En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST"

Transkript

1 En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / AUGUST 2011

2 2 Indhold INDHOLD Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST Sådan gør du: Praktiserende læger Sådan gør du: Kiropraktorer Praksisdeklaration Tjekliste inden start Spørgsmål, der går igen Sådan får du digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR Lokationsnumre til REFHOST MedCom informationsmøder om Henvisningshotellet Kiropraktorsystemer E-kommunikation med praktiserende læger Kontaktpersoner REFHOST Hotline Hotline Digital Signatur (DanID) Sundhed.dk Udgivet i august 2011 af MedCom i samarbejde med Danske Regioner Dansk Kiropraktor Forening Datagruppen MultiMed Tilrettelægning og redigering: arki tekst kommunikation Layout og tegninger: Christen Tofte Grafisk Tegnestue Forsidefoto: Claus Haagensen/chiliarkiv.dk Tryk: One2one, oplag 1000 stk. ISBN-nummer:

3 Henvisningshotellet en introduktion 3 I forbindelse med indgåelse af overenskomst med Dansk Kiropraktor Forening i 2010 er det aftalt, at kiropraktorer kan tilsluttes Henvisningshotellet. Formålet er at understøtte den faglige dialog mellem almen praksis og kiropraktorerne med elektroniske oplysninger i form af henvisninger fra lægepraksis. Alle almene lægepraksis har i dag elektroniske journalsystemer, der kan sende elektroniske henvisninger til fodterapeuter, speciallæger, fysioterapeuter, psykologer og kiropraktorer. Til kiropraktorer anvendes en speciallægehenvisning. På MedComs hjemmeside findes en oversigt over, hvilke lægesystemer der er godkendt til at sende disse henvisninger. Webadressen er: INTRODUKTION Fremsendelse af henvisninger er ikke obligatorisk og sker kun efter nærmere aftale mellem kiropraktoren og den praktiserende læge. Henvisningshotellet anvendes på samme måde, som det i dag anvendes til speciallæger, fysioterapeuter mv. Formålet med Henvisningshotellet er, at henvisninger fra almene læger til speciallægehjælp, fysioterapibehandling, psykologhjælp, fodterapi og nu også kiropraktik kan sendes elektronisk, uden at man på forhånd vælger en bestemt behandler. Patienterne kan vælge frit mellem de aktuelle behandlere. Henvisningen opbevares på Henvisningshotellet, indtil den afhentes af den behandler, som patienten vælger. Kiropraktorer Kiropraktorer kan nu tilsluttes REFHOST og kan dermed modtage elektroniske henvisninger fra lægepraksis. Henvisninger fra lægepraksis sendes elektronisk og kan sendes direkte til REFHOST. Til et aktuelt rygprojekt (ULRUS) i Region Syddanmark skal der allerede nu anvendes elektronisk henvisning på de patienter, der deltager i projektet. peut, psykolog eller kiropraktor. Henvisninger bliver i disse tilfælde også opbevaret på Henvisningshotellet som en kopi og kan anvendes af anden behandler. Efter aftale mellem patient og læge kan en elektronisk henvisning også sendes direkte til en bestemt fodterapeut, speciallæge, fysiotera-

4 4 Sådan fungerer REFHOST INTRODUKTION Arbejdsgangen hos den praktiserende læge er den samme, uanset om henvisningen retter sig mod speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, fodterapeuter eller kiropraktorer. Lægen skal blot anvende den type henvisning, der retter sig mod den relevante behandlergruppe. Til kiropraktorer anvendes almindelig speciallægehenvisning. 1. Den praktiserende læge laver en speciallægehenvisning til kiropraktoren i sit edb-system, vælger det speciale, som patienten skal henvises til, og sender den som EDIFACT på helt sædvanlig måde. Alternativt kan den praktiserende læge direkte vælge den kiropraktor, der skal have henvisningen, og sende den som EDIFACT. 2. Henvisningen modtages på REF- HOST, som returnerer en positiv kvittering. Alternativt sendes en negativ kvittering ved defekte henvisninger. 3. Patienten henvender sig herefter til kiropraktoren og bestiller en tid til behandling. og kan evt. gennemlæses (prævisiteres). Den kan ved et simpelt valg hentes ned som EDIFACT i behandlerens IT-system alternativt printes den ud på behandlerens printer eller begge dele samtidigt. Har kiropraktoren ikke et IT-system med integreret kald, kan han eller hun få adgang til patientens henvisning ved at logge på med digital signatur og indtaste patientens CPR-nummer. 4. Den henvisende læge kan vælge at få en kvittering i form af en korrespondancemeddelelse fra REF- HOST, når patienten har bestilt tid dvs. har taget henvisningen i brug. Det er gratis Via internetadressen logger kiropraktoren sig på REFHOST ved hjælp af sit IT-systems integrerede REFHOST-kald og digital signatur. Patientens henvisning hvis den findes i det pågældende speciale er allerede fundet frem Brugen af REFHOST, herunder forsendelse af EDI-henvisninger og modtagelse af disse, er gratis for læger, speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, fodterapeuter og kiropraktorer. Driften betales af regionernes praksisafdelinger (sygesikringerne). Der sendes en positiv/negativ kvittering til REFHOST fra kiropraktorens system. Ved fremsendelse af negativ kvittering håndteres dette af REFHOST. 5. Når gyldighedsperioden for en henvisning i et speciale er udløbet, kan den henvisende læge få besked, hvis henvisningen ikke er afhentet. Det sker via en almindelig korrespondancemeddelelse med et standardsvar. Denne funktion er valgfri for den henvisende læge og kan slås til/fra af lægen. Datagruppen MultiMed, Vejle, varetager driften af REFHOST.

5 5 Henvisninger, der ønskes fremsendt til en bestemt kiropraktor, kan sendes direkte som EDIFACT, og kiropraktoren vil modtage den direkte i sit edb-journalsystem. Henvisningen gemmes samtidig på REFHOST, så den kan anvendes af andre kiropraktorer, hvis patienten ønsker behandlingen hos en anden behandler. For eksempel ved lange ventetider, ferie, flytning mv. REFHOST opbevarer henvisninger i gyldighedsperioden, så de evt. kan genhentes ved tekniske problemer og lignende. En henvisnings historie er altid synlig i forbindelse med opslaget på en bestemt patients henvisning. Kiropraktorer Funktionen af REFHOST for kiropraktorer er helt analog med den, der anvendes hos speciallæger, fysioterapeuter, psykologer og fodterapeuter. Kiropraktorer, der ikke har et ITjournalsystem, kan hente henvisningen ved brug af almindelig internetadgang og digital signatur og printe henvisningen ud på almindeligt papir. Fysioterapeuter/psykologer/fodterapeuter/ speciallæger og kiropraktorer kan kun se henvisninger til eget speciale og har altså ikke adgang til patientens henvisninger i andre specialer. INTRODUKTION Patient Praktiserende læge 1.Henvisning 6.Hentes Kiropraktor 3.Tidsbestilling VANS Patient 2.Opbevaring 5.Findes frem 4.www.refhost.dk Fig. 1. Systemets indbyggede mulighed for at sende kvitteringer er udeladt på tegningen for overskuelighedens skyld. REFHOST

6 6 Sådan gør du: Praktiserende læger PRAKTISERENDE LÆGER Lav en henvisning til kiropraktik En speciallægehenvisning udfyldes i IT-journalsystemet ved valg af den pågældende skabelon til speciallæger. Henvisningen lægges ud til godkendelse og kan sendes som EDIFACT. Send en henvisning Henvisningen kan sendes: til specialet uden valg af bestemt kiropraktor. Her vælges det pågældende speciales REF- HOST-lokationsnummer ud fra listen. (Se side 20 21). direkte til kiropraktoren ved valg af dennes EDI-lokationsnummer ud fra oversigten i dit eget journalsystem. Modtag kvittering Er dit system sat op til anmodning om kvittering ved afsendelse af henvisninger, vil REFHOST sende en positiv kvittering tilbage, så snart henvisningen er modtaget.det sker som oftest i løbet af få minutter. Er der en teknisk fejl i henvisningen returneres en negativ kvittering. Dette betyder, at henvisningen ikke er modtaget. Korrespondancebrev REFHOST kan sende et korrespondancebrev til den henvisende praktiserende læge, om at patientens henvisning er taget i brug af en kiropraktor (fig. 4). Denne funktion kan du til-/fravælge på REFHOST. Fig. 2 Specialernes REFHOST-lokationsnumre vil normalt være med i lægesystemernes opdatering efteråret Første henvisningtilmelding Når du sender den første henvisning, vil du blive adviseret om ovenstående funktion via en korrespondancemeddelelse. Skulle den meddelelse blive overset eller glemt, kan du henvende dig til REF- HOST Hotline og få gensendt din adgangsmulighed med henblik på redigering af klinikkens adviseringsmuligheder (fig. 3). Henvisning udløbet Henvisninger til kiropraktik har ikke nogen fast gyldighedsperiode, men der vælges normalt seks måneder som ved speciallæger. Har patienten ikke anvendt henvisningen inden gyldighedsperioden

7 7 udløber, kan der sendes et korrespondancebrev fra REFHOST til den henvisende læge (fig. 6). Denne funktion kan du til-/fravælge på REFHOST. Statusmeddelelse Har patienten ikke anvendt henvisningen inden 45 dage dvs. truffet aftale med en kiropraktor, kan der sendes et korrespondancebrev fra REFHOST til henvisende læge (fig. 5). Denne funktion kan du til-/fravælge på REFHOST. Kommunikationen mellem kiropraktorer og almen lægepraksis kan generelt ske elektronisk ved brug af MedCom-standarder. Fig. 3 PRAKTISERENDE LÆGER Information til patienten Henvisende læge bør informere patienten om, at der er sendt en elektronisk henvisning til Henvisningshotellet, og at patienten selv skal kontakte den kiropraktor, som han eller hun ønsker at bruge. Informationer om den enkelte kiropraktor kan patienterne finde i telefonbøgerne, på under vejviser (se fig. 2), samt på Nettet: De gule Sider og Krak. Fig. 4 Vælger patient og læge at sende henvisningen til en bestemt kiropraktor aftales fremgangsmåden med patienten. Fig. 5 Henvisning til kiropraktorer I et aktuelt rygprojekt (ULRUS) i Region Syddanmark fremsendes elektronisk henvisning på de patienter, der deltager. Fig. 6

8 8 PRAKTISERENDE LÆGER Du kan få hjælp tre steder 1. Kontaktperson I hver region er der en kontaktperson normalt datakonsulenten som man kan spørge til råds om anvendelsen af REFHOST. På bagsiden af denne brochure findes en liste over de enkelte regioners kontaktpersoner med telefonnummer, træffetid og mailadresse. 2. Serviceside REFHOST har en serviceside på nettet. Den finder du ved at klikke på REFHOST-ikonet i øverste venstre hjørne på REFHOST, eller ved at taste i internet-browserens adressefelt. 3. Hotline REFHOST Hotline kan besvare tekniske spørgsmål. Hotlinen kan kontaktes alle hverdage kl på: Telefon: Også værd at vide Lægepraksis med dispensation for brug af IT Har lægepraksis dispensation fra anskaffelse af IT skal der stadigvæk anvendes en papirhenvisning. Kiropraktorer, der ikke har IT/Lokationsnummer Her sendes henvisningen også elektronisk, men altid til REFHOST. Kiropraktoren, der ikke har IT, kan så via internettet og brug af digital signatur få adgang til at se henvisningen og skrive den ud på sin printer. Pris for brug af REFHOST Det koster ikke noget at sende henvisninger til speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, fodterapeuter og kiropraktorer via REFHOST. EDIFACT-afgiften betales af regionens praksisafdeling. Kiropraktorer skal have IT Senest 1. oktober 2013 skal alle kiropraktorer anvende et IT-system (praksissystem), der kan håndtere godkendte MedCom-standarder for elektronisk kommunikation i sundhedsvæsenet samt anvende elektronisk journalføring.

9 Sådan gør du: Kiropraktorer 9 Hvad kræves af IT-løsningen hos kiropraktorer: 1. For at kunne modtage elektroniske henvisninger skal du have et journalsystem, der er godkendt af MedCom (http://www. medcom.dk/ wm111422). I dag er flere kiropraktorsystemer godkendt til at kunne modtage de speciallægehenvisninger, som anvendes til kiropraktorer. 2. Du skal have internetadgang. 3. Du skal have en medarbejder digital signatur med tilknyttet CPRnummer installeret på dit IT-system. Læs på side 18 19, hvordan du installerer signaturen, og hvor du henter hjælp til dette. Fig Alle MedCom-godkendte kiropraktor-systemer har implementeret et Integreret kald på patientens stamkort. Herfra får du direkte adgang til REFHOST med overførsel af patientens CPR-nummer. 5. Har du ikke kaldet fra pkt. 4, skal du evt. have installeret et såkaldt REFHOST-minikald på computerens skrivebord, så link til REF- HOST sker uden yderligere indtastning. Herefter skal du kun indtaste adgangskoden til digital signatur. REFHOST-minikaldet får du fra REF- HOST Hotline eller hos datakonsulenten. 6. Til afregningen vil det være en fordel, at du har en magnetkortlæser til dit IT-system, så du kan registrere patientens besøg ved at bruge det gule sundhedskort. Dine medarbejdere skal have adgang til REFHOST Alle kiropraktorklinikker er fra driftsstart oprettet i REFHOST, og indehaverne får med almindelig post tilsendt brev med brugernavn og adgangskode til REFHOSTs administrationsmodul, back end. Her tildeler eller ophæver klinikkens ejer, administratoren, andet klinikpersonales adgang til REF- HOST. Adgangen til REFHOSTs backend fås på adressen: backend.refhost.dk (uden www). Under menupunktet Brugere listes klinikkens aktuelle brugere. Listen kan revideres efter behov, hvis der sker udskiftning i klinikkens personale. Behandlere uden elektronisk journalsystem Har du ikke et IT-system, skal du have en PC med internetadgang, en printer og have installeret en digital signatur. Et REFHOST-minikald placeret på computerens skrivebord letter brugen. Dette får du fra REFHOSTHotline. KIROPRAKTORER

10 10 KIROPRAKTORER Adgang til henvisninger på REFHOST Patienten kontakter dig og fortæller, at der er sendt en henvisning fra den praktiserende læge. Du kan hente henvisningen på tre måder: Fig. 8 A: Du slår patienten op i dit eget IT-system og kalder internetadressen ved hjælp af dit systems integrerede REFHOSTkald og digital signatur. Patientens henvisning hvis den findes inden for kiropraktik er nu fundet frem og vises i oversigten (fig. 10). Fig. 9 Fig. 10 Er patienten ikke oprettet i dit eget IT-system, kan det integrerede REF- HOST-kald også anvendes, men CPR-nummeret skal så indtastes i REFHOST for at kunne foretage en søgning på patientens henvisning (fig. 9). B: Har du ikke et IT-system med integreret REFHOST-kald, kan du ved hjælp af REFHOST-Minikald og digital signatur med efterfølgende indtastning af patientens CPR-nummer også få adgang til patientens henvisning (fig ). REFHOST- Minikaldet fås ved henvendelse til REFHOST Hotline. C: Du slår op på REFHOST på internetadressen og logger ind med brug af digital signatur (fig. 8), indtaster patientens CPR-nummer (fig. 9), og oversigt over patientens henvisninger vises. Fig. 11

11 11 Håndtering af henvisningen Tryk: Prævisiter for at læse henvisningen. Kommandoen Prævisiter bruges for eventuelt at gennemse henvisningen eller få en udskrift, inden du booker en tid til patienten. Eventuelle billeder vedhæftet til henvisningen kan også vises på REFHOST (fig. 11). Tryk: Hent for at modtage henvisningen som EDIFACT. Som supplement kan du samtidig printe henvisningen ud på din printer. Det sidste er altid nødvendigt, hvis du ikke kan modtage EDIFACT-meddelelser. Henvisningen er nu modtaget, og det er markeret, hvem der har hentet den (fig. 12). Fig. 12 Besked til den henvisende læge Den henvisende læge kan automatisk modtage en positiv kvittering, når henvisningen er modtaget på REFHOST. KIROPRAKTORER Tryk: Historik for at se henvisningens historie. Her kan man se, om henvisningen har været taget eller blot prævisiteret af anden behandler, været sendt direkte, om den har været genfremsendt eller genudskrevet til dig, for eksempel på grund af tekniske problemer (fig. 12). Når henvisningen sendes direkte til dig Hvis den praktiserende læge sender en EDI-henvisning direkte til dig, læser du den ind på helt sædvanlig måde sammen med andre EDIdokumenter og meddeler patienten et bookingtidspunkt, eller anvender aftalt procedure. Henvisningen findes også på REF- HOST i kopi, så patienten evt. kan henvende sig til anden behandler. Hvis den henvisende læge ønsker det, får han eller hun automatisk besked om, at henvisningen er taget i brug (fig. 13, side 12). Er der fejl i forbindelse med modtagelsen af en henvisning fra REF- HOST, sender REFHOST automatisk en negativ kvittering til REFHOST Hotline, som derefter tager hånd om problemet. Afregning til praksisenheden (sygesikringen) Ved modtagelse af elektroniske henvisninger i Region Syddanmarks ULRUS projekt vil IT-kiropraktorsystemet automatisk markere på den elektroniske MEDRUC-afregning, at der foreligger en elektronisk henvisning. Du skal altså ikke indsende noget bilag i form af henvisningsdokumentation.

12 12 KIROPRAKTORER Patienten fortryder Fortryder patienten valget af kiropraktor, kan han eller hun aflyse aftalen og vælge en ny kiropraktor. Henvisningen gemmes på REFHOST i den aktuelle gyldighedsperiode. Historikken dokumenterer henvisningens forløb, ligesom loggen dokumenterer dette. Den kiropraktor, der mister henvisningen, får automatisk besked via en EDI-korrespondancemeddelelse, om at patienten har valgt en anden kiropraktor (fig. 14). Patienten møder ikke op Denne situation håndteres som i dag efter gældende aftaler. Fig. 13 Fig. 14 Statusmeddelelse Har patienten ikke anvendt henvisningen inden 45 dage dvs. truffet aftale med en kiropraktor kan der sendes et korrespondancebrev fra REFHOST til henvisende læge med standardteksten: Der er gået 45 dage, og patienten har endnu ikke benyttet den fremsendte henvisning (fig. 15). Denne funktion kan henvisende læge til-/fravælge på REFHOST. Gyldighedsperiode for henvisning Fig. 15 Fig. 16 Der er i dag ikke henvisningspligt fra læger til kiropraktorer, derfor er der ikke nogen gyldighedsperiode for elektroniske henvisninger til kiropraktik. Af praktiske grunde vælges dog samme periode, som i dag gælder for speciallægeområdet, så ubrugte henvisninger automatisk slettes efter 6 måneder. Ved udløbet af gyldighedsperioden kan den henvisende læge adviseres med en automatisk korrespondancemeddelelse fra REFHOST (fig. 16).

13 13 Anskaffelse og installation af digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR Har du ikke allerede en digital signatur installeret, skal du bestille en hos DanID, og det skal være en medarbejdersignatur (LRA med CPR). Du går ind på klikker på menupunktet: Bestil digital signatur, og følger skærmbillederne. Det koster normalt 750 kr. plus en årlig afgift, der i dag er godt 100 kr. Installationen kan være lidt besværlig, så du kan med fordel få hjælp hos din edb-systemleverandør eller den lokale datakonsulent. Hjælp til REFHOST Hotline: Telefon: (Hverdage kl ) Mail: Internetsitet: REFHOST-leverandøren har etableret en hotlineservice, der kan bistå med hjælp ved tekniske problemer og den drift, der vedrører REFHOST. Problemer med kiropraktor-systemerne rettes til kiropraktorsystemleverandøren, og problemer og spørgsmål om digital signatur rettes til DanID, Hotline (se bagsiden af brochuren). Regionens kontaktpersoner Regionerne bistår med vejledning til kiropraktorerne. I et begrænset omfang vil de kunne være behjælpelige med installation af digital signatur. Konsulenternes kontaktadresser og kontakttelefonnumre findes på bagsiden af denne brochure. KIROPRAKTORER Foto: Dansk Kiropraktor Forening. Fotograf: Uffe Johansen. OBS: REFHOST Hotline kan ikke bistå med hjælp med installationen af digital signatur. Informationsmøder I august 2011 afholdes der informationsmøde for kiropraktorer i Region Syddanmark. Efter behov vil møder kunne afholdes i de øvrige regioner. REFHOST Henvisningshotellet bliver gennemgået og de praktiske ting om brugen bliver vist, herunder brugen af digital signatur. Information om møderne vil ske via regionens kiropraktorkonsulent eller tilsvarende. Øvelse i brugen/ leg med REFHOST En testhenvisning på en testperson: : Nancy Ann Berggren er lagt på REFHOST og kan hentes til øveformål.

14 14 Praksisdeklaration PRAKSISDEKLARATION Den enkelte kiropraktor skal udarbejde en praksisdeklaration med uddybende information om sin klinik, som patienterne kan bruge ved valg af kiropraktor. Praksisdeklarationen offentliggøres på den fælles offentlige sundhedsportal, Sundhed.dk Sådan redigerer du klinikoplysninger på Sundhed.dk: Min sundhed.dk l Min sundhedsfaglige forside l Patientdata l Aftalebogen l Klinikadministration Praksis- og Afregningsportalen l Litteratursøgning l Gå ind på: l Log på sundhed.dk med din sundhedsfaglige digitale signatur l Klik på Klinikadministration (venstre side, i boksen Min sundhed.dk ) l Klik på Praksis- og Afregningsportalen l Klik på Praksisoplysninger Her skal du vedligeholde følgende oplysninger: l Hjemmeside- og mailadresse l Fax l Mobil l Hemmeligt telefonnummer l Faciliteter (handicapadgang, legerum etc.) l Træffetider l Fravær l Aktuel- og generel praksisinformation l Billede (denne funktion virker ikke pt.) Øvrige oplysninger vedligeholdes af yderadministrationen i din region For kiropraktorer uden ydernummer kan øvrige data vedligeholdes af Dansk Kiropraktor Forening: l Navn på organisation (kliniknavn) l Navn på ejer/ejere l Køn, alder og anciennitet på ejer/ejere l Adresse l Telefonnummer (kun hovednummer) l Navne på tilknyttede behandlere samt køn, alder og anciennitet Fra 1. april 2011 skal alle kiropraktorer indhente oplysninger om deres afregning på sundhed.dk

15 Tjekliste inden start 15 Kiropraktorer 1. Du skal have et IT-kiropraktorsystem, der er godkendt af Med- Com (http://www.medcom.dk/ wm111422) eller i hvert fald en PC med printer. 2. Du skal have internetadgang. 3. Du skal have installeret digital signatur (medarbejdersignatur LRA med CPR). Se side 18 19, DanID support på telefon eller https://www.nets-danid.dk/ kundeservice/. Kontaktpersoner i regionerne eller din leverandør kan også hjælpe. Almen læger 1. Installér lokationsnummer på kiropraktik til Henvisningshotellet Se listen på side Fås evt. lagt ind fra lægesystemleverandøren sammen med efterår opdateringen, hvis den ikke allerede er med. 3. Tjek om dit lægesystem er godkendt til at sende EDI-henvisninger, også til speciallæger. Se her: wm TJEKLISTE 4. Kontrollér evt., at dine oplysninger på SOR er korrekte. Oversigt med oplysninger fås fra din leverandør, eller fra på MedComs hjemmeside (http:// 5. Tilmeld dine medarbejdere i REFHOST backend. Se side Instruér personalet i brugen af REFHOST. 7. Bestil et EDIFACT-lokationsnummer gratis hos Sundhedsstyrelsen. Det er nemmest gennem din IT-leverandør. Eller her: %20og%20statistik/Klassifikationer/SOR/SOR_netblanket.aspx Beregn 1 2 ugers ekspeditionstid. EDIFACT/EDI EDI betyder Electronic Data Interchange, dvs. elektronisk udveksling af strukturerede data mellem virksomheders computere med et minimum af manuel behandling. EDI benyttes bl.a. i sundhedssektoren til elektronisk udveksling af recepter, laboratoriesvar og udskrivningsbreve (epikriser). VANS VANS (Value Added Network Services) er en distributionscentral til udveksling af EDI-meddelelserne. Afsender og modtagere identificeres ved hjælp af lokationsnumre. Lokationsnummer Lokationsnummeret er et nummer, der i den elektroniske dataudveksling entydigt identificerer den pågældende indehaver af nummeret.

16 16 Spørgsmål, der går igen SPØRGSMÅL Patienten henvender sig ikke til kiropraktoren Den henvisende læge kan adviseres om patientens manglende anvendelse af henvisningen. (Se under punktet: Statusmeddelelse på side 12). Patienten har valgt en bestemt kiropraktor, men ønsker en anden Den kiropraktor, der mister patienten måske pga. for lang ventetid adviseres om patientens fravalg. (Se under punktet: Patienten fortryder på side 12). Patienten fortryder sit valg Patienten kan henvende sig til anden kiropraktor f.eks. på grund af flytning eller for at opnå kortere ventetid. (Se under punktet: Patienten fortryder på side 12). Henvisningen er ikke på hotellet Henvisningen kan være sendt under forkert speciale og er derfor ikke synlig for den pågældende kiropraktor. Dette kan REFHOST Hotline korrigere. Henvisningen er udløbet REFHOST kan advisere henvisende læge om ubenyttede, slettede henvisninger. Kiropraktoren har ikke EDI/IT Henvisningen sendes altid direkte til REFHOST, hvis behandlende kiropraktor ikke har EDI. Mindstekravet for behandlere er adgang til internettet for visning og udskrift af en henvisning. Min digitale signatur virker ikke REFHOST Hotline kan kontaktes, så behandleren kan få midlertidig adgang til sit speciales henvisninger ved hjælp af password og kodeord. Den mulighed kan kun benyttes i nødstilfælde og er tidsbegrænset. Fornyelse af evt. udløbet digital signatur kan ske ved at kontakte DanID. Det tager kun et par dage. Jeg har dispensation for brug af IT Henvisende læger med dispensation for brug af IT anvender papirhenvisning som hidtil. Speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, fodterapeuter og kiropraktorer kan via hjemmesiden: få et print af henvisningen.

17 17 SPØRGSMÅL Foto: Claus Haagensen/chiliarkiv.dk Mit IT-system er nede, hvad gør jeg? Selv om eget IT-system er nede, kan REFHOST kontaktes ved simpel login direkte på adressen: Det forudsættes selvfølgelig, at du stadig har internetadgang eller kan skaffe dig det i nærheden af din arbejdsplads. IT-linierne/internettet er nede REFHOST kan kun kontaktes via internettet enhver linie kan anvendes, f.eks. almindelige bredbåndslinier, GPRS eller 3G. Driftperioder/ servicevinduer REFHOSTs servicevinduer vil blive annonceret mindst 8 dage forud på service-sitet og vil normalt ligge mellem og 7.00 på hverdage eller i weekenden. Kan andre se min henvisning? Kun de kiropraktorer, der har samme speciale som den oprindelige henvisning er tiltænkt, kan se henvisningen. Alle opslag på en henvisning bliver logget. Patienten har ikke et dansk personnummer Har patienten et ikke-gyldigt CPReller et erstatnings-cpr-nummer, skal henvisningen sendes direkte til en kiropraktor. Hvor finder jeg REFHOST service-site? On line hjælp på eller ved at klikke på REFHOST-logoet øverst til venstre på REFHOST.

18 18 Sådan får du digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR DIGITAL SIGNATUR Fig.17 Hver klinik skal have en administrator, som efterfølgende gratis kan bestille og administrere digitale signaturer til øvrige ansatte i klinikken Administrator A: Bestilling af digital signatur til administrator i klinikken l Du skal bruge: Klinik CVR-nummer (SE-nr.) og dit CPR-nummer og en printer. l Gå ind på og klik på bestil digital signatur (fig. 17). Vælg Næste. Vælg om du bestiller på egne vegne eller for en anden person. I skærmbilledet oplysninger : Indtast CVR-nummer. Indtast adresse. Vælg Næste. I skærmbilledet Signer digitalt eller i hånden : Vælg Jeg vil udskrive og indsende aftale pr. brev, via fax eller scanne og sende via . Vælg Næste. I feltet Bemyndiget i Virksomheden: Vælg Ledelsestitel (f.eks. ejer). Kontroller og accepter Virksomhedsadressen. Vælg Næste og indtast CPRnummer. l Til slut skal du udskrive og underskrive en aftaleblanket, der sendes til DanID (gerne med fax). l Herefter modtager du med det samme to s og inden for et par dage et brev med en installationskode. B: Installering af digital signatur på PC l Du skal bruge: Mail og brev fra DanID med installationskode. l Åbn den , der indeholder et link til en hjemmeside, der starter med https://ds.danid.dk/ xxxx.xxxxx (xxxxxxxx er tal). l Klik på linket. Ving af, at du accepterer betingelserne. l Vælg næste. Dine sikkerhedsindstillinger kan blokere for installation. Ved hver blokering skal du tillade kørsel. Installationsprogrammet starter forfra. l Du bliver sikkert bedt om at installere et Java-program undervejs. Det skal du acceptere ellers kan du ikke komme videre. l Indtast installationskoden fra brevet modtaget fra DanID. l Vælg næste. l I forbindelse med installationen skal du lave en adgangskode. Krav til kode er: Minimum otte karakterer, minimum et STORT bogstav, et lille bogstav og et tal. Koden skal gentages. l Husk, du skal aktivere den digitale signatur inden 30 dage fra du har bestilt den.

19 19 Medarbejdere i klinikken Administratoren kan udstede signaturer til medarbejdere/kolleger eller klinikpersonale, der arbejder under samme CVR-nummer. Når en medarbejder er blevet oprettet, modtages en mail fra DanID og senere med almindelig post et pinkodebrev med installationskode, hvorefter installationen skal gennemføres inden 30 dage, som beskrevet i mailen. A: Bestilling af digital signatur til medarbejdere l Bestillingen skal foretages af administrator. l Du skal bruge: Medarbejderens CPR-nummer. l Gå ind på internettet og skriv adressen https://danid.dk/lra/ i adresselinjen. l Log på med din digitale signatur. l Vælg Opret bruger og udfyld felterne markeret med * (som mailadresse er det hensigtsmæssigt at anvende klinikkens mailadresse). Husk at udfylde felt med CPR-nummer. l Klik på Opret bruger. B: Installering af digital signatur på PC l Klik på linket ving af, at du accepterer betingelserne. l Indtast installationskoden fra brevet. Dine sikkerhedsindstillinger kan blokere for installation. Ved hver blokering skal du tillade kørsel. Installationsprogrammet starter forfra. l I forbindelse med installationen skal du lave en adgangskode. Krav til kode er: Minimum otte karakterer, minimum et STORT bogstav, et lille bogstav og et tal. Koden skal gentages. Foto: Søren Wesseltoft/chiliarkiv.dk DIGITAL SIGNATUR Installering af medarbejdersignatur skal foretages af medarbejderen selv. l Du skal bruge: Mail og brev fra DanID med installationskode. l Åbn den , der indeholder et link til en hjemmeside, https://ds.danid.dk/xxxx.xxxxx (xxxxxxxx er tal). Pris Kiropraktorer skal selv betale for oprettelsen af digital medarbejdersignatur med LRA. Der betales kun for administratoren i klinikken og ikke for medarbejdere. Det koster i alt normalt 750 kr. plus et kvartalsabonnement på pt. 27 kr.

20 20 Lokationsnumre til REFHOST LOKATIONSNUMRE Lokationsnr. Speciale Modtager REFHOST Dermato-Venerologi Henvisningshotellet REFHOST Øjenlæger Henvisningshotellet REFHOST Ørelæger Henvisningshotellet REFHOST Gynækologer Henvisningshotellet REFHOST Psykiatere Henvisningshotellet REFHOST Kirurgi Henvisningshotellet REFHOST Ortopædisk kirurgi Henvisningshotellet REFHOST Plastikkirurgi Henvisningshotellet REFHOST Pædiatri Henvisningshotellet REFHOST Børne- og Ungdomspsykiatri Henvisningshotellet REFHOST Intern Medicin Henvisningshotellet REFHOST Tropesygdomme Henvisningshotellet REFHOST Reumatologi/ Fysiurgi Henvisningshotellet REFHOST Neuromedicin Henvisningshotellet REFHOST Klinisk Kemi Henvisningshotellet REFHOST Diagnostisk Radiologi Henvisningshotellet REFHOST Patologi Henvisningshotellet REFHOST Anæstesiologi Henvisningshotellet REFHOST Psykologi Henvisningshotellet REFHOST Fysioterapi Henvisningshotellet REFHOST Fodterapi Henvisningshotellet REFHOST Kiropraktor Henvisningshotellet REFHOST Tandlæger Henvisningshotellet Meddelelser fra REFHOST REFHOST Henvisningshotellet Henvisningshotellet

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / 2. UDGAVE OKTOBER 2013 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter Henvisningshotellet REFHOST MC-S226 / APRIL 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

Henvisningshotellet REFHOST

Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST Nu også til fysioterapeuter og psykologer MC-S215 / JANUAR 2009 2 Indhold INDHOLD 03

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan

Læs mere

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk et interaktivt skema til måling af Hjemmeblodtryk 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Vejledning i VIAS 4.3 Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Bemærk: Denne vejledning er henvendt til leverandører, der leverer ydelser i forbindelse med koordineringen

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Fælles Medicinkort

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere