Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)"

Transkript

1 Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish)

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER 4 Tilsigtet anvendelse 4 Indikationer 4 Kontraindikationer 5 4. RONDO-LYDPROCESSOR 6 Systemets dele 6 TÆND / SLUK-knap 8 FineTuner 10 Batteriholder 13 Magnet 14 Fastgørelsesclips 16 Beskyttelsescover til RONDO 16 Mikrofonafdækning 17 Tilslutning af høretekniske enheder 17 Andre måder at bære anordningen på SÆRLIGE HENSYN VED SMÅBØRN GENERELLE FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER 20 Generelle forholdsregler for cochleaimplantatsystemet 21 Forholdsregler for medicinske procedurer PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 30 Vedligeholdelse 30 Ugentlig vedligeholdelse af RONDO-lydprocessor 31 Batterier FEJLFINDING 36 Taleprocessor-testenhed 36 FineTuner 38 RONDO røde indikatorlamper 39 Privat alarm 41 FineTuner indikatorfunktioner 42 1

4 Indholdsfortegnelse 9. TEKNISKE DATA 43 Lydprocessor 43 FineTuner 45 Symboler 47 Taleprocessor-testenhed 48 Vejledning og fabrikantens erklæring TILLÆG 53 Garanti og registreringskort 53 Fabrikantens adresse KONTAKT TIL MED EL 55 2

5 Introduktion 2. Introduktion Denne brugervejledning indeholder information om samt anvisninger til brug af MED ELcochleaimplantatsystemet med RONDO-lydprocessoren (Me1100). Den omfatter beskrivelser af tilgængelige dele, bærekonfigurationer samt tilbehør til RONDO, så vel som anvisninger for fejlfinding og korrekt vedligeholdelse af udvendigt cochleaimplantatudstyr. MED EL-cochleaimplantatsystemet består af Mi1000 CONCERTO (herefter kaldet CONCERTO), PULSARci100, SONATAti100, C40+ eller C40 implantatet, den udvendige RONDO-lydprocessor (inklusive FineTuner), de udvendige komponenter samt tilbehør, og evt. ekstern hardware og software, der anvendes af audiologen: DIB II, DIB II Coil I100, DIB II Coil, MAESTRO-applikationsprogrammel. Vi anbefaler at du læser hele vejledningen. Dette symbol angiver information der er særligt relevant for forældre til børn med implantater. Justeringen af et cochleaimplantat samt hensigtsmæssig tilpasning af anordningen er en gradvis proces der sker med tiden. Det er vigtigt at huske at evnen til at høre med det nye MED EL-system, kan tage lidt tid, indtil du er vant til denne nye måde at høre på. Du kan vælge at arbejde sammen med en auditiv rehabiliteringsspecialist eller anden kliniker som kan hjælpe dig med at maksimere dine kommunikationsfærdigheder ved brug af enheden. Efter den første tilpasning vil det blive nødvendigt at vende tilbage til CI-centret regelmæssigt for omprogrammering. Hyppig omprogrammering kan blive nødvendigt i løbet af det første år hvor implantatet bruges. Dette er helt normalt og nødvendigt, og det er udtryk for en indlæringsproces der finder sted, efterhånden som man bliver bedre vant til stimuleringer via implantatet. Med tiden vil du sandsynligvis opdage at der ikke er behov for at foretage justeringer helt så ofte. De fleste patienter vil fortsat have behov for justering af enheden så længe de bruger implantatet. Du bedes kontakte et CI-center eller MED EL hvis du har flere spørgsmål. 3

6 Tilsigtet anvendelse Indikationer Kontraindikationer 3. Tilsigtet anvendelse Indikationer Kontraindikationer TILSIGTET ANVENDELSE RONDO er en lydprocessor og en udvendig del i MED EL-cochleaimplantatsystemet. MED ELcochleaimplantatsystemet er beregnet til at påvirke høreevnen ved hjælp af elektrisk stimulering af øregangene hos svært til stærkt hørehæmmede personer som kun har lidt eller ingen gavn af akustisk forstærkning under de bedst mulige forhold. Desuden er cochlearimplantatsystemet fra MED EL i kombination med FLEX 24 (1) -elektroden beregnet til at påvirke høreevnen ved hjælp af elektrisk stimulering eller ved hjælp af kombineret elektrisk-akustisk stimulering (EAS) af øregangene hos delvist døve personer, som har gavn af akustisk forstærkning ved de lavere frekvenser. INDIKATIONER RONDO er indiceret til brug i et typisk hverdagsmiljø (i hjemmet, på kontoret, udendørs etc.) hos patienter, som har fået et eller to CONCERTO-, PULSARci100-, SONATAti100-, C40+- eller C40-cochleaimplantater. Det omfatter patienter i alle aldre samt af begge køn og alle nationaliteter. RONDO er beregnet til brug hver dag i alle patientens vågne timer. RONDO-brugere skal ikke have særlige kompetencer eller højere uddannelse. Omvendt skal brugeren (eller værgen / omsorgsgiveren, hvis brugeren er et barn eller en handikappet person, der ikke er i stand til at udføre nedenstående handlinger) som minimum være i stand til at udføre følgende handlinger: Tænde og slukke for udstyret Skifte batterier Placere / aftage RONDO over / fra implantatet 1 FLEX 24 -elektroden var tidligere mærket FLEX EAS -elektrode. Indførelse af FLEX EAS -navneændringen for FLEX 24 kan være afhængig af myndighedernes godkendelse, hvorfor elektroden stadig kan være mærket FLEX EAS i visse lande. 4

7 Tilsigtet anvendelse Indikationer Kontraindikationer Da RONDO er en komponent i MED EL-cochleaimplantatsystemet, gælder alle de samme indikationer som for cochleaimplantatsystemet. Med henblik på at kunne opnå optimal nytte af cochleaimplantatet skal kandidater være tilstrækkeligt motiverede og forstå, hvor vigtigt det er at vende tilbage til CI-centret til regelmæssig programmering, vurdering og oplæring i brug af lydprocessoren. KONTRAINDIKATIONER Man må ikke give en patient en RONDO-lydprocessor, hvis personen vides at være overfølsom over for de materialer, der anvendes i RONDO eller FineTuner en. Se kapitel 9, Tekniske specifikationer. Da RONDO er en komponent i MED EL-cochleaimplantatsystemet, gælder alle de samme kontraindikationer som for cochleaimplantatsystemet. RONDO og FineTuner er ikke beregnet til brug i miljøer, hvor RF-transmissioner ikke er tilladt (f.eks. operationsstuer). BEMÆRK: Indikationer / kontraindikationer for cochleaimplantatsystemet leveres til klinikken sammen med implantatet. Hvis du ønsker at gennemse dette dokument, bedes du kontakte MED EL. 5

8 RONDO-lydprocessor 4. RONDO-lydprocessor SYSTEMETS DELE MED EL-cochleaimplantatsystemet er en aktiv medicinsk anordning der består af indvendige (implanterede) og udvendige dele. Anordningens indvendige del implanteres operativt bag øret i kraniet, og de udvendige komponenter bæres bag øret eller på kroppen. Implantater med keramisk hus: PULSARci100 (vist), C40+ og C40 Implantater med titanhus: CONCERTO (vist) og SONATAti100 Fig. 1 MED EL-cochleaimplantaterne De udvendige dele omfatter RONDO-lydprocessoren og lydprocessorens tilbehør. I sin grundlæggende konfiguration består RONDO-lydprocessoren af styreenheden og batteriholderen. En anordning, der kaldes FineTuner, giver nem adgang til lydprocessorens forskellige funktioner. RONDO holdes på plads ved hjælp af magnetisk tiltrækning over implantatet. Lydprocessoren bruger batterier, som giver tilstrækkelig strøm til både den udvendige og den implanterede elektronik. Implantatet indeholder ingen batterier. 6

9 RONDO-lydprocessor Batteriholder Røde indikatorlamper Mikrofon / mikrofonafdækning Fikstur til fastgørelsesclips (findes på begge sider) Styreenhed Fastgørelsesclips Afbryder (TÆND / SLUK / ulåst) Udløsningsarm Luftindtag Fig. 2 Din RONDO-lydprocessor 7

10 RONDO-lydprocessor TÆND / SLUK-KNAP Afbryderen på batteriholderen fungerer som TÆND / SLUK-knap. Du kan vælge følgende indstillinger: RONDO slukket: RONDO tændt: Fig. 3 RONDO i position FRA Fig. 4 RONDO i position TIL Når man tænder for RONDO-lydprocessoren, blinker de røde indikatorlamper op til fire gange for at angive det aktiverede program. Det betyder f.eks., at hvis lamperne blinker 3 gange, så er program 3 aktivt. Lydprocessoren begynder at fungere, så snart de røde lamper tændes og blinker. Du aktiverer CI-systemet ved at tænde for RONDO og placere enheden med den flade side ind mod hovedet og med den smalle side pegende opad over implantatstedet (se Fig. 5). Når RONDO er placeret nogenlunde over implantatet, rykkes det automatisk på plads ved hjælp af tiltrækning fra implantatets magnet. Fig. 5 RONDO over implantatstedet 8

11 RONDO-lydprocessor I slukket indstilling vil lydprocessoren være slået fra. Enheden bruger ingen strøm i den indstilling. Du bør slukke for RONDO, når enheden ikke er i brug, da det forlænger batteriets levetid. (se også kapitel 7, Pleje og vedligeholdelse). RONDO-lydprocessoren har en integreret telespole. Telespolen opfanger magnetiske lydsignaler fra telefonmodtagere eller telespolesystemer som er installeret i nogle offentlige bygninger, og omdanner dem til elektriske signaler. Sådan bruges teleslyngen: Teleslyngen aktiveres ved at trykke på tast T (man kan kun høre de signaler, som teleslyngen opfanger) eller MT (man kan kun høre de signaler, som mikrofonen og teleslyngen opfanger) på din FineTuner, som beskrevet i kapitel 4, RONDO-lydprocessor, FineTuner, FineTuner-knapper. Ved telefonering placeres telefonen således, at telefonens ørestykke er placeret over midten af RONDO. Signalets kvalitet kan optimeres efter behov ved at flytte telefonen en anelse opad eller nedad. Når du er et sted med et teleslyngesystem, kan du forsøge at finde det sted, hvor signalkvaliteten er bedst for dig. Når du ikke længere har brug for teleslyngen, deaktiveres den ved at trykke på tast M på din FineTuner, som beskrevet i kapitel 4, RONDO-lydprocessor, FineTuner, FineTunerknapper. Når du tænder lydprocessoren, er mikrofonen aktiv, selv hvis du har valgt telespolen, før du slukkede lydprocessoren. Når telespolen er aktiv, vil du muligvis kunne høre en brummelyd, når du trykker på en FineTuner-tast. Denne lyd er normal og angiver at der sendes en kommando. Interferensen med forskelligt elektronisk og elektrisk udstyr kan reduceres når telespolen er aktiv, ved at reducere lydfølsomheden (se kapitel 4, RONDO-lydprocessor, FineTuner, FineTuner-kontrolknapper). 9

12 RONDO-lydprocessor FINETUNER Audiologen vil programmere RONDO-lydprocessoren til den enkeltes behov. FineTuner en bruges til at hjælpe dig med at bruge lydprocessoren optimalt i forskellige dagligdags situationer. Selve RONDO-lydprocessoren har kun en TÆND / SLUK-knap. Alle andre funktioner betjenes via en separat enhed kaldet FineTuner, som sender kommandoer til RONDO-lydprocessoren via en radiofrekvensforbindelse (RF). Det ergonomiske design og de store taster gør det nemmere at ændre indstillingerne på RONDO-lydprocessoren lige som en fjernbetjening gør det muligt at skifte kanaler på et fjernsyn. FineTuner en skal opbevares utilgængeligt for børn så de ikke utilsigtet ændrer indstillingerne på RONDO. FineTuner en er ikke nødvendig for at lydprocessoren kan fungere. Når RONDO-lydprocessoren tændes, aktiveres samme program og lydfølsomhedsindstilling som var aktiv, da den blev slukket. FineTuner en er konfigureret til den RONDO-lydprocessor den er købt til, dvs. kun den RONDO-lydprocessor vil udføre de ønskede kommandoer når der trykkes på en given tast på FineTuner en. Den typiske maksimale betjeningsafstand mellem FineTuner en og RONDOlydprocessoren er ca. 80 cm. Denne rækkevidde kan være mindre hvis man befinder sig tæt på elektronisk eller elektrisk udstyr, selv hvis udstyret opfylder alle gældende bestemmelser for elektromagnetisk emission. Konfigurering af FineTuner FineTuner er konfigureret til en bestemt lydprocessor og kan ikke anvendes af en anden cochleaimplantatbruger. Audiologen eller klinikkens personale vil konfigurere FineTuner en til netop dine behov. Sommetider kan det blive nødvendigt at synkronisere FineTuner en og lydprocessoren (f.eks. hvis du køber en FineTuner i reserve). Sluk RONDO-lydprocessoren, og anbring RONDO på tastaturet på FineTuner en (omtrent over tasten MT). Tænd derpå RONDO-lydprocessoren. Lydprocessor og FineTuner synkroniseres automatisk. Vellykket synkronisering angives med et kort blinkesignal fra de to gule indikatorlamper på FineTuner en. Til brugere med to implantater Den ene FineTuner kan konfigureres til brug med begge lydprocessorer. Hvis FineTuner en skal bruges til begge lydprocessorsystemer, vil audiologen eller klinikkens personale have modtaget MAESTRO softwaremanualen med en detaljeret programmeringsbeskrivelse og vil tildele to lydprocessorer til enhedens datasæt. Når lydprocessorerne er programmeret 10

13 RONDO-lydprocessor korrekt, skal synkroniseringsproceduren der beskrives herover, gennemføres med begge lydprocessorer. FineTuner-kontrolknapper STANDARDTAST Denne tast indstiller den generelle lydstyrke og lydfølsomhed til allerede definerede værdier som fastlægges af audiologen eller klinikkens personale. Når der trykkes på standardtasten på FineTuner en, indvirker det kun på lydstyrken og lydfølsomheden. Programindstillingen ændres ikke. LYDSTYRKETAST Øger den generelle lydstyrke FØLSOMHEDSTAST Øger lydfølsomheden LYDSTYRKETAST Reducerer den generelle lydstyrke PROGRAMVALGSTASTER Disse fire taster giver adgang til fire forskellige programmer FØLSOMHEDSTAST Reducerer lydfølsomheden TILLEDNINGSTAST Valg af telespole TILLEDNINGSTAST Valg af mikrofon TILLEDNINGSTAST Valg af mikrofon + telespole PROCESSORVALGSTAST (kun for patienter med to implantater) Valg af den venstre processor PROCESSORVALGSTAST (kun for patienter med to implantater) Valg af begge processorer PROCESSORVALGSTAST (kun for patienter med to implantater) Valg af den højre processor Fig. 6 FineTuner Alle FineTuner-kontrolknapper kan deaktiveres selektivt af audiologen eller klinikkens personale ved at deaktivere den relevante kommando i styreenheden. FineTuner en vil stadig kunne sende alle kommandoer, men styreenheden vil ikke udføre de deaktiverede kommandoer. 11

14 RONDO-lydprocessor FineTuner-funktioner Automatisk tastaturlås: FineTuner har en funktion der automatisk låser tastaturet, så man undgår at betjene tasterne ved uheld. Denne funktion låser tastaturet elektronisk hvis der ikke trykkes på en tast i mere end 10 sekunder. Tastaturlåsfunktionen på FineTuner aktiveres ved at holde tasten trykket ned i mere end 5 sekunder for at åbne programmeringstilstanden (den røde og begge de orange indikatorlamper på FineTuner begynder at blinke skiftevis for at angive at FineTuner en nu befinder sig i programmeringstilstand), og tryk så på tasten for at aktivere den automatiske tastaturlås (FineTuner en vil bekræfte at aktivering af den automatiske tastaturlås lykkedes med et kort blinkesignal fra de to orange indikatorlamper). Du skal trykke på tasten to gange for at oplåse tastaturet i 10 sekunder og derved deaktivere den automatiske tastaturlås. Du skal dernæst holde den nede i mere end 5 sekunder for at indtaste programtilstanden. Tryk på tasten for at deaktivere tastaturlåsen. Som beskrevet herover vil FineTuner en bekræfte at den automatiske tastaturlås er blevet deaktiveret med et kort blinkesignal fra de to orange indikatorlamper. En given funktion kan aktiveres mens tastaturlåsen er aktiv ved at trykke på den ønskede funktionstast to gange. Det første tryk oplåser tastaturet midlertidigt, det andet udfører kommandoen. Tastaturet låses igen efter 10 sekunders inaktivitet. Advarsel om lav batterispænding: Hvis du trykker på en tast og ser den røde indikatorlampe på FineTuner en blinke 3 gange, betyder det at spændingsniveauet på FineTuner en er meget lavt (se også kapitel 7, Pleje og vedligeholdelse, Batterier, Udskiftning af batteriet i FineTuner). Senderpause: FineTuner en stopper transmission efter 3 sekunder for at spare energi, selv hvis der stadig trykkes på knappen. FineTuner en har ikke en TÆND / SLUK-knap. Tre indikatorlamper med forskellige farver (2 orange, 1 rød) angiver forskellige tilstande i FineTuner en. Der findes en detaljeret beskrivelse af deres funktion i kapitel 8, Fejlfinding. FineTuner en påvirker ikke tilsluttede høretekniske enheder 12

15 RONDO-lydprocessor BATTERIHOLDER RONDOs batteriholder indeholder 3 høreapperatbatterier. Udskiftning af batterierne er beskrevet i kapitel 7, Pleje og vedligeholdelse, Batterier, Udskiftning af batterier i RONDOlydprocessor. Batteriholderen er udstyret med en lille udløsningsarm til højre for TÆND / SLUK-knappen. Batteriholderen fjernes ved at trykke udløsningsarmen nedad og skubbe glideafbryderen til højre, indtil den tager fat. Pilehovedet på afbryderen vender mod symbolet for ulåst ( ). Nu trækkes batteriholderen en smule baglæns og løftes af. Batteriholderen samles ved at holde batteriholderen en anelse nedad og skubbe den lige ind på processoren. Når batteriholderen hviler på processoren, skubbes den en anelse ned, hvorefter enheden slukkes på TÆND / SLUK-knappen (midterposition). Udløsningsarmen tager automatisk fat, hvorefter batteriholderen igen er låst. VIGTIGT Afbryderen skal altid stå i ulåst position ( ), når batteriholderen aftages / monteres. Der må ikke bruges magt. Afbryderen sættes i ulåst position ved at trykke udløsningsarmen ( 1 ) nedad i højre side. Armen holdes nede, samtidig med at afbryderen skubbes mod højre ( 2 ) Fig. 7 Sådan åbnes batteriholderen på RONDO-lydprocessoren Se flere bæreforslag i kapitel 4, RONDO-lydprocessor, Andre måder at bære anordningen på. 13

16 RONDO-lydprocessor MAGNET Der sidder en lille magnet i midten af RONDO til at holde den på plads på hovedet over implantatet. Det er muligt at udskifte magneten for at tilpasse magnetstyrken til dine behov. Sådan udskiftes magnetindsatsen Hold udløsningsarmen ( 1 ) nede og skub afbryderen ( 2 ) hen i ulåst position ( ). Fjern batteriholderen for at få adgang til magnetindsatsen. 1 2 Tag fat om magnetindsatsens to takkede punkter og drej indsatsen mod uret, indtil det ulåste symbol ( ) på magneten peger på pilehovedet på bunden af kassen. Magnetindsatsen løsner sig og kan løftes ud. Tag den nye magnetindsats. Hold den således, at det ulåste symbol ( ) på magneten peger på pilehovedet på bunden af kassen. Når magnetindsatsen er placeret korrekt, glider den let ind på plads. Nu drejes magnetindsatsen med uret, indtil det låste symbol ( ) peger lige ned mod pilehovedet på bunden af kassen. Magneten er korrekt isat, når de fire cirkler på magneten er symmetrisk rettet ind over pilehovedet. Fig. 8 Udskiftning af magnetindsatsen 14

17 RONDO-lydprocessor Der er fire forskellige magnetstyrker. Magnetstyrken angives af antallet af udfyldte cirkler på magneten. Den valgte magnetstyrke skal passe til den pågældende patient. Det betyder, at kraftige magneter ikke anbefales til patienter med tynde hudlapper (f.eks. små børn eller meget slanke patienter), da overdreven magnettiltrækning potentielt kan øge risikoen for irritation af huden. SOFT STANDARD STRONG SUPER STRONG Fig. 9 Magnetstyrker VIGTIGT MED EL anbefaler på det kraftigste, at du ikke selv udskifter magneten, men får din audiolog eller det kliniske personale til at gøre det. Hvis du bemærker tegn på hudirritation omkring RONDO, skal du kontakte klinikken eller CI-centeret. RONDO indeholder en kraftig magnet. Enheden skal holdes væk fra metalgenstande, da de tiltrækker magneten. Det er nemmest at observere børn, når de leger eller i dagligdags situationer for at fastslå, om implantatet tiltrækker RONDO korrekt. Hvis enheden falder for nemt af, kan barnet potentielt udvikle en aversion mod at bruge RONDO. I de første måneder efter operationen skal huden under RONDO regelmæssigt kontrolleres for tegn på irritation. Huden bliver tykkere, efterhånden som barnet vokser, hvorfor den magnetiske tiltrækningskraft potentielt skal justeres ved at øge magnetstyrken. 15

18 RONDO-lydprocessor FASTGØRELSESCLIPS Fastgørelsesclipsen bruges til at sætte RONDO fast på dit / barnets tøj for at nedsætte risikoen for, at lydprocessoren går i stykker, hvis den falder af og rammer gulvet eller en anden hård overflade. MED EL anbefaler på det kraftigste, at du altid benytter fastgørelsesclipsen Fig. 10 Fastgørelsesclipsen trækkes igennem RONDOs kasse BESKYTTELSESCOVER TIL RONDO RONDOs beskyttelsescover er et dæksel af blød silikone, der er beregnet til at absorbere mekaniske påvirkninger af kassen, hvis RONDO skulle ryge på gulvet. Beskyttelsescoveret nedsætter risikoen for, at lydprocessoren bliver ødelagt. MED EL anbefaler på det kraftigste, at du altid benytter RONDOs beskyttelsescover. RONDOs beskyttelsescover monteres ved at indsætte den smalle ende af RONDO-lydprocessoren i beskyttelsescoveret. Herefter trækkes beskyttelsescoveret op over den modsatte ende, så glideafbryderen hviler på beskyttelsescoverets udskårne del. Beskyttelsescoverets tværgående del skal være ovenpå processoren. 16

19 RONDO-lydprocessor 1 2 Fig. 11 Montering af RONDOs beskyttelsescover MIKROFONAFDÆKNING Din RONDO-lydprocessor leveres med en mikrofonafdækning, der beskytter mikrofonåbningen mod snavs. Følg vejledningen i Fig. 12 for at genmontere afdækningen. 1 2 Fig. 12 Montering af mikrofonafdækningen TILSLUTNING AF HØRETEKNISKE ENHEDER Det er muligt at tilslutte høretekniske enheder (f.eks. FM-anlæg) og andre eksterne lydenheder, såsom bærbare CD-afspillere, MP3-afspillere, AM / FM-radioer osv., til RONDO-lydprocessoren ved hjælp af MED ELs minibatteriholder, der kan tilkøbes separat. 17

20 RONDO-lydprocessor ANDRE MÅDER AT BÆRE ANORDNINGEN PÅ Minibatteriholder MED ELs minibatteriholder er en anordning, der muliggør ekstern strømforsyning af din RONDO-lydprocessor. Den tilsluttes til RONDOs styreenhed ved hjælp af et kabel. Minibatteriholderen bruger et almindeligt eller et genopladeligt 1,2 1,6 volt AAA-batteri. Alternativt kan DaCapo PowerPack anvendes. Minibatteriholderen er udstyret med et EA-stik (Euro Audio), der kan bruges til tilslutning af eksterne lydenheder til RONDO. CS44-stikket på minibatteriholderen kan bruges til at tilslutte Microphone Tester, så du kan høre det blandede signal fra den eksterne lydkilde, der er tilsluttet i EA-stikket, og mikrofonsignalet fra RONDOlydprocessoren. Du skal bruge et specielt kabel til denne funktion. Kontakt venligst dit CI-center eller MED EL for yderligere oplysninger. Minibatteriholderen kan købes separat. 18

21 Særlige hensyn ved småbørn 5. Særlige hensyn ved småbørn OPUS 2-lydprocessoren har adskillige funktioner der er konstrueret specielt til små børn. Disse er: Batteriholderlåsen forhindrer små børn i at adskille lydprocessoren og få adgang til batterierne. Deaktivering af visse FineTuner-knapper: Man kan deaktivere visse FineTuner-knapper for at forhindre utilsigtede ændringer af programmering, lydstyrke og lydfølsomhed. Kontakt dit CI-center for hjælp. Fastgørelsesclips, der forhindrer, at RONDO ryger på gulvet, hvis enheden river sig løs. Beskyttelsescover til RONDO: Blødt cover af silikone, der absorberer mekaniske påvirkninger af kassen, hvis RONDO skulle ryge på gulvet. MED EL anbefaler på det kraftigste, at voksne brugere også bruger fastførelsesclipsen og RONDOs beskyttelsescover. dele. Kun forældre / voksne må skille anordningen ad for at udskifte defekte dele. Forældre / voksne skal efterse anordningen mindst én gang om ugen for skader eller manglende 19

22 Generelle forholdsregler og advarsler 6. Generelle forholdsregler og advarsler Dette afsnit indeholder information om sikker brug af cochleaimplantatsystemet. Læs denne information nøje. CI-centret eller det nærmeste MED EL-kontor vil hjælpe dig med yderligere spørgsmål som du måtte have. Før man undergår medicinske behandlinger eller undersøgelser, skal man altid informere lægen om at man har et cochleaimplantat. Cochleaimplantatets forventede ydelse kan ikke forudsiges præcist. Tidligere erfaring med MED EL-cochleaimplantatsystemet kan give nogle generelle retningslinjer. Døvhedens varighed, alderen ved implantering, primær kommunikationsmåde, kommunikationsevne og patientens høremiljø er alle elementer der indvirker på hvor gavnlig cochleaimplantatet vil være, men også andre faktorer har en indflydelse og nogle af disse er muligvis endnu ikke kendt. MED EL-cochleaimplantatsystemet må ikke anvendes med andre anordninger end dem der nævnes i denne vejledning eller er godkendt af MED EL. Hvis der opstår problemer med komponenter i systemet, skal du læse kapitel 8, Fejlfinding. VIGTIGT Hvis der opstår ubehagelige høreoplevelser, anbefaler vi på det stærkeste at de udvendige systemkomponenter ikke længere anvendes. Du bør i stedet straks kontakte klinikken eller CI-centret. skal systemet straks fjernes, og barnets system kontrolleres på klinikken eller CIcentret. Hvis et barn nægter at bruge systemet eller viser tegn på ubehagelige høreoplevelser, 20

23 Generelle forholdsregler og advarsler GENERELLE FORHOLDSREGLER FOR COCHLEAIMPLANTATSYSTEMET RONDO-lydprocessoren og andre dele i systemet indeholder avancerede elektroniske komponenter som kræver særlige forholdsregler mht. elektromagnetisk forligelighed (EMC). Når RONDO-lydprocessoren aktiveres, skal retningslinjerne i dette afsnit og kapitel 9, Tekniske specifikationer, Vejledning og fabrikantens erklæring altid følges. Elektronikken er robust, men skal behandles med forsigtighed. Huset til RONDO-lydprocessoren må aldrig åbnes. Uautoriseret åbning vil gøre garantien ugyldig. Når batterierne skal udskiftes eller batterikontakterne skal renses, må batteriholderens cover kun fjernes som beskrevet i kapitel 7, Omtanke og vedligeholdelse. Før der tændes for RONDO-lydprocessoren, skal det kontrolleres at de udvendige dele i MED EL-cochleaimplantatsystemet er i god mekanisk stand, således at der ikke er løse eller ødelagte dele. Hvis der er problemer må der ikke tændes for lydprocessoren. Læs kapitel 8, Fejlfinding eller kontakt CI-centret eller MED EL. VIGTIGT Hvis du planlægger at træde ind i et miljø, der potentielt kan påvirke virkningen af dit cochleaimplantatsystem negativt (f.eks. et område som er beskyttet med et advarselsskilt, der forhindrer adgang for patienter, som har en pacemaker), er det tilrådeligt, at du først kontakter din klinik eller MED EL. 21

24 Generelle forholdsregler og advarsler I dagligdagen Implantatenheden og elektroderne sidder lige under huden. For at undgå at beskadige implantatet bør man ikke gnide på, strække eller klø huden over implantatstedet, og man bør også undgå mekanisk tryk på stedet. Når man børster eller sætter håret omkring implantatstedet, skal man passe på ikke at skade huden (der kan være en lille udbulning hvor implantatet sidder). Vær opmærksom på følgende i forbindelse med udvendige komponenter: RONDO-lydprocessoren og FineTuner en behøver ikke regelmæssig vedligeholdelse af klinikkens personale eller andre eksperter. Den definerede driftstemperatur ligger mellem +0 C og +50 C for RONDO-lydprocessoren og FineTuner en. Når RONDO-lydprocessoren bæres på kroppen, vil den naturlige kropstemperatur som regel hjælpe med at bibeholde en temperatur i det område. Undlad at efterlade lydprocessoren eller FineTuner en i direkte sollys (især i en bil). Hvis man hører høje eller ubehagelige lyde, skal RONDO straks fjernes, da dette straks vil standse stimulering. Undlad at bruge en anden cochleaimplantatbrugers lydprocessor eller FineTuner. En lydprocessor og FineTuner tilpasses til den enkelte brugers behov. Hvis man bruger en anden lydprocessor eller FineTuner kan det give smertefuld eller ubehagelig stimulering. Pas på at lydprocessoren eller FineTuner en ikke bliver våd, da det kan forringe deres funktion. Man skal altid tage implantatsystemets udvendige dele af, slukke for dem og opbevare dem på et tørt sted, før badning, brusebadning eller deltagelse i andre aktiviteter der involverer vand. Hvis de udvendige dele bliver våde, skal lydprocessoren slukkes så hurtigt som muligt, batterierne tages ud af batteriholderen og alle udvendige dele tørres forsigtigt med en blød, absorberende klud. Derpå skal lydprocessoren lægges væk i mindst 12 timer i det medfølgende tørresæt så den kan tørre helt. Lad den ligge i længere tid som f.eks. en dag eller mere, hvis det er usikkert om den er tør. Hvis FineTuner en bliver våd, skal den aftørres med en tør serviet. Man skal også passe på de udvendige komponenter i cochleaimplantatsystemet. De må ikke tabes eller udsættes for farlige områder (f.eks. mekaniske maskiner eller steder med højspænding) som kan medføre beskadigelse af komponenterne. RONDO-lydprocessoren og FineTuner en må ikke anvendes i miljøer hvor udsendelse af radiofrekvenser (RF) er forbudt (f.eks. på en operationsstue). Børn bør instrueres om ikke at synke eller putte komponenter fra cochleaimplantatsystemet i munden eller lege med komponenterne. 22

25 Generelle forholdsregler og advarsler I dagligdagen Teknisk Metaldetektorer og andet udstyr der udsender radiofrekvenser (RF)s Metaldetektorer, nogle tyverisikringsanordninger og andre RF-transmittere kan frembringe lyde der kun kan høres af implantatbrugeren, hvis han / hun er i nærheden af disse apparater. Man kan undgå dette ved at slukke for lydprocessoren, når man går igennem metaldetektorer, eller når man befinder sig i nærheden af en RF-transmitter. Hvis et lydprocessorkort bliver ødelagt, kan det nemt omprogrammeres på CI-centret eller af en klinisk ingeniør. Hvis lydprocessoren har mere end et program, kan du som regel bruge ét af de andre i mellemtiden. Selve implantatet kan udløse en metaldetektor, så det er klogt at medbringe MED EL id-kortet til enhver tid for at identificere cochleaimplantatbrugeren efter behov. Flyrejser Under take-off og landing kræver flyselskaberne at computere, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal slukkes for at undgå forstyrrelse af flyets kommunikationsinstrumenter. RONDO-lydprocessoren er en elektronisk anordning og bør derfor slukkes under take-off og landing, selv om forstyrrelse er usandsynligt. Du kan også kontakte flyselskabet for at høre hvilke bestemmelser der gælder i sådanne tilfælde. Hvis du beslutter at fjerne eller slukke for lydprocessoren når som helst under flyrejsen, skal du fortælle kabinepersonalet at du bruger et cochleaimplantat, og at du har brug for særlige instrukser så længe processoren er slukket. Interferens med tv-modtagelse I sjældne tilfælde kan lydprocessoren forstyrre tv-modtagelse når der anvendes visse fjernsyn (med indendørs antenne). Flyt væk fra fjernsynet, og drej antennen så forstyrrelsen mindskes. Mobiltelefoner Mobiltelefoner og andet bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan forstyrre de udvendige dele i cochleaimplantatsystemet. Som erfaringer med andre MED EL-brugere har vist er systemet kompatibelt med de fleste mobiltelefoner. Resultater med en given mobiltelefon kan variere afhængig af hvilken telefonudbyder eller telefontype det drejer sig om. Hvis du overvejer at købe en mobiltelefon, bør du først afprøve den for interferens med implantatet. Tv-, radio-, FM-anlæg osv. Når du vil tilslutte en ekstern lydenhed til lydprocessoren, som strømføres via lysnettet, dvs. som er tilsluttet en stikkontakt eller strømskinne, skal du altid først sikre dig, at den strømførte eksterne lydenhed overholder de sikkerhedskrav, der er anført i standard EN / IEC 60065, 23

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat

Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat Nucleus Cochlear-implantater Information til brugere af et Cochlear-implantat Indhold Om dette dokument... 5 Læs dette dokument omhyggeligt... 5 Anvendte symboler i dette dokument... 6 Til implantatbrugere...

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere