede alarm kanal (AL-1 til AL-5) 2. Tryk på knap B i 2 sekunder, for at gå til indstilling af alarmen. 3. Tryk på knap A, for at vælge tallene, der skal justeres (timer/minutter) 4. Tryk på knap C eller D, for at indstille de blinkende tal. 5. Tryk på knap B, for at afslutte indstillingen. * ON samt alarm mærket vises i displayet, og alarmen er automatisk slået til. Slå alarmen til/fra Alarmerne kan slåes til og fra uafhængigt af hinanden. Tryk på knap D, for at vælge den ønskede alarm kanal (AL-1 til AL-5) Ved hvert tryk på knap C, slåes den valgte alarm til eller fra. * På den indstillede tid vil alarmen ringe i 20 sekunder. Tryk på en hvilken som helst knap, for at standse alarmen manuelt. Verdenstid funktion Tiden i 39 byer i forskellige tidszoner over hele verden, kan vises sammen med de respektive telefon landekoder. Tryk på knap A eller B i menuen, for at gå til World funktionen. Klokkeslet i den valgte by Country Code/ DST mærke By mærke Funktions indikator 1. Tryk på knap C eller D, for at vælge den ønskede by. * CC mærket for landekoden samt mærket for sommertid (DST) vises skiftevis i displayet. Hvis sommertid er aktiv i den valgte tidszone, kan den aktiveres, ved at trykke på knap B i 2 sekunder. * Tryk på knap B i 2 sekunder, for at gå tilbage til standardtiden.

5 Tidsforskelle og landekoder GMT = Greenwich Mean Time Byer markeret med * anvender sommertid (DST). GMT± (timer) By mærke By navn Land Landekode (tlf.) 0 GMT Greenwich England 44 0 LON London* England PAR Paris* Frankrig ROM Rom Italien BER Berlin Tyskland ATH Athen Grækenland CAI Kairo Egypten JRS Jerusalem Israel MOW Moskva Rusland RUH Riyad Saudi Arabien ,5 THR Teheran Iran DXB Dubai For. Arab. Emirater ,5 KBL Kabul Afghanistan KHI Karachi Pakistan ,5 DEL Delhi Indien DAC Dhaka Bangladesh ,5 RGN Yangon Myanmar BKK Bangkok Thailand HKG Hong Kong Kina BJS Beijing Kina TPE Taipei Taiwan SEL Seoul Sydkorea TYO Tokyo Japan ,5 ADL Adelaide* Australien SYD Sydney* Australien NOU Noumea Ny Kaledonien WLG Wellington* New Zealand HNL Honolulu USA 1-9 ANC Anchorage* USA 1-8 YVR Vancouver* USA 1-8 LAX Los Angeles* USA 1-7 DEN Denver* USA 1-6 CHI Chicago* USA 1-5 NYC New York* USA 1-5 YMQ Montreal* Canada 1-4 CCS Caracas Venezuela 58-3 BUE Buenos Aires Argentina 54-3 RIO Rio de Janeiro Brasilien 55-1 PDL Azorerne Azorerne 351

6 Kalender alarm funktion Der er mulighed, for at indstille 30 forskellige skemalagte alarmer. Der kan indstilles år, måned, dato, time og minutter for hver alarm. Der kan tilknyttes en besked på 14 karakterer. Beskeden vises når alarmen ringer. Det kan være en besked man selv indtaster, eller man kan vælge imellem 10 forudindstillede beskeder. Alarmen ringer i 20 sekunder, og beskeden vises i displayet. Kalender mærket blinker i 1 time. Tryk på knap A eller B i menuen, for at vælge Schedule. Indstilling af kalender alarm 1. Tryk på knap C eller D, for at vælge den ønskede alarm kanal (SAL-1 til SAL-30) 2. Tryk på knap B i 2 sekunder, for at gå til indstilling 3. Tryk på knap C eller D for at vælge imellem indstilling af tid (TIME) eller besked (MES- SAGE). Når tiden indstilles: Tryk på knap A, for at gå til indstilling af tid. (Når TIME blinker i displayet) Tryk på knap A, for at vælge de tal, der skal indstilles. (Minutter, timer, dato, måned og år) Tryk på knap C eller D, for af indstille tallene. Tryk på knap B, for at vende tilbage til Alarm funktionen. Når beskeden skal indstilles: Tryk på knap A, for at gå til indstilling af besked. (Når MESSAGE blinker i displayet) Tryk på knap C, for at flytte cursoren fremad. Tryk på knap D, for at flytte cursoren tilbage. Tryk på knap A, for at vise de karakterer, der kan vælges. Tryk på knap C eller D, for at skifte imellem de viste karakterer (tal/bogstaver/tegn). Tryk på knap A, for at vælge den blinkende karakter. Tryk på knap B, for at bekræfte, og vende tilbage til alarm funktionen. Bemærk venligst Man kan slette beskeden, ved at trykke på knap C og D samtidigt. Hvis der ikke indstilles en besked, vises NO MESSAGE i displayet, og alarmen vil ikke være slået til. Forudindstillede beskeder: For at indstille en forudindstillet besked, vælges det tilsvarende nummer i listen af karakterer. 0 MEETING 5 LUNCH 1 BIRTHDAY 6 APPT 2 DATE 7 FLT 3 MOVIE 8 GYM 4 DINNER 9 PARTY Besked Kalender mærke Kalender alarm kanal Kalender alarm tid Funktions indikator

7 Indstillingsfunktion Man kan justere indstillingen af følgende funktioner: Åbningsdisplay, tid display, eco funktion, LCD kontrast, LED farve, knaplyd (biplyden ved betjening af knapperne), alarm signalet, skemalagt alarm signal samt de forudindstillede beskeder. 1. Tryk på knap A eller B i menuen, for at vælge indstillings funktionen ( SET- TING ). 2. Tryk på knap D, for at vælge det, der skal indstilles. Valg af emner, der kan indstilles Animation Tid funktion Eco LCD kontrast LED farve Besked Skemalagt alarm lyd Alarm lyd Knap lyd 3. Tryk på knap C, for at indstille. Gentag punkt 2 og 3, indtil alle de ønskede emner, er justeret. Tryk på knap A, for at afslutte, og vende tilbage til menuen. Indstilling af emnerne Normalt display Animation Åbnings animationen kan slåes til (ON) eller fra (OFF). Forstørret display Tid funktion Der kan vælges imellem normal eller stor visning af klokkeslet. Eco funktion (ECO mode) OFF 3 timer 1 time 2 timer ECO funktions indikator Efter sidste berøring af knapperne, slukker urets display automatisk efter et vist tidsrum, for at spare strøm. Tidsrummet der går indtil ECO mode træder i kraft kan indstilles. LCD kontrast Kontrasten i det flydende krystal display, kan indstilles i 7 trin, fra niveau -3 til +3. Kontrasten bliver større, jo højere tallet er, der vælges. Niveauet for kontrasten er sat til 0 som standard. Ved hvert tryk på knap C øges kontrast niveauet med en. Når niveau +3 er nået, vil indstillingen starte forfra fra

8 LED farve Der kan vælges imellem 2 farver baggrundslys i LED panelet. A: Orange / B: Blå Knap lyd Bippet, der lyder når knapperne betjenes, kan slåes til (ON) eller fra (OFF) Når mærket for knap lyd vises i displayet, vil der lyde et bip, ved hvert tryk på en knap. Alarm ringetone Der kan vælges imellem 3 forskellige typer ringetoner. Skemalagt alarm ringetone Der kan vælges imellem 3 forskellige typer ringetoner. Indstilling af forudindstillede beskeder De forudindstillede beskeder kan ændres. Tryk på knap C, for at vælge den besked, der skal indstilles. Tryk på knap B i 2 sekunder, for at gå til funktionen for besked indstilling, og følg vejledningen for indstilling af beskeder, som beskrevet under punktet Indstilling af kalender alarm/når beskeden skal indstilles. Bemærk venligst Allergi Da urkassen og urremmen er i direkte kontakt med huden, er det vigtigt at rengøre disse regelmæssigt. I modsat fald kan tøjærmer blive smudset til, og sart hud udvikle eksem/kløe. Slag og vibrationer Dit ur kan bæres under normale sportsaktiviteter, men undgå at tabe det, eller udsætte det for hårde slag. Temperatur Dit ur fungerer stabilt i temperaturområdet imellem 5 og 35 C. Temperaturer over 50 C kan få batteriet til at lække.efterlad ikke uret i temperaturer under -5 C, da det kan betyde at uret taber eller vinder tid. Det vil imidlertid atter gå præcist, når uret vender tilbage til normal temperatur. Rengøring Brug en blød klud og rent vand til rengøring af uret. Brug aldrig rengøringsmidler, heller ikke sæbe.

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere