LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2."

Transkript

1 LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori sikrt sig adgang til 2. division Tak Ronaldo oprykning på hans trænr Oprykningn blv sikrt i plthn dn størst og dn krumtap, r n af d Styrkt organisation opgør mod Blokhus FC næstsidst rund X Oprykning via uafgjort 1-1 mod n sri andn 4 af som klubbn rundt ovrhovdt - - Dt hr var nogt, jg i klubbns daværnd fod- division har LIF styrkt ors af klubbns bdst til jubilæumsgav, X Lindholm Høj CV. spillr, som startd i Forud for dbutn i 2. umiddlbart i forlængl- oprykningskandidatrn Læs sid kunn 2 ønsk nyt sig, cyklløb jublr mit still sind kun havd boldfilial på Gl. Lindholm ganisationn omkring dt jubilæumsrcption, som FC Djursland ftr n formand Bo Ladn. Læs sid 7 turdt drømm Små om. drng Jg og pigr Skol. i Lindholm r tak skyldig ny 2. til divisionshold vrdns allrbdst gnnm ny fodboldban. n ansættls af dn findr fodboldspillr. std samm dag Cristian kl. stærk afslutning X Fodboldsjov på sæsonn, hvor holdt præst- - Dn størst glæd r dygtigt hold, mn samti- - Dt hr r mr nd jg tidligr førstholdsprofil, Onsdag dn 18. august vidst, vi Ronaldo havd t r rigtigt - om nogn - mandn bag drs for pigr X Løvvangskoln rd n sri på 7 kamp ubtingt, at oprykningn digt også Dn t mgt ombjld ungt portugisr turd drømm har aldrig om, da vært jg Hnrik i Lindholm, Sillr Pdrsn, mn små kl. fodboldspillr på slv kndr jubilæumsdagn spillr klub- ham udn ndrlag. Læs sid skr 3 md n - n stamm skol af md og urutinrt udmærkt hold. Jg alligvl. startd min fodboldkarrir i LIF. Jg har gansk trænr, så trænrtamt bns nyoprykkd sri 1 som angrbs- og assistnt- gn spillr, mang som all ansigtr har drfor, på spillrns Oprykningn X udløst Børnhavn trådt sin barnsko Læs sid hr i 10 vgn, ubskrivlig stolt vist altid spillt på nogl nu bstår af chftrænr hold hjmm mod Asaa. - Dt r Ronaldo, sigr Frdrik på fir år, dr ikk r i tvivl, da han sr billdt af Ronaldo. naturligvis mang Solstrjf stærk i klubbn, supplrr klubbns tidligr X Ny formand tømrr- og ung aldr kunn stå for jg sammn md flr og assistnttrænr Ptr LIF sr frm til mang ovr, at d trods drs god hold i LIF, mn at Hnrik Larsn, målmandsføllsr hos især Frdrik holdr md Svrig af n llr andn grund, mn kndr udmærkt vrdns bdst fo uvant ldr, trænr og spillr, som nuværnd kassrr, Nils prsst, boldspillr. da oprykningskapløbt for alvor spidsd til dngang i dag skull stå Sillr Pdrsn. vnhdr. af min kammratr fra Rddr og altså Hnrik bsøgnd til diss bgi- omgivlsr mstr i har vært tæt på dt ny Bchgaard. 2. divisionshold. Læs sid 4 Nørrsundby og lvrd Ronaldos n suprsri ry var md hr til som at divisionsspillr. fyld dt dansk nationalstadion Parkn, da Danmark spilld For trænr Hnrik Læs Larsn sid 12 på syv kamp VM-kvalifikationskamp udn ndrlag. Dt r bar klass! om. august kl vntr Dt havd mod jg Portugal. aldrig drømt Frdag aftn dn Dt hr r X bar Gammlfar ubskrivligt stort. Dt Assntoft r sim- triumf, at kunn skriv n Nikolaj Vorr, Blandt forsvars- tilskurn var 66 tilskur fra Lindholm, dr t intrssant og d vndt lokal- hjm md n stor oplvls samt r fra dt n stor prsonlig Læs sid 5 png til n hlt ny mini-fodboldban.

2 g g, g t C t i I r, r., s n 9 g i i r, 5 r f n l. r, å i. s k LIF-AVISEN 2 - Lindholm idrætsforning Hr r all ns Jubilæu LIF tilbag i Sri 4 m Oprykning: LIF slog B52 i oprykningsfinal Dn 18. august 1935 var ss som n brtning om dr fodboldklubbr har n flok drng i gang md png på bogn. d ting, dr r skt i d n omgang fodbold i n snst 25 år, priodn Formun r skabt på hav på Løkkvj i Lindfra , og r baggrund af n fornuftig holm. Indn dagn var økonomisk styring af klub- n vidrførls af jubislut havd d gæv guttr læumsskriftt fra 1985 bn, mn spcilt prioi anldningn af 50 års stiftt Lindholm Idrætsfor- dn md n børnhav i ning. klubhust i 90 rn, og t jubilæt. Avisn r kommt til vd 75 år snr dlr gaml økonomisk attraktivt fodgn arbjdskraft, og og ung, pigr og drng, boldstævn, Pondus Cup spcilt har Bndt Godtlitspillr og hyggonk(snr Spar Nord Cup), lr, og all samfundsgrup- har givt god mulighdr brg, Nils Bchgaard og Michal Ladn ydt r flot pr dn fælls intrss, for at skab n formu, dr nu forgår på Vordr pt. r på ca. 1 mio. kr. indsats, mn dr r flr af klubbns mdlmmr, bjrgvj. dr har bidragt på forhr r vi all ns, og Flot arbjd skllig vis. Tak til all for ingn r hævt ovr klubdr arbjds flot i klubindsatsn. bn. LIF s idntitt har bn anno Vor En flok glad oprykkr umiddlbart ftr sjrn ovr B52 altid vært byggt op omaktivittr r rttt mod kring arbjdrsamfundt i lokalsamfundt. Vi har t Profssionll amatørr Lindholm, og dt r stadig frmragnd samarbjd Dt sportslig nivau md udnom B52 s målmand.på vors ny divisionshold r varprincippr dømt rigtig d Dr samm dr md Aalborg Kommun Spillt vksld oprykningsfinal, da vird mang r grundlagt for LIF s områdr. F.ks.ftr r dt højst nognsind, pausn, mn i sidst nd to nst dullantr k. Også slv om klubbn opvisningsbann lig blog vi tilhørr litnivauvar dt altså Lindholm Lindholm og B52 - til dn inlig dag liggr i n mr og til vt rnovrt, somforlængt trak dt og længst strå, t i Danmark. Dt r vi oprykningsplads mr tilpå og Bank r sit utroligt stolt af, mn dt danørrsundby Mikkl Nilsn md Srimondæn 4 tørndforstad sammn andt mål gjord sig til r også vigtigt for os og for LindholmAalborg. Høj Stadion. storbyn som klubbns hovdsponmatchvindr i n særdls frmtidn, at vi bholdr Kampn blvvlstand som vntt sor I LIF r dnn n vigtig samarbjdsvlspillt oprykningsfinal. n tæt affær, og B52 satt udnyttt til at skab bdr partnr i dagligdagn. bgg bn på jordn. Oprykningn kom i hus for alvor prs på Lindholm, og forhold forhalvlg bylif s gør også t Vi tror, at vi kan klar os i n Vnnr sæson, hvor spillrn dabdr d midt i 1. dlns mnnskr, for d ung md vors princip om at har arbjd supplrt hinandn ganskung fortjnt bragt sig stort hlt fantastisk undr ldl- all r lig, og at vi ikk foran start- mnnskr og LIF 1-0. r i Målt dag nvar klub, i Lindholm. s af holdts ny trænr, skuddt til n god priod dr i modsætning til an- Dnn jubilæumsavis skal ønskr at bvæg os ud i for LIF rn og kort før pausfløjtt kom udligningn, da Lindholms Mikkl Nilsn lgant dribld sig t profssionlt vntyr. Dt har historin vist r n dårlig idé for n amatørog brddklub. Vi r hllr profssionll amatørr nd amatøragtig profssionll. Sådan r LIF, og sådan vil vi grn rspktrs i fodbold-danmark. God læslyst, og md håbt om 25 ny god år md fodboldn i Lindholm og omgn ønskr jg all Liffr tillykk md dt flott jubilæum. Bo Ladn - formand for Lindholm IF LIF-Avis Udgivr: Lindholm Idrætsforning - Ansvarshavnd: Nils Bchgaard Oplag: Grafisk produktion & Tryk: NORDJYSKE Mdir Jubilæu m Claus Ottosn. LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Slagtr Ol ønskr LIF tillykk md oprykningn til 2. division og tillykk md klubbns jubilæum. Dt r os md d god bøffr. Murr- & ntrprnørfirma BJERREGAARD & VIGEL PEDERSEN A/S Tlfon stk. Højrbsbøffr Kun kr. 120,- X Oprykning til sri 4 Læs sid 2 X Fodboldsjov for pigr Læs sid 3 v/ Slagtr Ol Skrågad Nørrsundby Tlf X Børnhavn Solstrjf i uvant omgivlsr Åbningstidr: X Lindholm Høj rundt nyt cyklløb Læs sid 7 X Løvvangskoln - n skol md mang ansigtr Ku n Tak Ronaldo Små drng og pigr i Lindholm r tak skyldig til vrdns allrbdst fodb Ronaldo r - om nogn - mandn bag drs ny fodboldban. Dn ombjld portugisr har aldrig vært i Lindholm, mn d små fodbolds udmærkt alligvl. ok! n d t d X Ny tømrr- t bdst r go mstr i Læs sid 4 Mandag - frdag X Gammlfar fra Assntoft Lørdag søndag Læs sid Læs sid 10 Nørrsundby Læs sid 12 - Dt r Ronaldo, sigr Frdrik på fir år, dr ikk r i tvivl, da han sr bill Frdrik holdr md Svrig af n llr andn grund, mn kndr udmærkt boldspillr. Thistdvj Nørrsundby Tlf Blandt tilskurn var 66 tilskur fra Lindholm, og d vndt hjm md n s png til n hlt ny mini-fodboldban. Ronaldos ry var md til at fyld dt dansk nationalstadion Parkn, da Danm VM-kvalifikationskamp mod Portugal. Læs historin på sid 8.

3 Lindholm idrætsforning - 3 Holdt som rykkd op i Danmarkssrin i Truppn bag oprykningn til 2. division anno Vi ydr vort bdst hvr nst mand Sætningn fra LIF s slagsang liggr dybt i hjrtt af klubbn Oprykningn i forårt blv n kulmination på n lang fodboldrjs, dr gntlig blv indldt i startn af firsrn, da dn lgndarisk formand Thomas P. Olsn indgik n trænraftal md dn kndt AaBspillr John Holm Jnsn, som spillnd trænr for LIF s førsthold. John blv trænr for t hold af spillr, dr all stort st havd fåt drs fodboldlærdom i LIF, mn i øvrigt havd spillt hyggbold i sri 1 llr i Jyllandssrin i flr år. John var ambitiøs, mn lært hurtigt at tag hnsyn til LIF-guttrns lyst til at hygg sig. Sammnholdt i sniorafdlingn var stærkt, og all holdn klard sig godt, båd i 1. halvlg, i 2. halvlg og i 3. halvlg. Dt stor gnnmbrud I 1981 kom dt stor gnnmbrud. Førstholdt rykkd op i danmarkssrin, og all klubbns 5 øvrig sniorhold fulgt også md op, og damrn var i frmgang. LIF var på vj md basis i sriøsitt, i fstr og md gn spillr. I 2010 næstn 30 år snr skr næstn dt samm, bar på t højr nivau. Andtholdt følgr md op i sri 1, trdiholdt var millimtr fra at rykk i sri 3, damholdt og sri 6 har vundt drs rspktiv krds og d slvstyrnd hold fungrr prfkt. Mntalittn fra 80 rn r gåt vidr. LIF r blvt n klub md n vldfinrt idntitt. Vors nuværnd divisionshold bstår af ung dygtig fodboldspillr, dr allrd i n ung aldr har opnåt n stor rutin. LIF-åndn lvr Omdrjningspunktt r dog LIF-åndn, dr r blvt bårt frm af d dr har vært md hl vjn, lig fra fodboldfilialn til divisionrn. Dr r lavt t hstarbjd af ldrn i klubbn, og dt r lykkds at skab n kultur, dr tiltalr ung mnnskr md ambitionr, mn også md n lyst til at udvikl sig på dt mnnsklig plan. Og dt r præcis dt LIF-åndn LIF-kulturn kan bidrag til. - Skal jg nævn t par stykkr, så skal dt vær dn tidligr anførr Ptr H. Pdrsn, som var n klog og forudsnd spillr, dn højtråbnd og farvrig Jan Toftdahl, og ikk mindst dn snu måltyv Mortn Knud Kristnsn, sigr trænr Hnrik Larsn, dr har styrt førstholdt i 3 ½ år. - Flr har vært md hl vjn og dt r spillr som Kristoffr Nilsn (Stou), Kaspr Holt, Knnth Madsn, Rasmus Nilsn, Mortn Bch og Nicolai Vorr, som sammn md mang andr virklig har udviklt sig, og jg r sikkr på at d ikk har ramt loftt ndnu, sigr trænrn. Af nytilkomn spillr kan nævns Michal Lykk, Jpp Kristnsn, Hnrik Kraglund, Emil Lystrup, Tim Bay, Martin Vixø, Joachim Sand, Nicolaj Elgaard og Mortn Thøgrsn, som all har tagt LIF-åndn til sig, og man skull jo tro at d altid havd vært Liffr. Dt r kndtgnnd for all spillrn, at d følr t stort ansvar for at klubbn fungrr godt på dt social plan. All r villig til at giv klubbn, llr n holdkammrat n hjælpnd hånd. Og som ægt Liffr givr d sig fuldt ud på bann, og når sjrn r i hus, så vd d bstmt også, hvordan dt r man skal fjr dt. Tæt på oprykning Som nævnt var John Holm trænr for dt lgndarisk hold fra 80 rn i fir år. - I 1981 vandt vi Jyllandssrin og årt ftr havd vi nær snydt Silkborg for oprykningn til dngang 3. division, huskr John Holm. I sæsonns sidst rund skull LIF bsjr Thistd md mindst 6 ovrskydnd mål, og Silkborg skull tab drs kamp i Esbjrg. - Vi vandt md 8-1, mn Silkborg vandt 3-1 ovr Esbjrg trods 1-0 til Esbjrg vd pausn. Så tæt var vi dngang på oprykning til daværnd 3. John Holm Jnsn tablrd LIF i Danmarkssrin. division, sigr John Holm. Han kaldr kammratskab, trænrns vnr til at optimr talntt og dt social liv for afgørnd i n klub, dr konstant avlr gn talntr. - Diss ting har klubbns ldls i stor træk formåt at lv op til, mn man skal hl tidn vær på forkant md udviklingn i talntmassn og drmd i klubbn. Ny tiltag r vigtig. - Dt r mit indtryk, at dt nklt talnt følr sig hjmm i Lindholm, og dtt kan mgt vl vær kimn til at talntt rækkr lidt længr i LIF nd i n andn klub, sigr ks-trænrn dr kaldr sin tid i klubbn for norm sjov. John og Hnrik har altså bgg prøvt at arbjd md talntrn i LIF, og Hnrik Larsn bragt LIF op i 2. division. d har bgg oplvt dagligdagn på Vorbjrgvj. Drs to hold var forskllig i fundamntt. Johns hold var skabt ad hoc og md modn spillr som stammn, mns Hnriks r skabt ftr systmatisk princippr og md ung talntr som grundstammn. Dt ny divisionshold r udn tvivl dt mst talntfuld, mn bgg har haft succs md LIF-åndn, og bgg mnr dt alvorligt, når d syngr: - Vi ydr vort bdst hvr nst mand.

4 4 - Lindholm idrætsforning Slvstyrnd hold - nøgln til succs Aldrig har dr vært så mang sniorspillr i LIF. På tærskln til klubbns jubilæum rundr klubbn for først gang nognsind i klubbns histori 100 sniorspillr. Klubbns ldls har da også tagt konskvnsn og tilmldt t kstra sniorhold forud for dn ny sæson, så man nu dltagr md hl sks sniorhold i DBU s og JBU s turnringr. Dt r dog ikk først gang klubbn dltagr md sks sniorhold i JBU s turnringr. Dt gjord man også tilbag i jublårt 1981, da klubbn oplvd, at samtlig klubbns sks hold rykkd op. Forsklln r, at man dngang kunn still samm antal hold md langt færr spillr. Arbjdsmarkdt var knap så flydnd og afbud var nærmst n utænklighd. Dngang fik holdn tildlt n trænr og n holdldr, og spillrn holdt slv øj md, hvilkt hold d var udtagt til, når sniorudvalgt om torsdagn offntliggjord holdn til wkndns kamp. Spillrn sættr dagordnn I dag r vrdn mr komplks. Mang r ikk i stand til at træn og spill kamp som tidligr. Fodboldspillt r gansk nklt ikk så hlligt som tilbag i I dag går tndnsn mr i rtning af, at dt r spillrn som sættr dagsordnn for hvornår og hvordan d skal spill. Dt har bl.a. øgt antallt af lukkd hold i mang fodboldklubbr. LIF har hvr gang takkt pænt nj, fordi dt r vanskligt fornligt md klubbns værdir. I stdt har klubbn opfundt bgrbt slvstyrnd hold, som rlt r t intrssfællsskab mllm n grupp mnnskr som organisrr sig slv md trænr og holdldr i rspkt for klubbns ovrordnd værdir. Undrforståt at klubbn så vidt muligt rspktrr d ungs ønsk om at spill og vær sammn. Løsningn har vist sig at vær n succs for all partr. Mdlmstilgangn r støt stignd, og dr r forståls blandt d slvstyrnd hold for, at klubbns Nils Jacob Juul Jacobsn, Finn M. Jnsn og Stfan Jakobsn står sammn om d slvstyrnd hold. hold sætts fra toppn. - For os har dt vært n rn win-win situation. Vi har fåt fat i n grupp ung mnnskr, som grn vil vær sig slv, mn som samtidig rspktrr klubbns grundlæggnd værdir. Samtidig notrr vi os, at mtodn md d slvstyrnd hold har øgt loyalittn spillrn imllm, så vi så at sig aldrig har problmr md at still hold, udtalr sniorformand Finn. M. Jnsn. Også for trænrn for d to slvstyrnd hold har dt vært n positiv oplvls. - Vi følr, vi r blvt tagt godt imod af klubbn. Dn har vist forståls for vors bhov, så vi still og roligt har kunnt voks os ind i LIF. Samtidig har vi kunnt mærk, at vors gn fodboldmæssig ambitionr langsomt r vokst, udn at vi har følt os prsst af klubbns ambitionr, fortællr Nils Jacob Juul Jacobsn og Stfan Jakobsn. Når ldr udviklr sig slv - Jamn kan vi så ikk bar få vors gt hold? Hjalt Christnsn var ophidst, og han var 100% indstillt på, at dr skull sk nogt. Han vill ikk find sig i, at ting ikk kan forandrs. - Nj, slvfølglig kan I ikk få jrs gt hold. Havd du tænkt dig, at I som 18-årig skull Alt blik- og smdarbjd udførs VVS v/ BO KJELDGAARD Vstbjrg - Aalborg Mdlm af: DANSK VVS -t signal for kvalitt fungr som spillnd trænr, llr hvad? Hjalt trak vjrt dybt Ja slvfølglig. Ellrs r dt jo ikk vors gt hold? Ungdomsformand Michal Ladn huskr tilbag på dn søndag i august 2008, hvor dt hl bgyndt. Et slvstyrnd U19-hold md to spillnd trænr. Dt var faktisk Hjalt Christnsn, dr stædigt fortsatt sin argumntation, og dt lykkds ham at ovrtal Michal Ladn til dtt vanvittig ksprimnt. Sidn blv Hjalt forhindrt af sin studir, og Stfan Jakobsn, som var Hjalts mdsammnsvorn, mått find sig n ny makkr. Dt blv Mathias Jul Rasmussn, og d to har nu haft t usædvanligt makkrskab i nu to år. Takkt vært Hjalts stædighd har d fåt n usædvanlig mulighd for at vis fodbold-danmark, at vi lvr i n ny tid, hvor dt at tag initiativ og ansvar sagtns kan lad sig gør. I dag r dr 20 hrrsniorspillr i LIF, dr r født i D finds på 3 nivaur, 2-3 stykkr r tæt på llr md på 1. holdt, 2-3 stykkr liggr i nærhdn af 2. holdt, og d sidst spillr dannr sri 6 md Stfan og Mathias vd rort. - Hvis ikk vi havd gnnmført dnn modl havd vi formntlig haft 3-4 mdlmmr i aldrsgruppn, sigr Michal Ladn, dr glædr sig ovr, at dn næst årgang r på vj op i sniorafdlingn om nd i lidt mindr målstok nd sidst år. - Vi r på jagt ftr n llr to af vor 91 r, dr kan ovrtag rolln som ldr for U19 B og drmd vær bindld mllm U19 og sniorafdlingn, fortsættr ungdomsformandn, dr glædr sig ovr, at vi i dn kommnd sæson har tilmldt ndnu t sri 6-hold. Drmd r LIF opp på 6 hrrsniorhold. Hjalt Christnsn vil hav sit gt hold. Mathias og Stfan har skrvt histori på flr frontr. I 2010 har d: vært trænr / ldr for sri 6 vært trænr / ldr for U19 B som 20-årig fåt tildlt sniorldrpokaln 2009/10 Ærsmdlmmr Navn År Villy Nilsn 1968 Hnry Pdrsn 1978 Kld H. Jnsn 1996 Jørgn Rddr 1990 Jørgn Pdrsn 2003 Poul Eriksn 2003 Nils Bchgaard 2008

5 Lindholm idrætsforning - 5 LIF hovdsponsor Få n ny bank nu - skift til os! Ring Bliv FRIKUNDE I Nørrsundby Bank, Lindholm afdling har vi t klart mål - vi vil vær n bank, hvor all følr sig vlkomn! Så uanst om du r lønmodtagr llr slvstændig, ung, lidt ældr llr pnsionist, så r vi sikkr på, vi kan gør n forskl for dig. Vi vil vær områdts bdst bank, alt andt r ikk godt nok! Mn tst os - du blivr md garanti ikk skufft. Hvis du samlr din og familins bankforrtningr i Nørrsundby Bank, kan du bliv FRIKUNDE og drmd opnå rabat på n lang rækk af bankns srvicydlsr. Kontakt os og aftal tid til prsonlig rådgivning, hvor du kan hør mr om FRIKUNDE. Læs mr om all fordln på Allan Nilsn Jns Erik Stausholm Thomas Bngaard Andrs Ttsch Mtt Byskov Lis Bobach Jns C. Skrubbltrang Christian Enmark Jantt Nilsn Kirstn Hübrtz NøRRESuNDby bank Lindholm afdling Viaduktvj 16 Tl Lig vd sidn af Supr Spar

6 6 - Lindholm idrætsforning Et halvt liv på førstholdt Mortn Kristnsn dbutrd for 21 år sidn og r og driblr stadig omkring førstholdt Hvis man kiggr på spillrlistrn for LIF s førsthold i nyr tid r dr ét navn, dr ign og ign vil optræd. 376 førstholdskamp, massr af mål og kårt som årts LIF r i Mortn Knud Kristnsn r om nogn n lvnd lgnd i LIF-trøjn, som han stadig trækkr ovr hovdt jævnligt. På trods af sin ubstridlig status i LIF, r dn vllidt spillr md dn god målnæs ikk kndt for n bombastisk optrædn, j hllr for at ytr sig om sin fodboldkvalittr. Md sit gmytlig væsn r Mortn kndt for at vær sympatisk og ydmyg af karaktr. - Jg bgyndt i LIF i Dt lå lig til højrbnt, for dr spilld min to fætr, Tub og Sillr.(Torbn Tub Pdrsn og Hnrik Sillr Pdrsn rd.). Når dt kommr til hans ungdomskarrir r dr spcilt n oplvls, dr trængr sig på. - Dt jg huskr allrbdst fra min tid som ungdomsspillr i LIF, r dn tur, vi havd til USA tilbag i Vi var drovr i tr ugr og spilld n turnring plus n dl træningskamp. Vi bod privat hos nogl af dm, vi spilld imod. Dt var rigtig spændnd. Dbutrd som 17-årig Mortns ungdomskarrir blv dog nogt kortr nd d flsts. Som 17-årig ynglingspillr blv han rykkt op på førstholdt i n turnringskamp mod Holstbro. - Jg blv sat ind md 8 min. ign af kampn, og jg rørt boldn to gang. Mn dt var slvfølglig spændnd at vær md. Sidn dbutn r dt blvt til t hav af kamp i LIF s førstholdstrøj. Drmd har Mortn også spillt sammn md mang stor spillr i LIF-rgi. - Hvis jg skal frmhæv én, må dt vær Sillr. Md hans suprgod tknik og ovrblik har han altid vært n fornøjls at spill på hold md. Mortns størst sportslig oplvls skal til gngæld finds i karrirns ftrår. - Dn størst oplvls var, da vi rykkd op i DS i 2008 ftr at hav tabt 4-1 nd i Fundr - min først oprykning. Mortn tog hrftr n halvsæson i Danmarkssrin, hvor han takkd af på toppn som holdts topscorr. Dr r ingn tvivl om, at Mortns fodboldhjrt bankr for LIF. Com back i 2006 Faktisk havd han indstillt førstholdskarrirn i LIF tilbag i 2004, mn blv i sommrpausn 2006 spurgt, om han ikk vill vnd tilbag til holdt i først omgang for n stund. - Dt var ikk mningn, jg skull hav spillt førstholdsfodbold ign. Mn jg blv spurgt om hjælp på t tidspunkt, hvor dt knb, og så blv dt lig til at par år kstra, smilr Mortn Kristnsn. Og i samm skvns lydr dt på spørgsmålt omhandlnd, at han potntilt kunn hav ståt md kamprkordn i LIF, hvis han havd vært pausn forudn. - Nj dt ærgrr jg mig på ingn måd ovr. Mortn blv sammn md Sørn Poulsn og Martin Østrbæk spurgt, om d vill giv n hånd md på t tidspunkt, hvor t ungt hold havd problmr md at find mlodin i Jyllandssrin. Pudsigt nok md flr af d spillr, dr i forårt var md til at sikr LIF s først oprykning til divisionrn. Kombinationn af ung talntr og tilbagvndt rutin bvirkd, at LIF s førsthold i 2006 havd t flyvnd ftrår, hvor man kun tabt én kamp og spilld én uafgjort rstn luttr sjr. Altid LIF Andr klubbr har vist stor intrss for dn fysisk stærk angribr i hans yngr dag. Mortn Kristnsn - n lgnd i LIF. - På t tidspunkt ringd d fra båd Nørrsundby og Aalborg Chang, som på dt tidspunkt lå n rækk ovr os. LIF har jo altid vært min klub, så dt var ikk svært at sig NEJ TAK. Et gansk rammnd og afsluttnd citat for Mortns unikk tilhørsforhold til LIF. Gammlfar s rkord Ov Kjærsgaard - kamprkordholdr. Ikk færr nd 413 gang har Ov Kjærsgaard optrådt på LIF s førsthold. Gammlfar r drmd dn spillr, dr har spillt flst kamp i dn rød trøj. Han dbutrd i 1978, og stoppd først i 1994 i n aldr af 40 år ftr 16 år for LIF i ntn Danmarkssrin llr Jyllandssrin. Ov Kjærsgaards klubrkord blv sat i hans 3. sidst kamp for LIF, og dt blv n af d mst bmærklssværdig kamp, som LIF nognsind har spillt. - I 1994 var Jørgn Smd trænr for førstholdt i Danmarkssrin. Smdn havd på dt tidspunkt klubrkordn i LIF md 410 kamp. Jg slv ønskd at trapp nd md førstholdsfodbold og startd i forårt på andtholdt. Mn på t tidspunkt fik jg ign lyst til at vær md på førstholdt, fortællr Ov Kjærsgaard. Thoughr than th rst Til tonrn af Thoughr than th rst md Bruc Springstn løb Ov Kjærsgaard på bann til t vanskligt opgør mod AGF, i dt dr skull sikr ham kamprkordn i LIF. - I sæsonns næstsidst kamp mod AGF på Lindholm Høj Stadion spilld jg kamp nr. 411 for LIF s førsthold. AGF havd på dt tidspunkt Danmarkssrins stærkst hold md spillr som Martin Nilsn, Thomas Thorningr og Noko Jokovic. Allrd fra kampns start var dt tydligt, at LIF vill få problmr md d hurtig AGF spillr. - Nu kunn jg pludslig mærk aldrn trykk, især når Thorningr bgyndt at rykk. Pausstillingn var 1-5 til AGF - ikk lig dn prfkt stilling i n jubilæumskamp. Trænr Jørgn Smd lagd n nkl taktik for 2. halvlg. - Gå ud og start forfra i andn halvlg - og dt gjord vi så. AGF havd bnyttt pausn til at udskift Noko Jokovic. Kampn var jo afgjort, trod d! Mn ftr 8 minuttr havd LIF scort tr gang. Dr var rigtig mang tilskur, som ikk nåd at s, at kampn tog n hlt ny drjning. Ti minuttr før tid udlignd Michal Andrsn. Et par minuttr før tid fik LIF scort sjrsmålt vd Mortn Kristnsn, mn dr var forindn dømt straffspark. Carstn Kss Elgaard scord imidlrtid sikkrt fra 11 mtr plttn til slutrsultatt Vi vandt, og jg fik n spktakulær sjr i jubilæumsgav, sluttr kamprkordholdr Ov Kjærsgaard, dr i dag r formand for oldboys afdlingn i LIF. Kamprkordlist Top 20 Nr. Navn Antal kamp 1 Ov Kjærsgaard Jørgn Smd Thomas Thomsn Mortn Kristnsn Tonny Bøgh Jørgn Sillr Pdrsn Sørn Poulsn Pr Jungrsn Jørgn Jokr Poulsn Bo Kjldgaard Bnt Larsn Erik Larsn Hin Kristnsn Bo Ladn Jørgn Lill Poulsn Martin Østrbæk Michal Andrsn Hnrik Sillr Pdrsn Prbn Larsn Hnning Pdrsn 208

7 Førstholdts placring År Rækk Trænr 1985 Jyllandssrin Lyng Jacobsn 1986 Jyllandssrin Jørgn Smd 1987 Jyllandssrin Jørgn Smd 1988 Danmarkssrin Pall Sørnsn 1989 Danmarkssrin Poul Erik Andrassn 1990 Danmarkssrin Harbo Larsn 1991 Danmarkssrin Harbo Larsn 1992 Jyllandssrin Jørgn Smd 1993 Danmarkssrin Jørgn Smd 1994 Danmarkssrin Jørgn Smd 1995 Danmarkssrin Jørgn Pdrsn 1996 Danmarkssrin Jørgn Pdrsn/ Bo Ladn 1997 Jyllandssrin Bo Ladn/Stn B. Andrsn 1998 Jyllandssrin Stn B. Andrsn 1999 Jyllandssrin Ib Simonsn 2000 Jyllandssrin Ib Simonsn/Jørgn Smd 2001 Jyllandssrin Hnrik KB Hansn 2002 Kval/DS Hnrik KB Hansn/Ol Nilsn 2003 DS/Kval Ol Nilsn/Andrs Damgaard 2004 Kvalifikationsrækkn Andrs Damgaard 2005 Jyllandssrin Andrs Damgaard 2006 Kvalifikationsrækkn Andrs Damgaard 2007 Jyllandssrin Hnrik Larsn 2008 JS (forår) DS (ftrår) Hnrik Larsn 2009 Danmarkssrin Hnrik Larsn 2010 DS (forår) 2. Div. Hnrik Larsn Dt r gåt langsomt mn støt frmad for LIF s førsthold. I klubbns først 50 år lå dt bdst hold stort st altid placrt i d rækkr, dr i dag svarr til sri 1 llr Jyllandssrin. I d næst 25 år har klubbn balancrt omkring Jyllandssrin og Danmarkssrin. Og nu tags dr så hul på d næst 25 år som divisionshold Førstholdt har altid vært LIF s ansigt udadtil. Sådan stod dr i jubilæumsbogn i 1985, og n sammntælling vist, at LIF ignnm tidrn frm til 1985 havd haft sit bdst hold placrt 12 år i Sri 1, 12 år i Jyllandssrin og 6 år i Danmarkssrin. I priodn har klubbn haft 11 år i Jyllandssrin, 2 år i Kvalifikationsrækkn, og 12 år i Danmarkssrin, og nu altså 2. division. Dt kan sålds konstatrs, at LIF har forbdrt sit nivau i d sidst 25 år i forhold til klubbns først 50 lvår. Årsagn til dnn sportslig frmgang kan finds i mang forhold, mn dygtig ldls, dygtig trænr, Lindholm idrætsforning - 7 LIF s ansigt t fantastisk ungdomsarbjd, og god fysisk forhold på Vorbjrgvj hørr til d væsntligst. LIF r blvt profssionl på dn god måd, nmlig vd at tingn i klubbn forgår mr og mr strukturrt og md plads til all. LIF s god humør r bvart, og vi r stadig vrdnsmstr i 3. halvlg. Alt i tømrr og sndkrarbjd

8 8 - Lindholm idrætsforning Danmarks smukkst fodboldanlæg Lindholm IF s anlæg i luftprspktiv. Dt r trangt. Dt r langt fra nyt, mn st md Lindholm-brillr r Lindholm Høj Stadion Danmarks smukkst fodboldanlæg. Hr i jubilæumsårt står klubhus og banr flott og indbydnd, og klubbn har ntop afsluttt n tilpasning af opvisningsbann. Græsst r blvt pljt. Aalborg Kommun har gnnmført n rstaurring og n forlængls af bann, forlangt af DBU. Bann havd d gaml mindstmål på 102 mtr i længdn, mn divisionshold skal ifølg DBUs rglr spill på banr, dr r mindst r 105 mtr lang. LIF har spillt undr dispnsation for banlængdn i Danmarkssrin, mn i sommr r bann forlængt, så dn ovrholdr rglrn. LIF r klar til dn ny og spændnd sæson også md banforholdn. D øvrig banr trængr også til n rstaurring ftr 33 års hårdt slid, og dn opgav skal løss i samarbjd md Aalborg Kommun, dr trods økonomisk bgrænsningr altid har vært n god samarbjdspartnr. Dr r flott læhgn, modrn lgrdskabr for børnn, dr r grønt og djligt, dr r blomstr vd klubhust, og dr kæls for dtaljrn, bandrklamrn omkring opvisningsbann givr farvr og dannr n flot ramm. Drfor kaldr LIF rn slv anlæggt for Danmarks smukkst. LIF flyttd til Vorbjrgvj i 1977 fra på d gaml banr på hjørnt mllm Åvj og Thistdvj. Byggd slv Dt ny anlæg blv grundlagt md daværnd Lindholm IF s klubhus anno 2010 formand Thomas P. Olsn i spidsn, og dt ndt md at LIF slv stod for byggrit af klubhust, mns Aalborg Kommun anlagd d sks banr på aralt. Byggrit var forud for sin tid, og har sidn vært modl for flr andr anlæg. Eksmplvis har Gug og B 52 Aalborg klubhus, dr r inspirrt af hust på Vorbjrgvj. Rtt hændr på rtt std Vdligholdls af hust, græsslåning, rklamskilt sætts op og pills nd, lgplads, cyklløb og mang andr kuglr støbs i håndværkrudvalgt Carstn Frdriksn og Tonni Ptrsn i gang md forbrdlsr til klubbns først divisionskamp. Klubhust på Vorbjrgvj js og drivs i dag af fodboldklubbn slv. Dt givr n dl hlt spcill opgavr for LIFs frivillig ldr. Hust skal nmlig passs og pljs, og dt r n opgav som dn fastansatt inspktør ikk kan klar aln. Dt rkndt dn daværnd inspktør Flmming Pdrsn tilbag i 2005, og sammn md bstyrlsn blv dr dannt t særligt Hus- og Banudvalgt. Samtidig blv ingniørfirmat, Niras sat i gang md at lav n omfattnd vdligholdlssrapport, som i dag r t vigtigt rdskab i inspktørns arbjd md at skab rammrn på Vorbjrgvj. Vdligholdls kostr Sidn fik Flmming Pdrsn nyt arbjd som srvicldr, og i dag r dt dn tidligr førstholdsspillr Tonny Bøgh, dr r inspktør. Mn rutinrd Pdrsn siddr stadig i husudvalgt, dr hvrt år invstrr t skscifrt bløb i vdligholdls for at hold klubhus og anlæg tidssvarnd. Vd gnralforsamlingn i 2007 blv Laurids Christnsn valgt som skrtær i bstyrlsn, og han har sidn vært omdrjningspunkt i klubhusts udvikling og drift. Han har skabt grundlagt for t håndværkrudvalg, dr i dag bstår af ca. 20 prsonr, som kan klar all bygningsmæssig problmr. Kun fantasin sættr grænsr. Dr r mang vlfungrnd udvalg i klubbn, mn all r afhængig af Håndværkrudvalgt, som oprrr fra inspktørns lill rum for ndn af spillrgangn.

9 LIF- Lindholm idrætsforning - 9 RECEPTION LINDHOLM IDRÆT I anldning af Lindholm IF jubilæum - invitrr vi hrmd til rcption Frdag dn 20. august 2010 fra kl til i LIF s klubhus, Vorbjrgvj Nørrsundby Vi glædr os til at s dig - all r vlkommn! Md vnlig hilsn Bstyrlsn for Lindholm IF LIF har stor succs og r på vj mod litn og dt krævr rssourcr. Dsudn gør LIF mgt for børn og ung i byn, så skull du hav lyst til at bær os md t sponsorat/gav kan du indsætt dt på vors jubilæumskonto:

10 10 - Lindholm idrætsforning Drømmn om t nyt anlæg Drømmn om t nyt anlæg, som kan saml d tr klubbr på Solsidn, lvr stadig i bdst vlgånd. Gansk vist forliggr dr ndnu ikk t tilsagn fra Aalborg Kommun om støtt til t nyt anlæg, mn dt har på ingn måd forhindrt d tr klubbrs vision om, at man stadig kan samls på t nyt anlæg på Vangn i 2013 undr navnt FC Solsidn. Harmonisring i gang Drfor arbjds dr også fortsat i kulissn på at harmonisr arbjdsgangn i d tr klubbr, så fusionn blivr så gnidningsfri som ovrhovdt muligt, når dn så ndligt skr, om dt så blivr i 2013, 2014 llr Harmonisringn kommr bdst til udtryk i dt allrd tablrd samarbjd mllm klubbrn i ungdomsafdlingn, hvor al ungdomsfodbold fra U13 til og md U19 nu r samlt undr FC Solsidn, mn vi har også allrd nu t udviklingsplan for sniorfodboldn på plads, oplysr formand for FC Solsidn og Lindholm IF, Bo Ladn. - Vi har i hl vors arbjd valgt at vær optimistr. Slvfølglig r vi klar ovr at finanskrisn har sat sit præg, mn vi mnr, at vors planr r vital for hl dn dbat dr for øjblikkt pågår om at udvikl Nørrsundby, så mon ikk vi findr n løsning, så vi kan få vors anlæg. Visionn for FC Solsidn Ud ovr n nyt topmodrn fodboldanlæg md klubhus, græsbanr og kunstbanr rummr visionn for FC Solsidn også tankr om n idrætshal, multibanr, kursus- og ovrnatningsfacilittr, motionscntr og løbstir, ligsom dr i tilknytning til anlæggt grn må vær n idrætsbørnhav og n idrætsdus, ligsom fx n offntlig skøjtban vil vær n naturlig aktivitt. - Dt grundlæggnd i vors modl r, at vi blivr n forning for hl familin, hvor mor og far dyrkr drs idræt vd Bo Ladn visr hvor man grn vil hav dt ny anlæg placrt på Vangn i Nørrsundby. sidn af børnn. Idlt st btydr dt, at mns børnn spillr fodbold, så trænr mor i motionscntrt, mns far tagr n tur på løbstirn i d naturskønn omgivlsr omkring Lindholm Høj. - Samtidig vil vi grn vær n stærk partnr i forhold til skolrn, så vi sammn kan løft dn almn folksundhd i områdt, sluttr Bo Ladn. Langt tilløb til samarbjd på Solsidn Futt, Jan Olsn, Ol Dyhrbrg og Willy Olsn. Erik Hostrup, John Wagnr, Nill og Lupprt. Jørgn Smd, Tjllo, Lill og Moulr. Utallig navn fra NUBI, NB og LIF har i n årrækk rpræsntrt Solsidalliancn, t af landts mst markant samarbjdshold i dn gaml talntturnring. Sportsligt kulminrd samarbjdt md n kvartfinalplads i 1972 på udban mod Brønshøj og dltagls vd slutrundn i Roskild i Mn tidn løb tidn fra samarbjdt, og i slutningn af 70 rn var dt så forbi. Sidn har d tr klubbr forsøgt md fællshold t par gang, mn oft havd klubldrn svært vd at forstå hinandns synspunktr. I løbt af 2007 bgyndt t samarbjd ign at rumstr i kulissrn i Lindholm Idrætsforning. Ud fra ovrskriftn Dt handlr om frmtidns ungdom i 9400, var LIFs ny formand, Bo Ladn, arkitktn, og lillbror Michal Ladn arbjdsmandn, dr stod for dn dirkt kontakt. Sammn md NB s formand Prbn Würtz Jnsn og ungdomsformand Arn Schürr samt NUBI s ditto Torbn Simoni Jørgnsn og John Kiil bgyndt drøftlsrn, og i løbt af kun 3-4 mødr, var dr nighd om hovdprincipprn. - Når vi aldrig tidligr havd nåt målt, var dt først og frmmst fordi vi flr gang havd stødt hovdrn sammn på grund af fanatisk klubintrssr, sigr Michal Ladn i dag. Min ny kammrat Dngang kndt flr af ldrn hinandn, mn havd aldrig tænkt på samarbjd. - Jg kndt John Kiil fra min tid som sniortrænr i NUBI, mn havd aldrig forstillt mig, at Arn Schürr og jg skull bliv kammratr, sigr Michal Ladn. Bgg har spillt fodbold i hvr sin klub sidn barndommn, og bgg bgyndt drs ldrkarrir som tnagr. - I d 34 år jg har vært fodboldldr har jg altid vidst, hvm Arn Schürr var, mn vi har aldrig drøftt t nst ord sammn. Vi har hilst høfligt på hinandn, mn gaml dags fjndskab mllm LIF og NB har forhindrt os i at lav ting sammn. - Mn md t tryllslag blv vi så kammratr. Et vnskab som jg - først og frmmst for Lindholm Idrætsfornings skyld sættr mgt stor pris på, sigr Michal Ladn. I dag siddr all tr ungdomsformænd fra d tr klubbr i koordinationsgruppn i FC Solsidn. Pigrn skal også md Lindholm Idrætsforning r ikk md i FC Solsidn på pig- og kvindsidn. Bstyrlsn har bsluttt, at dn ny spindsid har FC Solsidns ny spilltrøj præsntrs af Bo Ladn (LIF), John Kiil (NUBI) og Arn Schürr (NB). brug for at find sig slv som n nødvndig dl af LIF, indn dn indrullrs i FC Solsidn. - Dt r vanskligt at svar på, hvornår LIF s pigr blivr n dl af FC Solsidn, mn jg har t håb om, at vors stærk årgang 1999 kan ban vjn. Først og frmmst fordi pigrn og drngn hængr fantastisk godt sammn i dnn årgang, og drmd sammn vil kunn s fordln vd at spill i dn orang trøj, sigr Michal Ladn. Frmtidn I diss år r d tr klubbr godt i gang md at harmonisr d 3 fodboldklubbr md Falko Nørr som coach og katalysator. I øjblikkt r dr fokus på børn- og ungdomsfodbold ftr, at dr i længr har vært fokus på sniorfodboldn. - Jo mr nsartt vi oplvr fodboldn, dsto nmmr vil dt vær at lav n fusion, mn dt krævr først og frmmst at klubbrn samls undr nogl fælls rammr, sluttr Michal Ladn. Snst r dr opnåt nighd om, at også U13 Drng skal vær n dl af FC Solsidn, så alt 11-mands fodbold i på drngsidn nu forgår i FC Solsidn rgi.

11 Lindholm idrætsforning - 11 Da FC Solsidn blv skabt I forbindls md tablringn af t U8-pighold i 2007, hvor sks små pigr fra Lindholm-områdt skiftd fra NB til LIF blv Bo Ladn ringt op af Arn Schürr, dr havd t par spørgsmål og kommntarr til klubskiftt. Arn Schürr var nogt bkymrt ovr mådn dt forgik på, og var nok ikk hlt ovrbvist om at LIF s motivr i dtt spil nu også havd vært hlt rll. - På t tidspunkt i samtaln, dr forgik mns jg sad i min bil, nævnt jg, at vi jo flr gang havd lagt op til t samarbjd, fortællr Bo Ladn. - Vil I samarbjd, spurgt Arn Schürr så, og på dn måd blv vi nig om at afhold t mød imllm rpræsntantr fra d tr klubbr, oplysr Bo Ladn. Status var, at LIF og NUBI havd haft t årlangt samarbjd i yngling, junior og t nystartt samarbjd i drngafdlingn, og at NB kun tidligr havd vært md i bgrænst omfang. Dt først mød blv afholdt 1. oktobr 2007, og FC Solsidn spilld sin først kamp i april Et nyt projkt var sat i søn. Mads Damsø (LIF), Jacob Toft (NB) og Jan Olsn (NUBI) vndr tommlfingrn opad for FC Solsidn. Foto: Grt Dahl Pigr i trøjn Finn M. Jnsn - trænr for damsnior. Pigfodbold r driblt ind og ud af Vorbjrgvj mang gang. Og pigrns frmtid r diskutrt på mang gnralforsamlingr i d snst årtir. Mn dr skull n hnvndls fra n grupp forældr til, før pigrns fodboldstøvlr blv snørt ordntligt. - Hj Arn, jg har forsøgt at kontakt dig pr. tlfon, mn dt r ikk lykkds mig at få fat i dig. Jg vil orintr dig om, at vi i LIF startr t hold i U8 for pigr (årgang 99). Dt r forældr, dr har kontaktt os og opfordrt os til at gå i gang, da d syns at dr r for langt til træning hos jr. NB har 5-6 spillr fra Lindholm-områdt, og diss spillr vil angivligt start i LIF nu. Dtt blot til din orintring. Sådan skrv LIF s ungdomsformand i august 2007 til NB. D fm pigrs klubskift fik n stor btydning i forbindls md tablringn af FC Solsidn, mn blv også startn på n ny æra for pigfodboldn i Lindholm. Hidtil havd bstyrlsn argumntrt, at dr mangld ldr md intrss for pigfodbold. Mn dt argumnt holdt ikk, da Kld Tørring og Lars Nilsn stilld sig til rådighd som trænr. Hrftr gik dt hurtigt. I løbt af t år var dr flr nd 50 kvindlig aktiv fodboldspillr i LIF, og tallt hr i jubilæumsårt omkring 60. I 2010 træns damsnior af Finn M. Jnsn, og dltagr i turnring undr navnt FC Solsidn. Dr r nmlig planr om t samarbjdt md NUBI og NB i FC Solsidns navn. Lars Nilsn og Hll Schnoor og trænr U18 pigholdt. Dr r ndnu ikk spillr nok til båd t U18 og t U15 hold, så drfor r d to hold forløbig samlt i ét hold undr Lars og Co. Pigrakttn Lin Christiansn, Ccili Sørnsn og Prnill Groth r trænr for U10/11- pigrn, hvor Lon Abildgaard r n ihærdig arbjdskraft i Børnudvalgt. Lon har bl.a. tagt initiativ til, at LIF r fast arrangør af DBU s pigrakt n gang om årt. Gavkort Kvalittsproduktr indnfor Vi tilbydr Forkæl arrangmntr dig slv. Gavkort til: 1 gang lt Mobil: håndbhandling Udstdls af licns til og Forvrs 1 gang koncpt lt nakkmassag Indløs dit gavkort på stand producnt nr. af Alo 15 Vra Vlkommn v/ Nanna Sørnsn Woman s univrs 2009 Hvorupvj 19, sundhd, skønhd og vlvær Forkællss-/wllnss Gratis oplæring af ny forhandlr NDSnwlif 9400 Nørrsundby Slvstændig forhandlr for FOREVER, vrdns størst

12 12 - Lindholm idrætsforning Kråkrøy - LIFs svar på Mallorca Rjslystn har prægt LIFs ungdomsafdling i d snst 25 år. Og spcilt t std r faldt i klubbns smag; Kråkrøy r for LIF, hvad Mallorca r for dansk chartrturistr. Hold fra Lindholm vist i n årrækk d rød/hvid farvr på fodboldrjsr rundt til turnringr i hl Europa. Ungarn, Holland, Tyskland, Norg (s artikl om LIFs bdst rsultat) og Svrig fik bsøg. Og to gang rjst d ældst til USA. En lill prl Mn intt std har vært så populært, som dn lill by Kråkrøy vd Frdrikstad i dt syd-østlig Norg. Først bsøg blv arrangrt af n grupp ngagrd ldr, dr sndt lillput- og drnghold til Kråkrøy i 1997, som allrd blv vnskabsklub til LIF tilbag i 1990 i forbindls md klubbns mang bsøg til Solsidns Pondus Cup. Dn først tur til Kråkrøy blv n succs, båd socialt og rsultatmæssigt, og sidn r dt blvt til 10 tur md sommrfodbold hos vor norsk vnnr. All tur har vært planlagt til mindst dtalj, og dr har vært plads til all ungdomsspillr på all tur. Dt social sammnhold har vært hovdformålt på all tur til Kråkrøy måsk drfor husks d md glæd. En rjsbskrivls To bussr og to prsonbilr holdr ud på parkringspladsn vd klubhust. Alt osr af forvntningns glæd. All r glad og all vil grn, at dt skal bliv n god tur. D lidt yngr kiggr forvntningsfuld på d lidt størr som jo var md sidst år. Ldrn læssr rygsækk og taskr i bussn og svdr allrd. Forældrn står klar til at vink, når bussrn md d 70 børn sættr sig i bvægls md kurs mod Frdrikshavn. På Stna Lin til Gøtborg kommr lommpngn allrd undr prs og kun takkt vær n konskvnt bankmand, r dr råd til is og pølsr på rstn af turn. Ellrs r dr mang fristlsr ombord, mn ovrfartn forløbr ksmplarisk md liv og glad dag. Vi når Gøtborg og bsøgr n McDonald som altid. Vidr mod Svinsund og grænsn til Norg, hvor vi som altid gør holdt, og kiggr på dn fantastisk natur. Også dt r n tradition. Stmningn i bussrn r i top. Dr syngs slagsang, fortælls vittighdr, nogl sovr, drikkr sodavand og n lill prut blandr sig mllm grinn. Hn på aftnn når vi Kråkrøy og vi indkvartrs i dn stor hal, slvfølglig hvor vi båd skal sov og spill fodbold dn halv nat. Sovposr og liggundrlag placrs langs væggn, så dr r plads til fodbold og variantn sovposfodbold md ldr og børn i n stor flok. Andr ldr smørr lvrpostj- og spgpølsmaddr til natmad. Dt først år blv pigrn indkvartrt i n mindr gymnastiksal, mn d gjord oprør og vill også vær i dn stor hal. Dt blv n fd succs og r ikk sidn ændrt drngn og pigrn går fint i spænd md hinandn, og dt smittr også af på d sportslig præstationr. Rocazino til morgnvækning Næst morgn vækks all til Rocazino s sang Godmorgn, godmorgn, dr blæsr ud fra hallns lydanlæg, samtidig md at lyst i halln tænds Prøv at forstill jr, hvordan børn og voksn sr ud og spcilt dm, som r md for først gang. Dt kan ikk bskrivs. Morgnritualt r også n tradition. Vi r md i Kråkrøys gn sommrturnring, hvor dt handlr om at all skal oplv og hav succs. All hjælpr hinandn, og dt btydr, at all dr ikk r i kamp, hppr højlydt. Kampn spills i fantastisk naturomgivlsr md høj træklædt granitklippr og djligt græstæpp undtagn bann vd dt ndlagt skibsværft. Ldrn har drs gn indbyrds kamp om, hvm dr kan dokumntr d bdst rsultatr. Dt skt via Knoglsystmt, og dn tradition r også gåt i arv fra tur til tur. Skærgårdsbadning En andn tradition r skærgårdsbadning. Hvr aftn tagr næstn all badtøjt undr armn og går af naturstin nd til n badbro. Dt r t fantastisk syn at s klipprn i vandt som silhuttr i tusmørkt. Vandt r issssskold, mn dt skal ovrstås. Og så r dr også DBU s sølvnål nogt md n hvid hval i Oslo-fjordn. Dagn flyvr af std, og pludslig skal vi hjm. Mn all har lært LIF s slagsang. Dn r n dl af børnopdraglsn, og dn skal syngs, når bussrn rullr ind foran klubhust på Vorbjrgvj. All forældr skal kunn hør, at vi har haft ndnu n oplvls for livt. Kråkrøy r vort fortrukn mål rjsmål. Navn År Poul Hrmansn 1992 Poul Eriksn 1993 Kjld Hannibal Jnsn 1994 Hnning Bo Nilsn 1999 Jns Brntsn 2001 Bo Ladn 2003 Nils Bchgaard 2003 Jørgn Pdrsn 2008 Michal Ladn 2008 Tildls for 25 års ldrarbjd

13 Lindholm idrætsforning - 13 Dt bdst rsultat nognsind Sølv i Norway Cup 1997 Lindholm IF i 2. division. Dt lydr imponrnd, mn klubbns bdst sportslig rsultat skal alligvl finds på frmmd græs - i Norg. Norway Cup r vrdns størst fodboldturnring. Turnringn afvikls hvrt år i ug 31, og i 1977 bsluttd Lindholm IF sig for at dltag md t lillputhold. Mang nationalittr havd fundt vj til Ekbrg-slttn, hvor d flst kamp blv spillt, og mang forskllig sprog var rpræsntrt, bl.a. tysk, nglsk, fransk, italinsk, finsk, svnsk, norsk og slvfølglig også dansk. Dr var mr nd pigr og drng, fordlt på 800 hold, tilmldt dtt år. Indkvartring var på skolr og bspisning forgik i Ekbrghalln. Dt var n kæmp oplvls for drngn og d ung ldr, Bo Ladn, Erik Flindt og Esbn Christnsn. Dr var fodbold på 18 banr på Ekbrg Sltta, og dr var fodbold hvr dag fra kl til kl. Glad spillr ftr præmiovrrækklsn på Bisltt Stadion , så dr var mgt at s og mang at snakk md. Finalklar Drngn spilld flr kamp hvr dag i n hktisk ug, hvor Frsno fra Californin blv bsjrt i smifinaln md 2-1, og så var dt finaln mod Kuopion (Kups) fra Finland på Bisltt stadion kl lørdag formiddag. I årt forindn havd man startt n forældrforning, som skull hjælp md at skaff png til ungdomsspillr til ntop sådann turnringr. Og forældrforningn havd lovt drngn, at hvis d kom til finaln, vill forældr komm og ovrvær dn, og som sagt, så gjort. Frdag aftn, da smifinaln var vundt, var dr fm forældr, som vill til Norg uanst hvad. D tog natfærgn til Larvik kl md ankomst kl om morgnn. 5 minuttr før finaln nåd d Bisltt, hvor d oplvd drs drng LIFs lillputtr spill final i vrdns størst fodboldturnring for øjnn af tilskur. Dsværr tabt drngn md 2-5, mn fik sølvmdalj, hvilkt var mgt stort, og oplvlsn vil d aldrig glmm. Drng og ldr havd n vidundrlig ug. All havd lært mgt om fællsskab og at kæmp som t hold, at vær sammn 24 timr i døgnt, at spis frmmd mad og at tal md andr på andr sprog. Indmarch på Bisltt Stadion i Oslo. Succn gntagr Succsn btød, at LIF også sndt hold til Norway Cup i d følgnd år. I 1978 dog udn samm succs. I 1979 løb to LIF-hold ind i n ug md øsrgn og muddr-fodbold. Hr nåd dt n hold til kvartfinaln I 1980 nåd dt n hold til 8-dls finaln, mns LIF satt punktum i vrdns størst fodboldturnring i 1981 md n fornm bronzmdalj. Forældropbakningn mangld aldrig. Eftr dt først års sportslig og social succs fulgt mang forældr md til Norg, og lå i tlt på Ekbrg Camping hl ugn hvrt år. D nød dn intrnational atmosfær præcis som drngn, og hyggd sig på campingpladsn md børnn og ikk mindst md hinandn. Dt var stort for sammnholdt i klubbn i mang år drftr. Norway Cup var stor på mang mådr.

14 14 - Lindholm idrætsforning Kom og s vi går md bl Når Moss ikk vil komm til bjrgt, så må bjrgt komm til Moss. Dn filosofi blv aktul i Lindholm i bgyndlsn af 1990 rn, hvor klubbn flyttd al børntræning fra anlæggt på Vorbjrgvj op på Gl. Lindholm skols boldbanr. Idn blv ført ud i livt af ungdomskonsulnt Bjarn Hansn. Han fik tablrt t godt samarbjd md Dussn på skoln og d omkringliggnd daginstitutionr. Intrssrd trænr md d rigtig holdningr til børnfodbold blv fundt, og dr blv købt bold, mang bold og indianrtlt, frisbs, dragr og andr lgrkvisittr. -I modsætning til d flst andr klubbr skull træningn vær lg. Eksmplvis var dt ok, hvis t barn hllr vill lg indianr nd spill fodbold lig ntop dn pågældnd dag, forklarr Bjarn Hansn. Filialn n succs Filialn blv n succs allrd dt først år. Dt var t hit, at d små kunn gå dirkt fra Dus llr daginstitution til fodboldtræning. - Samtidig blv lg t omdrjningspunktt i d yngr afdlingr i LIF på Vorbjrgvj, hvor vi undlod at dl spillrn ftr vnr, og prioritrd ftr at hav dt rart sammn. Ikk all forstod dn ny prioritring, og nklt forældr gjord livt surt for trænr, som dog fastholdt stratgin. - Dt var ikk få gang, at jg som ungdomskonsulnt mått fortæll, at dr var n mning md galskabn, og at vi rgnd md, at dr på sigt vill opstå båd n top af talntfuld spillr, og n brdd som på sigt vill bliv rygradn i sniorafdlingn. Mdlmstallt ksplodrd Dt blv n fantastisk priod. Eftr gansk få år oplvd LIF, at miniputafdlingn ksplodrd i mdlmsantal. Vi var ftr få år opp på ca. 70 spillr i miniputafdlingn, og LIF kunn mønstr mindst syv miniputhold. LIF fik ign mstrrækkhold i næstn all rækkr. Rygradn i ungdomsafdlingn var d ung født i 1986/87/88, og ntop i dag går diss årgang ign i klubbns sniorrækk og ikk mindst på LIF s førsthold i 2. division. Børn spillr for at hygg sig Børnfodbold i 2010 også i Lindholm forgår ftr modrn pædagogisk princippr. D mindst børn (op til 6 år) lgr fodbold på mgt små banr md tr små fodboldspillr på hvrt hold, mns d størst børn (12 år) spillr på størr banr md 7 spillr på hvrt hold. DBU har formulrt t værdigrundlag for børnfodbold, hvor dr læggs stor vægt på dt social lmnt og på tryghdn. Børnn spillr sammn md drs jævnaldrnd klasskammratr, og holdn r md viss undtaglsr af social årsagr årgangsopdlt. DBU s holdningr r også vors - Lindholm IF følgr DBU s værdir og princippr, og dnn modl passr prfkt ind i LIF s værdigrundlag, sigr klubbns ungdomsformand Magic nnmført ort modl y smart dtaljr Black Magic - n gnnmført piano-sort modl AAlborgs størst udvalg i kvalittscyklr Ny smart dtaljr fælg Hvid sygningr på sadl d baglygtglas Indfarvd spoilr Mikkl Bnny Mortn Sørn Mogns Løvvang Vilhlm Christnsn Shopping Thistdvj Cntr 48 Nørrsundby Åbningstidr Tlf Løvbakkn 4 Parkring lig vd dørn DK-9400 Nørrsundby Slagtr tlf: Whit Magic - n lækkr ipot modl Smørrbrød Indfarvd fælg Hvid sygningr på sadl IRøgfarvd baglygtglas Indfarvd spoilr Alt i alt n scootr til dn kvalitts bvidst! n scootr til dn kvalitts bvidst! r nok dn l-cykl 9.995,- på markdt hvor du får mst pris - KUN for pngn! Frit valg Magic pris - KUN 9.995,- xcl. lv. NørrsuNdby Michal Ladn. I LIF forsøgr vi gnnm lg, hygg, dygtig trænr og stor forældropbakning, at hold fast i mang spillr i hvr årgang, forsættr han. Mang spillr i hvr årgang btydr, at vi kan mønstr stærk hold i FC Solsidn, når børnn blivr til ung mnnskr og d blands md spillr fra NB og NUBI, mnr ungdomsformandn. Til dn tid satsr vi mr sportsligt, mn vi får god social rlationr som n vigtig sidgvinst, konkludrr Michal. - Dt har vi i øvrigt gjort i mang år i LIF, sigr han. Læs bar artikln om fodboldfilialn hr i Mikkl Sundhd, sjov og sj kammratr. Whit Magic - n lækkr ipot modl avisn, og s hvordan små gnrt drng i startn af 90 rn, nu r blvt stærk divisionsspillr for LIF, sluttr dn stolt ungdomsformand. KUN KR ,- Bnny Mortn Fås også i hrr modl Sørn Mogns Thistdvj 48. Tlf Vilhlm Christnsn Thistdvj 48 Nørrsundby Tlf Kildmos Parkring cnturion lig vd mbk dørn trk Avnu winthr targt pgo Kymco I d snst år har LIF kørt kampagnn, Sundhd, sjov og sj kammratr. Kampagnn har til formål at fortæll ny små mdlmmr og drs forældr om fordln vd at spill fodbold, hvad dt kostr og hvor træningn forgår mv. Vi har fåt lavt t logo til kampagnn. Et grinnd æbl md form som n fodbold. Og dtt logo skal vi all støtt op omkring dt skal vær sjovt og vi skal lav god kammratr, og så skal vi spill bold. xcl. lv. pr. stk Købmand Jan Højr HUSK! vi har også Mad ud af Hust Man - Fr 08:00-19:00 Lør 08:00-18:00 1. Søndag i hvr månd 10:00-16:00

15 Lindholm idrætsforning - 15

16 16 - Lindholm idrætsforning Damsø, Bchgaard og rakttrn I d snr år har LIF haft god indtægtr gnnm t salg af fyrværkri mllm jul og nytår. Eftr Sst-katastrofn r kravn til opbvaring og salg af fyrværkri blvt skærpt btydligt. Mang har som n konskvns af d skærpd sikkrhdskrav trukkt sig ud af markdt, og i LIF var man ikk sn til at s mulighdrn, da markdt slog n kolbøtt. Md Hin Damsø og Nils Bchgaard som primus motor blv dr skabt d nødvndig kontaktr, og d nødvndig tilladlsr blv indhntt hos Brdskabscntrt og Aalborg Kommun. Klubbns containr fik installrt sprinklranlæg, og klubbns caftria blv indrttt som salgslokal, og i klubbns bagland blv n salgsstyrk stablt på bnn. - Vi var mgt spændt på salgt, mn vi havd n stærk tro på, at dt nok skull lykks, fortællr Hin Damsø. - Vi lavd naturligvis n rækk fodfjl dt først år, mn vi lært af dt, og fik strammt op på organisationn, så vi nu har n forholdsvis fast handlingsplan for, hvad vi gør, fortællr Hin Damsø. Sidn har flr klubbr i Aalborg og Nørrsundby aflurt fidusn fra Lindholm, mn trods n skærpt konkurrnc, så har LIF haft n positiv udvikling i salgt af fyrværkri. Vækst i salg - D først tr år havd vi konstant vækst i salgt, mn i 2009 kunn vi godt mærk kombinationn af finanskrisn og øgt konkurrnc lokalt, mn vi nåd nognlund salgstalln fra 2008, fortællr Nils Bchgaard, som også r kassrr i klubbn. Forud for fyrværkrisalgt i 2010 r optimismn intakt i klubbn, og klubbns nøglprsonr frmhævr da også t godt ntværk af lvrandørr. - Drudovr dragr vi hlt Nils Bchgaard og Hin Damsø. sikkrt fordl dl af dn god srvic, vi kan tilbyd vors kundr, sluttr n tilfrds Hin Damsø. JBU s sølvnål Navn År Poul Hrmansn 1986 Poul Eriksn 1986 Kjld Hannibal Jnsn 1992 Hnning Bo Nilsn 1992 Johanns Lauridsn 1992 Jns Brntsn 1993 Bndt Godtbrg Jnsn 1993 Kurt Bntsn 1994 Bo Ladn 1994 Nils Bchgaard 1994 John Poulsn 1994 Ol Kræmmr 1996 Fodboldfolkt fra Lindholm r altid god til fstr. Også bdr nd til fodbold på fodboldbanrn. Og gnnm klubbns 75 år har dr vært utallig god fstr og arrangmntr. Også for byns borgr. Dt bgyndt md idrætsugrn i 50 rn. Fortsatt md Samvirknd Idrætsforningrs byfstr i 60 rn, indtil LIF slv stod for byns fst fra Sangnavn som Bjørn Tidmann, Katy Bødtkr og Gustav Winklr livd op på d tilrjsnd Tivoli, dr hvrt år indtog aralt vd Viaduktvj. Dt gik godt indtil 1977, hvor t massslagsmål i øltltt brat satt n stoppr for n fstlig tradition, dr aldrig sidn r gntagt. LIF og BATS D offntlig fstr gik i stå, indtil midt i 90 rn. Hr havd NB succs md galla-fstr i Solsidhalln, og LIF tyvstjal idn. Dt bgyndt md fstr i Løvvanghalln, og bstyrlsn forsøgt udn hld md flr forskllig koncptr. Flr orkstr r prøvt, Fstrn i Lindholm forskllig årstidr r forsøgt, og flr arrangmntr r aflyst pga. af svigtnd tilslutning. Mn d snst to års fstr har fyldt Multikulturhalln på Gl. Lindholm Skol md musik fra BATS og mad fra Slagtr Ol. Fstn r ikk størr nd all kan s og hør hinandn, mn folk får samtidig valuta for pngn, og rørt dansbnn. Næst fst r planlagt til lørdag 6. novmbr samm std, samm musik og slvfølglig lækkrt mad og n mass drikkvarr. All kan få billt til dnn modrn byfst vd hnvndls til Hin Damsø llr Tonny Bøgh. Sørn Christnsn 1996 Nils Lth 1996 Erik Larsn 1999 Hans Jørgn Nilsn 1999 Ptr Nilsn 2000 Michal Ladn 2001 Jørgn Lund Christnsn 2001 Kurt Dyrhav Jnsn 2001 Poul Chr Jungrsn 2002 Lif Tranholm 2002 Pr Kræmmr 2004 Jørgn Pdrsn 2008 Tildls for 15 års ldrarbjd

17 Lindholm idrætsforning - 17

18 18 - Lindholm idrætsforning Ntværk for rhvrvslivt LIF s ny rhvrvsklub godknds i dnn månd Nu har LIF også fåt n rhvrvsklub. Dt har lokal rhvrvsfolk ståt bag. Forhistorin r, at Lindholm Idrætsforning i sit sponsorarbjd jævnligt r blvt mødt af n bmærkning om, at dr skr for lidt i Lindholmområdt og d rhvrvsdrivnd gnrlt manglr t ntværk, hvor d kan møds. Lindholm Idrætsforning tog handskn op og invitrd n rækk af d mst intrssrd firmar til t indldnd mød, hvor man sammn kunn afdækk intrssn for at tablr n rhvrvsklub i rgi af Lindholm Idrætsforning. Dr var blandt d 11 frmmødt firmar på dt stiftnd mød d. 8. juni 2010 nighd om, at LIF s Erhvrvsklub skal vær n brdt fundrt intrssklub md dt formål at frmm: - lokal aktivittr til gavn lokalområdt - ntværksdannlsn mllm forningns mdlmmr - social arrangmntr for forningns mdlmmr - sponsorportføljn for Lindholm Idrætsforning I forlængls af mødt r dr lavt forslag til formål og vdtægtr for rhvrvsklubbn, som forhåbntlig kan bliv godkndt på t mød dn 31. august, hvor samtlig klubbns nuværnd sponsorr også invitrs, ligsom andr intrssrd naturligvis også r vlkomn. For at bliv mdlm af LIF s Erhvrvsklub r dr t afgørnd forhold, som skal vær i ordn - man skal vær sponsor i LIF. Kontingntt blv aftalt til 1000 kr. pr. år, og rhvrvsklubbn kørr som n klub i LIF rgi md gt rgnskab osv. Pngn fra kontingntt blivr i øvrigt i rhvrvsklubbn, og skal anvnds i hnhold til formålsparagraffn. Bo Ladn og Hnrik Christnsn, Dansk Autohjælp, trykkr hånd på n god frmtid for LIF s rhvrvsklub. Sponsorr sikr klubbn Bo Ladn, LIF, og Allan Nilsn, Nørrsundby Bank, undrskrivr hovdsponsoraftaln. Dt lokal rhvrvsliv givr LIF n fantastisk opbakning. Sidn 1970 rn, hvor dt blv accptrt, at idrætsklubbr i Danmark mått rklamr for firmar, har LIF haft trofast sponsorr til at hjælp md at hold fodboldklubbn i drift. D profssionll tankr i blandt andt Hrning, fik idérn til at blomstr, f.ks. blv dt accptablt at spillrn på førstholdn kunn hav trøjsponsorr, sålds at flr firmar kunn vær md til at støtt d bdst hold. Sådan blv dt også i LIF, hvor divisionsholdt i dag har 14 forskllig sponsorr på drs trøjr til hjmmkampn på Lindholm Høj Stadion. Smd nøglrn hr Rklamskilt omkring opvisningsbann blv også accptrt, mn præcis dtt tiltag i LIF gav problmr i 1977 da klubbn flyttd fra Åvj til Vorbjrgvj. Kommunn gav LIF forbud mod opsætning af rklamr på hl anlæggt, hvilkt fik formand Thomas P. Olsn til at indlvr nøglrn til klubhust til Aalborgs borgmstr. Så kunn han driv klubbn. LIF havd nmlig brug for d png, dr kom i kassn fra virksomhdrn. Thomas fik nøglrn rtur, og fik lov til at skru rklamskilt op på anlæggt, og d r dr hldigvis ndnu. Hovdsponsor LIF fik i slutningn af 2009 klubbns først hovdsponsor, da dr blv indgåt n kontrakt mllm Nørrsundby Banks Lindholm afdling og LIF. Dnn aftal gældr i priodn LIF har i dag i alt ca. 100 sponsorr, dr tilsammn bidragr md ca kr. til klubkassn hvrt nst år. Udn sponsorrn var dr ingn klub på Vorbjrgvj. v/ J. Padkjær Viaduktvj 16 - Lindholm 9400 Nørrsundby Tlfon Åbningstidr: Mandag-frdag kl Lørdag kl Søndag kl

19 Lindholm idrætsforning - 19 Inspktørn - klubbns omdrjningspunkt Inspktørjobbt i Lindholm IF r t alsidigt job, og man kan vist roligt sig, at dr ikk arbjds md fast arbjdstid. Jobbt r nærmst n livsstil, og d mnnskr dr ignnm tidrn har bsat jobbt r all livsstykkr, dr har haft drs gn stil i udførlsn af dtt vigtig job. Inspktørn r altid på arbjd, og han har ligså mang chfr, som dr r mdlmmr i forningn. Hørr alt En inspktør, i n fodboldklub som Lindholm, r n prson, dr hørr alt, sr alt, og i øvrigt har fingrn på pulsn i all forhold, dr rørr sig rundt omkring i klubbn. Inspktørn sørgr for at all facilittr så som omklædningsrum, spillrtøj, banr, bold og træningsrkvisittr altid r klar til brug. Inspktørn r gansk nklt dt uundværlig omdrjningspunkt. n udfordring at få dagn til at hæng sammn. Klubbns mdlmmr skal drfor altid tænk på at hjælp md at gør opgavn tållig for inspktørn. Hr i jubilæumsårt r Tonny Bøgh inspktør i LIF. Tonny Bøgh (th) i snak md græstrimmr Prbn Kronvol (tv). Fuldtidsstilling Inspktørjobbt i LIF r n fuldtidsstilling, hvilkt dt blv, da LIF flyttd på Vorbjrgvj i Nogl gang i årns løb r dt lykkds at få koblt prsonr i jobtræning til opgavn, og på dnn måd har inspktørn ind imllm også fungrt som arbjdsgivr. D flst år har han dog vært sig slv, og drmd haft hl opgavn n mand, og så kan dt vær Inspktørr i LIF Bjarn Mans Christnsn Poul Eriksn Kaj Paulsn Ol Frdriksn Erik Larsn Tonny Bøgh - inspktør i LIF Finn Nilsn Poul Eriksn Kjld Jacobsn Flmming Pdrsn Tonny Bøgh Fjlprocntn r lav Vi har kndt ham i Lindholm Idrætsforning sidn 1967, hvor han kom til fra B 52. Vi har kndt ham som mandn dr ikk tolrrr fjl, mandn hvis pib kan bliv mgt rødglødnd, og mandn dr kan få hvm som hlst til at forstå, at flytning af kamp ikk r nogt man gør for sjov. På 34. sæson hddr Lindholm Idrætsfornings kampfordlr Poul Eriksn. Når han har haft jobbt i så lang tid, r dt mst af alt t udtryk for, at ldlsn i klubbn har vært ovrordntlig tilfrds md hans indsats. Udn n pinlig ordn, stor kvalittsbvidsthd og n mgt høj moral, vill vrdn s nogt andrlds ud i forhold til kampplanlægning. Sidn Poul Eriksns tiltrædn i 1977 har vi ikk tabt t nst point på grund af skrivbordsafgørlsr. Opgavn bstår i at kommunikr md gn trænr og ldr og i samarbjd md dm sikr, at LIF og FC Solsidn får d bdst btinglsr for afvikling af kamp. Ting som økonomi ift. dommrafrgning, forbrdls af klubbns indtrædn i lanspokalturnringn, U21s kampplan, landskamp, dn nglsk pokalfinal, karnval, Hjallrup Markd og utallig andr ting, har indflydls på, hvordan vors kampplan blivr til. Dr r md andr ord ikk ovrladt nogt til tilfældighdrn, hvad kampplanlægning angår, og opgavn løss på t mgt højt nivau. Rspktrt Poul Eriksn r t kndt og mgt rspktrt ansigt i jysk fodbold, ja til n vis grad i dansk fodbold. Han har i mang år vært btragtt, som mandn, dr vd alt. Utallig kampfordlr, trænr og ldr fra andr klubbr i Nordjylland kontaktr jævnligt Poul for at still spørgsmål om fortolkning af rglrn. Når dr holds mødr i rgion 1 for kampfordlr, r han udn konkurrnc dt ansigt, dr r kndt af flst mnnskr, og all kommr og hilsr på. Dt samm r tilfældt til JBUs dlgrtmød i Hrning, som har haft Poul Eriksn blandt dltagrn sidn klør kong var knægt og Gamml Sillr gik i mllmskoln. Poul Eriksn blv udnævnt til ærsmdlm i LIF i 2003, og har snst rpræsntrt Lindholm Idrætsforning i divisionsforningn sammn md Tonny Bøgh. Poul Eriksn - kampfordlr i LIF.

20 20 - Lindholm idrætsforning Dn længst formand - Så må jg gør dt, sagd Nils Bchgaard på t mød i klubhust på Vorbjrgvj i januar 1995, da klubbn stod udn formand. Poul Eriksn havd samlt n rækk mdlmmr til t krismød i klubbn. John Poulsn ønskd ikk at fortsætt som formand, t job han havd fåt i ftrårt 1994, da dn daværnd formand Bjarn Rasmussn ikk så sig i stand til at fortsætt sit virk midt i sin formandspriod. Førstholdt havd haft n god sæson i Danmarkssrin md Jørgn Smd som trænr, og bstyrlsn havd ansat Jørgn Pdrsn, tidligr førstholdskæmp i NB og tidligr succstrænr i Aalborg Chang, til at før arbjdt md førstholdt vidr. Nils blv valgt til formand på klubbns gnralforsamling snr på måndn, og dt blv indldningn på n formandspriod på 14 år, dn længst priod for nogn formand i Lindholm Idrætsforning. - Dt lå ikk i min tankr, at dt skull bliv så lang n priod, mn jg må jo hav følt mig tilpas i jobbt, smilr Nils Bchgaard. Gnrationsskift Nils gnnmført t gnrationsskift i klubbn, og i hans priod r dr skt stor forandringr i LIF. Klubbns formu blv skabt, køkknt r blvt rnovrt, og klubbn r blvt udviklt på rigtig mang vigtig områdr. - Vi var n ung bstyrls, så slvfølglig havd vi mang ambitiøs planr for frmtidn, mn t af vors vigtigst initiativr var nok at vi satsd flr rssourcr på ungdommn, båd økonomisk, trænr- og ldlssmæssigt. Vi fik sat mr struktur på ungdomsfodboldn, ansat n ungdomskonsulnt og fik skabt filialn på Gl. Lindholm skol, som snr hn skull vis sig at bliv vugg for vors nuværnd divisionshold. - Samtidig fik vi skabt t økonomisk fundamnt, som gav os t rådrum for at udvikl klubbn. Et rådrum, som i dag r md til at sikr, at vi kan træd ind i divisionrn ud at ryst på håndn. Samarbjd - Et andt vigtigt områd var samarbjdt md NUBI omkring d ældst ungdomsårgang. Dt var mdvirknd til, at vi kunn udvikl d mang dygtig spillr vi havd i lokalområdt på t nivau, som i dag r grundlagt for vors divisionshold. Samarbjdt md NUBI var samtidigt fundamntt for dt snr samarbjd md NB omkring FC Solsidn. - Vi skabt t godt fundamnt for opbygningn af FC Solsidn i vors allrd ksistrnd samarbjd md NUBI. Dt var forholdsvist problmfrit at trækk NB ind i modlln, slvom all vd, at dt alt andt lig r sværr at vær tr nd to samarbjdsklubbr. - Slvom vi måsk ikk hlt har indfrit d sportslig mål for FC Solsidn ndnu, så r jg ovrbvist om, at vi r klar til at høst ftr vi har fåt al 11-mands fodbold for drng intgrrt i samarbjdt. Hri liggr nmlig nøgln til sportslig succs. - Samtidig glædr dt mig, at vi nu r bgyndt at sats på lokal trænr md t lokalt ngagmnt. Man skal nmlig brænd for FC Solsidn og Nørrsundby, og ikk blot vær n trænr på gnnmrjs. - Hvad, dr gør mig stolt. Dt r nok, at jg har fåt lov til at vær md i n forning, hvor vi still og roligt byggt stn på stn frm mod dn position, som klubbn indtagr i dag. Og så r jg stolt ovr, at klubbn stadig har n lokal forankring, basrt på god kammratskabr. Nils Bchgaard 193 cm. 14 år som formand. LANDINSPEKTØRFIRMAET Nllmann & Bjørnkjær STRANDVEJEN 18 POSTBOKS 20 DK-9100 AALBORG TLF FAX Afdlingskontorr i Dronninglund, Frdrikshavn, Lmvig og Thistd

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne.

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne. TEMA: GETDOWN INTEGRATION F r d r i c k S s r w a n g a, v d G t D o w n p a r t 2 1, G r ø n n g a d s K a s r n, F O T O : C l a u s M. P d r s n N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere