Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole"

Transkript

1 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de årige er ikke i gang med eller har en erhvervskompetencegivende. Mens en del af de unge har gennemført gymnasiet, har størstedelen kun bestået folkeskolens adgangseksamen. Det er især drengene, der halter efter både når det gælder ungdomsrne og de videregående r. Knap hver tredje unge mand har således ikke en kompetencegivende, mens tæt på hver fjerde kun har folkeskolens afgangsprøve i bagagen. Kigger man videre i ssystemet klarer drengene sig kun på enkelte tekniske og praktiske r bedre end pigerne. Skal kønsfiaskoen brydes, kræver det, at ssystemet udvides med praktiskorienterede tilbud og flere tekniske r. Alternativet er, at vi om få årtier står tilbage med generationer af underuddannede mænd, der risikerer ikke at kunne finde beskæftigelse i Danmark. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl & kommunikationschef Janus Breck 12. juni 212 Analysens hovedkonklusioner Der er i dag 28. unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende og heller ikke er i gang med en. Det vil sige, at de kun har gået i enten folkeskolen elle gymnasiet. De 28. svarer til 3 procent af de unge mellem 16 og 29 år. Andelen af unge uden erhvervskompetencegivende er 31,2 procent for unge mænd, mens kvindernes andel er 28,9 procent, dvs. en forskel på 2,3 procentpoint. Endnu større er forskellen på andelen, der kun har folkeskolens afgangsprøve, hvor drengene ligger 3,4 procentpoint under pigerne. 23, procent af de unge mænd mellem 16 og 29 år har således kun folkeskolens afgangsprøve. Det svarer til knap hver fjerde. Det er kun inden for de naturvidenskabelige r, de tekniske r, transport, jordbrug og fiskeri samt politi/forsvar, at drengene fylder mere end pigerne. Det tyder på, at der mangler tekniske r, hvis flere drenge skal løftes igennem på de videregående r. Krisens jobtab er gået særlig hårdt ud over de ufaglærte. Blandt ufaglærte er det således hver femte af dem, der havde job inden krisen, som har mistet arbejdet. Det er især de ufaglærte mandejob, der er forsvundet i løbet af krisen. 22,8 procent af de ufaglærte mænd har således mistet jobbet under krisen, mens det kun er 16 procent af kvinderne. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Hver femte har ikke en ungdoms 1 år efter folkeskolen Regeringen og folketinget har en målsætning om, at 9 procent af en ungdomsårgang i 21 skal gennemføre en ungdoms. Selv om der kun er tre år til, at denne målsætning skal være indfriet, er man imidlertid langt fra at være i mål. Figur 1 viser andelen af unge, der beregnet med Undervisningsministeriets profilmodel ikke vil få en ungdoms ud fra den nuværende adfærd i ssystemet. I figuren ses der på de unges sniveau 1 år og 2 år efter folkeskolen. Som det ses, er der fortsat meget langt til mål, idet 19,3 procent af en ungdomsårgang stadig ikke har gennemført en ungdoms 1 år efter, at de forlod folkeskolen. Figur 1. Andel af en ungdomsårgang uden ungdoms år efter 9. klasse 1 år efter 9. klasse Anm.: Tallene viser andelen af en ungdomsårgang, som ikke har taget en ungdoms 2 år og 1 år efter folkeskolen. Kilde: UNI-C Statistik og Analyse, profilmodellen (21). 3 procent af de unge har ikke en erhvervskompetencegivende Mens profilmodellen ser på, hvor mange, der forventes at gennemfører en ungdoms ud fra den nuværende adfærd i ssystemet, er det med registertal muligt at se på, hvor mange der faktisk gennemfører en ungdoms. Tabel 1 viser sniveauet for de årige ud fra Danmarks Statistiks registerdata, som AE har adgang til. Som det fremgår af tabellen, er der i dag 28. unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende og heller ikke er i gang med en. Det vil sige, at de kun har gået i enten folkeskolen elle gymnasiet. De 28. svarer til 3 procent af de unge mellem 16 og 29 år. Særlig stor er gruppen af unge, der ikke har andet i bagagen end folkeskolens afgangsprøve. Her er tale om næsten 24. unge, hvilket svarer til 21,8 procent af de unge mellem 16 og 29 år. Med andre ord har mere end hver femte ung under 3 år kun en grundskole i bagagen opgjort via de nyeste registerdata. Det svarer nogenlunde til det billede, som også UNI-C s profiltal tegner. 2

3 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Tabel årige fordelt på sniveau Antal pers. Er i gang med en , Har en erhvervskompetencegivende ,9 Hverken i gang eller har en erhvervskompetencegivende , - heraf kun grundskole ,8 - heraf en gymnasial ,2 I alt , Anm: Tabellen viser en opgørelse af de unges sniveau 1. januar 211 ud fra befolkningens højeste fuldførte senest opgjort 1. oktober 21. Afrundet til nærmeste hundrede. Uoplyst er lagt sammen med grundskoleniveau. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Når man måler på registerdataene viser historiske opgørelser, at det er gået den gale vej med sniveauet. Måler man på unge uden pr. 1. januar 21, så var andelen lavere end nu, og især for de unge mænd ser det i dag værre ud. I 21 havde 21,8 procent af de unge mænd ingen udover folkeskolen, mens de nyeste tal fra 211 viser, at det gælder 23, procent. Tabel årige, der hverken er i gang med en eller har en Mænd 21,8 23, Kvinder 18,6 2,1 Alle 2,2 21,8 Anm: Tabellen viser andelen af unge under 3 år, der hverken har en udover hvad der svarer til grundskoleniveau eller er i gang med en. Opgørelserne er lavet pr. 1. januar i året og viser sstatus pr. 1. okt. året før. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2-211). Knap hver fjerde unge mand har kun folkeskolens afgangsprøve i bagagen Tabel 2 viser en opdeling af de åriges sniveau fordelt på køn. Andelen af unge uden erhvervskompetencegivende er 31,2 procent for unge mænd, mens kvindernes andel er 28,9 procent, dvs. en forskel på 2,3 procentpoint. Det er således knap hver tredje unge mand, der kun har gået i folkeskole eller gymnasium. Endnu større er forskellen på andelen, der kun har folkeskolens afgangsprøve, hvor drengene ligger 3,4 procentpoint under pigerne. 23, procent af de unge mænd mellem 16 og 29 år har således kun folkeskolens afgangsprøve, dvs. relativt tæt på hver fjerde. Tabel 2. Unge, der hverken er i gang med en eller har en fordelt på køn Kvinder Mænd Kvinder Mænd Antal pers. Er i gang med en ,1 42,1 Har en erhvervskompetencegivende Hverken i gang eller har en erhvervskompetencegivende ,1 26, ,9 31,2 - heraf kun grundskole ,1 23, - heraf en gymnasial ,8 7,7 I alt , 1, Anm: Tabellen viser en opgørelse af de unges sniveau 1. januar 211 ud fra befolkningens højeste fuldførte senest opgjort 1. oktober 21. Afrundet til nærmeste hundrede. Uoplyst er lagt sammen med grundskoleniveau. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 3

4 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Opdeler man på, hvor stor en andel drengene udgør af de knap 24. unge helt uden anden end grundskolen, så ses det af figur 2, at drengene udgør procent, dvs. et stykke over halvdelen. Omvendt er pigerne overrepræsenteret blandt dem, der er kommet videre fra folkeskolen, men som derudover kun har gennemført en gymnasial, der ikke er erhvervskompetencegivende. Figur 2. Unge med hhv. grundskole- eller en gymnasial fordelt på køn ,8 47, ,2 2,7 2 Grundskolen Gymnasial Kvinder Mænd Anm: Figuren viser en kønsfordeling blandt hhv unge, der kun har en folkeskole og 76.6 unge, der har en gymnasial, men som ikke er i gang med en. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Dykker man ned profiltallene fra Undervisningsministeriet, viser de ligeledes, at drengene har sværere ved at komme videre i ssystemet efter folkeskolen, jf. figur 3. Målt med profilmodellen har 17 procent af pigerne således ikke gennemført en ungdoms 1 år efter folkeskolen, mens andelen blandt drengene er oppe på 21 procent. Figur 3. Andel unge uden ungdoms fordelt på køn Piger Drenge Andel uden ungdoms, 1 år efter Anm.: Tallene viser andelen af en ungdomsårgang, som ikke har taget en ungdoms 1 år efter folkeskolen. Kilde: UNI-C Statistik og Analyse, profilmodellen (21). 4

5 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Kun få kommer i gang med en inden for en årrække Man kan få den tanke, at en betydelig del af de unge, der i dag ikke har en, starter på en inden for en kort årrække. Går man bag om tallene, viser det sig imidlertid, at dette ikke er tilfældet. Tallene i analysen er baseret på de unges sniveau opgjort pr. 1. januar 211, hvilket er det nyeste tilgængelige registermateriale. Derfor er det endnu ikke muligt at se, hvor mange af disse unge, der begynder på en. Men det er muligt at undersøge, hvor mange af de unge under 3 år, som ingen havde i 29, der efterfølgende er kommet i gang med en. Dette er gjort i figur 4, der viser, hvor stor en andel af de årige uden erhvervskompetencegivende pr. 1. januar 29, der er gået i gang med en i slutningen af 29 og 21. Som det fremgår, er det kun hver sjette af de unge, der i 29 ikke havde en udover grundskole-niveau, der begyndte på en inden for 2 år. Ser man på dem, der har gået i gymnasiet, så er andelen lidt højere, nemlig knap 26 procent, der begynder på en inden for 2 år. Det er således især blandt de unge, der har gået i gymnasiet, at det er normalt at holde en pause for derefter at genoptage sin. Blandt dem, der er stoppet efter folkeskolen, er det ikke nær så almindeligt. Figur 4. Andel af unge uden, der er begyndt på en (29-21) år 2 år Har kun grundskoleniveau, begynder på Har ingen erhvervskompetencegivende, begynder på udd. Anm: Figuren viser hvor mange af de årige hhv. uden erhvervskompetencegivende og uden anden end folkeskolen, der begynder på en efterfølgende, når man ser på de årige pr. 1. januar 29, og ser på om de begynder en i hhv. slutningen af 29 og 21. For dem, der kun har folkeskolen ses der på om de unge går i gang med en på mindst gymnasialt niveau, mens der for gruppen af unge uden erhvervskompetencegivende ses på om de unge begynder på mindst en erhvervs. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (28-21). De historiske registeropgørelser viser desuden, at chancerne for at komme i gang med en blandt dem, der kun har folkeskolens afgangsprøve, falder betydeligt med alderen. Det ses i figur, der samtidig viser, at de årige kun fylder meget lidt i det samlede antal unge, der ikke har en udover folkeskoleniveau. Som det ses, er det især unge i 2 erne, der fylder i det samlede antal unge, der ikke kommer videre i ssystemet siden folkeskolen. Derudover viser figur, at når man først er fyldt 2 år, bliver det mindre sandsynligt, at man begynder på en inden for 2 år.

6 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Figur. Unge uden opgjort på alder samt på, om de kommer i gang Andel af alle Begynder på Anm: Figuren viser aldersgruppernes andel af det samlede antal 24. unge uden en (29-tallet), og hvor stor en andel af aldersgruppen, der inden for 2 år går i gang med en. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (28-21). Pigerne er i mål på de videregående r, drengene langt fra S-SF-R-regeringen har som målsætning, at 6 procent af en ungdomsårgang i 22 skal have en videregående, mens 2 procent skal have en lang videregående, dvs. en akademisk af ca. års varighed. Målsætningen for VK-regeringen var, at procent af en årgang skulle have en videregående. Tallene i tabel 3 viser, at pigerne faktisk allerede opfylder målene. 6,2 procent af pigerne får således en videregående, mens 2,2 procent får en lang videregående. Omvendt ligger drengene hele 12,7 procentpoint under 6-procentsmålet, idet under halvdelen får en videregående nemlig 47,3 procent. Derimod er drengene ikke så langt fra 2-procentsmålsætningen, da hele 22,6 procent af drengene i dag får en lang videregående. Det er bemærkelsesværdigt, at drengene er mere bagud på det generelle 6-procents-mål om at få en videregående end på 2-procents-målet om de lange videregående r. Tabel 3. Andel, der får en videregående (2 år efter folkeskolen) mål Andel, der få en videregående 4, 48, 3,6 6, Andel, der får en lang videregående 13,9 17,4 23,8 2, Piger Andel, der få en videregående 2,4,9 6,2 6, Andel, der får en lang videregående 1,3 19, 2,2 2, Drenge Andel, der få en videregående 38,6 4, 47,3 6, Andel, der får en lang videregående 12,6 1,9 22,6 2, Kilde: AE på baggrund af tal fra UNI-C og analyse, profilmodellen (21). 6

7 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Der mangler tekniske og mere praktiske r til drengene Som analysen viser, halter drengene både på ungdomsrne og de videregående r markant efter pigerne. Af samme grund har man i flere år talt om, at der er behov for en mere praktisk orienteret vej i ungdomsssystemet til de drenge, der ikke egner sig til boglig undervisning. Med tallene for de videregående r, hvor drengene især er bagud på 6-procentsmålet, bliver det endnu mere tydeligt, at der er behov for at undersøge om udbuddet af r matcher drengenes interesser. Figur 3 og 4 viser en opdeling af de elever, der har fuldført på de forskellige videregående r, fordelt efter køn. Som det ses af figur 3, er drengene i undertal på de mellemlange og lange videregående r, mens de udgør 1, procent af de fuldførte fra de korte videregående r i 21. Alt i alt udgør drengene 2 ud af af dem, der fuldførte en videregående i 21. Figur 3. Andel drenge og piger blandt fuldførte på videregående r KVU MVU LVU I alt Mænd Kvinder Kilde: AE på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Statistikbank, 21. Figur 4 opdeler drengene og pigerne alt efter, hvilke retninger, de har fuldført på de videregående r. Som det fremgår, er det kun inden for de naturvidenskabelige r, de tekniske r, transport, jordbrug og fiskeri samt politi/forsvar, at drengene fylder mere end pigerne. Det tyder på, at der mangler tekniske r, hvis flere drenge skal løftes igennem på de videregående r. 7

8 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Figur 4. Andel fuldførte på videregående r fordelt på køn Antal pers Antal pers Mænd Kvinder Kilde: AE på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Statistikbank, 21. De ufaglærte job er forsvundet i løbet af krisen Den økonomiske krise har på mange måder ramt både dansk økonomi og det danske arbejdsmarked hårdt. Siden krisens udbrud i efteråret 28 er bruttoledigheden mere end fordoblet, mens den samlede beskæftigelse er faldet med ca. 18. personer. Som det fremgår af tabel 4, mistede godt 26. danskere arbejdet under den første del af den økonomiske krise. Det svarer til, at næsten hver ottende af dem, der var beskæftigede før krisen, har mistet arbejdet. Modsat har godt bibeholdt deres job under krisens første to år. Da der er tale om bruttotal, vil de del af de personer, der har mistet jobbet, have fundet job igen. Krisens jobtab er gået særlig hårdt ud over de ufaglærte. Blandt ufaglærte er det således hver femte af dem, der havde job inden krisen, som har mistet arbejdet. For de erhvervsfaglærte er tallet en smule bedre. Her er der tale om, at hver syvende altså lidt under gennemsnittet for alle - har mistet arbejdet under krisen. Anderledes ser det ud blandt personer med videregående r. Her har kun mellem hver 11. og hver 2. (-9 pct.) af dem, der inden krisen var i beskæftigelse, mistet jobbet. 8

9 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Tabel 4. Andel beskæftigede, der har mistet jobbet, fordelt på Ikke mistet jobbet Har mistet jobbet Antal pers. Total Ikke mistet jobbet Har mistet jobbet Ufaglærte , 2, 1, Erhvervsuddannede , 14, 1, Kort videregående , 9, 1, Mellemlang videregående ,6,4 1, Lang videregående ,1,9 1, I alt , 13, 1, Anm.: Modsat mange andre opgørelser af ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen ses der her på individniveau, hvem krisen er gået ud over. Dermed er der tale om en bruttoopgørelse over beskæftigelsestabet under krisen. Der er taget udgangspunkt i personer mellem 18 og 64 år, der havde arbejde før krisen, dvs. i 2. kvartal 28, mens der ses bort fra studerende. Dernæst er det undersøgt, om de beskæftigede mistede deres arbejde i løbet af de næste to år, dvs. senest frem til slutningen af 2. kvartal 21, hvor ledigheden toppede. Analysen tæller alle de personer, der går fra beskæftigelse til dagpenge eller kontanthjælp i løbet af perioden fra 2. kvartal 28 til 2. kvartal 21. Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version 211 november). De ufaglærte mænd blev hårdest ramt af krisens jobtab Dykker man længere ned i tallene, er billedet, at det især er de ufaglærte mandejob, der er forsvundet i løbet af krisen. 22,8 procent af de ufaglærte mænd har således mistet jobbet under krisen, mens det kun er 16 procent af kvinderne. Sagt med andre ord har næsten hver fjerde ufaglærte mand mistet jobbet under krisen, mens det kun gælder for hver sjette kvinde. Det fremgår af figur. Total Når sniveauet stiger, er det i højere grad kvinderne, der mister jobbet. Blandt kvinderne har 7,1 procent med lange videregående r mistet arbejdet, mens det kun gælder for procent af mændene med samme slængde. Det samme forhold gør sig gældende for de korte videregående r om end forskellen er lille. Blandt beskæftigede med erhvervsfaglige r og mellemlange videregående r er det flest mænd, der har mistet jobbet. Figur. Andel beskæftigede, der har mistet jobbet under krisen, fordelt på køn og Ufaglært Erhvervsfaglig Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående Mænd Kvinder Anm.: Om en person har mistet arbejdet er defineret som mindst 4 ugers sammenhængende ledighed, dvs. enten modtagelse af dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 28 frem til 2. kvartal 21. Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version 211 november). 9

10 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Risikoen: En generation af underuddannede mænd, der ikke kan finde ufaglært beskæftigelse Tallene i analysen illustrerer meget tydeligt, at vi står med en betydelig udfordring, når drengene er så langt fra at indfri smålsætningerne, som tilfældet er. At tæt på hver fjerde dreng i dag kun har gennemført folkeskolen, og at næsten hver tredje dreng ikke har nogen erhvervskompetencegivende, er alarmerende tal, når man sætter det i forhold til, at det først og fremmest er ufaglærte mandejobs, der er forsvundet under krisen. Udviklingen peger desværre i retning af et kedeligt risikoscenarie, fordi mange af de ufaglærte mænd ikke vil kunne finde beskæftigelse på fremtidens arbejdsmarked. AE s nyeste kortlægning af fremtidens arbejdsmarked viser således, at virksomhedernes efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft i de kommende 1 år vil falde med mere end 21. personer, mens behovet for højtuddannet og faglært arbejdskraft omvendt stiger med næsten 3. personer i samme periode. Det betyder, at der i 22 kommer til at mangle tusindvis af uddannede danskere, mens næsten ligeså mange ufaglærte vil være i overskud. Det er en prognose, der for alvor sætter streg under, at de mange ufaglærte unge mænd står i en uholdbar situation både for samfundet og for dem selv. Diskussionen om et øget arbejdsudbud i de kommende år har en stærk tendens til udelukkende at fokusere på manglen på hænder på fremtidens arbejdsmarked, dvs. størrelsen af arbejdsstyrken. Det er imidlertid ikke kun arbejdsstyrkens størrelse, der har betydning for vækst og velstand i de kommende årtier. Arbejdsstyrkens sniveau har altafgørende betydning. Der er ikke kun hænder, men også hoveder, der kommer til at mangle på arbejdsmarkedet. Manglen på arbejdskraft i de kommende år er nemlig koncentreret om manglen på uddannet arbejdskraft. Som analysen peger på, skal flere drenge have en ungdoms, der har en større grad af praktisk indhold, hvis de skal gennemføre. Det indebærer både, at de unge skal sikres en reel praktikpladsgaranti, så de ikke bliver tvunget til at afbryde deres, fordi de ikke kan finde praktikplads, men det betyder også, at nogle grupper skal hjælpes ind i ssystemet af andre veje fx via flexr med et højt praktisk indhold i undervisningen. Derudover er det afgørende, at der skabes flere teknisk og produktionsorienterede videregående r målrettet de drenge, der skal løftes videre i ssystemet, således at vi undgår, at de unge mænd sakker endnu længere bagud i forhold til pigerne. 1

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere