Indhold. Ledelsens beretning 4. Vigtige begivenheder i Produktportefølje 10. Alzheimers sygdom 11. Depression 18. Parkinsons sygdom 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelsens beretning 4. Vigtige begivenheder i 2002 8. Produktportefølje 10. Alzheimers sygdom 11. Depression 18. Parkinsons sygdom 27"

Transkript

1

2

3

4

5 Indhold Ledelsens beretning 4 Vigtige begivenheder i Produktportefølje 10 Alzheimers sygdom 11 Depression 18 Parkinsons sygdom 27 Skizofreni 32 Andre CNS-sygdomme 39 Risici 42 Forventninger til Corporate Governance 45 Viden og kompetence 48 Lundbecks miljøforhold 51 Aktionærinformation 53 Den finansielle udvikling for koncernen Regnskabsberetning 60 Anvendt regnskabspraksis 72 Resultatopgørelse 81 Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse pr Pengestrømsopgørelse 87 Ledelsespåtegning 88 Revisionspåtegning 89 Noter 90 Lundbeck på verdensplan 116 LEDELSENS BERETNING 1

6 Koncernbestyrelse Arne V. Jensen, formand Civilingeniør, HD Valgt på generalforsamlingen 1984 Ledelseshverv: Lundbeck Fonden (næstformand) LFI A/S (næstformand) Rockwool International A/S (formand) Ole Steen Andersen, næstformand Civilingeniør Koncerndirektør, Chief Financial Officer, Danfoss A/S Valgt på generalforsamlingen 2002 Ledelseshverv: COWI (formand) Lars Bruhn Civilingeniør, HD Koncernchef, BRUHN koncernen Valgt på generalforsamlingen 1995 Ledelseshverv: IVS A/S (formand) BRUHN Newtech A/S (formand) Dagbladet Børsen A/S BRUHN Holding ApS EDB Gruppen A/S Ascio Technologies Inc. Peter Kürstein MBA Koncerndirektør, Radiometer A/S Valgt på generalforsamlingen 2001 Ledelseshverv: Foss A/S Radiometer Medical A/S Harvard Business School Club in Denmark Danish American Business Forum (næstformand) Sven Dyrløv Madsen Cand.med.vet., HD Valgt på generalforsamlingen 1993 Ledelseshverv: Lundbeck Fonden (formand) Chr. Hansen Holding A/S (formand) LFI A/S (formand) Gudme Raaschou Health Care A/S (formand) Linde Holding ApS (formand) Eurofins A/S (formand) Scandlines A/S (DSB Rederi A/S) (næstformand) DakoCytomation A/S (næstformand) Denerco Oil A/S Arvid Nilsson A/S A/S Det Østasiatiske Kompagni Flemming Lindeløv Civilingeniør, Ph.D. Adm. direktør, Royal Scandinavia A/S Valgt på generalforsamlingen 1998 Ledelseshverv: DONG A/S Rockwool International A/S (næstformand) Georg Jensen A/S (formand) Royal Copenhagen A/S (formand) Royal Scandinavia Retail A/S (formand) Orrefors Kosta Boda AB (formand) Holmegaard A/S (formand) Royal Copenhagen Japan (formand) Executive Committee of the Confederation of Danish Industries Jan Gottliebsen Smed Teamleder Medarbejdervalgt 1986 Birgit Bundgaard Rosenmeier Cand.pharm. Afdelingsleder Medarbejdervalgt 1993 Torben Skarsfeldt Dr.scient. International Licensing Manager Medarbejdervalgt 1990 Arne V. Jensen Ole Steen Andersen Lars Bruhn Peter Kürstein Sven Dyrløv Madsen Flemming Lindeløv Jan Gottliebsen Birgit Bundgaard Rosenmeier Torben Skarsfeldt 2 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

7 Koncernledelse Koncernledelse Erik Sprunk-Jansen Civilingeniør Koncernchef & adm. direktør Ledelseshverv: Privathospitalet Hamlet A/S NTR Holding A/S TDC A/S Cross Atlantic Partners, Inc. Danish American Business Forum (formand) Claus Bræstrup Cand.scient., dr.med. Koncerndirektør Research & Development Ledelseshverv: Combio A/S Hormos Medical Corporation BRIC (Biotech Research & Innovation Center) (formand) Lundbeck International Neuroscience Foundation Pharmexa A/S (formand) Direktører Lars Bang Civilingeniør, HD Sales & Marketing Harald Conradi-Larsen Cand.mag. Human Resource Management Stig Løkke Pedersen Cand.merc. Business Development and Portfolio Management Ledelseshverv: Nuevolution A/S (formand) Aston Group A/S Hans Henrik Munch-Jensen Cand.scient.pol. Corporate Finance Jens Gaardbo Journalist Corporate Communication & Corporate Branding Morten Kold Mikkelsen Civilingeniør, E*MBA Supply Operations & Engineering Erik Sprunk-Jansen Claus Bræstrup Lars Bang Harald Conradi-Larsen Stig Løkke Hans Henrik Jens Gaardbo Pedersen Munch-Jensen Morten Kold Mikkelsen LEDELSENS BERETNING 3

8 Ledelsens beretning Hovedtal for koncernen DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. EUR mio.*) Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster (286) (39) Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (341) Materielle anlægsinvesteringer, brutto % % % % % Overskudsgrad 11,0 16,6 17,9 23,9 24,9 Afkastningsgrad 24,9 42,2 43,0 47,8 48,1 Egenkapitalforrentning 17,6 28,1 29,5 30,9 24,1 Egenkapitalandel 59,8 62,8 55,4 59,5 62,8 DKK DKK DKK DKK DKK EUR*) Resultat pr. aktie (EPS) **) 1,32 2,88 4,22 5,62 5,44 0,73 Udbytte pr. aktie **) 0,20 0,56 0,85 1,14 1,14 0,15 Cash flow pr. aktie **) 3,08 3,67 4,94 7,30 5,46 0,74 Indre værdi pr. aktie **) 8,09 12,49 16,12 20,34 24,90 3,35 Gennemsnitlig antal ansatte *) Omregnet til gældende EUR-kurs pr. 31. december 2002 (kurs 742,43) **) Beregning er baseret på en aktiestørelse på nom. DKK 5 pr. aktie. 4 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

9 2002 blev et godt, men udfordrende år for Lundbeck I 2002 fortsatte salget de seneste års positive udvikling med en stigning på 24 pct. i omsætning til DKK mio., og med en stigning på 29 pct. til DKK mio. opnåede koncernen sit hidtil bedste resultat af primær drift. Omsætningen af Cipramil på koncernens egne markeder steg på trods af generisk konkurrence på en række markeder med 14 pct., primært drevet af de store europæiske markeder samt Canada. På det amerikanske marked blev Cipralex under navnet Lexapro lanceret i september Ved udgangen af 2002 var den kombinerede markedsandel for Celexa og Lexapro 21,73 pct. af nye recepter, hvor alene Lexapro havde en markedsandel på 7,76 pct., hvilket gør lanceringen af Lexapro til en af de mest succesfulde introduktioner nogensinde på det amerikanske marked. Lundbecks indtægter fra salget på det amerikanske marked samt fra levering af bulk til Forest Laboratories, Inc. beløb sig i 2002 til DKK mio. Ved fremlæggelsen af årsregnskabet for 2001 i marts 2002 fremlagde ledelsen sine forventninger til det økonomiske resultat for regnskabsåret På baggrund af en forventning om en ikke ubetydelig generisk konkurrence på de fleste betydende europæiske markeder tidligt på året forventedes der en stigning i omsætningen på pct. samt en stigning i resultat af primær drift på pct. I forbindelse med fremlæggelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2002 opjusterede ledelsen forventningerne til årets resultat til en stigning i omsætningen på ca. 20 pct. og en stigning i resultat af primær drift på ligeledes ca. 20 pct. Baggrunden for opjusteringen var en mindre og svagere generisk konkurrence end forventet samt et fortsat stærkt Cipramilsalg på de fleste store markeder. Ved fremlæggelsen af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2002 opjusterede selskabet forventningerne til årets resultat, således at man nu forventede en stigning i omsætningen på pct. og en stigning i resultat af primær drift på pct. Baggrunden for opjusteringen var et fortsat stærkt salg af Cipramil og af såvel Celexa som Lexapro samt en mindre generisk konkurrence end forudset. Årets resultat er således på niveau med ledelsens forventninger. For en mere detaljeret gennemgang af årets økonomiske resultat henvises til regnskabsberetningen på side Nye produktgodkendelser I 2002 fik Lundbeck den europæiske godkendelse af to nye og innovative produkter Cipralex til behandling af depression og Ebixa til behandling af moderat svær til svær Alzheimers sygdom. Begge produkter blev i løbet af året lanceret på en række markeder en lancering, der i 2003 vil blive yderligere intensiveret. Endvidere godkendte den amerikanske Food and Drug Administration Lexapro til salg og markedsføring på det amerikanske marked. Lanceringen blev påbegyndt den 5. september Nettoomsætning Indtægter fra Forest Laboratories, Inc. Cipralex /Lexapro Cipramil /Celexa Øvrige omsætning DKK mio DKK mio. % Indtægter fra Lexapro Indtægter fra Celexa Indtægter fra Forest i % af Lundbecks omsætning LEDELSENS BERETNING 5

10 Internationalisering og geografisk ekspansion I 2002 fortsatte virksomheden sin internationalisering og geografiske ekspansion via strategiske samarbejdsaftaler om salg og markedsføring af Cipralex og Cipramil i henholdsvis Latinamerika og Kina. Aftalen med Abbott Laboratories vil resultere i, at Lexapro der er handelsnavnet for Cipralex i Latinamerika vil blive det stærkest markedsførte antidepressivum på det latinamerikanske marked. Aftalen med Janssen-Cilag International giver Lundbeck en unik adgang til det kinesiske marked, hvor lokalkendskab er afgørende for succes. Med Janssen-Cilag International har Lundbeck allieret sig med en af de mest succesfulde virksomheder på det kinesiske marked og dermed sikret sig det bedst mulige udgangspunkt for en succesfuld introduktion på dette marked. Generisk konkurrence 2002 blev også året, hvor den generiske konkurrence for alvor blev mærkbar på flere af koncernens markeder. Lanceringen af generisk citalopram betød, at koncernen i 2002 har været involveret i en række fogedsager. De fleste fogedsager er afgjort til Lundbecks fordel, mens enkelte er gået virksomheden imod. Det er Lundbecks politik energisk at forsvare sine patenter og andre intellektuelle rettigheder. Selvom størstedelen af de afgjorte fogedsager er faldet ud til Lundbecks fordel, må man forvente, at den generiske konkurrence i løbet af 2003 vil blive intensiveret, og at generisk citalopram kan være tilgængelig på næsten alle europæiske markeder ved slutningen af Det er derfor af afgørende betydning for koncernens langsigtede vækst, at der i koncernens produktportefølje er andre produkter, der nu og på længere sigt vil være i stand til at overtage den markedsposition og indtjening, som Cipramil har haft og på flere markeder fortsat har. Lanceringen af Cipralex og Ebixa Ledelsen forventer, at lanceringen og introduktionen af Cipralex vil vise sig særdeles succesfuld og dermed på afgørende vis bidrage til væksten de kommende år. Det er koncernens mål, at Cipralex inden for få år vil være det globalt mest anvendte antidepressivum. Baggrunden for denne optimisme er de mange overbevisende og positive data, der allerede er publiceret fra de mange og store kliniske studier, der er gennemført med Cipralex. De publicerede data peger entydigt på, at Cipralex har en tidligt indsættende effekt, at produktet tolereres godt af patienterne, samt at det er særdeles effektivt. Ledelsen forventer ligeledes, at Ebixa vil bidrage positivt til de kommende års vækst og indtjening. Ebixa har i kliniske studier vist sig at være effektiv i behandlingen af moderat svær til svær Alzheimers sygdom og samtidig at være et både meget sikkert og veltolereret produkt. Ebixa er allerede i dag introduceret på en del europæiske markeder samt i Mexico, og ledelsen forventer, at der i løbet af 2003 vil ske introduktion på omkring 20 nye markeder. Fortsat styrkelse af forsknings- og udviklingsorganisationen I 2002 fortsatte selskabet styrkelsen af sin forsknings- og udviklingsorganisation gennem ansættelsen af et betydeligt Omsætning på produkter i 2002 Omsætning på verdensplan i 2002 Cipramil Celexa Cipralex /Lexapro Øvrige antidepressiva Antipsykotika Anden omsætning 3% 6% 3% Europa USA Øvrige verden 13% 9% 25% 54% 34% 53% 6 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

11 antal højtkvalificerede forskere samt ikke mindst gennem akkvisitionen af den amerikanske biotekvirksomhed Synaptic, der med sin internationalt anerkendte viden inden for G-proteinkoblede receptorer vil tilføre Lundbeck en betydelig ekspertise inden for den biologiske forskning. Udbud af medarbejderaktier I juni 2002 besluttede bestyrelsen at tilbyde alle medarbejdere i Lundbeck at erhverve medarbejderaktier til en favørpris på DKK 81 pr. aktie. Bestyrelsen finder det meget glædeligt, at 82 pct. af medarbejderne gjorde brug af tilbuddet om at få del i den værdi, som hver og én dagligt er med til at skabe. Medarbejderne i selskabets udenlandske datterselskaber blev i tilslutning hertil tilbudt en aktiekursbaseret ordning efter de samme principper som for udbuddet af medarbejderaktier. Bestyrelsen besluttede tillige at tilbyde 947 ledende medarbejdere i koncernen en aktieoptionsordning. Antal medarbejdere, ultimo året Udland Danmark Nettoomsætning pr. medarbejder Fultidsansatte, ultimo året DKK mio. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Årets resultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Årets resultat Overskudsgrad DKK mio. % DKK mio. % Forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings omkostninger i % af omsætningen LEDELSENS BERETNING 7

12 Vigtige begivenheder i 2002 I januar kunne Lundbeck offentliggøre, at de schweiziske sundhedsmyndigheder havde godkendt Cipralex (escitalopram) til behandling af depression. Lundbeck indgik ligeledes i januar en co-marketingaftale med Recordati S.p.A., der omfatter salg og markedsføring af Cipralex i Italien. I februar indlicenserede Lundbeck visse rettigheder til Warren Pharmaceuticals vævsbeskyttelsesteknologi, med henblik på anvendelse af teknologien til udvikling af lægemidler til behandling af neurodegenerative lidelser, inklusive skader på hjerne og rygmarv. Ligeledes kunne Lundbeck meddele, at Committee for Proprietary Medical Products (CPMP) anbefalede EU-Kommissionen at godkende memantin til behandling af moderat svær til svær Alzheimers sygdom. I marts offentliggjorde Lundbeck resultater fra tre kliniske studier på årskonferencen for Anxiety Disorders Association of America. Resultaterne af ét klinisk studie viste, at Cipralex signifikant reducerede angst hos patienter med generaliseret angst (GAD) i forhold til placebo. Ligeledes blev der på konferencen præsenteret forskningsresultater, hvor Cipralex i et andet studie i forhold til placebo signifikant reducerede symptomerne af panik hos patienter med panikangst. I det tredje studie viste Cipralex signifikant forbedrede symptomer hos patienter med socialfobi (SAD) i forhold til placebo. I maj kunne Lundbeck meddele, at Belgien, Danmark, Storbritannien, Frankrig, Irland, Island, Luxembourg, Norge, Sverige (referenceland) og Østrig i forbindelse med den gensidige europæiske godkendelsesprocedure godkendte Cipralex til behandling af depression og panikangst. Ligeledes offentliggjorde Lundbeck, at EU-Kommissionen på baggrund af indstilling fra Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) udstedte markedsføringstilladelse for Ebixa dækkende samtlige EØS-lande. Endelig indgik Lundbeck og Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. en semi-eksklusiv licensaftale om udvikling, registrering, salg og markedsføring af Cipralex på det japanske marked. I juni kunne Lundbeck meddele, at Cipralex var blevet introduceret til behandling af depression og panikangst i Storbritannien og Nordirland. Ligeledes fremlagde Lundbeck kliniske data på den 23. Collegium Internationale Neuro- Psychopharmacologium (CINP) kongres i Montreal, som viste, at Cipralex (escitalopram) er signifikant mere effektiv end Cipramil (citalopram). I juli meddelte Lundbeck, at bestyrelsen havde vedtaget en medarbejderaktieordning for medarbejderne i koncernens danske selskaber og en fantom-aktieordning/medarbejderaktieordning for medarbejderne i koncernens udenlandske selskaber. Ligeledes i juli fremlagde Lundbeck data om Ebixa på Alzheimer s Association 8th International Conference on Alzheimer s Disease and Related Disorders i Stockholm, der viste, at Ebixa har flere potentielle fordele. Ebixa viser klinisk effekt over en periode på et år, reducerer behovet for pleje og omkostninger for samfundet, er veltolereret hos patienter i kombinationsbehandling med acetylkolinesterasehæmmere, samt har beskyttende virkning på hjerneceller i prækliniske studier. I august indledte Lundbeck et stort nordamerikansk studie i samarbejde med det amerikanske biotekselskab Cephalon, Inc. Studiet omfatter den hidtil største kliniske fase II & III-undersøgelse i Lundbecks historie, og formålet er at undersøge, om CEP-1347 kan forsinke den invaliditet, der er en følge af Parkinsons sygdom. Ligeledes kunne Lundbeck meddele, at den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) godkendte Lexapro (registreret i Europa som Cipralex ) til behandling af depression. Endelig meddelte Lundbeck, at bestyrelsen for H. Lundbeck A/S konstituerede sig med koncerndirektør, civilingeniør Ole Steen Andersen som ny næstformand. I september indgik Lundbeck en strategisk samarbejdsaftale med den amerikanske farmaceutiske virksomhed Abbott Laboratories om at markedsføre og sælge Lexapro på det sydamerikanske marked. Aftalen er af afgørende betydning for markedsføringen af Lexapro, som vil blive det stærkest markedsførte antidepressivum på dette marked hidtil. Ligeledes kunne Lundbeck meddele, at selskabets amerikanske partner Forest Laboratories, Inc. offentliggjorde nye kliniske data fra et fase III-studie med Ebixa i kombination med donepezil (Aricept ). I oktober fremlagde Lundbeck en undersøgelse på den 15. kongres for European College of Neuropsychopharmacology, der viste, at Cipralex giver signifikant hurtigere respons- og remissionsrater end venlafaxin XR samt at Cipralex har en bedre bivirkningsprofil. I november indgik Lundbeck en aftale med Janssen-Cilag International, Zug, Schweiz, om at markedsføre, sælge og distribuere Cipramil (citalopram) og Lexapro (escitalopram) i Kina. Ligeledes meddelte Lundbeck, at selskabet havde afgivet tilbud om at overtage Synaptic Pharmaceutical Corporation, et amerikansk forskningsselskab, der udvikler lægemiddelkandidater 8 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

13 Vigtige begivenheder i 2002 I december meddelte Lundbeck, at Tyskland, Spanien, Italien, Portugal og Finland godkendte Cipralex til behandling af depression og panikangst, hvorved Cipralex nu er registreret i 30 lande, der tilsammen udgør ca. 90 procent af verdensmarkedet for antidepressiva. Begivenheder siden slutningen af regnskabsåret Den 6. januar 2003 offentliggjorde Lundbeck og Teva Pharmaceutical Industries Limited resultaterne af to fase III-undersøgelser af en hurtigt frigivende formulering af etilevodopa, et opløseligt prodrug af levodopa, til behandling af patienter med fremskreden Parkinsons sygdom. Etilevodopa viste sig at være veltolereret og lige så effektivt som levodopa. Dog blev der ikke opnået statistisk signifikante resultater for det primære endpoint, dvs. hurtigere klinisk effekt sammenlignet med standardlevodopa. Den 11. februar 2003 godkendte et flertal af aktionærerne i Synaptic at fusionere Synaptic Pharmaceutical Corporation med et datterselskab af H. Lundbeck A/S. Den endelige overtagelse sker i løbet af marts. LEDELSENS BERETNING 9

14 Produktportefølje Lægemidler i klinisk udvikling Virknings- Ansøgning om Forventet Stof mekanisme Indikationsområde Udviklingstrin registrering lancering Escitalopram SSRI Socialfobi III Rasagilin MAO-B Parkinsons sygdom III Memantin NMDA-antagonist Mild til moderat Alzheimers III Sertindol D2 5HT2 Skizofreni Postmarketingstudie 2005 Bifeprunox Dopamin/Serotonin Skizofreni II/III Gaboxadol GABA-A-agonist Søvnforstyrrelser II/III CEP-1347 Kinasehæmmer Parkinsons sygdom II & III Lu D4 Skizofreni I/II Lancerede lægemidler Virknings- Første Godkendt, Stof mekanisme Indikationsområde Varemærke registrering antal lande Escitalopram SSRI Depression, panikangst Cipralex, Lexapro, Sipralexa, Sipralex Citalopram SSRI Depression, panikangst, Cipramil, Seropram, OCD, profylakse Cipram, Celexa Flupentixol+melitracen Typisk antipsyk. + TCA Lettere depression Deanxit Melitracen TCA Depression Dixeran Nortriptylin TCA Depression Noritren, Nortrilen, Sensaval Amitriptylin TCA Depression Saroten, Sarotex, Redomex Lofepramin TCA Depression Tymelyt Melperon Typisk antipsykotikum Psykoser Buronil, Bunil Zuclopenthixol Typisk antipsykotikum Skizofreni og andre psykoser samt Cisordinol, Clopixol angst, rastløshed og søvnløshed Zuclopenthixol decanoat Depot antipsykotikum Vedligeholdelsesbehandling Cisordinol Depot, Clopixol Depot, af kroniske psykoser Ciatyl-Z Depot Zuclopenthixol acetat Typisk antipsykotikum Akutte psykoser, forværring af Cisordinol-Acutard, Clopixol-Acutard, psykotiske tilstande Clopixol-Acuphase, Ciatyl-Z-Acuphase Flupentixol Typisk antipsykotikum Lettere depression, skizofreni Fluanxol, Fluanxol Mite, Depixol og andre psykoser Cis(Z)-flupentixol decanoat Depot antipsykotikum Vedligeholdelsesbehandling Fluanxol Depot, Depixol Inj. af kroniske psykoser Chlorprothixen Typisk antipsykotikum Skizofreni og andre psykoser, angst Truxal,Truxaletten og rastløshed, abstinenssymptomer hos stofmisbrugere Almotriptan 5HT1 agonist Migræne Almogran Memantin NMDA-antagonist Moderat svær til svær Alzheimers Ebixa LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

15 Alzheimers sygdom Lægemidler i klinisk udvikling Virknings- Ansøgning om Forventet Stof mekanisme Indikationsområde Udviklingstrin registrering lancering Memantin NMDA-antagonist Mild til moderat Alzheimers III Lancerede lægemidler Virknings- Første Godkendt, Stof mekanisme Indikationsområde Varemærke registrering antal lande Memantin NMDA-antagonist Moderat svær til svær Alzheimers Ebixa Alzheimers sygdom er en neurologisk lidelse, som over tid nedbryder hjernen, og er den hyppigste årsag til demens. Lundbecks mål er at opbygge en portefølje af lægemidler til behandling af Alzheimers sygdom. Lundbeck har i 2002 lanceret Ebixa (memantin), der blev indlicenseret fra det tyske selskab Merz. Desuden arbejder Lundbeck og det danske firma Pharmexa sammen om at udvikle en ny behandling mod Alzheimers sygdom. Årets væsentlige begivenheder I 2002 markedsførte Lundbeck Ebixa til behandling af Alzheimers sygdom i 10 lande. Ebixa er Lundbecks første større indlicenserede produkt, der skal lanceres på alle Lundbecks markeder. Ebixa er en ny type lægemiddel til behandling af Alzheimers sygdom. Det er det første godkendte præparat til behandling af sygdommens sene stadier, moderat til svær. Ebixa imødekommer et udækket behov hos denne gruppe patienter, som i dag ikke kan tilbydes andre godkendte behandlinger. Sammen med samarbejdspartneren Merz har Lundbeck igangsat en lang række kliniske studier, der skal undersøge Ebixas effekt på Alzheimers sygdom i mild til moderat grad. Lundbeck forventer at afslutte studierne i 2003 og ansøge myndighederne om udvidelse af indikationen i Hvad er Alzheimers sygdom? Alzheimers er en snigende sygdom, der rammer midaldrende og ældre mennesker. Den begynder oftest med glemsomhed, personlighedsændringer og forvirring. Herefter forsvinder evnen til at udføre almindelige daglige aktiviteter, der opstår orienteringsbesvær, vrangforestillinger og sprogproblemer, og på et tidspunkt svigter genkendelsen af ens nærmeste. Forløbet slutter med døden efter nogen tid i et nærmest vegetativt stadie, hvor evnen til at kommunikere, spise og drikke gradvist forsvinder. Sygdommen kan ikke helbredes. Den manifesterer sig ved både kognitive symptomer (hukommelsessvigt og besvær med at lære nyt) og emotionelle symptomer (angst og depression). Nogle patienter får også psykotiske symptomer, som vrangforestillinger, hallucinationer. Alois Alzheimer ( ) var tysk neuropatolog og hjerneforsker. Han beskrev første gang den demenssygdom, der bærer hans navn, i , da han i München undersøgte hjernen på en afdød kvinde, der havde lidt af hukommelsestab, forvirring og hallucinationer. Han fandt, at kvindens hjernebark var tyndere end normalt, og han påviste helt specielle celleforandringer i hjernens grå substans. Senere undersøgelser har bekræftet, at disse forandringer karakteristiske for det sygdomsbillede, der er blevet opkaldt efter forskeren. Diagnosen stilles i dag hovedsagelig ved hjælp af en grundig sygehistorie ligesom på dr. Alzheimers tid, men dog suppleret med neuropsykologisk undersøgelse og scanning af hjernen. Selv døde Alzheimer pga. svagt hjerte i 1915, kun 51 år gammel. LEDELSENS BERETNING 11

16 Alzheimers sygdom Alzheimers er den mest udbredte form for demens. Demens kan oversættes direkte fra latin: Ud af sindet. De, ud af og mens, sind. Sygdommens tre stadier Alzheimers sygdom findes i mild, moderat og svær form. Der er ingen klare skillelinjer mellem de tre stadier, idet patienterne kan være mildt ramt på en funktion, men moderat eller svært på en anden. Sygdommens forløb varierer fra patient til patient. Mange patienter får sygdommen i høj alder og når ikke at gennemleve alle dens stadier, før de dør af andre årsager. Det milde stadie varer mellem to og fire år. Der opstår fx problemer med at lære nyt, korttidshukommelsen svigter, og ordvalg og grammatik kan volde store kvaler. Patienten er ofte klar over sin situation og kan deltage i planlægning af behandlingen, men har også en forhøjet risiko for at blive deprimeret. Det moderate stadie varer op til ti år, hvor den mentale og fysiske tilstand forværres. Patienten mister grebet om sin fortid. Fx kan telefon og kaffemaskine ikke længere betjenes, og der skal hjælp til påklædning. Ægtefælle og børn kan ikke længere genkendes, og patienten kan ikke færdes uden ledsager. Som sygdommen griber om sig, begynder patienten at føle forvirring, angst og mistro. Det svære stadie varer mellem ét og tre år. Nu kan patienten ikke tage vare på sig selv og sin egen hverdag, heller ikke den personlige hygiejne eller det at spise og drikke. På et tidspunkt er der brug for permanent sengeleje og omsorg døgnet rundt. Til sidst dør patienten, ofte pga. lungebetændelse eller almen svækkelse. Modelfoto Et liv med Alzheimers sygdom Frank: Vi tager hukommelse for givet. Men tænk på, hvordan det mon er at skulle lære alt forfra hver dag: at vaske sig, at tage tøj på, at lave morgenmad. De daglige gøremål bliver taget fra os bid for bid. Vi kan ikke bremse udviklingen, og lægerne kan ikke hjælpe os. Ofte hører man om folk med fotografisk hukommelse. Men hvorfor hører man så lidt om os, der pga. sygdom har store besværligheder med selv de nemmeste ting? Vi ønsker at blive hørt om 12 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

17 Alzheimers sygdom vores situation med hukommelsessvigt. Jeg er helt på det rene med, at den tid, hvor vi kan formulere os, er begrænset. Derfor råder jeg alle raske mennesker til ikke at slå det hen, hvis de begynder at få problemer med hukommelsen eller indlæringen. Man skal ikke tænke, at man nok bare er ved at være halvgammel eller er stresset for tiden, og man skal slet ikke sige som jeg: Det går nok, sygdom rammer jo altid naboen. Jeg er taknemmelig for, at jeg fik en tidlig diagnose. Jeg har lært meget. Lad være med at udsætte noget til i morgen, måske er det for sent. Gør de ting, du stadig kan, så kommer glæden den bedste medicin. Billedet til venstre viser hjernen hos en patient med Alzheimers sygdom. Hjernevævet er svundet ind, der ses brede furer. Øverst til højre ses raske synapser (kontaktsted mellem to nerveceller), hvor den ene sender impulser til den anden. Nederst til højre er begge nerveceller ved at gå til grunde, og der er nedsat mængde signalstof. Fysiologiske ændringer i hjernen En af teorierne om årsagen til Alzheimers sygdom er, at der frigives for meget af signalstoffet glutamat, som transporterer signaler mellem nervecellerne. Signalerne er afgørende for hukommelse og indlæring. Det unaturligt høje niveau af signalstoffet betyder, at modtagerne hos nervecellerne NMDA-receptorerne konstant er aktiverede, og at nervecellerne derfor stresser og dør. Aktiveringen medfører også, at de signaler, som nervecellerne normalt sender indbyrdes, forstyrres af støj fra NMDA-receptorerne. Der sker en nedbrydning af nerveceller og en aflejring af proteinholdig materiale mellem cellerne. Samtidig reduceres mængden af andre signalstoffer i hjernen (bl.a. acetylkolin), så den kognitive funktion bliver dårligere. De psykiatriske og adfærdsmæssige forstyrrelser, som opstår hos patienter med Alzheimers sygdom, har måske samme årsag. Man kender ikke alle mekanismerne bag sygdommens opståen og udvikling, men ophobning af proteinet beta-amyloid i de såkaldte plaques og af tauprotein i cellerne har en toksisk virkning på cellerne, som nærmest kvæles og går til. LEDELSENS BERETNING 13

18 Alzheimers sygdom Lundbecks forsknings- og udviklingsaktiviteter Årsagen til Alzheimers sygdom er endnu ikke helt afdækket, men meget tyder på, at sygdommen vil kunne forsinkes eller ligefrem standses, hvis man udvikler lægemidler, der modvirker dannelsen af amyloide plaques eller neurodegenerationen, der sker i forbindelse med sygdommen. Lundbeck og det danske firma Pharmexa har indgået en aftale om forskning i og udvikling af en behandling mod Alzheimers sygdom. Samarbejdet handler om brugen af AutoVac-teknologien på et bestemt proteintarget i centralnervesystemet. Aftalen blev indgået i april Den giver Lundbeck en eksklusiv licens verden over til at anvende AutoVac-teknologien på dette proteintarget. På baggrund af denne teknologi blev der i 2002 opnået proof-of-concept i prækliniske undersøgelser. Alder (år) Udbredelse på ethvert givet tidspunkt (%) Kilde : Decision Resources, Inc. Cognos study #54, april , , , , , , ,2 Udbredelse Det anslås, at i 2025 vil ca. 37 millioner mennesker verden over lide af en demenssygdom. Alzheimers sygdom er den mest almindelige form for demens, og den største europæiske epidemiologiske undersøgelse The Rotterdam Study viser, at 72 pct. af alle demenspatienter lider af Alzheimers sygdom. Alzheimers sygdom hænger sammen med alder. De skøn om udbredelsen, der er til rådighed nu, undervurderer derfor antallet af alzheimerpatienter i fremtidens befolkninger, hvor levealderen stiger. Antallet af personer over 60 år forventes at blive fordoblet i løbet af de næste 25 år mest markant i udviklingslandene. I 2001 var der ca. 1,2 milliarder mennesker på 60 år eller derover i verden. Inden for de syv store farmaceutiske markeder (Frankrig, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien, Tyskland og USA) er ca. 42 pct. af befolkningen 60 år eller ældre. Kilde: US Census Bureau. 14 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

19 Alzheimers sygdom Selvom kun 1 pct. af den samlede befolkning i de vestlige lande lider af Alzheimers sygdom, stiger forekomsten til ca. 5 pct. hos de årige, og til så meget som 20 pct. af dem, der er 80 år og derover. Alzheimers sygdom er den fjerdehyppigste dødsårsag for de over 65-årige i de vestlige industrialiserede lande. 18 millioner mennesker på verdensplan lider i dag af demens. Det vurderes, at omkring tre millioner mennesker var ramt af Alzheimers sygdom i 2001 på de fem store europæiske farmaceutiske markeder (Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien og Tyskland). Heraf estimeres 47 pct. at lide af mild Alzheimers, 29 pct. vil være i det moderate stadie, og 24 pct. i det svære stadie. Mange patienter i det milde stadie bliver fejldiagnosticeret eller får slet ikke stillet diagnosen. Omkring 60 pct. af alzheimerpatienterne i Europa bliver diagnosticeret korrekt. Af den diagnosticerede gruppe lider 20 pct. af sygdommen i mild grad, 40 pct. i moderat grad, og 40 pct. i svær grad. Udbredelse og diagnosticeringsrate i de fem store europæiske lande Mild Moderat Svær Fordeling af samlede antal diagnosticerede patienter Fordeling af den totale udbredelse Kilde: Morpace Pharma Group 0% 10% 20% 30% 40% 50% Diagnose Mange får aldrig stillet diagnosen demens, fordi deres omgivelser tror, at der er tale om en normal måde at ældes på. Selvom Alzheimers sygdom er den hyppigst forekommende årsag til demens, er det væsentligt at udelukke andre årsager. Det er vigtigt for patienten og de pårørende, at den konkrete diagnose stilles på et tidligt tidspunkt. Sygdommen kan opstå hos alle og rammer tilfældigt. Risikoen stiger med alderen og er lidt højere hos kvinder end hos mænd. Nye forskningsresultater tyder på, at de forhold, som øger risikoen for blodpropper, fx for højt blodtryk, rygning, overvægt og sukkersyge, også øger risikoen for Alzheimers sygdom. Eksisterende behandlinger De lægemidler, der er på markedet i dag, behandler alene symptomerne ved Alzheimers sygdom. Der er således et stort udækket behandlingsbehov. Derfor har en række forskningsvirksomheder igangsat forskning i Alzheimers sygdom. Man håber at udvikle nye lægemidler, der kan forsinke eller ligefrem standse sygdommens udvikling. Der er dog stadig kun få lægemiddelkandidater i udvikling og ingen har endnu afsluttet fase II-studier med henblik på at teste stoffernes virkning på større grupper af patienter. De ældste lægemidler mod Alzheimers sygdom øger mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Den reducerede mængde acetylkolin hos patienterne sættes i forbindelse med især de kognitive symptomer, men også med nogle af de psykotiske symptomer. De virker alle ved at hæmme nedbrydningen af acetylkolin i hjernen, (acetylkolin-esterasehæmmere): donepezil (Aricept ) rivastigmin (Exelon ) galantamin (Reminyl ). LEDELSENS BERETNING 15

20 Alzheimers sygdom Ingen af lægemidlerne kurerer eller standser udviklingen af sygdommen. De er godkendt til behandling af let til moderat Alzheimers sygdom, og altså ikke til svær grad. Nogen patienter, som behandles med acetylkolin-esterase-hæmmere, vil mærke en bedring eller en stabilisering af symptomerne i en kortere eller længere periode. Hos andre fortsætter forværringen af symptomerne med samme hast. De mest almindelige bivirkninger kommer fra mave-tarm-regionen, fx diaré, kvalme, appetitløshed og vægttab, men der kan også opstå søvnbesvær og træthed. Ofte er bivirkningerne forbigående. Hos nogle må behandlingen indstilles på grund af bivirkninger. Ebixa Lundbecks alzheimermiddel, Ebixa, hæmmer den sygelige aktivering af NMDA-receptorerne, og bevarer den normale for hukommelsen nødvendige aktivering af disse receptorer. Ebixa genopretter således den normale signalering fra signalstoffet glutamat og bevarer dermed de mekanismer, der ligger til grund for hukommelses- og indlæringsprocesser. Ebixa er det første præparat, der kan bruges til behandling af Alzheimers sygdom i moderat til svær grad. Præparater på markedet Markedet for Alzheimers sygdom er især domineret af Aricept fra Pfizer, som i 2001 stod for ca. 77 pct. af salget på verdensplan. Exelon fra Novartis, Cognex fra Horizon og Reminyl fra Shire, Janssen og Sanochemia stod for en mindre del af omsætningen af alzheimerpræparater i Handelsnavn Aktivt stof Markedsføringsselskab Salg 2001 på verdensplan (USD mio.) Vækst i % Aricept donepezil Eisai Exelon rivastigmin Novartis Reminyl galantamin Johnson & Johnson Kilde: IMS Health, IMS World Review 2002 Alzheimerlægemidlers markedsandele i værdi 2. kvt USA Europa Ved 2. kvt er donepezil (Aricept ) det dominerende lægemiddel til behandling af Alzheimers sygdom både i Europa og i USA Donepezil Rivastigmin Galantamin Tacrin Kilde: IMS Health, IMS Dataview 2. kvt % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 16 LUNDBECK ÅRSRAPPORT 2002

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports Indhold Ledelsens beretning 4 Vigtige begivenheder i 2002 8 Produktportefølje 10 Alzheimers sygdom 11 Depression 18 Parkinsons sygdom 27 Skizofreni 32 Andre CNS-sygdomme 39 Risici 42 Forventninger til

Læs mere

Ca. 1% af alle mennesker over 65 år s at lide af Parkinsons sygdom

Ca. 1% af alle mennesker over 65 år s at lide af Parkinsons sygdom e den direkte og indirekte økonomiske konsekvens af søvnløshed Det anslås, at der i 2025 rden over, der lider af en demenssygdom WHO vurderer, at depression vil være den næststørste årsag til den globale

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

ÅRSRAPPORT DESTINATION NEXT DECADE

ÅRSRAPPORT DESTINATION NEXT DECADE ÅRSRAPPORT 2007 DESTINATION NEXT DECADE DESTINATION NEXT DECADE Forsidebillede: Eric Wainwright er psykiater og ansat som Medical Advisor i Lundbeck Argentina, hvor hans arbejde består i at oplyse om depression

Læs mere

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre.

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre. Formandens beretning Generalforsamling 2009 Som formand i H Lundbeck A/S er det en glæde for mig at ønske velkommen til årets generalforsamling Før vi begynder årets generalforsamling vil jeg gerne præsentere

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både ramte

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, Copenhagen Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 11. november 2011 Selskabsmeddelelse nr. 450 Lundbeck

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

Sådan virker antidepressiv medicin

Sådan virker antidepressiv medicin Sådan virker antidepressiv medicin Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Hvad er antidepressiv medicin? Der findes mange forskellige slags medicin mod depression i daglig tale antidepressiv medicin.

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Delrapport for perioden 1. januar 30. juni 2002

Delrapport for perioden 1. januar 30. juni 2002 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel +45 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby København Fax +45 36 30 57 42 www.lundbeck.com 20. august 2002 Meddelelse nr. 76 Delrapport for perioden 1. januar

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

lundbeck årsrapport 2013 resumé årsrapport 2013 Resumé

lundbeck årsrapport 2013 resumé årsrapport 2013 Resumé lundbeck årsrapport 213 resumé årsrapport 213 Resumé 1 2 lundbeck årsrapport 213 resumé begivenheder & milepæle februar juli Selincro godkendes i Europa til behandling af alkoholafhængighed. Abilify Maintena

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

DEMENS. Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012. Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH

DEMENS. Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012. Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH DEMENS Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012 Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen,

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 H. Lundbeck A/S Corporate Reporting

2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 H. Lundbeck A/S Corporate Reporting ÅRSRAPPORT 08 2008 Hovedtal 2004-2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 11.282 10.985 9.221 9.070 9.733 1.513 2.219 Forsknings-

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Medicin Hvorfor ikke bare behandle

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

Forbruget af antidepressiva 2001-2011

Forbruget af antidepressiva 2001-2011 Indhold RESUMÉ... 2 LÆGEMIDDELGRUPPE... 2 ANTIDEPRESSIVA... 2 ANDRE LÆGEMIDLER MED ANTIDEPRESSIV VIRKNING... 3 RESULTATER... 4 ANTALLET AF BRUGERE ER STAGNERET... 4 NOGLE BRUGERE INDLØSER KUN ÉN RECEPT...

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 20 Offentlig. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 20 Offentlig. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 20 Offentlig Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om markedsføring i henhold til artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2001

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2001 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby København Fax +45 36 30 57 42 www.lundbeck.com Meddelelse nr. 49 14. august Halvårsrapport for perioden 1.

Læs mere

Takeda og Lundbeck indsender en registreringsansøgning i USA for vortioxetin, som er under udvikling til behandling af depression

Takeda og Lundbeck indsender en registreringsansøgning i USA for vortioxetin, som er under udvikling til behandling af depression H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 1. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 483 Takeda

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne.

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 207 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelser med betingelser for lægemidlerne

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

med fokus på skoledagen

med fokus på skoledagen nye venner biologi med fokus på skoledagen Om Equasym Depot (Metylfenidat) og ADHD! koncentration 1 Skoledagen 2 Om ADHD 2 Behandlingen 3 Medicinen 3 Misbrug 4 Equasym Depot 5 Sådan anvender du Equasym

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Ældre og depression Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Den geriatriske depression Prævalens hos 65+-årige 3 % Ved plejehjemsindflytning 20 % Underdiagnosticering 10 % i relevant

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 7. oktober 2004

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 7. oktober 2004 Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2004 KOMITÉSAG Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Indenrigs-

Læs mere

Behandling DEPRESSION

Behandling DEPRESSION Behandling & DEPRESSION Dette hæfte er det fjerde i en skriftserie, der udkommer i løbet af 2001, og som behandler forskellige emner med relation til depression. Planlagte udgivelser er: Fakta & depression*

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Hvad er neuropsykiatri? py Hvad kan det bidrage med mht. Udredning Behandling Nogle

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Hvad er demens. Hanne Friberg og Tove Buk Uddannelseskonsulenter Nationalt Videnscenter for Demens

Hvad er demens. Hanne Friberg og Tove Buk Uddannelseskonsulenter Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er demens Hanne Friberg og Tove Buk Uddannelseskonsulenter Nationalt Videnscenter for Demens Nationalt Videnscenter for Demens 5. maj 2017 Demenssygdomme Demens er ikke en naturlig følge af at blive

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi)

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Specialistgangen ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Århus Universitetshospital Hospital, Risskov 2010 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Demensskole. Efteråret 2014

Demensskole. Efteråret 2014 Demensskole Efteråret 2014 Demens i Herning Kommune År 2013: Ca. 1220 borgere og 3.700 pårørende lever med demens. År 2020 vil antallet være 1500 borgere og 4500 pårørende. Sundhed og Ældre Program for

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

INFORMATION OM BEHANDLING MED REMINYL VED ALZHEIMERS SYGDOM

INFORMATION OM BEHANDLING MED REMINYL VED ALZHEIMERS SYGDOM INFORMATION OM BEHANDLING MED REMINYL VED ALZHEIMERS SYGDOM VEJLEDNING TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE VEJLEDNING TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Hvad er demens? Hvordan kan det behandles? Hvordan virker medicinen?

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere