Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)"

Transkript

1 Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish)

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER 4 Tilsigtet anvendelse 4 Indikationer 4 Kontraindikationer 5 4. RONDO-LYDPROCESSOR 6 Systemets dele 6 TÆND / SLUK-knap 8 FineTuner 10 Batteriholder 13 Magnet 14 Fastgørelsesclips 16 Beskyttelsescover til RONDO 16 Mikrofonafdækning 17 Tilslutning af høretekniske enheder 17 Andre måder at bære anordningen på SÆRLIGE HENSYN VED SMÅBØRN GENERELLE FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER 20 Generelle forholdsregler for cochleaimplantatsystemet 21 Forholdsregler for medicinske procedurer PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 30 Vedligeholdelse 30 Ugentlig vedligeholdelse af RONDO-lydprocessor 31 Batterier FEJLFINDING 36 Taleprocessor-testenhed 36 FineTuner 38 RONDO røde indikatorlamper 39 Privat alarm 41 FineTuner indikatorfunktioner 42 1

4 Indholdsfortegnelse 9. TEKNISKE DATA 43 Lydprocessor 43 FineTuner 45 Symboler 47 Taleprocessor-testenhed 48 Vejledning og fabrikantens erklæring TILLÆG 53 Garanti og registreringskort 53 Fabrikantens adresse KONTAKT TIL MED EL 55 2

5 Introduktion 2. Introduktion Denne brugervejledning indeholder information om samt anvisninger til brug af MED ELcochleaimplantatsystemet med RONDO-lydprocessoren (Me1100). Den omfatter beskrivelser af tilgængelige dele, bærekonfigurationer samt tilbehør til RONDO, så vel som anvisninger for fejlfinding og korrekt vedligeholdelse af udvendigt cochleaimplantatudstyr. MED EL-cochleaimplantatsystemet består af Mi1000 CONCERTO (herefter kaldet CONCERTO), PULSARci100, SONATAti100, C40+ eller C40 implantatet, den udvendige RONDO-lydprocessor (inklusive FineTuner), de udvendige komponenter samt tilbehør, og evt. ekstern hardware og software, der anvendes af audiologen: DIB II, DIB II Coil I100, DIB II Coil, MAESTRO-applikationsprogrammel. Vi anbefaler at du læser hele vejledningen. Dette symbol angiver information der er særligt relevant for forældre til børn med implantater. Justeringen af et cochleaimplantat samt hensigtsmæssig tilpasning af anordningen er en gradvis proces der sker med tiden. Det er vigtigt at huske at evnen til at høre med det nye MED EL-system, kan tage lidt tid, indtil du er vant til denne nye måde at høre på. Du kan vælge at arbejde sammen med en auditiv rehabiliteringsspecialist eller anden kliniker som kan hjælpe dig med at maksimere dine kommunikationsfærdigheder ved brug af enheden. Efter den første tilpasning vil det blive nødvendigt at vende tilbage til CI-centret regelmæssigt for omprogrammering. Hyppig omprogrammering kan blive nødvendigt i løbet af det første år hvor implantatet bruges. Dette er helt normalt og nødvendigt, og det er udtryk for en indlæringsproces der finder sted, efterhånden som man bliver bedre vant til stimuleringer via implantatet. Med tiden vil du sandsynligvis opdage at der ikke er behov for at foretage justeringer helt så ofte. De fleste patienter vil fortsat have behov for justering af enheden så længe de bruger implantatet. Du bedes kontakte et CI-center eller MED EL hvis du har flere spørgsmål. 3

6 Tilsigtet anvendelse Indikationer Kontraindikationer 3. Tilsigtet anvendelse Indikationer Kontraindikationer TILSIGTET ANVENDELSE RONDO er en lydprocessor og en udvendig del i MED EL-cochleaimplantatsystemet. MED ELcochleaimplantatsystemet er beregnet til at påvirke høreevnen ved hjælp af elektrisk stimulering af øregangene hos svært til stærkt hørehæmmede personer som kun har lidt eller ingen gavn af akustisk forstærkning under de bedst mulige forhold. Desuden er cochlearimplantatsystemet fra MED EL i kombination med FLEX 24 (1) -elektroden beregnet til at påvirke høreevnen ved hjælp af elektrisk stimulering eller ved hjælp af kombineret elektrisk-akustisk stimulering (EAS) af øregangene hos delvist døve personer, som har gavn af akustisk forstærkning ved de lavere frekvenser. INDIKATIONER RONDO er indiceret til brug i et typisk hverdagsmiljø (i hjemmet, på kontoret, udendørs etc.) hos patienter, som har fået et eller to CONCERTO-, PULSARci100-, SONATAti100-, C40+- eller C40-cochleaimplantater. Det omfatter patienter i alle aldre samt af begge køn og alle nationaliteter. RONDO er beregnet til brug hver dag i alle patientens vågne timer. RONDO-brugere skal ikke have særlige kompetencer eller højere uddannelse. Omvendt skal brugeren (eller værgen / omsorgsgiveren, hvis brugeren er et barn eller en handikappet person, der ikke er i stand til at udføre nedenstående handlinger) som minimum være i stand til at udføre følgende handlinger: Tænde og slukke for udstyret Skifte batterier Placere / aftage RONDO over / fra implantatet 1 FLEX 24 -elektroden var tidligere mærket FLEX EAS -elektrode. Indførelse af FLEX EAS -navneændringen for FLEX 24 kan være afhængig af myndighedernes godkendelse, hvorfor elektroden stadig kan være mærket FLEX EAS i visse lande. 4

7 Tilsigtet anvendelse Indikationer Kontraindikationer Da RONDO er en komponent i MED EL-cochleaimplantatsystemet, gælder alle de samme indikationer som for cochleaimplantatsystemet. Med henblik på at kunne opnå optimal nytte af cochleaimplantatet skal kandidater være tilstrækkeligt motiverede og forstå, hvor vigtigt det er at vende tilbage til CI-centret til regelmæssig programmering, vurdering og oplæring i brug af lydprocessoren. KONTRAINDIKATIONER Man må ikke give en patient en RONDO-lydprocessor, hvis personen vides at være overfølsom over for de materialer, der anvendes i RONDO eller FineTuner en. Se kapitel 9, Tekniske specifikationer. Da RONDO er en komponent i MED EL-cochleaimplantatsystemet, gælder alle de samme kontraindikationer som for cochleaimplantatsystemet. RONDO og FineTuner er ikke beregnet til brug i miljøer, hvor RF-transmissioner ikke er tilladt (f.eks. operationsstuer). BEMÆRK: Indikationer / kontraindikationer for cochleaimplantatsystemet leveres til klinikken sammen med implantatet. Hvis du ønsker at gennemse dette dokument, bedes du kontakte MED EL. 5

8 RONDO-lydprocessor 4. RONDO-lydprocessor SYSTEMETS DELE MED EL-cochleaimplantatsystemet er en aktiv medicinsk anordning der består af indvendige (implanterede) og udvendige dele. Anordningens indvendige del implanteres operativt bag øret i kraniet, og de udvendige komponenter bæres bag øret eller på kroppen. Implantater med keramisk hus: PULSARci100 (vist), C40+ og C40 Implantater med titanhus: CONCERTO (vist) og SONATAti100 Fig. 1 MED EL-cochleaimplantaterne De udvendige dele omfatter RONDO-lydprocessoren og lydprocessorens tilbehør. I sin grundlæggende konfiguration består RONDO-lydprocessoren af styreenheden og batteriholderen. En anordning, der kaldes FineTuner, giver nem adgang til lydprocessorens forskellige funktioner. RONDO holdes på plads ved hjælp af magnetisk tiltrækning over implantatet. Lydprocessoren bruger batterier, som giver tilstrækkelig strøm til både den udvendige og den implanterede elektronik. Implantatet indeholder ingen batterier. 6

9 RONDO-lydprocessor Batteriholder Røde indikatorlamper Mikrofon / mikrofonafdækning Fikstur til fastgørelsesclips (findes på begge sider) Styreenhed Fastgørelsesclips Afbryder (TÆND / SLUK / ulåst) Udløsningsarm Luftindtag Fig. 2 Din RONDO-lydprocessor 7

10 RONDO-lydprocessor TÆND / SLUK-KNAP Afbryderen på batteriholderen fungerer som TÆND / SLUK-knap. Du kan vælge følgende indstillinger: RONDO slukket: RONDO tændt: Fig. 3 RONDO i position FRA Fig. 4 RONDO i position TIL Når man tænder for RONDO-lydprocessoren, blinker de røde indikatorlamper op til fire gange for at angive det aktiverede program. Det betyder f.eks., at hvis lamperne blinker 3 gange, så er program 3 aktivt. Lydprocessoren begynder at fungere, så snart de røde lamper tændes og blinker. Du aktiverer CI-systemet ved at tænde for RONDO og placere enheden med den flade side ind mod hovedet og med den smalle side pegende opad over implantatstedet (se Fig. 5). Når RONDO er placeret nogenlunde over implantatet, rykkes det automatisk på plads ved hjælp af tiltrækning fra implantatets magnet. Fig. 5 RONDO over implantatstedet 8

11 RONDO-lydprocessor I slukket indstilling vil lydprocessoren være slået fra. Enheden bruger ingen strøm i den indstilling. Du bør slukke for RONDO, når enheden ikke er i brug, da det forlænger batteriets levetid. (se også kapitel 7, Pleje og vedligeholdelse). RONDO-lydprocessoren har en integreret telespole. Telespolen opfanger magnetiske lydsignaler fra telefonmodtagere eller telespolesystemer som er installeret i nogle offentlige bygninger, og omdanner dem til elektriske signaler. Sådan bruges teleslyngen: Teleslyngen aktiveres ved at trykke på tast T (man kan kun høre de signaler, som teleslyngen opfanger) eller MT (man kan kun høre de signaler, som mikrofonen og teleslyngen opfanger) på din FineTuner, som beskrevet i kapitel 4, RONDO-lydprocessor, FineTuner, FineTuner-knapper. Ved telefonering placeres telefonen således, at telefonens ørestykke er placeret over midten af RONDO. Signalets kvalitet kan optimeres efter behov ved at flytte telefonen en anelse opad eller nedad. Når du er et sted med et teleslyngesystem, kan du forsøge at finde det sted, hvor signalkvaliteten er bedst for dig. Når du ikke længere har brug for teleslyngen, deaktiveres den ved at trykke på tast M på din FineTuner, som beskrevet i kapitel 4, RONDO-lydprocessor, FineTuner, FineTunerknapper. Når du tænder lydprocessoren, er mikrofonen aktiv, selv hvis du har valgt telespolen, før du slukkede lydprocessoren. Når telespolen er aktiv, vil du muligvis kunne høre en brummelyd, når du trykker på en FineTuner-tast. Denne lyd er normal og angiver at der sendes en kommando. Interferensen med forskelligt elektronisk og elektrisk udstyr kan reduceres når telespolen er aktiv, ved at reducere lydfølsomheden (se kapitel 4, RONDO-lydprocessor, FineTuner, FineTuner-kontrolknapper). 9

12 RONDO-lydprocessor FINETUNER Audiologen vil programmere RONDO-lydprocessoren til den enkeltes behov. FineTuner en bruges til at hjælpe dig med at bruge lydprocessoren optimalt i forskellige dagligdags situationer. Selve RONDO-lydprocessoren har kun en TÆND / SLUK-knap. Alle andre funktioner betjenes via en separat enhed kaldet FineTuner, som sender kommandoer til RONDO-lydprocessoren via en radiofrekvensforbindelse (RF). Det ergonomiske design og de store taster gør det nemmere at ændre indstillingerne på RONDO-lydprocessoren lige som en fjernbetjening gør det muligt at skifte kanaler på et fjernsyn. FineTuner en skal opbevares utilgængeligt for børn så de ikke utilsigtet ændrer indstillingerne på RONDO. FineTuner en er ikke nødvendig for at lydprocessoren kan fungere. Når RONDO-lydprocessoren tændes, aktiveres samme program og lydfølsomhedsindstilling som var aktiv, da den blev slukket. FineTuner en er konfigureret til den RONDO-lydprocessor den er købt til, dvs. kun den RONDO-lydprocessor vil udføre de ønskede kommandoer når der trykkes på en given tast på FineTuner en. Den typiske maksimale betjeningsafstand mellem FineTuner en og RONDOlydprocessoren er ca. 80 cm. Denne rækkevidde kan være mindre hvis man befinder sig tæt på elektronisk eller elektrisk udstyr, selv hvis udstyret opfylder alle gældende bestemmelser for elektromagnetisk emission. Konfigurering af FineTuner FineTuner er konfigureret til en bestemt lydprocessor og kan ikke anvendes af en anden cochleaimplantatbruger. Audiologen eller klinikkens personale vil konfigurere FineTuner en til netop dine behov. Sommetider kan det blive nødvendigt at synkronisere FineTuner en og lydprocessoren (f.eks. hvis du køber en FineTuner i reserve). Sluk RONDO-lydprocessoren, og anbring RONDO på tastaturet på FineTuner en (omtrent over tasten MT). Tænd derpå RONDO-lydprocessoren. Lydprocessor og FineTuner synkroniseres automatisk. Vellykket synkronisering angives med et kort blinkesignal fra de to gule indikatorlamper på FineTuner en. Til brugere med to implantater Den ene FineTuner kan konfigureres til brug med begge lydprocessorer. Hvis FineTuner en skal bruges til begge lydprocessorsystemer, vil audiologen eller klinikkens personale have modtaget MAESTRO softwaremanualen med en detaljeret programmeringsbeskrivelse og vil tildele to lydprocessorer til enhedens datasæt. Når lydprocessorerne er programmeret 10

13 RONDO-lydprocessor korrekt, skal synkroniseringsproceduren der beskrives herover, gennemføres med begge lydprocessorer. FineTuner-kontrolknapper STANDARDTAST Denne tast indstiller den generelle lydstyrke og lydfølsomhed til allerede definerede værdier som fastlægges af audiologen eller klinikkens personale. Når der trykkes på standardtasten på FineTuner en, indvirker det kun på lydstyrken og lydfølsomheden. Programindstillingen ændres ikke. LYDSTYRKETAST Øger den generelle lydstyrke FØLSOMHEDSTAST Øger lydfølsomheden LYDSTYRKETAST Reducerer den generelle lydstyrke PROGRAMVALGSTASTER Disse fire taster giver adgang til fire forskellige programmer FØLSOMHEDSTAST Reducerer lydfølsomheden TILLEDNINGSTAST Valg af telespole TILLEDNINGSTAST Valg af mikrofon TILLEDNINGSTAST Valg af mikrofon + telespole PROCESSORVALGSTAST (kun for patienter med to implantater) Valg af den venstre processor PROCESSORVALGSTAST (kun for patienter med to implantater) Valg af begge processorer PROCESSORVALGSTAST (kun for patienter med to implantater) Valg af den højre processor Fig. 6 FineTuner Alle FineTuner-kontrolknapper kan deaktiveres selektivt af audiologen eller klinikkens personale ved at deaktivere den relevante kommando i styreenheden. FineTuner en vil stadig kunne sende alle kommandoer, men styreenheden vil ikke udføre de deaktiverede kommandoer. 11

14 RONDO-lydprocessor FineTuner-funktioner Automatisk tastaturlås: FineTuner har en funktion der automatisk låser tastaturet, så man undgår at betjene tasterne ved uheld. Denne funktion låser tastaturet elektronisk hvis der ikke trykkes på en tast i mere end 10 sekunder. Tastaturlåsfunktionen på FineTuner aktiveres ved at holde tasten trykket ned i mere end 5 sekunder for at åbne programmeringstilstanden (den røde og begge de orange indikatorlamper på FineTuner begynder at blinke skiftevis for at angive at FineTuner en nu befinder sig i programmeringstilstand), og tryk så på tasten for at aktivere den automatiske tastaturlås (FineTuner en vil bekræfte at aktivering af den automatiske tastaturlås lykkedes med et kort blinkesignal fra de to orange indikatorlamper). Du skal trykke på tasten to gange for at oplåse tastaturet i 10 sekunder og derved deaktivere den automatiske tastaturlås. Du skal dernæst holde den nede i mere end 5 sekunder for at indtaste programtilstanden. Tryk på tasten for at deaktivere tastaturlåsen. Som beskrevet herover vil FineTuner en bekræfte at den automatiske tastaturlås er blevet deaktiveret med et kort blinkesignal fra de to orange indikatorlamper. En given funktion kan aktiveres mens tastaturlåsen er aktiv ved at trykke på den ønskede funktionstast to gange. Det første tryk oplåser tastaturet midlertidigt, det andet udfører kommandoen. Tastaturet låses igen efter 10 sekunders inaktivitet. Advarsel om lav batterispænding: Hvis du trykker på en tast og ser den røde indikatorlampe på FineTuner en blinke 3 gange, betyder det at spændingsniveauet på FineTuner en er meget lavt (se også kapitel 7, Pleje og vedligeholdelse, Batterier, Udskiftning af batteriet i FineTuner). Senderpause: FineTuner en stopper transmission efter 3 sekunder for at spare energi, selv hvis der stadig trykkes på knappen. FineTuner en har ikke en TÆND / SLUK-knap. Tre indikatorlamper med forskellige farver (2 orange, 1 rød) angiver forskellige tilstande i FineTuner en. Der findes en detaljeret beskrivelse af deres funktion i kapitel 8, Fejlfinding. FineTuner en påvirker ikke tilsluttede høretekniske enheder 12

15 RONDO-lydprocessor BATTERIHOLDER RONDOs batteriholder indeholder 3 høreapperatbatterier. Udskiftning af batterierne er beskrevet i kapitel 7, Pleje og vedligeholdelse, Batterier, Udskiftning af batterier i RONDOlydprocessor. Batteriholderen er udstyret med en lille udløsningsarm til højre for TÆND / SLUK-knappen. Batteriholderen fjernes ved at trykke udløsningsarmen nedad og skubbe glideafbryderen til højre, indtil den tager fat. Pilehovedet på afbryderen vender mod symbolet for ulåst ( ). Nu trækkes batteriholderen en smule baglæns og løftes af. Batteriholderen samles ved at holde batteriholderen en anelse nedad og skubbe den lige ind på processoren. Når batteriholderen hviler på processoren, skubbes den en anelse ned, hvorefter enheden slukkes på TÆND / SLUK-knappen (midterposition). Udløsningsarmen tager automatisk fat, hvorefter batteriholderen igen er låst. VIGTIGT Afbryderen skal altid stå i ulåst position ( ), når batteriholderen aftages / monteres. Der må ikke bruges magt. Afbryderen sættes i ulåst position ved at trykke udløsningsarmen ( 1 ) nedad i højre side. Armen holdes nede, samtidig med at afbryderen skubbes mod højre ( 2 ) Fig. 7 Sådan åbnes batteriholderen på RONDO-lydprocessoren Se flere bæreforslag i kapitel 4, RONDO-lydprocessor, Andre måder at bære anordningen på. 13

16 RONDO-lydprocessor MAGNET Der sidder en lille magnet i midten af RONDO til at holde den på plads på hovedet over implantatet. Det er muligt at udskifte magneten for at tilpasse magnetstyrken til dine behov. Sådan udskiftes magnetindsatsen Hold udløsningsarmen ( 1 ) nede og skub afbryderen ( 2 ) hen i ulåst position ( ). Fjern batteriholderen for at få adgang til magnetindsatsen. 1 2 Tag fat om magnetindsatsens to takkede punkter og drej indsatsen mod uret, indtil det ulåste symbol ( ) på magneten peger på pilehovedet på bunden af kassen. Magnetindsatsen løsner sig og kan løftes ud. Tag den nye magnetindsats. Hold den således, at det ulåste symbol ( ) på magneten peger på pilehovedet på bunden af kassen. Når magnetindsatsen er placeret korrekt, glider den let ind på plads. Nu drejes magnetindsatsen med uret, indtil det låste symbol ( ) peger lige ned mod pilehovedet på bunden af kassen. Magneten er korrekt isat, når de fire cirkler på magneten er symmetrisk rettet ind over pilehovedet. Fig. 8 Udskiftning af magnetindsatsen 14

17 RONDO-lydprocessor Der er fire forskellige magnetstyrker. Magnetstyrken angives af antallet af udfyldte cirkler på magneten. Den valgte magnetstyrke skal passe til den pågældende patient. Det betyder, at kraftige magneter ikke anbefales til patienter med tynde hudlapper (f.eks. små børn eller meget slanke patienter), da overdreven magnettiltrækning potentielt kan øge risikoen for irritation af huden. SOFT STANDARD STRONG SUPER STRONG Fig. 9 Magnetstyrker VIGTIGT MED EL anbefaler på det kraftigste, at du ikke selv udskifter magneten, men får din audiolog eller det kliniske personale til at gøre det. Hvis du bemærker tegn på hudirritation omkring RONDO, skal du kontakte klinikken eller CI-centeret. RONDO indeholder en kraftig magnet. Enheden skal holdes væk fra metalgenstande, da de tiltrækker magneten. Det er nemmest at observere børn, når de leger eller i dagligdags situationer for at fastslå, om implantatet tiltrækker RONDO korrekt. Hvis enheden falder for nemt af, kan barnet potentielt udvikle en aversion mod at bruge RONDO. I de første måneder efter operationen skal huden under RONDO regelmæssigt kontrolleres for tegn på irritation. Huden bliver tykkere, efterhånden som barnet vokser, hvorfor den magnetiske tiltrækningskraft potentielt skal justeres ved at øge magnetstyrken. 15

18 RONDO-lydprocessor FASTGØRELSESCLIPS Fastgørelsesclipsen bruges til at sætte RONDO fast på dit / barnets tøj for at nedsætte risikoen for, at lydprocessoren går i stykker, hvis den falder af og rammer gulvet eller en anden hård overflade. MED EL anbefaler på det kraftigste, at du altid benytter fastgørelsesclipsen Fig. 10 Fastgørelsesclipsen trækkes igennem RONDOs kasse BESKYTTELSESCOVER TIL RONDO RONDOs beskyttelsescover er et dæksel af blød silikone, der er beregnet til at absorbere mekaniske påvirkninger af kassen, hvis RONDO skulle ryge på gulvet. Beskyttelsescoveret nedsætter risikoen for, at lydprocessoren bliver ødelagt. MED EL anbefaler på det kraftigste, at du altid benytter RONDOs beskyttelsescover. RONDOs beskyttelsescover monteres ved at indsætte den smalle ende af RONDO-lydprocessoren i beskyttelsescoveret. Herefter trækkes beskyttelsescoveret op over den modsatte ende, så glideafbryderen hviler på beskyttelsescoverets udskårne del. Beskyttelsescoverets tværgående del skal være ovenpå processoren. 16

19 RONDO-lydprocessor 1 2 Fig. 11 Montering af RONDOs beskyttelsescover MIKROFONAFDÆKNING Din RONDO-lydprocessor leveres med en mikrofonafdækning, der beskytter mikrofonåbningen mod snavs. Følg vejledningen i Fig. 12 for at genmontere afdækningen. 1 2 Fig. 12 Montering af mikrofonafdækningen TILSLUTNING AF HØRETEKNISKE ENHEDER Det er muligt at tilslutte høretekniske enheder (f.eks. FM-anlæg) og andre eksterne lydenheder, såsom bærbare CD-afspillere, MP3-afspillere, AM / FM-radioer osv., til RONDO-lydprocessoren ved hjælp af MED ELs minibatteriholder, der kan tilkøbes separat. 17

20 RONDO-lydprocessor ANDRE MÅDER AT BÆRE ANORDNINGEN PÅ Minibatteriholder MED ELs minibatteriholder er en anordning, der muliggør ekstern strømforsyning af din RONDO-lydprocessor. Den tilsluttes til RONDOs styreenhed ved hjælp af et kabel. Minibatteriholderen bruger et almindeligt eller et genopladeligt 1,2 1,6 volt AAA-batteri. Alternativt kan DaCapo PowerPack anvendes. Minibatteriholderen er udstyret med et EA-stik (Euro Audio), der kan bruges til tilslutning af eksterne lydenheder til RONDO. CS44-stikket på minibatteriholderen kan bruges til at tilslutte Microphone Tester, så du kan høre det blandede signal fra den eksterne lydkilde, der er tilsluttet i EA-stikket, og mikrofonsignalet fra RONDOlydprocessoren. Du skal bruge et specielt kabel til denne funktion. Kontakt venligst dit CI-center eller MED EL for yderligere oplysninger. Minibatteriholderen kan købes separat. 18

21 Særlige hensyn ved småbørn 5. Særlige hensyn ved småbørn OPUS 2-lydprocessoren har adskillige funktioner der er konstrueret specielt til små børn. Disse er: Batteriholderlåsen forhindrer små børn i at adskille lydprocessoren og få adgang til batterierne. Deaktivering af visse FineTuner-knapper: Man kan deaktivere visse FineTuner-knapper for at forhindre utilsigtede ændringer af programmering, lydstyrke og lydfølsomhed. Kontakt dit CI-center for hjælp. Fastgørelsesclips, der forhindrer, at RONDO ryger på gulvet, hvis enheden river sig løs. Beskyttelsescover til RONDO: Blødt cover af silikone, der absorberer mekaniske påvirkninger af kassen, hvis RONDO skulle ryge på gulvet. MED EL anbefaler på det kraftigste, at voksne brugere også bruger fastførelsesclipsen og RONDOs beskyttelsescover. dele. Kun forældre / voksne må skille anordningen ad for at udskifte defekte dele. Forældre / voksne skal efterse anordningen mindst én gang om ugen for skader eller manglende 19

22 Generelle forholdsregler og advarsler 6. Generelle forholdsregler og advarsler Dette afsnit indeholder information om sikker brug af cochleaimplantatsystemet. Læs denne information nøje. CI-centret eller det nærmeste MED EL-kontor vil hjælpe dig med yderligere spørgsmål som du måtte have. Før man undergår medicinske behandlinger eller undersøgelser, skal man altid informere lægen om at man har et cochleaimplantat. Cochleaimplantatets forventede ydelse kan ikke forudsiges præcist. Tidligere erfaring med MED EL-cochleaimplantatsystemet kan give nogle generelle retningslinjer. Døvhedens varighed, alderen ved implantering, primær kommunikationsmåde, kommunikationsevne og patientens høremiljø er alle elementer der indvirker på hvor gavnlig cochleaimplantatet vil være, men også andre faktorer har en indflydelse og nogle af disse er muligvis endnu ikke kendt. MED EL-cochleaimplantatsystemet må ikke anvendes med andre anordninger end dem der nævnes i denne vejledning eller er godkendt af MED EL. Hvis der opstår problemer med komponenter i systemet, skal du læse kapitel 8, Fejlfinding. VIGTIGT Hvis der opstår ubehagelige høreoplevelser, anbefaler vi på det stærkeste at de udvendige systemkomponenter ikke længere anvendes. Du bør i stedet straks kontakte klinikken eller CI-centret. skal systemet straks fjernes, og barnets system kontrolleres på klinikken eller CIcentret. Hvis et barn nægter at bruge systemet eller viser tegn på ubehagelige høreoplevelser, 20

23 Generelle forholdsregler og advarsler GENERELLE FORHOLDSREGLER FOR COCHLEAIMPLANTATSYSTEMET RONDO-lydprocessoren og andre dele i systemet indeholder avancerede elektroniske komponenter som kræver særlige forholdsregler mht. elektromagnetisk forligelighed (EMC). Når RONDO-lydprocessoren aktiveres, skal retningslinjerne i dette afsnit og kapitel 9, Tekniske specifikationer, Vejledning og fabrikantens erklæring altid følges. Elektronikken er robust, men skal behandles med forsigtighed. Huset til RONDO-lydprocessoren må aldrig åbnes. Uautoriseret åbning vil gøre garantien ugyldig. Når batterierne skal udskiftes eller batterikontakterne skal renses, må batteriholderens cover kun fjernes som beskrevet i kapitel 7, Omtanke og vedligeholdelse. Før der tændes for RONDO-lydprocessoren, skal det kontrolleres at de udvendige dele i MED EL-cochleaimplantatsystemet er i god mekanisk stand, således at der ikke er løse eller ødelagte dele. Hvis der er problemer må der ikke tændes for lydprocessoren. Læs kapitel 8, Fejlfinding eller kontakt CI-centret eller MED EL. VIGTIGT Hvis du planlægger at træde ind i et miljø, der potentielt kan påvirke virkningen af dit cochleaimplantatsystem negativt (f.eks. et område som er beskyttet med et advarselsskilt, der forhindrer adgang for patienter, som har en pacemaker), er det tilrådeligt, at du først kontakter din klinik eller MED EL. 21

24 Generelle forholdsregler og advarsler I dagligdagen Implantatenheden og elektroderne sidder lige under huden. For at undgå at beskadige implantatet bør man ikke gnide på, strække eller klø huden over implantatstedet, og man bør også undgå mekanisk tryk på stedet. Når man børster eller sætter håret omkring implantatstedet, skal man passe på ikke at skade huden (der kan være en lille udbulning hvor implantatet sidder). Vær opmærksom på følgende i forbindelse med udvendige komponenter: RONDO-lydprocessoren og FineTuner en behøver ikke regelmæssig vedligeholdelse af klinikkens personale eller andre eksperter. Den definerede driftstemperatur ligger mellem +0 C og +50 C for RONDO-lydprocessoren og FineTuner en. Når RONDO-lydprocessoren bæres på kroppen, vil den naturlige kropstemperatur som regel hjælpe med at bibeholde en temperatur i det område. Undlad at efterlade lydprocessoren eller FineTuner en i direkte sollys (især i en bil). Hvis man hører høje eller ubehagelige lyde, skal RONDO straks fjernes, da dette straks vil standse stimulering. Undlad at bruge en anden cochleaimplantatbrugers lydprocessor eller FineTuner. En lydprocessor og FineTuner tilpasses til den enkelte brugers behov. Hvis man bruger en anden lydprocessor eller FineTuner kan det give smertefuld eller ubehagelig stimulering. Pas på at lydprocessoren eller FineTuner en ikke bliver våd, da det kan forringe deres funktion. Man skal altid tage implantatsystemets udvendige dele af, slukke for dem og opbevare dem på et tørt sted, før badning, brusebadning eller deltagelse i andre aktiviteter der involverer vand. Hvis de udvendige dele bliver våde, skal lydprocessoren slukkes så hurtigt som muligt, batterierne tages ud af batteriholderen og alle udvendige dele tørres forsigtigt med en blød, absorberende klud. Derpå skal lydprocessoren lægges væk i mindst 12 timer i det medfølgende tørresæt så den kan tørre helt. Lad den ligge i længere tid som f.eks. en dag eller mere, hvis det er usikkert om den er tør. Hvis FineTuner en bliver våd, skal den aftørres med en tør serviet. Man skal også passe på de udvendige komponenter i cochleaimplantatsystemet. De må ikke tabes eller udsættes for farlige områder (f.eks. mekaniske maskiner eller steder med højspænding) som kan medføre beskadigelse af komponenterne. RONDO-lydprocessoren og FineTuner en må ikke anvendes i miljøer hvor udsendelse af radiofrekvenser (RF) er forbudt (f.eks. på en operationsstue). Børn bør instrueres om ikke at synke eller putte komponenter fra cochleaimplantatsystemet i munden eller lege med komponenterne. 22

25 Generelle forholdsregler og advarsler I dagligdagen Teknisk Metaldetektorer og andet udstyr der udsender radiofrekvenser (RF)s Metaldetektorer, nogle tyverisikringsanordninger og andre RF-transmittere kan frembringe lyde der kun kan høres af implantatbrugeren, hvis han / hun er i nærheden af disse apparater. Man kan undgå dette ved at slukke for lydprocessoren, når man går igennem metaldetektorer, eller når man befinder sig i nærheden af en RF-transmitter. Hvis et lydprocessorkort bliver ødelagt, kan det nemt omprogrammeres på CI-centret eller af en klinisk ingeniør. Hvis lydprocessoren har mere end et program, kan du som regel bruge ét af de andre i mellemtiden. Selve implantatet kan udløse en metaldetektor, så det er klogt at medbringe MED EL id-kortet til enhver tid for at identificere cochleaimplantatbrugeren efter behov. Flyrejser Under take-off og landing kræver flyselskaberne at computere, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal slukkes for at undgå forstyrrelse af flyets kommunikationsinstrumenter. RONDO-lydprocessoren er en elektronisk anordning og bør derfor slukkes under take-off og landing, selv om forstyrrelse er usandsynligt. Du kan også kontakte flyselskabet for at høre hvilke bestemmelser der gælder i sådanne tilfælde. Hvis du beslutter at fjerne eller slukke for lydprocessoren når som helst under flyrejsen, skal du fortælle kabinepersonalet at du bruger et cochleaimplantat, og at du har brug for særlige instrukser så længe processoren er slukket. Interferens med tv-modtagelse I sjældne tilfælde kan lydprocessoren forstyrre tv-modtagelse når der anvendes visse fjernsyn (med indendørs antenne). Flyt væk fra fjernsynet, og drej antennen så forstyrrelsen mindskes. Mobiltelefoner Mobiltelefoner og andet bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan forstyrre de udvendige dele i cochleaimplantatsystemet. Som erfaringer med andre MED EL-brugere har vist er systemet kompatibelt med de fleste mobiltelefoner. Resultater med en given mobiltelefon kan variere afhængig af hvilken telefonudbyder eller telefontype det drejer sig om. Hvis du overvejer at købe en mobiltelefon, bør du først afprøve den for interferens med implantatet. Tv-, radio-, FM-anlæg osv. Når du vil tilslutte en ekstern lydenhed til lydprocessoren, som strømføres via lysnettet, dvs. som er tilsluttet en stikkontakt eller strømskinne, skal du altid først sikre dig, at den strømførte eksterne lydenhed overholder de sikkerhedskrav, der er anført i standard EN / IEC 60065, 23

AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Brugervejledning

AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Brugervejledning AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Brugervejledning MED EL Worldwide Headquarters AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse 1 2. Introduktion 3 3. Tilsigtet

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Forsigtig (ingen personskade)

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere