Figur 1.1. Det videnskabelige univers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1.1. Det videnskabelige univers"

Transkript

1 Metaforståelse Teori Observationer 1. eksperimenter 2. naturalistiske forløb Model Begreber Hypoteser Empiriske love Empiri og evidens Figur 1.1. Det videnskabelige univers

2 Patient Behandler Biosfære Samfund nation relevant EBM relevant Biosfære Samfund nation Kultur subkultur Kultur subkultur Familie Familie To person To person Person (oplevelse og adfærd) ikke relevant Person (oplevelse og adfærd) Nervesystem Nervesystem Organer/Organsystemer Organer/Organsystemer Væv Væv Celler Celler Organeller Organeller Molekyler Molekyler Atomer relevant relevant Atomer Subatomare Pertikler Subatomare Pertikler Figur 1.2. Den biopsykosociale model og relevansen af evidensbaseret medicin Kilde: Møhl & la Cour (2008)

3 Basale Udvikling Mediatorer DEN BIOGENE DISPOSITION (DIATESE) Neural aktivitet Sygdommen Familiehistorie PERSONLIGHED STRESSORER Familieklima Social klasse Sociale begivenheder Figur 1.3. Diatese-personlighed-stress-model Sociale ressourcer

4 Afvigende udvikling Normal udvikling Afvigende udvikling Figur 1.4. Den udviklingspsykopatologiske tankegang

5 VOKSEN 8 Integritet versus fortvivlelse 9 Afklarethed versus desperation 7 Generativitet versus stagnation 7a Meningsfylde versus rigiditet 6a Karriere konsolidering versus selvoptagethed 6 Intimitet versus isolation 5 Identitet versus identitetsforvirring BARNDOM 4 Arbejdsevne versus mindreværdsfølelse 3 Initiativ versus skyldfølelse 2 Autonomi versus skam 1 Grundlæggende tilid versus mistillid Figur 2.1. Udviklingstrappen

6 Hemisfære Frontallap Parietallap Occipitallap Hypothalamus Hypofyse Lillehjerne (cerebellum) Den forlængede marv (medulla oblongata) Hjernebjælke (corpus callosum) Thalamus Parietallap Corpus striatum Temporallap Hjernebro (pons) Den forlængede marv (medulla oblongata) Figur 3.1. Hjernens opbygning Lillehjerne (cerebellum) Rygmarv (medulla spinalis)

7 1. Autoreceptorer regulerer dopaminsyntesen 2. Dopamin frigøres ud i synapsespalten 5. Antipsykotika blokerer dopaminreceptorer Nerveimpul D 1A ostsynaptisk nerve Tyrosin Dopa Dopamin D 2 Dopaminreceptorer MAO 4. Frit dopamin nedbrydes af MAO Synapsespalten D 3 D 4 3. Genoptagelse af dopamin Figur 3.2. Dopaminsynapse Neurotransmitteren dopamin syntetiseres i den præsynaptiske nervecelle og lagres i særlige vesikler, hvorfra dopamin frigøres til den synaptiske spalte (2). Herfra påvirker dopamin særlige receptorer på den præ- og postsynaptiske nervecelle (1), (2) og (5) eller genoptages ved en særlig transportmekanisme (3). I cellen kan dopamin nedbrydes af et særligt enzym, MAO (4). Syntesen af dopamin er således nøje reguleret. Antipsykotika blokerer dopamin ved binding til dopaminreceptorer. Det er en vigtig mekanisme ved den antipsykotiske effekt.

8 Konkordans 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 169 Alkoholisme (kvinder) Antal par Alkoholisme (mænd) Enæggede tvillinger Skizofreni Alzheimers Toæggede tvillinger Autisme Depression Ordblindhed Figur 3.3. Tvillingestudier ved psykiske sygdomme KILDE: Plomin m.fl. (1994)

9 Hippocampus Hippocampus CRH Amygdala Hypofyse Feedbacksystemet Glukokortikoider (fx kortisol ) ACTH Binyrebark 1. Hypofysen producerer hormonet ACTH. 2. Binyrebarken stimuleres af ACTH og producerer kortisol. 3. Hypofysen påvirkes af kortisol og hæmmer produktionen af ACTH. Figur 3.4. HPA aksen

10 Emotioner Depression CNS Hormoner og cytokiner Neuropeptider og neurotransmittere Immunsystem Endokrint system Perifere nerver Infektioner Traumer Autoimmunitet Figur 3.5. En psykoneuroendokrin model

11 1. 5-HT 1B/1D og 5-HT 3 receptorer regulerer serotoninsyntesen Nerveimpuls 2. Serotonin frigøres ud i synapsespalten 5. Mange antipsykotika og ældre antidepressiva blokerer serotoninreceptorer 5-HT 1A/B/D/E Postsynaptisk nerve Tryptofan 5-HTP Serotonin 5-HT 2A MAO Synapsespalten 5-HT 2C Serotoninreceptorer 4. Frit serotonin nedbrydes af MAO 5-HT 3 3. Genoptagelsen af serotonin hæmmes af antidepressiva Figur 3.6. Serotonin-synapse Neurotransmitteren serotonin syntetiseres i den præsynaptiske nervecelle og lagres i særlige vesikler, hvorfra serotonin frigøres til den synaptiske spalte (2). Herfra påvirker serotonin særlige receptorer på den præ- og postsynaptiske nervecelle (1), (2) og (5) eller genoptages ved en særlig transportmekanisme (3). I cellen kan serotonin nedbrydes af et særligt enzym, MAO (4). Syntesen af serotonin er således nøje reguleret. Mange antipsykotika og ældre antidepressiva blokerer serotonin ved binding til serotoninreceptorer. Hæmning af genoptagelse af serotonin (3) er en vigtig mekanisme ved den antidepressive effekt.

12 Lav enzymaktivitet Høj enzymaktivitet Antisocial adfærd Belastningsgrad (opvækst under belastende miljøforhold) Figur 3.7. Arv-miljø-interaktion: antisocial adfærd

13 Lav risiko Risiko for udvikling af psykopatologi Høj risiko Befordrende faktorer Biologiske Psykologiske Familiære Sociale Kulturelle: For eksempel: % Risiko-faktorer Biologiske Psykologiske Familiære Sociale Kulturelle: For eksempel: Alderdom Voksen Ung voksen Pubertet Kulturel tolerance for diversitet Uddannelse Sikker identitet God begavelse Tab af netværk Racisme Samfundsustabilitet Arbejdsløshed Dårlige partnerrelationer Dårligt netværk Mobning Barndom Første leveår Fødsel Omsorgssvigt Fostertilstand Gener Generel risiko Kompetent udvikling Gode kammerater Tryg opvækst Sikker tilknytning Ingen komplikationer Positiv genetisk udrustning Traumer Konflikter i familien Negativt selvbillede Usikker tilknytning Gode omsorgsrelationer Fødsels- og fosterskader Negative genetiske afvigelser Figur 4.1. Udviklingsbaner

14 Min historie Følelser Symptomer Smerte Professionel træning Egen terapi Supervision Verbal kommunikation Nonverbal kommunikation Person Behandler Personlig baggrund Familieforhold Kulturel kontekst Kulturelle normer og værdier Institutionel rolle og forventninger Personlig rolle og forventninger Indre verden: følelser, tanker, motivation og konflikter Kognitive forhold Kønsspecifikke erfaringer Oplevelse af samtalen osv. Figur 7.1. Mødet mellem patient og behandler

15 Figur 7.2. Den hermeneutiske spiral

16 A 1. Projektion 2. Forsøg på at presse, manipulere eller lokke den anden til at være ligesom projektionen dvs.overtage det projicerede 3. Forsøg på at kontrollere den anden 4. Vikarierende oplevelse via den anden. (Afsenderen har stadig kontakt med det projicerede materiale hos den anden). 5. Den anden person overtager/ medvirker i den projektive identifikation B Figur 7.3. Projektiv identifikation

17 CT-skanning frmi Struktur Funktion PET MR-skanning SPECT Figur De billeddannende teknikkers to primære formål

18 Figur MR-skanning af læsioner i den hvide substans KILDE: Venligst udlånt af Poul Videbech, Psykiatrisk Hospital Risskov

19 Akse I Klinisk syndrom Angst, dystymi Akse II Personlighedsforstyrrelser Borderline, histrionisk Akse III Somatisk sygdom For højt blodtryk Akse IV Psykosocial belastning Ægteskabelige problemer Akse V Socialt funktionsniveau GAF*: 70 *GAF: Global vurdering af funktion Figur DSM-IV-akserne

20 SMR Uro-gen Mave-tarm Luftveje CVD Endokrine Infektiøse Naturlig Figur Dødelighed af naturlige årsager blandt personer med skizofreni (begge køn) i forhold til hele befolkningen (SMR) Kilde: Harris & Barraclough (1998)

21 Gamle skøn Opioid- (heroin), kokain- og amfetaminmisbrugere Hashmisbrugere Figur Antal stofmisbrugere i Danmark

22 % År Opiater Kokain Hash Figur Primære misbrug hos nye misbrugere

23 Dysfunktion Præmorbid fase Prodromal fase Psykotisk fase Tilbagefald Kronisk fase Psykosetærskel Alder Figur Eksempel på udvikling af kronisk skizofreni (omkring en fjerdedel af patienter med skizofreni får et kronisk forløb)

24 Tanke Adfærd Følelse Figur Den kognitive grundmodel Krop

25 HJERNEBARKEN Angststimulus Højbanen Thalamus Binyrebarkhormon Undergrundsbanen Amygdala Hippocampus + Hypothalamus CRF Hypofysen ACTH Binyrebarkhormon Binyrebark Figur Angstens neurofysiologi

26 Tidlig erfaring (gør dig sårbar over for OCD) Antagelser, generelle overbevisninger (dvs. ikke at forhindre en ulykke er lige så slemt som at forårsage den) Kritisk livsbegivenhed (udløste OCD) Neutraliserende handling (ritualer, forsikringer, mentale argumenter) Counterproductive sikkerhedsstrategier (tankeundertrykkelse, umulige kriterier) Påtrængende tanker, forestillinger, tvivlen Fejltolkninger: af betydningen af de påtrængende tanker, af ansvarlighed Opmærksomhed, ræsonneringsbias (ser efter det negative) Stemningsændringer (angst, depression, ubehag) Figur Model for den kognitive hypotese om udvikling og opretholdelse af obsessive problemer KILDE: Salkovskis m.fl. (1998)

27 Valg af initial behandling baseret på sværhedsgrad og alder Lettere OCD Sværere OCD Uanset alder Barn Ung Voksen CBT (overvej at tilføje SRI, hvis mere acceptabelt for pt.) CBT (overvej at tilføje SRI, hvis mere acceptabelt for pt.) CBT alene eller CBT + SRI CBT + SRI eller SRI alene Hvis initial behandling udviser: Utilstrækkelig effekt Tilstrækkelig effekt CBT alene SRI alene CBT + SRI Tilføj SRI; skift CBT-tilgang Suppler med CBT eller skift til anden SRI Gå til vedligeholdelse Tilstrækkelig effekt Intet respons Skift til anden SRI Utilstrækkelig effekt Partielt respons Skift CBT-tilgang; skift til anden SRI; suppler med anden medicin CBT = cognitive behavioural therapy, kognitiv adfærdsterapi SRI = serotonin reuptake inhibitor, antidepressivum Brug clomipramin efter 2-3 uvirksomme forsøg med SRI + CBT Figur Behandlingstræ

28 Dyssocial personlighedsforstyrrelse Affektiv personlighedsforstyrrelse Bipolar affektiv sindslidelse Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse ADHD Angsttilstande OCD Organisk kognitiv forstyrrelse, organisk personlighedsforstyrrelse Ludomani, intermitterende vredesudbrud Stofmisbrug Alkoholmisbrug Figur Overlappende syndromer ved ADHD hos voksne

29 Dissociation, hvor barnet forlader sin krop Benægtelse: Dette sker ikke eller det er ikke mig, det sker med Følelsesløshed: Jeg mærker ingenting, hverken fysisk eller psykisk Raseri, der ofte er vendt mod barnet selv Kronisk tristhed: for at beskytte sig imod skuffelser og smerte har barnet ikke længere nogen positive forventninger Figur Dissociering KILDE: Haslerud & Thorsen (1999)

30 Den rasende (rummer afmægtig vrede og raseri) Hjælperen (rummer omsorg og trøst) Den triste og deprimerede Den angstprægede (rummer traumatiske erindringer) Værtspersonligheden med amnesi for de andre Figur Model over multiple personligheder KILDE: Haslerud & Thorsen (1999)

31 OCD Misbrug Dyssocial personlighedsforstyrrelse ADHD Impulsivitet Bulimi Seksuelle perversioner Organiske tilstande Mani Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse Impulsforstyrrelser Figur Impulsivitet og tilgrænsende psykiatriske tilstande

32 Spænding Fortrydelse Kontroltab Lettelse Impulsadfærd Figur Impulskontroltabets onde cirkel

33 PRÆDISPONERENDE FAKTORER UDLØSENDE FAKTORER VEDLIGEHOLDENDE FAKTORER Stressorer Individuelle Familiære Sociokulturelle Utilfredshed med kropsvægt og kropsformer Ekstreme slankemetoder, motionering, overspisning og opkastninger med henblik på øget selvværd og følelse af kontrol Fysiologiske og psykologiske skader Figur Prædisponerende, udløsende og vedligeholdende faktorer KILDE: Gardner & Garfinkel (1997)

34 Respons Orgasme Plateau Ophidselse Seksuel lyst Stimulation Figur Den seksuelle reaktionscyklus Tid z zz z

35 Vågen Rask person REM-søvn Overfladisk søvn Dyb søvn timer Vågen Depressiv person REM-søvn Overfladisk søvn Dyb søvn timer Figur Et karakteristisk søvnforløb hos en rask og en deprimeret person Bemærk de markante ændringer hos den deprimerede: længere indsovningstid, mindre dyb søvn, tidligere og mere REM-søvn samt hyppige opvågninger.

36 Præsynaptiske receptorer er med til at regulere synesen af transmittersubstansen Transmittere frigøres ud i synapsekløften Postsynaptisk receptor Antipsykotika blokerer forskellige receptorer Præsynaptisk nerve Synapse kløft Postsynaptisk nerve Transmitterholdig vesikel Genoptagelsen af transmitter Figur Synapse Genoptagelsen af transmitter kan hæmmes

37 Handling, der skal undersøges Sårbarhed (fx manglende søvn, mad, medicin eller andet) Led i kæden Sekvenser af tanker, følelser, adfærd og mentaliseringsevne Forstærkende konsekvens Udløsende hændelse Figur Kædeanalyse

38 Tanke Adfærd Følelse Figur Den kognitive grundmodel Krop

39 Udløsende stimulus Automatisk tanke Ubehagelige følelser Kropsligt ubehag Jeg har ikke udført så meget som planlagt. Jeg yder ikke nok. Jeg skal gøre det bedre. Tristhed Ængstelse Anspændthed Hovedpine Dysfunktionelle antagelser Jeg skal gøre alt perfekt. Opretholdende adfærd Fortsætter med at arbejde til sent på natten. Skema Jeg er ikke noget værd. Figur Model for depressiv tilstand KILDE: Mørch & Rosenberg (2005)

40 Funktionsevne Forvarsler (prodromer) Psykotisk tilbagefald Genoptræning (rehabilitering) Normal funktion Styrker (nedsætter følsomheden) Sociale aktiviteter Menneskelige relationer Medicin Psykoterapi Psykoedukation Social færdighedstræning (coping) Familieinddragelse/ psykoedukation Psyk. afd. Belaster (øget stress) Sociale aktiviteter Menneskelige relationer Sociale hændelser Psykologiske hændelser Kropslige sygdomme Misbrug Figur Belastende og styrkende faktorer Kilde: Blinkenberg m.fl. (2002)

41 Sundhedsfaglig Socialfaglig Behandlingspsykiatrien Den kommunale socialpsykiatriske indsats Figur Den sundhedsfaglige og socialfaglige indsats over tid

42 Forberedelsesfase Orienteringsfase Arbejdsfase Afslutningsfase Det første møde Det foreløbigt sidste møde TID Figur 36.1 Faserne i sygeplejerske-patient-fællesskabet

43 Andre samarbejdspartnere Politi Kriminalforsorg Skadestue Sundhedsvæsen Egen læge Somatisk afdeling Somatisk ambulatorie Somatisk skadestue Psykiatrisk afdeling Distriktspsykiatrisk center Primær behandler Patient Socialvæsen/kommune Hjemmevejleder/-støtte Støtte-kontaktperson Sagsbehandler Bosted Værested Hjemmesygeplejerske Hjemmehjælp Arbejdsformidling Herberger Misbrugsbehandling Egne relationer Familie Venner Arbejde Uddannelsesinstitution Boligforening Vicevært Sportsforening Præst Købmand Kreditorer Værtshus Pusher Patientforening Figur Samarbejdspartnere

44 Patientrolle Behov for behandling og pleje Personalerolle Behandling og pleje Afhængighed Passivitet Magtesløshed Hjælp, støtte og omsorg Regression Forsøg på at genvinde selvværdsfølelse og kontrol over egensituation. Uhensigtsmæssig adfærd, fx selvhævdelse Modstand Aggression Beskyttelse og kontrol Kontrol Vold Figur En konflikteskalerende dynamik Magt Kilde: Benjaminsen (1991)

45 En del børn har behov for sociale hjælpeforanstaltninger og/eller individuel behandling Mange børn har behov for særlig støtte i hverdagen fra deres og familiens netværk Alle børn har behov for information (psykoedukation) og støtte, når de er pårørende til en forælder med en psykisk lidelse Figur Behovspyramiden for børn i familier med forældre, der har en psykisk lidelse

46 Bio Psyko Socio Figur Den biopsykosociale model

47 Fænomenniveau Bio Psyko Socio Sygdom Behandling Årsagsniveau Bio Psyko Socio Figur Kausale aspekter af den biopsykosociale model

48 Kultur Samfund Kommunikation PERSONLIGHEDS- STRUKTUR Biologi Udvikling Figur En multidimensional model

49 ORGANISATIONENS HOLDING ENVIRONMENT: Synlig, ydre sociologisk del Formelle strategier, strukturer Arbejdsopgaver Arbejdsroller Viden, færdigheder Ubevidst, indre psykologisk del Indre objekter/dele af selvet dannet ved projektioner, identifikation, erfaringer med andre, fantasi Over overfladen Under overfladen Figur Organisationens holding environment

50 Sygeplejefaglig vejledning Undervisning Coaching Konsultation Supervision Vejledning Personaletræning Behandlingskonferencer Figur Supervisionens relation til lignende aktiviteter

51 Fokus på patienten Fokus på processen Fokus på behandleren Figur Fokus for supervisionen

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk Ansøgning om akkreditering Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk 14-06-2010 INDLEDNING 5 1. FORANDRINGSMODEL 6 1-1 TEORI 10 1-1-1 EVIDENSBASERET BEHANDLING 10 1-1-2 KOGNITIV-ADFÆRDSTERAPI

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I LEVEREGLER OM KONTROL OG PERFEKTIONISME (MANGE MED HØJE PRÆSTATIONSKRAV OG SVÆR SELVKRITIK FÅR PSYKISKE OG SEKSUELLE PROBLEMER PGA. KONTROLSKABENDE LEVEREGLER)

Læs mere

Kompendium i Voksenpsykiatri

Kompendium i Voksenpsykiatri Kompendium i Voksenpsykiatri Gregers Wegener 1994 MR-Forlag Universitetsparken Århus Universitet 2 Forord Nærværende kompendium er et forsøg på at koncentrere nogle væsentlige begreber fra voksenpsykiatrien.

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Temadag Favrskov kommune. Alkoholmisbrug i psykologisk perspektiv - fra barnets, familiens og især den misbrugendes synsvinkel

Temadag Favrskov kommune. Alkoholmisbrug i psykologisk perspektiv - fra barnets, familiens og især den misbrugendes synsvinkel Temadag Favrskov kommune Alkoholmisbrug i psykologisk perspektiv - fra barnets, familiens og især den misbrugendes synsvinkel 27. marts 2015 Kl. 8.00 13.30 Download oplæg www.ringgaarden.dk Per Nielsen

Læs mere

Mænd med senfølger af incest

Mænd med senfølger af incest Mænd med senfølger af incest 1 Man kan have fået så lidt kærlighed, at man oplever nærhed som overgreb. Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed. (Ukendt. Citeret efter Lars

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Familier med alkoholproblemer og deres børn - en sammenfatning

Familier med alkoholproblemer og deres børn - en sammenfatning - en sammenfatning Af Helle Lindgaard, cand. Psych. Ph.D Arbejdsnotat Februar 2008 TUBA Danmark, Frederiksgade 75,1, 8000 Århus C, www.tuba.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvad ved vi om familier

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Kompendium i. Socialmedicin

Kompendium i. Socialmedicin Kompendium i Socialmedicin God læselyst Malene Sommeren 2006 Redigeret i 2008 af Andreas Indholdsfortegnelse Love... 3 Den Socialmedicinske journal... 4 Efter sygehuset... 6 Almen praksis... 7 Generelt...

Læs mere