Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT"

Transkript

1 o als J o VlS z.3< > rt 3 J-< go tr-ed ';Ero= 5 E.r: gs= t1 i - = EE EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Forfsættelse af Erreskov-Værløse Avis der udsendtes første gng E'u uii.;il;i;;. TNå; ;;.;;*-- -i der været ' :are ^ '-^ nogen der ln^*" 4 rr f Q FREMTTD DET f atl\lr skb FoR l:\il,r\lll\lj.vllll/jr\nlul srvre AFTALER oc FRrrrD. ;il';ii]:l 'KAL er llo::,li:r.d lm som om det ;;.o.-.uu holder lo".1 FØRSrE HALVE Ån nn så det der er i gang l* noget'.l o r ldirektør Karsten nar man nører,,-,,^_-,. Lindhardt og perom de mange der ;;;t" il; "i'iili", reise over havet erhvervsprisen af ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRDAGE, AT DET ER ET STORT lloll_e_m gr STYRNG AF KoNflygter fra Åfrika firmaet,,ekalet" der TRAKTER OG AFTALER', - er en famaceutisk til Europa' Her ;.ilffi.å J".la. nx nerren TrLAT F'RDELE srne er der tale om en ovcrdraset. FERDAGE HAR BET'DE AT n ' at,,---- l^'^"' med risiko for at ililtff:-y,:il11., miste livet. o"e ""..."k, n;;;- Det er en flugt T..'1*.ole Bondo. EKSTRAFERER. nnnlndage så onn r LØBEr AF nr Ån xlx HENTES TO-TRE SMÅ it yp Ott.a"lvvr!rJtlltrtv<ltlttll:1+l ilj[iffi:;h['. o.. er sket noget med rukkeroven. præg på lande : ;;:lll'.'firo'""'?:t lll lul: y,*...1 'l:..1 ",.n"1: har r.-_ problemer -*^r_r^*^_ a,oillolzer' Ellgaard nok... å'.t.1:* :lf_i.lyis" "' Furesø Tidende Kajs Avis sommeren 2015 nr l0 - side SKAL DER SKE,4NDRNGER FOR DEN MAN KAN SUPPLERE DEM MED pa vano og mao l A'is' Blandt j:- ^-^^ n"r var engan! n.lligoage hvor butikker et omfang som i fremmød'".j::."-*^'-" ffi måttelotåe åbent på heligdage. aldrig -tl_:^ r^_ før.. ;;;:1il;;il,;J' tidligere borgmester Nu -."' er man vidne rit, at der stort set kan Det vil en ukendt priste virtsomhedens troldes åben hver dag i hele året. tid sætte sie indsats og glædede sig til åbningstider på helligdage, så hvor ttog.n ellers ff;ff;'-i,in.,n.."n qelsonale A;;;;;."-;;;;;;;;' det syntes ikke at være noget problem.,... udbygge rådhuset i HUSK AT TA,E værløse som.blev op- belastet af helligdage, at det må være ud SMUKT :"" ' rr4rrr rru JU'r svært for affaler og projekter at holde ført i hans tid som L-^-.--^r-.^elersmukkerenåro". i'lffil:t:;.'vokset :.:-.'... kontrakter. Byrådet valgte at Men det første halve år er så meget er nosen der!1'rter..,. ;;;;;;.-il;;; r,rerxesker har o"t etape er, ln.*rt" at man?:, koster egentligt #;ffiffi;;;" goo, med nosen at f via kommunen får træk :t-t ikke noget ;il.*."":il';i;fi;:: frorj. li børne-checken... "i;; ";:;;r,;.'

2 EGNS-AVS for området V,1RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 FUfeSø Tidende Frederiksborg Amts Avis """"," ""';"""""" og kommunens udvalg omtaler et nyt redskab Balancekataloget Heri finder man forvaltnin gen s forslag til hvad der kunne være et emne i forhold til kommnunens fremtid. Forslag til hvad der er mulighed for og kunne lade sig gøre. Det kunne være at lukke eller slå udvalg sammen. Nedsætte antal af udv. Og byrådsmedlemmer. Dele udvalg geografisk mellem Farum og Værløse - men frem for alt er der tale om balance. Nve id6er kan kun komme på tale hvis man kan påvise steder hvor der kan spares. For øjeblikket viser det sig, at biblioteket og det kulturelle, teater og kunst skal deles op. HER ER DER KKE TALE OM ROBOTTER men den der låner skal vide om de kan finde ud af det. Værløse mister hovedbiblioteket - til Farum men skal være center for musik og teater... Der vil efterhånden ske ændring af hvad man plejer. Det bliver spændende at se hvad man fremover tager til efterretning i byrådet. Danmark har vi stgmmeret... Men er den noget værd hvis ikke vi bruger den. Er man en lille sluttet kreds er der altid nogen der har en mening - men ikke mine ord igen. Det er fattigt hvis man ikke stemmer på en person på dagen eller en anden mulighed hvor det viser, at du dog har fået et valgkort. Kajs Avis sommeren nr side 2 Der er steder valgflæsk er erstattet af pølser i farve eller bolsj er og spejderhagl... t*.."'oo"""" spørgsmål er koncentreret om - hvad skal man tro.. a a a olaaaooaoaaaaoaoooa TROV,1fR. DGHED kan godt spille en vis rolle - når man kun har en stgmlfl..., Der var den periode hvor bilag var ude af drift - viste det sig... a a a laaoaoolaaaaaaaatloa Det er Valgflæsk steg demokrati... i året ,,Forvent det utænkelige" er mottoet på Jonstrupvang Bebyggelsen der er hjem for spastikere. Det har Rolf Ove Hansen hvis bror Calle har boet gennem årene prøvet at give liv. Den forste oplevels var da han et år kørt Call en tur i nrclorclkel m d sidevogn. Sidste år fik han kontakt med bekendt der betod. at han fik vender og bekendte til åt køre en rundtur ned l2-l 4 d r boe de på hjemmet. ljer imaj fik hån samlet så mange koreløjet åt beboere kom på ed køretur i omegnen af Jonstrup. Det har vær t en stor oplevelse så Rolf måile matte love en tur ril næste år. )el r rederiksborg Amts,\r'is. lljemmet beboere modtager gerne besøg, er på intertrettet. Ligger ved Chr Hauch All6 Medens vi er ved plejehjem og ned til børnehjem o.l. kan man nok tale om det med besøg flere steder kunne strammes lidt op.. Ligegyldigt hvor det er - skal man ikke køre forbi - det er nemlig ikke nødvendigt at tage noget med DET ER SJOVT DET ER som mænd % H-{ a af vikinger Når de skal virke stærke

3 Kajs Avis sommeren nr. l0 - side 3 EGNS-AVS for OMrådCt V,1RLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsaettelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lg4s Furesø Tidende Tilfreds beboer Lillevang skabte fond. på en Det er Frederikshors Amts Avis der for en tid siden beskrev om en titfreds beboer På Lillevang, Esther Marie Sørensen der lægger navn til et fond der i år uddelte en helt ny bus til hjemmet. Det er ikke første gang fonden har været ude med gaver som kunne gøre en forskel for beboerne. Tidligere har der været tae om fladskærme, tv, dvd,wiimaskiner. DAB-radioer til alle dagligstuer på hele Plejecentret. lndimellem har der været støtte til udflugter,,julepenge" ekstra chokolade, ka.- lendergaver julegaver' og andet godt samt bidrag til Sankthansfester bl.a. Efter stiftelsen har der været gaver til fonden fra Rita og Eigil Danielsen, Marge Louise Nielsen og Ole Peder Jeppesen - alle fra Farum - hedder det. GrundkaPitalen er i løbet af årene steget til 3,3 millioner UNGE MED GODE FORBNDEL. SER HAR JO GOT) MULGHED F8REN... Der er udlejlingsfirmaer der står med biler efter en tur fra Spanien til København men hvordan får de så bilen tilbage. Jo det er unge mennesker der påtager sig at køre bilen tilbage - og så har de en billig ferie. De kan måske få en bil der skal køres et andet sted hen. Det gælder steder i USA hvor man kan få lov til at køre en bil til et andet sted i USA eller måske Canada unge danskere skulle til USA. De købte en rimelig god bil og kørte USA igennem. Da de skulle hjem fandt de ikke et sted hvor de kunne sælge bilen. MEN DEN HAVDE V,'trRET DEM EN GOD VEN. Så de stillede den bare på en tilfældig sidevej før de tog flyet på vejen hjem. MANGE ÅR EFTER var hele familien JULEM,4RKE"... Da man opfandt koteletgrunden. Før man begyndte at flytte Værløse fra land til by har Hareskovby, Hareskov Villaby, Hareskov By et område med sommerhuse, store ubebyggede områder og boliser med store køkkenhaver - megen plads og altid hjemmeararbejdende hustruer. Da kommunen skiftede styre og fik borgmester blev man den kommune i Storkøbenhavn der købte flest ejendomme og arealer op Man forklarede borgernc, at ejendomsskatterne var det kommunen fik mest udbytte af. Af den grund oplevede man en stadig stigende kurs - der giordet det dyrt at besidde huse med den store avlshave. Efterhånden som man fik stigende ejendomsskatter der førte til id6en om Koteletgrunden. Man solgte baghaven fra, to naboer lagde to baghaver sammen og solgte jorden fra. Dertil kom, det var nødvendigt med en kotelet som til- og frakørsel. HARESKOVBY skiftede karakter. Uskyldige naboer fik åbnet for deres dagligliv, nogle M KAJS AVS NR. 10 Ryetvej 20 stue Værløse Kaj Øgaard Sørensen Læs avisen på nettet. HELE AVSER MANGT ÅR rrlnncn SAMT BLLEDER tog pengene med da de solgte og flyttede fra byen. Men det ændrede også oplevelsen afen såkaldt villa- og haveby. Det er hvad man kan se i vore dage. For år tilbage havde Leisner et spørgeproprogram.,,har de noget ønske" spurgte Otto.,,Ja, en bolig i Hareskovby" lød det Man var ved at blive rørt. Hareskovby var den første del der fik noget man ville kalde en byplan. Det ses ved, at vejene ligner det svstem der i tidligere tider delte lodder ud til bønderne da de fik lodder til kvægdrift, bolig med ret til at hente tøw - der siden efterlod et område forsynet med et utal af vådområder. HARESKOVAVS nr. l0 Folkevandringer Hæderspris For meget ferie... Balancekataloget 2 Stemmeretten 2 Forventlig utænkeligt 2 Tilfredse i Lillevang 3

4 Kajs Avis ommeren side 10 nr' 4 EGNS-AVS for området V,4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang 7 ^9-lg+s Furesø Tidende Furesø kommunes dagblad SKRVER DEN 27. APRL om det årlige arrangement i Hareskovby - man kalder det KUNSTENS DAG. Det foresår i den gl. stråtækte ejendom Annexgården og er hvert år et tilløbsstykke i lokalområdet hvor områdets store cykelklub holder til. Der var gensyn med kunstnere der tidligere har været med - men i tilskuerflokken mødes flere gæster der glæder sig over gensynet. Vejret var ikke lige med arrangementer skriver bjørkman i det eneste dagblad der skriver om Furesøen - han skønner at et par tusinde havde været gæster på dagen. DAGBLADET skriver også om, at tre frivillige damer har startet en caf6 på Ryetbo plejecenter der har samling omkring kage på mandage i efteråret fra 4. maj. Damerne er Connie Dalsgaard, Karina Salomon og Anne Lise Christensen. Man kalder det Pusterummet. Det er en hjælp til borgere der vil tale om demente og nogle vil gerne vide mere... 'Furesø-N Y T om bofællesskaber i kommllnen..., Frederiksborg Amts Avis skrev ll. april om avisens besøg hos bebo erne i Seniorbofællesskabet Kirsebærhaven der er 38 beboere i tyve huse. Her er beboerne medansvarlige for aktiviteter som at renholde fællesarealerne, fælleshus, vaskeri værksted gæsteværelse, snerydning m.m. Det var en tlnke der opstod under tidligere borgmester i Farum Gøsta Gustavsen. En varm artikel som De måske selv har læst i det eneste dagblad cler bruger en side 6 dage om ugen på storkommunen Furesø. Der var måske et eller andet man kunne snakke med beboerne om. NU SNAKKER MAN MEGET OM BEBO- ERF,,f,LLESSKABER i en tid hvor ægteskaber der starter med to personer ikke er så nroderne mere. De 32 beboere er nok i det store og hele 32 forskellige mennesker der sikkert har en bestyrelse eller ledelse der styrer den røde tråd. Farvel til noget af Her i juni var vi vidne til, at deres divisionshold måtte drage endnu en række ned i bold. Det er tankevækkende, at den slags mennesker der er mest af Danmark er akademikere... At de ikke kan ha' et førstehold i bold. Da Hareskov F i tre år var rykket op i sin tid skrev vi til AB og betroede dem, at HF ikke havde planer om divisionerne - det overlod vi til dem. Det havde ellers været sjovt med 2 divisionshold ved den samme vej NÅR STENKAST ØJEKAST er i brug når en mægler skal beregne hvor langt der er fra sommerhus til strand n... DET ER BARE EN T4NKE... HVAD GØR ALLE DE DER ER MEDLEM AF EN T,lf,NKETANK NÅR DE BARE SDDER OG HYGGER SG ME EN OVERFØRSEL af samfundets midler... Præger de samfundet ved at skrive læserbreve for at præge et og andet der sker. GÅR DET KKE UDOVER HVAD MENNESKER ELLERS MENER T,fl,NK AT DER T DET LLT,tr DANMARK ER MERE END FYRRE T,,B,NKE T4NKE,,,,,,,, ANTAGELG ER DET AKADEMKERE DER HYGGER SG. DENNE TD DRØFTER MAN SOMMERFERE... Det er underligt at der i Danmark er mange - KNESERE der studerer - hvordan danskere kan tjene så meget og udrette så lidt MANGE MENNESKER ER SÅ MUSKALE at de slet ikke behøver klaver for at udtrykke sig musisk.

5 Kajs Avis sommeren nr side 5 EGNS-AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Flareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s Furesø Tidende Da RMA kom til Værløse. Det var noget af det mest spændende nye man fik i Værløse i Torvegaarden. Svend G. Elmeskov havde en lille købmandsforretning overfor, han var formand for Handels- og Håndværkerforeningen og kunne se hvem der gik ud af den store butik. På foreningens generalforsamling foreslog han, at de medlemmer der handlede hos rma skulle ekskluderes - fordi de ikke støttede de små handlende, men stordriften som rma. Forslaget fik ikke tikslutning.,,det er urimeligt, sagde Elmeskov. Her handler de de første 14 dage hos rma - hvor det er kontant. Men den sidste del af måneden kommer de til mig - hvor de har en bog"... Senere skabte Elmeskov og søn store dagligvarebutikker to steder i Bymidten og et sted i Egebjergene. ; ; ;;; ;;il; ;;;; mand s,rm betød at man f kunne købe på klods - sfal MADEN lamrlrer meo at nave en bog hos slagter og købsom man sagde det. RMA var den første butik hvor alle køb var kontant. Som årene gik ønskede rma mere plads.da kommunen ønskede en gågade ønskede man rma i den ostligste ende som en magnet for andre butikker. Omkring besættelsen og årene ilerefter var der i Haresliovby en snes butikker og handlende - hvortil kom omkørende slagter-brød-fi sk-ost og mælkebiler. Dertil kommer et ukendt køb afvarer når man ved,at stort set alle arbejdede i nabokommuner hvor de handlede eller på vejen hjem. Eftertiden betød, de forskellige butikker måtte dreje nøglen om. ngen ved hvor mange bøger der lå tilbage med beløb der aldrig var blevet betalt. Emnet var måske en historie for sig.,,på klods" eller,,på bog" har måske betalt mangt en familiefestlighed - som tiden er gået 5Sål^rifr i'i 3i,Y,?"- FOR T,r8T... Tætte forhold til hinanden behøver ikke et bøsseforhold SMAGE AF NOGET... For at sikre at maden smager af noget bør man vedlægge en spray der giver maden en fornemmelse af at smage af noget. Nogen mener bfte, at der kan mangle..in fornemmelse af duft. MAN KALDER DET FR-M.ORKER... Gad vide hvor noget er FR i frimærker. Man betaler jo selvom man bare får sit brev tilbage... HVAD GØR POSTEN VED BREVE MAN KKE KAN AFLEVERE fordi der ikke er rigtig adresse og ingen afsender????? DET ER SVÆ,RT AT SENDE BREVE TL K,RESTEN hvis man ikke har computer. HVS DU VL GVE NOGEN EN BLOMST så giv dem en kunstig, der fflder lige så meget men overlever fordi du skal spare på vandet.. DER MANGLER EN FORSKRNG der giver pengene tilbage hvis ægter;kabet ikke holder Selv om det er hårdt - over livet. så glæd dig "';Din styrke - ^- - -'1 - --' ligger i din stemm r 1... Men kun så længe du har den i hånden.., FOR EN KANDDAT er den en del af fremtiden - nu eller aldrig a o aaaaaaaooaaaaaaaoaaoo Et valg er den eneste gang vælgeren kan afgøre noget de længe har haft lyst ti... a o aoaaaaaaaaooaaaaaooal Dagen efter et valg så man om stemmen betød noget i det store sammenhæng Valg er magt...

6 Kajs Avis sommeren nr. l0 - sde 6 EG{S-AVS for området V,ERLØSE-EG{EN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udselgtes første,g ane.7 ^9-19+s Furesø Tidende KONNTNEN HAR ---' -- " men AFHOLDT ET BoRGERM ØDE. lykkelig udvikling. Borgmesteren sagde til ^ GaDfel Jensen Amtsavisen før mødet: Det var civilingeniør Jean Ferbing Vaf en læfef,,målet for arbejdet der for mange år siden forlod et lil{-f'-}*#ii:;l l;iil#*il'.'å'-øde som en der svntes at barance. Det L.*".. skuffet mand. Han havde fremsendt børnene i,. j ";;;;:;;;':-";;;;;";;;;;;T;; København øbende effektivise- icnsøgning om kommunen ville give rurs,sr r(ulurttutr.'l:,-^ 1 støtte til en lokalteaterforening der Furesø kommune " ^--: -:: optever i disse år en skulle få teatertilbud til borgerne i trængte til, at positiv befolknings- VærløSe kommgne. xuttu'udvargets formand vlry filffiirltlåi"2flj: gere. Det giver nye i Johansen afslog tilskud, men frisk luft og mutigheder og udfor- krævede medlemsliste og bestyrelse vand. dringertt f^- o- -., 1.olr--.lli--.. før en ny behandling. i u E- Det blev en stor DET LoKALE Jean Ferbing samlede borgere, der ro, J" DAGBLAD "pr.".ir. i blev stiftet en forening og valgt en tusindvis af køben- FORT,LLER '. havnskeskolebørnder AT DER ER MANGn ; bestyrelse' kom på ture til polrrrkere DER : den nye ansøgning lå der mere ;;.*;". u"fn.,ro HURTGT VAR i materiale der skulle føre videre - det også man startede AFHULLERNE... '.r- r ^---^--- r^-- ^r^- r---^r- ^--- ^ DET var N^rruN"' var nok de borgere der slog kreds om Gabriel Jensens som om DER KKE i formanden - der kom videre - varhullernok iblandt dem var medlemmer af llt:'::t ol"l".ni'ti to.-unalbestyrelsen og Hareskov- xønenhavnske gode gamte dage. Så i Værløse Husholdningsforening. sxorepl.eypl fik en nog.n har brugt deres i i :9t".-"t{t.tie idet.dag- bladene bidrog til at computere åffi;ffi"i;il'iln i Amts Avis havde den 8. juni en fyldig net lokale dagblad, Frederiksborg ffiil;,ini'iio.,.*. "n o.r arsommeren udle på KAN se om DET i beskrivelse af teaterforeningen, hvor landet hos familier med HAR nar(r\('t'n'r NocETAT nr goo plads og hos i ifbrmanden ;.^-:*l-l^- Knud '.,---) L.-i^+ Kristensen r^-r-r fortæl- D--r o GØRE MED OM p,,, "ll \luu \'tslsrrserr U'lZtl- landboerne hvor de NyE KANDDATER lre om den nye sæ.son med tyve kom i nærhed af ER SMUKKE SOM,^titbud af meget forskellig karakter. dvreverdenen' ET ET STJERNESKUDr'-^,r^- choyon '-ma sror+ +ir?nr < u"t bedste var at de '-" e'er som Johanne.,-_Fra den sparsomme start til 2015 ffi"j.:';jåljio"l, i har arbejdsvillige og andre frivillige ^*-'^"--- - "-- ' været en nødvendig gruppe og så har il;.d;;il;, JOURNALSTER KÆMpER NÅR DE komme ud til Ferieudflugter. ' r. o r deresforældre,ellers man lal fået ra l noget rub, l bedre utsul ts forhold lul'lulu end EltLl der Lltr d"."r deres familie lamure. SKAL BESKRVE: var på kommunens eneste festlokale oroningen var til...de1de siger er hvor mange forskellige aktiviteter sneciel glæde.for den altså... hlo., oflrnldf nå del qf sknlens hrrdoef enlige morellerfarblev afholdt på del af skolens budget. #l#;;ffi;;

7 Kajs Avis someren nr side 7 EGNS-AVS for OMrådCt V,4ERLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC F ortsaeftelse af Hareskov-Værløse A,is, iier udsendtes første gang T s Furesø Tidende DET VAR LLLE V,NRLØSE SKOLES BØRNEBBLOTEKAR der skabte grundlaget for et bibliotek. Besøgende forældre spurgte hvorfor byen ikke kunne låne bøger så han havde en kasse med bøger skrevet af Morten Kork - men det var ikke rigtig kultur for de endte altid godt. Første bibliotek var en firkantet bygning nærmest af glas, der var varm om sommeren, men dyr at varme op om vinteren - sagde man. Den var bygget af boligselskabet som kommunen lejede den af. Da nogen mente den ikke mere var stor nok måtte der en ny bygning til og det måtte man reklamere for... Efterhånden som by og kommune havde fået Lærde borgere nok skrev man selv de bøger man ville læse eller kopierede, så den store bygning blev til selvbetjening og karerne blev fritstillet. Hvis man havde behov måtte man løse en billet frem og tilbage til Farum hvor man Lærde borgere nok skrev man selv de bøger man ville læse eller ko- SERVCE ER pierede, så den store gedsi NÅn bygning blev til selv- M;N åøn DET betjening og karerne SniV. blev fritstillet. Hvis man havde behov åil}?t"* il ilt'ffi # ff ; *. 3":.',i""rllJ til Farum hvor man, r havde prads nor.å, :1*':::l',n0"' 'un nu. gode tit det il;l,hli:. med selvbetjening. boede oå "n, Men det stod der,. '-.. ikke noget om i de l::t:jtstanke valgpapir". -un"oj"t- ;::H:"i:t; nfj:iffiilifi"" ;::*H::: :*u turde ikke. Målet er to vingeskud- ":io,:tl'e han te biblioteker - skabt ry:d af Arne Gade t;;;;- d:l søgen viden' ville han skov og rb Friis ude åtii,iijili; i Lille Værløse. Hvis skolerne lærte at Jo være l oagr læse bøger - tror m-an ffi il"fi: " så at ungerne kan fin-,r."nt" butenberg dem i boligens nære, bly rmnt til enmiljø.. Såvidt man ved,- j,.^,^ - - h a r a l le uy.åa, -.0 il- [::i:. l-"-*l'1"^'-": ^ mer esen nir Måske,n ilf,f#_h."-lh nogen en dag suurse";" ter, meninger der DER ER DELE AF HARESKOVBY hvor man kan glæde sig over at se skovens dyr tage en tur gennem haverne. Desværre forsvinder toppen af mange blomster fordi dyrcne klipper dem af undervejs. var til fare - for det var orienterins... DET FOREKOMMER MERE OG MERE. at folk mere og mere køber et ældre hus, river det ned og bygger et nyt med alle ledniniger og kabler som nye... RUNDT OM DE NORDSKE LANDE er det en kendt såg' at man i alle lande glæder sig over, at de ældre finder sammen for at spille folkemusik og jazz til glæde ved fest og forsamlinger. FORARSTDEN er glæden ved at se ting gro og vokse ud til glæde for os alle. Styret sikrer at det skifter med alle former for liv. Det er godt at vejret ikke skal bestemmes af poli tikere... DE STORE \ANDNÆNGDER sørger for, at man nu køber huse der sørger for, at man har en tør kælder. Der er steder hvor man vælger evende hegn frem for raftehegn.

8 Kajs Avis sommeren nr' 10 - side 8 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNE{ 3500 Værløse Fortsaettelse af,hareskov-vaerløse Avis, der udsendtes første gangt-9-194s Furesø Tidende DET ER FA DER VED at der er stenhuggere der har aftale med menighedsråd om at aftage sten fra nedlagte grave. De ryddede grave har ofte været forsynet med dyre gravsten der ender bagest på kirkegården. Der er stenhuggere der som genbrug har hentet værdifuldt materiale der slibes og behandlet træder ind som emne På stenhuggerens tilbudsmark for genbrug. Kirken modtager nogle procenter hvis og når stenene genbruges. Det er en form for genbrug hvor der ellers ryddes op og de ældre gravstene knuses til anden former for genbrug. Da de fbrskellige former for granit kan være kostbart materiale hentet i udlandet kan det betale sig, at bearbejde stenene til videresalg.,,jeg har ellers fundet en kanal på TV HVOR DER ER STORE ARRANGFMENTER MED M,{ND KL,EDT UD SOM KVNDER''.,,Ja, det skyldes sikkert, at det var kvinderne der blev de smukke - og fik moderg6net og alle kurverne".....det var vel mændene der opfandt MATAS og de tilsvarende butikker"... DET ERMASKERYGTE MEN NOGEN SGER.AT FOLKETNGET ARBEJDER MAN MED ET FORSLAG: HVS V MENFR AT DN FAM E kan klare at HAVE TO BØRN og har fem, skal vi have ret til at bortadoptere de tre... Det forlyder at forslaget mødte modvind om det så betyder noget som helst. CRUNDLOVEN TYDES EFTER BEHOV. Der burde have stået, at ENHVER BORGER HAR PLGT TLAT LADE SC OREN- TERE. SAMFUNDET BURDE HAVE PLGT TL, at der er alle muligheder for bred orientering LOKALARKVET eller det historiske arkiv bør samle det nødvendige materiale. Skal man selv indkøbe materiale eller skal man nøjes med at samle materiale efter dødsboer eller anden tilgang. Har man pligt til at anskaffe sig materiale fra nutiden og hvem skal sikre det sker. Er der plads på bmdgetterneo eller skal medarbejdere lade sin viden og sit materiale tilgå arkivet XÅn DER RYDDES OP EFTER et dødsfald går megen viden tabt. Kan man undgå den s1ags... PRUTTELYDE. Efterhånden som der er kommet kvindelige arkitekter på banen har man fået en anden arkitektur i køkkener. Der var nemlig en gang alle rørelimenter betød, at toilettet la tæt pa køkkenet så man kunne vist ikke undgå at høre pruttelyde...det hørte man ikke når toiletskuret lå nede i gården - hvor der var gennemtræk og afstand til alt andet. Hvis man i de moderne boliger havde en nærhed til andre vidste man, at den trængende lod hanen løbe så der ikke kom lyde ud... vore dage er der familier der foretager ombygninger og i den forbindelse giver mor hendes eget toilet Det kan nemlig tage lidt mere tid - med årene... NOGEN SGER at jernbanedriften er svær at styre - det er sværere end de mange andre drifter. DE 6UELLE DRFTER ER NOGET MAN ER FØDT MED men man selv ansvaret for styringen... DER ER SKKERT BØRN der er glade for, at mor fik modergenet - fars g6ner er af en anden karakter...

9 Man forstår godt at byrådet er, modstander afhvor mange gange man samles omkring et glas i årets løb: Nytårsaften- og dag Fastelavn 4-5 påskedage Store Bededag 1. maj Kristi Himmelfartsdag 2-3 pinsedage Grundlovsdag Sankte Hans Dage i sommerferien Flere dage i julen Nytårsaften. )iverse fødselsdage og jubilæer - egne og andres Gennemsnitligt har det danske folk ca. l8 arbejsdage om 1måneden. Altså de der arbejder... lder indgår ikke lt itteaage, blå, mandage og egentlige sygedage. Man forstår godt Kineserne - ik' ET LV MET) NETTET kan være farligt danskere blev sidste år udsat for identitetstyveri på nettet. Flere og flere mister deres identitet på den måde og det er ikke godt NAR BØGEN SPRNGER UD ER DET LGESOM OM MAN KAN DUFTE AT SOMMEREN ER T,ryT PÅ... Kajs Avis sommeren nr side 9 EGNS-AVS for området V.ERLØSL EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang s Furesø Tidende Når De nu læser såkaldte læserbreve er det værd at tænke ph, at det kan være en skjult tale til de der skal stemme. Aviser der skal fortælle sandheden har en redaktør der sorterer læserbrev og udskyder de der ikke vil passe dem. Prøv selv og se hvad der passer på stedet.,rder var desværre ikke pladstt... Et læserbrev har også et mål - det står næsten mellem liniern... OM FODBOLD: DER ER DA OGSA NOGET MÆND KKE FORSTÅR. xån EN SPLLER JAGTER EN A{DEN SPLLER OG N,4RMEST langtidsskader ham skal den skadede spiller forlade banen FORBRYDEREN burde følge ham ud og ind - ellers får det ene hold en forde1... Forbryderen får et kort - men kan ellers blive på banen som det er nu... dag kan venlige mennesker samle tøj ind til familier men ikke få lov til at aflevere det til de der trænger - ser det ud 1i1... Hvad er det for mennesker der stopper hjælpen til folk i nød... KRGE OG DE{ SLAGS findes ikke barmhjertighed ser man gang på gang...

10 ,fhjtl]il:ffi:.l, EG\S-AVS for området V,1ERLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Fortsæffelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s Furesø Tidende DET ER OFTE EN GOD HJ,'ELP ATHAVE DE RETTE forbindelser eller bare at kende nogen.. Det hjælper mest, at komme på forsiden. Det kan løse mangt en ::::::::::: FORLEDEN L,1f,STE V OM BoRGER der var valgt ind i byrådet. særlig grad var det ret interessant at han var handicappet. nteressant - fordi det ikke er mange stcder man finder en handicappet der kunnt få så mange stemmer i sit område. år har TV vist GØGEREDEN to gange, hver gang ryster det enhver fornuftig og forstående borger. Som eneste med viden om handicap blev han "l'da Anders Fogh blev mest kendt fordi hans hustru i grunden var vild med dans. Anders blev mere kendt fordi han rejste verden om for at holde fbredrag om at leve med demokrati. ngen ved om nogen lyttede, men selv i Danmark har man det meget forskelligt med demokrati. Men trods alt er det de fleste steder sådan, at det bedste er at være på den side hvor man er flest. Demokratiet er i sin enkelthed 6n regel omo at de fleste har ret til at afgøre. Nogen har pligt til at holde kontrol med den slags. Det viser sig dog, at der findes undtagelser som også er lovlige. Men det må have været svært for Anders, at fortælle hvor mange former der findes - når der er nogen der ikke kan forstå dct. DER GØRES MEGET FORAT FÅ børn til voksne til at tale pænt til hverandre... NDEN MAN SER SG OM står en nv som- i'nu melder regeringen ud, at man vil unders Øge, om der er aktiviteter der ikke betaler skat i vores land fordi et og andet kun er en fiial... Nu vil man se på papir hvad man får til det kommende valg.o...r Hvor får man pengene fra... Hvem støtter hvem og hvor meget.r...ooo.oo.o Er det ikke en slags sort arbejde, måske med ret sorte penge. r\en der mangler nok hvide- erklæret inhabi1...' merferie FOR DØREN... bilag...oo.. Rundt omkring er man gået i gang med at fotografere kandidater der har et udseende til at hænge på en lygtep æl før, under og efter et valg. Undervejs har der været pyntet på fotoet efter sigende så det kan trække stemmer, Mange billeder skiftes ud fordi fans har nedtaget dem hedder det sig KØB ALDRG ET' HUS DER ER BEVARNGSv,1f,RDGT... Det er fuldt af overraskelser - der kan sluge hvad der er i formuen...

11 Kajs Avis sommeren nr side 11 EGNS-AVS for området V,4ERLØSE-EGNE { 3500 Værløse E n-+.-s^r^ - ' -lareskov-værløse Avis, der udsendtes første gang T FUresø Tidende GLADSAXE og Jakobsen beskvttede Gladsaxe for varehuse, nu går debattten igen...oo... Da varehusene dukkede op var Gladsaxe en af de kommuner der ikke ville have varehuse, billigmarkeder og det der ligner. Erhard og kommunen fandt at man havde en god og dækkende gruppe af butikker - som man ville beskytte. Nu er den der igen. Dele af folket sukker efter varehuse - medens byrådet på en måde gerne vil se faren - ikke mindst naboer til den slags. Gladsaxe kommunes handel har i generationer været en slags gennemstrømskommune uden et egentlig BYMDTE. Men åbner man for de der sælger billigst kan man risikere døde butikker.,,det er underligt det med alle de store og rige kommuner - der lever med flere og flere uden arbejde",,j4, man skulle vel have råd til at give dem noget at leve af. Er det nok at lytte til at de må sulte. sclvellt man har norren rder arbejder med emne mangler der noget".,,hvad skulle det være",rja, det mest væsentligste ville være, at man ansætter arbejdsløse til at skaffe andre arbejde. De ved hvordan man burde gøre. Man kan let blive optaget af et fedt job med pensionsmuligheder og går ikke nok op i at der nærmest er tale om liv eller død' Undersøgelser viser at de bedste ægteskaber varer mere end 6 år, det er ikke fordi sex spiller en særlig rolle. DEN SO-ÅRGE spurgte sin læge, er der noget jeg skal passe på i min alder. Ja, sagde han, højtbeliggende kirkegårde hvor man ikke kan bevæge sig i læ. En bisættelse med udsigt skal man vare sig for i din alder. På visse græske øer er der træer og buske der er grundlaget for den bedste læbestift - farven overgås ikke af noget grundelement siger man. DET BEDSTE SML kræver de bedste læbestifter og læber DANSKE PRESSE. FOLK er en af vore dygtigste kontroller over for misbrug,... Virkelig 6n af de der passer på, holder vagt og afslører et og andet der skader folk og væsener. Tænk engang nu skal de lægge ryg til at blive afsløret. Gad vide om se og hør udsender en ekstra udgave - eller måske slet ikke viser deres virkelighed. Gad vide hvor denne stormagt har været medens det har udviklet sig. Er det ikke en falmet stormagt efterhånden... M,4)ND har i nogen grad beskyttet sig selv ved at sige,,at det er utroligt meget kvinder ikke ved om fodbold. Jo, mænd ved meget mere om pølser - det er noget der fflder meget på vore skærme... Cad vide om man ville få ledige på arbejde - hvis de fik fuld ret til at trække alle transportudgifter og hjemtursbajeren fra før man trækker skat... GAD NOK VDE om de mange arbejdsløse akademikere er stolte af deres stilling som modtagere af nødhjælp det godt kan betale sig ikke at sige nej til... Stolthed sætter ikke grænser - når man faktisk er vor tids ade... ik...

12 Kajs Avis sommeren nr side 12 EGNS-AVS for OMrådEt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Vaerløse Avis, der udsendtes første gang 7' Furesø ' - - -ii;;;l;i n gen om en lokal av is hver uge gennem 70 år var en drøm der måske ikke - kunne lade sig gøre sagde de' +er t c)l.so.9 i Li e, g U L >.E., q at i a 9:t; 9.) = h!; E- -Y, - Y'= s,.5 EZ E: Ø> b& o-.3 =if! å E Rygter beretter at et årligt skrift har udsendt det sidste nummer - fordi der efterhånden er blevet for meget at grine af på Christiansborg Det er ikke siden dementeret. Wl\;ililLirryY2:håffi Da det lille firma..hareskov Tryk" måtte lukke i l9'19 stod jeg tilbage uden hjælp men med ansvaret ved lån' og uden noqen viden om hvordan j satte trogstaver sammen og trvkte en avis' Jeg fandt et stld hvor jeg kunne købe skrift i støbte linier' begyndte at sætte løse " bogsta' er sammen ob sa tryktc jeg selv avisen På en trædediegel. tin dag kom to borgere, de havde hørt at jeg kunne bruge en sættemaskine og ville tilbyde at stå inde for udbetalingen. De ventede ikke cler var en risiko med hensyn til, at lå Pengene tilbage, men foreslog at jeg tegnede en forsikring på beløbet og deponerede policen, hvis jeg ikke overlevede... Maskinen blev anskaffet, senere en hurtigpresse og en falsemaskine...hrem skal betjene disse maskiner" kom det da teknikere forlod mig". Jeg måtte indrømme, at jeg ikke havde megen viden... Hele det tekniske område var et ukendt område. De tre maskiner var en stor nødvendighed Hurtigpressen kunne trykke fire sider ad gangen - og den lagde selv papiret på... Jeg var de to læsere meget taknemmelig for deres usaedvanlige tilbud der var forsynet med bekræftelse af, at det ikke skulle give særlige rettigheder. Jeg satte mig det må, at jeg efter at vaere fyldt fyrre år ikke mere ville optage noget lån. en periode hvor jeg var meget optaget af idræts- og ungdomsarbejde havde jeg en ansat sætter af stor værdi. To efterfølgere gav så stor erfaring,at nu var det slut med det....aaaaaat" Der skulle være et vandværk der festligholdt pinsen så meget, at dråber løb ud i drikkevandet til glæde for mange beboere. MEN som så mange andre historier afvises den historie' Rygter beretter at påskebryg satte så meget liv i det danske folk, at nogen overvejer at udsende en øl til pinsedagene... CHAMPAGNE fremstilles nu i så mange kategorier der kræver at man bør finde det der er drikken og ikke bare postevand med brus...

13 ku;s Avis sommeren nr' 10 - side 13 EGNS-AVS for området V,fl{-r-ØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Opiindelsen af de løse bogstaver er et af menneskehedens største og mest betydende oplindelser... Sagt om bogtrykkunsten: Boglrykkunsten frelser alle andre Kunsler og Viden' skaber fra Undergangen den underbygger Grundsæl' ningerne lor Religionen og Sæderne og foreviger ædle handlinger af redelige Mænd i alle Slænder. Den stitler altsaa meget godt, og dis6e lrugler' som den bringer tilveie, beviser dens uskattelige Værdi. Men deh gør kun deile i en retskallen Mands HAAND. en ond Mands Haand er den lige saa godl i Stand til at stitle ondt. Johann Gotllob lmmanuel BreitkoDl 1719"1 Det er mere end 600 år siden Gutenberg BLEV FØDT... Klip af citater hvad kendte og ukendte har sagt om Johan Cutenberg: Alt kommer nu for dagens lys, Hvad grækere og latinere har forfattet, hvad ved Nilen og Eufrat er opstået.himlen er åbnet. Jorden er gennemforsket. Hvad, der findes i de fire verdenshjørner er klarlagt gennem Gutenbergs kunst, som har lært os at skrive med trykte bogstaver. Gutenberg har fremstillet bogstaver således, at man formår at fastholde alt, hvad der tænkes og siges kan og overlevere det til efterverdenen. Bogtrykkunsten store velgerninger kan ikke udtrykkes med ord. Gennem den bliver den hellige skrift åbnet og udbredt i alle tunger og sprog. Gennem den bliver alle gode kunster og videnskaber fastholdt, udvidet og videreplantet af vore efterkommere...det kan ellers nok være vi hører mere end nok om PET...",,Ja, det var vel ellers noget vi slet ikke skulle vide noget om"...,,men det er andre tider, med demokrati og den slagrog aviser der i farve fortæller hvad vi bør vide" FURESØ- DAGBLA) fortæller at byrådsmelem Øjvind Vilsholm er blandt de borgere der stiller op til fol ketingsvalget. Det er jo også en opgave man kan leve af - hører man - og der er hurtigt en pension der kan betyde noget i den ældre ende. ;;;;;,;;;;;; imedens følge - men de viser sig også at være fyldt med store overraskelser. Tænk ikke at have salt og sneskovle nok. Tænk at man flere steder ikke havde sikret sig hvis man blev,,advaret mod at gå udenfor bvis ikke man Hvis ikke man havde tæpper' mobil og overlevelses rnateriale som drikke og madvarer med i sin bil. Måske heller ikke en skovl eller to o.s.v. Men hold Jer fra Bornholm om vinteren- der falder mere end end på de kendte steområder rundt i verden. MEN EN STOR TAK til de der reddede bilister og andre ud af sneen - også om de havde vinterdæk og andet udstyr... En særlig tak til Falck og deres fortrinlige fo1k... SNEVNTEREN 20O må være kommet bag på de fleste. MAN SKAL KKE GÅ MEGET SNE før man føler en grad afsneblindhed PÅ APOTEKET kan kan købe noget man han sætte under sine sko så man kan gå mere sikkert. N{an skulle gøre det... grundlovens tekst er lidt nedslidt og vind og vejr har forsynet ijåt : l "r: "Tl l',.*, nlt,,i n " " fr i h e d s s t ø t t e n vinterdæk. KULDE KAN GØRE T,TEER følelsesløse en tid.. VORE DAGE GEMMER BRUDEN SN KJOLE for er der nogen der 'cd bedre så er det hende..."... med ridser er det som om noget fortaber Sig... o... o Om boligens ukrænkelighed hedder det i $72 at selv et byråd ikke uden videre kan hente noget på din ejendom og bruge beboernes ej endom, fordi materialet endnu ikke er anvendt fordi nogen var bange for, at det efter forvaltningens bedømmelse er tegn på sort arbejde. Det er med fare for, at næsten enhver kan give sig ulovlig adgang til en ejendom og måske medtage andre værdier. Hvis nogen udretter samme ret kunne man i det demokratiske USA afvise den slags - flere hundrede har om året mistet livet fordi de var på fremmed ejendom. Men i vores land må ingen ligge inde med våben - hedder det...

14 Kajs Avis sommeren nr. l0 - side 14 EGNS-AVS for OMrådCt V,ERLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC F ortsætfelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang Furesø Tidende Er det uden forbindelse med virkeligheden at man fortsætter meo vurdering af ejendomme der er bevaringsværdige.. følge Frederiksborg Amts Avis har man drøftet om 329 ejendomme er bevaringsværdige i Halsnæs, Frederiksværk og Hundested. andre områder siger man der er endnu flere erklæret bevaringsværdige. Der må være steder hvor man må genvurdere et og andet del mere forbindes med virkeligheden. Det kan ske man køber en eiendom der viser sig' at være bevaringsr ærdig' Det fører til næsten uoverkommelige beløb fordi det tretyder uforudsete ud gifter når man bare vil foretage nødvendige reparationer og skal finde vejledninger der går mere end 100 år tilbage. Fåndværkerne der renoverede kommunens eneste herregaard beskrev engang hvor kompliceret det var at renovere fordi H.C. Andersen nogle dage havde sovet på gården. Men det er da,et enestående eksempel, medens man måske skulle vurdere andre eksempler efter ny viden. DER VAR ENGANG Da Skovfogeden blev skudt tæt ved Bryghus Skovlyst efterlod det fornemmelse af gn anden tid...o.o.o..o.o De farverige morgenaviser er en oplevelse hvis den ikke er fyldt om med drab, dræbte eller voldtægter. Er det ikke sagen så handler det mere om AT DU SKKERT ER UÅNTTG... At du snart skal dø... At du ikke skal stå før du unders øggr om du lev f... Det er på tide, at fh en aftale med en læge - helst en prof" Psykolog - af de bedste..o.ooo.. Du har måske ikke mange dage tilbage - så det er nu....a LæS avrserne r morgen hvis du har kræf1ef... o a a a a a a aa a a o o o aa oa o a o a a a a aa a t aa a a a aa a aa a a aat. Freederiksborg Amts Avis skriver FURESØ KOMMMUNE SGER N EJ TTL BORNGER EFTER SKFERGAS. SDSTE ENDE HEDDER DET', at det er folketinget der afgør om man skal ssge nej til, at bore efter skifergas. Der har været tale om, at man i nogle kommuner har givet lov til at bore efter meget varmt vand. Det hedder herom, at man ikke kanhente varmt vand fra jordens indre uden at fylde op med andre former af vand - regnvand og mdske søer Det omtalte vand hentes fra kilometerlange rør der sættes sammen efterhånden som man kommer ned, Men en af betingelserne er. at man har vand at bytte med Der bores efter skifergas for øjeblikket - men der er ikke melding om resultater. Furesø kommune vil gerne have andre kommuner med på protesten. NGEN HAR RGTG viden om hvad der gemmer sig i dybet. Et sted i Jylland borede man engang efter vand - men da der kom vand kunne man ikke stoppe det.. DANSK VAND er blevet så dyrt, at man skal spare på drikkevadet

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads En bog om TænkeTankprojektet i Ældreplejen i Slagelse Kommune

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox Nr 9 2014 Den søde tid sig nærmer Side 4 Ansigterner Side 6, 12 & 22 glædelig jul!!! Side 31 Digt Tænk Engang Ansigt Jonas Jukebox Velkommen Indhold Den søde tid sig nærmer Et af Ansigterne 1 Side 4 Side

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006 OUT sideren ser psykiatrien indefra Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Essay om tvangens historie

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere