3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE"

Transkript

1 Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen Nr. 2 / Juni 09 BESTYRELSESARBEJDE OG LEDELSE 3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Se fremad Den værdiskabende bestyrelse anno 2009 De rette værktøjer Kortlæg jeres behov for kompetencer og profi ler Det gode bestyrelsesarbejde Fokuser på de kompetencer, man skal have i funktionen som bestyrelse Sammensæt bestyrelsen Kvinder i bestyrelser skaber dynamik og fremdrift BESTYRELSEN ER EN VÆRDISKABENDE DEL AF VIRKSOMHEDEN Professor Steen Hildebrandt: Bestyrelsen er ikke en gruppe passive mennesker, der engang imellem mødes og godkender regnskaber. De bedste bestyrelser har professionelle aktører Danske - mere end en advokat i bestyrelsen Danske Bestyrelsesadvokater er foreningen for erhvervsadvokater med speciel ekspertise i bestyrelsesarbejde. Vi har ud over den nødvendige juridiske indsigt også erfaring med drift af virksomhed, ledelse og økonomi. På finder du advokater med den nødvendige erfaring, eller som har gennemført den krævende, interne bestyrelsesuddannelse.

2 2 JUNI 09 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET UDFORDRINGER Vi skal se fremad. Vi skal erkende, at mange bestyrelser i de nærmeste år skal igennem et generationsskifte. Den værdiskabende bestyrelse Man skal ikke bruge tid på at kritisere de mange bestyrelser, der ikke er kompetente til at klare fremtidens ledelsesudfordringer. De er nemlig ofte kommet ind i deres bestyrelser under helt andre vilkår, end de der gælder for fremtidens meget mere krævende bestyrelsesarbejde. Vi skal se fremad. Vi skal erkende, at mange bestyrelser i de nærmeste år skal igennem et generationsskifte. Det indebærer to ting: Dels skal mange nuværende bestyrelsesmedlemmer træde ud af deres bestyrelser, dels skal mange, både nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer, igennem systematiske evalueringer og kompetenceudvikling. Det moderne bestyrelse Bestyrelsen er en aktiv, kompetent og værdiskabende del af 1 virksomhedens ledelse; bestyrelsen er ikke en gruppe passive mennesker, der engang imellem mødes og godkender fremlagte budgetter, planer og regnskaber og stiller direktionen til regnskab for afvigelser og hændelser. Bestyrelsen er ikke længere den traditionelle godkendende og kontrollerende forsamling. Den er en del af ledelsen. Ikke en del af den daglige ledelse, men en aktiv del af den overordnede ledelse. Det indebærer fortsat både budgetter, regnskaber og kontrol, men det indebærer i langt højere grad at være med til at se ind i og lede ind i fremtiden. Bestyrelsen er det sted, hvor man må forvente det største udsyn og overblik, respekt for virksomhedens historie, identitet, kultur og værdier ikke for nidkært at vogte over dette, men for med respekt - at bruge dette som afsæt for et åbent, kreativt og skabende møde med fremtiden. Lyt til fremtiden Bestyrelsen har det overordnede ansvar for virksomheden, 2 og dette ansvar peger fremad, ikke på den måde, at man skal repetere, gentage og bevidstløst tromle sig vej ind i fremtiden, men tvært imod være lyttende til, hvad fremtiden indebærer, hvad vi kan lære af den fremtid, der er på vej, og ud fra dette være med til at formulere, hvad der er denne virksomheds rolle og muligheder i denne fremtid, herunder være med til at formulere, hvad der er virksomhedens højeste fremtidige potentialer. Sten Hildebrandt Ph.D. Professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og Partner og formand Hildebrandt & Brandi A/S. Bestyrelsen er ikke længere den traditionelle godkendende og kontrollerende forsamling, men en aktiv del af den overordnede ledelse. Bestyrelser er teams Det er flere mennesker, der er 3 sammen om noget, nemlig et fælles ansvar for en virksomhed. Det er mennesker, der skal arbejde sammen; det er mennesker, der skal lytte og tale; det er mennesker, der skal have tillid til hinanden, kunne lide og være fortrolige med hinanden. Alt, hvad vi siger om og formulerer om bestyrelser, love, governance anbefalinger, forretningsorden, dagsordener, evalueringer mm. alt dette står sin endelige og afgørende prøve i det lokale og i de timer, hvor bestyrelsesmedlemmer og direktør og/eller direktion mødes og ja mødes, men hvordan, om hvad og på hvilken måde? Hvordan er atmosfæren, stemningen, tilliden, motiverne, den fælles eller de individuelle dagsordener? Hvad taler man om; hvem spørger om hvad; hvilke ideer, vurderinger og holdninger kommer frem? Hvilke forslag, overvejelser og beslutninger bliver truffet? Det er i mødet, det er i samtalerne, drøftelserne, at det konkrete arbejde udmønter sig i noget konkret, og hvor der derfor er en mulighed for, at der skabes noget af værdi for virksomheden. VI ANBEFALER SIDE 10 Jørgen Ulrik Jensen Direktør hos Pluss Leadership. De seneste års diskussion om corporate governance har sikret bedre styr på de forhold, der kan styres med en managementlogik, og nu er det tid til at få leadership ind i bestyrelserne. Vi skaber succes for vores læsere og samarbejdspartnere. BESTYRELSESARBEJDE OG LEDELSE 2. UDGAVE, JUNI 2009 Adm. direktør: Jimmi Femö Redaktionschef: Anja Christensen Projektleder: Jeff Aksengor Tlf.: Forretningsudvikler: Anders Bjørk Layout & repro: Lisa Tallbacka Tekster: Jens Kisker Distribueret med: Børsen, juni 2009 Print: Trykcentralen Mediaplanet kontaktinformation: Telefon: Fax: Web: Mediaplanet arbejder for at skabe nye kunder til vores annoncører ved at tilbyde vores læsere et redaktionelt indhold af høj kvalitet, der motiverer dem til at handle. Når du skal udvikle og implementere strategien få sparring og rådgivning Vores rådgivning bygger på en helhedsorienteret tilgang og på at skabe varige resultater.

3

4 4 JUNI 09 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET NYHEDER SÆT STØRRE FOKUS PÅ VÆRKTØJET 1TIP KORTLÆG JERES KOM- PETENCER OG PROFILER Spørgsmål: Er bestyrelsen kun et rådgivende forum for ledelsen? Svar: Nej, dagens bestyrelser skal i højere grad levere udbytteskabende sparring til ledelsen, men det kræver de rette værktøjer. De dage er for længst forbi, hvor bestyrelserne var en mandeklub med et begrænset antal årlige møder, hvor man kiggede på de papirer og informationer, man fik forelagt af direktionen. I dag er der langt mere fokus på bestyrelserne og deres værdi for virksomheden i form af sparring med direktionen og godkendelse af de strategiske planer. En af opgaverne i sig selv for en bestyrelse er at kortlægge kompetencerne og kigge på, hvad man har brug for i den pågældende bestyrelse. Og allerede her findes værktøjer som for eksempelvis formandenes værktøj til at identificere, hvilke behov for kompetencer og profiler der er, siger Kim Füchsel, partner og leder af Boardforum.dk hos PricewaterhouseCoopers. Ordentlig dækning med de rette folk Nogen af de områder man må se på, er, ifølge Kim Füchsel, blandt andet den strategiske tilgang hvorvidt man forstår dynamikken i markedet og kunderne. Desuden er der forskningen og den nyeste teknologi og de finansielle udsigter. Endelig er der ligeledes regnskab og kommunikation. Det er vigtigt at sørge for, at man får dækket alle de områder, der er relevante for virksomheden og at finde de helt rette folk til det. Men arbejdet skal også tilrettelægges, således at compliance og strategi er i orden. Og her kan man ligesom på de andre områder vælge at gøre det selv eller at hente hjælp ind udefra og hente værktøjer til at få denne proces i gang, forklarer Kim Füchsel. Ikke nok sparring Hos PricewaterhouseCoopers fik man i 2007 gennemført en undersøgelse af samarbejdet mellem bestyrelser og direktioner, som viste, at bestyrelserne faktisk ikke bruges så meget til sparring. Det kan der, ifølge Kim Füchsel, jo være mange grunde til: Kim Füchsel Partner og leder af Boardforum.dk hos PricewaterhouseCoopers. Bestyrelsen kan mangle kompetencerne, eller måske ønsker direktionen at arbejde selvstændigt uden ret meget involvering af bestyrelsen. Men vi mener, at bestyrelse og direktion kan få mere ud af samarbejdet. Der er rigtig mange formalia, og ofte får man ikke sat tid nok af til den lidt bredere debat, men holder sig i stedet til en stram dagsorden. Kim Füchsel mener dog, at især de større virksomheder i Danmark er blevet bedre til det, og der er stammet op rundt omkring, blandt andet med mere professionelle bestyrelser. Generelt godt klædt på En af måderne at skaffe kompetencer er at uddanne bestyrelsesmedlemmerne, og det mener Kim Füchsel da også kan være en ganske god idé, blandt andet når det gælder specifikke områder som eksempelvis regnskab, håndtering af sager om besvigelse eller kriseberedskab. Men det vigtigste er nok, at et nyt bestyrelsesmedlem får en god introduktion til virksomheden så vedkommende med sin baggrund i øvrigt er klædt godt på til at komme med input og diskutere udspil fra direktionen, understreger Kim Füchsel. JENS KISKER Bestyrelsesarbejde er ikke en juridisk disciplin. Ikke desto mindre opfatter vi i DELACOUR DANIA bestyrelsesarbejde som en af firmaets væsentligste kompetencer med henblik på at bidrage til værdiskabelse for vores kunder. Lille Torv 6, Postboks 505, DK-8100 Århus C Langebrogade 4, DK-1411 København K Tlf.: Fax: Fusionen af DELACOUR og DANIA Advokater pr. 1. januar 2009 har skabt et bredere og stærkere grundlag for servicering af vores kunder. ÅRHUS KØBENHAVN NUUK TÓRSHAVN MOSKVA KIEV

5 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET JUNI 09 5 BESTYRELSENS ROLLE Bestyrelsens rolle er at stille de rigtige spørgsmål. Det er en balancegang mellem at være langt nok væk til at kunne give ordentlig sparring, men tæt nok på til at kende virksomheden. FOTO: JØRGEN TRUE Få styr på roller og strategisk beredskab Bestyrelsens rolle diskuteres endnu en gang lystigt i krisetider, men krise eller ej handler det om at finde en ordentlig rollefordeling og have et godt strategisk beredskab, mener to rådgivere. Det skyder op med nye uddannelser til bestyrelsesmedlemmer, og selvom man ofte hører reaktionen, at vi må rykke tættere sammen i disse tider, så er det langt fra sikkert, at det er den rigtige løsning, når det gælder bestyrelsen og direktionen. Nogen vil gerne uddanne bestyrelsen til at tage samme rolle som en direktion, og det er den helt forkerte vej at gå. Bestyrelsen skal netop være lidt på afstand af direktionen, og varetage ejernes interesse ved at tage sig af sine tre vigtigste opgaver - den overordnede kontrol, herunder af at virksomheden er tilstrækkelig innovativ og forandringsparat, hyring og fyring af direktionen og godkendelse af strategien, mener Wenche Stømsnes, CEO hos Center for Ledelse. Bliver sammenblandingen for stor, bliver det kompliceret, for de fleste topledere brænder så meget for det, de gør, at de har blinde vinkler og kigger efter fakta, der understøtter deres hypotese. Selv de dygtigste behøver bestyrelsens sparring, siger Wenche Strømsnes. Og bestyrelsens rolle er netop at stille de rigtige spørgsmål. Det er en balancegang mellem at være langt nok væk til at kunne give ordentlig sparring, men tæt nok på til at kende virksomheden, tilføjer Poul Blaabjerg, CEO hos Center for Ledelse: Selvfølgelig kan man diskutere, om bestyrelsen er kommet for langt væk fra virksomheden i de gode tider, men det er vigtigt, at man ser på, om den måde, man fører kontrol på, er god nok. Konsekvensen af, at bestyrelsen er for tæt på, er til gengæld, at der ikke er ret mange måder at løse krisen på. For eksempel ser man, at bestyrelser fyrer ledelser for at eksekvere en strategi, bestyrelsen selv har godkendt. Wenche Strømsnes og Poul Blaabjerg understeger, at bestyrelsens rolle og sammensætning er helt central i både op- og nedgangstider, for der er, ifølge Wenche Strømsnes, en misforstået tese om, at det kræver én direktion i krisetider og en anden i opgangstider. Det er indlysende, at ledelsen er et team med forskellige kompetencer, men ikke ligeså afgørende, at bestyrelsen skal være et team. Den skal besidde kompetencerne til at godkende strategien, og det er noget andet end at udvikle den, påpeger Poul Blaabjerg. Både nu og fremover er det imidlertid vigtigt, at man tager debatten om bestyrelser, men Poul Blaabjerg mener, at mange bestyrelsesmedlemmer vælger ikke at ytre sig: Men debatten skal også tages af dem, der sidder der, så det ikke kun er dem, der uddanner bestyrelsesmedlemmer, der tegner dagsordenen. Men der er grundlæggende områder, der skal være på plads. Hvis bestyrelsen evner at sikre, at der er strategisk beredskab, er man nået langt, slutter Wenche Strømsnes. JENS KISKER Esben Høstager Senior Partner i Jøp, Ove & Myrthu A/S Vær beredt og pas på omdømmet If you loose dollars for the firm, I will be understanding. If you loose reputation, I will be ruthless. Sådan sagde en af verdens mest succesrige aktieinvestorer Warren Buffet en mand, der kender sine risici. De fleste bestyrelser har da også risk management på dagsordenen typisk med udgangspunkt i hårde fakta. Dem man kan tegne en forsikring imod. Men når det derimod kommer til issues management, hvor udgangspunktet ofte er en række mere udefinerbare hændelser, er der ofte stille omkring bestyrelsesbordet. Men pas på: Det kan være livsfarligt. Lad mig i stedet opfordre til at få vished for, om virksomheden er godt nok klædt på til at håndtere de stadig mere brutale issues, der både overrumpler og kommer bag på mange ledelser i en travl tid. Og issues kan faktisk sættes i system og håndteres så kalder vi det issues management. Og ja, selvom det koster tid, vilje og en smule dollars, så kan det i en kritisk situation redde dit omdømme. Og omdømmet er nu engang mest værd. SYNSPUNKT V/ ESBEN HØSTAGER, SENIOR PARTNER I JØP, OVE & MYRTHU A/S TOP GOVERNANCE - Ledelse af ledere Vi gør gode bestyrelser bedre Pluss Leadership rådgiver inden for Corporate Governance Bestyrelsesevaluering Bestyrelsesudvikling og uddannelser Lær mere om aktuelle aktiviteter og nye initiativer på Tlf

6 6 JUNI 09 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET NYHEDER 2TIP TÆNK PÅ KØNS- FORDELINGEN VI MENER Ove Schroll, cand.psych og Lene Bredahl Partnere i NLP Huset FORAN DRINGS LED- ELSE: Riv plastret af med det samme! Spørgsmål: Er der kvinder nok i dagens bestyrelser og ledelser? Svar: Nej, der er stadig en stor statistisk skævhed, men det går dog fremad. SHOWCASE Et kig ud over bestyrelsernes sammensætning i dagens Danmark vil nok få de fleste til at opdage en skævhed i kønsfordelingen. Mændene dominerer, men det begynder at se anderledes ud, og flere kvinder får plads i bestyrelserne. Det er der nemlig mange gode grunde til, at de skal have, først og fremmest deres kompetencer. Heldigvis er der en positiv tendens til, at når man vælger bestyrelsesmedlemmer, tænker man i teams og går dermed efter at få alle kompetencer i spil. Det giver sig selv, at det giver dynamik og fremdrift med et hold sammensat af både mænd og kvinder, og at det ikke er godt med ensidighed, siger Eva Vedel, tidligere arrangementsdirektør i Forum og i dag ejer af firmaet Expo Viva, der arrangerer og rådgiver omkring oplevelser med mening, strategisk eventmarkedsføring og messer. Helhedssyn og handlekraft Når det gælder kompetencesiden, understreger Eva Vedel dog, at man skal vælges på sine kompetencer, men hvis hun skal fremhæve nogle særlige kvindelige egenskaber, peger hun på helhedssyn, og at kvinder ofte tænker flere facetter ind og gør holdning til handling. Hvis man vil strategien på papiret, må man også handle, og her er det blandt andet en sikkerhed, at man har tænkt alle indfaldsvinkler FAKTA Kvinder i ledelser Danmark halter langt efter det øvrige Norden, når det gælder antallet af kvinder i bestyrelsen i de 500 største selskaber i Norden. Men blandt andet DI mener ikke, at diskussionen om, hvem der sidder i ledelse og bestyrelser (køn), bør handle om køn, men i stedet om de gevinster, der er at hente i en mangfoldig ledelse. Andel af Ledere som er kvinder (opgjort ved årets start) ,3% ,8% ,3% ,9% ,4% Det giver sig selv, at det giver dynamik og fremdrift med et hold sammensat af både mænd og kvinder, og at det ikke er godt med ensidighed. Eva Vedel Ejer af fi rmaet Expo Viva. ind i den strategiske beslutning, siger Eva Vedel. Nye rekrutteringsprocesser baner vej Et andet element i udviklingen er, ,1% ,6% ,1% ,2% ,9% Fordeling af mandlige og kvindelige ledere i forskellige aldersgrupper (opgjort ) Kvinder Mænd I alt år 33% 67% 100% år 29% 71% 100% år 27% 73% 100% år 26% 74% 100% år 23% 77% 100% år 21% 79% 100% år 18% 82% 100% Over 60 år 13% 87% 100% Total 23% 77% 100% KILDE: LEDERNES HOVEDORGANISATION KVINDELIGE EGENSKABER Når Eva Vedel skal fremhæve nogle særlige kvindelige egenskaber, peger hun på helhedssyn, at kvinder ofte tænker flere facetter ind og gør holdning til handling. FOTO: ISTOCKPHOTO Kvinder skaber dynamik og sikrer alsidighed ifølge Eva Vedel, ligeledes rekrutteringsprocesserne, hvor det gamle oldboys netværk i dag for eksempel er afløst af rekrutteringsbureauer og specifikke databaser for bestyrelseskandidater. Her kan både ansøgere og virksomheder komme med deres forventninger og ønsker, så disse er afstemte inden man mødes. Det fungerer godt, og hjælper også til at bryde nogen af de gamle netværksrekrutteringer, der i højere grad sikrede mænd bestyrelsesposterne. Det er godt at få blandet kortene, både med hensyn til alder, køn og brancheerfaring, mener Eva Vedel og tilføjer, at man også som bestyrelsesmedlem må indstille sig på, at om et år har virksomheden måske brug for andre kompetencer, end dem man selv besidder, og dermed må man forlade den pågældende bestyrelse igen. Stadig behov for fokus på området Processen går dog ikke helt af sig selv, og Eva Vedel påpeger behovet for hele tiden at sætte fokus på at få flere kvinder ind i bestyrelserne. Jeg forstår godt, at man nødvendigvis må sikre, at der er folk med erfaring fra topledelse og fra den specifikke branche, og her begrænser historien jo muligheden for at vælge kvinder, da topledelserne også fortsat er domineret af mænd. JENS KISKER Sådan lyder det fra Ove Schroll, cand. psych., der underviser i forandringsledelse på NLP Huset, som han driver sammen med Lene Bredahl. Hvis du står og skal spare, behøver du ikke at bruge en masse tid på at finde ud af, hvor du skal spare henne, for den proces dræner dig for energi. Men riv plastret af med det samme og hiv gerne to stykker af, når du er i gang, så du ikke skal gøre det igen om en måned!, lyder det. Han anbefaler maksimalt at bruge 10 til 20 procent af et møde på at løse problemer og bruge den resterende del af tiden på at tale om muligheder og tænke fremad. Ligesådan anbefaler han også at fokusere på de resultater, man gerne vil nå, i stedet for hvad man vil undgå. Hvis du arbejder hen imod et mål, så prøv at forestil dig, at du allerede er ved målet, eller at du har været der. Det påvirker din krop og dit sind på en hel anden måde, end hvis du tænker, at du kommer der engang i fremtiden, fortsætter han. Den aktuelle krise gør, at mange virksomheder tvinges til at forandre sig. Men krisen er også en mulighed for at prøve at gå nye veje, som måske viser sig at være bedre, end de veje man gik, før krisen indtraf. Det vigtigste er, at man tør tænke nyt og holder op med at være bange for at fejle. For det er, når man fejler, at man for alvor lærer noget, og der sker en forandring. Fejl skal ikke ses som en fiasko, men som en feedback, man kan bruge til at blive bedre på, fortsætter han. Lene Bredahl supplerer: Det kræver mod at turde gå nye veje. Men hvis man gør det, man plejer at gøre, får man ofte de resultater, man plejer at få. Og i disse tider betyder det samme for mange virksomheder, at de er nødt til at skære ned. Derfor er tiden netop nu en oplagt periode at satse nyt i, for lige som det kan være farligt at prøve noget nyt, er det netop nu endnu farligere at lade være.

7 be styrelse subst.: -n, plur.: -r: En bestyrelse forestår sammen med en direktion ledelsen af et selskabs opgaver. Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at selskabet drives på forsvarlig måde og således, at selskabets formål opfyldes. Mange af DAHLs mest erfarne advokater arbejder professionelt i en eller flere bestyrelser - og sidder i mange tilfælde også ved bordenden. Med en advokat i bestyrelsen vil selskabet ofte opnå mere struktureret og formaliset bestyrelsesarbejde. Ved at indvælge advokater, der typisk arbejder inden for erhvervsrettens discipliner og sidder i andre bestyrelser, sikres et godt, relevant netværk og et værdifuldt bidrag, når forretningsmæssige og juridiske forhold er på bordet. Overvej det ESBJERG HERNING KØBENHAVN VIBORG COPSØ A/S AALBORG BERLIN KÖLN DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer. Vi har 5 kontorer i Danmark og 2 i Tysk land og beskæftiger 300 medarbejdere, heraf 130 jurister. Se mere om os på Styr din virksomhed gennem krisen Virksomhedens valg af strategi og ledelse kan betyde forskellen mellem sejr og nederlag i den nuværende krise. PwC har udgivet bogen Aktiv ledelse i en krisetid, der giver dig de rigtige redskaber til at håndtere krisen og komme styrket ud på den anden side. Bogen er gratis og kan bestilles på PwCs hjemmeside: PricewaterhouseCoopers

8 8 JUNI 09- DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET INSPIRATION Spørgsmål: Sætter krisen ny punkter på bestyrelsens dagsorden? Svar: Den medfører i hvert fald en anden prioritering og øger tempoet i en udvikling, der allerede var i gang i retning af mere professionalisering af bestyrelserne. Bestyrelsens dagsorden i en krisetid PERSPEKTIV Professionalisering, øgede krav til effektivitet og kompetencer samt mere sparring til direktionen. Det skorter ikke på krav til den moderne bestyrelse, og nu kommer den finansielle og økonomiske krise så og øger presset yderligere. Krisen har medført et øget behov for ledelse herunder krav om øget sparring fra bestyrelsen til direktionen i forhold til blandt andet effektiviseringer, strategiændringer m.m. Bestyrelsen skal i højere grad være i stand til at udfordre direktionen, siger Vibeke Bak Solok, partner hos PricewaterhouseCoopers, og understreger, at processen i retning af mere professionelle bestyrelser er forstærket. I dag er man nødt til at have en professionel bestyrelse. Anderledes prioritering Bestyrelsen er nødt til at tage bestik af den nuværende situation og se på, hvad virksomheden er eksponeret for af risici, men også hvilke muligheder den står over for. Hvis man er i en sårbar virksomhed, så ændrer bestyrelsens dagsorden sig i disse tider. Der må prioriteres anderledes, og spørgsmål om likviditet kommer højt på listen. Man må have analyseret virksomhedens likviditet og kigget på lån, der forfalder eller står over for genforhandling, forklarer Kaj Andreassen, advokat og partner hos Delacour Dania og tilføjer, at der ligeledes er en skærpet opmærksomhed fra virksomhedens finansielle partnere, hvor elastikken ikke længere er så lang, og behov for selv mindre lån skal underbygges med budgetter og dokumentation. PROFIL Kaj Andreassen Position: Advokat og partner hos Delacour Dania. Født: 1946 Uddannelse: Cand.jur., Advokat, Harvard Business School (ledelsesudvikling PMD), Vibeke Bak Solok Position: Statsautoriseret revisor og partner hos PricewaterhouseCoopers. Født: 1970 Uddannelse: Statsautoriseret revisor, Fokus på krav til bestyrelsen Vibeke Bak Solok påpeger, at den nuværende situation sætter ekstra fokus på, at bestyrelsen skal have et grundigt kendskab til virksomheden for at kunne være en effektiv sparringsparter for direktionen og være i stand til at udfordre og matche ledelsen på de enkelte fagområder. Det gælder både på den daglige drift og strategien: Der kan være tale om, at bestyrelsen stiller højere krav til rapportering, nogle bruger dashboards med nøgletal og risikovurdering, således at man lettere kan måle imod virksomhedens mål og strategi. Bestyrelsesarbejde er blevet mere risikoorienteret, men man skal ikke glemme, at der også er muligheder i krisen. En aktiv bestyrelse kan måske udnytte mulighederne for opkøb eller omlægning af produktionen. Næsten alle virksomheder bør, ifølge Kaj Andreassen, gennemgå denne stresstest i forhold til likviditet og risici, men også han lægger vægt på, at det meget vel kan resultere i, at man vælger en aggressiv og vækstorienteret strategi. Omgivelserne stiller imidlertid i den nuværende økonomiske situation ligeledes øgede krav til bestyrelsens kompetence. Logikken siger, at når der sker en omprioritering på dagsordenen, så omprioriteres bestyrelsens kompetencebehov også. Der kan blive behov for supplering med viden eller erfaring, siger Kaj Andreassen. Også for de mindre og mellemstore Både Kaj Andreassen og Vibeke Bak Solok er ikke i tvivl om, at udviklingen i retning af mere professionelle bestyrelser er kommet for at blive, krise eller ej. Det er en proces, der har været i gang i flere år, og som også vil brede sig fra de store børsnoterede virksomheder til de mindre og mellemstore virksomheder. Selvfølgelig kan det være sværere for en ejerledet virksomhed, at ejeren må afgive magt til og turde sparre med en bestyrelse, men der er mange fordele ved for eksempel at have faglig indsigt inhouse frem for at skulle bruge eksterne konsulenter, mener Vibeke Bak Solok og suppleres af Kaj Andreassen, der understreger, at også omgivelserne i højere grad stiller krav om professionelle bestyrelser: Det gælder både aktionærer, långivere og de professionelle investorer, der i endnu højere grad ser på, hvordan bestyrelsen er sammensat. JENS KISKER Planlægning Lean Stresshåndtering Konflikthåndtering Coaching Teambuilding Grundlæggende lederuddannelse Leder du i rigtig retning Grundlæggende lederuddannelse (AMU) God ledelse gavner virksomheden, medarbejderne og lederen selv. God ledelse bygger sjældent på et medfødt talent, men det kan læres, og ligesom alle andre kvalifikationer skal ledelse trænes. På kurset lærer du: Opstart: Varighed: Kursussted: Pris: Tilmelding og flere oplysninger: ursusenter est angserg llee serg l ursusenterestd

9 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET JUNI 09 9 B E S T Y R E L S E N STRATEGISK UDVIKLING INSPIRATION FAGLIGE KOMPETENCER SPARRING FORSTÅELSE L E D E L S E N Når der ikke er kød nok på pilene, så er det tid til at tilføre bestyrelse nyt blod. dk ILLUSTRATION: ASNET 6 BEDSTE TIPS Etablering af en aktiv bestyrelse i en ejerledet virksomhed er hårdt, men givtigt arbejde. Jo mere energi du lægger i forarbejdet, desto bedre bestyrelse får du og desto bedre resultater får virksomheden. Afklar hvilke kompetencer 1 der mangler I virksomheden/ ledelsen. Søg efter kandidater med disse kompetencer. Placer helst to eksterne medlemmer. Find en stærk formand, som 2 kan lede bestyrelsen og være en stærk sparringspartner. En person, der stiller de ubehagelige spørgsmål, og som får idéerne til at flyve og lande. Brug ikke dine rådgivere i bestyrelsen. Dem kan du altid 3 bruge, når du har specifikke spørgsmål. Sørg for at bestyrelsen arbejder efter en aftalt forretnings- 4 orden. På den måde sikrer du, at bestyrelsens kompetenceforhold mellem aktionærer og direktion er intakt og klar for alle parter. Bestyrelsen skal arbejde efter 5 en årsplan, således at drift, produktudvikling, visioner og mål løbende diskuteres og vurderes. Der skal udarbejdes en klar 6 aftale med det enkelte bestyrelsesmedlem, om dine forventninger, og om deres forventninger. Det er hårdt arbejde men det lønner sig. Det kan dog undre, at så få virksomheder tager denne mulighed alvorligt. God arbejdslyst. AF OVE HØEGH-GULDBERG HOFF FORMAND FOR BESTYRELSESNETVÆRKET ASNET

10 10 JUNI 09 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET INSPIRATION 3TIP DEN KOMPETENTE BESTYRELSE Fokus på de centrale bestyrelsesopgaver Spørgsmål: Er der øgede krav til uddannelse af bestyrelsesmedlemmer? Svar: Nej, ikke direkte, men der er øget behov for fokus på de specifi kke bestyrelseskompetencer. KOMPETENCEUDVIKLING Diskussionen om det gode bestyrelsesarbejde er foregået i en længere årrække. Det har nok sat sit præg på den kommende selskabslov, da den indeholder større grad af fleksibilitet og større handlefrihed for ledelsen, mener Jørgen Ulrik Jensen, direktør hos Pluss Leadership: Man kan sige, at der er sket en opgradering af soft law i form af, at det gode og ansvarsfulde bestyrelsesarbejde i stigende grad reguleres af anbefalinger og kodekser og en øget kollektiv bevidsthed om professionel bestyrelsespraksis, og det er positivt. Han mener ligeledes, at spørgsmålet om bestyrelsesarbejde og corporate governance primært er en ledelsesdisciplin, som ud over de basale rammer i selskabslovgivningen ikke er egnet til styring via lovgivning, men som primært bør fremmes via vidensudvikling, erfaringsudveksling, uddannelse m.m. Der er desværre altid nogen, der ser bort fra den almindelige opfattelse af godt bestyrelsesarbejde, som man har set flere eksempler på de seneste år. Når en virksomhed som IT Factory ikke afholder bestyrelsesmøder er det jo ikke fordi, at de ikke er klar over, det vil være det rigtige at gøre, siger Jørgen Ulrik Jensen. Den rette uddannelse Når det kommer til spørgsmålet om at sikre de rette kompetencer hos bestyrelsesmedlemmerne, mener Jørgen Ulrik Jensen heller ikke, at det nødvendigvis er et spørgsmål om FAKTA EMCC, European Mentoring & Coaching Council, er brancheforeningen som samler både udbydere, aftagere og forskere inden for coaching og mentoring. EMCC samarbejder med Københavns Universitet, Coaching Psychology Unit, om Coaching Barometeret, som tager temperaturen på brug af coaching i Danmark. LÆS MERE PÅ Coaching: Coaching er en teknik, hvor den coachede selv bidrager med løsninger og forslag til eventuelle problemstillinger, eller måder hvorpå medarbejderens effektivitet kan forbedres. Ved at medarbejderen De seneste års diskussion har sikret bedre styr på de forhold, der kan styres med en management-logik, og nu er det tid til at få leadership ind i bestyrelserne. Jørgen Ulrik Jensen Direktør hos Pluss Leadership. mere uddannelse, men snarere den rette uddannelse. Bestyrelsesuddannelserne er meget generelle og tager ikke hensyn til de store forskelle, der er mellem forskellige virksomhedstyper. De store og især børsnoterede virksomheder fylder meget i billedet. En involveres, er vedkommende i højere grad parat til at påtage sig et ansvar. Fordelen ved coaching er, at medarbejderen, næste gang vedkommende står i en lignende problemstilling, bedre kan håndtere den. Derved kan lederens ressourcer frigøres til andre ledelsesmæssige opgaver. KILDE: Mentoring Mentorordningerne består i sparring mellem en mentor og en mentee og skal hjælpe parterne til at sætte fokus på deres egen ledelse og få ideer til videre udvikling. KILDE: DET ER UDFORDRINGEN Det, der er udfordringen, er, at stille skarpt på den indsigt og kompetence inden for ledelse, strategi og økonomistyring, som man skal have i funktionen som bestyrelse. FOTO: MARCUS CLACKSON/ISTOCKPHOTO meget stor del af danske virksomheder udgøres derimod af ejerledede virksomheder samt af fonde, selvejende institutioner, andelsselskaber m.m., som har en særlig udfordring i at balancere mellem demokratiske og professionelle hensyn, påpeger Jørgen Ulrik Jensen. Stil skarpt på bestyrelsens behov Jørgen Ulrik Jensen mener desuden, at for mange bestyrelsesuddannelser fokuserer på generelle ledelseskompetencer, og at kursusudbyderne blot ser bestyrelserne som en ny målgruppe for de ledelses- og strategikurser, som de hele tiden har kørt: Det, der er udfordringen, er, at stille skarpt på den indsigt og kompetence inden for ledelse, strategi og eksempelvis økonomistyring, som man skal have i funktionen som bestyrelse. Man må forudsætte, at bestyrelsesmedlemmerne, der rekrutteres til større virksomheder besidder de generelle kompetencer. For hele spektret af foreninger og fonde m.m. med demokratisk valgte bestyrelser kan der, ifølge Jørgen Ulrik Jensen, dog være et større behov for mere generel kompetenceudvikling. Man kan sige, at de seneste års diskussion om corporate governance har sikret bedre styr på de forhold, der kan styres med en management-logik, og nu er det tid til at få leadership ind i bestyrelserne, slutter han. JENS KISKER Kirsten M. Poulsen Formand for brancheorganisationen EMCC DK Nye resultater med nye metoder Øgede krav til bestyrelser og ledelser fra blandt andet lovgivning og aktionærer kræver et tjek af egne kompetencer for eksempel i samarbejde med en coach eller en mentor. Det er uhyre vigtigt, at både den enkelte leder og den samlede ledelse løbende kvalitetssikrer egne beslutninger og handlingsplaner. Her kan det være yderst relevant med en ekstern sparringspartner, der kan levere et kvalificeret modspil. Det kan for eksempel være en mentor eller executive coach, der både kan, vil og frem for alt tør sige nogen af de ting, som ind i mellem bliver fortiet eller overset. Som vi har set flere gange i Danmark og i udlandet kan det gå så grueligt galt, når mennesker på toppen mister deres realitetssans. Her kan en ekstern coach/mentor, som ikke selv har nogen aktier i foretagendet bidrage med sparring, coaching og feedback, forklarer Kirsten M. Poulsen, formand brancheorganisationen EMCC DK, der kvalitetsgodkender og akkrediterer coaching- og mentoringuddannelser. Kirsten M. Poulsen anbefaler ligeledes, at man opbygger sine egne netværk, gerne uden for det normale fagområde, således at man ikke bare mødes med personer, som ligner en selv, og dermed blot bekræfter hinanden i fælles fordomme og opfattelser. Brug naboerne, vennerne i sportsklubben eller forældrene til dine børns venner. Og ligesom med mentoren eller coachen, er det vigtigt ikke kun at se på branchen, men naturligvis også på mennesket og personligheden, mener Kirsten M. Poulsen og fortsætter: Med den rette executive coach eller mentor får lederen god værdi for pengene. Så selv om krisen kradser, er der stadig behov for at investere i udvikling - ikke mindst i udvikling, som kvalitetssikrer ledelsens og bestyrelsens arbejde, som jo er nok så vigtigt for virksomhedens succes og overlevelse. Ifølge Kirsten M. Poulsen er der stigende efterspørgsel i virksomhederne på interne mentorprogrammer, som netop skaber netværk og sikrer intern videndeling og således optimerer virksomhedens brug af interne ressourcer. JENS KISKER

11 Krisekommunikation Jøp, Ove & Myrthus rådgivere er specialister i krisekommunikation - uanset om det gælder massefyringer, omstruktureringer, akutte kriser, ulykker eller mediekriser. I gennem 20 år har vi hjulpet langt over virksomheder. Og vi hjælper også gerne din... Jøp, Ove & Myrthu A/S Professionel sparring til små og mellemstore virksomheder Mange virksomheder oplever sammenhæng mellem vækst og indtjening, og det at have en professionel bestyrelse. Elgaard Partners tilbyder bestyrelsesarbejde til små og mellemstore virksomheder. Læs mere på eller kontakt os på Optimeret advokatbistand vi omsætter jura til praksis, der giver tryghed Optimus Advokatfirma er et advokatkontor i advokathuset Bredgade 23 midt i centrum af København. Herfra rådgiver vi både erhvervsvirksomheder og privatkunder. Vores fem spidskompetencer er: International selskabsret International kontraktsret Internationalt bestyrelsesarbejde Forsikrings- og erstatningsret Fondsret Som virksomhed vil du opleve en ekstra værditilførsel, fordi vi i vores rådgivning af erhvervskunder har en analytisk tilgang med en forretningsorienteret vinkel, som er baseret på dyb indsigt i erhvervsmæssige forhold. Målet er at omsætte jura til værdifulde og operationelle løsninger, der matcher virksomhedens hverdag og fremtidsplaner. Velkommen i Optimus Advokatfirma, der prioriterer sikre, klare aftaler frem for rettens vej. Kontakt: Advokat (L) Claus Christian Hansen HD Optimus Advokatfirma Bredgade 23, 1. sal 1260 København K Tlf

12 12 JUNI 09 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Dan B. Larsen Partner Dahl Advokatfirma Evabeth Mønster Administrerende direktør LMI DK Kim Munch Lendal Direktør Dansk Erhverv Spørgsmål 1 Hvad er bestyrelsesformandens vigtigste rolle? Bestyrelsesformandens vigtigste rolle især i øjeblikket er at holde fokus. I den nuværende situation er fokus ofte at sikre, at det fornødne kapitalberedskab er tilstede og at virksomhedens udgifter er tilpasset de forventede indtægter. I andre ikke så fjerne tider kunne det være at sikre, at virksomheden til stadighed kan tiltrække de bedste medarbejdere. Men overordnet er det bestyrelsesformanden der drager omsorg for, at virksomhedens strategier følges (og fornyes) og at alle de kompetencer der er repræsenteret i bestyrelsen udnyttes bedst muligt. Det er at lede bestyrelsesarbejdet og skabe synergi mellem bestyrelse og direktion. Det er vores ansvar, at skabe et forum med tillid og åbenhed, så alle frit kan drøfte ideer og problemstillinger, uden at skjule noget. Formanden må udfordre den enkelte og bringe bestyrelsens samlede ekspertise i spil, således at bestyrelsen får et optimalt beslutningsgrundlag. Formanden skal sikre at lovgivningen overholdes, samt støtte den daglige ledelse i at få gennemført bestyrelsens beslutninger. Foruden at udfylde den mere traditionelle tilsynsrolle er det afgørende, at formanden fokuserer på virksomhedens forretningsudvikling. At han/hun sikrer udvikling af virksomhedens forretningsmodel og scanner periferien i både virksomhed og marked. Perspektivet skal bredes ud og der skal fokuseres på helheden. Det gør formanden afhængig af en åbenhed i såvel bestyrelse som direktion for at udfylde rollen optimalt. Han/hun skal fremelske afvigende synspunkter og etablere en speek-up kultur. Spørgsmål 2 Hvorledes tænker bestyrelser samfundsansvar ind i sine opgaver? CSR er næppe det punkt der står øverst på dagsordenen i ret mange bestyrelser lige i øjeblikket. Men i de klogeste virksomheder bliver på punktet på dagsordenen, selvom det måske rykker lidt ned på prioriteringslisten.. Kunder og medarbejdere har en god hukommelse, og hvis de smukke ord kun er til brug i solskinsvejr, bliver det en boomerang der rammer ledelsen senere. Har man f. eks. en målsætning om at være en del af et rummeligt arbejdsmarked, nytter det ikke, at de der har brug for rummeligheden, er dem der ryger først ud i en nedskæringsperiode. På et eller andet niveau har virksomhedens ideologi og værdier indflydelse på den måde, som bestyrelsen arbejder med virksomhedens samfundsansvar. Jeg oplever, at det er ledelsen og det enkelte medlems personlige værdier og holdninger der afgør, hvor meget samfundsansvaret debatteres, og hvordan det påvirker på de endelige beslutninger. Er det en prioritet for virksomheden, så er det opgave, som bestyrelsen skal arbejde med, afsætte ressourcer til og integrere i deres målsætning. Ansvarlighed dækker over både socialt ansvar, klima, miljø og corporate governance. Det centrale er hér, at bestyrelsen sikrer en åben dialog om de forretningsmæssige muligheder i at møde fremtidens marked. Markedet vil stille krav om ansvarlighed på alle fire parametre. Fremover bliver det en nødvendighed, at indsatsen i forhold til samfundsansvar indgår i værdisættet og i det strategiske fundament i virksomheden. Spørgsmål 3 Hvordan bør bestyrelser sammensættes i krisetider? Rapportering fra den daglige ledelse til bestyrelsen er altid vigtig. Men i en periode med økonomisk krise er det ekstra vigtigt, at rapporteringen er nøjagtig og tidstro. Det nytter ikke, at kvartalsregnskabet er præcist til mindste detalje, hvis bestyrelsen først får det forelagt tre måneder efter kvartalets afslutning. Og da regnskaber er historiske, bør bestyrelsen også have fokus på salget. Bestyrelsesansvar består i vidt omfang i at indse, at spillet er tabt. De forholdsvis få sager om bestyrelsesansvar, vi har i Danmark, relaterer sig næsten alle til bestyrelser, der har siddet på hænderne. En effektiv bestyrelse også er effektiv i krisetid, fordi den hele tiden analyserer, vurderer og handler ud fra et helhedsperspektiv. Den har overblik og kan fokusere på innovation og de langsigtede markedsbehov samtidig med at den løser de aktuelle udfordringer optimalt. Den skal se det, som ledelse ikke ser og fastholde ledelse i at effektuerer nye handlingsplaner. Jeg synes det vigtigt, at bestyrelsen i krisetider er meget synlig og at vi kan kommunikere, så der skabes tryghed og tillid. Det handler om at se den nuværende krise som en mulighed for forretningsudvikling og ikke forfalde til et traditionel risk management. Virksomheden skal forberedes på yderligere forandringer og dermed i realiteten købe call optioner på fremtiden Globalisering og diversitet skal håndteres og afspejles i bestyrelsens sammensætning og agendaer. Kan man (over)leve uden at have udlændinge eller andre kulturer repræsenteret i bestyrelserne? SKAB MENING I KAOS Som coach kan du hjælpe nye idéer, tanker og løsninger til verden, så den du coacher, oplever mening i kaos. Tag en coachinguddannelse, hvor du får den nyeste teori og masser af træning. ATTRACTOR KURSER OG KONSULENTYDELSER

13 Vi tilbyder dig en times bestyrelsesrådgivning - kvit og frit! De fleste danske virksomheder er ejerledede. Det betyder ofte, at bestyrelsen typisk består af den nærmeste familie og måske en enkelt ekstern rådgiver. I ASNET er vi overbeviste om, at en aktiv bestyrelse bestående af personer, der netop besidder de kompetencer, som virksomheden har brug for, er med til at øge virksomhedens vækst. Men vi ved også hvor svært det er at få etableret en sådan bestyrelse. Det kræver bl.a., at du som ejer skal være villig til at invitere fremmede indenfor i det allerhelligste - nemlig dér, hvor fremtiden skal drøftes, og hvor de store beslutninger skal træffes. ASNET er en sammenslutning af over 80 partnere, der alle har det tilfælles, at de har arbejdet eller arbejder som ledere i dansk erhvervsliv. Deres viden dækker en stor bredde af de problemstillinger, virksomhedernes ledelser arbejder med i dag. Derudover sidder disse partnere tilsammen i over 300 bestyrelser. De erfaringer og den viden, har du mulighed for at få en del af - kvit og frit. Ring til ASNET partner Jørn Martin Bank på telefon , så arrangerer han et møde med en partner, der ved noget om det, du gerne vil høre nærmere om. Yderligere information: LEDELSE MED PERSPEKTIV - indre som ydre, langt som kort 300,- 300,- 250,- 299,- 249,-

14 14 JUNI 09 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET PERSONLIGT INDBLIK De seneste års spektakulære erhvervsskandaler har sat fokus på ledelsesansvar. Fremtiden vil byde på flere udfordringer for ledelserne i form af blandt andet ny lovgivning og øget fokus på erhvervsledere i medierne, og risikovurdering- og styring samt forsikring af ledelsesansvar bliver derfor vigtige værktøjer fremover. Håndter risikoekspone ringer Tab af omsætning, mistet omdømme, bedrageri og krav fra aktionærer eller andre. Der er nok af risici at tage højde for, og det gør mange virksomhedsledelser også, blandt andet i form af forsikringer mod juridisk og økonomisk ansvar. Ledelsesansvar, en samlebetegnelse for bestyrelsesansvar og direktionsansvar, har i disse tider mediernes og samfundets store bevågenhed, og det betyder, at vi alle er vidne til optrævling af et stadigt stigende antal sager om ledelsesansvar, som påvirker lovgivere og myndigheder og dermed praksis på området, forklarer Klaus Stubkjær Andersen, leder af afdelingen for blandt andet ledelsesansvarsforsikring, i daglige tale kaldet FINEX. Flere risikoområder Ledelsesansvarsforsikringer, også kendt som Bestyrelses- & direktionsansvarsforsikringer breder et økonomisk sikkerhedsnet ud under ledelse og bestyrelse, og dækker blandt andet sagsomkostninger i tilfælde af et krav mod en eller flere sikrede ledere, uanset om dette er berettiget eller ej. Det betyder, at der er nogen til at stå én bi, indtil man eventuelt dømmes skyldig i forsætlig skadeforvoldelse eller retsbrud, fortæller Klaus Stubkjær Andersen. Eksponeringer på ledelsesansvar kan, ifølge Klaus Stubkjær Andersen opdeles i to overordnede risikoområder; de interne og de eksterne. De eksterne kan være lovgivning, administrativ praksis eller negativ omtale i medierne. De interne forhold kan være af organisatorisk-, ledelsesmæssig eller driftsmæssig karakter. Nye forsikringsprodukter Selvom det ikke er alt erstatningsansvar, man kan forsikre sig ud af, så fremhæver Klaus Stubkjær Andersen, at fremtidens eksponeringer for eksempel opstår på baggrund af klimaforandringer på grund af strengere regler med indførelse af forureneren betaler princippet i Europa og på baggrund af erhvervskriser, herunder den nuværende, som, hvis historien gentager sig, vil medføre strengere regler og skrappere regulering, for eksempel ny selskabsret. Desuden vil den øgede fokus på corporate governance betyde en praksis, der ikke kun handler om overtrædelse af love, men ligeledes om overtrædelse af retningslinjer og anbefalinger. Der vil simpelthen ske en glidende skærpelse af ansvaret - man vil se på, hvad den gode leder ville have gjort i den pågældende situation, forklarer Klaus Stubkjær Andersen og tilføjer, at man er i fuld gang med at udvikle nye forsikringsprodukter, der dækker de nye eksponeringer. FORSIKRING Der vil simpelthen ske en glidende skærpelse af ansvaret man vil se på, hvad den gode leder ville have gjort i den pågældende situation. Klaus Stubkjær Andersen Leder af afdelingen for blandt andet ledelsesansvarsforsikring, i daglige tale kaldet FINEX. Fokus på virksomhedens risici Men hvor meget skal man fokusere på disse risici som bestyrelsesmedlem? Ifølge Carl Erik Skovgaard Sørensen, partner hos Delacour Dania, er det vigtigere, at man fokuserer på virksomhedens risikoprofil: Det er oplagt, at fokus på bestyrelsesarbejde er skærpet nu og vil være det fremover, men bestyrelsesmedlemmer må overveje, om de skal tegne en forsikring for hver bestyrelse, de er medlem af. Udgangspunktet er jo, at man vil gøre det godt, og de hyppigste sager omkring ansvarsproblematik ser vi i forbindelse med forsætlige handlinger eller undladelser og forsømmelser. Det er sjældent, at nogen dømmes uden at gjort noget uforvarent. Ingen redningskrans Carl Erik Skovgaard Sørensen mener, at det er et problem, hvis forsikringerne bliver en slags redningskrans, men han kan dog godt forstå, at bestyrelsesmedlemmer ikke vil sætte deres personlige økonomi på spil. Der er et behov for disse forsikringer, som også bliver mere og mere almindelige antallet af policer stiger i hvert fald. Men generelt er det opgaven at organisere virksomheden, således at den lever op til sine forpligtelser på alle områder, og dermed er det sjældent, at der bliver behov for bestyrelsesansvarsforsikringer, siger Carl Erik Skovgaard Sørensen. 5 OVERVEJELSER FORUD FOR TEGNING AF EN LE- DELSESANSVARSFOR- SIKRING 1 Bestyrelsen bør vedtage en forsikringspolitik, og gennemføre en behovsanalyse. Dette er afgørende for, hvilken dækning og forsikringssum virksomheden skal vælge. 2 Virksomheden bør være opmærksom på forsikringsselskabets finansielle rating, og bør overveje at inddrage flere forsikringsselskaber for at kunne begrænse præmien og sprede risikoen for forsikringsselskabets manglende betalingsevne. 3 Hvis forsikringen skal omfatte ledelsen i udenlandske datterselskaber skal der i flere lande udstedes lokale policer i henhold til lokal lovgivning. Virksomheden bør være opmærksom på, at ikke alle forsikringsselskaber er i stand til dette. 4 Ligeledes skal der i en række lande pålægges forsikringsskat efter lokal lov. Der bør derfor tages stilling til en relevant allokation af risikoen blandt datterselskaberne. 5 Forsikringsselskaber har forskellige kompetencer indenfor risikovurdering og skadebehandling af forskellige forsikringsprodukter. Virksomheden bør derfor indhente flere tilbud. ANBEFALINGER AF PERNILLE PALSBY, PRACTICE LEADER I MARSH FINPRO. FORANDRING KOMMER INDEFRA! (15 dage kr. ex. moms, inkl. frokost) (15 dage kr. ex. moms, inkl. frokost) (12 dage kr. ex. moms, internat) (9 dage kr. ex. moms, inkl. frokost) Certificerede NLP Trænere Valbygårdsvej 64 B, 2500 Valby, Telefon

15 ANNONCE

16 AU OUTREACH AARHUS UNIVERSITET outr each VIL DU VÆRE RIGTIG KLOG? Design og ledelse af kreative processer bring kreativitet fra kaos til konkret brug Lederens retorik kommuniker tro værdigt til medarbejdere og medier Vidensdeling og organisatorisk læring få viden implementeret i organisationen Med kurser fra AU OutReach får du samtidig ECTS-point, der kan indgå i en masteruddannelse

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Februar 2009 BESTYRELSESARBEJDE Øgede krav til bestyrelserne Mange mediesager og en verserende krise lægger pres på bestyrelserne. Faren

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET Sunde medarbejdere Sundhed er en rigtig god investering DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Overfør styrkerne Overfør de langtidsfriskes styrker til resten af fi rmaet Hverdagens konfl ikter Håndter

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

skat og revision April 2008

skat og revision April 2008 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce skat og revision April 2008 Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere