Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller ortopædkirurgi. I Psykiatrien knyttes tre stillinger til Sygehus Syd og tre stillinger til Sygehus Nord, i alt 6 stillinger pr. år. Under ansættelse i psykiatrien skal den kliniske KBU-læge gå i forvagt. Dagarbejdstiden skal så vidt muligt foregå med ambulant virksomhed i distriktspsykiatrien. Der tilstræbes en geografisk tæt tilknytning mellem den psykiatriske afdeling og den somatiske afdeling. Følgende placeringer tilbydes i psykiatrien Region Sjælland: Psykiatrien Øst: 2 stillinger med geografier Roskilde/Roskilde samt Køge/Roskilde. Alle vagter er i Roskilde, hvor sengene og den psykiatriske akutmodtagelse er Psykiatrien Vest: 2 stillinger med geografier Slagelse/Slagelse samt Dianalund/Slagelse. Alle vagter er i Slagelse, hvor den psykiatriske akutmodtagelse er placeret Psykiatrien Syd: 2 stillinger med geografier Maribo/Vordingborg samt Næstved/Vordingborg. Alle vagter er i Vordingborg, hvor sengene og den psykiatriske akutmodtagelse er. Kontaktpersoner Uddannelsesansvarlige overlæger: Psykiatrien Øst: Overlæge Charlotte Merrild Lundby, Psykiatrien Vest: Overlæge Steen Mikkelsen, Psykiatrien Syd: Overlæge Dorte Høegsfeldt Andersson, Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse kan ses i sin helhed på under uddannelse og autorisation. Hvad angår de specifikke rammer og indholdet i den kliniske basisuddannelse henvises til Uddannelsesprogram for lægen i klinisk basisuddannelse, som findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside I dette notat er tilføjet enkelte særlige kompetencer, som de kliniske KBU-læger, der får psykiatri, skal opnå. Uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse - Psykiatri Side 1 af 5

2 Målbeskrivelse Formålet med den kliniske basisuddannelse er at opnå Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge. Dette giver samtidig adgang til en videreuddannelse til speciallæge. I den kliniske basisuddannelse skal den uddannelsessøgende lære at være læge og kunne tage det dertil hørende ansvar på sig. Lægen skal efter endt klinisk basisuddannelse kunne fungere tilfredsstillende på et grundlæggende lægeligt niveau i forhold til 15 kompetencer: Medicinsk ekspert Mål Mål nr. KBU-lægen skal kunne Foretage genoplivning svarende til intermediært niveau 1.2 Udføre de væsentligste kliniske procedurer, der indgår i afdelingens / praksis daglige kliniske arbejde 1.3 Applicere den diagnostiske proces i forhold til konkrete patienter 1.4 Kunne lægge og gennemføre en udredningsplan for patienter med afdelingens / praksis mest almindeligt forekommende lidelser 1.5 Iværksætte relevant behandling og monitorere effekten heraf 1.6 Agere relevant i henhold til gældende lovgivning 1.7 Erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer 1.8 Modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling / visitation Evalueringsmetode Godkendt færdighedstræningskursus. Attestation herfor indføres direkte i Logbogen (som attestation af mål nr. 1.1) Struktureret observation af de konkrete færdigheder som afdelingen kan tilbyde jf. bilag vedr. procedurer. Evalueres i både 1. og 2. med skema E... Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af forskellige indberetninger, dødsattester eller lignende som KBU-lægen har udarbejdet. Evalueres i 1. med skema F1 og i 2. med skema F Foretage kontrol og iværksætte relevant opfølgning for det kroniske patientforløb Uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse - Psykiatri Side 2 af 5

3 Øvrige roller Mål nr. Rolle Mål KBU-lægen skal... 2 Kommunikator Demonstrere, at han / hun kan kommunikere med patienter, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere 3 Sundhedsfremmer Kunne inddrage sundhedsfremmende elementer i sit kliniske arbejde 4 Samarbejder Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt for egen og andres roller 5 Professionel Agere professionelt i det kliniske arbejde 6 Leder / administrator Varetage ledelse svarende til uddannelsestrin og funktion 7 Akademiker Udvise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling i relation til klinisk arbejde Evalueringsmetode evalueringsskema D i både 1. og 2., og godkendt kursus Case baseret dialog skema A, anvendes 2 gange i løbet af 1.. Case baseret dialog skema B anvendes 2 gange i løbet af 2. evalueringsskema D i både 1. og 2. Case baseret dialog skema A, anvendes 2 gange i løbet af 1.. Case baseret dialog skema B anvendes 2 gange i løbet af 2. evalueringsskema D i både 1. og 2. Delmål evalueres som del af case baseret dialog skema A og B, 2 gange i løbet af 1. og 2 gange i løbet af 2.. Delmål evalueres ved struktureret observation, skema G. Uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse - Psykiatri Side 3 af 5

4 Obligatoriske kurser Region Sjælland Kursus navn Indhold Varighed Placering i uddannelsen Ansvarlig Akut Kursus Pædagogik / Læring Patientkommunikation Modul 1 Patientkommunikation Modul 2 Genoplivning Transport Akut kommunikation 1 Planlægning af egen læring 1 dag 1 dag 1 dag (DIMS) 1. måned i uddannelsen dag 2. måned i uddannelsen Patientkommunikation 2 dage 1. af uddannelsen Patientkommunikation 2 dage 2. af uddannelsen Der afholdes et akutkursus bestående af 3 dage: Dag 1 vil indeholde genoplivning på intermediært niveau integreret med akut kommunikation og med mulighed for at diskutere medicinsk faglige emner. Dag 2 vil have fokus på hjertestoptræning, patienttransport og patientoverflytninger og der vil ligeledes her også være fokus på den akutte kommunikation. Dag 3 vil fokusere på scenariespil og debriefing (foregår på DIMS). Akutkurset er placeret i KBU-lægernes 1. måned i 1., hvilket betyder at kurset afholdes i februar, marts, april samt i august, september og oktober. I den 2. måned af 1. afholdes endvidere Pædagogik/Lærings kursus på 2 dage. Kurserne afvikles i marts, april, maj og september, oktober og november. Læger i Klinisk Basisuddannelse vil blive tilmeldt kurserne. Både ansættelsessted og læge vil blive informeret om dette forud for kliniske ophold. Yderligere information om kurserne kan ses på Sundhed Kursusoversigt. Kursus i Patientkommunikation afholdes i 2 moduler. Sidst i 1. afholdes modul 1 og i 2. afholdes modul 2. Læger i Klinisk Basisuddannelse vil blive tilmeldt begge kurser samtidig. Både ansættelsessted og læge vil blive informeret. Evaluering Evalueringen skal medvirke til at styrke den enkelte KBU-læges faglige refleksion og udvikling. Krumtappen i evalueringen er vejledersamtalen på baggrund af KBU-lægens logbog. Se i øvrigt det almene uddannelsesprogram med tilhørende evalueringsmetoder. Dokumentation Ved ansøgning til Sundhedsstyrelsen om tilladelse til selvstændigt virke som læge skal der foruden udfyldt ansøgningsskema indsendes et skema til oversigt over lægelig beskæftigelse, attestation for tidsmæssigt gennemførte uddannelseselementer, attestation for gennemførte generelle kurser samt underskrevne evalueringsskemaer og logbog. Herudover skal der betales et gebyr for tilladelsen. Uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse - Psykiatri Side 4 af 5

5 Særlige kompetencer for læger, der har psykiatri som led i den kliniske basisuddannelse Uddannelsesgivende læge Læselig underskrift stempel og dato Uddannelsessøgende læge Signatur og dato Psykiatri 1. KBU-lægen skal efter endt uddannelse kunne Iværksætte akut psykiatrisk behandling, eksempelvis mod angst og psykose og abstinenstilstande 2. KBU-lægen skal under opholdet i psykiatrien blive fuldt fortrolig med lov om tvang og anden frihedsberøvelse i psykiatrien Kunne redegøre for de forskellige anvendelser af tvang og anden frihedsberøvelse, der anvises i loven samt kunne redegøre for de procedurer, der er forbundet hermed Uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse - Psykiatri Side 5 af 5

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Læge Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen i almen medicin 1 c. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Uddannelsesprogram For Læger i uddannelse til Almen Medicin Ved Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Torben Stjernebjerg Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Afdelingsbeskrivelse Side 3 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere