TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Kvalitetsrapport 2013/ Afholdelse af 1-dagsarrangement omkring Folkeskolereformen...5 Bilagsoversigt...6 1

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/2121 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. Dagsorden blev udvidet med punkt omkring afholdelse af arrangement (seminar) i foråret 2015 omkring den nye Folkeskolereform. 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Kvalitetsrapport 2013/14 Åben sag Sagsnr.: 14/15441 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14. Det er forvaltningen der udsender kvalitetsrapporten i høring, men forvaltningen ønsker at præsentere dem for Børne- og Skoleudvalget forinden høring i skolebestyrelserne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen tilstræber med kvalitetsrapporten at give en samlet statusbeskrivelse med overblik over de vigtigste beslutninger, begivenheder og udviklingstendenser, der har præget arbejdet i skolevæsnet det sidste skoleår. Kvalitetsrapporten er udarbejdet i en version der er åben for alle. Til rapporten er et fortroligt tillæg med resultaterne af de nationale test, som ikke er tilgængelige for offentligheden jf. lovgivning. HØRING Kvalitetsrapporten sendes til høring i skolebestyrelserne efter fremlæggelse i Børne- og Skoleudvalget. Da de nationale test ikke er tilgængelige for offentligheden, sendes Kvalitetsrapport til høring uden tillægget. Høringsfristen er fastsat til den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forvaltningens fremlæggelse af kvalitetsrapporten tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - US10 - Bilag /14 2 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen - Bilag /14 3 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag /14 4 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag /14 5 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Pilegårdsskolen - bilag /14 6 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Løjtegårdsskolen - bilag /14 7 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 8 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 9 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 3

5 Børne- og Skoleudvalget d Lukket 11 Åben Kvalitetsrapport 2013/14.pdf 12504/15 12 Åben Nordregårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12727/15 13 Åben Løjtegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12726/15 14 Åben Korsvejens Skole - Kvalitetsrapport pdf 12725/15 15 Åben Kastrupgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12724/15 16 Åben US10 - Kvalitetsrapport pdf 12723/15 17 Åben Tårnbygårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12722/15 18 Åben Skottegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12721/15 19 Åben Skelgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12720/15 20 Åben Pilegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12719/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Kvalitetsrapporten blev drøftet og taget til efterretning. Kvalitetsrapporten fremsendes til høring i skolebestyrelserne. 4

6 Børne- og Skoleudvalget d Afholdelse af 1-dagsarrangement omkring Folkeskolereformen Åben sag Sagsnr.: 15/2121 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at tage stilling til afholdelse af 1-dagsarrangement omkring folkeskolereformen. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget besluttede at afholde 1-dagsarrangement (seminar) i foråret 2015 omkring den nye Folkeskolereform med deltagelse af forældre- og medarbejderrepræsentanter, elevrådsrepræsentant, områdeleder, skoleleder samt forvaltning og Børne- og Skoleudvalg. 5

7 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 2. Kvalitetsrapport 2013/14 1. Kvalitetsrapport 2013/14 - US10 - Bilag (172865/14) 2. Kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen - Bilag (172746/14) 3. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag (175637/14) 4. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag (175638/14) 5. Kvalitetsrapport 2013/14 - Pilegårdsskolen - bilag (228229/14) 6. Kvalitetsrapport 2013/14 - Løjtegårdsskolen - bilag (175633/14) 7. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172725/14) 8. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172723/14) 9. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172722/14) 10. (Lukket bilag) 11. Kvalitetsrapport 2013/14.pdf (12504/15) 12. Nordregårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12727/15) 13. Løjtegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12726/15) 14. Korsvejens Skole - Kvalitetsrapport pdf (12725/15) 15. Kastrupgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12724/15) 16. US10 - Kvalitetsrapport pdf (12723/15) 17. Tårnbygårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12722/15) 18. Skottegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12721/15) 19. Skelgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12720/15) 20. Pilegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12719/15) 6

8 Bilag: 2.1. Kvalitetsrapport 2013/14 - US10 - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

9 Bilag 1 Indsatsområder 2013/14 Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Faglig udvikling af dansk, matematik og engelsk Få mere struktur på fagteamene Styrke fagfagene Fokus på indhold frem for prøven/pensum Konsensus blandt lærerne omkring karaktergivning Tilbagevendende fokus: At alle går til prøve Flere fagteammøder Gennemskuelig struktur med dagsordener og referat Mellemtimer udnyttes bedre Ledelsen er med til at udvikle mål for fagteamene Aktionslæringsforløb Dagsordener og referater sendes cc til ledelsen Ledelse og fagteam holder løbende kontakt og evaluerer Karakterrapport Løbende evaluering med lærerne om fagene på teammøderne Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Fortsat fokus på inklusionsarbejdet især med fokus på teamsamarbejde At teamet til stadighed sætter tid af på teammøderne til at diskutere, hvordan vi får inkluderet samtlige eleverne og givet alle mulighed for aktiv deltagelse i og uden for undervisningen. At samtlige elever får noget ud af at gå i 10.klasse. Det kan være af faglig, social eller personlig karakter. Alle deltager i undervisningen. Alle bliver erklæret uddannelsesparate. Alle finder ud af, hvad de skal efter 10.klasse. Karaktererne stiger. PUC/R&F laver et kompetenceudviklingsforløb med begge teams. Ledelsen deltager på hvert andet teammøde og følger op på elevsagerne. Vi skal i større grad samarbejde med UU Ledelse og fagteam holder løbende kontakt og evaluerer Karakterrapport Løbende evaluering med lærerne om fagene på teammøderne

10 Bilag 2 Indsatsområder 2014/15 Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Synlige læringsmål og evaluering Det skal være tydeligt, konkret og synligt, hvad eleverne skal lære Der skal være en løbende evaluering, som fokuserer på elevernes progression og sat op imod læringsmålene Eleverne ved, hvad de skal lære, og hvor lang de er i processen Ledelsen afholdte fælles pædagogisk dag med synlig læring som tema Ledelsen vil observere undervisning med fokus på synlig læring Synlig læring vil være et tema i fagkoordinatorgruppen Ledelse og fagteam evaluerer løbende Ledelsen afholder makkerparsamtaler Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Aktiv elevdeltagelse At samtlige elever deltager aktivt i undervisningen At de er aktive i forhold til læringsmålet At evalueringen viser de udvikler sig Retningslinjer i forhold til brug af mobiler Fokus på at læringen skal være anvendelig Faglig differentiering Cooperative learning Medieintegreret undervisning Ledelse og fagteam evaluerer løbende Ledelsen afholder makkerparsamtaler og kontaktlærersamtaler Sammenhæng Mål Tegn Mødekultur gennem procesledelse En effektiv mødekultur Ansvarliggøre mødedeltagerne Fokus på opgaven Fuld udnyttelse af teamets/gruppens/udvalgets kompetencer Der er en indholdsleder og en procesleder til hvert punkt Mødedeltagerne er klædt på vedrørende punktet inden mødet

11 Vi når alle punkter på mødet inden for den angivne tid Tiltag Evaluering Mødekulturen og dagsordensformen er ens til alle slags møder Dagsordenen ligger son et åbent dokument på drevet, hvor mødedeltagerne/indholdslederen selv har ansvaret for at udfylde punkterne Ledelsen evaluerer med teamkoordinatorerne og mødelederen

12 Bilag: 2.2. Kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

13 Indsatsområder : 1) Læsning og læseindsats: Mål: Skridtet til at alle børn læser bedre : Tiltag: Læsehandleplan for gruppen/afdelingen herunder: Dagligt læsebånd Læseraket læseuge - læseoplevelser Test og evaluering - Faglig læsning i andre fag end dansk Brug af digitale hjælpemidler og programmer Status/evaluering: Alle grupper og afdelinger er godt på vej indenfor de forskellige tiltag med dagligt læsebånd, gennemførte læseuger, test og evaluering af elever ifølge læsehandleplanen. For de elever, der ikke har kunnet gennemføre efter de kommunalt besluttede test, har det knebet mere med at finde relevante test / evalueringsmaterialer. Dette vil være et delmål i kommende skoleår ( se mål for skoleåret ) om at udvikle en bredere evalueringskultur. Der har været gennemført 4 workshop for personalet vedr. brug af digitale hjælpemidler og programmer, hvilket har gjort at størstedelen af eleverne benytter IT med relevante og kompenserende programmer. Indsatsområdet fortsætter i kommende skoleår med samme tiltag for at få delområderne yderligere kvalificeret. 2) Grøn skole: Mål: Styrkelse og begejstring og interesse for naturfag for alle Tiltag: Grøn base, udeskolelæring i haven - i havnen på naturskolen m.fl. Værksteder Haver til maver Aktivt brug af naturen og omgivelserne Naturfagsuge 33 Status/ evaluering: I skoleåret har der i høj grad været fokus på, at få skolens udebase formet således, at den er blevet et attraktivt og succesfyldt læringsrum for de elever, der har brug for at lære endnu mere konkret og i andre rammer. Denne succes har medført, at der i skoleåret er åbent de 4 af ugens dage med forskelligt indhold. Udebasens personaler har til dette skoleår udfærdiget en årsplan med læringsmål både fælles og individuelle, et værdi- og et arbejdsgrundlag. Alle grupper arbejder aktivt med de mange muligheder, der ligger udenfor skolens matrikel set i.f.t målet om styrkelse og begejstring og interesse for naturfag for alle. Skolen har i høj grad haft glæde af naturfags matematikkonsulenten samt af naturskolens personaler for at kvalificere arbejdet. De ældste børn har fysikundervisningen på Løjtegårdsskolen, hvor skolen har købt en fysiklærer og selv bidraget med voksenopfølgning fra egen skole. Disse forløb har været med succes. I dette skoleår er to elever gået til afgangsprøve med et godt resultat / over middel. Indsatsområdet fortsætter i kommende skoleår med samme tiltag for at få delområderne yderligere kvalificeret.

14 Mål: Kost og motion Styr på sundheden Tiltag: Daglig motion Sundhedsuge, motionsdag, sex og sundhed Aktivt brug af naturen og omgivelserne Værksteder Status/evaluering: Alle grupper er kommet i gang med daglig motion enten med løbe / gå bånd om morgenen eller lidt senere på dagen eller for de yngre grupper med fysiske/lege-aktiviteter i gården. Det har været godt for børnene, at komme ind i en rytme med disse aktiviteter, - en god måde at få et break i dagen på. Skolen har prioriteret at mellemtrinsgrupperne i ugeskemaet både har et idrætsmodul og et svømmemodul. Fagudvalgene der vedrører idræt og hjemkundskab har som delmål, at de skal være være med til at arrangere sundhedsugen og motionsdagen i uge 41. Alle grupper afsætter ugen som en temauge med kost og motion styr på sundheden. Ligeledes gøres der brug af sundhedshusets forskellige tilbud. Det har særligt været de ældre grupper. Skolen har ligeledes hvert år i uge 6 - fokus på sex og sundhed, hvor der bl.a. arbejdes med de centralt udsendte materialer fra Sex og samfund. I dagligdagen arbejdes der desuden med en klar holdning til, at slik og sodavand samt søde sager ikke er hverdagskost på skolen. Skolen gør i høj grad brug af kommunens idrætsfaciliteter. For skolebestyrelsen har det været væsentligt, at der bliver arbejdet målrettet med dette indsatsområde, dels for at fremme fællesskabet, men også fordi målgruppen på skolen let falder hen til at sidde ved en computer, spise lidt for meget eller for lidt, at de forfalder til de søde sager m.m. Skolereformens indhold kommer netop dette i møde ved, at der nu skal være 45 minutters daglig motion for alle hvilket hver gruppes årsplan fremover endnu tydeligere skal afspejle. Indsatsområdet fortsætter i kommende skoleår med samme tiltag for at få delområderne yderligere kvalificeret. Mål: Grønt flag grøn skole Tiltag: Hver gruppe/afdeling arbejder med mindst et tema indenfor Grønt flag grøn skole Indsamle viden Besøg og undersøge udenfor skolen Lave en aktion med noget konkret Formidling Status / evaluering: I skoleåret har der været arbejdet med grønt flag-grøn skole, hvor alle grupper har fordybet sig i temaer her indenfor, som er fremgået af gruppernes årsplaner. Der er indsamlet viden, været mange besøg udenfor skolen, været arbejdet konkret med en aktion f.eks. med elforbrug og affald og rensningsanlæg samt at alle grupper fra mellemtrinnet har skullet fortælle om deres arbejde på fællessamlinger. Målet er at bliver fortjent til at skolen kan hejse det grønne flag. Dette kræver en løbende rapportering til naturrådet med dokumentation for, at der er blevet holdt styregruppemøder med dagsorden, referater og fælles indsatser m.m. Dette er desværre ikke lykkes tidspresset omkring skolereformen gjorde, at dette arbejde ikke blev godt styret fra ledelsens side, og det viste sig desuden vanskeligt at få eleverne inddraget i formkravet om, at de skulle være med i beslutningsprocessen herunder i en bredere forståelse af hvorfor vi gerne vil være en grøn skole. Vi prøver i skoleåret at fortsætte arbejdet nu ved, at det er udebasens personale, der styrer det løbende arbejde herunder rapportering og formidling samt finder et indhold til skolens temauge.

15 3) IT: Mål: IT som en integreret del af dagen Tiltag: Den interaktive tavle Mediestok og kompenserende hjælpemidler Workshops for personalet og kollegavejledning Status/evaluering: It er en integreret del af skolens hverdag. Indsatsområdet vil fortsætte i de kommende år, da der konstant sker forandringer, fornyelser og udvikling indenfor området. I de sidste 3 år er der indkøbt interaktive tavler således, at alle grupper nu har en i deres lokale. Disse tavler er et stort løft i dagligdagen og bliver brugt hver dag også i teamsamarbejdet. Skolen gør desuden flittigt brug af bærbare computere og har to steder på skolen stationære computer. I skoleåret er der desuden indkøbt I-pads, som især bruges til de mest læsesvage børn for at have flere indgange til læseudviklingen. BYOD indsatsen er ikke lykkes på skolen. Det er vanskeligt for målgruppen selv at medbringe, da eleverne ikke altid har styr på, hvad de bringer med sig, og hvad de skal have med hjem igen. En del forældre har desuden økonomisk svært ved at honorere at indkøbe udstyret. Derfor er det langt overvejende skolens udstyr, der bruges i undervisningen. Skolen har flere kompetente personaler både lærere og pædagoger, som får tildelt tid til at formidle og vejlede det øvrige personale indenfor området samt at holde styr på det materielle dette i et godt samarbejde med IT teknikker. Inklusion herunder læren om det omgivende samfund - indgår som en naturlig del af hverdagen og i undervisningen. Opgaven er bl.a. : At arbejde med inkluderende tiltag i indsatsområderne 1-2 og 3 Internt på skolen på tværs af faggrupper på tværs af skoler, institutioner Udenfor skolen at få besøg, at komme på besøg, at undersøge muligheder

16 Indsatsområder FOLKESKOLEREFORM foldes ud samt fortsat arbejde med indsatsområderne fra skoleåret : I skoleåret vil der være særligt fokus på at få implementeret Folkeskolereformen bedst muligt med respekt for at skolen er en specialskole med en målgruppe, der har mange og meget forskellige behov og ressourcer. Det betyder, at der fortsat skal være vide muligheder for at tilrettelægge skoledagen fleksibelt set i.f.t barnets individuelle læringsmål - og handleplan samt set ud fra gruppens og storteamets årsplan. Folkeskolereformen indeholder bl.a. at skoledagen for børnene er udvidet med et antal lektioner, og den samlede dag for børnene er blevet længere. En skoledag indeholder mere tid til læring fagligt, fysisk, socialt og personlighedsmæssigt. Der skal ud over den fag-faglige læring hver dag være tid og mulighed for forskellige aktiviteter og bevægelse. Lektiecafè er tilbudt i løbet af en skoleuge. Samarbejdet lærere og pædagoger er fortsat meget tæt, så den understøttende undervisning og selve undervisningen foregår samtidigt i langt den overvejende del af skoledagen planlagt ud fra det enkelte barns og gruppens behov. Implementeringen af reformen har på skolen afsæt i 3 delmål ud fra et hovedmål om At udvikle læringsrum og deltagelsesmuligheder for alle børn på Tårnbygårdsskolen ( se foreløbigt dokument ), som skal omfatte skolens kerneydelser og kerneopgaver, hvor elevens læring bevæger sig i et samspil mellem faglighed, social træning og udfordring af det fysiske både hvad angår den konkrete brug af kroppen og de fysiske rammer. Arbejdet bevæger sig således, at hele personalegruppen opnår viden om og færdighed i at sætte tidsafgrænsede klare læringsmål med tiltag og tegn samt at kunne evaluere systematisk for og sammen med alle børn. Disse mål/delmål bliver styrende for arbejdet med læringskonsulenterne fra UVM, i udviklingsgruppen og for vejlederne på skolen, der skal være med i processen om at skabe sammenhæng fra politisk og forvaltningsniveau til ledelses - medarbejder- og elevniveau ( Den røde tråd ). Nedenstående delmål for skolen er ikke færdigt formuleret da processen med læringskonsulenterne kun lige er begyndt. I samarbejdet med læringskonsulenterne arbejdes der på kommunalt plan med at opfylde tre mål: Mål 1: Forvaltningen har en struktur for, hvordan der kommunikeres gennem styringskæden omkring omsætningen af de kommunalt vedtagne mål til mål for de enkelte skoler således, at skolelederne får ejerskab til målene og sikrer opfølgning på disse. Mål2: I samarbejde med forvaltningen og med afsæt i de kommunale mål udarbejder skolelederne konkrete målbare mål for den enkelte skole. Mål 3: Skoleledelserne udarbejder, på baggrund af de kommunale mål og skolens konkrete mål, en strategi for implementering af en systematisk læringskultur på skolerne. Ud over Tårnbygårdsskolen deltager Pilegårdsskolen og Skelgårdsskolen samt skolechef, forvaltningschef og leder af PUC.

17 Tårnbygårdsskolens mål A)Læringsmål set i forhold til kerneydelsen, der bliver tydelige for barnet. Udvikle lærings-rum og deltagelsesmuligheder for alle børn på Tårnbygårdsskolenn. B)Udvikle en bredere evalueringskultur, der kommer alle børn i møde. C)Udvikling og læring for alle. Hvert team sætter udviklingsmål, og arbejder aktivt med disse f.eks. med hjælp fra vejledere. Nedenstående tre indsatsområder vil fortsat skulle indgå i årsplanlægningen som væsentlige områder. Indsatsområder skal medtænkes i de tværfaglige muligheder Aktivt brug af aktionslæring med konsulenter fra PUC og kollegavejledning. Indsatsområder /14. Skridtet til at alle børn læser bedre. Grønt flag grøn skole. IT som integreret del af dagen. - Læsebånd. - Læseraketten. - Læsehandleplan. - Udebasen. - Sundhedsuge. - Kost og motion. - Haver til maver. - - Active boards. - Mediestokken. - Hjælpemidler.

18 Inklusion Retten til at føle sig som en vigtig del af fællesskabet Retten til at føle sig som en vigtig del af et fællesskab.

19 Bilag: 2.3. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 Digital forandringsledelse på Skelgårdsskolen Projektbeskrivelse vi er åbne omkring, at vores viden er begrænset 1

21 Softwaren og teknik Hjørnestenen i strategien er, at tilgangen til digitale læremidler skal kunne foregå hvor som helst og når som helst. Derfor vil vi på Skelgårdsskolen fra skolestart 2013/2014 have et minimum programmer i skolens image installationer på alle Skelgårdsskolens elevmaskiner. Computernes image vil begrænse sig til et styresystem, internetbrowsere og hjælpeprogrammer. Alternativer til skoleimage i skyen samles i Symbaloo i samarbejde med PUC. Symbaloo en er tilgængelig via personaleintra. Nye computere og tablets Adgang til digitale læremidler skal ikke længere installeret på maskinen, men i stedet være tilgængelig via internettet. Det betyder, at der kan afprøves nye computertyper og tablets. Skelgårdskolen vil i samarbejde med PUC afprøve forskellige tablets og cloud computere, somarbejder i skyen og kan holde strøm en hel skoledag. Typer der er blevet talt om i skole-it: Google Nexus 7 og 10 med Android Jelly bean og en Google Chromebook. Nye tavle muligheder afprøves Der afprøves alternativer til de nuværende Promethean interaktive elektroniske tavler. Nye LED projektorer, som har pærer der kan holde væsentligt længere end tidligere. Til projektoren bliver der tilkoblet boks med mulighed for interaktivitet (push tv netgear). Det betyder at der bliver 2

22 mulighed for opkobling af tablets eller computere, læreres som elevers, så indholdet på skærmen kan præsenteres for hele klassen og arbejdes med i fællesskab. 3

23 It Vejledningen fra PLC Status Alle fra Skelgårdsskolens PLC har deltaget i kollegavejledningsforløbet på PUC. Et forløb sammen med Niels Jørgensen og Ole Christensen fra UCC. Alle kender til kollegavejledning og ved om hvilke udfordringer der ligger i dette. Der har været fokus på at PLC ikke længere er et servicecenter, men at arbejdet på PLC er det sted hvor der tilbydes vejledning. Kurset har været et forsøg på at formalisere vejledningen fra PLC til kollegaer. På trods af det velmenende kursusforløb på PUC, har man haft svært ved at få vejledningen formaliseret på PLC skolen. Det er meget lidt formaliseret vejledning, der udgår fra PLC. Der har været udbudt kursusforløb til kollegerne, men det har ikke ramt efterspørgslen eller været fejlagtigt markedsført. PLC oplever, at interessen for vejledning kun melder sig fra kollegaerne, når de skal bruge hjælp kort tid før, under eller efter deres undervisning. PLC s fornemmelse er, at kollegerne planlægger deres målsætninger efter nuværende evner, så de prioriterer ikke deres tid i hverdagen til at udforske nye redskaber til brug i undervisningen. En mere formaliseret vejledning vil kræve en kulturændring på Skelgårdsskolen, som ledelse og PLC skal sætte i gang sammen. PLC på Skelgårdskolen er gået i gang med at beskrive de opgaver, som PLC udfører i løbet af et skoleår. Vi vil på skolen drøfte hvordan vi fremadrettet skal løses disse opgaver. PLC er blevet interviewet, om hvilke arbejdsopgaver de brænder for, og hvordan de ser deres fremtidige arbejde. Ledelsen har sent datoer ud omkring deadlines for tilbagemelding på opgaverne og ledelsen er indstillet på en højere prioritering af vejledning og mere ledelsesbevågenhed af PLC. Mål At vejledningen som udgår fra PLC bliver mere formaliseret og at PLC's funktioner bliver mere synlige på skolen. At PLC og ledelsens bliver gode samarbejdes partnere. At der eksperimenteres mere med digitale læremidler på skolen. At eleverne bliver inddraget mere i undervisningen. Tiltag Ledelsen kortlægger skolens brug af it og medier i undervisningen. Der bliver udarbejdet spørgeskemaer som udsendes til lærere omkring hardware, 4

24 undervisningen og kollegavejledning. Der bliver lagt planer for PLC og den formaliserede vejledning. Der bliver med faste intervaller afholdt møder mellem PLC og ledelsen hvor ledelsen bl.a. har fokus på kollegavejledning, digitale læremidler og samarbejde Mediepatruljer for elever bliver iværksat af PLC. Det er tanken at det senere udvides til også at omhandle lærere. Tegn At flere laver eksperimenter med digitale læremidler. At der anvendes flere digitale-læremidler i undervisningen. (måles) At flere efterspørger vejledning og der forekommer mere samarbejde omkring digitale læremidler. Samarbejdet skal tænkes bredt, eksempelvis i fagteam og årgangsteam. Et tættere synligt samarbejde mellem ledelsen og PLC omkring udviklingen af undervisningen med digitale læremidler. Vi har foreløbig kommunens strategi for it på skoleområdet, men der foreligger endnu ikke en plan eller strategi for Skelgårdsskolen alene. Det skylder vi både kommunen og kolleger at have klar, så et projekt som dette, kan ses som en del af en samlet, veltilrettelagt udvikling af læringsmiljøet på Skelgårdsskolen. 5

25 Bilag: 2.4. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

26 7. november 2013 Skelgårdsskolens digitale udvikling Plan for udviklingen af digitale lærermidler i undervisningen Vi arbejder med 3 områder inden for det digitale; Mediepatruljen, digitale undervisningsmidler og google apps. Status Mediepatruljen Hvem er involverede i udviklingen af Mediepatruljen? o 4 lærere fra skolens PLC-team er der udvalgt til målrettet at arbejde med Mediepatruljen. (PLC= Pædagogisk Lærings Center) o Kommunens IT-konsulent er vejleder for de 4 lærere o 5. årgangsteam og klasser er de første prøvekaniner Hvordan vil I involvere dem? o De 4 lærer deltager i kursus om Mediepatruljen ved Kasper Koed o 5. årgangsteam er introduceret og medejer til det fremadrettet arbejde, via teammøder sammen med PLC. o Der er afsat faste mødetider for elever der er valgt til Mediepatruljen o De 8 elever der udgør Mediepatruljen har fået en konkret opgave vedrørende google apps Hvornår vil I gennemføre idéudviklingsaktiviteter? o Fra november 2013 og frem til jul vil alle fire 5. klasser få kendskab til google apps via Mediepatruljen. Hvilken rolle vil I som ledelse have i processen? o Ledelsen følger processen nøje og deltager i undervisningen af såvel Mediepatruljen og i klassen. o Det er ledelsens pligt at følge udviklingsprocessen til dørs Hvordan vil I understøtte ejerskab til ideerne og de efterfølgende forandringer? o De erfaringer der bliver gjort af PLC-lærerne og de involveret klasser/elever, bliver grundidéen i udrulningen af Mediepatruljen på resten af skolenj Hvad er succeskriteriet for Mediepatruljen o Succeskriteriet er at alle klasser har elever som er en del at Mediepatruljen, som har fokus på google apps o Succeskriteriet på den lange bane er at Mediepatruljen inddrages i alle digitale undervisningsmidler, som en integreret del didaktiske læreringsmetoder.

27 7. november 2013 Status digitale undervisningsmidler Hvem er involverede i udviklingen af digitale undervisningsmidler? o Det Digitale team, som består af 2 lærer fra PLC og 1 alm. lærer o Kommunens IT- konsulent o 1 fra ledelsesteamet er konstant tovholder o Alle lærerne skal gennem et undervisningsforløb, hvor nye digitale undervisningsmidler afprøves Hvordan vil I involvere dem? o IT konsulenten deltager i møder på skolen o På baggrund af kortlægningen i maj/juni, har Digi teamet kontaktet lærer, der var/er positivt indstillet på forandring Hvornår vil I gennemføre idéudviklingsaktiviteter? o Aktiviteter sker løbende, blandet andet ved at undervisningstiltag via digitale undervisningsmidler breder sig som ringe i vandet. o Inden efterårsferien skulle alle lærer have kendskab til og benytte google apps. o Inden jul skal alle lærer og elever benytte app writer Hvilken rolle vil I som ledelse have i processen? o Tovholderen fra ledelsen holder møde med Digi-teamet hver 14 dag o Tovholderen har en direkte kontakt til kommunes it-afdeling, så vi hurtigt kan få hjælp o Tovholderen støtter og kommunikere med medarbejderne om de nye tiltag, således at det ikke er Digi-teamet som skal være bussemand Hvad er succeskriteriet for digitale undervisningsmidler o At eleverne lærer merej Skolen i skyen med udfordringer Udfordring af medarbejderne ikke er deltagende/opsøgende i forhold til google apps o Aktivitet: a) Slette Libra Office fra lærer computerne b) Uddanne flere superbrugere inden for årgang og fag team c) Fælles eftersidning d) Skolen i skyen skal på alle dagsordner fremadrettet. o Handling:

28 7. november 2013 a) Tvinge medarbejderne til at benytte google apps, når der ikke mere findes Libra Office b) Lærerne ved hvor de kan får hurtig hjælp c) Ingen undskyldning for ikke at vide hvordan google apps fungere/bruges d) Skolen i skyen er et synligt punkt på alle dagsordner, teammøder, fagteam, lærermøder, Pædagogisk Udvalg, Skolebestyrelsesmøder osv. o Tegn på forandring: a) Alle benytter google apps b) Lærerne henvender sig til superbrugerne og modtager hjælp c) Færre frustrationer over at, Libra Office er fjernet og erstatter af google apps d) Skolen i skyen er en naturlig del af dagsordner og det giver mening at tale om google apps o Viden: a) Alle kender til konsekvensen ved ikke at benytte google apps b) Der er stor viden blandt alle medarbejder og færre henvendelser til superbrugerne c) Google apps er et dynamiske værkstøj hvor der er høj aktivitet d) Til møder er der videndeling samt en holdningsændring til at benytte andre platforme end de kendte Hvad er succeskriteriet Skolen i skyen o At alle medarbejder benytter google apps i hverdagen og kan se fordele hervedj Plan for Mediepatruljen november-december 2013 Mediepatruljen består af følgende elever: 5.a: Mikkel og Nanna 5.b: Lauritz og Olivia 5.c: Nikolaj og Mikkel 5.d: Martina og Zara Vi mødes onsdag eller tirsdag i lektion på Biblioteket. Vi har foreløbig planlagt 5 faste møder inden jul:

29 7. november 2013 Onsdag d. 6.november (kun i 5.lektion) Onsdag d. 13.november Tirsdag d. 26.november Tirsdag d. 3. december Onsdag d. 11.december Vi starter med at kigge på Google drev. Her vil vi undersøge de programmer, der er herunder. I skal afprøve dem og blive fortrolige med dem så I kan instruere kammerater i at bruge dem. Når vi og I føler, at I er klædt godt på til opgaven, sender vi jer ned i jeres klasser, hvor I skal undervise dem i at bruge google drev. Afhængig af, hvor meget vi når, så skal I prøve at gå ned i 4.klasser og undervise dem. Vi glæder os til nogle spændende timer sammen med jer. Mange hilsner Christina og Lis

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere