1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --"

Transkript

1 Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand Til Russerne Ukendt Hvad bestiller man i kredsen? Tællepråsen Rimkrøniken [kåseri over Oscar Geismars fravær på sommermødet] J. J. N. C. Petersen. [nekrolog] Arne Fog Pedersen Indtryk fra Sommermødet Gammel Gymnast 10. Aar. Studenterkredsens Gymnasistforening Tage Rydal, pastor Rye s Brigade Esse A. Rye, general udtaler sig D. En bølge [digt] Agric Samling Politicus Saadan set. Nr. 2, oktober 1933 J. H. Monrad Salige er de enfoldige Regin prenter Tale ved Vennemødet i Grundtvigs Hus, tors 7. Sep 33 K. Kirkegaard-Larsen Omkring Grundtvigsfesterne Arne Fog Pedersen Strejftog. J. J. Studenterraadsvalgene Tællepråsen Rimkrøniken [digt over lang højere bjerge] Richard Andersen Teologi og Præsteuddannelse Arne Fog Pedersen Et par indsigelser [vedr. Richard Andersens artikel] K. Kirkegaard-Larsen boganmeldelse [Karl Barth: Theologische Existenz heute!] J. J. boganmeldelse [Grundtvig Litteratur] Thorkild Clausen Ny Verdensopfattelse Sigfred Vang Boganmeldelse [Jak. Kr. Lindberg en bog om arbejdets ordning] Nr. 3. November 1933 I. H. Monrad Udelukker Versaillesfreden Verdensfreden? Helge Noe-Nygaard Tanker ved Prof Jørgen Jørgensens Foredrag i Kredsen fre 29. Sep Jørgen Jørgensen [svar på tanker vedr. foredrag] A.F.P. Strejftog [sandsynligvis Arne Fog Pedersen] K. Kirkegaard-Jensen Om studiekredse og Studenterkredsen J.J. Lidt Studenterpolitik Tællepråsen Rimkrøniken [kåseri over forening Teologisk Forum] Dr. Mockrauer Fredstankens etiske Forudsætninger [hovedtræk af dennes foredrag]

2 Boganmeldelser [K.L. Aastrup Ellen Linde, Kirsten A Lange Den danske friskoleshistorie, Jacob Paludan under regnbuen, Erich Erichsen Mellem levende Hegn, Arne Brandt Pedersen Adolf Hitler og den nationale revolution ] Arne Brandt Pedersen Nazismen, et nødvendigt Korrektiv Nr. 4, december 1933 I. H. Monrad Hvad er der bag paa Verdenskortet? Johs. Fog, pastor, Viborg Arbejder og Kirke Arne Fog Pedersen Strejftog højskolerne og offentligheden J. J. Grænseværn Tællepråsen Rimkrøniken [kåseri over ankebogen] Boganmeldelser [Kaj Munk: De udvalgte ; Stiftsprovst, dr.theol. Fuglsang-Daamgaard: privatskriftemaalets Fornyelse ; Højskolesangbogen; Dansk Kirkeliv medens tiderne skifter, Eva Berg: ungt ægteskab, Martha Ostenso: Vildgæs, Ingeborg Thomsen og Svend Thorsen: De fire onde aar, A. C. Meyer: En Agitators Erindringer, Julebogen og Glædelig Jul, Søren Noe-Nygård: Mænd, Aage Bentzen: Omkring Bibelhistorien, Johannes Novrup: Amerika Konstituerer, Morten Larsen: Oplevelse, William Temple Syllabus on Thoughts on Some Problems of the Day, J. Birkedal Nielsen, højskolelærer, cand.theol. Politisk Universitet? Nr. 5, 15. december 1933 I. H. Monrad Omsætning i Minsterpræsidenter N. B. Engsnap, sognepræst Ordet i Grundtvigs Forkyndelse[foredrag holdt i kredsen ] Chr. Nissen, Sognepræst Aftensang [salme] Arne Fog Pedersen Strejftog [om Jørgen Bukdahl] J. J. Folkestyre Tællepråsen Rimkrøniken [kåseri over juletravlhed] Regin Prenter Barthiansk ethik Litteratur [Essad Bey: Olie og Blod i Orienten, Liselundbogen, Chr. Demuth: Høsten, Jørgen Bukdahl: Det europæiske Menneske, Olaf Lynge: Dansk Kirke i Paris, J. Kj. Carlsen Johannes Clausen, Grænsepræsten, Otto Larsen: Gud blev Menneske ] Nr. 6., februar 1934 I. H. Monrad Overskrides den nye Mainlinje? Jørgen Jessen Som paa en øde Ø [J. J.?] Jørgen Jensen Hvordan Grundtvig så på Religionsundervisningen i Skolerne N. J. L. Den døende Veteran [oversættelse af Walt Whitman digt] J. J. Den almindelige Studenterforening Tællepråsen Rimkrøniken [nytårsønsker] Litteratur [Stiftsprovst Fuglsang-Damgaard: Religionspsykologi, Sven Stople: Fejg, Froda: Ved Østens Port, Fannie Hurst: Hun duede ikke, Nr. 7. Marts 1934 Görnandt. Superintendent, skt. Petri. Die deutsche evangelische Kirche I. H. Monrad Tre Riger Tre Bøger [omtale af Hitlers Mein Kampf] Jens Jelsbak Gammelt og nyt. Tællepråsen Rimkrøniken

3 Div. Danmark Nazismen [debat ved følgende: Arne Fog Pedersen, Thorkild Clausen, Haakon Falcke, Tage W. Nielsen og Helge Noe-Nygaard og Bendt L. Øllegaard og Jørgen Jensen, Knud Høgsbro, Gunnar Monrad, Sif. Vang,] Nr. 8, april 1934 K. Kirkegaard-Jensen Da den sidste Sultan flygtede[om Konstantinopel] Arne Fog Pedersen Den lutherske Nadveropfattelse Jens Jelsbak Studenterbeskatningen Litteratur [Ilja Ehrenburg: Vort daglige brød, Pearl S. Buck Moderen, Demokrati og diktatur ved udvalget for social Literatur ] K. Høgsbro Hvorfor gaa over Skelbækken efter Vand? [om Grundtvig mm.] Div. Danmark og Nazismen [fortsat diskussion fra sidste nummer ved følgende: Poul Engberg, Frede Rasmussen] Nr. 9, maj 1934 Hans Hansen, folketingsmand Marxismens Fallit Marius Kristensen, dr.phil. Tysk og dansk et par kuriøse forhold Hans Monrad Nielsen Luthers nadveropfattelse [svar på Arne Fog Pedersen artikel fra sidste nummer] Arne Fog Pedersen [svar på artiklen om nadveropfattelse] Arne Fog Pedersen Omkring Foraarsudflugterne Div. Danmark og Nazismen [fortsat diskussion ved følgende: Otto Bertelsen, Jørgen Jensen, Haakon Falcke og Hans Madsen, Jørgen Jensen For eller imod marxismen, og hvorfor? Nr. 10. Juni 1934 Henrik Dons Christensen Sommermøde Frede Terkelsen Lidt om Danebod Højskole Tællepråsen Rimkrøniken [kåseri over Karl Barths foredrag i Kredsen] Gustav Helms Sommermødesangen [sang til sommermødet] Regin Prenter Studenten i det tredje rige I. H. Monrad Nationalsocialismens bibel [omtale af Hitler bog] 2. Årgang Nr. 1, september 1934 Erik Appel, domæneforpagter, cand.mag. Nordslesvig Nu I Anker Sølling Lidt om Studenterkredsen til Russerne Tællepråsen Rimkrøniken [om at skrive med små bogstaver] Arne Fog Pedersen Sommmermødet K. Høgsbro Østergaard Studenterkredsen dens forudsætninger og ældste historie I Nr. 2, oktober 1934 Erik Appel Nordslesvig Nu II [forsættelse fra sidste nummer] Niels Bundgaard Kristeligt Studenter-Settlement [om et sted i Saxogade 9 for kristelige studenter] J. J. Politik og skydning Litteratur [Prof. Lyder Brun: Lukas-Evangeliet, Frede Hansen Hjemmeøvelser for Mænd,

4 K. Høgsbro Østergaard Studenterkredsen Dens Forudsætninger og ældste Historie II [forsættelse fra sidste nummer] Nr. 3, november 1934 Børge Diderichsen Om teologiens frihed J. J. Opgangstider [Tale ved rusgilde] Tællepråsen Rimkrøniken [sang over spurven sidder stumt bag kvist om Kredsens fredagsaftner Arne Fog Pedersen Kirken i Dag [om Barths bog af samme navn] Haakon Falcke Dansk Politisk Fremtid Litteratur [Niels Lindberg: Nutidens Økonomi og Fremtidens, Ib Ostenfeld Angstbegrebet i Søren Kierkegaard: Begrebet Angst. En psykologisk detail-studie, Knud Høgsbro Østergaard Studenterkredsen Dens forudsætninger og ældste Historie [fortsættelse] Nr. 4, december 1934 J. Swijnenburg &E. v. Bruggen Hören und Versthen [artikel af to hollandske teologer] Otto Bertelsen Tjen dit Fædreland Div. Højskolens mål og Opgave i vor tid [referat af diskussion i Kredsen] J. J. Oxfordbevægelsen Holger Tolstrup Andersen Quand même [vintersang] Litteratur [Ib Ostenfeld: Angstbegrebet i Søren Kirkegaard, Arv og race, L. P. Fabricius: Danmarks Kirkehistorie, Kaj Klitgaard: Hr. N. N.s utrolige Rejser ] K. Høgsbro Østergaard Studenterkredsen Brydningstiden IV [fortsat fra tidligere numre] Nr. 5, julen 1934 Tage Rydal, sognepræst Julepræken Erik Appel - Nordslesvig nu III [fortsættelse fra tidligere numre] Tællepråsen Rimkrøniken [tilegnet det teologiske facultet] Litteratur [Bodil Bech: Vi ejer natten, digte, Axel Rosendal: En stor Glæde ] Torben Dijnes Hverdagsbarthianisme [foredrag holdt i Kredsen] Richard Andersen Vrøvlets Profter [anmærkning til foredrag og diskussion om hverdagsbarthianisme] Axel Jakobsen Det var en svipser! [indlæg i debatten om tidehverv og hverdagsbarthianisme] Hans Monrad Nielsen Aandsbeslægtede Chr. Lindskorg kirkelig og kristelig menneskeopfattelse [referat af dennes foredrag i Kredsen] Nr. 6, februar 1935 Knud Høgsbro Østergaard Studenterkredsens Historie Den aktive peridoe V [fortsat] Jørgen Hattemager I. P. Bang 70 Aar Tællepråsen Rimkrøniken [Bekymret faders skrivelse til forstanderen på Askov] Torben Dijnes Gensvar til Axel Jacobsen [fortsat debat om Barth og tidehverv] Litteratur [Poul Skadhauge: Et er Søkort at forstaa.., Pearl S. Buck: Østenvind Vestenvind, K. Kirkegaard-Jensen Kirkehistorisk oversigt, Jørgen Bukdahl: Det skjulte Foraar. Emigrantbreve fra Norge ] Richard Andersen Ved Vismandens Fødder [anmeldelse af Grønbechs bog om mystikere]

5 Nr. 7, martis 1935 Marius Kristensen, dr.phil Erasmus og Povl Helgesen om helgendyrkelse Aksel Jacobsen Afslutning [på debat med Dijnes] Ukendt Studenterkredsens Historie VI [fortsættelse, med al sandsynlighed Knud Høgsbro Østergaard] Arne Fog Pedersen Nørrebropræsten Regin Prenter Lidt om Grundtvig, Maurice og Tidehverv Nr. 8, april 1935 Anders Nørgaard, valgmenighedspræst Grundtvigianerne og Grundtvig [Rids af foredrag i Kredsen] Tage Rydal Hørt i radioen Litteratur [A. Frøvig: Kommentar til Matthæus-Evangeliet, K. Kirkegaard-Jensen: Kirkehistorisk oversigt II] Knud Høgsbro Østergaard Studenterkredsens Historie VII [fortsat] Nr. 9, maj 1935 Oscar Geismar Grundtvig, Barth og Oxford [efter foredrag i kredsen] Morten Bredsdorff Dansk og tysk Kultur gennem 100 aar [referat af foredrag] Arne Fog Pedersen En dansk Overbevisning Knud Høgsbro Østergaard Studenterkredsens historie VIII [fortsat] Litteratur [Theodor Geiger: Samfund og Arvelighed, Erling Kristensen: Drejers Hotel ] Nr. 10, 1935 Anker Sølling Sommermøde Arne Fog Pedersen Rødding Højskole [til nye studenter i anledning af sommermøde] Jørgen Jessen Studenterkredsens Gymnastiskforening Litteratur [L. V. Birk: Under Højkapitalismen], Holger Sørensen Vor nye Formand udtaler sig Anders Vedel, højskoleforstander Grundtvig, Barth, Oxford [i anledning af Oscar Geismars foredrag] Oscar Geismar [svar på ovenstående indlæg] Knud Høgsbro Østergaard [svar på ovenstående indlæg] E. S. Olsen - Universitetsforhold mm. 3. årgang Nr. 1, september 1935 Holger Sørensen Til de nye Studenter Elin Appel, Studenterkredsens Medlemsaftner og Studiekredse Otto Bertelsen Bevægelserne Redaktionen Redaktionelle Betragtninger [i anledning af helt nye redaktion for bladet] Arne Fog Pedersen Sommermødet Litteratur [Holger Kjær: Kampen om Hjemmet, Herman Hoster: Mellem Læger Richard Andersen Grønbechs Jesusbog Nr. 2. Oktober 1935 Regin Prenter Oxford (paa opfordring)

6 A. Borggaard Olsen Apropos Bevægelserne Arne Fog Pedersen Vers [lille kåseri] O. B. Danmarks kristelige Studenterbevægelse Verdens kristelige Studenterforbund Studenterkredsen Otto Bertelsen Svar Borggård Olsen Jørgen Jensen Kan der siges lidt mere? [om Studenterkredsen] Nr. 3 november 1935 Knud Hansen Omvendelsens Frugter Litteratur [ systematisk skriftsstedssamling, Høyer-Christensen: Kappelanen i udby, Haakon Falcke: Økonomiske Studenterbetragtninger i Nutiden ; Halvdan Knudsen Sønderjysk interesseret? Nr. 4. December 1935 Uffe Hansen Grundtvig og Barth Poul Engberg Det levende ord Sigfred Vang Anmeldelse og andre Betragtninger [social litteratur og forhold] Jens Jelsbak For dem swunden gammel Daw Grundtvig strejftog [citat?] Litteratur [ Ludvig Schrøders Liv og Gerning ] T. D. Delte Meninger om Vorhere Halvdan Knudsen Sønderjysk interesseret [fortsat fra sidste nummer] Nr december 1935 Carl Hermansen, valgmenighedspræst Jul Poul Engberg Det levende Ord [fortsættelse] Enok Mortensen Det skjulte Amerika Haakon Falcke Hvorledes Staten bør fejre Reformationsjubilæet Litteratur [Johannes Novrup: Mennesket lever, L. P. Fabricius, Danmarks Kirkehistorie ] Nr. 6, 31. Januar 1936 Svend Aage Nørgaard Hvor to Folk mødes Holger Sørensen Grundtvig og vor Tid Reservepraasen Rimkrøniken [om studenters beskæftigelser] Halvdan Knudsen Grundtvigianismen [omtale af Anders Nørgaards bog om Grundtvigianismen] Jørgen Jessen Forfatningskampen og Neergaards Erindringer Nr. 7, marts 1936 [folde ud-nummer] Pastor Johannes Knudsen, Askov minn. U.S.A Hold fast ved det, du har - - H. Dons. Christensen Der var 21, der dumpede Lov for Studenterkredsen Richard Andersen En Verden uden Naade. Nr. 8, april 1936 Joh. Naumann, sognepræst Paaske paaskebetragtning Haakon Falcke Omkring det teologiske Fakultet Torben Dijnes - A propos Reformationen A. Riishøj Indsamling af Bøger og Blade til Sønderjylland

7 Nr. 9, maj 1936 Torben Dijnes Ethica Nicomachea Helge Noe-Nygaard Sønderjydske tanker Regin Prenter Professor J. Oskar Andersen fylder 70 H. K. Grundtvigianismen Jørgen Jensen Tanker i Anledning af Arne Sørensens Bog: Det moderne Menneske Nr. 10, 15 juni 1936 Holger Sørensen Studenterkredsens Sommermøde Johannes Terkelsen Ry Højskole Red. A. B. C. J. J, - Til Helene og Hans Peter Hanssens Minde 4. årgang Nr. 1, september 1936 Holger Sørensen Studenterkredsen nu til dags Litteratur [Alva Myrdal: Bybørn, Claus Eskildsen: Dansk Grænselære, K-B Sommermødet i Ry H. K. Flygelet Regin Prenter J. P. Bang [nekrolog] Nr. 2, oktober 1936 K. B Universitetskommisionen tager fat igen.. [underligt] Ias. Begtrups nye Grundtvig-Bog Hermod Knudsen Faar vi en ny Kultur til Vinter? [i anledning af Arne Sørensens hefte nogle vinterplaner ] J. Chr. Hejlesen Morten Larsen Litteratur [Kaj Munk: 10 oxford snapshots, Knud Sønderby: En Kvinde er overflødig, Carl E. Skjerbek: Nytestamentlige Grundbegreber og Oversigter, en Studenterhaandbog ] Nr. 3, november 1936 [på GBV] N. F. S. Grundtvig Luthers minde [genoptryk af tale] Litteratur bøger [N. Clausen-Bagge: Det forkortede ord, L. P. Fabricius: Danmarkskirkehistorie, Sune Andresen: Der kommer andre Dage ] Bestyrelsen Vort Standpunkt Ukendt Reformations-Børnesang [omdigtning af sang] Ukendt Jubilæet [dvs refomationsjubilæet]s Nr. 4, december 1936 Div Hvad er Folkelighed? [diskussion ved følgende: Arne Sørensen, Oscar Geismar, Hans Hansen Rørby, MF; H. Fuglsang Damgaard] Div 4. Bøger [ Ludvig Schrøders liv og Gerning, Stephen Zweig: Maria Stuart, Richard Blaker: Vidunderlige Hester, William Jensen: En rejse gennem det tredje riger Halvdan Knudsen Ørkenen [om Kredsen] Div diskussioner om Kredsen og andre foreninger Int. Et Par Ord med Rye

8 Nr. 5, 15. December 1936 Ejnar Skovrup Friskolen i tidens skoleøre Regin prenter anmeldelse af Kar Gustaf Hildebrand: Kristne Perspektiver Johs. Knudsen Dansk-amerikansk Menighedsliv Georg Søndergaard Holger Sørensen A prospos Vort Standpunkt J. A. D.-P. Trolde og Mennesker [kåseri] Litteratur [Julebogen, Jens Martinus Jensen: Nordisk ungdomsarbejde, Mogens B. Mackerprang: Fra Rensdyrjægere til Vikinger, Marcus Lauesen: Skipper Teobald Nr. 6, 10. Februar Svend Aage Nørgaard Folkelig eller humanistisk Grænsekamp. Helga Monrad Møller- Højskoleindtryk Askov Ukendt Kun en Stofhob, en Daad og et Navn Jon Juul Kerteminde Knud B. Andersen Historiens Rytme Nr. 7, marts 1937 Holger Sørensen Mennesket det suveræne Halvdan Knudsen Det suveræne Menneske contra Slavesjælen Vilh. Gregersen Mennesket det trælbundne Chr. Welding, pastor Den kristelige Livsførelse Sigfred Vang Forbrydelse og Kriser Nr. 8, april 1937 Uffe Hansen, valgmenighedspræst Thorvald Aagaard Anders Nørgaard anmeldelse af P. L. Jensen: Hvad er Kirken? Holger Sørensen To Svar: Mennesket det trælbundne & Det suveræne Menneske contra Slavesjælen [replikker til indlæg i sidste nummer] J. Balslev Mission Jon Juul [replik til Balslevs artikel] Nr. 9, maj 1937 Knud Haugstrup Jensen Menneskelighed og Kristendom Holger Sørensen Nutid og Fremtid Div. Spredte boganmeldelser [Frederik Nygaard: Athens Nar, Prof. Rubows Breve, James Hilton: Den blaa maanes Dal ] Nr. 10, juni 1937 Holger Sørensen Sommermøde Ejnar Skovrup, forstander Kerteminde Folkehøjskole J. Strejftog Jørgen Jensen Holger Begtrup 5. årgang Nr. 1, september 1937 [på GBV]

9 E. Balling, formand Student Ja, men hvad saa? V. K. - Sommermødet i Kerteminde Gl. E - Livssynet maa bekræftes! Sommermødsamtale med Forstander Skovrup Nr. 2, oktober 1937 Torben Dijnes - Historie og Psykiatri [anmeldelse af P. Reiters bog om Luther] Omkredsen - [Axel Rosendal og Red.] Knud Haugstrup Jensen - Vores Medlemsaftner [sjove interne stridighed om linjen i Kredsen] Juul. - Kvinden og Samfundet Nr. 3, november 1937 Tage W. Nielsen Religion og Kristendom Red. Liv Eller Blændværk Efteraarets Bog Oscar Geismar A. B. Døcker [nekrolog] Torben Dijnes Korfirmationsundervisningen [boganmeldelse] --ul. Den Elvte [boganmeldelse af Richard Sale: Den elvte i Baaden] Nr. 4-5, december 1937 Paul Knudsen, pastor Advent Lytter Fra Omkredsen: paa Lytterpost Sune Andresen, forfatter, højskolelærer Om det aandsvirkelige Hans Haarder Historiens Lære Red. Julebøger Tre Bøger [Boganmeldelser af George Santayana: Den sidste Puritaner, Jens Bjørn: Moody, en Jesu Kristi Stridsmand, Frank Thiess: Tsushima ] Nr. 6, februar 1938 Erik Appel Et Hundredeaarsminde [om Grundtvig] Thorkild J. Brøste Grundtvigs Salmedigtning I Torben Dijnes Forsvar for Helgentroen Andersen, stud.juris Kan og skal Højskole være mytologisk? Boganmeldese [Kr. Tårup: Grundtvigs Paaskesalmer] Nr. 7, marts 1938 JUBILÆUMSNUMMER Studenterkredsens berømte Gaasegilde i December 1894 [fortsættes] Vilh. Gregersen Ny-Grundtvigianere? Hilsener fra Formænd gennem 50 Aar Jon Juul Paa Falderebet Nr. 8, April 1938 [på GBV] A. C. Krebs - Genoplivelse' F. N. - Jubilæet [omtale af Jubilæumsfest] Ukendt - Gaasegildet 1984 [fortsættelse] F. N. - Dagligt liv -th. - En Bog [Erik Bertelsen: "Dagen bryder frem"] Nr. 9, maj 1938 J. Chr. Hejlesen, valgmenighedspræst Løgnens Fader

10 k-b Et Misfoster fra Befolkningskommisionen Vang Aage Kvist Vor Kirkelige Nød I Anledning af Tage Shack: Kirkens Forfald Vilh. Gregersen Gaa Læsevejen! Sydslesvig Bogomtaler [Carl Hermansen: Uforsagt, H. Tingsten: Det nationale Diktatur, Henrik Pontoppidan: Arv og Gæld ] Nr. 10, juni 1938 Bestyrelsen Sommermøde paa Askov Folkehøjskole J. Th. Arnfred, højskoleforstand Askov Folkehøjskole Juul G. K. Chesteron [i anledning af dennes erindringer. Autobiography?] De 6 andre Tak 6. årgang Nr. 1., september 1938 Holger Sørensen Til Aarets nye Studenter H. K. Hein, provst Indtryk fra Kredsens Sommermøde i Askov. G th - Forening Kreds? V. K. Sommermødet i Askov nr. 2, oktober 1938 Tage W. Nielsen Teologiens Nødvendighed J. Stænderstat Gymnastikforeningens 15 Aars Jubilæum gamle gymnaster fortæller Bøger [Holger Madsen og Aage H. Kampp: Danske Fugle, Johs. Simonsen: Forfatningsudkastet ] nr. 3, november 1938 C. Barfod-Petersen, valgmenighedspræst Guds sanddru, forstaaelige og evige Ord! Bøger [Kenneth Roberts: Nordvestpassagen, George Sava: Kniven, der læger, Peder Hesselaa: En Nat i November Jon Juul Liv og Død [i anledning af Sune Andresen: Dage og Nætter i Danmark. ] nr. 4, december 1938 Th. Balslev, valgmenighedspræst Julebudet Aage Møller, højskoleforstander Profetskoler Vilh. Gregersen Det menneskelige og det kristelige [i anledning af Anders Nørgaard: Grundtvigianisme del III] Længere bogomtaler [ Man spurgte Biskop Axel Rosendal, Arne Sørensen: Danmarks fremtid, Julebogen, Dagmar Edquist: Ingegerd Bremssen, Oscar Geismar: Jeg og Faderen, vi er eet, Stuart Cloete: Og Hjulene ruller, Hermann Hoster: Nyt Liv ] nr. 5, februar 1939 Gösta Yrjö Haakon Eigil Hansen Nordens Aand eller Nordisk Karrusel With. Thomas Mann: Josef Thorkild J. Brøste Nytaarstanker Bøger [Foredrag om Grundtvig og Barth, C. E. Walsøse: Den ny Naturvidenskab og vor gamle Kristentro, Pearl S. Buck: Dette stolte hjerte ]

11 Poul Engberg - Grundtvigianerne og Friheden Vilh. Gregersen Hvilken Frihed? [til ovenstående artikel] Gustaf Bengtsson Højskolen og Byarbejderen Nr. 6, marts 1939 [på GBV] E. Balling, sognepræst - Var Jesus ikke alvorlig nok? J. J. - Ros og Ris [om et par bøger] Holger Sørensen, pastor, formand - Grundvigske Studenter Ukendt - Lidt Vennenap Bøger [Holger Madsen: "Skovturbog for viderekomne", Valdemar Rørdam: "Alderdoms Fæstning"] Torben Dijnes - Grundtvigks Theologi nr. 7, april 1939 Sune Andresen Var Grundtvig en Heros og en Heros-Dyrker? Bøger [Octave Aurby: Kejserinde Eugine, Joh. Seb. Bac. En Mindebog, J. P. Jensen-Stevns: Grundlovsændring?] J. Chr. Hejlesen, valgmenighedspræst Mennesket et gudommeligt Experiment eftermanuskript fra foredrag. nr. 8, maj 1939 Marius Kristensen Den dansk folkelige sangs opståen for hundrede år siden. A. Bartholdy Møller Efter Påske J. Chr. Hejlesen Pastor Welding [nekrolog] Chr. Welding De fagre Riger. En Bog [Hans Severinsen: Der kan skee saa meget på otte Dage ] Holger Sørensen - Else MariePedersen En vestjydsk Kulturpersonlighed nr. 9, juni 1939 Holger Sørensen - Sommermøde Frede Terkelsen Hvordan Danebod blev til Regin Prenter Professor Oscar Geismar [nekrolog] Gustav Helms Sommermødesangen 7. årgang nr. 1, september 1939 Th. Balslev, valgmenighedspræst - Julebudet Vagn Aage Kvist Velkommen i Kredsen G. L. Sommermødet på Danebod nr. 2, oktober 1939 Hans Blessing, sognepræst Fra de øde Vange Bøger [Johan Falkberget: Christian Sextus, Esther Noach: Familien Koltoft, Gudmund Schnitler: Verdenskrigen, Vilhelm Rasmussen: Drengeliv i Kroen, Aa. H. Kampp: Lærebog i Stenografi, Pearl Buck: Patrioten ] Torben Dijnes Kirkehistorie [anmeldelse af Hal Kochs Danmarks Kirke gennem Tiderne] nr. 3, november 1939

12 Anders Nørgaard Et par Møde-erfaringer F. N. De nye melodier Aage Gottschalk Rasmussen Et Grundvilkaar Bøger [Johan Falkberget: Christian Sextus, Erik Bertelsen: Mænd paa Havet nr. 4, december 1939 V. Baunbæk, Pastor Lidt Julelyrik I Perspektiv Sven Lyndrup En Indbydelse Kr. B. Hilgaard, provst Kristendom og Politik K. Bugge Villadsen Delte Meninger! F. N. [svar på Delte Meninger!] Bøger [Viktor Fabricius: Guds Stemme, Julebogen, Octave Auhry: Napoleons Privatliv nr. 5, februar 1940 Poul Holm, valgmenighedspræst Er et Ungdomsarbejde Udslag af misforstaaet Nidkærhed? Richard Andersen Kirke og Kunst Vilhelm Gregersen Anders Nørgaards sidste Bog Af Vinterens Litteratur [Martien Niemöller: Sidste Prædikener, Stefan Zweig: Hjertets Utaalmodighed, M. K. Rawlins: Livets Foaar, Sven Wikberg: Wilhelm af Oranien nr. 6, marts 1940 M. C. Lindegaard Paaskebudskabet Jørgen Bukdahl Lyseklostret [sang] Aage Gottschalk Rasmussen Cykliske Foaarsfornemmelser [sødt digt om at cykle] N. N. Holbækturen Nr. 7, april 1940 [på GBV] Georg Langkjær - Den rette Brug og forstaaelse af det gamle Testamente P. H. - Det svensk-danske Gymnastiskstævne Ukendt - Pedaliske vaarfølelser [digt] nr. 8, maj 1940 Vagn Aa Kvist Kredsen Nu Georg Langkjær Den rette Brug og Forstaeelse af Det gamle Testamente [fortsættelse fra sidste nummer] Georg Langkjær Betragtninger P. H. Hjemstavnspoesi K. L. Kristensen: Lønligt Lys Poul Henriksen Kommentar til Valget. Ellen Bojsen-Møller De umyndiges Røst Bøger [Kjeld Elfeldt: Det nødvendigste Finsk, Elizabeth Forbett: Mrs. Meigs faar en Ven ] nr. 9, juni 1940 V. Aa. Kvist Sommermøde [god opfordring til at deltage på sommermøde!!] Aage Møller At tale og at tie. Otto Bertelsen Fremtidens Danmark Bøger [Tschaikovsky-bog, Ole Olsen: Filmens Eventyr og mit eget, Willy Falck Hansen: Spejderen fortæller K. L. Kristensen Grænsevold og Grænseland [fra udgivet digtsamling]

13 8. årgang nr. 1, september 1940 K. B. Andersen Er Grundtvig aktuel eller kun paa Mode? Georg Langkjær Praktisk talt. P. H. Sommermødet på Rønshoved Højskole nr. 2, oktober 1940 Johs. Jørgensen Grundtvigs Syn paa Individ og Samfund Johs. Danmark [digt] Ove Jul Christen Pastor J. Trier [nekrolog] Halvdan Knudsen Per Nabo Bøger [Knud Sønderby: De kolde Flammer ] nr. 3, november 1940 Holger Sørensen, pastor Den gamle evigt unge Romantik Carl Hermansen Lidt om Kristendom og Idealisme P. H. Turen til Havdrup-Solrød Aage Gottschalk Rasmussen Dyrt eller Billigt Bøger [Antoine De Saint Exupery: Blæsten, Sandet og Stjernerne, Rudolf Brunngraber: Opium, Hans Fallada: Lille Mand stor Mand K. B. Andersen Studenterkredsen og Dansk Ungdomssamvirke [Kredsen tilslutter] Johs. Møller - Højskolen og København nr. 4, december 1941 Niels Petersen Advent A. Bartholdy Møller Drøm og Virkelighed Johanne H. Andersen og Laurids Stamp Missionskonferencen i Roskilde Bøger [Rudolf Brunngraber: Opium, Liselundbogen, Pearl S. Buck: Andre Guder, Julebogen,Erik Bertelsen: Kvinder ved Stranden nr. 5, februar 1941 S. Andersen, sognepræst Fra Billedsalen til Forsamlingshuset Johs. Møller Nyere dansk Lyrik Bøger [John Knittel: Sønnen ] Johs. Min Sjæl lov Herren. Nr. 6, marts 1941 J. Tage Hansen, Pastor Vor Folkelige Fremtid Bøger [Provst Holmgaard og Dr. N. Nøjgaard: Kirken ] H. Dons Christensen Aabent Brev til Redaktionen Langkjær: Ligefremt interview med gymnastikleder Inger Møller nr. 7, april 1941 Hans Haarder Den Jydske Lov anmeldelse af bog Ved Peter Skautrup Nicolai Krarup Historieopfattelser Bøger [Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter, Baden Powl ]

14 Johs. Foraar [digt] Nr. 8, maj 1941 [på GBV] Niels Petersen, sognepræst - Lidt om danske Salmer [foredrag fra sommermøde 1940] Holger Sørensen - Lyseklostret [om Jørgen Bukdahls bog af samme navn] Jørgen Jessen - Historeskrivning [om Nic. Krarup: "Danmark i nødsaarene ] nr. 9 juni 1941 K. B. Andersen Sommermøde P. H. Ostedturen Tage Linneboe Generalforsamlingen Sune Andresen Engelsholm Bøger [Johan Falkeberget: Den sidste nattevagt, O. Helms: Strejftog i Danmark, Piet Hein: Vers i Verdensrummet, Erik Bertelsen: Fugle i Kikkerten, Anne de Vries: Bartje Søger Lykken, Knud Sønderby: Grønlandsk Sommer ] 9. årgang nr. 1, september 1941 Georg Langkjær- Studenten og Tidens Krav N.F.S. Grundtvig siger et Sted [citat] Hermod Knudsen Dage og Nætter paa Engelsholm Anton Berntsen Fjowten Oer [digt] [red.]- Kredsen Litteratursiden forskellige studentikose digte Ukendt Føjleton Kredsmanifest og Glæde [Fortsættes] nr. 2, oktober 1941 Niels Petersen Th. Balslev, Studenterkredsen nye æresmedlem Karl Rasmussen Den Gamle Klagesang Om Studenterkredsen Opgave ved følgende: Undervisningsminister Jørgen Jørgensen, Carl Hermansen, Johannes Monrad, Frede Bording, K.B. Andersen, Litteratursiden diverse studentikose digte Karl Rasmussen Kirkeaarets Texter Ukendt føjleton [fortsættelse fra sidste nummer, fortsættes] nr. 3, november 1941 Jørgen Bukdahl Studenterne paa Volden OMKREDSEN nyt tiltag ved H. Dons Christensen De ældres side Litteratursiden Bøger[ Holger Kjær: Kampen om skolen, Marie Bregendahl: Birgitte Borg, Antonie de Saint Exupery: Flyvere i natten, J. H. Schultz: Borger i Danmark, Willy Bracher: Kirkeliv i Storstaden, Agnete Holk: Et Vildskud, Michael Neiiendam: Rampelys og Stjerneskær, Herbert Rosenberg: Musikforstaaelse] Ukendt føjleton [fortsættelse, fortsættes nr. 4, december 1941 (julenummer) Johs. Birkedal Nielsen Julens Skuffelse

15 Ukendt Bukdahls nye Bog Mellemkrigstid K. Høgsbro Østergaard Jul i Præstegaarden Ukendt Hvordan Student Jensen alligevel fik Juletræ En historie ved Juletid af Armod Ukendt Kredsenpigen der sprang fra køkkenet til Tribunen Litteratursiden Bøger [Julebogen, Div. Noveller, Victor Vinde: En Stormagts Fald ] Ukendt Føjleton [fortsættelse, fortsættes Ukendt Nudejuligen [kåseri] nr. 5, februar 1942 Niels Møller, dr.phil. Grundtvigs Aktualitet og Grundtvigs Betydning [Træk fra foredrag] Litteratursiden Bøger [Niels Møller: Salmebogen i Præstens Haand, Vi og vor Fortid ] Div Omkredsen nr. 6, marts 1942 Otto E. Helms, sognepræst Tanker om Danmarks Fremtid Ukendt Fum i Luften gymnastiske interviews Div. Omkredsen Litteratursiden Bøger [Harald Nielsen: Penge og Personlighed + omtale, Skatt Hoffmeyer: Bibelen. En introduktion] nr. 7, april 1942 Red. Lille Korrespondance med Udlandet Georg Langkjær Snæverhed? Omkredsen [bl.a. Erik Balling] Litteratursiden Bøger [Jørgen Bukdahl: Mellemkrigstid, Hans Kyrre: Liv og Sjæl,] nr. 8, maj 1942 N. F. Nielsen Den danske Student og Sønderjylland Carl Hermansen Det danske Foraar Omkredsen Litteratursiden Bøger [G. Scocozza: Farvel til Foraaret, Peter Nisser: Blod og Sne, Johan Falkeberget: Lisbet paa Jarnfjeld, Kaj Nielsen: Amatørskuespilleren] nr. 9, juni 1942 Georg Langkjær Kom til Sommermødet på Ry Højskole Johannes Terkelsen og saa gi r vi ordet til.. Omkredsen [bl.a. Halvdan Knudsen] Litteratursiden Bøger [Vilhelm Moberg: Rid i Nat, div., Carl Hermansen: Denne salige Tid, Cora Sandel: Alberte og Friheden, J. Toftegaard og C. Ulrich Mortensen: Vore Skatter ] 10. årgang

16 nr. 1, september 1942 Folmer Hansen Til Aarets Russer Omkredsen H. K. Sommermøde i Ry Red. Sønderjylland Rundt Litteratursiden, denne gang uden poesi Bøger [Oberst Halvor Jensen: Hvorfor har forsvarsviljen forladt det danske Folk?, Hal Koch: Dagen og Vejen, Jens Nielsen: Fra en Grotid, R. Graves og A Hodge: Den lange week-end, Dansk Kvinde i Dag, Litteratur Ordbog, Herbert Rosenberg: Musikforstaaelse. Om Harmonien ] nr. 2, oktober 1942 Niels Møller, dr.phil. Et Agrafon Ukendt Bourding-House Omkredsen Salme af Aastrup Sv. Zachariassen Niels Larsen Stevns [nekrolog, en lang én med billede] Litteratursiden Bøger [Jørgen Bukdahl: Mellemkrigstid, W. Somerset Maugham: En Nat i Florens, Nicolai Krarup: Fra Herredsting til Folketing, Svend Zachariassen: Opstandelsen og Korset i Kunsten, nr. 3, november 1942 Tage Rydal Russens Rejse til Livets Ø tale fra Rusgilde Omkredsen Solvejg Bording En Folkevise Betragtning Litteratur siden Knud Gram Andersen Vort Nordiske Modersmål Bøger [Paul Fr. Busk: Kirke og Reklame, Sonja Hauerberg: Hvad vil du mig, Dansk Ungdom, hefte; Holger Mosbech: Johannes Aabenbaring nr. 4, december 1942 Holger Sørensen- Julelyset Omkredsen: Jørgen Jessen Birken og Poplerne Digt af Georgius Thymus [oversat af Niels Møller] Kåseri over Poul Engberg artikel i Politiken, insinueringer om plagiat B. K. Hovedstadens Højskole Matthew Arnold Rugby Chapel [digt fra 1857, nyoversat] Grundtvig siger et sted Litteratursiden Bøger [Arne Sørensen: Frihed, Sandhed og Ret, Kelvin Lindemann: Huset med det grønne Træ, Michael Tejn: Drømmen og Virkeligheden, Gunnar Gunnarson: Brandur paa Bjarg, Dansk Kirkeliv, Julebogen, Cora Sandel: Kun Alberte, Sigurd Thomsen: Kun en Digter, Philippe Heriat: To verdener ] nr. 5, januar 1943 Carla Schibler Fra en af Vejene Omkredsen

17 Litteratursiden Bøger[Dagmar Edquist: Hjertet søger Nødhavn, George Soloveytchik: Potemkin, Erh. Larsen: Krigens Dagbog nr. 5, marts 1943 (fejltryk, skulle tydeligvis have været nr. 6) Ejnar Skovrup, højskoleforstander Barnelivets favre Dage Kaj Thaning Er Grundtvigianismen ufolkelig (omkredsen) Bøger [ Dansk folkeoplysning, Martin Knudsen: Det grundtvigskesydfyn, Kai Friis Møller: kroniksamling, nr. 7, april 1943 Gunnar Monrad Fællesskabet Omkredsen [festtale til Axel Rosendal] Litteratursiden [igen med digt af Johs.] Bøger [Aage Bentzen: Helgen eller Højforræder?, G. C. S. O. S. [Bagside] nr. 8, maj 1943 Erik B. Nissen, højskoleforstander Dansk Film nu Vagn Aage Kvist Ungdommen og Kirken Litteratursiden bøger [Bo Bergmann: Et Regnskab gøres op, Sigrid Neiiendam fortæller nr. 9, juni 1943 Folmer Hansen Sommermøde på Kerteminde Højskole Ejnar Skovrup En Mærkemand faldt [Anders Nørgaard nekrolog] Anders Nørgaard En dansk Kirkeskole N. Jul Petersen I Anledning af Ungdommen og Kirken [svar på artikel fra sidste nummer] Georg Langkjær Statsmændenes Embede og Hal Kochs Litteratursiden bøger [Georg Rønberg: Familien Venø, Antoine de Saint Exupery: Krigsflyver, Kaj Munk: Danmark ] 11. årgang nr. 1, september 1943 K. B. Andersen Samling og Samling er to ting B. K. Sommermøde på Kerteminde Jon Juul Bladet Studenterkredsen Div. - Hilsener fra gamle redaktører Litteratursiden Bøger [Peder M. Sørensen: Under Skabelsens Uvejr, Torkild Kemp: Vilhelm Grønbech ] nr. 2, oktober 1943 [på GBV] Sune Andresen, højskoleforstander - Henrik Pontoppidan B. K. - Gymnastikforeningens Jubilæum Jessen - En gammel Gymnast har Ordet - Div - -Og nogle fler gamle [div gamle gymnaster] Erik Nissen og K.B. Andersen - To Formænd lykønsker

18 B. K. - Kredsens nej til den kristne Samling nr. 3, november 1943 A. Lund-Sørensen, sognepræst Grundtvigianerne og Verden Omkredsen [nu redigeret af Halvdan Knudsen] Jørgen Jessen Opskrift til Prædiken Signe Høgsbro Om at tænke og bede Litteratursiden Bøger [Piet Bakker: Frans, Cora Sandel: Lykken, Første Mosebog i nyoversættelse, Marcus Goodrich: Delilah ] nr. 4, december 1943 Clemens Barfo-Petersen, valgmenighedspræst Det store Men Hermod Knudsen Brev fra landet [i Omkredsen] B. K. Den ny Højmesseliturgi Litteratursiden Bøger [Agnete Holk: Den som er ren, O. E. Rølvang: I de Dage, Johan Falkeberget: Nattens Brød, Dansk Kirkeliv mens Tiderne skifter, Julebogen, Liselundbogen, Kaj Munk: Jesus Historier, genforalt for de smaa nr. 6, februar 1944 (fejltryk, skulle have været nr. 5) Arne Fog Pedersen Grundtvig siger et Sted Kaj Munk Ak hvor man længes [digt] Niels Nøjgaard Tale ved Kaj Munks Begravelse fra Vedersø Kirke Litteratursiden Bøger [Morten Nielsen: Krigere uden Vaaben, Paul Raae: Det ukendte København ] Vilhem Grønbech Citat fra bog Jensine Jensen Slesvigs Sønner [genoptryk af digt fra 1917] nr. 6, marts 1944 Jørgen Jessen Studiekredsearbejde [anmeldelse af Ib-Koch Olsen: Studiekredsarbejde ] Tage Brumer, pastor Er det fair play [Omkredsen] Holger Sørensen Føj din Lyst og Brug din Evne Red. Nye Øjne ser på Højskole [interview med teolog Henrik Christiansen] Red. Fum-Weekend nr. 7, april 1944 Poul Jørgensen Universitet og Højskole N. Jul Petersen Nogle Tanker og et Spørgsmål Anton Berntsen Vi Jyder [digt] nr. 8, maj 1944 gc. Siden sidst Bøger [Johan Borup: N. F. S. Grundtvig, Hal Koch: Grundtvig, Sally Salminen: Lars Laurila,] Nr. 9. Juni 1944 [på GBV] [Forside i farver "Sommermøde på Askov Højskole"] K. B. Andersen, formand - Skal vi holde Sommermøde i Aar? J. Th. Arnfred, forstander - Kort rids over Askov Højskole

19 Gustav Helms - Sommermødesangen [sang] Holger Sørensen - Asger Højmark [nekrolog?] Ukendt - Vise fra sommermødet 1941 Arne Fog Petersen - Studenten... [vise på "en sømand har sin enegang] Torben Dijnes - Grundtvigianismen, Daabens pagt og 1. Peter 3.21 [omkredsen] O. Juul Christensen - En kommentar 12. årgang nr. 1, september 1944 Gunner Rasmussen Velkommen, Rus af 1944 Hermod Knudsen Nuet og Erkendelsen [referat fra sommermøde] nr. 2, oktober 1944 Frede Bording, højskoleforstander Det store Bud i Loven Jens Jelsbak Tale ved et Efteraarsmøde 1944 [omkredsen] Litteratur Bøger [O. E. Rørvig Peder Sejr nr.3-4, november-december 1944 Jørgen Bukdahl Og dog bærer Blus vi med Glæde Halvdan Knudsen Advent [omkredsen] Halvdan Knudsen De gyldne Tavl Jørgen Bukdahl Jul i Korsør Jørgen Bukdahl Morgengryets Mænd [mindedigt] Litteratur Bøger [Robert Fisker: Bjarke, Liselundbogen, Piet Bakker: Frans vokser op, Ingeborg Møller: Job Sveinungsran, Julebogen nr. 4-5, februar-marts 1945 Hermod Knudsen Højskolefilm Ch. Turn. Isoleret Aandsliv H. Undgommen spørger [om krigen] Anmeldelser[ Fuglene i dansk Digtning, Knuth Becker: Naar Toget kører,] Litteratur Bøger [Emil Frederiksen: Fra Saxo Grammaticus til Hjalmar Guldberg, Hal Koch: Kirkehistorie, Helge Kjærulff-Schmidt: Hvis de forstaar, hvad jeg mener, Hans Severinsen: Drift, Soya: Smil Saa ] nr. 6-7, april-maj 1945 (13. Årgang, [sic]) Karl Rasmussen Om Omptimisme Hermod Knudsen To Semestres Teater [Div. Litteraturomtaler af underlig humoristisk karakter] B. K. En glemt Front Sidste! Ved Redaktionens Slutning erfarer vi, at Danmark er blevet befriet. nr. 8, juli 1945 Gunner Rasmussen Om sommermødet 1945 [paa Vraa Højskole August] Gunner Rasmussen Beretning [om Kredsens arbejde under krigen] 13. årgang

20 nr. 1, september 1945 Poul Sølling Til de nye Russer T. N. Fra Mødet i Vraa Jørgen Jensen [Omkredsen. Uddrag af en artikel i Støvring Højskoles Aarskrift 1941] Litteratur Bøger [Folke Bernadotte: Sidste akt, Johannes Fosmark(red.) Danske i tyske Koncentrationslejre ] nr. 2, oktober 1945 Bo Bojsen Rud Kaj Munk, en Sandhedens Martyr Jørgen Bukdahl Aftenkoncert i Børglum Domkirke tilegnet Studenterkredsen nr. 3 november 1945 H. K. Pas Høsthjælp i S. S. En Kredspiges Indtryk fra Syd Slesvig [interview med Inger Klitgaard] Josef Simon Østrig og Højskolen Hermod Knudsen En lille Nisse rejste Litteratur Bøger [Gyldendals skildring om besættelsestiden, Richard Mac Millan: Fra D-Dag til Danmark, nr. 4, 1945 (julenummer) Karl Nielsen Fred paa Jorden Ukendt Bukdahls Mellemkrigstidsværk færdigt Red. Carl en Samtale med den nye Kirkeminister Johanne Andersen Saadan er de også blandt svenske Studenter Carlo M. Pedersen Kunsten for Livets Skyld Hermod Knudsen Tiden der fulgte Litteratur Bøger [Michael Tejn: Støvet kan bære, Gislason: De gyldne tavl..,] Hermod Engelsk og fransk Humor Nr. 5, februar 1946 [på GBV] Povl Kildemoes - Ak, hvor uforandret Asger Hansen - Før dag... & Drengen... [to digte] Ukendt - en historie G. C. - Tanker om politik Litteratur bøger [P. Lauritsen: "H. P. Hanssen", Meir Feigenberg: "MXAT", Oscar Geismar: "Om Mennesket Kaj Munk", Tre nye hefter af Gyldendals store værk om Danmark under besættelsen, Sven Uhrskov: "Vi bringer en Særmelding", ] Nr. 6, Marts 1946 [på GBV] Villum Hansen - Iran på skillevejen E. Balling - Anders Jensen Rud [nekrolog] Jens Rosenkjær - Johan Borup Jens Kruse - Brokker til et interview [Uddrag fra Askovlæreres illegale blad "Dag og Daad" Nr. 7, april 1946 [på GBV] K. B. Andersen - Kulturelt og/eller militært forsvar Erik Nissen - Den Kristine Realisme

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 AF JES FABRICIUS MØLLER»Darwinismen slog huller i kristendommens grundmønster og bekræftede troen på, at den frie, videnskabelige tanke snart ville

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS TEMA: Den demokratiske udfordring Folkestyre under pres? Af Knud Andersen (V), tidl. amtsborgmester på Bornholm, medlem af Region Hovedstaden 3 Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Aktiv Nyt. Kom og vær med... Program for seniorer i Århus. benyt de gode tilbud. Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37

Aktiv Nyt. Kom og vær med... Program for seniorer i Århus. benyt de gode tilbud. Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37 Aktiv Nyt Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37 Program for seniorer i Århus Kom og vær med... benyt de gode tilbud 2. halvår 2007 35. årgang Leder Nye tider nye skikke Som det ældste

Læs mere

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Tranquebar Initiativets S k r i f t s e r i e Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Banal nationalisme, narrative skabeloner og postkolonial melankoli i skildringen af de danske tropekolonier

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere

Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer

Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer af Peter Schepelern Filmatiseringen er et vigtigt skæringspunkt mellem to kulturelle former, mellem ordkultur og billedkultur. Fra begyndelsen har

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 14. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER 2012 PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE I DOVER OG TULSTRUP KIRKER 2012 Er vi naive idioter? Vi der er samlede her i dag, vi er vel nærmest

Læs mere

Fortid og Nutid. 2003 2 juni Side 81-160. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2003 2 juni Side 81-160. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2003 2 juni Side 81-160 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie www.fortidognutid.dk Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd

Læs mere

Portrætter af 10 kommunister

Portrætter af 10 kommunister Portrætter af 10 kommunister Morten Thing har tidligere skrevet og udgivet: Dansk socialistisk teori 1850-1900 (med Jette Lundbo Levy), 1973 Ideologier og litteratur, 1973 Marie Nielsen: Revolution, 1975

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

Teksten er i RTF-format. Den indeholder enkelte græske bogstaver, der nok ikke er overført korrekt!

Teksten er i RTF-format. Den indeholder enkelte græske bogstaver, der nok ikke er overført korrekt! "Kristi Lære og Kirkens Lære" - af Grev Leo Tolstoj. I. Cohens Bogtrykkeri - København 1894 Oversat fra Russisk efter Forfatterens Manuskript af Andr Lütken. Indscannet af Holger Terp 1996. Hele teksten

Læs mere

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922)

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann Der var engang Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann: "Der var engang" Side 1 af 9 Holger Drachmann: "Der var engang"

Læs mere

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed af Bjørn Rabjerg Syddansk Universitet det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere