Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012"

Transkript

1 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212

2 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat, der har stået for analysen vedrørende obligatorisk digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne, samt i styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Dele af præsentationen har endvidere været brugt i drøftelser med de offentlige myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte opgaveområder. Materialet giver en indføring i den generelle metode, som BCG har anvendt, og i de enkelte serviceområder, som BCG foreslår gøres obligatorisk digitale. Materialet er ikke tænkt som en egentlig rapport eller som en afrapportering, der kan stå alene. Eksempelvis er detaljeret metode, samlet datagrundlag, beregningsforudsætninger og usikkerheder forbundet hermed mm. altovervejende ikke præsenteret i materialet. Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 1

3 Tværgående for staten På tværs af 165 opgaveområder i staten er der 28,4 mio. transaktionshenvendelser med en digitaliseringsgrad på 74% ' henvendelser 3, 2, 1,449 2,56 4,224 5, ,432 7,419 (26%) Analoge 11,258 21,14 1, Digitale (74%) Ses bort fra jobnet.dk er der 17,5 mio. transaktioner i staten med en digitaliseringsgrad på 57%. Screenede opgaveområder Digitaliseringsgrad i dag, % Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Kulturministeriet Kilde: Data indrapportet fra ministerierne, BCG-analyse Justitsministeriet 4 31 Ministeriet for Børn og Undervisning 21 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4 5 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud 48 1 Miljøministeriet 94 1 Social- og Integrationsministeriet 6 18 Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 2 Finansministeriet 52 3 Fødevareministeriet 7 Ministeriet for Kirke og Ligestilling 1 7 Økonomi- og Indenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet 21 4 Forsvarsministeriet 3 Klima, Energi og Bygningsministeriet 2 Transportministeriet 1 Ministeriet for By, bolig og landdistrikter 3 Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

4 Tværgående for staten 27 af 175 undersøgte opgaveområder med 6,3 mio. kr. transaktionshenvendelser - kan gøres obligatorisk digitale 27 af 175 undersøgte områder vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale Områderne er vurderet gennem flere datakilder De 27 områder er fordelt på 7 ministerområder Økonomi- og Indenrigsministeriet: 7 Skatteministeriet: 6 Justitsministeriet: 6 Kirke- og Ligestillingsministeriet: 4 Finansministeriet: 2 Social- og Integrationsministeriet: 1 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: 1 2 områder kan indgå i bølge 1, med fuld digitalisering ultimo 212, 12 områder kan indgå i bølge 2, med fuld digitalisering ultimo 213, og 13 områder kan indgå i bølge 3 med fuld digitalisering ultimo 214. Ved fuld indfasning er identificeret et årligt nettopotentiale på ~162 mio. kr. ved obligatorisk digitalisering. Heraf kommer ~112 mio. kr. fra transaktionshenvendelser og ~5 mio. kr. fra informationshenvendelser. Fra gevinsterne er trukket varige meromkostninger på 5 mio. kr. om året. Der er engangsudgifter på ~95 mio. kr. Disse går til brugervenlighed (3 mio. kr.), tværgående kommunikationsarbejde (~22,5 mio. kr.), øget råd og vejledning (~22 mio. kr.) og it-anskaffelse (~2,5 mio. kr.). Kilde: BCG. Som udgangspunkt er alle volumetal fra 211. Priser er i 212-pl. Ministerierne har svaret på udsendte spørgeskemaer Der har været udsendt 2 spørgeskemaer til alle ministerier. Et første spørgeskema afdækkede antal transaktionshenvendelser og et opfølgende spørgeskema sendt til ministerier med opgaver med mere end 5 årlige transaktioner afdækkede den nuværende it-understøttelse, opgavernes kompleksitet, målgruppens it-parathed mm. Flere ministerier har udarbejdet skriftige kommentarer til BCG's tidlige vurderinger af de enkelte områder BCG har modtaget nærmere beskrivelser af en række områder, herunder gennemgang af eksisterende planer for yderligere digitalisering af områderne. Der har været afholdt møder mellem BCG og de enkelte ministerier med tilhørende styrelser. På møderne er BCG's vurderinger drøftet og de enkelte opgaveområder gennemgået I det følgende præsenteres BCG's samlede vurdering af potentiale ved og forudsætninger for obligatorisk digitalisering på det statslige område. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 3 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

5 Tværgående for staten Alle opgaveområder, der er vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale, er rangeret efter potentiale og barrierer Opgørelse af barrierer er sammenvejet af otte underpunkter som sammen med potentialet viser hvor attraktivt området er Barriereopgørelsen er sammenvejet af otte underpunkter, som alle har fået en score fra 1 (lav) til 5 (høj) 1. Løsningens brugervenlighed / tilgængelighed: Ministeriernes spørgeskemabesvarelser og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra Juridiske barrierer: Ministeriernes spørgeskemabesvarelser og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra Målgruppens parathed: Scoren afhænger af målgruppens parathed som opgjort på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra ministeriet og BCG's vurderinger: Lavere end 7% digitalisering = % digitalisering = 4. 8% = % = 2. Mere end 9% digitalisering = Forretningsmæssige barrierer: BCG's vurdering på baggrund af spørgeskemabesvarelse og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra Nuværende digitaliseringsgrad: Baseret på data fra ministerierne. Over 4% digitalisering = 1, 3-39% digitalisering = 2, 2 29% digitalisering = 3, 11 2% digitalisering = 4, 1% digitalisering = Kompleksitet: Opgjort på baggrund af opgavens prissegment: Prissegment 1 = 1, prissegment 2 = 3, prissegment 3 = Modenhedsniveau i den eksisterende løsning.vurderet af BCG på bagrund af oplysninger fra ministerierne: Modenhedsniveau 3 = 1, modenhedsniveau 2 = 2, modenhedsniveau 1 = 3, modenhedsniveau = 1, ingen eksisterende løsning = Investeringsniveau. Målt som engangsudgifter / nettogevinster: Hvis investering er - 25% af gevinster = 1, hvis investering er 26-5% af gevinster = 2, hvis investering er 51-75% af gevinster = 3, hvis investering er 76 1% af investering = 4, hvis investering er mere end 1% af gevinster = 5. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 4 Årligt nettopotentiale (mdkk) Prioritet Høj Prioritet 2 Mellem Barrierer Prioritet 1 På baggrund af gennemgang af barrierer og potentiale er alle områder inddelt i tre grupper ifht hvordan områderne foreslås prioriteret: Alle områder foreslås gjort obligatorisk digitale, men områder med lavere barrierer og højere potentialer bør alt andet lige prioriteres højst. Lav Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

6 Tværgående for staten For de 27 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, er digitaliseringsgraden i dag 69% ' henvendelser 8, 6, 4, 4, (18%) (91%) 5 (9%) (52%) 145 (48%) (98%) 4 (2%) (91%) 15 (9%) 15 3 (2%) 12 (8%) 7 7 (1%) 6,289 1,977 (31%) Analoge 2, 3,979 (82%) Skatteministeriet Justitsministeriet Finansministeriet Obligatoriske opgaveområder Kilde: BCG Ministeriet for Kirke og Ligestilling Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 5 Økonomi- og Indenrigsministeriet Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Social- og Integrationsministeriet 4,312 (69%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

7 Tværgående for staten For de 27 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, løftes digitaliseringsgraden til 91%... ' henvendelser 8, 6, 4, 4, (1%) (3%) 535 (97%) (11%) 269 (89%) (5%) (1%) (2%) (9%) (8%) (95%) 7 14 (2%) 56 (8%) 6, (9%) Analoge 2, 4,39 (9%) Skatteministeriet Justitsministeriet Finansministeriet Obligatoriske opgaveområder Kilde: BCG Ministeriet for Kirke og Ligestilling Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 6 Økonomi- og Indenrigsministeriet Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Social- og Integrationsministeriet 5,72 (91%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

8 Tværgående for staten Med lovgivning vokser antallet af digitale henvendelser på de områder, der indgår i bølgeplanen, med 32% Digitale henvendelser vokser 32% på 27 områder med obligatorisk digitalisering svarende til en stigning på 7% på tværs af alle 175 statslige opgaveområder 1 Mio. transakstionshenvendelser 6 +32% 5.7 Mio. transaktionshenvendelser % Antal digitale henvendelser i dag Antal digitale henvendelser efter fuld indfasning 69% 91% Note: Ikke medregnet at der kan ske en yderligere digitalisering på områder, der ikke foreslås omfattet af obligatorisk digitalisering. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Digitaliseringsgrad Digitaliseringsgrad Antal digitale henvendelser i dag Antal digitale henvendelser efter fuld indfasning 74% 79% Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

9 Tværgående for staten På tværs af de 175 opgaveområder i staten løftes digitaliseringsgraden fra 74% i dag til 79% ved fuld indfasning ' henvendelser 3, 1,449 2, ,432 6,29 (21%) Ikke-digitale 2, 4,224 5,537 1, 11,258 Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Kulturministeriet Justitsministeriet Kilde: Data indrapportet fra ministerierne, BCG-analyse. Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud Miljøministeriet Social- og Integrationsministeriet Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 8 Finansministeriet Fødevareministeriet Ministeriet for Kirke og Ligestilling Økonomi- og Indenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Forsvarsministeriet Klima, Energi og Bygningsministeriet Transportministeriet Ministeriet for By, bolig og landdistrikter 22,43 (79%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

10 Tværgående for staten Udviklingen fra 74% digitalisering i dag til 79% digitalisering sker i bølge 2 og bølge 3 1 I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge Ikke-digital 8 Procent af alle transaktioner Der er i tallene ikke taget højde for, at der kan ske en øget digitalisering på områder, der ikke foreslås gjort obligatorisk digitale eller for at der frem mod overgangen til obligatorisk digitalisering kan ske en yderligere digitalisering på områder, der senere gøres obligatorisk digitale. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

11 Tværgående for staten Udviklingen er baseret på BCG's foreslåede bølgeplan for de statslige opgaveområder '12 '13 '14 '15 Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge 4 Kilde: BCG Optagelse.dk (FIVU) SU-lån (FM) 2 områder Udstedelse af digital signatur (FM) Anmeld cykeltyveri (JM) Ansøg om straffeattest (privat) (JM) Begravelse (KM) Navneændring (KM) Navngivning (KM) Begrænset skattepligt (S12) (SKM) Forskudsopgørelse (SKM) Genoptagelse (SKM) Print selvangivelse / årsopgørelse (SKM) Udenlandske selvangivelser (SKM) Udvidet selvangivelse (S1) (SKM) 12 områder Europæisk våbenpas (JM) Glatløbede haglgeværer (JM) Køb af våben, ammunition og bæretilladelse (JM) Særtransporttilladelse (JM) Pension til borgere i udlandet (SIM) Adoption (ØIM) Beskæftigelsesankenævn (ØIM) Børnebidrag (ØIM) Faderskab (ØIM) Faderskab (ØIM) Forældremyndighed (ØIM) Samvær (ØIM) Separation og skilsmisse (ØIM) 13 områder Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 1 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

12 Tværgående for staten Parallelt med digitaliseringen kan antallet af analoge informationshenvendelser halveres til,9 mio. henvendelser For de opgaveområder, der gøres obligatorisk digitale, kan 52% af henvendelserne reduceres Potentialet for at reducere informations-henvendelser er baseret på flere kilder Mio. henvendelser Informationshenvendelser i dag 2 Beregnet 1 Indrapporteret -52% -1. Henvendelser der falder bort.9 3 Fremtidigt antal informationshenvendelser Data fra ministerierne Hvor de undersøgte ministerier har gennemført egne vurderinger af hvor mange informationshenvendelser, der kan reduceres, er disse tal anvendt som udgangspunkt. Nøgletal fra kommunerne Nøgletal fra kommunerne viser, at der i gennemsnit kan reduceres,9 informationshenvendelse hver gang en transaktionshenvendelse digitaliseres. Hvor der ikke er andre datakilder, er denne ratio anvendt til at estimere potentialet for at reducere antallet af informationshenvendelser i staten. Denne metode fører til en estimeret reduktion i antallet af informationshenvendelser på ~5% i staten overordnet som for det typiske statslige opgaveområder hvilket er den samme reduktion, der forventes i kommunerne. Et potentiale er ikke beregnet for de opgaveområder, der ikke foreslås gjort obligtorisk digitale 1. Hvor ministerierne ikke har indrapporteret informationshenvendelser er det med udgangspunkt i tal fra kommunerne antaget, at de som minimum har et antal informationshenvendelser i dag svarende til det antal informationshenvendelser, der kan reduceres. 2. Total antal informationshenvendelser, inkl. eventuelle digitale informationshenvendelser. 3. Her ikke taget højde for, at nogle af de,8 mio. analoge informationshenvendelser, der falder bort, vil blive konverteret til digitale informationshenvendelser. Kilde: BCG, volumedata fra ministerierne. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 11 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

13 Tværgående for staten Ses på alle ministerier kan informationshenvendelserne reduceres med 11%, fra 9 mio. til 8 mio. kr. henvendelser På tværs af alle statslige områder svarer reduktionen til et fald på 11% Langt størstedelen af de statslige informationshenvendelser berøres ikke Mio. henvendelser % -1. Mio. henvendelser Informationshenvendelser i dag 2 Beregnet 1 Indrapporteret Henvendelser der falder bort Fremtidigt antal informationshenvendelser Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Opgaver der gøres obligatorisk digitale Opgaver der ikke gøres obligatorisk digitale 1. Hvor ministerierne ikke har indrapporteret informationshenvendelser er det antaget, at de som minimum har et antal informationshenvendelser i dag svarende til det antal informationshenvendelser, der kan reduceres. 2. Total antal informationshenvendelser, inkl. eventuelle digitale informationshenvendelser. 3. Her ikke taget højde for, at nogle af de,8 mio. analoge informationshenvendelser, der falder bort, vil blive konverteret til digitale informationshenvendelser. Kilde: BCG, volumedata fra ministerierne År Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

14 Tværgående for staten Digitalisering giver et samlet, årligt nettopotentiale på ~162 mio. kr... Mio. kr Kilde: BCG 1 5 Transaktionshenvendelser Informationshenvendelser Varige meromkostninger Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

15 Tværgående for staten... og engangsudgifter på ~95 mio. kr. Mio. kr Kilde: BCG Brugervenlighed It-investeringer 23 Tværgående kommunikation og analyse Råd og vejledning Råd og vejledning It-investeringer Tværgående kommunikation og analyse Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Brugervenlighed Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

16 Tværgående for staten Den fulde økonomiske effekt kommer i 216 Gevinster Udgifter Samlet pengestrøm Mio. kr Transaktionshenvendelser - faste omkostninger Informationshenvendelser Transaktionshenvendelser - sagsbehandling Note: Baseret på følgende antagelser omkring indfasning og realisering af gevinster: A) De enkelte opgaveområders indplacering i bølgeplanen. B) 1/12 af potentialet for sagsbehandling for transaktionshenvendelser realiseres i det år, opgaveområdet overgår til obligatorisk digital kommunikation da dette sker pr. 1. december. C) Gevinster ved faste omkostninger for transaktionshenvendelser realiseres et år efter gevinster ved sagsbehandling. D) Alle udgifter til IT-anskaffelse falder året før overgang til obligatorisk digitalisering. D) Udgifter til øget råd og vejledning sker året efter overgangen til obligatorisk digitalisering dog med 1/12 af udgifterne i året for overgangen. E) Reduktion af informationshenvendelser realiseres 5% i året efter overgangen til obligatorisk digitalisering og 1% to år efter overgangen. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Engangsudgifter, brugervenlighed Engangsudgifter, råd og vejledning Engangsudgifter, it-investeringer Tværgående kommunikation og analyser Varige meromkostninger Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

17 Tværgående for staten I det følgende gennemgås de opgaveområder, som foreslås gjort opbligatorisk digitale, i tre skridt pr. ministerområde Samlet gennemgang pr. ministerområde præsentation af de enkelte opgaveområder pengestrøm og antagelser pr. opgaveområde Antal henvendelser fordelt på opgaver. Foreslåede opgaver til obligatorisk digitalisering. Fremtidig digitaliseringsgrad. Nuværende situation på opgaveområdet, herunder Målgruppens it-parathed. Nuværende digitaliseringsgrad Modenhed i nuværende it-løsninger. Eventuelle forretningsmæssige barrierer for digitalisering. Økonomiske effekter fordelt over de kommende år Gevinster, udgifter, samlet pengestrøm Beregninger og antagelser Udvikling i antal henvendelser Beregningsforudsætninger Forudsætninger for obligatorisk digitalisering Evt. it-anskaffelse, herunder fremtidigt modenhedsniveau. Evt. engangsinvesteringer, eksempelvis i brugervenlighed og i øget råd og vejledning. Note: Formatet for præsentationen af de enkelte ministerområder kan variere. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 16 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

18 Agenda Skatteministeriet Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 17

19 Skatteministeriet På Skatteministeriets område er screenet 11 opgaveområder med ~5,5 mio. kr. transaktioner pr. år, hvoraf 82% er digitale i dag ' henvendelser 6, 4, 1, , (18%) Analoge 2, 2, ,58 4,558 (82%) Digitale Med ~626. analoge transaktioner er forskudsopgørelse et af de områder i den offentlige sektor, der i absolutte termer har flest ikke-digitaliserede transaktioner. Bør derfor være et særligt fokusområde. 1,914 Forskudsopgørelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Køretøjsregistrering Udenlandske selvangivelser Genoptagelse 1. Det totale antal transaktionshenvendelser er baseret på indrapporteringer fra Skatteministeriet. 2. Disse områder er digitaliseret med Det Digitale Motorregister (DMR) som blev indført i forsommeren 212. Kilde: Skatteministeriet, BCG. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 18 Registreringsafgift Inddrivelse Begrænset skattepligt (S12) Dødsboer Vægtafgift Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

20 Skatteministeriet 6 af 11 undersøgte opgaveområder kan gøres obligatorisk digitale på Skatteministeriets område i bølge 2 6 af 11 undersøgte områder vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale Områderne er vurderet gennem flere datakilder Følgende 6 områder kan gøres obligatoriske Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Begrænset skattepligt (S12) Udenlandske selvangivelser Print selvangivelse / årsopgørelse Områderne vurderes alle at kunne indgå i bølge 2, med fuld digitalisering i 214 Følgende 5 områder har været undersøgt, men gøres ikke obligatorisk digitale Tre områder, der er digitaliseret med Det Digitale Motorregister i forsommeren 212 Køretøjsregistrering Registreringsafgift Vægtafgift Inddrivelse (forretningsmæssige barrierer) Dødsboer (forretningsmæssige barrierer) Kilde: BCG SKAT har indgået som pilotinstitution ifm. de gennemførte deep-diveanalyser SKAT har svaret på ét af to udsendte spørgeskemaer SKAT har oplyst antal henvendelser fordelt på kanaler og på opgaveområder Der har været afholdt en række møder mellem BCG og SKAT (samt Digitaliseringsstyrelsen) På møderne er BCG's vurderinger drøftet og de enkelte opgaveområder gennemgået I det følgende præsenteres BCG's samlede vurdering af potentiale ved og forudsætninger for obligatorisk digitalisering på SKATs område Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 19 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

21 Skatteministeriet For de 6 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, løftes den fremtidige digitaliseringsgrad til 9% ' henvendelser 5, , (1%) Analog 4, 1,91 Kilde: BCG 3, 2, 1, 2, ,158 Forskudsopgørelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Begrænset skattepligt (S12) Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 2 4,39 (9%) Total Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

22 Skatteministeriet Digitalisering af de områder, der gøres obligatorisk digitale, sker i bølge 2 Forskudsopgørelse Udenlandske selvangivelser Procent af alle transaktioner I dag Bølge 1 Bølge Bølge Bølge Ikke-digital Digital I dag Bølge 1 Bølge Bølge Bølge Ikke-digital Digital Print selvangivelse / årsopgørelse Genoptagelse I dag I dag Bølge 1 Udvidet selvangivelse Bølge 1 Bølge 2 1 Bølge 2 1 Bølge 3 1 Bølge 3 1 Bølge 4 1 Bølge 4 1 Begrænset skattepligt Kilde: BCG Skatteområdet digitaliseres ud fra en eksisterende hjemmel i skatteforvaltningsloven. Den præcise fastlæggelse af indfasning obligatorisk digital kommunikation på skatteområdet sker via bekendtgørelse på baggrund af kortlægning af de tekniske muligheder. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx I dag I dag Bølge 1 Bølge 1 Bølge Bølge Bølge Bølge Bølge Bølge Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

23 Skatteministeriet I takt med den overgang til obligatorisk digitalisering vil ~7. informationshenvendelser kunne reduceres ' informationshenvendelser 1,5 1, 5 1, Total i dag Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Print selvangivelse / årsopgørelse Note: Potentialet ved informationshenvendelser er beregnet ved at antage, at der vil falde,45 informationshenvendelse bort for hver transaktionshenvendelse, der digitaliseres. Dette er baseret på analyser fra kommunerne, hvor der vurderes at falde,9 informationshenvendelse bort pr. digitaliseret transaktionshenvendelse, men nedjusteret med 5% givet at SKAT allerede er kommet langt med sin kanalstrategi og har reduceret antallet af informationshenvendelser betydeligt. Kilde: SKAT, BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 22-2 Udenlandske selvangivelser -,2 Begrænset skattepligt (S12) 1, Total fremover Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udenlandske selvangivelser Begrænset skattepligt (S12) Vægtafgift Registreringsafgift Dødsbo Inddrivelse Køretøjsregistrering Hertil kommer et ikke-estimeret potentiale for informationshenvendelser på opgaver knyttet til Motorregistret Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

24 Skatteministeriet Der er et samlet bruttopotentiale på 42,8 mio. kr... 39,5 mio. kr. kommer fra transaktionshenvendelser og 3,3 mio. kr. fra informationshenvendelser Mio. kr Forskudsopgørelse Genoptagelse Informationshenvendelser Udvidet selvangivelse (S1) Udenlandske selvangivelser Transaktionshenvendelser Print selvangivelse / årsopgørelse.3.2. Begrænset skattepligt (S12) 1. Potentialet ved informationshenvendelser er beregnet ved at antage, at der vil falde,45 informationshenvendelse bort for hver transaktionshenvendelse, der digitaliseres. Dette er baseret på analyser fra kommunerne, hvor der vurderes at falde,9 informationshenvendelse bort pr. digitaliseret transaktionshenvendelse, men nedjusteret med 5% givet at SKAT allerede er kommet langt med sin kanalstrategi og har reduceret antallet af informationshenvendelser betydeligt. Kilde: Skatteministeriet, BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

25 Skatteministeriet... og engangsudgifter på 25 mio. kr. 12,5 mio. kr. går til brugervenligheds- og teknologiløft og 12,5 mio. kr. bruges på råd og vejledning Mio. kr. 3 Råd og vejledning Brugervenlighed og kommunikation På tværs af opgaveområder Forskudsopgørelse Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Udvidet selvangivelse (S1) Print selvangivelse / årsopgørelse Begrænset skattepligt (S12) 1. Udgifterne er estimeret dels ud fra BCG's metode til at opgøre merudgifter som også anvendt i kommuner og andre statsinstitutioner og dels med udgangspunkt i estimater fra SKAT. SKAT vurderer således også, at der totalt skal bruges 25 mio. kr. på tværs af opgaveområder til en overgang til obligatorisk digital kommunikation. Kilde: BCG, SKAT Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

26 Skatteministeriet På tværs af alle Skatteministeriets opgaveområder stiger digitaliseringsgraden fra 82% i dag til 9% fremadrettet ' henvendelser efter obligatorisk digitalisering 6, 763 1% 236 8% % 135 1% % 85% % 12 1% 5, (1%) Analoge 4, 2, Opgaveområder markeret med fed kan gøres obligatorisk digitale Kilde: Skatteministeriet, BCG 2,539 85% Forskudsopgørelse 1,91 1% Print selvangivelse / årsopgørelse 1% Udvidet selvangivelse (S1) Køretøjsregistrering Procentsatser angiver fremtidig digitaliseringgrad Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 25 Registreringsafgift Inddrivelse Begrænset skattepligt (S12) Dødsbo Vægtafgift 9% Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

27 Skatteministeriet Udviklingen fra 82% digitalisering i dag til 9% digitalisering sker i bølge 2 I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge Ikke-digital 8 Procent af alle transaktioner Kilde: BCG Skatteområdet digitaliseres ud fra en eksisterende hjemmel i skatteforvaltningsloven. Den præcise fastlæggelse af indfasning obligatorisk digital kommunikation på skatteområdet sker via bekendtgørelse på baggrund af kortlægning af de tekniske muligheder. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

28 Skatteministeriet Den fulde effekt kommer i 215 Der er positiv pengestrøm fra 214 Gevinster Udgifter Samlet pengestrøm Mio. kr Informationsshenv., faste omkostninger Informationshenv., sagsbehandling Transaktionshenv., faste omkostninger Transaktionshenv., sagsbehandling Note: Baseret på følgende antagelser omkring indfasning og realisering af gevinster: A) De enkelte opgaveområders indplacering i bølgeplanen. B) 1/12 af potentialet realiseres i det år, opgaveområdet overgår til obligatorisk digital kommunikation da dette sker pr. 1. december. C) Alle udgifter til IT-anskaffelse falder året før overgang til obligatorisk digitalisering. D) Udgifter til øget råd og vejledning sker året efter overgangen til obligatorisk digitalisering dog med 1/12 af udgifterne i året for overgangen. E) Evt. reduktion af informationshenvendelser realiseres 5% i året efter ovegangen til obligatorisk digitalisering og 1% to år efter overgangen. F) Gevinster på faste omkostninger realiseres året efter gevinster på sagsbehandling. Kilde: BCG-analyse. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Engangsudgifter, brugervenlighed samt teknologiløft Engangsudgifter, råd og vejledning Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

29 Skatteministeriet Forskudsopgørelse kan gøres obligatorisk digitalt i bølge 2 Bruttopotentiale på 26 mio. kr. pr. år med engangsudgifter på 9,7 mio. kr. til råd og vejledning Der er samlet set lave til mellemhøje barrierer for overgangen til obligatorisk digitalisering Overgangen til obligatorisk digitalisering er baseret på en række nøgleantagelser Målgruppeparathed Juridiske barrierer Barrierer Fremtidig digitaliseringsgrad 85 %, da brugerne er mere digitaliseringsparate end borgerne under ét Ingen Ved en fremtidig digitaliseringsgrad på 9% digitaliseres ~245. analoge transaktioner Samtidig kan ~58. informationshenvendelser reduceres Der er i dag en selvbetjeningsløsning på modenhedsniveau 3. Dette modenhedsniveau opretholdes. Skatteopgaven ift. forskudsopgørelsen er karakteriseret ved en høj kompleksitet for borgerne. Der er derfor behov for støtte i form af øget kommunikation for at nå op på en digitaliseringsgrad på 85%. Forretningsmæssige barriere Brugervenlighed i eksisterende løsninger Kompleksitet (Prisgruppe) Nuværende digitaliseringsgrad Modenhedsniveau for selvbetejningsløsning Ingen Ingen vurdering af SKAT.dk En digitaliseringsgrad på 75 % viser, at det er nemt for borgerne at bruge løsningen Komplekst sagsområde (prisgruppe 3) Niveau 3. Løsningen indeholder både feltvalidering, integration til ESDH og integration til fagsystem Digitalisering giver varige gevinster på 26 mio. kr. med engangsudgifter på 9,7 mio. kr. til råd og vejledning Lav Høj Varige Engangs- Høj Mellem Lav gevinster udgifter 1. Hertil er lagt 12,5 mio. kr. i investeringer i løft af brugervenlighed og teknologi på tværs af opgaveområderne, inkl. forskudsopgørelse. Barrierer Kilde: BCG-analyse, Skatteministeriet Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 28 Mio. kr Informations-henv. Transaktions-henv Årligt nettopotentiale (mdkk) Prioritet 3 Prioritet 2 Forskudsopgørelse Prioritet 1 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013 Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering Juni 2013 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat,

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Frank bød velkommen og introducerede mødets dagsorden.

Frank bød velkommen og introducerede mødets dagsorden. Mødereferat 27. februar 2014 SAM/NAH Deltagere Jens Korre Andersen, Finansministeriet; Johnny Emlington Darling, Erhvervs- og Vækstministeriet; Mette Herner, Skatteministeriet; Henning Jensen, Justitsministeriet;

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

Resultatkontrakt for Statens It 2013

Resultatkontrakt for Statens It 2013 Resultatkontrakt for Statens It 201 Side 2 af 15 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontrakten

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 Formål med oplægget 1. At diskutere behovet for kommunal webtilstedeværelse i 2013 Hvorfor har

Læs mere