Blue Rogue Remote Daniel Christoffersen og Asbjørn Baagø Ingeniørhøjskolen i Århus, ITWEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blue Rogue Remote Daniel Christoffersen og Asbjørn Baagø Ingeniørhøjskolen i Århus, ITWEM1 04-06-2009"

Transkript

1 Daniel Christoffersen og Asbjørn Baagø Ingeniørhøjskolen i Århus, ITWEM

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG SYSTEMOVERSIGT... 2 HARDWARE-DESIGN... 3 LEDNINGSNET... 3 SOFTWARE-DESIGN... 3 KOMMUNIKATION... 3 ROBOT... 4 MOBILE... 9 RESULTATER...14 KONKLUSION...15 BILAG...15 Projektet er udført af: Daniel Christoffersen Asbjørn Baagø Side 1 af 15

3 Indledning og systemoversigt Indledning og systemoversigt I dette projektforløb er udviklet et system, der kan styre en simpel robot (Blue Rogue fra Rogue Robotics) trådløst via en Windows Mobile-baseret mobiltelefon eller pda. Selve robotten styres af to PWM-signaler (Pulse Width Modulation pulsbreddemodulering), der bliver genereret af et Tahoe II-kort fra device solutions.net. Dog, da kortet kun har én PWM-enhed i hardware, bliver signalerne genereret i software, hvilket selvsagt ikke giver samme præcision. På den mobile enhed anvendes et indbygget accelerometer til at styre, hvordan robotten skal køre. Vippes enheden frem eller tilbage, styres hastigheden, og vippes der til siden, styres retningen. Kommunikationen mellem de to enheder foregår via Bluetooth, og data sendes i det mest simple format, man kan forestille sig: Én byte, hvor den ene nibble angiver hastighed, og den anden angiver retning. Da Tahoe II-kortet ikke har Bluetooth indbygget, anvendes en FireFly serieladapter fra GridConnect. BlueTooth radio. RS-232 Builtin G-sensor PWM Figur 1 Systemoversigt Side 2 af 15

4 Hardware-design Hardware-design Ledningsnet UART 6V source GND 6V source 4,5V source 4,5V source GND Tahoe II FireFly PWM left GND PWM right 6V source 6V source PWM left PWM right GND GND Figur 2 Ledningsnet Batterierne, der benyttes, er C-celler på 1,5 V. Grunden til at der er to batteribanker er, at Tahoe II kun kan forsynes med 4,5-6 V. Men da batterierne har en spænding på lidt over 1,5 V pr. stk., når de er friske, kan Tahoe II ikke bruge batteribank med 6 V. Derfor er der monteret en ekstra bank på 4,5 V. Her er problemet så igen. Det skal være forholdsvise friske batterier for at holde en spænding på 4,5 V eller derover. Når spændingen falder til under 4,5 V, vil Tahoe II slukke. Motorer og FireFly holdes på 6 V batteribanken, så deres dræn ikke har indflydelse på Tahoe IIs forsyning. Kommunikation Robotten kan fjernstyres via serielporten, hvori der i dette projekt er placeret en FireFly-enhed, som giver mulighed for at anvende Bluetooth som bærer af de serielle data. Der er kun implementeret envejs-kommunikation, så selve robotten har ingen mulighed for at sende status tilbage til fjernstyringsenheden. Der anvendes en meget simpel protokol til kommunikationen. Den består af i alt én byte, som kan skitseres på denne måde: Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Sign Value Sign Value Direction Speed Tabel 1 Kommunikationsprotokol Side 3 af 15

5 Hvis Sign er 1, ses værdien som værende negativ. Ved negativ Direction, vil robotten dreje til venstre, og ved negativ Speed, kører den baglæns. Denne protokol giver selvsagt kun adgang til 7 værdier i hver retning, men det er mere end rigeligt til den anvendte robot. Robot Softwaren til robotten er udviklet i Microsofts.NET Micro Framework og afvikles på et Tahoe II evaluation board fra device solutions.net. Softwaren er udviklet til både at kunne styres lokalt og via fjernkontrol. Da Tahoe II-kortet har et trykfølsomt display er det blevet udnyttet til at lave to slidere, som kan anvendes til at styre robottens hastighed og retning. Disse to slidere vil til enhver tid følge robottens aktuelle hastighed og retning. Figur 3 Robotdisplay under kørsel Herunder ses en oversigt over de klasser, der er anvendt. Side 4 af 15

6 Figur 4 Klasseoversigt, Robot Slider Denne klasse implementerer en Slider Control, som vist nedenfor. Figur 5 User Control, Slider Slideren er implementeret således, at den senere kan anvendes i andre projekter med ingen eller meget begrænset modifikation. Følgende værdier kan sættes dynamisk: Størrelse (bredde og højde) Retning (horisontal, vertikal) Side 5 af 15

7 Værdigrænser (minimum og maksimum) Størrelse på selve slideren Baggrundsfarve Slideren kan selvfølgelig styres via touch, men man kan også sætte dens værdi ved at skrive til Value. Hver gang værdien ændres, uanset hvordan det sker, trigges sliderens ValueChanged event. RobotController RobotController giver et interface til robotten. Figur 6 Klasse RobotController RobotController anvender to instanser af PWM-klassen (se nedenfor) for at styre robotten; én til hver motor. Speed og Direction kan både sættes og læses, mens PWM_Left og PWM_Right kun kan læses. PWM PWM-klassen laver et PWM-signal på den udgangspin, som angives til constructoren. Figur 7 Klasse PWM Side 6 af 15

8 PWM-signalet er software-genereret og derfor ikke 100 % stabilt. Den software-baserede løsning er valgt på baggrund af, at der på Tahoe II-kortet kun er én PWM-generator i hardware. En anden løsning kunne have været at anvende den hardware-baserede generator sammen med én software-baseret generator. Denne løsning er dog fravalgt med begrundelsen, at det er nemmere at arbejde med to ensfungerende (lige ustabile) generatorer i modsætning til at skulle forsøge at holde to vidt forskellige generatorer synkroniserede. Man kunne forestille sig en række mere kreative løsningsforslag, men da denne softwarebaserede løsning har vist sig at fungere fint i praksis, er den blevet valgt. Ved tests har det vist sig, at robotten arbejder bedst, når PWM-frekvensen sættes til 400 Hz. Herved opnås den effekt, at hjulene står tilnærmelsesvist stille ved en duty cycle på 50 %. Jo længere man bevæger sig fra 50 %, desto hurtigere drejer hjulet så rundt. Retningen er afhængig af, om man bevæger sig over eller under 50 %. Det har ikke været muligt at finde nogen omfattende dokumentation til robotten. Derfor er værdierne fundet ved egne tests. Da signalet er software-genereret, kan man som nævnt ikke regne 100 % med det resulterende signal. Måling med oscilloskop viser, at de 400 teoretiske Hz i virkeligheden ligger nærmere 350 Hz. Dette skyldes dels trådprioriteringer og dels overhead i funktionskaldene. Der er trods alt ikke tale om et real-time system. MicroSleep MicroSleep er en lille hjælpeklasse, der indeholder én statisk funktion. Figur 8 Klasse MicroSleep Sleep() anvender system ticks til at opnå en mere præcis tidsangivelse. Der er testet to udgaver af den løkke, der udgør selve vente-funktionen. Den ene laver en Thread.Sleep(0) (dvs. frigiver cpu en kortvarigt) mellem hver sammenligning med stoptiden, mens den anden forsøger at holde fast for at kunne kigge oftere. Det er tydeligt på oscilloskopet, at den sidste mulighed er mere stabil, men den dræner også systemet for ressourcer og gør det dermed svært at opretholde en jævn opdatering af displayet. I dette projekt er derfor valgt den mindre ressourcekrævende løsning, da unøjagtighederne i PWM-signalet vurderes at have minimal indflydelse på den samlede oplevelse, mens en mere flydende grafik er tydelig for enhver. Side 7 af 15

9 SerialListener Figur 9 Klasse SerialListener SerialListener implementerer en tråd, der lytter på serielporten på Tahoe II-kortet. Hver gang den modtager en byte, sender den et event med den modtagne byte. WatchDog Denne klasse stiller en WatchDog timer til rådighed. Figur 10 Klasse WatchDog Denne giver mulighed for at sætte en timeout for en handling, som så kan skubbes ved at fodre hunden. Klassen anvendes til at styre bagbelysningen i displayet, således at der kan spares strøm. Free ahead? Den opmærksomme læser vil have opdaget, at der i Figur 3 vises teksten Free ahead med værdien N/A. Dette henviser til muligheden for at se, om der er forhindringer foran robotten. Robotten har påmonteret en optisk afstandsmåler, som kan aflæses ved hjælp af en analog indgang til Tahoe-kortet. Denne Side 8 af 15

10 funktionalitet har været undersøgt og afprøvet, men desværre gav det visse ulemper i forhold til den almindelige drift af systemet. F.eks. var det kun ganske sjældent, at det trykfølsomme display registrerede input, når afstandsmåleren var i brug. Dette henføres umiddelbart til det faktum, at den analoge indgang er en del af display-controlleren, og at der derfor er en eller anden form for konflikt. Endvidere lider afstandsmåleren af et par sjove uhensigtsmæssigheder. Blandt andet kan den ikke korrekt registrere afstanden, når emner er nærmere end ca. 2 3 cm. I det tilfælde, vil afstanden se ud til at være længere væk. Alt i alt blev vurderes, at afstandsmåleren vil bidrage med så lidt værdi til det endelige produkt, at det ikke opvejer de betydelige mangler og problemer, som følger med anvendelsen. Derfor blev der ikke lagt den store energi i at finde en løsning på problemet med det trykfølsomme display, selvom der ganske givet findes en. Funktionaliteten er derfor implementeret som test men udkommenteret. Det kan dog bemærkes, at der er foretaget målinger og beregninger i Excel med henblik på at kunne omsætte en målt spænding til en fysisk afstand. På baggrund heraf er klassen DistanceSensor implementeret. Mobile Figur 11 Windows Mobile klassediagram Side 9 af 15

11 Beskrivelse Mobilprogrammet er selve fjernbetjeningen til robotten. Det er herfra, der sendes kommandoer til robotten med retning og hastighed. Der er implementeret to måder at styre robotten på. Enten via touchskærmen eller vha. mobilens indbyggede G-sensor. Disse to udelukker hinanden. Det vil sige, at hvis G-sensoren er aktiveret, kan man ikke bruge touch. Og hvis G-sensoren er deaktiveret, kan man benytte touch. For at læse på G-sensoren har vi på internettet fundet et GSensorSDK, der kan give os adgang til de informationer, vi ønsker fra mobilens accelerometer. Klassebeskrivelser GSensorSDK Denne SDK er fundet på nettet. Den er lavet ud fra en god portion reverse engineering, da HTC ikke ville frigive et SDK til G-sensoren på mobilen. Selve reverse engineering-delen er lavet af Scott Mitchelle og kan findes på: GSensorSDK en er lavet af Koushik Dutta, men er stadig baseret på Scott Michelles forarbejde. SDK en kan hentes her: GSensorSDK en er lavet specifikt til HTC Diamond mobilen, og det er også på denne platform, vi har brugt den. Gennem GSensorSDK en kan der læses på alle tre akser; x, y og z. Vi bruger dog kun x og y. MainForm Figur 12 Klasse MainForm Side 10 af 15

12 Hovedansvaret for denne klasse er at opdatere grafikken og reagere på inputs. Det er denne klasse som læser på både touch og G-Sensor. Ved hjælp af en timer læser vi på G-Sensoren med 100 ms mellemrum. Herefter omformes de fundne informationer om hældningen på mobilen til en kommando-byte. Hvis G-sensoren ikke er aktiveret, kan man bruge touchscreen en i stedet. Dette gøres ved at tage fat i kuglen og flytte den derhen, hvor man gerne vil have den. Det er den samme timer, der bruges til dette. Se Figur 13 Timer tick. Timer tick Read G-sensor Read mouse position [else] [G-sensor enable] Read new GVector Read new mouse position Downscale so there is 16 levels of up/down and left/right Read mouse position Read G-sensor Calculate new position Downscale new position Boundry cutting Lowpass filtering of new position Move robot Update UI Figur 13 Timer tick Grunden til at det er den samme timer der benyttes til både G-sensor og touch, er for at holde ændringerne i grafikken og den serielle kommunikation på det samme niveau, både når der bruges G-sensor, og når der bruges touch. For at mindske rystelserne fra G-Sensoren er der implementeret et simpelt lavpasfilter. Dette giver en noget bedre fornemmelse, når man bruger G-Sensoren til at styre med. Filteret er implementeret som følgende: Tidskonstanten τ for dette filter er på Variablen dt er tiden mellem målingerne. I vores tilfælde læser vi hver 100 ms, altså en dt på 0,01 s. Side 11 af 15

13 En tidskonstant på 0,3s betyder, at der går op til 0,3 sekunder, før position er trukket helt op til den nye værdi. Dette giver et lille delay i målingerne, men det er ikke mærkbart. Og gevinsten med den blødere styring opvejer dette lille delay. Alt i alt fungerer dette godt, og styringen føles nem og kontrolleret RobotController Figur 14 Klasse RobotController Gennem denne klasse er det muligt at sende kommandoer til robotten. Når MoveRobot-funktionen kaldes, omsættes de to input speed og turn, til en samlet kommando-byte vha. Tools-objektet. Når denne kommando-byte er lavet, sendes den via BTControlleren til robotten. Tools Figur 15 Klasse Tools Tools bruges i forbindelse med konverteringen fra de to input, speed og turn, til den kommando-byte, der skal sendes til robotten. Side 12 af 15

14 BTController Figur 16 Klasse BTController BTController styrer den serielle kommunikation til robotten. Det er muligt at ændre på forbindelsesindstillingerne. BTController er hardcoded til følgende indstillinger: Brugerfladen COM port COM8 Baud rate 9600 Paritet Ingen Data bits 8 Stop bits 1 Tabel 2 Serielle indstillinger Figur 17 Brugerflade Side 13 af 15

15 Resultater Overstående billeder viserer brugerfladen på mobilprogrammet. På configuration-fanebladet kan man vælge den COM port, der skal benyttes samt se log-informationer. Den COM port, der skal benyttes, er den, man har knyttet til FireFly en i Windows Mobiles BlueTooth interface. Koden til FireFly en er Denne skal bruges i forbindelse med parringen af mobilen og FireFly en. På CD en, under Bilag, er der en video, der viser opsætningen af BlueTooth og gennemgang i brugen af Blue Rogue Remote. På Control-fanebladet kan man styre robotten, hvis man er forbundet til den. Hvis man trykker på Start G Sensor, styrer man ved at bevæge mobilen. Bevægelserne vises vha. kuglen i det markerede felt og tallene over feltet. I overstående eksempel kører robotten fremad med en hastighed på 5 og drejer til højre med 3. Den kommando-byte, der sendes, står i toppen til venstre. I dette tilfælde er den Hvis G-sensoren ikke er startet, kan man tage fat i kuglen, enten med en stylus eller en finger, og på den måde styre robotten. Resultater Der er i dette projektforløb udviklet et system til lokal og trådløs styring af en simpel robot. Systemet er baseret på en Blue Rogue-robot, som skal drives ved hjælp af to PWM-signaler; ét til hvert hjul. Dette håndteres af et Tahoe II-kort, hvortil der er udviklet software baseret på Microsoft.NET Micro Framework. PWM-signalerne genereres i software, da der kun er hardware-understøttelse af én PWM-udgang på Tahoe II-kortet. Det resulterer i, at signalet kører en anelse langsommere og mere ustabilt, end hvis det havde været hardware-genereret. Problemet er dog ikke større, end at det sagtens kan lade sig gøre at styre robotten. Der er også via Tahoe-kortets trykfølsomme display implementeret en simpel brugergrænseflade til den lokale styring. Den består af to egenudviklede slidere, der styrer henholdsvis hastighed og retning. Herudover er der en STOP-knap og nogle status-felter. Disse slidere vil også vise status for robotten, når den er styret fra serielporten. Dette dog med den undtagelse, at der for at spare strøm er implementeret et system, der slukker for displayet fem sekunder efter, at serielporten har overtaget kontrollen. Når der i et sekund ikke er modtaget data fra serielporten, stoppes robotten, og displayet tændes igen. Fjernstyring er implementeret på robotsiden ved hjælp af Tahoe II-kortets serielport, hvorpå der konstant lyttes efter data. Hver modtaget byte omsættes til en værdi for hastighed og retning som beskrevet i afsnittet Kommunikation ovenfor. For at opnå trådløs styring er der monteret en FireFly-enhed, som omsætter Bluetooth til almindelig RS232. Der er også udviklet en mobilklient til styring af robotten. Denne klient er udviklet i Microsoft.NET Compact Framework og er tilpasset en HTC Touch Diamond mobiltelefon. Klienten giver mulighed for at styre robotten både ved hjælp af mobiltelefonens trykfølsomme display og ved hjælp af telefonens indbyggede G-sensor. Side 14 af 15

16 Konklusion Konklusion Det er altså muligt at styre Blue Rogue robotten via Tahoe II-kortet ved anvendelse af software-baserede PWM-signaler. Det er også muligt at lave et simpelt interface på Tahoe II-kortet, der anvender det trykfølsomme lcd-display til nem og intuitiv betjening af robotten. Samtidigt et det muligt at lave en simpel og hurtig, trådløs kommunikationskanal mellem Tahoe II-kortet og en Windows Mobile-enhed ved anvendelse af Bluetooth og seriel kommunikation, og det er også lykkedes at lave et enkelt og brugervenligt kontrol-interface på mobiltelefonen, dels ved anvendelse af trykfølsomt display og ved anvendelse af G-sensor. Der er udviklet et velfungerende system, der virker stabilt og hurtigt. Bilag Bilag forefindes elektronisk i mappen Bilag på rapportens vedlagte cd-rom. Tahoe II Development Kit Technical Reference Manual (Tahoe-II Technical Reference Manual.pdf) Blue Rogue Remote opsætningsvideo (Blue Rogue Remote.wmv) Side 15 af 15

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Platooning. Distribuerede indlejrede systemer i samspil med fysiske systemer

Platooning. Distribuerede indlejrede systemer i samspil med fysiske systemer Platooning Distribuerede indlejrede systemer i samspil med fysiske systemer 5. semester projekt School of Information and Communication Technology Elektronik & IT Aalborg Universitet Efterår 2011 2 Title:

Læs mere

Distribution af GPS korrektioner via internettet

Distribution af GPS korrektioner via internettet Distribution af GPS korrektioner via internettet Geoinformatik - Informatik og Matematisk Modellering - DTU Maj 2002 Udført af Morten Ødegaard Nielsen Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere

Trådløs kontroller. til bevægelseshandicappede

Trådløs kontroller. til bevægelseshandicappede Trådløs kontroller til bevægelseshandicappede Gruppe 472, Sundhedsteknologi, Foråret 2011 Institut for medicin og sundhedsteknologi Aalborg Universitet Frederik Bajers Vej 7D2 9220 Aalborg Øst http://st.hst.aau.dk

Læs mere

Styring af decentralt rensningsanlæg

Styring af decentralt rensningsanlæg Styring af decentralt rensningsanlæg -med et distribueret indlejret system Afsluttende eksamensprojekt ved: Diplomingeniøruddannelsen, IMM, DTU Udarbejdet af: Allan Krogh Jensen (d973989) 25/11-2002 17/2-2003

Læs mere

Automated Greenhouse project Sustainable electronic and IT Spring 2013

Automated Greenhouse project Sustainable electronic and IT Spring 2013 Automated Greenhouse project Sustainable electronic and IT Spring 2013 03-06-2013 Vejleder: Ole Schultz Deltagere (Gruppe 3): Studienr: Underskrift: Daniel Villadsen 101303 Max Westerdahl 101050 Mikkel

Læs mere

Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014

Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014 Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014 Institut for Elektroniske systemer Elektronik og IT Fredrik Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Øst Tlf.: (+45)99408600 http://es.aau.dk

Læs mere

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre...

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre... 28,- Kontakt med andre... Start med Modem Læs hæftet hvis du vil undgå dette... Køb, installering og opsætning af modem Kommunikationsprogrammer BBS'er, online-tjenester og netværk KnowWare Peter Ravnholt

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT

P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT Gruppe medlemmer: Bjørn Kitz - Henrik K. B. Jensen - Kristian Klüwer Michael Bo Poulsen - Mikael Sander Vejleder: Søren

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

VINTERMAN. Systemdokumentation

VINTERMAN. Systemdokumentation Systemdokumentation 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. VINTERMAN struktur... 2 2.1. VINTERMAN serveren... 3 2.2. VINTERMAN klienter... 6 2.3. Internet-forbindelse mellem server og

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere