Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en adresse. Læs mere i vilkårenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen med prislisten og de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og TEL- MORE. Nogle af punkterne i vilkårene er særlig vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her: Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at der findes en accesforbindelse fx en telefonforbindelse frem til installationsadressen, som du har adgang til. Læs mere i vilkårenes punkt 1. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en adresse. Læs mere i vilkårenes punkt 1.A. Ved bestilling af TELMORE Bredbånd skal du acceptere, at TELMORE påbegynder levering af ADSL-tjenesten med det samme. Herved frasiger du dig din 14 dages fortrydelsesret, og TELMO- RE anser bestillingen for accepteret af dig, så snart oprettelsen/bestillingen er gennemført. Læs mere i vilkårenes punkt 1.B. Hvis du får ny adresse eller flytter, skal du give TELMORE besked om din nye adresse. Læs mere i vilkårenes punkt 2.A. Ved oprettelse af TELMORE Bredbånd med GørDetSelv-installation fremsender TELMORE en bredbåndspakke til dig indeholdende alt det udstyr, du skal bruge for at få TELMORE Bredbånd til at virke. Bredbåndspakken indeholder også en opsætningsvejledning. Ved GørDetSelv-installation er du selv ansvarlig for, at den fysiske tilslutning af udstyret foretages korrekt, så TELMORE Bredbånd herefter virker. Læs mere i vilkårenes punkt 5.D. Som TELMORE Bredbånd-kunde skal du betale din regning via Automatisk Betaling. Læs mere i vilkårenes punkt 12.A. TELMORE lukker for din ADSL-forbindelse, hvis regningen ikke bliver betalt. Læs mere i vilkårenes punkt 14.B. Hvis der opstår fejl i TELMOREs net, så din ADSL-forbindelse ikke virker, retter TELMORE fejlen inden for normal arbejdstid. Læs mere om TELMOREs fejlretning og erstatningsansvar i vilkårenes punkt 15. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel. Læs mere i vilkårenes punkt 17. Ændring af priser og vilkår varsles normalt ved til dig og på TELMOREs hjemmeside Læs mere i vilkårenes punkt 19. Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed for aftalen mellem TELMORE og dig som kunde. 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen A. Meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter A. Registrering og ændring af adresseoplysninger Kvalitets- og serviceniveau Leveringstidspunkt TELMOREs udstyr og installationer A. Fast installation (telefonstik mv.) B. NT-udstyr og NTP C. Ejendomsret og ansvar for TELMOREs udstyr og installationer D. Særligt om ADSL GørDetSelv-installation Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv Fast ip-adresse Behandling af kundeoplysninger Tillægsydelser Flytning Priser Betaling A. Automatisk Betaling Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering Kundens forhold A. Kundens ansvar B. Kundens misligholdelse (TELMOREs lukkeret) TELMOREs misligholdelse A. Fejlafhjælpning B. Afslag i abonnementsafgiften C. Erstatningsansvar D. Force majeure Overdragelse af abonnementsaftalen Opsigelse og uopsigelighedsperiode Driftssikkerhed og ændringer af ADSL- og internettjenesten A. Begrænsninger Ændring af vilkår og priser Tvister og klager Ikrafttrædelse

3 1. Abonnementsaftalen Disse abonnementsvilkår gælder for aftaler om abonnement på internetadgang via ADSL, der udbydes af TELMORE A/S (herefter TELMORE). Et abonnement på internetadgang via ADSL omfatter følgende: Adgang til TELMOREs internettjeneste via en eller flere forbindelser til TELMOREs ADSL-tjeneste. Mulighed for at bruge internetadgang via ADSL med de funktioner og faciliteter, der til enhver tid måtte være tilknyttet den valgte abonnementsform. Adgang til at abonnere på tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), jf. punkt 9, som udbydes i tilknytning til den valgte abonnementsform. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere ADSL-tjenesten på installationsadressen, herunder at installationsadressen ligger inden for ADSL-tjenestens geografiske dækningsområde. TELMORE giver snarest muligt meddelelse til kunden, hvis levering ikke er mulig. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at der findes en accesforbindelse frem til installationsadressen. Kunden skal have adgang til accesforbindelsen, og den skal kunne benyttes til brug for ADSLforbindelsen. TELMORE skal desuden have indgået aftale med den pågældende udbyder af accesforbindelsen om at fællesudnytte denne. Accesforbindelsen kan fx bestå i en PSTN-forbindelse, som kunden har indgået abonnementsaftale om. Abonnementsaftalen med udbyderen af accesforbindelsen kaldes fastnetabonnementsaftalen. Hvis kunden ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ikke har adgang til en accesforbindelse, som kan benyttes til brug for ADSL-forbindelsen, sørger TELMORE for, at der bliver etableret en accesforbindelse (basislinje). TELMORE er berettiget til at opkræve merbetaling for abonnementet, hvis TELMORE har etableret accesforbindelsen. Det fremgår af TELMOREs skriftlige ordrebekræftelse, som sendes til kunden via , og/eller af en eventuel særskilt skriftlig aftale mellem kunden og TELMORE, hvad abonnementsaftalen omfatter. Sammen med ordrebekræftelsen og/eller den eventuelle skriftlige aftale modtager kunder gældende abonnementsvilkår, prisliste og evt. produktinformation. Ordrebekræftelsen og/eller eventuel særskilt aftale er sammen med abonnementsvilkår og prisliste grundlaget for abonnementsaftalen mellem kunden og TEL- MORE. Senere bestillinger af ydelser i tilknytning til abonnementsaftalen kan ske ved henvendelse til TELMORE, som sender en skriftlig ordrebekræftelse på bestillingen til kunden via . Et abonnement kan indgå i en særlig abonnementsform, hvor der gælder særskilte tillægsvilkår for abonnementsformen i tillæg til de abonnementsvilkår, du kan læse her. 1.A. Meddelelser mellem parterne Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden har en adresse. Meddelelser fra TELMORE til kunden vedrørende abonnementsaftalen sendes til den adresse, som kunden har oplyst ved aftaleindgåelsen. Meddelelser fra TELMORE omfatter bl.a. ordrebekræftelser og meddelelser vedrørende abonnementsaftalen, herunder varsling om ændringer af vilkår og priser, jf. punkt 19. TELMORE kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden som almindeligt brev. 3

4 Kunden skal straks informere TELMORE ved ændring af adresse og/eller folkeregisteradresse. Meddelelser fra kunden til TELMORE skal som udgangspunkt ske via og TELMOREs hjemmeside. 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere Ved bestilling skal kunden acceptere, at TELMORE begynder at behandle ordren om levering af ADSLtjenesten med det samme. Herved frasiger kunden sig sin 14 dages fortrydelsesret, og TELMORE anser bestillingen for accepteret af kunden, så snart oprettelsen/bestillingen er gennemført. 2. Aftalens parter Parterne i denne aftale om abonnement på internetadgang via ADSL er kunden (abonnenten) og TELMO- RE. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af abonnementsvilkårene. Abonnementet må ikke anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 2.A. Registrering og ændring af adresseoplysninger Kunden skal ved aftaleindgåelsen give TELMORE oplysning om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse). TELMORE kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med TELMORE. Kunden skal dokumentere oplysningernes rigtighed, såfremt TELMORE beder om det. TELMORE kan kræve at se bopælsattest og/eller billedlegitimation, hvis det skønnes nødvendigt. Oplysningerne, og TELMOREs registreringer af oplysningerne, lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles om ændringer. Kunden skal straks informere TELMORE omkring adresseændring, ny adresse mv. via eller anden skriftlig henvendelse til TELMORE. Oplysningerne kan ændres på kundens personlige side på 3. Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om det aktuelle kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til TELMORE. 4. Leveringstidspunkt Ved levering af ydelser i henhold til abonnementsaftalen fastlægger TELMORE på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles kunden i TELMOREs ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. 5. TELMOREs udstyr og installationer 5.A. Fast installation (telefonstik mv.) Installationsadressen er adressen for den forudsatte accesforbindelse, jf. punkt 1. Telefonstikket for den forudsatte accesforbindelse, jf. punkt 1, udgør afslutningspunktet for TELMOREs offentlige kabelbaserede infrastruktur. 4

5 Hvis kunden ved oprettelse eller flytning ikke har adgang til en accesforbindelse som forudsat i pkt. 1, og der derfor skal etableres en accesforbindelse, udpeger kunden en installationsadresse, hvor TELMORE etablerer den faste installation. TELMORE bestemmer den nærmere placering af den faste installation, dog således at placeringen i videst muligt omfang sker efter kundens ønske. Hvis der i forvejen findes en installation (et telefonstik) på adressen, anvendes dette. Hvis kunden ønsker en anden placering af den faste installation end den, som TELMORE har valgt, udfører TELMORE altid dette efter regning. Hvis TELMORE leverer flere forbindelser til kunden på samme installationsadresse, og kunden benytter forbindelserne i erhvervsøjemed, installerer TELMORE kun én samlet fast installation (samlet nettermineringspunkt) for alle forbindelserne. Hvis kunden i øvrigt ønsker en placering af den faste installation eller en ledningsføring, der afviger fra, hvad der er økonomisk og teknisk hensigtsmæssigt (f.eks. skjult fremføring eller placering af nettermineringspunktet i vådrum), udfører TELMORE dette efter regning. Hvis kunden senere ønsker den faste installations placering og ledningsføring ændret, udfører TELMORE dette efter regning. Kunden skal sørge for, at der er uhindret adgang for TELMORE til at foretage installationer og ledningsføring. Gives der ikke TELMORE uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, er TELMORE berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Eventuelle bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, skal kunden sørge for. 5.B. NT-udstyr og NTP Ved oprettelse af ADSL-forbindelse fremsender TELMORE nettermineringsudstyr (NT-udstyr) i form af skillefilter/kombifilter, ADSL-modem, kabler mv. TELMORE opsætter mod betaling nettermineringsudstyr hos kunden. NT-udstyret placeres som udgangspunkt i umiddelbar tilknytning til telefonstikket, jf. punkt 5.A. Hvis kunden ønsker en anden placering end den, som TELMORE har valgt, udfører TELMORE dette efter regning. TELMORE har ejendomsretten til NT-udstyret. Udgangsstikket i ADSL-modemmet er nettermineringspunkt (NTP) og udgør kundens tilslutning til TEL- MOREs offentlige telenet og ADSL-tjenesten. Kunden sørger for eventuel nødvendig elforsyning til brug for NT-udstyret og driften af dette. Eventuelle udgifter hertil påhviler kunden. Hvis ADSL-tjenesten fremføres via kundens interne net, jf. punkt 6, er TELMORE uden ansvar for forstyrrelse i driften af ADSL-tjenesten, såfremt det skyldes fejl i kundens interne net. 5.C. Ejendomsret og ansvar for TELMOREs udstyr og installationer Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) TELMOREs udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. 5

6 Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på TEL- MOREs udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden - eller nogen som kunden har ansvar for - forvolder. For TELMOREs udstyr og installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, fx brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre TELMOREs tab i de nævnte tilfælde. TELMORE bærer risikoen for hændelige skader i form af lynskader som følge af overspænding i nettet. 5.D. Særligt om ADSL GørDetSelv-installation Ved oprettelse eller flytning kan kunden og TELMORE indgå aftale om ADSL GørDetSelv-Installation (herefter GDS). Ved GDS fremsender TELMORE en bredbåndspakke til kunden med NT-udstyr i form af skillefilter/kombifilter, ADSL-modem, strømforsyning, kabler samt opsætningsvejledning. Kunden sørger herefter selv for den fysiske tilslutning af NT-udstyret på installationsadressen på et nærmere aftalt tidspunkt. Kunden er ansvarlig for, at den fysiske tilslutning af NT-udstyret foretages korrekt, så ADSL-tjenesten efterfølgende virker. TELMORE er uden ansvar for, om en eventuel eksisterende intern teleinstallation på installationsadressen (eksisterende ekstra telefonstik) virker efter kundens egen installation af NTudstyret. Hvis kunden beder TELMORE om at foretage installationen eller rette fejl i den installation, kunden selv har foretaget, opkræver TELMORE betaling for dette. Der ydes ikke afslag i abonnementsafgiften for en periode, hvor ADSL-tjenesten er afbrudt på grund af kundens mangelfulde installation af NT-udstyret. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at fejlen skyldes kundens mangelfulde installation af NT-udstyret, er kunden forpligtet til at dække TELMOREs udgifter til fejlsøgning. 6. Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv. Kunden skal sikre, at forbindelsen til TELMOREs offentlige telenet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i det offentlige telenet. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod, fx regulere ankommende og afgående trafikmængder eller standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne mv. Kunden er forpligtet til ikke at udøve chikane mod TELMORE, TELMOREs medarbejdere og TELMOREs samarbejdspartnere. Kunden skal sikre, at udstyr, der tilsluttes TELMOREs net, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr mv. Samtidig skal kunden sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes TELMOREs offentlige telenet, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. Hvis udstyr eller interne net (telenet til eget brug), der tilsluttes TELMOREs offentlige telenet, giver anledning til forstyrrelser i telenettet på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net, er kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. 7. Fast ip-adresse Det fremgår af TELMOREs produktinformation for den valgte abonnementsform, om kunden har ret til en eller flere faste ip-adresser. 6

7 Eventuelle faste ip-adresser tilhører TELMORE og stilles kun til kundens rådighed, indtil abonnementsaftalen ophører. TELMORE har ret til at ændre kundens faste ip-adresser, når det er påkrævet af hensyn til trafik, drift eller tekniske forhold, herunder ved eventuel flytning af abonnementet, jf. punkt 10. TELMORE informerer kunden om ændringer med et passende varsel. Kunden afholder selv alle udgifter i forbindelse med nødvendige tilpasninger i kundens udstyr mv. 8. Behandling af kundeoplysninger Med henblik på at forhindre spredning af virus og spam mv. registrerer TELMORE ip-adresser på kunder, der opfanges i TELMOREs virus- og spamfiltre. 9. Tillægsydelser For tillægsydelser mv. gælder i visse tilfælde særskilte tillægsvilkår i tilknytning til disse abonnementsvilkår. 10. Flytning Kunden kan bestille flytning af abonnementet inden for Danmark. TELMORE er berettiget til at opkræve gebyr ved flytning. Ved flytning finder punkt 4 (leveringstidspunkt) og punkt 5 (installation) tilsvarende anvendelse. Hvis det ikke er muligt at levere ADSL-tjenesten på den nye installationsadresse, jf. punkt 1, ophører abonnementsaftalen. 11. Priser TELMORE fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen. TELMORE opkræver abonnementsafgift. Derudover kan TELMORE opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægsydelser og engangsydelser mv. Oplysning om aktuelle priser kan fås ved henvendelse til TELMORE eller på TELMOREs hjemmeside Betaling Opkrævninger i henhold til abonnementsaftalen foregår månedsvis forud via Automatisk Betaling, jf. punkt 12.A. Det er en forudsætning for aftalen, at kunden har et kredit- eller betalingskort. Oplysninger om de kredit- eller betalingskort, der kan benyttes, kan findes på TELMOREs hjemmeside TELMORE udsender ikke regninger til kunden. Specifikation af kundens forbrug er tilgængelige på kundens personlige side på TELMOREs hjemmeside. Kunden kan mod betaling af gebyr anmode om at få tilsendt en regning med almindelig brevpost. Abonnementsafgift opkræves fra leveringstidspunktet, jf. punkt 4, og opkrævningen sker normalt månedsvis forud. Øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud. 7

8 TELMORE kan i henhold til dansk rets regler foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der fx ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Betaling sker i danske kroner. Ved forsinket betaling er TELMORE berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. TELMORE er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Ved forsinket betaling vil TELMORE så vidt muligt senest 24 timer efter sende en påmindelse til kunden pr. og eventuelt en SMS (hvis kunden er tilmeldt SMS-service). Kunden hæfter for betaling for ydelser efter abonnementsaftalen, uanset om TELMORE har fremsendt en sådan meddelelse eller ej, og TELMORE kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af meddelelse og eventuelle følger af dette. Kundens tjeneste afbrydes ikke umiddelbart ved overskridelse af betalingsfristen. Overskrider kunden betalingsfristen med mere end 14 dage, er TELMORE berettiget, men ikke forpligtet, til uden varsel at afbryde bredbåndsforbindelsen. TELMORE er berettiget til at opkræve gebyr for TELMOREs afbrydelse af bredbåndsforbindelsen. 12.A. Automatisk Betaling I forbindelse med oprettelse af TELMORE Bredbånd skal kunden acceptere tilmelding til Automatisk Betaling, hvor der kræves et gyldigt kredit- eller betalingskort. Abonnementsafgift opkræves første gang på leveringstidspunktet og efterfølgende med 1 måneds mellemrum. På betalingstidspunktet trækker TELMORE automatisk det, ifølge abonnementsaftalen, aftalte beløb fra det tilmeldte kredit- eller betalingskort. Efter hver Automatisk Betaling vil kunden modtage en og eventuelt en SMS (hvis kunden er tilmeldt SMS-service). Ved tilmelding til Automatisk Betaling giver kunden TELMORE tilladelse til at gemme samtlige nødvendige kredit- eller betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens kredit- eller betalingskort. Kunden skal til enhver tid sørge for, at aktuelle kredit- eller betalingskortoplysninger er valide. Ved kredit- eller betalingskortets udløbsdato, spærring eller ophør vil Automatisk Betaling ikke blive gennemført. Kunden vil blive informeret omkring manglende betaling, jf. punkt 12. I forbindelse med førstkommende betaling vil kunden på ny blive tilmeldt Automatisk Betaling med et nyt kredit- eller betalingskort. 13. Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering TELMORE kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. 8

9 Hvis TELMORE ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er TELMORE berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af TELMORE. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for kunden. 14. Kundens forhold 14.A. Kundens ansvar Kunden skal ved bestilling oprette et brugernavn samt password efter eget valg til brug for adgang til kundens personlige side på TELMOREs hjemmeside Disse oplysninger er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger. TELMORE påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til kundens rådighed ved adgang til internettet. Dette omfatter bl.a. informationer fra hjemmesider, s, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper. Kunden kan ved downloading af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer i modtaget e- mail løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. TELMORE har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for de skader og tab, som måtte følge. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre via internettjenesten. Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan fx ske ved distribution eller downloading. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har TELMORE intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende. 14.B. Kundens misligholdelse (TELMOREs lukkeret) I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er TEL- MORE berettiget til at afbryde kundens forbindelse til ADSL-tjenesten og adgang til internettjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Kunden undlader rettidigt at opfylde TELMOREs krav om sikkerhedsstillelse, jf. punkt 13. B. Opkrævning af abonnementsafgifter betales ikke efter TELMOREs fremsendelse af et rykkerbrev. C. Kunden undlader efter krav fra TELMORE at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafikken i TELMOREs offentlige telenet, jf. punkt 6. 9

10 D. Kunden udøver chikane mod TELMORE, TELMOREs medarbejdere eller TELMOREs samarbejdspartnere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i TELMOREs offentlige telenet, jf. punkt 6. E. Kunden har tilsluttet udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning til TELMOREs offentlige telenet, jf. punkt 6, og undlader efter krav fra TELMORE herom at frakoble udstyret. F. Kunden undlader efter krav fra TELMORE herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller i det interne net giver anledning til forstyrrelser i TELMOREs offentlige telenet, jf. punkt 6. G. TELMORE afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning mv., jf. punkt 15.A. H. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om adresseændring mv. jf. punkt 2.A og 12.B. I. Kunden er taget under konkursbehandling. J. Abonnementet anvendes til formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører kundens husstand, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påtale fra TELMORE. K. Kunden portscanner andre computere på internettet eller søger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). L. Kundens forbindelse misbruges med eller uden kundens viden til fx spredning af virus, spam, phishing mv. M. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. N. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder ip-adresser eller headerinformation. O. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. Afbrydelse af kundens forbindelser i henhold til punkt A eller B kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange af for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, genåbner TELMORE snarest kundens forbindelse. TELMORE er berettiget til at opkræve et gebyr for genåbning. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan TELMORE opsige abonnementsaftalen uden varsel, jf. punkt

11 En kunde, der har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på TELMOREs teletjenester, før gælden er betalt. 15. TELMOREs misligholdelse 15.A. Fejlafhjælpning TELMORE afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. punkt 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl til kl ). Kunden skal sikre, at TELMORE med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i TELMO- REs offentlige telenet, ADSL-tjeneste eller internettjeneste, er kunden forpligtet til at dække TELMOREs udgifter til fejlsøgning. 15.B. Afslag i abonnementsafgiften Hvis TELMORE ikke overholder det, jf. punkt 4, fastlagte leveringstidspunkt i forbindelse med ændring af eksisterende forbindelse til ADSL-tjenesten, eller hvis der opstår fejl i TELMOREs ADSL-tjeneste og/eller internettjeneste, der medfører afbrydelse af kundens forbindelse til ADSL-tjenesten og/eller adgang til internettjenesten, foretager TELMORE efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Det vil dog kun ske, hvis kunden har været uden forbindelse i den pågældende periode i samlet mere end 2 døgn. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift. 15.C. Erstatningsansvar TELMORE er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af TELMORE eller nogen, som TELMORE har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: A. TELMORE er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TELMOREs offentlige telenet, ADSL-tjenesten eller internettjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre TELMORE har forsømt at begrænse ulemperne ved dette. B. TELMORE er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at ADSL-tjenesten eller internettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. C. TELMORE er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. D. TELMORE er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. 11

12 15.D. Force majeure TELMORE er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. punkt 15.C, hvis den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for TELMOREs kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt TELMOREs egne medarbejdere. 16. Overdragelse af abonnementsaftalen Kunden kan med TELMOREs samtykke overdrage abonnementsaftalen til en ny kunde. Overdragelse finder sted ved brug af en særlig overdragelsesblanket, der skal underskrives af både den hidtidige og den fremtidige kunde. TELMORE kan forlange, at den hidtidige kunde betaler forfalden gæld eller stiller sikkerhed, jf. punkt 13, for betaling af sin gæld vedrørende abonnementsaftalen, indtil gælden er betalt. Finder overdragelse sted midt i en forudbetalt abonnementsperiode, overdrages forudbetalingen til den fremtidige kunde. Den fremtidige kunde hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. TELMORE er i forbindelse med overdragelse af abonnementsaftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af den fremtidige kunde. TELMORE kan til enhver tid overdrage abonnementsaftalen eller dele heraf til et med TELMORE koncernforbundet selskab eller som led i en samlet overdragelse af TELMOREs aktiviteter til tredjemand. 17. Opsigelse og uopsigelighedsperiode Kunden kan opsige abonnementsaftalen med et varsel på mindst 1 måned. Ved TELMOREs varsling af ændring af vilkår og priser, jf. punkt 19, kan kunden dog i hele varslingsperioden opsige abonnementsaftalen med et varsel på mindst 14 dage, uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. TELMORE opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 kr. Kunden kan derudover til enhver tid opsige tillægsaftaler om abonnementsformer eller tillægsydelser mv. med et varsel på mindst 1 måned. TELMORE bekræfter skriftligt kundens opsigelse via . TELMORE kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til ADSL-tjenesten eller adgang til internettjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til punkt 14.B. TELMORE kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen eller dele af denne med mindst 3 måneders varsel, bl.a. hvis TELMORE ophører med at udbyde internetadgang via ADSL. Hvis TELMORE helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægsydelser, kan TELMORE opsige abonnementsaftalen eller dele af denne med mindst 1 måneds varsel. 12

13 Hvis kundens fastnetabonnementsaftale opsiges, konverteres accesforbindelsen automatisk til en Basislinje. TELMORE forbeholder sig ret til at tage et gebyr for denne ydelse. TELMORE forbeholder sig også ret til at tage merbetaling i form af et månedligt beløb for levering af bredbånd på en Basislinje. Hvis konvertering til Basislinje medfører udgifter for kunden, informeres kunden om dette via . Bestiller kunden flytning af sin fastnetabonnementsaftale, opsiges den aktuelle abonnementsaftale hos TELMORE samtidig med fastnetabonnementsaftalens ophør, med mindre kunden senest 3 arbejdsdage før flyttedatoen bestiller konvertering af accesforbindelsen til en Basislinje. 18. Driftssikkerhed og ændringer af ADSL- og internettjenesten TELMORE er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af TELMOREs ADSL-tjeneste og internettjeneste for at sikre en tilfredsstillende drift eller for at imødekomme myndighedskrav. TELMORE tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis TELMORE skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesten. TELMORE vil informere kunden skriftligt via . Internettjenestens tekniske egenskaber samt internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden via internettjenesten. TELMORE forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. TELMORE forbeholder sig endvidere ret til: A. at teste for åbne porte (herunder proxies) samt åbne servere (relays) på kundens udstyr, der kan give anledning til misbrug. B. at afvise ind- og udgående s, som vurderes at være fx virus, spam eller phishing. C. at blokere for tredjemands forbindelser til TELMOREs internettjeneste, hvor forbindelsen vurderes misbrugt fx til at sprede virus, spam eller phishing. D. at begrænse mængden af afsendte s pr. tidsenhed. 18.A. Begrænsninger TELMORE Bredbånd etableres ved anvendelse af DSL-teknologi, som benytter en kobberforbindelse mellem installationsadressen og den tilknyttede telefoncentral. Hastigheden på din forbindelse afhænger af en række forskellige ting, fx hvor langt kunden bor fra den nærmeste central, kvaliteten på kobberet samt mængden af støj på linjen. I enkelte tilfælde er der risiko for, at kobberforbindelsen ikke understøtter den bestilte båndbredde. I disse tilfælde leverer TELMORE den maksimal mulige båndbredde. Læs mere om båndbredde på under Hjælp. 19. Ændring af vilkår og priser TELMORE kan ændre disse abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst 1 måned. Ændring af priser og vilkår varsles normalt ved og på TELMOREs hjemmeside. 13

14 Ændringer til fordel for kunden, fx generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af engangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel. 20. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem kunden og TELMORE om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan kunden klage til TELMORE. TELMORE træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. TELMOREs afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Begge parter kan i øvrigt indbringe tvister for de almindelige domstole efter gældende regler. 21. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 1. oktober

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017 Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd: Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-stik) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonstik) Juli 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. Juni 2016

1. Abonnementsaftalen. Juni 2016 Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd: Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-net) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonnet) Juni 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 1. Abonnementsaftalen xdsl eller Fiber (herefter

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af vimobils tjenester Januar 2016 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2.

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Generelle Betingelser

Generelle Betingelser Generelle Betingelser Levering og drift Nettalk Postboks 201 Sletvej 30, 8310 Tranbjerg CVR: 35954716 Kundeservice www.nettalk.dk Tlf. 70 10 01 02 kundeservice@nettalk.dk Åbningstider Mandag -fredag 8-17

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7.

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7. Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjeneste Version 5.0 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Vigtige vilkår: På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE.

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Indeholder: Generelle Vilkår for levering og drift af Dansk Kabel TV s tjenester Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af LokalTelefonens tjenester September 2016 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Bilag 10. Abonnements vilkår Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation... 4 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale November 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale November 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale November 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 W019, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Februar 2014 1 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC Bredbånd og Fastnet. Vilkårene

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester xxx, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Generelle vilkår

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Abonnementsvilkår for telefontjenesten

Abonnementsvilkår for telefontjenesten Abonnementsvilkår for telefontjenesten TMA081108 mb 1. Abonnementsvilkårenes omfang...2 2. Definitioner og begreber...3 3. Benyttelse af TELE Greenlands net og tjenester...4 4. Parterne...4 5. Abonnementsaftale...4

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee S044, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester Version 01.01.2017 Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N CVR nr. 36403527 Tlf. 88 30 30 80 stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester 1. Aftalens parter Parterne

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere