IT trends i biblioteksverdenen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT trends i biblioteksverdenen"

Transkript

1 IT trends i biblioteksverdenen IT-faggruppens ekspertpanel Rapport September

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Deltagere... 3 Overordnede pointer fra eksperterne... 5 Top 5 trends... 5 Boblere... 7 Afslutning... 9 Links og ordforklaringer

3 Baggrund Hvad er tidens hotteste IT-trends? Inspireret af den amerikanske faggruppe LITA 1 har IT-faggruppen under Bibliotekarforbundet inviteret en gruppe af eksperter, der skal tage pulsen på IT i biblioteksverdenen. Ekspertpanelet skal kigge i krystalkuglen og blive enige om, hvor bibliotekerne bevæger sig hen teknologisk og hvilke trends og tendenser udefra, der kan fremme en god udvikling. Eksperternes udvalgte trends præsenteres senere på en konference for IT-faggruppens medlemmer og øvrige interesserede. Vi håber, at mødet i ekspertpanel og en efterfølgende konference kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Forud for mødet var hver ekspert blevet bedt om at overveje 3 emner/teknologier, som de høj grad mener kommer til at dominere fremtiden. Det kunne være alt fra nyt hardware, software, teknologier eller koncepter, der kommer til at berøre alle dele af teknologi på bibliotekerne, såvel overordnet som i detaljen. Ekspertpanelets opgave er at blive enige om, hvad de 5 vigtigste trends er samt pege på evt. boblere som har potentiale som mulige trends, men som ikke vurderes til at ligge på top 5 listen. Deltagere Den indbudte kreds af eksperter repræsenterer tilsammen et bredt interessefelt inden for IT og biblioteker. Mødet med ekspertpanelet er afholdt i Odense torsdag den 25. januar Ekspertpanelet bestod denne dag af: Adrian Price, Bibliotekar v/ DVJB s IT-enhed Birthe Christensen-Dalsgaard, Udviklingschef, SB Charles Seger Jakobsen, Informationsarkitekt, p.t. Institut for Informationsstudier, DB Gitte Barlach, Projektleder, Borgerservice og Biblioteker, Århus Jannik Mulvad, IT-konsulent, Borgerservice og Biblioteker, Århus Kasper Løvschall, Udviklingskonsulent, AUB Per Mogens Petersen, Direktør for DBC s Netdivision Thomas Angermann, Bibliotekar v/ IT-afdelingen, Gladsaxe Bibliotek I mødet deltog følgende fra IT-faggruppens bestyrelse: Pernille Søbye Andersen som indleder (webredaktør, Capinordic Bank) 1 3

4 Michael Anker som ordstyrer (Bibliotekar, Horsens Bibliotek) Morten Nielsen som referent (IT- og projektkoordinator, Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne) Ydermere er følgende inviteret til panelet og har sagt ja til at deltage, men var desværre forhindret i at deltage i første møde: Birgit Henriksen, Digitaliseringschef, KB Jens Hoffmann Hansen, Usabilitykonsulent, SB Per Hasle, Professor v/institut for Kommunikation, AAU 4

5 Overordnede pointer fra eksperterne IT-faggruppen's bestyrelse havde en forventning om, at eksperterne ville pege på en stribe nye teknologier på mødet i Odense. Det var derfor rigtig interessant at eksperternes bud på de vigtigste tendenser gik i retning af en generel nedtoning af teknologien som udfordring. De samfundsmæssige barrierer for udnyttelse af nutidens teknologi så eksperterne som et langt større problem. Afklaring af copyrights og organisatoriske ændringer er to meget store udfordringer. Krakelering af såvel systemer som dataindhold i modulære byggeklodser, som kan skabe helt nye services er en anden væsentlig pointe. Top 5 trends Mange emner blev debatteret på kryds og på tværs, og snakken mellem eksperterne var ikke domineret af et emne alene. Kendetegnende for en fin og fordomsfri debat var at intet var helligt, alt blev angrebet fra kritiske vinkler og ingen teknologier eller tendenser blev taget for givet. Debatten havde en række emner som omdrejningspunkt, mange i en blanding, som undervejs gjorde det vanskeligt at strukturere. Resultatet blev efter en snak i mindre grupper, at følgende fem emner/teknologier/tendenser valgt som top 5 trends. 1. Technology is not an issue Et markant udsagn som generelt kendetegnede debatten. Som nævnt var debatten præget af en generel nedtoning af teknologien som udfordring og dermed trend. Det er ikke teknikken og systemerne, der er svære at udvikle det er adgangen til data og de organisatoriske aspekter, der er den største udfordring i dag og i fremtiden. Den konkrete anvendelse af eksisterende teknologi hindres af et samfund, hvor organisation, holdninger, jura og økonomi ikke er gearet til at understøtte et informationsflow på tværs af traditionelle strukturer og adgangsveje. Teknologien er ikke den begrænsende faktor vi kan alt. Det er kulturen, der er stopklods for udnyttelse af teknologien. Der findes et væld af relevante teknologier, som tilsammen giver mægtige muligheder men det datagrundlag der er brug for, er belagt med diverse klausuler og copyrights. Copyright til data er afgørende nødvendigt at få afklaret og styret ind i helt nye tankegange, hvis det skal blive muligt at udnytte teknologierne på en nutidig måde. 5

6 Som Thomas Madsen-Mygdal udtaler til Bibliotekspressen (nr. 3, 2007) Hvorfor kan jeg ikke på nettet finde en pdf af den bog, I [red.: bibliotekerne] betaler forfatteren for at udlåne i fysisk form fra biblioteket. Det er endnu et spørgsmål om copyright! Der skal ske en sikring af rettigheder og styring på en for brugeren transparent måde, så der kan klippes stumper af information uden at overtræde rettigheder. Samtidig skal organisationsformer på alle planer ændres, så de bliver bedre gearet til at tage nutidens teknologi i anvendelse. Fakta er, at vi har ikke teknologiske barrierer men barrierer for teknologien! Således vil trenden være men forhåbentlig ikke for evigt! 2. Mashup: Systemerne krakelerer, der sker et skifte mod nytænkning og modularitet Der er ikke længere brug for mastodont systemer, som væg-til-væg forsøger at dække et komplet informationsbehov. Fremtidens tendens vil være at opbygge funktionalitet ud fra elementer og komponenter, og at indlejre dataindhold fra mange forskellige delsystemer i en mangfoldighed af intelligente præsentationsformer, som serverer relevant indhold fra mange services overskueligt og på én gang. I biblioteksverdenen kan vi både tage elementer ind, og samtidig pushe elementer ud til brugerne. Ved at klistre services med forskelligt udspring sammen skabes et helt nyt produkt. De nuværende bibliotekssystemer har en fremtidig rolle som data-containere eller som back-ends. Ovenpå bygges services, som klistrer funktionaliteter sammen af elementer. SOA = Service Oriented Architecture er et nøglebegreb. 3. Det semantiske web - udvidet interoperabilitet Sammenhængende ressourcer linket til hinanden, brugeren skal finde alt ved at navigere i relaterede ressourcer på tværs af domæner. Der skal være intelligent sammenhæng mellem ressourcerne. Ekspertpanelet peger på begrebet "Semantisk interoperabilitet" som et møde mellem den strukturede verden og den kaotiske verden, på en måde så systemerne automatisk udtrækker struktureret information, så den kan bruges disciplineret. 4. Brugerdreven innovation Trenden går fra at tale om inddragelse af brugeren til brugeren som startpunkt. At have brugeren i centrum er et mere tænkt end reelt udgangspunkt for de systemer, vi har i dag. Fremover må teknologien tage afsæt i brugerne på helt nye måder. Ekspertpanelet debatterede brugernes rolle meget, og endte med en opdeling i 3 områder: 6

7 1) Brugerinvolvering i udviklingen af systemer og services. Et nødvendigt skifte fra design TIL brugerne til design MED brugerne. 2) Brugernes adfærd. De systemer, vi har i dag udspringer af ekspertsystemer, som forsøger at ÆNDRE brugernes adfærd (eksempel OPAC). Udvikling fremover skal tage brugernes adfærd alvorligt, og vi skal bygge informationssystemer med UDSPRING i brugernes adfærd. 3) Brugergenereret indhold. Brugeren er ekspert og informationsleverandør, på lige fod med den ekspert-information, systemerne kan levere i dag. Der bliver skabt en kollektiv intelligens på baggrund af de sociale teknologier. Det rejser et vigtigt spørgsmål: "Hvis brugerne er eksperter - hvad er bibliotekarerne så?" 5. Biblioteksverdenes digitale sendeflade, herunder OPAC s Biblioteksverdenes digitale sendeflade, herunder OPAC s må som konsekvens nødvendigvis ændre sig og nedbrydes. Ud fra et datagrundlag på tværs af systemer vil fremtidens brugergrænseflade blive opbygget af modulære byggeklodser, som kan præsentere mange informationskilder, både ekspertbaserede og brugergenerede, i søgeinterfaces med vidt forskellig metodik og præsentation: a la Google, avanceret, ccl, tagcloud, aquabrowser, adaptive web search, rankering mv. Desuden er der en snitflade til digitale, virtuelle verdener med virtuel informationsrepræsentation. Boblere Udover de valgte Top 5 trends diskuterede ekspertpanelet mange andre ting, der kunne være mulige trends i fremtiden. Følgende nedenstående emner/teknologier er under forandring, og biblioteksverdenen skal ligeledes være opmærksomme på disse boblere, der kan blive vigtige i fremtiden. 1. Det virtuelle bibliotek som modsætning (eller medspiller?) til det fysiske rum Det rent elektroniske bibliotek, som indlejrer og opsuger elektroniske ressourcer gennem nye partnerskaber og måske bliver fremtidens informationsforsyner? Her er det vigtigt at indtænke automatisk strukturering og mark-up af massedigitaliseret materiale. Indeksering og strukturering må nødvendigvis overlades til maskiner, som bibliotekarerne træner. 2. Teknologien i Det fysiske rum Mødet mellem mennesket og rummet, mellem teknologien og rummet, mellem den digitale og den fysiske verden. Der arbejdes i flere projekter på at indlejre teknologien i det fysiske og sociale rum og på at definere bibliotekers og bibliotekarers rolle. Bl.a kan fx RFID-teknologien her udnyttes på en klog, sjov og alternativ måde. Det kan teknisk set gøres i dag, men bibliotekssystemerne understøtter det ikke. 7

8 3. Mobile enheder Mobile enheder var nok det tætteste panelet kom på en ren teknologisk debat. Understøttelse af mobilitet findes i primitiv form i nogle få informationssystemer, men vi har ikke engang plukket de lavest hængende frugter her. Det bør gøres som forberedelse til understøttelse af kommende gadgets, som kan alt, nemt og trådløst. Herunder geokodning - det vil være oplagt med sted-afhængig information, som bliver skubbet ud på mobile enheder i relevante sammenhænge. 4. Godt nok eller Beta-kultur Tendensen "godt nok" er interessant, når man laver udvikling. Ikke alt behøver den præcision, vi er opflasket med i biblioteksverdenen. Ikke alt behøver at være 100% beskrevet, aftestet og valideret. Brugerne er ofte mere end tilfreds med 90% løsninger, som i sidste ende måske giver en bedre dækning af informationsbehovet. Udviklingshastighed har en betydning. Den såkaldte Beta-kultur vinder mere og mere frem på nettet. Det betyder, at nye sites og services lanceres som Beta-versioner, som brugerne kan tage i brug med det samme. Herefter kan man løbende udvikle på løsningen. 5. Library 2.0 Ideen om Library 2.0 skal gøres anvendelighed for alle, også web 1.0 brugere, som ikke selv aktivt vil bidrage, men gerne vil trække på det indhold, som er skabt af web 2.0 brugere. Der blev talt varmt for KISS-princippet: Keep it simple stupid. Der findes mange gode web 2.0 tiltag, som biblioteksverdenen om nogen kan være med til at gøre tilgængelig for alle både brugere som er aktive bidragydere og brugere, som gerne vil kigge på og udnytte de brugerskabte ressourcer. 8

9 Afslutning I den afsluttende debat talte ekspertpanelet om, hvordan den konkrete udvikling af informationssystemer kan drejes hen mod en modulær systemopbygning som understøtter semantisk interoperabilitet i både klassiske og virtuelle præsentationsformer med brugeren som aktiv medspiller og informationsleverandør. Det blev samtidig konstateret, at der er et stort gab mellem de eksisterende teknologiske og strukturelle muligheder og det, systemerne rent faktisk tilbyder. Eksperterne ser meget gerne dagens systemer bragt op til nutidens niveau! Ekspertpanelet vil opfordre til en offentlig støttet sandkasse, hvor bibliotekerne i en betakultur kan lege med elementer i forskellige modulære teknologier med direkte udspring i brugernes adfærd, behov og aktive bidrag. For at sikre intelligent samspil mellem så mange informationskilder som muligt bør sandkassen frigøres fra krav om copyrights i testprocessen. Der bør etableres et økonomisk og juridisk frihandelsområde, hvor også bibliografiske data og brugeradfærdsdata fra f.eks. DBC og Danbib frit kan indgå som nogle blandt mange byggeklodser. Der bør afsættes let tilgængelige midler, som kan anvendes uden detaljerede projektbeskrivelser, men som stiller krav om afrapportering fra legepladsen gennem konferencer, workshops eller blogs. Som succeskriterie for sandkassen skal det være lige så vigtigt at udvikle noget der virker, som noget der afklarer, at bestemte metoder og strukturer IKKE fungerer. 9

10 Links og ordforklaringer Federated search: Mashup: SOA: Bleeding edge: Avatar: 10

Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit

Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit 5 2008 Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit pressen 13. m arts 2008 Fem GLASkLAre IT-TrendS L eder formanden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer

Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer I vinteren 2007/08 inviterede Kursus- og Konsulentafdelingen ved Danmarks Biblioteksskole forskellige interessegrupper til en dialog om

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde Projektleder Annette Dalsgaard Vilain og udviklingskonsulent Anna-Maj Stride Geyti April 2012 I projekt Rehabilitering

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere