Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb"

Transkript

1 Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen, Center for kommunikation og Dorte Jeppesen, Center for HR, Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

2 Patient empowerment Har fokus på processer, hvor igennem mennesker kan forbedre deres evne til at udvikle, overskue, kontrollere og håndtere deres ressourcer Skal styrke og understøtte patienters egne ressourcer og kompetencer samt gøre en effektiv drift med høj kvalitet og høj sikkerhed mulig med patienter som en aktiv, involveret og ligeværdig part (Region Hovedstaden, 2012)

3 De sundhedsprofessionelles opgaver De sundhedsprofessionelles kerneopgave er dobbelt: At være sygdomscentreret og sikre den bedste medicinske behandling og pleje At være patient-centreret og fremme empowerment ved i samarbejde med patienten at tilvejebringe viden og støtte færdigheder (kilde: B. Zachariae, Oplæg på Kick off 12 nov. 2013)

4 Formål og målgruppe Formål: At medarbejderne får redskaber og metoder til i endnu højere grad at kunne arbejde med: Patientcentreret kommunikation Involvering af patienter og pårørende i forbindelse med håndtering af deres patientforløb Målgruppe: Sundhedsfagligt personale, som har direkte patientkontakt og medarbejdere med opgaver inden for udvikling, kvalitet eller uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

5 Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Center for Sundhed Center for Regional Udvikling Center for kommunikation Center for HR Jette Bay, organisatorisk patientrepræsentant

6 Kick off Præsentation af forløbet Faglige oplæg til inspiration og begrebsafklaring Forventningsafstemning mellem leder og medarbejder Konkretisering og præcisering af hvilken problemstilling deltagerne ønskede at arbejde med Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

7 Klik for at redigere i master Klik for at redigere i master Andet niveau Tredje niveau Fjerde niveau» Femte niveau Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

8 Modul 2: Patientsikkerhed og patient empowerment Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

9 Modul 3: Innovation Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

10 Modul 4: Kommunikation erne+din+kommunikation/god+patientkommunikation+forventningsafstemning. htm Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

11 Vores egne erfaringer fra forløbet Meget stort engagement hos alle deltagere Udvikling af nye relevante materialer Spændende udfordring med patientrepræsentant - Se sig selv med andres øjne Ambitionsniveauet har været højt - måske for højt At overføre oplæg og øvelser til klinisk praksis er en krævende opgave Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

12 Indhold i næste udviklingsforløb Kick-Off Kommunikation Brugerinddragelse Innovation Fra begreb til forandring Deltagerne arbejder med at afprøve metoder Refleksion i forhold til en konkret problemstilling i egen praksis Gerne flere fra samme afdeling

13 Virkningsevaluering foreløbige resultater fra CFK, Region Midt Datagrundlag:

14 Centrale resultater Kick Off: 87% oplever de har haft mulighed for sparring til egen problemstilling på kick off og 77% oplever dagen har kvalificeret, hvad deres opgave handler om Undervisning: Det faglige niveau for undervisningen er passende Workshop: Den tid, der var afsat, har været delvist passende Mellem modulerne: At mødes med leder mellem modulerne lykkes ikke i tilstrækkelig grad Deltagelse: Det er en udfordring for dem, der er alene af sted Metoder: 4 ud af 5 har afprøvet en af de tillærte metoder og en stor andel har prøvet en metode, der var ny for dem

15 Hvad siger deltagerne? Et par citater Om brug af redskaber: Så jeg tænkte jo bare, at der ligger guld i det der grupperum, som man kan bruge, uden den store forberedelse. Man kan jo bare lige tage det, og præsentere det til et møde Om brugerdeltagelse: Han sagde, det her virker ikke, men det var ikke så man følte sig ramt af det. Det er godt med en brugerrepræsentant dog nogen gange lidt for definitoriske udmeldinger..

16 Rolle som organisatorisk patientrepræsentant i kursusledelsen v Jette Bay 1. KURSUSUDVIKLINGEN: Organisatorisk patientrepræsentant 2. KURSUSAFVIKLINGEN: Om at være den røde tråd. Min egen faglighed og erfaringer. Relationen mellem god omsorg, patientrettigheder, patientsikkerhed og PE

17

18 ANBEFALINGER OM ORGANISATORISK PATIENT/PÅRØRENDEINDDRAGELSE 1. Inddrag altid 2. Inddrag fra start 3. Udpeg de rigtige 4. Sørg for ligevægt i perspektiver 5. Sørg for uddannelse 6. Indhent viden 7. Evaluer effekten

19

20 Historien om vores arbejde med Patient Empowerment i Fysio/Ergoterapien Hvidovre hospital Xs/Z?

21 Det hele startede med opgørelsen af en fælles GRUS Mere selvtræning, motivation, patienttilfredshed, bedre information m.m. blev samlet i et emne; patient empowerment. Patient Empowerment er også nævnt i afdelingens vision og i Hospitalets strategi

22 Processen Der blev nedsat 3 arbejdsgrupper. Sideløbende gik 7 personer fra afdelingen i gang med udviklingsforløbet i regionen omkring patient empowerment (tovholdere). I grupperne er der blevet arbejdet med forskellige undersøgelser for at indhente empiri.

23 Der blev nedsat en styregruppe med afdelingsterapeuter og udviklingsfysio- og -ergoterapeuter som medlemmer. Der blev holdt kick-off undervisning med Helle Høstrup. Ved det efterfølgende personalemøde blev terapeuterne bedt om at nævne 3 emner indenfor patient empowerment, som de synes var vigtige. Emnerne blev:

24 Kommunikation Patientens forventninger Information

25 Halvdelen af medarbejderne har været involveret i arbejdet i arbejdsgrupperne, dette gav mulighed for Dynamik Feedback Kollegial sparring Implementering

26 Hvad har vi fundet ud af? Var der noget revolutionerende? Vi kan godt afsløre, at vi ikke har fundet noget revolutionerende. Vores forslag til implementering ser meget logiske ud, og kunne godt være givet på forhånd. Det afslørende er, at vi åbenbart ikke har været så gode til det, som vi selv havde troet. Når vi kommer med vores fund, så overvej om I er bedre til det?

27 Gruppe 1: Information

28 Information Formål At få indsigt i, hvad patienten ønsker at vide ved det første møde med terapeuten for at kunne blive medinddraget i behandlingsforløbet

29 Information Metode Fokusgruppeinterview med 4 patienter: indlagte/ambulante, før/efter behandlingsstart 3 spørgsmål: Hvilke forventninger har/havde du ved dit første møde med terapeuten? Hvilken information ønsker/ønskede du? Indenfor de områder, du har nævnt, hvordan tænker du, der kan blive plads til dem i fremtiden?

30 Information Konklusion Patienterne ønsker information om behandlingen og at blive inddraget i mål og forløb

31 Gruppe 2: Kommunikation

32 Kommunikation Formål At undersøge, om vi inddrager vore patienter i forhold til at sætte mål for den fysio- og ergoterapeutiske behandling og genoptræning i den første indledende vurdering.

33 Kommunikation Metode 10 semistrukturerede interviews med patienter om deres indledende vurdering Efterfølgende korte interviews med terapeuten om, hvordan kommunikationen med patienten havde været Validering af det indledende journalnotat i forhold til om der var indskrevet mål i journalen

34 Kommunikation Konklusion Vi oplever, at patienterne er i stand til selv at definere deres mål men at terapeuterne ofte ikke får patienterne til selv at definere målene i den indledende vurdering Patienterne oplever sig hørt og at de oplever, at der er en god kommunikation og tilgang til dem Der er behov for teknikker til at sikre en fælles dagsorden og målsætning med patienten

35 Gruppe 3: Patientens forventninger

36 Patientens forventninger Formål Hvordan inddrager fysio- og ergoterapeuter patientens forventninger til genoptræningsforløbet i tilrettelæggelsen af forløbet, og hvordan er patienternes oplevelse af dette?

37 Metode Skyggemetode Dagbøger

38 Patientens forventninger Konklusion At ordet forventninger ikke bruges i kontakten med patienten At fysio- og ergoterapeuten ofte er den styrende Ikke noget mønster på tværs af specialer og fag At patienterne tilkendegiver, at de føler sig hørt og oplever en god kontakt

39 Hvad vil vi implementere? Sætte fælles dagorden sammen med patienten Bruge åbne spørgsmål Spørge ind til patientens mål Spørge ind til patientens forventninger Medinddrage patienterne fremadrettet ved nye tiltag i afdelingen

40 Kendetegn for denne proces Hele afdelingen arbejdede med emnet Alle blev hørt Alle kom med input til arbejdsindhold Ledelsen bakkede op En styregruppe samlede trådene Det Regionale Udviklingsforløb blev udbudt samtidig med vores arbejde en foræring! 3 arbejdsgrupper anvendte 6 forskellige metoder på 3 forskellige em - og kom til samme konklusion Tidsforbrug - prioriteringsspørgsmål

41 Uden Personale empowerment, ingen Patient empowerment!

42 Nye forløb i efteråret Mail: Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere