BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL"

Transkript

1 BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610

2 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende funktion (strømbesparende funktion) Modtagelse af radiosignal (automatisk, manuel, automatisk sommertid) Bekræftelse af signal modtagelse (RX, H, M, L, og NO) Angivelse af resultatet ved den sidste signalmodtagelse Automatisk valg af radiosignal stationer Sommertid (SMT AU / MA, SDT AU / MA) Stopur (op til 60 minutter med 0,2 sekunders målenøjagtighed) Verdenstid (26 byer og UTC) World time alarm Perpetual kalender (indtil 28 februar 2100) Korrigering af reference position Hvordan man bruger skruekronen og den låste trykknap Nogle modeller er udstyret med en skruekrone og låst trykknap. Låsning af kronen og trykknap forhindrer utilsigtet aktivering. Lås op for dem, når du ønsker at betjene uret. Frigørelse er ikke påkrævet, når uret er udstyret med en standard krone og trykknap. Nogle modeller ikke udstyret med skala, og krone for skalaen

3 Angivelse af styrken for signalmodtagelsen og niveau for gang reserve 1. Vær sikker på, at kronen er i stilling Tryk på den nederste højre knap (A). Kronografsekundviseren angiver signalmodtagelses resultatet og kronograf minutviseren angiver det aktuelle niveau for gangreserven. Se næste tegning for at se indikationer. 3. Tryk på den nederste højre knap (A) for at vende tilbage til normal drift. Indikationen er ikke helt præcis. Oplad uret regelmæssigt Kontroller visernes reference position. 1. Vær sikker på, at kronen er i stilling 0 2. Tryk på og hold den øverste højre knap (B) nedtrykket i ti sekunder. Viserne bevæger sig hurtigt for at vise den nuværende reference position. Den korrekte reference position er, når; alle visere står på 12:00; dato indikation er mellem 31 og 1. Du kan vælge en by for at kontrollere reference position. Hvis alle de viserne ikke er i den korrekte reference position, skal de justeres. 3. Tryk på den øverste højre knap (B) for at afslutte og bekræfte indstillingen er korrekt.

4 Indstilling af byen. Du kan vælge din hjem eller yndlings by mellem 26 byer i verden 1. Træk kronen ud i position 1. Kronografsekundviseren angiver sommertids indstillingen. 2. Drej på kronen for at vælge by. Juster placeringen af byens navn til midten af dato vinduet. Hver gang du ændrer bynavn, ændres tiden så den valgte bys korrekte tid bliver vist. 3. Afslut ved at trykke kronen ind (stilling 0). Modtagerstationen skiftes afhængigt af den valgte by. Nogle byer kan ikke modtage signalet selvom signal senderen er medtaget i listen. Brug af Stopur Du kan måle op til 60 minutter i intervaller på 0,2 sekunder. 1. Vær sikker på, at kronen er i stilling Tryk på den øverste højre knap (B) for at starte stopuret. Kronograf sekundviseren starter målingen. 3. Tryk på den øverste højre knap (B) til at stoppe målingen. Hvis du trykker på den øverste højre knap (B) genstarter måling. Du er nødt til at nulstille kronografen efter tidsmålingen for at kunne bruge andre funktioner. For at nulstille stopuret Tryk på den nederste højre knap (A), mens det stopper. Når du har nulstillet, kan du starte en ny måling ved at trykke på den øverste højre knap (B). Stopuret bliver også nulstillet, hvis du trækker kronen ud, mens målingen er i gang.

5 Brug af verdenstid Du kan vise en lokal tid blandt de 26 byer eller UTC. 1. Træk kronen ud i position 1. Kronografsekundviseren angiver sommertids indstillingen. 2. Drej på kronen for at vælge by. Juster placeringen af byens navn til midten af datovinduet. Du kan ændre sommertids indstilling ved at trykke på den nederste højre knap (A). 3. Tryk kronen ind på stilling 0. Brug af alarmen 1. Træk kronen ud i position 2. Kronografsekundviseren flytter for at vise om alarmindstillingen er on(tændt) / off (slukket), mens time- og minutter viserne bevæger sig for at vise det aktuelle alarmtidspunktet. 2. Drej på kronen for at indstille nyt alarmtidspunkt. Viserne bevæge sig hele tiden hvis der drejes hurtigt på kronen. For at stoppe viserne drej modsat på kronen. Hver gang du trykker på den øverste højre knap (B), skifter den indstillingen mellem minut og time så tiden kan ændres skiftevis. 3. Tryk på den nederste højre knap (A) for at tænde alarm ON. Hver gang du trykker på den nederste højre knap (A), flytter kronografsekundviseren sig skiftevis mellem ON og OFF. 4. Tryk kronen ind på stilling 0. alarmtonen lyder ikke, når kronen er trukket ud. Stop alarm signal Tryk på den øverste eller nederste højre knap (A eller B). Alarm signalet høres i 15 sekunder og vil derefter stoppe, hvis der ikke trykkes på en knap Når du bruger Verdenstid Alarmsignalet høres baseret på tidspunktet for den valgte by. Alarmen kan ikke indstilles for hver by. Bekræfte alarmsignalet Træk kronen ud i position 2, tryk på den nederste højre knap (A) og hold den nede i to eller flere sekunder.

6 Indstilling af sommertid I områder, hvor sommertid (DST) er i kraft, omfatter radiosignalet fra radiosenderen kontrolsignalet for sommertid. Når UTC er valgt som byen, kan du ikke ændre indstillingen. 1. Træk kronen ud i position 1. Kronografsekundviseren angiver sommertids indstilling. 2. Tryk på den nederste højre knap (A) for at ændre på sommertids indstilling. Hver gang du trykker på den nederste højre knap (A), viser kronografsekundviseren mulighederne i følgende rækkefølge: SMT AU! SMT MA! STD AU! STD MA! begynder forfra 3. Tryk kronen ind på stilling 0. Om sommertids indstilling Vælg sommertids indstilling som passe til indstillingen af sommertid Status Indstilling Uret viser Sommertid udføres ikke STD MA MANUEL Uret viser altid den normale tid Sommertid starter /ender ude af trit med radiosignalet SMT MA MANUEL Uret viser altid den sommertid. Du skal ændre indstillingen, hver gang dagslys besparelse starter / slutter Sommertid starter /ender sync med radiosignal. SMT AU STD AU AUTO Indstillingen skifter mellem "SMT AU" og "STD AU "automatisk. Perioden for sommertid varierer mellm lande / områder. SMT (sommertid), AU (auto), STD (standard), MA (manuel) Information om modtagelse af radiosignal Dette ur modtager radiosignal fra de fem sender stationer i fire regioner og justerer automatisk tid og kalender.

7 Modtage radiosignal manuelt (On-demand-receptionen) Du kan justere uret ved at modtage et radiosignal på et hvilket som helst tidspunkt, når tiden ikke er korrekt eller uret viser at modtage resultatet er NEJ. Du skal være i et område, hvor du kan modtage et radiosignal. Inden du forsøger på manuel modtagelse, skal du sørge for at stopursfunktionen er nulstillet. 1. Vær sikker på, at kronen er i stilling Tryk på og hold den nederste højre knap (A) nedtrykket i to eller flere sekunder. Uret begynder at modtage signalet med bip-lyd, og kronografsekundviseren flytter til RX. Det tager fra to til 15 minutter for at opdatere tiden komplet. Uret vil ikke begynde at modtage signalet, hvis sekundviseren bevæger sig en gang hvert andet sekund (dette er advarslen om utilstrækkelige opladning). Signalet fra radiostationen ændres afhængigt af den udvalgte by. Du kan annullere modtagelsen ved at trykke på den nederste højre knap (A) i to eller flere sekunder.

8 Info om status for radio signalmodtagelse Kronografsekundviseren viser den aktuelle eller sidste status på signalmodtagelsen. Selv når dette ur modtager radiosignal korrekt, vil nøjagtigheden af den viste tid være afhængig af modtagelsens omgivnemiljø og intern behandling. Hvis uret ikke er i stand til at modtage et signal, vil det fungere normalt inden for en nøjagtighed på ± 15 sekunder pr måned. Når du modtager radiosignal Tag uret af armen og placer den på en stabil overflade hvor den kan modtage signalet bedre, i nærheden af et vindue. Modtager antennen er placeret ved klokken 9:00 på uret. Placer uret med så klokken 9:00 peger mod radiostationen. Flyt ikke uret mens det modtager radiosignalet. Uret vil ikke modtage et radiosignal, hvis det mangler strøm, som vises ved at sekundviseren bevæger sig i intervaller på to sekunder ad gangen (utilstrækkelige opladnings advarsel). Oplad uret før radiosignalet forsøges modtaget.

9 Når signal modtagelsen er dårlig Omgivelsene i nærheden af dit hus, såsom høj spænding, elektriske ledninger eller strukturer kan blokere adgangen til radiosignalet, dette kan medføre et dårligt miljø for modtagelse af radiosignalet. Se skema, søg efter et bedre sted for radiomodtagelse. Forsøg derefter at få radiosignalet manuelt et andet sted. Når modtagelses resultatet er L, skal du placere uret et andet sted, så H eller M bliver vist. Indstilling af tid / kalender manuelt Du kan justere uret manuelt, når modtagelse mislykkes, eller du ikke er i stand til at modtage et signal. 1. Træk kronen ud i position 1. sekundviser angiver sommertids indstilling. Du kan ændre byen ved at dreje kronen. 2. Tryk på den øverste højre knap (B). sekund viser flytter sig til 30 sekund position 3. Træk kronen ud i position 2. Nu kan du justere uret. 4. Tryk på den øverste højre knap (B) for at vælge tid eller kalenderen for justering.

10 Måned og år indikationer År og måned, er angivet med stopurs sekundviser. Hver gang du trykker på den øverste højre knap (B), sker valgte ændringer i følgende rækkefølge (det valgte emne bevæger sig lidt for at angive valg): Minut / sekundviser! time/24-timerviser! Dato! År / Måned! Tilbage ved begyndelsen. 5. Drej kronen for at justere det valgte punkt. Når du vælger dato og tidspunkt for justering, det valgte begynder at bevæge sig hele tiden ved at dreje kronen hurtigt. Stop de hurtige bevægelser, drej på kronen. Når du justerer datoen, drej kronen med uret (til højre). år og måned, vises med stopurs sekundviser. 6. Gentag trin 4 og 5 for at justere andre funktioner. 7. Tryk kronen ind på stilling 0. Indstilling af tid / kalender er afsluttet.

11 Justering af reference position Før operationen nedenfor, skal du sørge for at nulstille stopuret. Se billede 2 for at kontrollere den korrekte position for hvert punkt. 1. Sikre, at kronen er i stilling Tryk på og hold den øverste højre knap (B) i ti sekunder. Stopurs sekundviser begynder at bevæge sig. Alle visere bevæger sig hurtigt for at vise nuværende reference position. 3. Træk kronen ud i position 2. reference punkt kan nu justeres. 4. Tryk på den øverste højre knap (B) gentagne gange for at vælge punktet for justering Billed 2. Hver gang du trykker på den øverste højre knap (B), skifter de valgte ændringer i følgende rækkefølge (det valgte emne bevæger sig lidt for at angive valg): stopurs minutviser / Dato time/24-timerviseren minut / sekund hånd! stopurs sekundviser Tilbage til begyndelsen 5. Drej kronen for at justere det valgte punkt. Elementet begynder at bevæge sig hele tiden ved at dreje krone hurtigt. At stoppe de hurtige bevægelser, drej på krone. Ved indstilling af dato og stopurs minutviser, drej kronen med uret (højre). 6. Gentag trin 4 og 5 for at justere andre poster. 7. Tryk kronen ind på stilling Tryk på den øverste højre knap (B). Du har nu afsluttet indstillingen af reference position

12 Info om opladning af uret Dette ur har en genopladelig celle, som bliver opladet ved at udsætte urskiven for direkte sollys eller lysstofrør. For at opnå optimal ydeevne: udsæt uret mod direkte sollys i flere timer mindst én gang om måneden. når du ikke bærer dit ur udsæt da uret for lys, f. eks ved et vindue. Før opbevaring af ur i et mørkt sted i en længere periode, skal du sørge for at oplade det fuldt ud. Når uret er regelmæssigt er dækket med lange ærmer, kan det ikke blive opladet tilstrækkeligt. Prøv at holde øje med at uret udsættes for lys nok til opladning. Oplad ikke uret ved en høj temperatur (ca. 60 Ú C/140 Ú F eller højere). Når uret når en for lav opladnings status- træder utilstrækkelig opladnings advarsel i funktion. Når opladnings status er for lav vil sekundviser bevæge sig med 2 sekunds interval Når uret er opladet igen, vil sekundviser bevæge sig normalt igen. Hvis du ikke oplader uret inden ca. seks dage vil uret gå i stå BEMÆRK Når sekundviser bevæger sig med 2 sekunds interval,kan ingen funktioner i uret bruges. Strømbesparende funktion Når uret ikke udsættes for lys i mere end seks dage, som f.eks når du gemmer det i en mørk skuffe, vil alle visere stoppe for at spare strøm. Når kronen trækkes ud, vil den strømbesparende funktion ikke blive aktiveret Annullere den strømbesparende funktion Når uret igen bliver udsat er udsat for lys vil uret automatisk indstille sig til den rigtige tid igen. Opladningstid Nedenfor er de omtrentlige tider nødvendige til opladning, når urets udsættes for konstant lys. Brug venligst denne tabel som en reference Dit ur går cirka otte måneder fra en fuld opladning, eller op til fire år med den strømbesparende funktion

13 Nulstilling af ur Uret kan ikke fungere korrekt, hvis det er påvirket af statisk elektricitet eller chok. I dette tilfælde, skal du nulstille uret. Oplad uret, før du nulstiller hvis gangreserve er lavt. 1. Træk kronen ud i position 1. Stopurs sekundviser angiver sommertid indstilling. 2. Drej kronen for at vælge UTC. Juster UTC til midten af vinduet. 3. Træk kronen ud i position Tryk på den øverste og nederste højre-knapper (A og B) på samme tid. Bekræftelses tone og uret er nulstillet. Den nuværende position for alle visere er angivet som reference position. Efter nulstilling uret Du skal indstille uret igen i nedenstående procedure. 1. Vælg en by. Du kan ændre sommertids indstilling. 2. Juster reference position korrekt. 3. Juster tid / kalender.

14 Brug af regnestokken Flyveafstande og navigationsudregninger såvel som almindelige udregninger kan udføres ved at bruge regnestokken som kan findes på ydersiden af urskiven udvendigt på uret. Regnestokken er ikke i stand til at vise decimaler, og skal derfor kun bruges som et alternativ til mere præcise udregninger. Kronen ved klokken 8:00 positionen er den krone der bruges til at betjene regnestokken Navigationsudregninger. 1. Udregning af tidsbehov Spørgsmål: Hvor lang tid tager det en flyvemaskine med en hastighed på 180 knob at tilbagelægge 450 sømil? Løsning: Indstil 18 mærket på den yderste skala til SPEED INDEX (Y). Ved denne tid er punkt et på den inderste skala der er justeret med 45 på den yderste skala. Skalaen indikerer (2:30) og svaret er 2 timer og 30 minutter. 2. Hastighedsberegninger (på jorden) Spørgsmål: Hvad er en flyvemaskines hastighed når det tager 1 time og 20 minutter at tilbagelægge 240 sømil? Løsning: Juster 24 på den udvendige skala med 1:20 (80) på den indvendige skala. Ved denne tid justeres 18 med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala, og svaret er 180 knob 3. Flyveafstandsberegninger Spørgsmål: Hvor langt er en flyver kommet når den har fløjet i 40 minutter ved 210 knob? Løsning: Juster 21 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) den indvendige skala. Tallet 40 på den indvendige skala peger nu på 14. Svaret er derfor 140 sømil

15 4. Udregning af hastigheden hvormed brændstoffet forbruges. Spørgsmål: Hvis 120 gal. Brændstof forbruges ved 30 minutters flyvning, med hvilken hastighed forbruges brændstoffet? Løsning: Juster 12-tallet på den udvendige skala med 30 på den indvendige skala. SPEED INDEX (Y) vil nu pege på tallet 24. Svaret er derfor 240 gal. I timen. Nb! 1 Gal. Svarer til 3,785 l. 5. Udregning af brændstofforbrug. Spørgsmål: Hvor meget brændstof er der blevet forbrugt på 6 timer når forbruget er 250 gal./h? Løsning: Juster tallet 25 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala. 6:00 justeres ind med 15, og svaret er 1500 gal. 6. Maksimal flyvetid. Spørgsmål: Med et forbrug på 220 gal./h og en brændstofforsyning på 550 gal. Hvad er da den maksimale flyvetid? Løsning: Juster tallet 22 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala. Tallet 55 på den yderste skala er nu justeret ind med 2:30. Svaret er derfor 2 timer og 30 minutter. 7. Konvertering. Spørgsmål: Hvordan konverterer man 30 miles om til sømil eller kilometer? Løsning: Juster tallet 30 på den udvendige skala med STAT (Y) mærket på den indvendige skala. Her justeres 26 sømil med NAUT (Y) mærket på den indvendige skala, medens svaret 48,2 kilometer er justeret med kilometer på den indvendige skala,

16 1. Multiplikation Spørgsmål: Hvad er 20*15? Løsning: Juster tallet 20 på den yderste skala med X10 på den inderste skala og aflæs tallet 30 på den yderste skala der korresponderer med tallet 15 på den inderste skala. Korriger selv for det korrekte antal decimaler, svaret er derfor 300. Husk at decimaler ikke kan aflæses på denne skala. 2. Division Spørgsmål: Hvad er 250/20? Løsning: Juster tallet 25 på den yderste skala med 20 på den inderste skala og aflæs tallet 12,5 på den yderste skala der korresponderer med X10 på den inderste skala. Korriger selv for det korrekte antal decimaler. svaret er 12,5. 3. Aflæsning af forhold Spørgsmål: Hvad er 30/20=60/x? Løsning: Juster tallet 30 på den yderste skala med 20 på den inderste skala. Her kan svaret 40 aflæses på den inderste skala korresponderende med 60 på den yderste skala. I tillæg hertil er forholdet mellem værdierne mellem den yderste og inderste skal hele tiden 30/ Fastsættelse af kvadratrod Spørgsmål: Hvad er 225? Løsning: Drej skalaen således at værdien på den inderste skala svarende til 22,5 på den yderste skala er lig med den værdi der svarer til X10 på den inderste skala, og aflæs svaret 15 på denne position

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050-

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050- Brugsanvisning Kaliber U100 JV0000JV0050- Oplad dit ur helt inden du tager det i brug Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861. Menu Tryk på knap A, for at gå til menuen. Alle funktioner vælges i menuen.

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861. Menu Tryk på knap A, for at gå til menuen. Alle funktioner vælges i menuen. BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861 Funktioner Digital ur med LCD skærm. Tid og kalender. Kaliber W861 Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 5 daglige alarmer. Verdenstid.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning CCTR-600 GPS tracker brugervejledning Velkommen til at bruge denne GPS-tracker, den har mange funktioner, såsom at finde straks, real tracking mode, høj hastigheds rapport, nødhjælps behandling hjælp osv.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

SEA-TOUCH Brugsanvisning

SEA-TOUCH Brugsanvisning EA-TOUCH Brugsanvisning Tak Tak, fordi du har valgt et ur fra TIOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit EA TOUCHur omfatter de nyeste tekniske innovationer. Uret har permanent analog

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

CASIO OUTDOOR. Kompas Sekundviseren angiver retning mod nord. Displayet indikerer vinklen ved klokken 12.

CASIO OUTDOOR. Kompas Sekundviseren angiver retning mod nord. Displayet indikerer vinklen ved klokken 12. CASIO OUTDOOR Kompas Sekundviseren angiver retning mod nord. Displayet indikerer vinklen ved klokken 12. / Sekundviseren angiver forandringer i det atmosfæriske tryk. Displayet indikerer tryk eller temperatur.

Læs mere

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere