MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ"

Transkript

1 MidtEPJ Manual Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ Aarhus Universitetshospital December 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Regionalt Adressebeskyttelse (Patientkontekstvisning) Advis til kommuner Aktindsigt Bestilling af undersøgelser og prøver Godkendelse af prøvesvar Blodtransfusion - SFI Cave Diskretion (patientkontekstvisning) E-journal Forklaringer Faste og tørste Genoptræningsplaner Historiske oplysninger Håndskreven signatur Ikke elektroniske dokumenter/materiale Informationsmateriale og pjecer mm Journaladresse hvor er journalen Kladde i MidtEPJ Konferencer fælles Kontaktkort kontaktperson KRAM Label Kontekstvalg Log-in generelt Medicinafstemning Medicin og infusion Mors OBS-ikonet behandlingsniveau Opgavelister Opslagstavle Overblik (F7) Overførsel af data til eksterne databaser Papirjournal Patientadministrative opgaver Personoplysninger Print fra MidtEPJ Projektdeltagelse Registreringsassistent Rette/slette i eksisterende dokumenter Samtykke indhentning og videregivelse af oplysninger Samtykke til behandling Selvdeklarationsskemaer (skema udfyldt af patienten) Smertevurdering Specialevalg i forbindelse med operationer, anlæggelser mm Telefonkonsultation Terminaloplysninger Tidstro registrering TOKS (Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom) Tvangsforanstaltninger Væskeregnskab MidtEPJ Manual AUH Juli

3 1 Generelt Regionalt 1.1 Adressebeskyttelse (Patientkontekstvisning) Adresse-beskyttelse Folkeregisterets oplysninger om adressebeskyttelse registreres i MidtEPJ, og vil således være markeret på patienten, når patientens cpr-nr. indtastes. Hvor kan adressebeskyttelse ses? Patientens adressebeskyttelse ses i øverste højre kontekstlinie af skærmbilledet, hvor ikonet med administrativ info er rødt: Redigering af adressebeskyttelse Oplysningerne om adressebeskyttelse kan ikke redigeres. En evt. redigering foregår via CPR-kontoret. Besked til informationen Receptionisten kan se på patientlisten i InfoRM, MidtEPJ rapporter, om patienten har adressebeskyttelse. 1.2 Advis til kommuner Om advis Type Indlæggelsesadvis Indlæggelsessvar Udskrivelsesadvis sendes automatisk fra hospitalet til kommunen når patienten indlægges sendes automatisk fra kommunen til hospitalet hvis patienten er kendt i kommunens plejesystem (ses under personoplysninger, indlæggelsessvar) kontaktpersoner i kommunen kan oprettes under personoplysninger sendes automatisk fra hospitalet til kommunen, når patienten udskrives. Øvrig kommunikation med kommuner Fortsætter på vanlig vis i forhold til sundhedsaftaler, fx genoptræningsplaner (GOP) og korrespondance i øvrigt MidtEPJ Manual AUH Juli

4 1.3 Aktindsigt Dokumentation af aktindsigt Hvis der er givet aktindsigt Så dokumenteres det i aktiviteten Aktindsigt/udleveret journalmateriale 1.4 Bestilling af undersøgelser og prøver Om bestilling af undersøgelser/ Prøver De to aktiviteter Undersøgelser og Prøver anvendes til dokumentation af bestilte undersøgelser og prøver, til systemer, hvor der ikke er fuld integration fra MidtEPJ, fx radiologiske afdelinger. I disse SFI er fåes et overblik over, hvad der er bestilt samt status herfor. I dag er Labka og MADS de eneste systemer, hvor der er fuld integration. Arbejdsgang Indtastning I afdelingen laves en arbejdsgang for, hvem der indtaster og opdaterer status for undersøgelsen. Hvis der er et fysisk papir Når rekvisitionen er afsendt indlæggelsen er afsluttet/ undersøgelsen er udført Så skal den lægges i patientens chartek smides rekvisitionen væk MidtEPJ Manual AUH Juli

5 1.5 Godkendelse af prøvesvar Godkendelse af svar fra Labka På organisatorisk niveau under ikonet Rekvisition/Svar findes oversigt over blodprøvesvar der endnu ikke er godkendt. Ved rekvisition af blodprøver er det muligt at angive kontaktlæges initialer. Dette kan efterfølgende bruges til sortering i listen. Arbejdsgang Indtastning I afdelingen laves en arbejdsgang for, hvem der godkender svar. Der skal laves en retningslinje/instruks herfor. 1.6 Blodtransfusion - SFI Bestilling af type og forlig Bestille af type og forlig sker på vanlig vis i interinfo Dokumentation af blodtransfusion Dokumentation sker i SFI en Blodtransfusion" med angivelse af: Blodkomponent Blodkomponent nr. Ansvarlig Kontrollant Opsat Nedtaget Dokumentation kan ske i Interinfo med angivelse af: Komponent og nummer scannes ind, Ansvarlig person dokumenteres ud fra den person, der er logget på Interinfo Dato og opsætningstidspunkt registres ved indscanning Volumen af aktuel blodpose Akkumuleret mængde af blodproduktet registreres automatisk 1.7 Cave Ansvar for registrering af Cave Cave-type Cave vedr. Medicin (Lægemiddel og reaktion) Cave vedr. Andet (Allergen og reaktion) Ansvarlig for registrering Aftales i afdelingerne Aftales i afdelingerne Husk Opdater Cave ved ny kontakt med patienten Opdater Cave ved ny kontakt med patienten Allergi og intolerance Dokumenteres i Cave og ikke i en aktivitet. Cave debut Hvis.. så.. patienten ikke husker oprettes Cave med dags dato debuttidspunkt Beskriv nærmere i beskrivelsesfeltet debuttidspunktet ligger mange år tilbage oprettes Cave med cirka årstal Beskriv nærmere i beskrivelsesfeltet MidtEPJ Manual AUH Juli

6 Forespurgt patienten om cave Registrer seneste forespørgsel med dato ved opdatering af Cave. Cave og epikriser Cave overføres automatisk til epikrisen for indlagte og ambulante patienter 1.8 Diskretion (patientkontekstvisning) Diskretion Registrering af en patients ønske om diskretion Trin Handling 1 På patientniveau findes diskretionsboksen som den ene af de 5 ikoner i øverst højre side af ikonlinien 2 Klik i boksen 3 Vælg i dropdown boksen 4 Rediger diskretion 5 Rediger personoplysninger 6 Udfyld evt. yderligere oplysninger i bemærkninger 7 Klik på OK Når det er registreret, at en patient ønsker diskretion, kan det ses i øverst højre side af ikonlinjen, hvor der vil stå Diskretion med rød tekst: Hvor kan diskretion ses? Aftaler påsættes et diskretions ikon i alle bookinglister. Der påsættes et diskretions ikon på patienter ved brug af AM-tavler. Besked til informationen På patientlisten i InfoRM (MidtEPJ rapporter) fremgår om patienten har ønsket diskretion. 1.9 E-journal Hvor findes patientens E-journal Adgang til E-journal fås ved klik på i ikonlinjen øverst i skærmbilledet Følgende data overføres: Patientens diagnose Epikriser Forløb/perioder Udvalgte aktiviteter svarende til Læge profilen i Læs Journal. Det vil sige Anamnese, Operationer, Objektivt En række sammensatte aktiviteter, hvor en aktivitet fra lægeprofilen udgør en clips der samler flere aktiviteter. Her vil alle de data der er samlet i clipsen blive overført. MidtEPJ Manual AUH Juli

7 Følgende data overføres ikke: Alle oplysninger fra Cave ikonet eller fra de andre ikoner i øverste kontekst linie. For Cave oplysningerne overføres CAVE medicin, men ikke Anden Allergi. Kladder Ændrede data i opfølgnings SFI er (hvis de er i lægeprofilen). Da data først indberettes ved udskrivelsen, vil man ikke kunne se historik på opfølgnings SFI er. Andre hospitalers mulighed for at se journaloplysninger Data overføres løbende hver nat fra MidtEPJ til E-journal. For at forbedre performance på overførslerne, er det besluttet, at der ikke overføres data på indlagte patienter, før de bliver udskrevet. Notatet er tilgængeligt for patienten 14 dage efter at notatet er skrevet Modtagende afdelinger og hospitaler med MidtEPJ kan altid benytte funktionen Læs journal i MidtEPJ og tilvælge det ønskede speciale Forklaringer Ord Forklaring Advis Elektronisk underretning, fx kommuner adviseres om at patienten er indlagt Diagnose A-diagnose beskriver den diagnose, der blev handlet på ved kontakten B-diagnose beskrives, når den har en klinisk eller ressourcemæssig betydning. Diagnosehierarkiet Her ses de forskellige typer af diagnoser, og om diagnoserne er kvalificerede eller afsluttede. E-journal I E-journal kan patienten og sundhedsfaglige personer finde dokumentation og registreringer på patienten fra hele landets hospitaler. Der er trykknapsintegration til e-journal fra MidtEPJ og denne tilgås direkte via blomsten fra øverste ikonlinje. MidtEPJ startede med at overføre data den 26. marts Notatet tilpasser sig ikke altid til skærmvinduet. Data overføres med noget formatering, så det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at se data på fuld skærm, og ikke i et vindue, for at få at kunne læse alt. Der er ikke noget i EPJ der knytter et notat sammen med en kontakt. Det betyder at notater og kontakt ligger hver for sig i e-journal, og kontakten indeholder kun PAS data. Data er tilgængelig via i E-journal via Sundhed.dk for patienten 14 dage efter det er skrevet. Data fremgår alene kronologisk efter dato. Det vil sige ikke efter emne (aktivitet), og data fremstår altså ikke struktureret som i MidtEPJ. Via Sundhed.dk er der logfil, så borgeren kan se hvem der har set på data og hvornår det er sket; men hvis det er sket fra sygehus, så kan borgeren ikke se navnet på den der har set. Kontakt Ved en kontakt forstås En indlæggelse En ambulant kontakt Et skadestuebesøg MidtEPJ Manual AUH Juli

8 Ord Forklaring Til alle kontakter er der krav om indberetning af diagnoser samt indberetning af nogle procedurer. Kontekstlinje Kontekstvisning Kontekstlinjen er udtryk for hvilken sammenhæng patienten ses i. Konteksten og kontakten skal passe sammen, fx hvis der skal dokumenteres på en patient, som er indlagt, skal patienten være i kontekstlinjen med den rette kontakt indlagt. Landspatientregistreret Hver gang en person har været i kontakt med det danske sygehusvæsen overføres en række oplysninger til Landspatientregistreret, bl.a. diagnoser, ydelser, sygehus, afdeling, besøgsdatoer etc. Landspatientregisteret går tilbage til Landspatientregisteret bidrager til Sundhedsstyrelsens overvågning af sundheden og til den medicinske forskning. LPR-fejl Fejl i de registreringer, som overføres til Landspatientregisteret. MedCom Laver elektroniske standarder til det danske sundhedsvæsen. MidtEPJ Manual AUH Juli

9 Ord Forklaring Medindlagt rask ledsager Børn under 18 år har mulighed for at have en forælder med som medindlagt (i henhold til sygehusloven). Hvis det vurderes klinisk relevant, kan begge forældre i sjældne tilfælde være medindlagt som raske ledsagere. I forhold til voksne patienter, skal en specialeansvarlig overlæge vurdere det kliniske relevante i at medindlægge en rask ledsager (mand/kone), inden den kan finde sted. - En rask medindlagt har ingen betydning i forhold til DRG-afregning. DRG-afregningen vedrører udelukkende patientens sygdom og evt. behandling/undersøgelse. Organisatorisk niveau På organisatorisk niveau kan patienter ses på tværs i afsnittet. Orlov Indlagte patienter kan have orlov i op til 3 døgn. I forbindelse med helligdage kan orlovsperioden dog forlænges tilsvarende. Orlov indberettes ikke til LPR. Patientadministrative data (PAS) Er de registreringer, som foretages på den enkelte patients kontakter med diagnoser, ydelser, besøg etc. Benyttes til afregning i forhold til den enkelte patient. Patientniveau På patientniveau ses kun den enkelte patient. Periodeoversigt I periodeoversigten ses de forløb en patient har haft i MidtEPJ samt planlagte indlæggelser og ambulante besøg. Registreringsassistent En bruger af registreringsassistenten får mulighed for at dokumentere på vegne af en anden person. SEI Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), benyttes bl.a. ved indberetning af dødsfald. SKS-browser og koder Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS) kan browses via nettet. Her findes koder for de forskellige klassifikationer, diagnoser, behandling, kirurgiske indgreb etc. Standardiserede arbejdsgange i MidtEPJ Manualen Arbejdsgange, som er besluttet i det tværfaglige dokumentationsråd. Arbejdsgangen er standard for alle afdelinger på AUH. Sundhedsdatabanken CSC driver Sundhedsdatabanken, der indeholder opsamlede data fra GS til videre indberetning til LPR. MidtEPJ Manual AUH Juli

10 Ord Forklaring SundhedsFagligt Indhold (SFI) Den sundhedsfaglige dokumentation i MidtEPJ sker i såkaldte Aktiviteter, Sammensatte aktiviteter og Standardplaner. Dette kaldes til sammen SundhedsFagligt Indhold (SFI) og er udarbejdet således at dokumentationen kan være Generel Specialespecifikt og/eller Sygdomsspecifikt Valideringsfejl Valideringsfejl ses, når valideringskravene ikke er opfyldt for de data, der videresendes til bl.a. Landspatientregisteret. Definition samtykke og afvist samtykke Der skal ikke som tidligere indhentes samtykke. Patienterne skal selv henvende sig hvis de IKKE ønsker der indhentes og viderebringes oplysninger. Afvist/negativt samtykke betyder, at patienten ikke ønsker at der videregives information. Ifølge Instruks Retningslinje Tjekliste I aktiviteterne som benyttes, er der mange steder muligt at lave afkrydsning således at dokumentationen sker ifølge instruks/ retningslinje/tjekliste. Herved minimeres dokumentationen i MidtEPJ og der sker henvisning til E-dok dokument Faste og tørste Faste og tørste Brug af aktiviteterne vedr. faste og tørste er ensrettes regionalt, og hermed benyttes aktiviteten "Faste" benyttes Genoptræningsplaner Om genoptræningsplaner Genoptræningsplaner i MidtEPJ følger MedCom-standard, og indholdet er besluttet på regionsniveau ved Kvalitet og Sundhedsdata / Sundheds-informatik. Afsendelse af GOP er dækket af det generelle samtykke, og skal derfor ikke indhentes særskilt. Arbejdsgang Genoptræningsplaner udfyldes i MidtEPJ Sendes elektronisk til egen læge, kommune og evt. andet sygehus Printe et eksemplar til patienten Afsendte genoptræningsplaner kan ses i MidtEPJ MidtEPJ Manual AUH Juli

11 Fejl ved afsendelse af genoptræningsplaner Hvis afsendelsen fejler, er der en meddelelse på organisatorisk niveau Korrespondanceopgaver / Fejlet korrespondance. Hvis Genoptræninsplanen er afsendt efter patienten er udskrevet vil den optræde på listen over valideringsfejl. I tilfælde af at genoptræningsplanen ikke kan sendes, skal den printes og sendes pr. post Historiske oplysninger Historiske oplysninger fra Sundhedsdatabanken Værktøjet Historiske oplysninger fra Sundhedsdatabanken viser oplysninger om tidligere sygehuskontakter registreret i Sundhedsdatabanken Sådan finder du det Når du skal finde historiske oplysninger fra Sundhedsdatabanken, skal du gøre følgende: Trin Handling 1 Vælg fanebladet Patientadministration 2 Vælg fanebladet Historiske oplysninger fra Sundhedsdatabanken 1.14 Håndskreven signatur Håndskreven signatur Håndskreven signatur/underskrift fra patienten (fx ved projektdeltagelse) gemmes i patientens chartek På afdelinger, hvor scanningsfunktionaliteten er taget i brug, indscannes dokumentet. Regionens jurister vurderer at en faksimileunderskrift (trykt gengivelse af håndskrifter) er ligeså god som en egentlig fysisk underskrift (i princippet det samme, som et indscannet dokument). Påpeger samtidig, at hvis det kommer til en prøvelse af et dokuments ægthed f.eks. i en retssag, vil det formentlig være lettere at løfte bevisbyrden med det originale dokument med den originale underskrift. På baggrund af juristernes vurdering opfordres afdelingerne til at vurdere og beslutte om man vil indscanne dokumenter med patientens håndskrevne signatur/underskrift eller om man vil gemme det originale dokument Ikke elektroniske dokumenter/materiale Arbejdsgang Der vil fortsat findes ikke-elektroniske dokumenter (skemaer, billeder og andet materiale). Disse arkiveres i patientens chartek. På afdelinger, hvor scanningsfunktionaliteten er taget i brug, kan ikke-elektroniske dokumenter scannes ind i MidtEPJ. MidtEPJ Manual AUH Juli

12 1.16 Informationsmateriale og pjecer mm Dokumentation for udlevering af pjecer Dokumentation for udlevering af informationsmateriale og pjecer foregår i aktiviteten "Informationsmateriale udleveret" 1.17 Journaladresse hvor er journalen Registrering af hvor papirjournalen befinder sig Opslagstavlen i MidtEPJ benyttes til at registrere, hvor papirjournalen befinder sig. Her angives hvilken afdeling det drejer sig om. Der må kun være et opslag pr. afdeling omkring papirjournalens placering. Registrering på opslagstavlen Trin Handling 1 Gå ind i patientens personoplysninger 2 Vælg fanebladet Opslagstavle 3 Højreklik Opret opslag Papirjournal placering 4 Registrer journaladresse og initialer i overskriften Angiv hospital, afdeling, lokation Fx: SKEJBY medicinsk overlæge xx s kontor 5 Klik OK Hvor ses journaladressen? Overskriften med journaladressen ses på opslagstavlen. Hvis overskriften er tom for journaladresse, er papirjournalen i arkivet. Slet journaladresse Slet journaladresse, som ikke længere er aktuel. Dette gøres ved at højreklikke på opslaget og vælge Slet MidtEPJ Manual AUH Juli

13 1.18 Kladde i MidtEPJ Om kladder Det er muligt at gemme et notat som kladde ved hjælp af flueben i boksen kladde nederst i dokumentet. Benyttes i øvrigt kun undtagelsesvis Eksempler: Kladde benyttes af studerende, jf Kladde kan benyttes, hvor det er valgt, at en person starter på aktiviteten, og en anden person arbejder videre på aktiviteten. Kladden godkendes dermed af den der afslutter dokumentationen. En kladde vises i resultatoversigten med en parentes En kladde kan redigeres efterfølgende En kladde betyder, at notatet ikke er færdigt. Der skal/må ikke handles på notatet endnu Godkend kladden, når notatet er færdigt, så resultatet bliver gældende På organisatorisk niveau kan ses en liste over kladder i afsnittet/afdelingen På min opgaveliste, vises de kladder, hvor den pågældende er påsat som ansvarlig. Oprydning i kladdelisten er hver enkelt medarbejders ansvar. Oprydningen i egne kladder skal ske inden vagten slutter Hvis en kladde indeholder indberetningskoder, vil koderne ikke blive overført til LPR, og registreringer vil ikke fremgå korrekt på statistikker/produktion. Dette sker først, når der er ændret status fra kladde. Dette gøres ved at klikke på Brug IKKE kladder Hvis en læge vælger selv at dokumentere (skrive) noget af et journalnotat (fx plan/ordination), og dikterer resten skal notatet gemmes via OK-knappen og ikke gemmes som kladde. Når sekretæren efterfølgende skriver resten af notatet åbnes dotten med lægens notat og det gemmes som kladde (herved kommer alle aktiviteterr frem). Dotten genåbnes (højreklik rediger) og diktatet skrives, hvorefter det gemmes med klik på OK. Herved gemmes det samlede notat Konferencer fælles Dokumentation af fælles konferencer hvor flere specialer mødes om én patient Implementering af MidtEPJ medfører ingen ændringer ift. hvem der har ansvar for forløbet samt hvem der dokumenterer. Der findes flere aktiviteter til at dokumentere konferencer i Kontaktkort kontaktperson Sundhedsfaglige kontaktpersoner Ved udlevering af kontaktkort til patienten skal aktiviteten kontaktkort udfyldes. Navnet på kontaktperson dokumenteres i sammeaktivitet under "kontaktperson". Dette gælder samtidig som en registrering ift. DDKM. MidtEPJ Manual AUH Juli

14 1.21 KRAM Dokumentation i KRAM KRAM er en selvstændig aktivitet der dækker anamnestiske optegnelser inden for: Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Under Rusmidler kan der anføres et eventuelt medicinmisbrug Label Label Der printes label-ark ved modtagelsen af en patient. Der printes et label-ark ved hver ny kontakt Modtagende enhed / person printer label-arket Label-arket placeres forrest i patientens chartek 1.23 Kontekstvalg Generelt om kontekstvalg MidtEPJ vælger patientens kontekst ud fra hvilken afdelingen brugeren logger på. Hvis patienten er indlagt i afdelingen, vælges indlæggelseskonteksten. Hvis patienten har en henvisningsperiode iafdelingen og ikke er indlagt, vælges denne som kontekst. Hvis patienten har én enkelt ambulant periode i afdelingen, og ikke er indlagt, vælges denne som kontekst. Hvis patienten har flere ambulante perioder i afdelingen, vælges ingen i kontekst. Korrekt kontekstvalg er en forudsætning for, at MidtEPJ kan placere dokumentationen korrekt. Betydning af rigtigt kontekstvalg Dokumentation og registreringer placeres korrekt på patientens forløb. Oplysningerne knyttes rigtigt sammen PAS-mæssigt, fx når der bookes en aftale til patienten. Registreringer vil fremgå korrekt på produktionstal og statistikker i DRG sammenhænge. Bemærk vedr. kontekstvalg Hvis patienten er indlagt på et andet afsnit end log-in afsnit, står en oplysning om, hvor patienten er indlagt. Ses ved at holde musen henover den lyseblå seng efter patientens navn (i kontekstlinjen). MidtEPJ Manual AUH Juli

15 1.24 Log-in generelt Retningslinjer vedr. fortrolige oplysninger MidtEPJ giver nem adgang til alle patientoplysninger. Derfor: Se kun i journaler på patienter, som du har en behandlingsmæssig relation til Lån ikke din adgangskode ud til andre Alt, hvad der sker i MidtEPJ, gemmes i systemet og kan findes frem igen (logning) Forlad aldrig en computer uden at logge af eller sætte på standby. Herved sikres at ingen kan dokumentere i et andet brugernavn Medicinafstemning Medicinafstemning Skal ske ved Indlæggelse Overflytning/udskrivelse Ansvar Lægen Sådan gør du Når du skal afstemme medicin ved indlæggelse overflytning og udskrivelse Så skal du kontrollere og justere alle patientens medicinordinationer i MEM godkende patientens aktuelle medicin i MEM afstemme med anamnesen og justere alle patientens medicinordinationer i MEM godkende patientens aktuelle medicin i MEM 1.26 Medicin og infusion Medicin til indlagte patienter Skal ordineres og administreres i MEM Medicin til ambulante patienter Det er hensigtsmæssigt, at al patientens medicin fremgår af medicinoversigten i MEM* Minimumskravet er: Medicin, der administreres af sygehuspersonalet, skal ordineres og administreres i MEM Medicin, der udstedes recept på, skal ordineres og administreres i MEM *Medicinordinationer går automatisk med i den ambulante epikrise, hvis afdelingen har valgt denne mulighed. MidtEPJ Manual AUH Juli

16 IV medicin og væsker Kan ordineres og administreres MEM. Der kommer nyt væskeskema med RM9 minor eller RM Mors Registrering af død i MidtEPJ Indberetning til Sundhedsstyrelsen Når en patient dør, skal der Mors-oplysninger registreres under det første ikon i kontekstlinjen øverst i højre side af skærmen. Der kan registreres Mors på patienter, som der har en indlæggelsekontekst, skadekontekst eller bliver indbragt død. Herefter sker der følgende: Indlæggelsen afsluttes automatisk Patienten forsvinder fra afdelingens lister Patientens aftaler vil fortsat fremgå på listerne i booking Der kommer til at stå Død i kontekstlinjen på patienten Der foretages ikke automatisk indberetning til Sundhedsstyrelsen. Dødsattesten indberettes uændret via SEI. Print af denne lægges i patientens journal. Dokumentation ved Mors Der dokumenteres i aktiviteten MORS oplysninger, AUH Patientens aftaler Slet patientens aftaler (booking) Oprydning i aktiviteter Alle aktiviteter/standardplaner afsluttes/gennemføres Samtale med pårørende til afdøde patienter Samtaler med pårørende skal ikke indberettes. Dokumentation sker i SFI en information til patient og pårørende AUH i afdødes journal. Hvis pårørende til en afdød patient modtager ydelser med behandlingsmæssigt sigte (fx psykolog-samtale) på et hospital, skal de oprettes som selvstændige patienter OBS-ikonet behandlingsniveau OBS ikonet OBS ikonet må kun bruges under indlæggelse. Ved udskrivelse skal alt, der er registreret i OBS-ikonet slettes. I kommentarfeltet henvises til et journalnotat, som beskriver baggrunden og beslutningen for ibrugtagningen af OBS-ikonet. I kommentarfeltet i OBS-ikonet anføres dato for journalnotat. I aktiviteten "Information til patient og pårørende" laves et notat. MidtEPJ Manual AUH Juli

17 1.29 Opgavelister Om opgavelister Brug af opgavelister Uløste opgaver En opgaveliste fungerer som en slags mail system. Opgaven er: altid patientrelateret et kommunikationsmiddel, IKKE patientens journal, dvs. ordinationer og dokumentation skal stadig skrives i journalnotet er IKKE synlige for andre end afsender og modtager og kan IKKE ses i Læs journal Der må ikke tages opgavelister i brug til andre afdelinger, hvis der ikke forelægger klare aftaler herom. Når der sendes opgaver til en person i anden afdeling, er der risiko for, at vigtige prøvesvar, henvisninger mm kan ende på disse lister. Hermed en mulighed for utilsigtede hændelser og uhensigtsmæssige patientforløb. Den mest patientsikre måde at kommunikere på er på patient- eller organisatorisk niveau og ikke baseret på navngivet personale. Hvis en manuel oprettet opgave ikke er løst indenfor en given tidshorisont (høj/normal prioritet), vises opgaven på listen Uløste opgaver for den afdeling, hvorfra opgaven er oprettet. Det er "modtagende" afdeling som "bestemmer" tidsfristen. Hvis tidsfristen ændres på overafdeling slår det igennem på de respektive underafsnit, men ikke omvendt Opslagstavle Opslagstavlen Data/oplysninger for opslagstavlen er ikke en del af patientens journal og fremgår derfor ikke i læs journal og overføres ej heller til e-journal. Opslagstavlen skal bruges til organisatoriske/ikke-kliniske oplysninger, fx at der opbevares værdigenstande for patienten medbragt papir fra primær sektor dosispakket medicin afbestilt medbragt medicin, tøj, hjælpemidler journaladresse (hvor findes patientens evt. papirjournal) reminder ift. stuegangsproblematikker mm Problemstillinger som er relevante for behandlingsforløbet kan dokumenteres i aktiviteten: "Væsentlige problemstillinger til opfølgning". Sådan bruges opslagstavlen Når der skal oprettes et opslag på opslagstavlen, gøres følgende: Trin Handling 1 Gå ind i patientens personoplysninger 2 Vælg fanebladet Opslagstavle 3 Højreklik. Opret opslag 4 Vælg en af følgende muligheder: Simpelt opslag Værdigenstande Papirjournal/papirchartek placering 5 Udfyld dialogen Simpelt opslag, vigtigt Forbliver på opslagstavlen indtil de aktivt bliver slettet Simpelt opslag, ikke vigtigt. Slettes ikke, men vises ikke efter 4 døgn. 6 Klik OK MidtEPJ Manual AUH Juli

18 Slet opslag Slet opslag, som ikke længere er aktuelle. Dette gøres ved at højreklikke på opslaget og vælge Slet Overblik (F7) Om Overblik Overblik er en foruddefineret samling af en patients data relateret til forskellige profiler. Overblikket giver derfor ikke det fulde billede af alle data, da der udfra profilen sker et til- og fravalg. Det fulde billede af alle data findes i læs journal totalprofil. De nyeste data i profilen findes altid i Overblikket. Opbygning af Overblik Overblik konfigureres ift. behov i de enkelte afdelinger/afsnit Der er konfigureret forskellige overblik til de enkelte profiler En profil kan fx være: Læge, Anæstesitilsyn, Plejepersonale sengeafsnit Profilerne er sammensat af forskellige elementer fra patientens data, fx Seneste Prøvesvar, Målinger, Objektivt, Operationer Overblik præsenterer valgte patientdata (ex resultater fra enkelte aktiviteter, hele kategorier, medicinmodulet, enkelte analyser fra RSM Data i de forskellige elementer er markeret med forskellige ikoner (tooltip), som giver yderligere informationer til brugeren, fx at der er nye data på patienten Overblikket opdateres manuelt med F5 Navigering via Overblik Ved at klikke på pilene er det muligt at navigere til det relevante område i MidtEPJ Navigering mellem Overblik og Journal sker ved [Alt] + [Tab] 1.32 Overførsel af data til eksterne databaser Overførsel af data som hidtil Overførsel af data til fagspecifikke databaser og kvalitetsdatabaser sker ikke automatisk bortset fra NIP (KOL, hofte, fødsler). Data til DAD lægger sig på siden kliniske databaser, hvorfra der sker en aktiv afsendelse. Overførsel til øvrige databaser skal ske som hidtil. Data til brug for eksterne databaser kan opsættes i et overblik Papirjournal MidtEPJ Manual AUH Juli

19 Generelt om papirjournal Indtil videre oprettes patientchartek uden faneblade på nye patienter lægges eventuelle fysiske dokumenter i patientens chartek papirjournal fra Grønt System og SKS-systemet bruges fremover kun til opslag Oprettelse af patientchartek Chartek oprettes på følgende måde: Hvis patienten har en journal i forvejen patienten ikke har en journal i forvejen Så 1. print labelark 2. læg labelarket i chartek 3. hvis nødvendigt: Find papirjournalen frem 1. print labelark 2. læg labelark i chartek Arkivering af patientchartek Hvis patienten har en journal i forvejen patienten ikke har en journal i forvejen Så arkiveres patientchartek sammen med papirjournalen arkiveres patientchartek i arkivet Denne procedure ændres, når scanningsfunktionaliteten tages fuldt i brug. Indhold i patientchartek I patientchartek skal være følgende materiale Materiale, som ikke kan tilgås elektronisk 1.34 Patientadministrative opgaver Patientadministrative opgaver Dagligt tjek af patientadministrative opgaver: Klargøring af en kontakt til indberetning via overblikket Standard SKS-koder Resultater uden kontakt (kontekstløse). Aktiviteter/resultater skal manuelt tilknyttes kontekst, så der er ryddet op og gjort klar til indberetning Epikrisekladder ambulante (hvis disse benyttes) Epikrisekladder indlagte Manglende epikriser Sikre rigtige sammenhænge på perioder (periodeoversigt) Vedligeholde ventestatus Fejlliste ryddes op valideringsfejl, LPR-fejl og kladder Ugentligt tjek af patientadministrative opgaver: Tjek af LPR-fejlliste en gang ugentligt i LPR Ansvar Registreringsansvarlige MidtEPJ Manual AUH Juli

20 1.35 Personoplysninger Om tilknyttede kontaktpersoner under personoplysninger Under Personoplysninger registreres tilknyttede kontaktpersoner: Kontakter Professionelle Kontaktpersoner Personlige Fx Anden professionel kontakt Sygehusbehandler Egen læge Anden læge Noteres i aktivitet kontaktkort i linje kontaktpersoner se 4.22 Pårørende Registrering af patientens eget telefonnummer, mailadresse, evt. midlertidig adresse Under personoplysninger Vælg rediger personoplysninger Registrer patientens telefonnummer, mailadresse, evt. midlertidig adresse Ved hver kontakt/indlæggelse skal alle oplysningerne tjekkes Opdatering af personlige oplysninger fra CPR Sker via Rediger personoplysninger Hent nyeste oplysninger Supplerende oplysninger Rediger personoplysninger Hvis der ønskes diskretion, vælges Ja Uddybende oplysninger i feltet Bemærkninger Se i øvrigt Print fra MidtEPJ Om print fra MidtEPJ Det er ikke meningen, at man skal printe fra MidtEPJ Hvis man alligevel printer noget fra MidtEPJ, fordi man har brug for det, skal printet ikke gemmes i patientens chartek I patientchartek skal kun ligge det, som ikke findes elektronisk Print af journal til anden instans Der udleveres kun journalprint fra egen afdeling Det noteres i Aktindsigt/udleveret journalmateriale, til hvem der er udleveret print af journal Print af journal til patient MidtEPJ Manual AUH Juli

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi Nr. 1 marts 2007 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed nyhedsbrev nr. 1 i 2007, der omhandler

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 VORES SUNDHEDSVÆSEN VERSION 1 DEN 24/8 2015 FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 Materiale til intern information, videndeling og dialog

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Manual til Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Indhold Indledning til manualen... 1 Roller i rekvisitionssystemet... 2 Log In... 3 Forside... 5 Vælge projekter... 6 Oprette rekvisitionen... 7 Dispositions

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen

Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen Du kan oprette en opslagstavle, se punkt A Du kan lave et opslag i Umbraco, se punkt B Du og resten af beboerne i din boligafdeling kan lave opslag via hjemmesiden,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere