Protesten er efterfølgende behandlet af Danmarks Bowling Forbunds disciplinærudvalg der i afgørelse af 23. september 2013 har afvist protesten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protesten er efterfølgende behandlet af Danmarks Bowling Forbunds disciplinærudvalg der i afgørelse af 23. september 2013 har afvist protesten."

Transkript

1 Til DBwF s kontor, att. Forbundsbestyrelsen Fremsendt som til: og i rekommanderet brev. Nørresundby d. 1. oktober 2013 Anke af disciplinærudvalgets afgørelse af protest vedrørende turneringskampen i dameligaen mellem Stenhuset og BK Viborg der blev afviklet lørdag d. 7. september 2013 i Løvvang Bowling Center Bowlingklubben Stenhuset har ved afviklingen af ovennævnte turneringskamp nedlagt protest ved at henvende sig til turneringsdommeren, som efterfølgende har påført scoretavlen PROTEST. I forlængelse heraf er fremsendt skriftlig protest til DBwF s kontor, dateret og afsendt d. 9. september 2013, indeholdende Bowlingklubben Stenhuset påstand og sagsfremstilling samt uddybende og dokumenterende bilagsmateriale. Materialet bestod af i alt 17 sider inklusive bilag. Protesten er efterfølgende behandlet af Danmarks Bowling Forbunds disciplinærudvalg der i afgørelse af 23. september 2013 har afvist protesten. Bowlingklubben Stenhuset er ikke enig i denne afgørelse, og anker derfor afgørelsen til behandling i Danmarks Bowling Forbunds Ordensudvalg. Nærværende materiale indeholder Bowlingklubben Stenhuset påstand og sagsfremstilling samt uddybende og dokumenterende bilagsmateriale. Endvidere har vi kommentarer til disciplinærudvalgets afgørelse. Materialet består af i alt 18 sider inklusive bilag. Depositum på 500,00 kr. jf. 30, stk. 10, er indsat på DBwF s bankkonto i Sydbank regnr kontonr (bilag vedlagt som dokumentation for bankoverførsel). Med venlig hilsen Lars Møller Jensen Formand Bowlingklubben Stenhuset

2 Påstand: BK Viborg har i turneringskampen mellem Stenhuset og BK Viborg, der blev afviklet lørdag d. 7. september 2013 i Løvvang Bowling Center, anvendt to spillere som ikke var spilleberettigede i den pågældende turneringskamp, jf. Danmarks Bowling Forbunds Regler for klubskifte 22, stk De pågældende spillere: Dorthe Sidelmann ( DOSI) og Stine Meedom ( STME) skal som følge heraf have de opnående resultater annulleret og nulstillet, og resultatet af turneringskampen skal ændres i overensstemmelse hermed. Sagsfremstilling: Bowlingklubben Stenhuset har med et alment tilgængeligt udtræk fra Bowlingportalen (vedlagt som bilag) konstateret at to spillere Dorthe Sidelmann ( DOSI) og Stine Meedom ( STME) efter Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte ( 22) ikke er spilleberettiget i turneringskampen mellem Stenhuset og BK Viborg, der blev afviklet lørdag d. 7. september 2013 i Løvvang Bowling Center. Bowlingklubben Stenhuset er af den opfattelse at Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte er gældende, uanset at Forbundsbestyrelsen i af 28. maj (vedlagt som bilag) omtaler dispensation for karantæne. Det er vores opfattelse at Forbundsbestyrelsen ikke er berettiget til at tilsidesætte regler, som lovligt er vedtaget af repræsentantskabet, og endvidere er det vores opfattelse at der ikke er nogen gyldig årsag til at dispensere. For at undgå at BK Viborg ikke var opmærksomme på Danmarks Bowling Forbunds bestyrelses ugyldige beslutning om dispensation, fremsendte Bowlingklubben Stenhuset derfor meddelelse herom til BK Viborgs formand, i af 23. august 2013 (vedlagt som bilag), i god tid inden kampen, så BK Viborg havde mulighed for at agere i forhold hertil, og for at undgå at BK Viborg i god tro kunne vælge at benytte de pågældende spillere i turneringskampen. Dermed måtte BK Viborg være eller burde være klar over konsekvenserne, såfremt klubben benyttede de pågældende spillere i kampen. Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse ved Formand Per Henriksen, har i til Stenhuset af 28. august 2013 (vedlagt som bilag) bl.a. meddelt at Forbundsbestyrelsen vil kontakte de klubber som Stenhuset har kontaktet og meddele dem at de kan: føle sig trygge ved at de blot har fulgt de retningslinier som Forbundsbestyrelsen har givet. Bowlingklubben Stenhuset har i et svar i af 30. august 2013 (vedlagt som bilag) meddelt Forbundsbestyrelsen, at Stenhuset ikke er enige i at klubben ubetinget kan opfattes som i god tro, når klubben forinden er blevet gjort bekendt med, at beslutningen om dispensation både savner lovgrundlag og rimelig begrundelse. Danmarks Bowling Forbunds love og regler er vedtaget af Danmarks Bowling Forbunds øverste myndighed Repræsentantskabet, og er klubbernes fælles lovgrundlag. Hvis Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse først kunne træffe en ugyldig beslutning, og efterfølgende gøre en klub ansvarsfri i forhold til de fælles vedtagne love og regler ville det indebære at Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse de facto kunne sættes love og regler ud af kraft. Dette vil efter Stenhuset opfattelse være et grundlæggende brud med de almindelige demokratiske principper, herunder magtens tredeling.

3 BK Viborg har efterfølgende valgt at anvende de pågældende spillere, og Bowlingklubben Stenhuset har derfor truffet beslutning om, at nedlægge protest. Protestens påstand fremgår ovenfor. Bilagsfortegnelse: a) Scoretavler (6 sider) b) Dokumentation for bankoverførsel (1 side) c) Udtræk fra Bowlingportalen med spillere og licensgyldighedsdatoer (2 sider) d) hvor Forbundsbestyrelsen omtaler dispensation (1 side) e) til BK Viborg (1 side) f) til Stenhuset fra Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse (1 side) g) med svar fra Stenhuset til Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse (2 sider) Bowlingklubben Stenhusets kommentarer til disciplinærudvalgets afgørelse: Bowlingklubben Stenhuset har ikke noget ønske om at indgå i en polemik om disciplinærudvalgets afgørelse, men der bliver i disciplinærudvalgets redegørelse om sagsbehandlingen viderebragt og fremsat en række bemærkninger og konstateringer som vi finder det nødvendigt at kommentere, så Ordensudvalget får et, efter vores opfattelse, mere nuanceret grundlag at afgøre sagen på. Vedrørende kendelsen fra december 2004 og påstanden om præcedens Stenhuset har den opfattelse at sagen der henvises til fra december 2004, vedrører en situation hvor der ikke var et sikkert lovgrundlag at afgøre sagen på, i modsætning til den aktuelle sag. Endvidere er sagerne helt forskellige med hensyn til det forløb der går forud, hvor vores modstander i god tid inden turneringskampen, af os var gjort opmærksom på, at de pågældende spillere efter vores vurdering ikke var spilleberettigede til kampen jf. 22, og at vi ville nedlægge protest såfremt de pågældende spillere blev benyttet. Vi skal i den forbindelse, for en god ordens skyld, gøre opmærksom på, at sagen ikke er rettet mod spillerne, men mod klubbens brug af spillerne, idet det er klubbens ansvar at spillere som benyttes til klubholdspil er spilleberettigede. Endvidere er der væsentlig forskel på det licenskort der blev udstedt i 2004, der på kortet indeholdt bl.a. en gyldighedsdato, i modsætning til i dag, hvor spillerkortet ikke længere har påtrykt den information. Hverken klub eller spiller kan således, som i sagen fra 2004, hævde sig i god tro, med hensyn hertil. Endeligt er spillerkortets udstedelse i sig selv ikke en gyldig spilletilladelse til klubholdspil, idet der må skelnes mellem den individuelle spilletilladelse som primært reguleres af 6, stk. 3 og 22, stk. 2.4, og spilletilladelse til klubholdspil som primært reguleres af 22, stk Heraf følger at en spiller kan være i besiddelse af et gyldigt spillerkort uden at være spilleberettiget til klubholdspil.

4 Disciplinærudvalgets henvisning til 6 Disciplinærudvalget henviser til 6. Bowlingklubben Stenhuset må gøre opmærksom på sagen alene vedrører spilleberettigelse til klubholdspil jf. 22, stk. 2.1, og at det i 6, stk. 3 tydeligt fremgår at 22, reglerne for klubskifte skal respekteres. Disciplinærudvalgets konstateringer vedrørende Forbundsbestyrelsens dispensation Disciplinærudvalget har valgt ikke at tage stilling til om Forbundsbestyrelsens dispensation er givet på gyldigt grundlag. Disciplinærudvalget konstaterer alligevel en række forhold vedrørende Forbundsbestyrelsens beslutning, som vi finder ikke er fyldestgørende. Det som er sagens kerne er spørgsmålet om spilleberettigelse til klubholdspil. For at være spilleberettiget til sæsonens tidligst mulige første kampdag, som i 2013 er 7. september, skulle klubskifte være gennemført senest 7. juni idet spilleren så når at afvikle tre måneders karantæne forinden. Referencen til deadline for klubskifte d. 1. juni, som jf. 22, stk. 2.3 faktisk er 31. maj, er således uden praktisk betydning. Det indebærer at en spiller, som ønskede at skifte klub efter repræsentantskabsmødets beslutninger, havde 13 dage til at gennemføre klubskiftet, regnet fra dagen efter repræsentantskabsmødet. Når det konstateres at der var mindre end en uge til rådighed, er det således ikke korrekt. Det er på den baggrund at Bowlingklubben Stenhuset har den opfattelse at Forbundsbestyrelsen udover ikke at være berettiget til at tilsidesætte gældende regler, ikke har nogen gyldig grund til at dispensere. Det følger heraf, at beslutningen om dispensation er ugyldig og ingen retsvirkning kan have. Disciplinærudvalget undrer sig over at Bowlingklubben Stenhuset ikke reagerer da fra Forbundsbestyrelsen om dispensation modtages i slutning af maj måned. Vi er allerede blevet spurgt om dette af Forbundsbestyrelsen i af 28. august, og har også svaret på dette i af 30. august, og svaret fremgår af de bilag som er fremsendt til disciplinærudvalget: Overvejelser om at protestere over beslutningen til Forbundsbestyrelsen forekommer os noget virkelighedsfjern, set i lyset af at: "KBU mener at det er en overskridelse af forbundets love, at give dispensation for karantæne i de 14 dage. KBU vil derfor ikke være med til denne dispensation, dette har ikke ændret forbundsbestyrelsens holdning." - Hvis KBU's klare afstandtagen ikke giver Forbundsbestyrelsen anledning til at skifte holdning, har Stenhuset den ydmyge holdning, at så gør en protest fra os ikke nogen forskel. Citatet der indgår i ovenstående er gengivet fra Forbundsbestyrelsens af 28. maj. Det samlede svar fremgår af Stenhusets svar af 30. august.

5

6

7

8

9

10

11 Side I af I & nrønnesuungv EåHK Kunde: Bowlingklubben Stenhuset Kundenr: Detalier - overføneel Overførselfra konto Beløbsmodtager Overførsel til konto Borlingklubben Stenhuset , Erhvervskonto DB\A'F 7990'.t SYDBANK Tekst på eget kontoudskdft DBWF Beløb 500,00 DKK Overførselsdato Tekst til modtager Depositum anke Betalings pe Kontooverførcel På vegne af lndbetaler Bodingklubben Stenhuset C/O Kirsten Larsen Vodskov Kirkevej Vodskov Meddelelse på kontoudskrift Vedr. Stenhusetrs anke til DBwFs ordensudvalg- kampen Stenhuset BK Mborg i Iigaen damer. Kreditors identifikation af debitor Fakturanummer Debitors identifikation af betalingen Bestillingen er gennemført af banken den kl. 15:19 OpretteUaftendt den æ kl. 15:19 af bruger K R/Kirsten Larsen 1. håndsgodkendt den æ kl. 15:19 af bruger K R/Kirsten Larsen 2. håndsgodkendt den kl. 15:19 af bruger K R/Kirsten Larsen Bestillingsnummer: PC-løbenummer: 0 Leverancenummer:2192 Kvittering tilafsender Nej Poeterinpoplysni nger: Bogføringsdato Beløbsmodtager DBWF Beløb -500,00 Udskrevet af: Kirsten Larsen Udskrevet den: kl. 23:05 Irtips:llpofial4.erhverv.nrsbank.dVwpslmyportaUerhverv-nrsbank-dk/lrtlp/bll04_Siz

12 Spiller-Id Navn Klubnavn Snit Snit sidst rettet Licens gyldig fra Licens gyldig til Køn Licenstype GEUR Gerner Urenholdt BKM M MANØ Marie Nørregaard S.A.S K LAPO Lasse Poulsen Sydjysk Bowlingteam M MORA Morten Rasmussen Pletskud M MOCH Morten Christoffersen Aalb. Bowl. Team M CHEB Christian Ebsen Sydjysk Bowlingteam M BEST Bent Stengaard Sydjysk Bowlingteam M JABJ Jacob Bjerregaard Sydjysk Bowlingteam M MIJE Michael Grande Jensen Sydjysk Bowlingteam M KUGA Kurt Gaundorf Sydjysk Bowlingteam M SAWE Sascha Wedel Trekanten KIF K MATA Martin Fjord Tarbensen BK Vestenvinden M MIDA Mikkel Bøgehave Damgård BK Vestenvinden M MISK Michaela Taylor Skov Trekanten KIF K INLA Inger Margrethe Langkilde Sydjysk Bowlingteam K UWJE Uwe Jensen Sydjysk Bowlingteam M ROTO Rolf Voldbjerg Tornbjerg Sydjysk Bowlingteam M ALKE Allan Kehlet Sydjysk Bowlingteam M DOSI Dorthe Sidelmann BK Viborg K CADA Camilla Bøgehave Damgaard BK Vestenvinden K DAKL Daniel Klemmensen BK Skive M FRMI Frederik L. Mikkelsen BK Skive M STME Stine Meedom BK Viborg K KILU Kim Lundberg ST M THLA Thomas Larsen Trekanten KIF M ANJE Anders Nørgaard Jensen Aalb. Bowl. Team M JOAD Johnni Adsbøl Trekanten KIF M JEMA Jesper Majgaard Trekanten KIF M HEAN Henrik K.K. Andersen Trekanten KIF M HENI Helle Guldberg Nielsen Fight K PEHE Per Ejben Henriksen Trekanten KIF M RIQW Rikke Qwist Trekanten KIF K JOLO John Lovmand Beach Bowl Bombers M KIAN Kim Andersen ACH Løkken M PETR Per Schou Truesen BK Nordkraft M JOHA Josefine Lykke Hansen Trekanten KIF K

13 MAAL Matthias Als IF32 Bowling M STHA Stefan Helstrup Hansen Fight M ALJE Alexander Fries Jensen Team Aarhus M KIØS Kim Bo Østergaard BK OZ M LAOL Laurits Olling-Larsen Trekanten KIF M OSLA Oscar Sebastian Lund Larsen Center M FROL Freddy Henning Olsen Stenhuset M CAAN Carina Enevold Andersen Stenhuset K KAOL Karen Birgitte Olsen Stenhuset K MIAN Michael Andersen BK Sydvesten M CHNI Chris Nikolaisen BK Struer M KIHA Kim Hansen Center M EMWH Emma Whyatt Sundby K LAWH Laura Whyatt Sundby K DIBR Ditte S. Broed Sundby K KANI Karin Møller Nielsen RBK K JAAN Jan Andersen Trekanten KIF M TORA Tommy Jonas Rath Sundby M CHWR Charmaine Wrisberg Game On K Seniorer LOMO Louise Mortensen Lucky K MAHO Martin Horn Sundby M MAPE Majbrit Anina Petersen ST K ELRA Ellem Rask P.E.B K INLU Ingrid Duer Lund P.E.B K TOKU Tove Kurdahl Stenhuset K JØHE Jørgen Ager Henriksen Lucky M ANJE Anders Jensen LBC M MASØ Marianne Sørensen Beach Bowl Bombers K

14 Jesper Mikkelsen Til: undisclosed-recipients:; Spilleform & Karantæne information 28. maj bilag, 3 KB Kære unioner, dette udsendes i skrivende stund til alle klubber i Danmark. Repræsentantskabet vedtog den 25.maj 2013 nye regler for Danmarksturneringen. Et af elementerne er, at der for fremtiden spilles ude og hjemmekampe i alle kampe i Danmarksturneringen. Konsekvensen heraf er, at nogle spillere vil få meget langt til hjemmekampene og enkelte vil givet ønske at skifte klub, til en der er nærmere bopælen. Deadline for klubskifte uden 3 måneders karantæne er den 1. juni Da vi er blevet opmærksomme på, at den meget korte tidsfrist til et eventuelt klubskifte, kan få uhensigtsmæssig adfærd tages følgende beslutning, da Forbundsbestyrelsen ikke ønsker at stå i vejen for udviklingen i vores sport. Så grundet den sene vedtagelse af den nye Danmarksturnering gives der dispensation for karantæne i forbindelse med klubskifte til og med den 14. juni Propositionerne for bowlingligaen, 1.division og 2.division vil blive udsendt til klubberne pr. snarest, da argumentet om prisniveauet har skabt en del debat. Forbundsbestyrelsen har den klare målsætning, at som minimum holde prisniveauet, hvorfor en større analyse er i fuld gang. Forbundsbestyrelsen har haft kontakt med JBU og FBwU, begge unioner er enige i forbundsbestyrelsens oplæg. Ved samtale med KBU var der enighed om, at forlænge holdtilmeldingen, men KBU mener at det er en overskridelse af forbundets love, at give dispensation for karantæne i de 14 dage. KBU vil derfor ikke være med til denne dispensation, dette har ikke ændret forbundsbestyrelsens holdning. SBwU forsøges kontaktet igen i dag, men denne information kunne ikke vente længere. Med venlig hilsen/kind Regards, Danmarks Bowling Forbund Per Henriksen Formand Mob:

15 Lars Møller Jensen Til: Cc: Valg af olieprofil til turneringskamp i dameligaen - 7. september 2013 kl mellem Stenhuset og BK Viborg 23. aug Til formanden for BK Viborg: Bowlingklubben Stenhuset har valgt følgende olieprofil til ovennævnte turneringskamp: Venus med pumpetryk 40 Bowlingklubben Stenhuset ønsker samtidigt at orientere BK Viborg om vores holdning til overholdelse af Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte ( 22). Bowlingklubben Stenhuset er af den opfattelse. at Danmarks Bowling Forbunds regler for klubskifte er gældende, uanset at Forbundsbestyrelsen i af 28. maj omtaler dispensation for karantæne. Det er vores opfattelse at Forbundsbestyrelsen ikke er berettiget til at tilsidesætte regler, som lovligt er vedtaget af repræsentantskabet, og endvidere er det vores opfattelse at der ikke er nogen gyldig årsag til at dispensere, idet en spiller frem til d. 6. juni kunne skifte klub, og selv med tre måneders karantæne være spilleberettiget efter reglerne, til den første turneringskamp. Vi har med et alment tilgængeligt udtræk fra Bowlingportalen konstateret, at to damespillere, som er medlemmer af BK Viborg, efter vores opfattelse ikke er spilleberettigede i den kamp, som skal afvikles i dameligaen lørdag d. 7. september mellem Stenhuset og BK Viborg i Løvvang. De to spillere er Stine Meedom og Dorthe Sidelmann. Vi vil derfor af sportslige hensyn allerede inden kampen gøre jer opmærksomme på, at hvis en eller begge de to spillere deltager i ovennævnte kamp, er det Stenhusets hensigt at nedlægge protest over deres deltagelse, uanset kampens resultat. Vi skal samtidigt for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at vores holdning har et principielt sigte, og i udgangspunktet ikke er rettet specifikt mod BK Viborg. Vi har gennemgået udtrækket fra Bowlingportalen i forhold til alle turneringskampe der afvikles i første kampweekend og som Stenhusets hold deltager i. Tilsvarende holdning gælder i forhold til disse kampe. Med venlig hilsen Lars Møller Jensen Formand Bowlingklubben Stenhuset

16 Per Henriksen 28. aug Til: 'Lars Møller Jensen' Cc: "'Jette Bergendorff'" "Lene Klitte" "'Rikke Qwist'" "Tom Hedegaard" "'Torben V. Andersen'" Diverse protester 1 bilag, 3 KB Kære Bowlingklubben Stenhuset v/ Lars Møller Jensen Forbundsbestyrelsen er gjort bekendt med jeres advarsler til klubber der har modtaget tidligere medlemmer fra BK Stenhuset. Vi har dog, mod forventning, ikke modtaget en officiel protest imod den beslutning forbundsbestyrelsen traf den 28. maj 2013 som konsekvens af repræsentantskabets beslutning den 25. maj. Det er muligt at BK Stenhuset føler/mener at forbundsbestyrelsens dispensation for klubskifte ikke er gyldig, men en protest mod dette bør rettes til rette instans, i stedet for en række protester mod navngivne spillere, tilmed også ungdomsspillere, der føler sig truet af jeres fremgangsmåde. Vi har ikke fantasi til at gætte hvad BK Stenhuset forventer at få ud af dette, men hvis det er at få ødelagt glæden ved bowling, så er I godt på vej. Vi har forståelse for, at BK Stenhuset er kede af at spillere forlader klubben, men at tillægge en dispensation givet af forbundsbestyrelsen som årsag, er det vores opfattelse at manglende selvindsigt måske bedre forklare situationen end de 14 dages dispensation vi af administrative grunde har besluttet at dispensere for. Forbundsbestyrelsen har undersøgt fortilfælde for sådanne protester, i 2004 afgav daværende Amatør & Ordensudvalget en kendelse, at spilleren havde modtaget licenskort fra forbundet, var spilleberettiget i henhold til forbundet, hvorfor spilleren og klubben retmæssigt må forvente at være i god tro. Det ville have været langt mere professionelt hvis BK Stenhuset ved forbundsbestyrelsens beslutning den 28. maj havde protesteret mod denne, i stedet for at jagte spillere der har forladt BK Stenhuset. Stilen og måden dette gøres på er meget langt fra Dansk Bowlings sande værdier. Jeg skal derfor anbefale BK Stenhuset, hvis I ønsker at protestere mod forbundsbestyrelsens beslutning, så indgiv protest mod dette, spillerne/medlemmerne agerer efter vores anvisninger, så venligst ret anklagerne mod dem I mener overtræder forbundets love. Grundet VM 2013 i USA, er jeg personligt ikke så meget tilstede i Danmark som jeg i skrivende stund gerne ville være. Jeg beder derfor Jette Bergendorff om at sikre, at ovennævnte bliver fremsendt til de klubber som vi ved I har kontaktet, hvis ikke vi kan være sikre på at alle modtaget vores holdning, så vælger vi at sætte dette på hjemmesiden, så klubber og spillere kan føle sig trygge ved at de blot har fulgt de retningslinjer som forbundsbestyrelsen har givet. Dette er en sag mellem BK Stenhuset og forbundsbestyrelsen, førstnævnte er velkommen til at forsøge indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis BK Stenhuset mener at forbundsbestyrelsen overtræder deres kompetence. Der er klart, at et mistillidsvotum mod forbundsbestyrelsen skal tages alvorligt, det er vi helt enige i, men i dette tilfælde går BK Stenhuset langt over stregen. Sidst, men absolut ikke mindst, så er vi stærkt chokeret over at Lars Møller Jensen har udnyttet en adgang til bowlingportalen, der var ham givet under et tillidsjob i forbundet. Et job som han trak sig fra kort før repræsentantskabet, at man på den måde bevidst udnytter en tillid som forbundsbestyrelsen har givet Lars Møller Jensen, ved at uretmæssigt tvinge adgang og informationer i forbundets interne IT-Systemer og benytter dette som grundlag for en protest, det er meget langt over vores grænser. Jeg har i dag bedt vores juridiske rådgiver undersøge om forbundsbestyrelsen bør forfølge et tillidsbrud af denne karakter, samt hvad dette vil have af konsekvenser. Med venlig hilsen/kind Regards, Danmarks Bowling Forbund Per Henriksen Formand Mob:

17 Lars Møller Jensen 30. aug Til: Per Henriksen Cc: "'Jette Bergendorff'" "Lene Klitte" "'Rikke Qwist'" "Tom Hedegaard" "'Torben V. Andersen'" Bcc: Per Høberg Kirsten Larsen Bastian Jensen Morten Jacobsen Re: Diverse protester Kære Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse ved formand Per Henriksen, Tak for den fremsendte . Og tak for de mange spekulationer om hvilke motiver Stenhuset har. Der er fremført en række postulater som vi gerne vil kommentere: 1) At der er spillere som har forladt Stenhuset har intet med sagen at gøre. Sagen er at efter vores opfattelse er Forbundsbestyrelsen ikke berettiget til at tilsidesætte regler, som lovligt er vedtaget af repræsentantskabet. Endvidere er det vores opfattelse at der ikke er nogen gyldig årsag til at dispensere, idet en spiller frem til d. 6. juni kunne skifte klub, og selv med tre måneders karantæne være spilleberettiget efter reglerne, til den første turneringskamp. 2) At vi skulle ønske at jagte spillere som har forladt Stenhuset, kan vi utvetydigt afvise. Der er en ud af fire spillere som er skiftet fra Stenhuset, et skifte som har være kendt i mange måneder, og hvor Stenhuset og Dorthe skilles i bedste forståelse. Vi kan oplyse at vi i Stenhuset faktisk er utroligt kede af at Dorthe kan blive en del af en protest. En protest som er rettet mod klubben, hvis den benytter en - efter vores opfattelse - ikke spilleberettiget spiller. 3) Vi er ikke enige i at klubben ubetinget kan opfattes som i god tro, når klubben forinden er blevet gjort bekendt med, at beslutningen om dispensation både savner lovgrundlag og rimelig begrundelse. 4) Overvejelser om at protestere over beslutningen til Forbundsbestyrelsen forekommer os noget virkelighedsfjern, set i lyset af at: "KBU mener at det er en overskridelse af forbundets love, at give dispensation for karantæne i de 14 dage. KBU vil derfor ikke være med til denne dispensation, dette har ikke ændret forbundsbestyrelsens holdning." - Hvis KBU's klare afstandtagen ikke giver Forbundsbestyrelsen anledning til at skifte holdning, har Stenhuset den ydmyge holdning, at så gør en protest fra os ikke nogen forskel. 5) Stenhuset har besluttet, at såfremt spillere, der har foretaget klubskifte i perioden 1/6-14/6 deltager i turneringskampe afviklet før tre måneders karantæne er udstået og hvor vi er modstander, betragter vi dem som ikke spilleberettigede og ønsker dette prøvet i det protestsystem vi som klub har til rådighed. At Stenhuset har den opfattelse, at forbundets demokratiske vedtagne love skal overholdes, er på ingen måde en ny opfattelse. Dette har vi altid ment, og det vil vi altid mene. 6) De meget alvorlige beskyldninger mod Stenhusets formand om at have misbrugt adgang til data i Bowlingportalen, er helt grundløse. De pågældende data er alment tilgængelige for enhver der har oprettet en brugerprofil på Bowlingportalen, hvilket alene kræver en adresse. At Forbundsbestyrelsen fremsætter æreskrænkende udokumenterede påstande, der beviseligt er usande er en meget alvorlig sag. Og at man tillige fremturer med hensigt om at forfølge noget juridisk som ikke er sandt, gør det blot endnu mere alvorligt. Stenhuset er af den opfattelse at vi har håndteret situationen på en ordentlig måde, og den fremsendte giver os ikke anledning til at ændre denne opfattelse. Med venlig hilsen Lars Møller Jensen Formand Bowlingklubben Stenhuset Den 28/08/2013 kl skrev Per Henriksen Kære Bowlingklubben Stenhuset v/ Lars Møller Jensen Forbundsbestyrelsen er gjort bekendt med jeres advarsler til klubber der har modtaget tidligere medlemmer fra BK Stenhuset. Vi har dog, mod forventning, ikke modtaget en officiel protest imod den beslutning forbundsbestyrelsen traf den 28. maj 2013 som konsekvens af repræsentantskabets beslutning den 25. maj. Det er muligt at BK Stenhuset føler/mener at forbundsbestyrelsens dispensation for klubskifte ikke er gyldig, men en protest mod dette bør rettes til rette instans, i stedet for en række protester mod navngivne spillere, tilmed også ungdomsspillere, der føler sig truet af jeres fremgangsmåde. Vi har ikke fantasi til at gætte hvad BK Stenhuset forventer at få ud af dette, men hvis det er at få ødelagt glæden ved bowling, så er I godt på vej.

18 Vi har forståelse for, at BK Stenhuset er kede af at spillere forlader klubben, men at tillægge en dispensation givet af forbundsbestyrelsen som årsag, er det vores opfattelse at manglende selvindsigt måske bedre forklare situationen end de 14 dages dispensation vi af administrative grunde har besluttet at dispensere for. Forbundsbestyrelsen har undersøgt fortilfælde for sådanne protester, i 2004 afgav daværende Amatør & Ordensudvalget en kendelse, at spilleren havde modtaget licenskort fra forbundet, var spilleberettiget i henhold til forbundet, hvorfor spilleren og klubben retmæssigt må forvente at være i god tro. Det ville have været langt mere professionelt hvis BK Stenhuset ved forbundsbestyrelsens beslutning den 28. maj havde protesteret mod denne, i stedet for at jagte spillere der har forladt BK Stenhuset. Stilen og måden dette gøres på er meget langt fra Dansk Bowlings sande værdier. Jeg skal derfor anbefale BK Stenhuset, hvis I ønsker at protestere mod forbundsbestyrelsens beslutning, så indgiv protest mod dette, spillerne/medlemmerne agerer efter vores anvisninger, så venligst ret anklagerne mod dem I mener overtræder forbundets love. Grundet VM 2013 i USA, er jeg personligt ikke så meget tilstede i Danmark som jeg i skrivende stund gerne ville være. Jeg beder derfor Jette Bergendorff om at sikre, at ovennævnte bliver fremsendt til de klubber som vi ved I har kontaktet, hvis ikke vi kan være sikre på at alle modtaget vores holdning, så vælger vi at sætte dette på hjemmesiden, så klubber og spillere kan føle sig trygge ved at de blot har fulgt de retningslinjer som forbundsbestyrelsen har givet. Dette er en sag mellem BK Stenhuset og forbundsbestyrelsen, førstnævnte er velkommen til at forsøge indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis BK Stenhuset mener at forbundsbestyrelsen overtræder deres kompetence. Der er klart, at et mistillidsvotum mod forbundsbestyrelsen skal tages alvorligt, det er vi helt enige i, men i dette tilfælde går BK Stenhuset langt over stregen. Sidst, men absolut ikke mindst, så er vi stærkt chokeret over at Lars Møller Jensen har udnyttet en adgang til bowlingportalen, der var ham givet under et tillidsjob i forbundet. Et job som han trak sig fra kort før repræsentantskabet, at man på den måde bevidst udnytter en tillid som forbundsbestyrelsen har givet Lars Møller Jensen, ved at uretmæssigt tvinge adgang og informationer i forbundets interne IT-Systemer og benytter dette som grundlag for en protest, det er meget langt over vores grænser. Jeg har i dag bedt vores juridiske rådgiver undersøge om forbundsbestyrelsen bør forfølge et tillidsbrud af denne karakter, samt hvad dette vil have af konsekvenser. Med venlig hilsen/kind Regards, Danmarks Bowling Forbund Per Henriksen Formand Mob: <image002.jpg>

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

AB Duegården 2000 Frederiksberg

AB Duegården 2000 Frederiksberg AB Duegården 2000 Frederiksberg Den 14. september 2011 Til Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet Vedrørende AB Duegårdens klage over Nykredit Pengeinstitutankenævnets sag 1067/2010 Realkreditankenævnets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere