TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Kvalitetsrapport 2013/ Afholdelse af 1-dagsarrangement omkring Folkeskolereformen...5 Bilagsoversigt...6 1

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/2121 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. Dagsorden blev udvidet med punkt omkring afholdelse af arrangement (seminar) i foråret 2015 omkring den nye Folkeskolereform. 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Kvalitetsrapport 2013/14 Åben sag Sagsnr.: 14/15441 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14. Det er forvaltningen der udsender kvalitetsrapporten i høring, men forvaltningen ønsker at præsentere dem for Børne- og Skoleudvalget forinden høring i skolebestyrelserne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen tilstræber med kvalitetsrapporten at give en samlet statusbeskrivelse med overblik over de vigtigste beslutninger, begivenheder og udviklingstendenser, der har præget arbejdet i skolevæsnet det sidste skoleår. Kvalitetsrapporten er udarbejdet i en version der er åben for alle. Til rapporten er et fortroligt tillæg med resultaterne af de nationale test, som ikke er tilgængelige for offentligheden jf. lovgivning. HØRING Kvalitetsrapporten sendes til høring i skolebestyrelserne efter fremlæggelse i Børne- og Skoleudvalget. Da de nationale test ikke er tilgængelige for offentligheden, sendes Kvalitetsrapport til høring uden tillægget. Høringsfristen er fastsat til den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forvaltningens fremlæggelse af kvalitetsrapporten tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - US10 - Bilag /14 2 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen - Bilag /14 3 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag /14 4 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag /14 5 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Pilegårdsskolen - bilag /14 6 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Løjtegårdsskolen - bilag /14 7 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 8 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 9 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 3

5 Børne- og Skoleudvalget d Lukket 11 Åben Kvalitetsrapport 2013/14.pdf 12504/15 12 Åben Nordregårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12727/15 13 Åben Løjtegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12726/15 14 Åben Korsvejens Skole - Kvalitetsrapport pdf 12725/15 15 Åben Kastrupgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12724/15 16 Åben US10 - Kvalitetsrapport pdf 12723/15 17 Åben Tårnbygårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12722/15 18 Åben Skottegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12721/15 19 Åben Skelgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12720/15 20 Åben Pilegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12719/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Kvalitetsrapporten blev drøftet og taget til efterretning. Kvalitetsrapporten fremsendes til høring i skolebestyrelserne. 4

6 Børne- og Skoleudvalget d Afholdelse af 1-dagsarrangement omkring Folkeskolereformen Åben sag Sagsnr.: 15/2121 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at tage stilling til afholdelse af 1-dagsarrangement omkring folkeskolereformen. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget besluttede at afholde 1-dagsarrangement (seminar) i foråret 2015 omkring den nye Folkeskolereform med deltagelse af forældre- og medarbejderrepræsentanter, elevrådsrepræsentant, områdeleder, skoleleder samt forvaltning og Børne- og Skoleudvalg. 5

7 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 2. Kvalitetsrapport 2013/14 1. Kvalitetsrapport 2013/14 - US10 - Bilag (172865/14) 2. Kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen - Bilag (172746/14) 3. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag (175637/14) 4. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag (175638/14) 5. Kvalitetsrapport 2013/14 - Pilegårdsskolen - bilag (228229/14) 6. Kvalitetsrapport 2013/14 - Løjtegårdsskolen - bilag (175633/14) 7. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172725/14) 8. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172723/14) 9. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172722/14) 10. (Lukket bilag) 11. Kvalitetsrapport 2013/14.pdf (12504/15) 12. Nordregårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12727/15) 13. Løjtegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12726/15) 14. Korsvejens Skole - Kvalitetsrapport pdf (12725/15) 15. Kastrupgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12724/15) 16. US10 - Kvalitetsrapport pdf (12723/15) 17. Tårnbygårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12722/15) 18. Skottegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12721/15) 19. Skelgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12720/15) 20. Pilegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12719/15) 6

8 Bilag: 2.1. Kvalitetsrapport 2013/14 - US10 - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

9 Bilag 1 Indsatsområder 2013/14 Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Faglig udvikling af dansk, matematik og engelsk Få mere struktur på fagteamene Styrke fagfagene Fokus på indhold frem for prøven/pensum Konsensus blandt lærerne omkring karaktergivning Tilbagevendende fokus: At alle går til prøve Flere fagteammøder Gennemskuelig struktur med dagsordener og referat Mellemtimer udnyttes bedre Ledelsen er med til at udvikle mål for fagteamene Aktionslæringsforløb Dagsordener og referater sendes cc til ledelsen Ledelse og fagteam holder løbende kontakt og evaluerer Karakterrapport Løbende evaluering med lærerne om fagene på teammøderne Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Fortsat fokus på inklusionsarbejdet især med fokus på teamsamarbejde At teamet til stadighed sætter tid af på teammøderne til at diskutere, hvordan vi får inkluderet samtlige eleverne og givet alle mulighed for aktiv deltagelse i og uden for undervisningen. At samtlige elever får noget ud af at gå i 10.klasse. Det kan være af faglig, social eller personlig karakter. Alle deltager i undervisningen. Alle bliver erklæret uddannelsesparate. Alle finder ud af, hvad de skal efter 10.klasse. Karaktererne stiger. PUC/R&F laver et kompetenceudviklingsforløb med begge teams. Ledelsen deltager på hvert andet teammøde og følger op på elevsagerne. Vi skal i større grad samarbejde med UU Ledelse og fagteam holder løbende kontakt og evaluerer Karakterrapport Løbende evaluering med lærerne om fagene på teammøderne

10 Bilag 2 Indsatsområder 2014/15 Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Synlige læringsmål og evaluering Det skal være tydeligt, konkret og synligt, hvad eleverne skal lære Der skal være en løbende evaluering, som fokuserer på elevernes progression og sat op imod læringsmålene Eleverne ved, hvad de skal lære, og hvor lang de er i processen Ledelsen afholdte fælles pædagogisk dag med synlig læring som tema Ledelsen vil observere undervisning med fokus på synlig læring Synlig læring vil være et tema i fagkoordinatorgruppen Ledelse og fagteam evaluerer løbende Ledelsen afholder makkerparsamtaler Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Aktiv elevdeltagelse At samtlige elever deltager aktivt i undervisningen At de er aktive i forhold til læringsmålet At evalueringen viser de udvikler sig Retningslinjer i forhold til brug af mobiler Fokus på at læringen skal være anvendelig Faglig differentiering Cooperative learning Medieintegreret undervisning Ledelse og fagteam evaluerer løbende Ledelsen afholder makkerparsamtaler og kontaktlærersamtaler Sammenhæng Mål Tegn Mødekultur gennem procesledelse En effektiv mødekultur Ansvarliggøre mødedeltagerne Fokus på opgaven Fuld udnyttelse af teamets/gruppens/udvalgets kompetencer Der er en indholdsleder og en procesleder til hvert punkt Mødedeltagerne er klædt på vedrørende punktet inden mødet

11 Vi når alle punkter på mødet inden for den angivne tid Tiltag Evaluering Mødekulturen og dagsordensformen er ens til alle slags møder Dagsordenen ligger son et åbent dokument på drevet, hvor mødedeltagerne/indholdslederen selv har ansvaret for at udfylde punkterne Ledelsen evaluerer med teamkoordinatorerne og mødelederen

12 Bilag: 2.2. Kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

13 Indsatsområder : 1) Læsning og læseindsats: Mål: Skridtet til at alle børn læser bedre : Tiltag: Læsehandleplan for gruppen/afdelingen herunder: Dagligt læsebånd Læseraket læseuge - læseoplevelser Test og evaluering - Faglig læsning i andre fag end dansk Brug af digitale hjælpemidler og programmer Status/evaluering: Alle grupper og afdelinger er godt på vej indenfor de forskellige tiltag med dagligt læsebånd, gennemførte læseuger, test og evaluering af elever ifølge læsehandleplanen. For de elever, der ikke har kunnet gennemføre efter de kommunalt besluttede test, har det knebet mere med at finde relevante test / evalueringsmaterialer. Dette vil være et delmål i kommende skoleår ( se mål for skoleåret ) om at udvikle en bredere evalueringskultur. Der har været gennemført 4 workshop for personalet vedr. brug af digitale hjælpemidler og programmer, hvilket har gjort at størstedelen af eleverne benytter IT med relevante og kompenserende programmer. Indsatsområdet fortsætter i kommende skoleår med samme tiltag for at få delområderne yderligere kvalificeret. 2) Grøn skole: Mål: Styrkelse og begejstring og interesse for naturfag for alle Tiltag: Grøn base, udeskolelæring i haven - i havnen på naturskolen m.fl. Værksteder Haver til maver Aktivt brug af naturen og omgivelserne Naturfagsuge 33 Status/ evaluering: I skoleåret har der i høj grad været fokus på, at få skolens udebase formet således, at den er blevet et attraktivt og succesfyldt læringsrum for de elever, der har brug for at lære endnu mere konkret og i andre rammer. Denne succes har medført, at der i skoleåret er åbent de 4 af ugens dage med forskelligt indhold. Udebasens personaler har til dette skoleår udfærdiget en årsplan med læringsmål både fælles og individuelle, et værdi- og et arbejdsgrundlag. Alle grupper arbejder aktivt med de mange muligheder, der ligger udenfor skolens matrikel set i.f.t målet om styrkelse og begejstring og interesse for naturfag for alle. Skolen har i høj grad haft glæde af naturfags matematikkonsulenten samt af naturskolens personaler for at kvalificere arbejdet. De ældste børn har fysikundervisningen på Løjtegårdsskolen, hvor skolen har købt en fysiklærer og selv bidraget med voksenopfølgning fra egen skole. Disse forløb har været med succes. I dette skoleår er to elever gået til afgangsprøve med et godt resultat / over middel. Indsatsområdet fortsætter i kommende skoleår med samme tiltag for at få delområderne yderligere kvalificeret.

14 Mål: Kost og motion Styr på sundheden Tiltag: Daglig motion Sundhedsuge, motionsdag, sex og sundhed Aktivt brug af naturen og omgivelserne Værksteder Status/evaluering: Alle grupper er kommet i gang med daglig motion enten med løbe / gå bånd om morgenen eller lidt senere på dagen eller for de yngre grupper med fysiske/lege-aktiviteter i gården. Det har været godt for børnene, at komme ind i en rytme med disse aktiviteter, - en god måde at få et break i dagen på. Skolen har prioriteret at mellemtrinsgrupperne i ugeskemaet både har et idrætsmodul og et svømmemodul. Fagudvalgene der vedrører idræt og hjemkundskab har som delmål, at de skal være være med til at arrangere sundhedsugen og motionsdagen i uge 41. Alle grupper afsætter ugen som en temauge med kost og motion styr på sundheden. Ligeledes gøres der brug af sundhedshusets forskellige tilbud. Det har særligt været de ældre grupper. Skolen har ligeledes hvert år i uge 6 - fokus på sex og sundhed, hvor der bl.a. arbejdes med de centralt udsendte materialer fra Sex og samfund. I dagligdagen arbejdes der desuden med en klar holdning til, at slik og sodavand samt søde sager ikke er hverdagskost på skolen. Skolen gør i høj grad brug af kommunens idrætsfaciliteter. For skolebestyrelsen har det været væsentligt, at der bliver arbejdet målrettet med dette indsatsområde, dels for at fremme fællesskabet, men også fordi målgruppen på skolen let falder hen til at sidde ved en computer, spise lidt for meget eller for lidt, at de forfalder til de søde sager m.m. Skolereformens indhold kommer netop dette i møde ved, at der nu skal være 45 minutters daglig motion for alle hvilket hver gruppes årsplan fremover endnu tydeligere skal afspejle. Indsatsområdet fortsætter i kommende skoleår med samme tiltag for at få delområderne yderligere kvalificeret. Mål: Grønt flag grøn skole Tiltag: Hver gruppe/afdeling arbejder med mindst et tema indenfor Grønt flag grøn skole Indsamle viden Besøg og undersøge udenfor skolen Lave en aktion med noget konkret Formidling Status / evaluering: I skoleåret har der været arbejdet med grønt flag-grøn skole, hvor alle grupper har fordybet sig i temaer her indenfor, som er fremgået af gruppernes årsplaner. Der er indsamlet viden, været mange besøg udenfor skolen, været arbejdet konkret med en aktion f.eks. med elforbrug og affald og rensningsanlæg samt at alle grupper fra mellemtrinnet har skullet fortælle om deres arbejde på fællessamlinger. Målet er at bliver fortjent til at skolen kan hejse det grønne flag. Dette kræver en løbende rapportering til naturrådet med dokumentation for, at der er blevet holdt styregruppemøder med dagsorden, referater og fælles indsatser m.m. Dette er desværre ikke lykkes tidspresset omkring skolereformen gjorde, at dette arbejde ikke blev godt styret fra ledelsens side, og det viste sig desuden vanskeligt at få eleverne inddraget i formkravet om, at de skulle være med i beslutningsprocessen herunder i en bredere forståelse af hvorfor vi gerne vil være en grøn skole. Vi prøver i skoleåret at fortsætte arbejdet nu ved, at det er udebasens personale, der styrer det løbende arbejde herunder rapportering og formidling samt finder et indhold til skolens temauge.

15 3) IT: Mål: IT som en integreret del af dagen Tiltag: Den interaktive tavle Mediestok og kompenserende hjælpemidler Workshops for personalet og kollegavejledning Status/evaluering: It er en integreret del af skolens hverdag. Indsatsområdet vil fortsætte i de kommende år, da der konstant sker forandringer, fornyelser og udvikling indenfor området. I de sidste 3 år er der indkøbt interaktive tavler således, at alle grupper nu har en i deres lokale. Disse tavler er et stort løft i dagligdagen og bliver brugt hver dag også i teamsamarbejdet. Skolen gør desuden flittigt brug af bærbare computere og har to steder på skolen stationære computer. I skoleåret er der desuden indkøbt I-pads, som især bruges til de mest læsesvage børn for at have flere indgange til læseudviklingen. BYOD indsatsen er ikke lykkes på skolen. Det er vanskeligt for målgruppen selv at medbringe, da eleverne ikke altid har styr på, hvad de bringer med sig, og hvad de skal have med hjem igen. En del forældre har desuden økonomisk svært ved at honorere at indkøbe udstyret. Derfor er det langt overvejende skolens udstyr, der bruges i undervisningen. Skolen har flere kompetente personaler både lærere og pædagoger, som får tildelt tid til at formidle og vejlede det øvrige personale indenfor området samt at holde styr på det materielle dette i et godt samarbejde med IT teknikker. Inklusion herunder læren om det omgivende samfund - indgår som en naturlig del af hverdagen og i undervisningen. Opgaven er bl.a. : At arbejde med inkluderende tiltag i indsatsområderne 1-2 og 3 Internt på skolen på tværs af faggrupper på tværs af skoler, institutioner Udenfor skolen at få besøg, at komme på besøg, at undersøge muligheder

16 Indsatsområder FOLKESKOLEREFORM foldes ud samt fortsat arbejde med indsatsområderne fra skoleåret : I skoleåret vil der være særligt fokus på at få implementeret Folkeskolereformen bedst muligt med respekt for at skolen er en specialskole med en målgruppe, der har mange og meget forskellige behov og ressourcer. Det betyder, at der fortsat skal være vide muligheder for at tilrettelægge skoledagen fleksibelt set i.f.t barnets individuelle læringsmål - og handleplan samt set ud fra gruppens og storteamets årsplan. Folkeskolereformen indeholder bl.a. at skoledagen for børnene er udvidet med et antal lektioner, og den samlede dag for børnene er blevet længere. En skoledag indeholder mere tid til læring fagligt, fysisk, socialt og personlighedsmæssigt. Der skal ud over den fag-faglige læring hver dag være tid og mulighed for forskellige aktiviteter og bevægelse. Lektiecafè er tilbudt i løbet af en skoleuge. Samarbejdet lærere og pædagoger er fortsat meget tæt, så den understøttende undervisning og selve undervisningen foregår samtidigt i langt den overvejende del af skoledagen planlagt ud fra det enkelte barns og gruppens behov. Implementeringen af reformen har på skolen afsæt i 3 delmål ud fra et hovedmål om At udvikle læringsrum og deltagelsesmuligheder for alle børn på Tårnbygårdsskolen ( se foreløbigt dokument ), som skal omfatte skolens kerneydelser og kerneopgaver, hvor elevens læring bevæger sig i et samspil mellem faglighed, social træning og udfordring af det fysiske både hvad angår den konkrete brug af kroppen og de fysiske rammer. Arbejdet bevæger sig således, at hele personalegruppen opnår viden om og færdighed i at sætte tidsafgrænsede klare læringsmål med tiltag og tegn samt at kunne evaluere systematisk for og sammen med alle børn. Disse mål/delmål bliver styrende for arbejdet med læringskonsulenterne fra UVM, i udviklingsgruppen og for vejlederne på skolen, der skal være med i processen om at skabe sammenhæng fra politisk og forvaltningsniveau til ledelses - medarbejder- og elevniveau ( Den røde tråd ). Nedenstående delmål for skolen er ikke færdigt formuleret da processen med læringskonsulenterne kun lige er begyndt. I samarbejdet med læringskonsulenterne arbejdes der på kommunalt plan med at opfylde tre mål: Mål 1: Forvaltningen har en struktur for, hvordan der kommunikeres gennem styringskæden omkring omsætningen af de kommunalt vedtagne mål til mål for de enkelte skoler således, at skolelederne får ejerskab til målene og sikrer opfølgning på disse. Mål2: I samarbejde med forvaltningen og med afsæt i de kommunale mål udarbejder skolelederne konkrete målbare mål for den enkelte skole. Mål 3: Skoleledelserne udarbejder, på baggrund af de kommunale mål og skolens konkrete mål, en strategi for implementering af en systematisk læringskultur på skolerne. Ud over Tårnbygårdsskolen deltager Pilegårdsskolen og Skelgårdsskolen samt skolechef, forvaltningschef og leder af PUC.

17 Tårnbygårdsskolens mål A)Læringsmål set i forhold til kerneydelsen, der bliver tydelige for barnet. Udvikle lærings-rum og deltagelsesmuligheder for alle børn på Tårnbygårdsskolenn. B)Udvikle en bredere evalueringskultur, der kommer alle børn i møde. C)Udvikling og læring for alle. Hvert team sætter udviklingsmål, og arbejder aktivt med disse f.eks. med hjælp fra vejledere. Nedenstående tre indsatsområder vil fortsat skulle indgå i årsplanlægningen som væsentlige områder. Indsatsområder skal medtænkes i de tværfaglige muligheder Aktivt brug af aktionslæring med konsulenter fra PUC og kollegavejledning. Indsatsområder /14. Skridtet til at alle børn læser bedre. Grønt flag grøn skole. IT som integreret del af dagen. - Læsebånd. - Læseraketten. - Læsehandleplan. - Udebasen. - Sundhedsuge. - Kost og motion. - Haver til maver. - - Active boards. - Mediestokken. - Hjælpemidler.

18 Inklusion Retten til at føle sig som en vigtig del af fællesskabet Retten til at føle sig som en vigtig del af et fællesskab.

19 Bilag: 2.3. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 Digital forandringsledelse på Skelgårdsskolen Projektbeskrivelse vi er åbne omkring, at vores viden er begrænset 1

21 Softwaren og teknik Hjørnestenen i strategien er, at tilgangen til digitale læremidler skal kunne foregå hvor som helst og når som helst. Derfor vil vi på Skelgårdsskolen fra skolestart 2013/2014 have et minimum programmer i skolens image installationer på alle Skelgårdsskolens elevmaskiner. Computernes image vil begrænse sig til et styresystem, internetbrowsere og hjælpeprogrammer. Alternativer til skoleimage i skyen samles i Symbaloo i samarbejde med PUC. Symbaloo en er tilgængelig via personaleintra. Nye computere og tablets Adgang til digitale læremidler skal ikke længere installeret på maskinen, men i stedet være tilgængelig via internettet. Det betyder, at der kan afprøves nye computertyper og tablets. Skelgårdskolen vil i samarbejde med PUC afprøve forskellige tablets og cloud computere, somarbejder i skyen og kan holde strøm en hel skoledag. Typer der er blevet talt om i skole-it: Google Nexus 7 og 10 med Android Jelly bean og en Google Chromebook. Nye tavle muligheder afprøves Der afprøves alternativer til de nuværende Promethean interaktive elektroniske tavler. Nye LED projektorer, som har pærer der kan holde væsentligt længere end tidligere. Til projektoren bliver der tilkoblet boks med mulighed for interaktivitet (push tv netgear). Det betyder at der bliver 2

22 mulighed for opkobling af tablets eller computere, læreres som elevers, så indholdet på skærmen kan præsenteres for hele klassen og arbejdes med i fællesskab. 3

23 It Vejledningen fra PLC Status Alle fra Skelgårdsskolens PLC har deltaget i kollegavejledningsforløbet på PUC. Et forløb sammen med Niels Jørgensen og Ole Christensen fra UCC. Alle kender til kollegavejledning og ved om hvilke udfordringer der ligger i dette. Der har været fokus på at PLC ikke længere er et servicecenter, men at arbejdet på PLC er det sted hvor der tilbydes vejledning. Kurset har været et forsøg på at formalisere vejledningen fra PLC til kollegaer. På trods af det velmenende kursusforløb på PUC, har man haft svært ved at få vejledningen formaliseret på PLC skolen. Det er meget lidt formaliseret vejledning, der udgår fra PLC. Der har været udbudt kursusforløb til kollegerne, men det har ikke ramt efterspørgslen eller været fejlagtigt markedsført. PLC oplever, at interessen for vejledning kun melder sig fra kollegaerne, når de skal bruge hjælp kort tid før, under eller efter deres undervisning. PLC s fornemmelse er, at kollegerne planlægger deres målsætninger efter nuværende evner, så de prioriterer ikke deres tid i hverdagen til at udforske nye redskaber til brug i undervisningen. En mere formaliseret vejledning vil kræve en kulturændring på Skelgårdsskolen, som ledelse og PLC skal sætte i gang sammen. PLC på Skelgårdskolen er gået i gang med at beskrive de opgaver, som PLC udfører i løbet af et skoleår. Vi vil på skolen drøfte hvordan vi fremadrettet skal løses disse opgaver. PLC er blevet interviewet, om hvilke arbejdsopgaver de brænder for, og hvordan de ser deres fremtidige arbejde. Ledelsen har sent datoer ud omkring deadlines for tilbagemelding på opgaverne og ledelsen er indstillet på en højere prioritering af vejledning og mere ledelsesbevågenhed af PLC. Mål At vejledningen som udgår fra PLC bliver mere formaliseret og at PLC's funktioner bliver mere synlige på skolen. At PLC og ledelsens bliver gode samarbejdes partnere. At der eksperimenteres mere med digitale læremidler på skolen. At eleverne bliver inddraget mere i undervisningen. Tiltag Ledelsen kortlægger skolens brug af it og medier i undervisningen. Der bliver udarbejdet spørgeskemaer som udsendes til lærere omkring hardware, 4

24 undervisningen og kollegavejledning. Der bliver lagt planer for PLC og den formaliserede vejledning. Der bliver med faste intervaller afholdt møder mellem PLC og ledelsen hvor ledelsen bl.a. har fokus på kollegavejledning, digitale læremidler og samarbejde Mediepatruljer for elever bliver iværksat af PLC. Det er tanken at det senere udvides til også at omhandle lærere. Tegn At flere laver eksperimenter med digitale læremidler. At der anvendes flere digitale-læremidler i undervisningen. (måles) At flere efterspørger vejledning og der forekommer mere samarbejde omkring digitale læremidler. Samarbejdet skal tænkes bredt, eksempelvis i fagteam og årgangsteam. Et tættere synligt samarbejde mellem ledelsen og PLC omkring udviklingen af undervisningen med digitale læremidler. Vi har foreløbig kommunens strategi for it på skoleområdet, men der foreligger endnu ikke en plan eller strategi for Skelgårdsskolen alene. Det skylder vi både kommunen og kolleger at have klar, så et projekt som dette, kan ses som en del af en samlet, veltilrettelagt udvikling af læringsmiljøet på Skelgårdsskolen. 5

25 Bilag: 2.4. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 27. januar Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

26 7. november 2013 Skelgårdsskolens digitale udvikling Plan for udviklingen af digitale lærermidler i undervisningen Vi arbejder med 3 områder inden for det digitale; Mediepatruljen, digitale undervisningsmidler og google apps. Status Mediepatruljen Hvem er involverede i udviklingen af Mediepatruljen? o 4 lærere fra skolens PLC-team er der udvalgt til målrettet at arbejde med Mediepatruljen. (PLC= Pædagogisk Lærings Center) o Kommunens IT-konsulent er vejleder for de 4 lærere o 5. årgangsteam og klasser er de første prøvekaniner Hvordan vil I involvere dem? o De 4 lærer deltager i kursus om Mediepatruljen ved Kasper Koed o 5. årgangsteam er introduceret og medejer til det fremadrettet arbejde, via teammøder sammen med PLC. o Der er afsat faste mødetider for elever der er valgt til Mediepatruljen o De 8 elever der udgør Mediepatruljen har fået en konkret opgave vedrørende google apps Hvornår vil I gennemføre idéudviklingsaktiviteter? o Fra november 2013 og frem til jul vil alle fire 5. klasser få kendskab til google apps via Mediepatruljen. Hvilken rolle vil I som ledelse have i processen? o Ledelsen følger processen nøje og deltager i undervisningen af såvel Mediepatruljen og i klassen. o Det er ledelsens pligt at følge udviklingsprocessen til dørs Hvordan vil I understøtte ejerskab til ideerne og de efterfølgende forandringer? o De erfaringer der bliver gjort af PLC-lærerne og de involveret klasser/elever, bliver grundidéen i udrulningen af Mediepatruljen på resten af skolenj Hvad er succeskriteriet for Mediepatruljen o Succeskriteriet er at alle klasser har elever som er en del at Mediepatruljen, som har fokus på google apps o Succeskriteriet på den lange bane er at Mediepatruljen inddrages i alle digitale undervisningsmidler, som en integreret del didaktiske læreringsmetoder.

27 7. november 2013 Status digitale undervisningsmidler Hvem er involverede i udviklingen af digitale undervisningsmidler? o Det Digitale team, som består af 2 lærer fra PLC og 1 alm. lærer o Kommunens IT- konsulent o 1 fra ledelsesteamet er konstant tovholder o Alle lærerne skal gennem et undervisningsforløb, hvor nye digitale undervisningsmidler afprøves Hvordan vil I involvere dem? o IT konsulenten deltager i møder på skolen o På baggrund af kortlægningen i maj/juni, har Digi teamet kontaktet lærer, der var/er positivt indstillet på forandring Hvornår vil I gennemføre idéudviklingsaktiviteter? o Aktiviteter sker løbende, blandet andet ved at undervisningstiltag via digitale undervisningsmidler breder sig som ringe i vandet. o Inden efterårsferien skulle alle lærer have kendskab til og benytte google apps. o Inden jul skal alle lærer og elever benytte app writer Hvilken rolle vil I som ledelse have i processen? o Tovholderen fra ledelsen holder møde med Digi-teamet hver 14 dag o Tovholderen har en direkte kontakt til kommunes it-afdeling, så vi hurtigt kan få hjælp o Tovholderen støtter og kommunikere med medarbejderne om de nye tiltag, således at det ikke er Digi-teamet som skal være bussemand Hvad er succeskriteriet for digitale undervisningsmidler o At eleverne lærer merej Skolen i skyen med udfordringer Udfordring af medarbejderne ikke er deltagende/opsøgende i forhold til google apps o Aktivitet: a) Slette Libra Office fra lærer computerne b) Uddanne flere superbrugere inden for årgang og fag team c) Fælles eftersidning d) Skolen i skyen skal på alle dagsordner fremadrettet. o Handling:

28 7. november 2013 a) Tvinge medarbejderne til at benytte google apps, når der ikke mere findes Libra Office b) Lærerne ved hvor de kan får hurtig hjælp c) Ingen undskyldning for ikke at vide hvordan google apps fungere/bruges d) Skolen i skyen er et synligt punkt på alle dagsordner, teammøder, fagteam, lærermøder, Pædagogisk Udvalg, Skolebestyrelsesmøder osv. o Tegn på forandring: a) Alle benytter google apps b) Lærerne henvender sig til superbrugerne og modtager hjælp c) Færre frustrationer over at, Libra Office er fjernet og erstatter af google apps d) Skolen i skyen er en naturlig del af dagsordner og det giver mening at tale om google apps o Viden: a) Alle kender til konsekvensen ved ikke at benytte google apps b) Der er stor viden blandt alle medarbejder og færre henvendelser til superbrugerne c) Google apps er et dynamiske værkstøj hvor der er høj aktivitet d) Til møder er der videndeling samt en holdningsændring til at benytte andre platforme end de kendte Hvad er succeskriteriet Skolen i skyen o At alle medarbejder benytter google apps i hverdagen og kan se fordele hervedj Plan for Mediepatruljen november-december 2013 Mediepatruljen består af følgende elever: 5.a: Mikkel og Nanna 5.b: Lauritz og Olivia 5.c: Nikolaj og Mikkel 5.d: Martina og Zara Vi mødes onsdag eller tirsdag i lektion på Biblioteket. Vi har foreløbig planlagt 5 faste møder inden jul:

29 7. november 2013 Onsdag d. 6.november (kun i 5.lektion) Onsdag d. 13.november Tirsdag d. 26.november Tirsdag d. 3. december Onsdag d. 11.december Vi starter med at kigge på Google drev. Her vil vi undersøge de programmer, der er herunder. I skal afprøve dem og blive fortrolige med dem så I kan instruere kammerater i at bruge dem. Når vi og I føler, at I er klædt godt på til opgaven, sender vi jer ned i jeres klasser, hvor I skal undervise dem i at bruge google drev. Afhængig af, hvor meget vi når, så skal I prøve at gå ned i 4.klasser og undervise dem. Vi glæder os til nogle spændende timer sammen med jer. Mange hilsner Christina og Lis

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Søndervangskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere