TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Kvalitetsrapport 2013/ Afholdelse af 1-dagsarrangement omkring Folkeskolereformen...5 Bilagsoversigt...6 1

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/2121 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. Dagsorden blev udvidet med punkt omkring afholdelse af arrangement (seminar) i foråret 2015 omkring den nye Folkeskolereform. 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Kvalitetsrapport 2013/14 Åben sag Sagsnr.: 14/15441 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14. Det er forvaltningen der udsender kvalitetsrapporten i høring, men forvaltningen ønsker at præsentere dem for Børne- og Skoleudvalget forinden høring i skolebestyrelserne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen tilstræber med kvalitetsrapporten at give en samlet statusbeskrivelse med overblik over de vigtigste beslutninger, begivenheder og udviklingstendenser, der har præget arbejdet i skolevæsnet det sidste skoleår. Kvalitetsrapporten er udarbejdet i en version der er åben for alle. Til rapporten er et fortroligt tillæg med resultaterne af de nationale test, som ikke er tilgængelige for offentligheden jf. lovgivning. HØRING Kvalitetsrapporten sendes til høring i skolebestyrelserne efter fremlæggelse i Børne- og Skoleudvalget. Da de nationale test ikke er tilgængelige for offentligheden, sendes Kvalitetsrapport til høring uden tillægget. Høringsfristen er fastsat til den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forvaltningens fremlæggelse af kvalitetsrapporten tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - US10 - Bilag /14 2 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen - Bilag /14 3 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag /14 4 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag /14 5 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Pilegårdsskolen - bilag /14 6 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Løjtegårdsskolen - bilag /14 7 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 8 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 9 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 3

5 Børne- og Skoleudvalget d Lukket 11 Åben Kvalitetsrapport 2013/14.pdf 12504/15 12 Åben Nordregårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12727/15 13 Åben Løjtegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12726/15 14 Åben Korsvejens Skole - Kvalitetsrapport pdf 12725/15 15 Åben Kastrupgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12724/15 16 Åben US10 - Kvalitetsrapport pdf 12723/15 17 Åben Tårnbygårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12722/15 18 Åben Skottegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12721/15 19 Åben Skelgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12720/15 20 Åben Pilegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12719/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Kvalitetsrapporten blev drøftet og taget til efterretning. Kvalitetsrapporten fremsendes til høring i skolebestyrelserne. 4

6 Børne- og Skoleudvalget d Afholdelse af 1-dagsarrangement omkring Folkeskolereformen Åben sag Sagsnr.: 15/2121 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at tage stilling til afholdelse af 1-dagsarrangement omkring folkeskolereformen. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget besluttede at afholde 1-dagsarrangement (seminar) i foråret 2015 omkring den nye Folkeskolereform med deltagelse af forældre- og medarbejderrepræsentanter, elevrådsrepræsentant, områdeleder, skoleleder samt forvaltning og Børne- og Skoleudvalg. 5

7 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 2. Kvalitetsrapport 2013/14 1. Kvalitetsrapport 2013/14 - US10 - Bilag (172865/14) 2. Kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen - Bilag (172746/14) 3. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag (175637/14) 4. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag (175638/14) 5. Kvalitetsrapport 2013/14 - Pilegårdsskolen - bilag (228229/14) 6. Kvalitetsrapport 2013/14 - Løjtegårdsskolen - bilag (175633/14) 7. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172725/14) 8. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172723/14) 9. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172722/14) 10. (Lukket bilag) 11. Kvalitetsrapport 2013/14.pdf (12504/15) 12. Nordregårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12727/15) 13. Løjtegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12726/15) 14. Korsvejens Skole - Kvalitetsrapport pdf (12725/15) 15. Kastrupgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12724/15) 16. US10 - Kvalitetsrapport pdf (12723/15) 17. Tårnbygårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12722/15) 18. Skottegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12721/15) 19. Skelgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12720/15) 20. Pilegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12719/15) 6

8 Bilag: 2.1. Kvalitetsrapport 2013/14 - US10 - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

9 Bilag 1 Indsatsområder 2013/14 Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Faglig udvikling af dansk, matematik og engelsk Få mere struktur på fagteamene Styrke fagfagene Fokus på indhold frem for prøven/pensum Konsensus blandt lærerne omkring karaktergivning Tilbagevendende fokus: At alle går til prøve Flere fagteammøder Gennemskuelig struktur med dagsordener og referat Mellemtimer udnyttes bedre Ledelsen er med til at udvikle mål for fagteamene Aktionslæringsforløb Dagsordener og referater sendes cc til ledelsen Ledelse og fagteam holder løbende kontakt og evaluerer Karakterrapport Løbende evaluering med lærerne om fagene på teammøderne Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Fortsat fokus på inklusionsarbejdet især med fokus på teamsamarbejde At teamet til stadighed sætter tid af på teammøderne til at diskutere, hvordan vi får inkluderet samtlige eleverne og givet alle mulighed for aktiv deltagelse i og uden for undervisningen. At samtlige elever får noget ud af at gå i 10.klasse. Det kan være af faglig, social eller personlig karakter. Alle deltager i undervisningen. Alle bliver erklæret uddannelsesparate. Alle finder ud af, hvad de skal efter 10.klasse. Karaktererne stiger. PUC/R&F laver et kompetenceudviklingsforløb med begge teams. Ledelsen deltager på hvert andet teammøde og følger op på elevsagerne. Vi skal i større grad samarbejde med UU Ledelse og fagteam holder løbende kontakt og evaluerer Karakterrapport Løbende evaluering med lærerne om fagene på teammøderne

10 Bilag 2 Indsatsområder 2014/15 Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Synlige læringsmål og evaluering Det skal være tydeligt, konkret og synligt, hvad eleverne skal lære Der skal være en løbende evaluering, som fokuserer på elevernes progression og sat op imod læringsmålene Eleverne ved, hvad de skal lære, og hvor lang de er i processen Ledelsen afholdte fælles pædagogisk dag med synlig læring som tema Ledelsen vil observere undervisning med fokus på synlig læring Synlig læring vil være et tema i fagkoordinatorgruppen Ledelse og fagteam evaluerer løbende Ledelsen afholder makkerparsamtaler Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Aktiv elevdeltagelse At samtlige elever deltager aktivt i undervisningen At de er aktive i forhold til læringsmålet At evalueringen viser de udvikler sig Retningslinjer i forhold til brug af mobiler Fokus på at læringen skal være anvendelig Faglig differentiering Cooperative learning Medieintegreret undervisning Ledelse og fagteam evaluerer løbende Ledelsen afholder makkerparsamtaler og kontaktlærersamtaler Sammenhæng Mål Tegn Mødekultur gennem procesledelse En effektiv mødekultur Ansvarliggøre mødedeltagerne Fokus på opgaven Fuld udnyttelse af teamets/gruppens/udvalgets kompetencer Der er en indholdsleder og en procesleder til hvert punkt Mødedeltagerne er klædt på vedrørende punktet inden mødet

11 Vi når alle punkter på mødet inden for den angivne tid Tiltag Evaluering Mødekulturen og dagsordensformen er ens til alle slags møder Dagsordenen ligger son et åbent dokument på drevet, hvor mødedeltagerne/indholdslederen selv har ansvaret for at udfylde punkterne Ledelsen evaluerer med teamkoordinatorerne og mødelederen

12 Bilag: 2.2. Kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

13 Indsatsområder : 1) Læsning og læseindsats: Mål: Skridtet til at alle børn læser bedre : Tiltag: Læsehandleplan for gruppen/afdelingen herunder: Dagligt læsebånd Læseraket læseuge - læseoplevelser Test og evaluering - Faglig læsning i andre fag end dansk Brug af digitale hjælpemidler og programmer Status/evaluering: Alle grupper og afdelinger er godt på vej indenfor de forskellige tiltag med dagligt læsebånd, gennemførte læseuger, test og evaluering af elever ifølge læsehandleplanen. For de elever, der ikke har kunnet gennemføre efter de kommunalt besluttede test, har det knebet mere med at finde relevante test / evalueringsmaterialer. Dette vil være et delmål i kommende skoleår ( se mål for skoleåret ) om at udvikle en bredere evalueringskultur. Der har været gennemført 4 workshop for personalet vedr. brug af digitale hjælpemidler og programmer, hvilket har gjort at størstedelen af eleverne benytter IT med relevante og kompenserende programmer. Indsatsområdet fortsætter i kommende skoleår med samme tiltag for at få delområderne yderligere kvalificeret. 2) Grøn skole: Mål: Styrkelse og begejstring og interesse for naturfag for alle Tiltag: Grøn base, udeskolelæring i haven - i havnen på naturskolen m.fl. Værksteder Haver til maver Aktivt brug af naturen og omgivelserne Naturfagsuge 33 Status/ evaluering: I skoleåret har der i høj grad været fokus på, at få skolens udebase formet således, at den er blevet et attraktivt og succesfyldt læringsrum for de elever, der har brug for at lære endnu mere konkret og i andre rammer. Denne succes har medført, at der i skoleåret er åbent de 4 af ugens dage med forskelligt indhold. Udebasens personaler har til dette skoleår udfærdiget en årsplan med læringsmål både fælles og individuelle, et værdi- og et arbejdsgrundlag. Alle grupper arbejder aktivt med de mange muligheder, der ligger udenfor skolens matrikel set i.f.t målet om styrkelse og begejstring og interesse for naturfag for alle. Skolen har i høj grad haft glæde af naturfags matematikkonsulenten samt af naturskolens personaler for at kvalificere arbejdet. De ældste børn har fysikundervisningen på Løjtegårdsskolen, hvor skolen har købt en fysiklærer og selv bidraget med voksenopfølgning fra egen skole. Disse forløb har været med succes. I dette skoleår er to elever gået til afgangsprøve med et godt resultat / over middel. Indsatsområdet fortsætter i kommende skoleår med samme tiltag for at få delområderne yderligere kvalificeret.

14 Mål: Kost og motion Styr på sundheden Tiltag: Daglig motion Sundhedsuge, motionsdag, sex og sundhed Aktivt brug af naturen og omgivelserne Værksteder Status/evaluering: Alle grupper er kommet i gang med daglig motion enten med løbe / gå bånd om morgenen eller lidt senere på dagen eller for de yngre grupper med fysiske/lege-aktiviteter i gården. Det har været godt for børnene, at komme ind i en rytme med disse aktiviteter, - en god måde at få et break i dagen på. Skolen har prioriteret at mellemtrinsgrupperne i ugeskemaet både har et idrætsmodul og et svømmemodul. Fagudvalgene der vedrører idræt og hjemkundskab har som delmål, at de skal være være med til at arrangere sundhedsugen og motionsdagen i uge 41. Alle grupper afsætter ugen som en temauge med kost og motion styr på sundheden. Ligeledes gøres der brug af sundhedshusets forskellige tilbud. Det har særligt været de ældre grupper. Skolen har ligeledes hvert år i uge 6 - fokus på sex og sundhed, hvor der bl.a. arbejdes med de centralt udsendte materialer fra Sex og samfund. I dagligdagen arbejdes der desuden med en klar holdning til, at slik og sodavand samt søde sager ikke er hverdagskost på skolen. Skolen gør i høj grad brug af kommunens idrætsfaciliteter. For skolebestyrelsen har det været væsentligt, at der bliver arbejdet målrettet med dette indsatsområde, dels for at fremme fællesskabet, men også fordi målgruppen på skolen let falder hen til at sidde ved en computer, spise lidt for meget eller for lidt, at de forfalder til de søde sager m.m. Skolereformens indhold kommer netop dette i møde ved, at der nu skal være 45 minutters daglig motion for alle hvilket hver gruppes årsplan fremover endnu tydeligere skal afspejle. Indsatsområdet fortsætter i kommende skoleår med samme tiltag for at få delområderne yderligere kvalificeret. Mål: Grønt flag grøn skole Tiltag: Hver gruppe/afdeling arbejder med mindst et tema indenfor Grønt flag grøn skole Indsamle viden Besøg og undersøge udenfor skolen Lave en aktion med noget konkret Formidling Status / evaluering: I skoleåret har der været arbejdet med grønt flag-grøn skole, hvor alle grupper har fordybet sig i temaer her indenfor, som er fremgået af gruppernes årsplaner. Der er indsamlet viden, været mange besøg udenfor skolen, været arbejdet konkret med en aktion f.eks. med elforbrug og affald og rensningsanlæg samt at alle grupper fra mellemtrinnet har skullet fortælle om deres arbejde på fællessamlinger. Målet er at bliver fortjent til at skolen kan hejse det grønne flag. Dette kræver en løbende rapportering til naturrådet med dokumentation for, at der er blevet holdt styregruppemøder med dagsorden, referater og fælles indsatser m.m. Dette er desværre ikke lykkes tidspresset omkring skolereformen gjorde, at dette arbejde ikke blev godt styret fra ledelsens side, og det viste sig desuden vanskeligt at få eleverne inddraget i formkravet om, at de skulle være med i beslutningsprocessen herunder i en bredere forståelse af hvorfor vi gerne vil være en grøn skole. Vi prøver i skoleåret at fortsætte arbejdet nu ved, at det er udebasens personale, der styrer det løbende arbejde herunder rapportering og formidling samt finder et indhold til skolens temauge.

15 3) IT: Mål: IT som en integreret del af dagen Tiltag: Den interaktive tavle Mediestok og kompenserende hjælpemidler Workshops for personalet og kollegavejledning Status/evaluering: It er en integreret del af skolens hverdag. Indsatsområdet vil fortsætte i de kommende år, da der konstant sker forandringer, fornyelser og udvikling indenfor området. I de sidste 3 år er der indkøbt interaktive tavler således, at alle grupper nu har en i deres lokale. Disse tavler er et stort løft i dagligdagen og bliver brugt hver dag også i teamsamarbejdet. Skolen gør desuden flittigt brug af bærbare computere og har to steder på skolen stationære computer. I skoleåret er der desuden indkøbt I-pads, som især bruges til de mest læsesvage børn for at have flere indgange til læseudviklingen. BYOD indsatsen er ikke lykkes på skolen. Det er vanskeligt for målgruppen selv at medbringe, da eleverne ikke altid har styr på, hvad de bringer med sig, og hvad de skal have med hjem igen. En del forældre har desuden økonomisk svært ved at honorere at indkøbe udstyret. Derfor er det langt overvejende skolens udstyr, der bruges i undervisningen. Skolen har flere kompetente personaler både lærere og pædagoger, som får tildelt tid til at formidle og vejlede det øvrige personale indenfor området samt at holde styr på det materielle dette i et godt samarbejde med IT teknikker. Inklusion herunder læren om det omgivende samfund - indgår som en naturlig del af hverdagen og i undervisningen. Opgaven er bl.a. : At arbejde med inkluderende tiltag i indsatsområderne 1-2 og 3 Internt på skolen på tværs af faggrupper på tværs af skoler, institutioner Udenfor skolen at få besøg, at komme på besøg, at undersøge muligheder

16 Indsatsområder FOLKESKOLEREFORM foldes ud samt fortsat arbejde med indsatsområderne fra skoleåret : I skoleåret vil der være særligt fokus på at få implementeret Folkeskolereformen bedst muligt med respekt for at skolen er en specialskole med en målgruppe, der har mange og meget forskellige behov og ressourcer. Det betyder, at der fortsat skal være vide muligheder for at tilrettelægge skoledagen fleksibelt set i.f.t barnets individuelle læringsmål - og handleplan samt set ud fra gruppens og storteamets årsplan. Folkeskolereformen indeholder bl.a. at skoledagen for børnene er udvidet med et antal lektioner, og den samlede dag for børnene er blevet længere. En skoledag indeholder mere tid til læring fagligt, fysisk, socialt og personlighedsmæssigt. Der skal ud over den fag-faglige læring hver dag være tid og mulighed for forskellige aktiviteter og bevægelse. Lektiecafè er tilbudt i løbet af en skoleuge. Samarbejdet lærere og pædagoger er fortsat meget tæt, så den understøttende undervisning og selve undervisningen foregår samtidigt i langt den overvejende del af skoledagen planlagt ud fra det enkelte barns og gruppens behov. Implementeringen af reformen har på skolen afsæt i 3 delmål ud fra et hovedmål om At udvikle læringsrum og deltagelsesmuligheder for alle børn på Tårnbygårdsskolen ( se foreløbigt dokument ), som skal omfatte skolens kerneydelser og kerneopgaver, hvor elevens læring bevæger sig i et samspil mellem faglighed, social træning og udfordring af det fysiske både hvad angår den konkrete brug af kroppen og de fysiske rammer. Arbejdet bevæger sig således, at hele personalegruppen opnår viden om og færdighed i at sætte tidsafgrænsede klare læringsmål med tiltag og tegn samt at kunne evaluere systematisk for og sammen med alle børn. Disse mål/delmål bliver styrende for arbejdet med læringskonsulenterne fra UVM, i udviklingsgruppen og for vejlederne på skolen, der skal være med i processen om at skabe sammenhæng fra politisk og forvaltningsniveau til ledelses - medarbejder- og elevniveau ( Den røde tråd ). Nedenstående delmål for skolen er ikke færdigt formuleret da processen med læringskonsulenterne kun lige er begyndt. I samarbejdet med læringskonsulenterne arbejdes der på kommunalt plan med at opfylde tre mål: Mål 1: Forvaltningen har en struktur for, hvordan der kommunikeres gennem styringskæden omkring omsætningen af de kommunalt vedtagne mål til mål for de enkelte skoler således, at skolelederne får ejerskab til målene og sikrer opfølgning på disse. Mål2: I samarbejde med forvaltningen og med afsæt i de kommunale mål udarbejder skolelederne konkrete målbare mål for den enkelte skole. Mål 3: Skoleledelserne udarbejder, på baggrund af de kommunale mål og skolens konkrete mål, en strategi for implementering af en systematisk læringskultur på skolerne. Ud over Tårnbygårdsskolen deltager Pilegårdsskolen og Skelgårdsskolen samt skolechef, forvaltningschef og leder af PUC.

17 Tårnbygårdsskolens mål A)Læringsmål set i forhold til kerneydelsen, der bliver tydelige for barnet. Udvikle lærings-rum og deltagelsesmuligheder for alle børn på Tårnbygårdsskolenn. B)Udvikle en bredere evalueringskultur, der kommer alle børn i møde. C)Udvikling og læring for alle. Hvert team sætter udviklingsmål, og arbejder aktivt med disse f.eks. med hjælp fra vejledere. Nedenstående tre indsatsområder vil fortsat skulle indgå i årsplanlægningen som væsentlige områder. Indsatsområder skal medtænkes i de tværfaglige muligheder Aktivt brug af aktionslæring med konsulenter fra PUC og kollegavejledning. Indsatsområder /14. Skridtet til at alle børn læser bedre. Grønt flag grøn skole. IT som integreret del af dagen. - Læsebånd. - Læseraketten. - Læsehandleplan. - Udebasen. - Sundhedsuge. - Kost og motion. - Haver til maver. - - Active boards. - Mediestokken. - Hjælpemidler.

18 Inklusion Retten til at føle sig som en vigtig del af fællesskabet Retten til at føle sig som en vigtig del af et fællesskab.

19 Bilag: 2.3. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 Digital forandringsledelse på Skelgårdsskolen Projektbeskrivelse vi er åbne omkring, at vores viden er begrænset 1

21 Softwaren og teknik Hjørnestenen i strategien er, at tilgangen til digitale læremidler skal kunne foregå hvor som helst og når som helst. Derfor vil vi på Skelgårdsskolen fra skolestart 2013/2014 have et minimum programmer i skolens image installationer på alle Skelgårdsskolens elevmaskiner. Computernes image vil begrænse sig til et styresystem, internetbrowsere og hjælpeprogrammer. Alternativer til skoleimage i skyen samles i Symbaloo i samarbejde med PUC. Symbaloo en er tilgængelig via personaleintra. Nye computere og tablets Adgang til digitale læremidler skal ikke længere installeret på maskinen, men i stedet være tilgængelig via internettet. Det betyder, at der kan afprøves nye computertyper og tablets. Skelgårdskolen vil i samarbejde med PUC afprøve forskellige tablets og cloud computere, somarbejder i skyen og kan holde strøm en hel skoledag. Typer der er blevet talt om i skole-it: Google Nexus 7 og 10 med Android Jelly bean og en Google Chromebook. Nye tavle muligheder afprøves Der afprøves alternativer til de nuværende Promethean interaktive elektroniske tavler. Nye LED projektorer, som har pærer der kan holde væsentligt længere end tidligere. Til projektoren bliver der tilkoblet boks med mulighed for interaktivitet (push tv netgear). Det betyder at der bliver 2

22 mulighed for opkobling af tablets eller computere, læreres som elevers, så indholdet på skærmen kan præsenteres for hele klassen og arbejdes med i fællesskab. 3

23 It Vejledningen fra PLC Status Alle fra Skelgårdsskolens PLC har deltaget i kollegavejledningsforløbet på PUC. Et forløb sammen med Niels Jørgensen og Ole Christensen fra UCC. Alle kender til kollegavejledning og ved om hvilke udfordringer der ligger i dette. Der har været fokus på at PLC ikke længere er et servicecenter, men at arbejdet på PLC er det sted hvor der tilbydes vejledning. Kurset har været et forsøg på at formalisere vejledningen fra PLC til kollegaer. På trods af det velmenende kursusforløb på PUC, har man haft svært ved at få vejledningen formaliseret på PLC skolen. Det er meget lidt formaliseret vejledning, der udgår fra PLC. Der har været udbudt kursusforløb til kollegerne, men det har ikke ramt efterspørgslen eller været fejlagtigt markedsført. PLC oplever, at interessen for vejledning kun melder sig fra kollegaerne, når de skal bruge hjælp kort tid før, under eller efter deres undervisning. PLC s fornemmelse er, at kollegerne planlægger deres målsætninger efter nuværende evner, så de prioriterer ikke deres tid i hverdagen til at udforske nye redskaber til brug i undervisningen. En mere formaliseret vejledning vil kræve en kulturændring på Skelgårdsskolen, som ledelse og PLC skal sætte i gang sammen. PLC på Skelgårdskolen er gået i gang med at beskrive de opgaver, som PLC udfører i løbet af et skoleår. Vi vil på skolen drøfte hvordan vi fremadrettet skal løses disse opgaver. PLC er blevet interviewet, om hvilke arbejdsopgaver de brænder for, og hvordan de ser deres fremtidige arbejde. Ledelsen har sent datoer ud omkring deadlines for tilbagemelding på opgaverne og ledelsen er indstillet på en højere prioritering af vejledning og mere ledelsesbevågenhed af PLC. Mål At vejledningen som udgår fra PLC bliver mere formaliseret og at PLC's funktioner bliver mere synlige på skolen. At PLC og ledelsens bliver gode samarbejdes partnere. At der eksperimenteres mere med digitale læremidler på skolen. At eleverne bliver inddraget mere i undervisningen. Tiltag Ledelsen kortlægger skolens brug af it og medier i undervisningen. Der bliver udarbejdet spørgeskemaer som udsendes til lærere omkring hardware, 4

24 undervisningen og kollegavejledning. Der bliver lagt planer for PLC og den formaliserede vejledning. Der bliver med faste intervaller afholdt møder mellem PLC og ledelsen hvor ledelsen bl.a. har fokus på kollegavejledning, digitale læremidler og samarbejde Mediepatruljer for elever bliver iværksat af PLC. Det er tanken at det senere udvides til også at omhandle lærere. Tegn At flere laver eksperimenter med digitale læremidler. At der anvendes flere digitale-læremidler i undervisningen. (måles) At flere efterspørger vejledning og der forekommer mere samarbejde omkring digitale læremidler. Samarbejdet skal tænkes bredt, eksempelvis i fagteam og årgangsteam. Et tættere synligt samarbejde mellem ledelsen og PLC omkring udviklingen af undervisningen med digitale læremidler. Vi har foreløbig kommunens strategi for it på skoleområdet, men der foreligger endnu ikke en plan eller strategi for Skelgårdsskolen alene. Det skylder vi både kommunen og kolleger at have klar, så et projekt som dette, kan ses som en del af en samlet, veltilrettelagt udvikling af læringsmiljøet på Skelgårdsskolen. 5

25 Bilag: 2.4. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

26 7. november 2013 Skelgårdsskolens digitale udvikling Plan for udviklingen af digitale lærermidler i undervisningen Vi arbejder med 3 områder inden for det digitale; Mediepatruljen, digitale undervisningsmidler og google apps. Status Mediepatruljen Hvem er involverede i udviklingen af Mediepatruljen? o 4 lærere fra skolens PLC-team er der udvalgt til målrettet at arbejde med Mediepatruljen. (PLC= Pædagogisk Lærings Center) o Kommunens IT-konsulent er vejleder for de 4 lærere o 5. årgangsteam og klasser er de første prøvekaniner Hvordan vil I involvere dem? o De 4 lærer deltager i kursus om Mediepatruljen ved Kasper Koed o 5. årgangsteam er introduceret og medejer til det fremadrettet arbejde, via teammøder sammen med PLC. o Der er afsat faste mødetider for elever der er valgt til Mediepatruljen o De 8 elever der udgør Mediepatruljen har fået en konkret opgave vedrørende google apps Hvornår vil I gennemføre idéudviklingsaktiviteter? o Fra november 2013 og frem til jul vil alle fire 5. klasser få kendskab til google apps via Mediepatruljen. Hvilken rolle vil I som ledelse have i processen? o Ledelsen følger processen nøje og deltager i undervisningen af såvel Mediepatruljen og i klassen. o Det er ledelsens pligt at følge udviklingsprocessen til dørs Hvordan vil I understøtte ejerskab til ideerne og de efterfølgende forandringer? o De erfaringer der bliver gjort af PLC-lærerne og de involveret klasser/elever, bliver grundidéen i udrulningen af Mediepatruljen på resten af skolenj Hvad er succeskriteriet for Mediepatruljen o Succeskriteriet er at alle klasser har elever som er en del at Mediepatruljen, som har fokus på google apps o Succeskriteriet på den lange bane er at Mediepatruljen inddrages i alle digitale undervisningsmidler, som en integreret del didaktiske læreringsmetoder.

27 7. november 2013 Status digitale undervisningsmidler Hvem er involverede i udviklingen af digitale undervisningsmidler? o Det Digitale team, som består af 2 lærer fra PLC og 1 alm. lærer o Kommunens IT- konsulent o 1 fra ledelsesteamet er konstant tovholder o Alle lærerne skal gennem et undervisningsforløb, hvor nye digitale undervisningsmidler afprøves Hvordan vil I involvere dem? o IT konsulenten deltager i møder på skolen o På baggrund af kortlægningen i maj/juni, har Digi teamet kontaktet lærer, der var/er positivt indstillet på forandring Hvornår vil I gennemføre idéudviklingsaktiviteter? o Aktiviteter sker løbende, blandet andet ved at undervisningstiltag via digitale undervisningsmidler breder sig som ringe i vandet. o Inden efterårsferien skulle alle lærer have kendskab til og benytte google apps. o Inden jul skal alle lærer og elever benytte app writer Hvilken rolle vil I som ledelse have i processen? o Tovholderen fra ledelsen holder møde med Digi-teamet hver 14 dag o Tovholderen har en direkte kontakt til kommunes it-afdeling, så vi hurtigt kan få hjælp o Tovholderen støtter og kommunikere med medarbejderne om de nye tiltag, således at det ikke er Digi-teamet som skal være bussemand Hvad er succeskriteriet for digitale undervisningsmidler o At eleverne lærer merej Skolen i skyen med udfordringer Udfordring af medarbejderne ikke er deltagende/opsøgende i forhold til google apps o Aktivitet: a) Slette Libra Office fra lærer computerne b) Uddanne flere superbrugere inden for årgang og fag team c) Fælles eftersidning d) Skolen i skyen skal på alle dagsordner fremadrettet. o Handling:

28 7. november 2013 a) Tvinge medarbejderne til at benytte google apps, når der ikke mere findes Libra Office b) Lærerne ved hvor de kan får hurtig hjælp c) Ingen undskyldning for ikke at vide hvordan google apps fungere/bruges d) Skolen i skyen er et synligt punkt på alle dagsordner, teammøder, fagteam, lærermøder, Pædagogisk Udvalg, Skolebestyrelsesmøder osv. o Tegn på forandring: a) Alle benytter google apps b) Lærerne henvender sig til superbrugerne og modtager hjælp c) Færre frustrationer over at, Libra Office er fjernet og erstatter af google apps d) Skolen i skyen er en naturlig del af dagsordner og det giver mening at tale om google apps o Viden: a) Alle kender til konsekvensen ved ikke at benytte google apps b) Der er stor viden blandt alle medarbejder og færre henvendelser til superbrugerne c) Google apps er et dynamiske værkstøj hvor der er høj aktivitet d) Til møder er der videndeling samt en holdningsændring til at benytte andre platforme end de kendte Hvad er succeskriteriet Skolen i skyen o At alle medarbejder benytter google apps i hverdagen og kan se fordele hervedj Plan for Mediepatruljen november-december 2013 Mediepatruljen består af følgende elever: 5.a: Mikkel og Nanna 5.b: Lauritz og Olivia 5.c: Nikolaj og Mikkel 5.d: Martina og Zara Vi mødes onsdag eller tirsdag i lektion på Biblioteket. Vi har foreløbig planlagt 5 faste møder inden jul:

29 7. november 2013 Onsdag d. 6.november (kun i 5.lektion) Onsdag d. 13.november Tirsdag d. 26.november Tirsdag d. 3. december Onsdag d. 11.december Vi starter med at kigge på Google drev. Her vil vi undersøge de programmer, der er herunder. I skal afprøve dem og blive fortrolige med dem så I kan instruere kammerater i at bruge dem. Når vi og I føler, at I er klædt godt på til opgaven, sender vi jer ned i jeres klasser, hvor I skal undervise dem i at bruge google drev. Afhængig af, hvor meget vi når, så skal I prøve at gå ned i 4.klasser og undervise dem. Vi glæder os til nogle spændende timer sammen med jer. Mange hilsner Christina og Lis

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune.

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune. Kommunalvalg 2017 Valgmøde om folkeskolen tirsdag den 14. november kl. 19.00 21.00 Festsalen Korsvejen Skole. Paneldebat med: Allan Andersen (A), Ingelise Andersen (B), Carsten Fuhr (C), Paw Karlslund

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Fælles forældremøde om

Fælles forældremøde om Fælles forældremøde om 2014 Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15 Dagsorden Velkomst og præsentation Kort rids over reformens indhold

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport Skoleåret 2013/14 Tårnby Kommunes Skolevæsen Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup kommunen@taarnby.dk www.taarnby.dk Tlf.: 3247 1111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 August 2015 Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 Læringsreform Vi er nu begyndt på læringsreformens år 2. Det første år har været et hektisk år, hvor mange af de nye elementer i læringsreformen

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015/ /2017

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015/ /2017 2015/2016 2016/2017 SALTUM SKOLE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indledning 1 Vurdering af skolens resultater 3 Skoleudviklingsplan/indsatser 5 Indledning Skoleudviklingsplanen udgør

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere