Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser"

Transkript

1 Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange Kommuner... 3 Nedetid opdages Oppetid igen... 4 Arbejdsgange... 4 Dokumentation Roller og ansvar Formalia... 4 Definition af Nedetid... 5 Målgruppe for denne vejledning... 5 Vejledning sammenskrevet af... 5 Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Nødproceduredokumentet omhandler både systemer, parter, arbejdsgange samt formidling. Håndtering af systemers nedetider er udarbejdet i et samarbejde mellem Region IMT og kommunerne. Dette dokument er opdelt i generelt afsnit og derefter i et afsnit for hhv. hospital og kommune. Der kan udarbejdes lokale pixiudgaver til daglig anvendelse. 1. Nødprocedurer - generelt Både hospital og kommune anvender elektroniske journalsystemer, der anvendes til at sende elektroniske MedCom meddelelser om indlagte patienter (f.eks. Plejeforløbsplan, Korrespondancemeddelelsen, Indlæggelses - og Udskrivningsadviser mfl.) De systemer, der omhandles, er kommunernes sundhedsfaglige systemer (omsorgs-, trænings-, sundheds- og sundhedsplejesystemer) og hospitalernes OPUS Arbejdsplads, GS Åben! samt TOPICA Nødprocedurebeskrivelsen gælder både ved et planlagt lukkevindue eller akut nedbrud. 2. Hospitalerne Nedtid opdages Når man på afdelingen eller i IMT opdager, at et af systemerne ikke kan tilgås, og eller man ikke kan få lov til at sende meddelelser til kommunen eller at man ikke modtager meddelelser fra kommunen, skal Servicedesk have besked ved at anvende supportnummeret og taste 2 for

2 Teknisk Servicedesk. Her skal man oplyse om, hvad der ikke fungerer og specifikt oplyse om at der skal formidles til kommunerne, at der ikke kan kommunikeres elektronisk og på hvilke områder det omfatter. Er det fra til en eller flere kommuner? Kliniker må gerne aftale med kommunens sygeplejersker om, hvem der melder fejlen ind uanset hvem der har den. Klinikere skal melde problemet ind når de opdager det første gang. Information og formidling Servicedesk sørger for at Driftsvagt (DV) får besked og DV melder derefter ud på intranettet under Driftsstatus hvilke system der er nede. Der Udsendes ligeledes POP UPs ved akut nedetid. Driftsvagt melder ligeledes ud til kommunerne og til hospitalerne, når nedetid skønnes til at vare mere end to timer. Driftsvagten distribuerer informationen til kommunerne fra hospitalerne, via sms-liste og mailliste (som DV er i besiddelse af) Aktivering af nødprocedure fremgår også af udmeldingen. Driftsvagtens interne procedurer afgør om informationen skal til hospitalsledelser og kommunale forvaltninger. Hvis kommune system er nede modtager Driftsvagt information fra kommunen og distribuerer beskeden til hospitalerne Driftsstatus Oppetid igen Når systemerne igen er klar og kan anvendes, skal Driftsvagt orienteres. Driftsvagten opdaterer ud fra tilbagemeldinger fra hospitalsleverandører/teknikere Driftsvagt melder ud på Driftsstatus og ud til kommunerne, at systemerne er oppe at køre igen. Arbejdsgange under nedetidsperioden a) Telefonisk kontakt under nedetidsperioden: Ved en patients Forventede færdigmeldingsdato skal kommunen informeres telefonisk. Ved en patients Udskrivelse skal kommunen kontaktes telefonisk. Der skal manuelt udfyldes en Udskrivelsesrapportskabelon(USR) på papir. Som udleveres til patienten og en kopi beholdes af afdelingen. USRskalbelon skal forefindes i papirformat på afdelingerne. a) Dokumentation Når Oppetid meldes på Driftsstatus og systemerne igen kan igen tilgås, indskrives dokumentationen fra papir, i OPUS Arbejdsplads og eller TOPICA

3 b) Kommunekontakt: Kommuner kan kontaktes på telefon jf. Kommunekontaktlisten på lokale intranet under Tværsektorielt samarbejde. Opdatering af kontaktnumre varetages af Samordningskonsulenterne 3. Kommuner Nedetid opdages. Når man i kommunen opdager, at omsorgssystemet EOJ eller andet sundhedsfagligt system, ikke kan tilgås, og man ikke kan få lov til at sende meddelelser til hospital, orienteres kommunens it supportfunktion, der så finder ud af, hvor lang nedetid der forventes i kommunen. Hvis det formodes at vare mere end 2 timer, skal Driftsvagt IMT kontaktes via mail og pr telefoon med udfyldt Skema 1 Kommunens sundespersonale skal melde problemet ind når de opdager forsendelsesfejl/problemer første gang. De skal sikre sig, at de kender procedure om melding om nedetider, og skal kunne henvende sig til en i kommunen der tager ansvar for systemfejl og problemer. Kommunens it -konsulenter skal altid ha en autoreply i deres mail eller på mobil med, hvem man kan henvende sig til ved deres fravær. (dvs. aften, nat, weekend, ferie) Opdagers det, at dele af den elektroniske kommunikation ikke fungerer, kontaktes ligeledes it supporten i kommunen, som melder det til Driftsvagten IMT. Ved mail-server nedbrud også, kan henvendelser naturligvis kun ske telefonisk. IMT, praktiske oplysninger Driftsvagten har åbent hele døgnet (24/7/365) Driftsvagten kan kontaktes ved at Ringe på Sende en mail til Driftsvagten varetages fra Borgervænget 7, 2100 Kbh. Ø (IMT) og er en central driftsvagt til regionens hospitaler Hvis kommunen ønsker at udmelding skal være AKUT, skal der samtidig ringes til Driftsvagten med oplysning om mail er sendt og at det skal være en akut udmelding til hospitalerne. Driftsvagt opdaterer information på hospitalernes intranet ud fra kommunens opdateringshyppighed til Driftsvagt. Planlagt nedetid indberettes til IMT`s Driftsvagt 2 hverdage før den planlagte Nedetid, ligeledes i skema 1

4 Oppetid igen Når systemet efter akut nedetid igen er klar og kan anvendes, skal Driftsvagt orienteres via mail med udfyldt skema 1. Driftsvagt informerer via hospitalernes intranet at kommune er oppe igen. I kommunen udmeldes oppetid igen internt via kommunens egne kommunikationskanaler. Arbejdsgange Aktivering af nødprocedure fremgår af udmeldingen i skema1. Kommunen kontakter hospitalet telefonisk ved opdateringer om patientens funktionsevne, helbredsituation mm., når og hvis det opdages, at patienten er blevet indlagt. Kommunen kontakter hospitalet telefonisk, hvis der er behov for opfølgning på datoer, aftaler mm. eks. forventet færdigbehandlingsdato. Dokumentation Skriftlige dokumentation og notater om indgåede aftaler, afgivne beskeder skrives ind i kommunens sundhedsfaglige system som elektronisk dokumentation. Kommunerne anvender deres lokale arbejdsgange vedr. dokumentation i de sundhedsfaglige systemer. 4. Roller og ansvar a) Det er den enkelte klinikers ansvar at tage aktion på nedetider, melde ind til supporten og anvende arbejdsgange under nødprocedure. b) Driftsvagt har ansvar for at opdatere status på Driftsstatus, på indmeldinger fra leverandører, it medarbejdere eller kommuner. c) Hospitalernes Samordningskonsulenter opdaterer kommunekontaktlisten. d) Kommunerne melder hver især ændringer i eller nye mailadresser og mobilnumre ind til Driftsvagt. e) Indsamling og rapportering af læringspunkter fra nedbrud og brugen af nødprocedurer meldes til IMT sektionen for Tværsektorielle systemer eller den enkelte kommunes it konsulent. 5. Formalia

5 Definition af Nedetid Muligheden for tværsektoriel kommunikation er nede i en kortere eller længere periode enten pga. planlagt services eller opdateringer af hele systemet eller pga. akut opståede tekniske problemer. Når muligheden for kommunikation er nede og dermed ude af drift, kan de tværsektorielle elektroniske meddelelser ikke tilgås, sendes eller modtages. Målgruppe for denne vejledning Alle sundhedspersonale der anvender OPUS Arbejdsplads Hjemmeplejehospitalsmeddelelser, afdelinger samt sundhedspersonale, der anvender korrespondancemeddelelsen. Kommuners it konsulenter samt Driftsvagten IMT. Til orientering til ledelsen. Vejledning sammenskrevet af Anne Danborg, Klinisk it konsulent, IMT, Kunder og forretning, Regional projektleder på Implementering af hjemmepleje-hospitalsmeddelelser, Korrespondancemeddelelsen samt Kommunikationsaftalen Sammenskrevet januar 2013 udf ra Vejledning om Nødprocedure og arbejdsgange udarbejdet i samarbejde mellem IMT, Pilotimplementeringsprojektet, Driftsvagten IMT samt regionens kommuner. Godkendt i DAS Vejledningen distribueres til VIP af KPUK, RegionH Skema 1 (vælg) kommune Akut nedetid /planlagt nedetid/ oppetid igen Meddelelsestyper der ikke kan forsendes Her afkrydses de meddelelser der er ramt af nedetider Alle Indlæggelses- og udskrivelsesadvis Indlæggelsesrapport Distribueres videre til Årsag til nedetid hvis kendt Konsekvens for medarbejder i klinikken Udskrivelsesrapport Plejeforløbsplan og Melding om Færdigbehandling Korrespondancemeddelelse Genoptræningsplan Henvisning Fødselsanmeldelse Medarbejder anvender lokalt aftalte nødprocedurer i nedetidsperioden Ophobede meddelelser eftersendes Figur 1 skema til indmelding af nedetider fra kommune til hospital(september 12)

6 Skema 2 Hospitalerne i regionh er nede. Dato Start tidspunkt Slut tidspunkt Type berørte meddelelser Der kan ikke sendes elektroniske meddelelser mellem kommuner og hospital Tiltag Nødprocedure anvendes, der skal ringes til hvis borger indlægges og eller udskrives under nedetiden. Figur 2 Skema til indberetning af nedetider - fra hospital til kommuner Dokumenthistorik Version Forfatter Dato Beskrivelse 0,1 Anne Danborg Oprettelse 0,2 AD Kommentarer fra implementeringskonsulent og lokal projektleder 0,3 AD Redigering efter kommentarer fra kommuners klyngeformænd 0,4 AD Opdelt i kommune og hospital samt et samlet dokument. Rewiew fra Projektledelseskonsulent MB. Rewiew kommuner 1.0 AD Final. 1.1 Hanne Hoff Jessen Få tilrettelser Final +dato AD Konkretiseringer på baggrund af en hændelsesanalyse.

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND VÆRKTØJSKASSE Sundhedsaftalen 2015 2018 KKR SJÆLLAND Værktøjskassen Generelt Kørsel Definitioner Indlæggelse og udskrivelse Planlægningskonference Indlæggelser af borgere fra sociale tilbud Voksne 108

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet.

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet. Erfaringer og anbefalinger Udrulningen af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa på Regionshospitalet Randers og Grenaa Indledning... 3 Organisation... 5 Sundheds Fagligt Indhold... 15

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere