Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation"

Transkript

1 Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation Hvad vil du helst? Have ret eller være lykkelig? Begge dele samtidig går ikke! Rosenlund Kurser Tlf

2 Ikkevoldelig kommunikation bygger på nogle antagelser: Alle mennesker forsøger i ethvert øjeblik med sine handlinger at få opfyldt sine behov Vores følelser kommer fra vores behov, og følelserne afhænger af om vores behov er opfyldt eller ikke opfyldt Vi mennesker vil gerne samarbejde med hinanden, hvis vores behov bliver opfyldt gennem samarbejdet Kontakt med os selv er en forudsætning for at forstå vores egne behov Kontakt med andre er en forudsætning for at forstå andres behov Ærlighed (jeg fortæller hvad jeg føler og har brug for) og Empati (jeg forsøger at leve mig ind i andres følelser og behov) er en forudsætning for kontakt. I kommunikation indgår en afsender og en modtager, som begge bruger deres egen forståelse og erfaringer i sammensætning og forståelse/tolkning af ord, sætninger, kropssprog og stemmeføring mv. Afsenderen er ikke ansvarlig for hvordan en meddelelse bliver modtaget, men er ansvarlig for intentionen i hans/hendes kommunikation. Dette kan formuleres på følgende måde: Jeg er helt og fuldt ansvarlig for mit eget liv, og for Hensigten med min kommunikation Tolkningen af mine tanker Mine følelser (de opstår i mig) Jeg er ikke ansvarlig for Hvordan andre opfatter min kommunikation Andres hensigter, tanker, behov, følelser eller handlinger Mine behov (er i live i mig) Mine handlinger (vælges af mig) Rosenlund Kurser side 2

3 Ikkevoldelig Kommunikation. Ord kan skabe mure - eller ord kan åbne vinduer. Ikkevoldelig kommunikation (IVK) kan beskrives som en kommunikations-proces der skaber kontakt mellem mennesker. Processen er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg Ph.d. Et af formålene med IVK er at skabe en helhjertet kontakt og en dialog, der fører til løsninger på konflikter og uoverensstemmelser som møder alle parters behov. Når vi anvender processen har vi fokus på egne og andres følelser og behov. Vi er opmærksomme på vores sprogbrug og stiller spørgsmålene: Hvad er det, der er i live i os lige nu i form af følelser og behov, og hvilke ord kan udtrykke det? Hvad gør jeg for at opfylde mine behov? Gør jeg det på en måde som ikke undertrykker andres behov? Hvordan kan jeg handle så alles behov bliver hørt og får indflydelse på min handling? Girafsprog og ulvesprog For at illustrere de forskellige måder at kommunikere på har Rosenberg valgt to metaforer: En giraf og en ulv. Giraffen er valgt som symbol for den ikkevoldelige kommunikation fordi den er det landpattedyr, som har det største hjerte. Girafsprog er et symbol for et sprog fra hjertet i den betydning, at vi udtrykker vores følelser og behov og samtidig ønsker at lytte til andres følelser og behov. Ulven (eller sjakalen i engelsktalende lande), er valgt som symbol for den kommunikation som Rosenberg kalder livsfremmed og voldsprovokerende. Ulvesprog er symbol for den måde at tale på, hvor vi tænker på fejl og mangler hos enten den anden eller os selv, og hvor vi opnår hvad vi vil hos andre mennesker, ved at give dem skyld, skam eller angst. Med ulvesprog bruges begreber som rigtigt og forkert, straf og belønning, og vi snakker om onde og gode og om hvem der har ret og hvem der har uret. Ulven og giraffen er pædagogiske virkemidler, der gør det lettere at snakke om forskellen mellem det vi har lært er rigtigt eller forkert, og de følelser og behov der er i live i os lige nu, og som får os til at handle. Marshall Rosenberg har bl.a. gennem studier af mennesker som synes at være i stand til at bevare en ikkevoldelig tankegang selv under svære omstændigheder, fundet frem til at det sprog som skaber empatisk kontakt indeholder 4 elementer, som han har samlet i disse 4 trin: De 4 trin i ikkevoldelig kommunikation: 1) Iagttage fakta 2) Udtrykke følelsen 3) Udtrykke behovet bag følelsen 4) Anmode om handling Uden tolkninger og domme Udtrykker hvad der er i live i os lige nu Som kan opfylde behovet Disse 4 trin i kommunikation afspejler, at næsten al kommunikation indeholder 4 elementer: 1) Hvad sker der/er sket (fakta) - 2) De følelser som sættes i gang i os - 3) De behov/værdier/interesser som er på spil i dette øjeblik (og som bestemmer kvaliteten af min følelse) - 4) de handlinger som vi ønsker i forhold til vores behov. Ved at strukturere disse elementer på ovenstående måde øges sandsynligheden for at kommunikation ikke låses fast i ulve-bevidstheden. Rosenlund Kurser side 3

4 1) Iagttage (observere) fakta. Hvad ser eller hører vi, som enten beriger vort liv eller som ikke beriger vort liv. Kunsten er at lære at udtrykke dette uden tolkninger, vurderinger og domme. Ganske enkelt at udtrykke hvad det er andre gør (f.eks. siger) som vi enten kan lide eller ikke lide. Fordi det opfylder eller ikke opfylder vores behov 2) Udtrykke følelse Dernæst fortæller vi hvad vi føler når vi iagttager denne handling: Vi er måske kede af det, bange eller irriterede (ikke opfyldt behov). Måske glade, begejstret eller lettet o.s.v. (opfyldt behov) 3) Udtrykke behovet (knyttet til følelsen) Som 3. punkt giver vi udtryk for det behov som er forbundet med følelsen i punkt 2. Behov er i denne sammenhæng almen menneskelige behov som vi alle har. Derfor indeholder ord for behov ikke nogen henvisning til specifikke mennesker eller handlinger. F.eks. er det ikke et behov hvis vi siger jeg har behov for at du går. I stedet siger vi Jeg har behov for fred. 4) Udtrykke en anmodning om en handling som kan opfylde behovet. Jeg fortæller den anden hvilken handling han/hun kan udføre som vil medvirke til at opfylde mit behov. En anmodning er forskellig fra et krav, og et nej til min anmodning er lige så velkomment som et ja! Et nej fortæller mig at den anden har behov som IKKE vil blive opfyldt ved den foreslåede handling. Et NEJ giver mig derfor mulighed for at fortsætte dialogen og finde en handling som også opfylder den andens behov. I dette perspektiv er NEJ et meget værdifuldt ord! At udtrykke sig selv og at lytte til andre med IVK. For at udtrykke sig på denne måde, gør det en forskel om vi er trænede i at observere uden at tolke og dømme vi skal kunne genkende og sætte ord på følelser og behov, og vi skal kunne udtrykke vores ønsker om handling fra både os selvandre i form af anmodninger, d.v.s. uden krav og forventninger om et bestemt svar. Efterhånden som man får større øvelse i at genkende de 4 elementer i IVK, oplever de fleste at deres opmærksomhed på andre menneskers sprog bliver betydeligt større. F.eks. kan man pludselig høre i film og teater hvordan konflikterne udvikler sig dødeligt fordi parterne udtrykker tanker og ikke følelser, og sammenblander behov og ønsket om bestemte handlinger. Anvendelsen af IVK skærper således vores bevidsthed om hvordan vi helst vil leve vores liv sammen med andre, og hvordan vi kan bidrage til fredelige løsninger på konflikter og dagliglivets problemer. Når vi først har lært forskellen mellem ulvesprog og girafsprog er det muligt at erkende at alle handlinger mennesker udfører er udtryk for forsøg på at opfylde behov. Nogle handlinger er tragiske i den forstand at de ikke opfylder behovet, og/eller samtidig undertrykker andre menneskers behov. Anvendelse af magt som beskyttelse eller som straf. Fra Marshall Rosenbergs bog: Ikkevoldelig Kommunikation: Girafsprog Forældre fortælle mig tit, at de bliver nødt til at bruge afstraffende magtanvendelse fordi de ikke kan se at der er andre måder at få børnene til at gøre det som er godt for dem. De underbygger ofte denne opfattelse med anekdoter om voksne der giver udtryk for at de som børn har haft godt af et par flade. Det satte tingene på plads! Da jeg har opdraget 4 børn, har jeg stor indføling med forældre med hensyn til den daglige udfordring det er for dem at opdrage børnene og sørge for deres sikkerhed. Selvværdet forringes når der bruges afstraffende magtanvendelse. Hvis børn børster deres tænder fordi de er bange for skamfølelse eller latterliggørelse, bliver deres tandhygiejne måske bedre, men der opstår huller i deres selvfølelse. Som vi alle ved, er afstraffelse omkostningsfuld hvad angår velvilje. Jo mere et barn opfatter os som en der uddeler straf, desto sværere bliver det for barnet at lytte til vores behov, og se den kærlige omsorg bagved det vi beder dem om, og dermed få lyst til at gøre hvad vi beder om. Rosenlund Kurser side 4

5 Modellen foreslår følgende formuleringer når vi skal øve os i at udtrykke egne behov og følelser, og vil tage ansvar for hvad der er i live i os. Udtrykke sig selv ærligt: Iagttagelse af fakta Udtrykke min følelse Udtrykke mit behov som ligger bag følelsen Anmode om en handling når jeg hører/ser..., bliver jeg... eller føler jeg... fordi jeg gerne vil have eller fordi jeg har brug for eller fordi jeg har behov for... så er du villig til? (specifik, klar anmodning til den anden) Disse formuleringer har først og fremmest til formål at træne opmærksomheden på de 4 trin. Når man har opnået en sikkerhed i brugen af de 4 trin vil formuleringerne blive en del af ens naturlige sprog. Eksempel 1: Når jeg ser at du kommer 30 min. senere end vi har aftalt (trin 1: Iagttagelse) Så bliver jeg frustreret (trin 2: følelsen) Fordi jeg har brug for at kunne tilrettelægge min tid (trin 3: behovet) Så er du villig til at ringe hvis du fremover bliver mere end 10 min. forsinket? (trin 4: Anmodning om handling) Denne formulering sikrer selvfølgelig ikke at den anden siger JA. Når vi får et NEJ tilbage på vores anmodning, fortæller det os at den anden har nogle behov som IKKE bliver opfyldt hvis han siger ja. Derfor værdsætter vi nej et på samme måde som vi værdsætter ja et. Det vil sandsynligvis give os forskellige følelser som vi så må forholde os til. Eksempel 2: Når jeg hører at du siger nu gider jeg altså ikke mere og samtidig hæver stemmen og går hen mod døren, så bliver jeg bange, fordi jeg har brug for afklaring og sikkerhed for at ingen kommer til skade. Så er du villig til at fortælle mig hvor du tænker på at gå hen, og om du vil snakke videre i morgen ved 9-tiden?.fortsat fra nederst på forrige side Spørgsmålet om konsekvenserne af straffende brug af magt for at ændre andre menneskers adfærd, belyser Marshall Rosenberg ved at stille 2 spørgsmål: Spørgsmål 1: Hvad vil jeg gerne have dette menneske til at gøre anderledes end det han eller hun gør nu? Hvis vi kun stiller dette første spørgsmål, kan afstraffelse forekomme virkningsfuld fordi truslen om, eller udøvelsen af magtanvendelse kan påvirke personens adfærd. Med det andet spørgsmål bliver det imidlertid indlysende at der ikke er større sandsynlighed for at afstraffelse virker på længere sigt: Spørgsmål 2: Hvilke grunde vil jeg gerne have dette menneske har til at gøre som jeg beder om? Jeg tror det er afgørende at være klar over hvor vigtigt det er hvilke grunde andre mennesker har til at gøre hvad vi beder dem om. F.eks. er det tydeligvis ikke en effektiv strategi at bebrejde eller straffe hvis vi gerne vil have børn til at rydde op på deres værelser, enten fordi de godt kan lide orden, eller fordi de gerne vil glæde forældrene der godt kan lide orden. (Børn vil gerne - som alle andre størrelse mennesker - medvirke til at andre menneskers behov bliver opfyldt). Tit rydder børn op på deres værelser af lydighed mod autoriteter ( fordi mor siger det... ), for at undgå straf eller undgå at gøre forældrene gale, eller måske af angst for afvisning. Rosenlund Kurser side 5

6 Processen foreslår følgende formuleringer når vi gerne vil øve os i at lytte og forstå, hvordan den anden har det, og er nysgerrige på, hvad han/hun vil bede os eller andre om at gøre for at få opfyldt sit behov: Lytte til den anden 1 Iagttagelse af fakta Når du siger eller Når du hører Gætte på følelsen (med empati) Gætte på det behov som ligger bag følelsen (med empati) Gætte på en anmodning om handling Er du så? eller bliver du så? eller føler du så? fordi du gerne vil have? eller fordi du har brug for? eller fordi du har behov for? vil du gerne have, at jeg (de/vi) (en konkret gørbar handling)? At gætte vil i IVK sige at leve sig ind i, og udtrykke de følelser og behov jeg fornemmer den anden har lige nu. Jeg gætter således ikke med mine tanker (som f.eks. en psykolog/terapeut) men udtrykker min empatiske indleven i den anden. Dette forudsætter for mange mennesker en del træning. Eksempel 1: (Se eks. 1 på side 5) Når du siger: åh hvad, du kommer vel også for sent engang imellem, er du så irriteret? fordi du har brug for at der gælder samme regler for alle? (behov for ligeværd) - Og kunne du tænke dig at jeg indrømmer at jeg også har behov for fleksibilitet engang imellem? Eksempel 2: Når du siger at du ikke gider rydde op på dit værelse, er du så vred? fordi du selv vil bestemme hvordan du tilrettelægger din tid? - Kunne du tænke dig at vi i morgen efter middag snakker om arbejdsopgaverne i huset? Empati i et lederteam: Ofte kan den empatiske indleven udtrykkes ved kun at udtrykke følelser og behov, f.eks.: I et lederteam kommer en kollega hen til os og siger: Den medarbejder er umulig, uanset hvad jeg beder ham om, hører han ikke efter! Vi kunne afspejle kollegaens følelser og behov ved at sige f.eks.: Det lyder som om du er bekymret fordi du gerne vil være tryg ved at informationer bliver hørt? En sådan sammenfatning vil måske få personen til at slappe af fordi han føler sig hørt, og evt. nå frem til følgende forståelse: Måske er det også svært at lytte til mig fordi jeg tit bliver så ivrig at jeg hæver stemmen. Til dette udsagn kunne vi give et empatisk svar i retning af: Så er du irriteret fordi du godt kunne tænke dig at have en lettere kontakt med nogle af dine medarbejdere? Dette vil sandsynligvis give kollegaen mulighed for at undgå at kritisere medarbejderen, og i stedet få lyst til at finde nye strategier for udveksling af informationer. Så for den kollega som tror på,at kritik ikke er den mest hensigtsmæssige strategi til at få andre til at samarbejde, er dette en stor hjælp! Rosenlund Kurser side 6

7 Følelser og behov Der findes mange ord for følelser. I sammenhæng med IVK udtrykker ægte følelser kun tilstande som udspringer fra sindet eller kroppen. Følelser er altså forskellige fra tanker. Her følger nogle eksempler. Nogle ord for følelser, vi mærker, når vores behov opfyldes: Jeg er:, eller Jeg føler mig: afklaret fredfyldt lykkelig sikker afslappet frejdig løftet saglig begejstret fri munter sprudlende betaget glad nysgerrig stille bevæget henrykt ophidset stolt blød høj oplagt strålende draget intens opslugt styrket dristig klar opstemt taknemmelig energisk ivrig overrasket tilfreds engageret jublende overvældet tillidsfuld fascineret kærlig paf tiltrukket fattet kåd rask tryg forbavset lettet rolig varm forbløffet levende rørt øm fornøjet livlig sensitiv åndeløs Når vores behov opfyldes bliver vi glade, lettede, lykkelige - vi kan få alle de følelser som er nævnt på denne side. Når vi har det sådan har vi en stor kraft til at bidrage til andres velbefindende ved at anerkende deres handlinger ved at sige f.eks.: Når du siger at du gerne vil ændre dine planer og blive hjemme i aften (fakta), bliver jeg glad og lettet (følelsen) fordi det opfylder mit behov for hjælp og fællesskab. (behov). Denne formulering er langt mere kontaktskabende og livsbekræftende end at sige f.eks.: Hvor er det sødt af dig at blive hjemme for min skyld, som ikke i samme grad fortæller hvilke behov som er blevet opfyldt. Vi lærer ikke ret meget om værdien af vores handlinger ved at få at vide at vi er søde. Vi lærer langt mere ved at få at vide hvilke behov vores handlinger opfylder hos andre. Alle mennesker har samme grundlæggende behov! Alle mennesker har de samme grundlæggende behov, bl.a. for at sikre deres liv og kultur og deres ret til selv at bestemme hvordan de vil leve. Brugen af ikkevoldelig kommunikation (IVK) betyder at disse, og alle andre behov, udtrykkes og høres. Når det sker, stiger chancen for at få opfyldt behovet, uden at andre menneskers behov undertrykkes. Vi kalder det ikkevoldeligt, når det sker uden at bruge belønning eller straffende og hævnende magt. Rosenlund Kurser side 7

8 Ord for følelser vi mærker, når vores behov ikke opfyldes: Jeg føler mig : afskrækket forpint opgivende tung anspændt forskrækket ophidset tungsindig apatisk fortvivlet overrasket tøvende arrig foruroliget overvældet udmattet bange forvirret panisk udkørt bedrøvet frustreret rasende ulykkelig bekymret gal rastløs urolig bitter gnaven rådvild usikker chokeret hadsk rystet utilfreds desperat hjælpeløs skeptisk utilpas elendig irriteret skrøbelig utålmodig ensom kold sorgfuld utryg febrilsk ked af det sur vanvittig fjern misfornøjet sørgmodig vild forfærdet modløs søvnig ærgerlig forknyt nedslået sårbar forlegen nervøs såret Herunder nogle eksempler på tolkninger og domme. Jeg synes han/hun...(evt. altid/aldrig) Når vi hører disse sætninger med ulveører kan vi få nogle af ovenstående følelser kræver opmærksomhed hele tiden altid ved bedst er temmelig sløset er let/svær at have med at gøre altid er i godt/dårligt humør forsøger at kontrollere og dominere andre ikke overholder reglerne er alt for følsom ikke holder hvad hun lover er alt for smålig/storsindet Når vores behov IKKE opfyldes bliver vi kede af det, forfærdet, frustreret - vi kan få alle de følelser som er nævnt på denne side. Når vi har det sådan er det ofte svært at mærke, og udtrykke, de uopfyldte behov som ligger bagved følelsen. I den situation gør det en stor forskel om vi bruger IVK eller ej. Smerten kan let få os til at give den anden skylden: Hvordan kan du dog finde på at komme så sent hjem når du ved hvor bange jeg bliver? Så træk i stedet vejret, og sig ikke noget før du kan udtrykke dig med IVK: Når du kommer 2 timer senere end du har sagt (fakta), bliver jeg vred og bange (følelse), fordi jeg har brug for at vide at du ikke er kommet til skade (behov for tryghed). Og når du er vred og bange, ved du at den anden kan have svært ved at høre dig, så du kan tilføje: Og jeg er så bange, lige nu hvor jeg har sagt hvordan jeg har det, fordi jeg er bekymret for hvordan du hører det, og jeg gerne vil have at du bliver! (behov). Så er du villig til at fortælle mig hvad du hører jeg siger om mine følelser og behov? (Anmodning) Voldelige handlinger er tragiske udtryk for umødte behov Ikkevoldelig kommunikation bygger bl.a. på en antagelse om at alle menneskers handlinger er udtryk for ønsker om at opfylde behov. Voldelige handlinger er tragiske udtryk for umødte behov, fordi disse handlinger ofte ikke opfylder nogens behov. Vores opgave består derfor i at søge løsninger på konflikter som forsøger at opfylde behov med handlinger som ikke indeholder vold og undertrykkelse, hverken overfor os selv eller overfor andre mennesker. Rosenlund Kurser side 8

9 Følelsesord som ofte bruges, og som siger noget om hvad jeg tænker andre gør ved mig. Disse ord udtrykker altså mere tanker end følelser og bruges ofte i en fordømmende mening: Jeg føler mig (underforstået af dig): afvist forladt negligeret udnyttet brugt bagtalt ignoreret snydt uønsket forbigået bedraget kostet rundt med svigtet ydmyget misbrugt truet manipuleret tvunget Følelsesord som ofte bruges, hvor jeg dømmer mig selv, og som mere siger noget om hvad jeg tænker om mig selv: Jeg føler mig... fordærvet utilstrækkelig forkert naiv uligevægtig for tyk/tynd grim dum mislykket Vi kan også dømme os selv positivt: Jeg føler mig. rigtig tilstrækkelig god bedre perfekt Mennesker som dømmer sig selv eller andre med ovenstående ord er ofte vokset op i en familie med stærke moralske værdier omkring hvad der er rigtigt og forkert, uden nogen sinde at få at vide eller at forstå hvilke behov der ligge bagved den moralske holdning. Ofte har de voksne svaret med fordi det er sådan.. eller fordi jeg siger det, eller måske fordi det står i bibelen. Forældre kunne i stedet siger fordi jeg har brug for at bidrage til at du får færdigheder så du kan klare dig i samfundet eller måske fordi det er vigtigt for mig at mennesker udvikler sig spirituelt, så de kan forholde sig til store spørgsmål om liv og død. Med disse udsagn ville de tage ansvar for deres værdier og ærligt fortælle om de behov som ligger bag. Prøv at finde dine egne formuleringer, som svarer til den alder dit barn har! Dunkle, upersonlige kræfter Vi har ansvaret for vores handlinger, men benægter ofte dette ansvar med henvisning til: Jeg gjorde rent på mit værelse fordi jeg var nødt til det. Vores tilstand, diagnoser, personlige eller psykiske faktorer Andres handlinger Autoriteters diktater Gruppepres Institutioners politik, regler og forordninger Kønsroller, sociale roller eller aldersbetingede roller Impulser der ikke kan styres Jeg drikker fordi jeg er alkoholiker Jeg slog mit barn fordi han løb ud på vejen. Jeg løj overfor patienten fordi overlægen sagde jeg ikke måtte sige sandheden. Jeg ryger fordi alle de andre gør det. Jeg bliver nødt til at bortvise dig for denne overtrædelse, fordi sådan er skolens regler. Jeg kan ikke fordrage mit arbejde, men man gør det jo alligevel fordi man har kone og børn. Jeg kan ikke lade være med at spise chokolade - fordi trangen overvælder mig simpelthen. Læg mærke til at fordi ikke henviser til behov, men til handlinger, indre/ydre omstændigheder eller moralske værdier Rosenlund Kurser side 9

10 Autonomi Vælge sine egne drømme, mål og værdier Højtideligholdelse Basale behov som alle mennesker har fælles Selv at vælger hvordan man vil indfri sine drømme, mål og værdier Fejre at der skabes liv og at drømme går i opfyldelse. Markere tab af mennesker, drømme, muligheder o.s.v. (sørge). Integritet Autenticitet Kreativitet Mening Selvværd Gensidighed Bidrage til at livet beriges Anerkendelse Accept Forståelse Følelsesmæssig tryghed Hensyntagen Indføling Kærlighed Ærlighed Retfærdighed Respekt Støtte Varme Fællesskab Nærhed Tillid Opmuntring Fysiske behov Berøring Bevægelse, Hvile Luft, mad, vand Seksuel udfoldelse Beskyttelse mod naturen (kulde, regn) Beskyttelse mod livstruende livsformer: Bakterier, virus, insekter, rovdyr Leg, spiritualitet Enhed Fred Skønhed Harmoni Nogle ord for almene behov som de fleste mennesker genkender: Jeg har brug for : accept interesse nærhed sammenhæng troværdighed aktivitet inspiration omsorg samvær tryghed anerkendelse intimitet opmærksomhed sikkerhed udfordring berøring klarhed oprigtighed sjov udvikling dialog kreativitet orden stabilitet vand dybde kærlighed påskønnelse støtte varme empati ligeværdighed respekt tid vished fordybelse loyalitet ro tillid ægthed forståelse luft samarbejde tolerance ærlighed fortrolighed mad forsikring fællesskab hjælp Rosenlund Kurser side 10

11 Udvikling af selvværd og ligeværd. IVK er et enestående sprogligt værktøj til at støtte børns og voksnes selvværd og dermed udvikle evnen til at føre en ligeværdig og konfliktløsende dialog. På en arbejdsplads vil blot få medarbejderes opmærksomhed på IVK langsomt kunne berige samarbejdsklimaet og medvirke til løsninger på konflikter som opfylder alles behov. Litteratur om IVK: (Kan købes on-line på Bøger skrevet af Marshall B. Rosenberg: Ikkevoldelig kommunikation: Girafsprog. En grundig indføring i IVK. Borgen 2005, 2. udgave. Livsberigende kommunikation - om konflikter og deres fredelige løsning med IVK en samtale med Marshall Rosenberg redigeret af Gabriele Seils. Rosenlund Forlag Fås også som lydbog. Livsberigende uddannelse - med IVK. Om IVK i skolen. Dafolo Livsberigende relationer mellem børn og forældre. Et inspirerende hæfte på 30 sider om IVK anvendt i forhold til børn. Rosenlund Forlag Det overraskende formål med VREDE. Høst frugten af din egen og andres vrede. Rosenlund Forlag Spiritualitet i praksis om det spirituelle grundlag for IVK. En lille bog som giver et konkret bud på, hvordan vi med IVK bevidst kan vælge en livsberigende spiritualitet. Rosenlund Forlag The Compassionate Classroom af Sura Hart m.fl. En grundig indføring i IVK og med mange øvelser. Word are windows or they are walls. DVD m. danske undertekster. Oplev Marshall Rosenbergs enestående evne til at klargøre de tragiske følger af f.eks. straf og belønning. Optaget i Danmark. Forlaget Skab Dit Liv. IVK i pædagogisk arbejde. DVD 30 min. med danske undertekster. Marshall Rosenberg, Grundig introduktion til modellens 4 trin, især i kommunikation med børn. Med DVD en følger et lille hæfte med en introduktion til IVK. (Rosenlund Kurser 2004) IVK i parforhold og familie. DVD 45 min. med danske undertekster. Indeholder bl.a. 3 rollespil. Med DVD en følger et lille hæfte med en introduktion til IVK. (Rosenlund Kurser 2005) IVK i 5.A - en introduktion til IVK. - Filmet på en skole over 2 måneder, hvor der arbejdes med at forbedre trivsel og kommunikation mellem elever indbyrdes og mellem eleverne og deres lærer. Med introduktionshæfte. Der findes mange andre bøger på engelsk og svensk, og videoer, lydbånd og CD er på engelsk. Se mere på og Marshall Rosenberg og Center for Nonviolent Communication Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er formuleret af den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg, som har oprettet en nonprofit organisation: Center for Nonviolent Communication (CNVC) i USA og Europa. Rosenberg har skrevet andre bøger end dem der er nævnt ovenfor IVK indgår i undervisning af lærere og pædagoger mange steder både i Danmark og i udlandet. Der er projekter i Afrika, Asien, Vest og Østeuropa såvel som i Nord- og Sydamerika. Marshall Rosenberg har i 40 år rejst rundt i verden og holdt foredrag og ledet workshops. Han arbejder nu kun i New Mexico (USA). Center for Nonviolent Communication samarbejder med mere end 300 certificerede trænere i over 35 lande. Marshall Rosenberg beskriver sit værdigrundlag med disse ord: Jeg ønsker at skabe en kvalitet i kontakten mellem mennesker som gør det muligt, at alles behov bliver imødekommet uden anvendelse af vold. Contributing to a world where everyone s needs are met peacefully. Rosenlund Kurser side 11

12 Faste undervisere: Karsten Schacht-Petersen (f. 1942) Karsten har siden 1970 uddannet sig og arbejdet indenfor områderne kommunikation, samarbejde og personlig udvikling. Siden 1985 har han haft privat praksis med individuel- og parterapi, og har afholdt kurser i personlig udvikling og personaletræning. Karsten er uddannet supervisor (Kempler instituttet) og konfliktmægler (Center for Konfliktløsning). Karsten er træner i Ikkevoldelig Kommunikation (IVK), og er certificeret af Center for Nonviolent Communication, U.S.A. Karsten underviser på kurser i IVK og holder foredrag om IVK og om hvordan IVK kan anvendes i kommunikation på arbejdspladsen, i familien og til at opnå løsninger på konflikter hvor alle parters behov er taget i betragtning. Han bor på kursusejendommen Rosenlund på Nordfyn. Kirsten Kristensen (f. 1953) Kirsten er certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation, og samarbejder med Center for Nonviolent Communication. Kirsten er kropsterapeut og uddannet familierådgiver på Kempler Instituttet i 2000, og har i mange år arbejdet med familie- og parterapi, bl.a. i samarbejde med praktiserende læger. Kirsten modtager klienter i terapi og afholder kurser i Ikkevoldelig Kommunikation, hvor hun gør brug af sine mange års erfaring med personlig udvikling med bl.a. meditation, drømme og tegneterapi. Kirsten bor i Odense Par- og familiesamtaler Både Kirsten og Karsten arbejder med klienter og Ikkevoldelig Kommunikation er en del af den metode som anvendes til at skabe kontakt og løse konflikter mellem parterne. Center for Livsberigende kommunikation i Odense tilbyder introduktionskurser, øvegrupper og temaaftener. Centret er et mødested for IVK interesserede og formidler kontakt mellem IVK-undervisere, og sælger bøger og andet materiale om IVK. Flere oplysninger på Rosenlund Kurser Ralgyden 18, Skovsgårde, 5471 Søndersø Tlf Vi arrangerer kurser og tilbyder foredrag om Ikkevoldelig Kommunikation. Flere oplysninger på Dette kompendium er udarbejdet af Karsten Schacht-Petersen Januar 2010 Rosenlund Kurser side 12

KONFLIKT LØSNING. Definition af konflikt. En uoverensstemmelse mellem mennesker der fremkalder spændinger i mindst én af dem

KONFLIKT LØSNING. Definition af konflikt. En uoverensstemmelse mellem mennesker der fremkalder spændinger i mindst én af dem KONFLIKT LØSNING Lars Trock, afdelingschef i IDA, Netværk og videndeling. Telefon: 3318 4656; e-mail LMT@ida.dk Juni 2006 afsluttet 2-årig masteruddannelse i konfliktmægling på Københavns Universitet Definition

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

BAG ENHVER HANDLING LIGGER ET BEHOV

BAG ENHVER HANDLING LIGGER ET BEHOV Bag enhver handling ligger et Behov 5 f i l m o m ko n f l i k t h å n d t e r i n g i s ko l e n g r at i s f i l m BAG ENHVER HANDLING LIGGER ET BEHOV 9 ØVELSER TIL LÆREREN og 7 ØVELSER TIL KLASSEN GRATIS

Læs mere

Fra konflikt til kontakt

Fra konflikt til kontakt Fra konflikt til kontakt Om at vælge mellem et fokus på skyld og et fokus på behov Af Karin Sonne-Nijhoff Når vi står i en konflikt, står vi også over for et valg. Vi vælger nemlig selv, hvilket fokus

Læs mere

Tal med dit barn fra A-Z Emotioner/følelser

Tal med dit barn fra A-Z Emotioner/følelser Kender du dine følelser? Vores måde at tænke, føle og agerer på hænger sammen med barndommens opvækst, vores mønstre, vaner og vores personlige udvikling gennem livet. Et barnets observationer m.h.t. til

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: KÆRESTER TEMA: KÆRESTER

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: KÆRESTER TEMA: KÆRESTER Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: KÆRESTER TEMA: KÆRESTER Quiz og byt om kærester Øvelsens formål At eleverne begynder at reflektere over de emner, som materialet Vild med dig

Læs mere

FØLELSER Brug af Termometer

FØLELSER Brug af Termometer FØLELSER Brug af Termometer Begejstret Beskriv en situation, hvor man kunne være begejstret. Hvor begejstret ville du være i den Lykkelig Beskriv en situation, hvor man kunne være lykkelig. Hvor lykkelig

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Don t be nice be real!

Don t be nice be real! Don t be nice be real! - om nogle af misforståelserne omkring Girafsprog Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste mennesker i dagens Danmark har hørt

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Girafsprog : empatisk kommunikation

Girafsprog : empatisk kommunikation Girafsprog : empatisk kommunikation 1 Angreb fører til modangreb 2 Empati skaber empati 3 Girafsprog handler om overblik og empati (giraffen er den højeste dyr med det største hjerte) 4 Man skal kende

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en kommunikationsmodel, udviklet af den

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

"Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen"

Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen "Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen" - guide for forældre og fagpersonale af psykoterapeut Dorthe Gjerlevsen - for mennesker med sensitivitet inde på livet "Sådan hjælper du det eksplosive

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold?

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold? Hvor stærkt er jeres forhold? 26 FEMiNA.dk 32/2016 En sommerferie, hvor man pludselig er meget sammen med sin partner, kan nogle gange sætte tingene på spidsen. Man har måske igennem længere tid været

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin Læseplan Bh./Bh.klasse Empati Hvad er Følelser Flere følelser Samme eller forskellig Følelser ændrer sig Hvis så Ikke nu måske senere Uheld Hvad er retfærdigt Jeg bliver når Lytte Vise omsorg Mål Børnene

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

Kommunikation, der svinger - for medarbejdere

Kommunikation, der svinger - for medarbejdere Kommunikation, der svinger - for medarbejdere www.janhuus.dk info@janhuus.dk 35 43 49 66 Forviklinger Misforståelser Domme Vurderinger Konklusioner X: Jeg vil drikke min formiddagskaffe alene. Y: Du kan

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Fnidderspillet. www.janhuus.dk info@janhuus.dk 35 43 49 66

Fnidderspillet. www.janhuus.dk info@janhuus.dk 35 43 49 66 Fnidderspillet www.janhuus.dk info@janhuus.dk 35 43 49 66 Forviklinger Misforståelser Domme Vurderinger Konklusioner X: Jeg vil drikke min formiddagskaffe alene. Y: Du kan åbenbart ikke holde mig ud..

Læs mere

VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER

VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER BOFORMEN SKOVVÆNGET VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER 1.1 1.1.1 GRUNDELEMENTER LOGO Region Nordjyllands logo Logoet er Region Nordjyllands visuelle ankerpunkt og det primære identitetsbærende designelement.

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Aspergers, ADHD & Pubertet - en sprængfyldt cocktail

Aspergers, ADHD & Pubertet - en sprængfyldt cocktail Aspergers, ADHD & Pubertet - en sprængfyldt cocktail Workshop v/ Resilience Annette Dam & Randi Lütkendahl SIKON 2010 Aspergers, ADHD & pubertet - en sprængfyldt cocktail Mange forældre oplever generelt,

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme.

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme. Kompleks Autisme foreningen arbejder for GUU & GUA Den gode pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. Vi har spurgt en masse unge 13-30-årige, som lever med den komplekse autisme spektrum forstyrrelse

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Familiesamtalen i børneperspektiv

Familiesamtalen i børneperspektiv Familiesamtalen i børneperspektiv Af Gerda Rasmussen og Ruth Hansen Artiklen er bragt i bladet Psykoterapeuten, oktober 2012 www.dfti.dk Hvorfor familieterapi? Med denne artikel ønsker vi at give nogle

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Bliv klogere på mennesker

Bliv klogere på mennesker Bliv klogere på mennesker - dig selv og andre Indledning Velkommen til denne korte intro, som handler om at blive klogere på mennesker med hjælp fra konstruktiv og belivende kommunikation. Jeg har personligt

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

DE 24 PERSONLIGE STYRKER

DE 24 PERSONLIGE STYRKER DE 24 PERSONLIGE STYRKER 1/8 1. Nysgerrighed Man er åben for omverdenen og mentalt og emotionelt fleksibel i forbindelse med emner eller informationer, der ikke umiddelbart passer ind i de første hypoteser

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere