Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012"

Transkript

1 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212

2 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat, der har stået for analysen vedrørende obligatorisk digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne, samt i styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Dele af præsentationen har endvidere været brugt i drøftelser med de offentlige myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte opgaveområder. Materialet giver en indføring i den generelle metode, som BCG har anvendt, og i de enkelte serviceområder, som BCG foreslår gøres obligatorisk digitale. Materialet er ikke tænkt som en egentlig rapport eller som en afrapportering, der kan stå alene. Eksempelvis er detaljeret metode, samlet datagrundlag, beregningsforudsætninger og usikkerheder forbundet hermed mm. altovervejende ikke præsenteret i materialet. Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 1

3 Tværgående for staten På tværs af 165 opgaveområder i staten er der 28,4 mio. transaktionshenvendelser med en digitaliseringsgrad på 74% ' henvendelser 3, 2, 1,449 2,56 4,224 5, ,432 7,419 (26%) Analoge 11,258 21,14 1, Digitale (74%) Ses bort fra jobnet.dk er der 17,5 mio. transaktioner i staten med en digitaliseringsgrad på 57%. Screenede opgaveområder Digitaliseringsgrad i dag, % Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Kulturministeriet Kilde: Data indrapportet fra ministerierne, BCG-analyse Justitsministeriet 4 31 Ministeriet for Børn og Undervisning 21 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4 5 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud 48 1 Miljøministeriet 94 1 Social- og Integrationsministeriet 6 18 Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 2 Finansministeriet 52 3 Fødevareministeriet 7 Ministeriet for Kirke og Ligestilling 1 7 Økonomi- og Indenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet 21 4 Forsvarsministeriet 3 Klima, Energi og Bygningsministeriet 2 Transportministeriet 1 Ministeriet for By, bolig og landdistrikter 3 Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

4 Tværgående for staten 27 af 175 undersøgte opgaveområder med 6,3 mio. kr. transaktionshenvendelser - kan gøres obligatorisk digitale 27 af 175 undersøgte områder vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale Områderne er vurderet gennem flere datakilder De 27 områder er fordelt på 7 ministerområder Økonomi- og Indenrigsministeriet: 7 Skatteministeriet: 6 Justitsministeriet: 6 Kirke- og Ligestillingsministeriet: 4 Finansministeriet: 2 Social- og Integrationsministeriet: 1 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: 1 2 områder kan indgå i bølge 1, med fuld digitalisering ultimo 212, 12 områder kan indgå i bølge 2, med fuld digitalisering ultimo 213, og 13 områder kan indgå i bølge 3 med fuld digitalisering ultimo 214. Ved fuld indfasning er identificeret et årligt nettopotentiale på ~162 mio. kr. ved obligatorisk digitalisering. Heraf kommer ~112 mio. kr. fra transaktionshenvendelser og ~5 mio. kr. fra informationshenvendelser. Fra gevinsterne er trukket varige meromkostninger på 5 mio. kr. om året. Der er engangsudgifter på ~95 mio. kr. Disse går til brugervenlighed (3 mio. kr.), tværgående kommunikationsarbejde (~22,5 mio. kr.), øget råd og vejledning (~22 mio. kr.) og it-anskaffelse (~2,5 mio. kr.). Kilde: BCG. Som udgangspunkt er alle volumetal fra 211. Priser er i 212-pl. Ministerierne har svaret på udsendte spørgeskemaer Der har været udsendt 2 spørgeskemaer til alle ministerier. Et første spørgeskema afdækkede antal transaktionshenvendelser og et opfølgende spørgeskema sendt til ministerier med opgaver med mere end 5 årlige transaktioner afdækkede den nuværende it-understøttelse, opgavernes kompleksitet, målgruppens it-parathed mm. Flere ministerier har udarbejdet skriftige kommentarer til BCG's tidlige vurderinger af de enkelte områder BCG har modtaget nærmere beskrivelser af en række områder, herunder gennemgang af eksisterende planer for yderligere digitalisering af områderne. Der har været afholdt møder mellem BCG og de enkelte ministerier med tilhørende styrelser. På møderne er BCG's vurderinger drøftet og de enkelte opgaveområder gennemgået I det følgende præsenteres BCG's samlede vurdering af potentiale ved og forudsætninger for obligatorisk digitalisering på det statslige område. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 3 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

5 Tværgående for staten Alle opgaveområder, der er vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale, er rangeret efter potentiale og barrierer Opgørelse af barrierer er sammenvejet af otte underpunkter som sammen med potentialet viser hvor attraktivt området er Barriereopgørelsen er sammenvejet af otte underpunkter, som alle har fået en score fra 1 (lav) til 5 (høj) 1. Løsningens brugervenlighed / tilgængelighed: Ministeriernes spørgeskemabesvarelser og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra Juridiske barrierer: Ministeriernes spørgeskemabesvarelser og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra Målgruppens parathed: Scoren afhænger af målgruppens parathed som opgjort på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra ministeriet og BCG's vurderinger: Lavere end 7% digitalisering = % digitalisering = 4. 8% = % = 2. Mere end 9% digitalisering = Forretningsmæssige barrierer: BCG's vurdering på baggrund af spørgeskemabesvarelse og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra Nuværende digitaliseringsgrad: Baseret på data fra ministerierne. Over 4% digitalisering = 1, 3-39% digitalisering = 2, 2 29% digitalisering = 3, 11 2% digitalisering = 4, 1% digitalisering = Kompleksitet: Opgjort på baggrund af opgavens prissegment: Prissegment 1 = 1, prissegment 2 = 3, prissegment 3 = Modenhedsniveau i den eksisterende løsning.vurderet af BCG på bagrund af oplysninger fra ministerierne: Modenhedsniveau 3 = 1, modenhedsniveau 2 = 2, modenhedsniveau 1 = 3, modenhedsniveau = 1, ingen eksisterende løsning = Investeringsniveau. Målt som engangsudgifter / nettogevinster: Hvis investering er - 25% af gevinster = 1, hvis investering er 26-5% af gevinster = 2, hvis investering er 51-75% af gevinster = 3, hvis investering er 76 1% af investering = 4, hvis investering er mere end 1% af gevinster = 5. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 4 Årligt nettopotentiale (mdkk) Prioritet Høj Prioritet 2 Mellem Barrierer Prioritet 1 På baggrund af gennemgang af barrierer og potentiale er alle områder inddelt i tre grupper ifht hvordan områderne foreslås prioriteret: Alle områder foreslås gjort obligatorisk digitale, men områder med lavere barrierer og højere potentialer bør alt andet lige prioriteres højst. Lav Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

6 Tværgående for staten For de 27 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, er digitaliseringsgraden i dag 69% ' henvendelser 8, 6, 4, 4, (18%) (91%) 5 (9%) (52%) 145 (48%) (98%) 4 (2%) (91%) 15 (9%) 15 3 (2%) 12 (8%) 7 7 (1%) 6,289 1,977 (31%) Analoge 2, 3,979 (82%) Skatteministeriet Justitsministeriet Finansministeriet Obligatoriske opgaveområder Kilde: BCG Ministeriet for Kirke og Ligestilling Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 5 Økonomi- og Indenrigsministeriet Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Social- og Integrationsministeriet 4,312 (69%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

7 Tværgående for staten For de 27 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, løftes digitaliseringsgraden til 91%... ' henvendelser 8, 6, 4, 4, (1%) (3%) 535 (97%) (11%) 269 (89%) (5%) (1%) (2%) (9%) (8%) (95%) 7 14 (2%) 56 (8%) 6, (9%) Analoge 2, 4,39 (9%) Skatteministeriet Justitsministeriet Finansministeriet Obligatoriske opgaveområder Kilde: BCG Ministeriet for Kirke og Ligestilling Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 6 Økonomi- og Indenrigsministeriet Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Social- og Integrationsministeriet 5,72 (91%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

8 Tværgående for staten Med lovgivning vokser antallet af digitale henvendelser på de områder, der indgår i bølgeplanen, med 32% Digitale henvendelser vokser 32% på 27 områder med obligatorisk digitalisering svarende til en stigning på 7% på tværs af alle 175 statslige opgaveområder 1 Mio. transakstionshenvendelser 6 +32% 5.7 Mio. transaktionshenvendelser % Antal digitale henvendelser i dag Antal digitale henvendelser efter fuld indfasning 69% 91% Note: Ikke medregnet at der kan ske en yderligere digitalisering på områder, der ikke foreslås omfattet af obligatorisk digitalisering. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Digitaliseringsgrad Digitaliseringsgrad Antal digitale henvendelser i dag Antal digitale henvendelser efter fuld indfasning 74% 79% Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

9 Tværgående for staten På tværs af de 175 opgaveområder i staten løftes digitaliseringsgraden fra 74% i dag til 79% ved fuld indfasning ' henvendelser 3, 1,449 2, ,432 6,29 (21%) Ikke-digitale 2, 4,224 5,537 1, 11,258 Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Kulturministeriet Justitsministeriet Kilde: Data indrapportet fra ministerierne, BCG-analyse. Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud Miljøministeriet Social- og Integrationsministeriet Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 8 Finansministeriet Fødevareministeriet Ministeriet for Kirke og Ligestilling Økonomi- og Indenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Forsvarsministeriet Klima, Energi og Bygningsministeriet Transportministeriet Ministeriet for By, bolig og landdistrikter 22,43 (79%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

10 Tværgående for staten Udviklingen fra 74% digitalisering i dag til 79% digitalisering sker i bølge 2 og bølge 3 1 I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge Ikke-digital 8 Procent af alle transaktioner Der er i tallene ikke taget højde for, at der kan ske en øget digitalisering på områder, der ikke foreslås gjort obligatorisk digitale eller for at der frem mod overgangen til obligatorisk digitalisering kan ske en yderligere digitalisering på områder, der senere gøres obligatorisk digitale. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

11 Tværgående for staten Udviklingen er baseret på BCG's foreslåede bølgeplan for de statslige opgaveområder '12 '13 '14 '15 Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge 4 Kilde: BCG Optagelse.dk (FIVU) SU-lån (FM) 2 områder Udstedelse af digital signatur (FM) Anmeld cykeltyveri (JM) Ansøg om straffeattest (privat) (JM) Begravelse (KM) Navneændring (KM) Navngivning (KM) Begrænset skattepligt (S12) (SKM) Forskudsopgørelse (SKM) Genoptagelse (SKM) Print selvangivelse / årsopgørelse (SKM) Udenlandske selvangivelser (SKM) Udvidet selvangivelse (S1) (SKM) 12 områder Europæisk våbenpas (JM) Glatløbede haglgeværer (JM) Køb af våben, ammunition og bæretilladelse (JM) Særtransporttilladelse (JM) Pension til borgere i udlandet (SIM) Adoption (ØIM) Beskæftigelsesankenævn (ØIM) Børnebidrag (ØIM) Faderskab (ØIM) Faderskab (ØIM) Forældremyndighed (ØIM) Samvær (ØIM) Separation og skilsmisse (ØIM) 13 områder Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 1 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

12 Tværgående for staten Parallelt med digitaliseringen kan antallet af analoge informationshenvendelser halveres til,9 mio. henvendelser For de opgaveområder, der gøres obligatorisk digitale, kan 52% af henvendelserne reduceres Potentialet for at reducere informations-henvendelser er baseret på flere kilder Mio. henvendelser Informationshenvendelser i dag 2 Beregnet 1 Indrapporteret -52% -1. Henvendelser der falder bort.9 3 Fremtidigt antal informationshenvendelser Data fra ministerierne Hvor de undersøgte ministerier har gennemført egne vurderinger af hvor mange informationshenvendelser, der kan reduceres, er disse tal anvendt som udgangspunkt. Nøgletal fra kommunerne Nøgletal fra kommunerne viser, at der i gennemsnit kan reduceres,9 informationshenvendelse hver gang en transaktionshenvendelse digitaliseres. Hvor der ikke er andre datakilder, er denne ratio anvendt til at estimere potentialet for at reducere antallet af informationshenvendelser i staten. Denne metode fører til en estimeret reduktion i antallet af informationshenvendelser på ~5% i staten overordnet som for det typiske statslige opgaveområder hvilket er den samme reduktion, der forventes i kommunerne. Et potentiale er ikke beregnet for de opgaveområder, der ikke foreslås gjort obligtorisk digitale 1. Hvor ministerierne ikke har indrapporteret informationshenvendelser er det med udgangspunkt i tal fra kommunerne antaget, at de som minimum har et antal informationshenvendelser i dag svarende til det antal informationshenvendelser, der kan reduceres. 2. Total antal informationshenvendelser, inkl. eventuelle digitale informationshenvendelser. 3. Her ikke taget højde for, at nogle af de,8 mio. analoge informationshenvendelser, der falder bort, vil blive konverteret til digitale informationshenvendelser. Kilde: BCG, volumedata fra ministerierne. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 11 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

13 Tværgående for staten Ses på alle ministerier kan informationshenvendelserne reduceres med 11%, fra 9 mio. til 8 mio. kr. henvendelser På tværs af alle statslige områder svarer reduktionen til et fald på 11% Langt størstedelen af de statslige informationshenvendelser berøres ikke Mio. henvendelser % -1. Mio. henvendelser Informationshenvendelser i dag 2 Beregnet 1 Indrapporteret Henvendelser der falder bort Fremtidigt antal informationshenvendelser Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Opgaver der gøres obligatorisk digitale Opgaver der ikke gøres obligatorisk digitale 1. Hvor ministerierne ikke har indrapporteret informationshenvendelser er det antaget, at de som minimum har et antal informationshenvendelser i dag svarende til det antal informationshenvendelser, der kan reduceres. 2. Total antal informationshenvendelser, inkl. eventuelle digitale informationshenvendelser. 3. Her ikke taget højde for, at nogle af de,8 mio. analoge informationshenvendelser, der falder bort, vil blive konverteret til digitale informationshenvendelser. Kilde: BCG, volumedata fra ministerierne År Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

14 Tværgående for staten Digitalisering giver et samlet, årligt nettopotentiale på ~162 mio. kr... Mio. kr Kilde: BCG 1 5 Transaktionshenvendelser Informationshenvendelser Varige meromkostninger Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

15 Tværgående for staten... og engangsudgifter på ~95 mio. kr. Mio. kr Kilde: BCG Brugervenlighed It-investeringer 23 Tværgående kommunikation og analyse Råd og vejledning Råd og vejledning It-investeringer Tværgående kommunikation og analyse Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Brugervenlighed Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

16 Tværgående for staten Den fulde økonomiske effekt kommer i 216 Gevinster Udgifter Samlet pengestrøm Mio. kr Transaktionshenvendelser - faste omkostninger Informationshenvendelser Transaktionshenvendelser - sagsbehandling Note: Baseret på følgende antagelser omkring indfasning og realisering af gevinster: A) De enkelte opgaveområders indplacering i bølgeplanen. B) 1/12 af potentialet for sagsbehandling for transaktionshenvendelser realiseres i det år, opgaveområdet overgår til obligatorisk digital kommunikation da dette sker pr. 1. december. C) Gevinster ved faste omkostninger for transaktionshenvendelser realiseres et år efter gevinster ved sagsbehandling. D) Alle udgifter til IT-anskaffelse falder året før overgang til obligatorisk digitalisering. D) Udgifter til øget råd og vejledning sker året efter overgangen til obligatorisk digitalisering dog med 1/12 af udgifterne i året for overgangen. E) Reduktion af informationshenvendelser realiseres 5% i året efter overgangen til obligatorisk digitalisering og 1% to år efter overgangen. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Engangsudgifter, brugervenlighed Engangsudgifter, råd og vejledning Engangsudgifter, it-investeringer Tværgående kommunikation og analyser Varige meromkostninger Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

17 Tværgående for staten I det følgende gennemgås de opgaveområder, som foreslås gjort opbligatorisk digitale, i tre skridt pr. ministerområde Samlet gennemgang pr. ministerområde præsentation af de enkelte opgaveområder pengestrøm og antagelser pr. opgaveområde Antal henvendelser fordelt på opgaver. Foreslåede opgaver til obligatorisk digitalisering. Fremtidig digitaliseringsgrad. Nuværende situation på opgaveområdet, herunder Målgruppens it-parathed. Nuværende digitaliseringsgrad Modenhed i nuværende it-løsninger. Eventuelle forretningsmæssige barrierer for digitalisering. Økonomiske effekter fordelt over de kommende år Gevinster, udgifter, samlet pengestrøm Beregninger og antagelser Udvikling i antal henvendelser Beregningsforudsætninger Forudsætninger for obligatorisk digitalisering Evt. it-anskaffelse, herunder fremtidigt modenhedsniveau. Evt. engangsinvesteringer, eksempelvis i brugervenlighed og i øget råd og vejledning. Note: Formatet for præsentationen af de enkelte ministerområder kan variere. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 16 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

18 Agenda Skatteministeriet Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 17

19 Skatteministeriet På Skatteministeriets område er screenet 11 opgaveområder med ~5,5 mio. kr. transaktioner pr. år, hvoraf 82% er digitale i dag ' henvendelser 6, 4, 1, , (18%) Analoge 2, 2, ,58 4,558 (82%) Digitale Med ~626. analoge transaktioner er forskudsopgørelse et af de områder i den offentlige sektor, der i absolutte termer har flest ikke-digitaliserede transaktioner. Bør derfor være et særligt fokusområde. 1,914 Forskudsopgørelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Køretøjsregistrering Udenlandske selvangivelser Genoptagelse 1. Det totale antal transaktionshenvendelser er baseret på indrapporteringer fra Skatteministeriet. 2. Disse områder er digitaliseret med Det Digitale Motorregister (DMR) som blev indført i forsommeren 212. Kilde: Skatteministeriet, BCG. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 18 Registreringsafgift Inddrivelse Begrænset skattepligt (S12) Dødsboer Vægtafgift Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

20 Skatteministeriet 6 af 11 undersøgte opgaveområder kan gøres obligatorisk digitale på Skatteministeriets område i bølge 2 6 af 11 undersøgte områder vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale Områderne er vurderet gennem flere datakilder Følgende 6 områder kan gøres obligatoriske Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Begrænset skattepligt (S12) Udenlandske selvangivelser Print selvangivelse / årsopgørelse Områderne vurderes alle at kunne indgå i bølge 2, med fuld digitalisering i 214 Følgende 5 områder har været undersøgt, men gøres ikke obligatorisk digitale Tre områder, der er digitaliseret med Det Digitale Motorregister i forsommeren 212 Køretøjsregistrering Registreringsafgift Vægtafgift Inddrivelse (forretningsmæssige barrierer) Dødsboer (forretningsmæssige barrierer) Kilde: BCG SKAT har indgået som pilotinstitution ifm. de gennemførte deep-diveanalyser SKAT har svaret på ét af to udsendte spørgeskemaer SKAT har oplyst antal henvendelser fordelt på kanaler og på opgaveområder Der har været afholdt en række møder mellem BCG og SKAT (samt Digitaliseringsstyrelsen) På møderne er BCG's vurderinger drøftet og de enkelte opgaveområder gennemgået I det følgende præsenteres BCG's samlede vurdering af potentiale ved og forudsætninger for obligatorisk digitalisering på SKATs område Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 19 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

21 Skatteministeriet For de 6 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, løftes den fremtidige digitaliseringsgrad til 9% ' henvendelser 5, , (1%) Analog 4, 1,91 Kilde: BCG 3, 2, 1, 2, ,158 Forskudsopgørelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Begrænset skattepligt (S12) Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 2 4,39 (9%) Total Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

22 Skatteministeriet Digitalisering af de områder, der gøres obligatorisk digitale, sker i bølge 2 Forskudsopgørelse Udenlandske selvangivelser Procent af alle transaktioner I dag Bølge 1 Bølge Bølge Bølge Ikke-digital Digital I dag Bølge 1 Bølge Bølge Bølge Ikke-digital Digital Print selvangivelse / årsopgørelse Genoptagelse I dag I dag Bølge 1 Udvidet selvangivelse Bølge 1 Bølge 2 1 Bølge 2 1 Bølge 3 1 Bølge 3 1 Bølge 4 1 Bølge 4 1 Begrænset skattepligt Kilde: BCG Skatteområdet digitaliseres ud fra en eksisterende hjemmel i skatteforvaltningsloven. Den præcise fastlæggelse af indfasning obligatorisk digital kommunikation på skatteområdet sker via bekendtgørelse på baggrund af kortlægning af de tekniske muligheder. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx I dag I dag Bølge 1 Bølge 1 Bølge Bølge Bølge Bølge Bølge Bølge Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

23 Skatteministeriet I takt med den overgang til obligatorisk digitalisering vil ~7. informationshenvendelser kunne reduceres ' informationshenvendelser 1,5 1, 5 1, Total i dag Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Print selvangivelse / årsopgørelse Note: Potentialet ved informationshenvendelser er beregnet ved at antage, at der vil falde,45 informationshenvendelse bort for hver transaktionshenvendelse, der digitaliseres. Dette er baseret på analyser fra kommunerne, hvor der vurderes at falde,9 informationshenvendelse bort pr. digitaliseret transaktionshenvendelse, men nedjusteret med 5% givet at SKAT allerede er kommet langt med sin kanalstrategi og har reduceret antallet af informationshenvendelser betydeligt. Kilde: SKAT, BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 22-2 Udenlandske selvangivelser -,2 Begrænset skattepligt (S12) 1, Total fremover Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udenlandske selvangivelser Begrænset skattepligt (S12) Vægtafgift Registreringsafgift Dødsbo Inddrivelse Køretøjsregistrering Hertil kommer et ikke-estimeret potentiale for informationshenvendelser på opgaver knyttet til Motorregistret Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

24 Skatteministeriet Der er et samlet bruttopotentiale på 42,8 mio. kr... 39,5 mio. kr. kommer fra transaktionshenvendelser og 3,3 mio. kr. fra informationshenvendelser Mio. kr Forskudsopgørelse Genoptagelse Informationshenvendelser Udvidet selvangivelse (S1) Udenlandske selvangivelser Transaktionshenvendelser Print selvangivelse / årsopgørelse.3.2. Begrænset skattepligt (S12) 1. Potentialet ved informationshenvendelser er beregnet ved at antage, at der vil falde,45 informationshenvendelse bort for hver transaktionshenvendelse, der digitaliseres. Dette er baseret på analyser fra kommunerne, hvor der vurderes at falde,9 informationshenvendelse bort pr. digitaliseret transaktionshenvendelse, men nedjusteret med 5% givet at SKAT allerede er kommet langt med sin kanalstrategi og har reduceret antallet af informationshenvendelser betydeligt. Kilde: Skatteministeriet, BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

25 Skatteministeriet... og engangsudgifter på 25 mio. kr. 12,5 mio. kr. går til brugervenligheds- og teknologiløft og 12,5 mio. kr. bruges på råd og vejledning Mio. kr. 3 Råd og vejledning Brugervenlighed og kommunikation På tværs af opgaveområder Forskudsopgørelse Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Udvidet selvangivelse (S1) Print selvangivelse / årsopgørelse Begrænset skattepligt (S12) 1. Udgifterne er estimeret dels ud fra BCG's metode til at opgøre merudgifter som også anvendt i kommuner og andre statsinstitutioner og dels med udgangspunkt i estimater fra SKAT. SKAT vurderer således også, at der totalt skal bruges 25 mio. kr. på tværs af opgaveområder til en overgang til obligatorisk digital kommunikation. Kilde: BCG, SKAT Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

26 Skatteministeriet På tværs af alle Skatteministeriets opgaveområder stiger digitaliseringsgraden fra 82% i dag til 9% fremadrettet ' henvendelser efter obligatorisk digitalisering 6, 763 1% 236 8% % 135 1% % 85% % 12 1% 5, (1%) Analoge 4, 2, Opgaveområder markeret med fed kan gøres obligatorisk digitale Kilde: Skatteministeriet, BCG 2,539 85% Forskudsopgørelse 1,91 1% Print selvangivelse / årsopgørelse 1% Udvidet selvangivelse (S1) Køretøjsregistrering Procentsatser angiver fremtidig digitaliseringgrad Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 25 Registreringsafgift Inddrivelse Begrænset skattepligt (S12) Dødsbo Vægtafgift 9% Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

27 Skatteministeriet Udviklingen fra 82% digitalisering i dag til 9% digitalisering sker i bølge 2 I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge Ikke-digital 8 Procent af alle transaktioner Kilde: BCG Skatteområdet digitaliseres ud fra en eksisterende hjemmel i skatteforvaltningsloven. Den præcise fastlæggelse af indfasning obligatorisk digital kommunikation på skatteområdet sker via bekendtgørelse på baggrund af kortlægning af de tekniske muligheder. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

28 Skatteministeriet Den fulde effekt kommer i 215 Der er positiv pengestrøm fra 214 Gevinster Udgifter Samlet pengestrøm Mio. kr Informationsshenv., faste omkostninger Informationshenv., sagsbehandling Transaktionshenv., faste omkostninger Transaktionshenv., sagsbehandling Note: Baseret på følgende antagelser omkring indfasning og realisering af gevinster: A) De enkelte opgaveområders indplacering i bølgeplanen. B) 1/12 af potentialet realiseres i det år, opgaveområdet overgår til obligatorisk digital kommunikation da dette sker pr. 1. december. C) Alle udgifter til IT-anskaffelse falder året før overgang til obligatorisk digitalisering. D) Udgifter til øget råd og vejledning sker året efter overgangen til obligatorisk digitalisering dog med 1/12 af udgifterne i året for overgangen. E) Evt. reduktion af informationshenvendelser realiseres 5% i året efter ovegangen til obligatorisk digitalisering og 1% to år efter overgangen. F) Gevinster på faste omkostninger realiseres året efter gevinster på sagsbehandling. Kilde: BCG-analyse. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx Engangsudgifter, brugervenlighed samt teknologiløft Engangsudgifter, råd og vejledning Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

29 Skatteministeriet Forskudsopgørelse kan gøres obligatorisk digitalt i bølge 2 Bruttopotentiale på 26 mio. kr. pr. år med engangsudgifter på 9,7 mio. kr. til råd og vejledning Der er samlet set lave til mellemhøje barrierer for overgangen til obligatorisk digitalisering Overgangen til obligatorisk digitalisering er baseret på en række nøgleantagelser Målgruppeparathed Juridiske barrierer Barrierer Fremtidig digitaliseringsgrad 85 %, da brugerne er mere digitaliseringsparate end borgerne under ét Ingen Ved en fremtidig digitaliseringsgrad på 9% digitaliseres ~245. analoge transaktioner Samtidig kan ~58. informationshenvendelser reduceres Der er i dag en selvbetjeningsløsning på modenhedsniveau 3. Dette modenhedsniveau opretholdes. Skatteopgaven ift. forskudsopgørelsen er karakteriseret ved en høj kompleksitet for borgerne. Der er derfor behov for støtte i form af øget kommunikation for at nå op på en digitaliseringsgrad på 85%. Forretningsmæssige barriere Brugervenlighed i eksisterende løsninger Kompleksitet (Prisgruppe) Nuværende digitaliseringsgrad Modenhedsniveau for selvbetejningsløsning Ingen Ingen vurdering af SKAT.dk En digitaliseringsgrad på 75 % viser, at det er nemt for borgerne at bruge løsningen Komplekst sagsområde (prisgruppe 3) Niveau 3. Løsningen indeholder både feltvalidering, integration til ESDH og integration til fagsystem Digitalisering giver varige gevinster på 26 mio. kr. med engangsudgifter på 9,7 mio. kr. til råd og vejledning Lav Høj Varige Engangs- Høj Mellem Lav gevinster udgifter 1. Hertil er lagt 12,5 mio. kr. i investeringer i løft af brugervenlighed og teknologi på tværs af opgaveområderne, inkl. forskudsopgørelse. Barrierer Kilde: BCG-analyse, Skatteministeriet Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 28 Mio. kr Informations-henv. Transaktions-henv Årligt nettopotentiale (mdkk) Prioritet 3 Prioritet 2 Forskudsopgørelse Prioritet 1 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio.

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio. Notat Indledning Som led i opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen i maj 2016 en redegørelse om resultaterne for overgangen til digital

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger,

Læs mere

2012/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag.

2012/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag. 2012/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Høringsversion - Lovforslag samlelov 4 4. november 2014

Høringsversion - Lovforslag samlelov 4 4. november 2014 Høringsversion - Lovforslag samlelov 4 4. november 2014 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Læs mere

udkast til Forslag til

udkast til Forslag til HØRINGSVERSION 19. november 2013 udkast til Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder samt

Læs mere

2014/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 19. februar 2015 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2014/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 19. februar 2015 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2014/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 19. februar 2015 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015

Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015 Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015 Maj 2016 Indhold 1 Indledning... 2 Målsætningerne... 2 1.1.1 Digital selvbetjening på øvrige områder... 2 Opfølgning på digitalisering af kommunikationen...

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Side 2 af 5 Tabel 1 Ministeriernes rapporterede indkøb på udvalgte indkøbskategorier 2014 (mio. kr.) Konsulentydelser (ej IT)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016 Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Januar 2016 BERETNING OM BESPARELSESPOTENTIALET VED OBLIGATORISK DIGITAL POST PÅ CA. 1 MIA.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/ Oversigtstabeller 3 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2013 Indtægter

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

9/2015. Beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året

9/2015. Beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 45 Offentligt 9/2015 Beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året 9/2015 Beretning om besparelsespotentialet ved

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

ATP s Digitaliseringsstrategi

ATP s Digitaliseringsstrategi Kanalstrategi i ATP Digitaliseringsstrategi Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi Bag om ATP s Kanalstrategi Digitale udfordringer Agenda 2 ATP s Digitaliseringsstrategi 3 ATP s digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Side 1 af 7 LOV nr 622 af 12/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2013 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 906 af 25/06/2013 LBK nr 1112 af 30/08/2013 LBK nr 1139 af 24/09/2013

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013 Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering Juni 2013 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat,

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013 Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning 2013 Juni 2013 Introduktion til studiet INTRODUKTION Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak Public 2013 undersøgelse

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder LOV nr 742 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5135-019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

04-12-2014. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2014-0253213

04-12-2014. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2014-0253213 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om overgangen til obligatorisk Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige iseringsstrategi

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual. 16. november 2012

Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual. 16. november 2012 Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual 16. november 2012 Formålet med modellen Hvad er modellens formål... At de enkelte kommuner kan udregne hvilken effekt økonomiaftalen

Læs mere

Regeringens kasseeftersyn på it-området. Januar 2017

Regeringens kasseeftersyn på it-området. Januar 2017 Regeringens kasseeftersyn på it-området Januar 2017 Forord Danmark er et af de lande i verden, der er længst fremme med at digitalisere den offentlige sektor. Den øgede digitalisering betyder, at en lang

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Til lovforslag nr. L 198 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger,

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL Forår 2012 Kommunernes henvendelser Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL ŀ1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentationen af henvendelserne vigtigt?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: 1. Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen Digital kommunikation Det mener Ældre Sagen Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

KOM VIDERE MED SELVBETJENING

KOM VIDERE MED SELVBETJENING ANBEFALINGER TIL AT ØGE DIGITALISERINGSGRADEN PÅ OMRÅDER I BØLGEPLANEN FOR OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING NOVEMBER 2015 KOM VIDERE MED SELVBETJENING Anbefalinger til at øge digitaliseringsgraden på

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder LOV nr 622 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2012-6235-006 Senere ændringer til forskriften LBK nr 906 af 25/06/2013

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark RepTrak Public 2013 Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark Kort om RepTrak Public studiet RepTrak Public er en undersøgelse af omdømmelandskabet for offentlige organisationer blandt den

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015

Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015 Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. OVERBLIK OVER STATENS SAMLEDE FORBRUG 3. FORBRUG FORDELT PÅ. MINISTEROMRÅDER 4. FORDELING

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Notat Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Til Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Den 2. april 2013 Resumé Dette notat gør status på Socialforvaltningens

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Arkitektur i projekter

Arkitektur i projekter lederdag i staten, Eigtveds Pakhus, den 3. oktober 2013 Hvad betyder det, at vi kan indarbejde it-arkitektur i vores projekter tidligt, og hvordan kan vi gøre det?, enterprise arkitekt, Dagsorden Præsentation

Læs mere