Valg af isoleringsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af isoleringsmaterialer"

Transkript

1 Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer at være opmærksom på ud over prisen. De væsentligste er: Isoleringsevne Mærkningsordninger Brand Miljø Fugt Indeklima Der er i de seneste år kommet flere nye typer isoleringsmaterialer på markedet. De er ikke altid lige veldokumenterede. Derfor anbefaler Videncenter for energibesparelser i bygninger altid at sikre, at leverandøren kan give tilfredsstillende dokumentation for materialets egenskaber på de nævnte punkter. 1

2 Materialetyper Traditionelle isoleringsmaterialer Mineraluld, herunder stenuld og glasuld, celleglas, letklinker, porebeton og celleplast (kaldes også polystyren, EPS, PUR og PIR). Disse materialer har været i brug i den danske byggebranche i mange år. Stenuld og glasuld er de mest udbredte materialer og fås begge som batts og granulat, der kan blæses ud på loft, ind i hulmure mv. reflektiv metalbelægning på begge sider, der reflekterer varmestråling på overfladerne. For at folierne kan virke optimalt, skal der være ca mm fri passage eller mellemrum på begge sider af måtterne. Den reelle isoleringsevne svarer til ca mm mineraluld. Det opnås kun, når begge sider af folien har strålingsudveksling over et hulrum. Varmeledningsevnen svarer til 6-7 mm mineraluld, når folien er klemt som dampspærre mellem to materialer eller svarende til isoleringsevnen for traditionelle isoleringsmaterialer. Andre typer isoleringsmaterialer Isoleringsmaterialer af cellulose (papirgranulat), perlite (vulkansk sten), aerogel (evt. indarbejdet i konventionelle isoleringsmaterialer), hør, hamp, fåreuld. Disse materialer er nye på det danske marked, og under udbredelse som alternativ til mineraluld. Der er efterhånden en del erfaring med disse materialer. Vakumisolering Vakumisolering et nyt isoleringsprincip, som kan vise sig at få betydning i fremtiden. Vil man benytte disse materialer, må man derfor selv stå for en evaluering af evt. særlige problemstillinger. I Tyskland har man erfaringer med at anvende vakumisolering i præfabrikerede klimaskærmselementer. Det kræver brug af beslag til understøtning og fastholdelse, som gennembryder isoleringen, og derfor giver betydelige kuldebroer. Isoleringsevnen for vakumisoleringspaneler produceret i Tyskland er typisk 0,005 W/mK, når de installeres. Reflektiv isolering Reflektiv isolering bygger på refleksion i stedet for stillestående luft. Reflektiv isolering fås typisk i måtter af ca. 6-8 mm tykke plastfolier med luftfyldte blærer og 2

3 Isoleringsevne Da vakum ikke kan opretholdes over tid, skal man dog typisk benytte en designværdi på 0,006-0,008 W/mK. Hvis der opstår en defekt, forøges varmeledningsevnen til ca. 0,020 W/mK, hvilket dog stadig er omtrent halvdelen af varmeledningsevnen for traditionel isolering. Varmeledningsevnen for vakumisolering er altså betydeligt lavere end varmeledningsevnen for traditionelle og øvrige nye typer isoleringsmaterialer (se næste afsnit). Der er dog forskellige udfordringer i anvendelsen af vakumisolering på grund af dets sårbarhed over for perforeringer og diffusion gennem folien. Isoleringsevnen for forskellige materialer varierer fra materiale til materiale. 300 mm af det ene materiale giver altså ikke samme isolering som 300 mm af et andet. Isoleringsevnen udtrykkes i varmeledningsevne eller lambda-værdi. jo lavere lambda-værdi, des bedre. Nedenfor ses forskellige materialers lambda-værdi. Tallene i tabellen gælder materialer, som er monteret under tørre forhold. Hvis materialet monteres under fugtige forhold, fx udvendigt på et fundament forringes dets isoleringsevne med ca. 20 % af de yderste 75 mm. Varmeisoleringsevnen skyldes stillestående luft i materialet, og materialerne er derfor typisk lette. Derfor inkluderer energiløsningerne fra Videncentret som regel et vindtæt lag, som sikrer at luften forbliver stillestående, men også således at evt. fugt kan ventileres bort. Isoleringsevnen i den færdige konstruktion er også afhængig af, at isoleringsmaterialerne placeres tæt op ad hinanden, samt at der tætnes rundt om konstruktioner og gennemføringer. Eksempler Isoleringsmaterialers varmeledningsevne (λ = lambda-værdi) (jo lavere værdi, jo bedre) mw/m K 1) W/m K 1) Batts, plader o.l. Celleglas Mineraluld Polystyren Vakumisolering Vacu Pad Aerogel Aerorock PuR Grey EPS Løsfyldsprodukter til bl.a. hulmursisolering og loft Cellulose Ekspanderet perlite Letklinker Mineraluld ,038 0,050 0,032 0,043 0,034 0,041 0,005-0,006 0,007-0,011 0,014-0,018 0,019 0,021 0,031 0,040 0,042 0,085 0,090 0,038-0,042 1) Materialers varmeledningsevne opgives enten som mw/mk eller som W/mK. Kilde: Varmeisoleringsforeningen 3

4 UDGIVET april revideret JUNI 2 Omregningstabellen nedenfor kan benyttes til at bestemme tykkelsen lambdaværdi ud fra materialets lambda-værdi. til Fra isoleringstykkelse Ønsker man selv at beregne yderligere, er der desuden angivet en metode til dette formål under eksemplet nedenfor. 44 mw/mk 40 mw/mk 37 mw/mk 34 mw/mk 32 mw/mk 31 mw/mk 26 mw/mk 25 mw/mk 22 mw/mk 21 mw/mk 19 mw/mk 14 mw/mk 7 mw/mk 5 mw/mk 119 mm 108 mm 100 mm 92 mm 87 mm 84 mm 70 mm 68 mm 60 mm 57 mm 51 mm 38 mm 19 mm 14 mm 149 mm 135 mm 125 mm 115 mm 108 mm 105 mm 88 mm 85 mm 74 mm 71 mm 64 mm 47 mm 24 mm 17 mm 178 mm 162 mm 150 mm 138 mm 130 mm 126 mm 105 mm 101 mm 89 mm 85 mm 77 mm 57 mm 28 mm 20 mm 208 mm 189 mm 175 mm 161 mm 151 mm 147 mm 123 mm 118 mm 104 mm 99 mm 90 mm 66 mm 33 mm 24 mm 238 mm 216 mm 200 mm 184 mm 173 mm 168 mm 141 mm 135 mm 119 mm 114 mm 103 mm 76 mm 38 mm 27 mm 268 mm 243 mm 225 mm 207 mm 195 mm 189 mm 158 mm 152 mm 134 mm 128 mm 116 mm 85 mm 43 mm 30 mm 297 mm 270 mm 250 mm 230 mm 216 mm 209 mm 176 mm 169 mm 149 mm 142 mm 128 mm 95 mm 47 mm 34 mm 327 mm 297 mm 275 mm 253 mm 238 mm 230 mm 193 mm 186 mm 164 mm 156 mm 141 mm 104 mm 52 mm 37 mm 357 mm 324 mm 300 mm 276 mm 259 mm 251 mm 211 mm 203 mm 178 mm 170 mm 154 mm 114 mm 57 mm 41 mm 387 mm 351 mm 325 mm 299 mm 281 mm 272 mm 228 mm 220 mm 193 mm 185 mm 167 mm 123 mm 62 mm 44 mm 416 mm 378 mm 350 mm 322 mm 303 mm 293 mm 246 mm 237 mm 208 mm 199 mm 180 mm 132 mm 66 mm 47 mm 446 mm 405 mm 375 mm 345 mm 324 mm 314 mm 264 mm 253 mm 223 mm 213 mm 193 mm 142 mm 71 mm 51 mm 476 mm 432 mm 400 mm 368 mm 346 mm 335 mm 281 mm 270 mm 238 mm 227 mm 205 mm 151 mm 76 mm 54 mm 505 mm 459 mm 425 mm 391 mm 368 mm 356 mm 299 mm 287 mm 253 mm 241 mm 218 mm 161 mm 80 mm 58 mm 535 mm 486 mm 450 mm 414 mm 389 mm 377 mm 316 mm 304 mm 268 mm 255 mm 231 mm 170 mm 85 mm 61 mm 565 mm 514 mm 475 mm 436 mm 411 mm 398 mm 334 mm 321 mm 282 mm 270 mm 244 mm 180 mm 90 mm 64 mm 595 mm 541 mm 500 mm 459 mm 432 mm 419 mm 351 mm 338 mm 297 mm 284 mm 257 mm 189 mm 95 mm 68 mm 624 mm 568 mm 525 mm 482 mm 454 mm 440 mm 369 mm 355 mm 312 mm 298 mm 270 mm 199 mm 99 mm 71 mm 654 mm 595 mm 550 mm 505 mm 476 mm 461 mm 386 mm 372 mm 327 mm 312 mm 282 mm 208 mm 104 mm 74 mm 684 mm 622 mm 575 mm 528 mm 497 mm 482 mm 404 mm 389 mm 342 mm 326 mm 295 mm 218 mm 109 mm 78 mm 714 mm 649 mm 600 mm 551 mm 519 mm 503 mm 422 mm 405 mm 357 mm 341 mm 308 mm 227 mm 114 mm 81 mm 37 mw/mk er den lambdaværdi på isoleringsmateriale, som anvendes i vore energiløsninger Ud Eksempel fra 37 mw/mk kan man se hvilken isoleringstykkelse med anden Mærkningsordninger lambdaværdi, der giver samme isoleringsværdi Et uisoleret loft i et parcelhus ønskes efterisoleret, så det lever op til Bygningsreglementets krav om mindst varmeisolering, dvs. 0,2 W/m 2 K. Tagkonstruktionens nuværende U-værdi er vurderet til at være 1,8 W/ m 2 K. Nedenfor ses et udtryk til overslagsmæssig beregning af isoleringstykkelsen i meter angivet som s på baggrund af U-værdien før og efter efterisoleringen samt λ-værdien for isoleringsmaterialet. Det forenklede udtryk tager ikke hensyn til træprocenten for loftkonstruktionen. For at finde det nøjagtige behov for tykkelse foretages en beregning vha. DS418 Beregning af bygningers varmetab eller der anvendes et beregningsprogram til beregning af U-værdier for bygningskonstruktioner. s = λ 1 U - 1 efter U før Hvis der isoleres med mineraluld, kræves følgende tykkelse: s Hvis der i stedet for isoleres med cellulose (papiruld) kræves en tykkelse på 0,175 m. Da granulatet sætter sig en smule, skal der altid lægges ekstra isolering. Alle isoleringsmaterialer til bygninger skal i dag CE mærkes og deklareres med materialets varmeisoleringsevne. Det sker efter samme metode, så resultaterne kan sammenlignes. Det er producenten selv, som står inde for, at mærkningen er korrekt. Dog fører Erhvervs- og Byggestyrelsen stikprøvevis kontrol med, at oplysningerne er korrekte. = 0,044 W/mK - = 0,195 m 1 1 0,2 W/m 2 K 1,8 W/m 2 K Som overbygning på CE mærkningen er der en frivillig europæisk kvalitetskontrol ordning kaldet Keymark ordningen. De producenter, som er med i denne ordning forpligter sig til at lade en tredjepart kontrollere de deklarerede egenskaber. Det er således din garanti for, at produktet lever op til deklarationen. I Danmark har Varmeisoleringsforeningen en tilsvarende ordning, som dækker nogenlunde det samme. VarmeIsoleringsforeningen udgiver hvert år en liste over sine medlemmers produkter med lambda-værdier. Listen kan ses på Produkterne på listen er underlagt en tredjeparts kontrolordning. Den dækker alene produkter fra foreningens medlemmer og derfor ikke hele markedet. 4

5 Brand Selv om et materiale har gode isoleringsegenskaber, er det ikke sikkert, det må anvendes i en konkret situation på grund af brandkrav. Mineraluld, celleglas, letklinker, porebeton og perlite kan i princippet anvendes overalt i byggeriet, da det er ikke-brændbart. Celleplast (EPS, PUR og PIR) anvendes primært i terrændæk og dæk over krybekælder samt som udvendig efterisolering af flade tage. Bygningsreglementet kap. 5 stiller på grund af brandrisikoen en række krav, hvis du skal anvende materialet andre steder. Papiruld og andre materialer med organisk indhold er brandklassificeret i klasse E og konstruktioner skal derfor udføres efter 3.2 Isoleringsmaterialer i bygningsdele ifølge Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (April 2006). Indeklima Isoleringsmaterialer er i de fleste tilfælde skjult i konstruktionerne (typisk på loftet, under gulvet eller i hulrummet i ydervæggen). Isoleringsmaterialerne er således ikke i direkte forbindelse med indeklimaet og der er derfor ikke store problemer med forurening af indeklimaet herfra. Papiruld tilsættes borsalte, som gør isoleringen mere brandsikker og øger modstandsevnen mod råd og svampe. Borsalte står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, fordi de er mistænkt for at være sundhedsskadelige. Et pilotstudie foretaget i 1999 af Arbejdsmiljøinstituttet konkluderede dog, at forekomsten af bor i indeklimaet i de huse, som indgik i studiet, og som var isoleret med papiruld, ikke eller kun i meget ringe grad adskilte sig fra normalen. Miljø Når en producent markedsfører sine produkter som miljørigtige, er det væsentligt at stille krav om uvildig dokumentation for dette udsagn. Selv om der til nogle isoleringsmaterialer bruges relativt store mængder energi til fremstilling, så vil de i løbet af bygningens levetid spare mere energi, end der går til fremstillingen. Fugt Mange byggematerialer udsættes lejlighedsvis for fugt eller vand på grund af utætheder i klimaskærmen, utætte installationer, oversvømmelse eller andet. Et generelt princip er derfor at udforme konstruktioner, så de kan tørre ud af sig selv og derved genskabe de oprindelige egenskaber. Traditionelle isoleringsmaterialer, som mineraluld, celleglas, letklinker, porebeton samt celleplast kan tåle opfugtning, uden at egenskaberne forandrer sig efter udtørring. Hvis der er kommet vand i hulrummene i isoleringen, nedsættes isoleringsevnen, indtil isoleringen er udtørret. Alternative isoleringsmaterialer som cellulose og perlite har derimod andre tekniske egenskaber end de traditionelle materialer. Kontakt derfor producenten for nærmere anvisning. 5

6 Tjekliste Spørgsmål Svar Løsning Er det muligt at få dokumentation for isoleringsevne, brand- og fugtegenskaber samt miljøbudskaber? Er du opmærksom på, at forskellige materialer har forskellig isoleringsevne? Er isoleringsmaterialerne CE mærkede? Se 1 Se 2 Se 3 Overvejes det at bruge reflektiv isolering? Se 4 Er emballagen hel og ubrudt ved ankomst til byggepladsen, og er materialerne tørre ved modtagelsen? Er det muligt at få en produktgaranti fra leverandøren? Se 5 Se 6 Er det tjekket med kunden, hvilke fugtpåvirkninger produktet forventes at skulle modstå i sin levetid? Har du gjort din kunde opmærksom på, at der fortsat ikke er så mange erfaringer med en række alternative isoleringsmaterialer? Har producenten ved levering af systemløsninger leveret en vejledning i korrekt anvendelse? Se 7 Se 8 Se 9 1. Sørg for at få dokumentation for isoleringsevne, brandog fugtegenskaber samt miljøbudskaber. Tag ikke løse påstande om miljøfordele eller andet for gode varer kræv dokumentation. 2. Det er vigtigt at være opmærksom på, at forskellige materialer har forskellig isoleringsevne. 300 mm af et materiale svarer ikke altid til 300 mm af et andet. F.eks. isolerer 175 mm cellulose (papiruld) lige så effektivt som 200 mm mineraluldsgranulat. 3. Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt, at isoleringsmaterialer skal være CE mærkede. Kræv desuden dokumentation for regelmæssig tredjeparts kontrol af CE mærkningens indhold. 4. Vær opmærksom på, at der fra forhandlernes side har været fejl i deres markedsføring om materialernes isoleringsevne (læs mere under reflektiv isolering, side 2). 5. Tjek, at emballagen er hel og ubrudt ved ankomst til byggepladsen, og at materialerne er tørre ved modtagelsen. Sørg for en tør opbevaringsplads på byggepladsen. 6. Hvis der er produktgaranti fra leverandører, så få den skriftligt. Og husk at videregive garantien til kunden. 7. Tjek med kunden, hvilke fugtpåvirkninger produktet må forventes at skulle modstå i sin levetid. Er der f.eks. risiko for oversvømmelser i boligen eller i enkelte rum, er det vigtigt at vælge et isoleringsmateriale, som er fugtafvisende. 8. Ved valg af nye typer isoleringsmaterialer, som f.eks. cellulose eller vakumisolering, bør du gøre din kunde opmærksom på, at der fortsat ikke er så mange erfaringer med disse materialer. 6

7 9. Ved levering af systemløsninger f.eks. til facadeisolering skal producenten levere en vejledning i korrekt anvendelse. Yderligere information For korrekt udførelse, se energiløsninger for isolering af de forskellige konstruktioner fra Videncenter for energibesparelser i bygninger, Virksomhedens stempel og logo: Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i AppStore eller Androide Market Bygningsreglementet og CE mærkning. Erhvervs- og Byggestyrelsen, Varmeisoleringsfabrikantforeningen - VIF, Udviklingsprojekter om alternativ isolering, Om isoleringsevnen i Reflektiv isolering, Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger Du kan ringe til os på tlf , hvis du har spørgsmål. Eller gå ind på hjemmesiden: 7

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Denne produktoversigt udgives af VarmeIsoleringsForeningen, VIF.

Denne produktoversigt udgives af VarmeIsoleringsForeningen, VIF. Denne produktoversigt udgives af VarmeIsoleringsForeningen, VIF. Siden d. 1. marts 2003 har det været et krav fra bygningslovgivningen, at alle varmeisoleringsmaterialer der kan CE-mærkes, skal være det.

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere