Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013"

Transkript

1 Nyhedsbrev Februar 2013 Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013 Den nuværende fiskerifond udløber i år, og NaturErhvervsstyrelsen åbner nu den sidste ansøgningsrunde under den Europæiske Fiskerifond. Der budgetteres med, at midlerne i fonden til danske projekter skal være opbrugt med udgangen af i år. Det forventes, at en kommende EU forordning vil give tilsvarende tilskudsmuligheder for perioden , men forordningen er ikke vedtaget endnu, og der er ikke taget stilling til, hvordan og hvornår den vil blive anvendt i Danmark. Du kan i nedenstående skema se, hvilke ordninger du kan ansøge under i resten af Husk, at datoerne for ansøgningsfrist er fristen for, hvornår ansøgningen senest skal være modtaget hos NaturErhvervstyrelsen. Ordninger Start Frist Omlægning til økologisk akvakultur og dyresundhedsforanstalt. Du kan søge nu Modernisering af fiskefartøjer Yngre fiskeres førstegangsetablering Løbende Fælles initiativer indenfor fiskeri- og akvakultursektoren Foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af akvatisk flora og fauna Innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning Du kan søge nu Etablering og modernisering af akvakulturanlæg Fremme af kompetenceudviklende aktiviteter Du kan søge nu Du kan læse mere om ordningerne på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside D e t t e n u m m e r i n d e h o l d e r b l. a. : Side 2 Miljøministeriet har fået ny departementschef Side 2 Fiskeolier til mennesker er ikke rådne Side 3 Ulovligt ålefiskeri Side mio. kr. til restaurering af danske vandløb Side 4 Ny formand for Det Økologiske Fødevareråd Side 4 Lars Rahbæk har valgt nye udfordringer Side 5 Tyrkisk statsstøtte Side 5 Kidmosebæk Dambrug omlagt til økologisk produktion Side 6 Møde med Varde Kommune Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Info: Lorem est del monte virt del monte est Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Nye vandplaner Vandplanerne er kendt ulovlige og sendt tilbage til start. Da de samtidig er fyldt med fejl og er dybt skadelige både for produktionen og naturen og miljøet, er der al mulig grund til at benytte lejligheden til nu at få udarbejdet nogen ordentlige vandplaner, som sikrer, at den danske biologiske produktion mindst kan fastholde sin globale markedsandel og gerne forøge den betydeligt i forhold til, at vi i Danmark har rigtig gode naturgeografiske og kulturelle forudsætninger for denne produktion. Og planerne må gerne være ambitiøse på naturen og miljøets vegne, blot de anvendte virkemidler er kosteffektive og indfasningen sker i en takt, der ikke forringer den biologiske produktions konkurrenceevne. I vores erhverv er vi, mildt sagt, ikke begejstrede for vandplanprocessen. I perioden indtil vandplanerne kom fik vi at vide, at vi ikke måtte udvide produktionen, fordi der snart kom vandplaner. Da vandplanerne så kom, blev de brugt til at forhindre udvidelse af produktionen. Igennem akvakulturudvalget er der opnået enighed om, at akvakulturen skal udvikles i Danmark. Så nu må det være slut med indædt bureaukratisk modstand fra visse kredse i miljøministeriet mod denne selvfølgelige situation. Vi forventer, at akvakulturudvalgets anbefalinger gennemføres til punkt og prikke med det samme. De nye vandplaner skal sikre alle dambrug den aftalte mængde kvælstof og de skal gøre plads til nye dambrugstyper ved havne og andre velegnede lokaliteter. For havbrug skal den eksisterende produktion sikres ved en fastlåsning af den nuværende kvote frem til Der skal gives en øjeblikkelig kvælstof kickstart, og der skal blandt andet som foreslået af Miljøstyrelsen og EU udarbejdes en havbrugszoneplan, med udlægning af 40 havbrugszoner Off-Coast dvs. i områder med maksimal vandgennemstrømning. Kvælstofudledningen fra disse områder skal ikke indgå i vandplaner og de marine planer før efter udløbet af vandrammedirektivperioden i Når dette gennemføres, vil vi i løbet af ganske kort tid kunne forøge vores produktion til stor gavn for det danske samfunds økonomi. Fødevareøkonomisk institut har vurderet, at den fejlagtige miljøforvaltning alene på dambrugsområdet har kostet akvakulturen en manglende produktion på tons/år og en nettogevinst over 10 år på 1,5 mia. kr. Beløbet på havbrugssiden er mindst af samme størrelse. Vi kommer nu med et bud på vores del af vores den kommende danske konkurrencevnepakke, hvor vi straks udnytter de tomme stalde i dambrugene og laver nye havbrug, således at vi allerede i 2014 kan øge omsætningen med 270 mio. kr. og skabe 120 nye primære arbejdspladser i udkantsområder. Det er et godt tilbud til samfundet. Så lad os komme i gang med det samme. Karl Iver Dahl-Madsen Miljøministeriet har fået ny departementschef Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljøministeriet, at Henrik Studsgaard nu er blevet ansat som ny departementschef i Miljøministeriet, hvor han har været siden 2004 som direktør for Center for Koncernforvaltning, afdelingschef, direktør i Kort og Matrikelstyrelsen og siden december sidste år som konstitueret departementschef. Henrik Studsgaard er født i 1963 og uddannet jurist, skov- og landskabsingeniør samt HD i finansiering. Norsk lakseeksport slår rekord Det fremgår af intrafish.com, at eksporten af norsk laks i januar voksede med hele 43 % til 2.7 mia. NOK. I mængder steg eksporten med 12 % til tons, hvilket svarer til en stigning på tons i forhold til januar Prisen steg i samme periode fra 25,73 til 34,88 NOK per kg. Eksporten af ørreder steg med 93 % til godt tons. Den samlede norske eksport af seafood steg med 15 % til svimlende 4,8 mia. NOK. Fiskeolier til mennesker er ikke rådne Det indtryk kunne danskerne ellers få efter, at DR s program kontant stillede skarpt på produktion og kvalitet af fiskeolier på det danske marked. DTU Fødevareinstituttet slår nu i en pressemeddelelse fast, at fiskeolier til mennesker ikke er rådne. Fakta er, at fiskeolier skal laves af friske fisk, som er friske og egnet til mennesker. Fiskeolier bliver endvidere produceret, så alle mikroorganismer fjernes fra råolien, og fiskeolier gennemgår også en oprensningsproces, som fjerner en række uønskede stoffer i olien - bl.a. jern, kviksølv og dioxiner. Det gælder også frie fedtsyrer, som giver fiskeolie en uønsket bitter smag, og som gør den mere tilbøjelig til at harskne. Vi gentager også gerne her det gode budskab om, at fiskeolier har et højt indhold af omega-3 fedtsyrer, som menes at forebygge udvikling af hjerte-kar-sygdomme, de virker blodtrykssænkende og reducerer fedtindholdet i blodet. Omega-3 fedtsyrerne spiller derudover en vigtig rolle for vores hjernes funktion og for at bibeholde et normalt syn. Videnskabelige undersøgelser peger imidlertid på, at de stoffer, som dannes, når en fiskeolie bliver harsk, kan have sundhedsskadelige effekter i en vis koncentreret dosis. Ifølge DTU Fødevareinstituttet savnes der præcis viden om,

3 hvor harsk en olie må være, før den eventuelt giver sundhedsmæssige problemer hos mennesker. Instituttet vurderer dog, at de fiskeolier, der blev undersøgt for Kontant, ikke er sundhedsskadelige i de doser, forbrugerne tager dem. Du kan læse mere om sagen på Ulovligt ålefiskeri Omfanget af ulovlig ålefiskeri ved Kertinge syd for Kerteminde har slået en kedelig danmarksrekord. På 13 inspektioner har fiskerikontrollen fundet ikke mindre ulovlige ålefælder, hvilket er ny danmarksrekord. Den tidligere rekord var på ca. 850 fælder. Myndighederne vurderer, at det er en større gruppe, som står bag det ulovlige fiskeri med gamle bildæk og knallertdæk. Ifølge vicefiskeriinspektør Claus Wille fra fiskerikontrollen er denne form for ulovligt fiskeri ganske udbredt, men altså ingen steder så meget som ved Kertinge Nor. Kilde: P4 Fyn. 390 mio. kr. til restaurering af danske vandløb Miljøministeren åbner nu for en tilskudsordning, der blandt andet skal genåbne 200 km rørlagte vandløb og fjerne 1500 spærringer. Det er den største plan for naturgenopretning af vandløb nogensinde, som også kan blive en gevinst for turismen. Miljøministeriet og Fødevareministeriet står bag den nye tilskudsordning, hvor der stilles 390 mio. kr. til rådighed for kommunerne. Miljøminister Ida Auken siger om ordningen: Det er uden tvivl den største samlede naturgenopretning af vandløb, der nogensinde er blevet lavet i Danmark. Kilometervis af rørlagte vandløb kommer til syne igen, og vi får øget antallet af fisk i vores åer og vandløb. De 390 millioner kroner giver vores natur et stort løft. Vandløbsrestaureringen indgår i de statslige vandplaner, der for nyligt blev erklæret for ugyldige. Den nye ordning forudsætter imidlertid ikke vedtagne vandplaner. Derfor kan den fortsætte. Det kræver dog, at visse bekendtgørelser ændres, hvilket forventes at være sket midt i februar. Ét af tiltagene er at lægge småsten og gydegrus ud i bunden af mere end 800 kilometer vandløb. Det betyder, at blandt andet laks og ørred, som er særligt populære blandt lystfiskere fra hele verden, får bedre gydeforhold ALLER FUTURA Fordelene ved ALLER FUTURA: Bedre overlevelse for yngelen Styrket immunitet (idet foderet er tilsat Macrovital) Lav foderkvotient Hurtig vækst Rent miljø Vi producerer ALLER FUTURA i både granulater og mikropiller, hvilket giver dig flere muligheder. Resultaterne taler for sig selv, og vi fortæller dig gerne om dem. Aller Aqua A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.: Fax.:

4 og opvækstbetingelser. Ifølge Fødevareministeriet skaber danskernes lystfiskeri lige så stor omsætning som golf, og skotske undersøgelser viser, at ét kilo fisk på krogen giver en indtægt på cirka kr. i indtægter i lokalsamfundet. Du kan læse mere om ordningen på Ny formand for Det Økologiske Fødevareråd Fødevareministeren har udnævnt Karsten Biering Nielsen, udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen, til ny formand for Det Økologiske Fødevareråd. Han afløser enhedschef Anders Klöcker på posten. Økologi er højt prioriteret i Fødevareministeriet. Det er det også i Dansk Akvakultur, og vi glæder os til at drøfte økologisk akvakultur med Karsten, som vi bl.a. kender fra arbejdet i akvakulturudvalget. Fakta om Det Økologiske Fødevareråd Det Økologiske Fødevareråd blev oprettet i 1987 under det daværende landbrugsministerium. Rådet har repræsentation fra branchen, forbrugere og offentlige myndigheder, der sammen skal vurdere udviklingsmulighederne for dansk økologisk landbrugsproduktion og generere ideer til nye aktiviteter, der kan fremme økologisk jordbrug. Rådet er i besiddelse af betydelig viden og erfaring på økologiområdet og skal rådgive fødevareministeren og komme med forslag til regler for kontrol med produktion, salg og mærkning. Rådet giver også en faglig indstilling til ansøgninger om konkrete projekter under tilskudsordningen til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer. Rådet skal sikre en afbalanceret, konstruktiv og tæt dialog mellem Fødevareministeriet, fødevaresektoren og interesseorganisationer. Rådet fungerer som overordnet kommunikations- og formidlingssted for økologi. Eksempelvis er der lige oprettet et eksportdialogforum, hvor organisationer og myndigheder koordinerer indsatser for fremme af eksport til markeder i 3. lande. Dansk fisketeknologi skal til Vietnam Miljøministeren har søsat et nyt partnerskab for grøn teknologi til dambrug i Vietnam mhp. at fremme eksporten af dansk miljøteknologi. Indsatsen skal endvidere hjælpe vietnameserne med at fordoble deres fiskeproduktion uden at skade vandmiljøet. Ordningen bygger i høj gad på de danske erfaringer med brug af nye opdrætsteknologier. Det forventes, at ordningen vil føre til en eksport af dansk miljøteknologi til Vietnam for omkring 600 mio. kr. inden Det nye partnerskab mellem Miljøministeriet, DI og en række producenter af grøn dambrugsteknologi påtænker at bygge et demonstrationsanlæg i Vietnam, der skal fungere som udstillingsvindue for dansk miljøteknologi. Nogle af de grønne løsninger, som Danmark kan levere, er ressourceeffektive pumper og systemer, højteknologisk foder samt effektive overvågningssystemer. Vietnam er ét af verdens hastigst voksende producenter for fiskeopdræt, men væksten belaster miljøet med tungmetaller i slammet, medicinrester og næringssalte i vandet, og et alt for højt vand- og energiforbrug. Kilde: Verdensnt.dk Lars Rahbæk har valgt nye udfordringer Det fremgår af en meddelelse far BioMar A/S, som vi her bringer i sin fulde ordlyd: Det er med både vemod og glæde, at vi skal meddele, at efter 22 spændende og succesfulde år i BioMar har Lars Rahbæk valgt at søge nye udfordringer udenfor BioMar. Ole Christensen er ny administrerende direktør for BioMar s fabrik i Brande og det baltiske markedsområde. Som nuværende regional forsknings- og udviklingschef for BioMar Continental Europe og med 18 års erfaring fra forskellige stillinger i virksomheden har Ole Christensen et indgående kendskab til BioMar og en stærk baggrund for at overtage rollen som administrerende direktør for BioMar A/S i Brande. Ole er uddannet Cand. Scient. i naturvidenskab fra Århus Universitet og startede i BioMar i 1994 som kvalitetschef. I 1997 overtog han ansvaret for forskning- og udvikling for BioMar Danmark, og han indtrådte samtidig i ledelsen for BioMar Danmark. I 1999 fik Ole yderligere ansvaret for BioMar s forsknings og udviklingsaktiviteter i Frankrig og Grækenland. Siden 2007 har Ole været regional forsknings- og udviklingschef for BioMar Continental Europe. I den stilling har han bl.a. bidraget til at designe og implementere en ny forsknings- og udviklingsstrategi, en ny produktudviklingsproces og senest en række initiativer indenfor forretningsudvikling. Opdrætsbranchen har i de sidste år oplevet en stadigt mere turbulent situation på råvaremarkederne med voldsomme prisstigninger og store ændringer i udbuddet af råvarer. Ole har i denne situation drevet processen med at sikre, at BioMar fortsat kan levere en stabil og høj foderydelse og

5 den bedste totaløkonomi for vores kunder. Det er sket både igennem Oles ledelse af forsknings- og udviklingsafdelingen samt via en tæt involvering i BioMar s indkøbsaktiviteter og i en lang række projekter, der har forbedret effektiviteten på BioMar fabrikkerne rundtom i Europa. Med den baggrund er Ole den rette person til at efterfølge Lars i stillingen som administrerende direktør. Alle, der kender Lars Rahbæk, ved, at hans engagement og energi i høj grad har bidraget til udviklingen og konsolideringen af BioMar i det baltiske markedsområde igennem de seneste år. Vi vil benytte lejligheden til at takke Lars for en flot indsats for både BioMar og for dansk akvakultur generelt. Lars forlader dog ikke branchen, idet han til april vil tiltræde i en ny stilling hos Kærhede Dambrug ApS og Christian Jørgensen ApS. I en overgangsperiode indtil april 2013 vil Lars og Ole arbejde tæt sammen for at sikre kontinuiteten i forhold både kunder og andre samarbejdspartnere. Vi vil indenfor kort tid informere om, hvem der overtager posten som regional forsknings- og udviklingschef for BioMar Continental Europe efter Ole Christensen Vi skal også benytte lejligheden til at rette en stor og varm tak til Lars for mange års godt samarbejde i akvakulturens tjeneste. Vi har ikke mindst nydt godt af hans store indsigt i fiskefoder og vide udsyn over europæisk opdræts mangfoldigheder. Vi glæder os nu til at møde Lars på primærsiden, og vi byder Ole Christensen velkommen som ny administrerende direktør for BioMar. bag handelssager, og meget tyder på, at vi vil kunne mønstre en fuld besætning. Kompetencer Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret Strafferet leoni advokater Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen Tyrkisk statsstøtte Vi har haft møde med EU Kommissionen om sagen, hvor vi drøftede mulighederne for at indgive en formel klage over den tyrkiske statsstøtteordning. Vi var på mødet sekunderet af Alexis Massot fra advokat firmaet Gide i Bruxelles (specialister i statsstøttesager) og chefkonsulent Rikke Edsjö fra Landbrug og Fødevarers Bruxelles kontor. Mødet forløb godt, og kommissionen pegede på visse forhold, som skal afklares førend en klage kan indsendes. Dem arbejder vi nu på at udrede. Kidmosebæk dambrug ved Brande omlagt til økologisk produktion Kidmosebæk Dambrug ved Brande er nu godkendt af Fødevarestyrelsen til produktion af økologiske spisefisk samt økologiske yngel og sættefisk. Sidstnævnte med henblik på salg til videreproduktion på andre økologiske produktionsdambrug i ind- og udland. Ejeren Kjeld Jensen - glæder sig til at kunne levere økologiske yngel og sættefisk til det stadigt stigende antal økologiske dambrug en niche med vokseværk i branchen. Vi benyttede lejligheden til et frokostmøde med medlem af Europarlamentet Ole Christensen, som hjælper os med både denne sag, og den igangværende proces om ændring af forvaltningsplanen for ål. Det betyder meget, at vi har støtter i parlamentet, og vi er særdeles glade for Oles bistand i to så svære sager. Vi har endvidere arbejdet på at få støtte og opbakning hos vore europæiske kollegaer, og vi har nu formel opbakning fra Polen, UK, Tyskland og Frankrig. Vi håber/forventer, at vi i den nærmeste fremtid kan udvide listen med Spanien og Italien. Det betyder meget, at det er en samlet EU sektor, som står

6 Kidmosebæk Dambrug blev anlagt som et af de første ferskvandsdambrug i Vestjylland, allerede i Torsdag, den 17. januar 2013 lød startskuddet til et nyt kapitel i det gamle dambrugs driftshistorie: Dambruget, der har et tilladt årligt foderforbrug på 50 tons, er nu godkendt af Fødevarestyrelsen til økologisk fiskeopdræt. Dambruget er dermed nr. 8 i rækken af danske økologiske ferskvandsdambrug. Med omlægningen af Kidmosebæk Dambrug til økologi, er der taget et stort skridt mod sikring af tilstrækkelige mængder af økologiske yngel og sættefisk til de danske økologiske ferskvandsdambrug. Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen Dansk Akvakultur på telefon eller mobil Oplysningen skal være foreningen i hænde senest 1. marts. Så indsend jeres årsindberetiningsskema eller send en mail med forbruget til MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og viden til den danske akvakultur Indbydelse til informations- og opstartsmøde vedr. pilot certificering (ASC) af dambrug Den 11. marts vil der for medlemmer blive afholdt informations- og opstartsmøde vedr. pilot certificering (ASC) af dambrug. På mødet vil der bl.a. blive informeret om status for certificeringsprocesserne, og ud fra vores erfaring med pilot certificering af havbrug, vil vi orientere om processen omkring pilot certificering af dambrug. Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax Indbydelse og dagsorden kan ses på vores hjemmeside. En række dambrug har allerede udtrykt interesse for at deltage i pilotcertificering under ASC. Vi forventer, at den videre proces frem mod pilot certificering og følgegruppe vil blive besluttet på mødet. Såfremt du ønsker yderligere information eller vil deltage i mødet skal du tilmelde dig til Lisbeth Jess Plesner på danskakvakultur.dk eller på senest 4. marts. HUSK : Deadline for indsendelse af ansøgning om omlægningsstøtte til økologi!! x 136 med vand og fisk.indd :00 Den 1. marts 2013 skal ansøgninger om støtte til omlægning af akvakulturanlæg til økologisk drift være Naturerhvervsstyrelsen i hænde. Varde Kommune Dansk Akvakultur vil mødes med Varde Kommune den 25. februar omkring processen mod miljøgodkendelse af dambrug. Læs mere derom på: miljoevenlig_akvakultur.aspx?id=40191 Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen Dansk Akvakultur på telefon eller mobil Oplysning af forbrugt foder i 2012 Ifølge vedtægtermne 5 skal primærproducenterne oplyse om forbrugt foder fra det foregående år, til brug for beregning af antal stemmer på den kommende generalforsamlingen.

7

8

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke NYHEDSBREV December 2014 Told på tyrkiske ørreder EU Kommissionen har med virkning fra den 6. november indført midlertidig udligningstold på import af regnbueørred fra Tyrkiet. Baggrunden er den klage

Læs mere

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst NYHEDSBREV Juni 2015 Generalforsamling og årsmøder Vi afholdte vores generalforsamling tirsdag den 19. maj. Der var indlæg fra kontorchef Peter Kaarup fra Naturstyrelsen om udkast til vandområdeplaner,

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk NYHEDSBREV Februar 2016 Investeringstilskud 2014 og 2015 Dette nummer indeholder bl.a.: Ansøgningsperioden for tilskud til investeringer i akvakultur er i år fra den 4. februar til den 1. april 2016. Til

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev April 2013 Generalforsamling 2013 Vi afholder i år vores generalforsamling torsdag den 2. maj på Østergaards Hotel i Herning. Vi arbejder fortsat på programmet, som du i lighed med tidligere

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est Nyhedsbrev Oktober 2012 Samtidighed og vandindvinding Vi har gjort miljøstyrelsen opmærksom på visse problemer i forhold til samtidighedsprincippet og vandindvindingstilladelser. Vi bringer her miljøstyrelsens

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering.

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering. From: Stig Prüssing (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 10 Nov 2016 12:38:38 +0100 To: 'sfs@dma.dk';'kdi@kyst.dk';'mail@dkfisk.dk';'svana@svana.dk';'mst@mst.dk';'dn@dn.dk';'lbt@sportsfisker forbundet.dk';''mynd@aqua.dtu.dk'

Læs mere

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dato: Torsdag den 15. august 2013 kl. 15 Sted: Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, Vejle. Tilstede: Karl Iver Dahl-Madsen, Peter Holm, Jørgen Jøker Trachel,

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Nyhedsbrev Marts 2014 EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har den 15. februar besluttet at igangsætte både

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd:

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd: Nyhedsbrev Maj 2012 Generalforsamling 2012 Vor generalforsamling blev i år afholdt tirsdag den 8. maj på Golf Hotel i Viborg. Du kan læse formandens skriftlige beretning på de næste sider, og på vor hjemmeside

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger Nyhedsbrev December 2013 Danmark fri for VHS Dette nummer indeholder bl.a.: Efter næsten 60 års kamp kan vi nu erklære Danmark fri for VHS. Der er over tid gennemført utallige tiltag på at tøjle eller

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder

Læs mere

Massive investeringer i fiskeri og akvakultur

Massive investeringer i fiskeri og akvakultur Nyhedsbrev April 2012 Massive investeringer i fiskeri og akvakultur Alle folketingets partier står bag den aftale om fiskeriudvikling, som fødevareminister Mette Gjerskov offentliggjorde den 23. maj. Den

Læs mere

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter.

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter. Nyhedsbrev Juni 2013 AES Dette nummer indeholder bl.a.: Den 21. maj traf Ankenævnet for ATP afgørelse i vor klage af 31. maj 2012 over, at AES afslog at forrente de beløb, som AES har tilbagebetalt til

Læs mere

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA Økologisk fiskeproduktion DTU Aqua Teknologisk Institut ORAQUA Økologiske dambrug Dansk Akvakultur BioMar ALFRED JOKUMSEN Institut for Akvatiske Ressourcer DTU Aqua Nordsøen Forskerpark 1 DTU Aqua, Danmarks

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Ny AES sag under opsejling

Ny AES sag under opsejling Nyhedsbrev Juni 2012 Ny AES sag under opsejling Den 3. april rettede Kromann Reumert på vegne af os henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. I brevet anføres, at vi tiltræder opgørelsesmetoden

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen. GUDP fiskeri workshop 2013 1

Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen. GUDP fiskeri workshop 2013 1 Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen GUDP fiskeri workshop 2013 1 Introduktion Arbejdet med industrifisk siden 1978 Forskning og Ledelse Erhvervsforsker i 1986 Fraktionering

Læs mere

Vækstpakke fra Dansk Akvakultur

Vækstpakke fra Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Marts 2013 Vækstpakke fra Dansk Akvakultur Vi har fremsendt en effektiv, hurtig og billig vækstpakke til de relevante ministerier samt en række borgmestre. I pakken foreslås det, at vi udnytter

Læs mere

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener 28 millioner kr. til mere økologi Fødevareministeriet har afsat 28 millioner kr. i 2013 til at støtte omlægning til økologi i offentlige køkkener. De penge

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Akvakulturstatistik for 2011

Akvakulturstatistik for 2011 Nyhedsbrev November 2012 Akvakulturstatistik for 2011 NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort akvakulturstatistikken for 2011. Vi har opgjort udviklingen for perioden 2005 til 2011 i nedenstående tabel:

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. NYHEDSBREV Oktober 2015 Møde med Miljø- og Fødevareministeren Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. Den kyndige læser vil vide, at Regeringen arbejder

Læs mere

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA. Økologiske dambrug

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA. Økologiske dambrug Økologisk fiskeproduktion DTU Aqua Teknologisk Institut ORAQUA Økologiske dambrug Dansk Akvakultur BioMar ALFRED JOKUMSEN Institut for Akvatiske Ressourcer DTU Aqua Nordsøen Forskerpark 1 DTU Aqua, Danmarks

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

NYHEDSBREV. 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Hel økoørred i handlen fra i dag. Side 2 Import fra Tyrkiet

NYHEDSBREV. 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Hel økoørred i handlen fra i dag. Side 2 Import fra Tyrkiet NYHEDSBREV August 2015 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter Miljø- og Fødevareministeriet har i juli måned uddelt 100 mio. kr. til 16 fødevareprojekter, der skal bidrage til at skabe grøn vækst. Pengene

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Fisk og Det økologiske spisemærke Øko-opdræt tælles med som økologisk Konventionel opdræt tæller

Læs mere

Noter fra FEAP AGM 2009

Noter fra FEAP AGM 2009 Noter fra FEAP AGM 2009 Udvalg for laks og store ørreder Laks 2008: 722.000 tons (+ 19.000 rund). Priser: 2008 26,96 NOK/kg Værdi i 1. kvartal 2009 stigende foreløbig med 11% ifht. 2008. Mængdeestimat

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20.

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Center for Fiskeri (e post: fiskeri@naturerhverv.dk) Den 24. marts 2014 J. nr. 12 7133 000001 Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Vi kvitterer

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Ørreder fra danske økologiske havbrug på vej mod eksporteventyr

Ørreder fra danske økologiske havbrug på vej mod eksporteventyr Nyhedsbrev Oktober 2013 Ørreder fra danske økologiske havbrug på vej mod eksporteventyr Dette nummer indeholder bl.a.: En ny dansk eksportvare bliver i starten af oktober præsenteret på Anuga fødevaremessen

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP AKKURAT DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP ÅLEN en sand verdensborger Ålen er i den grad et barn af verdenshavene. Den

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur NYHEDSBREV September 2014 Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion Fødevarestyrelsen har gennem mange år krævet at dambrug, der afstryger rogn til konsum, skulle indhente speciel autorisation

Læs mere

Dambrugsbekendtgørelse

Dambrugsbekendtgørelse Nyhedsbrev December 2012 Dambrugsbekendtgørelse Vi har efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen rettet henvendelse til miljøstyrelsens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

NYHEDSBREV. Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Nyt RAS anlæg på vej i Norge

NYHEDSBREV. Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Nyt RAS anlæg på vej i Norge NYHEDSBREV August 2017 Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har indledt en midtvejsundersøgelse af tolden på import af portionsørreder fra

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 August 2000 STØTTE TIL FLØDE, SMØR OG KONCENTRERET SMØR Journal nr. Intv. 0617-81-00 August 2000 Støtte til fløde, smør

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev Maj 2013 Generalforsamling 2013 Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. maj afholdte vi den årlige generalforsamling på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen blev anvendt til årsmøder i fire

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 2015-29-22-01052 / 2015-8907 Den 9. oktober 2015 MFVM 437 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen 1 HVAD AFGØR OM FORBRUGERE I IND- OG UDLAND VIL KØBE DANSK ØKOLOGI? Øget værditilvækst kræver, at produkter har noget ekstra at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer Økologisk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Nyhedsbrev September 2013 Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Ny rapport påpeger, at fine bestande af vildfisk problemfrit kan sameksistere med dambrugsdrift og opstemninger, hvor der

Læs mere

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover NYHEDSBREV Juni 2014 Ja tak til fiskeopdræt Dette nummer indeholder bl.a.: Så klart er budskabet fra miljøminister Kirtsen Brosbøl i et debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Baggrunden er, at miljøstyrelsen

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Dette spor forfølger vi også med hjælp fra bl.a. landbrugets lobbyister i Bruxelles.

Dette spor forfølger vi også med hjælp fra bl.a. landbrugets lobbyister i Bruxelles. Nyhedsbrev Januar 2013 Tyrkisk statsstøtte EU Kommissionen har nu svaret på de spørgsmål, som Ole Christensen (MEP) stillede om den tyrkiske statsstøtte til akvakultur. Det fremgår af svaret, at Kommissionen

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Bekendtgørelsen indeholder tre tilskudsordninger. Den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt- Justeret placering.

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt- Justeret placering. From: Stig Prüssing (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 10 Nov 2016 11:49:17 +0100 To: 'sfs@dma.dk';'kdi@kyst.dk';'mail@dkfisk.dk';'svana@svana.dk';'mst@mst.dk';'dn@dn.dk';'lbt@sportsfisker forbundet.dk';''mynd@aqua.dtu.dk'

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed NYHEDSBREV November 2015 Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. november åbnede NaturErhvervstyrelsen to nye støtteordninger under Den Europæiske

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år?

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år? Markedsorientering i Dambrugsbranchen En utopi eller realitet om føje år? Disponering Hvorfor så svag reaktion på rapporten Den markedsmæssige situation her og nu Hvor er branchen på vej hen Hvorfor ingen

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC)

PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC) PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014 4 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet NYHEDSBREV Marts 2015 EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet Den 26. februar indførte EU en endelig udligningstold på mellem 6,7 og 9,5 % på import af portionsørreder fra Tyrkiet.

Læs mere

DLG. v. Torben Thomsen

DLG. v. Torben Thomsen DLG v. Torben Thomsen Overblik Blandt Europas største landbrugsselskaber Aktiviteter i mere end 20 lande Blandt de største eksportører af maltbyg, sædekorn, foderog brødkorn samt raps i EU Fakta om DLG

Læs mere