Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005"

Transkript

1 Efteruddannelse for fysioterapeuter Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 1

2 Indhold 5 Kurser og temadage 25 Fagfora, Faggrupper og Fraktioner 5 Temadage: Etik og god fysioterapi 6 Temadag om smerte 6 Temadag: El-terapi anno 7 Temadage: Fysioterapi i primærsektoren 7 Temadag: Senior Fitness Test 8 Fysioterapi til neurologiske patienter 8 Temadage om balance 9 Undersøgelse og behandling af voksen hemiplegi Bobath-konceptet 9 Bobath Advanced Course voksen hemiplegi 10 Neurodynamik fokus på patienter med hjerneskade 10 Neurodynamik Advanced Course 11 Fysioterapi til børn 11 Fysioterapeuter vejleder forældre 12 Fysioterapi til motorisk usikre børn herunder SI-konceptet 12 Movement ABC Test 13 Movement ABC kom videre! 13 Børn, fedme og dårlig kondition 14 Ændring af motionsvaner hvad skal der til? 14 Kommunikation med patienten om livsstilsændringer 15 Motion på recept Recepten på motion! 16 Fysisk træning til hjertepatienter 16 Fysisk træning til gigt- og KOL-patienter 17 Sundhedsydelser og arbejdsmiljørådgivning til virksomheder 17 Sundhed på arbejdspladsen 18 Udbud og udlicitering af fysioterapeutiske ydelser 18 Forflytning, pædagogik og forebyggende arbejde trin 1 19 Forflytning, pædagogik og forebyggende arbejde trin 2 19 Temadag: Ny viden og forskning fra rygfronten 20 Temadag: Behandling af patienter med ondt i nakken 20 Temadag: Rundt om hoften 21 Body Awareness Therapy BAT I 21 Body Awareness Therapy BAT II 22 Body Awareness Therapy BAT II seminar 22 Body Awareness Therapy BAT IV 23 Body Awareness Therapy fordybelsesdage 23 Body Awareness Therapy privatisteksamen 24 The 6th Nordic Physiotherapy Congress 25 Fagforum for Muskuloskeletal Terapi 27 Faggruppen McKenzie Institut Danmark 29 Faggruppen for Akupunktur 30 Faggruppen for gynækologisk/obstetrisk fysioterapi 31 Fagforum for Idrætsfysioterapi FFI 34 Neurologisk Faggruppe 35 Faggruppen for Bassinterapi 36 Geronto-Geriatrisk Fagforum 36 Fagforum for børnefysioterapeuter 37 Fagforum for psykiatri og psykosomatisk fysioterapi 39 Centre for Videregående Uddannelser 39 Centre for Videregående Uddannelser (CVU) og Diplomuddannelser 40 Oversigt over CVU erne 40 Jysk CVU 42 Sundheds CVU Aalborg 43 CVU Esbjerg 43 CVU Syd 44 CVSU-Fyn 45 CVU Øresund 46 CVU København & Nordsjælland 47 Videreuddannelsesmuligheder 47 Efteruddannelsesmuligheder i udlandet 48 Videreuddannelsesmuligheder i Danmark og i udlandet 49 Generelle oplysninger Danske Fysioterapeuters kurser og temadage 49 Optagelseskriterier 49 Tilmelding og optagelse 50 Afbud 50 Skattefradrag for udgifter ved kursusdeltagelse 50 Arbejdsløs og kursussøgende 50 Henvendelse vedr. DF s kurser og temadage 51 Specialistgodkendelse 51 Kredsenes uddannelseskoordinator i amtskredsbestyrelserne 52 Tilmeldingsblanket 2 Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 København K, tlf: , fax: ,

3 Leder Kære fysioterapeuter! Kære ledere, undervisere, arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner! Velkommen til Danske Fysioterapeuters efteruddannelsesoversigt, der også indeholder efteruddannelse fra foreningens Fagfora og Faggrupper samt overblik over tilbud fra de otte Centre for Videregående Uddannelser. Efteruddannelse og Livslang læring har politisk bevågenhed, og medlemmernes økonomiske muligheder gør, at tilbudene skal være konkurrencedygtige for at kunne gennemføres. Det er Danske Fysioterapeuters ansvar at medvirke til, at fysioterapeuter i alle regier tilbydes et bredt spekter af faglige tilbud til professionel kompetenceudvikling. Derfor arbejder DF for, at samarbejdet mellem udbyderne kan skabe et fagligt stærkt og for medlemmerne overskueligt udbud. Sundheds- og uddannelsespolitik er sammen med medlemmernes behov og udviklingsmuligheder hele tiden i kikkerten, når Danske Fysioterapeuter planlægger de faglige efteruddannelsestilbud. Et væsentligt mål for kurser og temadage er, at professionen opdateres så bredt, at fysioterapi fortsat kan dække borgernes behov med den bedst dokumenterede praksis. Efteruddannelsesoversigten viser DF s politiske prioriteringer med fokusområderne træning, sundhed og livsstil samt genoptræning. Børneområdet har særligt fokus i år. Alle vores temadage og kurser udvikles i et tæt samarbejde mellem medlemmer, arbejdspladser og faglig afdeling. Et samarbejde der sikrer, at indholdet i kurser og temadage er forankret i den daglige virkelighed. Erfaringen viser, at forankringen og medejerskabet giver resultater i form af stor interesse og stigende medlemsdeltagelse. Oversigten opdateres løbende på Kontinuerlig professionel udvikling. Efteruddannelse fører til kompetenceudvikling. Planlægning og systematisering af kompetenceudvikling er en del af den daglige funktion for den enkelte fysioterapeut og kan også indgå i karriereudvikling til faglige avancementsstillinger. Til støtte for denne aktive udvikling præsenterer i slutningen af 2004 et fyldigt idekatalog til kontinuerlig professionel udvikling for fysioterapeuten og arbejdspladsen. Specialistordning. Efteruddannelse er også en del af grundlaget for kvalificering til godkendelse indenfor DF s specialistordning. Den omfangsrige efteruddannelse fra Fagfora og Faggrupper viser sig at være særdeles vigtig i denne sammenhæng, og vi forventer, at nye diplomuddannelser fra CVU erne kommer til at være det. Se og Fagforas, Faggruppers omfangsrige hjemmesider på Faglig afdeling yder vejledning til opbygning til specialistkompetence. Vi håber, at det bliver muligt for rigtig mange at deltage, og vi ser frem til at se jer ved arrangementerne. Faglig afdeling Nina Holten Afdelingsleder 3

4 Efteruddannelse udbudt af Danske Fysioterapeuter Aktualitet Foreningens tilbud udvikles på temaer med et års tidshorisont. Da vi ved, der er et stort behov hos kolleger for hurtigt at kunne få opdateret viden og belyst nye professionelle krav, skaber kalenderen plads til at der kommer nye tilbud på banen. Disse er ikke med i oversigten, men vil være at finde i Fysioterapeuten og på Kendetegn Danske Fysioterapeuter udbyder efteruddannelse, der sigter mod at ajourføre og udvikle fysioterapifagets kvalitet og at give deltagerne øget kompetence i fagudøvelsen. Derfor er det centralt i efteruddannelsesprogrammet, at man som deltager får kendskab til ny viden og kliniske erfaringer såvel som redskaber til dokumentation og kvalitetsudvikling af det kliniske arbejde. Temadage og kurser fra DF s Faglige Afdeling har som tradition, at de er udviklet som en medlemsdialog mellem den specifikke planlægningsgruppe, undervisere, fagfora, faggrupper og arbejdspladser. Kurserne i DF s kursusoversigt indeholder: Konkrete faglige spørgsmål, emner, metoder Opdatering i forhold til teori og praksis, dokumentation og evidens Kliniske, pædagogiske og terapeutiske overvejelser Udvikling af egen praksis Henvendelse vedr. DF s temadage og kurser Nina Holten, leder af faglig afdeling lokal 646 Susan Kranker, faglig konsulent lokal 650 Elisabeth Berents, faglig konsulent lokal 649 Tina Bjerrum, sekretær lokal 648 Kirsten Møller, sekretær lokal 647 Temadage Formålet med temadagene er først og fremmest at bidrage med et kvalitetsløft til systematisk udvikling og dokumentation af klinisk praksis. Formålet er også at sammenkæde fag, arbejdsfunktion, samfundskrav og kompetenceudviklingsmuligheder. Temadagene er store fora hvor personer kan deltage fra 1-3 dage. Temadagene i DF s kursusoversigt indeholder indenfor det enkelte tema: Sidste ny viden, hvad er der af evidens og dokumentation? Eksempler på projekter, udviklingsarbejder, kvalitetssikring med bud på former for metoder og organisering Fokus på måling og test og klassifikation Praksisbeskrivelser, erfaringsudveksling og dialog Fysioterapeutisk funktion og roller i samarbejdet Formidling for fysioterapeuter på området Opbygning af netværk på området Kurser og temadage opdateres løbende. Følg med på Kurser Formålet med kurserne er at udvikle fysioterapifagets kvalitet gennem kundskabsudvikling og øget kompetence i fagudøvelsen for den enkelte kursusdeltager. Kurserne har forskellig form, placering og tidsforløb. Kursernes varighed spænder mellem korte kurser på f.eks. 3 dage og længere modulkurser op til i alt 40 dage. 4

5 Kurser og temadage Etik og god fysioterapi - nordiske temadage om udvikling af professionens etik Idé: Nordiske fysioterapeuter har tradition for at inddrage det humanistiske aspekt i deres arbejde. Det kom frem på verdenskongressen for fysioterapeuter i Barcelona i juni Mange forskellige etiske aspekter blev præsenteret på kongressen, og det blev startskuddet for Danske Fysioterapeuter til at sætte emnet på dagsordenen i et nordisk perspektiv. De etiske dilemmaer i hverdagens fysioterapi skal synliggøres og diskuteres. Etiske dilemmaer er indbygget i alt, hvad vi foretager os i de relationer, vi indgår i. Etiske dilemmaer kræver dialog og afklaring af værdier og holdninger. Hvordan udvikler vi professionens etiske profil? Hvad skal præge den fysioterapi, vi udøver i Norden? Formål: At finde en fælles platform og igangsætte en debat om det etiske grundlag i nordisk fysioterapi At fremme udviklingsarbejde og evaluering af, hvordan alle områder af fysioterapeutisk praksis fungerer - set i et etisk perspektiv At initiere netværksdannelse Alle nordiske fysioterapeuter. Hvordan møder vi patienter fra andre kulturer? Den etiske dimension i klinisk ræsonnering Etiske dilemmaer i den fysioterapeutiske hverdag. Workshops med fokus på idræt, gynækologi/obstetrik, ledelse, praksissektoren, kommunikation og grunduddannelsen Undervisere: Ruth Purtilo, Dr., Director of the Center for Health Policy and Ethics, Creighton University, USA. Gail M. Jensen, PT, Ph.d, Professor, Department of Physical Therapy, Creighton University, USA. Jeanette Præstegaard, fysioterapilærer, M.Sc., fysioterapeutuddannelsen, København. En række fysioterapeuter fra de nordiske lande. Kurser og temadage Tid: april Sted: København Pris: Kr ,-, eksternat Tilmelding: Senest 14. februar. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Sprog: Engelsk og nordisk Deltagerantal: nordiske fysioterapeuter Planlægning: Alik Weintraube, Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg. Dorthe Maagaard, Fredericia og Kolding Sygehus. Jette Hammer, Jysk CVU. Jeanette Præstegaard, CVU Øresund, i samarbejde med Susan Kranker, DF 5

6 Temadag om smerte - ny viden om smerte - måling/registrering af smerte - fysioterapeutisk indsats på trods af smerte Temadagen skal give et overblik over ny viden om smertefysiologi, og om hvordan smerte opleves og kan måles. Smerte er et diffust begreb, og temadagen vil sætte fokus på forskellige aspekter af smerte, dels registrering/måling, dels hvordan patienten håndterer smerten. Hvilken betydning har smerten i patientens liv, og hvordan håndterer patienten smerte ved træning? Center for Sansemotorisk Funktion (SMI) ved Ålborg Universitet er på internationalt plan langt fremme i smerteforskning, og der planlægges at inddrage SMI i dagens program. Nyt om smertefysiologi Beskrivelse af smertetyper - Akutte og kroniske smerter Måling af smertens intensitet og smertefunktionstest Hvilken betydning har smerte for undersøgelse, diagnosticering og behandling? Måling af smertens betydning for bl.a. livskvalitet Hvordan håndterer patienten smerte, og hvilken betydning får det for livskvalitet? Psykologiske og sociale følger Måleredskaber: Visuel Analog Scale (VAS), Numerical Rating Scale (NRS), Verbal Rating Scale (VRS), McGill Pain Questionnaire, livskvalitetsspørgeskemaet EuroQOL. Anvendelsesområde, styrker og svagheder Eksempler på hvordan fysioterapeuter arbejder med smertepatienter Form: Oplæg, debat, erfaringsudveksling, markedsplads med demonstration og afprøvning af test. Fysioterapeuter fra alle sektorer. Tid: 12. maj Sted: Skejby Sygehus, Århus Pris: Kr ,- Tilmelding: Senest 16. marts. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: fysioterapeuter Undervisere: Læge fra SIM, Ålborg Universitet. Hans Lund fysioterapeut, Ph.d. Fysioterapeuter fra smerteklinikker Planlægning: Carsten Juul, fysioterapeut, MPH, Ergo- og Fysioterapeutskolen i Næstved. Anita Brøndum Svendsen, fysioterapeut, KAS Herlev. Thomas Maribo, fysioterapeut, cand.scient.sand projekt måleredskaber, DF. Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF Temadag: El-terapi anno - aktuel viden og forskning - anvendelse i klinisk praksis El-terapi indgår i de fysioterapeutiske tilbud indenfor både den private og offentlige sektor. For at sikre en optimal behandling, er det dog nødvendigt at forholde sig kritisk og nuanceret til de forskellige former for elterapi. Hvad er de specielle egenskaber ved den enkelte behandlingsform? Hvilken effekt har den enkelte metode på hvilke typer væv? Hvilken dosis er anbefalet? Disse og mange flere spørgsmål har vi valgt at sætte fokus på, så deltageren bliver opdateret med hensyn til at sammensætte den relevante behandling i forhold til patientens problem. Med udgangspunkt i fem forskellige former for el-terapi vil aktuel viden og forskning om anvendelse og dokumenteret effekt af el-terapi blive belyst - dels via teoretiske oplæg og dels via workshops, hvor hver enkelt behandlingsform demonstreres og diskuteres. Aktuel viden og forskning vedr. behandling med kortbølge, ultralyd, transcutan elektrisk stimulation (T.E.N.S.), funktionel elektrisk stimulation (F.E.S.) og laser Parallelle workshops med oplæg, praktisk demonstration og diskussion Retningslinier vedr. behandling med el-terapi Fysioterapeuter der arbejder med el-terapi eller blot interesserer sig for det. Undervisere: Forskere samt undervisere i el-terapi fra fysioterapeutuddannelserne. Tid: En dag i foråret Sted: Fyn Pris: Kr ,- Tilmelding: Følg med i Fysioterapeuten og på Deltagerantal: fysioterapeuter Planlægning: Hanne Lisby, fysioterapilærer, Fysioterapeutuddannelsen, Sundheds CVU Aalborg. Steffen Bader, adjunkt i fysioterapi, CVSU Fyn, Fysioterapeutuddannelsen. Susan Kranker, faglig konsulent, DF 6

7 Temadage: Fysioterapi i primærsektoren - fremtidige opgaver for kommunale og praktiserende fysioterapeuter Temadagene sætter fokus på, hvordan både praktiserende fysioterapeuter og de kommunalt ansatte fysioterapeuter løser de mange opgaver, der med nye strukturændringer lægges ud i kommunerne. Det faglige indhold på den første dag er primært rettet mod de kommunalt ansatte og den sidste dag er det faglige indhold primært for de praktiserende. Midterdagen er fælles, hvor emner som kommunalreform, sundhedscentre, kommunale/praktiserende, kommunikation og compliance bliver centrale. Der tages bl.a. afsæt i rapporten om genoptræning, der er udarbejdet af Ugebrevet Mandag Morgen. Der er mulighed for at tilmelde sig de to første dage, de to sidste dage eller alle tre dage Resultatorientering af patientforløb: Resultatorienterende pro jekter, elektroniske genoptræningsplaner, ICF Genoptrænings- og rehabiliteringskultur; mono-, flerog tværfaglighed: Hvem skal genoptræne? Vidensbaseret genoptræning og rehabilitering: Hvordan udnyttes ny viden om træning og sundhedsfremme i arbejdet med børn og voksne? Patienter med KOL, hjerteproblemer, rygproblemer? Opgavevaretagelse i fremtidens genoptræning set i lyset af kommunalreformen Udvikling af det fysioterapeutiske tilbud på sundhedscentre Compliance og patientansvar Klassifikationssystem til patienter med kroniske rygsmerter Erfaringer fra motion på recept Projektarbejde som en del af daglig praksis og fagudvikling på tværs Alle kommunalt ansatte fysioterapeuter og praktiserende fysioterapeuter. Tid: januar Sted: Skejby Sygehus, Århus Pris: 2 dage: kr ,-, 3 dage: kr ,-, eksternat Tilmelding: Senest 1. december Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: fysioterapeuter i kommunalt regi og i praksis Planlægning: Jeanette Præstegaard, fysioterapilærer, Fysioterapeutskolen i København. Bo Grarup, fysioterapeut, Ålborg Kommune. Lisbeth Ebbesen, fysioterapeut, praktiserende, Virum. Karen Fischer-Nielsen og Elisabeth Berents, faglige konsulenter, DF Temadag: Senior Fitness Test - erfaringer med anvendelsen af testen i klinisk arbejde - erfaringer med anvendelsen at testen i projekter og forskning Senior Fitness Test (SFT) er oversat til dansk og vurderet på Danske Fysioterapeuters Projekt Måleredskaber: Danske Fysioterapeuter afholdt i 2004 to kurser for kommende undervisere i SFT. I den kommende tid vil der efterfølgende blive afholdt en række lokale kurser i SFT. Temadagens mål er at samle og dele de indhøstede erfaringer fra klinisk arbejde og fra projektarbejde, samt inspirere til nye projekter og fagudvikling. Refleksion over egne erfaringer Erfaringer fra praksis Erfaringer fra projekter og forskning Netværksdannelse Erfaringsudveksling Idéer til nye projekter Fysioterapeuter der arbejder med ældre i den kommunale og private sektor. Tid: 1. september Sted: København Pris: Kr ,- Tilmelding: Senest 24. juni. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: fysioterapeuter Undervisere: Nina Beyer, fysioterapeut, Ph.D. og Bjørn Hesselbo, fysioterapeut, projektmedarbejder, begge Bispebjerg Hospital. Underviser fra den kommunale sektor Planlægning: Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF Tilmeld dig Danske Fysioterapeuters kurser på Kurser og temadage 7

8 Fysioterapi til neurologiske patienter - kursus om neurologisk fysioterapi til voksne Kurset er et nyt kursus, og indholdet vil rette sig mod de fysioterapeuter, der ønsker en opdatering på det neurologiske område. Efter i en årrække at have udbudt konceptkurser, planlægges i år også dette kursus, der går på tværs af koncepterne. Formålet vil være at give deltagerne et bredt overblik over neurologisk fysioterapi med særlig fokus på diagnoser, test og undersøgelse. Kurset vil give et indblik i forskellige behandlingsretninger. Ny viden om udvikling, skader og rehabilitering af skader i centralnervesystemet vil være central. Ny viden inden for neurologi og neuroplasticitet Aktuel viden om medicinsk behandling Neurologiske diagnoser Undersøgelse, test, klinisk ræsonnering, fysioterapeutiske funktionsdiagnoser Indblik i forskellige behandlingsretninger Behandlingsforløb på tværs af koncepter med eksempler fra praksis Fysioterapi i tværfaglig og tværsektoriel sammenhæng Fysioterapeuter fra alle sektorer, der arbejder med neurologiske patienter. Tid: januar 2006 Sted: Diakonissestiftelsens ældrecenter, København Pris: Kr ,- eksternat Tilmelding: Senest 28. november. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter Undervisere: Fysioterapeuter med speciale og særlig viden inden for neurologisk fysioterapi Planlægning: Karen Hastrup Arentsen, Specialist i neurofysioterapi, Holstebro. Neurologisk Faggruppe. Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF Temadage om balance - svimmelhed og balance - fokus på voksne og børn med neurologiske lidelser - fokus på ældre med aldersbetingede lidelser Både fysioterapeuter fra børneområdet og voksenområdet har stor erfaring med balancetræning, som er en vigtig del af behandlingen af børn og voksne med neurologiske lidelser og af ældre med svimmelhed og nedsat balance. Temadagene vil give nye muligheder for gensidig inspiration og erfaringsudveksling. På børneområdet har børnefysioterapeuter i mange år beskæftiget sig med sansesystemerne, herunder hvordan det vestibulære system fungerer og aktiveres. I arbejdet med forebyggelse og rehabilitering i den kommunale sektor er balance et centralt område i det neurologiske genoptræningsfelt og i f.eks. faldforebyggelse. Internationalt foregår der en del forskning om balance, og viden om vestibulære funktioner og dysfunktioner er stigende. Formålet med temadagene er at fokusere på balancemekanismerne dels teoretisk ved at blive præsenteret for ny viden, og dels praktisk i arbejdet med patienterne. Ny viden om det vestibulære system og funktion: Balance, svimmelhed, postural kontrol Udvikling og afvikling af det vestibulære system Eksempler på udviklingsbetinget og erhvervet skade i balancesystemet Hvilke andre sansesystemer arbejder vestibulærsystemet sammen med? Undersøgelse og test af balance. Hvordan afdækker de kendte balancetest hvilken balancefunktion, der er afficeret? Klinisk ræssonering Eksempler fra praksis på træning af balance - bredt og specifikt Forebyggelse af balanceproblemer Fysioterapeuter fra alle sektorer, hvor der arbejdes med børn og voksne med neurologiske lidelser. Fysioterapeuter der arbejder med fysisk træning og faldforebyggelse. Tid: 2 dage i januar 2006 Sted: Følg med i Fysioterapeuten og på Pris: Kr ,-, eksternat Deltagerantal: fysioterapeuter Undervisere: Fysioterapeuter med klinisk erfaring inden for området. Forskere fra Danmark, Southhampton University i England og fra Universitetet i Lund. Planlægning: Karen Hastrup Arentsen, Holstebro, fysioterapeut, specialist i neurofysioterapi. Annette Sandahl Christiansen, Århus, fysioterapeut, specialist i pædiatrisk fysioterapi. Birgitte Dahl, ledende fysioterapeut, Lyngby Taarbæk Genoptræningscenter, Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF 8

9 Undersøgelse og behandling af voksen hemiplegi Bobath-konceptet Kurset giver et grundigt kendskab til hemiplegikerens bevægelsesproblemer og indføring i terapeutiske metoder til at arbejde med øgede bevægelsesmuligheder for denne gruppe patienter. Kurset omhandler den seneste viden om neurofysiologi, aktuel bevægelseslære og især metoder til at fremme og facilitere bevægelse før, under og efter hemiplegikerens aktiviteter i dagligdagen. Der arbejdes under supervision, og der arbejdes i kursusperioderne med patienter på kursusstedet. Mulighed for at inddrage patienter fra primærsektoren svarende til deltagernes sammensætning. Form: Undervisningsformen er primært praktisk, der løbende understøttes af oversigtsprægede og teoretiske indlæg. Kurset består af 3 dele samt en større opgave på hjem-arbejdspladsen. Fysioterapeuter og ergoterapeuter der arbejder med hemiplegipatienter. Forudsætning for deltagelse på kurset er at du har været uddannet i et år samt har mulighed for at være i fysisk kontakt med hemiplegikere mellem kursusperioderne. Tid: Del 1: og november. Del 2: januar Del 3: marts 2006 Sted: Rehabiliteringsfunktionen, Sygehus Vendsyssel, Brønderslev Pris: Kr ,-, eksternat. Frokost kan købes på stedet. Der er mulighed for betaling over to budgetår. Tilmelding: Senest 22. august. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 20 fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ergoterapeuter optages i det omfang, der er plads. (En ergoterapeut og en fysioterapeut fra samme arbejdsplads vil blive prioriteret). Undervisere: Bente Gjelsvik, Bergen, Basic og Advanced Course Instructor, Chairman for den internationale underviserorganisation IBITA. Karen Hastrup Arentsen, Holstebro og Hammel, Basic Course Instructor, IBITA Kursussprog: Dansk og let forståeligt norsk Planlægning: Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF Specielt: Kursets undervisere er IBITA-instruktører (International Bobath Instructors Training Association). Undervisningsindhold og form er kvalitetssikret ud fra en international standard, og der er individuel evaluering af kursisterne. Et godkendt kursusforløb giver adgang til videregående kurser i ind- og udland. Deltagerne orienteres om deres standpunkt kollektivt eller individuelt i løbet af kurset. Maximalt accepteret fravær uden senere kompensation er 8 timer. Bobath Advanced Course voksen hemiplegi 1 uges videregående IBITA kursus Et videregående kursus om undersøgelse og behandling af voksne med hemiplegi og tilgrænsende lidelser. Formålet er at øge deltagernes kendskab til undersøgelse, behandlingsstrategier og faciliteringsteknikker inden for Bobathkonceptet. Et videregående kursus i Bobath konceptet giver uddybning af eksisterende samt ny viden og færdigheder. Ved afslutning af kurset forventes det, at kursisten kan: Identificere patientens potentiale og opnå optimal funktion Identificere alternative behandlingsforslag Implementere problemløsningsstrategier til en bredere gruppe neurologiske patienter Evaluere effekten af den iværksatte indsats Fysio- og ergoterapeuter som har fuldført et anerkendt IBITA grundkursus. (Ved tilmelding indsendes kopi af stemplet kursusbevis). Form: Patientdemonstrationer, bevægelsesanalyser og bevægelsesfacilitering, problemløsning, teori samt daglig praktisering af det tillærte på patienter. Tid: marts Sted: Neurorehabiliteringen, Sygehus Fyn, Ringe Pris: Kr ,-, eksternat Tilmelding: Senest 16. december Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 20 fysioterapeuter Underviser: Susan Ryerson, fysioterapeut, IBITA instruktør Advanced Course, USA. Assistent er Anne Brown, fysioterapeut og IBITA instruktør, Hvidovre Hospital Kursussprog: Engelsk med mulighed for oversættelse til dansk undervejs Planlægning: Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF Få sidste nyt om kurser på . Tilmeld dig på Kurser og temadage 9

10 Neurodynamik - fokus på patienter med hjerneskade Et 2 ugers forløb med undersøgelse og behandling af problemer relateret til tab af normal neurodynamik. Kurset fokuserer på aspekter i undersøgelse og behandling af patienter med lidelser i CNS, neurodynamisk mobilisation og planlægning af individuelle hjemmeprogrammer. Se video med Gisela Rolf på: The aim of the course is to: Assess the mobility of the nervous system as a whole Establish the location of the resistance in the nervous system and in the target tissues which is preventing normal mobility and selective muscle activity Use neurodynamic tests and their components as treatment techniques to regain the mobility of the nervous system in order to overcome compensatory postures, evasive movements, disturbed sensation and abnormal pattern of movement Facilitate selective movements after nervous system mobilisation Teoretisk gennemgang af nervesystemets normale neurodynamiske egenskaber og problemer som følge af neurologiske lidelser Gennemgang af undersøgelsesprocedurer og behandlingsmuligheder Patientdemonstrationer ved underviserne Gennemgang af neurodynamiske analyser i forbindelse med terapeutiske og funktionelle aktiviteter Praktiske øvelser samt patientundersøgelser og -behandling Diskussion og opsamling undervejs Fysioterapeuter der arbejder med hjerneskadede, apopleksipatienter, genoptræning m.m. Tid: februar og 28. februar - 4. marts Sted: Hvidovre Hospital Pris: Kr ,-, eksternat Tilmelding: Senest 15. december Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 12 fysioterapeuter Kursussprog: Engelsk Underviser: Nora Kern, Advanced Bobath Instructor, IBITA, Tyskland Planlægning: Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF Neurodynamik Advanced Course - Neurodynamics and pathoneurodynamics for patient with a lesion of the CNS Kurset henvender sig til de fysioterapeuter, der har gennemgået 2 ugers kursus i neurodynamik. Dette kursus har særlig fokus på hvordan neurodynamik integreres med andre behandlingskoncepter til neurologiske patienter som Maitland, Bobath og Affolter. Short repetition of all neurodynamic tests with some orthopaedic interpretation of signs and symptoms Repetition of Maitland mobilisation techniques of the spine especially the cervical spine, hip and shoulder girdle joints Maitland mobilisation techniques for peripheral joints e.g. knee, foot, elbow and hand Patient treatment by the course participants Patient demonstration by the course leaders and followup treatment with special attention to joint problems Summary of all concepts for treatment of patients with a lesion of the CNS like the Bobath Concept, the Maitland Concept, the Neurodynamic Concept and the Affolter Concept. How to integrate them within the treatment and to set up priorities for each patient Some workshops with the patients to this topic Alle fysioterapeuter fra både sekundær og primærsektor, hvor der arbejdes med hjerneskadede, apopleksipatienter, genoptræning m.m. Det forudsættes, at deltagerne har gennemgået det grundlæggende 2-ugers kursus i neurodynamik. Tid: september Sted: Annonceres senere i Fysioterapeuten og på Pris: Kr ,- Tilmelding: Senest 29. juni. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter Kursussprog: Engelsk Undervisere: Nora Kern, fysioterapeut, Advanced Bobath Instructor, IBITA, Tyskland og Gerti Bucher-Dollenz, fysioterapeut, Maitland Instruktør, Schweiz Planlægning: Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF 10

11 Fysioterapi til børn - på tværs af koncepter, test og regier Danske Fysioterapeuter har i nogle år udbudt kurser om særlige behandlingskoncepter og testkurser. Nu tilbydes et kursus, der giver et overblik over pædiatrisk fysioterapi rettet mod de fysioterapeuter, der har behov for en bredere indsigt i og viden om undersøgelses- og behandlingsmuligheder på børneområdet. Der vil blive sat fokus på undersøgelse, test, klinisk ræsonnering og den fysioterapeutiske diagnose. De forskellige behandlingsretninger og koncepter vil blive belyst gennem eksempler på patientbehandling i praksis. Deltagerne vil blive præsenteret for alle de områder, hvor børnefysioterapeuter arbejder. I hvilke regier undersøges og behandles børnene? Aktuel ny viden inden for børneneurologi og -ortopædi Diagnoser Undersøgelse, test, klinisk ræssonering i en ICF ramme Behandlingsforløb på tværs af koncepter med eksempler fra praksis Hvilket barn i hvilket regi? Organisering af tilbudene til børn Samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer Fysioterapeuter fra alle regier der ønsker et overblik over pædiatrisk fysioterapi. Tid: november Sted: Platanhaven, Odense Pris: Kr ,- Tilmelding: Senest 12. september. Skriftligt på en tilmeldingsblanket eller på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter Planlægning: Christa Lange, fysioterapeut, M.Sc. Småbørnscentret Århus. Jette Christensen, stud. M.Sc., afd.fys. KAS Glostrup, Fagforum for Børnefysioterapi. Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF Alle tilmeldinger til Danske Fysioterapeuters kurser skal foregå skriftligt på en tilmeldingsblanket eller på Fysioterapeuter vejleder forældre - børn med handicap: Vejledning til forældrene Fysioterapeuter, der arbejder med denne børnegruppe, må gøre sig klart, hvordan forældre bedst kan være aktive samarbejdspartnere. Forældre er forskellige og skal vejledes forskelligt på forskellige tidspunkter i barnets liv. Mange forældre til børn med handicap ønsker at tage et større ansvar i deres børns træning. Forældre har stor interesse i at få mere og hyppigere vejledning og anvisninger på, hvordan de kan og skal træne med deres børn hjemme. Hvilke aktiviteter er velegnede, hvordan og hvor ofte, hvordan kan træning indgå som en del af de daglige aktiviteter hjemme? Socialministeriets rapport fra Marselisborgcentret peger på dette som et vigtigt område, der skal have større opmærksomhed. Hvad mener forældre, at de har brug for? Forældre som samarbejdspartnere: Aktiv lytning, kommunikation Teori omkring vejledning. ICF som praktisk ramme for vejledning Eksempler fra praksis om det gode vejledningsforløb Organisering af vejledningsforløb: Mål, indhold, evaluerin g Vægtning mellem behandling og vejledning Alle fysioterapeuter der arbejder med børn med handicap. Kurset er relevant både for fysioterapeuter i den offentlige og den private sektor. Tid: maj Sted: Platanhaven, Odense Pris: Kr ,-, eksternat Tilmelding: Senest 18. marts. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter Undervisere: Forsker i pædagogik, psykolog, fysioterapeuter med vejledningserfaring fra praksis Planlægning: Annette Sandahl Christiansen, specialist i pædiatrisk fysioterapi, Småbørnscentret, Århus. Fagforum for Børnefysioterapi. Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF Kurser og temadage 11

12 Fysioterapi til motorisk usikre børn - herunder SI-konceptet Kurset tager udgangspunkt i de teorier, der ligger bag konceptet om sanseintegration. Hensigten med kurset er at give deltageren grundigt kendskab til undersøgelse, behandling og vejledning til børn med sansemotoriske forstyrrelser. Ofte beskrives disse børn som motorisk usikre børn. Der tages udgangspunkt i sanseintegrationsteorierne, men ny viden og undervisernes egne erfaringer inden for formidling, samarbejde, pædagogik og bevægelsesvidenskab gør, at kursets indhold favner bredt. Kurset er opdelt i to moduler af hver fire dages varighed. I den mellemliggende periode arbejder deltagerne med et projekt, der leder op til 2. modul. Teorier bag sanseintegrationskonceptet Teoretisk og praktisk viden om neurofysiologi, bevægelsesvidenskab og neuroplasticitet Standardiserede test og kendskab til egnede undersøgelser, herunder kliniske observationer Analyse og nyere klassificering af undersøgelsesfundene Behandlingsprincipper Behandling relateret til deltagernes cases Vejledningsforløb, lege og aktiviteter Samarbejdsrelationer, formidling og konferenceteknik Form: Teori og praksis. På første del undersøges børn fra en almindelig skole. Deltagernes hjemmeopgave er central på anden del. Fysioterapeuter der arbejder med børn med lettere sensoriske og/eller motoriske vanskeligheder. Fysioterapeuter der arbejder i andre regier, vil med udbytte kunne overføre nogle af principperne. Ergoterapeuter optages i det omfang, der er plads. Tid: Del 1: juni. Del 2: august Sted: Fysioterapien, Psykiatri og Socialforvaltning, Bank Mikkelsens Vej 11, Gentofte Pris: Kr ,-, eksternat Tilmelding: Senest 18. april. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter. Ergoterapeuter i det omfang, der er plads Undervisere: Annette Sandahl Christiansen, fysioterapeut og Helle Østergaard, klinisk underviser, Småbørnscentret, Århus Planlægning: Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF Movement ABC - Test Den motoriske test Movement ABC er en kvantitativ standardiseret test, der er oversat til dansk. Den består af test og checkliste. Testen dækker områderne finmotorik, boldfærdigheder, statisk og dynamisk balance. Checklisten vurderer barnets daglige færdigheder og udfyldes af forældre og lærere. Den dækker børn fra 4 år til 12 år. Testen er velegnet til undersøgelse og til måling af effekt f.eks. i forbindelse med projektarbejde. Testen er blevet vurderet på Danske Fysioterapeuters Projekt Måleredskaber: Fysioterapeuter der arbejder med undersøgelse af børn med lettere motoriske vanskeligheder. Ergoterapeuter og psykologer optages i det omfang, der er plads Præsentation og introduktion til Movement ABC Gennemgang af testen og checklisten Praktisk afprøvning: Almindelige børn testes Scoring af testresultaterne Standardisering af Movement ABC Testens målgruppe og anvendelighed Testens styrke, testprofiler og begrænsninger Analyse af kvalitative observationer ud fra videoeksempler Klassificering efter WHO og DSM IV diagnosesystem Testen i relation til ICF Analyse af testresultater Form: Teoretiske oplæg. Diskussioner. Praktisk afprøvning af testen på almindelige børn, hvor der arbejdes i mindre grupper. Tid: april Sted: Nørrebjergskolen, Odense Pris: Kr ,-, eksternat Tilmelding: Senest 15. februar. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter Undervisere: Annette Sandahl Christiansen, specialist i pædiatrisk fysioterapi og Helle Østergaard, klinisk underviser, Småbørnscentret, Århus Planlægning: Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF 12

13 Movement ABC kom videre! - refleksion over egen praksis - erfaringsudveksling I løbet af de sidste år har Danske Fysioterapeuter afholdt flere Movement ABC testkurser. Mange fysioterapeuter, der arbejder med børn, har brug for at komme videre med, hvordan testen yderligere kan anvendes i daglig praksis i forbindelse med effektmåling og/eller projekter. Testen er blevet vurderet på Danske Fysioterapeuters Projekt Måleredskaber: Inhold: Diskussion af og refleksion over de kvalitative observationer. Hvordan tolkes det, vi ser? Testprocedure og scoring: Erfaringsudveksling mellem kolleger og undervisere Forslag til supplerende undersøgelser Ideer til behandling Retestning kan effekten måles? Inddragelse af testen i projekter Form: Før kursets afholdelse skal alle kursisterne indsende en case, der blandt andet skal omfatte video af en undersøgelse. Plenumundervisning og diskussioner i grupper har afsæt i de indsendte cases. Relevante teoretiske overvejelser inddrages på kursusdagen. Alle fysioterapeuter som tidligere har deltaget på et Movement ABC testkursus og/eller har udført minimum 15 test. Ergoterapeuter optages i det omfang, der er plads. Tid: 15. april Sted: Nørrebjergskolen, Odense Pris: Kr ,-, eksternat Tilmelding: Senest 15. februar. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 30 fysioterapeuter. Ergoterapeuter i det omfang, der er plads Undervisere: Annette Sandahl Christiansen, specialist i pædiatrisk fysioterapi og Helle Østergaard, klinisk underviser, Småbørnscentret, Århus Planlægning: Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF Børn, fedme og dårlig kondition - fysioterapeutens rolle og indsats for at forebygge fedme og dårlig kondition hos børn - hvordan fremmer fysioterapeuten fysisk aktivitet hos børn? Sundhedspolitisk er der fokus på, at børn generelt bevæger sig for lidt og spiser forkert. Der er øget risiko for udvikling af diabetes og hjertekarsygdomme. I forbindelse med kommunalreformen og planer om etablering af sundhedscentre, ser Danske Fysioterapeuter muligheder for nye opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse til alle børn med eller uden handicap. Kurset sætter fokus på og opkvalificerer fysioterapeuter til varetagelse af fremtidige opgaver med fysioterapeuten som katalysator i miljøet. Børn (med eller uden handicap) har behov for fysisk aktivitet Medicinske grunde til fysisk aktivitet og risikofaktorer Hvor meget eller lidt skal der til for at forebygge diabetes og hjertekarsygdomme Test af styrke, kondition, udholdenhed og smidighed Eksempler på undervisning og vejledning af forældre, sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og instruktører i idrætsforeninger Samarbejde med lokale politikere og idrætsforeninger Organisatorisk overblik og netværksdannelse Hvordan kan fysioterapeuten blive katalysator og omdrejningspunkt i den lokale indsats? Fysioterapeuter fra alle sektorer, der arbejder med børn. Kurset henvender sig også til de fysioterapeuter, som har erfaring indenfor forebyggelse, sundhedsfremme og fysisk aktivitet generelt. Tid: november Sted: Børn i Bevæglese, Aars Pris: Kr ,-, eksternat Tilmelding: Senest 26. september. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 20 fysioterapeuter Undervisere: Forum for Motion, læge, fysioterapeuter med erfaring inden for området Planlægning: Hanne Knoblauch, fysioterapeut, Sundhedsaftalen Børn i Bevægelse, Aars Kommune. Marianne Kongsgaard, fysioterapeut, Klinik for Fysioterapi, Dronninglund. Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF Kurser og temadage 13

14 Ændring af motionsvaner hvad skal der til? - en temadag med oplæg og diskussion Kommunikation med patienten om livsstilsændringer - den motiverende samtale Patienter henvises til fysisk træning som behandling og forebyggelse, bl.a. med Motion på recept. Træningen skal målrettes præcist til den enkelte, men hvis effekten skal være holdbar både på kort og på lang sigt må den fysisk inaktive patient ændre sin livsstil, så motion bliver en naturlig del af hverdagen. Hvordan kan man gribe det an - set i et tværvidenskabeligt perspektiv? Hvad ved vi om ændring af motionsadfærd? Hvordan kan fysioterapeuter hjælpe patienten med at komme fra viden til handling? Hvordan kvalificerer vi os som fysioterapeuter, når et mål er høj compliance på ændret motionsadfærd? Hvilke faglige og personlige kompetencer skal fysioterapeuten have og hvordan udvikles patienternes kompetence? Formålet med temadagen er at få belyst og diskuteret disse spørgsmål, så deltagerne får inspiration til, hvordan de kan gribe problematikken an i egen praksis. Indhold og form: Fra viden til handling - med baggrund i ovenstående spørgsmål inviterer vi tre til fire oplægsholdere til at sætte problematikken i perspektiv set ud fra et sundhedspædagogisk, et psykologisk, et sociologisk og et antropologisk synspunkt Erfaringer og resultater fra Motion på recept i praksis - med baggrund i ovenstående spørgsmål inviterer vi desuden oplægsholdere, der har erfaring og resultater fra projekter i teori og praksis Hvad ved vi hvad tror vi - hvad gør vi? - dagen vil forme sig som en vekslen mellem oplæg fra teori og praksis, gruppedebatter og plenumdiskussioner. Fysioterapeuter og deres samarbejdspartnere der arbejder med fysisk træning som forebyggelse og/eller behandling. Tid: Følg med i Fysioterapeuten og på Sted: Københavnsområdet Pris: Kr ,- Deltagerantal: fysioterapeuter og deres samarbejdspartnere Planlægning: Gitte Vestergård, fysioterapeut, cand.pæd. idræt, Helthpartners og Ann-Britt Kirkmand, fysioterapeut, Idrætsklinikken, Bispebjerg Hospital, begge fra DF s Fagforum for Idrætsfysioterapi. Susan Kranker, faglig konsulent, DF Mange kender situationen, hvor forsøget på at motivere til en livsstilsændring skaber modstand allerede i den første samtale med patienten. Patienten bakker ud, argumenterer for, at adfærden ikke er så skadelig som så, virker irriteret eller giver på anden måde udtryk for manglende interesse for det, fysioterapeuten siger. En væsentlig pointe i Den motiverende samtale som redskab består for rådgiveren i kunsten at få diskussionen for og imod livsstilen flyttet ind i patienten. Formålet med samtalerne er således, at patienten opnår øget klarhed over sin ambivalens i forhold til livsstilen - eller i det hele taget når frem til en erkendelse af ambivalente følelser. Formålet med dette kursus er at give fysioterapeuten indblik i, hvad det er for nogle mekanismer, der kan tænkes at gøre sig gældende. Deltagerne vil blive trænet i konkrete redskaber til at arbejde med problematikken i praksis. Fysioterapeuter der arbejder med motion og træning som forebyggelse eller behandling. Temaer bl.a.: Parathed til forandring Ambivalens og modstand Motiverende metoder Dilemmaer som redskab Empati, sympati og antipati Rådgiverens personlighed Self-efficacy Kursets opbygning og form: Del 1: Internat med baggrundsteori, arbejdsmetoder samt personlig træning af forskellige samtaleteknikker. Mellemliggende periode: Mindre opgave på egen hånd Del 2: Eksternat med evaluering og bearbejdning af egne erfaringer fra praksisperioden. Tid: Del 1: september. Del 2: 5. oktober Sted: Kerteminde Vandrerhjem Pris: Kr ,-, internat Tilmelding: Senest 27. juni. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter Underviser: Torsten Sonne, cand. psych. aut. leder af STOP-liniens rådgivning, forfatter til bl.a. At tale om forandring og Hvordan taler man om livsstil bøger om sundhedsadfærd og motiverende samtaleteknik Planlægning: Susan Kranker, faglig konsulent, DF 14

15 Motion på recept Recepten på motion! Fysisk træning som middel til forebyggelse og behandling af en række sygdomsgrupper er blevet særlig aktuelt i forbindelse med udgivelsen af Fysisk Aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, som samler den eksisterende viden om evidens på området. Området er omfattet af stor interesse i Sundhedsstyrelsen, og på det amtskommunale område er flere projekter med Motion på recept i gang. På sygehusområdet og i kommunalt regi er der øget fokus på, hvordan fysisk træning i højere grad kan implementeres - dels som et behandlingsmiddel på lige fod med medicin og kirurgi, men også som et kvalificeret forebyggelsestiltag. Der er således stor efterspørgsel efter viden om både den teoretiske baggrund for - og praktiske gennemførelse af motionsanbefalingerne. Derfor har Dansk Selskab for Fysisk Aktivitet og Sundhed (DASFAS) udarbejdet dette kursus målrettet til både læger og fysioterapeuter. Fysioterapeuter og læger der ønsker at arbejde med patienter indenfor konceptet Motion på recept i praksissektoren, i kommunalt regi eller i sygehussektoren. Tid og sted: Der afholdes 2 del A kurser i hhv. Slagelse februar og Århus februar. Alle deltagere samles på del B: København 14. marts Pris: (del A + del B) Kr ,-, eksternat Tilmelding: Senest 16. december Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Vær opmærksom på at tilmelding og godkendelse af kurset forudsætter deltagelse i både A og B delkursus Deltagerantal: Del A: 21, del B: 42 Materiale: Fysisk Aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2003: eller hos H.J. Schultz Information A/S, Albertslund, tlf , Planlægning: Susan Kranker, faglig konsulent, DF i samarbejde med DASFAS Kurser og temadage Kursets opbygning: Delkursus A er et to dages praktisk orienteret arbejdsfysiologisk kursus: Muskelstyrke og kondition - Træning og testning. Delkursus B er en dags teoretisk orienteret kursus med gennemgang af evidens for effekten af motion i forebyggelse / behandling af relevante sygdomsgrupper: Evidens, patofysiologi og mekanismer. A og B er en samlet kursuspakke og de 2 delkurser afholdes med ca. 1 2 mdr. forskydning. Et detaljeret kursusprogram kan læses på Undervisere: Delkursus A: Morten Zacho, cand. scient., Center for Muskelforskning (CMRC) og Jakob Nis Nielsen, cand. scient, August Krogh Instituttet, afd. for Humanfysiologi. Delkursus B: Bente Klarlund Pedersen, forskningsrådsprofessor, dr.med., CMRC. Flemming Dela, dr.med., Medicinsk Fysiologisk Institut (MFI), Københavns Universitet (KU). Michael Kjær, professor i idrætsmedicin, dr.med., Bispebjerg Hospital (BBH). Nina Beyer, fysioterapeut, Ph.d., BBH. Bente Stallknecht, lektor, Ph.d., MFI, KU. Vibeke Backer, overlæge, dr.med. BBH. Hanne Rasmussen, 1.R.læge, Ph.d., RH. Leif Skive, praktiserende læge, Hillerød. Esben Riis, udviklingskonsulent, DF. Alle undervisere er godkendt af DAS- FAS. 15

16 Fysisk træning til hjertepatienter Fysisk træning har længe været anerkendt som en del af behandlingen af patienter med iskæmisk hjertesygdom. På trods af denne mangeårige viden er det kun få danske patienter, som tilbydes superviseret fysisk træning. Nyere viden dokumenterer, at fysisk træning er en effektiv behandlingsform på lige fod med f.eks. medicin og ballonudvidelse. Fysisk træning er i dag velindiceret blandt en bred gruppe af hjertepatienter. Herunder patienter med hjertesvigt, hjerteopererede og patienter med IDC-implantater. Erfaringen med superviseret fysisk træning blandt en bred gruppe af hjertepatienter er imidlertid sparsom i Danmark. På dette kursus får fysioterapeuten konkret viden og redskaber til at varetage fysisk træning som en del af den integrerede efterbehandling af patienter med hjertesygdom. Fysioterapeuter der aktuelt arbejder eller ønsker at arbejde med fysisk træning af hjertepatienter. Indhold og form: Evidens for fysisk træning til hjertepatienter og retningslinjer på området Fysisk træning som del af den integrerede efterbehandling/teori og praksis Sygdomslære (diagnose, prognose, medicinering og invasive procedurer) Træningslære i relation til hjertesyge/teori Biofeedback: Funktionstest, pulsmonitorering, træningsdagbog. Praktisk træning Superviseret træning, hvordan? Sikkerhed ved træning af hjertesyge, herunder praktiske øvelser i hjertestopbehandling Fysisk træning til gigt- og KOL-patienter Med to nye kurser ønsker vi at sætte fokus på dokumenteret viden om fysisk træning og fysioterapeutisk behandling af henholdsvis gigtpatienter og patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse. Hvad er status i dag? Hvad er den bedste fysioterapeutiske indsats aktuelt? Begge kurser opbygges som en blanding af teoretiske og praktiske oplæg med evidens for fysisk træning, ny viden om sygdommene, test og træning, rådgivning og vejledning til patienterne, tværfaglig indsats i forhold til forebyggelse, behandling etc. Kurset om fysisk træning til gigtpatienter vil blive udbudt i slutningen af, kurset med fokus på KOL patienter vil blive udbudt i starten af Kurserne annonceres i Fysioterapeuten og på Fysioterapeuter. Tid: 2 3 dage i hhv. november og primo 2006 Pris og tilmelding: Følg med i Fysioterapeuten og på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter på begge kurser Planlægning: Susan Kranker, faglig konsulent, DF - i samarbejde med eksterne planlægningsgrupper Tid: april Sted: Ishøj Strand Vandrerhjem, Pris: Kr ,-, internat Tilmelding: Senest 28. februar. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter Undervisere: Ann-Dorthe Zwisler Olsen, læge. Hans Søndergård, cand.scient. Inger Bols Jeppesen, diætist. Lone Brunse og Claudia Pilpel, sygeplejersker, m. fl. Planlægning: Susan Kranker, faglig konsulent, DF i samarbejde med en arbejdsgruppe i Dansk Kardiologisk Selskab, Netværk af forebyggende sygehuse, Hjerteforeningen og Hjerterehabiliteringen, Bispebjerg Hospital 16

17 Sundhedsydelser og arbejdsmiljørådgivning til virksomheder - er det noget for mig? Idé: Mange fysioterapeuter går med tanker om at arbejde freelance med tilbud til virksomheder om arbejdsmiljørådgivning eller markedsbaserede sundhedsydelser såsom motion som forebyggelse, sundhedscheck etc. Dette kursus giver deltagerne en introduktion til markedet. Som følge af regeringens nye arbejdsmiljøreform vil virksomhederne fremover kunne blive pålagt at bruge autoriseret rådgivning. Nye bekendtgørelser om autorisation af arbejdsmiljørådgivere trådte i kraft i september Hvilke krav vil de nye bekendtgørelser stille til fysioterapeuter, der ønsker at udbyde arbejdsmiljørådgivning på freelancebasis, og hvilke krav kan der stilles til fysioterapeuter, der ønsker at udbyde sundhedsydelser på markedsvilkår? Formål: At blive introduceret for markedet At få inspiration og redskaber til at udvikle ydelser af faglig høj kvalitet som er tilpasset virksomheders behov At blive afklaret i forhold til krav og egne kompetencer At blive introduceret til udarbejdelse af en forretningsplan og markedsføring Fysioterapeuter der ønsker at arbejde freelance. Hvilke ydelser bliver efterspurgt af virksomheder? Krav til virksomhederne om anvendelse af autoriseret rådgivning Regler og lovgivning om arbejdsmiljø Sundhedscheck og motion til raske, men fysisk inaktive Fysioterapeuten som konsulent og sparringspartner for erhvervslivet Fra fysioterapeut til kommerciel virksomhed forretningsplan, produktudvikling og markedsføring Etiske dilemmaer for fysioterapeuten, der ønsker at tilbyde arbejdsmiljørådgivning og sundhedsydelser til virksomheder på freelance basis Tid: 2 dage i august/september Sted: Kerteminde Vandrerhjem Pris: Kr ,-, internat Tilmelding: Følg med i Fysioterapeuten og på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter Planlægning: Susan Kranker, faglig konsulent, DF i samarbejde med Esben Riis, udviklingskonsulent, DF, og DF s Fagforum for Ergonomi Sundhed på arbejdspladsen - et 3 dages efteruddannelsesforløb En del fysioterapeuter arbejder med at levere sundhedsydelser til virksomheder. På sidste års kursus Sundhedsydelser til Virksomheder efterspurgte deltagerne et Videregående efteruddannelsesforløb, hvor der var mulighed for at gå i dybden med nogle af de temaer, som udgør de grundlæggende kompetencer for dette arbejde. Efteruddannelsesforløbet er derfor opbygget i tre moduler, hvor formålet er at give deltagerne faglig viden, inspiration, træning og netværk til at arbejde professionelt med at skabe sunde arbejdspladser. Fysioterapeuter der arbejder med at sælge sundhedsordninger eller selv leverer sundhedsydelser til arbejdspladser enten som ansatte, som selvstændige konsulenter eller med udgangspunkt i mindre virksomheder. Forløbet tilrettelægges i 3 moduler á 1 dag med ca. en måneds mellemrum. Der skal arbejdes med en mindre opgave i de mellemliggende perioder. Den vil tage udgangspunkt i deltagernes egne cases eller konkrete opgaver eller det de gerne vil i gang med. Formen vil være en blanding af oplæg, teori og praktisk træning i konsulentroller og opgaver. De tre hovedtemaer for forløbet vil være Konsulentrollen - proceskonsultation, projektledelse, personlig stil og konsulentens mange roller etc. Kortlægningsværktøjer - screening, test, måling af sundhed på arbejdspladsen, måling som motiverende tiltag etc. Virksomhedens ønsker og forventninger i forhold til sundhedsordninger - hvorfor og hvordan, samarbejde med eksterne konsulenter etc. Tid: Datoer annonceres senere Sted, pris og tilmelding: Følg med i Fysioterapeuten og på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter Planlægning: Esben Riis, udviklingskonsulent, DF. Anne Blædel, fysioterapeut, Folkesundhed, København. Susan Kranker, faglig konsulent, DF Kurser og temadage 17

18 Udbud og udlicitering af fysioterapeutiske ydelser Forflytning, pædagogik og forebyggende arbejde trin 1 Det offentlige vælger i stigende grad at adskille bestilleren og udføreren af en opgave. Det kan være sygehuset, der udbyder en specifik genoptræningsopgave eller kommunen, der ønsker at sende nogle ydelser i udbud eksempelvis på ældreområdet, på forebyggelsesområdet eller i forbindelse med sygedagpengeforløb. Det stiller nye krav til fysioterapeuter. Udbyderne skal definere de fysioterapeutiske ydelser og interesserede udførere skal kunne give et kvalificeret tilbud. Det stiller også fysioterapeuter og Danske Fysioterapeuter i en ny og uvant konkurrencesituation, som skal håndteres. Formålet med dette kursus er at give deltagerne et overblik over udbudsprocessen og videregive nogle af de erfaringer, som allerede er gjort med hensyn til at udbyde og give tilbud på fysioterapi. Målet med dagen er, at deltagerne selv bliver i stand til at komme videre i en lokal udbuds-/tilbudsproces. Indhold og form: Overblik over udbudsprocessen - hvordan foregår en proces? - hvornår og hvordan skal fysioterapeuter være aktive? Hvordan beskrives fysioterapi, så det kan måles på økonomi og kvalitet? - oplæg fra et konkret udbudsprojekt Gode og dårlige erfaringer med udbud i et amt - et perspektiv fra både bestiller og udførers synsvinkel Erfaringer med kommunalt udbud - oplæg om udbud af konkret sygedagpengeforløb eller lignende fra en kommune Samarbejde og konkurrence mellem fysioterapeuter - oplæg og diskussion om kollegialitet, tillidsrepræsentanter, ledere og fagforeningens rolle i udbuds-/tilbudsprocesser Dagen vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde og plenumdiskussioner. Praktiserende fysioterapeuter, fysioterapeuter i ledende funktioner på sygehuse og i kommuner. Andre fysioterapeuter med egen virksomhed. Tid og sted: Kurset afholdes to gange hhv. øst og vest for Storebælt Tilmelding og pris: Følg med i Fysioterapeuten og på Deltagerantal: 40 fysioterapeuter Undervisere: Der vil være oplæg fra undervisere, der har konkrete erfaringer med udbud og tilbudsprocesser relateret til fysioterapi Kursusleder: Esben Riis, udviklingskonsulent, DF Planlægning: Esben Riis, DF i samarbejde med Susan Kranker, faglig konsulent, DF Ideen med kurset er dels at sætte fokus på en bred grundlæggende viden for ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med personhåndtering. Dels at sætte fokus på, hvordan ergo- og fysioterapeuter bedst kan udnytte deres faglige kompetence i dette arbejde. Det overordnede tema vil være at forstå og kunne anvende grundlæggende principper i forflytning til analyse og problemløsning. Bevidsthed omkring den pædagogiske tilgang i teori og praksis er nødvendig, når terapeuterne skal lære andre at lære f.eks. forflytningsvejledere. Det terapeutiske dilemma vil løbende blive diskuteret: Konflikten mellem borgerens behov for aktive forflytninger og hjælpernes behov for at kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Indsigt i, hvordan forflytning og bevægelse kan anvendes som en del af forebyggelsesarbejdet vil løbende indgå i diskussionerne. Fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ergoterapeuter i den udstrækning der er plads. Forflytning og bevægelse med fokus på terapeutens egen viden og færdigheder: Grundlæggende principper for forflytning og bevægelse i teori og praksis Den pædagogiske tilgang med fokus på terapeutens rolle som formidler og underviser: Forskellige pædagogiske metoder som grundlag for udvikling af egen undervisningspraksis Forebyggelse af nedslidning og skader ved personhåndtering: Hvad skal der til - hvad ved vi i dag? Forflytningsteknik mere end teknik: - menneskesyn, holdninger og etik som udgangspunkt for en fælles begrebsforståelse - forflytningsteknik som udgangspunkt for udvikling af kulturen på arbejdspladsen Ergo- og fysioterapeuten som forebygger, formidler og underviser fokus på viden, kompetence, færdigheder etc. Tid: Kurset afholdes to gange. 1. afholdelse: 28. febr. 2. marts, 2. afholdelse: sept. Sted: Kerteminde Vandrerhjem Pris: Kr ,-, internat Tilmelding: 1. afholdelse senest 5. januar, 2. afholdelse senest 22. juni. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 24 fysioterapeuter og ergoterapeuter Underviser: Per Halvor Lunde, fysioterapeut, M. ph., Norge Planlægning: Susan Kranker, faglig konsulent, DF 18

19 Forflytning, pædagogik og forebyggende arbejde - trin 2 Ideen med trin 2-kurset er, at den enkelte deltager får lejlighed til at overveje og måske justere bevæggrundene for egen praksis. Det er derfor en nødvendig forudsætning, at deltagerne har erhvervet den basale viden om principper for forflytning og pædagogik på et af DF s trin 1-kurser. For at opnå et optimalt udbytte anbefales det, at deltageren har min. ½ års praktisk arbejde med personhåndtering mellem deltagelse i trin 1 og trin 2. Pædagogik, formidling og kommunikation i teori og praksis vil være det overordnede tema. Hvad er det, vi siger? Hvad er det, vi gør? Hvorfor gør vi det? Arbejder vi med udgangspunkt i erfaringsbaseret/evidensbaseret kundskab? Hvordan kan vi dokumentere forebyggelsesarbejde? Hvordan ser det ud med muligheder og begrænsninger for det forebyggende arbejde i en organisation? Fysioterapeuter og ergoterapeuter som har deltaget i et af DF s trin 1-kurser. Ergoterapeuter i den udstrækning der er plads. Pædagogik i teori - at skabe et lærende miljø - teori tilknyttet praksis - undervisningsdifferentiering, forskellige målgrupper Pædagogik i praksis - træning af pædagogiske metoder i undervisning vedr. forflytning og bevægelse - bevidstgørelse om underviserens rolle - brug af supervision som bevidstgørelse omkring egen rolle Organisatoriske rammer for ændring af kultur og adfærd - forflytning og bevægelse som led i kulturændring på en arbejdsplads - ergo- og fysioterapeutens rolle som forebygger i organisationen - påvirkning af organisationen, hvordan? Dokumentation af forebyggelsesarbejdet - muligheder? Tid: november Sted: Kerteminde Vandrerhjem Pris: Kr ,-, internat Tilmelding: Senest 7. september. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Skriv venligst, hvornår du har deltaget i trin 1. Deltagerantal: 24 fysioterapeuter og ergoterapeuter Underviser: Per Halvor Lunde, fysioterapeut, M.ph., Norge Planlægning: Susan Kranker, faglig konsulent, DF Temadag: Ny viden og forskning fra rygfronten Siden Sundhedsstyrelsens udgivelse af MTV rapporten Ondt i ryggen har der været meget fokus på behandling og forebyggelse af rygproblemer generelt. Der er sket en stor udvikling på området og flere af vore fysioterapeutiske specialister beskæftiger sig i deres forskning med rygområdet. Formålet med denne temadag er at præsentere ny viden og forskning specielt i relation til patienter med lænderygbesvær. Både danske og udenlandske forskere vil blive inviteret. Indhold, bl.a.: Resultater fra den nye MTV evaluering Europæiske guidelines for akut og kronisk Low Back Pain Relevansen af forskellige MR-fund ved lænderygbesvær Fysioterapeutisk behandling af patienter med svære iskiassmerter Ændring af smerteadfærd hos patienter med længerevarende lænderygbesvær Segmentær stabilitetstræning og neuromuskulær kontrol Fysioterapeuter der arbejder med forebyggelse og behandling af rygpatienter. Tid: Efterår, 1 dag Sted: Københavnsområdet Pris: Kr ,- Tilmelding: Følg med i Fysioterapeuten og på dk/kurser Deltagerantal: fysioterapeuter Planlægning: Tom Petersen, fysioterapeut, Ph.D, Københavns Kommunes Rygcenter. Per Kjær, forsker, fysioterapeut, DipMT, MSc, Rygforskningscentret, Ringe. Susan Kranker, faglig konsulent, DF Få sidste nyt om kurser på . Tilmeld dig på Kurser og temadage 19

20 Temadag: Behandling af patienter med ondt i nakken - fokus på ny viden Formålet med temadagen er at præsentere ny viden og forskning og samtidig få anledning til at diskutere fysioterapeutiske behandlingsmetoder til patienter med nakkeproblemer. Forskere, projektmagere og fysioterapeuter fra praksis vil blive inviteret til at komme med oplæg på temadagen. Resultaterne fra Danske Fysioterapeuters kvalitetsudviklingsprojekt Ondt i nakken vil kort blive præsenteret. Projektet omfatter 330 praktiserende fysioterapeuter, som har tilmeldt sig Danske Fysioterapeuters audit Ondt i nakken. Undersøgelsen blev gennemført i september-oktober Alle fysioterapeuter der arbejder med behandling af patienter med nakkeproblemer. Tid: En dag i marts/april Sted: Århus Pris: Kr ,- Tilmelding: Følg med i Fysioterapeuten og på Deltagerantal: fysioterapeuter Planlægning: Susan Kranker, faglig konsulent, DF i samarbejde med en ekstern planlægningsgruppe Temadag: Rundt om hoften - fokus på ny viden om fysioterapeuters og lægers undersøgelse og behandling Der er ny viden og udvikling inden for undersøgelse af led og behandling af skader i led. Denne temadag sætter særlig fokus på hofteleddet og de omkringliggende strukturer, idet ny viden åbner muligheder for, at læger og fysioterapeuter bliver mere nuancerede i undersøgelse og behandling. Genoptræning af patienter med skader og dysfunktioner i hofteregionen bliver således mere specifik. Den ny viden er central både for fysioterapeuter i kommunalt regi og i praksissektoren. Diagnosticering og differentialdiagnoser af læge og fysioterapeut Kliniske test og biomekanisk analyse Ny teknologi: Arthroskopi og ultralydsscanning Undersøgelse og behandling af eksempelvis artrit/artrose, osteoporose, frakturer, hoftealloplastik belyst ved cases fra praksis i samarbejde mellem læger og fysioterapeuter Ny viden/teori om hoftens udadrotatorer og psoasmusklen Fysioterapeuter fra alle sektorer der undersøger og behandler hoftepatienter. Læger fra Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin. Tid: 4. marts Sted: ARoS Aarhus Kunstmuseum Pris: Kr ,- Tilmelding: Senest 14. januar. Skriftligt på en tilmeldingsblanket til DF eller på Deltagerantal: 200 fysioterapeuter og læger Undervisere: Fysioterapeuter og læger Planlægning: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin. Elisabeth Berents, faglig konsulent, DF marts om aftenen og den følgende dag afholder Fagforum for Muskuloskeletal Terapi deres eget arrangement i forbindelse med årsmødet. Se annoncering og tilmelding på Muskuloskeletal Terapis hjemmeside. Foto: Geir Haukursson 20

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Kurser og temadage for fysioterapeuter

Kurser og temadage for fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kurser og temadage for fysioterapeuter 1. HALVÅR 2007 Indhold Kurser og temadage 5 Temadage: I kommunalreformens kølvand 6 Test og målemetoder 6 Evidensbaseret Medicin - EBM 7 Introduktion

Læs mere

Program Ridefysioterapi

Program Ridefysioterapi Program Ridefysioterapi Modul 1: 19. - 21. maj 2017 Modul 2: 15. 17. september 2017 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding og Skærgården, Center for Ridefysioterapi og Handicapridning, Skærsøvej

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Træning til KOL. Modul 1: september 2018 Modul 2: 26. november 2018

Træning til KOL. Modul 1: september 2018 Modul 2: 26. november 2018 Træning til KOL Modul 1: 24. 26. september 2018 Modul 2: 26. november 2018 Hvidovre Hospital, undervisningsbygningen, Kettegårds Alle 30, 2650 Hvidovre Ide og formål Der er stærk dokumentation for, at

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Kasper Isaksen Hanne Brosbøl Madsen

Kasper Isaksen Hanne Brosbøl Madsen BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Specialundervisningscentret, Urban C. Adresse Søndervangen 18, 6700 Esbjerg Telefon Terapien 21597823 Praktikbærende leder Klinisk vejleder

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

Nudge patienterne til en sundere livsstil

Nudge patienterne til en sundere livsstil KU PR RS OG US RA M Nudge patienterne til en sundere livsstil På dette evidensbaserede kursus i sundhedsmotivation lærer du, hvordan du giver dine patienter et vigtigt skub mod sundere vaner. Kurset er

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving Til medlemmerne af Etisk Udvalg 25. juni 2003 j.nr. 426.80 AJ Referat af møde i Etisk Udvalg den 19. juni 2003 Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen,

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013 Strategidage Fra fag til profession 14.06.2013 Fra fag til selvstændig profession Hvor startede fysioterapifaget, og hvordan er udviklingen foregået frem mod det foreløbige formål for Faglige Selskaber

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Hjælp patienterne til en sundere livsstil

Hjælp patienterne til en sundere livsstil Hjælp patienterne til en sundere livsstil På dette spændende 2-dages kursus i sundhedsmotivation lærer du, hvordan du giver dine patienter et vigtigt skub mod sundere vaner. Kurset er direkte målrettet

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får?

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Januar 2014-01-07 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation af praksis/ forsknings-

Læs mere

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER 17 november 2011 9.00 Registrering, kaffe/te og morgenbrød Dagens program 9.30 Nyt fra Hjerteforeningen Centerleder vest,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Certificeret vejleder i Karlstadmodellen.

Certificeret vejleder i Karlstadmodellen. 2014 Certificeret vejleder i Karlstadmodellen. Uddannelsen starter fredag den 31/1-14 I samarbejde med IAKM DK - CVR 34 78 33 81 og professor Iréne Johansson. 0 Baggrund Karlstadmodellen er navnet på en

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere