KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE"

Transkript

1 KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

2 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi for processen. Den nye folkeskole er et stort, fælles projekt, som berører mange parter. Derfor skal der kommunikeres til og med flere målgrupper, herunder: borgere, forældre, fagprofessionelle, ledere, elever og samarbejdsparter. I den forbindelse har flere kommuner efterspurgt inspiration til arbejdet, fordi mange forældre efterspørger mere information. Dette inspirationsmateriale giver input til, hvordan kommunerne via forvaltningen og skolelederne kan kommunikere aktivt med forældrene om den nye skole. Folkeskolereformen kommer til at betyde en række fornyelser og forandringer i folkeskolen, som vi kender den i dag. Som følge af reformen er der bl.a. øget fokus på: Understøttende undervisning Den åbne skole Motion og bevægelse i skolen Nye fritidstilbud Digitale undervisnings- og læringsforløb Fysiske rammer Tilsyn og opfølgning på skolernes resultater Arbejdet med folkeskolen vil variere fra kommune til kommune og fra skole til skole. Mange forældre vil have en række spørgsmål til, hvad reformen konkret kommer til at betyde for deres barn. Spørgsmål, der hurtigt kan danne grundlag for bekymringer og myter, hvis ikke de besvares. Derfor er det afgørende, at hver enkelt kommune og skoleleder løbende og hurtigst muligt kommunikerer om de forandringer, der skal ske, herunder hvor langt man er i processen med at forberede skolestart i august 2014, og hvad der kommer til at ske senere. Der er således tale om en løbende udvikling af skolen, hvor nogle ændringer vil være på plads til august, mens andre først kommer senere. En succesfuld implementering af folkeskolereformen indebærer en åben og direkte kommunikation mellem kommunen og skolens interessenter. Skolelederne har sammen med medarbejderne en særlig opgave i forhold til at kommunikere om de forandringer, som særligt eleverne og forældrene møder i august Kommunen bør derfor også gå i tæt dialog med skolelederne om, hvordan de på bedste vis kan tegne et billede af deres lokale folkeskole. Materialet kommer med inspiration til, hvilke emner forvaltningerne og skolelederne bør kommunikere om, og hvilke kanaler og anledninger der kan tages i brug. Der er ikke tale om nogen facitliste eller en opskrift på, hvordan man bør kommunikere. Materialet er udarbejdet på baggrund af en dialog med en række kommunale aktører i bl.a. de arbejdsgrupper, KL har nedsat som led i forberedelsen af folkeskolereformen. 2

3 2. Kommunikér til forældrene God kommunikation kan understøtte den nye folkeskole ved at skabe fokus på folkeskolereformens formål: At alle børn skal blive så dygtige, som de kan, samtidig med at de trives. Derfor indebærer en vellykket implementering også, at kommunen og skolelederne på de enkelte skoler hele tiden kommunikerer åbent og rettidigt, så forældrene føler sig informeret og oplyst om den nye skoledag. Det skal sikre ejerskab og overblik, så de kan deltage i dialogen på et oplyst grundlag. Forældrene skal for eksempel vide, at der på deres barns skole venter en ny, varieret og motiverende skoledag med en plan for, hvordan børnene bliver så dygtige, som de kan. Forældrene skal vide, at bevægelse, praktiske og kreative læringsformer får en direkte sammenhæng til børnenes skoledag. Samtidig vil børnene møde understøttende undervisning, der hænger sammen med den fagopdelte undervisning, og som skal bidrage til, at børnene lærer og bliver udfordret i en varieret og motiverende skoledag. Intentionen med reformen er, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Derfor vil alle eleverne også i endnu højere grad skulle arbejde med mål end tidligere. I den proces er det vigtigt, at man som forældre kender målene, og dermed kan følge sit barns udvikling. Forældrene er gennem skolebestyrelsen en vigtig ressource i forhold til implementering af reformen. Med reformen præciseres det for eksempel i folkeskoleloven, at skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem også skal omfatte principper for forældrenes ansvar i samarbejdet. Principperne vil for eksempel kunne beskrive, hvilke forventninger skolen har til forældrenes deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige eller sociale aktiviteter på skolen. Dermed kan forældrene aktivt bidrage til det samarbejde, som de selv har en afgørende rolle i. Forældrene søger allerede aktivt information og gør sig tanker om, hvad reformen betyder for deres barns skolegang og hverdag. For at undgå mytedannelser, er der behov for, at kommunen og skolelederne beslutter, hvornår og hvordan de stiller sig til rådighed for at besvare forældrenes spørgsmål. På næste side fremgår en række af de spørgsmål, som fylder hos mange forældre, og som er vigtige at svare på: 3

4 Overordnede spørgsmål: De mange spørgsmål, som skal besvares - Hvorfor har det været nødvendigt at lave om på mit barns skoledag? - Hvor og hvornår kan jeg finde information om den nye skole? - Hvor længe skal mit barn gå i skole hver dag? Bliver der tid til fritidsaktiviteter efter skole? - Hvor kan jeg yde indflydelse? - Er det rigtigt, at lærerne ikke har tid til at forberede sig? - Skal jeg nu til at gå til forældremøder i dagtimerne? - Hvor finder jeg den digitale elevplan, hvordan adskiller den sig fra den gamle elevplan, og hvorfor lærer mit barn mere, hvis den er digital? - Hvad kan jeg gøre som forælder? - Hvordan kan jeg understøtte mit barns skolegang? Nye fag nye krav: - Der er kun minimumstimetal i dansk, matematik og historie. Hvordan vil man sikre, at man når målene i de andre fag? - Hvad medfører reformen af helt konkrete ændringer i mit barns skoleskema? - Hvilke nye fag kommer på skemaet til august 2014? Motion og bevægelse: - Hvad indebærer det, at der skal være mere motion og bevægelse skal jeg for eksempel til at give mit barn gymnastiktøj med hver dag? - Hvorfor er det vigtigt med motion og bevægelse i forhold til mit barns læring? Fagopdelt, understøttende undervisning og den åbne skole: - Hvad menes der med understøttende undervisning? - Skal pædagogerne lave fritidspædagogik i en del af skoledagen? - Hvordan sikres inklusionen af de elever, som både har behov for særlig støtte og flere udfordringer? - Hvad betyder det helt konkret, at mit barn skal til at have mere understøttende undervisning og at skolen skal åbnes op mod idræts- og for- 4

5 eningslivet? - Hvordan vil mit barns skole i praksis samarbejde med det omgivne samfund? Skal mit barn for eksempel have matematik hos de lokale erhvervsdrivende? Lektiecafé: - Hvad siger reformen om lektiecaféerne? Binder man eleverne mere til skolen, eller udfordrer man dem yderligere i forhold til deres evner? - Hvor kan jeg finde oplysninger om lektiecaféerne, og hvordan giver jeg besked om, hvorvidt mit barn skal deltage eller ej? - Der har været meget diskussion om betydningen af lektier hvilken tilgang er der til lektier på mit barns skole og i mit barns klasse? De nye fritidstilbud: - Hvad indebærer de nye fritidstilbud? - Skal jeg betale lige så meget for, at mit barn kan gå i SFO og klub som i dag? 5

6 3. Kommunernes kommunikation Nu og frem til 1. august 2014 vil der være stor opmærksomhed på kommunernes og skolernes arbejde med folkeskolereformen. Når skoleåret og realiseringen af reformen går i gang efter sommerferien, vil opmærksomheden blive yderligere intensiveret. Derfor bør kommunerne tilrettelægge en mangesidet kommunikationsindsats både før og efter sommerferien. Her kan kommunen skabe flere anledninger til at kommunikere til og med forældrene. Der kan for eksempel tænkes i: Kommunernes anledninger til at kommunikere Borgermøder Inspirationsmøder Høringer Eksempel: Albertslund kommune I Albertslund Kommune har man indkaldt borgere og medarbejdere til ideværksted om fremtidens skole. 150 elever, forældre, bedsteforældre, pædagoger, lærere, politikere og forenings- og erhvervsfolk var i november samlet til ideudvikling og inspiration. Arbejdsstationer med "faglighed i skolen", "bevægelse i skolen" og "skolen og lokalsamfundet" fik diskussionerne og refleksionerne i gang blandt de mange deltagere. Der blev udarbejdet mange forskellige ideer i ideværkstedet, og alle ideerne vil blive bragt videre i arbejdet med folkeskolereformen. Kontaktperson: Afdelingsleder Henriette Kragh Derudover er det afgørende, at flere kanaler tages i brug, så kommunen er sikker på, at informationen når ud til forældrene. Nedenfor listes en række relevante kommunikationskanaler op sammen med eksempler på, hvordan kommunerne bruger dem i dag. Forældreintra ForældreIntra er den primære kanal til at nå forældrene også dem som ikke aktivt søger information på kommunens hjemmeside. Derfor bør ForældreIntra bruges aktivt til at videreformidle al relevant kommunikation, der udsendes af forvaltningen. Eksempel: Nordfyns Kommune I Nordfyns Kommune annonceres fra januar og frem et månedligt nyhedsbrev. Her informeres om, hvad der er sket den forgangne måned, samt hvilke vigtige beslutninger, møder m.m., der foregår centralt den kommende måned. Nyhedsbrevet lægges på kommunens hjemmeside og sendes til skolernes Lærer-og ForældreIntra. 6

7 Kontaktperson: Projektleder Ulrik Lind Christiansen, Eksempel: Furesø Kommune I Furesø bruger man ForældreIntra, LærerIntra, furesoe.dk, skolereform.furesoe.dk og kommunens facebookprofil strategisk i kommunikationen. Målgrupperne er talrige, og derfor kan der være behov for at vinkle informationen fra kanal til kanal, så den giver mening for den enkelte. Fra centralt hold lægges nyheder på kommunens intranet, furesoe.dk og reformsitet, mens skolerne selv oversætter informationerne, så de er målrettet til såvel medarbejdere som forældre og elever, ud fra det perspektiv at hver skoles virkelighed er forskellig. Alle steder linkes til det samlede reformsite skolereform.furesoe.dk. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Stine Boeck, Kommunens hjemmeside Et folkeskolesite på kommunens hjemmeside er en nem måde for forældrene at vide, hvor de kan finde information og henvende sig, hvis de vil vide mere om den nye folkeskole. Siden kan for eksempel indeholde: En præsentation af reformen, interviews med forskellige skoler, information om hvordan projektet er organiseret i kommunen, en tids- og procesplan, information om hvordan borgerne og organisationer kan få indflydelse, FAQ mm. Eksempel: Hjørring kommune I Hjørring Kommune har man valgt en dobbelt løsning. Forvaltningen kommunikerer nyheder om reformen i en kontinuerlig klassisk informationsstrøm på kommunens hjemmeside. Uddannelse/Folkeskolereformen-i-hoering.aspx Samtidig har man oprettet en Facebook profil, hvor man møder mange af reformens aktører/interessenter, der bidrager med informationer om forskellige temaer i reformen. Brugeren kan tilgå informationer efter behov og behøver ikke ajourføre sig kontinuerligt, men kan hoppe ind og ud i en cirkulær proces. Aktørerne spænder bredt fra politikere, erhvervsliv, foreninger, elevråd mm. https://www.facebook.com/pages/folkeskolereformen-i-hj%c3%b8rring- Kommune/ ?fref=ts Kontaktperson: Skolechef Karsten Poulsen Eksempel: Københavns Kommune Københavns Kommune har oprettet hjemmesiden som løbende udbygges. Formålet med hjemmesiden er at give forældre og øvrige interessenter et overordnet indblik i processen i København, samt at adressere og besvare de overordnede forældrespørgsmål om konsekvensen af folkeskolereformen i København. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Lone Flügge, Eksempel: Helsingør Kommune Helsingør Kommune har oprettet sitet 7

8 som primært er henvendt til forældre og eksterne interessenter. Hjemmesiden samler relevant information om processen, tidsplaner, politiske beslutninger med mere. Den opdateres løbende, og ved vigtige milepæle gøres forældre og interessenter opmærksomme på at gå ind og tjekke nyt indhold. Helsingør Kommune har gjort forældrene opmærksomme på sitet via breve på ForældreIntra, publikationer, redaktionel omtale i lokalmedierne og skoleledernes nyhedsbreve. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Danny Claes Nørskov, Breve Det er en god idé at sende breve ud til forældrene, hvis kommunen har et vigtigt budskab, man vil sikre sig når ud til alle. Eksempel: Helsingør Kommune Helsingør Kommune sendte i september 2013 et brev som pdf ud via ForældreIntra til kommunens forældre. Brevet skulle kort orientere om det overordnede formål med folkeskolereformen samt føre forældrene ind på kommunens folkeskolesite, hvor de kan finde mere information. Helsingør Kommune valgte brevformen, fordi det signalerer, at der er et vigtigt budskab. Kommunen har ud over brevet fulgt op med andre mails via ForældreIntra, fordi det er en pålidelig kommunikationskanal med en høj åbningsrate, hvor informationen uden støj når frem til alle kommunens forældre. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Danny Claes Nørskov, Facebook Facebook kan både bruges til at kommunikere om kommunens arbejde med folkeskolen og til at komme i dialog med forældrene om denne. Flere kommuner har allerede oprettet et community site med reformen som udgangspunkt som sikrer, at forældrene informeres via deres nyhedsstrøm på Facebook. Eksempel: Norddjurs Kommune I Norddjurs Kommune har man lavet facebooksiden Fremtidens folkeskole i Norddjurs som blev skudt i gang i januar. Siden er henvendt til alle med interesse i fremtidens folkeskole i Norddjurs Kommune. Den gør det lettere for blandt andet forældre at holde sig opdateret som en del af deres øvrige nyhedsflow på Facebook, og informationer når på den måde også ud til borgere, der sjældent besøger kommunens hjemmeside. Siden skal både skabe debat, dialog, ejerskab og involvering, og derved kvalificere den nye folkeskole i Norddjurs. Kommunen har gjort borgerne opmærksomme på siden i blandt andet nyhedsmails, via skoleledere m.m. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Mette Lubek Petersen, 8

9 Lokalpressen Kommunens lokale medier er en væsentlig kanal til at fortælle borgerne om den nye skole. Dette kan for eksempel gøres ved at fortælle historier om skoler i kommunen, som er tyvstartet på nogle af de ting, som reformen lægger op til, interviews med skoleledere om deres ideer med den nye skole og meget mere. Eksempel: Furesø Kommune De lokale medier har stor gennemslagskraft på tværs af kommunens borgere, der har stor interesse i reformen. Derfor får pressemeddelelser, fotos og reportager en del spalteplads, og kanalen prioriteres højt i Furesø Kommune. Via pressemeddelelser konkretiseres og forklares politiske beslutninger ifm. reformarbejdet: For eksempel Furesøs tilgang til reformen og rammesætning, forbedring af skolernes fysiske rammer og nedsættelse af et særligt folkeskolereformudvalg. I planen ligger kommunikation om kompetenceudvikling og en helt ny portal: der skal understøtte arbejdet med at inddrage lokale foreninger, virksomheder m.fl. i undervisningen. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Stine Boeck, Eksempel: Nordfyns Kommune I Nordfyns Kommune har man planlagt fem gode historier, som kommunen gerne vil fortælle i første halvdel af Kontaktperson: Projektleder Ulrik Lind Christiansen, 9

10 4. Skoleledernes kommunikation Skolelederne har en meget central rolle i at sikre kommunikation til forældre og elever om de ændringer, der skal ske. I flere kommuner er man i fuld gang med fra forvaltningens side at understøtte skolelederne i kommunikationsopgaven, herunder at aftale en arbejdsdeling i forhold til, hvem der kommunikerer med hvem, om hvad, og hvornår. Eksempel: Vejle Kommune Kommunernes tilbud til skolelederne I Vejle Kommune har man afholdt et kursus i forandringsledelse og forandringskommunikation for skolelederne. Det har man gjort for at give skolelederne redskaber til kommunikativt at håndtere de store forandringer folkeskolereformen medfører. Derudover har man indgået et samarbejde med et eksternt kommunikationsfirma for at lave en strategi for kommunikationen af folkeskolereformen. Kontaktperson: Analyse- og kommunikationsmedarbejder Michael Eriksen, Eksempel: Københavns Kommune Københavns Kommune har en temaside på intranettet, som opdateres løbende. Formålet er at give indblik og overblik, samt at understøtte ledelsesopgaven med at informere og implementere. Siden indeholder: Spørgsmål og svar, tids- og handleplaner, nyheder, oplæg og informationsmateriale som lederne kan bruge, når de informerer medarbejdere og forældre. Desuden tematiserede omtaler af indsatser, der er særligt fokus på at udvikle for eksempel kompetenceudvikling til ledere, dialogproces om arbejdstid og lignende. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Lone Flügge, I løbet af skoleåret er der flere anledninger, hvor dialogen om den nye skoledag kan ske mellem skolelederen, de fagprofessionelle og forældrene. Skoleledernes anledninger til at kommunikere Skolestart: Information om reformen, og hvilke synlige ændringer den medfører på den enkelte skole. Forældremøder (forår og efterår 2014): De fagprofessionelles dialog med forældrene om konkrete konsekvenser af en ændret skoledag, og afmystificeringen af Danmarks længste eftersidning. Ekstraordinære forældremøder: Som ovenstående. Skemaplanlægning: Planlægning af det nye skoleår. Her vil skolerne kommunikere til skolebestyrelsen om de forestående ændringer, de vil kommunikere videre til skolens forældre. Skoleafslutning: Skoleårets afslutning er samtidig startskuddet til et nyt år. Her slår man tonen an, i forhold til det kommende skoleårs forventninger. 10

11 Dialog- og områdemøder: Ledelse, skolebestyrelse og kontaktforældre kan sammen og hver for sig indkalde til møder om det kommende skoleår og de forestående ændringer. Der er ligeledes flere kanaler, som skolelederne kan bruge til at informere om den nye skole. Dette gælder blandt andet: Kommunikationskanaler Nyhedsbreve (fra skoleleder til forældre) Breve (fra skoleleder til forældre) Skolens hjemmeside (hvad bliver det særlige ved lige netop denne skole) ForældreIntra (nyheder, nyt skoleskema, hvor kan forældre henvende sig med spørgsmål osv.) Skolebestyrelsens årsberetning Facebook (den enkelte skole kan informere om reformen på deres egen Facebookside) Lokalpressen (de enkelte skoler kan fortælle om, hvordan deres skole kommer til at se ud efter 1. august) 11

12 5. Fem gode råd til kommunikationsindsatsen KL har udarbejdet fem gode råd til kommunernes kommunikatører om folkeskolen: Kommunikér allerede nu - ellers bliver der hurtigt dannet myter. Kommuniker direkte til forældrene om praksis, så I besvarer deres spørgsmål. Lav en mangesidet kommunikationsindsats hvor flere kanaler og anledninger tages i brug. Husk ForældreIntra det er her, forældrene henter deres primære information. Understøt skolelederne, så de bliver klædt på til deres kommunikationsopgave på skolerne i forhold til medarbejdere, forældre, elever og samarbejdsparter. 12

13 6. Få mere inspiration på KL.dk KL tilbyder flere platforme og konsulentbistand, hvor du kan få inspiration og hente mere viden til arbejdet med den nye folkeskole. Dialogportalen På KL s Dialogportal kan du tilmelde dig gruppen Kommunikation om folkeskolereformen. Gruppe er åben for alle medarbejdere i kommunerne, der arbejder med kommunikation i forhold til folkeskolen. På portalen bliver der udvekslet erfaringer, kommunikationsstrategier, nyheder m.m. Du tilmelder dig gruppen ved at logge ind på Dialogportalen: Søg efter gruppen Kommunikation om folkeskolereformen og klik på tilmeld gruppe. KL s folkeskolereformsite KL har oprettet folkeskolereformsitet Her kan du blive opdateret med den nyeste viden og udvikling på området i form af artikler, arrangementer, videoer m.m. Hvis du vil have besked, når der lægges nyheder på sitet, kan du også tilmelde dig KL s nyhedsbrev. Tryk på abonner til højre. 13

14 På folkeskolereformsitet kan du finde en række inspirationsmaterialer om bevægelse i undervisningen, de nye fritidstilbud, understøttende undervisning m.m. Endelig bringer KL jævnligt interviews med skoler og kommuner over hele landet, som allerede er i fuld gang med at implementere reformen eller elementer af den. Find vores Danmarkskort på: Og klik på din region for at finde skoleeksempler fra dit område. Hvis du har et godt eksempel, vil vi meget gerne høre mere. Kontakt kommunikationsmedarbejder i KL, Trine Møller Konsulentbistand KL tilbyder kommunikationsbistand på konsulentbasis til kommuner i forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform. Rådgivningen er forankret i KL s dybdegående kendskab til kommunernes opgaver og aktuelle kommunikationsmæssige udfordringer med at formidle folkeskolereformen til forældre, skoleledere, lærere, elever og andre relevante interessenter. KL kan blandt andet hjælpe med at: Afholde kurser i forandringskommunikation for skoledere Rådgive om strategi for kommunikationen i forbindelse med folkeskolereformen Udarbejde af digital strategi for kommunikationen i forbindelse med folkeskolereformen 14

15 Udarbejde af informationsmateriale og nyhedsbreve Du kan læse mere om KL s kommunikationsydelser her: Eller ved at kontakte KL s chefkonsulent Martin Jensen, Undervisningsministeriets reformsite Undervisningsministeriet har lavet et folkeskolereformsite Her kan du få mere viden om folkeskolereformen og inspiration til, hvordan den kan blive til virkelighed på skolerne. 15

Kommunikationsstrategi for skoleområdet

Kommunikationsstrategi for skoleområdet Kommunikationsstrategi for skoleområdet Udarbejdet af skoleafdelingen september 2014 Den brændende platform Historiefortælling om skolen i Dragør Folkeskolen er en af de mest betydningsfulde institutioner

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag

Den Sammenhængende Skoledag Vestre Skole og Åløkkeskolen for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen http://odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende Skoledag handler det om at skabe helhed og sammenhæng i børnenes

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016 OMSTILLING TIL EN NY SKOLE FORÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY SKOLE FORÅR 2016 Om undersøgelsen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Malling Skole februar oktober 2011

Kommunikationsstrategi for Malling Skole februar oktober 2011 Kommunikationsstrategi for Malling Skole februar oktober 2011 1 Indledning Malling Skole står over for et større ombygningsprojekt. Ombygningen er omfattende og vil dermed berøre alle, der har deres daglige

Læs mere

Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune

Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune Oplæg Skoleområdet til Børn- og Skoleudvalg den 30. januar 2014 Fakta om skolerne Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune Børn fra anden kommune Blovstrød Skole Kirsten

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Den gode kommunikation

Den gode kommunikation Engdalskolen Den gode kommunikation Strategi Aftalt april 2014 Engdalskolens kommunikationsstrategi har til formål at skabe tydelighed om skolens værdier, styrke samarbejdet og forventningsafstemningen

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Formål og vision Formålet med kommunikationspolitikken for Esbjerg Realskole er at sikre en formaliseret ramme for dialogen med vores brugere og øvrige interessenter.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Mandag den 10.februar 2014 kl Husk formøde for forældrevalgte kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Mandag den 10.februar 2014 kl Husk formøde for forældrevalgte kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Rettelse til punkt 11: Et medlem af bestyrelsen er ikke enig i beslutningen om at indkøbe lockers. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Nyt fra elevrådene. Intet 4. Høring

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Opgaven med forberedelse og implementering af reformen gennemføres som sideløbende analyser og processer, hvor hovedelementerne er :

Opgaven med forberedelse og implementering af reformen gennemføres som sideløbende analyser og processer, hvor hovedelementerne er : Kommissorium: Projektet har til formål at sætte Struer Kommune i stand til at gennemføre den planlagte reform af folkeskolen, således som det er intentionen i regeringens oplæg Gør en god skole bedre fra

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Løvvangskolen. Velkommen til

Løvvangskolen. Velkommen til Løvvangskolen Velkommen til Skolen med dit barn i centrum I - klasserne Generelle specialområde Grundskolen Grundskolen J - Klasserne Massive specialområde 10.klassescenter 10.Klassecenter K klasserne

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2016 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2015 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere