1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --"

Transkript

1 Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand Til Russerne Ukendt Hvad bestiller man i kredsen? Tællepråsen Rimkrøniken [kåseri over Oscar Geismars fravær på sommermødet] J. J. N. C. Petersen. [nekrolog] Arne Fog Pedersen Indtryk fra Sommermødet Gammel Gymnast 10. Aar. Studenterkredsens Gymnasistforening Tage Rydal, pastor Rye s Brigade Esse A. Rye, general udtaler sig D. En bølge [digt] Agric Samling Politicus Saadan set. Nr. 2, oktober 1933 J. H. Monrad Salige er de enfoldige Regin prenter Tale ved Vennemødet i Grundtvigs Hus, tors 7. Sep 33 K. Kirkegaard-Larsen Omkring Grundtvigsfesterne Arne Fog Pedersen Strejftog. J. J. Studenterraadsvalgene Tællepråsen Rimkrøniken [digt over lang højere bjerge] Richard Andersen Teologi og Præsteuddannelse Arne Fog Pedersen Et par indsigelser [vedr. Richard Andersens artikel] K. Kirkegaard-Larsen boganmeldelse [Karl Barth: Theologische Existenz heute!] J. J. boganmeldelse [Grundtvig Litteratur] Thorkild Clausen Ny Verdensopfattelse Sigfred Vang Boganmeldelse [Jak. Kr. Lindberg en bog om arbejdets ordning] Nr. 3. November 1933 I. H. Monrad Udelukker Versaillesfreden Verdensfreden? Helge Noe-Nygaard Tanker ved Prof Jørgen Jørgensens Foredrag i Kredsen fre 29. Sep Jørgen Jørgensen [svar på tanker vedr. foredrag] A.F.P. Strejftog [sandsynligvis Arne Fog Pedersen] K. Kirkegaard-Jensen Om studiekredse og Studenterkredsen J.J. Lidt Studenterpolitik Tællepråsen Rimkrøniken [kåseri over forening Teologisk Forum] Dr. Mockrauer Fredstankens etiske Forudsætninger [hovedtræk af dennes foredrag]

2 Boganmeldelser [K.L. Aastrup Ellen Linde, Kirsten A Lange Den danske friskoleshistorie, Jacob Paludan under regnbuen, Erich Erichsen Mellem levende Hegn, Arne Brandt Pedersen Adolf Hitler og den nationale revolution ] Arne Brandt Pedersen Nazismen, et nødvendigt Korrektiv Nr. 4, december 1933 I. H. Monrad Hvad er der bag paa Verdenskortet? Johs. Fog, pastor, Viborg Arbejder og Kirke Arne Fog Pedersen Strejftog højskolerne og offentligheden J. J. Grænseværn Tællepråsen Rimkrøniken [kåseri over ankebogen] Boganmeldelser [Kaj Munk: De udvalgte ; Stiftsprovst, dr.theol. Fuglsang-Daamgaard: privatskriftemaalets Fornyelse ; Højskolesangbogen; Dansk Kirkeliv medens tiderne skifter, Eva Berg: ungt ægteskab, Martha Ostenso: Vildgæs, Ingeborg Thomsen og Svend Thorsen: De fire onde aar, A. C. Meyer: En Agitators Erindringer, Julebogen og Glædelig Jul, Søren Noe-Nygård: Mænd, Aage Bentzen: Omkring Bibelhistorien, Johannes Novrup: Amerika Konstituerer, Morten Larsen: Oplevelse, William Temple Syllabus on Thoughts on Some Problems of the Day, J. Birkedal Nielsen, højskolelærer, cand.theol. Politisk Universitet? Nr. 5, 15. december 1933 I. H. Monrad Omsætning i Minsterpræsidenter N. B. Engsnap, sognepræst Ordet i Grundtvigs Forkyndelse[foredrag holdt i kredsen ] Chr. Nissen, Sognepræst Aftensang [salme] Arne Fog Pedersen Strejftog [om Jørgen Bukdahl] J. J. Folkestyre Tællepråsen Rimkrøniken [kåseri over juletravlhed] Regin Prenter Barthiansk ethik Litteratur [Essad Bey: Olie og Blod i Orienten, Liselundbogen, Chr. Demuth: Høsten, Jørgen Bukdahl: Det europæiske Menneske, Olaf Lynge: Dansk Kirke i Paris, J. Kj. Carlsen Johannes Clausen, Grænsepræsten, Otto Larsen: Gud blev Menneske ] Nr. 6., februar 1934 I. H. Monrad Overskrides den nye Mainlinje? Jørgen Jessen Som paa en øde Ø [J. J.?] Jørgen Jensen Hvordan Grundtvig så på Religionsundervisningen i Skolerne N. J. L. Den døende Veteran [oversættelse af Walt Whitman digt] J. J. Den almindelige Studenterforening Tællepråsen Rimkrøniken [nytårsønsker] Litteratur [Stiftsprovst Fuglsang-Damgaard: Religionspsykologi, Sven Stople: Fejg, Froda: Ved Østens Port, Fannie Hurst: Hun duede ikke, Nr. 7. Marts 1934 Görnandt. Superintendent, skt. Petri. Die deutsche evangelische Kirche I. H. Monrad Tre Riger Tre Bøger [omtale af Hitlers Mein Kampf] Jens Jelsbak Gammelt og nyt. Tællepråsen Rimkrøniken

3 Div. Danmark Nazismen [debat ved følgende: Arne Fog Pedersen, Thorkild Clausen, Haakon Falcke, Tage W. Nielsen og Helge Noe-Nygaard og Bendt L. Øllegaard og Jørgen Jensen, Knud Høgsbro, Gunnar Monrad, Sif. Vang,] Nr. 8, april 1934 K. Kirkegaard-Jensen Da den sidste Sultan flygtede[om Konstantinopel] Arne Fog Pedersen Den lutherske Nadveropfattelse Jens Jelsbak Studenterbeskatningen Litteratur [Ilja Ehrenburg: Vort daglige brød, Pearl S. Buck Moderen, Demokrati og diktatur ved udvalget for social Literatur ] K. Høgsbro Hvorfor gaa over Skelbækken efter Vand? [om Grundtvig mm.] Div. Danmark og Nazismen [fortsat diskussion fra sidste nummer ved følgende: Poul Engberg, Frede Rasmussen] Nr. 9, maj 1934 Hans Hansen, folketingsmand Marxismens Fallit Marius Kristensen, dr.phil. Tysk og dansk et par kuriøse forhold Hans Monrad Nielsen Luthers nadveropfattelse [svar på Arne Fog Pedersen artikel fra sidste nummer] Arne Fog Pedersen [svar på artiklen om nadveropfattelse] Arne Fog Pedersen Omkring Foraarsudflugterne Div. Danmark og Nazismen [fortsat diskussion ved følgende: Otto Bertelsen, Jørgen Jensen, Haakon Falcke og Hans Madsen, Jørgen Jensen For eller imod marxismen, og hvorfor? Nr. 10. Juni 1934 Henrik Dons Christensen Sommermøde Frede Terkelsen Lidt om Danebod Højskole Tællepråsen Rimkrøniken [kåseri over Karl Barths foredrag i Kredsen] Gustav Helms Sommermødesangen [sang til sommermødet] Regin Prenter Studenten i det tredje rige I. H. Monrad Nationalsocialismens bibel [omtale af Hitler bog] 2. Årgang Nr. 1, september 1934 Erik Appel, domæneforpagter, cand.mag. Nordslesvig Nu I Anker Sølling Lidt om Studenterkredsen til Russerne Tællepråsen Rimkrøniken [om at skrive med små bogstaver] Arne Fog Pedersen Sommmermødet K. Høgsbro Østergaard Studenterkredsen dens forudsætninger og ældste historie I Nr. 2, oktober 1934 Erik Appel Nordslesvig Nu II [forsættelse fra sidste nummer] Niels Bundgaard Kristeligt Studenter-Settlement [om et sted i Saxogade 9 for kristelige studenter] J. J. Politik og skydning Litteratur [Prof. Lyder Brun: Lukas-Evangeliet, Frede Hansen Hjemmeøvelser for Mænd,

4 K. Høgsbro Østergaard Studenterkredsen Dens Forudsætninger og ældste Historie II [forsættelse fra sidste nummer] Nr. 3, november 1934 Børge Diderichsen Om teologiens frihed J. J. Opgangstider [Tale ved rusgilde] Tællepråsen Rimkrøniken [sang over spurven sidder stumt bag kvist om Kredsens fredagsaftner Arne Fog Pedersen Kirken i Dag [om Barths bog af samme navn] Haakon Falcke Dansk Politisk Fremtid Litteratur [Niels Lindberg: Nutidens Økonomi og Fremtidens, Ib Ostenfeld Angstbegrebet i Søren Kierkegaard: Begrebet Angst. En psykologisk detail-studie, Knud Høgsbro Østergaard Studenterkredsen Dens forudsætninger og ældste Historie [fortsættelse] Nr. 4, december 1934 J. Swijnenburg &E. v. Bruggen Hören und Versthen [artikel af to hollandske teologer] Otto Bertelsen Tjen dit Fædreland Div. Højskolens mål og Opgave i vor tid [referat af diskussion i Kredsen] J. J. Oxfordbevægelsen Holger Tolstrup Andersen Quand même [vintersang] Litteratur [Ib Ostenfeld: Angstbegrebet i Søren Kirkegaard, Arv og race, L. P. Fabricius: Danmarks Kirkehistorie, Kaj Klitgaard: Hr. N. N.s utrolige Rejser ] K. Høgsbro Østergaard Studenterkredsen Brydningstiden IV [fortsat fra tidligere numre] Nr. 5, julen 1934 Tage Rydal, sognepræst Julepræken Erik Appel - Nordslesvig nu III [fortsættelse fra tidligere numre] Tællepråsen Rimkrøniken [tilegnet det teologiske facultet] Litteratur [Bodil Bech: Vi ejer natten, digte, Axel Rosendal: En stor Glæde ] Torben Dijnes Hverdagsbarthianisme [foredrag holdt i Kredsen] Richard Andersen Vrøvlets Profter [anmærkning til foredrag og diskussion om hverdagsbarthianisme] Axel Jakobsen Det var en svipser! [indlæg i debatten om tidehverv og hverdagsbarthianisme] Hans Monrad Nielsen Aandsbeslægtede Chr. Lindskorg kirkelig og kristelig menneskeopfattelse [referat af dennes foredrag i Kredsen] Nr. 6, februar 1935 Knud Høgsbro Østergaard Studenterkredsens Historie Den aktive peridoe V [fortsat] Jørgen Hattemager I. P. Bang 70 Aar Tællepråsen Rimkrøniken [Bekymret faders skrivelse til forstanderen på Askov] Torben Dijnes Gensvar til Axel Jacobsen [fortsat debat om Barth og tidehverv] Litteratur [Poul Skadhauge: Et er Søkort at forstaa.., Pearl S. Buck: Østenvind Vestenvind, K. Kirkegaard-Jensen Kirkehistorisk oversigt, Jørgen Bukdahl: Det skjulte Foraar. Emigrantbreve fra Norge ] Richard Andersen Ved Vismandens Fødder [anmeldelse af Grønbechs bog om mystikere]

5 Nr. 7, martis 1935 Marius Kristensen, dr.phil Erasmus og Povl Helgesen om helgendyrkelse Aksel Jacobsen Afslutning [på debat med Dijnes] Ukendt Studenterkredsens Historie VI [fortsættelse, med al sandsynlighed Knud Høgsbro Østergaard] Arne Fog Pedersen Nørrebropræsten Regin Prenter Lidt om Grundtvig, Maurice og Tidehverv Nr. 8, april 1935 Anders Nørgaard, valgmenighedspræst Grundtvigianerne og Grundtvig [Rids af foredrag i Kredsen] Tage Rydal Hørt i radioen Litteratur [A. Frøvig: Kommentar til Matthæus-Evangeliet, K. Kirkegaard-Jensen: Kirkehistorisk oversigt II] Knud Høgsbro Østergaard Studenterkredsens Historie VII [fortsat] Nr. 9, maj 1935 Oscar Geismar Grundtvig, Barth og Oxford [efter foredrag i kredsen] Morten Bredsdorff Dansk og tysk Kultur gennem 100 aar [referat af foredrag] Arne Fog Pedersen En dansk Overbevisning Knud Høgsbro Østergaard Studenterkredsens historie VIII [fortsat] Litteratur [Theodor Geiger: Samfund og Arvelighed, Erling Kristensen: Drejers Hotel ] Nr. 10, 1935 Anker Sølling Sommermøde Arne Fog Pedersen Rødding Højskole [til nye studenter i anledning af sommermøde] Jørgen Jessen Studenterkredsens Gymnastiskforening Litteratur [L. V. Birk: Under Højkapitalismen], Holger Sørensen Vor nye Formand udtaler sig Anders Vedel, højskoleforstander Grundtvig, Barth, Oxford [i anledning af Oscar Geismars foredrag] Oscar Geismar [svar på ovenstående indlæg] Knud Høgsbro Østergaard [svar på ovenstående indlæg] E. S. Olsen - Universitetsforhold mm. 3. årgang Nr. 1, september 1935 Holger Sørensen Til de nye Studenter Elin Appel, Studenterkredsens Medlemsaftner og Studiekredse Otto Bertelsen Bevægelserne Redaktionen Redaktionelle Betragtninger [i anledning af helt nye redaktion for bladet] Arne Fog Pedersen Sommermødet Litteratur [Holger Kjær: Kampen om Hjemmet, Herman Hoster: Mellem Læger Richard Andersen Grønbechs Jesusbog Nr. 2. Oktober 1935 Regin Prenter Oxford (paa opfordring)

6 A. Borggaard Olsen Apropos Bevægelserne Arne Fog Pedersen Vers [lille kåseri] O. B. Danmarks kristelige Studenterbevægelse Verdens kristelige Studenterforbund Studenterkredsen Otto Bertelsen Svar Borggård Olsen Jørgen Jensen Kan der siges lidt mere? [om Studenterkredsen] Nr. 3 november 1935 Knud Hansen Omvendelsens Frugter Litteratur [ systematisk skriftsstedssamling, Høyer-Christensen: Kappelanen i udby, Haakon Falcke: Økonomiske Studenterbetragtninger i Nutiden ; Halvdan Knudsen Sønderjysk interesseret? Nr. 4. December 1935 Uffe Hansen Grundtvig og Barth Poul Engberg Det levende ord Sigfred Vang Anmeldelse og andre Betragtninger [social litteratur og forhold] Jens Jelsbak For dem swunden gammel Daw Grundtvig strejftog [citat?] Litteratur [ Ludvig Schrøders Liv og Gerning ] T. D. Delte Meninger om Vorhere Halvdan Knudsen Sønderjysk interesseret [fortsat fra sidste nummer] Nr december 1935 Carl Hermansen, valgmenighedspræst Jul Poul Engberg Det levende Ord [fortsættelse] Enok Mortensen Det skjulte Amerika Haakon Falcke Hvorledes Staten bør fejre Reformationsjubilæet Litteratur [Johannes Novrup: Mennesket lever, L. P. Fabricius, Danmarks Kirkehistorie ] Nr. 6, 31. Januar 1936 Svend Aage Nørgaard Hvor to Folk mødes Holger Sørensen Grundtvig og vor Tid Reservepraasen Rimkrøniken [om studenters beskæftigelser] Halvdan Knudsen Grundtvigianismen [omtale af Anders Nørgaards bog om Grundtvigianismen] Jørgen Jessen Forfatningskampen og Neergaards Erindringer Nr. 7, marts 1936 [folde ud-nummer] Pastor Johannes Knudsen, Askov minn. U.S.A Hold fast ved det, du har - - H. Dons. Christensen Der var 21, der dumpede Lov for Studenterkredsen Richard Andersen En Verden uden Naade. Nr. 8, april 1936 Joh. Naumann, sognepræst Paaske paaskebetragtning Haakon Falcke Omkring det teologiske Fakultet Torben Dijnes - A propos Reformationen A. Riishøj Indsamling af Bøger og Blade til Sønderjylland

7 Nr. 9, maj 1936 Torben Dijnes Ethica Nicomachea Helge Noe-Nygaard Sønderjydske tanker Regin Prenter Professor J. Oskar Andersen fylder 70 H. K. Grundtvigianismen Jørgen Jensen Tanker i Anledning af Arne Sørensens Bog: Det moderne Menneske Nr. 10, 15 juni 1936 Holger Sørensen Studenterkredsens Sommermøde Johannes Terkelsen Ry Højskole Red. A. B. C. J. J, - Til Helene og Hans Peter Hanssens Minde 4. årgang Nr. 1, september 1936 Holger Sørensen Studenterkredsen nu til dags Litteratur [Alva Myrdal: Bybørn, Claus Eskildsen: Dansk Grænselære, K-B Sommermødet i Ry H. K. Flygelet Regin Prenter J. P. Bang [nekrolog] Nr. 2, oktober 1936 K. B Universitetskommisionen tager fat igen.. [underligt] Ias. Begtrups nye Grundtvig-Bog Hermod Knudsen Faar vi en ny Kultur til Vinter? [i anledning af Arne Sørensens hefte nogle vinterplaner ] J. Chr. Hejlesen Morten Larsen Litteratur [Kaj Munk: 10 oxford snapshots, Knud Sønderby: En Kvinde er overflødig, Carl E. Skjerbek: Nytestamentlige Grundbegreber og Oversigter, en Studenterhaandbog ] Nr. 3, november 1936 [på GBV] N. F. S. Grundtvig Luthers minde [genoptryk af tale] Litteratur bøger [N. Clausen-Bagge: Det forkortede ord, L. P. Fabricius: Danmarkskirkehistorie, Sune Andresen: Der kommer andre Dage ] Bestyrelsen Vort Standpunkt Ukendt Reformations-Børnesang [omdigtning af sang] Ukendt Jubilæet [dvs refomationsjubilæet]s Nr. 4, december 1936 Div Hvad er Folkelighed? [diskussion ved følgende: Arne Sørensen, Oscar Geismar, Hans Hansen Rørby, MF; H. Fuglsang Damgaard] Div 4. Bøger [ Ludvig Schrøders liv og Gerning, Stephen Zweig: Maria Stuart, Richard Blaker: Vidunderlige Hester, William Jensen: En rejse gennem det tredje riger Halvdan Knudsen Ørkenen [om Kredsen] Div diskussioner om Kredsen og andre foreninger Int. Et Par Ord med Rye

8 Nr. 5, 15. December 1936 Ejnar Skovrup Friskolen i tidens skoleøre Regin prenter anmeldelse af Kar Gustaf Hildebrand: Kristne Perspektiver Johs. Knudsen Dansk-amerikansk Menighedsliv Georg Søndergaard Holger Sørensen A prospos Vort Standpunkt J. A. D.-P. Trolde og Mennesker [kåseri] Litteratur [Julebogen, Jens Martinus Jensen: Nordisk ungdomsarbejde, Mogens B. Mackerprang: Fra Rensdyrjægere til Vikinger, Marcus Lauesen: Skipper Teobald Nr. 6, 10. Februar Svend Aage Nørgaard Folkelig eller humanistisk Grænsekamp. Helga Monrad Møller- Højskoleindtryk Askov Ukendt Kun en Stofhob, en Daad og et Navn Jon Juul Kerteminde Knud B. Andersen Historiens Rytme Nr. 7, marts 1937 Holger Sørensen Mennesket det suveræne Halvdan Knudsen Det suveræne Menneske contra Slavesjælen Vilh. Gregersen Mennesket det trælbundne Chr. Welding, pastor Den kristelige Livsførelse Sigfred Vang Forbrydelse og Kriser Nr. 8, april 1937 Uffe Hansen, valgmenighedspræst Thorvald Aagaard Anders Nørgaard anmeldelse af P. L. Jensen: Hvad er Kirken? Holger Sørensen To Svar: Mennesket det trælbundne & Det suveræne Menneske contra Slavesjælen [replikker til indlæg i sidste nummer] J. Balslev Mission Jon Juul [replik til Balslevs artikel] Nr. 9, maj 1937 Knud Haugstrup Jensen Menneskelighed og Kristendom Holger Sørensen Nutid og Fremtid Div. Spredte boganmeldelser [Frederik Nygaard: Athens Nar, Prof. Rubows Breve, James Hilton: Den blaa maanes Dal ] Nr. 10, juni 1937 Holger Sørensen Sommermøde Ejnar Skovrup, forstander Kerteminde Folkehøjskole J. Strejftog Jørgen Jensen Holger Begtrup 5. årgang Nr. 1, september 1937 [på GBV]

9 E. Balling, formand Student Ja, men hvad saa? V. K. - Sommermødet i Kerteminde Gl. E - Livssynet maa bekræftes! Sommermødsamtale med Forstander Skovrup Nr. 2, oktober 1937 Torben Dijnes - Historie og Psykiatri [anmeldelse af P. Reiters bog om Luther] Omkredsen - [Axel Rosendal og Red.] Knud Haugstrup Jensen - Vores Medlemsaftner [sjove interne stridighed om linjen i Kredsen] Juul. - Kvinden og Samfundet Nr. 3, november 1937 Tage W. Nielsen Religion og Kristendom Red. Liv Eller Blændværk Efteraarets Bog Oscar Geismar A. B. Døcker [nekrolog] Torben Dijnes Korfirmationsundervisningen [boganmeldelse] --ul. Den Elvte [boganmeldelse af Richard Sale: Den elvte i Baaden] Nr. 4-5, december 1937 Paul Knudsen, pastor Advent Lytter Fra Omkredsen: paa Lytterpost Sune Andresen, forfatter, højskolelærer Om det aandsvirkelige Hans Haarder Historiens Lære Red. Julebøger Tre Bøger [Boganmeldelser af George Santayana: Den sidste Puritaner, Jens Bjørn: Moody, en Jesu Kristi Stridsmand, Frank Thiess: Tsushima ] Nr. 6, februar 1938 Erik Appel Et Hundredeaarsminde [om Grundtvig] Thorkild J. Brøste Grundtvigs Salmedigtning I Torben Dijnes Forsvar for Helgentroen Andersen, stud.juris Kan og skal Højskole være mytologisk? Boganmeldese [Kr. Tårup: Grundtvigs Paaskesalmer] Nr. 7, marts 1938 JUBILÆUMSNUMMER Studenterkredsens berømte Gaasegilde i December 1894 [fortsættes] Vilh. Gregersen Ny-Grundtvigianere? Hilsener fra Formænd gennem 50 Aar Jon Juul Paa Falderebet Nr. 8, April 1938 [på GBV] A. C. Krebs - Genoplivelse' F. N. - Jubilæet [omtale af Jubilæumsfest] Ukendt - Gaasegildet 1984 [fortsættelse] F. N. - Dagligt liv -th. - En Bog [Erik Bertelsen: "Dagen bryder frem"] Nr. 9, maj 1938 J. Chr. Hejlesen, valgmenighedspræst Løgnens Fader

10 k-b Et Misfoster fra Befolkningskommisionen Vang Aage Kvist Vor Kirkelige Nød I Anledning af Tage Shack: Kirkens Forfald Vilh. Gregersen Gaa Læsevejen! Sydslesvig Bogomtaler [Carl Hermansen: Uforsagt, H. Tingsten: Det nationale Diktatur, Henrik Pontoppidan: Arv og Gæld ] Nr. 10, juni 1938 Bestyrelsen Sommermøde paa Askov Folkehøjskole J. Th. Arnfred, højskoleforstand Askov Folkehøjskole Juul G. K. Chesteron [i anledning af dennes erindringer. Autobiography?] De 6 andre Tak 6. årgang Nr. 1., september 1938 Holger Sørensen Til Aarets nye Studenter H. K. Hein, provst Indtryk fra Kredsens Sommermøde i Askov. G th - Forening Kreds? V. K. Sommermødet i Askov nr. 2, oktober 1938 Tage W. Nielsen Teologiens Nødvendighed J. Stænderstat Gymnastikforeningens 15 Aars Jubilæum gamle gymnaster fortæller Bøger [Holger Madsen og Aage H. Kampp: Danske Fugle, Johs. Simonsen: Forfatningsudkastet ] nr. 3, november 1938 C. Barfod-Petersen, valgmenighedspræst Guds sanddru, forstaaelige og evige Ord! Bøger [Kenneth Roberts: Nordvestpassagen, George Sava: Kniven, der læger, Peder Hesselaa: En Nat i November Jon Juul Liv og Død [i anledning af Sune Andresen: Dage og Nætter i Danmark. ] nr. 4, december 1938 Th. Balslev, valgmenighedspræst Julebudet Aage Møller, højskoleforstander Profetskoler Vilh. Gregersen Det menneskelige og det kristelige [i anledning af Anders Nørgaard: Grundtvigianisme del III] Længere bogomtaler [ Man spurgte Biskop Axel Rosendal, Arne Sørensen: Danmarks fremtid, Julebogen, Dagmar Edquist: Ingegerd Bremssen, Oscar Geismar: Jeg og Faderen, vi er eet, Stuart Cloete: Og Hjulene ruller, Hermann Hoster: Nyt Liv ] nr. 5, februar 1939 Gösta Yrjö Haakon Eigil Hansen Nordens Aand eller Nordisk Karrusel With. Thomas Mann: Josef Thorkild J. Brøste Nytaarstanker Bøger [Foredrag om Grundtvig og Barth, C. E. Walsøse: Den ny Naturvidenskab og vor gamle Kristentro, Pearl S. Buck: Dette stolte hjerte ]

11 Poul Engberg - Grundtvigianerne og Friheden Vilh. Gregersen Hvilken Frihed? [til ovenstående artikel] Gustaf Bengtsson Højskolen og Byarbejderen Nr. 6, marts 1939 [på GBV] E. Balling, sognepræst - Var Jesus ikke alvorlig nok? J. J. - Ros og Ris [om et par bøger] Holger Sørensen, pastor, formand - Grundvigske Studenter Ukendt - Lidt Vennenap Bøger [Holger Madsen: "Skovturbog for viderekomne", Valdemar Rørdam: "Alderdoms Fæstning"] Torben Dijnes - Grundtvigks Theologi nr. 7, april 1939 Sune Andresen Var Grundtvig en Heros og en Heros-Dyrker? Bøger [Octave Aurby: Kejserinde Eugine, Joh. Seb. Bac. En Mindebog, J. P. Jensen-Stevns: Grundlovsændring?] J. Chr. Hejlesen, valgmenighedspræst Mennesket et gudommeligt Experiment eftermanuskript fra foredrag. nr. 8, maj 1939 Marius Kristensen Den dansk folkelige sangs opståen for hundrede år siden. A. Bartholdy Møller Efter Påske J. Chr. Hejlesen Pastor Welding [nekrolog] Chr. Welding De fagre Riger. En Bog [Hans Severinsen: Der kan skee saa meget på otte Dage ] Holger Sørensen - Else MariePedersen En vestjydsk Kulturpersonlighed nr. 9, juni 1939 Holger Sørensen - Sommermøde Frede Terkelsen Hvordan Danebod blev til Regin Prenter Professor Oscar Geismar [nekrolog] Gustav Helms Sommermødesangen 7. årgang nr. 1, september 1939 Th. Balslev, valgmenighedspræst - Julebudet Vagn Aage Kvist Velkommen i Kredsen G. L. Sommermødet på Danebod nr. 2, oktober 1939 Hans Blessing, sognepræst Fra de øde Vange Bøger [Johan Falkberget: Christian Sextus, Esther Noach: Familien Koltoft, Gudmund Schnitler: Verdenskrigen, Vilhelm Rasmussen: Drengeliv i Kroen, Aa. H. Kampp: Lærebog i Stenografi, Pearl Buck: Patrioten ] Torben Dijnes Kirkehistorie [anmeldelse af Hal Kochs Danmarks Kirke gennem Tiderne] nr. 3, november 1939

12 Anders Nørgaard Et par Møde-erfaringer F. N. De nye melodier Aage Gottschalk Rasmussen Et Grundvilkaar Bøger [Johan Falkberget: Christian Sextus, Erik Bertelsen: Mænd paa Havet nr. 4, december 1939 V. Baunbæk, Pastor Lidt Julelyrik I Perspektiv Sven Lyndrup En Indbydelse Kr. B. Hilgaard, provst Kristendom og Politik K. Bugge Villadsen Delte Meninger! F. N. [svar på Delte Meninger!] Bøger [Viktor Fabricius: Guds Stemme, Julebogen, Octave Auhry: Napoleons Privatliv nr. 5, februar 1940 Poul Holm, valgmenighedspræst Er et Ungdomsarbejde Udslag af misforstaaet Nidkærhed? Richard Andersen Kirke og Kunst Vilhelm Gregersen Anders Nørgaards sidste Bog Af Vinterens Litteratur [Martien Niemöller: Sidste Prædikener, Stefan Zweig: Hjertets Utaalmodighed, M. K. Rawlins: Livets Foaar, Sven Wikberg: Wilhelm af Oranien nr. 6, marts 1940 M. C. Lindegaard Paaskebudskabet Jørgen Bukdahl Lyseklostret [sang] Aage Gottschalk Rasmussen Cykliske Foaarsfornemmelser [sødt digt om at cykle] N. N. Holbækturen Nr. 7, april 1940 [på GBV] Georg Langkjær - Den rette Brug og forstaaelse af det gamle Testamente P. H. - Det svensk-danske Gymnastiskstævne Ukendt - Pedaliske vaarfølelser [digt] nr. 8, maj 1940 Vagn Aa Kvist Kredsen Nu Georg Langkjær Den rette Brug og Forstaeelse af Det gamle Testamente [fortsættelse fra sidste nummer] Georg Langkjær Betragtninger P. H. Hjemstavnspoesi K. L. Kristensen: Lønligt Lys Poul Henriksen Kommentar til Valget. Ellen Bojsen-Møller De umyndiges Røst Bøger [Kjeld Elfeldt: Det nødvendigste Finsk, Elizabeth Forbett: Mrs. Meigs faar en Ven ] nr. 9, juni 1940 V. Aa. Kvist Sommermøde [god opfordring til at deltage på sommermøde!!] Aage Møller At tale og at tie. Otto Bertelsen Fremtidens Danmark Bøger [Tschaikovsky-bog, Ole Olsen: Filmens Eventyr og mit eget, Willy Falck Hansen: Spejderen fortæller K. L. Kristensen Grænsevold og Grænseland [fra udgivet digtsamling]

13 8. årgang nr. 1, september 1940 K. B. Andersen Er Grundtvig aktuel eller kun paa Mode? Georg Langkjær Praktisk talt. P. H. Sommermødet på Rønshoved Højskole nr. 2, oktober 1940 Johs. Jørgensen Grundtvigs Syn paa Individ og Samfund Johs. Danmark [digt] Ove Jul Christen Pastor J. Trier [nekrolog] Halvdan Knudsen Per Nabo Bøger [Knud Sønderby: De kolde Flammer ] nr. 3, november 1940 Holger Sørensen, pastor Den gamle evigt unge Romantik Carl Hermansen Lidt om Kristendom og Idealisme P. H. Turen til Havdrup-Solrød Aage Gottschalk Rasmussen Dyrt eller Billigt Bøger [Antoine De Saint Exupery: Blæsten, Sandet og Stjernerne, Rudolf Brunngraber: Opium, Hans Fallada: Lille Mand stor Mand K. B. Andersen Studenterkredsen og Dansk Ungdomssamvirke [Kredsen tilslutter] Johs. Møller - Højskolen og København nr. 4, december 1941 Niels Petersen Advent A. Bartholdy Møller Drøm og Virkelighed Johanne H. Andersen og Laurids Stamp Missionskonferencen i Roskilde Bøger [Rudolf Brunngraber: Opium, Liselundbogen, Pearl S. Buck: Andre Guder, Julebogen,Erik Bertelsen: Kvinder ved Stranden nr. 5, februar 1941 S. Andersen, sognepræst Fra Billedsalen til Forsamlingshuset Johs. Møller Nyere dansk Lyrik Bøger [John Knittel: Sønnen ] Johs. Min Sjæl lov Herren. Nr. 6, marts 1941 J. Tage Hansen, Pastor Vor Folkelige Fremtid Bøger [Provst Holmgaard og Dr. N. Nøjgaard: Kirken ] H. Dons Christensen Aabent Brev til Redaktionen Langkjær: Ligefremt interview med gymnastikleder Inger Møller nr. 7, april 1941 Hans Haarder Den Jydske Lov anmeldelse af bog Ved Peter Skautrup Nicolai Krarup Historieopfattelser Bøger [Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter, Baden Powl ]

14 Johs. Foraar [digt] Nr. 8, maj 1941 [på GBV] Niels Petersen, sognepræst - Lidt om danske Salmer [foredrag fra sommermøde 1940] Holger Sørensen - Lyseklostret [om Jørgen Bukdahls bog af samme navn] Jørgen Jessen - Historeskrivning [om Nic. Krarup: "Danmark i nødsaarene ] nr. 9 juni 1941 K. B. Andersen Sommermøde P. H. Ostedturen Tage Linneboe Generalforsamlingen Sune Andresen Engelsholm Bøger [Johan Falkeberget: Den sidste nattevagt, O. Helms: Strejftog i Danmark, Piet Hein: Vers i Verdensrummet, Erik Bertelsen: Fugle i Kikkerten, Anne de Vries: Bartje Søger Lykken, Knud Sønderby: Grønlandsk Sommer ] 9. årgang nr. 1, september 1941 Georg Langkjær- Studenten og Tidens Krav N.F.S. Grundtvig siger et Sted [citat] Hermod Knudsen Dage og Nætter paa Engelsholm Anton Berntsen Fjowten Oer [digt] [red.]- Kredsen Litteratursiden forskellige studentikose digte Ukendt Føjleton Kredsmanifest og Glæde [Fortsættes] nr. 2, oktober 1941 Niels Petersen Th. Balslev, Studenterkredsen nye æresmedlem Karl Rasmussen Den Gamle Klagesang Om Studenterkredsen Opgave ved følgende: Undervisningsminister Jørgen Jørgensen, Carl Hermansen, Johannes Monrad, Frede Bording, K.B. Andersen, Litteratursiden diverse studentikose digte Karl Rasmussen Kirkeaarets Texter Ukendt føjleton [fortsættelse fra sidste nummer, fortsættes] nr. 3, november 1941 Jørgen Bukdahl Studenterne paa Volden OMKREDSEN nyt tiltag ved H. Dons Christensen De ældres side Litteratursiden Bøger[ Holger Kjær: Kampen om skolen, Marie Bregendahl: Birgitte Borg, Antonie de Saint Exupery: Flyvere i natten, J. H. Schultz: Borger i Danmark, Willy Bracher: Kirkeliv i Storstaden, Agnete Holk: Et Vildskud, Michael Neiiendam: Rampelys og Stjerneskær, Herbert Rosenberg: Musikforstaaelse] Ukendt føjleton [fortsættelse, fortsættes nr. 4, december 1941 (julenummer) Johs. Birkedal Nielsen Julens Skuffelse

15 Ukendt Bukdahls nye Bog Mellemkrigstid K. Høgsbro Østergaard Jul i Præstegaarden Ukendt Hvordan Student Jensen alligevel fik Juletræ En historie ved Juletid af Armod Ukendt Kredsenpigen der sprang fra køkkenet til Tribunen Litteratursiden Bøger [Julebogen, Div. Noveller, Victor Vinde: En Stormagts Fald ] Ukendt Føjleton [fortsættelse, fortsættes Ukendt Nudejuligen [kåseri] nr. 5, februar 1942 Niels Møller, dr.phil. Grundtvigs Aktualitet og Grundtvigs Betydning [Træk fra foredrag] Litteratursiden Bøger [Niels Møller: Salmebogen i Præstens Haand, Vi og vor Fortid ] Div Omkredsen nr. 6, marts 1942 Otto E. Helms, sognepræst Tanker om Danmarks Fremtid Ukendt Fum i Luften gymnastiske interviews Div. Omkredsen Litteratursiden Bøger [Harald Nielsen: Penge og Personlighed + omtale, Skatt Hoffmeyer: Bibelen. En introduktion] nr. 7, april 1942 Red. Lille Korrespondance med Udlandet Georg Langkjær Snæverhed? Omkredsen [bl.a. Erik Balling] Litteratursiden Bøger [Jørgen Bukdahl: Mellemkrigstid, Hans Kyrre: Liv og Sjæl,] nr. 8, maj 1942 N. F. Nielsen Den danske Student og Sønderjylland Carl Hermansen Det danske Foraar Omkredsen Litteratursiden Bøger [G. Scocozza: Farvel til Foraaret, Peter Nisser: Blod og Sne, Johan Falkeberget: Lisbet paa Jarnfjeld, Kaj Nielsen: Amatørskuespilleren] nr. 9, juni 1942 Georg Langkjær Kom til Sommermødet på Ry Højskole Johannes Terkelsen og saa gi r vi ordet til.. Omkredsen [bl.a. Halvdan Knudsen] Litteratursiden Bøger [Vilhelm Moberg: Rid i Nat, div., Carl Hermansen: Denne salige Tid, Cora Sandel: Alberte og Friheden, J. Toftegaard og C. Ulrich Mortensen: Vore Skatter ] 10. årgang

16 nr. 1, september 1942 Folmer Hansen Til Aarets Russer Omkredsen H. K. Sommermøde i Ry Red. Sønderjylland Rundt Litteratursiden, denne gang uden poesi Bøger [Oberst Halvor Jensen: Hvorfor har forsvarsviljen forladt det danske Folk?, Hal Koch: Dagen og Vejen, Jens Nielsen: Fra en Grotid, R. Graves og A Hodge: Den lange week-end, Dansk Kvinde i Dag, Litteratur Ordbog, Herbert Rosenberg: Musikforstaaelse. Om Harmonien ] nr. 2, oktober 1942 Niels Møller, dr.phil. Et Agrafon Ukendt Bourding-House Omkredsen Salme af Aastrup Sv. Zachariassen Niels Larsen Stevns [nekrolog, en lang én med billede] Litteratursiden Bøger [Jørgen Bukdahl: Mellemkrigstid, W. Somerset Maugham: En Nat i Florens, Nicolai Krarup: Fra Herredsting til Folketing, Svend Zachariassen: Opstandelsen og Korset i Kunsten, nr. 3, november 1942 Tage Rydal Russens Rejse til Livets Ø tale fra Rusgilde Omkredsen Solvejg Bording En Folkevise Betragtning Litteratur siden Knud Gram Andersen Vort Nordiske Modersmål Bøger [Paul Fr. Busk: Kirke og Reklame, Sonja Hauerberg: Hvad vil du mig, Dansk Ungdom, hefte; Holger Mosbech: Johannes Aabenbaring nr. 4, december 1942 Holger Sørensen- Julelyset Omkredsen: Jørgen Jessen Birken og Poplerne Digt af Georgius Thymus [oversat af Niels Møller] Kåseri over Poul Engberg artikel i Politiken, insinueringer om plagiat B. K. Hovedstadens Højskole Matthew Arnold Rugby Chapel [digt fra 1857, nyoversat] Grundtvig siger et sted Litteratursiden Bøger [Arne Sørensen: Frihed, Sandhed og Ret, Kelvin Lindemann: Huset med det grønne Træ, Michael Tejn: Drømmen og Virkeligheden, Gunnar Gunnarson: Brandur paa Bjarg, Dansk Kirkeliv, Julebogen, Cora Sandel: Kun Alberte, Sigurd Thomsen: Kun en Digter, Philippe Heriat: To verdener ] nr. 5, januar 1943 Carla Schibler Fra en af Vejene Omkredsen

17 Litteratursiden Bøger[Dagmar Edquist: Hjertet søger Nødhavn, George Soloveytchik: Potemkin, Erh. Larsen: Krigens Dagbog nr. 5, marts 1943 (fejltryk, skulle tydeligvis have været nr. 6) Ejnar Skovrup, højskoleforstander Barnelivets favre Dage Kaj Thaning Er Grundtvigianismen ufolkelig (omkredsen) Bøger [ Dansk folkeoplysning, Martin Knudsen: Det grundtvigskesydfyn, Kai Friis Møller: kroniksamling, nr. 7, april 1943 Gunnar Monrad Fællesskabet Omkredsen [festtale til Axel Rosendal] Litteratursiden [igen med digt af Johs.] Bøger [Aage Bentzen: Helgen eller Højforræder?, G. C. S. O. S. [Bagside] nr. 8, maj 1943 Erik B. Nissen, højskoleforstander Dansk Film nu Vagn Aage Kvist Ungdommen og Kirken Litteratursiden bøger [Bo Bergmann: Et Regnskab gøres op, Sigrid Neiiendam fortæller nr. 9, juni 1943 Folmer Hansen Sommermøde på Kerteminde Højskole Ejnar Skovrup En Mærkemand faldt [Anders Nørgaard nekrolog] Anders Nørgaard En dansk Kirkeskole N. Jul Petersen I Anledning af Ungdommen og Kirken [svar på artikel fra sidste nummer] Georg Langkjær Statsmændenes Embede og Hal Kochs Litteratursiden bøger [Georg Rønberg: Familien Venø, Antoine de Saint Exupery: Krigsflyver, Kaj Munk: Danmark ] 11. årgang nr. 1, september 1943 K. B. Andersen Samling og Samling er to ting B. K. Sommermøde på Kerteminde Jon Juul Bladet Studenterkredsen Div. - Hilsener fra gamle redaktører Litteratursiden Bøger [Peder M. Sørensen: Under Skabelsens Uvejr, Torkild Kemp: Vilhelm Grønbech ] nr. 2, oktober 1943 [på GBV] Sune Andresen, højskoleforstander - Henrik Pontoppidan B. K. - Gymnastikforeningens Jubilæum Jessen - En gammel Gymnast har Ordet - Div - -Og nogle fler gamle [div gamle gymnaster] Erik Nissen og K.B. Andersen - To Formænd lykønsker

18 B. K. - Kredsens nej til den kristne Samling nr. 3, november 1943 A. Lund-Sørensen, sognepræst Grundtvigianerne og Verden Omkredsen [nu redigeret af Halvdan Knudsen] Jørgen Jessen Opskrift til Prædiken Signe Høgsbro Om at tænke og bede Litteratursiden Bøger [Piet Bakker: Frans, Cora Sandel: Lykken, Første Mosebog i nyoversættelse, Marcus Goodrich: Delilah ] nr. 4, december 1943 Clemens Barfo-Petersen, valgmenighedspræst Det store Men Hermod Knudsen Brev fra landet [i Omkredsen] B. K. Den ny Højmesseliturgi Litteratursiden Bøger [Agnete Holk: Den som er ren, O. E. Rølvang: I de Dage, Johan Falkeberget: Nattens Brød, Dansk Kirkeliv mens Tiderne skifter, Julebogen, Liselundbogen, Kaj Munk: Jesus Historier, genforalt for de smaa nr. 6, februar 1944 (fejltryk, skulle have været nr. 5) Arne Fog Pedersen Grundtvig siger et Sted Kaj Munk Ak hvor man længes [digt] Niels Nøjgaard Tale ved Kaj Munks Begravelse fra Vedersø Kirke Litteratursiden Bøger [Morten Nielsen: Krigere uden Vaaben, Paul Raae: Det ukendte København ] Vilhem Grønbech Citat fra bog Jensine Jensen Slesvigs Sønner [genoptryk af digt fra 1917] nr. 6, marts 1944 Jørgen Jessen Studiekredsearbejde [anmeldelse af Ib-Koch Olsen: Studiekredsarbejde ] Tage Brumer, pastor Er det fair play [Omkredsen] Holger Sørensen Føj din Lyst og Brug din Evne Red. Nye Øjne ser på Højskole [interview med teolog Henrik Christiansen] Red. Fum-Weekend nr. 7, april 1944 Poul Jørgensen Universitet og Højskole N. Jul Petersen Nogle Tanker og et Spørgsmål Anton Berntsen Vi Jyder [digt] nr. 8, maj 1944 gc. Siden sidst Bøger [Johan Borup: N. F. S. Grundtvig, Hal Koch: Grundtvig, Sally Salminen: Lars Laurila,] Nr. 9. Juni 1944 [på GBV] [Forside i farver "Sommermøde på Askov Højskole"] K. B. Andersen, formand - Skal vi holde Sommermøde i Aar? J. Th. Arnfred, forstander - Kort rids over Askov Højskole

19 Gustav Helms - Sommermødesangen [sang] Holger Sørensen - Asger Højmark [nekrolog?] Ukendt - Vise fra sommermødet 1941 Arne Fog Petersen - Studenten... [vise på "en sømand har sin enegang] Torben Dijnes - Grundtvigianismen, Daabens pagt og 1. Peter 3.21 [omkredsen] O. Juul Christensen - En kommentar 12. årgang nr. 1, september 1944 Gunner Rasmussen Velkommen, Rus af 1944 Hermod Knudsen Nuet og Erkendelsen [referat fra sommermøde] nr. 2, oktober 1944 Frede Bording, højskoleforstander Det store Bud i Loven Jens Jelsbak Tale ved et Efteraarsmøde 1944 [omkredsen] Litteratur Bøger [O. E. Rørvig Peder Sejr nr.3-4, november-december 1944 Jørgen Bukdahl Og dog bærer Blus vi med Glæde Halvdan Knudsen Advent [omkredsen] Halvdan Knudsen De gyldne Tavl Jørgen Bukdahl Jul i Korsør Jørgen Bukdahl Morgengryets Mænd [mindedigt] Litteratur Bøger [Robert Fisker: Bjarke, Liselundbogen, Piet Bakker: Frans vokser op, Ingeborg Møller: Job Sveinungsran, Julebogen nr. 4-5, februar-marts 1945 Hermod Knudsen Højskolefilm Ch. Turn. Isoleret Aandsliv H. Undgommen spørger [om krigen] Anmeldelser[ Fuglene i dansk Digtning, Knuth Becker: Naar Toget kører,] Litteratur Bøger [Emil Frederiksen: Fra Saxo Grammaticus til Hjalmar Guldberg, Hal Koch: Kirkehistorie, Helge Kjærulff-Schmidt: Hvis de forstaar, hvad jeg mener, Hans Severinsen: Drift, Soya: Smil Saa ] nr. 6-7, april-maj 1945 (13. Årgang, [sic]) Karl Rasmussen Om Omptimisme Hermod Knudsen To Semestres Teater [Div. Litteraturomtaler af underlig humoristisk karakter] B. K. En glemt Front Sidste! Ved Redaktionens Slutning erfarer vi, at Danmark er blevet befriet. nr. 8, juli 1945 Gunner Rasmussen Om sommermødet 1945 [paa Vraa Højskole August] Gunner Rasmussen Beretning [om Kredsens arbejde under krigen] 13. årgang

20 nr. 1, september 1945 Poul Sølling Til de nye Russer T. N. Fra Mødet i Vraa Jørgen Jensen [Omkredsen. Uddrag af en artikel i Støvring Højskoles Aarskrift 1941] Litteratur Bøger [Folke Bernadotte: Sidste akt, Johannes Fosmark(red.) Danske i tyske Koncentrationslejre ] nr. 2, oktober 1945 Bo Bojsen Rud Kaj Munk, en Sandhedens Martyr Jørgen Bukdahl Aftenkoncert i Børglum Domkirke tilegnet Studenterkredsen nr. 3 november 1945 H. K. Pas Høsthjælp i S. S. En Kredspiges Indtryk fra Syd Slesvig [interview med Inger Klitgaard] Josef Simon Østrig og Højskolen Hermod Knudsen En lille Nisse rejste Litteratur Bøger [Gyldendals skildring om besættelsestiden, Richard Mac Millan: Fra D-Dag til Danmark, nr. 4, 1945 (julenummer) Karl Nielsen Fred paa Jorden Ukendt Bukdahls Mellemkrigstidsværk færdigt Red. Carl en Samtale med den nye Kirkeminister Johanne Andersen Saadan er de også blandt svenske Studenter Carlo M. Pedersen Kunsten for Livets Skyld Hermod Knudsen Tiden der fulgte Litteratur Bøger [Michael Tejn: Støvet kan bære, Gislason: De gyldne tavl..,] Hermod Engelsk og fransk Humor Nr. 5, februar 1946 [på GBV] Povl Kildemoes - Ak, hvor uforandret Asger Hansen - Før dag... & Drengen... [to digte] Ukendt - en historie G. C. - Tanker om politik Litteratur bøger [P. Lauritsen: "H. P. Hanssen", Meir Feigenberg: "MXAT", Oscar Geismar: "Om Mennesket Kaj Munk", Tre nye hefter af Gyldendals store værk om Danmark under besættelsen, Sven Uhrskov: "Vi bringer en Særmelding", ] Nr. 6, Marts 1946 [på GBV] Villum Hansen - Iran på skillevejen E. Balling - Anders Jensen Rud [nekrolog] Jens Rosenkjær - Johan Borup Jens Kruse - Brokker til et interview [Uddrag fra Askovlæreres illegale blad "Dag og Daad" Nr. 7, april 1946 [på GBV] K. B. Andersen - Kulturelt og/eller militært forsvar Erik Nissen - Den Kristine Realisme

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther grun US dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther Arrangeret af Styringsgruppen for Forskningsnetværket, Grundtvig

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere