KURSER EFTERÅR Pædagogisk område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område"

Transkript

1 KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område

2 AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får du en oversigt over, hvilke AMUuddannelser (arbejdsmarkedsuddannelser) vi tilbyder i efteråret På kan du se den række af AMU-uddannelser, vi er godkendt til at udbyde. Fleksible muligheder for virksomheden Ud over aktuelle AMU-uddannelser i kataloget her er vi altid parate til at være i dialog om kompetenceudviklingsbehov, både af kortere og længere forløb. Vi kan sammensætte forløb med udgangspunkt i enkelte medarbejdergrupper eller hele personalegrupper ud fra, hvilke indsatsområder I arbejder med lige nu. Vi kan gennemføre AMU-uddannelse på den enkelte virksomhed ved rekvirerede forløb. Dvs. at vi kan skræddersy kurser efter behov. I efterårets tilbud er enkelte AMU-uddannelser placeret i skolens afdeling i Holstebro. AMU-systemet giver mulighed for, at vi arbejder med fleksible tilrettelæggelsesformer. Det kan f.eks. være som splitforløb, delvis fjernundervisning, praksisforlagt undervisning på afdelingen/virksomheden. I efteråret udbyder vi de første AMU-uddannelser med delvis fjernundervisning på det pædagogiske område. Vi forventer at gøre det samme på social- og sundhedsområdet til foråret For ledige forsikrede I kataloget udbyder vi en uddannelsespakke inden for demensområdet. Du kan tilmelde dig hele pakken på 28 dage eller enkelte uddannelser. Pr. 1. januar 2015 har du som ledig ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra din første ledighedsdag. Reglen gælder for ufaglærte/ faglærte dagpengemodtagere samt dagpengemodtagere med en kort videregående uddannelse (KVU). Dette er et resultat af regeringens beskæftigelsesreform, som trådte i kraft 1. januar Kontakt din a-kasse eller dit jobcenter for yderligere information. IKV en mulighed for ansatte og ledige Er du interesseret i at få dine individuelle kompetencer vurderet i forhold til et efteruddannelsesforløb, hvor AMU indgår, kan du få lavet en IKV (individuel kompetencevurdering) med henblik på en mulig reduktion af uddannelseslængden i et AMU-forløb. En IKV tager udgangspunkt i din nuværende viden og kompetencer og omfatter f.eks. erhvervsfaglig og uddannelsesmæssig kompetence samt hobby og fritidsmæssige kompetencer. Vurderingen starter med en samtale, hvor du medbringer evt. dokumentation, som kan understøtte en afkortning af et kursus-/uddannelsesforløb. Hvis du ønsker en IKV eller blot ønsker at høre mere, kan du kontakte Social & SundhedsSkolen, Hernings kursus- og efteruddannelsesafdeling. KONSULENT Grethe Bech: / KOORDINATOR Jane Abildskov Barenholdt: / Vi ser frem til at byde velkommen på vores efteruddannelses aktiviteter! 2

3 SFORTEGNELSE `` 4...FJERNUNDERVISNING PÅ AMU-UDDANNELSERNE `` 5...SAMARBEJDE MED PLEJEBARNETS FORÆLDRE/NETVÆRK (FJERNUNDERVISNING) ARBEJDET SOM FAMILIEPLEJER (FJERNUNDERVISNING) ` ` 6...NEUROPÆDAGOGIK SOM REDSKAB I PÆDAGOGISK ARBEJDE (FJERNUNDERVISNING) BØRN OG NATUR (FJERNUNDERVISNING) ` ` 7...KOMMUNIKATION OG SAMPIL ` ` 8...SAMSPIL OG RELATIONER I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE `` 10...BØRN OG UNGE MED PSYKISK SYGE/MISBRUGENDE FORÆLDRE ARBEJDET MED TOTALKOMMUNIKATION `` 11...AMU-UDDANNELSER TIL ISÆR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER `` 12...PÆDAGOGISK ARBEJDE I FOLKESKOLEN BØRN OG UNGE MED ADFÆRDS- OG KONTAKTFORSTYRRELSER `` ARBEJDET MED FOR TIDLIGT FØDTE BØRN `` 14...ARBEJDET I PÆDAGOGISKE DØGNTILBUD OG OPHOLDSSTEDER PRAKTIKVEJLEDERKURSUS AF PAU ELEVER `` OG TILMELDING 3

4 FJERNUNDERVISNING PÅ AMU-UDDANNELSERNE I efteråret 2015 udbyder Social & SundhedsSkolen, Herning, som noget hel nyt, fire AMU-uddannelser som delvis fjernundervisning. Det indebærer, at man som kursist arbejder individuelt fra eget hjem enkelte dage i løbet af kursusperioden, mens man andre dage bliver undervist på skolen sammen med de øvrige kursister på holdet. Kontakt kursus- og efteruddannelsesafdelingen for at høre om de tekniske krav til deltagerne på et fjernundervisningsforløb. HØR MERE: kontakt administrativ medarbejder, Hanne Kjær: telefon: / mail: FJERNUNDERVISNINSKURSER I DET KOMMENDE HALVE ÅR: Børn og natur Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Arbejdet som familieplejer Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 4

5 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK FJERNUNDERVISNING 25. aug. 2015: på skolen 2. sep. 2015: fjernuv. SAMARBEJDE MED PLEJEBARNETS FORÆLDRE/NETVÆRK Du får forståelse for samarbejdets betydning for plejebarnets trivsel og udvikling og vil herigennem aktivt kunne støtte samværs- og andre relationer mellem plejebarnet og forældre/netværk. Der bliver også sat fokus på, at plejefamilien kan formidle tiltag og iagttagelser om barnet til personer i netværket. 16. sep. 2015: fjernuv. 26. sep. 2015: på skolen (15 timer) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr At kunne indgå i samarbejdet med respekt for plejebarnets kultur og baggrund At kunne indgå i samarbejdet med respekt for plejebarnets forældre og øvrige betydningsfulde personer i barnets netværk At kunne tage udgangspunkt i barnets rettigheder, herunder barnets ret til samvær, barnets synspunkter og barnets bedste Relevant lovgivning Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende familieplejere. FJERNUNDERVISNING 9. nov. 2015: på skolen 12. nov. 2015: fjernuv. ARBEJDET SOM FAMILIEPLEJER Vi fokuserer på det at kunne drage omsorg for et eller flere plejebørn og støtte barnets/den unges faglige, personlige og sociale udvikling. Uddannelsen giver dig viden om følgerne af en anbringelse og de lovmæssige rammer for plejefamiliens arbejde. Du vil samtidig kunne afklare din egen families ressourcer og begrænsninger i forhold til opgaven som plejefamilie. 18. nov. 2015: fjernuv. 23. nov. 2015: på skolen 26. nov. 2015: fjernuv. 30. nov. 2015: fjernuv. 3. dec. 2015: på skolen (37 timer) Kursusnummer: Tilmelding: At drage omsorg for et plejebarn med forståelse for følgerne af anbringelsen samt eventuelle forstyrrelser i barnets udvikling At støtte barnets/den unges relation med forældre, pårørende og øvrige netværk Egen families ressourcer og begrænsninger i forhold til opgaven som plejefamilie Lovgivningens rammer for plejefamiliens arbejde Uddannelsen henvender sig til kommende familieplejere og familieplejere, der skal godkendes på ny. 5 Fagnr

6 LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING NEUROPÆDAGOGIK SOM PÆDAGOGISK REDSKAB I PÆDAGOGISK ARBEJDE Arbejdet med neuropædagogik som metode bliver stadig mere udbredt inden for det pædagogiske område. I denne uddannelse fokuserer vi på at kunne anvende en neuropædagogisk tilgang som redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Så du bliver i stand til at anvende denne viden i den pædagogiske indsats i hverdagen og derudfra stille krav og forventninger, der modsvarer barnets/den unges/den voksnes/den ældres forudsætninger. Du får et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, og derigennem bliver du i stand til at inddrage denne viden i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Sanseintegration At arbejde neuropædagogisk Hjernens funktion Se på egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne Videregivelse af informationer til kollegaer og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demens. F.eks. pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter. FJERNUNDERVISNING 4. dec. 2015: på skolen 8. dec. 2015: fjernuv. 14. dec. 2015: fjernuv. 16. dec. 2015: på skolen (30 timer) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr BØRN OG NATUR Børn er nysgerrige og sansende. Naturen er fuld af oplevelser og naturfænomener, og der er meget at sanse, iagttage, smage og bearbejde. Naturen giver et væld af aktivitets- og udviklingsmuligheder, og den er lige uden for døren, klar til at bruge. På denne uddannelse arbejder du noget af tiden hjemme med f.eks. at læse artikler og svare på reflekterende spørgsmål, og du er online samtidig med de andre kursister og en underviser m.m. FJERNUNDERVISNING 31. aug. 2015: på skolen 1. sep. 2015: fjernuv. Ud i naturen med naturvejleder Aktiviteter omkring bålet med naturpædagog Mærke naturen på egen krop Arbejde udendørs med pædagogiske metoder og modeller Pædagogmedhjælpere, dagplejere og familieplejere med erfaring i arbejdet med børn. 9. sep. 2015: på skolen 16. sep. 2015: fjernuv. 17. sep. 2015: på skolen (37 timer) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr

7 KOMMUNIKATION OG SAMSPIL Kommunikation og samspil hænger sammen. Bekræftende samspil mellem mennesker skabes af den måde, hvorpå vi lytter til og kommunikerer med de mennesker, der er omkring os. Arbejdet med kommunikation og samspil foregår alle steder hvor børn, unge og voksne opholder sig. F.eks. i skolen, i dag- og døgntilbud, i SFO og beskyttede værksteder. Selvom vi synes, vi ikke kommunikerer, så gør vores krop det via følelser og stemninger, der kan aflæses i gestus, mimik og handlinger. 7

8 LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK SAMSPIL OG RELATIONER I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I denne uddannelse fokuserer vi på, at man i det pædagogiske arbejde gennem målrettet og udviklingsorienteret kommunikation kan skabe udviklende samspil og anerkendende relationer med brugerne og deres pårørende. Desuden er der fokus på, at man kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis. Kommunikative begreber og analyseredskaber Definitionsmagt og anerkendende relationer Assertionsteori Relationstyper og relationsarbejde Anvendelse af hensigtsmæssige analyse-og evalueringsmetoder Pædagogmedhjælpere, dagplejere, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i døgntilbud, familieplejere og husmedarbejdere. 8 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING SPLITFORLØB: Uddannelse - praksis - uddannelse Tidspunkt: august september 2015 (5 dage) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr

9 MULIGHED FOR MANGE FLERE KURSER! Social & SundhedsSkolen, Herning er godkendt til og kan afholde mange flere kurser, end de kurser, der fremgår i efterårets katalog. På skolens hjemmesiden: findes der inspiration til mange andre kurser og efteruddannelsestilbud. 9

10 LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING BØRN OG UNGE MED PSYKISK SYGE/ MISBRUGENDE FORÆLDRE Mange ansatte i pædagogisk regi, herunder dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO møder børn, der lever i familier med misbrug samt børn, der har en forælder med en sindslidelse. Fokus i denne uddannelse er på at kunne indgå i det pædagogiske arbejde med at støtte børn og unge, som har forældre, der er psykisk syge eller misbrugende. Vi arbejder med vigtigheden af at kunne identificere forskellige reaktionsmønstre og mestringsstrategier hos barnet og den unge, og vi lærer at benytte kommunikationsformer, der bryder barnets og den unges isolation. 30. nov dec (3 dage) Kursusnummer: Tilmelding Fagnr At formidle observationer til kollegaer og ledelse Tværfagligt samarbejde Viden om lovgrundlag, herunder skærpet indberetnings-, og tavshedspligt og samtykkeregler Pædagogmedhjælpere i dagtilbud samt social- og sundhedsassistenter og andre i AMU-målgruppen, som har kontakt med børn og unge som pårørende til psykisk syge eller misbrugende forældre. ARBEJDET MED TOTALKOMMUNIKATION Denne uddannelse giver deltagerne redskaber til at indgå i og anvende totalkommunikation i et udviklingsstøttende samspil med henblik på at fremme barnets, den unges eller den voksnes mening, hensigt og selvbestemmelse. Kursisten lærer at indgå i relation med barnet, den unge eller den voksne med forståelse for egen andel i at etablere og fastholde kommunikationen. Kendskab til kommunikationsmidler Anvendelse af forskellige kommunikationsformer, kropssprog, mimik og gestik Kommunikation som mulighedsrum Totalkommunikation Visuelle kommunikationsmidler Digitale kommunikationsmidler Kontekst Pædagogmedhjælpere i dagtilbud samt social- og sundhedsassistenter og andre i AMU-målgruppen, som har kontakt med børn og unge som pårørende til psykisk syge eller misbrugende forældre oktober 2015 (3 dage) Kursusnummer: Tilmelding Fagnr

11 BØRN OG NATUR AMU-UDDANNELSER ISÆR TIL PÆDAGOGISKE ASSISTENTER For pædagogmedhjælpere, dagplejere og familieplejere med erfaring i arbejdet med børn I dette efterår er AMU-uddannelserne på side 12 og 13 rettet særligt mod pædagogiske assistenter, men andre deltagere er naturligvis også velkomne. Vi har udvalgt uddannelser, der supplerer den pædagogiske assistentuddannelse rigtig godt, men vi har også andre udbud, som kan være relevant. F.eks. Anbragte børns udvikling (45315), Arbejdet med børn med fysiske handicap (40954) og Teater og drama i pædagogisk arbejde (44798). 11

12 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK PÆDAGOGISK ARBEJDE I FOLKESKOLEN oktober 2015 (10 dage) Kursusnummer: Tilmelding: Højaktuel AMU-uddannelse efter den nye skolereform. Der er fokus på at understøtte og samarbejde med læreren og understøtte de gældende læringsmål i folkeskolen gennem en pædagogisk indsats i og uden for klasserummet. Hvordan understøttes et godt læringsmiljø, elevernes trivsel, og hvordan fremmer man et inkluderende socialt miljø? Det er vigtigt, at man har en forståelse af egen rolle i læringssituationen, så man kan indgå aktivt i det tværfaglige samarbejde. Fagnr Folkeskolens idé og grundlag den nye folkeskolereform Begrebet didaktik i den understøttende undervisning Anerkendelse/ros, selvværd/ selvtillid og ressourcetænkning Klasserumsledelse Cooperative learning Bevægelsen ind i læringen At kunne observere elevernes læreprocesser Projektarbejde, hvor kursisterne laver deres egne materialer til den understøttende undervisning Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der varetager pædagogisk arbejde i folkeskolen august 2015 (3 dage) Kursusnummer: tilmelding Fagnr BØRN OG UNGE MED ADFÆRDS- OG KONTAKTFORSTYRRELSER Når børn og unge med udviklingsforstyrrelser anbringes, stiller det nye og anderledes krav om pædagogisk praksis til personalet. Fokus er på, hvordan man med udgangspunkt i det enkelte barns eller den enkelte unges unikke behov kan yde socialpædagogisk bistand til børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser. Man får forståelse for egen adfærds betydning for samspillet med barnet eller den unge og kan agere som tydelig, respektfuld og indfølende voksen ved at fremstille krav og forventninger, som modsvarer barnets eller den unges funktionsniveau og udviklingsbehov. Viden om diagnoser, autisme, Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom Viden om de tre udviklingsopgaver: at danne relationer, at udvikle jeg-opfattelsen samt at skabe verdensbillede Pædagogisk praksis Pædagogmedhjælpere, dagplejere, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, klubmedarbejdere, familieplejere, medhjælpere i døgntilbud

13 LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING ARBEJDET MED FOR TIDLIGT FØDTE BØRN Et stigende antal børn fødes for tidligt, og udviklingen inden for det lægefaglige område betyder, at flere af disse børn overlever og senere i livet skal passes i de forskellige pasningstilbud. Det er vigtigt i det pædagogiske arbejde at være opmærksom på disse børn og have en baggrundsviden om de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, der kan være ved en for tidlig fødsel. Vi sætter fokus på det at observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger, det at videregive observationerne til forældrene og at indgå i et respektfuldt samarbejde med forældrene om den daglige understøttelse af barnet september 2015 (3 dage) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr At se tegn på mulige senfølger, fysiske, psykiske og sociale At samarbejde med forældre og andre fagpersoner Hvorfor og hvordan er det tidlig fødte barn anderledes Det for tidlig fødte barn i dagtilbud Dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter m. fl

14 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK ARBEJDET I PÆDAGOGISKE DØGNTILBUD OG OPHOLDSSTEDER 26. okt nov (10 dage) Kursusnummer: Tilmelding Fokus er på at kunne indgå i arbejdet med børn og unge anbragt uden for hjemmet. Det kan man ud fra kendskab til relevant lovgivning og en forståelse for børns og unges vilkår i familier, hvor forældrene ikke er i stand til at drage den nødvendige omsorg på grund af misbrugsproblemer, psykiske lidelser og manglende ressourcer. Vi arbejder med vigtigheden af at kunne danne relationer til børnene og de unge samt det at samarbejde med forældrene. Fagnr Indsigt i udviklingspsykologiske teorier Konsekvenserne af omsorgssvigt Barnets overlevelsesstrategier og evne til tilknytning Kendskab til sorg/krisereaktioner Beskrive og begrunde egen praksis Medhjælpere, som arbejder i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder november 2015 (10 dage) Kursusnummer: Tilmelding: PRAKTIKVEJLEDERKURSUS AF PAU ELEVER Sammenhæng og samspil mellem skole og praktikforløb er afgørende for at skabe en god uddannelse for eleverne. I vejleder uddannelsen lægges der vægt på, at deltagerne opnår kompetencer, så de selvstændigt og i samarbejde med andre kan planlægge og medvirke til et udviklende og fagligt funderet uddannelses miljø. Praktikuddannelsen på Pædagogisk assistentuddannelse Vejledningsbegrebet og vejlederroller Tilrettelæggelse af praktikforløb Ansvarsfordeling mellem skole og praktiksted Kommunikationens betydning Vejledning og læreprocesser Arbejde med konkrete cases Dokumentation og mundtlig/skriftlig evaluering Medarbejdere, der som en del af deres arbejde vejleder elever inden for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet

15 OG TILMELDING TILMELDING: Tilmelding skal ske senest 5 uger før udannelsens start. Optagelse sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Er fristen overskredet - ring og hør, om der er plads. Der kræves minimum 18 deltagere for gennemførelse af kurset. Tilmelding kan udelukkende foretages på En oversigt over de kurser, der udbydes af Social & SundhedsSkolen, Herning, kan ses ved at taste i find kurser. OBS! Når du tilmelder en medarbejder uden navngivning, bliver tilmeldingen kun registreret som en reservation - ikke som en endelig tilmelding. Reservationen er til rådighed to uger fra tilmeldingen. Har du mod forventning ikke navngivet pladsen med et korrekt CPR-nummer, bliver reservationen annulleret. Selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere, der tilmelder deltagere til kurser, skal foretage tilmeldingen digitalt. For at få VEU godtgørelse er det obligatorisk for arbejdsgiver selv at søge godtgørelse på. Ledige skal ringe til skolen eller jobcentret efter en særlig blanket til selvvalgt uddannelse. : Alle kan optages på AMU. AMU er udviklet for kortuddannede, dvs. ikke-faglærte og faglærte. Andre med mellemlang/videregående uddannelse kan deltage mod betaling, med mindre de ikke har brugt den videregående uddannelse de sidste fem år. UDDANNELSESBEVIS: Når du har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis. AFMELDING / AFBUDSGEBYR: Meld afbud så tidligt som muligt, enten skriftligt eller telefonisk, så vi har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden. Ved afbud 1 uge før kursusstart er gebyret på 1500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage, og på 2500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage. Ved udeblivelse på 1. kursusdag opkræves gebyr på 2500 kr. for kurser med varighed på 1-5 dage og 3500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage. (Der tages forbehold for, at priserne kan ske at ændres i løbet af 2015). Afbudsgebyret bortfalder, hvis der sendes en anden person. SÆRLIGE AFVIKLINGSFORMER: En anden vigtig ændring er fleksibel afvikling. Dvs., at virksomhederne sammen med skolen har mulighed for at aftale et tillæg ud over normalprisen for til gengæld at imødekomme særlige ønsker i forhold til afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v.. Prisen for en fleksibel afvikling bliver højst 750 kr. pr. kursusuge pr. deltager. KØB AF TOMME PLADSER: Skole og arbejdsgiver kan aftale en pris, hvor arbejdsgiver betaler op til minimum antal, således at kurset gennemføres, selvom der tilmeldes få kursister/medarbejdere. KOST OG LOGI: 450 kr. pr. døgn til både kost og logi med dokumentation - kun til personer i målgruppen Der tages forbehold for eventuelle lovændringer og ændringer i uddannelsernes indhold. Mangler du hjælp eller har spørgsmål, så kontakt vores kursusadministration på: VURDERING AF LÆSE- OG REGNEFÆRDIGHEDER: De lokale VUC-centre tilbyder screening af basale læse- og regnefærdigheder og giver vejledning om, hvilke 15

16

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

VIA University College 2014

VIA University College 2014 1 September 2014, emc Efteruddannelseskurser for Familieplejere VIA University College 2014 Kursusudbuddet suppleres løbende, så hold øje med hjemmesiden. 2 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere