MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ"

Transkript

1 MidtEPJ Manual Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ Aarhus Universitetshospital December 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Regionalt Adressebeskyttelse (Patientkontekstvisning) Advis til kommuner Aktindsigt Bestilling af undersøgelser og prøver Godkendelse af prøvesvar Blodtransfusion - SFI Cave Diskretion (patientkontekstvisning) E-journal Forklaringer Faste og tørste Genoptræningsplaner Historiske oplysninger Håndskreven signatur Ikke elektroniske dokumenter/materiale Informationsmateriale og pjecer mm Journaladresse hvor er journalen Kladde i MidtEPJ Konferencer fælles Kontaktkort kontaktperson KRAM Label Kontekstvalg Log-in generelt Medicinafstemning Medicin og infusion Mors OBS-ikonet behandlingsniveau Opgavelister Opslagstavle Overblik (F7) Overførsel af data til eksterne databaser Papirjournal Patientadministrative opgaver Personoplysninger Print fra MidtEPJ Projektdeltagelse Registreringsassistent Rette/slette i eksisterende dokumenter Samtykke indhentning og videregivelse af oplysninger Samtykke til behandling Selvdeklarationsskemaer (skema udfyldt af patienten) Smertevurdering Specialevalg i forbindelse med operationer, anlæggelser mm Telefonkonsultation Terminaloplysninger Tidstro registrering TOKS (Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom) Tvangsforanstaltninger Væskeregnskab MidtEPJ Manual AUH Juli

3 1 Generelt Regionalt 1.1 Adressebeskyttelse (Patientkontekstvisning) Adresse-beskyttelse Folkeregisterets oplysninger om adressebeskyttelse registreres i MidtEPJ, og vil således være markeret på patienten, når patientens cpr-nr. indtastes. Hvor kan adressebeskyttelse ses? Patientens adressebeskyttelse ses i øverste højre kontekstlinie af skærmbilledet, hvor ikonet med administrativ info er rødt: Redigering af adressebeskyttelse Oplysningerne om adressebeskyttelse kan ikke redigeres. En evt. redigering foregår via CPR-kontoret. Besked til informationen Receptionisten kan se på patientlisten i InfoRM, MidtEPJ rapporter, om patienten har adressebeskyttelse. 1.2 Advis til kommuner Om advis Type Indlæggelsesadvis Indlæggelsessvar Udskrivelsesadvis sendes automatisk fra hospitalet til kommunen når patienten indlægges sendes automatisk fra kommunen til hospitalet hvis patienten er kendt i kommunens plejesystem (ses under personoplysninger, indlæggelsessvar) kontaktpersoner i kommunen kan oprettes under personoplysninger sendes automatisk fra hospitalet til kommunen, når patienten udskrives. Øvrig kommunikation med kommuner Fortsætter på vanlig vis i forhold til sundhedsaftaler, fx genoptræningsplaner (GOP) og korrespondance i øvrigt MidtEPJ Manual AUH Juli

4 1.3 Aktindsigt Dokumentation af aktindsigt Hvis der er givet aktindsigt Så dokumenteres det i aktiviteten Aktindsigt/udleveret journalmateriale 1.4 Bestilling af undersøgelser og prøver Om bestilling af undersøgelser/ Prøver De to aktiviteter Undersøgelser og Prøver anvendes til dokumentation af bestilte undersøgelser og prøver, til systemer, hvor der ikke er fuld integration fra MidtEPJ, fx radiologiske afdelinger. I disse SFI er fåes et overblik over, hvad der er bestilt samt status herfor. I dag er Labka og MADS de eneste systemer, hvor der er fuld integration. Arbejdsgang Indtastning I afdelingen laves en arbejdsgang for, hvem der indtaster og opdaterer status for undersøgelsen. Hvis der er et fysisk papir Når rekvisitionen er afsendt indlæggelsen er afsluttet/ undersøgelsen er udført Så skal den lægges i patientens chartek smides rekvisitionen væk MidtEPJ Manual AUH Juli

5 1.5 Godkendelse af prøvesvar Godkendelse af svar fra Labka På organisatorisk niveau under ikonet Rekvisition/Svar findes oversigt over blodprøvesvar der endnu ikke er godkendt. Ved rekvisition af blodprøver er det muligt at angive kontaktlæges initialer. Dette kan efterfølgende bruges til sortering i listen. Arbejdsgang Indtastning I afdelingen laves en arbejdsgang for, hvem der godkender svar. Der skal laves en retningslinje/instruks herfor. 1.6 Blodtransfusion - SFI Bestilling af type og forlig Bestille af type og forlig sker på vanlig vis i interinfo Dokumentation af blodtransfusion Dokumentation sker i SFI en Blodtransfusion" med angivelse af: Blodkomponent Blodkomponent nr. Ansvarlig Kontrollant Opsat Nedtaget Dokumentation kan ske i Interinfo med angivelse af: Komponent og nummer scannes ind, Ansvarlig person dokumenteres ud fra den person, der er logget på Interinfo Dato og opsætningstidspunkt registres ved indscanning Volumen af aktuel blodpose Akkumuleret mængde af blodproduktet registreres automatisk 1.7 Cave Ansvar for registrering af Cave Cave-type Cave vedr. Medicin (Lægemiddel og reaktion) Cave vedr. Andet (Allergen og reaktion) Ansvarlig for registrering Aftales i afdelingerne Aftales i afdelingerne Husk Opdater Cave ved ny kontakt med patienten Opdater Cave ved ny kontakt med patienten Allergi og intolerance Dokumenteres i Cave og ikke i en aktivitet. Cave debut Hvis.. så.. patienten ikke husker oprettes Cave med dags dato debuttidspunkt Beskriv nærmere i beskrivelsesfeltet debuttidspunktet ligger mange år tilbage oprettes Cave med cirka årstal Beskriv nærmere i beskrivelsesfeltet MidtEPJ Manual AUH Juli

6 Forespurgt patienten om cave Registrer seneste forespørgsel med dato ved opdatering af Cave. Cave og epikriser Cave overføres automatisk til epikrisen for indlagte og ambulante patienter 1.8 Diskretion (patientkontekstvisning) Diskretion Registrering af en patients ønske om diskretion Trin Handling 1 På patientniveau findes diskretionsboksen som den ene af de 5 ikoner i øverst højre side af ikonlinien 2 Klik i boksen 3 Vælg i dropdown boksen 4 Rediger diskretion 5 Rediger personoplysninger 6 Udfyld evt. yderligere oplysninger i bemærkninger 7 Klik på OK Når det er registreret, at en patient ønsker diskretion, kan det ses i øverst højre side af ikonlinjen, hvor der vil stå Diskretion med rød tekst: Hvor kan diskretion ses? Aftaler påsættes et diskretions ikon i alle bookinglister. Der påsættes et diskretions ikon på patienter ved brug af AM-tavler. Besked til informationen På patientlisten i InfoRM (MidtEPJ rapporter) fremgår om patienten har ønsket diskretion. 1.9 E-journal Hvor findes patientens E-journal Adgang til E-journal fås ved klik på i ikonlinjen øverst i skærmbilledet Følgende data overføres: Patientens diagnose Epikriser Forløb/perioder Udvalgte aktiviteter svarende til Læge profilen i Læs Journal. Det vil sige Anamnese, Operationer, Objektivt En række sammensatte aktiviteter, hvor en aktivitet fra lægeprofilen udgør en clips der samler flere aktiviteter. Her vil alle de data der er samlet i clipsen blive overført. MidtEPJ Manual AUH Juli

7 Følgende data overføres ikke: Alle oplysninger fra Cave ikonet eller fra de andre ikoner i øverste kontekst linie. For Cave oplysningerne overføres CAVE medicin, men ikke Anden Allergi. Kladder Ændrede data i opfølgnings SFI er (hvis de er i lægeprofilen). Da data først indberettes ved udskrivelsen, vil man ikke kunne se historik på opfølgnings SFI er. Andre hospitalers mulighed for at se journaloplysninger Data overføres løbende hver nat fra MidtEPJ til E-journal. For at forbedre performance på overførslerne, er det besluttet, at der ikke overføres data på indlagte patienter, før de bliver udskrevet. Notatet er tilgængeligt for patienten 14 dage efter at notatet er skrevet Modtagende afdelinger og hospitaler med MidtEPJ kan altid benytte funktionen Læs journal i MidtEPJ og tilvælge det ønskede speciale Forklaringer Ord Forklaring Advis Elektronisk underretning, fx kommuner adviseres om at patienten er indlagt Diagnose A-diagnose beskriver den diagnose, der blev handlet på ved kontakten B-diagnose beskrives, når den har en klinisk eller ressourcemæssig betydning. Diagnosehierarkiet Her ses de forskellige typer af diagnoser, og om diagnoserne er kvalificerede eller afsluttede. E-journal I E-journal kan patienten og sundhedsfaglige personer finde dokumentation og registreringer på patienten fra hele landets hospitaler. Der er trykknapsintegration til e-journal fra MidtEPJ og denne tilgås direkte via blomsten fra øverste ikonlinje. MidtEPJ startede med at overføre data den 26. marts Notatet tilpasser sig ikke altid til skærmvinduet. Data overføres med noget formatering, så det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at se data på fuld skærm, og ikke i et vindue, for at få at kunne læse alt. Der er ikke noget i EPJ der knytter et notat sammen med en kontakt. Det betyder at notater og kontakt ligger hver for sig i e-journal, og kontakten indeholder kun PAS data. Data er tilgængelig via i E-journal via Sundhed.dk for patienten 14 dage efter det er skrevet. Data fremgår alene kronologisk efter dato. Det vil sige ikke efter emne (aktivitet), og data fremstår altså ikke struktureret som i MidtEPJ. Via Sundhed.dk er der logfil, så borgeren kan se hvem der har set på data og hvornår det er sket; men hvis det er sket fra sygehus, så kan borgeren ikke se navnet på den der har set. Kontakt Ved en kontakt forstås En indlæggelse En ambulant kontakt Et skadestuebesøg MidtEPJ Manual AUH Juli

8 Ord Forklaring Til alle kontakter er der krav om indberetning af diagnoser samt indberetning af nogle procedurer. Kontekstlinje Kontekstvisning Kontekstlinjen er udtryk for hvilken sammenhæng patienten ses i. Konteksten og kontakten skal passe sammen, fx hvis der skal dokumenteres på en patient, som er indlagt, skal patienten være i kontekstlinjen med den rette kontakt indlagt. Landspatientregistreret Hver gang en person har været i kontakt med det danske sygehusvæsen overføres en række oplysninger til Landspatientregistreret, bl.a. diagnoser, ydelser, sygehus, afdeling, besøgsdatoer etc. Landspatientregisteret går tilbage til Landspatientregisteret bidrager til Sundhedsstyrelsens overvågning af sundheden og til den medicinske forskning. LPR-fejl Fejl i de registreringer, som overføres til Landspatientregisteret. MedCom Laver elektroniske standarder til det danske sundhedsvæsen. MidtEPJ Manual AUH Juli

9 Ord Forklaring Medindlagt rask ledsager Børn under 18 år har mulighed for at have en forælder med som medindlagt (i henhold til sygehusloven). Hvis det vurderes klinisk relevant, kan begge forældre i sjældne tilfælde være medindlagt som raske ledsagere. I forhold til voksne patienter, skal en specialeansvarlig overlæge vurdere det kliniske relevante i at medindlægge en rask ledsager (mand/kone), inden den kan finde sted. - En rask medindlagt har ingen betydning i forhold til DRG-afregning. DRG-afregningen vedrører udelukkende patientens sygdom og evt. behandling/undersøgelse. Organisatorisk niveau På organisatorisk niveau kan patienter ses på tværs i afsnittet. Orlov Indlagte patienter kan have orlov i op til 3 døgn. I forbindelse med helligdage kan orlovsperioden dog forlænges tilsvarende. Orlov indberettes ikke til LPR. Patientadministrative data (PAS) Er de registreringer, som foretages på den enkelte patients kontakter med diagnoser, ydelser, besøg etc. Benyttes til afregning i forhold til den enkelte patient. Patientniveau På patientniveau ses kun den enkelte patient. Periodeoversigt I periodeoversigten ses de forløb en patient har haft i MidtEPJ samt planlagte indlæggelser og ambulante besøg. Registreringsassistent En bruger af registreringsassistenten får mulighed for at dokumentere på vegne af en anden person. SEI Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), benyttes bl.a. ved indberetning af dødsfald. SKS-browser og koder Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS) kan browses via nettet. Her findes koder for de forskellige klassifikationer, diagnoser, behandling, kirurgiske indgreb etc. Standardiserede arbejdsgange i MidtEPJ Manualen Arbejdsgange, som er besluttet i det tværfaglige dokumentationsråd. Arbejdsgangen er standard for alle afdelinger på AUH. Sundhedsdatabanken CSC driver Sundhedsdatabanken, der indeholder opsamlede data fra GS til videre indberetning til LPR. MidtEPJ Manual AUH Juli

10 Ord Forklaring SundhedsFagligt Indhold (SFI) Den sundhedsfaglige dokumentation i MidtEPJ sker i såkaldte Aktiviteter, Sammensatte aktiviteter og Standardplaner. Dette kaldes til sammen SundhedsFagligt Indhold (SFI) og er udarbejdet således at dokumentationen kan være Generel Specialespecifikt og/eller Sygdomsspecifikt Valideringsfejl Valideringsfejl ses, når valideringskravene ikke er opfyldt for de data, der videresendes til bl.a. Landspatientregisteret. Definition samtykke og afvist samtykke Der skal ikke som tidligere indhentes samtykke. Patienterne skal selv henvende sig hvis de IKKE ønsker der indhentes og viderebringes oplysninger. Afvist/negativt samtykke betyder, at patienten ikke ønsker at der videregives information. Ifølge Instruks Retningslinje Tjekliste I aktiviteterne som benyttes, er der mange steder muligt at lave afkrydsning således at dokumentationen sker ifølge instruks/ retningslinje/tjekliste. Herved minimeres dokumentationen i MidtEPJ og der sker henvisning til E-dok dokument Faste og tørste Faste og tørste Brug af aktiviteterne vedr. faste og tørste er ensrettes regionalt, og hermed benyttes aktiviteten "Faste" benyttes Genoptræningsplaner Om genoptræningsplaner Genoptræningsplaner i MidtEPJ følger MedCom-standard, og indholdet er besluttet på regionsniveau ved Kvalitet og Sundhedsdata / Sundheds-informatik. Afsendelse af GOP er dækket af det generelle samtykke, og skal derfor ikke indhentes særskilt. Arbejdsgang Genoptræningsplaner udfyldes i MidtEPJ Sendes elektronisk til egen læge, kommune og evt. andet sygehus Printe et eksemplar til patienten Afsendte genoptræningsplaner kan ses i MidtEPJ MidtEPJ Manual AUH Juli

11 Fejl ved afsendelse af genoptræningsplaner Hvis afsendelsen fejler, er der en meddelelse på organisatorisk niveau Korrespondanceopgaver / Fejlet korrespondance. Hvis Genoptræninsplanen er afsendt efter patienten er udskrevet vil den optræde på listen over valideringsfejl. I tilfælde af at genoptræningsplanen ikke kan sendes, skal den printes og sendes pr. post Historiske oplysninger Historiske oplysninger fra Sundhedsdatabanken Værktøjet Historiske oplysninger fra Sundhedsdatabanken viser oplysninger om tidligere sygehuskontakter registreret i Sundhedsdatabanken Sådan finder du det Når du skal finde historiske oplysninger fra Sundhedsdatabanken, skal du gøre følgende: Trin Handling 1 Vælg fanebladet Patientadministration 2 Vælg fanebladet Historiske oplysninger fra Sundhedsdatabanken 1.14 Håndskreven signatur Håndskreven signatur Håndskreven signatur/underskrift fra patienten (fx ved projektdeltagelse) gemmes i patientens chartek På afdelinger, hvor scanningsfunktionaliteten er taget i brug, indscannes dokumentet. Regionens jurister vurderer at en faksimileunderskrift (trykt gengivelse af håndskrifter) er ligeså god som en egentlig fysisk underskrift (i princippet det samme, som et indscannet dokument). Påpeger samtidig, at hvis det kommer til en prøvelse af et dokuments ægthed f.eks. i en retssag, vil det formentlig være lettere at løfte bevisbyrden med det originale dokument med den originale underskrift. På baggrund af juristernes vurdering opfordres afdelingerne til at vurdere og beslutte om man vil indscanne dokumenter med patientens håndskrevne signatur/underskrift eller om man vil gemme det originale dokument Ikke elektroniske dokumenter/materiale Arbejdsgang Der vil fortsat findes ikke-elektroniske dokumenter (skemaer, billeder og andet materiale). Disse arkiveres i patientens chartek. På afdelinger, hvor scanningsfunktionaliteten er taget i brug, kan ikke-elektroniske dokumenter scannes ind i MidtEPJ. MidtEPJ Manual AUH Juli

12 1.16 Informationsmateriale og pjecer mm Dokumentation for udlevering af pjecer Dokumentation for udlevering af informationsmateriale og pjecer foregår i aktiviteten "Informationsmateriale udleveret" 1.17 Journaladresse hvor er journalen Registrering af hvor papirjournalen befinder sig Opslagstavlen i MidtEPJ benyttes til at registrere, hvor papirjournalen befinder sig. Her angives hvilken afdeling det drejer sig om. Der må kun være et opslag pr. afdeling omkring papirjournalens placering. Registrering på opslagstavlen Trin Handling 1 Gå ind i patientens personoplysninger 2 Vælg fanebladet Opslagstavle 3 Højreklik Opret opslag Papirjournal placering 4 Registrer journaladresse og initialer i overskriften Angiv hospital, afdeling, lokation Fx: SKEJBY medicinsk overlæge xx s kontor 5 Klik OK Hvor ses journaladressen? Overskriften med journaladressen ses på opslagstavlen. Hvis overskriften er tom for journaladresse, er papirjournalen i arkivet. Slet journaladresse Slet journaladresse, som ikke længere er aktuel. Dette gøres ved at højreklikke på opslaget og vælge Slet MidtEPJ Manual AUH Juli

13 1.18 Kladde i MidtEPJ Om kladder Det er muligt at gemme et notat som kladde ved hjælp af flueben i boksen kladde nederst i dokumentet. Benyttes i øvrigt kun undtagelsesvis Eksempler: Kladde benyttes af studerende, jf Kladde kan benyttes, hvor det er valgt, at en person starter på aktiviteten, og en anden person arbejder videre på aktiviteten. Kladden godkendes dermed af den der afslutter dokumentationen. En kladde vises i resultatoversigten med en parentes En kladde kan redigeres efterfølgende En kladde betyder, at notatet ikke er færdigt. Der skal/må ikke handles på notatet endnu Godkend kladden, når notatet er færdigt, så resultatet bliver gældende På organisatorisk niveau kan ses en liste over kladder i afsnittet/afdelingen På min opgaveliste, vises de kladder, hvor den pågældende er påsat som ansvarlig. Oprydning i kladdelisten er hver enkelt medarbejders ansvar. Oprydningen i egne kladder skal ske inden vagten slutter Hvis en kladde indeholder indberetningskoder, vil koderne ikke blive overført til LPR, og registreringer vil ikke fremgå korrekt på statistikker/produktion. Dette sker først, når der er ændret status fra kladde. Dette gøres ved at klikke på Brug IKKE kladder Hvis en læge vælger selv at dokumentere (skrive) noget af et journalnotat (fx plan/ordination), og dikterer resten skal notatet gemmes via OK-knappen og ikke gemmes som kladde. Når sekretæren efterfølgende skriver resten af notatet åbnes dotten med lægens notat og det gemmes som kladde (herved kommer alle aktiviteterr frem). Dotten genåbnes (højreklik rediger) og diktatet skrives, hvorefter det gemmes med klik på OK. Herved gemmes det samlede notat Konferencer fælles Dokumentation af fælles konferencer hvor flere specialer mødes om én patient Implementering af MidtEPJ medfører ingen ændringer ift. hvem der har ansvar for forløbet samt hvem der dokumenterer. Der findes flere aktiviteter til at dokumentere konferencer i Kontaktkort kontaktperson Sundhedsfaglige kontaktpersoner Ved udlevering af kontaktkort til patienten skal aktiviteten kontaktkort udfyldes. Navnet på kontaktperson dokumenteres i sammeaktivitet under "kontaktperson". Dette gælder samtidig som en registrering ift. DDKM. MidtEPJ Manual AUH Juli

14 1.21 KRAM Dokumentation i KRAM KRAM er en selvstændig aktivitet der dækker anamnestiske optegnelser inden for: Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Under Rusmidler kan der anføres et eventuelt medicinmisbrug Label Label Der printes label-ark ved modtagelsen af en patient. Der printes et label-ark ved hver ny kontakt Modtagende enhed / person printer label-arket Label-arket placeres forrest i patientens chartek 1.23 Kontekstvalg Generelt om kontekstvalg MidtEPJ vælger patientens kontekst ud fra hvilken afdelingen brugeren logger på. Hvis patienten er indlagt i afdelingen, vælges indlæggelseskonteksten. Hvis patienten har en henvisningsperiode iafdelingen og ikke er indlagt, vælges denne som kontekst. Hvis patienten har én enkelt ambulant periode i afdelingen, og ikke er indlagt, vælges denne som kontekst. Hvis patienten har flere ambulante perioder i afdelingen, vælges ingen i kontekst. Korrekt kontekstvalg er en forudsætning for, at MidtEPJ kan placere dokumentationen korrekt. Betydning af rigtigt kontekstvalg Dokumentation og registreringer placeres korrekt på patientens forløb. Oplysningerne knyttes rigtigt sammen PAS-mæssigt, fx når der bookes en aftale til patienten. Registreringer vil fremgå korrekt på produktionstal og statistikker i DRG sammenhænge. Bemærk vedr. kontekstvalg Hvis patienten er indlagt på et andet afsnit end log-in afsnit, står en oplysning om, hvor patienten er indlagt. Ses ved at holde musen henover den lyseblå seng efter patientens navn (i kontekstlinjen). MidtEPJ Manual AUH Juli

15 1.24 Log-in generelt Retningslinjer vedr. fortrolige oplysninger MidtEPJ giver nem adgang til alle patientoplysninger. Derfor: Se kun i journaler på patienter, som du har en behandlingsmæssig relation til Lån ikke din adgangskode ud til andre Alt, hvad der sker i MidtEPJ, gemmes i systemet og kan findes frem igen (logning) Forlad aldrig en computer uden at logge af eller sætte på standby. Herved sikres at ingen kan dokumentere i et andet brugernavn Medicinafstemning Medicinafstemning Skal ske ved Indlæggelse Overflytning/udskrivelse Ansvar Lægen Sådan gør du Når du skal afstemme medicin ved indlæggelse overflytning og udskrivelse Så skal du kontrollere og justere alle patientens medicinordinationer i MEM godkende patientens aktuelle medicin i MEM afstemme med anamnesen og justere alle patientens medicinordinationer i MEM godkende patientens aktuelle medicin i MEM 1.26 Medicin og infusion Medicin til indlagte patienter Skal ordineres og administreres i MEM Medicin til ambulante patienter Det er hensigtsmæssigt, at al patientens medicin fremgår af medicinoversigten i MEM* Minimumskravet er: Medicin, der administreres af sygehuspersonalet, skal ordineres og administreres i MEM Medicin, der udstedes recept på, skal ordineres og administreres i MEM *Medicinordinationer går automatisk med i den ambulante epikrise, hvis afdelingen har valgt denne mulighed. MidtEPJ Manual AUH Juli

16 IV medicin og væsker Kan ordineres og administreres MEM. Der kommer nyt væskeskema med RM9 minor eller RM Mors Registrering af død i MidtEPJ Indberetning til Sundhedsstyrelsen Når en patient dør, skal der Mors-oplysninger registreres under det første ikon i kontekstlinjen øverst i højre side af skærmen. Der kan registreres Mors på patienter, som der har en indlæggelsekontekst, skadekontekst eller bliver indbragt død. Herefter sker der følgende: Indlæggelsen afsluttes automatisk Patienten forsvinder fra afdelingens lister Patientens aftaler vil fortsat fremgå på listerne i booking Der kommer til at stå Død i kontekstlinjen på patienten Der foretages ikke automatisk indberetning til Sundhedsstyrelsen. Dødsattesten indberettes uændret via SEI. Print af denne lægges i patientens journal. Dokumentation ved Mors Der dokumenteres i aktiviteten MORS oplysninger, AUH Patientens aftaler Slet patientens aftaler (booking) Oprydning i aktiviteter Alle aktiviteter/standardplaner afsluttes/gennemføres Samtale med pårørende til afdøde patienter Samtaler med pårørende skal ikke indberettes. Dokumentation sker i SFI en information til patient og pårørende AUH i afdødes journal. Hvis pårørende til en afdød patient modtager ydelser med behandlingsmæssigt sigte (fx psykolog-samtale) på et hospital, skal de oprettes som selvstændige patienter OBS-ikonet behandlingsniveau OBS ikonet OBS ikonet må kun bruges under indlæggelse. Ved udskrivelse skal alt, der er registreret i OBS-ikonet slettes. I kommentarfeltet henvises til et journalnotat, som beskriver baggrunden og beslutningen for ibrugtagningen af OBS-ikonet. I kommentarfeltet i OBS-ikonet anføres dato for journalnotat. I aktiviteten "Information til patient og pårørende" laves et notat. MidtEPJ Manual AUH Juli

17 1.29 Opgavelister Om opgavelister Brug af opgavelister Uløste opgaver En opgaveliste fungerer som en slags mail system. Opgaven er: altid patientrelateret et kommunikationsmiddel, IKKE patientens journal, dvs. ordinationer og dokumentation skal stadig skrives i journalnotet er IKKE synlige for andre end afsender og modtager og kan IKKE ses i Læs journal Der må ikke tages opgavelister i brug til andre afdelinger, hvis der ikke forelægger klare aftaler herom. Når der sendes opgaver til en person i anden afdeling, er der risiko for, at vigtige prøvesvar, henvisninger mm kan ende på disse lister. Hermed en mulighed for utilsigtede hændelser og uhensigtsmæssige patientforløb. Den mest patientsikre måde at kommunikere på er på patient- eller organisatorisk niveau og ikke baseret på navngivet personale. Hvis en manuel oprettet opgave ikke er løst indenfor en given tidshorisont (høj/normal prioritet), vises opgaven på listen Uløste opgaver for den afdeling, hvorfra opgaven er oprettet. Det er "modtagende" afdeling som "bestemmer" tidsfristen. Hvis tidsfristen ændres på overafdeling slår det igennem på de respektive underafsnit, men ikke omvendt Opslagstavle Opslagstavlen Data/oplysninger for opslagstavlen er ikke en del af patientens journal og fremgår derfor ikke i læs journal og overføres ej heller til e-journal. Opslagstavlen skal bruges til organisatoriske/ikke-kliniske oplysninger, fx at der opbevares værdigenstande for patienten medbragt papir fra primær sektor dosispakket medicin afbestilt medbragt medicin, tøj, hjælpemidler journaladresse (hvor findes patientens evt. papirjournal) reminder ift. stuegangsproblematikker mm Problemstillinger som er relevante for behandlingsforløbet kan dokumenteres i aktiviteten: "Væsentlige problemstillinger til opfølgning". Sådan bruges opslagstavlen Når der skal oprettes et opslag på opslagstavlen, gøres følgende: Trin Handling 1 Gå ind i patientens personoplysninger 2 Vælg fanebladet Opslagstavle 3 Højreklik. Opret opslag 4 Vælg en af følgende muligheder: Simpelt opslag Værdigenstande Papirjournal/papirchartek placering 5 Udfyld dialogen Simpelt opslag, vigtigt Forbliver på opslagstavlen indtil de aktivt bliver slettet Simpelt opslag, ikke vigtigt. Slettes ikke, men vises ikke efter 4 døgn. 6 Klik OK MidtEPJ Manual AUH Juli

18 Slet opslag Slet opslag, som ikke længere er aktuelle. Dette gøres ved at højreklikke på opslaget og vælge Slet Overblik (F7) Om Overblik Overblik er en foruddefineret samling af en patients data relateret til forskellige profiler. Overblikket giver derfor ikke det fulde billede af alle data, da der udfra profilen sker et til- og fravalg. Det fulde billede af alle data findes i læs journal totalprofil. De nyeste data i profilen findes altid i Overblikket. Opbygning af Overblik Overblik konfigureres ift. behov i de enkelte afdelinger/afsnit Der er konfigureret forskellige overblik til de enkelte profiler En profil kan fx være: Læge, Anæstesitilsyn, Plejepersonale sengeafsnit Profilerne er sammensat af forskellige elementer fra patientens data, fx Seneste Prøvesvar, Målinger, Objektivt, Operationer Overblik præsenterer valgte patientdata (ex resultater fra enkelte aktiviteter, hele kategorier, medicinmodulet, enkelte analyser fra RSM Data i de forskellige elementer er markeret med forskellige ikoner (tooltip), som giver yderligere informationer til brugeren, fx at der er nye data på patienten Overblikket opdateres manuelt med F5 Navigering via Overblik Ved at klikke på pilene er det muligt at navigere til det relevante område i MidtEPJ Navigering mellem Overblik og Journal sker ved [Alt] + [Tab] 1.32 Overførsel af data til eksterne databaser Overførsel af data som hidtil Overførsel af data til fagspecifikke databaser og kvalitetsdatabaser sker ikke automatisk bortset fra NIP (KOL, hofte, fødsler). Data til DAD lægger sig på siden kliniske databaser, hvorfra der sker en aktiv afsendelse. Overførsel til øvrige databaser skal ske som hidtil. Data til brug for eksterne databaser kan opsættes i et overblik Papirjournal MidtEPJ Manual AUH Juli

19 Generelt om papirjournal Indtil videre oprettes patientchartek uden faneblade på nye patienter lægges eventuelle fysiske dokumenter i patientens chartek papirjournal fra Grønt System og SKS-systemet bruges fremover kun til opslag Oprettelse af patientchartek Chartek oprettes på følgende måde: Hvis patienten har en journal i forvejen patienten ikke har en journal i forvejen Så 1. print labelark 2. læg labelarket i chartek 3. hvis nødvendigt: Find papirjournalen frem 1. print labelark 2. læg labelark i chartek Arkivering af patientchartek Hvis patienten har en journal i forvejen patienten ikke har en journal i forvejen Så arkiveres patientchartek sammen med papirjournalen arkiveres patientchartek i arkivet Denne procedure ændres, når scanningsfunktionaliteten tages fuldt i brug. Indhold i patientchartek I patientchartek skal være følgende materiale Materiale, som ikke kan tilgås elektronisk 1.34 Patientadministrative opgaver Patientadministrative opgaver Dagligt tjek af patientadministrative opgaver: Klargøring af en kontakt til indberetning via overblikket Standard SKS-koder Resultater uden kontakt (kontekstløse). Aktiviteter/resultater skal manuelt tilknyttes kontekst, så der er ryddet op og gjort klar til indberetning Epikrisekladder ambulante (hvis disse benyttes) Epikrisekladder indlagte Manglende epikriser Sikre rigtige sammenhænge på perioder (periodeoversigt) Vedligeholde ventestatus Fejlliste ryddes op valideringsfejl, LPR-fejl og kladder Ugentligt tjek af patientadministrative opgaver: Tjek af LPR-fejlliste en gang ugentligt i LPR Ansvar Registreringsansvarlige MidtEPJ Manual AUH Juli

20 1.35 Personoplysninger Om tilknyttede kontaktpersoner under personoplysninger Under Personoplysninger registreres tilknyttede kontaktpersoner: Kontakter Professionelle Kontaktpersoner Personlige Fx Anden professionel kontakt Sygehusbehandler Egen læge Anden læge Noteres i aktivitet kontaktkort i linje kontaktpersoner se 4.22 Pårørende Registrering af patientens eget telefonnummer, mailadresse, evt. midlertidig adresse Under personoplysninger Vælg rediger personoplysninger Registrer patientens telefonnummer, mailadresse, evt. midlertidig adresse Ved hver kontakt/indlæggelse skal alle oplysningerne tjekkes Opdatering af personlige oplysninger fra CPR Sker via Rediger personoplysninger Hent nyeste oplysninger Supplerende oplysninger Rediger personoplysninger Hvis der ønskes diskretion, vælges Ja Uddybende oplysninger i feltet Bemærkninger Se i øvrigt Print fra MidtEPJ Om print fra MidtEPJ Det er ikke meningen, at man skal printe fra MidtEPJ Hvis man alligevel printer noget fra MidtEPJ, fordi man har brug for det, skal printet ikke gemmes i patientens chartek I patientchartek skal kun ligge det, som ikke findes elektronisk Print af journal til anden instans Der udleveres kun journalprint fra egen afdeling Det noteres i Aktindsigt/udleveret journalmateriale, til hvem der er udleveret print af journal Print af journal til patient MidtEPJ Manual AUH Juli

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

MidtEPJ Manual. Vejledning til arbejdsgange ved brug af MidtEPJ. Hospitalsenheden Horsens 21. maj 2012. Version 1.2

MidtEPJ Manual. Vejledning til arbejdsgange ved brug af MidtEPJ. Hospitalsenheden Horsens 21. maj 2012. Version 1.2 MidtEPJ Manual Vejledning til arbejdsgange ved brug af MidtEPJ Hospitalsenheden Horsens 21. maj 2012 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Arbejdsgange og MidtEPJ... 5 Læsevejledning... 5 1 Generelt... 6 1.1

Læs mere

MidtEPJ Manual. Vejledning til arbejdsgange ved brug af MidtEPJ

MidtEPJ Manual. Vejledning til arbejdsgange ved brug af MidtEPJ MidtEPJ Manual Vejledning til arbejdsgange ved brug af MidtEPJ 5. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ARBEJDSGANGE OG MIDTEPJ...7 Læsevejledning... 7 1 BEGREBER...8 1.1 Generelt... 8 1.1.1 Adressebeskyttelse

Læs mere

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Du må som læge fortsat diktere alt til MIRSK. Der kan dog være områder, hvor det vil give mening selv at dokumentere. Særligt hvor der

Læs mere

Ændringer i OPUS Journal version 4.5

Ændringer i OPUS Journal version 4.5 Nr. 10 oktober 2003 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Journal version 4.5 i forhold til 4.4 Vi udsender hermed nyhedsbrev nummer 10, der omhandler

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne mappe er udarbejdet i forbindelse med implementeringen af den fulde EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenå pr. 1. februar 2010.

Denne mappe er udarbejdet i forbindelse med implementeringen af den fulde EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenå pr. 1. februar 2010. EPJ-mappen Læsevejledning Om EPJ-mappen Denne mappe er udarbejdet i forbindelse med implementeringen af den fulde EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenå pr. 1. februar 2010. Mappen indeholder følgende

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Generelt. Status på MidtEPJ gradueres på følgende måde

Generelt. Status på MidtEPJ gradueres på følgende måde MidtEPJ Nødprocedurer Hospitalsenheden Vest Herning Klinisk IT Kontoret Overgade 24 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8730 He.Epj-Kontoret@rm.dk www.vest.rm.dk Generelt Dette dokument er en specialplan til

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi.

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. MidtEPJ Test og Support, EPJ-Produkter Adgang til mikrobiologi foregår via Rekvisition/svar, der er kommet en ny fane som hedder Mikrobiologi. Side 1 af

Læs mere

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital.

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Januar 2012 MidtEPJ Rul 4 WANTED Årsafslutning Uddata og forskning Ledelsesinfo Sygehussystemet og PDOK Ny funktionalitet: RM8 Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Følgende vejledning indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer, der implementeres i PAS og WebPAS pr. 10. juni 2015. Vejledningen sendes

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Sundhed.dk. Indholdsfortegnelse

Sundhed.dk. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Log direkte på sundhed.dk... 2 MIN SIDE... 4 Min sundhedsjournal... 5 E-journal... 7 P-journal... 9 Behandlinger på sygehuse... 10 Konsultation hos egen læge... 11 Medicin... 13 Medicinkortet...

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Hospitalsenhed Vest Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Hospitalsvisitationen...3 Registrering af visiterede skadestuepatienter, der kommer

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter Nr. 1 Juni 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 1 i 2006, der omhandler

Læs mere

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV 1.3.3.5. Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV Udgiver Hospitalsenheden Vest Fagligt ansvarlig Birgitte Ostersen/BIROST/RegionMidtjylland Version 1 Kvalitetsansvarlig Dorthe Astrid Hansen/DORHAE/RegionMidtjylland

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Indlæggelses kvikguide

Indlæggelses kvikguide Indlæggelses kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Indlæggelse via Akutafd./AVA 2 direkte på sengeafsnit 2 direkte på Intensiv 2 booket (og se bookede patienter) 2 Indlæggelse

Læs mere

De 4 kommunikationsstandarder

De 4 kommunikationsstandarder De 4 kommunikationsstandarder Dokumenttype Instruks Krogstenshave Målgruppe Plejepersonale Krogstenshave Udarbejdet af Jette Høimark Godkendt af Ledergruppen Godkendelsesdato 5.11.2012 Revision senest

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Opus Journal. Strukturreform. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Personoplysninger. Recept

Opus Journal. Strukturreform. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Personoplysninger. Recept Nr. 2 December 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Journal Obstetrik Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 2 i 2006, der omhandler ændringer i OPUS Journal, OPUS Obstetrik

Læs mere

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Dette ark samler spørgsmål, som borgerne kan have til den nye Sundhedsjournal, og giver bud på, hvad du som sundhedsfaglig kan svare. Budskaberne

Læs mere

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd.

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd. Faglig høring LEDELSESGODKENDELSE Dato: 08.02. 2013 Titel Patientidentifikation, regional retningslinje Tekstforfatter Peter Barner-Rasmussen Hans Henrik Bøttger Jeanette Finderup Solveig Gram Fagligt

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning Indholdsfortegnelse Indlæggelsesrapport Hvornår udløses automatisk?... 1 Hvornår udarbejder vi en manuel?... 1 Hvad indeholder den automatiske?... 2 Inden du opretter manuel ILR... 2 Opret manuelt... 2

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Vejledning. Vejledning til interne vikarer i Vikar Region Midt. Log in på rette afdeling/afsnit i MidtEPJ. = Sengeafdelinger = Ambulatorium

Vejledning. Vejledning til interne vikarer i Vikar Region Midt. Log in på rette afdeling/afsnit i MidtEPJ. = Sengeafdelinger = Ambulatorium Vejledning Vejledning til interne vikarer i Vikar Region Midt Log in i MidtEPJ Hvis du allerede har en ansættelse på ét af Region Midt's hospitaler, bliver du, ved log in til EPJ, præsenteret for to adgange.

Læs mere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Side 1 af 6 Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Hvad er Dialog? Dialog er et system som har været anvendt på Fyn siden maj 2003, som et fælles webbaseret arbejdsredskab mellem personer med diabetes

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Oktober 2011 Nye lokationsnumre Justeret udrulningsplan Booking implementeret i Skejby Indhold i RM8- opdateringen EPJ-stormødet for læger Adgang til e-journal Velkommen til

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk EPJ og e-journal i Region Midtjylland Else Glenthøj Sanogo, EPJ Produkter Bjørn Gregers Andreasen, It-Stab EPJ messen 16. januar 2012 MidtEPJ E-journal Hvad indberetter vi? Kontakter Diagnoser Forløb Notater

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

I traumedoc kan udarbejdes et notat fuldstændig som nu (AKA-vurderingsnotat), som vi indtil videre vil benytte til fortløbende journaldokumentation.

I traumedoc kan udarbejdes et notat fuldstændig som nu (AKA-vurderingsnotat), som vi indtil videre vil benytte til fortløbende journaldokumentation. Traume- og akutmodtagelsen: planer for arbejdsgange/sp dokumentation Til modtagelse af traumepatienten er udarbejdet et modul, traumedoc. I dette dokument er der mange systematiske data ex trafikuheld,

Læs mere

Kom godt i gang for personer med type 2 diabetes

Kom godt i gang for personer med type 2 diabetes Side 1 af 5 Kom godt i gang for personer med type 2 diabetes Hvad er Dialog? Dialog er et system som har været anvendt på Fyn siden maj 2003. Dialog er et fælles webbaseret arbejdsredskab mellem personer

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex September 2014 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Stamdata...5 Historik...6

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Henvisning kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Emne Side Definition: Hvad er en henvisning? 1 Elektronisk henvisning Elektronisk henvisning modtag 2 Elektronisk henvisning

Læs mere

Kom godt i gang med CSC Social

Kom godt i gang med CSC Social Kom godt i gang med CSC Social Nyt it-system nye arbejdsgange CSC social er SOF s nye fælles it-system, som skal understøtte dokumentationen og samarbejdet mellem de forskellige myndighedscentre og tilbud.

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MR Scanner Viborg Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex April 2015 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Ændring af forløbstype...4 Stamdata...5

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Vejledning til Interbook

Vejledning til Interbook Idræt og Fritid Vejledning til Interbook Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 200 Udgivet: 051007 Redaktion: Idræt og Fritid VEJLEDNING TIL INTERBOOK HTTP://BOOKING.FURESOE.DK 28

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Digital diktering benyttes til at diktere lydfiler, som skal lyttes (beskeder) eller skrives af en sekretær.

Digital diktering benyttes til at diktere lydfiler, som skal lyttes (beskeder) eller skrives af en sekretær. Skriv diktereret notat Digital diktering benyttes til at diktere lydfiler, som skal lyttes (beskeder) eller skrives af en sekretær. Diktater kan være knyttet til et cpr.nr./en patient eller være administrative,

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA.

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA. - GS!ÅBEN INDHOLD OPUS Arbejdsplads Afhængighed mellem korrespondancebrevet og kuverten Modul til nyfødte Omvisitere henvisning med bilag til eksterne sygehuse Validering af oprettelse af A-kontakt Indberetning

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Ansøgning om medicintilskud via FMK

Ansøgning om medicintilskud via FMK Ansøgning om medicintilskud via FMK ANSØGNING OM MEDICINTILSKUD VIA FMK...1 INDLEDNING...2 1. LOGIN...2 Angivelse af ansættelsessted... 5 Søg 6 cifre... 6 Vælg anden læge i samme organisation... 6 2. FMK-ONLINE

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 2 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE Indhold 1. Patientrejse med tilhørende brugerrejser.... 1 1.Patientrejse med tilhørende brugerrejser. Persona Den psykiatriske

Læs mere