Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation"

Transkript

1 Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation Hvad vil du helst? Have ret eller være lykkelig? Begge dele samtidig går ikke! Rosenlund Kurser Tlf

2 Ikkevoldelig kommunikation bygger på nogle antagelser: Alle mennesker forsøger i ethvert øjeblik med sine handlinger at få opfyldt sine behov Vores følelser kommer fra vores behov, og følelserne afhænger af om vores behov er opfyldt eller ikke opfyldt Vi mennesker vil gerne samarbejde med hinanden, hvis vores behov bliver opfyldt gennem samarbejdet Kontakt med os selv er en forudsætning for at forstå vores egne behov Kontakt med andre er en forudsætning for at forstå andres behov Ærlighed (jeg fortæller hvad jeg føler og har brug for) og Empati (jeg forsøger at leve mig ind i andres følelser og behov) er en forudsætning for kontakt. I kommunikation indgår en afsender og en modtager, som begge bruger deres egen forståelse og erfaringer i sammensætning og forståelse/tolkning af ord, sætninger, kropssprog og stemmeføring mv. Afsenderen er ikke ansvarlig for hvordan en meddelelse bliver modtaget, men er ansvarlig for intentionen i hans/hendes kommunikation. Dette kan formuleres på følgende måde: Jeg er helt og fuldt ansvarlig for mit eget liv, og for Hensigten med min kommunikation Tolkningen af mine tanker Mine følelser (de opstår i mig) Jeg er ikke ansvarlig for Hvordan andre opfatter min kommunikation Andres hensigter, tanker, behov, følelser eller handlinger Mine behov (er i live i mig) Mine handlinger (vælges af mig) Rosenlund Kurser side 2

3 Ikkevoldelig Kommunikation. Ord kan skabe mure - eller ord kan åbne vinduer. Ikkevoldelig kommunikation (IVK) kan beskrives som en kommunikations-proces der skaber kontakt mellem mennesker. Processen er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg Ph.d. Et af formålene med IVK er at skabe en helhjertet kontakt og en dialog, der fører til løsninger på konflikter og uoverensstemmelser som møder alle parters behov. Når vi anvender processen har vi fokus på egne og andres følelser og behov. Vi er opmærksomme på vores sprogbrug og stiller spørgsmålene: Hvad er det, der er i live i os lige nu i form af følelser og behov, og hvilke ord kan udtrykke det? Hvad gør jeg for at opfylde mine behov? Gør jeg det på en måde som ikke undertrykker andres behov? Hvordan kan jeg handle så alles behov bliver hørt og får indflydelse på min handling? Girafsprog og ulvesprog For at illustrere de forskellige måder at kommunikere på har Rosenberg valgt to metaforer: En giraf og en ulv. Giraffen er valgt som symbol for den ikkevoldelige kommunikation fordi den er det landpattedyr, som har det største hjerte. Girafsprog er et symbol for et sprog fra hjertet i den betydning, at vi udtrykker vores følelser og behov og samtidig ønsker at lytte til andres følelser og behov. Ulven (eller sjakalen i engelsktalende lande), er valgt som symbol for den kommunikation som Rosenberg kalder livsfremmed og voldsprovokerende. Ulvesprog er symbol for den måde at tale på, hvor vi tænker på fejl og mangler hos enten den anden eller os selv, og hvor vi opnår hvad vi vil hos andre mennesker, ved at give dem skyld, skam eller angst. Med ulvesprog bruges begreber som rigtigt og forkert, straf og belønning, og vi snakker om onde og gode og om hvem der har ret og hvem der har uret. Ulven og giraffen er pædagogiske virkemidler, der gør det lettere at snakke om forskellen mellem det vi har lært er rigtigt eller forkert, og de følelser og behov der er i live i os lige nu, og som får os til at handle. Marshall Rosenberg har bl.a. gennem studier af mennesker som synes at være i stand til at bevare en ikkevoldelig tankegang selv under svære omstændigheder, fundet frem til at det sprog som skaber empatisk kontakt indeholder 4 elementer, som han har samlet i disse 4 trin: De 4 trin i ikkevoldelig kommunikation: 1) Iagttage fakta 2) Udtrykke følelsen 3) Udtrykke behovet bag følelsen 4) Anmode om handling Uden tolkninger og domme Udtrykker hvad der er i live i os lige nu Som kan opfylde behovet Disse 4 trin i kommunikation afspejler, at næsten al kommunikation indeholder 4 elementer: 1) Hvad sker der/er sket (fakta) - 2) De følelser som sættes i gang i os - 3) De behov/værdier/interesser som er på spil i dette øjeblik (og som bestemmer kvaliteten af min følelse) - 4) de handlinger som vi ønsker i forhold til vores behov. Ved at strukturere disse elementer på ovenstående måde øges sandsynligheden for at kommunikation ikke låses fast i ulve-bevidstheden. Rosenlund Kurser side 3

4 1) Iagttage (observere) fakta. Hvad ser eller hører vi, som enten beriger vort liv eller som ikke beriger vort liv. Kunsten er at lære at udtrykke dette uden tolkninger, vurderinger og domme. Ganske enkelt at udtrykke hvad det er andre gør (f.eks. siger) som vi enten kan lide eller ikke lide. Fordi det opfylder eller ikke opfylder vores behov 2) Udtrykke følelse Dernæst fortæller vi hvad vi føler når vi iagttager denne handling: Vi er måske kede af det, bange eller irriterede (ikke opfyldt behov). Måske glade, begejstret eller lettet o.s.v. (opfyldt behov) 3) Udtrykke behovet (knyttet til følelsen) Som 3. punkt giver vi udtryk for det behov som er forbundet med følelsen i punkt 2. Behov er i denne sammenhæng almen menneskelige behov som vi alle har. Derfor indeholder ord for behov ikke nogen henvisning til specifikke mennesker eller handlinger. F.eks. er det ikke et behov hvis vi siger jeg har behov for at du går. I stedet siger vi Jeg har behov for fred. 4) Udtrykke en anmodning om en handling som kan opfylde behovet. Jeg fortæller den anden hvilken handling han/hun kan udføre som vil medvirke til at opfylde mit behov. En anmodning er forskellig fra et krav, og et nej til min anmodning er lige så velkomment som et ja! Et nej fortæller mig at den anden har behov som IKKE vil blive opfyldt ved den foreslåede handling. Et NEJ giver mig derfor mulighed for at fortsætte dialogen og finde en handling som også opfylder den andens behov. I dette perspektiv er NEJ et meget værdifuldt ord! At udtrykke sig selv og at lytte til andre med IVK. For at udtrykke sig på denne måde, gør det en forskel om vi er trænede i at observere uden at tolke og dømme vi skal kunne genkende og sætte ord på følelser og behov, og vi skal kunne udtrykke vores ønsker om handling fra både os selvandre i form af anmodninger, d.v.s. uden krav og forventninger om et bestemt svar. Efterhånden som man får større øvelse i at genkende de 4 elementer i IVK, oplever de fleste at deres opmærksomhed på andre menneskers sprog bliver betydeligt større. F.eks. kan man pludselig høre i film og teater hvordan konflikterne udvikler sig dødeligt fordi parterne udtrykker tanker og ikke følelser, og sammenblander behov og ønsket om bestemte handlinger. Anvendelsen af IVK skærper således vores bevidsthed om hvordan vi helst vil leve vores liv sammen med andre, og hvordan vi kan bidrage til fredelige løsninger på konflikter og dagliglivets problemer. Når vi først har lært forskellen mellem ulvesprog og girafsprog er det muligt at erkende at alle handlinger mennesker udfører er udtryk for forsøg på at opfylde behov. Nogle handlinger er tragiske i den forstand at de ikke opfylder behovet, og/eller samtidig undertrykker andre menneskers behov. Anvendelse af magt som beskyttelse eller som straf. Fra Marshall Rosenbergs bog: Ikkevoldelig Kommunikation: Girafsprog Forældre fortælle mig tit, at de bliver nødt til at bruge afstraffende magtanvendelse fordi de ikke kan se at der er andre måder at få børnene til at gøre det som er godt for dem. De underbygger ofte denne opfattelse med anekdoter om voksne der giver udtryk for at de som børn har haft godt af et par flade. Det satte tingene på plads! Da jeg har opdraget 4 børn, har jeg stor indføling med forældre med hensyn til den daglige udfordring det er for dem at opdrage børnene og sørge for deres sikkerhed. Selvværdet forringes når der bruges afstraffende magtanvendelse. Hvis børn børster deres tænder fordi de er bange for skamfølelse eller latterliggørelse, bliver deres tandhygiejne måske bedre, men der opstår huller i deres selvfølelse. Som vi alle ved, er afstraffelse omkostningsfuld hvad angår velvilje. Jo mere et barn opfatter os som en der uddeler straf, desto sværere bliver det for barnet at lytte til vores behov, og se den kærlige omsorg bagved det vi beder dem om, og dermed få lyst til at gøre hvad vi beder om. Rosenlund Kurser side 4

5 Modellen foreslår følgende formuleringer når vi skal øve os i at udtrykke egne behov og følelser, og vil tage ansvar for hvad der er i live i os. Udtrykke sig selv ærligt: Iagttagelse af fakta Udtrykke min følelse Udtrykke mit behov som ligger bag følelsen Anmode om en handling når jeg hører/ser..., bliver jeg... eller føler jeg... fordi jeg gerne vil have eller fordi jeg har brug for eller fordi jeg har behov for... så er du villig til? (specifik, klar anmodning til den anden) Disse formuleringer har først og fremmest til formål at træne opmærksomheden på de 4 trin. Når man har opnået en sikkerhed i brugen af de 4 trin vil formuleringerne blive en del af ens naturlige sprog. Eksempel 1: Når jeg ser at du kommer 30 min. senere end vi har aftalt (trin 1: Iagttagelse) Så bliver jeg frustreret (trin 2: følelsen) Fordi jeg har brug for at kunne tilrettelægge min tid (trin 3: behovet) Så er du villig til at ringe hvis du fremover bliver mere end 10 min. forsinket? (trin 4: Anmodning om handling) Denne formulering sikrer selvfølgelig ikke at den anden siger JA. Når vi får et NEJ tilbage på vores anmodning, fortæller det os at den anden har nogle behov som IKKE bliver opfyldt hvis han siger ja. Derfor værdsætter vi nej et på samme måde som vi værdsætter ja et. Det vil sandsynligvis give os forskellige følelser som vi så må forholde os til. Eksempel 2: Når jeg hører at du siger nu gider jeg altså ikke mere og samtidig hæver stemmen og går hen mod døren, så bliver jeg bange, fordi jeg har brug for afklaring og sikkerhed for at ingen kommer til skade. Så er du villig til at fortælle mig hvor du tænker på at gå hen, og om du vil snakke videre i morgen ved 9-tiden?.fortsat fra nederst på forrige side Spørgsmålet om konsekvenserne af straffende brug af magt for at ændre andre menneskers adfærd, belyser Marshall Rosenberg ved at stille 2 spørgsmål: Spørgsmål 1: Hvad vil jeg gerne have dette menneske til at gøre anderledes end det han eller hun gør nu? Hvis vi kun stiller dette første spørgsmål, kan afstraffelse forekomme virkningsfuld fordi truslen om, eller udøvelsen af magtanvendelse kan påvirke personens adfærd. Med det andet spørgsmål bliver det imidlertid indlysende at der ikke er større sandsynlighed for at afstraffelse virker på længere sigt: Spørgsmål 2: Hvilke grunde vil jeg gerne have dette menneske har til at gøre som jeg beder om? Jeg tror det er afgørende at være klar over hvor vigtigt det er hvilke grunde andre mennesker har til at gøre hvad vi beder dem om. F.eks. er det tydeligvis ikke en effektiv strategi at bebrejde eller straffe hvis vi gerne vil have børn til at rydde op på deres værelser, enten fordi de godt kan lide orden, eller fordi de gerne vil glæde forældrene der godt kan lide orden. (Børn vil gerne - som alle andre størrelse mennesker - medvirke til at andre menneskers behov bliver opfyldt). Tit rydder børn op på deres værelser af lydighed mod autoriteter ( fordi mor siger det... ), for at undgå straf eller undgå at gøre forældrene gale, eller måske af angst for afvisning. Rosenlund Kurser side 5

6 Processen foreslår følgende formuleringer når vi gerne vil øve os i at lytte og forstå, hvordan den anden har det, og er nysgerrige på, hvad han/hun vil bede os eller andre om at gøre for at få opfyldt sit behov: Lytte til den anden 1 Iagttagelse af fakta Når du siger eller Når du hører Gætte på følelsen (med empati) Gætte på det behov som ligger bag følelsen (med empati) Gætte på en anmodning om handling Er du så? eller bliver du så? eller føler du så? fordi du gerne vil have? eller fordi du har brug for? eller fordi du har behov for? vil du gerne have, at jeg (de/vi) (en konkret gørbar handling)? At gætte vil i IVK sige at leve sig ind i, og udtrykke de følelser og behov jeg fornemmer den anden har lige nu. Jeg gætter således ikke med mine tanker (som f.eks. en psykolog/terapeut) men udtrykker min empatiske indleven i den anden. Dette forudsætter for mange mennesker en del træning. Eksempel 1: (Se eks. 1 på side 5) Når du siger: åh hvad, du kommer vel også for sent engang imellem, er du så irriteret? fordi du har brug for at der gælder samme regler for alle? (behov for ligeværd) - Og kunne du tænke dig at jeg indrømmer at jeg også har behov for fleksibilitet engang imellem? Eksempel 2: Når du siger at du ikke gider rydde op på dit værelse, er du så vred? fordi du selv vil bestemme hvordan du tilrettelægger din tid? - Kunne du tænke dig at vi i morgen efter middag snakker om arbejdsopgaverne i huset? Empati i et lederteam: Ofte kan den empatiske indleven udtrykkes ved kun at udtrykke følelser og behov, f.eks.: I et lederteam kommer en kollega hen til os og siger: Den medarbejder er umulig, uanset hvad jeg beder ham om, hører han ikke efter! Vi kunne afspejle kollegaens følelser og behov ved at sige f.eks.: Det lyder som om du er bekymret fordi du gerne vil være tryg ved at informationer bliver hørt? En sådan sammenfatning vil måske få personen til at slappe af fordi han føler sig hørt, og evt. nå frem til følgende forståelse: Måske er det også svært at lytte til mig fordi jeg tit bliver så ivrig at jeg hæver stemmen. Til dette udsagn kunne vi give et empatisk svar i retning af: Så er du irriteret fordi du godt kunne tænke dig at have en lettere kontakt med nogle af dine medarbejdere? Dette vil sandsynligvis give kollegaen mulighed for at undgå at kritisere medarbejderen, og i stedet få lyst til at finde nye strategier for udveksling af informationer. Så for den kollega som tror på,at kritik ikke er den mest hensigtsmæssige strategi til at få andre til at samarbejde, er dette en stor hjælp! Rosenlund Kurser side 6

7 Følelser og behov Der findes mange ord for følelser. I sammenhæng med IVK udtrykker ægte følelser kun tilstande som udspringer fra sindet eller kroppen. Følelser er altså forskellige fra tanker. Her følger nogle eksempler. Nogle ord for følelser, vi mærker, når vores behov opfyldes: Jeg er:, eller Jeg føler mig: afklaret fredfyldt lykkelig sikker afslappet frejdig løftet saglig begejstret fri munter sprudlende betaget glad nysgerrig stille bevæget henrykt ophidset stolt blød høj oplagt strålende draget intens opslugt styrket dristig klar opstemt taknemmelig energisk ivrig overrasket tilfreds engageret jublende overvældet tillidsfuld fascineret kærlig paf tiltrukket fattet kåd rask tryg forbavset lettet rolig varm forbløffet levende rørt øm fornøjet livlig sensitiv åndeløs Når vores behov opfyldes bliver vi glade, lettede, lykkelige - vi kan få alle de følelser som er nævnt på denne side. Når vi har det sådan har vi en stor kraft til at bidrage til andres velbefindende ved at anerkende deres handlinger ved at sige f.eks.: Når du siger at du gerne vil ændre dine planer og blive hjemme i aften (fakta), bliver jeg glad og lettet (følelsen) fordi det opfylder mit behov for hjælp og fællesskab. (behov). Denne formulering er langt mere kontaktskabende og livsbekræftende end at sige f.eks.: Hvor er det sødt af dig at blive hjemme for min skyld, som ikke i samme grad fortæller hvilke behov som er blevet opfyldt. Vi lærer ikke ret meget om værdien af vores handlinger ved at få at vide at vi er søde. Vi lærer langt mere ved at få at vide hvilke behov vores handlinger opfylder hos andre. Alle mennesker har samme grundlæggende behov! Alle mennesker har de samme grundlæggende behov, bl.a. for at sikre deres liv og kultur og deres ret til selv at bestemme hvordan de vil leve. Brugen af ikkevoldelig kommunikation (IVK) betyder at disse, og alle andre behov, udtrykkes og høres. Når det sker, stiger chancen for at få opfyldt behovet, uden at andre menneskers behov undertrykkes. Vi kalder det ikkevoldeligt, når det sker uden at bruge belønning eller straffende og hævnende magt. Rosenlund Kurser side 7

8 Ord for følelser vi mærker, når vores behov ikke opfyldes: Jeg føler mig : afskrækket forpint opgivende tung anspændt forskrækket ophidset tungsindig apatisk fortvivlet overrasket tøvende arrig foruroliget overvældet udmattet bange forvirret panisk udkørt bedrøvet frustreret rasende ulykkelig bekymret gal rastløs urolig bitter gnaven rådvild usikker chokeret hadsk rystet utilfreds desperat hjælpeløs skeptisk utilpas elendig irriteret skrøbelig utålmodig ensom kold sorgfuld utryg febrilsk ked af det sur vanvittig fjern misfornøjet sørgmodig vild forfærdet modløs søvnig ærgerlig forknyt nedslået sårbar forlegen nervøs såret Herunder nogle eksempler på tolkninger og domme. Jeg synes han/hun...(evt. altid/aldrig) Når vi hører disse sætninger med ulveører kan vi få nogle af ovenstående følelser kræver opmærksomhed hele tiden altid ved bedst er temmelig sløset er let/svær at have med at gøre altid er i godt/dårligt humør forsøger at kontrollere og dominere andre ikke overholder reglerne er alt for følsom ikke holder hvad hun lover er alt for smålig/storsindet Når vores behov IKKE opfyldes bliver vi kede af det, forfærdet, frustreret - vi kan få alle de følelser som er nævnt på denne side. Når vi har det sådan er det ofte svært at mærke, og udtrykke, de uopfyldte behov som ligger bagved følelsen. I den situation gør det en stor forskel om vi bruger IVK eller ej. Smerten kan let få os til at give den anden skylden: Hvordan kan du dog finde på at komme så sent hjem når du ved hvor bange jeg bliver? Så træk i stedet vejret, og sig ikke noget før du kan udtrykke dig med IVK: Når du kommer 2 timer senere end du har sagt (fakta), bliver jeg vred og bange (følelse), fordi jeg har brug for at vide at du ikke er kommet til skade (behov for tryghed). Og når du er vred og bange, ved du at den anden kan have svært ved at høre dig, så du kan tilføje: Og jeg er så bange, lige nu hvor jeg har sagt hvordan jeg har det, fordi jeg er bekymret for hvordan du hører det, og jeg gerne vil have at du bliver! (behov). Så er du villig til at fortælle mig hvad du hører jeg siger om mine følelser og behov? (Anmodning) Voldelige handlinger er tragiske udtryk for umødte behov Ikkevoldelig kommunikation bygger bl.a. på en antagelse om at alle menneskers handlinger er udtryk for ønsker om at opfylde behov. Voldelige handlinger er tragiske udtryk for umødte behov, fordi disse handlinger ofte ikke opfylder nogens behov. Vores opgave består derfor i at søge løsninger på konflikter som forsøger at opfylde behov med handlinger som ikke indeholder vold og undertrykkelse, hverken overfor os selv eller overfor andre mennesker. Rosenlund Kurser side 8

9 Følelsesord som ofte bruges, og som siger noget om hvad jeg tænker andre gør ved mig. Disse ord udtrykker altså mere tanker end følelser og bruges ofte i en fordømmende mening: Jeg føler mig (underforstået af dig): afvist forladt negligeret udnyttet brugt bagtalt ignoreret snydt uønsket forbigået bedraget kostet rundt med svigtet ydmyget misbrugt truet manipuleret tvunget Følelsesord som ofte bruges, hvor jeg dømmer mig selv, og som mere siger noget om hvad jeg tænker om mig selv: Jeg føler mig... fordærvet utilstrækkelig forkert naiv uligevægtig for tyk/tynd grim dum mislykket Vi kan også dømme os selv positivt: Jeg føler mig. rigtig tilstrækkelig god bedre perfekt Mennesker som dømmer sig selv eller andre med ovenstående ord er ofte vokset op i en familie med stærke moralske værdier omkring hvad der er rigtigt og forkert, uden nogen sinde at få at vide eller at forstå hvilke behov der ligge bagved den moralske holdning. Ofte har de voksne svaret med fordi det er sådan.. eller fordi jeg siger det, eller måske fordi det står i bibelen. Forældre kunne i stedet siger fordi jeg har brug for at bidrage til at du får færdigheder så du kan klare dig i samfundet eller måske fordi det er vigtigt for mig at mennesker udvikler sig spirituelt, så de kan forholde sig til store spørgsmål om liv og død. Med disse udsagn ville de tage ansvar for deres værdier og ærligt fortælle om de behov som ligger bag. Prøv at finde dine egne formuleringer, som svarer til den alder dit barn har! Dunkle, upersonlige kræfter Vi har ansvaret for vores handlinger, men benægter ofte dette ansvar med henvisning til: Jeg gjorde rent på mit værelse fordi jeg var nødt til det. Vores tilstand, diagnoser, personlige eller psykiske faktorer Andres handlinger Autoriteters diktater Gruppepres Institutioners politik, regler og forordninger Kønsroller, sociale roller eller aldersbetingede roller Impulser der ikke kan styres Jeg drikker fordi jeg er alkoholiker Jeg slog mit barn fordi han løb ud på vejen. Jeg løj overfor patienten fordi overlægen sagde jeg ikke måtte sige sandheden. Jeg ryger fordi alle de andre gør det. Jeg bliver nødt til at bortvise dig for denne overtrædelse, fordi sådan er skolens regler. Jeg kan ikke fordrage mit arbejde, men man gør det jo alligevel fordi man har kone og børn. Jeg kan ikke lade være med at spise chokolade - fordi trangen overvælder mig simpelthen. Læg mærke til at fordi ikke henviser til behov, men til handlinger, indre/ydre omstændigheder eller moralske værdier Rosenlund Kurser side 9

10 Autonomi Vælge sine egne drømme, mål og værdier Højtideligholdelse Basale behov som alle mennesker har fælles Selv at vælger hvordan man vil indfri sine drømme, mål og værdier Fejre at der skabes liv og at drømme går i opfyldelse. Markere tab af mennesker, drømme, muligheder o.s.v. (sørge). Integritet Autenticitet Kreativitet Mening Selvværd Gensidighed Bidrage til at livet beriges Anerkendelse Accept Forståelse Følelsesmæssig tryghed Hensyntagen Indføling Kærlighed Ærlighed Retfærdighed Respekt Støtte Varme Fællesskab Nærhed Tillid Opmuntring Fysiske behov Berøring Bevægelse, Hvile Luft, mad, vand Seksuel udfoldelse Beskyttelse mod naturen (kulde, regn) Beskyttelse mod livstruende livsformer: Bakterier, virus, insekter, rovdyr Leg, spiritualitet Enhed Fred Skønhed Harmoni Nogle ord for almene behov som de fleste mennesker genkender: Jeg har brug for : accept interesse nærhed sammenhæng troværdighed aktivitet inspiration omsorg samvær tryghed anerkendelse intimitet opmærksomhed sikkerhed udfordring berøring klarhed oprigtighed sjov udvikling dialog kreativitet orden stabilitet vand dybde kærlighed påskønnelse støtte varme empati ligeværdighed respekt tid vished fordybelse loyalitet ro tillid ægthed forståelse luft samarbejde tolerance ærlighed fortrolighed mad forsikring fællesskab hjælp Rosenlund Kurser side 10

11 Udvikling af selvværd og ligeværd. IVK er et enestående sprogligt værktøj til at støtte børns og voksnes selvværd og dermed udvikle evnen til at føre en ligeværdig og konfliktløsende dialog. På en arbejdsplads vil blot få medarbejderes opmærksomhed på IVK langsomt kunne berige samarbejdsklimaet og medvirke til løsninger på konflikter som opfylder alles behov. Litteratur om IVK: (Kan købes on-line på Bøger skrevet af Marshall B. Rosenberg: Ikkevoldelig kommunikation: Girafsprog. En grundig indføring i IVK. Borgen 2005, 2. udgave. Livsberigende kommunikation - om konflikter og deres fredelige løsning med IVK en samtale med Marshall Rosenberg redigeret af Gabriele Seils. Rosenlund Forlag Fås også som lydbog. Livsberigende uddannelse - med IVK. Om IVK i skolen. Dafolo Livsberigende relationer mellem børn og forældre. Et inspirerende hæfte på 30 sider om IVK anvendt i forhold til børn. Rosenlund Forlag Det overraskende formål med VREDE. Høst frugten af din egen og andres vrede. Rosenlund Forlag Spiritualitet i praksis om det spirituelle grundlag for IVK. En lille bog som giver et konkret bud på, hvordan vi med IVK bevidst kan vælge en livsberigende spiritualitet. Rosenlund Forlag The Compassionate Classroom af Sura Hart m.fl. En grundig indføring i IVK og med mange øvelser. Word are windows or they are walls. DVD m. danske undertekster. Oplev Marshall Rosenbergs enestående evne til at klargøre de tragiske følger af f.eks. straf og belønning. Optaget i Danmark. Forlaget Skab Dit Liv. IVK i pædagogisk arbejde. DVD 30 min. med danske undertekster. Marshall Rosenberg, Grundig introduktion til modellens 4 trin, især i kommunikation med børn. Med DVD en følger et lille hæfte med en introduktion til IVK. (Rosenlund Kurser 2004) IVK i parforhold og familie. DVD 45 min. med danske undertekster. Indeholder bl.a. 3 rollespil. Med DVD en følger et lille hæfte med en introduktion til IVK. (Rosenlund Kurser 2005) IVK i 5.A - en introduktion til IVK. - Filmet på en skole over 2 måneder, hvor der arbejdes med at forbedre trivsel og kommunikation mellem elever indbyrdes og mellem eleverne og deres lærer. Med introduktionshæfte. Der findes mange andre bøger på engelsk og svensk, og videoer, lydbånd og CD er på engelsk. Se mere på og Marshall Rosenberg og Center for Nonviolent Communication Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er formuleret af den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg, som har oprettet en nonprofit organisation: Center for Nonviolent Communication (CNVC) i USA og Europa. Rosenberg har skrevet andre bøger end dem der er nævnt ovenfor IVK indgår i undervisning af lærere og pædagoger mange steder både i Danmark og i udlandet. Der er projekter i Afrika, Asien, Vest og Østeuropa såvel som i Nord- og Sydamerika. Marshall Rosenberg har i 40 år rejst rundt i verden og holdt foredrag og ledet workshops. Han arbejder nu kun i New Mexico (USA). Center for Nonviolent Communication samarbejder med mere end 300 certificerede trænere i over 35 lande. Marshall Rosenberg beskriver sit værdigrundlag med disse ord: Jeg ønsker at skabe en kvalitet i kontakten mellem mennesker som gør det muligt, at alles behov bliver imødekommet uden anvendelse af vold. Contributing to a world where everyone s needs are met peacefully. Rosenlund Kurser side 11

12 Faste undervisere: Karsten Schacht-Petersen (f. 1942) Karsten har siden 1970 uddannet sig og arbejdet indenfor områderne kommunikation, samarbejde og personlig udvikling. Siden 1985 har han haft privat praksis med individuel- og parterapi, og har afholdt kurser i personlig udvikling og personaletræning. Karsten er uddannet supervisor (Kempler instituttet) og konfliktmægler (Center for Konfliktløsning). Karsten er træner i Ikkevoldelig Kommunikation (IVK), og er certificeret af Center for Nonviolent Communication, U.S.A. Karsten underviser på kurser i IVK og holder foredrag om IVK og om hvordan IVK kan anvendes i kommunikation på arbejdspladsen, i familien og til at opnå løsninger på konflikter hvor alle parters behov er taget i betragtning. Han bor på kursusejendommen Rosenlund på Nordfyn. Kirsten Kristensen (f. 1953) Kirsten er certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation, og samarbejder med Center for Nonviolent Communication. Kirsten er kropsterapeut og uddannet familierådgiver på Kempler Instituttet i 2000, og har i mange år arbejdet med familie- og parterapi, bl.a. i samarbejde med praktiserende læger. Kirsten modtager klienter i terapi og afholder kurser i Ikkevoldelig Kommunikation, hvor hun gør brug af sine mange års erfaring med personlig udvikling med bl.a. meditation, drømme og tegneterapi. Kirsten bor i Odense Par- og familiesamtaler Både Kirsten og Karsten arbejder med klienter og Ikkevoldelig Kommunikation er en del af den metode som anvendes til at skabe kontakt og løse konflikter mellem parterne. Center for Livsberigende kommunikation i Odense tilbyder introduktionskurser, øvegrupper og temaaftener. Centret er et mødested for IVK interesserede og formidler kontakt mellem IVK-undervisere, og sælger bøger og andet materiale om IVK. Flere oplysninger på Rosenlund Kurser Ralgyden 18, Skovsgårde, 5471 Søndersø Tlf Vi arrangerer kurser og tilbyder foredrag om Ikkevoldelig Kommunikation. Flere oplysninger på Dette kompendium er udarbejdet af Karsten Schacht-Petersen Januar 2010 Rosenlund Kurser side 12

KONFLIKT LØSNING. Definition af konflikt. En uoverensstemmelse mellem mennesker der fremkalder spændinger i mindst én af dem

KONFLIKT LØSNING. Definition af konflikt. En uoverensstemmelse mellem mennesker der fremkalder spændinger i mindst én af dem KONFLIKT LØSNING Lars Trock, afdelingschef i IDA, Netværk og videndeling. Telefon: 3318 4656; e-mail LMT@ida.dk Juni 2006 afsluttet 2-årig masteruddannelse i konfliktmægling på Københavns Universitet Definition

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Girafsprog : empatisk kommunikation

Girafsprog : empatisk kommunikation Girafsprog : empatisk kommunikation 1 Angreb fører til modangreb 2 Empati skaber empati 3 Girafsprog handler om overblik og empati (giraffen er den højeste dyr med det største hjerte) 4 Man skal kende

Læs mere

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en kommunikationsmodel, udviklet af den

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

"Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen"

Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen "Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen" - guide for forældre og fagpersonale af psykoterapeut Dorthe Gjerlevsen - for mennesker med sensitivitet inde på livet "Sådan hjælper du det eksplosive

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Kompendium til temadagen Den konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen

Kompendium til temadagen Den konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen Kompendium til temadagen Den konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen Sæt konflikter og konflikthåndtering på dagsordenen på din arbejdsplads. Snak åbent om hvad du/i gør eller finder svært, når du/i

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Rene D. C. Juhler Coach, Konfliktmægler og Supervisor. Rene D. C. Juhler. Coach, Konfliktmægler og Supervisor

Rene D. C. Juhler Coach, Konfliktmægler og Supervisor. Rene D. C. Juhler. Coach, Konfliktmægler og Supervisor Slide 1 Den genoprettende praksis i kontakten med de unge Relationen som det bærende element Slide 2 Uddannelse: - Coach og Gruppefacilitator igennem 4 år på ID-Academy. - Konfliktmægler på Center for

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve..

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Hvilke særheder har du? Jeg er alene fordi... Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Manden er jægeren... eller? Hvordan/hvornår afviser du en date og hvordan føles det? Hvor mange må man date

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 30.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Historie og udvikling Hvad er socialpædagogik (ikke)? Socialpædagogik - hvordan?

Historie og udvikling Hvad er socialpædagogik (ikke)? Socialpædagogik - hvordan? Når adfærden udfordrer Historie og udvikling Hvad er socialpædagogik (ikke)? Socialpædagogik - hvordan? Mette Borresen, Videnscenter for demens, Aalborg kommune Historie Socialpædagogikken træder ind i

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere