Protesten er efterfølgende behandlet af Danmarks Bowling Forbunds disciplinærudvalg der i afgørelse af 23. september 2013 har afvist protesten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protesten er efterfølgende behandlet af Danmarks Bowling Forbunds disciplinærudvalg der i afgørelse af 23. september 2013 har afvist protesten."

Transkript

1 Til DBwF s kontor, att. Forbundsbestyrelsen Fremsendt som til: og i rekommanderet brev. Nørresundby d. 1. oktober 2013 Anke af disciplinærudvalgets afgørelse af protest vedrørende turneringskampen i dameligaen mellem Stenhuset og BK Viborg der blev afviklet lørdag d. 7. september 2013 i Løvvang Bowling Center Bowlingklubben Stenhuset har ved afviklingen af ovennævnte turneringskamp nedlagt protest ved at henvende sig til turneringsdommeren, som efterfølgende har påført scoretavlen PROTEST. I forlængelse heraf er fremsendt skriftlig protest til DBwF s kontor, dateret og afsendt d. 9. september 2013, indeholdende Bowlingklubben Stenhuset påstand og sagsfremstilling samt uddybende og dokumenterende bilagsmateriale. Materialet bestod af i alt 17 sider inklusive bilag. Protesten er efterfølgende behandlet af Danmarks Bowling Forbunds disciplinærudvalg der i afgørelse af 23. september 2013 har afvist protesten. Bowlingklubben Stenhuset er ikke enig i denne afgørelse, og anker derfor afgørelsen til behandling i Danmarks Bowling Forbunds Ordensudvalg. Nærværende materiale indeholder Bowlingklubben Stenhuset påstand og sagsfremstilling samt uddybende og dokumenterende bilagsmateriale. Endvidere har vi kommentarer til disciplinærudvalgets afgørelse. Materialet består af i alt 18 sider inklusive bilag. Depositum på 500,00 kr. jf. 30, stk. 10, er indsat på DBwF s bankkonto i Sydbank regnr kontonr (bilag vedlagt som dokumentation for bankoverførsel). Med venlig hilsen Lars Møller Jensen Formand Bowlingklubben Stenhuset

2 Påstand: BK Viborg har i turneringskampen mellem Stenhuset og BK Viborg, der blev afviklet lørdag d. 7. september 2013 i Løvvang Bowling Center, anvendt to spillere som ikke var spilleberettigede i den pågældende turneringskamp, jf. Danmarks Bowling Forbunds Regler for klubskifte 22, stk De pågældende spillere: Dorthe Sidelmann ( DOSI) og Stine Meedom ( STME) skal som følge heraf have de opnående resultater annulleret og nulstillet, og resultatet af turneringskampen skal ændres i overensstemmelse hermed. Sagsfremstilling: Bowlingklubben Stenhuset har med et alment tilgængeligt udtræk fra Bowlingportalen (vedlagt som bilag) konstateret at to spillere Dorthe Sidelmann ( DOSI) og Stine Meedom ( STME) efter Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte ( 22) ikke er spilleberettiget i turneringskampen mellem Stenhuset og BK Viborg, der blev afviklet lørdag d. 7. september 2013 i Løvvang Bowling Center. Bowlingklubben Stenhuset er af den opfattelse at Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte er gældende, uanset at Forbundsbestyrelsen i af 28. maj (vedlagt som bilag) omtaler dispensation for karantæne. Det er vores opfattelse at Forbundsbestyrelsen ikke er berettiget til at tilsidesætte regler, som lovligt er vedtaget af repræsentantskabet, og endvidere er det vores opfattelse at der ikke er nogen gyldig årsag til at dispensere. For at undgå at BK Viborg ikke var opmærksomme på Danmarks Bowling Forbunds bestyrelses ugyldige beslutning om dispensation, fremsendte Bowlingklubben Stenhuset derfor meddelelse herom til BK Viborgs formand, i af 23. august 2013 (vedlagt som bilag), i god tid inden kampen, så BK Viborg havde mulighed for at agere i forhold hertil, og for at undgå at BK Viborg i god tro kunne vælge at benytte de pågældende spillere i turneringskampen. Dermed måtte BK Viborg være eller burde være klar over konsekvenserne, såfremt klubben benyttede de pågældende spillere i kampen. Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse ved Formand Per Henriksen, har i til Stenhuset af 28. august 2013 (vedlagt som bilag) bl.a. meddelt at Forbundsbestyrelsen vil kontakte de klubber som Stenhuset har kontaktet og meddele dem at de kan: føle sig trygge ved at de blot har fulgt de retningslinier som Forbundsbestyrelsen har givet. Bowlingklubben Stenhuset har i et svar i af 30. august 2013 (vedlagt som bilag) meddelt Forbundsbestyrelsen, at Stenhuset ikke er enige i at klubben ubetinget kan opfattes som i god tro, når klubben forinden er blevet gjort bekendt med, at beslutningen om dispensation både savner lovgrundlag og rimelig begrundelse. Danmarks Bowling Forbunds love og regler er vedtaget af Danmarks Bowling Forbunds øverste myndighed Repræsentantskabet, og er klubbernes fælles lovgrundlag. Hvis Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse først kunne træffe en ugyldig beslutning, og efterfølgende gøre en klub ansvarsfri i forhold til de fælles vedtagne love og regler ville det indebære at Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse de facto kunne sættes love og regler ud af kraft. Dette vil efter Stenhuset opfattelse være et grundlæggende brud med de almindelige demokratiske principper, herunder magtens tredeling.

3 BK Viborg har efterfølgende valgt at anvende de pågældende spillere, og Bowlingklubben Stenhuset har derfor truffet beslutning om, at nedlægge protest. Protestens påstand fremgår ovenfor. Bilagsfortegnelse: a) Scoretavler (6 sider) b) Dokumentation for bankoverførsel (1 side) c) Udtræk fra Bowlingportalen med spillere og licensgyldighedsdatoer (2 sider) d) hvor Forbundsbestyrelsen omtaler dispensation (1 side) e) til BK Viborg (1 side) f) til Stenhuset fra Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse (1 side) g) med svar fra Stenhuset til Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse (2 sider) Bowlingklubben Stenhusets kommentarer til disciplinærudvalgets afgørelse: Bowlingklubben Stenhuset har ikke noget ønske om at indgå i en polemik om disciplinærudvalgets afgørelse, men der bliver i disciplinærudvalgets redegørelse om sagsbehandlingen viderebragt og fremsat en række bemærkninger og konstateringer som vi finder det nødvendigt at kommentere, så Ordensudvalget får et, efter vores opfattelse, mere nuanceret grundlag at afgøre sagen på. Vedrørende kendelsen fra december 2004 og påstanden om præcedens Stenhuset har den opfattelse at sagen der henvises til fra december 2004, vedrører en situation hvor der ikke var et sikkert lovgrundlag at afgøre sagen på, i modsætning til den aktuelle sag. Endvidere er sagerne helt forskellige med hensyn til det forløb der går forud, hvor vores modstander i god tid inden turneringskampen, af os var gjort opmærksom på, at de pågældende spillere efter vores vurdering ikke var spilleberettigede til kampen jf. 22, og at vi ville nedlægge protest såfremt de pågældende spillere blev benyttet. Vi skal i den forbindelse, for en god ordens skyld, gøre opmærksom på, at sagen ikke er rettet mod spillerne, men mod klubbens brug af spillerne, idet det er klubbens ansvar at spillere som benyttes til klubholdspil er spilleberettigede. Endvidere er der væsentlig forskel på det licenskort der blev udstedt i 2004, der på kortet indeholdt bl.a. en gyldighedsdato, i modsætning til i dag, hvor spillerkortet ikke længere har påtrykt den information. Hverken klub eller spiller kan således, som i sagen fra 2004, hævde sig i god tro, med hensyn hertil. Endeligt er spillerkortets udstedelse i sig selv ikke en gyldig spilletilladelse til klubholdspil, idet der må skelnes mellem den individuelle spilletilladelse som primært reguleres af 6, stk. 3 og 22, stk. 2.4, og spilletilladelse til klubholdspil som primært reguleres af 22, stk Heraf følger at en spiller kan være i besiddelse af et gyldigt spillerkort uden at være spilleberettiget til klubholdspil.

4 Disciplinærudvalgets henvisning til 6 Disciplinærudvalget henviser til 6. Bowlingklubben Stenhuset må gøre opmærksom på sagen alene vedrører spilleberettigelse til klubholdspil jf. 22, stk. 2.1, og at det i 6, stk. 3 tydeligt fremgår at 22, reglerne for klubskifte skal respekteres. Disciplinærudvalgets konstateringer vedrørende Forbundsbestyrelsens dispensation Disciplinærudvalget har valgt ikke at tage stilling til om Forbundsbestyrelsens dispensation er givet på gyldigt grundlag. Disciplinærudvalget konstaterer alligevel en række forhold vedrørende Forbundsbestyrelsens beslutning, som vi finder ikke er fyldestgørende. Det som er sagens kerne er spørgsmålet om spilleberettigelse til klubholdspil. For at være spilleberettiget til sæsonens tidligst mulige første kampdag, som i 2013 er 7. september, skulle klubskifte være gennemført senest 7. juni idet spilleren så når at afvikle tre måneders karantæne forinden. Referencen til deadline for klubskifte d. 1. juni, som jf. 22, stk. 2.3 faktisk er 31. maj, er således uden praktisk betydning. Det indebærer at en spiller, som ønskede at skifte klub efter repræsentantskabsmødets beslutninger, havde 13 dage til at gennemføre klubskiftet, regnet fra dagen efter repræsentantskabsmødet. Når det konstateres at der var mindre end en uge til rådighed, er det således ikke korrekt. Det er på den baggrund at Bowlingklubben Stenhuset har den opfattelse at Forbundsbestyrelsen udover ikke at være berettiget til at tilsidesætte gældende regler, ikke har nogen gyldig grund til at dispensere. Det følger heraf, at beslutningen om dispensation er ugyldig og ingen retsvirkning kan have. Disciplinærudvalget undrer sig over at Bowlingklubben Stenhuset ikke reagerer da fra Forbundsbestyrelsen om dispensation modtages i slutning af maj måned. Vi er allerede blevet spurgt om dette af Forbundsbestyrelsen i af 28. august, og har også svaret på dette i af 30. august, og svaret fremgår af de bilag som er fremsendt til disciplinærudvalget: Overvejelser om at protestere over beslutningen til Forbundsbestyrelsen forekommer os noget virkelighedsfjern, set i lyset af at: "KBU mener at det er en overskridelse af forbundets love, at give dispensation for karantæne i de 14 dage. KBU vil derfor ikke være med til denne dispensation, dette har ikke ændret forbundsbestyrelsens holdning." - Hvis KBU's klare afstandtagen ikke giver Forbundsbestyrelsen anledning til at skifte holdning, har Stenhuset den ydmyge holdning, at så gør en protest fra os ikke nogen forskel. Citatet der indgår i ovenstående er gengivet fra Forbundsbestyrelsens af 28. maj. Det samlede svar fremgår af Stenhusets svar af 30. august.

5

6

7

8

9

10

11 Side I af I & nrønnesuungv EåHK Kunde: Bowlingklubben Stenhuset Kundenr: Detalier - overføneel Overførselfra konto Beløbsmodtager Overførsel til konto Borlingklubben Stenhuset , Erhvervskonto DB\A'F 7990'.t SYDBANK Tekst på eget kontoudskdft DBWF Beløb 500,00 DKK Overførselsdato Tekst til modtager Depositum anke Betalings pe Kontooverførcel På vegne af lndbetaler Bodingklubben Stenhuset C/O Kirsten Larsen Vodskov Kirkevej Vodskov Meddelelse på kontoudskrift Vedr. Stenhusetrs anke til DBwFs ordensudvalg- kampen Stenhuset BK Mborg i Iigaen damer. Kreditors identifikation af debitor Fakturanummer Debitors identifikation af betalingen Bestillingen er gennemført af banken den kl. 15:19 OpretteUaftendt den æ kl. 15:19 af bruger K R/Kirsten Larsen 1. håndsgodkendt den æ kl. 15:19 af bruger K R/Kirsten Larsen 2. håndsgodkendt den kl. 15:19 af bruger K R/Kirsten Larsen Bestillingsnummer: PC-løbenummer: 0 Leverancenummer:2192 Kvittering tilafsender Nej Poeterinpoplysni nger: Bogføringsdato Beløbsmodtager DBWF Beløb -500,00 Udskrevet af: Kirsten Larsen Udskrevet den: kl. 23:05 Irtips:llpofial4.erhverv.nrsbank.dVwpslmyportaUerhverv-nrsbank-dk/lrtlp/bll04_Siz

12 Spiller-Id Navn Klubnavn Snit Snit sidst rettet Licens gyldig fra Licens gyldig til Køn Licenstype GEUR Gerner Urenholdt BKM M MANØ Marie Nørregaard S.A.S K LAPO Lasse Poulsen Sydjysk Bowlingteam M MORA Morten Rasmussen Pletskud M MOCH Morten Christoffersen Aalb. Bowl. Team M CHEB Christian Ebsen Sydjysk Bowlingteam M BEST Bent Stengaard Sydjysk Bowlingteam M JABJ Jacob Bjerregaard Sydjysk Bowlingteam M MIJE Michael Grande Jensen Sydjysk Bowlingteam M KUGA Kurt Gaundorf Sydjysk Bowlingteam M SAWE Sascha Wedel Trekanten KIF K MATA Martin Fjord Tarbensen BK Vestenvinden M MIDA Mikkel Bøgehave Damgård BK Vestenvinden M MISK Michaela Taylor Skov Trekanten KIF K INLA Inger Margrethe Langkilde Sydjysk Bowlingteam K UWJE Uwe Jensen Sydjysk Bowlingteam M ROTO Rolf Voldbjerg Tornbjerg Sydjysk Bowlingteam M ALKE Allan Kehlet Sydjysk Bowlingteam M DOSI Dorthe Sidelmann BK Viborg K CADA Camilla Bøgehave Damgaard BK Vestenvinden K DAKL Daniel Klemmensen BK Skive M FRMI Frederik L. Mikkelsen BK Skive M STME Stine Meedom BK Viborg K KILU Kim Lundberg ST M THLA Thomas Larsen Trekanten KIF M ANJE Anders Nørgaard Jensen Aalb. Bowl. Team M JOAD Johnni Adsbøl Trekanten KIF M JEMA Jesper Majgaard Trekanten KIF M HEAN Henrik K.K. Andersen Trekanten KIF M HENI Helle Guldberg Nielsen Fight K PEHE Per Ejben Henriksen Trekanten KIF M RIQW Rikke Qwist Trekanten KIF K JOLO John Lovmand Beach Bowl Bombers M KIAN Kim Andersen ACH Løkken M PETR Per Schou Truesen BK Nordkraft M JOHA Josefine Lykke Hansen Trekanten KIF K

13 MAAL Matthias Als IF32 Bowling M STHA Stefan Helstrup Hansen Fight M ALJE Alexander Fries Jensen Team Aarhus M KIØS Kim Bo Østergaard BK OZ M LAOL Laurits Olling-Larsen Trekanten KIF M OSLA Oscar Sebastian Lund Larsen Center M FROL Freddy Henning Olsen Stenhuset M CAAN Carina Enevold Andersen Stenhuset K KAOL Karen Birgitte Olsen Stenhuset K MIAN Michael Andersen BK Sydvesten M CHNI Chris Nikolaisen BK Struer M KIHA Kim Hansen Center M EMWH Emma Whyatt Sundby K LAWH Laura Whyatt Sundby K DIBR Ditte S. Broed Sundby K KANI Karin Møller Nielsen RBK K JAAN Jan Andersen Trekanten KIF M TORA Tommy Jonas Rath Sundby M CHWR Charmaine Wrisberg Game On K Seniorer LOMO Louise Mortensen Lucky K MAHO Martin Horn Sundby M MAPE Majbrit Anina Petersen ST K ELRA Ellem Rask P.E.B K INLU Ingrid Duer Lund P.E.B K TOKU Tove Kurdahl Stenhuset K JØHE Jørgen Ager Henriksen Lucky M ANJE Anders Jensen LBC M MASØ Marianne Sørensen Beach Bowl Bombers K

14 Jesper Mikkelsen Til: undisclosed-recipients:; Spilleform & Karantæne information 28. maj bilag, 3 KB Kære unioner, dette udsendes i skrivende stund til alle klubber i Danmark. Repræsentantskabet vedtog den 25.maj 2013 nye regler for Danmarksturneringen. Et af elementerne er, at der for fremtiden spilles ude og hjemmekampe i alle kampe i Danmarksturneringen. Konsekvensen heraf er, at nogle spillere vil få meget langt til hjemmekampene og enkelte vil givet ønske at skifte klub, til en der er nærmere bopælen. Deadline for klubskifte uden 3 måneders karantæne er den 1. juni Da vi er blevet opmærksomme på, at den meget korte tidsfrist til et eventuelt klubskifte, kan få uhensigtsmæssig adfærd tages følgende beslutning, da Forbundsbestyrelsen ikke ønsker at stå i vejen for udviklingen i vores sport. Så grundet den sene vedtagelse af den nye Danmarksturnering gives der dispensation for karantæne i forbindelse med klubskifte til og med den 14. juni Propositionerne for bowlingligaen, 1.division og 2.division vil blive udsendt til klubberne pr. snarest, da argumentet om prisniveauet har skabt en del debat. Forbundsbestyrelsen har den klare målsætning, at som minimum holde prisniveauet, hvorfor en større analyse er i fuld gang. Forbundsbestyrelsen har haft kontakt med JBU og FBwU, begge unioner er enige i forbundsbestyrelsens oplæg. Ved samtale med KBU var der enighed om, at forlænge holdtilmeldingen, men KBU mener at det er en overskridelse af forbundets love, at give dispensation for karantæne i de 14 dage. KBU vil derfor ikke være med til denne dispensation, dette har ikke ændret forbundsbestyrelsens holdning. SBwU forsøges kontaktet igen i dag, men denne information kunne ikke vente længere. Med venlig hilsen/kind Regards, Danmarks Bowling Forbund Per Henriksen Formand Mob:

15 Lars Møller Jensen Til: Cc: Valg af olieprofil til turneringskamp i dameligaen - 7. september 2013 kl mellem Stenhuset og BK Viborg 23. aug Til formanden for BK Viborg: Bowlingklubben Stenhuset har valgt følgende olieprofil til ovennævnte turneringskamp: Venus med pumpetryk 40 Bowlingklubben Stenhuset ønsker samtidigt at orientere BK Viborg om vores holdning til overholdelse af Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte ( 22). Bowlingklubben Stenhuset er af den opfattelse. at Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte er gældende, uanset at Forbundsbestyrelsen i af 28. maj omtaler dispensation for karantæne. Det er vores opfattelse at Forbundsbestyrelsen ikke er berettiget til at tilsidesætte regler, som lovligt er vedtaget af repræsentantskabet, og endvidere er det vores opfattelse at der ikke er nogen gyldig årsag til at dispensere, idet en spiller frem til d. 6. juni kunne skifte klub, og selv med tre måneders karantæne være spilleberettiget efter reglerne, til den første turneringskamp. Vi har med et alment tilgængeligt udtræk fra Bowlingportalen konstateret, at to damespillere, som er medlemmer af BK Viborg, efter vores opfattelse ikke er spilleberettigede i den kamp, som skal afvikles i dameligaen lørdag d. 7. september mellem Stenhuset og BK Viborg i Løvvang. De to spillere er Stine Meedom og Dorthe Sidelmann. Vi vil derfor af sportslige hensyn allerede inden kampen gøre jer opmærksomme på, at hvis en eller begge de to spillere deltager i ovennævnte kamp, er det Stenhusets hensigt at nedlægge protest over deres deltagelse, uanset kampens resultat. Vi skal samtidigt for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at vores holdning har et principielt sigte, og i udgangspunktet ikke er rettet specifikt mod BK Viborg. Vi har gennemgået udtrækket fra Bowlingportalen i forhold til alle turneringskampe der afvikles i første kampweekend og som Stenhusets hold deltager i. Tilsvarende holdning gælder i forhold til disse kampe. Med venlig hilsen Lars Møller Jensen Formand Bowlingklubben Stenhuset

16 Per Henriksen 28. aug Til: 'Lars Møller Jensen' Cc: "'Jette Bergendorff'" "Lene Klitte" "'Rikke Qwist'" "Tom Hedegaard" "'Torben V. Andersen'" Diverse protester 1 bilag, 3 KB Kære Bowlingklubben Stenhuset v/ Lars Møller Jensen Forbundsbestyrelsen er gjort bekendt med jeres advarsler til klubber der har modtaget tidligere medlemmer fra BK Stenhuset. Vi har dog, mod forventning, ikke modtaget en officiel protest imod den beslutning forbundsbestyrelsen traf den 28. maj 2013 som konsekvens af repræsentantskabets beslutning den 25. maj. Det er muligt at BK Stenhuset føler/mener at forbundsbestyrelsens dispensation for klubskifte ikke er gyldig, men en protest mod dette bør rettes til rette instans, i stedet for en række protester mod navngivne spillere, tilmed også ungdomsspillere, der føler sig truet af jeres fremgangsmåde. Vi har ikke fantasi til at gætte hvad BK Stenhuset forventer at få ud af dette, men hvis det er at få ødelagt glæden ved bowling, så er I godt på vej. Vi har forståelse for, at BK Stenhuset er kede af at spillere forlader klubben, men at tillægge en dispensation givet af forbundsbestyrelsen som årsag, er det vores opfattelse at manglende selvindsigt måske bedre forklare situationen end de 14 dages dispensation vi af administrative grunde har besluttet at dispensere for. Forbundsbestyrelsen har undersøgt fortilfælde for sådanne protester, i 2004 afgav daværende Amatør & Ordensudvalget en kendelse, at spilleren havde modtaget licenskort fra forbundet, var spilleberettiget i henhold til forbundet, hvorfor spilleren og klubben retmæssigt må forvente at være i god tro. Det ville have været langt mere professionelt hvis BK Stenhuset ved forbundsbestyrelsens beslutning den 28. maj havde protesteret mod denne, i stedet for at jagte spillere der har forladt BK Stenhuset. Stilen og måden dette gøres på er meget langt fra Dansk Bowlings sande værdier. Jeg skal derfor anbefale BK Stenhuset, hvis I ønsker at protestere mod forbundsbestyrelsens beslutning, så indgiv protest mod dette, spillerne/medlemmerne agerer efter vores anvisninger, så venligst ret anklagerne mod dem I mener overtræder forbundets love. Grundet VM 2013 i USA, er jeg personligt ikke så meget tilstede i Danmark som jeg i skrivende stund gerne ville være. Jeg beder derfor Jette Bergendorff om at sikre, at ovennævnte bliver fremsendt til de klubber som vi ved I har kontaktet, hvis ikke vi kan være sikre på at alle modtaget vores holdning, så vælger vi at sætte dette på hjemmesiden, så klubber og spillere kan føle sig trygge ved at de blot har fulgt de retningslinjer som forbundsbestyrelsen har givet. Dette er en sag mellem BK Stenhuset og forbundsbestyrelsen, førstnævnte er velkommen til at forsøge indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis BK Stenhuset mener at forbundsbestyrelsen overtræder deres kompetence. Der er klart, at et mistillidsvotum mod forbundsbestyrelsen skal tages alvorligt, det er vi helt enige i, men i dette tilfælde går BK Stenhuset langt over stregen. Sidst, men absolut ikke mindst, så er vi stærkt chokeret over at Lars Møller Jensen har udnyttet en adgang til bowlingportalen, der var ham givet under et tillidsjob i forbundet. Et job som han trak sig fra kort før repræsentantskabet, at man på den måde bevidst udnytter en tillid som forbundsbestyrelsen har givet Lars Møller Jensen, ved at uretmæssigt tvinge adgang og informationer i forbundets interne IT-Systemer og benytter dette som grundlag for en protest, det er meget langt over vores grænser. Jeg har i dag bedt vores juridiske rådgiver undersøge om forbundsbestyrelsen bør forfølge et tillidsbrud af denne karakter, samt hvad dette vil have af konsekvenser. Med venlig hilsen/kind Regards, Danmarks Bowling Forbund Per Henriksen Formand Mob:

17 Lars Møller Jensen 30. aug Til: Per Henriksen Cc: "'Jette Bergendorff'" "Lene Klitte" "'Rikke Qwist'" "Tom Hedegaard" "'Torben V. Andersen'" Bcc: Per Høberg Kirsten Larsen Bastian Jensen Morten Jacobsen Re: Diverse protester Kære Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse ved formand Per Henriksen, Tak for den fremsendte . Og tak for de mange spekulationer om hvilke motiver Stenhuset har. Der er fremført en række postulater som vi gerne vil kommentere: 1) At der er spillere som har forladt Stenhuset har intet med sagen at gøre. Sagen er at efter vores opfattelse er Forbundsbestyrelsen ikke berettiget til at tilsidesætte regler, som lovligt er vedtaget af repræsentantskabet. Endvidere er det vores opfattelse at der ikke er nogen gyldig årsag til at dispensere, idet en spiller frem til d. 6. juni kunne skifte klub, og selv med tre måneders karantæne være spilleberettiget efter reglerne, til den første turneringskamp. 2) At vi skulle ønske at jagte spillere som har forladt Stenhuset, kan vi utvetydigt afvise. Der er en ud af fire spillere som er skiftet fra Stenhuset, et skifte som har være kendt i mange måneder, og hvor Stenhuset og Dorthe skilles i bedste forståelse. Vi kan oplyse at vi i Stenhuset faktisk er utroligt kede af at Dorthe kan blive en del af en protest. En protest som er rettet mod klubben, hvis den benytter en - efter vores opfattelse - ikke spilleberettiget spiller. 3) Vi er ikke enige i at klubben ubetinget kan opfattes som i god tro, når klubben forinden er blevet gjort bekendt med, at beslutningen om dispensation både savner lovgrundlag og rimelig begrundelse. 4) Overvejelser om at protestere over beslutningen til Forbundsbestyrelsen forekommer os noget virkelighedsfjern, set i lyset af at: "KBU mener at det er en overskridelse af forbundets love, at give dispensation for karantæne i de 14 dage. KBU vil derfor ikke være med til denne dispensation, dette har ikke ændret forbundsbestyrelsens holdning." - Hvis KBU's klare afstandtagen ikke giver Forbundsbestyrelsen anledning til at skifte holdning, har Stenhuset den ydmyge holdning, at så gør en protest fra os ikke nogen forskel. 5) Stenhuset har besluttet, at såfremt spillere, der har foretaget klubskifte i perioden 1/6-14/6 deltager i turneringskampe afviklet før tre måneders karantæne er udstået og hvor vi er modstander, betragter vi dem som ikke spilleberettigede og ønsker dette prøvet i det protestsystem vi som klub har til rådighed. At Stenhuset har den opfattelse, at forbundets demokratiske vedtagne love skal overholdes, er på ingen måde en ny opfattelse. Dette har vi altid ment, og det vil vi altid mene. 6) De meget alvorlige beskyldninger mod Stenhusets formand om at have misbrugt adgang til data i Bowlingportalen, er helt grundløse. De pågældende data er alment tilgængelige for enhver der har oprettet en brugerprofil på Bowlingportalen, hvilket alene kræver en adresse. At Forbundsbestyrelsen fremsætter æreskrænkende udokumenterede påstande, der beviseligt er usande er en meget alvorlig sag. Og at man tillige fremturer med hensigt om at forfølge noget juridisk som ikke er sandt, gør det blot endnu mere alvorligt. Stenhuset er af den opfattelse at vi har håndteret situationen på en ordentlig måde, og den fremsendte giver os ikke anledning til at ændre denne opfattelse. Med venlig hilsen Lars Møller Jensen Formand Bowlingklubben Stenhuset Den 28/08/2013 kl skrev Per Henriksen Kære Bowlingklubben Stenhuset v/ Lars Møller Jensen Forbundsbestyrelsen er gjort bekendt med jeres advarsler til klubber der har modtaget tidligere medlemmer fra BK Stenhuset. Vi har dog, mod forventning, ikke modtaget en officiel protest imod den beslutning forbundsbestyrelsen traf den 28. maj 2013 som konsekvens af repræsentantskabets beslutning den 25. maj. Det er muligt at BK Stenhuset føler/mener at forbundsbestyrelsens dispensation for klubskifte ikke er gyldig, men en protest mod dette bør rettes til rette instans, i stedet for en række protester mod navngivne spillere, tilmed også ungdomsspillere, der føler sig truet af jeres fremgangsmåde. Vi har ikke fantasi til at gætte hvad BK Stenhuset forventer at få ud af dette, men hvis det er at få ødelagt glæden ved bowling, så er I godt på vej.

18 Vi har forståelse for, at BK Stenhuset er kede af at spillere forlader klubben, men at tillægge en dispensation givet af forbundsbestyrelsen som årsag, er det vores opfattelse at manglende selvindsigt måske bedre forklare situationen end de 14 dages dispensation vi af administrative grunde har besluttet at dispensere for. Forbundsbestyrelsen har undersøgt fortilfælde for sådanne protester, i 2004 afgav daværende Amatør & Ordensudvalget en kendelse, at spilleren havde modtaget licenskort fra forbundet, var spilleberettiget i henhold til forbundet, hvorfor spilleren og klubben retmæssigt må forvente at være i god tro. Det ville have været langt mere professionelt hvis BK Stenhuset ved forbundsbestyrelsens beslutning den 28. maj havde protesteret mod denne, i stedet for at jagte spillere der har forladt BK Stenhuset. Stilen og måden dette gøres på er meget langt fra Dansk Bowlings sande værdier. Jeg skal derfor anbefale BK Stenhuset, hvis I ønsker at protestere mod forbundsbestyrelsens beslutning, så indgiv protest mod dette, spillerne/medlemmerne agerer efter vores anvisninger, så venligst ret anklagerne mod dem I mener overtræder forbundets love. Grundet VM 2013 i USA, er jeg personligt ikke så meget tilstede i Danmark som jeg i skrivende stund gerne ville være. Jeg beder derfor Jette Bergendorff om at sikre, at ovennævnte bliver fremsendt til de klubber som vi ved I har kontaktet, hvis ikke vi kan være sikre på at alle modtaget vores holdning, så vælger vi at sætte dette på hjemmesiden, så klubber og spillere kan føle sig trygge ved at de blot har fulgt de retningslinjer som forbundsbestyrelsen har givet. Dette er en sag mellem BK Stenhuset og forbundsbestyrelsen, førstnævnte er velkommen til at forsøge indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis BK Stenhuset mener at forbundsbestyrelsen overtræder deres kompetence. Der er klart, at et mistillidsvotum mod forbundsbestyrelsen skal tages alvorligt, det er vi helt enige i, men i dette tilfælde går BK Stenhuset langt over stregen. Sidst, men absolut ikke mindst, så er vi stærkt chokeret over at Lars Møller Jensen har udnyttet en adgang til bowlingportalen, der var ham givet under et tillidsjob i forbundet. Et job som han trak sig fra kort før repræsentantskabet, at man på den måde bevidst udnytter en tillid som forbundsbestyrelsen har givet Lars Møller Jensen, ved at uretmæssigt tvinge adgang og informationer i forbundets interne IT-Systemer og benytter dette som grundlag for en protest, det er meget langt over vores grænser. Jeg har i dag bedt vores juridiske rådgiver undersøge om forbundsbestyrelsen bør forfølge et tillidsbrud af denne karakter, samt hvad dette vil have af konsekvenser. Med venlig hilsen/kind Regards, Danmarks Bowling Forbund Per Henriksen Formand Mob: <image002.jpg>

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 27. januar 2015 i sag nr. 16/2014 [A Bowlingklub] mod [B Bowlingklub] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

Stilling senior Nr.: Navn Klub hcp serie 1 serie 2 serie 3 I alt 1 Kenneth Nielsen BK Ribe Rasmus Algreen-Ussing BK Viking 6 223

Stilling senior Nr.: Navn Klub hcp serie 1 serie 2 serie 3 I alt 1 Kenneth Nielsen BK Ribe Rasmus Algreen-Ussing BK Viking 6 223 Stilling senior Nr.: Navn Klub hcp serie 1 serie 2 serie 3 I alt 1 Kenneth Nielsen BK Ribe 84 216 212 221 733 2 Rasmus Algreen-Ussing BK Viking 6 223 267 235 731 3 Jørgen Hansen Smut 63 209 188 255 715

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

BK-Sydvesten`s Pinsestævne og 16. maj 2016

BK-Sydvesten`s Pinsestævne og 16. maj 2016 1 328 Britt Brøndsted Game On 5 278 300 300 893 28 7 0 kr 5.000,00 Kontant 2 204 Thomas Larsen Trekanten KIF 0 290 290 300 880 28 6 2 kr 2.500,00 Kontant 3 246 Ole Johannesen Rbk 90 0 278 300 288 866 24

Læs mere

Resultatliste Slut - Påskestævne Randers 2018

Resultatliste Slut - Påskestævne Randers 2018 Resultatliste Slut - Påskestævne Randers 2018 Lodtrækning : Vinder af bowlingkugle sponsoreret af Master Bowl Proshop 1 Mitzi Poulsen BK Outsiders Master Bowl Lodtrækning : Vinder af kontant-præmie 500,-

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Storm Randers Masters 2016

Storm Randers Masters 2016 Resultatliste - SLUT Storm Randers Masters 2016 Total liste Master Bowl Navn Klub 1 2 3 4 Hdcp I alt 1 Minoru Saito BK Viby 203 142 198 208 200 951 2 Mik Stampe Trekanten KIF 248 210 227 248 0 933 3 Carsten

Læs mere

Resultatliste: :13:11

Resultatliste: :13:11 1 Dan Østergaard-Poulsen, BK Skive 10.000 kr. 297 264 298 29 15 874 2 Lars Nielsen, Enghaven 5.000 kr. 277 298 277 23 0 852 3 Thomas Larsen, BK Skive 2.500 kr. 286 265 300 26 0 851 4 Kent Wigman, Brasilia

Læs mere

Resultatliste d.20/4 kl RBK 90 s Påskestævne 2014

Resultatliste d.20/4 kl RBK 90 s Påskestævne 2014 Resultatliste d.20/4 kl. 18 - RBK 90 s Påskestævne 2014 Master Bowl Vinder af kontant-præmie 1000,-: 1 2 LNavn Klub 1 2 3 Hdcp I alt X 1 1Peter Thomassen RBK 90 236 224 256 90 806 20 6000,- Kontant 2 1Charlotte

Læs mere

:23. Hovedstævnet

:23. Hovedstævnet Nummer Navn klub Hcp 1 serie 2 serie 3 serie Samlet nedrykket Strikes 1 Jan Andersen Brasilia 34 239 255 289 817 300 27 2 Daniel Wigmann Brasilia 60 258 201 279 798 300 24 3 Christian Andersen Brasilia

Læs mere

30. december 2012 BK Enghavens julestævne resultatliste Nr. Navn & klub S1 S2 S3 HDC Total X'er Gevinst 1 Pernille Rasmussen, Stars and

30. december 2012 BK Enghavens julestævne resultatliste Nr. Navn & klub S1 S2 S3 HDC Total X'er Gevinst 1 Pernille Rasmussen, Stars and 1 Pernille Rasmussen, Stars and Strikes 300 300 276 15 891 26 6.000,- kontant 2 Thomas Larsen, BK Skive 300 300 285 0 885 26 3.500,- kontant 3 Torben Jørgensen, BK Outsiders 290 300 280 15 885 18 2.000,-

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2015 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Storm Randers Masters 2016

Storm Randers Masters 2016 Resultatliste - SLUT Storm Randers Masters 2016 1 2 3 4 5 Double Master Bowl Navn Klub 1 2 3 4 Hdcp I alt Hold Total Mik Stampe Trekanten KIF 248 210 227 248 0 933 Jimmy Dan Mortensen LBC 222 224 236 194

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RANDERS DOUBLES - Master Bowl

RANDERS DOUBLES - Master Bowl Resultatliste - RBK 9 s Påskestævne 216 RANDERS DOUBLES - Master Bowl Vinder af kontant-præmie 1,-: 28/3 28/3 24/3 25/3 27/3 1 2 3 4 5 Anders K. Sørensen, FBK Hammel og Egon L. Pedersen, FBK Hammel Kurt

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

1 3Landbobank Open 2016

1 3Landbobank Open 2016 1 3Landbobank Open 2016 Startliste Navn Klub Kate Seriescore Saml Snit Handi Spare Strike Total K 0 3n Tid Bane 1. 2. 3. 1 Karsten Eriksen BK Viking 145 222 176 543 189,0 15 10 15 558 Herre 1 Carsten Wamming

Læs mere

Der kan ikke bookes en bestemt startbane

Der kan ikke bookes en bestemt startbane Viborg Kredsen s julestævne 2012 Der kan ikke bookes en bestemt startbane side 1/14 Opdateret : 08-12-2012 11:46 Julestævne 2012 1 Bane Navn Klub Medlems nr. Lørdag 22.12.12 kl.13:00 Birthe B. Sørensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Startliste START 1 - Fredag kl. 09:00 Ole Henriksen Hans Svane Herre Par 01 Inge Sambleben GBK Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Torben Berthelsen START 2 - Fredag kl. 11:30 Bjarne Elsborg Erik N. Svensson

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

JM-SINGLE/DOUBLE 2015

JM-SINGLE/DOUBLE 2015 8 9 10 11 1 1 1 1 1 1 18 19 0 1 8 9 0 1 Række: Damer 1 (>10) Sascha Wedel, Trekanten KIF 18 9 0 9 9 1.9 Pia Burkal, Enghaven 08 9 18 1.00 Kamilla Kjeldsen, Stars and Strikes 18 0 8 1 1.0 Randi B. Christensen,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

Viborg Kredsens Julestævne 2012 Spillere tilmeldt til start 26. december :22

Viborg Kredsens Julestævne 2012 Spillere tilmeldt til start 26. december :22 Herre (1) Snit 200-300 10 kr. 1.000 PRÆMIESUM: kr. 1.000 1 Bjarne Sørensen Hjørring BC 200 175 179 182 184 194 225 1139 0 1139 2 Thomas Larsen BK Skive 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Carsten Warming Hansen Aalb.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Resultatliste, Julestævne 2010 - Bowl n Fun - Vejle. De 15000,- til den første som laver 900 blev ikke vundet.

Resultatliste, Julestævne 2010 - Bowl n Fun - Vejle. De 15000,- til den første som laver 900 blev ikke vundet. Resultatliste, Julestævne 2010 - Bowl n Fun - Vejle De 15000,- til den første som laver 900 blev ikke vundet. Navn Klub 1 2 3 Hdcp I alt X 1 Thomas Larsen Skive 256 300 300 0 856 26 8000,- kontant 2 Jesper

Læs mere

Århus, den 4. maj 2006. Til Mathias Skjernov Jens Clausen DSqF. CC Henrik Kristensen Jan Rask

Århus, den 4. maj 2006. Til Mathias Skjernov Jens Clausen DSqF. CC Henrik Kristensen Jan Rask DSqF s Appeludvalg stadfæster Turneringsudvalgets afgørelse i sagen vedr. brugen af Kim Povlsen (1198) i slutspilskampen mellem Svanen og OMSK i 1. division Århus, den 4. maj 2006 Til Mathias Skjernov

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Master Bowl - Julestævne Randers SLUT

Master Bowl - Julestævne Randers SLUT Master Bowl - Julestævne Randers 2015 - SLUT Vinder af bowlingkugle sponsoret af Master Bowl - Proshop 1 Nis Ole Hargaard Split Vinder af : 1000,- Kontant 1 Susanne Grünewald Ravn HIK-Bowling 2 Inge Lise

Læs mere

Diplom. Michael Dideriksen. har gennemført 1/2 marathon distancen ved Vornæs Rundt. Søndag d. 26. juli 2015. i tiden: 1:28:04.

Diplom. Michael Dideriksen. har gennemført 1/2 marathon distancen ved Vornæs Rundt. Søndag d. 26. juli 2015. i tiden: 1:28:04. Michael Dideriksen har gennemført 1/2 marathon distancen ved 1:28:04 Klaus Haller har gennemført 1/2 marathon distancen ved 1:32:46 Jan Nygaard Jensen har gennemført 1/2 marathon distancen ved 1:33:33

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Julestævne Randers 2013

Julestævne Randers 2013 Julestævne Randers 2013 Master Bowl Vinder af kontant-præmie 1000,-: 1 Peter Christiansen U-licens 2 Sonja Nielsen Puds Navn Klub 1 2 3 Hdcp I alt X 1 Ole Johannesen RBK90 298 300 279 0 877 21 6000,- Kontant

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Finale Herrer 300 Finale Damer

Finale Herrer 300 Finale Damer Finale Herrer indl. serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 Total Ravnsborg 45-072-069 Kim Andersson H E 6 1240 0 1240 222 244 179 233 2118 Ravnsborg 45-072-037 Thomas Dideriksen H E 8 1236 0 1236 189 190 191

Læs mere

PH bød velkommen til mødet, og en speciel velkomst til Jesper Mikkelsen, DBwF s udviklingskonsulent, som deltog under pkt. 2.

PH bød velkommen til mødet, og en speciel velkomst til Jesper Mikkelsen, DBwF s udviklingskonsulent, som deltog under pkt. 2. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 24. januar 2014 Mødet afholdtes på Scandic Hotel, Odense, og startede kl. 17.00. Deltagere: Per Henriksen (PH), Torben V. Andersen (TVA), Rikke Qwist (RQ), Tom Hedegaard

Læs mere

Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X \

Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X \ Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X \ 1 Marcus Christensen B.K. Trekanten K.I.F. 147 194 128 169 148 135 921 18 22 2 Kamille Victoria Jørgensen NIF 159 175 169 149 140 124 916 10 31 3 Niklas Jannik Sørensen

Læs mere

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19 Startliste Spilledage Start tidspunkt: Kamille Jørgensen NIF / Heidi Tved NIF / Jan Andersen Brasilia / Christian Andersen Brasilia / Hanne Pedersen Pletskud / Finn Pedersen Pletskud / 4 Rasmus Ussing

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Søndag kl. 10 Bane Navn klub Snit Række 1 Birte Brøndsted Game On Jan Knudsen Famillie Bowling Thomas Carter Fakse Ladeplads Bowling

Søndag kl. 10 Bane Navn klub Snit Række 1 Birte Brøndsted Game On Jan Knudsen Famillie Bowling Thomas Carter Fakse Ladeplads Bowling Søndag kl. 10 1 Birte Brøndsted Game On 3 4 1 Jan Knudsen Famillie Bowling 170 3 2 Thomas Carter Fakse Ladeplads Bowling Team 178 2 2 Christopher Carter Haslev BK 179 6 3 Lars Linder Sporvejene BK 202

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

UDM PUSLINGE 2008. Licensnummer Navn Klub S1 S2 S3 S4 Total X / 150196-MAPE Martin Øager Pedersen BK Center 192 194 129 193 708 0 0

UDM PUSLINGE 2008. Licensnummer Navn Klub S1 S2 S3 S4 Total X / 150196-MAPE Martin Øager Pedersen BK Center 192 194 129 193 708 0 0 http://www.bowlingonline.dk/udm-puslinge/resultatliste.asp?kon=dreng Side 1 af 2 Licensnummer Navn Klub S1 S2 S3 S4 Total X / 150196-MAPE Martin Øager Pedersen BK Center 192 194 129 193 708 0 0 181295-MAJE

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

A A A A A A A A A. 29. december 2013 BK Enghavens julestævne resultatliste Nr. Navn & klub S1 S2 S3 HDC Total X'er Gevinst

A A A A A A A A A. 29. december 2013 BK Enghavens julestævne resultatliste Nr. Navn & klub S1 S2 S3 HDC Total X'er Gevinst 1 Kenneth Ankerdal, Enghaven 300 300 300 0 900 25 6.000,- kontant 2 Kenneth Ankerdal, Enghaven 298 300 300 0 898 27 dublet 3 Lars Nielsen, Enghaven 280 300 300 0 880 26 3.500,- kontant 4 Carsten Warming

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

MTB VinterCup , prolog

MTB VinterCup , prolog A. U18 1 Daniel Alø Berthelsen / Slagels 00:17:43 00:18:15 00:35:58 2 Martin Wiil / Slagelse MTB 00:18:32 00:19:14 00:37:47 3 Niklas Larsen / Slagelse CR 00:19:59 00:20:27 00:40:27 4 Frederik Irgens Jensen

Læs mere

Resultatliste, Julestævne 2010

Resultatliste, Julestævne 2010 Resultatliste, Julestævne 2010 Master Bowl Vinder af kontant-præmie 1500,-: 1 Klaus T. Eriksen BK Viking 2 Keld Jensen Ebeltrillerne Navn Klub 1 2 3 Hdcp I alt X 1 Henrik Jørgensen BK Enghaven 300 290

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Der kan ikke bookes en bestemt startbane

Der kan ikke bookes en bestemt startbane Viborg Kredsen s julestævne 2012 Der kan ikke bookes en bestemt startbane side 1/14 Opdateret : 09-12-2012 14:23 Lørdag 22.12.12 Julestævne 2012 kl.13:00 1 Bane Navn Klub Medlems nr. Snit Birthe B. Sørensen

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdoms-Ranking Bonuspoint er incl. Junior piger Fra til

Danmarks Bowling Forbund Ungdoms-Ranking Bonuspoint er incl. Junior piger Fra til Junior piger Fra 01-07-98 til 30-06-01 1 Megan Dicay Sundby 36 6464 179,6 328 52 52 39 60 45 60 2 Mika Guldbæk Stenhuset 36 6413 178,1 313 60 60 60 45 34 34 3 Emma K. M. Jensen Stenhuset 36 6352 176,4

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Sommerstævne i Kirke Hyllinge

Sommerstævne i Kirke Hyllinge Sommerstævne i Kirke Hyllinge Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 104199 Tommy Estrup Sørensen 12-002 Gundsølille SG&I 200/05 200/13 400/18 2 110486 Joakim Marwood 12-033 Hvalsø Skf. 199/10 198/09 397/19 3

Læs mere

Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet nedenstående afgørelse i den af Roskilde Håndbold indgivne protestsag.

Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet nedenstående afgørelse i den af Roskilde Håndbold indgivne protestsag. EH Aalborg og Roskilde Håndbold Brøndby den 11. november 2016 Journal nr. 1843-16-FS Protestafgørelse kamp nr. 373123 1 DD EH Aalborg Roskilde Håndbold spillet 30. oktober 2016 i Nr. Sundby Idrætscenter

Læs mere

2008 Hulspil. Peter Launer Bæk. Slagspil. Frederik Nielsen. Senior. 2007 Hulspil. Mikkel Grimsgaard

2008 Hulspil. Peter Launer Bæk. Slagspil. Frederik Nielsen. Senior. 2007 Hulspil. Mikkel Grimsgaard 2008 Peter Launer Bæk Peter Launer Bæk Frederik Nielsen Jimmy Simonsen 2007 Mikkel Grimsgaard Jonas B. Bruun Mikkel Grimsgaard Jan Danica Veteraner Nils Jørgen Heiden 2006 Jais Frimodt Brian H. Christensen

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016 RESULTATLISTE Eley-Cup 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 109719 Jonas R. Pedersen 23-006 Næstved Skytteforening 200/14 200/13 400/27 G+P 2 121512 Laurits Mandrup 23-006 Næstved Skytteforening 200/10

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere

KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal

KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal Damepar Nr. Navn Klub Parnr. Total X / Partotal X / 1 Christina Buch S.A.S. 105 1065 23 22 1978 38 45 Patriciamay Delani Center 105 913 15 23 2 Helle Hansen

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 3. februar 2016 i Sag nr. 26/2015: Hobro IK mod AGF Sagen er behandlet af Morten Larsen, Eigil Lego Andersen og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Skanderborg Håndbold 1. division damer kamp nr. 593155

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Skanderborg Håndbold 1. division damer kamp nr. 593155 Skanderborg Håndbold og Team Haderslev KFUM Brøndby den 13. december 2013 Journal nr. 2332-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Skanderborg Håndbold 1. division damer kamp nr. 593155 Disciplinærudvalget

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

17. ÅRGANG NUMMER 30 21. / 22. OKT. 2000. Information fra Resultatformidlingen

17. ÅRGANG NUMMER 30 21. / 22. OKT. 2000. Information fra Resultatformidlingen 17. ÅRGANG NUMMER 30 21. / 22. OKT. 2000 Unionskamp 2000 Jydsk Turnering Region 2 Region 2 orienterer på side 19 om kommende runder i Jydsk Turnering. De 4 unioner mødtes i Odense i weekenden og kæmpede

Læs mere

www.jbwu.dk Nyt fra Seniorlederen Side 3 og 4

www.jbwu.dk Nyt fra Seniorlederen Side 3 og 4 JBU INFO 23. ÅRGANG NUMMER 15 15. /16. April 2006 Ungdoms EM World Cup Hallen København Nyt fra Seniorlederen Side 3 og 4 Danmarks Gold Cup deltagere Anders Vorborg / Frederich Øhrgaard fik sølv Lisette

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN 20 8500 GRENAA VORES CAFE BANE 7 VIL VÆRE ÅBEN UNDER HELE STÆVNET DER SERVERES

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere