Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012"

Transkript

1 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212

2 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat, der har stået for analysen vedrørende obligatorisk digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne, samt i styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Dele af præsentationen har endvidere været brugt i drøftelser med de offentlige myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte opgaveområder. Materialet giver en indføring i den generelle metode, som BCG har anvendt, og i de enkelte serviceområder, som BCG foreslår gøres obligatorisk digitale. Materialet er ikke tænkt som en egentlig rapport eller som en afrapportering, der kan stå alene. Eksempelvis er detaljeret metode, samlet datagrundlag, beregningsforudsætninger og usikkerheder forbundet hermed mm. altovervejende ikke præsenteret i materialet. Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 1

3 Tværgående for staten På tværs af 165 opgaveområder i staten er der 28,4 mio. transaktionshenvendelser med en digitaliseringsgrad på 74% ' henvendelser 3, 2, 1,449 2,56 4,224 5, ,432 7,419 (26%) Analoge 11,258 21,14 1, Digitale (74%) Ses bort fra jobnet.dk er der 17,5 mio. transaktioner i staten med en digitaliseringsgrad på 57%. Screenede opgaveområder Digitaliseringsgrad i dag, % Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Kulturministeriet Kilde: Data indrapportet fra ministerierne, BCG-analyse Justitsministeriet 4 31 Ministeriet for Børn og Undervisning 21 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4 5 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud 48 1 Miljøministeriet 94 1 Social- og Integrationsministeriet 6 18 Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 2 Finansministeriet 52 3 Fødevareministeriet 7 Ministeriet for Kirke og Ligestilling 1 7 Økonomi- og Indenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet 21 4 Forsvarsministeriet 3 Klima, Energi og Bygningsministeriet 2 Transportministeriet 1 Ministeriet for By, bolig og landdistrikter 3 Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

4 Tværgående for staten 27 af 175 undersøgte opgaveområder med 6,3 mio. kr. transaktionshenvendelser - kan gøres obligatorisk digitale 27 af 175 undersøgte områder vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale Områderne er vurderet gennem flere datakilder De 27 områder er fordelt på 7 ministerområder Økonomi- og Indenrigsministeriet: 7 Skatteministeriet: 6 Justitsministeriet: 6 Kirke- og Ligestillingsministeriet: 4 Finansministeriet: 2 Social- og Integrationsministeriet: 1 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: 1 2 områder kan indgå i bølge 1, med fuld digitalisering ultimo 212, 12 områder kan indgå i bølge 2, med fuld digitalisering ultimo 213, og 13 områder kan indgå i bølge 3 med fuld digitalisering ultimo 214. Ved fuld indfasning er identificeret et årligt nettopotentiale på ~162 mio. kr. ved obligatorisk digitalisering. Heraf kommer ~112 mio. kr. fra transaktionshenvendelser og ~5 mio. kr. fra informationshenvendelser. Fra gevinsterne er trukket varige meromkostninger på 5 mio. kr. om året. Der er engangsudgifter på ~95 mio. kr. Disse går til brugervenlighed (3 mio. kr.), tværgående kommunikationsarbejde (~22,5 mio. kr.), øget råd og vejledning (~22 mio. kr.) og it-anskaffelse (~2,5 mio. kr.). Kilde: BCG. Som udgangspunkt er alle volumetal fra 211. Priser er i 212-pl. Ministerierne har svaret på udsendte spørgeskemaer Der har været udsendt 2 spørgeskemaer til alle ministerier. Et første spørgeskema afdækkede antal transaktionshenvendelser og et opfølgende spørgeskema sendt til ministerier med opgaver med mere end 5 årlige transaktioner afdækkede den nuværende it-understøttelse, opgavernes kompleksitet, målgruppens it-parathed mm. Flere ministerier har udarbejdet skriftige kommentarer til BCG's tidlige vurderinger af de enkelte områder BCG har modtaget nærmere beskrivelser af en række områder, herunder gennemgang af eksisterende planer for yderligere digitalisering af områderne. Der har været afholdt møder mellem BCG og de enkelte ministerier med tilhørende styrelser. På møderne er BCG's vurderinger drøftet og de enkelte opgaveområder gennemgået I det følgende præsenteres BCG's samlede vurdering af potentiale ved og forudsætninger for obligatorisk digitalisering på det statslige område. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 3 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

5 Tværgående for staten Alle opgaveområder, der er vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale, er rangeret efter potentiale og barrierer Opgørelse af barrierer er sammenvejet af otte underpunkter som sammen med potentialet viser hvor attraktivt området er Barriereopgørelsen er sammenvejet af otte underpunkter, som alle har fået en score fra 1 (lav) til 5 (høj) 1. Løsningens brugervenlighed / tilgængelighed: Ministeriernes spørgeskemabesvarelser og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra Juridiske barrierer: Ministeriernes spørgeskemabesvarelser og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra Målgruppens parathed: Scoren afhænger af målgruppens parathed som opgjort på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra ministeriet og BCG's vurderinger: Lavere end 7% digitalisering = % digitalisering = 4. 8% = % = 2. Mere end 9% digitalisering = Forretningsmæssige barrierer: BCG's vurdering på baggrund af spørgeskemabesvarelse og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra Nuværende digitaliseringsgrad: Baseret på data fra ministerierne. Over 4% digitalisering = 1, 3-39% digitalisering = 2, 2 29% digitalisering = 3, 11 2% digitalisering = 4, 1% digitalisering = Kompleksitet: Opgjort på baggrund af opgavens prissegment: Prissegment 1 = 1, prissegment 2 = 3, prissegment 3 = Modenhedsniveau i den eksisterende løsning.vurderet af BCG på bagrund af oplysninger fra ministerierne: Modenhedsniveau 3 = 1, modenhedsniveau 2 = 2, modenhedsniveau 1 = 3, modenhedsniveau = 1, ingen eksisterende løsning = Investeringsniveau. Målt som engangsudgifter / nettogevinster: Hvis investering er - 25% af gevinster = 1, hvis investering er 26-5% af gevinster = 2, hvis investering er 51-75% af gevinster = 3, hvis investering er 76 1% af investering = 4, hvis investering er mere end 1% af gevinster = 5. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 4 Årligt nettopotentiale (mdkk) Prioritet Høj Prioritet 2 Mellem Barrierer Prioritet 1 På baggrund af gennemgang af barrierer og potentiale er alle områder inddelt i tre grupper ifht hvordan områderne foreslås prioriteret: Alle områder foreslås gjort obligatorisk digitale, men områder med lavere barrierer og højere potentialer bør alt andet lige prioriteres højst. Lav Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

6 Tværgående for staten For de 27 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, er digitaliseringsgraden i dag 69% ' henvendelser 8, 6, 4, 4, (18%) (91%) 5 (9%) (52%) 145 (48%) (98%) 4 (2%) (91%) 15 (9%) 15 3 (2%) 12 (8%) 7 7 (1%) 6,289 1,977 (31%) Analoge 2, 3,979 (82%) Skatteministeriet Justitsministeriet Finansministeriet Obligatoriske opgaveområder Kilde: BCG Ministeriet for Kirke og Ligestilling Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 5 Økonomi- og Indenrigsministeriet Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Social- og Integrationsministeriet 4,312 (69%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

7 Tværgående for staten For de 27 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, løftes digitaliseringsgraden til 91%... ' henvendelser 8, 6, 4, 4, (1%) (3%) 535 (97%) (11%) 269 (89%) (5%) (1%) (2%) (9%) (8%) (95%) 7 14 (2%) 56 (8%) 6, (9%) Analoge 2, 4,39 (9%) Skatteministeriet Justitsministeriet Finansministeriet Obligatoriske opgaveområder Kilde: BCG Ministeriet for Kirke og Ligestilling Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 6 Økonomi- og Indenrigsministeriet Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Social- og Integrationsministeriet 5,72 (91%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

8 Tværgående for staten Med lovgivning vokser antallet af digitale henvendelser på de områder, der indgår i bølgeplanen, med 32% Digitale henvendelser vokser 32% på 27 områder med obligatorisk digitalisering svarende til en stigning på 7% på tværs af alle 175 statslige opgaveområder 1 Mio. transakstionshenvendelser 6 +32% 5.7 Mio. transaktionshenvendelser % Antal digitale henvendelser i dag Antal digitale henvendelser efter fuld indfasning 69% 91% Note: Ikke medregnet at der kan ske en yderligere digitalisering på områder, der ikke foreslås omfattet af obligatorisk digitalisering. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Digitaliseringsgrad Digitaliseringsgrad Antal digitale henvendelser i dag Antal digitale henvendelser efter fuld indfasning 74% 79% Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

9 Tværgående for staten På tværs af de 175 opgaveområder i staten løftes digitaliseringsgraden fra 74% i dag til 79% ved fuld indfasning ' henvendelser 3, 1,449 2, ,432 6,29 (21%) Ikke-digitale 2, 4,224 5,537 1, 11,258 Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Kulturministeriet Justitsministeriet Kilde: Data indrapportet fra ministerierne, BCG-analyse. Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud Miljøministeriet Social- og Integrationsministeriet Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 8 Finansministeriet Fødevareministeriet Ministeriet for Kirke og Ligestilling Økonomi- og Indenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Forsvarsministeriet Klima, Energi og Bygningsministeriet Transportministeriet Ministeriet for By, bolig og landdistrikter 22,43 (79%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

10 Tværgående for staten Udviklingen fra 74% digitalisering i dag til 79% digitalisering sker i bølge 2 og bølge 3 1 I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge Ikke-digital 8 Procent af alle transaktioner Der er i tallene ikke taget højde for, at der kan ske en øget digitalisering på områder, der ikke foreslås gjort obligatorisk digitale eller for at der frem mod overgangen til obligatorisk digitalisering kan ske en yderligere digitalisering på områder, der senere gøres obligatorisk digitale. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

11 Tværgående for staten Udviklingen er baseret på BCG's foreslåede bølgeplan for de statslige opgaveområder '12 '13 '14 '15 Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge 4 Kilde: BCG Optagelse.dk (FIVU) SU-lån (FM) 2 områder Udstedelse af digital signatur (FM) Anmeld cykeltyveri (JM) Ansøg om straffeattest (privat) (JM) Begravelse (KM) Navneændring (KM) Navngivning (KM) Begrænset skattepligt (S12) (SKM) Forskudsopgørelse (SKM) Genoptagelse (SKM) Print selvangivelse / årsopgørelse (SKM) Udenlandske selvangivelser (SKM) Udvidet selvangivelse (S1) (SKM) 12 områder Europæisk våbenpas (JM) Glatløbede haglgeværer (JM) Køb af våben, ammunition og bæretilladelse (JM) Særtransporttilladelse (JM) Pension til borgere i udlandet (SIM) Adoption (ØIM) Beskæftigelsesankenævn (ØIM) Børnebidrag (ØIM) Faderskab (ØIM) Faderskab (ØIM) Forældremyndighed (ØIM) Samvær (ØIM) Separation og skilsmisse (ØIM) 13 områder Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 1 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

12 Tværgående for staten Parallelt med digitaliseringen kan antallet af analoge informationshenvendelser halveres til,9 mio. henvendelser For de opgaveområder, der gøres obligatorisk digitale, kan 52% af henvendelserne reduceres Potentialet for at reducere informations-henvendelser er baseret på flere kilder Mio. henvendelser Informationshenvendelser i dag 2 Beregnet 1 Indrapporteret -52% -1. Henvendelser der falder bort.9 3 Fremtidigt antal informationshenvendelser Data fra ministerierne Hvor de undersøgte ministerier har gennemført egne vurderinger af hvor mange informationshenvendelser, der kan reduceres, er disse tal anvendt som udgangspunkt. Nøgletal fra kommunerne Nøgletal fra kommunerne viser, at der i gennemsnit kan reduceres,9 informationshenvendelse hver gang en transaktionshenvendelse digitaliseres. Hvor der ikke er andre datakilder, er denne ratio anvendt til at estimere potentialet for at reducere antallet af informationshenvendelser i staten. Denne metode fører til en estimeret reduktion i antallet af informationshenvendelser på ~5% i staten overordnet som for det typiske statslige opgaveområder hvilket er den samme reduktion, der forventes i kommunerne. Et potentiale er ikke beregnet for de opgaveområder, der ikke foreslås gjort obligtorisk digitale 1. Hvor ministerierne ikke har indrapporteret informationshenvendelser er det med udgangspunkt i tal fra kommunerne antaget, at de som minimum har et antal informationshenvendelser i dag svarende til det antal informationshenvendelser, der kan reduceres. 2. Total antal informationshenvendelser, inkl. eventuelle digitale informationshenvendelser. 3. Her ikke taget højde for, at nogle af de,8 mio. analoge informationshenvendelser, der falder bort, vil blive konverteret til digitale informationshenvendelser. Kilde: BCG, volumedata fra ministerierne. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 11 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

13 Tværgående for staten Ses på alle ministerier kan informationshenvendelserne reduceres med 11%, fra 9 mio. til 8 mio. kr. henvendelser På tværs af alle statslige områder svarer reduktionen til et fald på 11% Langt størstedelen af de statslige informationshenvendelser berøres ikke Mio. henvendelser % -1. Mio. henvendelser Informationshenvendelser i dag 2 Beregnet 1 Indrapporteret Henvendelser der falder bort Fremtidigt antal informationshenvendelser Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Opgaver der gøres obligatorisk digitale Opgaver der ikke gøres obligatorisk digitale 1. Hvor ministerierne ikke har indrapporteret informationshenvendelser er det antaget, at de som minimum har et antal informationshenvendelser i dag svarende til det antal informationshenvendelser, der kan reduceres. 2. Total antal informationshenvendelser, inkl. eventuelle digitale informationshenvendelser. 3. Her ikke taget højde for, at nogle af de,8 mio. analoge informationshenvendelser, der falder bort, vil blive konverteret til digitale informationshenvendelser. Kilde: BCG, volumedata fra ministerierne År Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

14 Tværgående for staten Digitalisering giver et samlet, årligt nettopotentiale på ~162 mio. kr... Mio. kr Kilde: BCG 1 5 Transaktionshenvendelser Informationshenvendelser Varige meromkostninger Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

15 Tværgående for staten... og engangsudgifter på ~95 mio. kr. Mio. kr Kilde: BCG Brugervenlighed It-investeringer 23 Tværgående kommunikation og analyse Råd og vejledning Råd og vejledning It-investeringer Tværgående kommunikation og analyse Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Brugervenlighed Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

16 Tværgående for staten Den fulde økonomiske effekt kommer i 216 Gevinster Udgifter Samlet pengestrøm Mio. kr Transaktionshenvendelser - faste omkostninger Informationshenvendelser Transaktionshenvendelser - sagsbehandling Note: Baseret på følgende antagelser omkring indfasning og realisering af gevinster: A) De enkelte opgaveområders indplacering i bølgeplanen. B) 1/12 af potentialet for sagsbehandling for transaktionshenvendelser realiseres i det år, opgaveområdet overgår til obligatorisk digital kommunikation da dette sker pr. 1. december. C) Gevinster ved faste omkostninger for transaktionshenvendelser realiseres et år efter gevinster ved sagsbehandling. D) Alle udgifter til IT-anskaffelse falder året før overgang til obligatorisk digitalisering. D) Udgifter til øget råd og vejledning sker året efter overgangen til obligatorisk digitalisering dog med 1/12 af udgifterne i året for overgangen. E) Reduktion af informationshenvendelser realiseres 5% i året efter overgangen til obligatorisk digitalisering og 1% to år efter overgangen. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Engangsudgifter, brugervenlighed Engangsudgifter, råd og vejledning Engangsudgifter, it-investeringer Tværgående kommunikation og analyser Varige meromkostninger Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

17 Tværgående for staten I det følgende gennemgås de opgaveområder, som foreslås gjort opbligatorisk digitale, i tre skridt pr. ministerområde Samlet gennemgang pr. ministerområde præsentation af de enkelte opgaveområder pengestrøm og antagelser pr. opgaveområde Antal henvendelser fordelt på opgaver. Foreslåede opgaver til obligatorisk digitalisering. Fremtidig digitaliseringsgrad. Nuværende situation på opgaveområdet, herunder Målgruppens it-parathed. Nuværende digitaliseringsgrad Modenhed i nuværende it-løsninger. Eventuelle forretningsmæssige barrierer for digitalisering. Økonomiske effekter fordelt over de kommende år Gevinster, udgifter, samlet pengestrøm Beregninger og antagelser Udvikling i antal henvendelser Beregningsforudsætninger Forudsætninger for obligatorisk digitalisering Evt. it-anskaffelse, herunder fremtidigt modenhedsniveau. Evt. engangsinvesteringer, eksempelvis i brugervenlighed og i øget råd og vejledning. Note: Formatet for præsentationen af de enkelte ministerområder kan variere. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 16 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

18 Agenda Skatteministeriet Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 17

19 Skatteministeriet På Skatteministeriets område er screenet 11 opgaveområder med ~5,5 mio. kr. transaktioner pr. år, hvoraf 82% er digitale i dag ' henvendelser 6, 4, 1, , (18%) Analoge 2, 2, ,58 4,558 (82%) Digitale Med ~626. analoge transaktioner er forskudsopgørelse et af de områder i den offentlige sektor, der i absolutte termer har flest ikke-digitaliserede transaktioner. Bør derfor være et særligt fokusområde. 1,914 Forskudsopgørelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Køretøjsregistrering Udenlandske selvangivelser Genoptagelse 1. Det totale antal transaktionshenvendelser er baseret på indrapporteringer fra Skatteministeriet. 2. Disse områder er digitaliseret med Det Digitale Motorregister (DMR) som blev indført i forsommeren 212. Kilde: Skatteministeriet, BCG. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 18 Registreringsafgift Inddrivelse Begrænset skattepligt (S12) Dødsboer Vægtafgift Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

20 Skatteministeriet 6 af 11 undersøgte opgaveområder kan gøres obligatorisk digitale på Skatteministeriets område i bølge 2 6 af 11 undersøgte områder vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale Områderne er vurderet gennem flere datakilder Følgende 6 områder kan gøres obligatoriske Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Begrænset skattepligt (S12) Udenlandske selvangivelser Print selvangivelse / årsopgørelse Områderne vurderes alle at kunne indgå i bølge 2, med fuld digitalisering i 214 Følgende 5 områder har været undersøgt, men gøres ikke obligatorisk digitale Tre områder, der er digitaliseret med Det Digitale Motorregister i forsommeren 212 Køretøjsregistrering Registreringsafgift Vægtafgift Inddrivelse (forretningsmæssige barrierer) Dødsboer (forretningsmæssige barrierer) Kilde: BCG SKAT har indgået som pilotinstitution ifm. de gennemførte deep-diveanalyser SKAT har svaret på ét af to udsendte spørgeskemaer SKAT har oplyst antal henvendelser fordelt på kanaler og på opgaveområder Der har været afholdt en række møder mellem BCG og SKAT (samt Digitaliseringsstyrelsen) På møderne er BCG's vurderinger drøftet og de enkelte opgaveområder gennemgået I det følgende præsenteres BCG's samlede vurdering af potentiale ved og forudsætninger for obligatorisk digitalisering på SKATs område Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 19 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

21 Skatteministeriet For de 6 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, løftes den fremtidige digitaliseringsgrad til 9% ' henvendelser 5, , (1%) Analog 4, 1,91 Kilde: BCG 3, 2, 1, 2, ,158 Forskudsopgørelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Begrænset skattepligt (S12) Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 2 4,39 (9%) Total Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

22 Skatteministeriet Digitalisering af de områder, der gøres obligatorisk digitale, sker i bølge 2 Forskudsopgørelse Udenlandske selvangivelser Procent af alle transaktioner I dag Bølge 1 Bølge Bølge Bølge Ikke-digital Digital I dag Bølge 1 Bølge Bølge Bølge Ikke-digital Digital Print selvangivelse / årsopgørelse Genoptagelse I dag I dag Bølge 1 Udvidet selvangivelse Bølge 1 Bølge 2 1 Bølge 2 1 Bølge 3 1 Bølge 3 1 Bølge 4 1 Bølge 4 1 Begrænset skattepligt Kilde: BCG Skatteområdet digitaliseres ud fra en eksisterende hjemmel i skatteforvaltningsloven. Den præcise fastlæggelse af indfasning obligatorisk digital kommunikation på skatteområdet sker via bekendtgørelse på baggrund af kortlægning af de tekniske muligheder. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx I dag I dag Bølge 1 Bølge 1 Bølge Bølge Bølge Bølge Bølge Bølge Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

23 Skatteministeriet I takt med den overgang til obligatorisk digitalisering vil ~7. informationshenvendelser kunne reduceres ' informationshenvendelser 1,5 1, 5 1, Total i dag Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Print selvangivelse / årsopgørelse Note: Potentialet ved informationshenvendelser er beregnet ved at antage, at der vil falde,45 informationshenvendelse bort for hver transaktionshenvendelse, der digitaliseres. Dette er baseret på analyser fra kommunerne, hvor der vurderes at falde,9 informationshenvendelse bort pr. digitaliseret transaktionshenvendelse, men nedjusteret med 5% givet at SKAT allerede er kommet langt med sin kanalstrategi og har reduceret antallet af informationshenvendelser betydeligt. Kilde: SKAT, BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 22-2 Udenlandske selvangivelser -,2 Begrænset skattepligt (S12) 1, Total fremover Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udenlandske selvangivelser Begrænset skattepligt (S12) Vægtafgift Registreringsafgift Dødsbo Inddrivelse Køretøjsregistrering Hertil kommer et ikke-estimeret potentiale for informationshenvendelser på opgaver knyttet til Motorregistret Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

24 Skatteministeriet Der er et samlet bruttopotentiale på 42,8 mio. kr... 39,5 mio. kr. kommer fra transaktionshenvendelser og 3,3 mio. kr. fra informationshenvendelser Mio. kr Forskudsopgørelse Genoptagelse Informationshenvendelser Udvidet selvangivelse (S1) Udenlandske selvangivelser Transaktionshenvendelser Print selvangivelse / årsopgørelse.3.2. Begrænset skattepligt (S12) 1. Potentialet ved informationshenvendelser er beregnet ved at antage, at der vil falde,45 informationshenvendelse bort for hver transaktionshenvendelse, der digitaliseres. Dette er baseret på analyser fra kommunerne, hvor der vurderes at falde,9 informationshenvendelse bort pr. digitaliseret transaktionshenvendelse, men nedjusteret med 5% givet at SKAT allerede er kommet langt med sin kanalstrategi og har reduceret antallet af informationshenvendelser betydeligt. Kilde: Skatteministeriet, BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

25 Skatteministeriet... og engangsudgifter på 25 mio. kr. 12,5 mio. kr. går til brugervenligheds- og teknologiløft og 12,5 mio. kr. bruges på råd og vejledning Mio. kr. 3 Råd og vejledning Brugervenlighed og kommunikation På tværs af opgaveområder Forskudsopgørelse Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Udvidet selvangivelse (S1) Print selvangivelse / årsopgørelse Begrænset skattepligt (S12) 1. Udgifterne er estimeret dels ud fra BCG's metode til at opgøre merudgifter som også anvendt i kommuner og andre statsinstitutioner og dels med udgangspunkt i estimater fra SKAT. SKAT vurderer således også, at der totalt skal bruges 25 mio. kr. på tværs af opgaveområder til en overgang til obligatorisk digital kommunikation. Kilde: BCG, SKAT Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

26 Skatteministeriet På tværs af alle Skatteministeriets opgaveområder stiger digitaliseringsgraden fra 82% i dag til 9% fremadrettet ' henvendelser efter obligatorisk digitalisering 6, 763 1% 236 8% % 135 1% % 85% % 12 1% 5, (1%) Analoge 4, 2, Opgaveområder markeret med fed kan gøres obligatorisk digitale Kilde: Skatteministeriet, BCG 2,539 85% Forskudsopgørelse 1,91 1% Print selvangivelse / årsopgørelse 1% Udvidet selvangivelse (S1) Køretøjsregistrering Procentsatser angiver fremtidig digitaliseringgrad Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 25 Registreringsafgift Inddrivelse Begrænset skattepligt (S12) Dødsbo Vægtafgift 9% Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

27 Skatteministeriet Udviklingen fra 82% digitalisering i dag til 9% digitalisering sker i bølge 2 I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge Ikke-digital 8 Procent af alle transaktioner Kilde: BCG Skatteområdet digitaliseres ud fra en eksisterende hjemmel i skatteforvaltningsloven. Den præcise fastlæggelse af indfasning obligatorisk digital kommunikation på skatteområdet sker via bekendtgørelse på baggrund af kortlægning af de tekniske muligheder. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

28 Skatteministeriet Den fulde effekt kommer i 215 Der er positiv pengestrøm fra 214 Gevinster Udgifter Samlet pengestrøm Mio. kr Informationsshenv., faste omkostninger Informationshenv., sagsbehandling Transaktionshenv., faste omkostninger Transaktionshenv., sagsbehandling Note: Baseret på følgende antagelser omkring indfasning og realisering af gevinster: A) De enkelte opgaveområders indplacering i bølgeplanen. B) 1/12 af potentialet realiseres i det år, opgaveområdet overgår til obligatorisk digital kommunikation da dette sker pr. 1. december. C) Alle udgifter til IT-anskaffelse falder året før overgang til obligatorisk digitalisering. D) Udgifter til øget råd og vejledning sker året efter overgangen til obligatorisk digitalisering dog med 1/12 af udgifterne i året for overgangen. E) Evt. reduktion af informationshenvendelser realiseres 5% i året efter ovegangen til obligatorisk digitalisering og 1% to år efter overgangen. F) Gevinster på faste omkostninger realiseres året efter gevinster på sagsbehandling. Kilde: BCG-analyse. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Engangsudgifter, brugervenlighed samt teknologiløft Engangsudgifter, råd og vejledning Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

29 Skatteministeriet Forskudsopgørelse kan gøres obligatorisk digitalt i bølge 2 Bruttopotentiale på 26 mio. kr. pr. år med engangsudgifter på 9,7 mio. kr. til råd og vejledning Der er samlet set lave til mellemhøje barrierer for overgangen til obligatorisk digitalisering Overgangen til obligatorisk digitalisering er baseret på en række nøgleantagelser Målgruppeparathed Juridiske barrierer Barrierer Fremtidig digitaliseringsgrad 85 %, da brugerne er mere digitaliseringsparate end borgerne under ét Ingen Ved en fremtidig digitaliseringsgrad på 9% digitaliseres ~245. analoge transaktioner Samtidig kan ~58. informationshenvendelser reduceres Der er i dag en selvbetjeningsløsning på modenhedsniveau 3. Dette modenhedsniveau opretholdes. Skatteopgaven ift. forskudsopgørelsen er karakteriseret ved en høj kompleksitet for borgerne. Der er derfor behov for støtte i form af øget kommunikation for at nå op på en digitaliseringsgrad på 85%. Forretningsmæssige barriere Brugervenlighed i eksisterende løsninger Kompleksitet (Prisgruppe) Nuværende digitaliseringsgrad Modenhedsniveau for selvbetejningsløsning Ingen Ingen vurdering af SKAT.dk En digitaliseringsgrad på 75 % viser, at det er nemt for borgerne at bruge løsningen Komplekst sagsområde (prisgruppe 3) Niveau 3. Løsningen indeholder både feltvalidering, integration til ESDH og integration til fagsystem Digitalisering giver varige gevinster på 26 mio. kr. med engangsudgifter på 9,7 mio. kr. til råd og vejledning Lav Høj Varige Engangs- Høj Mellem Lav gevinster udgifter 1. Hertil er lagt 12,5 mio. kr. i investeringer i løft af brugervenlighed og teknologi på tværs af opgaveområderne, inkl. forskudsopgørelse. Barrierer Kilde: BCG-analyse, Skatteministeriet Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 28 Mio. kr Informations-henv. Transaktions-henv Årligt nettopotentiale (mdkk) Prioritet 3 Prioritet 2 Forskudsopgørelse Prioritet 1 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

DET DIGITALE RÅD EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI

DET DIGITALE RÅD EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 3. RAPPORT JANUAR 2011 Forord... 1 Indledning... 2 Strategi på afveje... 3 Lav strategisk prioritering...

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere