Blue Rogue Remote Daniel Christoffersen og Asbjørn Baagø Ingeniørhøjskolen i Århus, ITWEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blue Rogue Remote Daniel Christoffersen og Asbjørn Baagø Ingeniørhøjskolen i Århus, ITWEM1 04-06-2009"

Transkript

1 Daniel Christoffersen og Asbjørn Baagø Ingeniørhøjskolen i Århus, ITWEM

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG SYSTEMOVERSIGT... 2 HARDWARE-DESIGN... 3 LEDNINGSNET... 3 SOFTWARE-DESIGN... 3 KOMMUNIKATION... 3 ROBOT... 4 MOBILE... 9 RESULTATER...14 KONKLUSION...15 BILAG...15 Projektet er udført af: Daniel Christoffersen Asbjørn Baagø Side 1 af 15

3 Indledning og systemoversigt Indledning og systemoversigt I dette projektforløb er udviklet et system, der kan styre en simpel robot (Blue Rogue fra Rogue Robotics) trådløst via en Windows Mobile-baseret mobiltelefon eller pda. Selve robotten styres af to PWM-signaler (Pulse Width Modulation pulsbreddemodulering), der bliver genereret af et Tahoe II-kort fra device solutions.net. Dog, da kortet kun har én PWM-enhed i hardware, bliver signalerne genereret i software, hvilket selvsagt ikke giver samme præcision. På den mobile enhed anvendes et indbygget accelerometer til at styre, hvordan robotten skal køre. Vippes enheden frem eller tilbage, styres hastigheden, og vippes der til siden, styres retningen. Kommunikationen mellem de to enheder foregår via Bluetooth, og data sendes i det mest simple format, man kan forestille sig: Én byte, hvor den ene nibble angiver hastighed, og den anden angiver retning. Da Tahoe II-kortet ikke har Bluetooth indbygget, anvendes en FireFly serieladapter fra GridConnect. BlueTooth radio. RS-232 Builtin G-sensor PWM Figur 1 Systemoversigt Side 2 af 15

4 Hardware-design Hardware-design Ledningsnet UART 6V source GND 6V source 4,5V source 4,5V source GND Tahoe II FireFly PWM left GND PWM right 6V source 6V source PWM left PWM right GND GND Figur 2 Ledningsnet Batterierne, der benyttes, er C-celler på 1,5 V. Grunden til at der er to batteribanker er, at Tahoe II kun kan forsynes med 4,5-6 V. Men da batterierne har en spænding på lidt over 1,5 V pr. stk., når de er friske, kan Tahoe II ikke bruge batteribank med 6 V. Derfor er der monteret en ekstra bank på 4,5 V. Her er problemet så igen. Det skal være forholdsvise friske batterier for at holde en spænding på 4,5 V eller derover. Når spændingen falder til under 4,5 V, vil Tahoe II slukke. Motorer og FireFly holdes på 6 V batteribanken, så deres dræn ikke har indflydelse på Tahoe IIs forsyning. Kommunikation Robotten kan fjernstyres via serielporten, hvori der i dette projekt er placeret en FireFly-enhed, som giver mulighed for at anvende Bluetooth som bærer af de serielle data. Der er kun implementeret envejs-kommunikation, så selve robotten har ingen mulighed for at sende status tilbage til fjernstyringsenheden. Der anvendes en meget simpel protokol til kommunikationen. Den består af i alt én byte, som kan skitseres på denne måde: Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Sign Value Sign Value Direction Speed Tabel 1 Kommunikationsprotokol Side 3 af 15

5 Hvis Sign er 1, ses værdien som værende negativ. Ved negativ Direction, vil robotten dreje til venstre, og ved negativ Speed, kører den baglæns. Denne protokol giver selvsagt kun adgang til 7 værdier i hver retning, men det er mere end rigeligt til den anvendte robot. Robot Softwaren til robotten er udviklet i Microsofts.NET Micro Framework og afvikles på et Tahoe II evaluation board fra device solutions.net. Softwaren er udviklet til både at kunne styres lokalt og via fjernkontrol. Da Tahoe II-kortet har et trykfølsomt display er det blevet udnyttet til at lave to slidere, som kan anvendes til at styre robottens hastighed og retning. Disse to slidere vil til enhver tid følge robottens aktuelle hastighed og retning. Figur 3 Robotdisplay under kørsel Herunder ses en oversigt over de klasser, der er anvendt. Side 4 af 15

6 Figur 4 Klasseoversigt, Robot Slider Denne klasse implementerer en Slider Control, som vist nedenfor. Figur 5 User Control, Slider Slideren er implementeret således, at den senere kan anvendes i andre projekter med ingen eller meget begrænset modifikation. Følgende værdier kan sættes dynamisk: Størrelse (bredde og højde) Retning (horisontal, vertikal) Side 5 af 15

7 Værdigrænser (minimum og maksimum) Størrelse på selve slideren Baggrundsfarve Slideren kan selvfølgelig styres via touch, men man kan også sætte dens værdi ved at skrive til Value. Hver gang værdien ændres, uanset hvordan det sker, trigges sliderens ValueChanged event. RobotController RobotController giver et interface til robotten. Figur 6 Klasse RobotController RobotController anvender to instanser af PWM-klassen (se nedenfor) for at styre robotten; én til hver motor. Speed og Direction kan både sættes og læses, mens PWM_Left og PWM_Right kun kan læses. PWM PWM-klassen laver et PWM-signal på den udgangspin, som angives til constructoren. Figur 7 Klasse PWM Side 6 af 15

8 PWM-signalet er software-genereret og derfor ikke 100 % stabilt. Den software-baserede løsning er valgt på baggrund af, at der på Tahoe II-kortet kun er én PWM-generator i hardware. En anden løsning kunne have været at anvende den hardware-baserede generator sammen med én software-baseret generator. Denne løsning er dog fravalgt med begrundelsen, at det er nemmere at arbejde med to ensfungerende (lige ustabile) generatorer i modsætning til at skulle forsøge at holde to vidt forskellige generatorer synkroniserede. Man kunne forestille sig en række mere kreative løsningsforslag, men da denne softwarebaserede løsning har vist sig at fungere fint i praksis, er den blevet valgt. Ved tests har det vist sig, at robotten arbejder bedst, når PWM-frekvensen sættes til 400 Hz. Herved opnås den effekt, at hjulene står tilnærmelsesvist stille ved en duty cycle på 50 %. Jo længere man bevæger sig fra 50 %, desto hurtigere drejer hjulet så rundt. Retningen er afhængig af, om man bevæger sig over eller under 50 %. Det har ikke været muligt at finde nogen omfattende dokumentation til robotten. Derfor er værdierne fundet ved egne tests. Da signalet er software-genereret, kan man som nævnt ikke regne 100 % med det resulterende signal. Måling med oscilloskop viser, at de 400 teoretiske Hz i virkeligheden ligger nærmere 350 Hz. Dette skyldes dels trådprioriteringer og dels overhead i funktionskaldene. Der er trods alt ikke tale om et real-time system. MicroSleep MicroSleep er en lille hjælpeklasse, der indeholder én statisk funktion. Figur 8 Klasse MicroSleep Sleep() anvender system ticks til at opnå en mere præcis tidsangivelse. Der er testet to udgaver af den løkke, der udgør selve vente-funktionen. Den ene laver en Thread.Sleep(0) (dvs. frigiver cpu en kortvarigt) mellem hver sammenligning med stoptiden, mens den anden forsøger at holde fast for at kunne kigge oftere. Det er tydeligt på oscilloskopet, at den sidste mulighed er mere stabil, men den dræner også systemet for ressourcer og gør det dermed svært at opretholde en jævn opdatering af displayet. I dette projekt er derfor valgt den mindre ressourcekrævende løsning, da unøjagtighederne i PWM-signalet vurderes at have minimal indflydelse på den samlede oplevelse, mens en mere flydende grafik er tydelig for enhver. Side 7 af 15

9 SerialListener Figur 9 Klasse SerialListener SerialListener implementerer en tråd, der lytter på serielporten på Tahoe II-kortet. Hver gang den modtager en byte, sender den et event med den modtagne byte. WatchDog Denne klasse stiller en WatchDog timer til rådighed. Figur 10 Klasse WatchDog Denne giver mulighed for at sætte en timeout for en handling, som så kan skubbes ved at fodre hunden. Klassen anvendes til at styre bagbelysningen i displayet, således at der kan spares strøm. Free ahead? Den opmærksomme læser vil have opdaget, at der i Figur 3 vises teksten Free ahead med værdien N/A. Dette henviser til muligheden for at se, om der er forhindringer foran robotten. Robotten har påmonteret en optisk afstandsmåler, som kan aflæses ved hjælp af en analog indgang til Tahoe-kortet. Denne Side 8 af 15

10 funktionalitet har været undersøgt og afprøvet, men desværre gav det visse ulemper i forhold til den almindelige drift af systemet. F.eks. var det kun ganske sjældent, at det trykfølsomme display registrerede input, når afstandsmåleren var i brug. Dette henføres umiddelbart til det faktum, at den analoge indgang er en del af display-controlleren, og at der derfor er en eller anden form for konflikt. Endvidere lider afstandsmåleren af et par sjove uhensigtsmæssigheder. Blandt andet kan den ikke korrekt registrere afstanden, når emner er nærmere end ca. 2 3 cm. I det tilfælde, vil afstanden se ud til at være længere væk. Alt i alt blev vurderes, at afstandsmåleren vil bidrage med så lidt værdi til det endelige produkt, at det ikke opvejer de betydelige mangler og problemer, som følger med anvendelsen. Derfor blev der ikke lagt den store energi i at finde en løsning på problemet med det trykfølsomme display, selvom der ganske givet findes en. Funktionaliteten er derfor implementeret som test men udkommenteret. Det kan dog bemærkes, at der er foretaget målinger og beregninger i Excel med henblik på at kunne omsætte en målt spænding til en fysisk afstand. På baggrund heraf er klassen DistanceSensor implementeret. Mobile Figur 11 Windows Mobile klassediagram Side 9 af 15

11 Beskrivelse Mobilprogrammet er selve fjernbetjeningen til robotten. Det er herfra, der sendes kommandoer til robotten med retning og hastighed. Der er implementeret to måder at styre robotten på. Enten via touchskærmen eller vha. mobilens indbyggede G-sensor. Disse to udelukker hinanden. Det vil sige, at hvis G-sensoren er aktiveret, kan man ikke bruge touch. Og hvis G-sensoren er deaktiveret, kan man benytte touch. For at læse på G-sensoren har vi på internettet fundet et GSensorSDK, der kan give os adgang til de informationer, vi ønsker fra mobilens accelerometer. Klassebeskrivelser GSensorSDK Denne SDK er fundet på nettet. Den er lavet ud fra en god portion reverse engineering, da HTC ikke ville frigive et SDK til G-sensoren på mobilen. Selve reverse engineering-delen er lavet af Scott Mitchelle og kan findes på: GSensorSDK en er lavet af Koushik Dutta, men er stadig baseret på Scott Michelles forarbejde. SDK en kan hentes her: GSensorSDK en er lavet specifikt til HTC Diamond mobilen, og det er også på denne platform, vi har brugt den. Gennem GSensorSDK en kan der læses på alle tre akser; x, y og z. Vi bruger dog kun x og y. MainForm Figur 12 Klasse MainForm Side 10 af 15

12 Hovedansvaret for denne klasse er at opdatere grafikken og reagere på inputs. Det er denne klasse som læser på både touch og G-Sensor. Ved hjælp af en timer læser vi på G-Sensoren med 100 ms mellemrum. Herefter omformes de fundne informationer om hældningen på mobilen til en kommando-byte. Hvis G-sensoren ikke er aktiveret, kan man bruge touchscreen en i stedet. Dette gøres ved at tage fat i kuglen og flytte den derhen, hvor man gerne vil have den. Det er den samme timer, der bruges til dette. Se Figur 13 Timer tick. Timer tick Read G-sensor Read mouse position [else] [G-sensor enable] Read new GVector Read new mouse position Downscale so there is 16 levels of up/down and left/right Read mouse position Read G-sensor Calculate new position Downscale new position Boundry cutting Lowpass filtering of new position Move robot Update UI Figur 13 Timer tick Grunden til at det er den samme timer der benyttes til både G-sensor og touch, er for at holde ændringerne i grafikken og den serielle kommunikation på det samme niveau, både når der bruges G-sensor, og når der bruges touch. For at mindske rystelserne fra G-Sensoren er der implementeret et simpelt lavpasfilter. Dette giver en noget bedre fornemmelse, når man bruger G-Sensoren til at styre med. Filteret er implementeret som følgende: Tidskonstanten τ for dette filter er på Variablen dt er tiden mellem målingerne. I vores tilfælde læser vi hver 100 ms, altså en dt på 0,01 s. Side 11 af 15

13 En tidskonstant på 0,3s betyder, at der går op til 0,3 sekunder, før position er trukket helt op til den nye værdi. Dette giver et lille delay i målingerne, men det er ikke mærkbart. Og gevinsten med den blødere styring opvejer dette lille delay. Alt i alt fungerer dette godt, og styringen føles nem og kontrolleret RobotController Figur 14 Klasse RobotController Gennem denne klasse er det muligt at sende kommandoer til robotten. Når MoveRobot-funktionen kaldes, omsættes de to input speed og turn, til en samlet kommando-byte vha. Tools-objektet. Når denne kommando-byte er lavet, sendes den via BTControlleren til robotten. Tools Figur 15 Klasse Tools Tools bruges i forbindelse med konverteringen fra de to input, speed og turn, til den kommando-byte, der skal sendes til robotten. Side 12 af 15

14 BTController Figur 16 Klasse BTController BTController styrer den serielle kommunikation til robotten. Det er muligt at ændre på forbindelsesindstillingerne. BTController er hardcoded til følgende indstillinger: Brugerfladen COM port COM8 Baud rate 9600 Paritet Ingen Data bits 8 Stop bits 1 Tabel 2 Serielle indstillinger Figur 17 Brugerflade Side 13 af 15

15 Resultater Overstående billeder viserer brugerfladen på mobilprogrammet. På configuration-fanebladet kan man vælge den COM port, der skal benyttes samt se log-informationer. Den COM port, der skal benyttes, er den, man har knyttet til FireFly en i Windows Mobiles BlueTooth interface. Koden til FireFly en er Denne skal bruges i forbindelse med parringen af mobilen og FireFly en. På CD en, under Bilag, er der en video, der viser opsætningen af BlueTooth og gennemgang i brugen af Blue Rogue Remote. På Control-fanebladet kan man styre robotten, hvis man er forbundet til den. Hvis man trykker på Start G Sensor, styrer man ved at bevæge mobilen. Bevægelserne vises vha. kuglen i det markerede felt og tallene over feltet. I overstående eksempel kører robotten fremad med en hastighed på 5 og drejer til højre med 3. Den kommando-byte, der sendes, står i toppen til venstre. I dette tilfælde er den Hvis G-sensoren ikke er startet, kan man tage fat i kuglen, enten med en stylus eller en finger, og på den måde styre robotten. Resultater Der er i dette projektforløb udviklet et system til lokal og trådløs styring af en simpel robot. Systemet er baseret på en Blue Rogue-robot, som skal drives ved hjælp af to PWM-signaler; ét til hvert hjul. Dette håndteres af et Tahoe II-kort, hvortil der er udviklet software baseret på Microsoft.NET Micro Framework. PWM-signalerne genereres i software, da der kun er hardware-understøttelse af én PWM-udgang på Tahoe II-kortet. Det resulterer i, at signalet kører en anelse langsommere og mere ustabilt, end hvis det havde været hardware-genereret. Problemet er dog ikke større, end at det sagtens kan lade sig gøre at styre robotten. Der er også via Tahoe-kortets trykfølsomme display implementeret en simpel brugergrænseflade til den lokale styring. Den består af to egenudviklede slidere, der styrer henholdsvis hastighed og retning. Herudover er der en STOP-knap og nogle status-felter. Disse slidere vil også vise status for robotten, når den er styret fra serielporten. Dette dog med den undtagelse, at der for at spare strøm er implementeret et system, der slukker for displayet fem sekunder efter, at serielporten har overtaget kontrollen. Når der i et sekund ikke er modtaget data fra serielporten, stoppes robotten, og displayet tændes igen. Fjernstyring er implementeret på robotsiden ved hjælp af Tahoe II-kortets serielport, hvorpå der konstant lyttes efter data. Hver modtaget byte omsættes til en værdi for hastighed og retning som beskrevet i afsnittet Kommunikation ovenfor. For at opnå trådløs styring er der monteret en FireFly-enhed, som omsætter Bluetooth til almindelig RS232. Der er også udviklet en mobilklient til styring af robotten. Denne klient er udviklet i Microsoft.NET Compact Framework og er tilpasset en HTC Touch Diamond mobiltelefon. Klienten giver mulighed for at styre robotten både ved hjælp af mobiltelefonens trykfølsomme display og ved hjælp af telefonens indbyggede G-sensor. Side 14 af 15

16 Konklusion Konklusion Det er altså muligt at styre Blue Rogue robotten via Tahoe II-kortet ved anvendelse af software-baserede PWM-signaler. Det er også muligt at lave et simpelt interface på Tahoe II-kortet, der anvender det trykfølsomme lcd-display til nem og intuitiv betjening af robotten. Samtidigt et det muligt at lave en simpel og hurtig, trådløs kommunikationskanal mellem Tahoe II-kortet og en Windows Mobile-enhed ved anvendelse af Bluetooth og seriel kommunikation, og det er også lykkedes at lave et enkelt og brugervenligt kontrol-interface på mobiltelefonen, dels ved anvendelse af trykfølsomt display og ved anvendelse af G-sensor. Der er udviklet et velfungerende system, der virker stabilt og hurtigt. Bilag Bilag forefindes elektronisk i mappen Bilag på rapportens vedlagte cd-rom. Tahoe II Development Kit Technical Reference Manual (Tahoe-II Technical Reference Manual.pdf) Blue Rogue Remote opsætningsvideo (Blue Rogue Remote.wmv) Side 15 af 15

Fjernstyring af Lego-robot med WiiMote og Tahoe-II

Fjernstyring af Lego-robot med WiiMote og Tahoe-II Fjernstyring af Lego-robot med WiiMote og Tahoe-II WEM1 projektrapport 04-06-2009 06842 Lasse Haugsted Rasmussen 06710 Jeppe Langhoff Sørensen 06746 Martin Slotsdal Madsen 06836 Peter Vestergaard Nielsen

Læs mere

Projekt Rapport. Windows Embedded Mobile. Rasmus Larsen, Thomas Vogel & Harald Nielsen. Version 1.00 Side 1 af 26

Projekt Rapport. Windows Embedded Mobile. Rasmus Larsen, Thomas Vogel & Harald Nielsen. Version 1.00 Side 1 af 26 Projekt Rapport Windows Embedded Mobile Rasmus Larsen, Thomas Vogel & Harald Nielsen Version 1.00 Side 1 af 26 GODKENDELSESFORMULAR Ved underskrivelse af dette dokument accepteres det af begge parter,

Læs mere

Projekt rapport. for. Zigbee kommunikation

Projekt rapport. for. Zigbee kommunikation Projekt: Zigbee kommunikation Dato: 24-02-2010 Afleverings Dato: 04-06-2009 Titel: Projekt rapport for Zigbee kommunikation 6. semester projekt i WEM1 ved Ingeniørhøjskolen i Århus Gruppe 2: 06709 Sean

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Remote m. Bluetooth Interface Projekt Rapport

Remote m. Bluetooth Interface Projekt Rapport Ingeniørhøjskolen i Århus ITWEM1 Remote m. Bluetooth Interface Hold: ITWEM1 Gruppe: Gruppe 11 Vejleder: Michael Alrøe Projektdeltagere: Dennis Madsen [20060941] Leni Guldbrandt Lausdahl [06721] Martin

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

WEM1 Projekt. Bluetooth-Remote. Anders Bilde (06740) Kim Thomsen (06768) Peter Bertelsen (05210)

WEM1 Projekt. Bluetooth-Remote. Anders Bilde (06740) Kim Thomsen (06768) Peter Bertelsen (05210) Bluetooth-Remote Winamp WEM1 Projekt Anders Bilde (06740) Kim Thomsen (06768) Peter Bertelsen (05210) IHA d. 4. juni 2009 0 Indholdsfortegnelse Figuroversigt... 2 Indledning... 3 System introduktion...

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

J. Christian Andersen DTU Electrical Engineering Automation and Control 326/008. DTU Electrical Engineering, Technical University of Denmark

J. Christian Andersen DTU Electrical Engineering Automation and Control 326/008. DTU Electrical Engineering, Technical University of Denmark J. Christian Andersen DTU Electrical Engineering Automation and Control 326/008 1 31/10/17 Reguleringsmiraklet Hvad er en regulator?? 31/10/17 Hvad er en regulator? Noget der styrer eller sikrer at en

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... 3 Kildekoden... 4 Variabler... 4 Setup... 4 Loop... 4 Indledning

Læs mere

Design og funktionel prototype

Design og funktionel prototype Design og funktionel prototype 2.1) Minus scenarie Der bliver sendt nye billeder til rammen og Hans ønsker at se billederne, men billederne rotere for langsomt så Hans går op og bruger touch funktionen

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

MAS Trappe Robot. Programmering af Robotter og andre Fysiske Enheder University of Southern Denmark

MAS Trappe Robot. Programmering af Robotter og andre Fysiske Enheder University of Southern Denmark MAS Trappe Robot Programmering af Robotter og andre Fysiske Enheder Anders Jensen (Andej12@student.sdu.dk) Rasmus Jensen (Raje212@student.sdu.dk) Jacob Lohse Hansen (Jacoh12@student.sdu.dk) Julia Højgaard

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

Andreas Nordbek & Kristoffer Skude Jensen. DMX Styring 31-05-2010. Side 1 af 15

Andreas Nordbek & Kristoffer Skude Jensen. DMX Styring 31-05-2010. Side 1 af 15 Andreas Nordbek & Kristoffer Skude Jensen DMX Styring 31-05-2010 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 DMX... 4 3 Arkitektur... 5 4 Hardware design... 6 4.1 SPI... 9 5 Software... 10 5.1

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

SPHERO 2.0 undervisningsforløb til mellemtrinnet i matematik Polygoner og vinkler

SPHERO 2.0 undervisningsforløb til mellemtrinnet i matematik Polygoner og vinkler SPHERO 2.0 undervisningsforløb til mellemtrinnet i matematik Polygoner og vinkler Fælles mål 2014 Matematik Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende geometriske

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

EasyRun En løbers bedste ven

EasyRun En løbers bedste ven En løbers bedsteven Anders Arnfast 06525, Martin Søberg 0655, Ken Falk 06504 09 . INDHOLD. Indhold... 2 2. Introduktion... 3 Opsætning... 3 3. System arkitekturdesign... 4 4. Hardware Design... 5 Ethernet

Læs mere

System Arkitektur og Integration

System Arkitektur og Integration Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 1/24 System Arkitektur og Integration MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 2/24 Tidligere har i

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Datamaters arkitektur og programmering

Datamaters arkitektur og programmering Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 1/24 Datamaters arkitektur og programmering MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 2/24

Læs mere

Vindlaboratoriet. Vindenergi

Vindlaboratoriet. Vindenergi Vindlaboratoriet Vindenergi Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende energi. Overalt ser man vindmøller i landskabet, og i mange år har Danmark været blandt de førende

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Sphero. http://via.mitcfu.dk/99872760

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Sphero. http://via.mitcfu.dk/99872760 Pædagogisk vejledning til Materialesæt Sphero http://via.mitcfu.dk/99872760 Pædagogisk vejledning til materialesættet Sphero Materialesættet kan lånes hos VIA Center for Undervisningsmidler og evt. hos

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Bit:Bot Introduktion og første opgave

Bit:Bot Introduktion og første opgave Bit:Bot Introduktion og første opgave INDLEDNING Introduktion og program er hentet og oversat fra firmaet 4tronics hjemmeside: http://4tronix.co.uk/blog/?p=1490 samt fra Mark Atkinsons hjemmeside Multiwingspan:

Læs mere

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU)

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_mcu.pdf

Læs mere

Kom godt i gang med Mini Bots fra

Kom godt i gang med Mini Bots fra Kom godt i gang med Mini Bots fra Indholdsfortegnelse Generel Information... 3 Elektricitet... 3 Robotter, kunstige mennesker?...3 Forklaring af komponenter... 4 Robot-byggesættet inderholder følgende:...4

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Synopsis. Hardi Bootlader m. Java ME

Synopsis. Hardi Bootlader m. Java ME Projektbeskrivelse KBK 24.11.2009 Side 1 af 6 --- ooo --- Synopsis for IHA Kursus : ITJEM1, efterår 2009 Navn: Kåre Bach Kjeldsen Studienummer: AU9215 Oprettet den 24/11 2009 --- ooo --- Version Dato Tekst

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage.

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED Video LED Video skærm i fuld farve Formålet med LED Video skærme er at vise billeder og animeret indhold i fuld farve (16.777.216 farver). Vi

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen Del 3. Stationsautomatisering Af Peter Johansen, www.jomitek.dk I de 2 foregående artikler er måleteknikker for hhv. spænding og strøm gennemgået. I

Læs mere

1. Når egenskaben Handling er indstillet til "Altid" for et løkke-ikon, vises symbolet for uendeligt ( ) nederst til højre i ikonet.

1. Når egenskaben Handling er indstillet til Altid for et løkke-ikon, vises symbolet for uendeligt ( ) nederst til højre i ikonet. Løkke-ikon Brug dette ikon til at gentage programkodesekvenser. Indstil den betingelse, der skal standse løkken: tid, antal gentagelser, et logisk signal eller en sensor. Du kan også indstille en løkke

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Grafisk visning af hjertelyde

Grafisk visning af hjertelyde Projektrapport Grafisk visning af hjertelyde ITWEM1 Ingeniørhøjskolen i Aarhus Bartosz Trzebuchowski 04552 Dennis Francek 05731 04-06-2009 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Formål med dette dokument...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM 2.5. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Et af formålene med Alarms Manager

Læs mere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere Vi SPARK er gang i dataopsamling al drig har det været nemmere SPARK taler dansk. Samme brugerflade på logger og computer. Matcher alle skærmstørrelser og opløsninger. Trygt og godt med færdige SPARKlabs.

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Set List Maker Quick-Guide 9, 1

Set List Maker Quick-Guide 9, 1 Set List Maker Quick-Guide 9, 1 Koblingsudstyr under en forestilling Bemærk: Koblingsudstyr kræver et køb i appen til masterenheden. Netværkskrav Enhedskobling mellem ios-enheder fungerer uden en router

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

CANSAT & ARDUINO step by step

CANSAT & ARDUINO step by step CANSAT & ARDUINO step by step Jens Dalsgaard Nielsen SATLAB Aalborg Universitet Danmark jdn@space.aau.dk 1/51 Arduino CANSAT - MÅL At måle ved hjælp af sensor temperatur, tryk, acceleration, CO2, lys,...

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME

i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME i3touch LCD touchløsning leverer knivskarpe, højtopløselige billeder. Touchteknologien

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere