Softwareudvikling-på-tværs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Softwareudvikling-på-tværs 2006-2"

Transkript

1 Side 1 af 6 IT-udvikling - Teknologisk Institut Softwareudvikling-på-tværs Program Konferencen foregik på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København (lige ved Planetariet). Dag 1, tirsdag den 28. november Kaffe Velkomst og introduktion til konferencen Stephen Biering-Sørensen, Teknologisk Institut, IT-Udvikling Lean projektledelse civilingeniør Bjarne Kousholt, Research-Firm Innovativ softwareudvikling lektor Ivan Aaen, Aalborg Universitet, Software Innovation Research Lab (SIRL) Frokost Erfaringer med formaliserede projektmodeller i forbindelse med systemudvikling projektleder Steen Søgaard Nielsen, IBM Food & Agro SPOR 1 SPOR Fremtiden for XML direktør Ulrik Bærholm, Knowledge Cube A/S 5. Modelbaseret SW-udvikling i praksis med Rhapsody og UML 2.0 udviklingsingeniør Jesper Gissel, York Marine, Controls Kaffe Brug AJAX til din web-site partner Claus Leth Gregersen, Arosii Information Systems A/S 7. Trådløse teknologier anno 2006 professor Eric Jul, DIKU Økonomiske Aspekter i Open Source lektor, ph.d. Philipp J.H. Schröder, Handelshøjskolen i Århus 9. Modeldrevet design af embeddede systemer seniorkonsulent Poul Elliot Lumholtz, Teknologisk Institut IT-Udvikling Dag 2, onsdag den 29. november 2006: Hvorfor it-projekter går galt partner Dan Arnum Hansen, Silverbullet Kaffe Erfaringer med udviklingsmetoden Scrum projektleder Lars Lohmann, Motorola A/S Moden og adræt - kan man det? Center Leader Lars Rasmussen, IBM Global Account, Application Services Frokost

2 Side 2 af 6 SPOR 1 SPOR Modeldrevet udvikling af forretningsprocesser ErhvervsPhD-studerende Steen Brahe, Danske Bank og IT Universitetet 14. Blev dit it-projekt en succes? metodechef Ulrik Nielsen, TrygVesta Office 2007 som udviklingsplatform chefkonsulent Erik Westermann, Teknologisk Institut IT-Udvikling 16. Kvalitetssikring og test af itsystemer i H:S it-konsulent Else Qwist, H:S Direktionens informatikafdeling Kaffe Din Office kan mere end du tror - Få mere ud af din investering konsulent Richardt Veje Madsen, Teknologisk Institut IT-Udvikling 18. Avanceret styring med multiagent-systemer og emulering hos 5 store virksomheder projektleder, ph.d. Claus Risager, Teknologisk Institut, Center for robotteknologi Klik på det enkelte foredrag for at se en udførlig beskrivelse. Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Se mere om medlemskab af Softwareudvikling-på-tværs. Foredrag Hermed efterårets buket af spændende indlæg om de emner der interesserer danske software- og systemudviklere netop nu. Denne gang er der fokus på udviklingsprocessen, modeldrevet udvikling og nye teknologier. Alle de blandede bolsjer som på to kompakte dage giver et overblik over tendenserne lige nu. Og du kan naturligvis frit zigzagge mellem de to spor om eftermiddagen. Den halvårlige udviklerkonference IT- Udviklerforum (tidligere: Softwareudvikling-på-tværs) henvender sig til softwareudviklere, web-udviklere, itudviklere, systemudviklere, softwarechefer, udviklingschefer, metodefolk, kvalitetsfolk og projektledere. Konferencen holdes nu for 17. år i træk og har efterhånden udviklet sig til en institution blandt danske itudviklere. På disse konferencer er der nemlig livlig diskussion og erfaringsudveksling, og deltagerne får altid ny viden med hjem. Dag 1, tirsdag den 28. november Lean projektledelse ved civilingeniør Bjarne Kousholt, Research-Firm Mange virksomheder er de senere år blevet drevet ud i procedurer, systemer og bureaukrati som markedet ikke giver plads til i virkeligheden. Der er derfor en stigende interesse for andre - og mindre teksttunge - måder at lede projekter på. En metode der kan benyttes for at opnå dette er lean projektledelse. Lean betyder mager, og ideen er at man kun udfører de aktiviteter som giver værdi. Indlægget vil beskrive de grundlæggende tanker bag lean projektledelse i it-verdenen samt fortælle om fordele og ulemper ved denne måde at udøve projektledelse på. 2. Innovativ softwareudvikling ved lektor Ivan Aaen, Aalborg Universitet, Software Innovation Research Lab (SIRL) It-virksomheder i Danmark kan kun overleve hvis de hurtigt kan bidrage til nyskabende produkter. Det er derfor nødvendigt at ændre tankesættet væk fra traditionel software-produktion. Dette indlæg ser på hvordan adrætte udviklingsmetoder kan indgå i innovativ software-udvikling. Indlægget er baseret på de overvejelser der ligger bag SIRL - Software Innovation Research Lab - der er under etablering på Institut for Datalogi på

3 Side 3 af 6 Aalborg Universitet. SIRL er beregnet til at eksperimentere med team-baseret software-udvikling med fokus på innovation og interaktion. I første omgang udvikles et metodekoncept - Essence - der skal bidrage til at integrere ide-udvikling, planlægning og realisering til en helhed, hvor det kreative team kan udnytte faciliteterne i SIRL igennem et udvilingsforløb. Essence er et forsøg på at understøtte en helhedsorienteret tænkning samtidig med at teamets medlemmer fordyber sig i detaljer. Denne balance mellem helhed og del tænkes håndteret gennem udnyttelsen af det fysiske rum i SIRL i kombination med SIRLs interaktive faciliteter. Ide-udviklingen i SIRL tænkes understøttet bl.a. gennem bruger-interaktion, patterns og heuristikker. Udviklingsforløbet baseres på adrætte udviklingsprincipper. 3. Erfaringer med formaliserede projektmodeller i forbindelse med systemudvikling ved projektleder Steen Søgaard Nielsen, IBM Food & Agro Med udgangspunkt i de formaliserede projektmodeller hos først LEC, siden Mærsk Data og nu IBM, gennemgås erfaringerne med anvendelse af disse modeller, ligesom fordele og ulemper ved at anvende sådanne formaliserede modeller skitseres. 4. Fremtiden for XML ved direktør Ulrik Bærholm, Knowledge Cube A/S XML er nået langt, fra at være en HTML-erstatning til Office dokumentformater, over interoperabilitets-motor til indbygget datatype i databaser, middleware og brugergrænseflade-definering. XML er blevet det foretrukne deklarative sprog til programmering, og i kørende systemer er og bliver XML den it-professionelles ven. Ulrik Bærholm snakker om brugen af XML i dag og i morgen og, om hvor udviklere skal investere for at få de nødvendige kompetencer indenfor XML. 5. Modelbaseret SW-udvikling i praksis med Rhapsody og UML 2.0 ved udviklingsingeniør Jesper Gissel, York Marine, Controls I starten af 2004 besluttede YORK Marine at det var tid til at opgradere den eksisterende platform for embeddede controller-produkter. Da der med baggrund i effektivisering og modernisering var et ønske om at overgå fra almindelig softwareudvikling til Model Driven Development, faldt valget blandt andet på CASEværktøjet Rhapsody fra Telelogic (tidligere ILogix). Værktøjet Rhapsody understøtter UML 2.0 og kan blandt andet generere fuldt funktionsdygtig kode ud fra UML-diagrammer, og debug-faciliteterne foregår ligeledes på UML-diagramniveau. Indlægget omhandler YORK Marine s overgang til Model Driven Development, herunder brug af Rhapsody og UML 2.0 til udvikling af software til næste generation af controllere til kølekompressorer. 6. Brug AJAX til din web-site ved partner Claus Leth Gregersen, Arosii Information Systems A/S AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) er en teknologi som bruges til at udvikle interaktive web-sider. Formålet med AJAX er at lave rigere og mere responsive brugergrænseflader. F.eks. kan man lave "lookahead"-felter hvor feltet forsøges udfyldt færdigt mens brugeren taster. AJAX bruges efterhånden mange steder - til mange ting. Verden har for alvor fået øje på dette, specielt efter at Google har benyttet AJAX til at udvikle deres web-sider. Indlægget vil kort introducere teknologien og derefter give en række eksempler på hvordan den kan bruges i praksis. 7. Trådløse teknologier anno 2006 ved professor Eric Jul, DIKU Et nøglebegreb i dagens apparatudvikling er at der skal være it i alting og at alting skal kunne kommunikere med hinanden. Der er derfor meget fokus dels på trådløse teknologier, dels på de udfordringer der opstår når funktionalitet distribueres på mange samarbejdende enheder. Indlægget vil dels give et overblik over de fremherskende trådløse teknologier (f.eks. BlueTooth, ZigBee, Nokias nye Wibree og forskellige proprietære implementeringer), dels fortælle om softwaremæssige løsninger i en distribueret verden. Desuden omtales sensornetværk, hvor man lægger mange små sensorer ud i naturen eller f.eks. i en svinestald. 8. Økonomiske Aspekter i Open Source ved lektor, ph.d. Philipp J.H. Schröder, Handelshøjskolen i Århus Økonomer har i de seneste år fået øjnene op for fænomenet Open Source Software. Denne produktions- og

4 Side 4 af 6 organisationsform står i skarp kontrast til grundlæggende økonomiske koncepter som profitmaksimering og prisdannelse. Oplægget giver et overblik over nye trends inden for erhvervsøkonomisk forskning på området. Hvor ligger pengene i Open Source-udvikling? Hvordan fungerer Open Source-organisationer og forretningsmodeller? Hvad er effekten af Open Source for innovationsaktivitet? Hvordan rekrutterer man uden HR-afdeling, og hvad nu hvis det betyder at der pludselig er for få programmører til et projekt? Indlægget er baseret på bogen "The Economics of Open Source Software Development", som indlægsholderen er medredaktør af. 9. Modeldrevet design af embeddede systemer ved seniorkonsulent Poul Elliot Lumholtz, Teknologisk Institut IT-Udvikling Design af embeddede systemer er traditionelt blevet udviklet i parallelle forløb efter (eller før) systemspecifikationen er på plads. I praksis er der tale om to forskellige designverdener som ikke har et fælles sprog eller modelverden til analyse og design af systemet. Ej heller er der mulighed for simulering og verifikation før funktionalitet mappes til enten hardware eller software. Konsekvenserne af en sådan tidlig opsplitning af funktionalitet i hardware og software, og manglende sprog og modelverden, er en svær, omkostningstung og tidskrævende proces, såfremt funktioner på grund af manglende indfrielse af realtidskrav skal flyttes fra software til hardware eller omvendt. Indlægget beskriver en procesmodel for modeldrevet design af embeddede systemer som på et så sent tidspunkt som muligt adskiller funktionalitet i hardware og software og som sigter på at fange så mange designfejl som muligt på et tidligt tidspunkt ved systemanalyse, modellering, simulering og verifikation. Procesmodellen vil blive fremlagt som en case for implementation af et system på en FPGA-baseret platform, og UML og SystemC præsenteres som fælles sprog for modeldrevet design af embeddede systemer. Dag 2, onsdag den 29. november Hvorfor it-projekter går galt ved partner Dan Arnum Hansen, Silverbullet Med udgangspunkt i Sundhed.dk og andre store it-projekter vil dette indlæg fokusere på hvorfor mange itprojekter får problemer. Samtidig vil indlægget - med baggrund i indlægsholderens store erfaring med itprojekter give en række nøglepunkter til bedre projektledelse. Dan Arnum Hansen er i dag partner i Silverbullet hvor han rådgiver inden for programledelse, projektledelse og arkitektur. 11. Erfaringer med udviklingsmetoden Scrum ved projektleder Lars Lohmann, Motorola A/S Scrum er en adræt udviklingsmetode som er blevet meget populær i danske udviklingsprojekter. Hos Motorola har metoden været i brug til softwareprojekter et års tid, og der er en række klare læringspunkter. Dette indlæg vil dels kort fortælle om metoden, dels fortælle om de erfaringer der har været. F.eks. at man ikke skal tro den kan skræddersys efter forgodtbefindende - den skal bruges efter bogen. 12. Moden og adræt - kan man det? ved Center Leader Lars Rasmussen, IBM Global Account, Application Services IBM Global Account er blevet certificeret på CMMI niveau 5 og er dermed blevet det andet medlem af en meget lille, eksklusiv klub af danske virksomheder der er nået til tops på modenhedsskalaen. Indlægget fortæller hvordan en topmoden organisation - med dertil hørende struktur på processerne - holder på de dygtigste medarbejdere. Hvordan kan man være både innovativ og struktureret? Endelig fortælles om anvendelsen af adrætte metoder (f.eks. Scrum) i en moden organisation. 13. Modeldrevet udvikling af forretningsprocesser ved ErhvervsPhD-studerende Steen Brahe, Danske Bank og IT Universitetet Danske Bank har de seneste år implementeret en Service Orienteret Arkitektur (SOA) og et Business Process Management system og har netop introduceret en ny udviklingsmodel baseret på modeldrevet udvikling. At udvikle software baseret på modeller er et paradigmeskift i udviklingsprocessen og er et forholdsvis nyt forskningsområde. I dette indlæg vil modeldrevet udvikling af forretningsprocesser blive introduceret, og der

5 Side 5 af 6 præsenteres en alternativ indgangsvinkel til at implementere forretningsprocesser vha. modeldrevet udvikling baseret på domænespecifikke sprog og transformationer. 14. Blev dit it-projekt en succes? ved metodechef Ulrik Nielsen, TrygVesta Når der skal bruges mange millioner på implementering af nye løsninger, er det relevant at forlange valuta for pengene. Indlægget viser hvordan TrygVesta har sat system i Portefølje-, Program- og Projektstyringen, hvilket gør det muligt at måle hvornår projekterne har realiseret de forventede benefits. Der vil være en gennemgang af de metoder som TrygVesta anvender i forbindelse med målinger, herunder anvendelse af statusrapportering, Balanced Scorecard og Benefit Management samt løbende brug af business casen. 15. Office 2007 som udviklingsplatform ved chefkonsulent Erik Westermann, Teknologisk Institut IT-Udvikling Microsoft Office har nu gennem mange år været en populær suite af desktop-programmer som rigtig mange bruger hver dag til at løse deres arbejdsopgaver. Med Office 2007 bevæger Microsoft sig i retning af at etablere en egentlig udviklingsplatform bestående såvel af klient- som server-produkter, samt et lag af Windows services hvorpå en række af fremtidens forretningsapplikationer med fordel kan bygges. Indlægget introducerer arkitekturen, komponenterne og nogle af de nye spændende muligheder i den nye Office-platform, herunder SharePoint Server 2007, som er et af hovedelementerne i den nye strategi. 16. Kvalitetssikring og test af it-systemer i H:S ved it-konsulent Else Qwist, H:S Direktionens informatikafdeling Sædvanligvis bliver test af it-systemer betragtet i leverandør-perspektiv, men kunderne og især slutbrugerne er interesserede i at få at vide hvad man kan forvente er gennemtestet i et system inden det sættes i drift. Itkonsulent i H:S Direktionens informatikafdeling Else Qwist har kunde-brillerne på og vil fortælle om metoder og teknikker til test og kvalitetssikring af de mange forskellige moduler der tilsammen kommer til at udgøre den kliniske it-arbejdsplads i Region Hovedstaden. Emner der vil blive berørt er: Koncentreret fokus på testkoncept og testtermer, forudsætninger for forretningsmæssig implementering og gevinsterne ved anvendelsen af et Virtuelt hospital til afprøvning af samspillet mellem it-systemer og arbejdsprocesser. 17. Din Office kan mere end du tror - Få mere ud af din investering ved konsulent Richardt Veje Madsen, Teknologisk Institut IT-Udvikling Alle ved at Microsoft Office kan en masse. Mange har også ideer til hvor de kan få programmerne til at understøtte forretningen, men kan måske ikke lige gennemskue hvordan det skal gribes professionelt an. For at opnå et optimalt metodevalg kræves et dybtgående kendskab til selve brugen af det program der programmeres i. Følg med ind i Microsoft Office' jungle af muligheder. Se hvordan vi har understøttet FIH Erhvervsbank A/S forretning med et skabelonsystem udelukkende bygget i Word. Se hvordan vi har integreret flere af Office-programmerne til en samlet løsning der automatiserede Citroën Danmark A/S kvartalsvise forretnings- og ledelsesrapportering. Men ikke mindst: følg med i tankerne omkring opbygning og arkitektur samt de ting vi har lært undervejs. 18. Avanceret styring med multi-agent-systemer og emulering hos 5 store virksomheder ved projektleder, ph.d. Claus Risager, Teknologisk Institut, Center for robotteknologi I et stort system, som f.eks. en produktionsvirksomhed, er der mange processer, produkter og medarbejdere der interagerer med hinanden. Skal man effektivisere beslutningerne i et sådant system, er det en yderst kompleks opgave. Én af de metoder der vinder kraftigt frem inden for programmeringsverdenen er multi-agentsystemer, hvor adskillige helt eller delvist autonome softwareagenter kommunikerer og samarbejder for at løse specifikke opgaver. Multi-agent-systemer er altså en metode til at decentralisere og effektivisere beslutninger i større og komplekse systemer. Teknologien udspringer fra kunstig intelligens, og agenterne kan programmeres til at forhandle indbyrdes om resurser og træffe beslutninger på baggrund af hændelser i systemet. Metoden har typisk været anvendt i større it-systemer, som f.eks. overvågning af store porteføljer af aktiekurser hvor agenterne forhandler og træffer beslutninger om køb og salg. Dette indlæg beretter om lovende resultater med at bruge metoden i større, komplekse styringssystemer, bl.a. hos FKI Logistex, Odense Staalskibsværft, Grundfos, LEGO og Bang & Olufsen.

6 Side 6 af 6 Priser Priser ekskl. moms: Ikke-medlemmer: 1 dag kr. 3800,- Begge dage kr. 6200,- Medlemmer af Softwareudvikling-på-tværs: 1 dag kr. 1250,- Begge dage kr. 2050,- Priserne inkluderer deltagelse, forplejning og materialer, men ikke middag eller evt. overnatning. For yderligere information kontakt Stephen Biering-Sørensen Telefon: Lene Nygaard Telefon: Dokumentinfo Dokument ID: 19255,5 Sidst godkendt: 8. oktober 2007 Dokumenttype: Konference Sidst revideret: 30. november 2006 Udskrevet: 2. november 2007 Copyright 2007 Teknologisk Institut

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet Horsens Torsdag den 6. november 2014 Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Microsoft dagen 2014 Indlæg 1+14 klar til fremtidens arbejdsplads? Dynamics ERP og Microsoft-universet Invitation Indlæg 15 Har

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

2. halvår // 2013. De it-professionelles kursuskatalog. www.prosa.dk/kursus

2. halvår // 2013. De it-professionelles kursuskatalog. www.prosa.dk/kursus 2. halvår // 2013 De it-professionelles kursuskatalog www.prosa.dk/kursus Indhold: System- og webudvikling JavaScript og webapplikationer... 4 Java 8... 4 Advanced Android Workshop I og II... 5 Ledelse

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP DEVILDEKANINER KRISTINEHARBOERIKSENAALBORGUNIVERSITET 11.SEMESTER BUSINESSDEVELOPMENT &ENTREPRENEURSHIP 2 3 Titelblad Projekttitel:DeVildeKaniner Vejleder:JeremyRose Semester:11.Semester BusinessDevelopmentandEntrepreneurship

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Udrulning af it-projekter

Udrulning af it-projekter Udrulning af it-projekter ved chefkonsulent Stephen Biering-Sørensen, Teknologisk Institut IT-Udvikling Lad os starte med en begrebsmæssig præcisering: ordet implementering har nemlig flere betydninger.

Læs mere

KonsulentNyt. Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere. skaber nye konsulentjobs. Preben Mejer, Innovation Lab

KonsulentNyt. Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere. skaber nye konsulentjobs. Preben Mejer, Innovation Lab KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 28 / 22 Preben Mejer, Innovation Lab Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere Henrik Westergaard Hansen, Microsoft Har du vinket til din

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere