Indhold. Ledelsens beretning 4. Vigtige begivenheder i Produktportefølje 10. Alzheimers sygdom 11. Depression 18. Parkinsons sygdom 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelsens beretning 4. Vigtige begivenheder i 2002 8. Produktportefølje 10. Alzheimers sygdom 11. Depression 18. Parkinsons sygdom 27"

Transkript

1

2

3

4

5 Indhold Ledelsens beretning 4 Vigtige begivenheder i Produktportefølje 10 Alzheimers sygdom 11 Depression 18 Parkinsons sygdom 27 Skizofreni 32 Andre CNS-sygdomme 39 Risici 42 Forventninger til Corporate Governance 45 Viden og kompetence 48 Lundbecks miljøforhold 51 Aktionærinformation 53 Den finansielle udvikling for koncernen Regnskabsberetning 60 Anvendt regnskabspraksis 72 Resultatopgørelse 81 Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse pr Pengestrømsopgørelse 87 Ledelsespåtegning 88 Revisionspåtegning 89 Noter 90 Lundbeck på verdensplan 116 LEDELSENS BERETNING 1

6 Koncernbestyrelse Arne V. Jensen, formand Civilingeniør, HD Valgt på generalforsamlingen 1984 Ledelseshverv: Lundbeck Fonden (næstformand) LFI A/S (næstformand) Rockwool International A/S (formand) Ole Steen Andersen, næstformand Civilingeniør Koncerndirektør, Chief Financial Officer, Danfoss A/S Valgt på generalforsamlingen 2002 Ledelseshverv: COWI (formand) Lars Bruhn Civilingeniør, HD Koncernchef, BRUHN koncernen Valgt på generalforsamlingen 1995 Ledelseshverv: IVS A/S (formand) BRUHN Newtech A/S (formand) Dagbladet Børsen A/S BRUHN Holding ApS EDB Gruppen A/S Ascio Technologies Inc. Peter Kürstein MBA Koncerndirektør, Radiometer A/S Valgt på generalforsamlingen 2001 Ledelseshverv: Foss A/S Radiometer Medical A/S Harvard Business School Club in Denmark Danish American Business Forum (næstformand) Sven Dyrløv Madsen Cand.med.vet., HD Valgt på generalforsamlingen 1993 Ledelseshverv: Lundbeck Fonden (formand) Chr. Hansen Holding A/S (formand) LFI A/S (formand) Gudme Raaschou Health Care A/S (formand) Linde Holding ApS (formand) Eurofins A/S (formand) Scandlines A/S (DSB Rederi A/S) (næstformand) DakoCytomation A/S (næstformand) Denerco Oil A/S Arvid Nilsson A/S A/S Det Østasiatiske Kompagni Flemming Lindeløv Civilingeniør, Ph.D. Adm. direktør, Royal Scandinavia A/S Valgt på generalforsamlingen 1998 Ledelseshverv: DONG A/S Rockwool International A/S (næstformand) Georg Jensen A/S (formand) Royal Copenhagen A/S (formand) Royal Scandinavia Retail A/S (formand) Orrefors Kosta Boda AB (formand) Holmegaard A/S (formand) Royal Copenhagen Japan (formand) Executive Committee of the Confederation of Danish Industries Jan Gottliebsen Smed Teamleder Medarbejdervalgt 1986 Birgit Bundgaard Rosenmeier Cand.pharm. Afdelingsleder Medarbejdervalgt 1993 Torben Skarsfeldt Dr.scient. International Licensing Manager Medarbejdervalgt 1990 Arne V. Jensen Ole Steen Andersen Lars Bruhn Peter Kürstein Sven Dyrløv Madsen Flemming Lindeløv Jan Gottliebsen Birgit Bundgaard Rosenmeier Torben Skarsfeldt 2 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

7 Koncernledelse Koncernledelse Erik Sprunk-Jansen Civilingeniør Koncernchef & adm. direktør Ledelseshverv: Privathospitalet Hamlet A/S NTR Holding A/S TDC A/S Cross Atlantic Partners, Inc. Danish American Business Forum (formand) Claus Bræstrup Cand.scient., dr.med. Koncerndirektør Research & Development Ledelseshverv: Combio A/S Hormos Medical Corporation BRIC (Biotech Research & Innovation Center) (formand) Lundbeck International Neuroscience Foundation Pharmexa A/S (formand) Direktører Lars Bang Civilingeniør, HD Sales & Marketing Harald Conradi-Larsen Cand.mag. Human Resource Management Stig Løkke Pedersen Cand.merc. Business Development and Portfolio Management Ledelseshverv: Nuevolution A/S (formand) Aston Group A/S Hans Henrik Munch-Jensen Cand.scient.pol. Corporate Finance Jens Gaardbo Journalist Corporate Communication & Corporate Branding Morten Kold Mikkelsen Civilingeniør, E*MBA Supply Operations & Engineering Erik Sprunk-Jansen Claus Bræstrup Lars Bang Harald Conradi-Larsen Stig Løkke Hans Henrik Jens Gaardbo Pedersen Munch-Jensen Morten Kold Mikkelsen LEDELSENS BERETNING 3

8 Ledelsens beretning Hovedtal for koncernen DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. EUR mio.*) Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster (286) (39) Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (341) Materielle anlægsinvesteringer, brutto % % % % % Overskudsgrad 11,0 16,6 17,9 23,9 24,9 Afkastningsgrad 24,9 42,2 43,0 47,8 48,1 Egenkapitalforrentning 17,6 28,1 29,5 30,9 24,1 Egenkapitalandel 59,8 62,8 55,4 59,5 62,8 DKK DKK DKK DKK DKK EUR*) Resultat pr. aktie (EPS) **) 1,32 2,88 4,22 5,62 5,44 0,73 Udbytte pr. aktie **) 0,20 0,56 0,85 1,14 1,14 0,15 Cash flow pr. aktie **) 3,08 3,67 4,94 7,30 5,46 0,74 Indre værdi pr. aktie **) 8,09 12,49 16,12 20,34 24,90 3,35 Gennemsnitlig antal ansatte *) Omregnet til gældende EUR-kurs pr. 31. december 2002 (kurs 742,43) **) Beregning er baseret på en aktiestørelse på nom. DKK 5 pr. aktie. 4 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

9 2002 blev et godt, men udfordrende år for Lundbeck I 2002 fortsatte salget de seneste års positive udvikling med en stigning på 24 pct. i omsætning til DKK mio., og med en stigning på 29 pct. til DKK mio. opnåede koncernen sit hidtil bedste resultat af primær drift. Omsætningen af Cipramil på koncernens egne markeder steg på trods af generisk konkurrence på en række markeder med 14 pct., primært drevet af de store europæiske markeder samt Canada. På det amerikanske marked blev Cipralex under navnet Lexapro lanceret i september Ved udgangen af 2002 var den kombinerede markedsandel for Celexa og Lexapro 21,73 pct. af nye recepter, hvor alene Lexapro havde en markedsandel på 7,76 pct., hvilket gør lanceringen af Lexapro til en af de mest succesfulde introduktioner nogensinde på det amerikanske marked. Lundbecks indtægter fra salget på det amerikanske marked samt fra levering af bulk til Forest Laboratories, Inc. beløb sig i 2002 til DKK mio. Ved fremlæggelsen af årsregnskabet for 2001 i marts 2002 fremlagde ledelsen sine forventninger til det økonomiske resultat for regnskabsåret På baggrund af en forventning om en ikke ubetydelig generisk konkurrence på de fleste betydende europæiske markeder tidligt på året forventedes der en stigning i omsætningen på pct. samt en stigning i resultat af primær drift på pct. I forbindelse med fremlæggelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2002 opjusterede ledelsen forventningerne til årets resultat til en stigning i omsætningen på ca. 20 pct. og en stigning i resultat af primær drift på ligeledes ca. 20 pct. Baggrunden for opjusteringen var en mindre og svagere generisk konkurrence end forventet samt et fortsat stærkt Cipramilsalg på de fleste store markeder. Ved fremlæggelsen af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2002 opjusterede selskabet forventningerne til årets resultat, således at man nu forventede en stigning i omsætningen på pct. og en stigning i resultat af primær drift på pct. Baggrunden for opjusteringen var et fortsat stærkt salg af Cipramil og af såvel Celexa som Lexapro samt en mindre generisk konkurrence end forudset. Årets resultat er således på niveau med ledelsens forventninger. For en mere detaljeret gennemgang af årets økonomiske resultat henvises til regnskabsberetningen på side Nye produktgodkendelser I 2002 fik Lundbeck den europæiske godkendelse af to nye og innovative produkter Cipralex til behandling af depression og Ebixa til behandling af moderat svær til svær Alzheimers sygdom. Begge produkter blev i løbet af året lanceret på en række markeder en lancering, der i 2003 vil blive yderligere intensiveret. Endvidere godkendte den amerikanske Food and Drug Administration Lexapro til salg og markedsføring på det amerikanske marked. Lanceringen blev påbegyndt den 5. september Nettoomsætning Indtægter fra Forest Laboratories, Inc. Cipralex /Lexapro Cipramil /Celexa Øvrige omsætning DKK mio DKK mio. % Indtægter fra Lexapro Indtægter fra Celexa Indtægter fra Forest i % af Lundbecks omsætning LEDELSENS BERETNING 5

10 Internationalisering og geografisk ekspansion I 2002 fortsatte virksomheden sin internationalisering og geografiske ekspansion via strategiske samarbejdsaftaler om salg og markedsføring af Cipralex og Cipramil i henholdsvis Latinamerika og Kina. Aftalen med Abbott Laboratories vil resultere i, at Lexapro der er handelsnavnet for Cipralex i Latinamerika vil blive det stærkest markedsførte antidepressivum på det latinamerikanske marked. Aftalen med Janssen-Cilag International giver Lundbeck en unik adgang til det kinesiske marked, hvor lokalkendskab er afgørende for succes. Med Janssen-Cilag International har Lundbeck allieret sig med en af de mest succesfulde virksomheder på det kinesiske marked og dermed sikret sig det bedst mulige udgangspunkt for en succesfuld introduktion på dette marked. Generisk konkurrence 2002 blev også året, hvor den generiske konkurrence for alvor blev mærkbar på flere af koncernens markeder. Lanceringen af generisk citalopram betød, at koncernen i 2002 har været involveret i en række fogedsager. De fleste fogedsager er afgjort til Lundbecks fordel, mens enkelte er gået virksomheden imod. Det er Lundbecks politik energisk at forsvare sine patenter og andre intellektuelle rettigheder. Selvom størstedelen af de afgjorte fogedsager er faldet ud til Lundbecks fordel, må man forvente, at den generiske konkurrence i løbet af 2003 vil blive intensiveret, og at generisk citalopram kan være tilgængelig på næsten alle europæiske markeder ved slutningen af Det er derfor af afgørende betydning for koncernens langsigtede vækst, at der i koncernens produktportefølje er andre produkter, der nu og på længere sigt vil være i stand til at overtage den markedsposition og indtjening, som Cipramil har haft og på flere markeder fortsat har. Lanceringen af Cipralex og Ebixa Ledelsen forventer, at lanceringen og introduktionen af Cipralex vil vise sig særdeles succesfuld og dermed på afgørende vis bidrage til væksten de kommende år. Det er koncernens mål, at Cipralex inden for få år vil være det globalt mest anvendte antidepressivum. Baggrunden for denne optimisme er de mange overbevisende og positive data, der allerede er publiceret fra de mange og store kliniske studier, der er gennemført med Cipralex. De publicerede data peger entydigt på, at Cipralex har en tidligt indsættende effekt, at produktet tolereres godt af patienterne, samt at det er særdeles effektivt. Ledelsen forventer ligeledes, at Ebixa vil bidrage positivt til de kommende års vækst og indtjening. Ebixa har i kliniske studier vist sig at være effektiv i behandlingen af moderat svær til svær Alzheimers sygdom og samtidig at være et både meget sikkert og veltolereret produkt. Ebixa er allerede i dag introduceret på en del europæiske markeder samt i Mexico, og ledelsen forventer, at der i løbet af 2003 vil ske introduktion på omkring 20 nye markeder. Fortsat styrkelse af forsknings- og udviklingsorganisationen I 2002 fortsatte selskabet styrkelsen af sin forsknings- og udviklingsorganisation gennem ansættelsen af et betydeligt Omsætning på produkter i 2002 Omsætning på verdensplan i 2002 Cipramil Celexa Cipralex /Lexapro Øvrige antidepressiva Antipsykotika Anden omsætning 3% 6% 3% Europa USA Øvrige verden 13% 9% 25% 54% 34% 53% 6 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

11 antal højtkvalificerede forskere samt ikke mindst gennem akkvisitionen af den amerikanske biotekvirksomhed Synaptic, der med sin internationalt anerkendte viden inden for G-proteinkoblede receptorer vil tilføre Lundbeck en betydelig ekspertise inden for den biologiske forskning. Udbud af medarbejderaktier I juni 2002 besluttede bestyrelsen at tilbyde alle medarbejdere i Lundbeck at erhverve medarbejderaktier til en favørpris på DKK 81 pr. aktie. Bestyrelsen finder det meget glædeligt, at 82 pct. af medarbejderne gjorde brug af tilbuddet om at få del i den værdi, som hver og én dagligt er med til at skabe. Medarbejderne i selskabets udenlandske datterselskaber blev i tilslutning hertil tilbudt en aktiekursbaseret ordning efter de samme principper som for udbuddet af medarbejderaktier. Bestyrelsen besluttede tillige at tilbyde 947 ledende medarbejdere i koncernen en aktieoptionsordning. Antal medarbejdere, ultimo året Udland Danmark Nettoomsætning pr. medarbejder Fultidsansatte, ultimo året DKK mio. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Årets resultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Årets resultat Overskudsgrad DKK mio. % DKK mio. % Forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings omkostninger i % af omsætningen LEDELSENS BERETNING 7

12 Vigtige begivenheder i 2002 I januar kunne Lundbeck offentliggøre, at de schweiziske sundhedsmyndigheder havde godkendt Cipralex (escitalopram) til behandling af depression. Lundbeck indgik ligeledes i januar en co-marketingaftale med Recordati S.p.A., der omfatter salg og markedsføring af Cipralex i Italien. I februar indlicenserede Lundbeck visse rettigheder til Warren Pharmaceuticals vævsbeskyttelsesteknologi, med henblik på anvendelse af teknologien til udvikling af lægemidler til behandling af neurodegenerative lidelser, inklusive skader på hjerne og rygmarv. Ligeledes kunne Lundbeck meddele, at Committee for Proprietary Medical Products (CPMP) anbefalede EU-Kommissionen at godkende memantin til behandling af moderat svær til svær Alzheimers sygdom. I marts offentliggjorde Lundbeck resultater fra tre kliniske studier på årskonferencen for Anxiety Disorders Association of America. Resultaterne af ét klinisk studie viste, at Cipralex signifikant reducerede angst hos patienter med generaliseret angst (GAD) i forhold til placebo. Ligeledes blev der på konferencen præsenteret forskningsresultater, hvor Cipralex i et andet studie i forhold til placebo signifikant reducerede symptomerne af panik hos patienter med panikangst. I det tredje studie viste Cipralex signifikant forbedrede symptomer hos patienter med socialfobi (SAD) i forhold til placebo. I maj kunne Lundbeck meddele, at Belgien, Danmark, Storbritannien, Frankrig, Irland, Island, Luxembourg, Norge, Sverige (referenceland) og Østrig i forbindelse med den gensidige europæiske godkendelsesprocedure godkendte Cipralex til behandling af depression og panikangst. Ligeledes offentliggjorde Lundbeck, at EU-Kommissionen på baggrund af indstilling fra Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) udstedte markedsføringstilladelse for Ebixa dækkende samtlige EØS-lande. Endelig indgik Lundbeck og Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. en semi-eksklusiv licensaftale om udvikling, registrering, salg og markedsføring af Cipralex på det japanske marked. I juni kunne Lundbeck meddele, at Cipralex var blevet introduceret til behandling af depression og panikangst i Storbritannien og Nordirland. Ligeledes fremlagde Lundbeck kliniske data på den 23. Collegium Internationale Neuro- Psychopharmacologium (CINP) kongres i Montreal, som viste, at Cipralex (escitalopram) er signifikant mere effektiv end Cipramil (citalopram). I juli meddelte Lundbeck, at bestyrelsen havde vedtaget en medarbejderaktieordning for medarbejderne i koncernens danske selskaber og en fantom-aktieordning/medarbejderaktieordning for medarbejderne i koncernens udenlandske selskaber. Ligeledes i juli fremlagde Lundbeck data om Ebixa på Alzheimer s Association 8th International Conference on Alzheimer s Disease and Related Disorders i Stockholm, der viste, at Ebixa har flere potentielle fordele. Ebixa viser klinisk effekt over en periode på et år, reducerer behovet for pleje og omkostninger for samfundet, er veltolereret hos patienter i kombinationsbehandling med acetylkolinesterasehæmmere, samt har beskyttende virkning på hjerneceller i prækliniske studier. I august indledte Lundbeck et stort nordamerikansk studie i samarbejde med det amerikanske biotekselskab Cephalon, Inc. Studiet omfatter den hidtil største kliniske fase II & III-undersøgelse i Lundbecks historie, og formålet er at undersøge, om CEP-1347 kan forsinke den invaliditet, der er en følge af Parkinsons sygdom. Ligeledes kunne Lundbeck meddele, at den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) godkendte Lexapro (registreret i Europa som Cipralex ) til behandling af depression. Endelig meddelte Lundbeck, at bestyrelsen for H. Lundbeck A/S konstituerede sig med koncerndirektør, civilingeniør Ole Steen Andersen som ny næstformand. I september indgik Lundbeck en strategisk samarbejdsaftale med den amerikanske farmaceutiske virksomhed Abbott Laboratories om at markedsføre og sælge Lexapro på det sydamerikanske marked. Aftalen er af afgørende betydning for markedsføringen af Lexapro, som vil blive det stærkest markedsførte antidepressivum på dette marked hidtil. Ligeledes kunne Lundbeck meddele, at selskabets amerikanske partner Forest Laboratories, Inc. offentliggjorde nye kliniske data fra et fase III-studie med Ebixa i kombination med donepezil (Aricept ). I oktober fremlagde Lundbeck en undersøgelse på den 15. kongres for European College of Neuropsychopharmacology, der viste, at Cipralex giver signifikant hurtigere respons- og remissionsrater end venlafaxin XR samt at Cipralex har en bedre bivirkningsprofil. I november indgik Lundbeck en aftale med Janssen-Cilag International, Zug, Schweiz, om at markedsføre, sælge og distribuere Cipramil (citalopram) og Lexapro (escitalopram) i Kina. Ligeledes meddelte Lundbeck, at selskabet havde afgivet tilbud om at overtage Synaptic Pharmaceutical Corporation, et amerikansk forskningsselskab, der udvikler lægemiddelkandidater 8 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

13 Vigtige begivenheder i 2002 I december meddelte Lundbeck, at Tyskland, Spanien, Italien, Portugal og Finland godkendte Cipralex til behandling af depression og panikangst, hvorved Cipralex nu er registreret i 30 lande, der tilsammen udgør ca. 90 procent af verdensmarkedet for antidepressiva. Begivenheder siden slutningen af regnskabsåret Den 6. januar 2003 offentliggjorde Lundbeck og Teva Pharmaceutical Industries Limited resultaterne af to fase III-undersøgelser af en hurtigt frigivende formulering af etilevodopa, et opløseligt prodrug af levodopa, til behandling af patienter med fremskreden Parkinsons sygdom. Etilevodopa viste sig at være veltolereret og lige så effektivt som levodopa. Dog blev der ikke opnået statistisk signifikante resultater for det primære endpoint, dvs. hurtigere klinisk effekt sammenlignet med standardlevodopa. Den 11. februar 2003 godkendte et flertal af aktionærerne i Synaptic at fusionere Synaptic Pharmaceutical Corporation med et datterselskab af H. Lundbeck A/S. Den endelige overtagelse sker i løbet af marts. LEDELSENS BERETNING 9

14 Produktportefølje Lægemidler i klinisk udvikling Virknings- Ansøgning om Forventet Stof mekanisme Indikationsområde Udviklingstrin registrering lancering Escitalopram SSRI Socialfobi III Rasagilin MAO-B Parkinsons sygdom III Memantin NMDA-antagonist Mild til moderat Alzheimers III Sertindol D2 5HT2 Skizofreni Postmarketingstudie 2005 Bifeprunox Dopamin/Serotonin Skizofreni II/III Gaboxadol GABA-A-agonist Søvnforstyrrelser II/III CEP-1347 Kinasehæmmer Parkinsons sygdom II & III Lu D4 Skizofreni I/II Lancerede lægemidler Virknings- Første Godkendt, Stof mekanisme Indikationsområde Varemærke registrering antal lande Escitalopram SSRI Depression, panikangst Cipralex, Lexapro, Sipralexa, Sipralex Citalopram SSRI Depression, panikangst, Cipramil, Seropram, OCD, profylakse Cipram, Celexa Flupentixol+melitracen Typisk antipsyk. + TCA Lettere depression Deanxit Melitracen TCA Depression Dixeran Nortriptylin TCA Depression Noritren, Nortrilen, Sensaval Amitriptylin TCA Depression Saroten, Sarotex, Redomex Lofepramin TCA Depression Tymelyt Melperon Typisk antipsykotikum Psykoser Buronil, Bunil Zuclopenthixol Typisk antipsykotikum Skizofreni og andre psykoser samt Cisordinol, Clopixol angst, rastløshed og søvnløshed Zuclopenthixol decanoat Depot antipsykotikum Vedligeholdelsesbehandling Cisordinol Depot, Clopixol Depot, af kroniske psykoser Ciatyl-Z Depot Zuclopenthixol acetat Typisk antipsykotikum Akutte psykoser, forværring af Cisordinol-Acutard, Clopixol-Acutard, psykotiske tilstande Clopixol-Acuphase, Ciatyl-Z-Acuphase Flupentixol Typisk antipsykotikum Lettere depression, skizofreni Fluanxol, Fluanxol Mite, Depixol og andre psykoser Cis(Z)-flupentixol decanoat Depot antipsykotikum Vedligeholdelsesbehandling Fluanxol Depot, Depixol Inj. af kroniske psykoser Chlorprothixen Typisk antipsykotikum Skizofreni og andre psykoser, angst Truxal,Truxaletten og rastløshed, abstinenssymptomer hos stofmisbrugere Almotriptan 5HT1 agonist Migræne Almogran Memantin NMDA-antagonist Moderat svær til svær Alzheimers Ebixa LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

15 Alzheimers sygdom Lægemidler i klinisk udvikling Virknings- Ansøgning om Forventet Stof mekanisme Indikationsområde Udviklingstrin registrering lancering Memantin NMDA-antagonist Mild til moderat Alzheimers III Lancerede lægemidler Virknings- Første Godkendt, Stof mekanisme Indikationsområde Varemærke registrering antal lande Memantin NMDA-antagonist Moderat svær til svær Alzheimers Ebixa Alzheimers sygdom er en neurologisk lidelse, som over tid nedbryder hjernen, og er den hyppigste årsag til demens. Lundbecks mål er at opbygge en portefølje af lægemidler til behandling af Alzheimers sygdom. Lundbeck har i 2002 lanceret Ebixa (memantin), der blev indlicenseret fra det tyske selskab Merz. Desuden arbejder Lundbeck og det danske firma Pharmexa sammen om at udvikle en ny behandling mod Alzheimers sygdom. Årets væsentlige begivenheder I 2002 markedsførte Lundbeck Ebixa til behandling af Alzheimers sygdom i 10 lande. Ebixa er Lundbecks første større indlicenserede produkt, der skal lanceres på alle Lundbecks markeder. Ebixa er en ny type lægemiddel til behandling af Alzheimers sygdom. Det er det første godkendte præparat til behandling af sygdommens sene stadier, moderat til svær. Ebixa imødekommer et udækket behov hos denne gruppe patienter, som i dag ikke kan tilbydes andre godkendte behandlinger. Sammen med samarbejdspartneren Merz har Lundbeck igangsat en lang række kliniske studier, der skal undersøge Ebixas effekt på Alzheimers sygdom i mild til moderat grad. Lundbeck forventer at afslutte studierne i 2003 og ansøge myndighederne om udvidelse af indikationen i Hvad er Alzheimers sygdom? Alzheimers er en snigende sygdom, der rammer midaldrende og ældre mennesker. Den begynder oftest med glemsomhed, personlighedsændringer og forvirring. Herefter forsvinder evnen til at udføre almindelige daglige aktiviteter, der opstår orienteringsbesvær, vrangforestillinger og sprogproblemer, og på et tidspunkt svigter genkendelsen af ens nærmeste. Forløbet slutter med døden efter nogen tid i et nærmest vegetativt stadie, hvor evnen til at kommunikere, spise og drikke gradvist forsvinder. Sygdommen kan ikke helbredes. Den manifesterer sig ved både kognitive symptomer (hukommelsessvigt og besvær med at lære nyt) og emotionelle symptomer (angst og depression). Nogle patienter får også psykotiske symptomer, som vrangforestillinger, hallucinationer. Alois Alzheimer ( ) var tysk neuropatolog og hjerneforsker. Han beskrev første gang den demenssygdom, der bærer hans navn, i , da han i München undersøgte hjernen på en afdød kvinde, der havde lidt af hukommelsestab, forvirring og hallucinationer. Han fandt, at kvindens hjernebark var tyndere end normalt, og han påviste helt specielle celleforandringer i hjernens grå substans. Senere undersøgelser har bekræftet, at disse forandringer karakteristiske for det sygdomsbillede, der er blevet opkaldt efter forskeren. Diagnosen stilles i dag hovedsagelig ved hjælp af en grundig sygehistorie ligesom på dr. Alzheimers tid, men dog suppleret med neuropsykologisk undersøgelse og scanning af hjernen. Selv døde Alzheimer pga. svagt hjerte i 1915, kun 51 år gammel. LEDELSENS BERETNING 11

16 Alzheimers sygdom Alzheimers er den mest udbredte form for demens. Demens kan oversættes direkte fra latin: Ud af sindet. De, ud af og mens, sind. Sygdommens tre stadier Alzheimers sygdom findes i mild, moderat og svær form. Der er ingen klare skillelinjer mellem de tre stadier, idet patienterne kan være mildt ramt på en funktion, men moderat eller svært på en anden. Sygdommens forløb varierer fra patient til patient. Mange patienter får sygdommen i høj alder og når ikke at gennemleve alle dens stadier, før de dør af andre årsager. Det milde stadie varer mellem to og fire år. Der opstår fx problemer med at lære nyt, korttidshukommelsen svigter, og ordvalg og grammatik kan volde store kvaler. Patienten er ofte klar over sin situation og kan deltage i planlægning af behandlingen, men har også en forhøjet risiko for at blive deprimeret. Det moderate stadie varer op til ti år, hvor den mentale og fysiske tilstand forværres. Patienten mister grebet om sin fortid. Fx kan telefon og kaffemaskine ikke længere betjenes, og der skal hjælp til påklædning. Ægtefælle og børn kan ikke længere genkendes, og patienten kan ikke færdes uden ledsager. Som sygdommen griber om sig, begynder patienten at føle forvirring, angst og mistro. Det svære stadie varer mellem ét og tre år. Nu kan patienten ikke tage vare på sig selv og sin egen hverdag, heller ikke den personlige hygiejne eller det at spise og drikke. På et tidspunkt er der brug for permanent sengeleje og omsorg døgnet rundt. Til sidst dør patienten, ofte pga. lungebetændelse eller almen svækkelse. Modelfoto Et liv med Alzheimers sygdom Frank: Vi tager hukommelse for givet. Men tænk på, hvordan det mon er at skulle lære alt forfra hver dag: at vaske sig, at tage tøj på, at lave morgenmad. De daglige gøremål bliver taget fra os bid for bid. Vi kan ikke bremse udviklingen, og lægerne kan ikke hjælpe os. Ofte hører man om folk med fotografisk hukommelse. Men hvorfor hører man så lidt om os, der pga. sygdom har store besværligheder med selv de nemmeste ting? Vi ønsker at blive hørt om 12 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

17 Alzheimers sygdom vores situation med hukommelsessvigt. Jeg er helt på det rene med, at den tid, hvor vi kan formulere os, er begrænset. Derfor råder jeg alle raske mennesker til ikke at slå det hen, hvis de begynder at få problemer med hukommelsen eller indlæringen. Man skal ikke tænke, at man nok bare er ved at være halvgammel eller er stresset for tiden, og man skal slet ikke sige som jeg: Det går nok, sygdom rammer jo altid naboen. Jeg er taknemmelig for, at jeg fik en tidlig diagnose. Jeg har lært meget. Lad være med at udsætte noget til i morgen, måske er det for sent. Gør de ting, du stadig kan, så kommer glæden den bedste medicin. Billedet til venstre viser hjernen hos en patient med Alzheimers sygdom. Hjernevævet er svundet ind, der ses brede furer. Øverst til højre ses raske synapser (kontaktsted mellem to nerveceller), hvor den ene sender impulser til den anden. Nederst til højre er begge nerveceller ved at gå til grunde, og der er nedsat mængde signalstof. Fysiologiske ændringer i hjernen En af teorierne om årsagen til Alzheimers sygdom er, at der frigives for meget af signalstoffet glutamat, som transporterer signaler mellem nervecellerne. Signalerne er afgørende for hukommelse og indlæring. Det unaturligt høje niveau af signalstoffet betyder, at modtagerne hos nervecellerne NMDA-receptorerne konstant er aktiverede, og at nervecellerne derfor stresser og dør. Aktiveringen medfører også, at de signaler, som nervecellerne normalt sender indbyrdes, forstyrres af støj fra NMDA-receptorerne. Der sker en nedbrydning af nerveceller og en aflejring af proteinholdig materiale mellem cellerne. Samtidig reduceres mængden af andre signalstoffer i hjernen (bl.a. acetylkolin), så den kognitive funktion bliver dårligere. De psykiatriske og adfærdsmæssige forstyrrelser, som opstår hos patienter med Alzheimers sygdom, har måske samme årsag. Man kender ikke alle mekanismerne bag sygdommens opståen og udvikling, men ophobning af proteinet beta-amyloid i de såkaldte plaques og af tauprotein i cellerne har en toksisk virkning på cellerne, som nærmest kvæles og går til. LEDELSENS BERETNING 13

18 Alzheimers sygdom Lundbecks forsknings- og udviklingsaktiviteter Årsagen til Alzheimers sygdom er endnu ikke helt afdækket, men meget tyder på, at sygdommen vil kunne forsinkes eller ligefrem standses, hvis man udvikler lægemidler, der modvirker dannelsen af amyloide plaques eller neurodegenerationen, der sker i forbindelse med sygdommen. Lundbeck og det danske firma Pharmexa har indgået en aftale om forskning i og udvikling af en behandling mod Alzheimers sygdom. Samarbejdet handler om brugen af AutoVac-teknologien på et bestemt proteintarget i centralnervesystemet. Aftalen blev indgået i april Den giver Lundbeck en eksklusiv licens verden over til at anvende AutoVac-teknologien på dette proteintarget. På baggrund af denne teknologi blev der i 2002 opnået proof-of-concept i prækliniske undersøgelser. Alder (år) Udbredelse på ethvert givet tidspunkt (%) Kilde : Decision Resources, Inc. Cognos study #54, april , , , , , , ,2 Udbredelse Det anslås, at i 2025 vil ca. 37 millioner mennesker verden over lide af en demenssygdom. Alzheimers sygdom er den mest almindelige form for demens, og den største europæiske epidemiologiske undersøgelse The Rotterdam Study viser, at 72 pct. af alle demenspatienter lider af Alzheimers sygdom. Alzheimers sygdom hænger sammen med alder. De skøn om udbredelsen, der er til rådighed nu, undervurderer derfor antallet af alzheimerpatienter i fremtidens befolkninger, hvor levealderen stiger. Antallet af personer over 60 år forventes at blive fordoblet i løbet af de næste 25 år mest markant i udviklingslandene. I 2001 var der ca. 1,2 milliarder mennesker på 60 år eller derover i verden. Inden for de syv store farmaceutiske markeder (Frankrig, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien, Tyskland og USA) er ca. 42 pct. af befolkningen 60 år eller ældre. Kilde: US Census Bureau. 14 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

19 Alzheimers sygdom Selvom kun 1 pct. af den samlede befolkning i de vestlige lande lider af Alzheimers sygdom, stiger forekomsten til ca. 5 pct. hos de årige, og til så meget som 20 pct. af dem, der er 80 år og derover. Alzheimers sygdom er den fjerdehyppigste dødsårsag for de over 65-årige i de vestlige industrialiserede lande. 18 millioner mennesker på verdensplan lider i dag af demens. Det vurderes, at omkring tre millioner mennesker var ramt af Alzheimers sygdom i 2001 på de fem store europæiske farmaceutiske markeder (Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien og Tyskland). Heraf estimeres 47 pct. at lide af mild Alzheimers, 29 pct. vil være i det moderate stadie, og 24 pct. i det svære stadie. Mange patienter i det milde stadie bliver fejldiagnosticeret eller får slet ikke stillet diagnosen. Omkring 60 pct. af alzheimerpatienterne i Europa bliver diagnosticeret korrekt. Af den diagnosticerede gruppe lider 20 pct. af sygdommen i mild grad, 40 pct. i moderat grad, og 40 pct. i svær grad. Udbredelse og diagnosticeringsrate i de fem store europæiske lande Mild Moderat Svær Fordeling af samlede antal diagnosticerede patienter Fordeling af den totale udbredelse Kilde: Morpace Pharma Group 0% 10% 20% 30% 40% 50% Diagnose Mange får aldrig stillet diagnosen demens, fordi deres omgivelser tror, at der er tale om en normal måde at ældes på. Selvom Alzheimers sygdom er den hyppigst forekommende årsag til demens, er det væsentligt at udelukke andre årsager. Det er vigtigt for patienten og de pårørende, at den konkrete diagnose stilles på et tidligt tidspunkt. Sygdommen kan opstå hos alle og rammer tilfældigt. Risikoen stiger med alderen og er lidt højere hos kvinder end hos mænd. Nye forskningsresultater tyder på, at de forhold, som øger risikoen for blodpropper, fx for højt blodtryk, rygning, overvægt og sukkersyge, også øger risikoen for Alzheimers sygdom. Eksisterende behandlinger De lægemidler, der er på markedet i dag, behandler alene symptomerne ved Alzheimers sygdom. Der er således et stort udækket behandlingsbehov. Derfor har en række forskningsvirksomheder igangsat forskning i Alzheimers sygdom. Man håber at udvikle nye lægemidler, der kan forsinke eller ligefrem standse sygdommens udvikling. Der er dog stadig kun få lægemiddelkandidater i udvikling og ingen har endnu afsluttet fase II-studier med henblik på at teste stoffernes virkning på større grupper af patienter. De ældste lægemidler mod Alzheimers sygdom øger mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Den reducerede mængde acetylkolin hos patienterne sættes i forbindelse med især de kognitive symptomer, men også med nogle af de psykotiske symptomer. De virker alle ved at hæmme nedbrydningen af acetylkolin i hjernen, (acetylkolin-esterasehæmmere): donepezil (Aricept ) rivastigmin (Exelon ) galantamin (Reminyl ). LEDELSENS BERETNING 15

20 Alzheimers sygdom Ingen af lægemidlerne kurerer eller standser udviklingen af sygdommen. De er godkendt til behandling af let til moderat Alzheimers sygdom, og altså ikke til svær grad. Nogen patienter, som behandles med acetylkolin-esterase-hæmmere, vil mærke en bedring eller en stabilisering af symptomerne i en kortere eller længere periode. Hos andre fortsætter forværringen af symptomerne med samme hast. De mest almindelige bivirkninger kommer fra mave-tarm-regionen, fx diaré, kvalme, appetitløshed og vægttab, men der kan også opstå søvnbesvær og træthed. Ofte er bivirkningerne forbigående. Hos nogle må behandlingen indstilles på grund af bivirkninger. Ebixa Lundbecks alzheimermiddel, Ebixa, hæmmer den sygelige aktivering af NMDA-receptorerne, og bevarer den normale for hukommelsen nødvendige aktivering af disse receptorer. Ebixa genopretter således den normale signalering fra signalstoffet glutamat og bevarer dermed de mekanismer, der ligger til grund for hukommelses- og indlæringsprocesser. Ebixa er det første præparat, der kan bruges til behandling af Alzheimers sygdom i moderat til svær grad. Præparater på markedet Markedet for Alzheimers sygdom er især domineret af Aricept fra Pfizer, som i 2001 stod for ca. 77 pct. af salget på verdensplan. Exelon fra Novartis, Cognex fra Horizon og Reminyl fra Shire, Janssen og Sanochemia stod for en mindre del af omsætningen af alzheimerpræparater i Handelsnavn Aktivt stof Markedsføringsselskab Salg 2001 på verdensplan (USD mio.) Vækst i % Aricept donepezil Eisai Exelon rivastigmin Novartis Reminyl galantamin Johnson & Johnson Kilde: IMS Health, IMS World Review 2002 Alzheimerlægemidlers markedsandele i værdi 2. kvt USA Europa Ved 2. kvt er donepezil (Aricept ) det dominerende lægemiddel til behandling af Alzheimers sygdom både i Europa og i USA Donepezil Rivastigmin Galantamin Tacrin Kilde: IMS Health, IMS Dataview 2. kvt % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 16 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Her er pillerne, der gør dig tyk

Her er pillerne, der gør dig tyk Her er pillerne, der gør dig tyk Vægtstigning som følge af bestemte slags medicin er ifølge professor et sørgeligt overset problem - både blandt patienter og læger December 2012 03 200 piller gør dig syg

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DEMENS, DEPRESSION OG

DEMENS, DEPRESSION OG DEMENS, DEPRESSION OG DELIR SYGEPLEJESKOLEN FEBRUAR 2011 Lone Vasegaard Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen, som skaber sanseindtrykkene.

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Værd at vide om Alzheimers demens

Værd at vide om Alzheimers demens Værd at vide om Alzheimers demens Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-41 EXE.1874 Indhold Demens

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen Alzheimers sygdom Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad er demens og Alzheimers sygdom...4. At stille diagnosen...4. At få en diagnose...5

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

14/11/12. Hvad bruger man disse piller til? Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge

14/11/12. Hvad bruger man disse piller til? Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge 14/11/12 Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge Hvad bruger man disse piller til? Angst Apoplexi. Patologisk gråd. Smerter Så hvorfor får 25% af gamle sådanne præparater? Kilde: Lægemiddelstyrelsen:

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Depressionsdiagnosen Differentialdiagnoser CASE Skal man behandle med medicin? CASE Andre behandlingsmuligheder

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Antidepressiva midler mod depression

Antidepressiva midler mod depression GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 9 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om antidepressive midler. Det skal ikke bruges direkte,

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem.

Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem. Psykiatri på afveje Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem. 60 myterne om psykofarma er skadelige for patienterne.

Læs mere

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv AT Synopsis Titel Fagkombination Problemformulering Metode Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Flere og flere får diagnosticeret depression, og man regner med, at hele fem procent af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Kognitionspsykologi. ved cand.psych., ph.d. Kamilla Miskowiak. Onsdag 17.15 19.00 Købmagergade 44, lok. 1. Hold 4106. Folkeuniversitetet København

Kognitionspsykologi. ved cand.psych., ph.d. Kamilla Miskowiak. Onsdag 17.15 19.00 Købmagergade 44, lok. 1. Hold 4106. Folkeuniversitetet København Kognitionspsykologi Hold 4106 Folkeuniversitetet København ved cand.psych., ph.d. Kamilla Miskowiak Onsdag 17.15 19.00 Købmagergade 44, lok. 1 Kursusplan 1) 10. september Introduktion 2) 17. september

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere