Protesten er efterfølgende behandlet af Danmarks Bowling Forbunds disciplinærudvalg der i afgørelse af 23. september 2013 har afvist protesten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protesten er efterfølgende behandlet af Danmarks Bowling Forbunds disciplinærudvalg der i afgørelse af 23. september 2013 har afvist protesten."

Transkript

1 Til DBwF s kontor, att. Forbundsbestyrelsen Fremsendt som til: og i rekommanderet brev. Nørresundby d. 1. oktober 2013 Anke af disciplinærudvalgets afgørelse af protest vedrørende turneringskampen i dameligaen mellem Stenhuset og BK Viborg der blev afviklet lørdag d. 7. september 2013 i Løvvang Bowling Center Bowlingklubben Stenhuset har ved afviklingen af ovennævnte turneringskamp nedlagt protest ved at henvende sig til turneringsdommeren, som efterfølgende har påført scoretavlen PROTEST. I forlængelse heraf er fremsendt skriftlig protest til DBwF s kontor, dateret og afsendt d. 9. september 2013, indeholdende Bowlingklubben Stenhuset påstand og sagsfremstilling samt uddybende og dokumenterende bilagsmateriale. Materialet bestod af i alt 17 sider inklusive bilag. Protesten er efterfølgende behandlet af Danmarks Bowling Forbunds disciplinærudvalg der i afgørelse af 23. september 2013 har afvist protesten. Bowlingklubben Stenhuset er ikke enig i denne afgørelse, og anker derfor afgørelsen til behandling i Danmarks Bowling Forbunds Ordensudvalg. Nærværende materiale indeholder Bowlingklubben Stenhuset påstand og sagsfremstilling samt uddybende og dokumenterende bilagsmateriale. Endvidere har vi kommentarer til disciplinærudvalgets afgørelse. Materialet består af i alt 18 sider inklusive bilag. Depositum på 500,00 kr. jf. 30, stk. 10, er indsat på DBwF s bankkonto i Sydbank regnr kontonr (bilag vedlagt som dokumentation for bankoverførsel). Med venlig hilsen Lars Møller Jensen Formand Bowlingklubben Stenhuset

2 Påstand: BK Viborg har i turneringskampen mellem Stenhuset og BK Viborg, der blev afviklet lørdag d. 7. september 2013 i Løvvang Bowling Center, anvendt to spillere som ikke var spilleberettigede i den pågældende turneringskamp, jf. Danmarks Bowling Forbunds Regler for klubskifte 22, stk De pågældende spillere: Dorthe Sidelmann ( DOSI) og Stine Meedom ( STME) skal som følge heraf have de opnående resultater annulleret og nulstillet, og resultatet af turneringskampen skal ændres i overensstemmelse hermed. Sagsfremstilling: Bowlingklubben Stenhuset har med et alment tilgængeligt udtræk fra Bowlingportalen (vedlagt som bilag) konstateret at to spillere Dorthe Sidelmann ( DOSI) og Stine Meedom ( STME) efter Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte ( 22) ikke er spilleberettiget i turneringskampen mellem Stenhuset og BK Viborg, der blev afviklet lørdag d. 7. september 2013 i Løvvang Bowling Center. Bowlingklubben Stenhuset er af den opfattelse at Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte er gældende, uanset at Forbundsbestyrelsen i af 28. maj (vedlagt som bilag) omtaler dispensation for karantæne. Det er vores opfattelse at Forbundsbestyrelsen ikke er berettiget til at tilsidesætte regler, som lovligt er vedtaget af repræsentantskabet, og endvidere er det vores opfattelse at der ikke er nogen gyldig årsag til at dispensere. For at undgå at BK Viborg ikke var opmærksomme på Danmarks Bowling Forbunds bestyrelses ugyldige beslutning om dispensation, fremsendte Bowlingklubben Stenhuset derfor meddelelse herom til BK Viborgs formand, i af 23. august 2013 (vedlagt som bilag), i god tid inden kampen, så BK Viborg havde mulighed for at agere i forhold hertil, og for at undgå at BK Viborg i god tro kunne vælge at benytte de pågældende spillere i turneringskampen. Dermed måtte BK Viborg være eller burde være klar over konsekvenserne, såfremt klubben benyttede de pågældende spillere i kampen. Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse ved Formand Per Henriksen, har i til Stenhuset af 28. august 2013 (vedlagt som bilag) bl.a. meddelt at Forbundsbestyrelsen vil kontakte de klubber som Stenhuset har kontaktet og meddele dem at de kan: føle sig trygge ved at de blot har fulgt de retningslinier som Forbundsbestyrelsen har givet. Bowlingklubben Stenhuset har i et svar i af 30. august 2013 (vedlagt som bilag) meddelt Forbundsbestyrelsen, at Stenhuset ikke er enige i at klubben ubetinget kan opfattes som i god tro, når klubben forinden er blevet gjort bekendt med, at beslutningen om dispensation både savner lovgrundlag og rimelig begrundelse. Danmarks Bowling Forbunds love og regler er vedtaget af Danmarks Bowling Forbunds øverste myndighed Repræsentantskabet, og er klubbernes fælles lovgrundlag. Hvis Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse først kunne træffe en ugyldig beslutning, og efterfølgende gøre en klub ansvarsfri i forhold til de fælles vedtagne love og regler ville det indebære at Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse de facto kunne sættes love og regler ud af kraft. Dette vil efter Stenhuset opfattelse være et grundlæggende brud med de almindelige demokratiske principper, herunder magtens tredeling.

3 BK Viborg har efterfølgende valgt at anvende de pågældende spillere, og Bowlingklubben Stenhuset har derfor truffet beslutning om, at nedlægge protest. Protestens påstand fremgår ovenfor. Bilagsfortegnelse: a) Scoretavler (6 sider) b) Dokumentation for bankoverførsel (1 side) c) Udtræk fra Bowlingportalen med spillere og licensgyldighedsdatoer (2 sider) d) hvor Forbundsbestyrelsen omtaler dispensation (1 side) e) til BK Viborg (1 side) f) til Stenhuset fra Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse (1 side) g) med svar fra Stenhuset til Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse (2 sider) Bowlingklubben Stenhusets kommentarer til disciplinærudvalgets afgørelse: Bowlingklubben Stenhuset har ikke noget ønske om at indgå i en polemik om disciplinærudvalgets afgørelse, men der bliver i disciplinærudvalgets redegørelse om sagsbehandlingen viderebragt og fremsat en række bemærkninger og konstateringer som vi finder det nødvendigt at kommentere, så Ordensudvalget får et, efter vores opfattelse, mere nuanceret grundlag at afgøre sagen på. Vedrørende kendelsen fra december 2004 og påstanden om præcedens Stenhuset har den opfattelse at sagen der henvises til fra december 2004, vedrører en situation hvor der ikke var et sikkert lovgrundlag at afgøre sagen på, i modsætning til den aktuelle sag. Endvidere er sagerne helt forskellige med hensyn til det forløb der går forud, hvor vores modstander i god tid inden turneringskampen, af os var gjort opmærksom på, at de pågældende spillere efter vores vurdering ikke var spilleberettigede til kampen jf. 22, og at vi ville nedlægge protest såfremt de pågældende spillere blev benyttet. Vi skal i den forbindelse, for en god ordens skyld, gøre opmærksom på, at sagen ikke er rettet mod spillerne, men mod klubbens brug af spillerne, idet det er klubbens ansvar at spillere som benyttes til klubholdspil er spilleberettigede. Endvidere er der væsentlig forskel på det licenskort der blev udstedt i 2004, der på kortet indeholdt bl.a. en gyldighedsdato, i modsætning til i dag, hvor spillerkortet ikke længere har påtrykt den information. Hverken klub eller spiller kan således, som i sagen fra 2004, hævde sig i god tro, med hensyn hertil. Endeligt er spillerkortets udstedelse i sig selv ikke en gyldig spilletilladelse til klubholdspil, idet der må skelnes mellem den individuelle spilletilladelse som primært reguleres af 6, stk. 3 og 22, stk. 2.4, og spilletilladelse til klubholdspil som primært reguleres af 22, stk Heraf følger at en spiller kan være i besiddelse af et gyldigt spillerkort uden at være spilleberettiget til klubholdspil.

4 Disciplinærudvalgets henvisning til 6 Disciplinærudvalget henviser til 6. Bowlingklubben Stenhuset må gøre opmærksom på sagen alene vedrører spilleberettigelse til klubholdspil jf. 22, stk. 2.1, og at det i 6, stk. 3 tydeligt fremgår at 22, reglerne for klubskifte skal respekteres. Disciplinærudvalgets konstateringer vedrørende Forbundsbestyrelsens dispensation Disciplinærudvalget har valgt ikke at tage stilling til om Forbundsbestyrelsens dispensation er givet på gyldigt grundlag. Disciplinærudvalget konstaterer alligevel en række forhold vedrørende Forbundsbestyrelsens beslutning, som vi finder ikke er fyldestgørende. Det som er sagens kerne er spørgsmålet om spilleberettigelse til klubholdspil. For at være spilleberettiget til sæsonens tidligst mulige første kampdag, som i 2013 er 7. september, skulle klubskifte være gennemført senest 7. juni idet spilleren så når at afvikle tre måneders karantæne forinden. Referencen til deadline for klubskifte d. 1. juni, som jf. 22, stk. 2.3 faktisk er 31. maj, er således uden praktisk betydning. Det indebærer at en spiller, som ønskede at skifte klub efter repræsentantskabsmødets beslutninger, havde 13 dage til at gennemføre klubskiftet, regnet fra dagen efter repræsentantskabsmødet. Når det konstateres at der var mindre end en uge til rådighed, er det således ikke korrekt. Det er på den baggrund at Bowlingklubben Stenhuset har den opfattelse at Forbundsbestyrelsen udover ikke at være berettiget til at tilsidesætte gældende regler, ikke har nogen gyldig grund til at dispensere. Det følger heraf, at beslutningen om dispensation er ugyldig og ingen retsvirkning kan have. Disciplinærudvalget undrer sig over at Bowlingklubben Stenhuset ikke reagerer da fra Forbundsbestyrelsen om dispensation modtages i slutning af maj måned. Vi er allerede blevet spurgt om dette af Forbundsbestyrelsen i af 28. august, og har også svaret på dette i af 30. august, og svaret fremgår af de bilag som er fremsendt til disciplinærudvalget: Overvejelser om at protestere over beslutningen til Forbundsbestyrelsen forekommer os noget virkelighedsfjern, set i lyset af at: "KBU mener at det er en overskridelse af forbundets love, at give dispensation for karantæne i de 14 dage. KBU vil derfor ikke være med til denne dispensation, dette har ikke ændret forbundsbestyrelsens holdning." - Hvis KBU's klare afstandtagen ikke giver Forbundsbestyrelsen anledning til at skifte holdning, har Stenhuset den ydmyge holdning, at så gør en protest fra os ikke nogen forskel. Citatet der indgår i ovenstående er gengivet fra Forbundsbestyrelsens af 28. maj. Det samlede svar fremgår af Stenhusets svar af 30. august.

5

6

7

8

9

10

11 Side I af I & nrønnesuungv EåHK Kunde: Bowlingklubben Stenhuset Kundenr: Detalier - overføneel Overførselfra konto Beløbsmodtager Overførsel til konto Borlingklubben Stenhuset , Erhvervskonto DB\A'F 7990'.t SYDBANK Tekst på eget kontoudskdft DBWF Beløb 500,00 DKK Overførselsdato Tekst til modtager Depositum anke Betalings pe Kontooverførcel På vegne af lndbetaler Bodingklubben Stenhuset C/O Kirsten Larsen Vodskov Kirkevej Vodskov Meddelelse på kontoudskrift Vedr. Stenhusetrs anke til DBwFs ordensudvalg- kampen Stenhuset BK Mborg i Iigaen damer. Kreditors identifikation af debitor Fakturanummer Debitors identifikation af betalingen Bestillingen er gennemført af banken den kl. 15:19 OpretteUaftendt den æ kl. 15:19 af bruger K R/Kirsten Larsen 1. håndsgodkendt den æ kl. 15:19 af bruger K R/Kirsten Larsen 2. håndsgodkendt den kl. 15:19 af bruger K R/Kirsten Larsen Bestillingsnummer: PC-løbenummer: 0 Leverancenummer:2192 Kvittering tilafsender Nej Poeterinpoplysni nger: Bogføringsdato Beløbsmodtager DBWF Beløb -500,00 Udskrevet af: Kirsten Larsen Udskrevet den: kl. 23:05 Irtips:llpofial4.erhverv.nrsbank.dVwpslmyportaUerhverv-nrsbank-dk/lrtlp/bll04_Siz

12 Spiller-Id Navn Klubnavn Snit Snit sidst rettet Licens gyldig fra Licens gyldig til Køn Licenstype GEUR Gerner Urenholdt BKM M MANØ Marie Nørregaard S.A.S K LAPO Lasse Poulsen Sydjysk Bowlingteam M MORA Morten Rasmussen Pletskud M MOCH Morten Christoffersen Aalb. Bowl. Team M CHEB Christian Ebsen Sydjysk Bowlingteam M BEST Bent Stengaard Sydjysk Bowlingteam M JABJ Jacob Bjerregaard Sydjysk Bowlingteam M MIJE Michael Grande Jensen Sydjysk Bowlingteam M KUGA Kurt Gaundorf Sydjysk Bowlingteam M SAWE Sascha Wedel Trekanten KIF K MATA Martin Fjord Tarbensen BK Vestenvinden M MIDA Mikkel Bøgehave Damgård BK Vestenvinden M MISK Michaela Taylor Skov Trekanten KIF K INLA Inger Margrethe Langkilde Sydjysk Bowlingteam K UWJE Uwe Jensen Sydjysk Bowlingteam M ROTO Rolf Voldbjerg Tornbjerg Sydjysk Bowlingteam M ALKE Allan Kehlet Sydjysk Bowlingteam M DOSI Dorthe Sidelmann BK Viborg K CADA Camilla Bøgehave Damgaard BK Vestenvinden K DAKL Daniel Klemmensen BK Skive M FRMI Frederik L. Mikkelsen BK Skive M STME Stine Meedom BK Viborg K KILU Kim Lundberg ST M THLA Thomas Larsen Trekanten KIF M ANJE Anders Nørgaard Jensen Aalb. Bowl. Team M JOAD Johnni Adsbøl Trekanten KIF M JEMA Jesper Majgaard Trekanten KIF M HEAN Henrik K.K. Andersen Trekanten KIF M HENI Helle Guldberg Nielsen Fight K PEHE Per Ejben Henriksen Trekanten KIF M RIQW Rikke Qwist Trekanten KIF K JOLO John Lovmand Beach Bowl Bombers M KIAN Kim Andersen ACH Løkken M PETR Per Schou Truesen BK Nordkraft M JOHA Josefine Lykke Hansen Trekanten KIF K

13 MAAL Matthias Als IF32 Bowling M STHA Stefan Helstrup Hansen Fight M ALJE Alexander Fries Jensen Team Aarhus M KIØS Kim Bo Østergaard BK OZ M LAOL Laurits Olling-Larsen Trekanten KIF M OSLA Oscar Sebastian Lund Larsen Center M FROL Freddy Henning Olsen Stenhuset M CAAN Carina Enevold Andersen Stenhuset K KAOL Karen Birgitte Olsen Stenhuset K MIAN Michael Andersen BK Sydvesten M CHNI Chris Nikolaisen BK Struer M KIHA Kim Hansen Center M EMWH Emma Whyatt Sundby K LAWH Laura Whyatt Sundby K DIBR Ditte S. Broed Sundby K KANI Karin Møller Nielsen RBK K JAAN Jan Andersen Trekanten KIF M TORA Tommy Jonas Rath Sundby M CHWR Charmaine Wrisberg Game On K Seniorer LOMO Louise Mortensen Lucky K MAHO Martin Horn Sundby M MAPE Majbrit Anina Petersen ST K ELRA Ellem Rask P.E.B K INLU Ingrid Duer Lund P.E.B K TOKU Tove Kurdahl Stenhuset K JØHE Jørgen Ager Henriksen Lucky M ANJE Anders Jensen LBC M MASØ Marianne Sørensen Beach Bowl Bombers K

14 Jesper Mikkelsen Til: undisclosed-recipients:; Spilleform & Karantæne information 28. maj bilag, 3 KB Kære unioner, dette udsendes i skrivende stund til alle klubber i Danmark. Repræsentantskabet vedtog den 25.maj 2013 nye regler for Danmarksturneringen. Et af elementerne er, at der for fremtiden spilles ude og hjemmekampe i alle kampe i Danmarksturneringen. Konsekvensen heraf er, at nogle spillere vil få meget langt til hjemmekampene og enkelte vil givet ønske at skifte klub, til en der er nærmere bopælen. Deadline for klubskifte uden 3 måneders karantæne er den 1. juni Da vi er blevet opmærksomme på, at den meget korte tidsfrist til et eventuelt klubskifte, kan få uhensigtsmæssig adfærd tages følgende beslutning, da Forbundsbestyrelsen ikke ønsker at stå i vejen for udviklingen i vores sport. Så grundet den sene vedtagelse af den nye Danmarksturnering gives der dispensation for karantæne i forbindelse med klubskifte til og med den 14. juni Propositionerne for bowlingligaen, 1.division og 2.division vil blive udsendt til klubberne pr. snarest, da argumentet om prisniveauet har skabt en del debat. Forbundsbestyrelsen har den klare målsætning, at som minimum holde prisniveauet, hvorfor en større analyse er i fuld gang. Forbundsbestyrelsen har haft kontakt med JBU og FBwU, begge unioner er enige i forbundsbestyrelsens oplæg. Ved samtale med KBU var der enighed om, at forlænge holdtilmeldingen, men KBU mener at det er en overskridelse af forbundets love, at give dispensation for karantæne i de 14 dage. KBU vil derfor ikke være med til denne dispensation, dette har ikke ændret forbundsbestyrelsens holdning. SBwU forsøges kontaktet igen i dag, men denne information kunne ikke vente længere. Med venlig hilsen/kind Regards, Danmarks Bowling Forbund Per Henriksen Formand Mob:

15 Lars Møller Jensen Til: Cc: Valg af olieprofil til turneringskamp i dameligaen - 7. september 2013 kl mellem Stenhuset og BK Viborg 23. aug Til formanden for BK Viborg: Bowlingklubben Stenhuset har valgt følgende olieprofil til ovennævnte turneringskamp: Venus med pumpetryk 40 Bowlingklubben Stenhuset ønsker samtidigt at orientere BK Viborg om vores holdning til overholdelse af Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte ( 22). Bowlingklubben Stenhuset er af den opfattelse. at Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte er gældende, uanset at Forbundsbestyrelsen i af 28. maj omtaler dispensation for karantæne. Det er vores opfattelse at Forbundsbestyrelsen ikke er berettiget til at tilsidesætte regler, som lovligt er vedtaget af repræsentantskabet, og endvidere er det vores opfattelse at der ikke er nogen gyldig årsag til at dispensere, idet en spiller frem til d. 6. juni kunne skifte klub, og selv med tre måneders karantæne være spilleberettiget efter reglerne, til den første turneringskamp. Vi har med et alment tilgængeligt udtræk fra Bowlingportalen konstateret, at to damespillere, som er medlemmer af BK Viborg, efter vores opfattelse ikke er spilleberettigede i den kamp, som skal afvikles i dameligaen lørdag d. 7. september mellem Stenhuset og BK Viborg i Løvvang. De to spillere er Stine Meedom og Dorthe Sidelmann. Vi vil derfor af sportslige hensyn allerede inden kampen gøre jer opmærksomme på, at hvis en eller begge de to spillere deltager i ovennævnte kamp, er det Stenhusets hensigt at nedlægge protest over deres deltagelse, uanset kampens resultat. Vi skal samtidigt for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at vores holdning har et principielt sigte, og i udgangspunktet ikke er rettet specifikt mod BK Viborg. Vi har gennemgået udtrækket fra Bowlingportalen i forhold til alle turneringskampe der afvikles i første kampweekend og som Stenhusets hold deltager i. Tilsvarende holdning gælder i forhold til disse kampe. Med venlig hilsen Lars Møller Jensen Formand Bowlingklubben Stenhuset

16 Per Henriksen 28. aug Til: 'Lars Møller Jensen' Cc: "'Jette Bergendorff'" "Lene Klitte" "'Rikke Qwist'" "Tom Hedegaard" "'Torben V. Andersen'" Diverse protester 1 bilag, 3 KB Kære Bowlingklubben Stenhuset v/ Lars Møller Jensen Forbundsbestyrelsen er gjort bekendt med jeres advarsler til klubber der har modtaget tidligere medlemmer fra BK Stenhuset. Vi har dog, mod forventning, ikke modtaget en officiel protest imod den beslutning forbundsbestyrelsen traf den 28. maj 2013 som konsekvens af repræsentantskabets beslutning den 25. maj. Det er muligt at BK Stenhuset føler/mener at forbundsbestyrelsens dispensation for klubskifte ikke er gyldig, men en protest mod dette bør rettes til rette instans, i stedet for en række protester mod navngivne spillere, tilmed også ungdomsspillere, der føler sig truet af jeres fremgangsmåde. Vi har ikke fantasi til at gætte hvad BK Stenhuset forventer at få ud af dette, men hvis det er at få ødelagt glæden ved bowling, så er I godt på vej. Vi har forståelse for, at BK Stenhuset er kede af at spillere forlader klubben, men at tillægge en dispensation givet af forbundsbestyrelsen som årsag, er det vores opfattelse at manglende selvindsigt måske bedre forklare situationen end de 14 dages dispensation vi af administrative grunde har besluttet at dispensere for. Forbundsbestyrelsen har undersøgt fortilfælde for sådanne protester, i 2004 afgav daværende Amatør & Ordensudvalget en kendelse, at spilleren havde modtaget licenskort fra forbundet, var spilleberettiget i henhold til forbundet, hvorfor spilleren og klubben retmæssigt må forvente at være i god tro. Det ville have været langt mere professionelt hvis BK Stenhuset ved forbundsbestyrelsens beslutning den 28. maj havde protesteret mod denne, i stedet for at jagte spillere der har forladt BK Stenhuset. Stilen og måden dette gøres på er meget langt fra Dansk Bowlings sande værdier. Jeg skal derfor anbefale BK Stenhuset, hvis I ønsker at protestere mod forbundsbestyrelsens beslutning, så indgiv protest mod dette, spillerne/medlemmerne agerer efter vores anvisninger, så venligst ret anklagerne mod dem I mener overtræder forbundets love. Grundet VM 2013 i USA, er jeg personligt ikke så meget tilstede i Danmark som jeg i skrivende stund gerne ville være. Jeg beder derfor Jette Bergendorff om at sikre, at ovennævnte bliver fremsendt til de klubber som vi ved I har kontaktet, hvis ikke vi kan være sikre på at alle modtaget vores holdning, så vælger vi at sætte dette på hjemmesiden, så klubber og spillere kan føle sig trygge ved at de blot har fulgt de retningslinjer som forbundsbestyrelsen har givet. Dette er en sag mellem BK Stenhuset og forbundsbestyrelsen, førstnævnte er velkommen til at forsøge indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis BK Stenhuset mener at forbundsbestyrelsen overtræder deres kompetence. Der er klart, at et mistillidsvotum mod forbundsbestyrelsen skal tages alvorligt, det er vi helt enige i, men i dette tilfælde går BK Stenhuset langt over stregen. Sidst, men absolut ikke mindst, så er vi stærkt chokeret over at Lars Møller Jensen har udnyttet en adgang til bowlingportalen, der var ham givet under et tillidsjob i forbundet. Et job som han trak sig fra kort før repræsentantskabet, at man på den måde bevidst udnytter en tillid som forbundsbestyrelsen har givet Lars Møller Jensen, ved at uretmæssigt tvinge adgang og informationer i forbundets interne IT-Systemer og benytter dette som grundlag for en protest, det er meget langt over vores grænser. Jeg har i dag bedt vores juridiske rådgiver undersøge om forbundsbestyrelsen bør forfølge et tillidsbrud af denne karakter, samt hvad dette vil have af konsekvenser. Med venlig hilsen/kind Regards, Danmarks Bowling Forbund Per Henriksen Formand Mob:

17 Lars Møller Jensen 30. aug Til: Per Henriksen Cc: "'Jette Bergendorff'" "Lene Klitte" "'Rikke Qwist'" "Tom Hedegaard" "'Torben V. Andersen'" Bcc: Per Høberg Kirsten Larsen Bastian Jensen Morten Jacobsen Re: Diverse protester Kære Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse ved formand Per Henriksen, Tak for den fremsendte . Og tak for de mange spekulationer om hvilke motiver Stenhuset har. Der er fremført en række postulater som vi gerne vil kommentere: 1) At der er spillere som har forladt Stenhuset har intet med sagen at gøre. Sagen er at efter vores opfattelse er Forbundsbestyrelsen ikke berettiget til at tilsidesætte regler, som lovligt er vedtaget af repræsentantskabet. Endvidere er det vores opfattelse at der ikke er nogen gyldig årsag til at dispensere, idet en spiller frem til d. 6. juni kunne skifte klub, og selv med tre måneders karantæne være spilleberettiget efter reglerne, til den første turneringskamp. 2) At vi skulle ønske at jagte spillere som har forladt Stenhuset, kan vi utvetydigt afvise. Der er en ud af fire spillere som er skiftet fra Stenhuset, et skifte som har være kendt i mange måneder, og hvor Stenhuset og Dorthe skilles i bedste forståelse. Vi kan oplyse at vi i Stenhuset faktisk er utroligt kede af at Dorthe kan blive en del af en protest. En protest som er rettet mod klubben, hvis den benytter en - efter vores opfattelse - ikke spilleberettiget spiller. 3) Vi er ikke enige i at klubben ubetinget kan opfattes som i god tro, når klubben forinden er blevet gjort bekendt med, at beslutningen om dispensation både savner lovgrundlag og rimelig begrundelse. 4) Overvejelser om at protestere over beslutningen til Forbundsbestyrelsen forekommer os noget virkelighedsfjern, set i lyset af at: "KBU mener at det er en overskridelse af forbundets love, at give dispensation for karantæne i de 14 dage. KBU vil derfor ikke være med til denne dispensation, dette har ikke ændret forbundsbestyrelsens holdning." - Hvis KBU's klare afstandtagen ikke giver Forbundsbestyrelsen anledning til at skifte holdning, har Stenhuset den ydmyge holdning, at så gør en protest fra os ikke nogen forskel. 5) Stenhuset har besluttet, at såfremt spillere, der har foretaget klubskifte i perioden 1/6-14/6 deltager i turneringskampe afviklet før tre måneders karantæne er udstået og hvor vi er modstander, betragter vi dem som ikke spilleberettigede og ønsker dette prøvet i det protestsystem vi som klub har til rådighed. At Stenhuset har den opfattelse, at forbundets demokratiske vedtagne love skal overholdes, er på ingen måde en ny opfattelse. Dette har vi altid ment, og det vil vi altid mene. 6) De meget alvorlige beskyldninger mod Stenhusets formand om at have misbrugt adgang til data i Bowlingportalen, er helt grundløse. De pågældende data er alment tilgængelige for enhver der har oprettet en brugerprofil på Bowlingportalen, hvilket alene kræver en adresse. At Forbundsbestyrelsen fremsætter æreskrænkende udokumenterede påstande, der beviseligt er usande er en meget alvorlig sag. Og at man tillige fremturer med hensigt om at forfølge noget juridisk som ikke er sandt, gør det blot endnu mere alvorligt. Stenhuset er af den opfattelse at vi har håndteret situationen på en ordentlig måde, og den fremsendte giver os ikke anledning til at ændre denne opfattelse. Med venlig hilsen Lars Møller Jensen Formand Bowlingklubben Stenhuset Den 28/08/2013 kl skrev Per Henriksen Kære Bowlingklubben Stenhuset v/ Lars Møller Jensen Forbundsbestyrelsen er gjort bekendt med jeres advarsler til klubber der har modtaget tidligere medlemmer fra BK Stenhuset. Vi har dog, mod forventning, ikke modtaget en officiel protest imod den beslutning forbundsbestyrelsen traf den 28. maj 2013 som konsekvens af repræsentantskabets beslutning den 25. maj. Det er muligt at BK Stenhuset føler/mener at forbundsbestyrelsens dispensation for klubskifte ikke er gyldig, men en protest mod dette bør rettes til rette instans, i stedet for en række protester mod navngivne spillere, tilmed også ungdomsspillere, der føler sig truet af jeres fremgangsmåde. Vi har ikke fantasi til at gætte hvad BK Stenhuset forventer at få ud af dette, men hvis det er at få ødelagt glæden ved bowling, så er I godt på vej.

18 Vi har forståelse for, at BK Stenhuset er kede af at spillere forlader klubben, men at tillægge en dispensation givet af forbundsbestyrelsen som årsag, er det vores opfattelse at manglende selvindsigt måske bedre forklare situationen end de 14 dages dispensation vi af administrative grunde har besluttet at dispensere for. Forbundsbestyrelsen har undersøgt fortilfælde for sådanne protester, i 2004 afgav daværende Amatør & Ordensudvalget en kendelse, at spilleren havde modtaget licenskort fra forbundet, var spilleberettiget i henhold til forbundet, hvorfor spilleren og klubben retmæssigt må forvente at være i god tro. Det ville have været langt mere professionelt hvis BK Stenhuset ved forbundsbestyrelsens beslutning den 28. maj havde protesteret mod denne, i stedet for at jagte spillere der har forladt BK Stenhuset. Stilen og måden dette gøres på er meget langt fra Dansk Bowlings sande værdier. Jeg skal derfor anbefale BK Stenhuset, hvis I ønsker at protestere mod forbundsbestyrelsens beslutning, så indgiv protest mod dette, spillerne/medlemmerne agerer efter vores anvisninger, så venligst ret anklagerne mod dem I mener overtræder forbundets love. Grundet VM 2013 i USA, er jeg personligt ikke så meget tilstede i Danmark som jeg i skrivende stund gerne ville være. Jeg beder derfor Jette Bergendorff om at sikre, at ovennævnte bliver fremsendt til de klubber som vi ved I har kontaktet, hvis ikke vi kan være sikre på at alle modtaget vores holdning, så vælger vi at sætte dette på hjemmesiden, så klubber og spillere kan føle sig trygge ved at de blot har fulgt de retningslinjer som forbundsbestyrelsen har givet. Dette er en sag mellem BK Stenhuset og forbundsbestyrelsen, førstnævnte er velkommen til at forsøge indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis BK Stenhuset mener at forbundsbestyrelsen overtræder deres kompetence. Der er klart, at et mistillidsvotum mod forbundsbestyrelsen skal tages alvorligt, det er vi helt enige i, men i dette tilfælde går BK Stenhuset langt over stregen. Sidst, men absolut ikke mindst, så er vi stærkt chokeret over at Lars Møller Jensen har udnyttet en adgang til bowlingportalen, der var ham givet under et tillidsjob i forbundet. Et job som han trak sig fra kort før repræsentantskabet, at man på den måde bevidst udnytter en tillid som forbundsbestyrelsen har givet Lars Møller Jensen, ved at uretmæssigt tvinge adgang og informationer i forbundets interne IT-Systemer og benytter dette som grundlag for en protest, det er meget langt over vores grænser. Jeg har i dag bedt vores juridiske rådgiver undersøge om forbundsbestyrelsen bør forfølge et tillidsbrud af denne karakter, samt hvad dette vil have af konsekvenser. Med venlig hilsen/kind Regards, Danmarks Bowling Forbund Per Henriksen Formand Mob: <image002.jpg>

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

www.jbwu.dk Nyt fra ungdommen Kontorets Telefontid mandag den 9.10.2000 Kurser IKK og UDD Elektronisk JBU-INFO Landspokalturneringen

www.jbwu.dk Nyt fra ungdommen Kontorets Telefontid mandag den 9.10.2000 Kurser IKK og UDD Elektronisk JBU-INFO Landspokalturneringen JBU INFO 17. ÅRGANG NUMMER 26 23. / 24. SEP. 2000 Kontorets Telefontid mandag den 9.10.2000 Der er ingen telefontid på kontoret p.g.a. møde i Unionsbestyrelsen. Information fra Resultatformidlingen På

Læs mere

www.jbwu.dk Ungdommen: Årets leder i DBwF Charlotte Moesgaard Fra Pletten i Vejle Regionerne: Region 1..side 5 Region 3..side 6 JBU ønsker tillykke!

www.jbwu.dk Ungdommen: Årets leder i DBwF Charlotte Moesgaard Fra Pletten i Vejle Regionerne: Region 1..side 5 Region 3..side 6 JBU ønsker tillykke! JBU INFO 24. ÅRGANG NUMMER 24 29./ 30. September 2007 Årets leder i DBwF Charlotte Moesgaard Fra Pletten i Vejle JBU ønsker tillykke! Ungdommen: Idrætskonference Diverse oplysninger læs mere herom på side

Læs mere

www.jbwu.dk ---------------- I anledning af JBU s 40 år s Jubilæum kan der købes Pins Ungdommen Besøg os på Internettet: Debat: Piger & Bowling

www.jbwu.dk ---------------- I anledning af JBU s 40 år s Jubilæum kan der købes Pins Ungdommen Besøg os på Internettet: Debat: Piger & Bowling JBU INFO 21. ÅRGANG NUMMER 4 24. / 25. Januar 2004 Debat: Piger & Bowling Mere herom på side 3 ---------------- I anledning af JBU s 40 år s Jubilæum kan der købes Pins Læs mere om det formidable tilbud

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW tetp- siori røndal - «il )9- II r' Bowlernes hal 9411 4.4r *ø.wr 1111101101, mt- et r TIMM*. L.11 T I* 10 EI a : jemr-.. mmmmmm "11 Y RI 41(27 AMAGER-08RO WOW TIP EN TRÆFFER DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Juleferie! Informationer. www.jbwu.dk. Licensbowling. Glædelig Jul. Godt Nytår. Turneringsplanen - ændringer. Ungdomsbowling. besøg os på internettet:

Juleferie! Informationer. www.jbwu.dk. Licensbowling. Glædelig Jul. Godt Nytår. Turneringsplanen - ændringer. Ungdomsbowling. besøg os på internettet: JBU INFO 19. ÅRGANG NUMMER 31 14. / 15. DEC. 2002 Indberetning af medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund Det er snart sidste frist for indberetning af medlemstal til DIF. Det er livsnødvendigt for os alle,

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

www.jbwu.dk Weekendens turneringsresultater Side 7 10 Jydsk Turnering 2. runde resultater Side 4 og 5 Ungdommen:

www.jbwu.dk Weekendens turneringsresultater Side 7 10 Jydsk Turnering 2. runde resultater Side 4 og 5 Ungdommen: JBU INFO 26. ÅRGANG NUMMER 1 10. /11. Januar 2009 Godt Nytår 2009 Så er Infoen på banen igen for en kort bemærkning, for i næste uge holder redaktionen ferie og udkommer således ikke før uge 5 Tiden er

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

www.jbwu.dk Old Boys/Girls I Hobro Læs mere på side 7-9 UNGDOMMEN: UDM for puslinge Ranking Finalen m.m. læs side 10-13

www.jbwu.dk Old Boys/Girls I Hobro Læs mere på side 7-9 UNGDOMMEN: UDM for puslinge Ranking Finalen m.m. læs side 10-13 JBU INFO 25. ÅRGANG NUMMER 13 5. /6. April 2008 Landspokalturneringens Fællesrunde for Herrer Resulterede i at BK Cimbrer og BK Skive går videre til Landsfinalen læs mere side 3 Regionerne: Region 4.side

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

www.jbwu.dk Stafetten er landet hos: JM Mix Rapport fra mesterskabet Læs side 4 Ungdommen:

www.jbwu.dk Stafetten er landet hos: JM Mix Rapport fra mesterskabet Læs side 4 Ungdommen: JBU INFO 25. ÅRGANG NUMMER 25 18. /19. oktober 2008 Stafetten er landet hos: HUSK! Sommertid slutter søndag kl. 03:00, det betyder at du skal sætte dit ur 1 time tilbage (inden du går i seng lørdag aften)

Læs mere

www.jbwu.dk JBU ønsker læserne et godt og lykkeligt Nytår 2007, med håb om et godt bowling-år

www.jbwu.dk JBU ønsker læserne et godt og lykkeligt Nytår 2007, med håb om et godt bowling-år JBU INFO 24. ÅRGANG NUMMER 1 6. /7. januar 2007 JBU ønsker læserne et godt og lykkeligt Nytår 2007, med håb om et godt bowling-år Nyt fra Unionsbestyrelsen Mandaternes fordeling.. side 3 Hæderstegn...side

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

www.jbwu.dk Dødsfald Redaktør søges! Information fra JBU JBU-INFO i denne uge besøg os på internettet: JBU-INFO stopper udgivelserne

www.jbwu.dk Dødsfald Redaktør søges! Information fra JBU JBU-INFO i denne uge besøg os på internettet: JBU-INFO stopper udgivelserne JBU INFO 19. ÅRGANG NUMMER 22 17. / 18. AUG. 2002 Information fra JBU JBU s formand, Kai Svendsen, informerer om underslæbet mod Jydsk Bowling Union på side 3 og 4. JBU-INFO stopper udgivelserne Jfr. brevet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

www.jbwu.dk Information fra Unionsbestyrelsen! Læs på side 3 ---------------------------------- De gæve jyder slog til Igen

www.jbwu.dk Information fra Unionsbestyrelsen! Læs på side 3 ---------------------------------- De gæve jyder slog til Igen JBU INFO 22. ÅRGANG NUMMER 20 27. /28. August 2005 Information fra Unionsbestyrelsen! Læs på side 3 ---------------------------------- De gæve jyder slog til Igen Michael Brændeskov Cimbrer & Trine Simonsen

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Stævnetilbud: www.jbwu.dk. Top 30 Side 23-24. --------- NYT fra Ungdommen

Stævnetilbud: www.jbwu.dk. Top 30 Side 23-24. --------- NYT fra Ungdommen JBU INFO 20. ÅRGANG NUMMER 28 4. / 5. Oktober 2003 Formanden om: Generel orientering ---- Ingen røg eller alkohol i pauserne ved afvikling af Jydsk Turnering ---- Holdningsundersøgelse på vej vedr. Bowlingsportens

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

JBU. www.jbwu.dk. besøg os på internettet: 20. ÅRGANG NUMMER 11 22. / 23. marts 2003. Rapport fra weekendens ordinære repræsentantskabsmøde i

JBU. www.jbwu.dk. besøg os på internettet: 20. ÅRGANG NUMMER 11 22. / 23. marts 2003. Rapport fra weekendens ordinære repræsentantskabsmøde i JBU INFO 20. ÅRGANG NUMMER 11 22. / 23. marts 2003 Pænt goddag vil jeg gerne sige, som nyvalgt redaktør af JBU - Info. Jeg håber jeg kan gøre jer lige så tilfredse med bladet, som I har været hidtil. Selvom

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Ribe-Esbjerg Herre Håndbold A/S vedrørende håndboldspiller Pelle Schilling

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Ribe-Esbjerg Herre Håndbold A/S vedrørende håndboldspiller Pelle Schilling Ribe-Esbjerg Herre Håndbold A/S Brøndby, den 9. april 2014 Journal nr. 1278-14-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Ribe-Esbjerg Herre Håndbold A/S vedrørende håndboldspiller Pelle Schilling

Læs mere

www.jbwu.dk Regionerne: Region 1..side 6 Region 2..side 7 Bowlinginstruktør 2. del læs mere herom på side 8 Resultater:

www.jbwu.dk Regionerne: Region 1..side 6 Region 2..side 7 Bowlinginstruktør 2. del læs mere herom på side 8 Resultater: JBU INFO 24. ÅRGANG NUMMER 23 22. /23. September 2007 Jydsk Bowling Union s bestyrelse er på plads konstitueret formand Aksel Jensen tidl. Regionsformand for Region 1 i Region 1 blev Niels Kristian Pedersen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA

REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA EYC Guld og Bronze Single EM Guld og Bronze Double VM Guld Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Brøndby, den 9. april

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Licens 2003. www.jbwu.dk. Ungdomsbowling. Kr. 10.000 til JBU. Region 4 Mesterskab. besøg os på internettet: Debat om Ungdomsbowlingen

Licens 2003. www.jbwu.dk. Ungdomsbowling. Kr. 10.000 til JBU. Region 4 Mesterskab. besøg os på internettet: Debat om Ungdomsbowlingen JBU INFO 20. ÅRGANG NUMMER 1 4. / 5. JAN. 2003 Kr. 10.000 til JBU JBU modtog umiddelbart efter nytår et brev indeholdende en check med ordlyden Check udstedt til dem kr. 10.000,00 på foranledning af Støtteforeningen

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet.

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til stævne for U 17 MAB søndag den 23 oktober 2011 i Sorring Hallen, Skolebakken 16, 8641 Sorring. Taberne på de forskellige baner, tæller

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011 1 KENDELSE Afsagt den 11. juli 2011 af Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg i sag nr. 19 i 2011 Randers FC påklager DBU`s Appeludvalgs afgørelse af 21. juni 2011. Poul Dahl Jensen, Annelise Vidø, Birte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

17. ÅRGANG NUMMER 29 14. / 15. OKT. 2000

17. ÅRGANG NUMMER 29 14. / 15. OKT. 2000 17. ÅRGANG NUMMER 29 14. / 15. OKT. 2000 Svend Nielsen, Fredericia er død efter længere tids sygdom. Svend Nielsen modtog i foråret JBU s Sølvnål for sin store og mangeårige indsats for bowlingsporten.

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

DM 2005 blev et Sjællandsk anliggende

DM 2005 blev et Sjællandsk anliggende JBU INFO 22. ÅRGANG NUMMER 15 23. /24. April 2005 DM 2005 blev et Sjællandsk anliggende Jyderne tog sølvet Lars Nielsen BK Skive og Mai Ginge Jensen BK Viborg mens Rikke Simonsen tog Bronzen JBU-gratulerer!

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere