GEVINSTREALISERING VIA INTEGREREDE GIS- OG IT-LØSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEVINSTREALISERING VIA INTEGREREDE GIS- OG IT-LØSNINGER"

Transkript

1 GEVINSTREALISERING VIA INTEGREREDE GIS- OG IT-LØSNINGER C0W

2 3 SOFTWAREPRODUKTER OG HÅNDTERING AF GEODATA Ved anvendelse af GIS og it er det afgørende, at både de tekniske og forretningsmæssige aspekter håndteres professionelt. Med COWI som samarbejdspartner får din organisation en leverandør af både uvildig rådgivning og integrerede it-løsninger, der understøtter effektiv digitalisering hele vejen fra de forretningsmæssige mål til udvikling, drift og support. Det kalder vi 360 -rådgivning. Vi koncentrerer vores ydelser inden for fire hovedområder: SOFTWAREPRODUKTER OG HÅNDTERING AF GEODATA COWI tilbyder en lang række GIS-produkter til effektiv indsamling og analyse af data i såvel den offentlige som den private sektor. Vores ydelser dækker hele processen fra GIS-strategi, implementering og datamanagement til undervisning/kurser og efterfølgende support. IT-MANAGEMENTRÅDGIVNING Vi dækker hele værdikæden inden for it, management og jura: udbudsrådgivning, forretnings- og kravanalyser, specifikationer og udbudsprocesser. Vi rådgiver også om business case-analyser og gevinstrealisering, programog projektledelsesrådgivning (MSP og PRINCE2) samt om enterprise-, løsnings- og systemarkitektur. UDVIKLING OG VEDLIGEHOLD AF GIS- OG IT-LØSNINGER Vi udvikler kundetilpassede løsninger baseret på moderne og udbredte teknologier. I udviklingsprocessen anvendes anerkendte best practices (eksempelvis PRINCE2 og Scrum) for at sikre fleksibilitet og læring i samarbejdet med vores kunder. IT-SUPPORT OG DRIFT Vi tilbyder support og drift af it-løsninger med særligt fokus på GIS-løsninger. Vi anvender de anerkendte best practice-processer i ITIL-rammeværket for at sikre et smidigt og professionelt partnerskab med vores kunder. GOOGLE MAPS FOR WORK Som autoriseret Google-partner tilbyder COWI sin brede palet af GIS- og it-ydelser til Google Maps for Work, som er Googles professionelle kortløsning til offentlige og private herunder tredjeparts softwarehuse. COWI bistår med analyse af behov, indkøb af licenser, hjælp til opsætning og individuel tilpasning af Google Maps for Work til vores kunders specifikke behov. MOBILLØSNING TIL REGISTRERING AF LYSMASTER I AARHUS KOMMUNE I forbindelse med Aarhus Kommunes modernisering af drift og vedligehold for vejbelysningsområdet har COWI etableret et effektivt registreringssystem til indsamling af præcise GPS-positioner og stamdata for kommunens ca lysmaster. Løsningen er baseret på GIS4Mobile-platformen, som bl.a. indeholder on-/offline synkronisering med mobile enheder og integration med kommunens GIS-systemer. VINTERTJENESTEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Vi udfører løbende GIS-registrering af snerydningsarealer og snerydningsruter for cykelstier og kørebaner i Københavns Kommune. Formålet er at reducere vintertjenestens omkostninger til snerydning og saltning, samtidig med at et højt serviceniveau opretholdes. BYGNINGSGEOKODNING I SOLRØD COWI har gennemført en geokodning af Solrød Kommunes bygninger for at optimere anvendelsen af bygningsdata. Bygningsgeokodningen stedfæster kommunens bygningsregister, så informationer fra bl.a. BBR-registret kan præsenteres på geografiske kort. Det giver et værdifuldt og struktureret overblik over alle bygningsdata. Denne brochure viser et udpluk af vores mange spændende opgaver.

3 5 IT-MANAGEMENTRÅDGIVNING MILJØMINISTERIETS DATASTRATEGI COWI har foretaget en teknisk vurdering af Miljøministeriets strategi for miljøfaglige geodata, samt afklaret en række tekniske forhold knyttet til realiseringen af strategien. Derudover har COWI udarbejdet et oplæg til den fremtidige løsningsarkitektur for miljøfaglige geodata. Strategien har bl.a. til formål at gøre administrationen af geodata kompatibel med INSPIRE. UDVIKLING OG VEDLIGEHOLD AF GIS- OG IT-LØSNINGER AGROGIS KORTLÆGGER LANDMANDENS MARKER For at effektivisere og forbedre landmænds og landbrugskonsulenters registrering og pleje af deres marker har COWI udviklet GIS-systemet AgroGIS. Systemet indeholder bl.a. funktionalitet til kortlægning af markernes tilstand, registrering af jordbundsprøver, optimering af kalktilførsel til markerne samt understøttelse af processen ifm. ansøgning om EU-landbrugsstøtte. FÆLLES MUSEUMS-IT Kulturstyrelsen skal i 2015 udvikle et nyt system til registrering af samlinger af kunstværker og kulturhistoriske genstande på de danske statslige og statsanerkendte museer. Grundlaget for systemet er en fælles begrebs- og datamodel med tilhørende applikationer og API. COWI har fungeret som it-konsulent og udbudsrådgiver igennem analyse- og anskaffelsesfaserne, bl.a. med inddragelse af statens it-projektmodel samt statens business case-model. ADMINISTRATION AF EU S LANDBRUGSSTØTTE COWI udvikler og vedligeholder NaturErhvervstyrelsens avancerede GISløsning IMK2, som anvendes til styrelsens sagsbehandling, kontrol og udbetaling ifm. landmændenes ansøgning om EU-landbrugsstøtte. Med ca brugere og særdeles komplekse GIS-beregninger på basis af 200 kortlag stilles der ekstremt høje krav til systemets performance og driftsstabilitet ANALYSE AF FORRETNINGSPROCESSER OG IT-SYSTEMER Da Foreningen Danske Olieberedskabslagre i 2012 skulle udvide olieselskabernes indberetning til den danske stat, gennemførte COWI en 360 -analyse af foreningens forretningsprocesser og it-systemer. COWI udførte den indledende business case og deltog desuden i projektmodning, interessentinvolvering, udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale samt i gennemførelsen af udbud og kontraktforhandlinger. AUTOMATISK MILJØOVERVÅGNING FOR NATURSTYRELSEN COWI har udviklet Naturstyrelsens fremtidige it-platform for indsamling af data fra miljøsensorer. Systemet opsamler kontinuerligt data fra miljøsensorer til måling af bl.a. vandstand, temperatur, surhedsgrad og saltindhold i søer og vandløb. Inden for de kommende år forventes systemet at skulle håndtere flere end sensorer. REVIEW AF IT-LØSNING CAP-/IMK-systemet er et af NaturErhvervstyrelsens helt centrale it-systemer, der anvendes til administration af EU s landbrugsstøtte. Systemet stiller meget store krav til performance og driftssikkerhed. COWI har gennemført et review af it-løsningen og har fremsat konkrete anbefalinger til optimering af systemets performance og driftsstabilitet, de relaterede forretningsgange samt brugeroplevelsen. LEDNINGSEJERREGISTERET (LER) COWI varetager drift, vedligehold og videreudvikling af LER-systemet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. LER indeholder oplysninger om ca ledningsejeres geografiske interesseområder. Her kan entreprenører og andre graveaktører hurtigt få informationer om ejerne af de ledninger, der findes i et aktuelt graveområde. Målet er at reducere risikoen for graveskader på forsyningsledninger og højne forsyningssikkerheden.

4 7 IT-SUPPORT OG DRIFT KORTLÆGNING OG ADMINISTRATION AF FORURENET JORD For Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark har COWI udviklet JAR Jordforureningslovens Areal Register. Registret sikrer regionerne effektiv administration af forurenede jordarealer. Det web-baserede JAR-system sammenstiller alle nødvendige data for forvaltningen i henhold til jordforureningsloven herunder GIS-, forureningsog administrative data. JAR indeholder såvel beslutningsstøtte- som sagsbehandlingsfunktionalitet. DRIFTSSYSTEM FOR KATODISK BESKYTTELSE COWI har udviklet et driftsovervågningssystem til Vejdirektoratets broer, som kontinuerligt opsamler data om broernes tilstand fra sensorer monteret på broerne. Driftsovervågningssystemet og dataloggerne kommunikerer vha. 3G/4G-mobilnettet. Systemet muliggør bl.a. udsendelse af alarmer via og sms ved overskridelse af fastsatte grænseværdier eller i tilfælde af tekniske problemer. OM COWI SERVER FOR BESKYTTEDE NATURTYPER Naturstyrelsen har ansvaret for opdatering af 3-registreringerne af beskyttede naturtyper i Danmark. Styrelsen bruger en mobil-gis-applikation til dette arbejde. Applikationen er implementeret på ArcGIS Server og ArcGIS Mobile. COWI hoster dele af den bagvedliggende serverinfrastruktur i vores private cloud og har assisteret Naturstyrelsen med installation af ArcGIS Server og etablering af replikeringen. Desuden rådgiver COWI løbende om drift af løsningen. FÅ HJÆLP HOS COWI TIL HOSTING OG DRIFT COWI har opbygget et drift- og hostingcenter, der hoster og yder driftssupport på en række GIS-applikationer. Drift- og hostingcentret drifter desuden en række web- og kortservices. Udover at varetage den egentlig drift af løsningerne tilbyder vi også support via et professionelt ServiceNow Incident Management-system. Vores kunder tæller bl.a. FlexDanmark, de danske regioner, Vejdirektoratet og Banedanmark. COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360 -løsninger. Som en del af COWI har vores GIS- og it-eksperter adgang til over kolleger, der arbejder inden for en bred vifte af fagområder. På mange projekter samarbejder vi på tværs af organisationen og opnår på den måde en synergi og domæneviden, der gavner projekterne hele vejen rundt. Alle vores ydelser er defineret i COWIs kvalitetsstyringssystem, som er baseret på vores mangeårige erfaringer med udførelse af projekter, og som er certificeret iht. ISO 9001-standard. Det sikrer høj kvalitet i alle processer. Vores kontorer over hele verden gør det muligt at trække på vores globale projekterfaringer og kompetencer, når vi løser projekter i hele verden store såvel som små. Vi har kontinuerligt mere end projekter under udførelse. Vi har mere end 80 års erfaring i rådgivningsbranchen. Og sammen med vores kunder arbejder vi for at skabe en sammenhængende og bæredygtig verden.

5 ADRESSE COWI A/S GIS og it Parallelvej Kgs. Lyngby Steen Jappe Afdelingschef TLF Bo Slott Pedersen Projektchef TLF Jesper Kaae Petersen Projektchef TLF Jørgen Pedersen Seniormarkedsansvarlig TLF

Gevinstrealisering igennem integrerede GIS- og it-løsninger

Gevinstrealisering igennem integrerede GIS- og it-løsninger 100101010111010100010111110101011010001110000101010101001000011110101010 101010101010101010110101110101101011011101010101101 011110001010101110010 101001110101010111000111010100101010111010100010111110101011010001110000

Læs mere

Geografisk information i en enterprise arkitektur

Geografisk information i en enterprise arkitektur Geografisk information i en enterprise arkitektur - principper for understøttelse af forretningsfunktioner i Digital Forvaltning Informi GIS A/S Titel: Geografisk information i en enterprise arkitektur

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33 Forsvarsministeriets koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi 2011-2014 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outsourcing af IT skaber værdi for din forretning

Outsourcing af IT skaber værdi for din forretning Outsourcing af IT skaber værdi for din forretning Hostnordic har valgt HP Blade Server til Datacenteret det kan ikke betale sig at lade være Regnestykket er enkelt. Det kan ikke betale sig at lade være.

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2011

EG A/S Årsrapport 2011 EG A/S Årsrapport 2011 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2011 3 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere