KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE"

Transkript

1 KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

2 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi for processen. Den nye folkeskole er et stort, fælles projekt, som berører mange parter. Derfor skal der kommunikeres til og med flere målgrupper, herunder: borgere, forældre, fagprofessionelle, ledere, elever og samarbejdsparter. I den forbindelse har flere kommuner efterspurgt inspiration til arbejdet, fordi mange forældre efterspørger mere information. Dette inspirationsmateriale giver input til, hvordan kommunerne via forvaltningen og skolelederne kan kommunikere aktivt med forældrene om den nye skole. Folkeskolereformen kommer til at betyde en række fornyelser og forandringer i folkeskolen, som vi kender den i dag. Som følge af reformen er der bl.a. øget fokus på: Understøttende undervisning Den åbne skole Motion og bevægelse i skolen Nye fritidstilbud Digitale undervisnings- og læringsforløb Fysiske rammer Tilsyn og opfølgning på skolernes resultater Arbejdet med folkeskolen vil variere fra kommune til kommune og fra skole til skole. Mange forældre vil have en række spørgsmål til, hvad reformen konkret kommer til at betyde for deres barn. Spørgsmål, der hurtigt kan danne grundlag for bekymringer og myter, hvis ikke de besvares. Derfor er det afgørende, at hver enkelt kommune og skoleleder løbende og hurtigst muligt kommunikerer om de forandringer, der skal ske, herunder hvor langt man er i processen med at forberede skolestart i august 2014, og hvad der kommer til at ske senere. Der er således tale om en løbende udvikling af skolen, hvor nogle ændringer vil være på plads til august, mens andre først kommer senere. En succesfuld implementering af folkeskolereformen indebærer en åben og direkte kommunikation mellem kommunen og skolens interessenter. Skolelederne har sammen med medarbejderne en særlig opgave i forhold til at kommunikere om de forandringer, som særligt eleverne og forældrene møder i august Kommunen bør derfor også gå i tæt dialog med skolelederne om, hvordan de på bedste vis kan tegne et billede af deres lokale folkeskole. Materialet kommer med inspiration til, hvilke emner forvaltningerne og skolelederne bør kommunikere om, og hvilke kanaler og anledninger der kan tages i brug. Der er ikke tale om nogen facitliste eller en opskrift på, hvordan man bør kommunikere. Materialet er udarbejdet på baggrund af en dialog med en række kommunale aktører i bl.a. de arbejdsgrupper, KL har nedsat som led i forberedelsen af folkeskolereformen. 2

3 2. Kommunikér til forældrene God kommunikation kan understøtte den nye folkeskole ved at skabe fokus på folkeskolereformens formål: At alle børn skal blive så dygtige, som de kan, samtidig med at de trives. Derfor indebærer en vellykket implementering også, at kommunen og skolelederne på de enkelte skoler hele tiden kommunikerer åbent og rettidigt, så forældrene føler sig informeret og oplyst om den nye skoledag. Det skal sikre ejerskab og overblik, så de kan deltage i dialogen på et oplyst grundlag. Forældrene skal for eksempel vide, at der på deres barns skole venter en ny, varieret og motiverende skoledag med en plan for, hvordan børnene bliver så dygtige, som de kan. Forældrene skal vide, at bevægelse, praktiske og kreative læringsformer får en direkte sammenhæng til børnenes skoledag. Samtidig vil børnene møde understøttende undervisning, der hænger sammen med den fagopdelte undervisning, og som skal bidrage til, at børnene lærer og bliver udfordret i en varieret og motiverende skoledag. Intentionen med reformen er, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Derfor vil alle eleverne også i endnu højere grad skulle arbejde med mål end tidligere. I den proces er det vigtigt, at man som forældre kender målene, og dermed kan følge sit barns udvikling. Forældrene er gennem skolebestyrelsen en vigtig ressource i forhold til implementering af reformen. Med reformen præciseres det for eksempel i folkeskoleloven, at skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem også skal omfatte principper for forældrenes ansvar i samarbejdet. Principperne vil for eksempel kunne beskrive, hvilke forventninger skolen har til forældrenes deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige eller sociale aktiviteter på skolen. Dermed kan forældrene aktivt bidrage til det samarbejde, som de selv har en afgørende rolle i. Forældrene søger allerede aktivt information og gør sig tanker om, hvad reformen betyder for deres barns skolegang og hverdag. For at undgå mytedannelser, er der behov for, at kommunen og skolelederne beslutter, hvornår og hvordan de stiller sig til rådighed for at besvare forældrenes spørgsmål. På næste side fremgår en række af de spørgsmål, som fylder hos mange forældre, og som er vigtige at svare på: 3

4 Overordnede spørgsmål: De mange spørgsmål, som skal besvares - Hvorfor har det været nødvendigt at lave om på mit barns skoledag? - Hvor og hvornår kan jeg finde information om den nye skole? - Hvor længe skal mit barn gå i skole hver dag? Bliver der tid til fritidsaktiviteter efter skole? - Hvor kan jeg yde indflydelse? - Er det rigtigt, at lærerne ikke har tid til at forberede sig? - Skal jeg nu til at gå til forældremøder i dagtimerne? - Hvor finder jeg den digitale elevplan, hvordan adskiller den sig fra den gamle elevplan, og hvorfor lærer mit barn mere, hvis den er digital? - Hvad kan jeg gøre som forælder? - Hvordan kan jeg understøtte mit barns skolegang? Nye fag nye krav: - Der er kun minimumstimetal i dansk, matematik og historie. Hvordan vil man sikre, at man når målene i de andre fag? - Hvad medfører reformen af helt konkrete ændringer i mit barns skoleskema? - Hvilke nye fag kommer på skemaet til august 2014? Motion og bevægelse: - Hvad indebærer det, at der skal være mere motion og bevægelse skal jeg for eksempel til at give mit barn gymnastiktøj med hver dag? - Hvorfor er det vigtigt med motion og bevægelse i forhold til mit barns læring? Fagopdelt, understøttende undervisning og den åbne skole: - Hvad menes der med understøttende undervisning? - Skal pædagogerne lave fritidspædagogik i en del af skoledagen? - Hvordan sikres inklusionen af de elever, som både har behov for særlig støtte og flere udfordringer? - Hvad betyder det helt konkret, at mit barn skal til at have mere understøttende undervisning og at skolen skal åbnes op mod idræts- og for- 4

5 eningslivet? - Hvordan vil mit barns skole i praksis samarbejde med det omgivne samfund? Skal mit barn for eksempel have matematik hos de lokale erhvervsdrivende? Lektiecafé: - Hvad siger reformen om lektiecaféerne? Binder man eleverne mere til skolen, eller udfordrer man dem yderligere i forhold til deres evner? - Hvor kan jeg finde oplysninger om lektiecaféerne, og hvordan giver jeg besked om, hvorvidt mit barn skal deltage eller ej? - Der har været meget diskussion om betydningen af lektier hvilken tilgang er der til lektier på mit barns skole og i mit barns klasse? De nye fritidstilbud: - Hvad indebærer de nye fritidstilbud? - Skal jeg betale lige så meget for, at mit barn kan gå i SFO og klub som i dag? 5

6 3. Kommunernes kommunikation Nu og frem til 1. august 2014 vil der være stor opmærksomhed på kommunernes og skolernes arbejde med folkeskolereformen. Når skoleåret og realiseringen af reformen går i gang efter sommerferien, vil opmærksomheden blive yderligere intensiveret. Derfor bør kommunerne tilrettelægge en mangesidet kommunikationsindsats både før og efter sommerferien. Her kan kommunen skabe flere anledninger til at kommunikere til og med forældrene. Der kan for eksempel tænkes i: Kommunernes anledninger til at kommunikere Borgermøder Inspirationsmøder Høringer Eksempel: Albertslund kommune I Albertslund Kommune har man indkaldt borgere og medarbejdere til ideværksted om fremtidens skole. 150 elever, forældre, bedsteforældre, pædagoger, lærere, politikere og forenings- og erhvervsfolk var i november samlet til ideudvikling og inspiration. Arbejdsstationer med "faglighed i skolen", "bevægelse i skolen" og "skolen og lokalsamfundet" fik diskussionerne og refleksionerne i gang blandt de mange deltagere. Der blev udarbejdet mange forskellige ideer i ideværkstedet, og alle ideerne vil blive bragt videre i arbejdet med folkeskolereformen. Kontaktperson: Afdelingsleder Henriette Kragh Derudover er det afgørende, at flere kanaler tages i brug, så kommunen er sikker på, at informationen når ud til forældrene. Nedenfor listes en række relevante kommunikationskanaler op sammen med eksempler på, hvordan kommunerne bruger dem i dag. Forældreintra ForældreIntra er den primære kanal til at nå forældrene også dem som ikke aktivt søger information på kommunens hjemmeside. Derfor bør ForældreIntra bruges aktivt til at videreformidle al relevant kommunikation, der udsendes af forvaltningen. Eksempel: Nordfyns Kommune I Nordfyns Kommune annonceres fra januar og frem et månedligt nyhedsbrev. Her informeres om, hvad der er sket den forgangne måned, samt hvilke vigtige beslutninger, møder m.m., der foregår centralt den kommende måned. Nyhedsbrevet lægges på kommunens hjemmeside og sendes til skolernes Lærer-og ForældreIntra. 6

7 Kontaktperson: Projektleder Ulrik Lind Christiansen, Eksempel: Furesø Kommune I Furesø bruger man ForældreIntra, LærerIntra, furesoe.dk, skolereform.furesoe.dk og kommunens facebookprofil strategisk i kommunikationen. Målgrupperne er talrige, og derfor kan der være behov for at vinkle informationen fra kanal til kanal, så den giver mening for den enkelte. Fra centralt hold lægges nyheder på kommunens intranet, furesoe.dk og reformsitet, mens skolerne selv oversætter informationerne, så de er målrettet til såvel medarbejdere som forældre og elever, ud fra det perspektiv at hver skoles virkelighed er forskellig. Alle steder linkes til det samlede reformsite skolereform.furesoe.dk. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Stine Boeck, Kommunens hjemmeside Et folkeskolesite på kommunens hjemmeside er en nem måde for forældrene at vide, hvor de kan finde information og henvende sig, hvis de vil vide mere om den nye folkeskole. Siden kan for eksempel indeholde: En præsentation af reformen, interviews med forskellige skoler, information om hvordan projektet er organiseret i kommunen, en tids- og procesplan, information om hvordan borgerne og organisationer kan få indflydelse, FAQ mm. Eksempel: Hjørring kommune I Hjørring Kommune har man valgt en dobbelt løsning. Forvaltningen kommunikerer nyheder om reformen i en kontinuerlig klassisk informationsstrøm på kommunens hjemmeside. Uddannelse/Folkeskolereformen-i-hoering.aspx Samtidig har man oprettet en Facebook profil, hvor man møder mange af reformens aktører/interessenter, der bidrager med informationer om forskellige temaer i reformen. Brugeren kan tilgå informationer efter behov og behøver ikke ajourføre sig kontinuerligt, men kan hoppe ind og ud i en cirkulær proces. Aktørerne spænder bredt fra politikere, erhvervsliv, foreninger, elevråd mm. https://www.facebook.com/pages/folkeskolereformen-i-hj%c3%b8rring- Kommune/ ?fref=ts Kontaktperson: Skolechef Karsten Poulsen Eksempel: Københavns Kommune Københavns Kommune har oprettet hjemmesiden som løbende udbygges. Formålet med hjemmesiden er at give forældre og øvrige interessenter et overordnet indblik i processen i København, samt at adressere og besvare de overordnede forældrespørgsmål om konsekvensen af folkeskolereformen i København. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Lone Flügge, Eksempel: Helsingør Kommune Helsingør Kommune har oprettet sitet 7

8 som primært er henvendt til forældre og eksterne interessenter. Hjemmesiden samler relevant information om processen, tidsplaner, politiske beslutninger med mere. Den opdateres løbende, og ved vigtige milepæle gøres forældre og interessenter opmærksomme på at gå ind og tjekke nyt indhold. Helsingør Kommune har gjort forældrene opmærksomme på sitet via breve på ForældreIntra, publikationer, redaktionel omtale i lokalmedierne og skoleledernes nyhedsbreve. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Danny Claes Nørskov, Breve Det er en god idé at sende breve ud til forældrene, hvis kommunen har et vigtigt budskab, man vil sikre sig når ud til alle. Eksempel: Helsingør Kommune Helsingør Kommune sendte i september 2013 et brev som pdf ud via ForældreIntra til kommunens forældre. Brevet skulle kort orientere om det overordnede formål med folkeskolereformen samt føre forældrene ind på kommunens folkeskolesite, hvor de kan finde mere information. Helsingør Kommune valgte brevformen, fordi det signalerer, at der er et vigtigt budskab. Kommunen har ud over brevet fulgt op med andre mails via ForældreIntra, fordi det er en pålidelig kommunikationskanal med en høj åbningsrate, hvor informationen uden støj når frem til alle kommunens forældre. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Danny Claes Nørskov, Facebook Facebook kan både bruges til at kommunikere om kommunens arbejde med folkeskolen og til at komme i dialog med forældrene om denne. Flere kommuner har allerede oprettet et community site med reformen som udgangspunkt som sikrer, at forældrene informeres via deres nyhedsstrøm på Facebook. Eksempel: Norddjurs Kommune I Norddjurs Kommune har man lavet facebooksiden Fremtidens folkeskole i Norddjurs som blev skudt i gang i januar. Siden er henvendt til alle med interesse i fremtidens folkeskole i Norddjurs Kommune. Den gør det lettere for blandt andet forældre at holde sig opdateret som en del af deres øvrige nyhedsflow på Facebook, og informationer når på den måde også ud til borgere, der sjældent besøger kommunens hjemmeside. Siden skal både skabe debat, dialog, ejerskab og involvering, og derved kvalificere den nye folkeskole i Norddjurs. Kommunen har gjort borgerne opmærksomme på siden i blandt andet nyhedsmails, via skoleledere m.m. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Mette Lubek Petersen, 8

9 Lokalpressen Kommunens lokale medier er en væsentlig kanal til at fortælle borgerne om den nye skole. Dette kan for eksempel gøres ved at fortælle historier om skoler i kommunen, som er tyvstartet på nogle af de ting, som reformen lægger op til, interviews med skoleledere om deres ideer med den nye skole og meget mere. Eksempel: Furesø Kommune De lokale medier har stor gennemslagskraft på tværs af kommunens borgere, der har stor interesse i reformen. Derfor får pressemeddelelser, fotos og reportager en del spalteplads, og kanalen prioriteres højt i Furesø Kommune. Via pressemeddelelser konkretiseres og forklares politiske beslutninger ifm. reformarbejdet: For eksempel Furesøs tilgang til reformen og rammesætning, forbedring af skolernes fysiske rammer og nedsættelse af et særligt folkeskolereformudvalg. I planen ligger kommunikation om kompetenceudvikling og en helt ny portal: der skal understøtte arbejdet med at inddrage lokale foreninger, virksomheder m.fl. i undervisningen. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Stine Boeck, Eksempel: Nordfyns Kommune I Nordfyns Kommune har man planlagt fem gode historier, som kommunen gerne vil fortælle i første halvdel af Kontaktperson: Projektleder Ulrik Lind Christiansen, 9

10 4. Skoleledernes kommunikation Skolelederne har en meget central rolle i at sikre kommunikation til forældre og elever om de ændringer, der skal ske. I flere kommuner er man i fuld gang med fra forvaltningens side at understøtte skolelederne i kommunikationsopgaven, herunder at aftale en arbejdsdeling i forhold til, hvem der kommunikerer med hvem, om hvad, og hvornår. Eksempel: Vejle Kommune Kommunernes tilbud til skolelederne I Vejle Kommune har man afholdt et kursus i forandringsledelse og forandringskommunikation for skolelederne. Det har man gjort for at give skolelederne redskaber til kommunikativt at håndtere de store forandringer folkeskolereformen medfører. Derudover har man indgået et samarbejde med et eksternt kommunikationsfirma for at lave en strategi for kommunikationen af folkeskolereformen. Kontaktperson: Analyse- og kommunikationsmedarbejder Michael Eriksen, Eksempel: Københavns Kommune Københavns Kommune har en temaside på intranettet, som opdateres løbende. Formålet er at give indblik og overblik, samt at understøtte ledelsesopgaven med at informere og implementere. Siden indeholder: Spørgsmål og svar, tids- og handleplaner, nyheder, oplæg og informationsmateriale som lederne kan bruge, når de informerer medarbejdere og forældre. Desuden tematiserede omtaler af indsatser, der er særligt fokus på at udvikle for eksempel kompetenceudvikling til ledere, dialogproces om arbejdstid og lignende. Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Lone Flügge, I løbet af skoleåret er der flere anledninger, hvor dialogen om den nye skoledag kan ske mellem skolelederen, de fagprofessionelle og forældrene. Skoleledernes anledninger til at kommunikere Skolestart: Information om reformen, og hvilke synlige ændringer den medfører på den enkelte skole. Forældremøder (forår og efterår 2014): De fagprofessionelles dialog med forældrene om konkrete konsekvenser af en ændret skoledag, og afmystificeringen af Danmarks længste eftersidning. Ekstraordinære forældremøder: Som ovenstående. Skemaplanlægning: Planlægning af det nye skoleår. Her vil skolerne kommunikere til skolebestyrelsen om de forestående ændringer, de vil kommunikere videre til skolens forældre. Skoleafslutning: Skoleårets afslutning er samtidig startskuddet til et nyt år. Her slår man tonen an, i forhold til det kommende skoleårs forventninger. 10

11 Dialog- og områdemøder: Ledelse, skolebestyrelse og kontaktforældre kan sammen og hver for sig indkalde til møder om det kommende skoleår og de forestående ændringer. Der er ligeledes flere kanaler, som skolelederne kan bruge til at informere om den nye skole. Dette gælder blandt andet: Kommunikationskanaler Nyhedsbreve (fra skoleleder til forældre) Breve (fra skoleleder til forældre) Skolens hjemmeside (hvad bliver det særlige ved lige netop denne skole) ForældreIntra (nyheder, nyt skoleskema, hvor kan forældre henvende sig med spørgsmål osv.) Skolebestyrelsens årsberetning Facebook (den enkelte skole kan informere om reformen på deres egen Facebookside) Lokalpressen (de enkelte skoler kan fortælle om, hvordan deres skole kommer til at se ud efter 1. august) 11

12 5. Fem gode råd til kommunikationsindsatsen KL har udarbejdet fem gode råd til kommunernes kommunikatører om folkeskolen: Kommunikér allerede nu - ellers bliver der hurtigt dannet myter. Kommuniker direkte til forældrene om praksis, så I besvarer deres spørgsmål. Lav en mangesidet kommunikationsindsats hvor flere kanaler og anledninger tages i brug. Husk ForældreIntra det er her, forældrene henter deres primære information. Understøt skolelederne, så de bliver klædt på til deres kommunikationsopgave på skolerne i forhold til medarbejdere, forældre, elever og samarbejdsparter. 12

13 6. Få mere inspiration på KL.dk KL tilbyder flere platforme og konsulentbistand, hvor du kan få inspiration og hente mere viden til arbejdet med den nye folkeskole. Dialogportalen På KL s Dialogportal kan du tilmelde dig gruppen Kommunikation om folkeskolereformen. Gruppe er åben for alle medarbejdere i kommunerne, der arbejder med kommunikation i forhold til folkeskolen. På portalen bliver der udvekslet erfaringer, kommunikationsstrategier, nyheder m.m. Du tilmelder dig gruppen ved at logge ind på Dialogportalen: Søg efter gruppen Kommunikation om folkeskolereformen og klik på tilmeld gruppe. KL s folkeskolereformsite KL har oprettet folkeskolereformsitet Her kan du blive opdateret med den nyeste viden og udvikling på området i form af artikler, arrangementer, videoer m.m. Hvis du vil have besked, når der lægges nyheder på sitet, kan du også tilmelde dig KL s nyhedsbrev. Tryk på abonner til højre. 13

14 På folkeskolereformsitet kan du finde en række inspirationsmaterialer om bevægelse i undervisningen, de nye fritidstilbud, understøttende undervisning m.m. Endelig bringer KL jævnligt interviews med skoler og kommuner over hele landet, som allerede er i fuld gang med at implementere reformen eller elementer af den. Find vores Danmarkskort på: Og klik på din region for at finde skoleeksempler fra dit område. Hvis du har et godt eksempel, vil vi meget gerne høre mere. Kontakt kommunikationsmedarbejder i KL, Trine Møller Konsulentbistand KL tilbyder kommunikationsbistand på konsulentbasis til kommuner i forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform. Rådgivningen er forankret i KL s dybdegående kendskab til kommunernes opgaver og aktuelle kommunikationsmæssige udfordringer med at formidle folkeskolereformen til forældre, skoleledere, lærere, elever og andre relevante interessenter. KL kan blandt andet hjælpe med at: Afholde kurser i forandringskommunikation for skoledere Rådgive om strategi for kommunikationen i forbindelse med folkeskolereformen Udarbejde af digital strategi for kommunikationen i forbindelse med folkeskolereformen 14

15 Udarbejde af informationsmateriale og nyhedsbreve Du kan læse mere om KL s kommunikationsydelser her: Eller ved at kontakte KL s chefkonsulent Martin Jensen, Undervisningsministeriets reformsite Undervisningsministeriet har lavet et folkeskolereformsite Her kan du få mere viden om folkeskolereformen og inspiration til, hvordan den kan blive til virkelighed på skolerne. 15

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere