Oktober Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2012 20. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin"

Transkript

1 4 Oktober Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

2 INDHOLDSFORTEGNELSE / KOLOFON LEDER... 3 DEBAT Kejserens nye klæder eller anden kurs for speciallægeuddannelsen? v/ Hans Ersgaard, FYAs bestyrelse, Else Tønnesen og Jørgen B. Dahl, Carl Johan Erichsen (DAO) og DASAIMs Uddannelsesudvalg... 4 FYA SELSKABERNE DASAIMs generalforsamling Generalforsamling, dagsorden Formandsberetning Beretning fra udvalg mv Sammensætning af bestyrelse, udvalg mv DASAIMS ÅRSMØDE 2012 Posterpræsentationer Tilmelding Program (medsendt som indstik) DASAIMs Forskningsinitiativ status LEGATER KURSER, SYMPOSIER, MØDER OG KONGRESSER DASAIMS OFFICIELLE MAILADRESSER DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf Fax FORMAND Overlæge Ole Nørregaard Århus Universitetshospital, Skejby Tlf / NÆSTFORMAND Karen Skjelsager Næstved Sygehus BESTYRELSESSEKRETÆR Læge Øivind Jans Rigshospitalet, Sektion for Kir. Patofysiologi 4074, Kbh Ø KASSERER Overlæge Annette Ulrich Rigshospitalet, Thoraxan. Klinik, HJE 4141, Kbh Ø. Tlf REDAKTØR Overlæge Kirsten Møller Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet Tlf ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Overlæge Mette Hyllested (Anæstesi) Overlæge Jane B. Andersen (Børneanæstesi) Overlæge Susanne Iversen (Intensiv) Overlæge Luana Leonora Jensen (Kronisk smerte) Overlæge Karsten Bülow (Neuroanæstesi) Overlæge Eva Weitling (Obstetrisk anæstesi) Overlæge Kim Garde (Præhospital og akutmed. udv.) Overlæge Lisbeth Bredahl (Thoraxanæstesi) Overlæge Karen Skjelsager (Uddannelse) Læge Jesper B. Poulsen (FYA) ORGANISATIONSKOMITÈ ÅRSMØDE Overlæge Lars S. Rasmussen (Koordinator) Overlæge Steen Møiniche (Videnskab) SEKRETARIAT Tina Calundann Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, Kbh Ø Tlf Fax AD HOC-REDAKTION 2012: Overlæge Mette Hyllested Ledende overlæge Kristian Antonsen Klinisk asst.: Martin Kryspin Sørensen FORSIDE: Opsætning: Tina Calundann TRYK: ISSN OPLAG: 1700 stk. 2 DASINFO Oktober 2012

3 LEDER Redaktør Kirsten Møller I den evige oscillation mellem lægemangel og -overskud svinger vi også mellem perioder, hvor forskning tæller relativt lidt og relativt meget i en ansøgningsrunde, om det så er til en uddannelsesstilling eller en speciallægeansættelse. Og hvorfor så det? Paradoksalt nok er det måske, fordi forskning fylder så relativt lidt i lægelivet i øvrigt for det store flertal. Så når alle er lige velkvalificerede - eller i hvert fald opfylder kvalifikationskravene på de andre område, som bedømmes i en ansøgning eller interview, bliver forskningen det eneste kriterium, der kan anvendes til at skelne mellem ansøgerne. Kære læser Tiderne skifter. Jeg begyndte at læse medicin i midt-firserne, mens der var stor arbejdsløshed blandt unge læger. I den tid blev forskning et kriterium til at udvælge den heldige ansøger til en opslået stilling i en stor flok af i øvrigt lige højt og ofte særdeles højt kvalificerede kandidater. En kollega har berettet, hvordan en professor ved en forelæsning for næsten færdiguddannede læger var blevet spurgt, hvordan mulighederne var for at få arbejde på hans afdeling. Han skuede ud over den håbefulde flok og sagde så: Tjo - sidste gang vi havde reservelægevikariat af en måneds varighed, fik vi 120 ansøgninger. Og så tog vi den der havde været dr.med. længst. Siden opstod der mangel på både special- og yngre læger, udløst af dels begrænsninger i kvoten af medicinstuderende og lægelige opnormeringer på hospitalerne. Aktuelt er vi, lidt afhængig af geografisk placering, atter i en situation, hvor der er ved at være rift om både de yngstes og de ældres stillingskategorier, hvilket mestendels skyldes en kombination af øget læge-output fra universiteterne og den økonomiske krise. Skal forskning overhovedet være et krav og et bedømmelseskriterium til fx HU-stillinger? Tja, hvis klinisk kunnen, administrativ erfaring, kvalitetsarbejde, samarbejdsevner osv osv er det, hvorfor så ikke også akademiske kvalifikationer? Eller gør lige det tankeeksperiment at forskning ikke er et kriterium. I så fald ville kravene på de andre områder nok skulle øges i en grad, så det sandsynligvis ville udløse samme grad af frustration, som den der i dag bliver forskningskravet til del. Hun fik kursusstillingen fordi hun har lagt 50 pulmonalisarteriekatetre, og hvad så jeg har lagt vagtplanen på min afdeling i to år, og desuden har jeg haft flere børn på ørestuen end hende! Frustration er en grundpræmis for den situation, hvor der er flere kvalificerede ansøgere end stillinger. Og det er uafhængigt af, om det er forskningsaktiviteten, der er det skelsættende kriterium. Hvis det ikke er det, bliver det bare et andet kriterium, der kommer til at ligge til grund for udvælgelsen. I dette nummer af DASINFO debatteres disse evigt blod-i-kogbringende emner. Hans Ersgaard har sendt et debatindlæg, og som han skrev i følgebrevet: Hvad gør det, at man har sne på taget, når bare der er ild i kaminen? Det er jeg helt enig i en god debat forudsætter engagement, og det har både denne debattør og dem, som DASINFO har bedt om at kommentere indlægget. Tak til jer alle for at bidrage sobert og nuanceret og til alle jer andre: God fornøjelse med at læse både om dette emne og om årsmødet, såvel som om en anderledes anæstesiologisk dag på kontoret langt væk fra Danmark! DEADLINES DASINFO DASINFO nr. 1, januar Deadline 3. december 2012 DASINFO nr. 2, april Deadline 2. marts 2013 DASINFO nr. 3, juli Deadline 25. maj 2013 DASINFO nr. 4, oktober Deadline 23. august 2013 Generalforsamling DAO Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers Organisation torsdag d. 8. november 2012, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægter. Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren: Overlæge Kirsten Møller Rigshospitalet, afsnit 2091 Tlf Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- og Word-format. Generalforsamling DASAIM Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 8. november 2012, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægterne. Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. Oktober 2012 DASINFO 3

4 DEBAT KEJSERENS NYE KLÆDER ELLER ANDEN KURS FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN? Hans Ersgaard, privatpraktiserende anæstesiolog»man får lidt den fornemmelse, når man som mig har mange år på bagen og ser artiklen om selektionen af kommende kolleger der opnår hoveduddannelsesstilling (HU). Jeg kunne godt have tænkt mig en graf, der viste hvor mange, der også er videnskabelige eller artikelliderlige efter speciallægeanerkendelsen. Nu kan man jo nok fornemme min galde, og risikoen for at jeg erklæres for en sur gammel mand (skyggen begynder i mistænkelig grad at ligne en rollator, og jeg er 66 år gammel) er jo til stede, men efter nu 22 år i speciallægepraksis og samlet børn og yngre mennesker i generel anæstesi, samt et stort antal kroniske maligne og non-maligne smertepatienter, får man jo noget indblik i faget, og også i kollegers ageren eller mangel på samme. Det kan da undre, at det eneste, der selekterer kommende yngre anæstesiologer stadig væk er mængden af artikler, som man har været heldig at få presset igennem. De kolleger, der er håndværkere vil til enhver tid blive tabt på gulvet som ikke fine nok! Kan patienterne være tjent med dette - kan samfundet/skatteborgerne? Da jeg engang for mange år siden besluttede mig for at blive anæstesiolog kunne jeg kigge på min publikationsliste, noget jeg egentlig havde lavet fordi det var spændende, men jeg kunne også opleve den skjulte dagsorden, at når jeg fyldte 40 i uddannelsestiden ville jeg være for gammel, og ville derfor publikationer eller ej ikke komme i betragtning som kvalificeret ansøger. Jeg blev derfor flugtlæge en af dem man så lidt skævt til, altså ikke rigtig fin. I udlandet oplevede jeg det næsten modsatte, da jeg var færdig og godkendt som narkotisør kom min daværende chef og spurgte om jeg var interesseret i at blive i afdelingen, for i så fald skulle jeg forske og skrive videnskab. Nu havde jeg jo bevist med speciellægeuddannelsen, at jeg var en god håndværker, alle kurserne blev jo efterfulgt af en eksamen, så nu var det en god idé at begynde at forske. Min chef ville skaffe midler og fungere som vejleder. Alt blev herefter skematiseret og klarlagt for de næste 3-4 år med en disputats som målet. Af familiære årsager måtte jeg vælge at rejse hjem til DK. Dengang foreslog jeg på det regionssygehus jeg fik ansættelse, at man skulle interessere sig for det præhospitale arbejde, men mine kolleger dengang kiggede på mig og overvejede om man skulle tilbyde mig professionel hjælp, for mage til tåbelighed havde man da ikke hørt om! Læger på skadesteder, med mudder på støvlerne og i helikoptere, nej vorherre bevares. Af personlige erfaringer ved jeg også, at ikke alle videnskabeligt kvalificerede kolleger har lige meget is i maven i kritiske situationer. En engelsk kollega har fortalt, at hans flere gange engagement i krigszoner har stået med kolleger, som nok var kvalificeret på papiret, men når det brændte på var mere i vejen end til nytte. Siden blev præhospitalsindsatsen jo opfundet i DK, vel takket være mange andre næsten behandlingskrævende kollegers indsats?? I min tid som speciallæge i praksis (det nærmeste man kan komme prostitution som anæstesiolog!) har jeg haft oplevelsen at se kolleger, som skulle være næsten færdige. Jeg må erkende at de få, der orkede at komme ud IKKE kunne vise imponerende færdigheder, eller håndværksmæssig kunnen selv om de sikkert havde svinet en masse papirer til. En sagde lakonisk til mig, at efter to uger i speciallægepraksis havde han intuberet flere børn end i de to år han havde haft kursus, for nu bare at tage en enkel episode. Det var dette jeg diskuterede med to yngre kolleger, da DASINFO kom i postkassen og FYAs indlæg kom om HU. Selektionen af kommende kolleger alene ud fra videnskabelige evner, synes set med mine briller som relativt snævert synet. I Sverige har de mange blokke, som kan uddanne speciallæger - og i andre lande tilsvarende. Hvis danske narkoselæger selekteres ud fra om de er det ypperste inden for forskning, hvorfor ser man så danske anæstesiologer som ledende/foredragsholdere/invited speakers i internationale kongresser med samme hyppighed som man vinder den store gevinst i lotto? Jeg er på vej ud af speciallægepraksis og har købt et nyt hus, hvorfra jeg kan se over på plejehjemmet, og derfra kan jeg se over til kirkegården, så min kurs er lagt. Måske skulle selektionskriterierne for hoveduddannelsesstillinger skifte kurs til noget mere brugbart og til gavn for såvel ikke-videnskabelige kolleger som for patienter og for det samfund, der betaler for uddannelserne? 4 DASINFO Oktober 2012

5 DEBAT SVAR PÅ HANS ERSGAARDS DEBATINDLÆG KEJSERENS NYE KLÆDER ELLER ANDEN KURS FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN? FYA s bestyrelse Det er til hver en tid yderst relevant at diskutere proceduren for udvælgelse af kommende anæstesiologer, specielt nu hvor specialet (heldigvis) er så populært. Imidlertid er det en misforståelse, at ansøgerne i dag alene selekteres ud fra videnskabelige publikationer. Eksempelvis blev blandt 46 ansøgere i Region Øst i foråret 2012 kun to ud af i alt fire ansøgere med Ph.d. tilbudt hoveduddannelsesstilling. Dette skyldes, at ansøgerne vurderes ud fra de syv lægeroller; én ansøger med kortere anæstesierfaring kan derfor overgå en anden ansøger med flere års ansættelse indenfor specialet ved at have været aktiv indenfor de øvrige lægeroller. Overordnet set tilstræbes ansættelse af de kolleger, som har størst potentiale for at blive de dygtigste anæstesiologer og videreudvikle specialet. Det har aldrig været hensigten, at disse kolleger overvejende er forskere. Når rollerne Medicinsk ekspert og Akademiker ofte fremhæves, skyldes det en beslutning fra DASAIM s uddannelsesudvalg om at disse roller vurderes som mest relevante og derfor vejer tungest i udvælgelsen. FYA er enig i denne prioritering; det daglige kliniske arbejde er fagets motor, og forskningen fagets innovator. At akademikerrollen så ofte kan virke udslagsgivende i statistikken skyldes i høj grad en ensretning i ansøgerskaren mht. de øvrige roller, herunder medicinsk ekspert, hvor majoriteten af de indbudte til samtalerne har anæstesierfaring ud over introduktionsstilling, har undervist i fagrelevante emner, har taget diverse bogstavkurser og har en eller anden form for organisatorisk erfaringen med i baggagen. Der er derimod større variation indenfor akademikerrollen som derfor, til en hvis grad, kan komme til at spille en afgørende rolle. Akademiske færdigheder er ikke nok i sig selv uden de andre kompetencer, og vi er i anæstesien langt fra andre populære specialer, som feks. kardiologien, hvor en Ph.d. betragtes som et minimumskrav for overhovedet at komme i betragtning. Man kan diskutere om den ovenfor beskrevne ensretning i ansøgerskarens kompetencer er hensigtsmæssig, og den bliver nok ikke mindre med 4-års reglens indførelse. Ensretningen er til dels et produkt af ønsket om objektive og gennemsigtige udvælgelseskriterier. Dette ønske har FYA støttet og arbejdet aktivt for lige siden indførelsen af den nye ansættelsesprocedure. Der må simpelthen være en vis konsistens i udvælgelsen, så yngre anæstesiologer ved hvilke kompetencer de skal udvikle for at komme i betragtning til hoveduddannelse. En sådan konsistens fordrer klare retningslinjer for udvælgelse hvilket udmønter sig i en række kasser som ansøgernes kompetencer kan puttes ned i. Det er mere eller mindre sådan som udvælgelsen foregår i dag og kan have den ulempe at man risikerer at frasortere ansøgere som f.eks. ildsjælen med særlige kompetencer, som har et stort potentiale til at kunne udvikle specialet, men ikke lige passer ind i de føromtalte kasser. Anæstesien har brug for både gode klinikere, akademikere og administratorer og feltet af kvalificerede ansøgere er meget stort. Måske er tiden kommet til at øge fokus på ansøgernes fremtidige potentiale - vel vidende at der findes mange meninger om hvad dette indebærer og at vi nu bevæger os væk fra det objektivt målbare. Kan vi udvælge bedre? Ja, det kan vi givetvis, men vi mener ikke at der er noget vundet ved at stille udvælgelsen op som en kamp mellem to anæstesi arketyper (den nørdede akademiker vs. den praktiske gris). Tiden er løbet fra denne simple opdeling, der efter vores opfattelse ikke er i overensstemmelse med dagens virkelighed og med mangfoldigheden blandt danske anæstesiologer. Hvis man på en moderne afdeling ønsker at tilbyde den bedst mulige patientbehandling, er det vigtigt løbende at vurdere om resultaterne af nye og eksisterende behandlingsmodaliteter flugter med best practice. Dette arbejde foregår i og omkring klinikken og berører alle anæstesiologer, uafhængigt af tilstedeværelsen af en lang, kort eller ikke eksisterende publikationsliste. Optagelsesproceduren, som den er i dag, kan ses som en udvælgelse, hvor mange kompetencer lægges til grund for en samlet vurdering en bred basisvurdering. En stærk profil på en enkelt rolle kan ikke længere stå alene, og det stiller krav til ansøgerne om at udvise alsidighed. Som det er netop nu kan alle, der ønsker at blive anæstesiolog desværre ikke få deres ønske opfyldt. Netop dette forhold øger kravene til selve selektionsproceduren, og en løbende debat om denne hilses velkommen fra vores side. Oktober 2012 DASINFO 5

6 DEBAT VI HAR MED INTERESSE LÆST HANS ERSGAARD INDLÆG KEJSERENS NYE KLÆDER ELLER ANDEN KURS FOR SPECIALLÆGER Professor, overlæge, dr.med. Else Tønnesen Professor, overlæge, dr.med. Jørgen B. Dahl Hans Ersgaard kommer vidt omkring, men substansen vedrører selektionen af vordende anæstesiologer til hoveduddannelse og anæstesiologer som forskere/akademikere. Ersgaard berører en gammel diskussion, som blusser op med jævne mellemrum, især når hoveduddannelsesstil-lingerne skal besættes. Det er korrekt at de videnskabelige kvalifikationer vejer tungt i forbindelse med besættelsen af disse stillinger. Selektionen er ikke alene baseret på publikationer og anden videnskabelig aktivitet, men akademikerrollen har i det nuværende system væsentlig betydning. Vi abonnerer dog ikke på den holdning Ersgaard synes at repræsentere, nemlig at hvis man er, eller har været, forskningsaktiv og dermed taget akademikerrollen alvorligt, er det næsten givet at man mangler andre kompetencer, herunder at kunne være en dygtig kliniker med is i maven når det brænder på. Denne forforståelse er lige så gammel som den er sejlivet. Vi har brug for de dygtige håndværkere, der elegant og sikkert bedøver unge som gamle, lægger katetre, blokader, begejstret jonglerer med UL apparatet m.m.. Vi har brug for de forskningsaktive anæstesiologer, der via deres forskning lærer at forholde sig konstruktivt og kritisk til alle de behandlinger og interventioner, vi udsætter vore patienter for. Vi har brug for anæstesiologer som har lært at tolke den meget store mængde ny viden der skaber det faglige grundlag for vort speciale, som bidrager til specialets akademiske udvikling og dermed i sidste ende til en bedre patientbehandling. Hvis disse kompetencer kan kombineres i én og samme person, synes fremtiden for specialet lys. Forskning har måske tidligere været noget man gjorde ved siden af en mere eller mindre elitær fritidsbeskæftigelse for de få. Situationen er anderledes i dag. Der er ikke noget fint eller elitært ved at forske, det er hårdt arbejde, der kræver lyst, engagement og udholdenhed. Kravene til forskerne er voksende. Forskning kræver uddannelse, kvaliteten skal være høj, for ellers får man hverken publiceret sine arbejder eller tildelt økonomisk støtte til at arbejde videre. En læge med en ph.d-grad har gennemgået en forskeruddannelse, som fremover vil ruste ham eller hende til at blive en bedre kliniker og underviser, samt til at forholde sig reflekterende til sig selv, sit fag og sin praksis uanset om man forbliver forskningsaktiv eller ej. Det er i vore øjne en god investering. Det er ikke en forudsætning for at blive en god anæstesiolog at man har deltaget i forskningsarbejde, men det er omvendt svært at se at det skulle være diskvalificerende, endsige afholde én fra at blive en dygtig kliniker. Hans Ersgaards afsluttende bemærkning om, at det er sjældent at opleve danske inviterede foredragsholdere ved internationale kongresser er vi noget uforstående overfor. Vi synes vi ser ganske mange danske inviterede foredragsholdere ved internationale kongresser, ikke mindst i forhold til landets og specialets størrelse i international målestok. 6 DASINFO Oktober 2012

7 DEBAT DAO S BESTYRELSE HAR DRØFTET, OG KOMMER HER MED EN REPLIK TIL HANS ERSGAARDS (HE) INDLÆG KEJSERENS NYE KLÆDER ELLER ANDEN KURS FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN? Carl Johan Erichsen, Formand DAO I indlægget giver HE udtryk for en bekymring over at man ved udvælgelse af kandidater til HU i anæstesiologi har mere fokus på publikationer end på erfaring fra anæstesiologiske afdelinger. Ved nærlæsning af FYA s artikel i Dasinfo 2, p 32 fremgår det, at man ved udvælgelsen har vægtet alle de akademiske roller. Desuden var antallet af artikler som 1.forfatter hos de der blev tilbudt HU beskedent (idet 4 kandidater med en PHD alle fik tilbudt stilling). Endvidere havde størstedelen af de der fik tilbudt stillingen erfaring fra mere end en afdeling. HE spørger retorisk, om man måske skulle ændre på de kriterier man vægter ved besættelse af HU stillinger. Forudsætningen for en faglig udvikling er, at der sker forskning og udvikling i specialet og forudsætningen for dette er at de kommende anæstesiologer både er i stand til at forske (kan metode, statistik etc) og dermed også er i stand til at forstå, gennemskue og tolke videnskabelige artikler skrevet af andre. Dette var også en medvirkende årsag til at DAO overførte kr. til DASaim s forskningsfond i 2010 mhp at støtte yngre kollegers muligheder for at komme videre med deres forskning. Lidt provokerende kunne man sige, at forskning er en af de akademiske discipliner den håbefulde ansøger til en uddannelses stilling i anæstesiologi må foretage, ellers må han/hun bare vælge et andet speciale. Vores speciale er kendetegnet ved også at være et håndværk, som skal læres og vedligeholdes for at kunne tilbyde kvalificeret anæstesiologisk assistance. En af vejene til at fastholde og udbygge håndelaget kunne være gennem at indføre et dokumenteret minimums antal selvstændigt udførte anæstesier/år ikke kun i videreuddannelsen, men også når man har opnået speciallægeanerkendelsen. Denne udvikling ses jo hos vore kirurgiske kolleger. HE har fuldstændig ret i, at meget få kolleger føler sig fortrolige med anæstesi til ukomplicerede indgreb på børn, og gennem uddannelsesforløbet har få af disse anæstesier. Det bliver næppe bedre af de krav til antal børneanæstesier / år der er blevet et krav efter specialegennemgangen. De praktiserende anæstesiologer har tidligere tilbudt at bidrage, ved at tilbyde kolleger i HU et fokuseret ophold i speciallægepraksis, hvor der årligt bedøves børn. Det præhospitale område ligger fast forankret i vores speciale, hvor mange kolleger opnår de praktiske færdigheder i per akutte situationer, som de tager med sig i hverdagen på sygehusene. HE må da frydes over den udvikling der er foregået her, om end en enkelt region har valgt dette fra samtidig med at man nedlagde akutte beredskaber (Region Sjælland). Det er korrekt, at antallet af måneder kandidaterne til HU har været ansat på en anæstesiafdeling er lavere end for 30 år siden. Til gengæld er der indført protokollerede ansættelsesforløb, hvor de videreuddannelsessøgende alle opnår veldefinerede kompetencer. Oktober 2012 DASINFO 7

8 DEBAT KEJSERENS NYE KLÆDER SYV SYNLIGE KOMPETENCER! DASAIMs uddannelsesudvalg Med tak til Hans Ersgaard for debatindlæg har DASAIM s uddannelsesudvalg (DUU) også en kommentar til selektion af kommende kolleger til hoveduddannelsesstillinger: DUU udfærdiger ansøgningsvejledning til ansøgere forud for hver ansøgningsrunde med angivelse af hvilke kvalifikationer der tages i betragtning ved ansættelse. Alle syv lægeroller er væsentlige i anæstesiologi, hvorfor ansættelsesudvalgene anbefales at prioritere ansøgere med kompetencer i alle roller højest, dog vægtes medicinsk ekspert og akademiker mest. I vejledningen er nævnt eksempler på administrative og på uddannelses/ undervisnings- opgaver, der kan vægtes. Der forligger skemaer til dokumentation af kursusdeltagelse, undervisningserfaring og gennemførelse af projekter, i håb om at både ansøger og ansættelsesudvalg kan danne sig overblik over relevante kvalifikationer hos ansøgeren. Når dette sammenholdes med kompetencevurdering af uddannelseslæger i daglig klinisk anæstesiologisk praksis, mener DUU at ansættelsesudvalgene og de uddannelsesgivende afdelinger har gode muligheder for at uddanne anæstesiologer, der mestrer praktiske og teoretiske færdigheder på det niveau vi forventer præsteret. Samtidig er Hans Ersgaards indlæg en kærkommen lejlighed til at minde om vigtigheden af kompetencevurdering i introduktionsstilling i anæstesiologi. I disse 12 måneder har vi som seniorkolleger mulighed for at vurdere, om matchet mellem personen og specialet er rigtigt for den enkelte yngre læge. En godkendt introduktionsstilling i anæstesiologi er adgang til at søge hoveduddannelsesstilling. Fra DUU s side forsøger vi fortsat at forbedre uddannelsesgrundlaget til gavn for både uddannelseslæger og uddannelsesgivende afdelinger og for især patientbehandling. Hoveduddannelsesmålbeskrivelsen er netop revideret for 2. gang siden første version blev godkendt af SST i DASAIM s subspecialer har bidraget, så beskrevet indhold i uddannelsen bedst muligt rammer behovet for anæstesiologi i dagens Danmark. DUU arbejder aktuelt med revision af porteføljen så indhold og ikke mindst kompetencevurderingsredskaber er relevante og evidensbaserede. I foråret 2013 forventer DUU at kunne tilbyde kurser i vejledning og evaluering også omfattende nye evalueringsmetoder. Kurserne vil blive udbudt i alle tre uddannelsesregioner. Vi håber at møde mange uddannelsesgivende afdelinger på disse kurser i foråret DUU modtager gerne kommentarer og debatoplæg. 8 DASINFO Oktober 2012

9 PALEXIA DEPOT (TAPENTADOL) INDBLIK UDEFRA Åbner behandlingsmuligheder PALEXIA DEPOT: Til lindring af svære, kroniske smerter hos voksne, der kun kan behandles tilstrækkeligt med opioide analgetika 2 virkningsmekanismer i 1 molekyle (MOR-NRI*) 1 µ-agonistisk opioide egenskaber (MOR) hæmmer genoptagelsen af noradrenalin (NRI) Smertelindring uanset om smerten er nociceptiv eller neuropatisk 1 Generelt tilskud PALEXIA DEPOT (TAPENTADOL) * MOR: µ-opioid Receptor agonist, NRI: Noradrenaline Reuptake Inhibition Navn: Palexia Depot. Lægemiddelform: Depottabletter 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg. Indikation: Lindring af svære, kroniske smerter hos voksne, som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioide analgetika. Dosering og indgivelses-måde: Dosering skal tilpasses den enkelte patient afhængigt af smerternes intensitet, erfaringer med tidligere behandling og mulighed for monitorering af patienten. Palexia depot skal tages to gange dagligt cirka hver 12. time. Initiering af behandling af patienter, der ikke tager opioide analgetika: Patienterne bør starte behandlingen med enkeltdoser på 50 mg tapentadol som depottabletter, der tages 2 gange dagligt. Initiering af behandlingen hos patienter, der er i behandling med opioide analgetika: Ved skift fra opioider til Palexia Depot skal der ved valg af initialdosis tages højde for det tidligere lægemiddels egenskaber og anvendelse og den gennemsnitlige døgndosis. Der kan være behov for højere initialdoser af Palexia Depot hos patienter, der allerede tager opioider, end hos patienter, der ikke har taget opioider, før de begynder på behandlingen med Palexia Depot. Titrering og vedligeholdelse: Efter initiering af behandlingen skal dosis titreres individuelt til et niveau, der giver tilstrækkelig analgesi med et minimum af bivirkninger. Totale døgndoser over 500 mg tapentadol er endnu ikke blevet undersøgt og bør derfor ikke anvendes. Der kan opstå seponeringssymptomer efter brat afbrydelse af behandling med tapentadol. Gradvis nedtrapning tilrådes. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion eller hos patienter med let nedsat leverfunktion. Palexia Depot bør anvendes med forsigtighed til patienter med moderat nedsat leverfunktion. Behandling af denne patientgruppe bør indledes med den laveste tilgængelige styrke, dvs. 50 mg tapentadol som depottabletter, der højst må tages en gang i døgnet. Palexia Depot skal synkes hele og kan tages alene eller i forbindelse med et måltid. Indtages med rigeligt væske. Kontraindikationer: Overfølsomhed overfor tapentadol eller et eller flere af hjælpestofferne. Situationer, hvor aktive stoffer med agonistisk virkning på µ-opioidreceptorer er kontraindiceret, dvs. hos patienter med betydelig respirationsdepression og patienter med akut eller alvorlig astmatisk bronkitis eller hyperkapni. Mistanke om eller diagnosticeret paralytisk ileus. Akut intoksikation med alkohol, hypnotika, analgetika med central virkning eller psykofarmaka. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Kan føre til misbrug og afhængighed. Kan give dosisrelateret respirations-depression i høje doser eller hos patienter med særlig følsomhed for µ-opioidagonister. Må ikke anvendes til patienter, der kan være særligt følsomme overfor de intrakranielle virkninger af CO 2 -retention. Bør anvendes med forsigtighed til patienter med kranietraumer og hjernetumorer. Ordineres med forsigtighed til patienter med krampeanfald i anamnesen eller lidelser, der indebærer en risiko for krampeanfald. Bør ikke anvendes til patienter med alvorligt nedsat nyre- og leverfunktion. Bør anvendes med forsigtighed til patienter med sygdom i galdevejene inklusive akut pankreatitis. Bør undgås til patienter, som får MAO-hæmmere eller har anvendt disse midler i løbet af de sidste 14 dage. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galaktose-intolerans, Lapp lactase deficiency eller glucose/galactose malabasorption. Interaktion med andre lægemidler: MAO-hæmmere. Benzodiazepiner. Barbiturater. Antipsykotika. H1-antihistaminer. Alkohol. Stærkt enzyminducerende stoffer (f.eks. rifampicin, fenobarbital, perikon). Der er ingen kliniske data på samtidig brug af Palexia Depot og blandede µ-opioid agonister/antagonister eller partielle µ-opioid-agonister. Derfor bør der udvises forsigtighed ved samtidig behandling med Palexia Depot og disse produkter. Graviditet: Bør kun anvendes, hvis den potentielle risiko for fostret opvejes af de potentielle fordele. Amning: Må ikke anvendes. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Mærkning. Bivirkninger: Meget almindelige: Kvalme. Obstipation. Svimmelhed. Døsighed. Hovedpine. Almindelige: Nedsat appetit. Angst. Depression. Søvnforstyrrelser. Nervøsitet. Rastløshed. Opmærksomheds-forstyrrelser. Tremor. Ufrivillige muskelsammentrækninger. Rødmen. Dyspnø. Opkastning. Diarré. Dyspepsi. Pruritus. Hyperhidrose. Udslæt. Asteni. Træthed. Fornemmelse af ændret legemstemperatur. Tørre slimhinder. Ødem. Ikke almindelige: Overfølsomhed overfor lægemidlet. Vægttab. Desorientering. Konfusion. Agitation. Nedsat opfattelsesevne. Unormalt drømmemønster. Eufori. Nedsat bevidsthedsniveau. Hukommelsessvigt. Nedsatte åndsevner. Synkope. Sedation. Balanceforstyrrelser. Dysartri. Hypæstesi. Paræstesi. Synsforstyr-relser. Øget hjertefrekvens. Nedsat hjertefrekvens. Blodtryksfald. Abdominal-gener. Urticaria. Igangs sætnings besvær ved vandladning. Pollakisuri. Sexuel dysfunktion. Seponeringssyndrom. Utilpashed. Irritabilitet. Sjældne: Lægemiddel afhængighed. Tankeforstyrrelser. Kramper. Præsynkope. Koordinationsproblemer. Respirationsdepression. Nedsat ventrikeltømning. Fornemmelse af beruselse. Fornemmelse af afslappethed. Overdosering: Der må ved intoksikation med Palexia Depot forventes samme symptomer som ved andre centralt virkende analgetika med agonistisk påvirkning af µ-opioid-receptorer. Ved overdosering skal behandlingen rettes mod symptomerne ved µ-opioidagonisme. Udlevering og tilskud: A 4. Generelt tilskud. Pakninger og priser: (AUP ekskl. recepturgebyr per maj 2012) 50 mg, 30 stk.: 196,35 kr., 100 mg, 30 stk.: 381,90 kr., 150 mg, 30 stk.: 567,50 kr., 200 mg, 30 stk.: 753,05 kr., 250 mg, 30 stk.: 938,60 kr. For dagsaktuelle priser og pakninger se venligst Produktinformationen er omskrevet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresume (17. nov. 2010). Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra Grünenthal Denmark ApS. Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S. Telefon Fax.: Referencer: 1) Tzschentke T et al. Drugs of Today, 2009, 45(7): Grünenthal Denmark ApS, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S. Tlf Oktober 2012 DASINFO 9 PLX

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

Juli 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Juli 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 3 Juli 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 INDBLIK UDEFRA Intensiv medicin

Læs mere

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar 2012 20. Årgang. Foto: Martin Kryspin Sørensen

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar 2012 20. Årgang. Foto: Martin Kryspin Sørensen 1 Januar 2012 20. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Foto: Martin Kryspin Sørensen Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 KONGRESREFERAT Gider du lige holde mit rør?...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien Motion gavner skizofrenes recovery Fem fabelagtige bøger til ferien SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 14 6. DECEMBER 2013 113. ÅRGANG Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen Sygefravær går

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Det er sgu da et pigejob

Det er sgu da et pigejob Sundhedsplejen er i høj grad et job for mænd Stem på en næstformand Danish Journal of Nursing nr. 8 23. april 2010 110. årgang Det er sgu da et pigejob kort nyt Nye socialsygeplejersker hjælper stofmisbrugere

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE!

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE! K O M& HOR * * Læge udt "Det er aler : stabilt! " REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM 45 400 9 0 4-3 4 0 0 N 1årg. 2010/2011 0 4-32 ISS44 N2109 S 1/2 01 1 S I 12 årg. 11/2 0 45 20 å rg. ISSN 1904-3400

Læs mere

Hun har opfundet en sut med iltkateter

Hun har opfundet en sut med iltkateter De cyklede Sygeplejens År i gang Når patienten vil være din ven på Facebook DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 10 23. MAJ 2011 111. ÅRGANG Sygeplejerskers ideer i høj kurs Hun har opfundet en sut med iltkateter

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejersken. KOL -patienter. (Action)mænd i sygeplejen. Patientens fortælling er ledetråden. Gennemført hygiejne ruster mod MRSA

Sygeplejersken. KOL -patienter. (Action)mænd i sygeplejen. Patientens fortælling er ledetråden. Gennemført hygiejne ruster mod MRSA Hjerterehabilitering Patientens fortælling er ledetråden På job Gennemført hygiejne ruster mod MRSA Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 13 23. november 2012 112. årgang End of lifesamtale hjælper

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere