Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07"

Transkript

1 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg Indekserne er scannet og bearbejdet i nov af Kenneth Konrad Knudsen. // Web: geneablog.kilokilokilo.dk Bemærk: Jeg har ikke scannet yderligere indhold fra bøgerne og kan derfor ikke sende det til dig. Bøgerne kan lånes via bibliotek.dk. Side 1 af 20

2 Indhold. Side Ingstrup Sogn... 1 Kjettrupgaard Kirken Kongetienden Offentlige Stiftelser Præsteembedet Degneembedet Skolerne Uddr. af Kirkebøgerne Præster Kapellaner Degne Skoleholdere og Skolelærere Hjermeslev Sogn Kirken Præsteembedet Degneembedet Skolen Skoleholdere Skolelærere Kongetienden Alstrup Sogn Kirken Præsteembedet Degneembedet Kongetienden Personer Saltum Sogn Vestrupgaard Saltumgaard Kirken Kongetienden Offentlige Stiftelser Præsteembedet Degneembedet Side Skolevæsenet Sognepræster Kapellaner Degne Skoleholdere Skolelærere Hune Sogn Kirken Kongetienden Præsteembedet Degneembedet Skolerne Skoleholdere og Skolelærere Mindesmærker fra Oldtiden Andre Optegnelser Offentlige Stiftelser Personer Jetsmark Sogn Lundergaard Kirken Kongetienden Offentlige Stiftelser Præsteembedet Degneembedet Skolevæsenet Sognepræster Kapellaner Degne Skoleholdere Skolelærere Aaby Sogn Rævkjærgaard Brovst Sogn (Røgel) Navneregister Side 2 af 20

3 Navneregister til I. og II. Del. Aabo, Jep, Lensmand I 193. Baare, S., Købmand I 180. Aakjær, Jens, Aastrup II 524. Bagge, Anne II 132 f., 402. Aalborg, Hans, Præst I 200, II Mads I 249, II 132 f. - Lars, Præst II Baggesdatter Else, II Niels, Præst I , II 79, 358, 412, 416, 464, Baggesen, Chr. I , 477 ff. Baggi, Laurids II Niels, Degn II 124. Balling, S., Præst II 52. Aassendrup, Th. II 14. Bamberg, H. L., Degn II 101. Abrahamsen, Chr. II 15, 103. Bang. Chr., Maler II 59. Adams, H. J. I Hans II 38. Albretsdatter, Anna II 437. vjens, Købmand II 158, 414. Alter, Mette M. II J. C. II 39. Ammitzbøll, L. T., Herredsfoged I 235. Banner, Anders II 128, 130, 275, 343, 353. Anders, Prior II Berithe II 109, 128, Præst, Ingstrup I 93, II Erik I 250, 256, II 22, Præst, Saltum II Frants II 275. Andersdatter, Birte II Karine II 156, Karen, Frue II 280, Magdalene II 109, Maren II Margrete II 381, 385, 524 f. Andersen, Anders, Østrup I Otto II 131, 149, Kapellan II Peder I Skoleholder II 474, 503. Bartholin, til Kaas II Anton, Skoleholder II 333. Basse, Familien II Bjørn, Lensmand I 16 ff., II 109, 149, Anne II Chr., Lundergård II Lars II Chr., Skagen, II 405 ff. - Marine II Chr., Selvejer II Niels II C.,Vadskjærgård II 24II. Bast, Marta II G. P., Skoleholder II 400. Bastholm, Chr. II Jens, Selvejer I 99, 222, II 292, 314, 360, 364, Gjertrud II 51, Klement (Skipper Klement) I 243 ff., II Maren II 51, - Lars, Bundg. I Niels II 50 f. - Lars, Gandrupg. II 82. Baumann, Lucie C. II Peder, Ridefoged II 75. Bay, C. F. II Præst II 204. Bech, Gert, Præst II Poul, Ridefoged I 214, II Johanne II Anne, Frue, E. Daas II Kirstine II Anne, Frue, P. Billesens II 150, Niels, Præst II Anne, Svend Røds, II Steen II 118, 281, 510. Ansgarsen, S. II 405. Becher, H., Præst II 229, 240. Antze, Anne M. I 238. Beck, Oberstløjtn. I 268 f. Arenfeldt, Jørgen II Christine A. II 126. v. Arenstorff, Augusta II 495. Bedsted Chr., Ridefoged II 94. v. Ascheberg, R. II 133. Beenfeldt, Oberst II 49. Aspach, Maren Pop II 219. Beeske, Peder I 250. Sixtus, Præst II 219. Begtrup, Erik, Præst II 499. Aulum, H., Præst II 495. Bejenborg, Didr. II 85. Side 3 af 20

4 Bejlegaard, Chr., Skoleholder II 265, Niels II 2G8. - Peder, Købmand II 268. Benjaminsdtr., Helle H. II 263. Bennich, Nicolaus II 29, 160, Bentzen, A II M. II M. P. II 13H, 391. Bentzon, Andrea J. O. II Jens W., Præst II 90. Benzon, Elisabeth II 225, Hans II 445 f. - Johanne M. II Niels II 188 ff., 195 f., Thøger II 446. Berg, And., Præst II 447, J. J., Kaptejn II 198. Berger, J. I 296. Bergh, Amtsforv. II 89. Bering, Birte I Mette K II Berlin, J., Købmand II Kirstine II 495. Berner, Elisabeth II 493. Bernt, Hans, Købmand I 89. Bernth, H., Ridefoged II 388, 446 Berregaard, Niels, Præst II 79 (se Bjerregaard). Berrien, tysk Officer I 270. Bertelsdtr., Maren II 455, 513 f. Bertelsen, Dorthea II 220. Bertelsen, J. C. C., Præst II Jeppe II Marie II Thomas II 210. Beyer. Hans, Mestermand II 409. Bhi, Familien II 79 f. - Else II 477, Jakob, Præst II 150, 184 f., Mette II 233, Peder II 244., - Søren, Præst I 200, II 4, 79, 112, 120, Thomas, Mag. II 64. Bielke, Dorthe II 133. Bilde, Sten II 31. Bildt, Blanceflor II Daniel II 128, 133, 426 f. - Jens II Kirsten II 424 ff. - Knud II 132 f., 205, Otto II 425. Bille, Hans II 117, Jens II Jørgen I 231, II 375, Karen I 288, II Kirsten II 434, 525 f. - Sidsel II 109, 149, 275. Biller, Matias I 296. Billesen, Per II 150, 160. Birch, Landinsp. II 350. Bircherod, J., Biskop II 30, 85 f., 101 f., 190, 233, 238, 200, 439 f., 517. Bisgaard, Thrine II 107. Bjerre, J. C., Herredsfoged I 235. Bjerregaard, Chr. II Enevold II Niels, Præst II 233 (se Berregaard). Bjerring, Christian M. II 527. Bjørn, Anders II Axel, Præst II 244 f. - Jep II Laurids, Præst II 240. Bleggraf, Peder, Præst II 388. Blicher, St. St. II 287. BIoch, Adam L., Præst II Frederik, Præst II Jens II Peder, Degn II 94. Block, Anne II Jens, Kapellan II 80, 92 f. Blusser, Peder II 404 ff. Bochhorst, Joh., Præst II 243, 240. Boelund, Hans I 178, II 218. Boesen, Emma II J. F., Præst II 257. Boncke, N. P. II 290. Bonde, Anders II Esge II 204. Bondorff, Familien II Birgitte M. II H. A., Præst I 180 II 401, 495, 498, V. F., Præst I 201, II 220, 252, 254, 327, 472, 475, 494. Bondrup, Familien I 175, 177 ff. - Anna II53. - Anne K. II Jens Sv., Købmand II 52, 198 f., 217 f., Kathrine II Lene M. II Maren II Svend And. I l82. - Svend Jensen, Købmand II 319, 321, Søren II 218. Borch, Overlærer II Marie, S. F. II 97. Side 4 af 20

5 Bornemann, Biskop I 18, 23, II 305, 485 f. - Joh. Ad. I 184, II Philip J. II 141. Borup, Peder II 488. Boye, A. E. II J. J., Præst II 91. Brahe, Helvig II 379, Otto II Sophie I 75, 153, II 351, 353, 373 f.. 382, 398, 416, 508, 515, 519, 521, 523 ff., Sten II 132, 156. Brahm, Præst II P. G. E., Skoleholder II 108. Brandstrup, Jordan II 39, Kirsten II 16, 102. Brandt, Anne II 241, Ingeborg II Johan II Margrete II 246. Brantzen, Hans II 117. Bredkjær, A. J., Præst I 200, II 476, 479. Bredstrup, Wolrath II 390. Brendstrup, K. A.L., Herredsfoged I 235. Brinck, H. H., Skoleholder II 126. Brinck-Seidelin I 28. Brix, Baltzer, Købmand I 182, Il 290, Chr. II Marie II Mogens, Købmand I 182, II 15, 139, 153, 289, 307, 389. Broby, J. Th., Degn II 84,100, 482 ff., 500. Brock, Familien II Lave II Niels, Præst II Søren II 493. Brockdorff, Gregorius II 427. Brockenhuus, Oberstl., I 291. Brockmann, Steen II Tilføjelse. Brommer, svensk Officer I 290 Brorson, Biskop, II 252, 254. Brun, Chr. Eriksen, Præst II Chr. Kn., Præst II Cidsel II Hans, Præst II Knud, Præst II 513, 517. Brunow, Borgm. II Maren II 313. Bruun, A. L. II L. Th., Præst II 91. Bruus, Inger M. II 267. Brüel, Jens I 51 f. Brykmann, A. II 449. Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Brøndlund, Familien I 180 ff. - Anne II Chr. II Johanne II 201, 220, Maren Jdtr. II 4!15, Maren Ndtr. II Mette M. II 220, Steffen II 220, 494. Brøndum, Anne II 138. Brønnum, Hans II 526 f. Brønsdorf, A. II Ped. II 119. v. Buchwald, Mette II Wolf, II 444. Budde, Familien II Dorte I 222, Il 285, 288, 307, 3513, 384, 428 f. - Godslev II 131, 307, 404, Ove I 19, II 181, 376. Budtz, Dorte II Kirstine II 264. Bugge, Hans II 442. Bøchler, Susanne S. II 91. Bødker, Matias II Valentin II 214. Børglum, Familien I 229 f. - Marie I Maren II Niels, Degn I 238, Børialsen, se Poul Andersen. - Carl Gustav, Konge I 261 f. Castberg, O. T. D., Læge I 204. Caspari, Th., Student II Cecilie, Fru II 170. Cholzonschy I 296. Christensdtr. Ane II Anne M II 197, 249. Christensen, Alb., Præst II Andr., Herredsskriver I Bertel, Købmand II Chr. I Erik I Jakob, Farver I Jakob, Købmand II Jens, Skoleholder II 105, 125; Skolelærer II Jes, Præst II Knud, Herredsfoged I 175, 200, 209, 227 ff., 285, 287, II 37, 114, 116, 122, 133, 181, 228, Strfgård I 170, Laust I 160, II Mads, Præst I 200, II 357, N. K. II N., Præst II 79. Side 5 af 20

6 - N., Selvejer I N. J., Skoleholder II O., Selvejer II O., Købmand II 454 ff. - Peder, Præst II 259 f. - Peder (Krat) I 179 f. - Peder II Peder, Forpagter II Poul l Søren II Svend, Degn II 124. Christian 1 II I 242 ff. - 3 I 248 ff., II 21 f., I 258, 260, 292, II I I I 184, II 400. Chr. Ludvig, Hertug II 432. Christoffer 1, I 75, II 507, 534. Christoffer 2, I af Bayern II 228, Greve I 247 ff. Chrysostomus, Ole, Bisp II 72, 239, 327. Claude (Claudi), Familien I Oberst I 90, 295, II 179, 228. Clausdtr., Johanne P. II 103. Clemmensen, M. II 527. Conee, Daniel I 296. Cortnummius, Just II 365. Cortsen, Oluf H., Præst II 256. Cuur, Joh., Præst II 86. Daa, Dorte II 188 ff., 430 f. - Hilleborg II 428. Dahl. Jul. II 372. Dahlerup, Overklitfoged I 70. Dam, N. C. S., Skoleholder II 273. Damkjær, J. R., Præst I 201. Dan, Jens Th. II 110, 131, 340, 343. Danielsen, Jørgen Byfgård I 230. Danithon, Kirstine Margr. II 510. Davidsen, Jørgen II 150, 160. v. Debitz, Ulrik II 10. Degn, Chr. II J. I 135 f. - Jakob II Jost II 34, 98. Deichmann, Kaptejn II Fr. Præst II Niels, Skoleholder II 269. Dietrichsen, Anna A II 494. Dietz, Martin, Degn II Tilføjelser. Djørup, Chr. Præst I 201. Doktor, Niels II 249. Dons, Bertel, Raadmand II 430, Dorn, P. Kaptejn II 37. Dorph, Anne C. I 233. Drammen, Ridefoged II 448. Drastrup H. N., Borgm. II 365. Drost, Ove II 400. Due, Bent I 18, Jørgen II Manderup II 281, 303. Duus, Oluf I 250. Dyre, Hans II Jens I Klavs I 255, II 75. Dyrskjøt, Lars I Peder I 243, II 309, 511 f. Dyssel, Familien II 441 f. - A. C., I 100, 148, II 133, 326, Ejler, Præst II 24, 26, 133, 164, 180, 352, Erland, Præst II 177, 213, 241 ff. 258, 324. Dytschou, Jens II Eberstein, Margrete II Valdemar II Ejler, Hr., Præst II 325. Ejlersgaard, Jens, Købmand II 217. Ekkelund, Karen II 269. Emmiksen, Erik, Herredsfoged I 231 f., II Inger K. I Johan II Niels, Herredsfoged I 231. Enevoldsdatter, Karen II 438. Engesgaard, Elisabeth II Jens, Skoleholder II 105, 125, 330. Erik Menved I af Pommern II 155. Eriksen, Emmik I 232 II Laurids, Degn II Jakob, Skoleholder II Peder C., Skoleholder II 504. Ersted, Vilh., Skoleholder II 106. Ertmand, Frands, Købmand II 421. Ertmann, Johan, Købmand II 524. Esgesen, IIfar II 204. Eskelsen, Niels II 343. Estridsen, Svend II 225. Estrup, Peder II 217. Etzmark, Anna K. II 495. Faarup, N., Degn II 399. Falk, J., Kvarterm. II 96. Falkenskjold (se Dyssel) II 441. v. Falkenstein, General I 269. Side 6 af 20

7 Fanøe, C., Degn I 238, - H., Herredsskriver I 238. Feilcke, Sofie I 238. Ferslev, Chr. II 493. Fibiger, C. F., Præst 1 201, II 89, 495. Fibiger, Fru II 40 f. Fiil, L., Præst II 517. Find, Chr., Degn II Chr. II Ingeborg II Jens II Niels, Skoleholder II 101, 106. Fog, Niels, Præst II 325. ' - Rasmus, Præst II 325. Fos, Adam, Ritm. I 187. Foss, M., Biskop I 52, II 118, 245, 314, 355. Frandsen, Vogn, Skoleholder II 267. Frausing, Chr., Ridefoged I 146 ff., II 387, 443. Fredberg, Niels II 292. Frederik 1 I 39 f., 242 ff. - 3 I 19, 22, 261, I I I 184. Frederiksen, P., Birked. II 218. Freytag, tysk Officer I 270. Friis, Prokurator II Anders II Dorte II 413, Erik II 410 ff. - Frederik II Godske N. II , Godske P. II 403 f., Henrik II 410 ff. - Iver II Jacob, Bisp II Karen II 190 ff., 365, 428 ff. - Kirstine II 109, Laurids II Laurids G. II 413, 416 ff. - Laurids P. II 403, 409, Laurids til Geresvik II Lønborg I Mette II 433, Niels "gamle" II Niels, Lundergård I 261, 279, 283 f., II 165, 184 f., 228, 392, 409 f., 429, Niels, Krastrup II 173, Palle L. II 404 ff. - Palle N. II 402 ff. - Søren. Præst II Tønne II 78. Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Frisenborg, Engel II Jakob, Præst II 96. Fristorph, Chr., Degn II 101., Frost, N., Skoleholder II P. N., Præst II 89, 503. Frøstrup. Anne I 178, II 52 ff. - Broder, Arendal II Chr., Degn II Chr. Sev. II N. C. II 54. Fugl, Familien II Laurids, Præst II 251 ff., 261, Anders II49. - de Fulda, Just, Præst II 178, 213, 226, 236, 247 ff., 259, 325, Karen II Lisbeth C. II Valentin V. II 214 f., 248. de Fædder, Greve II 134. Galskyt, Familien II Helmik I 186, II 84, Thomas I Th. C. I Tyge II Wille II 155, 170. Galt, Anders I 12, II 340, 367, Ebbe II Peder E. I 255 f., II 163, 182, 343, 367 f., 380 ff., 385. Gersdorff, Rud. II 363, 370, 376, 388. Gert, Greve II 169, 290, 342. Gether, Emilie II 497. Gissel, Fru II 340. Giersing, O. M., Læge I 204. Giessing, Chr. II 81, Chr. S., Kapellan II 85, 94,102, Ingeborg Il Jakobine li Mette II Søren. Præst II 94. Gjerlach, Kapt. II 458. Gjertner, Familien II Peder, II 88, 201 f., 370, 401, 453. Gjørup. Borgm. I Inger 504. Gladebech, Jost I 251. Glarmester, Palle Il 334. Gleerup, Familien Il 447, 456 ff. - Anders II 239, 446 f., Jakob Il 182, Jens, Lundergård I 181, II 117, 200, 228 f., 289, 305 L, 319, 347, 3tH, 385, 448 f., 473. Side 7 af 20

8 - Jens, Rødslet II , 134, , 352, 375, - Niels II 27,29, 113, 130, 152, 155, , 389, Peder II Laurids II 119. Gøtesen, Peder II Margrete II 448. Gøye, Axel I Niels II 134. Falk, Bratskov I 39, II 113, 184 f., 283 f., 288, 292, - Severin II 202, 371, 384, , , 1358, 1378, 415 ff., 422, 4G6, Glob, Niels, Bisp II 395, Godsen, Anna K. II 86. Falk, Hvidkilde Il Else K. II 446 (se Statlænder). - Henrik I Jens, Præst I 23 f., 201, II 14, 16 f., 22, 25, 31, 48 f., - Ide II 29, , f., Margrete II Jens J. II 86, 96, 440. Haagensen, se Hagen. - Jens S., Præst II 85. Haar, Anne II 404. Goicke, Carsten, II 263. Hachild, Conrad I 181, II 199 f. - Niels, Degn II 51, 263. Hagen, Frederik II 86. Goldschmidt, Digter I 185, 212, II Mette II 65, 86. Gorgius, H., Læge I 203. Hald, L. P., Skoleholder Il Gottlieb, K, Præst I 201. Hamborg, joh. II 374. Graa, Niels II 15. Hammer. Chr., Kapellan II 60, 92. Grabow, H. R. II 59, 64, Sara I Jørgen II 64. Hr. Hans, Præst II 258. Green, Familien II 142 f. Hansdatter, Ingeborg M. I C. H. I 266, II 202, Tilf. Hansen Erland, se Dyssel. - Enok, Degn II 143, Euphemia II Øllegaard II Hans, Skoleholder II 272, 333. Gregersen, G., Præst II 90, H. J., Præst I 201. Griis, Familien II 132, 205, H. P. H., Fysikus II Anne II Jens, Kunstsmed II Anders II J. P., Skoleholder II Bagge I 249 f., II Niels II Else II Peder II 178, 213, Kirsten II 293, Povl II Niels I 250, 257, II Vogn, Herredsfoged I 221, II 76, 78, Palle II 133. Hansted, C. A. E., Læge I Per, Præst II R. S., Præst I 202. Grubbe, Jørgen II 351, 377. Hardenberg, Edel II 128. Grøn, Eline II 154. Hartvigsen, Bendix II Peder II 154, Ove, Ritm. I 295, II Peder, Præst II 280. Has, jens II 524. Grønbeck, Tolder i Varde II, Tilføjelser. Hasselbalch, Barth. I 77, 116, 136, 139, II 203, 267, - Anders, Forpagter II , 371, 389, Tilføjelser. Grønborg, Lars, Skoleholder II B., Udholm II 391. Grønborg-Petersen, Skoleholder II Charlotte A. II 459. Guldborg, Max Il H. T. II 203. Hr. Gundi, Præst II N. S., Herredsfoged I 234. Gyldenstjærne, Anne II 14, 27, 29, 152, 155, Severin I 182, II Elisabeth I 249. Hastrup, Familien Il 456 ff. - Erik II Mads li 202, 230, 1326, Gabriel II 109, 149, 275, C. A. J., Herredsfoged I Henrik I 75, 94, 149, II 508, 519, 521, 524, Madame II 119, Knud I 260. Haue, N. C. C., Skoleholder II Morrids II 14. Hauerslev, C., Skoleholder Il 108, 126. Side 8 af 20

9 - J. C., Skoleholder Il 126, N. C., Skoleholder II S. N. I 175. Haugaard, Dorte II Jesper P. II 512, Ove J. II 132, 305, Ove P. II 514. Hauge-Petersen, Skoleholder II 332. Hedegaard, Chr., Skoleholder II 106. Hegermann-Lindencrone I 268. Heinsvig, Frants, Degn II 47. Helboe, And., Præst II 243. Helmich, Ulr. Il 39. Hemmer, Georg I 147, II 433. Hemmet, Karen II 243. Henckel, M. Th. II 300. Henrik, Bisp I Overabbed I 40. Henriksen, J. H., Kapellan II Jordan I 100, II 8, 10, 32, 36, 43, 45, Niels, Herredsfoged II 205. Hertel, H. V., Præst II R. W., Kapellan II 97. Hessel, jacob II Johanne M. II 447. Hillerup, N. F. I 27, 29. Himmelstrup, Red. II 142. Hintzholm, Christine I 233. Hjermann, Anna II 85. Hjerrild, Henr. II Niels Ibsen li Sofie II 437. Hjersing, Ridefoged II 452. Hjetting, Sofie II 54. Hjortdal, And., Købmand l 175, II 296, Maren I 176. Hjøring, And., Præst Il 211. Hoff, J. P. II L. V. II 300. Holck, Hans I 75, II 507 f., 524, Margrete II 349. Holm, Anne M. II H., i Nakskov II H., Konsul II 460. Holm Jakob, Bisp Jakob, Præst I 100, 290, II 101, 197, 226, 238, 24! 1, 261, 268, 305, 485, Tilføjelser. - Jakob, Præst i Jerslev II Johanne Il Kirsten II 60, Lars, Præst II 88, Maren II 47. Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard - Mette II Ole Ped. Il Peder L. II 289, P. L., Kapt. II 459. Holmberg, Jeanette M II Svend Il 266. Hohnsted, Kancelliraad II 49. Holst, Tolder I H. C. II Johanne Il Peder, Ridefoged II 76. Holstein, Konferensraad II 49. Holt, O. C., Købmand II 200. Honnens, Generalmajor I 268. Hop, Familien II Mads I 100, II 164, 216. Horne, Jørgen, Degn I 180, II 356, 495, 501. Hortulan J. P., Degn II 228, Johanne M. II 263. Hostrup, P., Degn II 88, 263, Kirstine M. II 503. Husted, Ped. I 231. Hvas, jens I 40. Hvide, Anders I 1. - Johanne Justdtr. II Peder Stigsøn II 343. Hviid, Byfoged II Anne M. Il Lars Il 181, 201, 454 ff. - Oline C. II 455. Hvitebrot, Nic., Ridder II 342. Hwal, Jens II 154. Hygum, J. L., Degn II 16, M. J., Præst Il 79. Hylleborg, Frue II 159. Høeg, Ped., Herredsfoged I 233, II 101, Tilføjelser. - Søren, Herredsfoged I 232. Høg, And., Prior I Ejler II Jens II 113, Just II 181 f. - Marie I Tage I 187. Høgh, Claus, Købmand II Ingeborg II 60, Jens, Præst II 60, 85, 94, Tilføjelser. Høst, Forvalter II 401. Høyer, Anne M. II 47. Høer-Petersen, Elfrida II 332. Hr. Ib (Jep), Præst II 176, 240. Ibsdatter, Birgitte II 43, 60. Ibsøn, Anders Il 205. Side 9 af 20

10 - Enevold I 19, II Jens II Morten, Præst II Morten, Vedsted II 512 ff. Ifversen, Birgitte II Niels, Præst II 138, Niels, Hejselt II Peder, Hammelmose II 138, 142 f. - Peder, Burholt II 103, 142. Ingstrup, Andreas II 134, Jakob Th. II 15. Irgens, Amalie II 257. Iversen, Katrine II 88. Jacobæus, H. I 108, 184, II 289. Jakobsen, Chr., Kapellan II Chr., Skolem. II Chr., Skoleholder II H. Postm. I Jakob Il Jens, Norge II 426 f. - Jens, Emissær II Otto, Præst II 80, Otto, Forpagter II S. C., Skoleholder II Vogn II Willum, Skoleholder II 201. Jansen, Familien II Biskop II Anne II 331 f. - Anna M. II B. S. II C. A. E., Præst Il C. F., Præst I C. P., Ski, II Frederikke II H. P., Præst Il 107, 256, H. P., Købmand Il 107, Harriet II Kirstine M. II 256, Lucie Grete, II 506. Jelstrup, Jacob, Præst II 260. Jensdatter, Dortea M. II Karen II 493. Jensen, Albret II 15, 436 tf. - Anders II A. K., Skoleholder II Chr., Skoleholder II Chr. II Dan II Erik, Skoleholder II Hans, Præst II J. N. II J. S. II Knud II Lars, Sognefoged I 9. - Lars, Strandfoged I L. K., Skoleholder II 27l. - Laurids, Raadmand II Mads II Morten, Forpagter II Morten, Hesteskjærer I Niels (Manstrup) II 436, - Niels, Blokhus II Niels, Hæstrup II Niels, Skoleholder II Nis II Peder II Poul II 73 f. - P. C., Skoleholder II Simon II Søren II Thomas II Th., Lemmergård II Thøger I Ture II 414. Jeppe, Bisp II 24, 843. Jepsen, Prokurator II J. C., Skoleholder II 272. Jermin, H. I 130, II 371 f. Jernstorp, J. V. I 296. Jespersen, Anne K. II Bente H. II Henrik, Præst II 251 f. - Jens II Niels, Dr. Il 430. Jessen, Geolog II 4. Jetsmark, Familien II Anne II Chr. L.. Degn II J. J., Præst II Johanne, Fru II 149. Jonsen, Familien II Ludv., Præst I 200, 290, II 80, 92 f. Jostsøn, L., Præst II 515. Juel, Chr. Degn II Herman II Jens II 29, 113, Karen II Katrine M. I 66, II 8 f., 31., 30, 41, L. P. Kapellan II Math. II N. L., Kapellan II 92. Jungersen, P., Præst I 201. Juul, Axel I 49, 255 f. Side 10 af 20

11 - Baron II Elisabeth II Sofie C. II Jakob, Købmand II 88. Jørgensdatter, Birte I 182. Jørgensen. Chr., Forv. II 64, 197, Hans, Legatstifter II Hans, Student II Rasmus, Byfoged II 249. Kaarsberg, Hans, Præst II 515 f. Kaas, Anne Il Bjørn II 131, 149, 170, Bodil II Christoffer II Dorte II Gjord II Jens II Johanne II Mogens I 260, II 24, 181, 281, 303, Niels II Niels, Skoleholder II 58, 105. Kaasgaard, C. N., Degn II 263. v. Kahlen, Oberstl. I 295. Kalf, Edel II 29, 110, 340. Kall, Emmy C. Il Marie A. II 498. Kampmann, Henr., Præst II 135, Maren II 135. Kannewurff, Præst II Karen, Fru II 150, 160. Kaufmann, Henriette II 257. Keller, C. F. II 55 f., 458 f. - Martha M. C. II 107. Kemph, Benj. II 104. Kiep, Maren II 248. Kingorn, Alexander I Kirsten, Fru, Lundbæk II Fru, Lundergaard II 417. Kirt, Jakob II 342. Kjeldgaard, Jens, Forv. II Niels, Aalegaard II 452. Kjeldsdatter, Margrete II 135, 198. Kjeldsen, Chr. II 365 f. Karen M. II Niels, Herredsskriver I 236, II 163 f. Kjær, Fabrikant I 6. - Anders, Foged II 219, 330, Frederik (Kjærskjold) I 23, 40, 100, 147, II 43, 45 f., 122, 134, 138, 164, 352, 380, 389, Niels, Skoleholder II Niels, Degn II 329, 331. Kjærsgaard, Maren II 263. Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Kjærulf, Familien I 208, 220, II 204, 207, Anders, Fogedgård II Anders, Bjørnsholm II 210, 214, 370, Anders, Vadumtorp II Anders, Hune II 260, Anna H. II Bertel, Hune II Bertel, Aslund I 243, Else II Gjertrud Kirstine II Gjertrud Larsdtr. II 364, Hippolyta II Inger II Lars Ped. II 207, 209 f., 364, Laurids II Maren II Tilføjelser. - Mette II Morten, Ø.-Halne II 207, 210f., Morten, Birket I 221, II 164, Niels, Hune II Niels, Hjøring II Niels, Odden II Peder, Bedholm II Peder, Albæk II Peder, Hvilshøj II Sten, Præst II Søren, Halkjær II 446. Klein, H. W., Byfoged I Peder, Degn II 105. Klement, Skipper (se Andersen). Klingenberg, Anne K. I 179. Klitgaard, Familien I Chr. Fr. II 372, J. C. B., Købmand I 114, 116, 119, 137, 166, 182, 267, II 287, 290, N. B., Kmb. I 182. Klode, Anne Joh. II 270. Klog, Familien I 295. Knabe, Anna M. II 86. Knop, Frederik, Mag. II 95. Knud den Hellige I 35, 240, II 21. Knudsen, Anders, Norge I Chr., Købmand I Chr., Norge I Erik II Johan II Peder II 115, Thomas, Student II 84. Knyphof, Klaus I 244. Koch, Jens, Student II V. C. H., Præst II 498. Koefoed, Familien II 89 f. Side 11 af 20

12 - Andreas A., Præst II 19, 89, Anna II Ivar H. II Mads II til Bjørum II 135. Kofoed, Hedvig II 219, 448. Kold, Jens II 88. Kolding, G., Herredsskriver I H. C. I 238, Il 16. Kopp, Henr., Præst II 7, 22 f., 86 f. - Marie A. II 87. Korsgaard se Kaasgaard. Krabbe, Anne II Birgitte II Chr., Præst I 200, II 175 f., 226, 240, Dorte, I 75, II 15H, 382, 508, 519, 521, 523, 525, Gregers Il 188 f. - Helvig II Ingeborg Il Karen II Karine II Oluf II 102. Krag, Anders, Birkedm. II Hans, Herredsskriver l H., Præst l Jens, Bisp Il Maren Il 292 f. - Marie II Niels II Vogn (Kid) II 190, 292. Krarup, H., Præst I 202, Krat, Jens II Peder, Købmand I 179 f., II 321, 347, 449. Kristoffer se Christoffer. Kroermand, Jens II Søren II 166. Krog, Ped., Skoleholder II 330. Krogh, S. P., Skoleholder II 506. Krognos, Mourids I 49, II 14, 27, 152. Krogsbølle, Ivar, Bager Il 267. Krogstrup, H. F., Præst II 252. Krøyer, Edv. W. II 90. Krøymann, Henrik I 14. Krumpen, Styge I 40, 249. Kruse, Bodil Il Enevold Il Jørgen I Kai, Norge II Maren II 403. Kruuse, Karen J. II 89, Laurids, Balle I 194, II 152, 167, 170, 179, 346, 348, 350, 368, 385, 388 f., M. P., Præst II 89. Kuch, Helmer I 296. Kukuk, Casper I 296. Kusk, Jens Madsen Il Lars Chr. I 132. Kuur, Talcke II 104. Kvorup, Soren, Købmand I 175, II 216. Lange, Anne II Gunde l 145, Jens, Herredsfoged I Joakim II I 90, II 30G, Kjeld I 264, II 232. Langgaard, Andr., Præst II 252. Landt, Anne D. l 296. Larsen, Chr., Købmand II Chr., Skolelærer Il 108, 272, Jens l 180, II Knud P. II L. C., Skolelærer Il Poul, Forpagter I 100, II Th., Vejmester I 233. Lassen, Chr., Herredsfoged II Chr., Kancelliraad Il Jens, Landsdom. I 100, II 24, 37, 43, 46, 63, 82 f., 115, Kirsten II 199. Laurids, Raadmand 11 80, 82 f. - Niels, Langholt I N. V. Herredsfoged I 210, Peder, Kapellan II Thøger I 18, W., Bureauchef II 437. Hr. Laurids, Præst II 325. Lauridsdtr., Ingeborg II Karen (Wejle) II 58, 60, 73 f., 120. Lauridsen, Niels, Kapellan II 60, Chr., Skaarupgård I Niels, Herredsfoged I 257. Laursdtr., Inger II 214. Laursen, Anders, Ridefoged II Laurs, Selvejer, I 99, 227, II 163 f., Laurs, Vestrup Il 194 f. - Otto II 216 f. - Th., Aalborg I 168, II Vill., Selvejer I 99, II 164. Lavrentz, Mette M. II 495. Lederthoug, Laur., Købmand II Mette B. Il 453. Legind, Skolelærer II 107. Lelius, Frederik II 63 f., se Lælius. Lemmergaard, Dyrlæge II 122. Side 12 af 20

13 Lemvig, Familien II Svend, Præst II 81, 327, 470, 480 ff. Leppel, Ritmester I 296. Lerche, Ped., Landsd. II 465. Lind, Ole, Degn II 381, 502. Lindenow, Hans II 14, 152,281, 303, Ide II 118, 281, 303 f., 313, Sofie Amalie Il Tilføjelser. Lindhartsen, Anna II 272. Lonow, Lunow, Heyderick II 149, 342. Loutrup, Betler I 85. Ludvig, Kaptejn I 295, Il 361. Lund, F. V., Præst I H. H., Herredsskriver I Ingeborg II 51 f. - J., Skolelærer J., Saltumgård II J., Kjettrup II Johanne Il Jørgen, Kapellan , Melchior, Skoleholder II Niels, Vestrup II 199, Peter, Læge , 326, Rasmus, Præst Il Svend, Købmand I 176, II 52, Troels, Prof. I 46. Lunding, C. M. II 383. Lunge, Ide II Jørgen, Odden I 75, II 179, 351, 353, 398, 524 f., Kirsten II 382, Margrete II Ove I 40, II 410. Lunøe, Hedvig II 494. Luxdorph, Bolle II 476. Lycke, Kirstine II 456. v. d. Lyhe II 401. Lyhne, Langeslund II 289. Lykke, Erik I 75, II 44, 113, 156, 508, Helle Dorte II Henrik II Kaj I Niels I 289. Lyngberg, Chr., Skolelærer II 270. Lyngbye, Landmaaler I 68. Lælius, Frederik II se Lelius. - Morten II Mouritz K., Kapellan II 95, Tilføjelser. Løchte, J. C. C. II J. K., Præst I 28, II 19, 90. Lønstrup, L. C., Skoleholder II 256, 270. Maaes, Joachim II 107. Madsen, Anders, Herredsfoged I Bent, Kirkeejer li Chr., Selvejer I Jørgen, Saltumgård II Laurids, Linderumgård II M. P., Kapellan II Niels, Aalborg Il Reimert, Præst Il 80, 102. v. Mangelsen, Otto, Oberstl. Il 427. Margrete, Dronning II 13, 152. Markusdatter, Ide M. Il 387. Marsvin, Else II 115, 118. Mathiesen, Familien fra Kjet-trupgård II Bertel, Aalborg Il Joh. Fr., Kjettrup I 181, II 10, 33, 40, 51, 122, Ole, Præst II Sofie Kathr. II 121. Mathisdatter, Kathr. II 446. Mejer, Hans, Kapellan II 241, Samuel I 288. Mejlstrup P. II 462. Meyer, Simon, Birked. I 147, II 443. Meyercrone, Henning I 18. Michelsen, F. J., Læge I 203, II 90. MilIing, Familien II N. S., Præst II 266, 453. Mogensen, Th., Degn II 244, 262. Mollerup, Hans I 234. Moltke, Amtmand I 133. Mondelov i Kaas Il 353. Hr. Morten, Kapellan I 93, Il 91. Mortensen se Wedsted. - Chr., Ridefoged II 513 ff. - Gjerløf, Prior II 24, Jakob, Bankdirekt. II Jens, Ridefoged II 513 ff. - Jep, II 512 ff. - Peder, Ridefoged II 75 f. Moth, Knud, Læge II 141. Munch, Chr. II 234, Ide C. M. II Knud, Præst I Søren A., Præst II 220. Munk, Adolf, Skoleholder II Chr., Kovstrup II Iver II Jakob I Jens Madsen II 167, Jens Vognsen II 191, 242, 292. Mogens I Peder, Admiral I 9, 194, 220, II 131, 349, 392, Pernille II 14. Side 13 af 20

14 Mygind, Sara I 230. Müller, Sev. L. II Sofus II 223. Münster, Major II O. F. H., Præst I Oluf, Herredsskriver I 238, II Til-føjelser. Møller, Familien fra Tranum II 453 f. - Birgitte I 179, Chr., Saltumgård I 132, 138, II C. C., Skoleholder Il C. E. II D. P. II Erik, Købmand II Ferd., Skoleholder Ir Frederik, Forpagter II Hanne S. II Henrik, Rentem. II 341, Jørgen II 454 f. - J. G., Præst II J. P. Il Joachimine D. F. II Karen II Lars, Arendal I Lars, Ingstrup II Lars, Saltumgård II 197, 216 f. M. M. II 391, 458 f. - Niels, Købmand I N. C. Præst, II N. W., Birkedm. I 14, II Ove N. II 157, 161, Peder, Hune II Peder, Virtuos II P. J. II Søren, Kapellan I 271. Mørch, Legatstifter II Olivia II Familien, Saltumgård II Anders I 219, II 112, 183, Bodil II 207, 209 f., Christen II Hans, Herredsfoged I 219 ff., II 112, 183, 206, Inger I 221, II 207, 209, Jens II 204, Lars I 220, II 204f., 350, Margrete, Bedholm II Margrete, Saltum II Niels I 10, II Niels, Præst I 200, II 72, Vogn, Herredsfoged li 207, se Hansen. v. Møsting, C. G. I 67, II 8f., 46. Nansen, A. F. II 270. Nedergaard, N. N., Skoleholder II 273. Neergaard, Oberst I 268. Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Nellemann, Rasmus II Niels, Bisp II 240. Nielsdatter, Maren, Randers II Mette M., Legatstift. II 233. Nielsen (se Børglum) I 229 f. - Chr., Herredsfoged I 221 ff., 236, II Chr. Borup Il Clemen, Legatstifter II Hans, Præst II Jens, Mølgård II 295 f. - Jens, Blokhus II 287, Jens, Norge II Jens, Delefg, II 75, Jens, Prior I Jørgen, Selvejer II Jørgen Nergaard II Kjeld, Præst II Kjeld, Selvejer II Lars, Toftegård II Laurids, Kapellan II 60, 92, Laust, Drustrup I Morten, Skoleholder II Niels, Skoleholder II Niels, Holstebro II Oluf, Arkivar II Peder, Selvejer II 163 f., Peder, Borup II Peder, Student II Peder, Præst II Peder, Vestrup II 134 f., 198f. - Svend II Søren, Vestrup I 287, II 185 ff., Søren, Borup II 38. v. Niendal, Johanne F. I 230. Nissen, N., Landsdom. I 52. Nors, Julius M. II 89, 221. Nygaard, P. N. II 367. Nørgaard, A. C., Selvejer II Anne D.. Vestrup II J. J., Kirkeejer II 230, 326. Nørholm, Chr. P., Præst II Ped. J., Præst II 493. Obel, VilIerup II Anine II Holger A. B., Præst II Jørgen Fr., Legatstifter, II Ole Fr., Præst I 201, II P. A., Præst I P. F., Præst I 201, Therese II 467. v. Obenhausen, Familien II Anna A. II 445. Side 14 af 20

15 - H. C. I 147 ff., II 225, 356, 384, 393, 442 ff. - Otto, I 91, 296, II 356, 393. Hr. Olaf, Præst I 199, II 240. Oldeland, Otte II 520. Hr. Ole, Præst II 239, 325. Olesen, A., Kirkeejer II 230, 326. Olsen, Jens, Skoleholder II 105, M. C. J., Læge I Niels, Kapellan II 97. Olsdorff, Peder, Præst II 242, 246. Hr. Oluf, Præst I 199, II 240. Olufsdatter, Mette II 46.4, 475 ff. Olufsen, Prof. I 128. Oringe, Kirsten II 213, Lisbeth II 214. Orning, Familien II Johan, Major II Jørgen II 415 f. - Vil II 291. Orre, Arvid, Præst II 198. Ottesdatter, Anne II 83 f. - Anne M. II Maren II 48. Ottesen, Jakob, Præst I 17 f., 20 ff., 56 f., 201, II 14, 17, 31, 59, 72, 80 ff., 92 ff., 101, 124, 246 f., 481 ff., 500, Tilf. - Sten Il 81. Ottosen, Hans, Forpagter Il 445. OttoIl 429. Ovesen, Hans, Præst II Lars Il Pahl, Joh., Degn II 250. Hr. Palle, Pr, II 325. Hr. Palne, Præst II 71. Palnessøn, Niels Il 169. Paludan, Præst i Hellevad II Familien II Hans, Præst I 200, 291, II 79, 93, 463, 468, Kjeld II 445. Pank, Peder, Byfoged II 246. Panum, Godsforv. II 528. Parsberg, Enevold II Ingeborg II 373, Mandrup II 76. Peder, Bisp II 14. Pedersdatter, Anne II Anne II Birte II 200, Else II Inger (SeIgensen) II Karen II Maren (SeIgensen) II Maren, Vestrup II 188 ff., 193 ff. Pedersen se Haugaard. Pedersen se Krat. - Benjamin, Degn II Chr. i Aalborg Il Clemen, Stagsted II Hans, Kapellan, se Saltum. - Hans,»Doktore«II Jens, Kraghede II Jørgen, Donsted Il Knud, Degn, Herredsskriver I 228, 236 f., II Mathias, Herredsfoged I Niels, Røgelhede II Niels, Gjærum II N. C., Skoleholder II Poul, Præst II Rasmus II S. C., Skoleholder II Selgen II Søren, Snarup II Søren, Saltumgård I 221, 196, 209 ff. - Thomas, Ridefoged I Thor, Kapellan II 31, 93, Tilf. - Vogn, Herredsskriver I 236, II 208. Petersen-Magnus, Prof. II 222, Marius Il 56. Petri, Julie II 257. Picher, Jakob, Skagen II 216. Pilgaard, Ant., Skoleholder II J. L., Skoleholder II 107. Pind, C. C. II 199. Pio, Kaptejn II Jean, Prof., II Laura Il Louis II 497. Piper, Joh. P Platt, Casper II 296. v. Plessen, C. L. II 439. Podbusk, Erik II 128. Predbjørn Il 161. Popp, Familien I J. A., Skoleholder II Maren II 480. Poulsen, Benedikte II 201, 370. de Poulsen, Jens II Jakob, Aalborg II Jak. Nik., Skoleholder II 88, Juliane A. II Jørgen, Aalborg II 477, Mads, Borgm. Il M. C. L., Læge I Niels (Børglum) I 175, 229, II 137, 65, 178, Side 15 af 20

16 - Peder, Præst II 17, 60, 87, Poul, Degn II Søren, Østrup I Tøger, Præst 173, 226, 233, 241. Povisk, Otto I 290. Preuss, Dorte K. (Møller) I 233, II Tilføjelser. - H. J., Herredsfoged I 233, II Tilf. Pus, Niels, Præst II 474 f. Putkammer, Oberst I 290. Rabucher, Simon I 296. Rafft, Peder, Degn II 102. Rafn, Præst i Volstrup li Nik., Prof. II 365. Ramel, Henrik I 13, 143 f. Rantzau, Elisabet II Frantz II Frederik I 13, Henrik II Johan I 252 f. - Margrete II 156, 170, 302, 34G, 348, 375. Hr. Rasmus paa Sejrø II 325. Rasmussen, Anders, Degn II A. H., Justitsraad I 266, II 357, 367 f., 370 f., 375, 378, 389 f. - L. C., Skoleholder II 267, Mads, Ridefoged I Søren, Tolder II Tyge, Præst II 258 f. Raunsdorff, Oberst I 287. Reenberg, Peder, Præst II 83 f., 486. Reedtz, Chr. I 18 ff. - Frederik II Holger I 18 f., Karen I 18 f., Peder I 19, Peiter II Sofie II 501. Reinert, Marie M. II 71. Rendbæk, A. J., Skoleholder II N. C. II 204. Resen, Hans, Bisp II 480, 515. Rettmeyer, Mariane E. A. L. II 91. v. Rheder, V. L. II 445. Rhuus, Laurids, Præst II 243 ff. - Niels, Præst II 243, 245. Riber, Chr., Bisp II 78 f. Richard, Chr., Digter I 46. Rieper, J. P. F., Herredsfoged I 236. Riidtzer, Ritm. II 366. Riismand, Jens II 115. Robson, Rhalf, Kaptejn I 190. Rod, J. P. II 369. Rodsten, Else Kath. II Jens II 149, 340. Roed, Peder L. II 199. Roggen, Zakarias, Kaptejn 295, II 360 ff. Rosenkilde, Familien II 265 f. Rosenkrantz, Baron II Birgitte II Helle H. II Henrik I Holger I 250, II Holger, Oberst II Iver II 150, Kirsten I 264, II Oluf II Otto Chrf. II 179, 351, 353. Rotfeld, Elisabet II Knud II Margrete II 508, Niels Ingv. II Niels Jensen I 40 f., II Ove I 241. Rud, Birgitte II 434. Rup, Præst i Gjerlev II 495. Rus, Familien I Ellen II Peder, Herredsfoged I 219, 244, II 341. Ryberg, Sofie H. II 200. Ræfshoved, Anne II 263. Rød, Lave II Maren II Svend II 162 ff., 396 f., 463. Rørbye, Kaptejn II 277. Salicath, Harald, II J. C. I 31, II 391, 459 ff. Saltofte, J. J., Skoleholder II 271. Saltum, Ane II Hans Ped., Kapellan II 164, 167, 209, 212 f., 242, 208 f., Jens L. II 213. Sandberg, Henr. II 362, 433. Sartorius, Familien II Ide Sofie II Johannes, Degn II 471 f., 500. Saxild, G. C., Herredsfoged I 235, II 257. Scavenius, Peter II 365. Schalde, Johanne II 501. Schalstrup, Joakim II 368, 371, 374. Schandorff, Holg., Præst II 86. Scheel, H. J., Kaptejn I 296. Schellerup, Inger M. II 266. Schibby, I. H., Præst II 266. Schleisner, G. E. V., Læge I 204. Side 16 af 20

17 Schmeisfer, Ida C. II 262. Schmidt, Dorte M. II Tilf. - Erik K II Erik P. II 52, Tilføjelser. - Lene II 218. Schnack, Claudine M. II 496. Schott, John Finlasson I 100, 276, 291 ff., Jørgen Johansen I 175, II 296. Schou, Dortea M. II 91. Schougaard, Laurs And. II 263. Schrader, Mich. Brodt I 287. Schultze, Rud. I 296. Schumacher, Elisabet II 96. Schytte, Peder, Degn II Ytte Sofie II 104. Secher, A. J. M., Præst II 19 f Jakob Berg II V. A., Rigsarkivar II 91. Seefeld, Anne Sofie II 233, Dortea Barbara II Enevold, Viberg II Enevold Knudsen I. 91, II 365, HiIleborg II Iver I 91, II Jørgen I 228, 288, II Knud II 185 ff., 194 f., 209, 228, 233, 352 ff., 357, 365, 378, 384, 428 ff., 480, 500, Oluf II Otto II Peder II Sofie II 429. Seerup, Amtmand I 23. Segelcke, Præst II Købmand II 272. Sehested, Jens Th. II 113. Seidelin, Else, Joh. II 250. Selgensen, Peder, Herredsfoged I 99, 221, II 207f., 230, 258, Peder P., Herredsfoged II Familien II 207 ff. Sellenslev, Usle Joh. M. I 230. Silkemann, Anne M. II 105. Erik, Degn II 105. Siltmann, svensk Officer I 262. Simmelhag, Joh., Herredsfoged I 285. Simonsen, Familien, i Kaas II 492. Simon, Ravnstrup II TiIf. - Søren, Skoleholder II 125. Skadeland, Familien II 349. Skarpenberg, Joh. II 152. Skavbo, L. C., Student II 84. SkeeI, Abel I Albret I 12, II 111, 129, Anders II 117, Cath. Elisabet II Charlotte II 238, 437, Chr., VaIlø II 434f. - Chr. Jørgensen I 169, 285, Chr. Mogensen II Ide II 167, Ide Sofie II Ingeborg I 13, 194, II 75, 77, 131, Karine II Margrete I Mogens II 435, 437, Niels II Otto I 18 ff., 23, 25, 52, II 113, 167, 173, 230, 380, 398, 413, 434, 466, 468, 526. Skibsby, Skoleholder II 505. Skinkel, Povl II 416. Skolemester, Jens II Jørgen II 26S. - Søren II 330. Skram, Iver II Peder II 410 f., Herredsskriver, S. C., Herredsfoged II 207. Skræm, C. J., Kragerø II 263. Skytte, Knud, Præst II 325. Smalsted, Henr. II Otto II 342. Snedker, Lars J. II 216 ff. Snell, Helle Dortea II 447. Snæring, Frands II 384, 501. Soche, Thorkil II 297. Sommer, Familien II 53 f. Spang, T. K, Præst II 497. Speitzer, Mads II 447. Spend, Anne K. II 64. Spendrup, Ped. II 88. Spies, V., Herredsfoged I 234, II 378, Tilføjelser. Spormann, Christiane II 440. Sporon, Amtmand II 203. Staal, Joh. Fr. I 85. Stade, Chr. II 200 f., 399. Stampe, Henr., Præst I 100, II 15, 116, 133. v. Statlænder, Anne Kath. I 238, II 14, 16, 31, 4Sff., Familien II I J. M. K, Major II 49, 86, 366. Steen, Chr. II Mogens II 283 f. - Peder J. II 142. Steenfeldt, Familien II 219. Steinhart, Peiter I 296. Side 17 af 20

18 Stensgaard, Marie II 502. Stenum, Andr., Skoleholder II 505. v. d. Stem, Math., Kobberfører II 221. Stiil, Marie II 505. L. P., Skoleholder II 505 f. Straale, polsk Adel I 296. Strøm, H. H., VinhdI. I 230. Strømberg, M. F. C., Læge II 380. Styge, Niels, Bisp I 249, II 280. Styrche, Lorens, Oberst I 296, II 363. Stæhr, M. U., Skoleholder II 107. Suhr, Familien I 244. Svanekjær, Mette K. II 265 f. Svanholm, Hans II 371. Svend Estridsøn I 197. Svendsen, Claus, Købmand II Lars, Saltum II Morten, Degn II 124, 244. Svenningsen, Math., Skoleholder II 506. Syv, Peder II 400. Sølling, Mogens II Søren, Abbed I 40. Sørensdtr., Ane M., Legatstifter II Kirsten Il Maren II 481. Sørensen, Anders, Herredsskriver I 237, II 194 ff., 211 ff., Chr., Prokurator I 224, 228, II Chr. Vestrup II 183, Erik, Legatstift. II Hans, Borgm. II Hans, Skoleholder II Henrik, Hvorup Il 211, J. A., Præst I J. M., Skoleholder II Jens, Forpagter II 434f. - Jens, Nesgaard II J. F., Legatstift. II Lars, Saltumgaard II 211 ff. - Mads, Skoleholder II Peder, Saltumgaard II 211 ff. - Simon, Skoleholder II 107 f S. C., Lundergaard II Th., Lemmergaard II 117. Taarup, Th., Degn I 230. Tagesen, Henrik I 242. Tanche, H., Præst II Mette II 250. Terndrup, F. Ø., Skoleholder II 271. Thaarup, Anne II C. L. II 499. Therkildsen, Lars, Selvejer II 370. Thestrup, Familien II F., Biskop I 155, II 281, M., Degn II 32, Fr., Købmand II Maren I 181. Thiset, Arkivar II 224. Thisted, Th. C., Degn II 39, 80, 98. Thomas, Magister II 356. Thomsen, Bertel, V.-Halne II Chr., Degn II 99 f. - Jens, Lemmergaard II Jens, Toftegård II 309, Laurids, Skoleholder Il 82, 99, Mogens, Skoleholder II 262, Nikolai, Forpagter II Regitze, S. C. A. II Søren, Vestrup II 183, Th., Kringelhede II Th., Forpagter II 87. Thorlund, Familien II 266 ff. - Charlotte A. II V. B., Degn I 68, 135, II 203, 266 f., 374, 502. Thorlund-Rasmussen, V. B., Skoleholder II 107. Thorning, Familien II 493. A. P., Præst II 55, 201. H. P., Præst II 498. Thorsen, Lars, Hæstrupgård II 14. Thorup, A., Kapellan II 17, 96. Søren, Nibstrup II 251. Thorup se Thaarup. Thott, Fr., Kaptejn I 100, 375. Thuesen, Jakob se BrobyII 84, 100. Thun, Claus II 298. Thura, L., Børglum KI. I 24 ff., II Albert I Ingeborg Marie II Familien I L., Biskop II L., Præst I 176 f., II Margrete II 516. Thyboe, N. P. II 263. Hr. Thøger, Præst II 325. Thøgersen, Jens, Lindtorp 413 f. - Peder, Skoleholder II 331. Tillisch, C. F., Herredsfoged I 235. Titchen, Anna M. II 494. Toft, Lars, Løjtn. II 379, N. J., Skoleholder II 106. Toftegaard, Inger II 398. Tollisøn, Ingvor I 1. Tolstrup, L. M., Præst II 498. Torbensen, Mogens, Skr. II 16. Side 18 af 20

19 Tordsen, And. II 288. Jesper I 40. Torp, Peder, Borgm. II 211. Torstenson, General, I 258. Trane, Mads, Præst II 64, 318. Tranders, Jens Præst II 219. Trap, Johanne II 200. Troelsen, Mads, Aalborg II 494. Trolle, Holg. II 37, 196. Truelssøn, Th. II Torben II 169. Tune, Adjudant I 296. Turissøn, Jesper II 386. Tydell, Kirstine M. II 454. Tyge, Bisp I 198, II 240, 474. Tønnesen, Fr., Præst II H. B., Præst II 257. UlfeId, Corfits II 118. Ulfstand, Gregers II 129, 131, 149, 155 f. Unger, Helvig II 103. Urne, Chr. II Folmer II Margrete II Margrete Eriksd. I 295. Uttrup, Jens, A., Købmand I 174, 229, II 318. Vahl, Jens, Præst II 498. Vald, Lars P. II 53. Valdemar Sejr II Atterdag I 1, II 149, 169, 342. Valentinsen, Math. II 214. Valeur, Caspar II 496. VaupeIl, Vilh. II 230, 326, 458. Vejle, Familien II 73 - Claus Jørgensen II 76 - Jens I 221, 73 ff., Jørgen I 16 f., 200, II 58, 60, 73, Maren II Niels II 78. Vendel, Kathr. II 356. Venniksdtr., Maren II 481. Vernsdorph, C. V., Degn II 264 f. Vestenie, Agate II Elisabet II 402. Vestermark, P. A., Legatstift. II 66. Vestrup, Familien II 196 ff., 215 ff. Viborg, Prof. I 67 f. - Chr., Skolem. I N. N., Herredsfoged I 229 II 37. Villads (Nielsen), Tolder I 193. Vingaard, Anna II 216, se Win-gaard. Vognsen, Anne II 110, 129, Hans II Inger II Jakob II Jens Ped. II 24, 34, Jens, Ferslev II Jesper II Johan II Mette II 110, 129, 131, 149, Peder II 342. Vognsen, se Munk. Vogt, Frands And. I 187. Vorm, Emilie M. C. II 498. Vrensted, And. C. I 175. Væver, J. C.. Købmand II 295. Wagaard, Ide K. II 52. Wallenstein, General I 258. Wandel, H., Præst II 480. Wanning, Maren C II 499. Wedsted, Familien II 412 ff., 517, se Mortensen. - Chr. Th., Degn II H. A., Præst II Regitze II 502. Weidemann, Chr. II 480. Weise, J. B., Præst I 181, II Laurs Maler I Sofie Elisabeth I 181. Wendelin, Ludv. J., Oberst Wessel, Oberstløjtn. II Judithe T. II 262. v. Westen, Lovise C. II 97. Wibe, Familien II 102 f. Wibroe, Birte II 250, 320. Wichmand, P. S. II 372. Wiffert, Christenee II 160. Willumsdatter, Kirsten I 231. Willumsen, Mogens II 186. Wilsbech, Familien II 46 ff. - Erik Il Frederik, Præst II Ide II 46 ff., 66. Wilster, General I 26S. Wimmer, Prof. II 334, 463. Winde, Familien II 250 f. - Anna II Bertram II Chr., Degn II Hans, Præst I 2, 3G, 60, 201, 217, II 227, 250, 254, 319 f., Helene I Henrik II Jens, Degn I 180, Il 264, Laurids, Købmand II Niels, Præst I 201. II 485. Side 19 af 20

20 Wingaard, Mogens, Rektor II 355 ff. Winther, Anders, Forpagter I 148, II 437 f., Anna M. II Jens, Præst II 488. Wistisen, Søren, Skoleholder Il 332. With, Just J. II 393. Wittrup. C. M., Kapellan II 14, 85, 95, Tillæg. - L. C., Skoleholder II Mads II S. L., Skoleholder II 271. Wium, Christence I Thomas And. II 385. Woidemann, Byfoged II 447. Wolsdorf, Ole, Kapellan Il 259. Worm, Provstinde I 153, II O. Byfoged II Ole, Prof. II Peder. Præst I 27, 67, 69, 108, 135, 201, Il 28, 30, 40 f., 88 f., 96, 104, 116, 496, Petrea K. II Sofie K. II 89, 496. Worsøe, Præst II N. S., Farver II 488. Wrangel, Oberst I 261. Yde, Familien II 52 f. - Mathias I 178, Il 52 f Zeuthen, Markus, Degn Il 501. Zimmermann, Mikkel, Præst II 437. Zidsel II 15, 436 f., 438. Ægidius, Ped., Præst II 325. Ælnod I 35. Ølgod, Søren, Præst II 94, 102. Ølst, Niels I 179. Ørslev, Inger II 89. Ørum, Anders, Kaptejn II 360 Østergaard, Familien fra Lundergaard II 451 ff., - Christine M. II Jens II Jesper I 152, II 10, 33, 171, 201, 220, 255, 264, 451 ff., Mariane II 201. Ørn, Christen II 133. Side 20 af 20

Cai Rantzau #4000 Johan Rantzau #3 Christine Rantzau #2 Cai(Gotschalk) Rantzau #4

Cai Rantzau #4000 Johan Rantzau #3 Christine Rantzau #2 Cai(Gotschalk) Rantzau #4 1 jul 2004 Cai Rantzau #4000 født før 1270 død 1350 gift før 1290 Johan Rantzau #3 født eft 1290 død eft 1351 Christine Rantzau #2 født før 1270 død. gift før 1290 Cai(Gotschalk) Rantzau #4 født 1320?

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

Hovedbog over fattigunderstøttelse i Grønbæk-Svostrup Kommune 1896-1908. Navn Fornavn Note Sted Side Carl Johan Andersens

Hovedbog over fattigunderstøttelse i Grønbæk-Svostrup Kommune 1896-1908. Navn Fornavn Note Sted Side Carl Johan Andersens Side 98-99 eksisterer ikke. Skrivefejl ved sidenummerering. Andersen Carl Johan Andersens 90 enke Andersen Niels Lykke Andersens 125 enke Andersen Anders Rasmus Skrædder 108 Andersen Anders Theodor Retarderet

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Resultatliste. Klausie-løbet. 14 May 2008 Page 1 of 7

Resultatliste. Klausie-løbet. 14 May 2008 Page 1 of 7 Resultatliste Klausie-løbet 2008 14 May 2008 Page 1 of 7 10 Km Tid Nr Navn Post By Ald. MK Forening k 00:43:54 2E+03 Trine Andersen 7500 Holstebro 21 K 00:47:09 2E+03 Lena Bilberg 6950 Ringkøbing 17 K

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

Startnummer Distance Navn Tid Placering 12 10 km Asger Dalsgaard 00.32.05 1 111 10 km Lasse Tamberg 00.35.58 2 148 10 km Morten Kjær 00.37.

Startnummer Distance Navn Tid Placering 12 10 km Asger Dalsgaard 00.32.05 1 111 10 km Lasse Tamberg 00.35.58 2 148 10 km Morten Kjær 00.37. Startnummer Distance Navn Tid Placering 12 10 km Asger Dalsgaard 00.32.05 1 111 10 km Lasse Tamberg 00.35.58 2 148 10 km Morten Kjær 00.37.06 3 175 10 km Simon Skydt-Nielsen 00.37.08 4 122 10 km Mads Lamm

Læs mere

Leif Westhly Radioamatør Århus N. Arne Holm Radioamatør Sønderborg. Gert Rahbek Udengaard Radioamatør Skanderborg

Leif Westhly Radioamatør Århus N. Arne Holm Radioamatør Sønderborg. Gert Rahbek Udengaard Radioamatør Skanderborg (sende) 5P0CW Leif Westhly Århus N 5P0EC Arne Holm Sønderborg 5P0G Gert Rahbek Udengaard Skanderborg 5P0INT Christian Mikael Verholt København NV 5P0MF Frank Michael Garbelmann Randers SØ 5P0O Steen Rudberg

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Register over faldne i de slesvigske krige 1848-1864

Register over faldne i de slesvigske krige 1848-1864 i de slesvigske krige 1848-1864 Jeg har lavet et register til Exam. juris. Vilhelm Cohen's bøger om»krigene 1848-1864 og de faldnes Minde«, udgivet på Gads Forlag i 1865, men disse er opstillet i orden

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 )

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) Forord De gam!e fornavne Ud og Ude, som var atmindeuge i Nørre Djurs i 16 og i7-hundredtahet stammer fra det gamie fornavn Ugot)!at. Ugotus

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Indkvartering af danske soldater i 1940.

Indkvartering af danske soldater i 1940. Indkvartering af danske soldater i 940. Hvad der skete her på egnen, lige før 2. verdenskrig brød ud, er der ikke mange der husker, 72 år er gået siden da. I foråret 940, med krigen lurende lige om hjørnet,

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Efterkommere efter Frederik Christian RØMER Kobberstikker

Efterkommere efter Frederik Christian RØMER Kobberstikker Side 1 Frederik Christian RØMER Kobberstikker (f.18 Jun 1832-Edelsæde,Kølstrup sogn,b,fyn d.16 Nov 1921-N5,2,Frederiksberg) æf: Frederike Johanne ODEFEY (f.10 Feb 1832-Tönning,Slesvig-Holstein,Tyskland

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

GIV BOGEN BIND. Dansk forening for Bogbinds 25 års jubilæumsudstilling. Kunstindustrimuseet 3. december 2009-24. januar 2010

GIV BOGEN BIND. Dansk forening for Bogbinds 25 års jubilæumsudstilling. Kunstindustrimuseet 3. december 2009-24. januar 2010 GIV BOGEN BIND Dansk forening for Bogbinds 25 års jubilæumsudstilling Kunstindustrimuseet 3. december 2009-24. januar 2010 ISBN 978-87-993413-0-6 Dansk Forening for Bogbind i 25 år 1984-15. oktober - 2009

Læs mere

Mundtlig eksamensplan AVU - HF & VUC FYN Odense City Campus - Maj-juni 2015

Mundtlig eksamensplan AVU - HF & VUC FYN Odense City Campus - Maj-juni 2015 26-05-2015 9:00 Dansk som andetsprog, D 4Ad19j 10 0 M101,M102 Randi Charlotte Kleist Jytte Isakse Syd - 26-05-2015 9:00 Dansk, D 4DdS75j 12 0 U204,U205 Hanne Thøger Christensen Kent Banne Vest, 26-27-05-2015

Læs mere

Hvordan ser verden ud?

Hvordan ser verden ud? Peder Andersen, Ingrid Henriksen, Jørn Henrik Petersen og Henrik Zobbe (red.) Hvordan ser verden ud? 73 bidrag om økonomi, institutioner og værdier ^ Professor Niels Kærgård 70 år Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Folketeljing 1801 for 1917 Astafiord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1917 Astafiord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1917 Astafiord prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Læs mere

Velkommen I Det Kongelige Teater

Velkommen I Det Kongelige Teater Velkommen I Det Kongelige Teater Repertoire 2014 / 2015 Abonnement 4 Rosenborg / Skamling 11 Skuespil Erasmus Montanus 20 Romeo og Julie 22 Den som falder / Krapps sidste bånd 24 Koks i kulissen 26 Heksejagt

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere