Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07"

Transkript

1 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg Indekserne er scannet og bearbejdet i nov af Kenneth Konrad Knudsen. // Web: geneablog.kilokilokilo.dk Bemærk: Jeg har ikke scannet yderligere indhold fra bøgerne og kan derfor ikke sende det til dig. Bøgerne kan lånes via bibliotek.dk. Side 1 af 20

2 Indhold. Side Ingstrup Sogn... 1 Kjettrupgaard Kirken Kongetienden Offentlige Stiftelser Præsteembedet Degneembedet Skolerne Uddr. af Kirkebøgerne Præster Kapellaner Degne Skoleholdere og Skolelærere Hjermeslev Sogn Kirken Præsteembedet Degneembedet Skolen Skoleholdere Skolelærere Kongetienden Alstrup Sogn Kirken Præsteembedet Degneembedet Kongetienden Personer Saltum Sogn Vestrupgaard Saltumgaard Kirken Kongetienden Offentlige Stiftelser Præsteembedet Degneembedet Side Skolevæsenet Sognepræster Kapellaner Degne Skoleholdere Skolelærere Hune Sogn Kirken Kongetienden Præsteembedet Degneembedet Skolerne Skoleholdere og Skolelærere Mindesmærker fra Oldtiden Andre Optegnelser Offentlige Stiftelser Personer Jetsmark Sogn Lundergaard Kirken Kongetienden Offentlige Stiftelser Præsteembedet Degneembedet Skolevæsenet Sognepræster Kapellaner Degne Skoleholdere Skolelærere Aaby Sogn Rævkjærgaard Brovst Sogn (Røgel) Navneregister Side 2 af 20

3 Navneregister til I. og II. Del. Aabo, Jep, Lensmand I 193. Baare, S., Købmand I 180. Aakjær, Jens, Aastrup II 524. Bagge, Anne II 132 f., 402. Aalborg, Hans, Præst I 200, II Mads I 249, II 132 f. - Lars, Præst II Baggesdatter Else, II Niels, Præst I , II 79, 358, 412, 416, 464, Baggesen, Chr. I , 477 ff. Baggi, Laurids II Niels, Degn II 124. Balling, S., Præst II 52. Aassendrup, Th. II 14. Bamberg, H. L., Degn II 101. Abrahamsen, Chr. II 15, 103. Bang. Chr., Maler II 59. Adams, H. J. I Hans II 38. Albretsdatter, Anna II 437. vjens, Købmand II 158, 414. Alter, Mette M. II J. C. II 39. Ammitzbøll, L. T., Herredsfoged I 235. Banner, Anders II 128, 130, 275, 343, 353. Anders, Prior II Berithe II 109, 128, Præst, Ingstrup I 93, II Erik I 250, 256, II 22, Præst, Saltum II Frants II 275. Andersdatter, Birte II Karine II 156, Karen, Frue II 280, Magdalene II 109, Maren II Margrete II 381, 385, 524 f. Andersen, Anders, Østrup I Otto II 131, 149, Kapellan II Peder I Skoleholder II 474, 503. Bartholin, til Kaas II Anton, Skoleholder II 333. Basse, Familien II Bjørn, Lensmand I 16 ff., II 109, 149, Anne II Chr., Lundergård II Lars II Chr., Skagen, II 405 ff. - Marine II Chr., Selvejer II Niels II C.,Vadskjærgård II 24II. Bast, Marta II G. P., Skoleholder II 400. Bastholm, Chr. II Jens, Selvejer I 99, 222, II 292, 314, 360, 364, Gjertrud II 51, Klement (Skipper Klement) I 243 ff., II Maren II 51, - Lars, Bundg. I Niels II 50 f. - Lars, Gandrupg. II 82. Baumann, Lucie C. II Peder, Ridefoged II 75. Bay, C. F. II Præst II 204. Bech, Gert, Præst II Poul, Ridefoged I 214, II Johanne II Anne, Frue, E. Daas II Kirstine II Anne, Frue, P. Billesens II 150, Niels, Præst II Anne, Svend Røds, II Steen II 118, 281, 510. Ansgarsen, S. II 405. Becher, H., Præst II 229, 240. Antze, Anne M. I 238. Beck, Oberstløjtn. I 268 f. Arenfeldt, Jørgen II Christine A. II 126. v. Arenstorff, Augusta II 495. Bedsted Chr., Ridefoged II 94. v. Ascheberg, R. II 133. Beenfeldt, Oberst II 49. Aspach, Maren Pop II 219. Beeske, Peder I 250. Sixtus, Præst II 219. Begtrup, Erik, Præst II 499. Aulum, H., Præst II 495. Bejenborg, Didr. II 85. Side 3 af 20

4 Bejlegaard, Chr., Skoleholder II 265, Niels II 2G8. - Peder, Købmand II 268. Benjaminsdtr., Helle H. II 263. Bennich, Nicolaus II 29, 160, Bentzen, A II M. II M. P. II 13H, 391. Bentzon, Andrea J. O. II Jens W., Præst II 90. Benzon, Elisabeth II 225, Hans II 445 f. - Johanne M. II Niels II 188 ff., 195 f., Thøger II 446. Berg, And., Præst II 447, J. J., Kaptejn II 198. Berger, J. I 296. Bergh, Amtsforv. II 89. Bering, Birte I Mette K II Berlin, J., Købmand II Kirstine II 495. Berner, Elisabeth II 493. Bernt, Hans, Købmand I 89. Bernth, H., Ridefoged II 388, 446 Berregaard, Niels, Præst II 79 (se Bjerregaard). Berrien, tysk Officer I 270. Bertelsdtr., Maren II 455, 513 f. Bertelsen, Dorthea II 220. Bertelsen, J. C. C., Præst II Jeppe II Marie II Thomas II 210. Beyer. Hans, Mestermand II 409. Bhi, Familien II 79 f. - Else II 477, Jakob, Præst II 150, 184 f., Mette II 233, Peder II 244., - Søren, Præst I 200, II 4, 79, 112, 120, Thomas, Mag. II 64. Bielke, Dorthe II 133. Bilde, Sten II 31. Bildt, Blanceflor II Daniel II 128, 133, 426 f. - Jens II Kirsten II 424 ff. - Knud II 132 f., 205, Otto II 425. Bille, Hans II 117, Jens II Jørgen I 231, II 375, Karen I 288, II Kirsten II 434, 525 f. - Sidsel II 109, 149, 275. Biller, Matias I 296. Billesen, Per II 150, 160. Birch, Landinsp. II 350. Bircherod, J., Biskop II 30, 85 f., 101 f., 190, 233, 238, 200, 439 f., 517. Bisgaard, Thrine II 107. Bjerre, J. C., Herredsfoged I 235. Bjerregaard, Chr. II Enevold II Niels, Præst II 233 (se Berregaard). Bjerring, Christian M. II 527. Bjørn, Anders II Axel, Præst II 244 f. - Jep II Laurids, Præst II 240. Bleggraf, Peder, Præst II 388. Blicher, St. St. II 287. BIoch, Adam L., Præst II Frederik, Præst II Jens II Peder, Degn II 94. Block, Anne II Jens, Kapellan II 80, 92 f. Blusser, Peder II 404 ff. Bochhorst, Joh., Præst II 243, 240. Boelund, Hans I 178, II 218. Boesen, Emma II J. F., Præst II 257. Boncke, N. P. II 290. Bonde, Anders II Esge II 204. Bondorff, Familien II Birgitte M. II H. A., Præst I 180 II 401, 495, 498, V. F., Præst I 201, II 220, 252, 254, 327, 472, 475, 494. Bondrup, Familien I 175, 177 ff. - Anna II53. - Anne K. II Jens Sv., Købmand II 52, 198 f., 217 f., Kathrine II Lene M. II Maren II Svend And. I l82. - Svend Jensen, Købmand II 319, 321, Søren II 218. Borch, Overlærer II Marie, S. F. II 97. Side 4 af 20

5 Bornemann, Biskop I 18, 23, II 305, 485 f. - Joh. Ad. I 184, II Philip J. II 141. Borup, Peder II 488. Boye, A. E. II J. J., Præst II 91. Brahe, Helvig II 379, Otto II Sophie I 75, 153, II 351, 353, 373 f.. 382, 398, 416, 508, 515, 519, 521, 523 ff., Sten II 132, 156. Brahm, Præst II P. G. E., Skoleholder II 108. Brandstrup, Jordan II 39, Kirsten II 16, 102. Brandt, Anne II 241, Ingeborg II Johan II Margrete II 246. Brantzen, Hans II 117. Bredkjær, A. J., Præst I 200, II 476, 479. Bredstrup, Wolrath II 390. Brendstrup, K. A.L., Herredsfoged I 235. Brinck, H. H., Skoleholder II 126. Brinck-Seidelin I 28. Brix, Baltzer, Købmand I 182, Il 290, Chr. II Marie II Mogens, Købmand I 182, II 15, 139, 153, 289, 307, 389. Broby, J. Th., Degn II 84,100, 482 ff., 500. Brock, Familien II Lave II Niels, Præst II Søren II 493. Brockdorff, Gregorius II 427. Brockenhuus, Oberstl., I 291. Brockmann, Steen II Tilføjelse. Brommer, svensk Officer I 290 Brorson, Biskop, II 252, 254. Brun, Chr. Eriksen, Præst II Chr. Kn., Præst II Cidsel II Hans, Præst II Knud, Præst II 513, 517. Brunow, Borgm. II Maren II 313. Bruun, A. L. II L. Th., Præst II 91. Bruus, Inger M. II 267. Brüel, Jens I 51 f. Brykmann, A. II 449. Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Brøndlund, Familien I 180 ff. - Anne II Chr. II Johanne II 201, 220, Maren Jdtr. II 4!15, Maren Ndtr. II Mette M. II 220, Steffen II 220, 494. Brøndum, Anne II 138. Brønnum, Hans II 526 f. Brønsdorf, A. II Ped. II 119. v. Buchwald, Mette II Wolf, II 444. Budde, Familien II Dorte I 222, Il 285, 288, 307, 3513, 384, 428 f. - Godslev II 131, 307, 404, Ove I 19, II 181, 376. Budtz, Dorte II Kirstine II 264. Bugge, Hans II 442. Bøchler, Susanne S. II 91. Bødker, Matias II Valentin II 214. Børglum, Familien I 229 f. - Marie I Maren II Niels, Degn I 238, Børialsen, se Poul Andersen. - Carl Gustav, Konge I 261 f. Castberg, O. T. D., Læge I 204. Caspari, Th., Student II Cecilie, Fru II 170. Cholzonschy I 296. Christensdtr. Ane II Anne M II 197, 249. Christensen, Alb., Præst II Andr., Herredsskriver I Bertel, Købmand II Chr. I Erik I Jakob, Farver I Jakob, Købmand II Jens, Skoleholder II 105, 125; Skolelærer II Jes, Præst II Knud, Herredsfoged I 175, 200, 209, 227 ff., 285, 287, II 37, 114, 116, 122, 133, 181, 228, Strfgård I 170, Laust I 160, II Mads, Præst I 200, II 357, N. K. II N., Præst II 79. Side 5 af 20

6 - N., Selvejer I N. J., Skoleholder II O., Selvejer II O., Købmand II 454 ff. - Peder, Præst II 259 f. - Peder (Krat) I 179 f. - Peder II Peder, Forpagter II Poul l Søren II Svend, Degn II 124. Christian 1 II I 242 ff. - 3 I 248 ff., II 21 f., I 258, 260, 292, II I I I 184, II 400. Chr. Ludvig, Hertug II 432. Christoffer 1, I 75, II 507, 534. Christoffer 2, I af Bayern II 228, Greve I 247 ff. Chrysostomus, Ole, Bisp II 72, 239, 327. Claude (Claudi), Familien I Oberst I 90, 295, II 179, 228. Clausdtr., Johanne P. II 103. Clemmensen, M. II 527. Conee, Daniel I 296. Cortnummius, Just II 365. Cortsen, Oluf H., Præst II 256. Cuur, Joh., Præst II 86. Daa, Dorte II 188 ff., 430 f. - Hilleborg II 428. Dahl. Jul. II 372. Dahlerup, Overklitfoged I 70. Dam, N. C. S., Skoleholder II 273. Damkjær, J. R., Præst I 201. Dan, Jens Th. II 110, 131, 340, 343. Danielsen, Jørgen Byfgård I 230. Danithon, Kirstine Margr. II 510. Davidsen, Jørgen II 150, 160. v. Debitz, Ulrik II 10. Degn, Chr. II J. I 135 f. - Jakob II Jost II 34, 98. Deichmann, Kaptejn II Fr. Præst II Niels, Skoleholder II 269. Dietrichsen, Anna A II 494. Dietz, Martin, Degn II Tilføjelser. Djørup, Chr. Præst I 201. Doktor, Niels II 249. Dons, Bertel, Raadmand II 430, Dorn, P. Kaptejn II 37. Dorph, Anne C. I 233. Drammen, Ridefoged II 448. Drastrup H. N., Borgm. II 365. Drost, Ove II 400. Due, Bent I 18, Jørgen II Manderup II 281, 303. Duus, Oluf I 250. Dyre, Hans II Jens I Klavs I 255, II 75. Dyrskjøt, Lars I Peder I 243, II 309, 511 f. Dyssel, Familien II 441 f. - A. C., I 100, 148, II 133, 326, Ejler, Præst II 24, 26, 133, 164, 180, 352, Erland, Præst II 177, 213, 241 ff. 258, 324. Dytschou, Jens II Eberstein, Margrete II Valdemar II Ejler, Hr., Præst II 325. Ejlersgaard, Jens, Købmand II 217. Ekkelund, Karen II 269. Emmiksen, Erik, Herredsfoged I 231 f., II Inger K. I Johan II Niels, Herredsfoged I 231. Enevoldsdatter, Karen II 438. Engesgaard, Elisabeth II Jens, Skoleholder II 105, 125, 330. Erik Menved I af Pommern II 155. Eriksen, Emmik I 232 II Laurids, Degn II Jakob, Skoleholder II Peder C., Skoleholder II 504. Ersted, Vilh., Skoleholder II 106. Ertmand, Frands, Købmand II 421. Ertmann, Johan, Købmand II 524. Esgesen, IIfar II 204. Eskelsen, Niels II 343. Estridsen, Svend II 225. Estrup, Peder II 217. Etzmark, Anna K. II 495. Faarup, N., Degn II 399. Falk, J., Kvarterm. II 96. Falkenskjold (se Dyssel) II 441. v. Falkenstein, General I 269. Side 6 af 20

7 Fanøe, C., Degn I 238, - H., Herredsskriver I 238. Feilcke, Sofie I 238. Ferslev, Chr. II 493. Fibiger, C. F., Præst 1 201, II 89, 495. Fibiger, Fru II 40 f. Fiil, L., Præst II 517. Find, Chr., Degn II Chr. II Ingeborg II Jens II Niels, Skoleholder II 101, 106. Fog, Niels, Præst II 325. ' - Rasmus, Præst II 325. Fos, Adam, Ritm. I 187. Foss, M., Biskop I 52, II 118, 245, 314, 355. Frandsen, Vogn, Skoleholder II 267. Frausing, Chr., Ridefoged I 146 ff., II 387, 443. Fredberg, Niels II 292. Frederik 1 I 39 f., 242 ff. - 3 I 19, 22, 261, I I I 184. Frederiksen, P., Birked. II 218. Freytag, tysk Officer I 270. Friis, Prokurator II Anders II Dorte II 413, Erik II 410 ff. - Frederik II Godske N. II , Godske P. II 403 f., Henrik II 410 ff. - Iver II Jacob, Bisp II Karen II 190 ff., 365, 428 ff. - Kirstine II 109, Laurids II Laurids G. II 413, 416 ff. - Laurids P. II 403, 409, Laurids til Geresvik II Lønborg I Mette II 433, Niels "gamle" II Niels, Lundergård I 261, 279, 283 f., II 165, 184 f., 228, 392, 409 f., 429, Niels, Krastrup II 173, Palle L. II 404 ff. - Palle N. II 402 ff. - Søren. Præst II Tønne II 78. Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Frisenborg, Engel II Jakob, Præst II 96. Fristorph, Chr., Degn II 101., Frost, N., Skoleholder II P. N., Præst II 89, 503. Frøstrup. Anne I 178, II 52 ff. - Broder, Arendal II Chr., Degn II Chr. Sev. II N. C. II 54. Fugl, Familien II Laurids, Præst II 251 ff., 261, Anders II49. - de Fulda, Just, Præst II 178, 213, 226, 236, 247 ff., 259, 325, Karen II Lisbeth C. II Valentin V. II 214 f., 248. de Fædder, Greve II 134. Galskyt, Familien II Helmik I 186, II 84, Thomas I Th. C. I Tyge II Wille II 155, 170. Galt, Anders I 12, II 340, 367, Ebbe II Peder E. I 255 f., II 163, 182, 343, 367 f., 380 ff., 385. Gersdorff, Rud. II 363, 370, 376, 388. Gert, Greve II 169, 290, 342. Gether, Emilie II 497. Gissel, Fru II 340. Giersing, O. M., Læge I 204. Giessing, Chr. II 81, Chr. S., Kapellan II 85, 94,102, Ingeborg Il Jakobine li Mette II Søren. Præst II 94. Gjerlach, Kapt. II 458. Gjertner, Familien II Peder, II 88, 201 f., 370, 401, 453. Gjørup. Borgm. I Inger 504. Gladebech, Jost I 251. Glarmester, Palle Il 334. Gleerup, Familien Il 447, 456 ff. - Anders II 239, 446 f., Jakob Il 182, Jens, Lundergård I 181, II 117, 200, 228 f., 289, 305 L, 319, 347, 3tH, 385, 448 f., 473. Side 7 af 20

8 - Jens, Rødslet II , 134, , 352, 375, - Niels II 27,29, 113, 130, 152, 155, , 389, Peder II Laurids II 119. Gøtesen, Peder II Margrete II 448. Gøye, Axel I Niels II 134. Falk, Bratskov I 39, II 113, 184 f., 283 f., 288, 292, - Severin II 202, 371, 384, , , 1358, 1378, 415 ff., 422, 4G6, Glob, Niels, Bisp II 395, Godsen, Anna K. II 86. Falk, Hvidkilde Il Else K. II 446 (se Statlænder). - Henrik I Jens, Præst I 23 f., 201, II 14, 16 f., 22, 25, 31, 48 f., - Ide II 29, , f., Margrete II Jens J. II 86, 96, 440. Haagensen, se Hagen. - Jens S., Præst II 85. Haar, Anne II 404. Goicke, Carsten, II 263. Hachild, Conrad I 181, II 199 f. - Niels, Degn II 51, 263. Hagen, Frederik II 86. Goldschmidt, Digter I 185, 212, II Mette II 65, 86. Gorgius, H., Læge I 203. Hald, L. P., Skoleholder Il Gottlieb, K, Præst I 201. Hamborg, joh. II 374. Graa, Niels II 15. Hammer. Chr., Kapellan II 60, 92. Grabow, H. R. II 59, 64, Sara I Jørgen II 64. Hr. Hans, Præst II 258. Green, Familien II 142 f. Hansdatter, Ingeborg M. I C. H. I 266, II 202, Tilf. Hansen Erland, se Dyssel. - Enok, Degn II 143, Euphemia II Øllegaard II Hans, Skoleholder II 272, 333. Gregersen, G., Præst II 90, H. J., Præst I 201. Griis, Familien II 132, 205, H. P. H., Fysikus II Anne II Jens, Kunstsmed II Anders II J. P., Skoleholder II Bagge I 249 f., II Niels II Else II Peder II 178, 213, Kirsten II 293, Povl II Niels I 250, 257, II Vogn, Herredsfoged I 221, II 76, 78, Palle II 133. Hansted, C. A. E., Læge I Per, Præst II R. S., Præst I 202. Grubbe, Jørgen II 351, 377. Hardenberg, Edel II 128. Grøn, Eline II 154. Hartvigsen, Bendix II Peder II 154, Ove, Ritm. I 295, II Peder, Præst II 280. Has, jens II 524. Grønbeck, Tolder i Varde II, Tilføjelser. Hasselbalch, Barth. I 77, 116, 136, 139, II 203, 267, - Anders, Forpagter II , 371, 389, Tilføjelser. Grønborg, Lars, Skoleholder II B., Udholm II 391. Grønborg-Petersen, Skoleholder II Charlotte A. II 459. Guldborg, Max Il H. T. II 203. Hr. Gundi, Præst II N. S., Herredsfoged I 234. Gyldenstjærne, Anne II 14, 27, 29, 152, 155, Severin I 182, II Elisabeth I 249. Hastrup, Familien Il 456 ff. - Erik II Mads li 202, 230, 1326, Gabriel II 109, 149, 275, C. A. J., Herredsfoged I Henrik I 75, 94, 149, II 508, 519, 521, 524, Madame II 119, Knud I 260. Haue, N. C. C., Skoleholder II Morrids II 14. Hauerslev, C., Skoleholder Il 108, 126. Side 8 af 20

9 - J. C., Skoleholder Il 126, N. C., Skoleholder II S. N. I 175. Haugaard, Dorte II Jesper P. II 512, Ove J. II 132, 305, Ove P. II 514. Hauge-Petersen, Skoleholder II 332. Hedegaard, Chr., Skoleholder II 106. Hegermann-Lindencrone I 268. Heinsvig, Frants, Degn II 47. Helboe, And., Præst II 243. Helmich, Ulr. Il 39. Hemmer, Georg I 147, II 433. Hemmet, Karen II 243. Henckel, M. Th. II 300. Henrik, Bisp I Overabbed I 40. Henriksen, J. H., Kapellan II Jordan I 100, II 8, 10, 32, 36, 43, 45, Niels, Herredsfoged II 205. Hertel, H. V., Præst II R. W., Kapellan II 97. Hessel, jacob II Johanne M. II 447. Hillerup, N. F. I 27, 29. Himmelstrup, Red. II 142. Hintzholm, Christine I 233. Hjermann, Anna II 85. Hjerrild, Henr. II Niels Ibsen li Sofie II 437. Hjersing, Ridefoged II 452. Hjetting, Sofie II 54. Hjortdal, And., Købmand l 175, II 296, Maren I 176. Hjøring, And., Præst Il 211. Hoff, J. P. II L. V. II 300. Holck, Hans I 75, II 507 f., 524, Margrete II 349. Holm, Anne M. II H., i Nakskov II H., Konsul II 460. Holm Jakob, Bisp Jakob, Præst I 100, 290, II 101, 197, 226, 238, 24! 1, 261, 268, 305, 485, Tilføjelser. - Jakob, Præst i Jerslev II Johanne Il Kirsten II 60, Lars, Præst II 88, Maren II 47. Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard - Mette II Ole Ped. Il Peder L. II 289, P. L., Kapt. II 459. Holmberg, Jeanette M II Svend Il 266. Hohnsted, Kancelliraad II 49. Holst, Tolder I H. C. II Johanne Il Peder, Ridefoged II 76. Holstein, Konferensraad II 49. Holt, O. C., Købmand II 200. Honnens, Generalmajor I 268. Hop, Familien II Mads I 100, II 164, 216. Horne, Jørgen, Degn I 180, II 356, 495, 501. Hortulan J. P., Degn II 228, Johanne M. II 263. Hostrup, P., Degn II 88, 263, Kirstine M. II 503. Husted, Ped. I 231. Hvas, jens I 40. Hvide, Anders I 1. - Johanne Justdtr. II Peder Stigsøn II 343. Hviid, Byfoged II Anne M. Il Lars Il 181, 201, 454 ff. - Oline C. II 455. Hvitebrot, Nic., Ridder II 342. Hwal, Jens II 154. Hygum, J. L., Degn II 16, M. J., Præst Il 79. Hylleborg, Frue II 159. Høeg, Ped., Herredsfoged I 233, II 101, Tilføjelser. - Søren, Herredsfoged I 232. Høg, And., Prior I Ejler II Jens II 113, Just II 181 f. - Marie I Tage I 187. Høgh, Claus, Købmand II Ingeborg II 60, Jens, Præst II 60, 85, 94, Tilføjelser. Høst, Forvalter II 401. Høyer, Anne M. II 47. Høer-Petersen, Elfrida II 332. Hr. Ib (Jep), Præst II 176, 240. Ibsdatter, Birgitte II 43, 60. Ibsøn, Anders Il 205. Side 9 af 20

10 - Enevold I 19, II Jens II Morten, Præst II Morten, Vedsted II 512 ff. Ifversen, Birgitte II Niels, Præst II 138, Niels, Hejselt II Peder, Hammelmose II 138, 142 f. - Peder, Burholt II 103, 142. Ingstrup, Andreas II 134, Jakob Th. II 15. Irgens, Amalie II 257. Iversen, Katrine II 88. Jacobæus, H. I 108, 184, II 289. Jakobsen, Chr., Kapellan II Chr., Skolem. II Chr., Skoleholder II H. Postm. I Jakob Il Jens, Norge II 426 f. - Jens, Emissær II Otto, Præst II 80, Otto, Forpagter II S. C., Skoleholder II Vogn II Willum, Skoleholder II 201. Jansen, Familien II Biskop II Anne II 331 f. - Anna M. II B. S. II C. A. E., Præst Il C. F., Præst I C. P., Ski, II Frederikke II H. P., Præst Il 107, 256, H. P., Købmand Il 107, Harriet II Kirstine M. II 256, Lucie Grete, II 506. Jelstrup, Jacob, Præst II 260. Jensdatter, Dortea M. II Karen II 493. Jensen, Albret II 15, 436 tf. - Anders II A. K., Skoleholder II Chr., Skoleholder II Chr. II Dan II Erik, Skoleholder II Hans, Præst II J. N. II J. S. II Knud II Lars, Sognefoged I 9. - Lars, Strandfoged I L. K., Skoleholder II 27l. - Laurids, Raadmand II Mads II Morten, Forpagter II Morten, Hesteskjærer I Niels (Manstrup) II 436, - Niels, Blokhus II Niels, Hæstrup II Niels, Skoleholder II Nis II Peder II Poul II 73 f. - P. C., Skoleholder II Simon II Søren II Thomas II Th., Lemmergård II Thøger I Ture II 414. Jeppe, Bisp II 24, 843. Jepsen, Prokurator II J. C., Skoleholder II 272. Jermin, H. I 130, II 371 f. Jernstorp, J. V. I 296. Jespersen, Anne K. II Bente H. II Henrik, Præst II 251 f. - Jens II Niels, Dr. Il 430. Jessen, Geolog II 4. Jetsmark, Familien II Anne II Chr. L.. Degn II J. J., Præst II Johanne, Fru II 149. Jonsen, Familien II Ludv., Præst I 200, 290, II 80, 92 f. Jostsøn, L., Præst II 515. Juel, Chr. Degn II Herman II Jens II 29, 113, Karen II Katrine M. I 66, II 8 f., 31., 30, 41, L. P. Kapellan II Math. II N. L., Kapellan II 92. Jungersen, P., Præst I 201. Juul, Axel I 49, 255 f. Side 10 af 20

11 - Baron II Elisabeth II Sofie C. II Jakob, Købmand II 88. Jørgensdatter, Birte I 182. Jørgensen. Chr., Forv. II 64, 197, Hans, Legatstifter II Hans, Student II Rasmus, Byfoged II 249. Kaarsberg, Hans, Præst II 515 f. Kaas, Anne Il Bjørn II 131, 149, 170, Bodil II Christoffer II Dorte II Gjord II Jens II Johanne II Mogens I 260, II 24, 181, 281, 303, Niels II Niels, Skoleholder II 58, 105. Kaasgaard, C. N., Degn II 263. v. Kahlen, Oberstl. I 295. Kalf, Edel II 29, 110, 340. Kall, Emmy C. Il Marie A. II 498. Kampmann, Henr., Præst II 135, Maren II 135. Kannewurff, Præst II Karen, Fru II 150, 160. Kaufmann, Henriette II 257. Keller, C. F. II 55 f., 458 f. - Martha M. C. II 107. Kemph, Benj. II 104. Kiep, Maren II 248. Kingorn, Alexander I Kirsten, Fru, Lundbæk II Fru, Lundergaard II 417. Kirt, Jakob II 342. Kjeldgaard, Jens, Forv. II Niels, Aalegaard II 452. Kjeldsdatter, Margrete II 135, 198. Kjeldsen, Chr. II 365 f. Karen M. II Niels, Herredsskriver I 236, II 163 f. Kjær, Fabrikant I 6. - Anders, Foged II 219, 330, Frederik (Kjærskjold) I 23, 40, 100, 147, II 43, 45 f., 122, 134, 138, 164, 352, 380, 389, Niels, Skoleholder II Niels, Degn II 329, 331. Kjærsgaard, Maren II 263. Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Kjærulf, Familien I 208, 220, II 204, 207, Anders, Fogedgård II Anders, Bjørnsholm II 210, 214, 370, Anders, Vadumtorp II Anders, Hune II 260, Anna H. II Bertel, Hune II Bertel, Aslund I 243, Else II Gjertrud Kirstine II Gjertrud Larsdtr. II 364, Hippolyta II Inger II Lars Ped. II 207, 209 f., 364, Laurids II Maren II Tilføjelser. - Mette II Morten, Ø.-Halne II 207, 210f., Morten, Birket I 221, II 164, Niels, Hune II Niels, Hjøring II Niels, Odden II Peder, Bedholm II Peder, Albæk II Peder, Hvilshøj II Sten, Præst II Søren, Halkjær II 446. Klein, H. W., Byfoged I Peder, Degn II 105. Klement, Skipper (se Andersen). Klingenberg, Anne K. I 179. Klitgaard, Familien I Chr. Fr. II 372, J. C. B., Købmand I 114, 116, 119, 137, 166, 182, 267, II 287, 290, N. B., Kmb. I 182. Klode, Anne Joh. II 270. Klog, Familien I 295. Knabe, Anna M. II 86. Knop, Frederik, Mag. II 95. Knud den Hellige I 35, 240, II 21. Knudsen, Anders, Norge I Chr., Købmand I Chr., Norge I Erik II Johan II Peder II 115, Thomas, Student II 84. Knyphof, Klaus I 244. Koch, Jens, Student II V. C. H., Præst II 498. Koefoed, Familien II 89 f. Side 11 af 20

12 - Andreas A., Præst II 19, 89, Anna II Ivar H. II Mads II til Bjørum II 135. Kofoed, Hedvig II 219, 448. Kold, Jens II 88. Kolding, G., Herredsskriver I H. C. I 238, Il 16. Kopp, Henr., Præst II 7, 22 f., 86 f. - Marie A. II 87. Korsgaard se Kaasgaard. Krabbe, Anne II Birgitte II Chr., Præst I 200, II 175 f., 226, 240, Dorte, I 75, II 15H, 382, 508, 519, 521, 523, 525, Gregers Il 188 f. - Helvig II Ingeborg Il Karen II Karine II Oluf II 102. Krag, Anders, Birkedm. II Hans, Herredsskriver l H., Præst l Jens, Bisp Il Maren Il 292 f. - Marie II Niels II Vogn (Kid) II 190, 292. Krarup, H., Præst I 202, Krat, Jens II Peder, Købmand I 179 f., II 321, 347, 449. Kristoffer se Christoffer. Kroermand, Jens II Søren II 166. Krog, Ped., Skoleholder II 330. Krogh, S. P., Skoleholder II 506. Krognos, Mourids I 49, II 14, 27, 152. Krogsbølle, Ivar, Bager Il 267. Krogstrup, H. F., Præst II 252. Krøyer, Edv. W. II 90. Krøymann, Henrik I 14. Krumpen, Styge I 40, 249. Kruse, Bodil Il Enevold Il Jørgen I Kai, Norge II Maren II 403. Kruuse, Karen J. II 89, Laurids, Balle I 194, II 152, 167, 170, 179, 346, 348, 350, 368, 385, 388 f., M. P., Præst II 89. Kuch, Helmer I 296. Kukuk, Casper I 296. Kusk, Jens Madsen Il Lars Chr. I 132. Kuur, Talcke II 104. Kvorup, Soren, Købmand I 175, II 216. Lange, Anne II Gunde l 145, Jens, Herredsfoged I Joakim II I 90, II 30G, Kjeld I 264, II 232. Langgaard, Andr., Præst II 252. Landt, Anne D. l 296. Larsen, Chr., Købmand II Chr., Skolelærer Il 108, 272, Jens l 180, II Knud P. II L. C., Skolelærer Il Poul, Forpagter I 100, II Th., Vejmester I 233. Lassen, Chr., Herredsfoged II Chr., Kancelliraad Il Jens, Landsdom. I 100, II 24, 37, 43, 46, 63, 82 f., 115, Kirsten II 199. Laurids, Raadmand 11 80, 82 f. - Niels, Langholt I N. V. Herredsfoged I 210, Peder, Kapellan II Thøger I 18, W., Bureauchef II 437. Hr. Laurids, Præst II 325. Lauridsdtr., Ingeborg II Karen (Wejle) II 58, 60, 73 f., 120. Lauridsen, Niels, Kapellan II 60, Chr., Skaarupgård I Niels, Herredsfoged I 257. Laursdtr., Inger II 214. Laursen, Anders, Ridefoged II Laurs, Selvejer, I 99, 227, II 163 f., Laurs, Vestrup Il 194 f. - Otto II 216 f. - Th., Aalborg I 168, II Vill., Selvejer I 99, II 164. Lavrentz, Mette M. II 495. Lederthoug, Laur., Købmand II Mette B. Il 453. Legind, Skolelærer II 107. Lelius, Frederik II 63 f., se Lælius. Lemmergaard, Dyrlæge II 122. Side 12 af 20

13 Lemvig, Familien II Svend, Præst II 81, 327, 470, 480 ff. Leppel, Ritmester I 296. Lerche, Ped., Landsd. II 465. Lind, Ole, Degn II 381, 502. Lindenow, Hans II 14, 152,281, 303, Ide II 118, 281, 303 f., 313, Sofie Amalie Il Tilføjelser. Lindhartsen, Anna II 272. Lonow, Lunow, Heyderick II 149, 342. Loutrup, Betler I 85. Ludvig, Kaptejn I 295, Il 361. Lund, F. V., Præst I H. H., Herredsskriver I Ingeborg II 51 f. - J., Skolelærer J., Saltumgård II J., Kjettrup II Johanne Il Jørgen, Kapellan , Melchior, Skoleholder II Niels, Vestrup II 199, Peter, Læge , 326, Rasmus, Præst Il Svend, Købmand I 176, II 52, Troels, Prof. I 46. Lunding, C. M. II 383. Lunge, Ide II Jørgen, Odden I 75, II 179, 351, 353, 398, 524 f., Kirsten II 382, Margrete II Ove I 40, II 410. Lunøe, Hedvig II 494. Luxdorph, Bolle II 476. Lycke, Kirstine II 456. v. d. Lyhe II 401. Lyhne, Langeslund II 289. Lykke, Erik I 75, II 44, 113, 156, 508, Helle Dorte II Henrik II Kaj I Niels I 289. Lyngberg, Chr., Skolelærer II 270. Lyngbye, Landmaaler I 68. Lælius, Frederik II se Lelius. - Morten II Mouritz K., Kapellan II 95, Tilføjelser. Løchte, J. C. C. II J. K., Præst I 28, II 19, 90. Lønstrup, L. C., Skoleholder II 256, 270. Maaes, Joachim II 107. Madsen, Anders, Herredsfoged I Bent, Kirkeejer li Chr., Selvejer I Jørgen, Saltumgård II Laurids, Linderumgård II M. P., Kapellan II Niels, Aalborg Il Reimert, Præst Il 80, 102. v. Mangelsen, Otto, Oberstl. Il 427. Margrete, Dronning II 13, 152. Markusdatter, Ide M. Il 387. Marsvin, Else II 115, 118. Mathiesen, Familien fra Kjet-trupgård II Bertel, Aalborg Il Joh. Fr., Kjettrup I 181, II 10, 33, 40, 51, 122, Ole, Præst II Sofie Kathr. II 121. Mathisdatter, Kathr. II 446. Mejer, Hans, Kapellan II 241, Samuel I 288. Mejlstrup P. II 462. Meyer, Simon, Birked. I 147, II 443. Meyercrone, Henning I 18. Michelsen, F. J., Læge I 203, II 90. MilIing, Familien II N. S., Præst II 266, 453. Mogensen, Th., Degn II 244, 262. Mollerup, Hans I 234. Moltke, Amtmand I 133. Mondelov i Kaas Il 353. Hr. Morten, Kapellan I 93, Il 91. Mortensen se Wedsted. - Chr., Ridefoged II 513 ff. - Gjerløf, Prior II 24, Jakob, Bankdirekt. II Jens, Ridefoged II 513 ff. - Jep, II 512 ff. - Peder, Ridefoged II 75 f. Moth, Knud, Læge II 141. Munch, Chr. II 234, Ide C. M. II Knud, Præst I Søren A., Præst II 220. Munk, Adolf, Skoleholder II Chr., Kovstrup II Iver II Jakob I Jens Madsen II 167, Jens Vognsen II 191, 242, 292. Mogens I Peder, Admiral I 9, 194, 220, II 131, 349, 392, Pernille II 14. Side 13 af 20

14 Mygind, Sara I 230. Müller, Sev. L. II Sofus II 223. Münster, Major II O. F. H., Præst I Oluf, Herredsskriver I 238, II Til-føjelser. Møller, Familien fra Tranum II 453 f. - Birgitte I 179, Chr., Saltumgård I 132, 138, II C. C., Skoleholder Il C. E. II D. P. II Erik, Købmand II Ferd., Skoleholder Ir Frederik, Forpagter II Hanne S. II Henrik, Rentem. II 341, Jørgen II 454 f. - J. G., Præst II J. P. Il Joachimine D. F. II Karen II Lars, Arendal I Lars, Ingstrup II Lars, Saltumgård II 197, 216 f. M. M. II 391, 458 f. - Niels, Købmand I N. C. Præst, II N. W., Birkedm. I 14, II Ove N. II 157, 161, Peder, Hune II Peder, Virtuos II P. J. II Søren, Kapellan I 271. Mørch, Legatstifter II Olivia II Familien, Saltumgård II Anders I 219, II 112, 183, Bodil II 207, 209 f., Christen II Hans, Herredsfoged I 219 ff., II 112, 183, 206, Inger I 221, II 207, 209, Jens II 204, Lars I 220, II 204f., 350, Margrete, Bedholm II Margrete, Saltum II Niels I 10, II Niels, Præst I 200, II 72, Vogn, Herredsfoged li 207, se Hansen. v. Møsting, C. G. I 67, II 8f., 46. Nansen, A. F. II 270. Nedergaard, N. N., Skoleholder II 273. Neergaard, Oberst I 268. Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Nellemann, Rasmus II Niels, Bisp II 240. Nielsdatter, Maren, Randers II Mette M., Legatstift. II 233. Nielsen (se Børglum) I 229 f. - Chr., Herredsfoged I 221 ff., 236, II Chr. Borup Il Clemen, Legatstifter II Hans, Præst II Jens, Mølgård II 295 f. - Jens, Blokhus II 287, Jens, Norge II Jens, Delefg, II 75, Jens, Prior I Jørgen, Selvejer II Jørgen Nergaard II Kjeld, Præst II Kjeld, Selvejer II Lars, Toftegård II Laurids, Kapellan II 60, 92, Laust, Drustrup I Morten, Skoleholder II Niels, Skoleholder II Niels, Holstebro II Oluf, Arkivar II Peder, Selvejer II 163 f., Peder, Borup II Peder, Student II Peder, Præst II Peder, Vestrup II 134 f., 198f. - Svend II Søren, Vestrup I 287, II 185 ff., Søren, Borup II 38. v. Niendal, Johanne F. I 230. Nissen, N., Landsdom. I 52. Nors, Julius M. II 89, 221. Nygaard, P. N. II 367. Nørgaard, A. C., Selvejer II Anne D.. Vestrup II J. J., Kirkeejer II 230, 326. Nørholm, Chr. P., Præst II Ped. J., Præst II 493. Obel, VilIerup II Anine II Holger A. B., Præst II Jørgen Fr., Legatstifter, II Ole Fr., Præst I 201, II P. A., Præst I P. F., Præst I 201, Therese II 467. v. Obenhausen, Familien II Anna A. II 445. Side 14 af 20

15 - H. C. I 147 ff., II 225, 356, 384, 393, 442 ff. - Otto, I 91, 296, II 356, 393. Hr. Olaf, Præst I 199, II 240. Oldeland, Otte II 520. Hr. Ole, Præst II 239, 325. Olesen, A., Kirkeejer II 230, 326. Olsen, Jens, Skoleholder II 105, M. C. J., Læge I Niels, Kapellan II 97. Olsdorff, Peder, Præst II 242, 246. Hr. Oluf, Præst I 199, II 240. Olufsdatter, Mette II 46.4, 475 ff. Olufsen, Prof. I 128. Oringe, Kirsten II 213, Lisbeth II 214. Orning, Familien II Johan, Major II Jørgen II 415 f. - Vil II 291. Orre, Arvid, Præst II 198. Ottesdatter, Anne II 83 f. - Anne M. II Maren II 48. Ottesen, Jakob, Præst I 17 f., 20 ff., 56 f., 201, II 14, 17, 31, 59, 72, 80 ff., 92 ff., 101, 124, 246 f., 481 ff., 500, Tilf. - Sten Il 81. Ottosen, Hans, Forpagter Il 445. OttoIl 429. Ovesen, Hans, Præst II Lars Il Pahl, Joh., Degn II 250. Hr. Palle, Pr, II 325. Hr. Palne, Præst II 71. Palnessøn, Niels Il 169. Paludan, Præst i Hellevad II Familien II Hans, Præst I 200, 291, II 79, 93, 463, 468, Kjeld II 445. Pank, Peder, Byfoged II 246. Panum, Godsforv. II 528. Parsberg, Enevold II Ingeborg II 373, Mandrup II 76. Peder, Bisp II 14. Pedersdatter, Anne II Anne II Birte II 200, Else II Inger (SeIgensen) II Karen II Maren (SeIgensen) II Maren, Vestrup II 188 ff., 193 ff. Pedersen se Haugaard. Pedersen se Krat. - Benjamin, Degn II Chr. i Aalborg Il Clemen, Stagsted II Hans, Kapellan, se Saltum. - Hans,»Doktore«II Jens, Kraghede II Jørgen, Donsted Il Knud, Degn, Herredsskriver I 228, 236 f., II Mathias, Herredsfoged I Niels, Røgelhede II Niels, Gjærum II N. C., Skoleholder II Poul, Præst II Rasmus II S. C., Skoleholder II Selgen II Søren, Snarup II Søren, Saltumgård I 221, 196, 209 ff. - Thomas, Ridefoged I Thor, Kapellan II 31, 93, Tilf. - Vogn, Herredsskriver I 236, II 208. Petersen-Magnus, Prof. II 222, Marius Il 56. Petri, Julie II 257. Picher, Jakob, Skagen II 216. Pilgaard, Ant., Skoleholder II J. L., Skoleholder II 107. Pind, C. C. II 199. Pio, Kaptejn II Jean, Prof., II Laura Il Louis II 497. Piper, Joh. P Platt, Casper II 296. v. Plessen, C. L. II 439. Podbusk, Erik II 128. Predbjørn Il 161. Popp, Familien I J. A., Skoleholder II Maren II 480. Poulsen, Benedikte II 201, 370. de Poulsen, Jens II Jakob, Aalborg II Jak. Nik., Skoleholder II 88, Juliane A. II Jørgen, Aalborg II 477, Mads, Borgm. Il M. C. L., Læge I Niels (Børglum) I 175, 229, II 137, 65, 178, Side 15 af 20

16 - Peder, Præst II 17, 60, 87, Poul, Degn II Søren, Østrup I Tøger, Præst 173, 226, 233, 241. Povisk, Otto I 290. Preuss, Dorte K. (Møller) I 233, II Tilføjelser. - H. J., Herredsfoged I 233, II Tilf. Pus, Niels, Præst II 474 f. Putkammer, Oberst I 290. Rabucher, Simon I 296. Rafft, Peder, Degn II 102. Rafn, Præst i Volstrup li Nik., Prof. II 365. Ramel, Henrik I 13, 143 f. Rantzau, Elisabet II Frantz II Frederik I 13, Henrik II Johan I 252 f. - Margrete II 156, 170, 302, 34G, 348, 375. Hr. Rasmus paa Sejrø II 325. Rasmussen, Anders, Degn II A. H., Justitsraad I 266, II 357, 367 f., 370 f., 375, 378, 389 f. - L. C., Skoleholder II 267, Mads, Ridefoged I Søren, Tolder II Tyge, Præst II 258 f. Raunsdorff, Oberst I 287. Reenberg, Peder, Præst II 83 f., 486. Reedtz, Chr. I 18 ff. - Frederik II Holger I 18 f., Karen I 18 f., Peder I 19, Peiter II Sofie II 501. Reinert, Marie M. II 71. Rendbæk, A. J., Skoleholder II N. C. II 204. Resen, Hans, Bisp II 480, 515. Rettmeyer, Mariane E. A. L. II 91. v. Rheder, V. L. II 445. Rhuus, Laurids, Præst II 243 ff. - Niels, Præst II 243, 245. Riber, Chr., Bisp II 78 f. Richard, Chr., Digter I 46. Rieper, J. P. F., Herredsfoged I 236. Riidtzer, Ritm. II 366. Riismand, Jens II 115. Robson, Rhalf, Kaptejn I 190. Rod, J. P. II 369. Rodsten, Else Kath. II Jens II 149, 340. Roed, Peder L. II 199. Roggen, Zakarias, Kaptejn 295, II 360 ff. Rosenkilde, Familien II 265 f. Rosenkrantz, Baron II Birgitte II Helle H. II Henrik I Holger I 250, II Holger, Oberst II Iver II 150, Kirsten I 264, II Oluf II Otto Chrf. II 179, 351, 353. Rotfeld, Elisabet II Knud II Margrete II 508, Niels Ingv. II Niels Jensen I 40 f., II Ove I 241. Rud, Birgitte II 434. Rup, Præst i Gjerlev II 495. Rus, Familien I Ellen II Peder, Herredsfoged I 219, 244, II 341. Ryberg, Sofie H. II 200. Ræfshoved, Anne II 263. Rød, Lave II Maren II Svend II 162 ff., 396 f., 463. Rørbye, Kaptejn II 277. Salicath, Harald, II J. C. I 31, II 391, 459 ff. Saltofte, J. J., Skoleholder II 271. Saltum, Ane II Hans Ped., Kapellan II 164, 167, 209, 212 f., 242, 208 f., Jens L. II 213. Sandberg, Henr. II 362, 433. Sartorius, Familien II Ide Sofie II Johannes, Degn II 471 f., 500. Saxild, G. C., Herredsfoged I 235, II 257. Scavenius, Peter II 365. Schalde, Johanne II 501. Schalstrup, Joakim II 368, 371, 374. Schandorff, Holg., Præst II 86. Scheel, H. J., Kaptejn I 296. Schellerup, Inger M. II 266. Schibby, I. H., Præst II 266. Schleisner, G. E. V., Læge I 204. Side 16 af 20

17 Schmeisfer, Ida C. II 262. Schmidt, Dorte M. II Tilf. - Erik K II Erik P. II 52, Tilføjelser. - Lene II 218. Schnack, Claudine M. II 496. Schott, John Finlasson I 100, 276, 291 ff., Jørgen Johansen I 175, II 296. Schou, Dortea M. II 91. Schougaard, Laurs And. II 263. Schrader, Mich. Brodt I 287. Schultze, Rud. I 296. Schumacher, Elisabet II 96. Schytte, Peder, Degn II Ytte Sofie II 104. Secher, A. J. M., Præst II 19 f Jakob Berg II V. A., Rigsarkivar II 91. Seefeld, Anne Sofie II 233, Dortea Barbara II Enevold, Viberg II Enevold Knudsen I. 91, II 365, HiIleborg II Iver I 91, II Jørgen I 228, 288, II Knud II 185 ff., 194 f., 209, 228, 233, 352 ff., 357, 365, 378, 384, 428 ff., 480, 500, Oluf II Otto II Peder II Sofie II 429. Seerup, Amtmand I 23. Segelcke, Præst II Købmand II 272. Sehested, Jens Th. II 113. Seidelin, Else, Joh. II 250. Selgensen, Peder, Herredsfoged I 99, 221, II 207f., 230, 258, Peder P., Herredsfoged II Familien II 207 ff. Sellenslev, Usle Joh. M. I 230. Silkemann, Anne M. II 105. Erik, Degn II 105. Siltmann, svensk Officer I 262. Simmelhag, Joh., Herredsfoged I 285. Simonsen, Familien, i Kaas II 492. Simon, Ravnstrup II TiIf. - Søren, Skoleholder II 125. Skadeland, Familien II 349. Skarpenberg, Joh. II 152. Skavbo, L. C., Student II 84. SkeeI, Abel I Albret I 12, II 111, 129, Anders II 117, Cath. Elisabet II Charlotte II 238, 437, Chr., VaIlø II 434f. - Chr. Jørgensen I 169, 285, Chr. Mogensen II Ide II 167, Ide Sofie II Ingeborg I 13, 194, II 75, 77, 131, Karine II Margrete I Mogens II 435, 437, Niels II Otto I 18 ff., 23, 25, 52, II 113, 167, 173, 230, 380, 398, 413, 434, 466, 468, 526. Skibsby, Skoleholder II 505. Skinkel, Povl II 416. Skolemester, Jens II Jørgen II 26S. - Søren II 330. Skram, Iver II Peder II 410 f., Herredsskriver, S. C., Herredsfoged II 207. Skræm, C. J., Kragerø II 263. Skytte, Knud, Præst II 325. Smalsted, Henr. II Otto II 342. Snedker, Lars J. II 216 ff. Snell, Helle Dortea II 447. Snæring, Frands II 384, 501. Soche, Thorkil II 297. Sommer, Familien II 53 f. Spang, T. K, Præst II 497. Speitzer, Mads II 447. Spend, Anne K. II 64. Spendrup, Ped. II 88. Spies, V., Herredsfoged I 234, II 378, Tilføjelser. Spormann, Christiane II 440. Sporon, Amtmand II 203. Staal, Joh. Fr. I 85. Stade, Chr. II 200 f., 399. Stampe, Henr., Præst I 100, II 15, 116, 133. v. Statlænder, Anne Kath. I 238, II 14, 16, 31, 4Sff., Familien II I J. M. K, Major II 49, 86, 366. Steen, Chr. II Mogens II 283 f. - Peder J. II 142. Steenfeldt, Familien II 219. Steinhart, Peiter I 296. Side 17 af 20

18 Stensgaard, Marie II 502. Stenum, Andr., Skoleholder II 505. v. d. Stem, Math., Kobberfører II 221. Stiil, Marie II 505. L. P., Skoleholder II 505 f. Straale, polsk Adel I 296. Strøm, H. H., VinhdI. I 230. Strømberg, M. F. C., Læge II 380. Styge, Niels, Bisp I 249, II 280. Styrche, Lorens, Oberst I 296, II 363. Stæhr, M. U., Skoleholder II 107. Suhr, Familien I 244. Svanekjær, Mette K. II 265 f. Svanholm, Hans II 371. Svend Estridsøn I 197. Svendsen, Claus, Købmand II Lars, Saltum II Morten, Degn II 124, 244. Svenningsen, Math., Skoleholder II 506. Syv, Peder II 400. Sølling, Mogens II Søren, Abbed I 40. Sørensdtr., Ane M., Legatstifter II Kirsten Il Maren II 481. Sørensen, Anders, Herredsskriver I 237, II 194 ff., 211 ff., Chr., Prokurator I 224, 228, II Chr. Vestrup II 183, Erik, Legatstift. II Hans, Borgm. II Hans, Skoleholder II Henrik, Hvorup Il 211, J. A., Præst I J. M., Skoleholder II Jens, Forpagter II 434f. - Jens, Nesgaard II J. F., Legatstift. II Lars, Saltumgaard II 211 ff. - Mads, Skoleholder II Peder, Saltumgaard II 211 ff. - Simon, Skoleholder II 107 f S. C., Lundergaard II Th., Lemmergaard II 117. Taarup, Th., Degn I 230. Tagesen, Henrik I 242. Tanche, H., Præst II Mette II 250. Terndrup, F. Ø., Skoleholder II 271. Thaarup, Anne II C. L. II 499. Therkildsen, Lars, Selvejer II 370. Thestrup, Familien II F., Biskop I 155, II 281, M., Degn II 32, Fr., Købmand II Maren I 181. Thiset, Arkivar II 224. Thisted, Th. C., Degn II 39, 80, 98. Thomas, Magister II 356. Thomsen, Bertel, V.-Halne II Chr., Degn II 99 f. - Jens, Lemmergaard II Jens, Toftegård II 309, Laurids, Skoleholder Il 82, 99, Mogens, Skoleholder II 262, Nikolai, Forpagter II Regitze, S. C. A. II Søren, Vestrup II 183, Th., Kringelhede II Th., Forpagter II 87. Thorlund, Familien II 266 ff. - Charlotte A. II V. B., Degn I 68, 135, II 203, 266 f., 374, 502. Thorlund-Rasmussen, V. B., Skoleholder II 107. Thorning, Familien II 493. A. P., Præst II 55, 201. H. P., Præst II 498. Thorsen, Lars, Hæstrupgård II 14. Thorup, A., Kapellan II 17, 96. Søren, Nibstrup II 251. Thorup se Thaarup. Thott, Fr., Kaptejn I 100, 375. Thuesen, Jakob se BrobyII 84, 100. Thun, Claus II 298. Thura, L., Børglum KI. I 24 ff., II Albert I Ingeborg Marie II Familien I L., Biskop II L., Præst I 176 f., II Margrete II 516. Thyboe, N. P. II 263. Hr. Thøger, Præst II 325. Thøgersen, Jens, Lindtorp 413 f. - Peder, Skoleholder II 331. Tillisch, C. F., Herredsfoged I 235. Titchen, Anna M. II 494. Toft, Lars, Løjtn. II 379, N. J., Skoleholder II 106. Toftegaard, Inger II 398. Tollisøn, Ingvor I 1. Tolstrup, L. M., Præst II 498. Torbensen, Mogens, Skr. II 16. Side 18 af 20

19 Tordsen, And. II 288. Jesper I 40. Torp, Peder, Borgm. II 211. Torstenson, General, I 258. Trane, Mads, Præst II 64, 318. Tranders, Jens Præst II 219. Trap, Johanne II 200. Troelsen, Mads, Aalborg II 494. Trolle, Holg. II 37, 196. Truelssøn, Th. II Torben II 169. Tune, Adjudant I 296. Turissøn, Jesper II 386. Tydell, Kirstine M. II 454. Tyge, Bisp I 198, II 240, 474. Tønnesen, Fr., Præst II H. B., Præst II 257. UlfeId, Corfits II 118. Ulfstand, Gregers II 129, 131, 149, 155 f. Unger, Helvig II 103. Urne, Chr. II Folmer II Margrete II Margrete Eriksd. I 295. Uttrup, Jens, A., Købmand I 174, 229, II 318. Vahl, Jens, Præst II 498. Vald, Lars P. II 53. Valdemar Sejr II Atterdag I 1, II 149, 169, 342. Valentinsen, Math. II 214. Valeur, Caspar II 496. VaupeIl, Vilh. II 230, 326, 458. Vejle, Familien II 73 - Claus Jørgensen II 76 - Jens I 221, 73 ff., Jørgen I 16 f., 200, II 58, 60, 73, Maren II Niels II 78. Vendel, Kathr. II 356. Venniksdtr., Maren II 481. Vernsdorph, C. V., Degn II 264 f. Vestenie, Agate II Elisabet II 402. Vestermark, P. A., Legatstift. II 66. Vestrup, Familien II 196 ff., 215 ff. Viborg, Prof. I 67 f. - Chr., Skolem. I N. N., Herredsfoged I 229 II 37. Villads (Nielsen), Tolder I 193. Vingaard, Anna II 216, se Win-gaard. Vognsen, Anne II 110, 129, Hans II Inger II Jakob II Jens Ped. II 24, 34, Jens, Ferslev II Jesper II Johan II Mette II 110, 129, 131, 149, Peder II 342. Vognsen, se Munk. Vogt, Frands And. I 187. Vorm, Emilie M. C. II 498. Vrensted, And. C. I 175. Væver, J. C.. Købmand II 295. Wagaard, Ide K. II 52. Wallenstein, General I 258. Wandel, H., Præst II 480. Wanning, Maren C II 499. Wedsted, Familien II 412 ff., 517, se Mortensen. - Chr. Th., Degn II H. A., Præst II Regitze II 502. Weidemann, Chr. II 480. Weise, J. B., Præst I 181, II Laurs Maler I Sofie Elisabeth I 181. Wendelin, Ludv. J., Oberst Wessel, Oberstløjtn. II Judithe T. II 262. v. Westen, Lovise C. II 97. Wibe, Familien II 102 f. Wibroe, Birte II 250, 320. Wichmand, P. S. II 372. Wiffert, Christenee II 160. Willumsdatter, Kirsten I 231. Willumsen, Mogens II 186. Wilsbech, Familien II 46 ff. - Erik Il Frederik, Præst II Ide II 46 ff., 66. Wilster, General I 26S. Wimmer, Prof. II 334, 463. Winde, Familien II 250 f. - Anna II Bertram II Chr., Degn II Hans, Præst I 2, 3G, 60, 201, 217, II 227, 250, 254, 319 f., Helene I Henrik II Jens, Degn I 180, Il 264, Laurids, Købmand II Niels, Præst I 201. II 485. Side 19 af 20

20 Wingaard, Mogens, Rektor II 355 ff. Winther, Anders, Forpagter I 148, II 437 f., Anna M. II Jens, Præst II 488. Wistisen, Søren, Skoleholder Il 332. With, Just J. II 393. Wittrup. C. M., Kapellan II 14, 85, 95, Tillæg. - L. C., Skoleholder II Mads II S. L., Skoleholder II 271. Wium, Christence I Thomas And. II 385. Woidemann, Byfoged II 447. Wolsdorf, Ole, Kapellan Il 259. Worm, Provstinde I 153, II O. Byfoged II Ole, Prof. II Peder. Præst I 27, 67, 69, 108, 135, 201, Il 28, 30, 40 f., 88 f., 96, 104, 116, 496, Petrea K. II Sofie K. II 89, 496. Worsøe, Præst II N. S., Farver II 488. Wrangel, Oberst I 261. Yde, Familien II 52 f. - Mathias I 178, Il 52 f Zeuthen, Markus, Degn Il 501. Zimmermann, Mikkel, Præst II 437. Zidsel II 15, 436 f., 438. Ægidius, Ped., Præst II 325. Ælnod I 35. Ølgod, Søren, Præst II 94, 102. Ølst, Niels I 179. Ørslev, Inger II 89. Ørum, Anders, Kaptejn II 360 Østergaard, Familien fra Lundergaard II 451 ff., - Christine M. II Jens II Jesper I 152, II 10, 33, 171, 201, 220, 255, 264, 451 ff., Mariane II 201. Ørn, Christen II 133. Side 20 af 20

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Register til Taxationsprotokol til Brandforsikring for Hvetbo Herred 1801 til 1844. Opslagsnumre henviser til numrene i taxationsprotokollen 1801 til

Register til Taxationsprotokol til Brandforsikring for Hvetbo Herred 1801 til 1844. Opslagsnumre henviser til numrene i taxationsprotokollen 1801 til Register til Taxationsprotokol til Brandforsikring for Hvetbo Herred 1801 til 1844. Opslagsnumre henviser til numrene i taxationsprotokollen 1801 til 1844 for brandforsikring på internettet under Statens

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere