Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)"

Transkript

1 Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish)

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER 4 Tilsigtet anvendelse 4 Indikationer 4 Kontraindikationer 5 4. RONDO-LYDPROCESSOR 6 Systemets dele 6 TÆND / SLUK-knap 8 FineTuner 10 Batteriholder 13 Magnet 14 Fastgørelsesclips 16 Beskyttelsescover til RONDO 16 Mikrofonafdækning 17 Tilslutning af høretekniske enheder 17 Andre måder at bære anordningen på SÆRLIGE HENSYN VED SMÅBØRN GENERELLE FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER 20 Generelle forholdsregler for cochleaimplantatsystemet 21 Forholdsregler for medicinske procedurer PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 30 Vedligeholdelse 30 Ugentlig vedligeholdelse af RONDO-lydprocessor 31 Batterier FEJLFINDING 36 Taleprocessor-testenhed 36 FineTuner 38 RONDO røde indikatorlamper 39 Privat alarm 41 FineTuner indikatorfunktioner 42 1

4 Indholdsfortegnelse 9. TEKNISKE DATA 43 Lydprocessor 43 FineTuner 45 Symboler 47 Taleprocessor-testenhed 48 Vejledning og fabrikantens erklæring TILLÆG 53 Garanti og registreringskort 53 Fabrikantens adresse KONTAKT TIL MED EL 55 2

5 Introduktion 2. Introduktion Denne brugervejledning indeholder information om samt anvisninger til brug af MED ELcochleaimplantatsystemet med RONDO-lydprocessoren (Me1100). Den omfatter beskrivelser af tilgængelige dele, bærekonfigurationer samt tilbehør til RONDO, så vel som anvisninger for fejlfinding og korrekt vedligeholdelse af udvendigt cochleaimplantatudstyr. MED EL-cochleaimplantatsystemet består af Mi1000 CONCERTO (herefter kaldet CONCERTO), PULSARci100, SONATAti100, C40+ eller C40 implantatet, den udvendige RONDO-lydprocessor (inklusive FineTuner), de udvendige komponenter samt tilbehør, og evt. ekstern hardware og software, der anvendes af audiologen: DIB II, DIB II Coil I100, DIB II Coil, MAESTRO-applikationsprogrammel. Vi anbefaler at du læser hele vejledningen. Dette symbol angiver information der er særligt relevant for forældre til børn med implantater. Justeringen af et cochleaimplantat samt hensigtsmæssig tilpasning af anordningen er en gradvis proces der sker med tiden. Det er vigtigt at huske at evnen til at høre med det nye MED EL-system, kan tage lidt tid, indtil du er vant til denne nye måde at høre på. Du kan vælge at arbejde sammen med en auditiv rehabiliteringsspecialist eller anden kliniker som kan hjælpe dig med at maksimere dine kommunikationsfærdigheder ved brug af enheden. Efter den første tilpasning vil det blive nødvendigt at vende tilbage til CI-centret regelmæssigt for omprogrammering. Hyppig omprogrammering kan blive nødvendigt i løbet af det første år hvor implantatet bruges. Dette er helt normalt og nødvendigt, og det er udtryk for en indlæringsproces der finder sted, efterhånden som man bliver bedre vant til stimuleringer via implantatet. Med tiden vil du sandsynligvis opdage at der ikke er behov for at foretage justeringer helt så ofte. De fleste patienter vil fortsat have behov for justering af enheden så længe de bruger implantatet. Du bedes kontakte et CI-center eller MED EL hvis du har flere spørgsmål. 3

6 Tilsigtet anvendelse Indikationer Kontraindikationer 3. Tilsigtet anvendelse Indikationer Kontraindikationer TILSIGTET ANVENDELSE RONDO er en lydprocessor og en udvendig del i MED EL-cochleaimplantatsystemet. MED ELcochleaimplantatsystemet er beregnet til at påvirke høreevnen ved hjælp af elektrisk stimulering af øregangene hos svært til stærkt hørehæmmede personer som kun har lidt eller ingen gavn af akustisk forstærkning under de bedst mulige forhold. Desuden er cochlearimplantatsystemet fra MED EL i kombination med FLEX 24 (1) -elektroden beregnet til at påvirke høreevnen ved hjælp af elektrisk stimulering eller ved hjælp af kombineret elektrisk-akustisk stimulering (EAS) af øregangene hos delvist døve personer, som har gavn af akustisk forstærkning ved de lavere frekvenser. INDIKATIONER RONDO er indiceret til brug i et typisk hverdagsmiljø (i hjemmet, på kontoret, udendørs etc.) hos patienter, som har fået et eller to CONCERTO-, PULSARci100-, SONATAti100-, C40+- eller C40-cochleaimplantater. Det omfatter patienter i alle aldre samt af begge køn og alle nationaliteter. RONDO er beregnet til brug hver dag i alle patientens vågne timer. RONDO-brugere skal ikke have særlige kompetencer eller højere uddannelse. Omvendt skal brugeren (eller værgen / omsorgsgiveren, hvis brugeren er et barn eller en handikappet person, der ikke er i stand til at udføre nedenstående handlinger) som minimum være i stand til at udføre følgende handlinger: Tænde og slukke for udstyret Skifte batterier Placere / aftage RONDO over / fra implantatet 1 FLEX 24 -elektroden var tidligere mærket FLEX EAS -elektrode. Indførelse af FLEX EAS -navneændringen for FLEX 24 kan være afhængig af myndighedernes godkendelse, hvorfor elektroden stadig kan være mærket FLEX EAS i visse lande. 4

7 Tilsigtet anvendelse Indikationer Kontraindikationer Da RONDO er en komponent i MED EL-cochleaimplantatsystemet, gælder alle de samme indikationer som for cochleaimplantatsystemet. Med henblik på at kunne opnå optimal nytte af cochleaimplantatet skal kandidater være tilstrækkeligt motiverede og forstå, hvor vigtigt det er at vende tilbage til CI-centret til regelmæssig programmering, vurdering og oplæring i brug af lydprocessoren. KONTRAINDIKATIONER Man må ikke give en patient en RONDO-lydprocessor, hvis personen vides at være overfølsom over for de materialer, der anvendes i RONDO eller FineTuner en. Se kapitel 9, Tekniske specifikationer. Da RONDO er en komponent i MED EL-cochleaimplantatsystemet, gælder alle de samme kontraindikationer som for cochleaimplantatsystemet. RONDO og FineTuner er ikke beregnet til brug i miljøer, hvor RF-transmissioner ikke er tilladt (f.eks. operationsstuer). BEMÆRK: Indikationer / kontraindikationer for cochleaimplantatsystemet leveres til klinikken sammen med implantatet. Hvis du ønsker at gennemse dette dokument, bedes du kontakte MED EL. 5

8 RONDO-lydprocessor 4. RONDO-lydprocessor SYSTEMETS DELE MED EL-cochleaimplantatsystemet er en aktiv medicinsk anordning der består af indvendige (implanterede) og udvendige dele. Anordningens indvendige del implanteres operativt bag øret i kraniet, og de udvendige komponenter bæres bag øret eller på kroppen. Implantater med keramisk hus: PULSARci100 (vist), C40+ og C40 Implantater med titanhus: CONCERTO (vist) og SONATAti100 Fig. 1 MED EL-cochleaimplantaterne De udvendige dele omfatter RONDO-lydprocessoren og lydprocessorens tilbehør. I sin grundlæggende konfiguration består RONDO-lydprocessoren af styreenheden og batteriholderen. En anordning, der kaldes FineTuner, giver nem adgang til lydprocessorens forskellige funktioner. RONDO holdes på plads ved hjælp af magnetisk tiltrækning over implantatet. Lydprocessoren bruger batterier, som giver tilstrækkelig strøm til både den udvendige og den implanterede elektronik. Implantatet indeholder ingen batterier. 6

9 RONDO-lydprocessor Batteriholder Røde indikatorlamper Mikrofon / mikrofonafdækning Fikstur til fastgørelsesclips (findes på begge sider) Styreenhed Fastgørelsesclips Afbryder (TÆND / SLUK / ulåst) Udløsningsarm Luftindtag Fig. 2 Din RONDO-lydprocessor 7

10 RONDO-lydprocessor TÆND / SLUK-KNAP Afbryderen på batteriholderen fungerer som TÆND / SLUK-knap. Du kan vælge følgende indstillinger: RONDO slukket: RONDO tændt: Fig. 3 RONDO i position FRA Fig. 4 RONDO i position TIL Når man tænder for RONDO-lydprocessoren, blinker de røde indikatorlamper op til fire gange for at angive det aktiverede program. Det betyder f.eks., at hvis lamperne blinker 3 gange, så er program 3 aktivt. Lydprocessoren begynder at fungere, så snart de røde lamper tændes og blinker. Du aktiverer CI-systemet ved at tænde for RONDO og placere enheden med den flade side ind mod hovedet og med den smalle side pegende opad over implantatstedet (se Fig. 5). Når RONDO er placeret nogenlunde over implantatet, rykkes det automatisk på plads ved hjælp af tiltrækning fra implantatets magnet. Fig. 5 RONDO over implantatstedet 8

11 RONDO-lydprocessor I slukket indstilling vil lydprocessoren være slået fra. Enheden bruger ingen strøm i den indstilling. Du bør slukke for RONDO, når enheden ikke er i brug, da det forlænger batteriets levetid. (se også kapitel 7, Pleje og vedligeholdelse). RONDO-lydprocessoren har en integreret telespole. Telespolen opfanger magnetiske lydsignaler fra telefonmodtagere eller telespolesystemer som er installeret i nogle offentlige bygninger, og omdanner dem til elektriske signaler. Sådan bruges teleslyngen: Teleslyngen aktiveres ved at trykke på tast T (man kan kun høre de signaler, som teleslyngen opfanger) eller MT (man kan kun høre de signaler, som mikrofonen og teleslyngen opfanger) på din FineTuner, som beskrevet i kapitel 4, RONDO-lydprocessor, FineTuner, FineTuner-knapper. Ved telefonering placeres telefonen således, at telefonens ørestykke er placeret over midten af RONDO. Signalets kvalitet kan optimeres efter behov ved at flytte telefonen en anelse opad eller nedad. Når du er et sted med et teleslyngesystem, kan du forsøge at finde det sted, hvor signalkvaliteten er bedst for dig. Når du ikke længere har brug for teleslyngen, deaktiveres den ved at trykke på tast M på din FineTuner, som beskrevet i kapitel 4, RONDO-lydprocessor, FineTuner, FineTunerknapper. Når du tænder lydprocessoren, er mikrofonen aktiv, selv hvis du har valgt telespolen, før du slukkede lydprocessoren. Når telespolen er aktiv, vil du muligvis kunne høre en brummelyd, når du trykker på en FineTuner-tast. Denne lyd er normal og angiver at der sendes en kommando. Interferensen med forskelligt elektronisk og elektrisk udstyr kan reduceres når telespolen er aktiv, ved at reducere lydfølsomheden (se kapitel 4, RONDO-lydprocessor, FineTuner, FineTuner-kontrolknapper). 9

12 RONDO-lydprocessor FINETUNER Audiologen vil programmere RONDO-lydprocessoren til den enkeltes behov. FineTuner en bruges til at hjælpe dig med at bruge lydprocessoren optimalt i forskellige dagligdags situationer. Selve RONDO-lydprocessoren har kun en TÆND / SLUK-knap. Alle andre funktioner betjenes via en separat enhed kaldet FineTuner, som sender kommandoer til RONDO-lydprocessoren via en radiofrekvensforbindelse (RF). Det ergonomiske design og de store taster gør det nemmere at ændre indstillingerne på RONDO-lydprocessoren lige som en fjernbetjening gør det muligt at skifte kanaler på et fjernsyn. FineTuner en skal opbevares utilgængeligt for børn så de ikke utilsigtet ændrer indstillingerne på RONDO. FineTuner en er ikke nødvendig for at lydprocessoren kan fungere. Når RONDO-lydprocessoren tændes, aktiveres samme program og lydfølsomhedsindstilling som var aktiv, da den blev slukket. FineTuner en er konfigureret til den RONDO-lydprocessor den er købt til, dvs. kun den RONDO-lydprocessor vil udføre de ønskede kommandoer når der trykkes på en given tast på FineTuner en. Den typiske maksimale betjeningsafstand mellem FineTuner en og RONDOlydprocessoren er ca. 80 cm. Denne rækkevidde kan være mindre hvis man befinder sig tæt på elektronisk eller elektrisk udstyr, selv hvis udstyret opfylder alle gældende bestemmelser for elektromagnetisk emission. Konfigurering af FineTuner FineTuner er konfigureret til en bestemt lydprocessor og kan ikke anvendes af en anden cochleaimplantatbruger. Audiologen eller klinikkens personale vil konfigurere FineTuner en til netop dine behov. Sommetider kan det blive nødvendigt at synkronisere FineTuner en og lydprocessoren (f.eks. hvis du køber en FineTuner i reserve). Sluk RONDO-lydprocessoren, og anbring RONDO på tastaturet på FineTuner en (omtrent over tasten MT). Tænd derpå RONDO-lydprocessoren. Lydprocessor og FineTuner synkroniseres automatisk. Vellykket synkronisering angives med et kort blinkesignal fra de to gule indikatorlamper på FineTuner en. Til brugere med to implantater Den ene FineTuner kan konfigureres til brug med begge lydprocessorer. Hvis FineTuner en skal bruges til begge lydprocessorsystemer, vil audiologen eller klinikkens personale have modtaget MAESTRO softwaremanualen med en detaljeret programmeringsbeskrivelse og vil tildele to lydprocessorer til enhedens datasæt. Når lydprocessorerne er programmeret 10

13 RONDO-lydprocessor korrekt, skal synkroniseringsproceduren der beskrives herover, gennemføres med begge lydprocessorer. FineTuner-kontrolknapper STANDARDTAST Denne tast indstiller den generelle lydstyrke og lydfølsomhed til allerede definerede værdier som fastlægges af audiologen eller klinikkens personale. Når der trykkes på standardtasten på FineTuner en, indvirker det kun på lydstyrken og lydfølsomheden. Programindstillingen ændres ikke. LYDSTYRKETAST Øger den generelle lydstyrke FØLSOMHEDSTAST Øger lydfølsomheden LYDSTYRKETAST Reducerer den generelle lydstyrke PROGRAMVALGSTASTER Disse fire taster giver adgang til fire forskellige programmer FØLSOMHEDSTAST Reducerer lydfølsomheden TILLEDNINGSTAST Valg af telespole TILLEDNINGSTAST Valg af mikrofon TILLEDNINGSTAST Valg af mikrofon + telespole PROCESSORVALGSTAST (kun for patienter med to implantater) Valg af den venstre processor PROCESSORVALGSTAST (kun for patienter med to implantater) Valg af begge processorer PROCESSORVALGSTAST (kun for patienter med to implantater) Valg af den højre processor Fig. 6 FineTuner Alle FineTuner-kontrolknapper kan deaktiveres selektivt af audiologen eller klinikkens personale ved at deaktivere den relevante kommando i styreenheden. FineTuner en vil stadig kunne sende alle kommandoer, men styreenheden vil ikke udføre de deaktiverede kommandoer. 11

14 RONDO-lydprocessor FineTuner-funktioner Automatisk tastaturlås: FineTuner har en funktion der automatisk låser tastaturet, så man undgår at betjene tasterne ved uheld. Denne funktion låser tastaturet elektronisk hvis der ikke trykkes på en tast i mere end 10 sekunder. Tastaturlåsfunktionen på FineTuner aktiveres ved at holde tasten trykket ned i mere end 5 sekunder for at åbne programmeringstilstanden (den røde og begge de orange indikatorlamper på FineTuner begynder at blinke skiftevis for at angive at FineTuner en nu befinder sig i programmeringstilstand), og tryk så på tasten for at aktivere den automatiske tastaturlås (FineTuner en vil bekræfte at aktivering af den automatiske tastaturlås lykkedes med et kort blinkesignal fra de to orange indikatorlamper). Du skal trykke på tasten to gange for at oplåse tastaturet i 10 sekunder og derved deaktivere den automatiske tastaturlås. Du skal dernæst holde den nede i mere end 5 sekunder for at indtaste programtilstanden. Tryk på tasten for at deaktivere tastaturlåsen. Som beskrevet herover vil FineTuner en bekræfte at den automatiske tastaturlås er blevet deaktiveret med et kort blinkesignal fra de to orange indikatorlamper. En given funktion kan aktiveres mens tastaturlåsen er aktiv ved at trykke på den ønskede funktionstast to gange. Det første tryk oplåser tastaturet midlertidigt, det andet udfører kommandoen. Tastaturet låses igen efter 10 sekunders inaktivitet. Advarsel om lav batterispænding: Hvis du trykker på en tast og ser den røde indikatorlampe på FineTuner en blinke 3 gange, betyder det at spændingsniveauet på FineTuner en er meget lavt (se også kapitel 7, Pleje og vedligeholdelse, Batterier, Udskiftning af batteriet i FineTuner). Senderpause: FineTuner en stopper transmission efter 3 sekunder for at spare energi, selv hvis der stadig trykkes på knappen. FineTuner en har ikke en TÆND / SLUK-knap. Tre indikatorlamper med forskellige farver (2 orange, 1 rød) angiver forskellige tilstande i FineTuner en. Der findes en detaljeret beskrivelse af deres funktion i kapitel 8, Fejlfinding. FineTuner en påvirker ikke tilsluttede høretekniske enheder 12

15 RONDO-lydprocessor BATTERIHOLDER RONDOs batteriholder indeholder 3 høreapperatbatterier. Udskiftning af batterierne er beskrevet i kapitel 7, Pleje og vedligeholdelse, Batterier, Udskiftning af batterier i RONDOlydprocessor. Batteriholderen er udstyret med en lille udløsningsarm til højre for TÆND / SLUK-knappen. Batteriholderen fjernes ved at trykke udløsningsarmen nedad og skubbe glideafbryderen til højre, indtil den tager fat. Pilehovedet på afbryderen vender mod symbolet for ulåst ( ). Nu trækkes batteriholderen en smule baglæns og løftes af. Batteriholderen samles ved at holde batteriholderen en anelse nedad og skubbe den lige ind på processoren. Når batteriholderen hviler på processoren, skubbes den en anelse ned, hvorefter enheden slukkes på TÆND / SLUK-knappen (midterposition). Udløsningsarmen tager automatisk fat, hvorefter batteriholderen igen er låst. VIGTIGT Afbryderen skal altid stå i ulåst position ( ), når batteriholderen aftages / monteres. Der må ikke bruges magt. Afbryderen sættes i ulåst position ved at trykke udløsningsarmen ( 1 ) nedad i højre side. Armen holdes nede, samtidig med at afbryderen skubbes mod højre ( 2 ) Fig. 7 Sådan åbnes batteriholderen på RONDO-lydprocessoren Se flere bæreforslag i kapitel 4, RONDO-lydprocessor, Andre måder at bære anordningen på. 13

16 RONDO-lydprocessor MAGNET Der sidder en lille magnet i midten af RONDO til at holde den på plads på hovedet over implantatet. Det er muligt at udskifte magneten for at tilpasse magnetstyrken til dine behov. Sådan udskiftes magnetindsatsen Hold udløsningsarmen ( 1 ) nede og skub afbryderen ( 2 ) hen i ulåst position ( ). Fjern batteriholderen for at få adgang til magnetindsatsen. 1 2 Tag fat om magnetindsatsens to takkede punkter og drej indsatsen mod uret, indtil det ulåste symbol ( ) på magneten peger på pilehovedet på bunden af kassen. Magnetindsatsen løsner sig og kan løftes ud. Tag den nye magnetindsats. Hold den således, at det ulåste symbol ( ) på magneten peger på pilehovedet på bunden af kassen. Når magnetindsatsen er placeret korrekt, glider den let ind på plads. Nu drejes magnetindsatsen med uret, indtil det låste symbol ( ) peger lige ned mod pilehovedet på bunden af kassen. Magneten er korrekt isat, når de fire cirkler på magneten er symmetrisk rettet ind over pilehovedet. Fig. 8 Udskiftning af magnetindsatsen 14

17 RONDO-lydprocessor Der er fire forskellige magnetstyrker. Magnetstyrken angives af antallet af udfyldte cirkler på magneten. Den valgte magnetstyrke skal passe til den pågældende patient. Det betyder, at kraftige magneter ikke anbefales til patienter med tynde hudlapper (f.eks. små børn eller meget slanke patienter), da overdreven magnettiltrækning potentielt kan øge risikoen for irritation af huden. SOFT STANDARD STRONG SUPER STRONG Fig. 9 Magnetstyrker VIGTIGT MED EL anbefaler på det kraftigste, at du ikke selv udskifter magneten, men får din audiolog eller det kliniske personale til at gøre det. Hvis du bemærker tegn på hudirritation omkring RONDO, skal du kontakte klinikken eller CI-centeret. RONDO indeholder en kraftig magnet. Enheden skal holdes væk fra metalgenstande, da de tiltrækker magneten. Det er nemmest at observere børn, når de leger eller i dagligdags situationer for at fastslå, om implantatet tiltrækker RONDO korrekt. Hvis enheden falder for nemt af, kan barnet potentielt udvikle en aversion mod at bruge RONDO. I de første måneder efter operationen skal huden under RONDO regelmæssigt kontrolleres for tegn på irritation. Huden bliver tykkere, efterhånden som barnet vokser, hvorfor den magnetiske tiltrækningskraft potentielt skal justeres ved at øge magnetstyrken. 15

18 RONDO-lydprocessor FASTGØRELSESCLIPS Fastgørelsesclipsen bruges til at sætte RONDO fast på dit / barnets tøj for at nedsætte risikoen for, at lydprocessoren går i stykker, hvis den falder af og rammer gulvet eller en anden hård overflade. MED EL anbefaler på det kraftigste, at du altid benytter fastgørelsesclipsen Fig. 10 Fastgørelsesclipsen trækkes igennem RONDOs kasse BESKYTTELSESCOVER TIL RONDO RONDOs beskyttelsescover er et dæksel af blød silikone, der er beregnet til at absorbere mekaniske påvirkninger af kassen, hvis RONDO skulle ryge på gulvet. Beskyttelsescoveret nedsætter risikoen for, at lydprocessoren bliver ødelagt. MED EL anbefaler på det kraftigste, at du altid benytter RONDOs beskyttelsescover. RONDOs beskyttelsescover monteres ved at indsætte den smalle ende af RONDO-lydprocessoren i beskyttelsescoveret. Herefter trækkes beskyttelsescoveret op over den modsatte ende, så glideafbryderen hviler på beskyttelsescoverets udskårne del. Beskyttelsescoverets tværgående del skal være ovenpå processoren. 16

19 RONDO-lydprocessor 1 2 Fig. 11 Montering af RONDOs beskyttelsescover MIKROFONAFDÆKNING Din RONDO-lydprocessor leveres med en mikrofonafdækning, der beskytter mikrofonåbningen mod snavs. Følg vejledningen i Fig. 12 for at genmontere afdækningen. 1 2 Fig. 12 Montering af mikrofonafdækningen TILSLUTNING AF HØRETEKNISKE ENHEDER Det er muligt at tilslutte høretekniske enheder (f.eks. FM-anlæg) og andre eksterne lydenheder, såsom bærbare CD-afspillere, MP3-afspillere, AM / FM-radioer osv., til RONDO-lydprocessoren ved hjælp af MED ELs minibatteriholder, der kan tilkøbes separat. 17

20 RONDO-lydprocessor ANDRE MÅDER AT BÆRE ANORDNINGEN PÅ Minibatteriholder MED ELs minibatteriholder er en anordning, der muliggør ekstern strømforsyning af din RONDO-lydprocessor. Den tilsluttes til RONDOs styreenhed ved hjælp af et kabel. Minibatteriholderen bruger et almindeligt eller et genopladeligt 1,2 1,6 volt AAA-batteri. Alternativt kan DaCapo PowerPack anvendes. Minibatteriholderen er udstyret med et EA-stik (Euro Audio), der kan bruges til tilslutning af eksterne lydenheder til RONDO. CS44-stikket på minibatteriholderen kan bruges til at tilslutte Microphone Tester, så du kan høre det blandede signal fra den eksterne lydkilde, der er tilsluttet i EA-stikket, og mikrofonsignalet fra RONDOlydprocessoren. Du skal bruge et specielt kabel til denne funktion. Kontakt venligst dit CI-center eller MED EL for yderligere oplysninger. Minibatteriholderen kan købes separat. 18

21 Særlige hensyn ved småbørn 5. Særlige hensyn ved småbørn OPUS 2-lydprocessoren har adskillige funktioner der er konstrueret specielt til små børn. Disse er: Batteriholderlåsen forhindrer små børn i at adskille lydprocessoren og få adgang til batterierne. Deaktivering af visse FineTuner-knapper: Man kan deaktivere visse FineTuner-knapper for at forhindre utilsigtede ændringer af programmering, lydstyrke og lydfølsomhed. Kontakt dit CI-center for hjælp. Fastgørelsesclips, der forhindrer, at RONDO ryger på gulvet, hvis enheden river sig løs. Beskyttelsescover til RONDO: Blødt cover af silikone, der absorberer mekaniske påvirkninger af kassen, hvis RONDO skulle ryge på gulvet. MED EL anbefaler på det kraftigste, at voksne brugere også bruger fastførelsesclipsen og RONDOs beskyttelsescover. dele. Kun forældre / voksne må skille anordningen ad for at udskifte defekte dele. Forældre / voksne skal efterse anordningen mindst én gang om ugen for skader eller manglende 19

22 Generelle forholdsregler og advarsler 6. Generelle forholdsregler og advarsler Dette afsnit indeholder information om sikker brug af cochleaimplantatsystemet. Læs denne information nøje. CI-centret eller det nærmeste MED EL-kontor vil hjælpe dig med yderligere spørgsmål som du måtte have. Før man undergår medicinske behandlinger eller undersøgelser, skal man altid informere lægen om at man har et cochleaimplantat. Cochleaimplantatets forventede ydelse kan ikke forudsiges præcist. Tidligere erfaring med MED EL-cochleaimplantatsystemet kan give nogle generelle retningslinjer. Døvhedens varighed, alderen ved implantering, primær kommunikationsmåde, kommunikationsevne og patientens høremiljø er alle elementer der indvirker på hvor gavnlig cochleaimplantatet vil være, men også andre faktorer har en indflydelse og nogle af disse er muligvis endnu ikke kendt. MED EL-cochleaimplantatsystemet må ikke anvendes med andre anordninger end dem der nævnes i denne vejledning eller er godkendt af MED EL. Hvis der opstår problemer med komponenter i systemet, skal du læse kapitel 8, Fejlfinding. VIGTIGT Hvis der opstår ubehagelige høreoplevelser, anbefaler vi på det stærkeste at de udvendige systemkomponenter ikke længere anvendes. Du bør i stedet straks kontakte klinikken eller CI-centret. skal systemet straks fjernes, og barnets system kontrolleres på klinikken eller CIcentret. Hvis et barn nægter at bruge systemet eller viser tegn på ubehagelige høreoplevelser, 20

23 Generelle forholdsregler og advarsler GENERELLE FORHOLDSREGLER FOR COCHLEAIMPLANTATSYSTEMET RONDO-lydprocessoren og andre dele i systemet indeholder avancerede elektroniske komponenter som kræver særlige forholdsregler mht. elektromagnetisk forligelighed (EMC). Når RONDO-lydprocessoren aktiveres, skal retningslinjerne i dette afsnit og kapitel 9, Tekniske specifikationer, Vejledning og fabrikantens erklæring altid følges. Elektronikken er robust, men skal behandles med forsigtighed. Huset til RONDO-lydprocessoren må aldrig åbnes. Uautoriseret åbning vil gøre garantien ugyldig. Når batterierne skal udskiftes eller batterikontakterne skal renses, må batteriholderens cover kun fjernes som beskrevet i kapitel 7, Omtanke og vedligeholdelse. Før der tændes for RONDO-lydprocessoren, skal det kontrolleres at de udvendige dele i MED EL-cochleaimplantatsystemet er i god mekanisk stand, således at der ikke er løse eller ødelagte dele. Hvis der er problemer må der ikke tændes for lydprocessoren. Læs kapitel 8, Fejlfinding eller kontakt CI-centret eller MED EL. VIGTIGT Hvis du planlægger at træde ind i et miljø, der potentielt kan påvirke virkningen af dit cochleaimplantatsystem negativt (f.eks. et område som er beskyttet med et advarselsskilt, der forhindrer adgang for patienter, som har en pacemaker), er det tilrådeligt, at du først kontakter din klinik eller MED EL. 21

24 Generelle forholdsregler og advarsler I dagligdagen Implantatenheden og elektroderne sidder lige under huden. For at undgå at beskadige implantatet bør man ikke gnide på, strække eller klø huden over implantatstedet, og man bør også undgå mekanisk tryk på stedet. Når man børster eller sætter håret omkring implantatstedet, skal man passe på ikke at skade huden (der kan være en lille udbulning hvor implantatet sidder). Vær opmærksom på følgende i forbindelse med udvendige komponenter: RONDO-lydprocessoren og FineTuner en behøver ikke regelmæssig vedligeholdelse af klinikkens personale eller andre eksperter. Den definerede driftstemperatur ligger mellem +0 C og +50 C for RONDO-lydprocessoren og FineTuner en. Når RONDO-lydprocessoren bæres på kroppen, vil den naturlige kropstemperatur som regel hjælpe med at bibeholde en temperatur i det område. Undlad at efterlade lydprocessoren eller FineTuner en i direkte sollys (især i en bil). Hvis man hører høje eller ubehagelige lyde, skal RONDO straks fjernes, da dette straks vil standse stimulering. Undlad at bruge en anden cochleaimplantatbrugers lydprocessor eller FineTuner. En lydprocessor og FineTuner tilpasses til den enkelte brugers behov. Hvis man bruger en anden lydprocessor eller FineTuner kan det give smertefuld eller ubehagelig stimulering. Pas på at lydprocessoren eller FineTuner en ikke bliver våd, da det kan forringe deres funktion. Man skal altid tage implantatsystemets udvendige dele af, slukke for dem og opbevare dem på et tørt sted, før badning, brusebadning eller deltagelse i andre aktiviteter der involverer vand. Hvis de udvendige dele bliver våde, skal lydprocessoren slukkes så hurtigt som muligt, batterierne tages ud af batteriholderen og alle udvendige dele tørres forsigtigt med en blød, absorberende klud. Derpå skal lydprocessoren lægges væk i mindst 12 timer i det medfølgende tørresæt så den kan tørre helt. Lad den ligge i længere tid som f.eks. en dag eller mere, hvis det er usikkert om den er tør. Hvis FineTuner en bliver våd, skal den aftørres med en tør serviet. Man skal også passe på de udvendige komponenter i cochleaimplantatsystemet. De må ikke tabes eller udsættes for farlige områder (f.eks. mekaniske maskiner eller steder med højspænding) som kan medføre beskadigelse af komponenterne. RONDO-lydprocessoren og FineTuner en må ikke anvendes i miljøer hvor udsendelse af radiofrekvenser (RF) er forbudt (f.eks. på en operationsstue). Børn bør instrueres om ikke at synke eller putte komponenter fra cochleaimplantatsystemet i munden eller lege med komponenterne. 22

25 Generelle forholdsregler og advarsler I dagligdagen Teknisk Metaldetektorer og andet udstyr der udsender radiofrekvenser (RF)s Metaldetektorer, nogle tyverisikringsanordninger og andre RF-transmittere kan frembringe lyde der kun kan høres af implantatbrugeren, hvis han / hun er i nærheden af disse apparater. Man kan undgå dette ved at slukke for lydprocessoren, når man går igennem metaldetektorer, eller når man befinder sig i nærheden af en RF-transmitter. Hvis et lydprocessorkort bliver ødelagt, kan det nemt omprogrammeres på CI-centret eller af en klinisk ingeniør. Hvis lydprocessoren har mere end et program, kan du som regel bruge ét af de andre i mellemtiden. Selve implantatet kan udløse en metaldetektor, så det er klogt at medbringe MED EL id-kortet til enhver tid for at identificere cochleaimplantatbrugeren efter behov. Flyrejser Under take-off og landing kræver flyselskaberne at computere, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal slukkes for at undgå forstyrrelse af flyets kommunikationsinstrumenter. RONDO-lydprocessoren er en elektronisk anordning og bør derfor slukkes under take-off og landing, selv om forstyrrelse er usandsynligt. Du kan også kontakte flyselskabet for at høre hvilke bestemmelser der gælder i sådanne tilfælde. Hvis du beslutter at fjerne eller slukke for lydprocessoren når som helst under flyrejsen, skal du fortælle kabinepersonalet at du bruger et cochleaimplantat, og at du har brug for særlige instrukser så længe processoren er slukket. Interferens med tv-modtagelse I sjældne tilfælde kan lydprocessoren forstyrre tv-modtagelse når der anvendes visse fjernsyn (med indendørs antenne). Flyt væk fra fjernsynet, og drej antennen så forstyrrelsen mindskes. Mobiltelefoner Mobiltelefoner og andet bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan forstyrre de udvendige dele i cochleaimplantatsystemet. Som erfaringer med andre MED EL-brugere har vist er systemet kompatibelt med de fleste mobiltelefoner. Resultater med en given mobiltelefon kan variere afhængig af hvilken telefonudbyder eller telefontype det drejer sig om. Hvis du overvejer at købe en mobiltelefon, bør du først afprøve den for interferens med implantatet. Tv-, radio-, FM-anlæg osv. Når du vil tilslutte en ekstern lydenhed til lydprocessoren, som strømføres via lysnettet, dvs. som er tilsluttet en stikkontakt eller strømskinne, skal du altid først sikre dig, at den strømførte eksterne lydenhed overholder de sikkerhedskrav, der er anført i standard EN / IEC 60065, 23

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_6.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_6.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_6.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Brugervejledning

AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Brugervejledning AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Brugervejledning MED EL Worldwide Headquarters AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse 1 2. Introduktion 3 3. Tilsigtet

Læs mere

Medicinske procedurer

Medicinske procedurer Cochlear Implants Medicinske procedurer for MED EL-implantatsystemer English AW33295_2.0 (Danish) Denne manual indeholder vigtige anvisninger og oplysninger om sikkerhed til brugere af MED EL-implantatsystemer,

Læs mere

SONNET (Me1310) og SONNET EAS (Me1320) lydprocessorer

SONNET (Me1310) og SONNET EAS (Me1320) lydprocessorer Cochlear Implants Brugermanual til SONNET (Me1310) og SONNET EAS (Me1320) lydprocessorer AW31900_1.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INDLEDNING 3 3. TILSIGTET

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor Brugervejledning

Nucleus CP810 lydprocessor Brugervejledning Nucleus CP810 lydprocessor Brugervejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Forsigtig (ingen personskade) Vær særligt forsigtig for at sikre sikkerhed og effektivitet.

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere