Evaluering af Studiepraktik 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Studiepraktik 2014"

Transkript

1 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?... 1 Hvilken af deres prioriteter fik praktikanterne tilbudt efter 1. ansøgningsrunde?... 2 Endelig fordeling på prioriteter efter at ansøgerne havde bekræftet de tilbudte praktikpladser... 3 Et Danmarkskort over Studiepraktik... 3 Om studiepraktikanterne... 4 Praktikanternes alder... 4 Praktikanternes køn... 4 Praktikanternes bopælsregion... 5 Praktikanternes uddannelse... 5 Praktikanternes svar på uddannelse og uddannelsesplaner... 6 Vil du søge ind på en videregående uddannelse?... 6 Hvilken type videregående uddannelse vil du søge ind på?... 6 Hvad er dine forældres uddannelsesbaggrund?... 7 Praktikanternes svar om deres forventninger til Studiepraktik... 8 Hvorfor deltog du i Studiepraktik?... 8 Inden du deltog i Studiepraktik forventede du da at søge ind på den uddannelse du var i Studiepraktik på?... 8 Svar fra ansøgere der ikke deltog i praktik... 9 Hvorfor deltog du ikke i Studiepraktik?... 9 Praktikanter, som ikke deltog alle praktikdagene Praktikanternes svar vedrørende ansøgningsproceduren Indholdsfortegnelse I

2 Hvor har du hørt om Studiepraktik? Hvordan synes du det var at tilmelde sig et studiepraktikforløb på 12 Hvorfor var det svært at tilmelde sig et studiepraktikforløb? Praktikanternes svar om udbytte af Studiepraktik Søger du ind på den uddannelse du har været i Studiepraktik på? Hvilket udsagn om studiepraktikkens betydning for dine uddannelsesplaner passer på dig? Hvor vigtig har Studiepraktik været for om du vil søge ind på den uddannelse du var i praktik på? Er du enig i at studiepraktikken gjorde dig klogere på dit uddannelsesvalg? Hvor stor betydning har studiepraktikforløbet haft for, om du overordnet set vil søge ind på en videregående uddannelse eller ej? Har du fået et fagligt udbytte af Studiepraktik? Hvordan var dit samlede indtryk af praktikken? Hvordan vil du som helhed vurdere studiepraktikforløbet? (ansøgningsprocedure, information, program m.m.) Opsummering ansøgere fra har besvaret spørgeskemaet der, sammen med data fra ansøgningsproceduren, ligger til grund for denne evaluering. Af de besvarelser har 355 svaret, at de ikke har været i praktik og er derfor ikke blevet stillet spørgsmål vedrørende selve praktikken har svaret at de var i praktik, 42 % af praktikanterne har dermed besvaret spørgeskemaet. Oplysninger om praktikanternes køn, alder, antal prioriteter og bopæl er fra ansøgningsproceduren, og bygger på samtlige ansøgeres data. Mange af dataene præsenteret her, samt yderligere data og kommentarer fra praktikanterne kan findes for de enkelte praktiktilbud på: koordinering-af-studiepraktik.dk/evaluering/evaluering-2014 God læselyst! Sekretariatet for Studiepraktik december 2014 Indholdsfortegnelse II

3 Overordnede tal for Studiepraktik 2014 Data i dette afsnit bygger på oplysninger fra studiepraktik.nu. Institutioner og uddannelser I 2014 har 35 institutioner landet over udbudt i alt 561 studiepraktiktilbud. De 561 praktiktilbud dækker over endnu flere uddannelser (608) idet flere praktiktilbud dækkede over en gruppe af beslægtede uddannelser. Nogle institutioner har mange uddannelser og udbyder disse flere steder i landet, fx Aalborg Universitet, som udbyder 74 uddannelser i praktik fordelt på 64 praktiktilbud på 3 campusser i hhv. Aalborg, Esbjerg og København. Igen i år har der været nye uddannelser med i Studiepraktik.nu-samarbejdet; Copenhagen Business Academy, Professionshøjskolen Metropol og 9 Politikredse rundt i landet har været med til at sikre at praktikanterne har haft et bredt udbud af praktikforløb at vælge imellem. Akademiske bacheloruddannelser: Samtlige universiteter udbyder Studiepraktik, dog er det ikke alle universiteter der udbyder praktik på alle deres uddannelser. Professionsbacheloruddannelser: Alle institutioner, med undtagelse af to, udbyder Studiepraktik. Erhvervsakademiuddannelser: Alle institutioner, på nær én institution med erhvervsuddannelser, udbyder Studiepraktik. Kunstneriske uddannelser: Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole udbyder Studiepraktik. Politi og forsvar: Politibetjentuddannelsen udbyder praktik på 9 af landets politikredse. Ansøgere Antallet af ansøgere de der har søgt en eller flere praktiksteder i første eller anden ansøgningsrunde var i år hvilket er et fald på ca. 9 % i forhold til søgte i første runde et fald på næsten 15 % i forhold til sidste år. I 2014 var første ansøgningsperiode kortere end i 2013, da erfaringen viste at stort set ingen tilmelder sig i størstedelen af perioden, idet de fleste elever søger praktik den første- og sidste tilmeldingsdag. At perioden i år sluttede på en mandag betød, at det ikke var muligt for fx Studievalg at sende en reminder ud, som eleverne på skolerne kunne nå at se. At første ansøgningsrunde er forkortet og/eller at den ligger på andre dage end i 2013 er sandsynligvis en del af forklaringen på, hvorfor en større procentdel af ansøgerene, sammenlignet med sidste år, har søgt en plads i anden runde. Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde? Praktikanterne har mulighed for at søge op til otte prioriteter (ligesom ved ansøgning til KOT). Dette er der dog ikke mange ansøgere, der gør brug af. Praktikanterne søger i gennemsnit 3,1 prioriteter (fraregnet dem der udelukkende søger i anden runde). Side 1 af 18

4 Praktikanternes antal prioriteter fordelte sig således: 6 prioriteter 5% 5 prioriteter 9% 7 prioriteter 3% 8 prioriteter 5% 1 prioritet 32% 4 prioriteter 12% 3 prioriteter 17% 2 prioriteter 17% De, der ikke fik opfyldt nogen af deres prioriteter i første ansøgningsrunde havde i gennemsnit lige så mange prioriteter, som dem, der fik tilbudt en plads. Det er altså ikke alene antallet af prioriteter, der afgør, om man får en praktikplads. Søger man udelukkende meget populære uddannelser, er der en risiko for, at man ikke får en plads til trods for, at man har søgt otte prioriteter. Hvilken af deres prioriteter fik praktikanterne tilbudt efter 1. ansøgningsrunde? af de ansøgere i første runde, dvs. 71 %, fik opfyldt deres første prioritet, 7 % fik opfyldt deres anden prioritet og 7 % deres tredje til ottende prioritet: 0% 0% 1% 1% 2% 3% 7% 15% 71% 1. prioritet (71 %) 2. prioritet (7 %) 3. prioritet (3 %) 4. prioritet (2 %) 5. prioritet (1 %) 6. prioritet (1 %) 7. prioritet (0 %) 8. prioritet (0 %) Ingen plads (15 %) (15 %) af de der søgte i første runde fik ikke tilbudt en praktikplads på en af deres i gennemsnit 3,2 prioriteter efter lodtrækning. I 2013 var den 22 %. Efterfølgende fandt ansøgere en plads i anden runde, mens 788 sagde nej tak til den plads de var blevet tilbudt. I alt endte antallet af praktikanter på Dette er et fald på 3,7 % i forhold til antallet af praktikanter i Side 2 af 18

5 Endelig fordeling på prioriteter efter at ansøgerne havde bekræftet de tilbudte praktikpladser 0% 20% 0% 1% 0% 2% 3% 6% 1. prioritet (68 %) 2. prioritet (6 %) 3. prioritet (3 %) 4. prioritet (2 %) 5. prioritet (1 %) 6. prioritet (0 %) 68% 7. prioritet (0 %) 8. prioritet (0 %) Anden runde (20 %) Et Danmarkskort over Studiepraktik Du får et visuelt, geografisk overblik over, hvor årets studiepraktikanter kommer fra og hvor de tog hen på vores Danmarkskort over Studiepraktik. Fx kan man finde den geografiske placering af de videregående uddannelser, som praktikanterne fra Mulernes Legatskole er optaget i Studiepraktik på (nedenfor til venstre) eller se den geografiske fordeling af de gymnasier, som praktikanterne optaget på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, kom fra (nedenfor til højre): Du finder Danmarkskortet på: studiepraktik.nu/dkkortvalg.cfm Side 3 af 18

6 Om studiepraktikanterne Data i dette afsnit bygger på de oplysninger praktikanternes har angivet i deres profil på studiepraktik.nu. Blandt praktikanterne er 62 % piger og 81 % er i aldersgruppen år. Majoriteten (53 %) har en stxbaggrund og et lille flertal bor i region Syddanmark (35 %). De fleste praktikanter har planer om at starte på en lang videregående uddannelse (53 %) og flertallet af disse (91 %) indenfor de næste to år. De fleste praktikanter (> 60 %) har hørt om Studiepraktik via Studievalg. Praktikanternes køn Praktikanternes alder 21 år 3% 22 år 1% Over 22 år 5% Under 18 år 1% Drenge 38% 20 år 9% 18 år 38% Piger 62% 19 år 43% Side 4 af 18

7 Praktikanternes bopælsregion Praktikanterne bopæl fordeler sig således på Regionerne: Region Hovedstaden 5% Region Nordjylland 17% Region Syddanmark 38% Til sammenligning fordeler den samlede befolkning sig på Regionerne således (fra dst.dk 2014): Region Nordjylland 10% Region Syddanmark 21% Region Midtjylland 26% Region Sjælland 14% Region Hovedstaden 31% Region Midtjylland 23% Region Sjælland 15% Dvs. 38 % af praktikanter kommer fra Region Syddanmark, 14 % kommer fra Region Sjælland osv. En meget lille procentdel af praktikanter er fra Hovedstaden, sammenholdt med fordelingen af den samlede befolkning. Fordelingen af praktikanter afspejler dog udemærket udbuddet af praktikpladser rundt om i landet. Praktikanternes uddannelse stx (49%) hf (9%) 0% 0% 0% 1% 0% 5% Til sammenligning fordelte studenterne i 2013 sig således (fra uvm.dk): hhx (21%) 15% htx (15%) teknisk (0%) merkantil (0%) SOSU (0%) VUC (0%) Andet (1%) Afsluttet (5%) 21% 9% 49% hhx 17% hf 16% htx 9% stx 58% Dvs. 49 % af studiepraktikanterne er i gang med sidste år på stx, 9 % er i gang med sidste år på hf osv. Af de 5 % der har afsluttet en uddannelse har 95 % afsluttet en gymnasial ungdomsuddannelse. Side 5 af 18

8 Praktikanternes svar på uddannelse og uddannelsesplaner Data i dette afsnit bygger på praktikanternes besvarelser af spørgeskemaet om Studiepraktik. Vil du søge ind på en videregående uddannelse? Ja, på et senere tidspunkt (end 2015 og 2016), 358, 7% Måske, 348, 7% Ja, om to år (i 2016), 2214, 45% Nej, 28, 1% Ja, næste år (i 2015), 1978, 40% 92 % har altså planer om at starte på en videregående uddannelse, og 85 % har planer om at starte indenfor 2 år. Af dem, som ikke planlægger at søge ind på en videregående uddannelse, vil 11 praktikanter i gang med en erhvervsuddannelse eller skal have en elevplads, 6 vil have et arbejde, 3 skal ud at rejse, 1 vil undersøge nærmere på ug.dk, en er allerede optaget til februar 2015 og 5 skal i militæret. Hvilken type videregående uddannelse vil du søge ind på? Uddannelsesvalget for de 99 %, som med sikkerhed eller måske vil, søge ind på en videregående uddannelse er fordelt på følgende vis: 246, 5% 663, 13% En erhvervsakademiuddannelse (kort videregående uddannelse) 1412, 29% En professionsbacheloruddannelse (mellemlang videregående uddannelse) 2577, 53% En universitetsuddannelse (lang videregående uddannelse) Ved ikke Side 6 af 18

9 Til sammenligning fordelte optagelsen på de videregående uddannelsestyper sig således i 2013 (fra ufm.dk): 18% 46% 36% Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser Bacheloruddannelser Hvad er dine forældres uddannelsesbaggrund? Der er lige stor fordeling mellem om én, begge eller ingen af praktikanternes forældre har en videregående uddannelse: Samlet 1628, 33% 1700, 35% Ingen af mine forældre har en videregående uddannelse En af mine forældre har en videregående uddannelse Begge mine forældre har en videregående uddannelse 1598, 32% Inddeles svaret på om praktikanterne, vil søge ind på en kort -, mellemlang - eller lang videregående uddannelse, er fordelingen mere skæv: For praktikanter, som vil søge ind på en erhvervsakademiuddannelse For praktikanter, som vil søge ind på en universitetsuddannelse For praktikanter, som vil søge ind på en professionsbacheloruddannelse 17% 37% 30% 29% 38% 31% 52% 33% 33% Side 7 af 18

10 Praktikanternes svar om deres forventninger til Studiepraktik Data i dette afsnit bygger på praktikanternes besvarelser af spørgeskemaet om Studiepraktik. Hvorfor deltog du i Studiepraktik? Andet 90 Det var obligatorisk på min skole 456 Jeg ville gerne opleve uddannelsesinstitutionen og studielivet Jeg ville gerne finde ud af, om uddannelsen er noget for mig En vejleder/lærer foreslog mig at deltage 317 Jeg ved, hvilken uddannelse jeg vil tage, men ville gerne prøve et studiepraktikforløb først Jeg vidste ikke, om en videregående uddannelse er noget for mig Jeg var usikker på hvilken uddannelse jeg vil tage Svar De væsentligste årsager til, at praktikanterne deltager i Studiepraktik er for at få afklaring om, hvorvidt en specifik videregående uddannelse er noget for dem, at de gerne vil opleve et uddannelsessted og livet som studerende og en usikkerhed i forhold til selve studievalget. Inden du deltog i Studiepraktik forventede du da at søge ind på den uddannelse du var i Studiepraktik på? Nej, 1831, 40% Ja, 2740, 60% Ser man kun på de praktikanter der var i praktik på deres første prioritet svare overraskende få (66 %) ja til spørgsmålet. Side 8 af 18

11 Evaluering af Studiepraktik 2014 Svar fra ansøgere der ikke deltog i praktik Data i dette afsnit bygger på ansøgernes besvarelser af spørgeskemaet om Studiepraktik. Af de der søgte om at komme i Studiepraktik var ikke af sted. Hvorfor deltog du ikke i Studiepraktik? Andet Jeg kunne ikke finde ud af/havde problemer med at tilmelde mig Jeg deltog ikke pga. arbejde Jeg søgte, men fik ikke en plads 202 Jeg havde ikke råd til at tage af sted Jeg deltog ikke pga. dårlige transportmuligheder Jeg var tilmeldt, men meldte fra igen 73 Jeg deltog ikke pga. aktiviteter på min skole 16 Jeg deltog ikke pga. fravær på min skole Svar 57 % (202 ud af 355) af de, der svarede at de ikke deltog i Studiepraktik, deltog ikke, fordi de ikke fik plads på en uddannelse de var interesseret i. Det gennemgående ønske fra disse ansøgere er flere praktikpladser: Synes det er for dårligt at blive afvist for andet år i træk på samme uddannelse. Jeg går ikke i gymnasiet nu og skal videreuddanne mig næste år, derfor havde det været en stor hjælp. Er rigtig skuffet, der burde indføres en form for selektering i udvælgelsen af dem, der skal med, når efterspørgslen er stor og pladserne er få. Så alt i alt har studiepraktik altid været et tilbud, som jeg aldrig har fået glæde af. Super fedt initiativ. Det er bare ærgerligt at der ikke bliver oprettet flere pladser afhængig af hvor stor interesse der er for de forskellige uddannelser, så flere kan komme af sted til den uddannelse de gerne vil besøge. Side 9 af 18

12 Evaluering af Studiepraktik % svarede, at de var tilmeldt et Studiepraktik forløb, men meldte sig fra igen. Årsagerne hertil er dårlige transportmuligheder og økonomi, at de ikke ønsker at gå glip af aktiviteter på skolen eller at få fravær fra skolen. Praktikanter, som ikke deltog alle praktikdagene 9 % af de praktikanter, som svarede på spørgeskemaet om Studiepraktik, deltog ikke i alle studiepraktikdagene. Begrundelsen for ikke at deltage alle dage var fordelt på følgende vis: Andet Jeg deltog ikke fordi praktikken ikke levede op til mine forventninger Jeg deltog ikke fordi jeg følte mig afklaret allerede efter første praktikdag Jeg deltog ikke fordi jeg synes det var kedeligt Jeg deltog ikke pga. sygdom 184 Jeg deltog ikke pga. arbejde Jeg havde ikke råd til at tage af sted Jeg deltog ikke pga. aktiviteter på min skole Jeg deltog ikke pga. fravær på min skole Svar Altså oplyser de fleste af de praktikanter, som ikke var i praktik alle dage, at de er udeblevet pga. sygdom. Side 10 af 18

13 Evaluering af Studiepraktik 2014 Praktikanternes svar vedrørende ansøgningsproceduren Data i dette afsnit bygger på praktikanternes besvarelser af spørgeskemaet om Studiepraktik. Hvor har du hørt om Studiepraktik? Andet På Studievalgs hjemmeside På uddannelsesinstitutionens hjemmeside Via en vejleder på en videregående uddannelsesinstitution Jeg så det på UG.dk Sociale medier 8% Emner i svarende under 'Andet' Obligatorisk 15% Netværk 23% Skole/vejleder 54% Via mine kammerater 648 Via en Studievalg-vejleder 2523 Via evejledningen 81 Via min gennemførelsesvejleder på min skole 1470 Jeg fik en mail fra Studievalg Jeg læste hæftet om studiepraktik i hele Danmark Jeg så en plakat om studiepraktik Svar De fleste praktikanter hører om Studiepraktik gennem Studievalg (via en vejleder, mail eller hjemmeside). Også vejledere på skolerne og Studiepraktikpjecen (som i de fleste tilfælde bliver omdelt af Studievalg) er vigtige informationskilder. Side 11 af 18

14 Svar Evaluering af Studiepraktik 2014 Hvordan synes du det var at tilmelde sig et studiepraktikforløb på 219, 5% 709, 15% Det var nemt og logisk at gå til 3643, 80% Det var hverken svært eller nemt Det var svært og ikke logisk opbygget Hvorfor var det svært at tilmelde sig et studiepraktikforløb? Af de 219 personer, som svarede at det var svært at tilmelde sig, var begrundelsen fordelt på følgende: God side, bortset fra downtime lige når ansøgning af studiepraktik starter. 0 Hjemmesiden virkede ikke, da jeg tilmeldte mig Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle tilmelde mig Hjemmesiden var uoverskuelig Andet På tidspunkter med spidsbelastning (første dag i første ansøgningsperiode og ved åbning af anden ansøgningsrunde) havde vores servere svært ved at følge med, på trods af at vi inden ansøgningens periode skiftede til nye hurtigere servere. Det betød, at der opstod kø på hjemmesiden på disse tidspunkter, hvilket afspejles i praktikanternes evaluering og i mange tilfælde sandsynligvis ligger bag svaret Hjemmesiden virkede ikke da jeg tilmeldte mig. Vi vil inden næste år udføre stresstests af de forskellige perioder for at afhjælpe problemet bedst muligt. Side 12 af 18

15 Evaluering af Studiepraktik 2014 Praktikanternes svar om udbytte af Studiepraktik Søger du ind på den uddannelse du har været i Studiepraktik på? Efter praktikken Ja Nej Total Inden praktikken Ja Nej 2225 (81 %) 747 (41 %) 515 (19 %) 1084 (59 %) 2740 (60 %) 1831 (40 %) Total 2972 (65 %) 1599 (35 %) Af de, der inden praktikken mente, at de ville starte på den uddannelse de var i praktik på, ændrede 19 % mening i løbet af praktikken. På spørgsmålet Hvorfor søger du ikke ind på den uddannelse du var i praktik på? svarede praktikanterne fx: Den var ikke noget for mig. Jeg troede det var noget andet. Glad for at blive afklaret. Den linje var ikke lige mig, men jeg blev præsenteret for en anden linje som er super meget mig! Den søger jeg ind på. Der mangler det praktiske aspekt. Jeg søger nok ind på en professionsbachelor. Af de der ikke mente, at de ville starte på den uddannelse de var i praktik på, ændrede 41 % mening i løbet af praktikken. To af praktikanterne skriver fx: Side 13 af 18

16 Evaluering af Studiepraktik 2014 Før jeg søgte ind var jeg egentlig opsat på, at jeg ville på Roskilde, men ville lige snuse til Næstved. Og er 100% sikker på at jeg skal til Næstved og studere. Og jeg glæder mig rigtig meget! Er meget positivt overrasket! Det er en utrolig god idé med 'brobygning til videregående uddannelser'. Jeg har fået meget ud af det, og ved nu at jeg faktisk havde overset en uddannelsesmulighed, som faktisk egentligt er den jeg nu ønsker. Hvilket udsagn om studiepraktikkens betydning for dine uddannelsesplaner passer på dig? Studiepraktik ændrede mine uddannelsesplaner 2746, 60% 1443, 32% 382, 8% Studiepraktik havde ingen betydning for mine uddannelsesplaner Studiepraktik bekræftede de uddannelsesplaner jeg havde inden praktikken Hvor vigtig har Studiepraktik været for om du vil søge ind på den uddannelse du var i praktik på? Mindre betydning, 470, 10% Ingen betydning, 157, 4% Ved ikke, 61, 1% Afgørende betydning, 1540, 34% Nogen betydning, 2343, 51% Side 14 af 18

17 Evaluering af Studiepraktik 2014 Er du enig i at studiepraktikken gjorde dig klogere på dit uddannelsesvalg? Uenig, 226, 5% Meget uenig, 47, 1% Enig, 1988, 43% Meget enig, 2310, 51% I alt angiver 94 % at de er blevet klogere på deres uddannelsesvalg. En praktikant skriver: Studiepraktik er en rigtig god mulighed til at bekræfte/afkræfte hvorvidt en pågældende uddannelse er noget for en! Det er nu andet år jeg har været i studiepraktik og begge gange har jeg fået rigtig meget udbytte af opholdet. Sidste år gik jeg fra studiepraktikken med mere viden om hvilken slags uddannelse jeg i hvert fald IKKE skulle tage, denne gang går jeg derfra med en ide om hvilken uddannelse jeg rigtig gerne vil tage :-) Hvor stor betydning har studiepraktikforløbet haft for, om du overordnet set vil søge ind på en videregående uddannelse eller ej? Ved ikke, 95, 2% Ingen betydning, 1379, 30% Afgørende betydning, 1047, 23% Mindre betydning, 725, 16% Nogen betydning, 1325, 29% Side 15 af 18

18 Evaluering af Studiepraktik 2014 For omkring halvdelen af praktikanterne har Studiepraktik haft ingen eller mindre betydning for, om de overordnet set vil søge ind på en videregående uddannelse. Det kan ikke udelukkes, at praktikanterne inden praktikken er klar over, at de vil tage en videregående uddannelse, og bruger Studiepraktik til at afklare hvilken videregående uddannelse de skal søge, snarere end om de skal søge en videregående uddannelse. Dette stemmer også fint overens med praktikanternes forventninger til praktikken: en stor del ønsker at opleve den specifikke uddannelse for at afgøre om det er noget for dem eller ej. Har du fået et fagligt udbytte af Studiepraktik? Nej, 426, 9% Ja, 4145, 91% Hvordan var dit samlede indtryk af praktikken? Hverken godt eller dårligt, 245, 5% Mindre godt, 90, 2% Dårligt, 45, 1% Godt, 1888, 41% Meget godt, 2303, 51% Langt de fleste praktikanter er godt tilfredse med deres praktikforløb! Side 16 af 18

19 Evaluering af Studiepraktik 2014 Hvordan vil du som helhed vurdere studiepraktikforløbet? (ansøgningsprocedure, information, program m.m.) Dårligt, 138, 3% Meget dårligt, 29, 1% Godt, 2241, 49% Meget godt, 2163, 47% Opsummering På baggrund af evalueringsrapportens resultater kan det udledes, at langt de fleste studiepraktikanter, der deltog i Studiepraktik 2014, var tilfredse med deres oplevelser og udbytte af praktikken. Dette kan i høj grad tilskrives de videregående uddannelser, der har lagt et stort arbejde i at lægge et meningsfuldt og spændende program for deltagerne. 94 % af praktikanterne er efter praktikken blevet klogere på deres uddannelsesvalg, hvilket vil sige, at de har opnået en form for afklaring på, hvorvidt de vil søge ind på den pågældende uddannelse eller uddannelsesart. Overordnet set har Studiepraktik for ca. halvdelen af praktikanterne ikke haft den store betydning for, hvorvidt de vil søge ind på en videregående uddannelse eller ej. Det er muligt at de allerede inden Studiepraktik har været klar over, at de ville uddannes på en videregående uddannelse, men har brugt Studiepraktik til at blive klogere på hvilken uddannelse de skal søge ind på, snarere end om de skal søge ind på en videregående uddannelse. I år endte antallet af praktikanter på i alt , hvoraf langt de fleste (71 %) fik en plads på deres 1. Prioritet. Det er et fald på 3 % i forhold til sidste år. Dette kan til dels tilskrives, at den første ansøgningsperiode sluttede en mandag, hvilket gjorde at det ikke var muligt for bl.a. Studievalg at sende en påmindelse til praktikanterne af de der søgte i første runde, fik ikke en plads. I princippet ville der være plads til alle i Studiepraktik, hvis ansøgerne fordelte deres søgning ud på alle uddannelser, men da Studiepraktik i høj grad afspejler KOT-ansøgernes søgemønster, er det på de mest populære uddannelser, der er pladsproblemer. Pladsproblemerne giver således også genlyd i forklaringerne fra de 2.370, der har søgt om at komme i Studiepraktik, men som af den ene eller anden grund ikke kom af sted. Her angiver 57 %, at de ikke tog af sted, fordi de ikke fik plads på en uddannelse, de var interesseret i. Fra praktikanterne er ønsket Side 17 af 18

20 Evaluering af Studiepraktik 2014 helt klart flere praktikpladser ikke kun på de mest populære uddannelser men også i de egne af landet, hvor Studiepraktik endnu ikke udbydes bredt på alle uddannelser. Det gælder f.eks. enkelte store uddannelsesinstitutioner i København. Gennemgående har Studiepraktik en stor betydning for mange af de elever, der om kort tid skal vælge videregående uddannelse. Det er et afklarende arrangement, der giver praktikanterne mulighed for at opleve, hvordan det er at gå på en videregående uddannelse, opleve det faglige indhold og mærke studielivet på egen krop, før de selv går i gang. En praktikant skriver: Jeg synes, at det er et super fedt tilbud, og langt de fleste, jeg kender, og jeg selv har taget imod det med åbne arme. Jeg er gennem studiepraktik blevet klogere på den uddannelse, som jeg har kigget på, og er blevet fuldstændig bekræftet i, at jeg det bare er mig, og at jeg søger ind til næste år. Side 18 af 18

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Studiepraktik 2014: Evaluering

Studiepraktik 2014: Evaluering Studiepraktik 2014: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015

Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015 Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015 A. Præsentation af os alle Til stede: Charlotte Rohde, AAU, repræsentant for universiteterne Christina

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Til stede: Repræsentant for stx/hf: rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Repræsentant for erhvervsgymnasierne (htx og hhx):

Læs mere

Brobygning Studievalgs perspektiv

Brobygning Studievalgs perspektiv Brobygning Studievalgs perspektiv Udvalgt til UNI Studievalgs rolle er at give de deltagende elever individuel og uafhængig vejledning i forhold til elevernes egne studieinteresser og ønsker, samt give

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Møde i Styregruppen for Studiepraktik, torsdag den 15. maj 2014

Møde i Styregruppen for Studiepraktik, torsdag den 15. maj 2014 Møde i Styregruppen for Studiepraktik, torsdag den 15. maj 2014 2. version af beslutningsreferat, godkendt af den 12. juni 1) Præsentation af os alle Til stede: Charlotte Tanaka Henningsen, CBS, repræsentant

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden Emne Hvad gør du? Skærmbillede Studievalg og karrierevejledning #1 www.ug.dk Introduktion til Studievalg Sjælland. Klik på Studievalg nederst på forsiden af UG i kolonnen med overskriften Vejledning. 1

Læs mere

Hvilken klasse går ud i?

Hvilken klasse går ud i? Hvilken klasse går ud i? 2 Alle svarpersoner (=335) 167 15 113 5 49 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1. klasse 1/2 Angiv dit køn 25 Alle svarpersoner (=336) 211 2 15 125 5 Dreng Pige 2/2 28 29 235 Hvilke

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Studiepraktik 2012, evaluerings-, udviklings- og erfa-møder

Studiepraktik 2012, evaluerings-, udviklings- og erfa-møder Studiepraktik 2012, evaluerings-, udviklings- og erfa-møder Referat af møderne i hhv. Aarhus, København og Ålborg. (Mødet i Kolding blev aflyst). 1. Velkomst og præsentationsrunde Til møderne var der repræsentanter

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Evaluering af. efterår 2013

Evaluering af. efterår 2013 Evaluering af Brobygning for 10. klasser efterår 2013 Brobygningskurser - nogle tal 2072 koordineringer (elevkurser) 148 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland 131 af disse kurser gennemført 17

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Beslutningsreferat fra møde i Styregruppen for Studiepraktik onsdag den 8. februar 2017

Beslutningsreferat fra møde i Styregruppen for Studiepraktik onsdag den 8. februar 2017 Udkast, den 10. februar 2017 Beslutningsreferat fra møde i Styregruppen for Studiepraktik onsdag den 8. februar 2017 Mødedeltagere Fra Studievalg: Martin Rovs Hansen (Studievalg Nordjylland) Fra ungdomsuddannelserne:

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen. Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem

Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen. Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem Indhold 4 6 12 16 20 22 Forord Vejledningssystemet i dag Udfodringen Løsningen Det oplever eleverne

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen... 1 2. Om undersøgelsen... 3 3. Studiearbejde og selvstændig virksomhed... 5 4. Praktikstedets geografiske placering... 7 5. Arbejdspladstype...

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 UNI C 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828 TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010 Public 56828 Metode Feltperiode: 6-8. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte unge mennesker på 18 25 år, landet over. Metode: GallupForum

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse. Carsten Yndigegn

Unges valg af videregående uddannelse. Carsten Yndigegn Unges valg af videregående uddannelse Carsten Yndigegn Institut for grænseregionsforskning 2003 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Sammenfatning... 13 2 Problemstilling, formål og metode... 22 2.1 Indledning...

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Mobbeundersøgelse. 1 of 24. 1. Er du: Response Count. Response Percent. Dreng 56.0% 1,040. Pige 44.0% 818. answered question 1,858. skipped question 0

Mobbeundersøgelse. 1 of 24. 1. Er du: Response Count. Response Percent. Dreng 56.0% 1,040. Pige 44.0% 818. answered question 1,858. skipped question 0 Mobbeundersøgelse 1. Er du: Dreng 56.0% 1,040 Pige 44.0% 818 answered question 1,858 skipped question 0 2. Hvor gammel er du? 10 år eller yngre 8.6% 159 11 13.8% 257 12 16.0% 297 13 26.1% 485 14 14.2%

Læs mere

Bilag 1 Opsummering på Studiepraktik 2016 fra de enkelte områder

Bilag 1 Opsummering på Studiepraktik 2016 fra de enkelte områder Bilag 1 Opsummering på Studiepraktik 2016 fra de enkelte områder 5b) Overskrifter fra Studievalg Studiepraktik har i 2016 fungeret godt, og logistisk / forløbsmæssigt rigtig fint. Faktisk har jeg ikke

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Evaluering af. efterår 2012

Evaluering af. efterår 2012 Evaluering af Brobygning for 10. klasser efterår 2012 Brobygningskurser - nogle tal 1988 koordineringer (elevkurser) 143 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland 115 af disse kurser gennemført 28

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015.

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2015 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april 2015 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Runde 1: Januar 2014

Runde 1: Januar 2014 Runde 1: Januar 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne respondere på målgruppens

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Besvarelser 766 ud af 1288. Besvarelsesprocent 2014: 59,5 % (Besvarelsesprocenten var 35 % i 2012 og 9 % i 2013) BESVARELSER FORDELT PÅ SKOLER OG KØN 10.

Læs mere

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf.: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk www.uutaarnby.dk 2009/10 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en 9. klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år 1. I dette notat

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden

Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sammenfatning November 2013 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. SØGEMØNSTRE 5 3. UDDANNELSESVALGET

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere