1. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER RESUMÉ GENERALISERBARHED DEMOGRAFI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI..."

Transkript

1 Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Efteråret 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER RESUMÉ GENERALISERBARHED DEMOGRAFI KØNSFORDELING ALDERSFORDELING GEOGRAFI PRIMÆRE BOPÆL DE SIDSTE 10 ÅR BOPÆL VED STUDIESTART UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND UNGDOMSUDDANNELSE VIDEREGÅENDE UDDANNELSE ANTAL ÅR MELLEM AFSLUTTET UU OG JH DE STUDERENDES DELTAGELSE I FORBEREDELSESKURSER JOURNALISTHØJSKOLEN I FHT. TIL ANDRE JOURNALISTUDDANNELSER JOURNALISTHØJSKOLEN SOM FØRSTEPRIORITET Årsager til Journalisthøjskolen som førsteprioritet DELTAGELSE I ANDRE OPTAGELSESPRØVER Årsager til ikke at have Journalisthøjskolen som førsteprioritet OPTAGELSESPRØVEN KARAKTERGENNEMSNIT VED OPTAGELSESPRØVEN VURDERING AF OPTAGELSESPRØVENS SVÆRHEDSGRAD ANTAL OPTAGELSESPRØVER PR. STUDERENDE PERSONLIG TILGANG TIL STUDIET HOLDNING TIL JOB EFTER UDDANNELSE STUDIEVEJLEDNINGENS OPLYSNINGSINDSATS KILDER TIL OPLYSNING OM JOURNALISTHØJSKOLEN VURDERING AF ÅBENT HUS-ARRANGEMENTET Informationskilder til Åbent Hus JOURNALISTHØJSKOLENS PJECE SÅDAN BLIVER DU UDDANNELSESMESSEN UDDANNELSE UDEN GRÆNSER ØVRIGE IDEER OG KOMMENTARER TIL JOURNALISTHØJSKOLENS STUDIEVEJLEDNING OG OPLYSNINGSINDSATS SPØRGSMÅL OM DE STUDERENDES BRUG AF IT-UDSTYR KOMMENTARER OG OVERVEJELSER... 17

3 Efteråret Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Journalisthøjskolen (JH) den 31. august Respondenterne udgør første halvdel af de optagne fra optagelsesprøven i maj Undersøgelsen blev gennemført blandt de nye studerende ved JH d. 08. september Denne rapport er udført i november Markante resultater resumé Ved studiestart i februar 2009 udgjorde kvinderne for første gang nogensinde et flertal af nye studerende på JH. Ved studiestart september 2009 er billedet vendt, og mændene er atter i overtal med 63% mænd og 37% kvinder. Gennemsnitsalderen for de nye studerende er 23,58 år, og kvinderne og mændene er næsten lige gamle. De mandlige studerende er gennemsnitligt 23,72 år og kvinderne er gennemsnitligt 23,35 år gamle ved studiestart. Gennemsnitsalderen ved denne studiestart er atter steget efter at være faldet gennem de senere år og er således den næsthøjeste i de seneste seks semestre. Den største gruppe af de nye studerende, 34,9%, kommer fra Østjylland. 87,8% af de studerende bor i Århus ved studiestart. 95,4% af de nye studerende i dette efterår har en gymnasial baggrund, hvilket er lidt lavere end ved foregående semesterstart, hvor 96,5% havde en gymnasial baggrund. 33,8% af de studerende har tidligere været indskrevet på en videregående uddannelse, og 22,7% af disse studerende har færdiggjort deres uddannelsen, inden de startede på JH. Procentsatsen for gennemførelse af videregående uddannelse før JH ligger langt over normalen. Antallet af år mellem afsluttet ungdomsuddannelse (UU) og studiestart på JH er steget markant siden sidste undersøgelse, så gennemsnittet nu er 4 år mod 2,4 år ved sidste studiestart. Tallet dækker over, at 124 respondenter tilsammen har brugt 496 år mellem UU og JH, hvilket altså giver et gennemsnit på 4 år. 108 af de 124 respondenter har dog max brugt 5 år mellem UU og JH, og denne andel (87% af respondenterne) har tilsammen brugt 270 år, hvilket giver et gennemsnit for andelen på 2,5 år. Et resultat der ligner det samlede resultat i sidste undersøgelse. 48% af de studerende har været på forberedelseskursus. Tallet er del af en tendens, som viser, at markant flere studerende med studiestart om efteråret har været på forberedelseskursus sammenlignet med de studerende med studiestart om foråret. Der er fortsat en meget høj andel af studerende, 99%, der har JH som førsteprioritet. Der er særligt to grunde til at vælge JH som 1. prioritet: 1) Faglige årsager og 2) skolens ry og omdømme. I vurderingen af sværhedsgraden af delopgaverne ved optagelsesprøven skiller sprogopgaven sig endnu en gang ud som den delopgave, flest er enige om, var svær. Således synes 53,7%, at denne delopgave var svær. 40,5% synes, at videnstesten var svær. 120 ud af 129 studerende har gjort sig overvejelser om jobmulighederne efter studiet. Det hyppigste svar er udsagnet De bedste journalister vil altid kunne få job, som 46,5 % af kvinderne og 48% af mændene har sat kryds ved. Når de studerende søger oplysninger om JH, bruger de meget ofte hjemmesiden. Hele 81,3% angiver at have fundet oplysninger om JH på hjemmesiden. IT: 98,5% af de studerende har en bærbar computer. 2

4 3. Generaliserbarhed Svarprocenten i denne undersøgelse er højere end ved undersøgelsen ved foregående semesterstart, hvor 87,3% af de inviterede studerende svarede på undersøgelsen. I denne undersøgelse har 133 studerende, svarende til 91,7% af de 145 inviterede studerende 1, deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Af de 133 deltagere er 9 fotojournalister og 123 journalister, mens en enkelt ikke har svaret på spørgsmålet, 48 er kvinder og 84 er mænd, og igen har en enkelt ikke besvaret spørgsmålet. Svarprocenten vurderes at være høj nok til, at undersøgelsen siger noget generelt om de nye studerende på JH, efteråret Det er ikke alle respondenterne, der har besvaret samtlige spørgsmål i undersøgelsen, men i alle tabeller gælder det, at procentsatserne viser en bestemt andel i forhold til alle, der har besvaret spørgsmålet og altså ikke i forhold til alle, der har deltaget i hele undersøgelsen. JHs databaser rummer populationsdata for visse af de spørgsmål, som er blevet stillet til de studerende. Det betyder eksempelvis, at tal for køn og alder er hentet fra JHs databaser og ikke fra spørgeskemaundersøgelsen, da man på den måde får et mere præcist tal. I de tabeller, hvor der er anvendt databasetal i stedet for spørgeskematal, vil dette være angivet i en note. 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling I sidste undersøgelse af de nye studerende, som startede på JH februar 2009, udgjorde kvinderne på JH for første gang nogensinde en større andel end mændene. I nærværende undersøgelse er dette billede vendt, så mændene atter er kommet i overtal. Således er der ved studiestart september 2009 optaget 45 kvinder og 81 mænd på journalistuddannelsen og 4 kvinder og 4 mænd på fotojournalistuddannelsen. I figuren nedenfor kan man se, hvordan kønsfordelingen har set ud ved begyndelsen på de seneste fem semestre. Figur 1. Kønsfordeling a ) Kønsfordeling Procent 70% 60% 50% 40% 30% 38% 62% 40% 60% 45% 55% 51% 49% 37% 63% Kvinder Mænd 20% 10% 0% E07 F08 E08 F09 E09 Periode a) Her er anvendt databasetal. 1 Tallet er højere end optaget af nye studerende, da undersøgelsen har spurgt alle, der går på første semester, dvs. også dem, der har fået udsat studiestart fx pga. sygdom og dem, der er omgængere, dvs. studerende der er dumpet og går første semester om. 3

5 4.2 Aldersfordeling Tabel 2 viser, at der fortsat er en tendens til, at de studerende, der starter på JH om efteråret, gennemsnitligt er ældre end de studerende, som optages om foråret. Samtidig fremgår det, at mændene fortsat har en højere gennemsnitsalder end kvinderne, når de starter på JH, om end forskellen ved denne semesterstart er marginal. Tabellen viser, at kvinderne fra september 2009 gennemsnitligt er de ældste kvinder, der er optaget på JH de seneste seks semestre. Mændenes gennemsnitsalder er også steget i fht. sidste semesterstart, men stigningen er knap så markant som hos kvinderne. Efter at gennemsnitalderen for nye studerende på JH har været faldende, ser vi nu den næsthøjeste gennemsnitsalder i løbet af de sidste seks semestre. Men gennemsnitsalderen dækker over en stor aldersmæssigt spredning på journaliststudiet, og samtidig trækker de studerende på fotojournaliststudiet også op: På fotojournalistsstudiet er gennemsnitsalderen for kvinder 28,5 år og for mænd 27,5 år ved denne semesterstart. Tabel 2. Oplysninger om de nye studerendes alder a) MÆND KVINDER SAMLET Yngste og Yngste og Yngste og Alderssnit Alderssnit Alderssnit ældste ældste ældste Efterår ,72 år 19 og 48 år 23,35 år 19 og 47 år 23,58 år 19 og 48 år Forår ,15 år 18 og 45 år 21,44 år 18 og 36 år 21,79 år 18 og 45 år Efterår ,74 år 19 og 39 år 23,13 år 19 og 50 år 23,47 år 19 og 50 år Forår ,13 år 18 og 39 år 22,00 år 18 og 34 år 22,68 år 18 og 39 år Efterår ,21 år 19 og 37 år 23,20 år 19 og 39 år 23,82 år 19 og 39 år Forår ,21 år 19 og 33 år 22,66 år 19 og 46 år 22,97 år 19 og 46 år a) Her er anvendt databasetal. 5. Geografi 5.1 Primære bopæl de sidste 10 år I tabellen nedenfor kan man se, at de studerende, i lighed med tidligere, for en stor dels vedkommende kommer fra nærområdet Østjylland. Således har knap 35% haft primær bopæl i Østjylland i de seneste 10 år. Til gengæld er andelen af studerende fra Sjælland inkl. København faldet fra 29,4% i foråret 2009 til 18,9% i efteråret Tallene dækker reelt over en forskel på i alt 9 personer. Tabel 3. Primær bopæl de seneste 10 år Efterår 2009 Forår 2009 Efterrår 2008 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nordjylland (postnr ) 12 9,1% 17 14,6% 16 13% Østjylland (postnr ) 46 34,9% 34 29,3% 40 32,5% 4

6 Midt og Vestjylland (postnr ) 26 19,7% 15 12,9% 19 15,4% Syd - og Sønderjylland ( ) 13 9,9% 9 7,8% 14 11,4% Fyn (postnr ) 9 6,8% 5 4,3% 8 6,5% København (postnr ) 14 10,6% 24 20,7% 17 13,8% Nordsjælland (postnr ) 2 1,5% 4 3,5% 4 3,3% Øvrige Sjælland (postnr ) 9 6,8% 6 5,2% 4 3,3% Bornholm Andet (fx udlandet) 1 0,8% 2 1,7% 1 0,8% Total % % % 5.2 Bopæl ved studiestart 87,8% (115) af de nye studerende bor i Århus ved studiestart. Af de resterende 12,2% (16) har to studerende et værelse i byen, mens 14 pendler til og fra JH. 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse 95,8% af kvinderne og 95,2% af mændene har ved semesterstart i efteråret 2009 en gymnasial uddannelse, hvilket betyder, at 95,4% af de nye studerende i dette efterår har en gymnasial baggrund, hvilket er lidt lavere end ved foregående semesterstart, hvor 96,5% havde en gymnasial baggrund, og endnu lavere end ved studiestart for et år siden, hvor 98% af de nye studerende havde en gymnasial uddannelse. Det er dog stadig højere end ved studiestart i både forår 2008 og hele 2007, hvor andelen lå stabilt omkring 92%. 6.2 Videregående uddannelse Tabel 3 viser, at andelen af de studerende, der tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, med 33,8% ligger på niveau med foråret Til gengæld er det værd at bemærke, at andelen af studerende, der har færdiggjort en videregående uddannelse, for mændenes vedkommende på det nærmeste er eksploderet. Fra 0% til 27,3% på et semester! For kvinder er niveauet tilsyneladende i en fortsat nedadgående bevægelse. At mange af mændene har færdiggjort deres uddannelsen trækker også op i det samlede resultat, som viser, at 22,7% af de nye studerende i efteråret 2009 har færdiggjort en videregående uddannelse, inden de startede på JH. Tabel 4. Videregående uddannelse MÆND KVINDER TOTAL Andel af Andel af Andel af Påbegyndt Påbegyndt Påbegyndt disse, der har disse, der har disse, der har videregående videregående videregående afsluttet afsluttet afsluttet uddannelse denne a) uddannelse denne a) uddannelse denne a) Efterår ,2% 27,3% 22,9% 9,1% 33,8% 22,7% Forår ,9% 0% 32,2% 10,5% 32,2% 10,5% Efterår ,9% 14,8% 47,4% 14,8% 43,9% 14,8% Forår ,9% 4% 33,3% 38,9% 33,1% 18,6% Efterår ,6% 7,5% 55,8% 10,3% 52,7% 8,7% a) Bemærk, at der er meget få respondenter i disse kategorier. 5

7 6.3 Antal år mellem afsluttet UU og JH I forlængelse af ovenstående tabel skal det her tydeliggøres, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem antal år mellem afsluttet ungdomsuddannelse og påbegyndt studie på JH og antallet af egentlige sabbatår uden for uddannelsessystemet. En stor del af de nye studerende har, som vist ovenfor, brugt en del af tiden, siden de afsluttede deres UU, til at læse på andre videregående uddannelser, inden de startet på JH. Således er svarene i tabellen nedenfor et udtryk for, hvor mange år der er gået mellem afsluttet UU og studiestart på JH, og ikke en forklaring på, hvad de studerende har brugt de mellemliggende år på. Antallet af år mellem afsluttet UU og studiestart på JH har i efteråret 2009 taget et signifikant hop op ad: I denne undersøgelse har de studerende i gennemsnit brugt 4 år mellem UU og studiestart på JH. Dette resultat er dog præget af, at et lille antal studerende har brugt endog mange år mellem UU og JH. De 124 respondenter, der har svaret på dette spørgsmål, har tilsammen brugt 496 år mellem UU og JH, hvorfor gennemsnittet bliver 4 år. Men ser man på de 108 respondenter, som max har brugt 5 år mellem UU og JH, har disse 108 tilsammen brugt 270 år, og det giver et gennemsnit på 2,5 år. Et resultat der ligner sidste undersøgelse, hvor de studerende havde brugt ca. 2,4 år: Andelen af studerende, som er startet direkte efter UU er faldet voldsomt: Fra 14,7% ved sidste semesterstart til 1,6% ved semesterstart september I den anden ende af spektret, er andelen af studerende, som har brugt mere end 5 år mellem afsluttet UU og studiestart på JH mere end fordoblet i fht. sidste semester fra 8,3% til hele 19,2% af de studerende. Figur 5. Antal år mellem afsluttet ungdomsuddannelse (UU) og studiestart på JH Antal år mellem UU og JH 35,0% Procent 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 14,7% 3,3% 1,6% 28,8% 25,7% 25,0% 22,4% 22,0% 19,2% 15,8% 14,7% 14,4% 13,3% 9,2% 8,8% 6,7% 5,5% 4,8% 19,2% 16,7% 8,3% Flere end 5 Antal år Total E08 Total F09 Total E09 6

8 I tabellen nedenfor kan man se, hvor mange år mændene og kvinderne har brugt mellem afsluttet UU og studiestart på JH. Tabel 6. Antal år mellem UU og JH i fht. køn Sabbatår Mænd E08 Mænd F09 Mænd E09 Kvinder E08 Kvinder F09 Kvinder E09 0 4,6% 18,0% 1,3% 1,8% 11,9% 2,2% 1 12,3% 20,0% 17,7% 27,3% 30,5% 30,4% 2 27,7% 16,0% 27,9% 21,8% 27,1% 30,4% 3 10,8% 16,0% 16,5% 16,4% 13,6% 10,9% 4 21,5% 12,0% 10,3% 9,1% 6,8% 6,5% 5 6,2% 8,0% 5,0% 7,3% 3,4% 4,4% Flere end 5 16,9% 10,0% 21,5% 16,4% 6,8% 15,2% 7. De studerendes deltagelse i forberedelseskurser Figur 7 viser andelen af studerende med et forberedelseskursus. Det er interessant, at andelen af studerende med et forberedelseskursus i bagagen er højere om efteråret end om foråret. Det er dog vanskeligt at få øje på en umiddelbar forklaring på denne tendens. Figur 7. Andel af studerende, der har været på forberedelseskursus Forberedelseskursus 60% Procent 50% 40% 30% 20% 45% 22% 43% 32% 41% 23% 48% Procent 10% 0% E06 F07 E07 F08 E08 F09 E09 Periode 8. Journalisthøjskolen i fht. til andre journalistuddannelser 8.1 Journalisthøjskolen som førsteprioritet Der er fortsat en meget høj andel af studerende, 99%, der har JH som førsteprioritet. Figur 8 viser en forholdsvis stor fremgang i forhold til foråret 2009, hvor kun 93% havde JH som førsteprioritet. Det høje tal skal måske ses i lyset af, at det kun er 129 af de adspurgte, der har svaret på dette spørgsmål, og heraf har 128 altså haft JH som første prioritet. 7

9 Figur 8. Studerende med Journalisthøjskolen som førsteprioritet Journalisthøjskolen som 1. prioritet Procent 100% 98% 96% 94% 92% 90% 99% 97% 94% 95% 95% 94% 93% E06 F07 E07 F08 E08 F09 E09 Periode Procent Årsager til Journalisthøjskolen som førsteprioritet I tabel 9 nedenfor kan man se, hvorfor de studerende har haft JH som førsteprioritet. Der er særligt to grunde til at vælge JH, som topper: 1) Faglige årsager og 2) Skolens ry og omdømme. På en tredjeplads følger begrundelsen Geografiske årsager. Tabel 9. Årsag til Journalisthøjskolen som førsteprioritet* Efterår 2009 Forår 2009 Efterår 2008 Forår 2008 Journalisthøjskolens ry / omdømme 71,1% 80,4% 75,7% 64,1% Faglige årsager 71,9% 79,4% 71,3% 65,6% Størst kendskab til Journalisthøjskolen 28,1% 40,2% 35,7% 42,7% Geografiske årsager 42,2% 30,8% 41,7% 29,8% Forventninger til / viden om optagelsesprøven Eneste uddannelsessted med en fotojournalistuddannelse 15,6% 19,6% 13,9% 14,5% 6,3% 3,7% 7,0% 5,3% Andre årsager 12,5% 7,5% 6,1% 9,9% *Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100%. De nye studerende angiver desuden følgende årsager til at have JH som første prioritet: Opfyldte ikke kravene til SDU og RUC Det falder muligvis under faglige årsager, men de 18-måneders praktik har vægtet højt i mit valg mellem SDU og JH (jeg blev optaget begge steder). Eneste mulighed for at blive fotojournalist Længden af uddannelsen Pga. ingen studentereksamen, kan jeg ikke søge ind under andre institutioner. Sociale årsager. 8

10 Gode internationale muligheder. Jeg forventede, at jeg ville komme til at skrive, og at jeg ville blive presset på mine personlige grænser. Fordi den forener alle mine interesser. Havde indtryk af at det er en meget fleksibel uddannelse. Og at den har et godt ry. Det var absolut ikke af geografiske årsager, kender ingen i Århus. Jeg havde ikke andre prioriteter. Går op i samfundet og elsker en varierende hverdag. Fotojournalistik var min drøm. Jeg må indrømme, at jeg ligeså gerne ville ind på SDU i Odense, men jeg havde alligevel hørt mest om JH og at det var den mest populære og ældste uddannelse. At den var ældst betyder lidt, fordi jeg tror at skolen dermed har mere erfaring, der kan gavne i undervisningen. Optagelsesgrundlaget er optagelsesprøve frem for karaktergennemsnit Har familie her. Odense er bare et bump på vejen, til gengæld. Havde jeg haft noget familie der, havde jeg nok også søgt der. En glimrende kobling til min tidligere uddannelse, således at jeg kombinere de forskellige kompetencer I har uddannelsesmuligheder i udlandet Den uddannelse, som ikke koncentrerer sig mest om at skrive, ikke ruc med en bachelor inden, og ikke SDU hvor der er mere vægt på radio/tv. Jeg er selv født og opvokset på Fyn, og havde derfor ingen interesse i at studere på Fyn, da det for mig virkede alt for bekendt. Derudover er uddannelsen på SDU alt for akademisk i fht. den måde jeg lærer bedst på og i fht. den måde jeg har lyst til at studere på. Uddannelsen på DJH virkede mere kreativ, og mere med i miljøet (learning by doing). 8.2 Deltagelse i andre optagelsesprøver Antallet af nye studerende, der har været til optagelsesprøve ved både JH og SDU, er atter steget efter at være faldet en del til det laveste antal i flere år ved sidste studiestart, hvor kun 6% havde været til begge optagelsesprøver mod (20,5% i efteråret 2008). Således har 15,5% (20 af de adspurgte, der svarede) været til optagelsesprøve på både JH og SDU. Det er en generel tendens, at der er flere af de nye studerende om efteråret end om foråret, som også har været til optagelsesprøve på SDU. Der er ikke nogen umiddelbar forklaring på dette forhold, men der er et pudsigt sammenfald i fht. spørgsmålet om, hvor mange der har været på forberedelseskursus (se figur 7 ovenfor). Det ser ud som om, at de studerende, der har været på forberedelseskursus, også oftere går til begge optagelsesprøver Årsager til ikke at have Journalisthøjskolen som førsteprioritet Der er kun 1 respondent, der ikke havde JH som førsteprioritet, og i tabel 10 kan man se, hvorfor vedkommende ikke havde JH som førsteprioritet. Tabel 10. Studerende der ikke havde Journalisthøjskolen som førsteprioritet Årsag Jeg havde en anden første prioritet, som jeg ikke blev optaget på 9

11 9. Optagelsesprøven 9.1 Karaktergennemsnit ved optagelsesprøven Tabel 11 viser de nye studerendes karaktergennemsnit ved semesterstart de seneste fem semestre. Efter det nye pointsystem er maksimum score 400 (100 per delopgave) for journalister og 600 for fotojournalister, og det betyder at de fotojournalister, der deltager i denne undersøgelse trækker gennemsnittet en smule op. Tabel 11. Karaktergennemsnit ved optagelsesprøven for nye studerende Karakter Efterår ,36 Forår 2009* 302,42 Efterår ,81 Forår 2008** 8,97 Efterår ,1 * Karakteren er fra optagelsesprøven i maj 2008 ** Karakteren er fra optagelsesprøven i maj Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad. I tabellen nedenfor kan man se de nye studerendes vurdering af delopgaverne ved optagelsesprøven. Sprogopgaven skiller sig ud som den delopgave, de fleste er enige om var svær. Således synes 53,7%, at denne delopgave var svær. Den næstsværeste delopgave var videnstesten, som 40,5% syntes var svær. Ved de resterende 3 opgaver syntes langt de fleste, at opgaverne hørte til i kategorierne let eller middel. Tabel 12. Vurdering af delopgaverne i journalisternes optagelsesprøve Delopgave Let Middel Svær Ved ikke Antal Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Artikel 28 23,1% 69 57,0% 24 19,8% Klumme 19 15,7% 62 51,2% 40 33,1% Sprog 11 9,1% 45 37,2% 65 53,7% Viden 7 5,8% 64 52,9% 49 40,5% 1 0,8% 121 Tekst til evt. samtale 45 37,2% 51 42,2% 20 16,5% 5 4,1% 121 Tabel 13 viser fotojournalisternes vurderinger af delopgaverne i deres optagelsesprøve. Tallene er dog så små, at det er vanskeligt at sige noget på baggrund af dem Tabel 13. Vurdering af delopgaverne i fotojournalisternes optagelsesprøve Delopgave Let Middel Svær Ved ikke Antal 1. prøve: (indsend billeder) Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 2 25% 4 50% 1 12,5% 1 12,5% 8 10

12 Artikel ,5% 3 37,5% Foto i marken 1 12,5% 4 50% 3 37,5% Sprog 1 12,5% 3 37,5% 4 50% Viden % 4 50% Tekst til evt. samtale 5 62,5% 3 37,5% Antal optagelsesprøver pr. studerende I tabel 14 kan man se, hvor mange optagelsesprøver de optagne studerende har været igennem, inden de blev optaget på JH. Knap 3 ud af 4 er kommet ind på JH efter den første optagelsesprøve. Næsten hver 4. brugte to forsøg, og nogle få procenter har brugt mere end to forsøg på at komme ind på JH. Resultaterne ligner de foregående års. Tabel 14. Antal optagelsesprøver i forhold til antal studerende ANTAL EFTERÅR 2009 FORÅR 2009 EFTERÅR 2008 FORÅR 2008 PRØVER Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent ,3% 81 77,6% 85 70,2% ,9% ,8% 21 20,6% 29 24% 18 14,0% 3 3 2,3% 1 1% 7 5,8% 3 2,3% 4 2 1,6% 1 1% ,8% Personlig tilgang til studiet 10.1 Holdning til job efter uddannelse 120 ud af de 129 studerende, der har svaret på dette spørgsmål, har svaret, at de har gjort sig overvejelser om jobmulighederne efter studiet. Det drejer sig om 43 ud af 47 kvinder og 77 ud af 82 mænd. Disse studerende er blevet bedt om, at vælge den ud af fire udtalelser, som stemmer mest overens med deres personlige holdning. Det hyppigste svar er udsagnet De bedste journalister vil altid kunne få job. 46,5% af kvinderne og 48% af mændene har sat kryds ved denne svarmulighed. For kvindernes vedkommende er det næsthyppigste svar med 20,9%, at Journalistik er min store interesse, hvorfor den jobmæssige situation ikke er vigtig. For mændene er det 19,5%, der sætter kryds ved denne mulighed. Og med fuldstændig samme svarprocent har mændene valgt udsagnet Jeg ser uddannelsen som en personlig udvikling, og det er ikke sikkert, at jeg vil beskæftige mig med journalistik bagefter, mens der er 14% af kvinderne, der vælger at sætte kryds ved denne svarmulighed. I tabellen nedenfor kan man se de samlede svarprocenter (120 besvarelser). 11

13 Tabel 15. Holdning til jobmuligheder efter uddannelsen Efterår 2009 Forår 2009 Efterår 2008 Når jeg er uddannet vil der sikkert være jobs. 10,8% 17,5% 20,2% Journalistik er min store interesse, hvorfor den jobmæssige situation ikke er vigtig. 20% 18,6% 19,3% De bedste journalister vil altid kunne få et job 47,5% 40,2% 33,9% Jeg ser uddannelsen som en personlig udvikling, og det er derfor ikke sikkert, at jeg vil beskæftige med journalistik bagefter 17,5% 16,5% 19,6% Ingen af de ovenstående 2,5% 5,2% 7,3% Ved ikke 1,7% Studievejledningens oplysningsindsats Der er tradition for, at studievejledningens oplysningsindsats undersøges i disse undersøgelser, da det giver muligheder for forbedringer og effektivisering af studievejledningens indsats Kilder til oplysning om Journalisthøjskolen Tabel 16 viser, hvilke informationskilder de studerende har anvendt for at skaffe sig oplysninger om JH. Topscoreren er, som sædvanligt, JHs hjemmeside, som denne gang er blevet besøgt af hele 81,3% af alle nye studerende. På en klar andenplads finder man Familie og venner/bekendte med 60,9%. Dette resultat hænger godt sammen med, at mange studerende vælger JH pga. skolens ry og omdømme samt et stort kendskab til JH (jf. Tabel 9 hvor de studerende angiver grunde til valg af JH). Tabel 16. Informationskilder til oplysninger om uddannelsen på Journalisthøjskolen* EFTERÅR 2009 FORÅR 2009 EFTERÅR 2008 Mænd Kvinder Total Mænd Kvinde Total Mænd Kvinder Total Studievejledningen på Journalisthøjskolen Studievejledningen på tidligere uddannelsessted 7,4% 4,3% 6,3% 6% 10,7% 8,5% 3% 3,5% 3,3% 8,6% 8,5% 8,6% 16% 14,3% 15,1% 9,1% 12,3% 10,6% Studievalg/Studietræf 14,8% 23,4% 18% 16% 14,3% 15,1% 22,7% 17,5% 20,3% Åbent Hus på Journalisthøjskolen Uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser Journalisthøjskolens hjemmeside 27,2% 44,7% 33,6% 30% 46,4% 38,7% 27,3% 47,4% 36,6% 3,7% 8,5% 5,5% 14% 16,1% 15,1% 4,8% 10,5% 7,3% 76,5% 89,4% 81,3% 84% 83,9% 84,0% 75,8% 87,7% 81,3% Andre steder på Internettet 35,8% 27,7% 32,8% 22% 8,9% 15,1% 30,3% 8,8% 20,3% Journalisthøjskolens pjece Sådan bli r du 6,2% 19,2% 10,9% 14% 23,2% 18,9% 16,6% 22,8% 17,9% 12

14 Familie og venner/bekendte 66,7% 51,1% 60,9% 68% 69,6% 68,9% 50% 56,1% 52,8% Omtale af optagelsesprøven i dagspressen 27,2% 29,8% 28,1% 42% 39,3% 40,6% 28,8% 26,3% 27,6% Arbejdsformidlingen Biblioteker 1,2% - 0,8% 2% - 1,0% - 1,8% 0,8% Orientering om uddannelse på gymnasier/ HF 12,4% 17% 14,1% 12% 19,6% 16,0% 15,2% 14% 14,6% Andet 6,2% 6,4 6,25 8% 3,6% 5,7% 3% 1,8% 4,1% *Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100% Tabel 17 viser, hvor de studerende ellers har hentet information om JH. Tabel 17. Andre kilder til information om uddannelsen Vallekilde Højskole Introduktion af flere af skolens lektorer. Underviser på skolen Tidl. Underviser på DJH Højskole Esbjerg Højskole og familie Rønde Højskole 11.2 Vurdering af Åbent Hus-arrangementet Der er cirka 34% (45) af de nye studerende, som har angivet, at de har deltaget i JHs Åbent Hus-arrangement. Disse respondenter er blevet bedt om at give en vurdering af arrangementet, og disse karakterer kan ses i figur 18. Figur 18. Vurdering af Åbent Hus Vurdering af Åbent Hus 70% 60% 61% 58% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% 44% 47% 44% 24% 24% 18% 18% 16% 14% 9% 7% 4% 4% 5% 2% 1 (dårligst) (bedst) Karakter F08 E08 F09 E09 13

15 Den nedenstående tabel 19 viser de studerendes eventuelle uddybende kommentarer til Åbent Hus-arrangementet. Tabel 19. Uddybende kommentarer til Åbent Hus Mere struktur og evt. en rundvisning. Man går meget forvildet rundt og aner ikke hvor man ender. Nej, jeg synes det var fint. Gør det mere åbent, ikke så arrogant. Jeg synes jeg manglede en personlig samtale med en studievejleder. Der var mange besøgende, så det var lidt svært at overskue. Flere dage at vælge imellem og flere timer jeg kom helt fra Nordsjælland efter arbejde på en hverdag og skulle tilbage og op på arbejde dagen efter. Det var langt at tage for et arrangement på 3 timer. Ved fotojournalistarrangement var der meget trængt med pladsen, de kunne måske være et andet sted. På selve dagen for Åbent Hus har man indført et evalueringsskema, som de besøgende har mulighed for at udfylde. Resultaterne indsamles og bruges i planlægningen af nye arrangementer. Det skal her bemærkes, at der ved dette års arrangement var flere rundvisninger med studerende fra JH Informationskilder til Åbent Hus 33 personer, svarende til 25,6% af de adspurgte som svarede, havde set plakaten/ annoncen for JHs Åbent Hus-arrangement. Tabel 20 viser, hvor disse 33 personer har set plakaten/annoncen. Tabel 20. Informationskilder til Åbent Hus-arrangement* Journalisthøjskolens hjemmeside Plakat på uddannelsessted Plakat hos studievejleder Annonce i dagspressen EFTERÅR 2009 FORÅR 2009 EFTERÅR 2008 FORÅR ,7% 72,4% 62,5% 60,1% 12,1% 31,0% 12,5% 26,1% - - 6,3% 8,7% 12,1% 24,1% 37,5% 54,3% Studievalg 12,1% 10,3% 9,4% 6,5% Andre steder 15,2% - 6,3% 2,2% *Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100% 11.3 Journalisthøjskolens pjece Sådan bliver du Tabel 21 viser, hvor mange af de nye studerende, som har læst JHs pjece Sådan bli r du. Markant flere kvinder end mænd læser pjecen, og i både forrige og sidste undersøgelse af de nye studerende blev det foreslået at bruge denne viden til at målrette kontakten til kvinderne mere. Og denne opfordring skal gentages her. 14

16 Tabel 21. Andel, der har læst Journalisthøjskolens pjece Sådan bliver du MÆND KVINDER TOTAL Efterår ,5% 44,7% 28,7% Forår % 50% 37,7% Efterår ,2% 42,9% 33,9% Forår % 50% 39% 11.4 Uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser I undersøgelsen af de nye studerende med studiestart 1. februar 2007 blev der for første gang indføjet et særskilt spørgsmål vedrørende Journalisthøjskolens stand på uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser. I den nedenstående figur 22 ses udviklingen for de nye studerendes besøg på uddannelsesmessen målt over de seneste seks semestre. Figur 22. Studerendes besøg på uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser Uddannelse uden grænser 20,0% 18,0% 16,0% 17,3% 14,0% Procent 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 7,5% 7,7% 10,1% 10,0% 4,7% Procent 2,0% 0,0% F07 E07 F08 E08 F09 E09 Periode Figuren viser en klar tilbagegang fra 17,3% i foråret 2009 til 4,7% i efteråret Figur 23 viser på hvilke messer, de studerende har mødt JH. Figur 23. Hvor har de studerende besøgt Journalisthøjskolens messestand? Messer Antal E07 F08 E08 F09 E09 Periode Aalborg København Herning Fredericia Odense 15

17 Kommunikationsafdelingen på DMJX har i 2009 besluttet, at JH fremadrettet ikke skal deltage med en stand på messerne. Derfor er deltagernes idéer til forbedring af stande ikke medtaget i denne undersøgelse, ligesom spørgsmålet bør udgå af fremtidige undersøgelser Øvrige ideer og kommentarer til Journalisthøjskolens studievejledning og oplysningsindsats De studerende er også blevet bedt at komme med eventuelle yderligere kommentarer til JHs studievejledning og oplysningsindsats. Der har i denne undersøgelse været følgende uddybende kommentarer, som kan læses nedenfor i tabel 24. Tabel 24. Yderligere kommentarer til Journalisthøjskolens studievejledning og oplysningsindsats. Jeg kunne godt tænke mig at have fået mere info om, hvordan det er som voksen at studere på skolen. Måske en slags netværk de ældste studerende i mellem. Den er rigtig god. Har flere gange været i kontakt med studievejledningen over mail. Det har været hurtigt og dækkende svar hver gang. Det er jeg meget tilfreds med. De var meget venlige. Mit indtryk er, at skolen ikke kommer rundt til resten af Danmark, så som fynbo vidste jeg ikke ret meget om skolen, før jeg selv aktivt søgte information Jeg tror, det er en skole, alle kender til. Megen promovering er ikke nødvendigt. Det virker lidt mærkeligt at bruge semesterstuderende som studievejledere. Visse spørgsmål kunne de ikke svare på, fordi de ikke er uddannet til arbejdet, Titlen studievejledere er i den forstand misvisende, i det de vel nærmere er studieguides hvad I nu vil kalde det. Da jeg er helt ny i Århus kunne det være rart med et kort over byen. Gør mere for at fange folk fra København/Sjællands opmærksomhed! Jeg har oplevet den som mangelfuld og forvirrende, jeg har fået forskellige svar, alt efter hvem jeg har snakket med. 12. Spørgsmål om de studerendes brug af IT-udstyr I undersøgelsen i foråret 2007 blev antallet af spørgsmål vedrørende de studerendes brug af IT-udstyret reduceret. Det betyder, at der ikke længere spørges til de studerendes brug af det trådløse netværk. Det er planen, at IT-spørgsmålene på længere sigt skal udbygges og revideres for at give IT-afdelingen et bedre overblik over de studerendes anvendelse af IT. Disse spørgsmål vil så bl.a. skulle anvendes i forbindelse med planerne om et ITcurriculum, men da dette endnu ikke er på plads, var det heller ikke i denne undersøgelse relevant med en større mængde IT-spørgsmål. Tabel 25 viser, at så godt som alle studerende har en bærbar computer. Det betyder, at 98,5%, eller 127 ud af de 129, som har besvaret spørgsmålet, har en bærbar computer. Tabel 25. Andel af studerende med en bærbar computer ANDEL MED BÆRBAR COMPUTER PC MAC Efterår ,5% 64,3% 35,7% Forår ,3% 71,3% 28,7% Efterår ,5% 66,9% 33,1% Forår ,4% 74% 26% Efterår ,5% 71,1% 28,9% 16

18 13. Kommentarer og overvejelser Efter en studiestart i februar 2009, hvor der blev optaget næsten lige mange kvinder og mænd, er mændene nu i markant overtal. Hvorfor er der sket dette skift? Er der færre kvinder, der søger ind som journalist? Eller tilgodeser optagelsesprøven i højere grad mændenes faglighed og interesser? Det har tidligere været foreslået at undersøge effekten af forberedelseskurserne. Denne idé skal gentages her bl.a. i lyset af et uforklarligt sammenfald i to svarresultater: Der er flere med studiestart i efteråret, der har været på forberedelseskursus ligesom der er flere med samme studiestart, som også har været til SDU s optagelsesprøve. Er der bagvedliggende årsager til sammenfaldet, som kunne blive afdækket, ville det være interessant. De studerendes alder er fortsat et fokuspunkt: Hvorfor stiger gennemsnitsalderen for nye studerende igen? Er der flere voksne studerende, som dermed er med til at trække gennemsnitsalderen op? Er der en forbindelse til den igangværende økonomiske krise? Hvad betyder det, hvis der ikke blot bliver en større aldersmæssig spredning, men også to større grupperinger i hver ende af aldersspektret? Fx efterlyser en studerende i denne undersøgelse et netværk for de ældre studerende. Fuldmægtig Mia Maychrzak November

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010 på Journalisthøjskolen 1 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5 5.1. Primære bopæl de

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010 på Journalisthøjskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 (Juni 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse UNDERSØGELSE AF NYE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 (Juli 2015 Christina Falkenberg) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 (November 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 1 af 26 Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 2 af 26 1. Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.... 1 1. Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen 1. Kønsfordeling - 49 respondenter pige dreng i alt København 10 21 31 Aalborg 9 9 18 I alt 19 30 49 2. Hvornår blev du interesseret

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Sygeplejestuderende 2005

Sygeplejestuderende 2005 Sygeplejestuderende 2005 Hvem er de? En undersøgelse af faktorer med betydning for valg af sygeplejerskeuddannelse og sygeplejeskole. Undersøgelsen omfatter studerende optaget på sygeplejeskolerne i Danmark

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende Køn Mand Kvinde 62 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under 19 19 20 21 22 23 24 25 26 Over 29 23 32,39 % Hvor mange år har du boet i hovedstadsområdet? (vælg antal år. vælg 0, hvis du ikke bor

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

stud dit studievalg 2012 rekrutteringsundersøgelse AARHUS UNIVERSITET

stud dit studievalg 2012 rekrutteringsundersøgelse AARHUS UNIVERSITET valg dit stud 2012 ie dit studievalg 2012 rekrutteringsundersøgelse au AARHUS UNIVERSITET 2 Analysegruppe Jesper Bo Jensen, Kommunikationskonsulent, AU Kommunikation Gitte Stavad Andersen, Specialkonsulent,

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 Geografiuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 Geografiuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 Geografiuddannelsen 1. Kønsfordeling - 17 respondenter (ud af 19 mulige på undersøgelsestidspunktet) pige dreng i alt Aalborg 6 11 17 2. Hvornår blev du interesseret i geografiuddannelsen?

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere