Figur 1.1. Det videnskabelige univers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1.1. Det videnskabelige univers"

Transkript

1 Metaforståelse Teori Observationer 1. eksperimenter 2. naturalistiske forløb Model Begreber Hypoteser Empiriske love Empiri og evidens Figur 1.1. Det videnskabelige univers

2 Patient Behandler Biosfære Samfund nation relevant EBM relevant Biosfære Samfund nation Kultur subkultur Kultur subkultur Familie Familie To person To person Person (oplevelse og adfærd) ikke relevant Person (oplevelse og adfærd) Nervesystem Nervesystem Organer/Organsystemer Organer/Organsystemer Væv Væv Celler Celler Organeller Organeller Molekyler Molekyler Atomer relevant relevant Atomer Subatomare Pertikler Subatomare Pertikler Figur 1.2. Den biopsykosociale model og relevansen af evidensbaseret medicin Kilde: Møhl & la Cour (2008)

3 Basale Udvikling Mediatorer DEN BIOGENE DISPOSITION (DIATESE) Neural aktivitet Sygdommen Familiehistorie PERSONLIGHED STRESSORER Familieklima Social klasse Sociale begivenheder Figur 1.3. Diatese-personlighed-stress-model Sociale ressourcer

4 Afvigende udvikling Normal udvikling Afvigende udvikling Figur 1.4. Den udviklingspsykopatologiske tankegang

5 VOKSEN 8 Integritet versus fortvivlelse 9 Afklarethed versus desperation 7 Generativitet versus stagnation 7a Meningsfylde versus rigiditet 6a Karriere konsolidering versus selvoptagethed 6 Intimitet versus isolation 5 Identitet versus identitetsforvirring BARNDOM 4 Arbejdsevne versus mindreværdsfølelse 3 Initiativ versus skyldfølelse 2 Autonomi versus skam 1 Grundlæggende tilid versus mistillid Figur 2.1. Udviklingstrappen

6 Hemisfære Frontallap Parietallap Occipitallap Hypothalamus Hypofyse Lillehjerne (cerebellum) Den forlængede marv (medulla oblongata) Hjernebjælke (corpus callosum) Thalamus Parietallap Corpus striatum Temporallap Hjernebro (pons) Den forlængede marv (medulla oblongata) Figur 3.1. Hjernens opbygning Lillehjerne (cerebellum) Rygmarv (medulla spinalis)

7 1. Autoreceptorer regulerer dopaminsyntesen 2. Dopamin frigøres ud i synapsespalten 5. Antipsykotika blokerer dopaminreceptorer Nerveimpul D 1A ostsynaptisk nerve Tyrosin Dopa Dopamin D 2 Dopaminreceptorer MAO 4. Frit dopamin nedbrydes af MAO Synapsespalten D 3 D 4 3. Genoptagelse af dopamin Figur 3.2. Dopaminsynapse Neurotransmitteren dopamin syntetiseres i den præsynaptiske nervecelle og lagres i særlige vesikler, hvorfra dopamin frigøres til den synaptiske spalte (2). Herfra påvirker dopamin særlige receptorer på den præ- og postsynaptiske nervecelle (1), (2) og (5) eller genoptages ved en særlig transportmekanisme (3). I cellen kan dopamin nedbrydes af et særligt enzym, MAO (4). Syntesen af dopamin er således nøje reguleret. Antipsykotika blokerer dopamin ved binding til dopaminreceptorer. Det er en vigtig mekanisme ved den antipsykotiske effekt.

8 Konkordans 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 169 Alkoholisme (kvinder) Antal par Alkoholisme (mænd) Enæggede tvillinger Skizofreni Alzheimers Toæggede tvillinger Autisme Depression Ordblindhed Figur 3.3. Tvillingestudier ved psykiske sygdomme KILDE: Plomin m.fl. (1994)

9 Hippocampus Hippocampus CRH Amygdala Hypofyse Feedbacksystemet Glukokortikoider (fx kortisol ) ACTH Binyrebark 1. Hypofysen producerer hormonet ACTH. 2. Binyrebarken stimuleres af ACTH og producerer kortisol. 3. Hypofysen påvirkes af kortisol og hæmmer produktionen af ACTH. Figur 3.4. HPA aksen

10 Emotioner Depression CNS Hormoner og cytokiner Neuropeptider og neurotransmittere Immunsystem Endokrint system Perifere nerver Infektioner Traumer Autoimmunitet Figur 3.5. En psykoneuroendokrin model

11 1. 5-HT 1B/1D og 5-HT 3 receptorer regulerer serotoninsyntesen Nerveimpuls 2. Serotonin frigøres ud i synapsespalten 5. Mange antipsykotika og ældre antidepressiva blokerer serotoninreceptorer 5-HT 1A/B/D/E Postsynaptisk nerve Tryptofan 5-HTP Serotonin 5-HT 2A MAO Synapsespalten 5-HT 2C Serotoninreceptorer 4. Frit serotonin nedbrydes af MAO 5-HT 3 3. Genoptagelsen af serotonin hæmmes af antidepressiva Figur 3.6. Serotonin-synapse Neurotransmitteren serotonin syntetiseres i den præsynaptiske nervecelle og lagres i særlige vesikler, hvorfra serotonin frigøres til den synaptiske spalte (2). Herfra påvirker serotonin særlige receptorer på den præ- og postsynaptiske nervecelle (1), (2) og (5) eller genoptages ved en særlig transportmekanisme (3). I cellen kan serotonin nedbrydes af et særligt enzym, MAO (4). Syntesen af serotonin er således nøje reguleret. Mange antipsykotika og ældre antidepressiva blokerer serotonin ved binding til serotoninreceptorer. Hæmning af genoptagelse af serotonin (3) er en vigtig mekanisme ved den antidepressive effekt.

12 Lav enzymaktivitet Høj enzymaktivitet Antisocial adfærd Belastningsgrad (opvækst under belastende miljøforhold) Figur 3.7. Arv-miljø-interaktion: antisocial adfærd

13 Lav risiko Risiko for udvikling af psykopatologi Høj risiko Befordrende faktorer Biologiske Psykologiske Familiære Sociale Kulturelle: For eksempel: % Risiko-faktorer Biologiske Psykologiske Familiære Sociale Kulturelle: For eksempel: Alderdom Voksen Ung voksen Pubertet Kulturel tolerance for diversitet Uddannelse Sikker identitet God begavelse Tab af netværk Racisme Samfundsustabilitet Arbejdsløshed Dårlige partnerrelationer Dårligt netværk Mobning Barndom Første leveår Fødsel Omsorgssvigt Fostertilstand Gener Generel risiko Kompetent udvikling Gode kammerater Tryg opvækst Sikker tilknytning Ingen komplikationer Positiv genetisk udrustning Traumer Konflikter i familien Negativt selvbillede Usikker tilknytning Gode omsorgsrelationer Fødsels- og fosterskader Negative genetiske afvigelser Figur 4.1. Udviklingsbaner

14 Min historie Følelser Symptomer Smerte Professionel træning Egen terapi Supervision Verbal kommunikation Nonverbal kommunikation Person Behandler Personlig baggrund Familieforhold Kulturel kontekst Kulturelle normer og værdier Institutionel rolle og forventninger Personlig rolle og forventninger Indre verden: følelser, tanker, motivation og konflikter Kognitive forhold Kønsspecifikke erfaringer Oplevelse af samtalen osv. Figur 7.1. Mødet mellem patient og behandler

15 Figur 7.2. Den hermeneutiske spiral

16 A 1. Projektion 2. Forsøg på at presse, manipulere eller lokke den anden til at være ligesom projektionen dvs.overtage det projicerede 3. Forsøg på at kontrollere den anden 4. Vikarierende oplevelse via den anden. (Afsenderen har stadig kontakt med det projicerede materiale hos den anden). 5. Den anden person overtager/ medvirker i den projektive identifikation B Figur 7.3. Projektiv identifikation

17 CT-skanning frmi Struktur Funktion PET MR-skanning SPECT Figur De billeddannende teknikkers to primære formål

18 Figur MR-skanning af læsioner i den hvide substans KILDE: Venligst udlånt af Poul Videbech, Psykiatrisk Hospital Risskov

19 Akse I Klinisk syndrom Angst, dystymi Akse II Personlighedsforstyrrelser Borderline, histrionisk Akse III Somatisk sygdom For højt blodtryk Akse IV Psykosocial belastning Ægteskabelige problemer Akse V Socialt funktionsniveau GAF*: 70 *GAF: Global vurdering af funktion Figur DSM-IV-akserne

20 SMR Uro-gen Mave-tarm Luftveje CVD Endokrine Infektiøse Naturlig Figur Dødelighed af naturlige årsager blandt personer med skizofreni (begge køn) i forhold til hele befolkningen (SMR) Kilde: Harris & Barraclough (1998)

21 Gamle skøn Opioid- (heroin), kokain- og amfetaminmisbrugere Hashmisbrugere Figur Antal stofmisbrugere i Danmark

22 % År Opiater Kokain Hash Figur Primære misbrug hos nye misbrugere

23 Dysfunktion Præmorbid fase Prodromal fase Psykotisk fase Tilbagefald Kronisk fase Psykosetærskel Alder Figur Eksempel på udvikling af kronisk skizofreni (omkring en fjerdedel af patienter med skizofreni får et kronisk forløb)

24 Tanke Adfærd Følelse Figur Den kognitive grundmodel Krop

25 HJERNEBARKEN Angststimulus Højbanen Thalamus Binyrebarkhormon Undergrundsbanen Amygdala Hippocampus + Hypothalamus CRF Hypofysen ACTH Binyrebarkhormon Binyrebark Figur Angstens neurofysiologi

26 Tidlig erfaring (gør dig sårbar over for OCD) Antagelser, generelle overbevisninger (dvs. ikke at forhindre en ulykke er lige så slemt som at forårsage den) Kritisk livsbegivenhed (udløste OCD) Neutraliserende handling (ritualer, forsikringer, mentale argumenter) Counterproductive sikkerhedsstrategier (tankeundertrykkelse, umulige kriterier) Påtrængende tanker, forestillinger, tvivlen Fejltolkninger: af betydningen af de påtrængende tanker, af ansvarlighed Opmærksomhed, ræsonneringsbias (ser efter det negative) Stemningsændringer (angst, depression, ubehag) Figur Model for den kognitive hypotese om udvikling og opretholdelse af obsessive problemer KILDE: Salkovskis m.fl. (1998)

27 Valg af initial behandling baseret på sværhedsgrad og alder Lettere OCD Sværere OCD Uanset alder Barn Ung Voksen CBT (overvej at tilføje SRI, hvis mere acceptabelt for pt.) CBT (overvej at tilføje SRI, hvis mere acceptabelt for pt.) CBT alene eller CBT + SRI CBT + SRI eller SRI alene Hvis initial behandling udviser: Utilstrækkelig effekt Tilstrækkelig effekt CBT alene SRI alene CBT + SRI Tilføj SRI; skift CBT-tilgang Suppler med CBT eller skift til anden SRI Gå til vedligeholdelse Tilstrækkelig effekt Intet respons Skift til anden SRI Utilstrækkelig effekt Partielt respons Skift CBT-tilgang; skift til anden SRI; suppler med anden medicin CBT = cognitive behavioural therapy, kognitiv adfærdsterapi SRI = serotonin reuptake inhibitor, antidepressivum Brug clomipramin efter 2-3 uvirksomme forsøg med SRI + CBT Figur Behandlingstræ

28 Dyssocial personlighedsforstyrrelse Affektiv personlighedsforstyrrelse Bipolar affektiv sindslidelse Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse ADHD Angsttilstande OCD Organisk kognitiv forstyrrelse, organisk personlighedsforstyrrelse Ludomani, intermitterende vredesudbrud Stofmisbrug Alkoholmisbrug Figur Overlappende syndromer ved ADHD hos voksne

29 Dissociation, hvor barnet forlader sin krop Benægtelse: Dette sker ikke eller det er ikke mig, det sker med Følelsesløshed: Jeg mærker ingenting, hverken fysisk eller psykisk Raseri, der ofte er vendt mod barnet selv Kronisk tristhed: for at beskytte sig imod skuffelser og smerte har barnet ikke længere nogen positive forventninger Figur Dissociering KILDE: Haslerud & Thorsen (1999)

30 Den rasende (rummer afmægtig vrede og raseri) Hjælperen (rummer omsorg og trøst) Den triste og deprimerede Den angstprægede (rummer traumatiske erindringer) Værtspersonligheden med amnesi for de andre Figur Model over multiple personligheder KILDE: Haslerud & Thorsen (1999)

31 OCD Misbrug Dyssocial personlighedsforstyrrelse ADHD Impulsivitet Bulimi Seksuelle perversioner Organiske tilstande Mani Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse Impulsforstyrrelser Figur Impulsivitet og tilgrænsende psykiatriske tilstande

32 Spænding Fortrydelse Kontroltab Lettelse Impulsadfærd Figur Impulskontroltabets onde cirkel

33 PRÆDISPONERENDE FAKTORER UDLØSENDE FAKTORER VEDLIGEHOLDENDE FAKTORER Stressorer Individuelle Familiære Sociokulturelle Utilfredshed med kropsvægt og kropsformer Ekstreme slankemetoder, motionering, overspisning og opkastninger med henblik på øget selvværd og følelse af kontrol Fysiologiske og psykologiske skader Figur Prædisponerende, udløsende og vedligeholdende faktorer KILDE: Gardner & Garfinkel (1997)

34 Respons Orgasme Plateau Ophidselse Seksuel lyst Stimulation Figur Den seksuelle reaktionscyklus Tid z zz z

35 Vågen Rask person REM-søvn Overfladisk søvn Dyb søvn timer Vågen Depressiv person REM-søvn Overfladisk søvn Dyb søvn timer Figur Et karakteristisk søvnforløb hos en rask og en deprimeret person Bemærk de markante ændringer hos den deprimerede: længere indsovningstid, mindre dyb søvn, tidligere og mere REM-søvn samt hyppige opvågninger.

36 Præsynaptiske receptorer er med til at regulere synesen af transmittersubstansen Transmittere frigøres ud i synapsekløften Postsynaptisk receptor Antipsykotika blokerer forskellige receptorer Præsynaptisk nerve Synapse kløft Postsynaptisk nerve Transmitterholdig vesikel Genoptagelsen af transmitter Figur Synapse Genoptagelsen af transmitter kan hæmmes

37 Handling, der skal undersøges Sårbarhed (fx manglende søvn, mad, medicin eller andet) Led i kæden Sekvenser af tanker, følelser, adfærd og mentaliseringsevne Forstærkende konsekvens Udløsende hændelse Figur Kædeanalyse

38 Tanke Adfærd Følelse Figur Den kognitive grundmodel Krop

39 Udløsende stimulus Automatisk tanke Ubehagelige følelser Kropsligt ubehag Jeg har ikke udført så meget som planlagt. Jeg yder ikke nok. Jeg skal gøre det bedre. Tristhed Ængstelse Anspændthed Hovedpine Dysfunktionelle antagelser Jeg skal gøre alt perfekt. Opretholdende adfærd Fortsætter med at arbejde til sent på natten. Skema Jeg er ikke noget værd. Figur Model for depressiv tilstand KILDE: Mørch & Rosenberg (2005)

40 Funktionsevne Forvarsler (prodromer) Psykotisk tilbagefald Genoptræning (rehabilitering) Normal funktion Styrker (nedsætter følsomheden) Sociale aktiviteter Menneskelige relationer Medicin Psykoterapi Psykoedukation Social færdighedstræning (coping) Familieinddragelse/ psykoedukation Psyk. afd. Belaster (øget stress) Sociale aktiviteter Menneskelige relationer Sociale hændelser Psykologiske hændelser Kropslige sygdomme Misbrug Figur Belastende og styrkende faktorer Kilde: Blinkenberg m.fl. (2002)

41 Sundhedsfaglig Socialfaglig Behandlingspsykiatrien Den kommunale socialpsykiatriske indsats Figur Den sundhedsfaglige og socialfaglige indsats over tid

42 Forberedelsesfase Orienteringsfase Arbejdsfase Afslutningsfase Det første møde Det foreløbigt sidste møde TID Figur 36.1 Faserne i sygeplejerske-patient-fællesskabet

43 Andre samarbejdspartnere Politi Kriminalforsorg Skadestue Sundhedsvæsen Egen læge Somatisk afdeling Somatisk ambulatorie Somatisk skadestue Psykiatrisk afdeling Distriktspsykiatrisk center Primær behandler Patient Socialvæsen/kommune Hjemmevejleder/-støtte Støtte-kontaktperson Sagsbehandler Bosted Værested Hjemmesygeplejerske Hjemmehjælp Arbejdsformidling Herberger Misbrugsbehandling Egne relationer Familie Venner Arbejde Uddannelsesinstitution Boligforening Vicevært Sportsforening Præst Købmand Kreditorer Værtshus Pusher Patientforening Figur Samarbejdspartnere

44 Patientrolle Behov for behandling og pleje Personalerolle Behandling og pleje Afhængighed Passivitet Magtesløshed Hjælp, støtte og omsorg Regression Forsøg på at genvinde selvværdsfølelse og kontrol over egensituation. Uhensigtsmæssig adfærd, fx selvhævdelse Modstand Aggression Beskyttelse og kontrol Kontrol Vold Figur En konflikteskalerende dynamik Magt Kilde: Benjaminsen (1991)

45 En del børn har behov for sociale hjælpeforanstaltninger og/eller individuel behandling Mange børn har behov for særlig støtte i hverdagen fra deres og familiens netværk Alle børn har behov for information (psykoedukation) og støtte, når de er pårørende til en forælder med en psykisk lidelse Figur Behovspyramiden for børn i familier med forældre, der har en psykisk lidelse

46 Bio Psyko Socio Figur Den biopsykosociale model

47 Fænomenniveau Bio Psyko Socio Sygdom Behandling Årsagsniveau Bio Psyko Socio Figur Kausale aspekter af den biopsykosociale model

48 Kultur Samfund Kommunikation PERSONLIGHEDS- STRUKTUR Biologi Udvikling Figur En multidimensional model

49 ORGANISATIONENS HOLDING ENVIRONMENT: Synlig, ydre sociologisk del Formelle strategier, strukturer Arbejdsopgaver Arbejdsroller Viden, færdigheder Ubevidst, indre psykologisk del Indre objekter/dele af selvet dannet ved projektioner, identifikation, erfaringer med andre, fantasi Over overfladen Under overfladen Figur Organisationens holding environment

50 Sygeplejefaglig vejledning Undervisning Coaching Konsultation Supervision Vejledning Personaletræning Behandlingskonferencer Figur Supervisionens relation til lignende aktiviteter

51 Fokus på patienten Fokus på processen Fokus på behandleren Figur Fokus for supervisionen

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Sct Hans Hospital Caroline og Glarmesteren Caroline, 1852-1936 Glarmesteren 1878-1958 William Skotte Olsen 1945-2005 indlagt SHH 1975-78 PTSD- symptomer

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Forebyggelse & Depression

Forebyggelse & Depression Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Alkohol og depression

Alkohol og depression Alkohol og depression Dansk Selskab for Affektive Sindslidelser 21.11 2013 Speciallæge, dr.med., phd. Jakob Ulrichsen 1 Alkohol & depression 1998 Artikel Ralf Hemmingsen Ophør med alkoholmisbrug 80 % ville

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv AT Synopsis Titel Fagkombination Problemformulering Metode Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Flere og flere får diagnosticeret depression, og man regner med, at hele fem procent af

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

16.01.2008. Henvisning. Assessment

16.01.2008. Henvisning. Assessment Personlighedsforstyrrelser og selvskadende adfærd De selvskadende unge Lægeforeningens Sundhedskomite Konference den 29. januar 2007 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Titel Fagkombination Problemformulering Problemstillinger Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Danmark er i dag aktiv, sammen med andre vestlige lande, med udsendelsen af soldater til

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Odense Efterår 2011 Udarbejdet af cand. med. Huong Hoang Epidemiologi Myter og fordomme om skizofreni Hvad er psykose? Symptomer på skizofreni Case

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser

Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser 20/01/12 Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser Psykolog Rikke Bøye Klinik for Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE NÅR BØRN ER PÅRØRENDE REHABILITERINGSKONFERENCE NYBORG STRAND 30. OKTOBER 2013 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT INTRODUKTION Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Sikon 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Selvforståelsesforløb * Hvordan fungerer hjernen * Personlighed sociale evner * Kognitiv

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Jens Einar Jansen Psykolog og Ph.d.-studerende Kompetencecenter for debuterende psykose jenj@regionsjaelland.dk Oversigt Syn på Skizofreni tidligere

Læs mere

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 2.4.2 Melankoliformt (somatisk) syndrom Depressionsdiagnosen kan suppleres med tilstedeværelsen af melankoliformt syndrom, også kaldet somatisk syndrom. Ifølge ICD-10 drejer det sig om symptomer i form

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT NÅR BØRN ER PÅRØRENDE V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT INTRODUKTION Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen både

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Model med flydende overgang

Model med flydende overgang Model med flydende overgang Somatisk Psykisk Todimensionel model Somatisk Psykisk Tredimensionel (bio-psyko-social) model Somatisk Psykisk Social KRONIFICERINGSFAKTORER BIOLOGISK NIVEAU Dispositioner Tidligere

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær 2

Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær 2 Uddelingskopier www.capopus.dk Kognitiv baseret træning af sociale færdigheder Allan Fohlmann Cand. psyk. aut. Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

Indhold. Psykolog Christina Schlander KTCÅ

Indhold. Psykolog Christina Schlander KTCÅ Indhold Præsentation samt afgrænsning af emne og formål Cases Hjernens udviklingsprincipper Sensitive udviklingsperioder Informationsstrømme det implicitte og eksplicitte hukommelsessystem Udviklingsfaser

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient:

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: Hjernens funktion hos den misbrugende retspsykiatriske patient Den normale hjernes funktionhvad skal der til Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: 1. Retslig foranstaltning 2. Skizofreni

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose

Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Susanne Harder ISPS 8. december 2011 ISPS 8.december 2011 Dias 1 Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Mål: Foredraget vil anvende viden

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Personlighed, stress og depression

Personlighed, stress og depression Personlighed, stress og depression Erik Simonsen Forskningschef, overlæge Professor, Ph.d. Dr. h. c. Psykiatrisk Forskningsenhed Roskilde Region Sjælland Roskilde Universitet & Københavns Universitet Aftenens

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt per e-mail Redegørelse vedrørende fordele og ulemper

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 27. oktober 2010 Eksamensnummer: 250 27. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Afasi

Læs mere

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Uledsagede flygtninge og trauma Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Hvad er særligt kendetegnende for uledsagede flygtningebørn? En sårbar gruppe Rejser uden deres forældrer

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere