Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT"

Transkript

1 o als J o VlS z.3< > rt 3 J-< go tr-ed ';Ero= 5 E.r: gs= t1 i - = EE EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Forfsættelse af Erreskov-Værløse Avis der udsendtes første gng E'u uii.;il;i;;. TNå; ;;.;;*-- -i der været ' :are ^ '-^ nogen der ln^*" 4 rr f Q FREMTTD DET f atl\lr skb FoR l:\il,r\lll\lj.vllll/jr\nlul srvre AFTALER oc FRrrrD. ;il';ii]:l 'KAL er llo::,li:r.d lm som om det ;;.o.-.uu holder lo".1 FØRSrE HALVE Ån nn så det der er i gang l* noget'.l o r ldirektør Karsten nar man nører,,-,,^_-,. Lindhardt og perom de mange der ;;;t" il; "i'iili", reise over havet erhvervsprisen af ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRDAGE, AT DET ER ET STORT lloll_e_m gr STYRNG AF KoNflygter fra Åfrika firmaet,,ekalet" der TRAKTER OG AFTALER', - er en famaceutisk til Europa' Her ;.ilffi.å J".la. nx nerren TrLAT F'RDELE srne er der tale om en ovcrdraset. FERDAGE HAR BET'DE AT n ' at,,---- l^'^"' med risiko for at ililtff:-y,:il11., miste livet. o"e ""..."k, n;;;- Det er en flugt T..'1*.ole Bondo. EKSTRAFERER. nnnlndage så onn r LØBEr AF nr Ån xlx HENTES TO-TRE SMÅ it yp Ott.a"lvvr!rJtlltrtv<ltlttll:1+l ilj[iffi:;h['. o.. er sket noget med rukkeroven. præg på lande : ;;:lll'.'firo'""'?:t lll lul: y,*...1 'l:..1 ",.n"1: har r.-_ problemer -*^r_r^*^_ a,oillolzer' Ellgaard nok... å'.t.1:* :lf_i.lyis" "' Furesø Tidende Kajs Avis sommeren 2015 nr l0 - side SKAL DER SKE,4NDRNGER FOR DEN MAN KAN SUPPLERE DEM MED pa vano og mao l A'is' Blandt j:- ^-^^ n"r var engan! n.lligoage hvor butikker et omfang som i fremmød'".j::."-*^'-" ffi måttelotåe åbent på heligdage. aldrig -tl_:^ r^_ før.. ;;;:1il;;il,;J' tidligere borgmester Nu -."' er man vidne rit, at der stort set kan Det vil en ukendt priste virtsomhedens troldes åben hver dag i hele året. tid sætte sie indsats og glædede sig til åbningstider på helligdage, så hvor ttog.n ellers ff;ff;'-i,in.,n.."n qelsonale A;;;;;."-;;;;;;;;' det syntes ikke at være noget problem.,... udbygge rådhuset i HUSK AT TA,E værløse som.blev op- belastet af helligdage, at det må være ud SMUKT :"" ' rr4rrr rru JU'r svært for affaler og projekter at holde ført i hans tid som L-^-.--^r-.^elersmukkerenåro". i'lffil:t:;.'vokset :.:-.'... kontrakter. Byrådet valgte at Men det første halve år er så meget er nosen der!1'rter..,. ;;;;;;.-il;;; r,rerxesker har o"t etape er, ln.*rt" at man?:, koster egentligt #;ffiffi;;;" goo, med nosen at f via kommunen får træk :t-t ikke noget ;il.*."":il';i;fi;:: frorj. li børne-checken... "i;; ";:;;r,;.'

2 EGNS-AVS for området V,1RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 FUfeSø Tidende Frederiksborg Amts Avis """"," ""';"""""" og kommunens udvalg omtaler et nyt redskab Balancekataloget Heri finder man forvaltnin gen s forslag til hvad der kunne være et emne i forhold til kommnunens fremtid. Forslag til hvad der er mulighed for og kunne lade sig gøre. Det kunne være at lukke eller slå udvalg sammen. Nedsætte antal af udv. Og byrådsmedlemmer. Dele udvalg geografisk mellem Farum og Værløse - men frem for alt er der tale om balance. Nve id6er kan kun komme på tale hvis man kan påvise steder hvor der kan spares. For øjeblikket viser det sig, at biblioteket og det kulturelle, teater og kunst skal deles op. HER ER DER KKE TALE OM ROBOTTER men den der låner skal vide om de kan finde ud af det. Værløse mister hovedbiblioteket - til Farum men skal være center for musik og teater... Der vil efterhånden ske ændring af hvad man plejer. Det bliver spændende at se hvad man fremover tager til efterretning i byrådet. Danmark har vi stgmmeret... Men er den noget værd hvis ikke vi bruger den. Er man en lille sluttet kreds er der altid nogen der har en mening - men ikke mine ord igen. Det er fattigt hvis man ikke stemmer på en person på dagen eller en anden mulighed hvor det viser, at du dog har fået et valgkort. Kajs Avis sommeren nr side 2 Der er steder valgflæsk er erstattet af pølser i farve eller bolsj er og spejderhagl... t*.."'oo"""" spørgsmål er koncentreret om - hvad skal man tro.. a a a olaaaooaoaaaaoaoooa TROV,1fR. DGHED kan godt spille en vis rolle - når man kun har en stgmlfl..., Der var den periode hvor bilag var ude af drift - viste det sig... a a a laaoaoolaaaaaaaatloa Det er Valgflæsk steg demokrati... i året ,,Forvent det utænkelige" er mottoet på Jonstrupvang Bebyggelsen der er hjem for spastikere. Det har Rolf Ove Hansen hvis bror Calle har boet gennem årene prøvet at give liv. Den forste oplevels var da han et år kørt Call en tur i nrclorclkel m d sidevogn. Sidste år fik han kontakt med bekendt der betod. at han fik vender og bekendte til åt køre en rundtur ned l2-l 4 d r boe de på hjemmet. ljer imaj fik hån samlet så mange koreløjet åt beboere kom på ed køretur i omegnen af Jonstrup. Det har vær t en stor oplevelse så Rolf måile matte love en tur ril næste år. )el r rederiksborg Amts,\r'is. lljemmet beboere modtager gerne besøg, er på intertrettet. Ligger ved Chr Hauch All6 Medens vi er ved plejehjem og ned til børnehjem o.l. kan man nok tale om det med besøg flere steder kunne strammes lidt op.. Ligegyldigt hvor det er - skal man ikke køre forbi - det er nemlig ikke nødvendigt at tage noget med DET ER SJOVT DET ER som mænd % H-{ a af vikinger Når de skal virke stærke

3 Kajs Avis sommeren nr. l0 - side 3 EGNS-AVS for OMrådCt V,1RLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsaettelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lg4s Furesø Tidende Tilfreds beboer Lillevang skabte fond. på en Det er Frederikshors Amts Avis der for en tid siden beskrev om en titfreds beboer På Lillevang, Esther Marie Sørensen der lægger navn til et fond der i år uddelte en helt ny bus til hjemmet. Det er ikke første gang fonden har været ude med gaver som kunne gøre en forskel for beboerne. Tidligere har der været tae om fladskærme, tv, dvd,wiimaskiner. DAB-radioer til alle dagligstuer på hele Plejecentret. lndimellem har der været støtte til udflugter,,julepenge" ekstra chokolade, ka.- lendergaver julegaver' og andet godt samt bidrag til Sankthansfester bl.a. Efter stiftelsen har der været gaver til fonden fra Rita og Eigil Danielsen, Marge Louise Nielsen og Ole Peder Jeppesen - alle fra Farum - hedder det. GrundkaPitalen er i løbet af årene steget til 3,3 millioner UNGE MED GODE FORBNDEL. SER HAR JO GOT) MULGHED F8REN... Der er udlejlingsfirmaer der står med biler efter en tur fra Spanien til København men hvordan får de så bilen tilbage. Jo det er unge mennesker der påtager sig at køre bilen tilbage - og så har de en billig ferie. De kan måske få en bil der skal køres et andet sted hen. Det gælder steder i USA hvor man kan få lov til at køre en bil til et andet sted i USA eller måske Canada unge danskere skulle til USA. De købte en rimelig god bil og kørte USA igennem. Da de skulle hjem fandt de ikke et sted hvor de kunne sælge bilen. MEN DEN HAVDE V,'trRET DEM EN GOD VEN. Så de stillede den bare på en tilfældig sidevej før de tog flyet på vejen hjem. MANGE ÅR EFTER var hele familien JULEM,4RKE"... Da man opfandt koteletgrunden. Før man begyndte at flytte Værløse fra land til by har Hareskovby, Hareskov Villaby, Hareskov By et område med sommerhuse, store ubebyggede områder og boliser med store køkkenhaver - megen plads og altid hjemmeararbejdende hustruer. Da kommunen skiftede styre og fik borgmester blev man den kommune i Storkøbenhavn der købte flest ejendomme og arealer op Man forklarede borgernc, at ejendomsskatterne var det kommunen fik mest udbytte af. Af den grund oplevede man en stadig stigende kurs - der giordet det dyrt at besidde huse med den store avlshave. Efterhånden som man fik stigende ejendomsskatter der førte til id6en om Koteletgrunden. Man solgte baghaven fra, to naboer lagde to baghaver sammen og solgte jorden fra. Dertil kom, det var nødvendigt med en kotelet som til- og frakørsel. HARESKOVBY skiftede karakter. Uskyldige naboer fik åbnet for deres dagligliv, nogle M KAJS AVS NR. 10 Ryetvej 20 stue Værløse Kaj Øgaard Sørensen Læs avisen på nettet. HELE AVSER MANGT ÅR rrlnncn SAMT BLLEDER tog pengene med da de solgte og flyttede fra byen. Men det ændrede også oplevelsen afen såkaldt villa- og haveby. Det er hvad man kan se i vore dage. For år tilbage havde Leisner et spørgeproprogram.,,har de noget ønske" spurgte Otto.,,Ja, en bolig i Hareskovby" lød det Man var ved at blive rørt. Hareskovby var den første del der fik noget man ville kalde en byplan. Det ses ved, at vejene ligner det svstem der i tidligere tider delte lodder ud til bønderne da de fik lodder til kvægdrift, bolig med ret til at hente tøw - der siden efterlod et område forsynet med et utal af vådområder. HARESKOVAVS nr. l0 Folkevandringer Hæderspris For meget ferie... Balancekataloget 2 Stemmeretten 2 Forventlig utænkeligt 2 Tilfredse i Lillevang 3

4 Kajs Avis ommeren side 10 nr' 4 EGNS-AVS for området V,4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang 7 ^9-lg+s Furesø Tidende Furesø kommunes dagblad SKRVER DEN 27. APRL om det årlige arrangement i Hareskovby - man kalder det KUNSTENS DAG. Det foresår i den gl. stråtækte ejendom Annexgården og er hvert år et tilløbsstykke i lokalområdet hvor områdets store cykelklub holder til. Der var gensyn med kunstnere der tidligere har været med - men i tilskuerflokken mødes flere gæster der glæder sig over gensynet. Vejret var ikke lige med arrangementer skriver bjørkman i det eneste dagblad der skriver om Furesøen - han skønner at et par tusinde havde været gæster på dagen. DAGBLADET skriver også om, at tre frivillige damer har startet en caf6 på Ryetbo plejecenter der har samling omkring kage på mandage i efteråret fra 4. maj. Damerne er Connie Dalsgaard, Karina Salomon og Anne Lise Christensen. Man kalder det Pusterummet. Det er en hjælp til borgere der vil tale om demente og nogle vil gerne vide mere... 'Furesø-N Y T om bofællesskaber i kommllnen..., Frederiksborg Amts Avis skrev ll. april om avisens besøg hos bebo erne i Seniorbofællesskabet Kirsebærhaven der er 38 beboere i tyve huse. Her er beboerne medansvarlige for aktiviteter som at renholde fællesarealerne, fælleshus, vaskeri værksted gæsteværelse, snerydning m.m. Det var en tlnke der opstod under tidligere borgmester i Farum Gøsta Gustavsen. En varm artikel som De måske selv har læst i det eneste dagblad cler bruger en side 6 dage om ugen på storkommunen Furesø. Der var måske et eller andet man kunne snakke med beboerne om. NU SNAKKER MAN MEGET OM BEBO- ERF,,f,LLESSKABER i en tid hvor ægteskaber der starter med to personer ikke er så nroderne mere. De 32 beboere er nok i det store og hele 32 forskellige mennesker der sikkert har en bestyrelse eller ledelse der styrer den røde tråd. Farvel til noget af Her i juni var vi vidne til, at deres divisionshold måtte drage endnu en række ned i bold. Det er tankevækkende, at den slags mennesker der er mest af Danmark er akademikere... At de ikke kan ha' et førstehold i bold. Da Hareskov F i tre år var rykket op i sin tid skrev vi til AB og betroede dem, at HF ikke havde planer om divisionerne - det overlod vi til dem. Det havde ellers været sjovt med 2 divisionshold ved den samme vej NÅR STENKAST ØJEKAST er i brug når en mægler skal beregne hvor langt der er fra sommerhus til strand n... DET ER BARE EN T4NKE... HVAD GØR ALLE DE DER ER MEDLEM AF EN T,lf,NKETANK NÅR DE BARE SDDER OG HYGGER SG ME EN OVERFØRSEL af samfundets midler... Præger de samfundet ved at skrive læserbreve for at præge et og andet der sker. GÅR DET KKE UDOVER HVAD MENNESKER ELLERS MENER T,fl,NK AT DER T DET LLT,tr DANMARK ER MERE END FYRRE T,,B,NKE T4NKE,,,,,,,, ANTAGELG ER DET AKADEMKERE DER HYGGER SG. DENNE TD DRØFTER MAN SOMMERFERE... Det er underligt at der i Danmark er mange - KNESERE der studerer - hvordan danskere kan tjene så meget og udrette så lidt MANGE MENNESKER ER SÅ MUSKALE at de slet ikke behøver klaver for at udtrykke sig musisk.

5 Kajs Avis sommeren nr side 5 EGNS-AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Flareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s Furesø Tidende Da RMA kom til Værløse. Det var noget af det mest spændende nye man fik i Værløse i Torvegaarden. Svend G. Elmeskov havde en lille købmandsforretning overfor, han var formand for Handels- og Håndværkerforeningen og kunne se hvem der gik ud af den store butik. På foreningens generalforsamling foreslog han, at de medlemmer der handlede hos rma skulle ekskluderes - fordi de ikke støttede de små handlende, men stordriften som rma. Forslaget fik ikke tikslutning.,,det er urimeligt, sagde Elmeskov. Her handler de de første 14 dage hos rma - hvor det er kontant. Men den sidste del af måneden kommer de til mig - hvor de har en bog"... Senere skabte Elmeskov og søn store dagligvarebutikker to steder i Bymidten og et sted i Egebjergene. ; ; ;;; ;;il; ;;;; mand s,rm betød at man f kunne købe på klods - sfal MADEN lamrlrer meo at nave en bog hos slagter og købsom man sagde det. RMA var den første butik hvor alle køb var kontant. Som årene gik ønskede rma mere plads.da kommunen ønskede en gågade ønskede man rma i den ostligste ende som en magnet for andre butikker. Omkring besættelsen og årene ilerefter var der i Haresliovby en snes butikker og handlende - hvortil kom omkørende slagter-brød-fi sk-ost og mælkebiler. Dertil kommer et ukendt køb afvarer når man ved,at stort set alle arbejdede i nabokommuner hvor de handlede eller på vejen hjem. Eftertiden betød, de forskellige butikker måtte dreje nøglen om. ngen ved hvor mange bøger der lå tilbage med beløb der aldrig var blevet betalt. Emnet var måske en historie for sig.,,på klods" eller,,på bog" har måske betalt mangt en familiefestlighed - som tiden er gået 5Sål^rifr i'i 3i,Y,?"- FOR T,r8T... Tætte forhold til hinanden behøver ikke et bøsseforhold SMAGE AF NOGET... For at sikre at maden smager af noget bør man vedlægge en spray der giver maden en fornemmelse af at smage af noget. Nogen mener bfte, at der kan mangle..in fornemmelse af duft. MAN KALDER DET FR-M.ORKER... Gad vide hvor noget er FR i frimærker. Man betaler jo selvom man bare får sit brev tilbage... HVAD GØR POSTEN VED BREVE MAN KKE KAN AFLEVERE fordi der ikke er rigtig adresse og ingen afsender????? DET ER SVÆ,RT AT SENDE BREVE TL K,RESTEN hvis man ikke har computer. HVS DU VL GVE NOGEN EN BLOMST så giv dem en kunstig, der fflder lige så meget men overlever fordi du skal spare på vandet.. DER MANGLER EN FORSKRNG der giver pengene tilbage hvis ægter;kabet ikke holder Selv om det er hårdt - over livet. så glæd dig "';Din styrke - ^- - -'1 - --' ligger i din stemm r 1... Men kun så længe du har den i hånden.., FOR EN KANDDAT er den en del af fremtiden - nu eller aldrig a o aaaaaaaooaaaaaaaoaaoo Et valg er den eneste gang vælgeren kan afgøre noget de længe har haft lyst ti... a o aoaaaaaaaaooaaaaaooal Dagen efter et valg så man om stemmen betød noget i det store sammenhæng Valg er magt...

6 Kajs Avis sommeren nr. l0 - sde 6 EG{S-AVS for området V,ERLØSE-EG{EN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udselgtes første,g ane.7 ^9-19+s Furesø Tidende KONNTNEN HAR ---' -- " men AFHOLDT ET BoRGERM ØDE. lykkelig udvikling. Borgmesteren sagde til ^ GaDfel Jensen Amtsavisen før mødet: Det var civilingeniør Jean Ferbing Vaf en læfef,,målet for arbejdet der for mange år siden forlod et lil{-f'-}*#ii:;l l;iil#*il'.'å'-øde som en der svntes at barance. Det L.*".. skuffet mand. Han havde fremsendt børnene i,. j ";;;;:;;;':-";;;;;";;;;;;T;; København øbende effektivise- icnsøgning om kommunen ville give rurs,sr r(ulurttutr.'l:,-^ 1 støtte til en lokalteaterforening der Furesø kommune " ^--: -:: optever i disse år en skulle få teatertilbud til borgerne i trængte til, at positiv befolknings- VærløSe kommgne. xuttu'udvargets formand vlry filffiirltlåi"2flj: gere. Det giver nye i Johansen afslog tilskud, men frisk luft og mutigheder og udfor- krævede medlemsliste og bestyrelse vand. dringertt f^- o- -., 1.olr--.lli--.. før en ny behandling. i u E- Det blev en stor DET LoKALE Jean Ferbing samlede borgere, der ro, J" DAGBLAD "pr.".ir. i blev stiftet en forening og valgt en tusindvis af køben- FORT,LLER '. havnskeskolebørnder AT DER ER MANGn ; bestyrelse' kom på ture til polrrrkere DER : den nye ansøgning lå der mere ;;.*;". u"fn.,ro HURTGT VAR i materiale der skulle føre videre - det også man startede AFHULLERNE... '.r- r ^---^--- r^-- ^r^- r---^r- ^--- ^ DET var N^rruN"' var nok de borgere der slog kreds om Gabriel Jensens som om DER KKE i formanden - der kom videre - varhullernok iblandt dem var medlemmer af llt:'::t ol"l".ni'ti to.-unalbestyrelsen og Hareskov- xønenhavnske gode gamte dage. Så i Værløse Husholdningsforening. sxorepl.eypl fik en nog.n har brugt deres i i :9t".-"t{t.tie idet.dag- bladene bidrog til at computere åffi;ffi"i;il'iln i Amts Avis havde den 8. juni en fyldig net lokale dagblad, Frederiksborg ffiil;,ini'iio.,.*. "n o.r arsommeren udle på KAN se om DET i beskrivelse af teaterforeningen, hvor landet hos familier med HAR nar(r\('t'n'r NocETAT nr goo plads og hos i ifbrmanden ;.^-:*l-l^- Knud '.,---) L.-i^+ Kristensen r^-r-r fortæl- D--r o GØRE MED OM p,,, "ll \luu \'tslsrrserr U'lZtl- landboerne hvor de NyE KANDDATER lre om den nye sæ.son med tyve kom i nærhed af ER SMUKKE SOM,^titbud af meget forskellig karakter. dvreverdenen' ET ET STJERNESKUDr'-^,r^- choyon '-ma sror+ +ir?nr < u"t bedste var at de '-" e'er som Johanne.,-_Fra den sparsomme start til 2015 ffi"j.:';jåljio"l, i har arbejdsvillige og andre frivillige ^*-'^"--- - "-- ' været en nødvendig gruppe og så har il;.d;;il;, JOURNALSTER KÆMpER NÅR DE komme ud til Ferieudflugter. ' r. o r deresforældre,ellers man lal fået ra l noget rub, l bedre utsul ts forhold lul'lulu end EltLl der Lltr d"."r deres familie lamure. SKAL BESKRVE: var på kommunens eneste festlokale oroningen var til...de1de siger er hvor mange forskellige aktiviteter sneciel glæde.for den altså... hlo., oflrnldf nå del qf sknlens hrrdoef enlige morellerfarblev afholdt på del af skolens budget. #l#;;ffi;;

7 Kajs Avis someren nr side 7 EGNS-AVS for OMrådCt V,4ERLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC F ortsaeftelse af Hareskov-Værløse A,is, iier udsendtes første gang T s Furesø Tidende DET VAR LLLE V,NRLØSE SKOLES BØRNEBBLOTEKAR der skabte grundlaget for et bibliotek. Besøgende forældre spurgte hvorfor byen ikke kunne låne bøger så han havde en kasse med bøger skrevet af Morten Kork - men det var ikke rigtig kultur for de endte altid godt. Første bibliotek var en firkantet bygning nærmest af glas, der var varm om sommeren, men dyr at varme op om vinteren - sagde man. Den var bygget af boligselskabet som kommunen lejede den af. Da nogen mente den ikke mere var stor nok måtte der en ny bygning til og det måtte man reklamere for... Efterhånden som by og kommune havde fået Lærde borgere nok skrev man selv de bøger man ville læse eller kopierede, så den store bygning blev til selvbetjening og karerne blev fritstillet. Hvis man havde behov måtte man løse en billet frem og tilbage til Farum hvor man Lærde borgere nok skrev man selv de bøger man ville læse eller ko- SERVCE ER pierede, så den store gedsi NÅn bygning blev til selv- M;N åøn DET betjening og karerne SniV. blev fritstillet. Hvis man havde behov åil}?t"* il ilt'ffi # ff ; *. 3":.',i""rllJ til Farum hvor man, r havde prads nor.å, :1*':::l',n0"' 'un nu. gode tit det il;l,hli:. med selvbetjening. boede oå "n, Men det stod der,. '-.. ikke noget om i de l::t:jtstanke valgpapir". -un"oj"t- ;::H:"i:t; nfj:iffiilifi"" ;::*H::: :*u turde ikke. Målet er to vingeskud- ":io,:tl'e han te biblioteker - skabt ry:d af Arne Gade t;;;;- d:l søgen viden' ville han skov og rb Friis ude åtii,iijili; i Lille Værløse. Hvis skolerne lærte at Jo være l oagr læse bøger - tror m-an ffi il"fi: " så at ungerne kan fin-,r."nt" butenberg dem i boligens nære, bly rmnt til enmiljø.. Såvidt man ved,- j,.^,^ - - h a r a l le uy.åa, -.0 il- [::i:. l-"-*l'1"^'-": ^ mer esen nir Måske,n ilf,f#_h."-lh nogen en dag suurse";" ter, meninger der DER ER DELE AF HARESKOVBY hvor man kan glæde sig over at se skovens dyr tage en tur gennem haverne. Desværre forsvinder toppen af mange blomster fordi dyrcne klipper dem af undervejs. var til fare - for det var orienterins... DET FOREKOMMER MERE OG MERE. at folk mere og mere køber et ældre hus, river det ned og bygger et nyt med alle ledniniger og kabler som nye... RUNDT OM DE NORDSKE LANDE er det en kendt såg' at man i alle lande glæder sig over, at de ældre finder sammen for at spille folkemusik og jazz til glæde ved fest og forsamlinger. FORARSTDEN er glæden ved at se ting gro og vokse ud til glæde for os alle. Styret sikrer at det skifter med alle former for liv. Det er godt at vejret ikke skal bestemmes af poli tikere... DE STORE \ANDNÆNGDER sørger for, at man nu køber huse der sørger for, at man har en tør kælder. Der er steder hvor man vælger evende hegn frem for raftehegn.

8 Kajs Avis sommeren nr' 10 - side 8 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNE{ 3500 Værløse Fortsaettelse af,hareskov-vaerløse Avis, der udsendtes første gangt-9-194s Furesø Tidende DET ER FA DER VED at der er stenhuggere der har aftale med menighedsråd om at aftage sten fra nedlagte grave. De ryddede grave har ofte været forsynet med dyre gravsten der ender bagest på kirkegården. Der er stenhuggere der som genbrug har hentet værdifuldt materiale der slibes og behandlet træder ind som emne På stenhuggerens tilbudsmark for genbrug. Kirken modtager nogle procenter hvis og når stenene genbruges. Det er en form for genbrug hvor der ellers ryddes op og de ældre gravstene knuses til anden former for genbrug. Da de fbrskellige former for granit kan være kostbart materiale hentet i udlandet kan det betale sig, at bearbejde stenene til videresalg.,,jeg har ellers fundet en kanal på TV HVOR DER ER STORE ARRANGFMENTER MED M,{ND KL,EDT UD SOM KVNDER''.,,Ja, det skyldes sikkert, at det var kvinderne der blev de smukke - og fik moderg6net og alle kurverne".....det var vel mændene der opfandt MATAS og de tilsvarende butikker"... DET ERMASKERYGTE MEN NOGEN SGER.AT FOLKETNGET ARBEJDER MAN MED ET FORSLAG: HVS V MENFR AT DN FAM E kan klare at HAVE TO BØRN og har fem, skal vi have ret til at bortadoptere de tre... Det forlyder at forslaget mødte modvind om det så betyder noget som helst. CRUNDLOVEN TYDES EFTER BEHOV. Der burde have stået, at ENHVER BORGER HAR PLGT TLAT LADE SC OREN- TERE. SAMFUNDET BURDE HAVE PLGT TL, at der er alle muligheder for bred orientering LOKALARKVET eller det historiske arkiv bør samle det nødvendige materiale. Skal man selv indkøbe materiale eller skal man nøjes med at samle materiale efter dødsboer eller anden tilgang. Har man pligt til at anskaffe sig materiale fra nutiden og hvem skal sikre det sker. Er der plads på bmdgetterneo eller skal medarbejdere lade sin viden og sit materiale tilgå arkivet XÅn DER RYDDES OP EFTER et dødsfald går megen viden tabt. Kan man undgå den s1ags... PRUTTELYDE. Efterhånden som der er kommet kvindelige arkitekter på banen har man fået en anden arkitektur i køkkener. Der var nemlig en gang alle rørelimenter betød, at toilettet la tæt pa køkkenet så man kunne vist ikke undgå at høre pruttelyde...det hørte man ikke når toiletskuret lå nede i gården - hvor der var gennemtræk og afstand til alt andet. Hvis man i de moderne boliger havde en nærhed til andre vidste man, at den trængende lod hanen løbe så der ikke kom lyde ud... vore dage er der familier der foretager ombygninger og i den forbindelse giver mor hendes eget toilet Det kan nemlig tage lidt mere tid - med årene... NOGEN SGER at jernbanedriften er svær at styre - det er sværere end de mange andre drifter. DE 6UELLE DRFTER ER NOGET MAN ER FØDT MED men man selv ansvaret for styringen... DER ER SKKERT BØRN der er glade for, at mor fik modergenet - fars g6ner er af en anden karakter...

9 Man forstår godt at byrådet er, modstander afhvor mange gange man samles omkring et glas i årets løb: Nytårsaften- og dag Fastelavn 4-5 påskedage Store Bededag 1. maj Kristi Himmelfartsdag 2-3 pinsedage Grundlovsdag Sankte Hans Dage i sommerferien Flere dage i julen Nytårsaften. )iverse fødselsdage og jubilæer - egne og andres Gennemsnitligt har det danske folk ca. l8 arbejsdage om 1måneden. Altså de der arbejder... lder indgår ikke lt itteaage, blå, mandage og egentlige sygedage. Man forstår godt Kineserne - ik' ET LV MET) NETTET kan være farligt danskere blev sidste år udsat for identitetstyveri på nettet. Flere og flere mister deres identitet på den måde og det er ikke godt NAR BØGEN SPRNGER UD ER DET LGESOM OM MAN KAN DUFTE AT SOMMEREN ER T,ryT PÅ... Kajs Avis sommeren nr side 9 EGNS-AVS for området V.ERLØSL EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang s Furesø Tidende Når De nu læser såkaldte læserbreve er det værd at tænke ph, at det kan være en skjult tale til de der skal stemme. Aviser der skal fortælle sandheden har en redaktør der sorterer læserbrev og udskyder de der ikke vil passe dem. Prøv selv og se hvad der passer på stedet.,rder var desværre ikke pladstt... Et læserbrev har også et mål - det står næsten mellem liniern... OM FODBOLD: DER ER DA OGSA NOGET MÆND KKE FORSTÅR. xån EN SPLLER JAGTER EN A{DEN SPLLER OG N,4RMEST langtidsskader ham skal den skadede spiller forlade banen FORBRYDEREN burde følge ham ud og ind - ellers får det ene hold en forde1... Forbryderen får et kort - men kan ellers blive på banen som det er nu... dag kan venlige mennesker samle tøj ind til familier men ikke få lov til at aflevere det til de der trænger - ser det ud 1i1... Hvad er det for mennesker der stopper hjælpen til folk i nød... KRGE OG DE{ SLAGS findes ikke barmhjertighed ser man gang på gang...

10 ,fhjtl]il:ffi:.l, EG\S-AVS for området V,1ERLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Fortsæffelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s Furesø Tidende DET ER OFTE EN GOD HJ,'ELP ATHAVE DE RETTE forbindelser eller bare at kende nogen.. Det hjælper mest, at komme på forsiden. Det kan løse mangt en ::::::::::: FORLEDEN L,1f,STE V OM BoRGER der var valgt ind i byrådet. særlig grad var det ret interessant at han var handicappet. nteressant - fordi det ikke er mange stcder man finder en handicappet der kunnt få så mange stemmer i sit område. år har TV vist GØGEREDEN to gange, hver gang ryster det enhver fornuftig og forstående borger. Som eneste med viden om handicap blev han "l'da Anders Fogh blev mest kendt fordi hans hustru i grunden var vild med dans. Anders blev mere kendt fordi han rejste verden om for at holde fbredrag om at leve med demokrati. ngen ved om nogen lyttede, men selv i Danmark har man det meget forskelligt med demokrati. Men trods alt er det de fleste steder sådan, at det bedste er at være på den side hvor man er flest. Demokratiet er i sin enkelthed 6n regel omo at de fleste har ret til at afgøre. Nogen har pligt til at holde kontrol med den slags. Det viser sig dog, at der findes undtagelser som også er lovlige. Men det må have været svært for Anders, at fortælle hvor mange former der findes - når der er nogen der ikke kan forstå dct. DER GØRES MEGET FORAT FÅ børn til voksne til at tale pænt til hverandre... NDEN MAN SER SG OM står en nv som- i'nu melder regeringen ud, at man vil unders Øge, om der er aktiviteter der ikke betaler skat i vores land fordi et og andet kun er en fiial... Nu vil man se på papir hvad man får til det kommende valg.o...r Hvor får man pengene fra... Hvem støtter hvem og hvor meget.r...ooo.oo.o Er det ikke en slags sort arbejde, måske med ret sorte penge. r\en der mangler nok hvide- erklæret inhabi1...' merferie FOR DØREN... bilag...oo.. Rundt omkring er man gået i gang med at fotografere kandidater der har et udseende til at hænge på en lygtep æl før, under og efter et valg. Undervejs har der været pyntet på fotoet efter sigende så det kan trække stemmer, Mange billeder skiftes ud fordi fans har nedtaget dem hedder det sig KØB ALDRG ET' HUS DER ER BEVARNGSv,1f,RDGT... Det er fuldt af overraskelser - der kan sluge hvad der er i formuen...

11 Kajs Avis sommeren nr side 11 EGNS-AVS for området V,4ERLØSE-EGNE { 3500 Værløse E n-+.-s^r^ - ' -lareskov-værløse Avis, der udsendtes første gang T FUresø Tidende GLADSAXE og Jakobsen beskvttede Gladsaxe for varehuse, nu går debattten igen...oo... Da varehusene dukkede op var Gladsaxe en af de kommuner der ikke ville have varehuse, billigmarkeder og det der ligner. Erhard og kommunen fandt at man havde en god og dækkende gruppe af butikker - som man ville beskytte. Nu er den der igen. Dele af folket sukker efter varehuse - medens byrådet på en måde gerne vil se faren - ikke mindst naboer til den slags. Gladsaxe kommunes handel har i generationer været en slags gennemstrømskommune uden et egentlig BYMDTE. Men åbner man for de der sælger billigst kan man risikere døde butikker.,,det er underligt det med alle de store og rige kommuner - der lever med flere og flere uden arbejde",,j4, man skulle vel have råd til at give dem noget at leve af. Er det nok at lytte til at de må sulte. sclvellt man har norren rder arbejder med emne mangler der noget".,,hvad skulle det være",rja, det mest væsentligste ville være, at man ansætter arbejdsløse til at skaffe andre arbejde. De ved hvordan man burde gøre. Man kan let blive optaget af et fedt job med pensionsmuligheder og går ikke nok op i at der nærmest er tale om liv eller død' Undersøgelser viser at de bedste ægteskaber varer mere end 6 år, det er ikke fordi sex spiller en særlig rolle. DEN SO-ÅRGE spurgte sin læge, er der noget jeg skal passe på i min alder. Ja, sagde han, højtbeliggende kirkegårde hvor man ikke kan bevæge sig i læ. En bisættelse med udsigt skal man vare sig for i din alder. På visse græske øer er der træer og buske der er grundlaget for den bedste læbestift - farven overgås ikke af noget grundelement siger man. DET BEDSTE SML kræver de bedste læbestifter og læber DANSKE PRESSE. FOLK er en af vore dygtigste kontroller over for misbrug,... Virkelig 6n af de der passer på, holder vagt og afslører et og andet der skader folk og væsener. Tænk engang nu skal de lægge ryg til at blive afsløret. Gad vide om se og hør udsender en ekstra udgave - eller måske slet ikke viser deres virkelighed. Gad vide hvor denne stormagt har været medens det har udviklet sig. Er det ikke en falmet stormagt efterhånden... M,4)ND har i nogen grad beskyttet sig selv ved at sige,,at det er utroligt meget kvinder ikke ved om fodbold. Jo, mænd ved meget mere om pølser - det er noget der fflder meget på vore skærme... Cad vide om man ville få ledige på arbejde - hvis de fik fuld ret til at trække alle transportudgifter og hjemtursbajeren fra før man trækker skat... GAD NOK VDE om de mange arbejdsløse akademikere er stolte af deres stilling som modtagere af nødhjælp det godt kan betale sig ikke at sige nej til... Stolthed sætter ikke grænser - når man faktisk er vor tids ade... ik...

12 Kajs Avis sommeren nr side 12 EGNS-AVS for OMrådEt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Vaerløse Avis, der udsendtes første gang 7' Furesø ' - - -ii;;;l;i n gen om en lokal av is hver uge gennem 70 år var en drøm der måske ikke - kunne lade sig gøre sagde de' +er t c)l.so.9 i Li e, g U L >.E., q at i a 9:t; 9.) = h!; E- -Y, - Y'= s,.5 EZ E: Ø> b& o-.3 =if! å E Rygter beretter at et årligt skrift har udsendt det sidste nummer - fordi der efterhånden er blevet for meget at grine af på Christiansborg Det er ikke siden dementeret. Wl\;ililLirryY2:håffi Da det lille firma..hareskov Tryk" måtte lukke i l9'19 stod jeg tilbage uden hjælp men med ansvaret ved lån' og uden noqen viden om hvordan j satte trogstaver sammen og trvkte en avis' Jeg fandt et stld hvor jeg kunne købe skrift i støbte linier' begyndte at sætte løse " bogsta' er sammen ob sa tryktc jeg selv avisen På en trædediegel. tin dag kom to borgere, de havde hørt at jeg kunne bruge en sættemaskine og ville tilbyde at stå inde for udbetalingen. De ventede ikke cler var en risiko med hensyn til, at lå Pengene tilbage, men foreslog at jeg tegnede en forsikring på beløbet og deponerede policen, hvis jeg ikke overlevede... Maskinen blev anskaffet, senere en hurtigpresse og en falsemaskine...hrem skal betjene disse maskiner" kom det da teknikere forlod mig". Jeg måtte indrømme, at jeg ikke havde megen viden... Hele det tekniske område var et ukendt område. De tre maskiner var en stor nødvendighed Hurtigpressen kunne trykke fire sider ad gangen - og den lagde selv papiret på... Jeg var de to læsere meget taknemmelig for deres usaedvanlige tilbud der var forsynet med bekræftelse af, at det ikke skulle give særlige rettigheder. Jeg satte mig det må, at jeg efter at vaere fyldt fyrre år ikke mere ville optage noget lån. en periode hvor jeg var meget optaget af idræts- og ungdomsarbejde havde jeg en ansat sætter af stor værdi. To efterfølgere gav så stor erfaring,at nu var det slut med det....aaaaaat" Der skulle være et vandværk der festligholdt pinsen så meget, at dråber løb ud i drikkevandet til glæde for mange beboere. MEN som så mange andre historier afvises den historie' Rygter beretter at påskebryg satte så meget liv i det danske folk, at nogen overvejer at udsende en øl til pinsedagene... CHAMPAGNE fremstilles nu i så mange kategorier der kræver at man bør finde det der er drikken og ikke bare postevand med brus...

13 ku;s Avis sommeren nr' 10 - side 13 EGNS-AVS for området V,fl{-r-ØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Opiindelsen af de løse bogstaver er et af menneskehedens største og mest betydende oplindelser... Sagt om bogtrykkunsten: Boglrykkunsten frelser alle andre Kunsler og Viden' skaber fra Undergangen den underbygger Grundsæl' ningerne lor Religionen og Sæderne og foreviger ædle handlinger af redelige Mænd i alle Slænder. Den stitler altsaa meget godt, og dis6e lrugler' som den bringer tilveie, beviser dens uskattelige Værdi. Men deh gør kun deile i en retskallen Mands HAAND. en ond Mands Haand er den lige saa godl i Stand til at stitle ondt. Johann Gotllob lmmanuel BreitkoDl 1719"1 Det er mere end 600 år siden Gutenberg BLEV FØDT... Klip af citater hvad kendte og ukendte har sagt om Johan Cutenberg: Alt kommer nu for dagens lys, Hvad grækere og latinere har forfattet, hvad ved Nilen og Eufrat er opstået.himlen er åbnet. Jorden er gennemforsket. Hvad, der findes i de fire verdenshjørner er klarlagt gennem Gutenbergs kunst, som har lært os at skrive med trykte bogstaver. Gutenberg har fremstillet bogstaver således, at man formår at fastholde alt, hvad der tænkes og siges kan og overlevere det til efterverdenen. Bogtrykkunsten store velgerninger kan ikke udtrykkes med ord. Gennem den bliver den hellige skrift åbnet og udbredt i alle tunger og sprog. Gennem den bliver alle gode kunster og videnskaber fastholdt, udvidet og videreplantet af vore efterkommere...det kan ellers nok være vi hører mere end nok om PET...",,Ja, det var vel ellers noget vi slet ikke skulle vide noget om"...,,men det er andre tider, med demokrati og den slagrog aviser der i farve fortæller hvad vi bør vide" FURESØ- DAGBLA) fortæller at byrådsmelem Øjvind Vilsholm er blandt de borgere der stiller op til fol ketingsvalget. Det er jo også en opgave man kan leve af - hører man - og der er hurtigt en pension der kan betyde noget i den ældre ende. ;;;;;,;;;;;; imedens følge - men de viser sig også at være fyldt med store overraskelser. Tænk ikke at have salt og sneskovle nok. Tænk at man flere steder ikke havde sikret sig hvis man blev,,advaret mod at gå udenfor bvis ikke man Hvis ikke man havde tæpper' mobil og overlevelses rnateriale som drikke og madvarer med i sin bil. Måske heller ikke en skovl eller to o.s.v. Men hold Jer fra Bornholm om vinteren- der falder mere end end på de kendte steområder rundt i verden. MEN EN STOR TAK til de der reddede bilister og andre ud af sneen - også om de havde vinterdæk og andet udstyr... En særlig tak til Falck og deres fortrinlige fo1k... SNEVNTEREN 20O må være kommet bag på de fleste. MAN SKAL KKE GÅ MEGET SNE før man føler en grad afsneblindhed PÅ APOTEKET kan kan købe noget man han sætte under sine sko så man kan gå mere sikkert. N{an skulle gøre det... grundlovens tekst er lidt nedslidt og vind og vejr har forsynet ijåt : l "r: "Tl l',.*, nlt,,i n " " fr i h e d s s t ø t t e n vinterdæk. KULDE KAN GØRE T,TEER følelsesløse en tid.. VORE DAGE GEMMER BRUDEN SN KJOLE for er der nogen der 'cd bedre så er det hende..."... med ridser er det som om noget fortaber Sig... o... o Om boligens ukrænkelighed hedder det i $72 at selv et byråd ikke uden videre kan hente noget på din ejendom og bruge beboernes ej endom, fordi materialet endnu ikke er anvendt fordi nogen var bange for, at det efter forvaltningens bedømmelse er tegn på sort arbejde. Det er med fare for, at næsten enhver kan give sig ulovlig adgang til en ejendom og måske medtage andre værdier. Hvis nogen udretter samme ret kunne man i det demokratiske USA afvise den slags - flere hundrede har om året mistet livet fordi de var på fremmed ejendom. Men i vores land må ingen ligge inde med våben - hedder det...

14 Kajs Avis sommeren nr. l0 - side 14 EGNS-AVS for OMrådCt V,ERLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC F ortsætfelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang Furesø Tidende Er det uden forbindelse med virkeligheden at man fortsætter meo vurdering af ejendomme der er bevaringsværdige.. følge Frederiksborg Amts Avis har man drøftet om 329 ejendomme er bevaringsværdige i Halsnæs, Frederiksværk og Hundested. andre områder siger man der er endnu flere erklæret bevaringsværdige. Der må være steder hvor man må genvurdere et og andet del mere forbindes med virkeligheden. Det kan ske man køber en eiendom der viser sig' at være bevaringsr ærdig' Det fører til næsten uoverkommelige beløb fordi det tretyder uforudsete ud gifter når man bare vil foretage nødvendige reparationer og skal finde vejledninger der går mere end 100 år tilbage. Fåndværkerne der renoverede kommunens eneste herregaard beskrev engang hvor kompliceret det var at renovere fordi H.C. Andersen nogle dage havde sovet på gården. Men det er da,et enestående eksempel, medens man måske skulle vurdere andre eksempler efter ny viden. DER VAR ENGANG Da Skovfogeden blev skudt tæt ved Bryghus Skovlyst efterlod det fornemmelse af gn anden tid...o.o.o..o.o De farverige morgenaviser er en oplevelse hvis den ikke er fyldt om med drab, dræbte eller voldtægter. Er det ikke sagen så handler det mere om AT DU SKKERT ER UÅNTTG... At du snart skal dø... At du ikke skal stå før du unders øggr om du lev f... Det er på tide, at fh en aftale med en læge - helst en prof" Psykolog - af de bedste..o.ooo.. Du har måske ikke mange dage tilbage - så det er nu....a LæS avrserne r morgen hvis du har kræf1ef... o a a a a a a aa a a o o o aa oa o a o a a a a aa a t aa a a a aa a aa a a aat. Freederiksborg Amts Avis skriver FURESØ KOMMMUNE SGER N EJ TTL BORNGER EFTER SKFERGAS. SDSTE ENDE HEDDER DET', at det er folketinget der afgør om man skal ssge nej til, at bore efter skifergas. Der har været tale om, at man i nogle kommuner har givet lov til at bore efter meget varmt vand. Det hedder herom, at man ikke kanhente varmt vand fra jordens indre uden at fylde op med andre former af vand - regnvand og mdske søer Det omtalte vand hentes fra kilometerlange rør der sættes sammen efterhånden som man kommer ned, Men en af betingelserne er. at man har vand at bytte med Der bores efter skifergas for øjeblikket - men der er ikke melding om resultater. Furesø kommune vil gerne have andre kommuner med på protesten. NGEN HAR RGTG viden om hvad der gemmer sig i dybet. Et sted i Jylland borede man engang efter vand - men da der kom vand kunne man ikke stoppe det.. DANSK VAND er blevet så dyrt, at man skal spare på drikkevadet

EGNS-AVIS for OMrådCt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTIøSC SidC 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 34-2010 Efter fem års oplevelser af en beskæring af borgeflige rettigheder

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første g^ng7-9'1945 90 AR l 2009... Onsdag den 4. marts kastede den kolde vind med Skovgårdens

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Oktoberdage i Miinchen og andre større b] f... I slutningen af september og meget langt ind i oktober drager folk fra alverdens lande til Tyskland for at deltage i det traditionelle sammentræf for at smage

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 27-2010 DET ER IKKE NEMT AT SKAFFE SIG EN ANDEN BOLIG HVIS MAN ER

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 Uge 33-2010 HAR MAN SOMMERHUSE SKAL MAN IKKE TAGE KATTE TIL SIG. Det viser

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,4trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t4 Fc'rtsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9-1945 Uge 32-2010 DER ER PLUDSELIG KOMMET SÅ MEGEN GANG I DEBATTEN, AT de

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,ItrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 14-2010 Fra de første skrifter hørte man om,ode unævnelige" uden

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kajs Avis 30. april 2012 nr.8 side 14 EGNS-AVIS for området V,aDRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 SKOLEgang - var det hul i hovedet eller

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Tro og etik. Ærlighed

Tro og etik. Ærlighed Tro og etik Ærlighed Målgruppe: Spejdere Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Ærlighed - niveau 3 - trin for trin Idéen med at beskæftige sig med ærlighed, og ikke mindst uærlighed, er at

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.aIRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 39-2070 DET MA V,ItrRE EN GOD ORIENTERING FOE BYRÅDETS MEDLEMMER

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.ItrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9-1945 Uge 48-2010 UNDERSØCELSER VISER NU at den forskel på piger og drenge

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere