DSR-aftale - Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSR-aftale - Esbjerg"

Transkript

1 DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I FARE?... 4 DET NYESTE OM LEDELSE, INNOVATION OG KOMMUNIKATION... 5 HIGH PERFORMANCE TEAM... 5 TEORI U... 6 WORK / LIFE BALANCE... 7 Psykologi, sundhed og pædagogik... 8 ARBEJDSPLADSEN SOM SUNDHEDSARENA... 8 FEUERSTEIN... 8 KEND DIT BARNS STYRKER og lær, hvordan de bruges optimalt... 8 MENTAL TRÆNING. RO, RÅD OG RESULTATER!... 9 NUDGING... 9 TAB OG SORG... 10

2 Historie og åbningsforelæsning SOCIAL MOBILITET Velkomstforelæsning ved professor, cand.polit. Erik Jørgen Hansen Begrebet social mobilitet optræder i politiske udtalelser og i medierne i tre betydninger: som en drøm om at give alle mennesker lige muligheder for social opstigning, som en realitet, der viser, at dette mål ikke er opnået, og som en illusion i form af en ubegrundet tro på, at mere opadgående mobilitet skaber lige muligheder for alle. Forelæsningen vil fokusere på generationsmobiliteten, nemlig bevægelsen fra den sociale klasse man vokser op i, oprindelsesklassen, til den sociale klasse man befinder sig i som voksen, destinationsklassen. De seneste 50 års undersøgelser vil blive inddraget. De har anvendt forskellige inddelinger af oprindelsesklasser og destinationsklasser, hvad der har indflydelse på de resultater man når frem til. Det gælder også for målemetoden, nemlig valget mellem relativ social mobilitet, nemlig forholdet mellem opstigningschancerne i de forskellige oprindelsesklasser, og destinationsklasserne. Der vil blive kastet et kritisk blik på den specielt danske diskurs, hvor man kalder chanceulighed for social arv og langdistancemobilitet for mønsterbrydning. Der vil blive argumenteret for, at social opstigning altid har været en del af mønsteret og at det nok har været muligt så nogenlunde at forudsige, hvor stor en del fra hver social klasse, der vil opleve social opstigning, men ikke hvem hvilke CPR- numre det drejer sig om. Så mange faktorer, herunder de rene tilfældigheder, spiller ind. Der vil blive argumenteret mod politikeres tro på, at man skaber større lighed i samfundet gennem social mobilitet. Det drejer sig nemlig udelukkende om lighed for de kvikke, ikke mellem samfundsgrupperne i deres helhed. Der vil også blive peget på den store mobilitet, som generationer af kvinder oplevede i løbet af voksenlivet og på svaghederne i analyserne af den sociale rekruttering til toppen af samfundets eliter. Dato: Tid: (auditoriet) Pris: Der er gratis adgang, og efter forelæsningen bydes på en forfriskning Kommunikation og organisation COACHING (1) Kursus ved Anette Hvidtfeldt, der er ICC Certificeret Coach og Narrative Teamcoach og i øvrigt en yderst kompetent underviser.

3 Dette forløb består af tre moduler, og er adgangsgivende til deltagelse på en speciel op-bygget ICI coachuddannelse med afsluttende international certificering. Modulerne kan følges uafhængigt af hinanden. Coaching er en effektiv metode til at skabe motivation, læring og ansvarlighed på arbejdspladser, i organisationer, institutioner mv. Kurset er for dig, der vil have de coachende værktøjer ind under huden og bruge dem konkret i din hverdag. Alle der i dagligdagen har til opgave at lede, undervise, motivere eller udvikle medarbejdere/mennesker kan med fordel deltage. Coaching forudsætter dog, at man kender de grundlæggende principper, teknikker, teorier og metoder, samt at man har forståelse for, hvordan coaching adskiller sig fra andre metoder. I løbet af tre moduler oparbejdes viden og færdigheder i coaching og en forståelse for, hvordan c oachingens kommunikative færdigheder giver dig en større gennemslagskraft. Dét, du lærer her, skal gøre en forskel. Det sker, når teorien bliver til praksis nær virkelighed. Metoder og værktøjer virker og bliver effektive, når de bliver til mere end blot ord. Derfor vil du opleve teoretiske indlæg, kombineret med praktisk træning, som giver dig indsigt i coachingens muligheder, styrker/begrænsninger i coachrollen, samt en klar forståelse af, hvornår og hvordan coaching kan bruges på en kompetent, professionel og etisk forsvarlig måde. Læs om underviseren på Dato: 1.10 og Tid: Pris: kr. DSR-rabat: 675 kr. COACHING (2) Kursus ved Anette Hvidtfeldt, der er ICC Certificeret Coach og Narrative Teamcoach og i øvrigt en yderst kompetent underviser. Coaching 2 er en forsættelse af Coaching 1, og vil give en dybere indsigt i coachingelementerne med fokus på at deltagerne bliver i stand til at omsætte teori til praksisnær handling. På dette modul vil vi arbejde med overbevisninger, begrænsende tanker samt uhensigtsmæssige mønstre og se på hvilken betydning det har at få identificeret disse, før man kan begynde at ændre dem. Vi vil tillige udarbejde en handlingsplan for vores egne langsigtede mål/drømme, se på motivationen for at nå disse samt sætte fokus på hvad der er rigtige spørgsmål i coachingsammenhæng. Vi fortsætter den intensive praktiske træning fra det foregående modul. Medbring igen gode emner fra din egen virkelighed, som kan være genstand for den gensidige coaching. Medbring også materialet fra første modul. Yderligere relevant materiale vil blive tilsendt inden kursusstart samt udleveret på selve kurset. På Modul 2 får du: Forståelse for hvordan coaching fremmer bevidstheden, og dermed styrker beslutningen og leder til de ønskede forandringer.

4 Viden, indsigt og forståelse for, hvilken betydning det har at kunne motivere sine kollegaer, medarbejdere, elever, patienter m.m., samt hvordan. En udfordring ved at skulle se på dine egne mere ukendte adfærdsmønstre, som samtidig for omverdenen ofte er meget åbenlyse. Oprigtig forståelse for, hvilket uudnyttet potentiale og ressourcer der ligger i at kunne bruge forskelligheder i en coachende tilgang. Indsigt i hvilken betydning det har for dine omgivelser, hvordan dit billede af og din tilgang til dem er. Flere nye erfaringer ud fra konkrete oplevelser som ikke kun er foregået på det tankemæssige plan, men er blevet ført ud i praksis. Mere træning, både ud fra modeller samt free style coaching med konstruktiv feed back. Modulerne kan følges uafhængigt af hinanden. Læs om underviseren på Dato: 5.11, Tid: Pris: kr. DSR-rabat: 675 kr. COACHING (3) Kursus ved Anette Hvidtfeldt, der er ICC Certificeret Coach og Narrative Teamcoach og i øvrigt en yderst kompetent underviser. Modul 3 er et intensivt forsættelseskursus, som bygger på den viden og erfaring med forskellige coachingredskaber, som du har fået på de to foregående moduler. Coaching handler om at udvikle en kultur, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab og individuelt fremmer en løsningsorienteret og fremadrettet vinderkultur og mindsker en problemorienteret og reaktiv "find fem fejl" - mentalitet. Med udgangspunkt i det, der fungerer i organisationen, på arbejdspladsen, samt at ledere og medarbejdere i fællesskab indeholder nøglen til at skabe positiv udvikling, handler det om at undersøge, hvad der fungerer bedst og systematisk arbejde med at sprede "best practice". Derudover at udvikle ambitiøse og realistiske forventninger til fremtiden og iværksætte handlinger, der sikrer, at forventninger bliver til virkelighed. Coaching skaber på den måde en effektiv og resultatorienteret læring med ægte engagement. På kurset vil der blive endnu mere fokus på træningsdelen, således at man får teknikkerne og tilgangen mere ind under huden. Temaer som vi vil arbejde dybere med, er bl.a. værdier og overbevisninger, som er nogle af de kraftigste værktøjer til at fremme motivationen. Modulene kan følges uafhængigt af hinanden. Læs om underviseren på Dato: 26.11, Tid: Pris: kr. pr. modul, DSR-rabet: 675 kr. DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I FARE? Ved lektor, mag.art. Ole Lauridsen, Aarhus Universitet To spørgsmål optager mange danskere i dag: Er modersmålet i fare? og Hvad sker der egentlig i mo derne dansk? Dette vil blive belyst i to foredrag.

5 Dansk har det faktisk godt, ikke bare efter omstændighederne godt, men virkelig godt. Selvfølgelig udvikler sproget sig som det altid har gjort, og det vil vi se nærmere på under det første foredrag. Her ser vi på historien, på tysk og engelsk påvirkning, på ungdommen, Sprognævnet og god gammeldags sjusk. I det andet foredrag tager vi så fat på de ændringer, vi ser lige her og nu, og tager et blik ud i fremtiden. Der kan efterfølgende stilles sprogspørgsmål af enhver art til Ole Lauridsen, der bl.a. med -virker i Sproghjørnet på DR s P4 og P5. Dato: Tid: Pris: 375 kr. inkl. sandwich, DSR-rabat: 187,50 kr. DET NYESTE OM LEDELSE, INNOVATION OG KOMMUNIKATION Få indblik i de nyeste tendenser inden for ledelse, kommunikation og innovation. Hvordan leder man de selvledende? Hvordan skaber man konsistens i sin kommunikation? Og hvordan bliver man mere innovativ? Udfordringerne i det moderne arbejdsliv er mange, og hvad der før blev anset som mod -sætninger, ses i dag som frugtbare udviklingsområder. Nye teorier, metoder og begreber dukker op og tilbyder nye strategier til at håndtere aktuelle udfordringer. Bliv opdateret på den nyeste viden, når tre eksperter fra Aarhus Universitet udfolder de væsentligste nye udviklingsretninger, teorier og begreber. Ledelse ved Mona Toft Madsen, lektor i organisation og ledelse. (20/10) Innovation ved Lars Frederiksen, professor i innovation. (27/10) Kommunikation ved Finn Frandsen, professor ved Institut for Erhvervskommunikation (3/11) Arrangementet sker i samarbejde med Teknisk Landsforbund. Dato: 20.10, 27.10, 3.11 Tid: 3 tirsdage kl , den 20/10, 27/10 og 3/11 Pris: 580 kr. DSR-rabat: 290 kr. HIGH PERFORMANCE TEAM Kursus ved Anette Hvidtfeldt, ICC Certificeret Coach og Narrative Teamcoach På arbejdspladser og i mange stillinger stilles der krav om, at medarbejderne skal kunne arbejde i teams, grupper og projekter. Et velfungerende team opstår dog ikke af sig selv. Der er mange styrker og facetter, som vi bør have viden om, og vide hvornår er til stede, før at fundamentet for et High Performance Team er skabt. Definitionen af High Performance Team stammer fra Jon R. Katzenbach og Gouglas K. Smith (1993), som bakkes op af nyere studier fra Gallup og Marcus Buckingham (2008). På kurset kommer vi omkring disse emner:

6 Hvordan kommer vi fra arbejdsgruppe til High Performance Team? Og hvordan er performance contra teameffektivitet på rejsen? Hvilken udvikling og hvilke faser går det stærke team igennem? Vi kigger på de typiske udviklingsfaser i teams og på, hvordan performance er i et teams livsfaser. Hvad er kendetegnende ved et stærkt team? Her tager vi afsæt i Martin Seligmanns definition af de 24 styrker, hentet fra den positive psykologi. Hvilken betydning har et teams performance i forhold til, hvor meget de enkelte team-medlemmers styrker er sat i spil? Hvordan identificeres såvel det enkelte teammedlems som teamets samlede styrker? Alle deltagere vil opnå større bevidsthed, viden og indsigt i egne og potentielle teams styrker og behov. Hvilke forskelle og faktorer skal være til stede i sammensætningen af et team? Udover styrkerne fra den positive psykologi er faglige, personlige forskelle og roller vigtige ingredienser til det stærke team. Det får du på kurset: Sikkerhed i at arbejde med og i teams - med succes. Større viden om kompleksiteten i teams. Konkrete modeller og værktøjer, du kan overføre direkte til brug i hverdagen. Bevidsthed omkring faglige, personlige, holdningsmæssige forskelle. Kortlægning af egne styrker. Forskelle i forhold til foretrukken rolle i teamet. Max 16 deltagere. Arrangementet sker i samarbejde med Teknisk Landsforbund. Dato: 19.10, 2.11 Tid: Pris kr. inkl. kopimateriale, DSR-rabat: 675 kr. TEORI U som ramme for innovativ udvikling i organisationer og mennesker Kursus ved ledelses- og organisationskonsulent, cand.phil. Lone Belling, Liv og Lederskab Vi lever i en tid, hvor ord som dokumentation, kontrol, evidens og målfaste styringsparadigmer dominerer. Så ved vi, hvad vi får ofte mere af det samme og ingen bliver overrasket. Men hvis vi ønsker innovation, er der også brug for en åben holdning, hvor der er rum for kreativ udforskning og lærende fejl, og hvor både intuition og rationalitet værdsættes. Med afsæt i Otto Scharmers Teori U giver kurs en teoretisk og praktisk indføring i en helhedsorienteret tilgang og måde at erkende verden på. Det understøttes med eksempler fra organisationer, der har arbejdet med U- processer på forskellig vis. Der vil være fokus på, hvordan du lærer at lytte til, hvad fremtiden kalder på, og hvordan du får individets og organisationens ubrugte potentialer i spil. Du inviteres på en lille rejse gennem U et fra iagttagelse over nærvær til skabelse hvor der bliver mulighed for at få en dybere og mere praktisk forståelse af Teori U og dens potentialer Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, kreativitet og konkrete metoder, som du kan gå hjem og anvende. Kurset er baseret på bogen Teori U som ramme for innov ativ organisationsudvikling, der er udgivet på Dansk Psykologisk Forlag. Læs mere om underviseren på hjemmesiden Kurset er for alle og kræver ingen særlige forudsætninger. Max. 24 deltagere. Frokost kan købes i kantinen eller medbringes.

7 Dato: Tid: Pris: 580 kr DSR-rabat: 290 kr. WORK / LIFE BALANCE Kursus ved Anette Hvidtfeldt, ICC Certificeret Coach og Narrative Teamcoach Flere og flere mennesker lider af stress i større eller mindre grad, og det ser fortsat kun ud til at blive værre. Stress er et symptom på at du er presset og at der mangler balance i dit liv. Det kan være der skal ændres på det arbejdsmæssige, på dine prioriteringer, dit forhold eller andet. Fokus i disse to dage vil derfor være på, hvordan vi styrker vores robusthed overfor stress, således at vi kan reducere og minimere det ydre pres, som kan forårsage stress, men i særdelshed også tage hånd om det faktum, at over 50 % af al stress bunder i måden vi tænker, forholder og bekymrer os om vores tilværelse på. Kurset afvikles som en kombination mellem teoretiske oplæg, øvelser samt konkrete råd og værktøjer, med fokus på forebyggelse af stress til at skabe balance og trivsel. Derudover vil der være en introduktion til mental træning, som Center for Stress ved Bispebjerg Hospital i december 2012 har dokumenteret har ligeså stor effekt i behandling og forebyggelse af stress som samtalebehandling. Kurset har til hensigt at give deltagerne: Overblik over, hvad stress er, og hvad der ikke er stress? Indsigt i, hvilke mekanismer der forebygger fremtidig stress. Viden om årsager til stress, såkaldte stressorer, der enkeltvis eller samlet kan udløse stress. Øget bevidsthed om belastningssymptomer og stresssignale r. Viden om, hvilke 4 primære overordnede faktorer, det moderne arbejdsliv kan medføre af stress. Forståelse for, hvordan man bearbejder negative tanker. Indsigt og viden i at kunne afkode signaler om begyndende stress hos kolleger, med-arbejdere, pårørende m.fl. Erfaring i at udarbejde fremadrettede og løsningsorienterede handlingsplaner. Stressreducerende værktøjer. Max 16 deltagere. Arrangementet sker i samarbejde med Teknisk Landsforbund. Dato: 11.11, 9/12 Tid: Pris kr. inkl. kopimateriale, DSR-rabat: 675 kr.

8 Psykologi, sundhed og pædagogik ARBEJDSPLADSEN SOM SUNDHEDSARENA Foredrag ved cand.scient., ph.d.-stipendiat Just Bendix Justesen Vi tilbringer mange timer af vores liv på arbejdspladsen. Livet vi lever, mens vi er på arbejde, har betydning for vores sundhed. Indsatser for at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen giver en række gevinster for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundet, hvis indsatserne er effektive, rammer bredt og forankres strategisk. Kom og hør, hvordan du kan få et sundere arbejdsliv. Læs mere om underviseren på hjemmesiden Dato: Tid: Pris: 110 kr. DSR-rabat: 55 kr. FEUERSTEIN Foredrag ved Kirsten Korning, Feuerstein Scandinavia Feuersteins teorier og metode har som mål at ændre, hvordan børn og unge tænker og ræsonnerer. Herved dannes netop de grundlæggende forudsætninger for tænkning, som direkte påvirker elevernes evne til at lære den abstrakte tænkning, der er nødvendig for al faglig tilegnelse. Metoden har været brugt i over 40 år i hele verden. Målgruppen for Feuersteins metode er ikke blot elever med særlige indlæringsbehov, men alle mennesker unge som gamle der ønsker at blive bedre tænkere og udvikle deres evner inden for kompleks og abstrakt tænkning. Metoden er et værktøj til struktureret, intentionel og målrettet undervisning, og udgør det underliggende fundament for al faglig læring. Dato: Tid: Pris: 110 kr. DSR-rabat: 55 kr. KEND DIT BARNS STYRKER og lær, hvordan de bruges optimalt Foredrag ved cand.pæd. Louise Tidmand, Glæde & Børn Når vi bruger vores topstyrker, giver det os energi og trivsel. Men ofte ved vi ikke, hvilke topstyrker, der er vores egne, og hvilke der er vores børns. Og hvordan kan vi lære at bruge vores styrker bevidst, også når vi skal lære nye og svære ting? Det gives der svar på i dette foredrag, hvor Louise Tidmand introducerer det forskningsbaserede styrkearbejde - lige fra hvad en styrke er, og hvordan vi finder vores styrker - til hvordan vi bevidst kan bruge vores styrker i hverdagen. Og helt afgørende er, hvordan vi kan implementere styrkearbejdet som forældre sammen med vores børn, så de bliver bevidste om deres egne ressourcer og potentialer, og herigennem udvikler og øger deres trivsel og selvværd. Læs mere om underviseren på hjemmesiden Dato: 20.10

9 Tid: Pris: 220 kr. inkl. sandwich, DSR-rabat: 110 kr. MENTAL TRÆNING. RO, RÅD OG RESULTATER! Du kan selv læse om Mental Træning, men du kan ikke læse dig til det. At tilegne sig Mental træning kræver en særlig vejledning, som gives på kurset, så du efterfølgende kan praktisere vellykket træning. Fysisk form er godt. Men det er også vigtigt at holde sig mentalt i topform fo r at modvirke de mange livsstilsgener. Mental Træning er således et effektivt værktøj, som anvendes inden for sundhedssektoren, arbejds- og erhvervslivet, idræt, coaching og selvudvikling. Til forskel fra Mindfulnes er Mental Træning mere specifik, konkret og resultatorienteret. Forløbet gennemgår teorier og grundregler for udarbejdelse af virksomme programmer til motivering og varig forandring. Metoderne er effektive mod angst, fobier, mindreværd og koncentrationsbesvær samt nervøsitet, usikkerhed og manglende gennemslagskraft. Mental træning er tillige en stor hjælp ved vægttab, rygestop og smertebekæmpelse. Og som en værdifuld sidegevinst aktiveres og udvikles kreative og intuitive ressourcer. NB. Medbring selv madpakke og drikkevarer. Underviser: adjunkt, B.A. psych, Christian Overgaard. Dato: 14.11, Tid: Pris: 750 kr. DSR-rabat: 375 kr. NUDGING Ved adfærdsforsker Katrine Lund Skov Oplægget vil omhandle Nudge, samt den adfærdsvidenskab, som ligger bag Nudge. Fokus vil være at give deltagerne en introduktion til at nudge, en metode og ikke mindst nogle håndgribelige værktøjer, som kan anvendes, når de fremadrettet vil løse adfærdsmæssige problemer og udfordringer. Målet er, at deltagerne ved udgangen af dagen er bekendt med redskaber, begreber og løsningsstrategier. Katrine Lund Skov er uddannet inden for adfærdspsykologi og sundhedsstrategi og abejder som manager for the Danish Nudging Network, et netværk af forskere, institutioner, organisationer og virksomheder med fælles interesse i at skabe og udvikle anvendelsen af adfærdsvidenskab. Derudover underviser hun i anvendelsen af adfærdspsykologi og metode, og har været med til at lave adskillige forskningsprojekter over hele landet. Besøg hjemmesiden Frokost kan købes i kantinen eller medbringes. Arrangementet sker i samarbejde med Teknisk Landsforbund. Dato: Tid: Pris: 300 kr. DSR-rabat: 150 kr.

10 TAB OG SORG Foredragsrække ved forfatter, billedkunstner, cand.theol. og ph.d. Jørn Henrik Olsen Sorg er blevet kaldt kærlighedens og tilknytningens dyreste pris. Det er ikke til at slippe af med den sorg, som kærligheden udgør. For sorg og livshistorie kan ikke adskilles. Vi er måske endda kommet i en situation, hvor vi har mistet én, vi ikke kunne tåle at miste. Vi blev nærmest påtvunget en sorg og et livslangt sorgforløb. I denne sammenhæng kan sorgen bære mange ansigter, og dens konsekvenser opleves forskelligt. Når det store vemod ved død og tab sætter ind, ser meget i livet anderledes ud. Den gamle erkendelse, at kunsten er lang, livet er kort får et insisterende liv. Sorgen udvikler sig til en bemægtigelse, om end det sker på flere eller mangfoldige måder. Foredragene præsenterer tværfaglige perspektiver på sorgen ved adskillelse og død, sorg-teori, sorgens processer, inklusive den arbejdende sorgproces, kunst, æstetik og sorg plus en række temaer under eksistentiel omsorg, sorgintervention og medvandring i sorgens landskab. Tværfagligheden består primært i indsigter fr a kultur- og kunstanalyse, eksistensfilosofi, psykologi og teologi. Dato: 2.11, 9.11, Tid: Pris: 350 kr. DSR-rabat: 175 kr.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET ESBJERG TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 Indhold: COACHING (1) Teori og virkelighed...3 COACHING (2)...4 DRØMME OG UBEVIDST INTELLIGENS...5 SÆRLIGT SENSITIVE BØRN...6

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT FÅ NY VIDEN OG INSIRATION Å UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD Å FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT MEDARBEJDERTILBUD FORÅR 2015 REGION MIDTJYLLAND KÆRE MEDARBEJDERE I REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

LP og ICDP klær hinanden.

LP og ICDP klær hinanden. LP og ICDP klær hinanden.... 1 Forskelle mellem LP og ICDP... 2 Det relationelle forhold - banalt, basalt og besværligt... 2 Systemiske kommunikationsteorier... 4 Tro på at det er muligt at forandre og

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere