Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation 13 Væsentlige begivenheder 15 Årets resultat 16 Nordisk privatforsikring 19 Nordisk erhvervsforsikring 21 Nordisk Marine 22 Baltisk forsikring 23 Investeringsvirksomhed, skadeforsikring 24 Forventninger til Regnskabsberetning 27 Ledelsespåtegning 29 Den uafhængige revisors påtegning 30 Hovedtal for Codankoncernen 31 Regnskab for Codankoncernen 32 Egenkapitalopgørelse for koncernen 36 Pengestrømsopgørelse for koncernen 37 Regnskab for moderselskabet 38 Egenkapitalopgørelse for moderselskabet 41 Pengestrømsopgørelse for moderselskabet 42 Virksomheder i Codankoncernen 43 Ledelseshverv 44 Noter 46 Codan A/S Codanhus Gammel Kongevej København V Telefon: Telefax: Internet: CVRnr.: Ordinær generalforsamling holdes onsdag den 11. april 2007 kl på selskabets kontor, Gammel Kongevej 60, Frederiksberg Side 1/110

3 Codan A/S Årsrapport 2006 Lønsom vækst og en stærk kultur 2006 var et år, hvor der skete meget i Codan. Nye segmenteringsmodeller, effektiviseringer, nyt internt varemærke og en ny bonusmodel for alle medarbejdere for blot at nævne nogle af initiativerne. Samtidig har vi haft fuld fokus på vores kunder. Dette årsregnskab viser, at vi er godt på vej, og at vi kan konstatere en meget positiv udvikling på mange områder. Bruttopræmieindtægten steg med 6,4% i Det betyder, at væksten er fordoblet i forhold til sidste år. Combined ratio blev 94,7% i 2006, hvilket er samme niveau som i Det forsikringstekniske resultat for skadeforsikring blev mio. kr. mod mio. kr. sidste år, svarende til en stigning på 27%. Årets resultat efter skat er et overskud på 968 mio. kr. Et resultat, der er negativt påvirket af kursreguleringer. Vores aktiviteter i Norge blev udvidet med købet af de to forsikringsagenturvirksomheder White Label Holding AS og Duborgh Skadeforsikring AS. I de baltiske selskaber i Litauen og Letland har der atter været fornemme vækstrater med en samlet vækst på 32% i forhold til Endvidere har Codan påbegyndt arbejdet med at etablere en ny filial i Estland. Samlet set er Codankoncernens fundament på det nordiske og det baltiske marked således blevet endnu stærkere. Styrket distribution og kundetilfredshed Den planlagte udvikling af distributionskanaler og innovative produkter fortsatte i På privatområdet er positionen inden for bilforsikring markant styrket. I 2006 er der f.eks. indgået aftaler med Toyota i Danmark om at tilbyde bilkøbere en særlig forsikring, ligesom vi sidst på året indgik en lignende aftale med Semler Gruppen på både privat og erhvervskøretøjer. Tilsvarende har TryggHansa aftaler med Peugeot og VAGforhandlerne i Sverige. I Danmark er samarbejdet mellem PrivatSikring og de Lokale Pengeinstitutter vokset til 700 filialer dette samarbejde har bidraget til den vækst, som koncernen har noteret i På det svenske marked for ulykkesforsikringer er TryggHansa den største udbyder med majoriteten af alle børneforsikringer. I juli lancerede TryggHansa et nyt produkt, som er enklere, tydeligere og hurtigere. Det blev positivt modtaget, og positionen som markedsledende er styrket. Markedet for børneulykkesforsikringer i Danmark er relativt uopdyrket, og Codan har i løbet af 2006 taget de første skridt til at spille en markant rolle på dette område. Det sker bl.a. gennem hidtil uudnyttede salgsalliancer. Samtidig med dette har Codan og TryggHansa fastholdt den stærke position på markedet for sundhedsforsikringer. Codan og TryggHansa arbejder systematisk med kundeundersøgelser høj grad af kundetilfredshed er en væsentlig forudsætning for permanent og lønsom vækst. Det er derfor meget glædeligt, at der både i Danmark og i Sverige er meget stor tilfredshed blandt kunderne. I Danmark var Codan årets højdespringer inden for privatforsikringer og ligger som det selskab, der har den næststørste kundetilfredshed. Høj kvalitet i vores ydelser og høj grad af kundetilfredshed vil også i 2007 være i fokus for vores virksomhed. Strategisk fokus Virksomhedens overordnede strategi har tre fokusområder vi forfølger en ambitiøs vækstagenda i Norden og i Baltikum, vi ønsker at styrke lønsomheden, og vi vil skabe en virksomhedskultur, der præges af lyst og vilje til at nå høje mål, dele viden og møde kunden ud fra hans eller hendes virkelighed. Samtidig med den nye strategi er det i 2006 besluttet, at vi som en del af en global koncern vil drage endnu mere nytte af vores internationale fundament. Derfor vil vi nu mere og mere indarbejde Royal & SunAlliances verdensomspændende kontaktnet, erfaring og værdier i vores nordiske virkelighed. Alt dette kan samles i vores koncerns internationale målsætning: Always giving reasons for our customers and employees to recommend us! Side 2/110

4 Codan A/S Årsrapport 2006 Vi ønsker med andre ord at være virksomheden, hvor både kunden og medarbejderen er i fokus. Hvor det er kundens behov og ønsker, der afgør, hvilke løsninger der tilbydes, og hvordan de tilbydes. Vi ønsker samtidig at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne mødes med udfordringer og belønnes efter indsats, og hvor der satses på talenter i alle aldre gennem strukturerede programmer for deres videre (internationale) udvikling. Og Codan skal frem for alt være virksomheden, der formår at vokse lønsomt via muligheder og fordele fra en etableret nordisk organisation. En nordisk organisation, der gør os i stand til at trække på en større videnbase, og som kan give de bedste ideer og erfaringer videre til kunderne med langt større effekt end tidligere. Rickard Gustafson Administrerende direktør Side 3/110

5 Codan A/S Årsrapport 2006 Codan i 2006 Codan har sit navn fra havet omkring Danmark: Sinus Codanus, der er det latinske navn for Østersøen. Rødderne fører tilbage til England i I dag er koncernen et resultat af en række fusioner gennem årene. Koncernen er Skandinaviens tredjestørste forsikringsselskab med flagskibene Codan i Danmark og TryggHansa i Sverige. Desuden driver koncernen forsikringsvirksomhed i Norge, ligesom koncernen er markedsledende i Baltikum gennem det litauiske Lietuvos Draudimas og det lettiske Balta. Codankoncernen beskæftiger i alt ca medarbejdere i Norden og Baltikum og tilbyder skadeforsikringer til både privat og erhvervskunder. Den nordiske forankring gennemsyrer organisationen, der er opdelt i nordiske enheder på tværs af landegrænser. Organisationen består af en erhvervsdivision, en privatdivision, Skandinavisk Holding, der dækker Nordisk Marine og Baltikum, samt den nyetablerede division for de allerstørste erhvervskunder Nordic Risk Solutions (NRS). Desuden indgår skadehåndtering som en selvstændig division. Divisionerne understøttes af supportfunktionerne Intern Revision, Økonomi, HR, Jura, Risk, It og StrategyMarketingCommunications (SMC). Codankoncernens hovedaktionær er britiske Royal & Sun Alliance Insurance Group plc, der ejer ca. 72% af aktiekapitalen. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med ca. 20 millioner kunder og medarbejdere. I 2006 blev båndene til moderselskabet Royal & SunAlliance forstærket yderligere bl.a. ved at implementere Royal & Sun Alliance som en fælles intern kommunikationsplatform på tværs af landegrænser. Mål og strategi I 2006 besluttede Codan at arbejde efter samme målsætning som i Royal & SunAlliance: Altid at give vore kunder og ansatte anledning til at anbefale os. Den nye målsætning sætter Codans vigtigste aktører i centrum. Kunden og de ansatte. Naturligvis er det fortsat Codans erklærede mål at sikre aktionærer et konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Strategien for Codan frem til 2010 er at skabe en profitabel vækst, øge lønsomheden samt styrke den fællesnordiske præstationskultur. Væksten skal dels drives af en ekstra indsats inden for igangværende initiativer som f.eks. udvikling af nye distributionskanaler, dels af nye initiativer som f.eks. udvikling af nye kundeleverancer og nye segmenteringsmodeller. I 2006 søsatte Codankoncernen således et omfattende segmenteringsprojekt. Hvor Codan tidligere har segmenteret privatkunder efter alder og livsfaser og erhvervskunder efter brancher og størrelse, vil koncernen fremover også segmentere ud fra kundens adfærd og behov. Målet er at ramme kunden mere præcist end i dag ved bl.a. at arbejde mere på tværs af divisioner og afdelinger. Processen med at skabe specialiserede leverancer ud fra kundens behov og adfærd er kun lige begyndt og vil komme til at præge hele koncernen i Et andet væsentligt element i strategien frem mod 2010 er det nordiske samarbejde, hvor fokus vil være at skabe synergi og udveksle best practice på tværs af landegrænser. Gennem de senere år har de danske callcentre f.eks. draget nytte af de svenske erfaringer, ligesom Trygg Hansa i Sverige i 2006 har implementeret den danske kundeleverance fra Erhverv. Medarbejdere og kultur Nu og i fremtiden skal Codan fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. Det skal bl.a. ske via den fællesnordiske præstationskultur, der sætter fokus på udvikling af menneskelige ressourcer og samtidig belønner de medarbejdere, der yder lidt mere end forventet. I 2006 har den nye bonusordning for alle overenskomstdækkede medarbejdere i Danmark, Sverige og Norge været i kraft for første gang. I første kvartal 2007 vurderes hver enkelt medarbejders indsats i forhold til en række personlige mål og blandt andet på den baggrund bliver der udbetalt bonus for Et andet belønningssystem er Platinum Award, hvor medarbejdere og ledere nominerer de kollegaer, som de synes fortjener en ekstra opmærksomhed. Talent og efterfølgerplanlægning er et andet fokusområde. Et initiativ er f.eks. et nyt traineeprogram, der skal sikre, at unge ambitiøse akademikere kommer direkte ind i virksomheden. Side 4/110

6 Codan A/S Årsrapport 2006 Som en del af Royal & SunAlliance har Codan også adgang til globale initiativer i moderselskabet såsom Technical Academy (karriereudvikling for specialister), Executive Development Programme (udviklingsprogram for topledere) og Fast Track (internationalt talentprogram for kommende ledere) blev også året, hvor koncernen måtte sige farvel til en række medarbejdere i Danmark og Sverige for at reducere omkostningerne og dermed øge effektiviteten. Det er sket via afskedigelser, naturlig afgang, outsourcing og ved ikke at genbesætte ledige stillinger. Alle de berørte medarbejdere er blevet tilbudt et program, der har haft til formål at støtte og vejlede den enkelte til at komme videre på arbejdsmarkedet. Antal medarbejdere ultimo året omregnet til heltidsansatte* Danmark Sverige Norge Litauen Letland Koncern i alt *) Opgjort ekskl. ejendomsfunktionærer mv. Marked Codan udbyder privat og erhvervsforsikringer på de nordiske markeder (Danmark, Sverige og Norge) og i de baltiske lande (Letland og Litauen). Koncernen opererer med en multibrandstrategi, der er rettet mod forskellige målgrupper. I både Danmark og Sverige er koncernen den tredjestørste forsikringsudbyder med 13% markedsandel på det danske marked og 18% markedsandel på det svenske marked. Ud over flagskibene Codan og TryggHansa har koncernen i Danmark varemærkerne PrivatSikring og Trekroner og i Sverige Aktsam og Tre Kronor. I Norge har TryggHansa en markedsandel på under 1%. I løbet af 2006 fortsatte udbygningen af den norske virksomhed. Det skete bl.a. gennem opkøbet af forsikringsagenturerne White Label Holding AS og Duborgh Skadeforsikring AS. På det baltiske vækstmarked er Balta og Lietuvos Draudimas markedsførende i hhv. Letland og Litauen med markedsandele på hhv. 24% og 34%. Codan købte i 2006 langt hovedparten af minoritetsaktionærerne ud af de to baltiske selskaber. Arbejdet med at forberede etableringen i Estland startede i 2006 med forventet lancering i Væksten har i hele 2006 været høj. I Danmark, Sverige og Norge var bruttopræmievæksten 4,9% og i de baltiske selskaber 32%. Kunder og samfund Med en stigning på 6 procentpoint blev Codan årets højdespringer i tilfredshedsmålingen fra Dansk Kundeindex og placerer sig dermed på en andenplads på privatmarkedet med en kundetilfredshed på 76%. På erhvervsmarkedet ligger Codan i top 3 med en score på 70% i kundetilfredshed. Blandt de toneangivende danske initiativer på erhvervsmarkedet var Hvem har aben kampagnen, der blev kåret som årets bedste direct marketing kampagne på tværs af alle kategorier. På det svenske privatmarked oplevede TryggHansa med en tilfredshedsprocent på 64,6 en lille tilbagegang fra 2005 til Årets højdespringer var i øvrigt koncernens nicheselskab Aktsam med en tilfredshedsprocent på 71,7. TryggHansa Erhverv fortsatte i 2006 væksten i kundetilfredshed. Denne gang med 1 procentpoint til 64,4%. Der er i 2006 gjort en særlig indsats for at forbedre skadebehandlingen, herunder kommunikationen til kunder, der har fået helt eller delvist afslag på erstatning. Som et eksempel på resultatet af denne indsats har Codan næsten halveret antallet af klagesager ved Ankenævnet for Forsikring i I forvejen har Codan relativt få sager ved Ankenævnet. Den endelige statistik forventes i foråret I Sverige fik skadebehandlingen det højeste indeks for kundetil Side 5/110

7 Codan A/S Årsrapport 2006 fredshed nogensinde i den interne måling af kundetilfredshed (KNIX). Desuden er Trygg Hansa for tredje år i træk blevet kåret som årets bedste mæglerkontor inden for skadeforsikring i Sverige. I løbet af året har koncernen øget sin indsats inden for social ansvarlighed. Codan i Danmark har bl.a. indledt et samarbejde med Hjerteforeningen og støttet foreningens hjertebiler. Et andet nyt initiativ er projektet I sikker havn med bl.a. nye Codanredningskranse. I Sverige har koncernen uddelt refleksveste til børn under 6 år. Den mere end 50 år gamle tradition med at donere redningskranse fortsætter i Sverige. I løbet af året blev der doneret yderligere redningskranse. I de baltiske lande arbejdes der også med social ansvarlighed. I Letland har 500 medarbejdere arbejdet frivilligt på børnehjem, plejehjem og krisecentre. I Litauen har alle medarbejdere været involveret i en kampagne om børns sikkerhed på vej til skole. I 2006 har vi opsat en række miljømål for blandt andet energiforbrug, affaldshåndtering, papirforbrug og rejseaktivitet, som skal være opfyldt inden udgangen af Distributionskanaler Codankoncernen opererer med en multidistributionsstrategi, der er baseret på både direkte og indirekte salg. Særligt inden for indirekte salg har der i 2006 været en positiv udvikling. Størsteparten af Codankoncernens forsikringssalg varetages ved en direkte kontakt mellem Codan og kunden dels i form af assurandører og storkundekonsulenter (35%), som sælger via kundebesøg, dels i form af kundekonsulenter (28%), som sælger via callcentre. Foruden disse direkte salgskanaler fortsatte Codan i 2006 med at udbygge det indirekte salg via samarbejdsaftaler med f.eks. bilforhandlere (14% af det samlede salg i 2006). Mæglersalget udgør i dag 21%. Internetsalget (2%) har en fortsat stigende andel af salget, og det forventes, at Codankoncernen i 2007 vil styrke sit internetsalg. Corporate governance Codans bestyrelse har gennem en årrække fokuseret på god selskabsledelse og har som en naturlig del heraf diskuteret og forholdt sig til Københavns Fondsbørs retningslinjer for corporate governance. De deri formulerede anbefalinger kan sammenfattes i følgende punkter: kommunikation med og åbenhed over for aktionærerne klarhed om de grundlæggende værdier fastlagt ledelsesstrategi aktivt samarbejde mellem bestyrelse og direktion kompetent bestyrelse aflønning af ledelsen, som sikrer sammenfald mellem ledelsens og aktionærernes interesser etablering af hensigtsmæssige risikostyringssystemer kompetent og uafhængig revision Ifølge Fondsbørsens regler anbefales det, at selskabet i årsrapporten forholder sig til Nørbyudvalgets anbefalinger, og at selskabet i givet fald redegør for, hvorfor en bestemt anbefaling ikke ønskes fulgt. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Codan har udbygget kommunikationen med aktionærerne bl.a. ved information på Selskabet har gennem dette website givet nem adgang til information om selskabets aktuelle situation. Alle aktier har lige ret i selskabet, og der er ingen begrænsning i adgangen til at stemme på generalforsamlingerne ud over, at der forinden skal løses adgangskort. Codan opfylder i øvrigt alle Nørbyudvalgets anbefalinger på dette punkt. Aktionærer, der giver fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen, har mulighed for at tilkendegive, hvorledes fuldmagten skal udøves. Med den nuværende aktionærsammensætning er det ikke aktuelt at overveje, hvordan overtagelsesforsøg skal håndteres, men Codan er prin Side 6/110

8 Codan A/S Årsrapport 2006 cipielt enig i, at bestyrelsen ikke uden om aktionærerne bør træffe foranstaltninger til afværgelse af overtagelsesforsøg. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Codan har vedtaget en politik for selskabets forhold til sine interessenter (medarbejdere, kunder, aktionærer). Åbenhed og gennemsigtighed Codan har vedtaget en informations og kommunikationspolitik, som er offentliggjort på Det er Codans hensigt at opretholde et højt informationsniveau til gavn for aktionærer og analytikere. Alle meddelelser offentliggøres straks på både dansk og engelsk og er tilgængelige på Codankoncernens årsrapport udarbejdes efter gældende IFRS. Codan offentliggør ikkefinansielle oplysninger efter en vurdering af disses betydning for virksomheden. Codan offentliggør i 2007 ikke kvartalsrapporter efter første og tredje kvartal. Dette sker for at koordinere offentliggørelsespraksis med Codans moderselskab Royal & Sun Alliance Insurance Group plc, der for 2007 heller ikke offentliggør kvartalsrapporter. Codan vil på baggrund af implementeringen af transparensdirektivet for 2008 og fremover vurdere, hvorledes man i fremtiden vil offentliggøre finansielle oplysninger. Bestyrelsens opgaver og ansvar Codans bestyrelsesarbejde opfylder generelt alle Nørbyudvalgets anbefalinger. De enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetence er således et centralt element ved udvælgelse af bestyrelseskandidater, hvilket også er demonstreret ved bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsens sammensætning Nærmere oplysning om bestyrelsesmedlemmernes baggrund og erfaring er givet på Et flertal af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Codan lægger vægt på, at nye bestyrelsesmedlemmer får en grundig orientering om de særlige forhold, der gør sig gældende for forsikringsvirksomhed i almindelighed og for Codan i særdeleshed. Til dette formål suppleres bestyrelsesmøderne med særlige seminarer. Oplysning om aktieposter i Codan og bevægelser i årets løb fremgår af årsrapportens noter. Codans bestyrelse har etableret en Audit Committee og en Standing Committee til bl.a. nominering af nye bestyrelsesmedlemmer og fastlæggelse af vederlag til ledelsen. Audit Committee og Standing Committee arbejder inden for en af bestyrelsen godkendt forretningsorden, der fastlægger ansvarsområde og kompetence. Bestyrelsen har udarbejdet en procedure for løbende evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde. Codans bestyrelsessammensætning opfylder i øvrigt generelt Nørbyudvalgets anbefalinger. Aflønning af bestyrelse og direktion Codan er enig i Nørbyudvalgets generelle anbefalinger på dette punkt, herunder at bestyrelsen ikke vederlægges med aktieoptioner. Direktionen har for tiden ikke incitamentsaflønning i form af aktieoptionsprogrammer i Codan A/S, men sådanne er som omtalt i årsrapporten leveret af moderselskabet Royal & Sun Alliance Insurance Group plc og er stillet til rådighed for Codan A/S s direktion. Elementerne i direktionens vederlag fremgår af noterne til årsrapporten. Ud over grundløn indeholder vederlaget resultatafhængig bonus og pensionsbidrag fastsat efter samme regler Side 7/110

9 Codan A/S Årsrapport 2006 som for selskabets øvrige medarbejdere. Der er ikke tillagt medlemmer af direktionen særlig fratrædelsesgodtgørelse, men alene sædvanlige opsigelsesvilkår. Codankoncernen har implementeret en bonusordning for den administrerende direktør, ledelsen samt alle ansatte med det formål at udvikle og opretholde en præstationskultur i koncernen. Ordningen er baseret på de samme principper for alle medarbejdere uanset stilling, men de faktorer, der bestemmer medarbejdernes præstationer og det maksimale beløb, der kan udbetales, varierer. For 2007 er der sat en række økonomiske, operationelle og ledermæssige mål samt mål for kontrolmiljø og adfærd for den administrerende direktør. Såfremt den administrerende direktør når de opstillede mål, vil det under bonusordningen udløse en udbetaling på 40% af dennes årlige grundløn. En fremragende præstation kan udløse en bonus på op til 80% af den årlige grundløn. Den administrerende direktørs præstation vil ud over økonomiske mål blive bedømt ud fra kriterier, der fastsættes af Codans bestyrelse. I 2007 vil der ikke være nogen incitamentsordning for bestyrelsen, ligesom der ikke vil blive etableret aktiebaserede incitamentsordninger for den administrerende direktør eller andre ansatte i Codankoncernen. Risikostyring Der henvises til efterfølgende afsnit Risikostyring i årsrapporten. Revision Indstilling om valg af generalforsamlingsvalgt revisor og fastlæggelse af dennes opgaver og vederlag bedømmes af Audit Committee og forelægges for bestyrelsen i overensstemmelse med Nørbyudvalgets anbefalinger. Sammenfatning Det er bestyrelsens opfattelse, at Nørbyudvalgets overordnede anbefalinger tjener som en hensigtsmæssig ramme for god selskabsledelse. Bestyrelsen forholder sig herudover løbende til de anbefalinger, som gives af Fondsbørsens komite for god selskabsledelse og til retningslinjer herom i EU. Risikostyring For Codan som forsikringsselskab og risikobærer er det vigtigt at påtage sig risici på en kontrolleret måde, hvilket stiller krav om en struktureret tilgang til risikostyring. I Codan er risikostyring organiseret både centralt og decentralt ud fra et princip, hvor forretningsledelsen varetager den interne kontrol og er ansvarlig for risikosituationen inden for sit område Risk Committee er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af risikostyringssystemer og politikker, hvilket blandt andet indebærer definition af standarder for identifikation af risici samt udarbejdelse af risikoanalyser Intern Revision foretager en uafhængig vurdering af risikostyringssystemer og verifikation af kontroller og målingsmetoder. Ved vurderingen af Codans samlede risiko skal der skelnes mellem de forskellige typer af risici. Følgende overblik over risici forbundet med Codans aktiviteter skal ikke betragtes som udtømmende for alle de forhold, der kan påvirke koncernens fremtidige drift og udvikling. Side 8/110

10 Codan A/S Årsrapport 2006 Måling og kontrol af risici Codans ledelse har ansvaret for at etablere processer og kontroller, som er tilstrækkelige for deres eget område. Hvert forretningsområde følger herudover en fællesnordisk proces til at identificere, evaluere og følge op på udvalgte risici. I 2005 etablerede Codan en central risk managementfunktion til at koordinere og følge processen samt at rapportere status til Risk Committee. Risk Committee mødes mindst én gang om måneden og foretager en vurdering af koncernens samlede risikostyring. Komiteen har til opgave fortsat at forbedre koncernens processer til styring og måling af risici og sikre, at Codan ikke overskrider den risikovillighed, som er fastlagt af bestyrelsen. Risk Committee foretager en løbende bedømmelse af de risici, som kan indebære, at strategiske eller operationelle planer ikke opnås. Risiciene rapporteres til Codans bestyrelse. Oversigterne på side 10 og 11 viser effekterne af væsentlige risikoparametre inden for skadeforsikrings og investeringsvirksomhed. Oversigterne viser, hvorledes en ændring i forskellige risikoparametre opgjort pr. 31. december 2006 påvirker Codans resultat før skat. Oversigterne omfatter skadeforsikringsaktiviteterne i Danmark og i Sverige. Den primære risiko for Codan i forbindelse med aktiviteterne i Baltikum er relateret til den langsigtede udvikling af disse markeder. Igennem 2006 fortsatte Codan sammen med Royal & SunAlliance arbejdet med de system og kontrolkrav, der stilles af de respektive finanstilsyn herunder de overordnede krav, der stilles til Royal & SunAlliance af det engelske tilsyn FSA. Et yderligere formål er at sikre tilstrækkelige kontrolprocesser vedrørende risici for at minimere det fremtidige individuelle kapitalkrav, der forventes at følge af implementeringen af Solvency IIreglerne, jf. omtalen under afsnittet om egenkapitalstrategi. Forretningsrisici Accept og præmiefastsættelse Codan fokuserer både på vækst og på indtjening, men prioriterer lønsom præmievækst. For at understøtte dette mål har Codan en acceptpolitik, som fastlægger, hvilke forsikringsrisici Codan ønsker at tegne, og hvordan disse skal prisfastsættes ud fra Codans erfaringer og kapitalbindingen. Codan overvåger løbende de påtagne forsikringsrisici og vurderer disse i forhold til den fastlagte accept, genforsikrings og kapitalpolitik. Genforsikring Genforsikring kan betragtes som et alternativ til egenkapital. Codan benytter genforsikring til at afdække risikoen ved enkeltstående storskader samt større begivenheder, og det indgår således som et af instrumenterne til at styre risikoen, så egenkapitalens afkast og risiko optimeres. Ikkekatastroferisici Codankoncernens genforsikringsprogram for 2007 er et excess of lossprogram med et maksimalt selvbehold på 6,5 mio. euro pr. skadebegivenhed. Alle genforsikringsprogrammer er tegnet i fællesskab mellem selskaberne i Danmark og Sverige, hvorved det har været muligt at opnå omkostningsbesparelser. Storm og katastroferisici Codankoncernen har i lighed med tidligere år tegnet en fælles dækning sammen med andre selskaber i Royal & SunAlliance. Dækningen omfatter blandt andet stormrisiko og dækker den forventede totale skadeudgift ved den storm, der forventes én gang i en 200års periode. Den samlede skadeudgift for koncernen er estimeret til 4 mia. kr. ved en 200års storm og er således bortset fra et selvbehold på GBP 10m dækket af den købte reassurance. Codan tilbyder generelt sine kunder terrordækning, hvilket er dækket under genforsikringskontrakterne på enkeltrisici. Der er dog undtagelser som følge af begrænsninger på genforsikringsmarkederne, hvorfor det ikke er muligt at opnå fuld terrordækning for alle kunder. For Side 9/110

11 Codan A/S Årsrapport 2006 disse risici søger Codan at udarbejde individuelle løsninger i samarbejde med genforsikringsmarkedet. I Sverige er terrordækningen begrænset til SEK 300m pr. skade og SEK 600m pr. skadebegivenhed. Risikovurdering ved forsikringsvirksomhed Eksponering mia. kr. Risikoparametre Ændring* Resultateffekt mio. kr. Dansk skade Bruttopræmier 6,1 Erstatningsprocent 1 procentpoint 44 Omkostninger 1,6 Personaleomkostninger 5% 35 Erstatningshensættelser for egen regning 6,4 Realrente ** 1 procentpoint 139 Svensk skade Bruttopræmier 8,2 Erstatningsprocent 1 procentpoint 59 Omkostninger 1,7 Personaleomkostninger 5% 41 Erstatningshensættelser for egen regning 18,5 Realrente ** 1 procentpoint 514 *) Positive og negative ændringer. **) Når realrenten stiger, forbedres resultatet som følge af lavere nutidsværdi af diskonterede hensættelser. Resultateffekten vedrører udelukkende de diskonterede hensættelser. Reserverisiko De forsikringstekniske hensættelser til dækning af fremtidige betalinger af indtrufne skader er beregnet ved anvendelse af hensigtsmæssige og generelt anerkendte aktuarmæssige metoder. Afløbsresultatet af de forsikringstekniske hensættelser i skadeforsikring fremgår blandt andet af note 3 til koncernregnskabet. Inden for forsikring fastlægges hensættelserne til dækning af den fremtidige risiko ud fra Codans erfaring fra tidligere og lignende skadeforløb. Codan anvender således flere statistiske metoder og analyser til at bestemme den sandsynlige størrelse af de fremtidige skadeudbetalinger. Disse metoder og analyser er underlagt den naturlige usikkerhed, der er ved estimering af fremtidige betalinger med hensyn til både størrelsen af og tidspunktet for betalingen. De aktuarmæssige metoder og analyser er yderligere omtalt i note 29. Skadeudviklingen og reserveniveauerne følges løbende og danner basis for reserverapporter. Codans Reserving Committee sætter rammen for reservemetodikken og følger reservernes tilstrækkelighed. Reserving Committee mødes mindst én gang i kvartalet. Valutarisiko Valutarisiko på forsikringsmæssige hensættelser afdækkes i de enkelte selskaber med udgangspunkt i gældende tilsynsregler. Det skal bemærkes, at Codankoncernen ikke har væsentlige valutarisici, da de forsikringsmæssige hensættelser som hovedregel modsvares af investeringer i samme valuta ved væsentlige hensættelser. Valutarisiko er yderligere beskrevet i note 39. Kreditrisiko Codan har en politik for kreditrisiko for såvel direkte forsikringstilgodehavender som for tilgodehavender fra reassurandører. Det er Codans politik, at genforsikringsaftaler udelukkende indgås med omhyggeligt udvalgte, solide reassurandører for at reducere kreditrisikoen. For at understøtte denne politik overvåges reassurandørernes kreditrisiko løbende. Kreditrisiko er yderligere beskrevet i note 40. Markedsrisici Codans retningslinjer for investeringspolitikken angiver kriterier for at begrænse og kontrollere risici for enkeltinvesteringer og for akkumulation af risici. Codan har en Investment Committee, som sætter rammerne for og følger gennemførelsen af Codankoncernens investeringsstrategi. Komiteen mødes mindst én gang i kvartalet og ekstraordinært når påkrævet. Ved en Side 10/110

12 Codan A/S Årsrapport 2006 vurdering af Codans risici forbundet med investeringsvirksomhed skal der skelnes mellem forskellige typer af risici. Direkte investeringer i skadeforsikring: En væsentlig del af Codans aktiver består af investeringsaktiver, som løbende ansættes til markedsværdi. Dette indebærer, at Codans egenkapital og resultat påvirkes af den regionale og globale udvikling på aktie, obligations og valutamarkederne. Herudover kan konjunkturudsving og ændringer i renteniveau betyde værdiændringer i koncernens unoterede værdipapirer og ejendomme. Investeringer i udenlandske datterselskaber: Koncernens investeringer i udenlandske dattervirksomheder indebærer valutarisici. Da disse investeringer betragtes som strategiske, afdækkes de som udgangspunkt ikke. Codankoncernens valutarisiko på den investerede kapital i Sverige er dog delvis afdækket via lån i Codan A/S pr. 31. december 2006 på i alt 1,6 mia. kr. optaget i svenske kroner. Valutarisiko fremgår af note 39 til årsrapporten. Ved udarbejdelse af Codans koncernregnskab omregnes regnskabstal for udenlandske dattervirksomheder til danske kroner. Væsentlige ændringer i valutakurserne vil derfor kunne påvirke Codans resultat og egenkapital. Markedsrisici er yderligere beskrevet i note 39. Risikovurdering ved investeringsvirksomhed Eksponering mio. kr. Risikoparametre Værdiændring* Resultateffekt mio. kr. Nordisk skade og Codan A/S i alt Grunde og bygninger 654 Værdi 5% 24 Obligationer Rente 1 procentpoint 691 Aktier Markedsværdi 10% 104 Heraf dansk skade og Codan A/S Grunde og bygninger 654 Værdi 5% 24 Obligationer Rente 1 procentpoint 258 Aktier 946 Markedsværdi 10% 95 Heraf svensk skade Obligationer Rente 1 procentpoint 433 Aktier 95 Markedsværdi 10% 10 *) Positive og negative ændringer Likviditets og renterisici Størstedelen af koncernens investeringer er placeret i likvide børsnoterede obligationer, som kan sælges til markedspriser, hvis der skulle opstå behov for likviditet med kort varsel. Codan benytter kun i begrænset omfang valutaterminskontrakter med det formål at afdække valutarisici. Codan anvender andre afledte instrumenter i begrænset omfang. Renterisiko fremgår af note 39 til årsrapporten. Aktiekursrisiko I skadeforsikring har koncernen aktieinvesteringer for mio. kr. ultimo Investeringsaktivers kreditrisiko Koncernen investerer bredt i obligationsporteføljer omfattende investeringer i Danmark, Sverige, resten af Europa og USA. Som hovedregel er obligationsinvesteringer i både Danmark og Sverige foretaget i stats eller realkreditobligationer med en rating på ikke under AA. En del af investeringerne i det svenske obligationsmarked er dog af spredningshensyn placeret i realkreditobligationer og selskabsobligationer med en lavere rating, dog ikke under BBB. Side 11/110

13 Codan A/S Årsrapport 2006 Operationelle risici Operationelle risici kan opstå som følge af tekniske eller menneskelige fejl eller som følge af eksterne begivenheder. For at minimere muligheden for svigt anvender Codan skriftlige retningslinjer for de væsentligste forretningsprocesser og procedurer. For løbende at kunne vurdere og forbedre disse har Codan indført et struktureret kontrolmiljø. Codankoncernen registrerer operationelle risikohændelser for løbende vurdering og udbedring af disse. Denne information rapporteres periodisk til Risk Committee og danner baggrund for arbejdet med at fastlægge omkostningen og kapitalbindingen ved denne type risici i forbindelse med udvikling af nye kapitalmodeller. Egenkapitalstrategi og forrentning Det er Codankoncernens ønske at optimere sin kapitalsituation under forudsætning af til stadighed at have en langsigtet, stabil kapitalstruktur for koncernen. Koncernens to væsentlige forsikringsselskaber, TryggHansa Försäkring og Codan Forsikring, har således begge fået gentaget deres A rating fra Standard & Poor s i slutningen af Koncernens nuværende kapitalstruktur muliggør, at Codan aktivt kan vokse organisk og kan afsøge mulighederne for køb af virksomheder eller forretningsområder. Det forventes, at kapitalkravene til forsikringsselskaber i de kommende år vil blive påvirket af ændringer i EUs rammer for fastsættelse af og kontrol med kapitalkrav for forsikringsselskaber, kendt som Solvency II. Codan har i denne forbindelse sammen med moderselskabet Royal & SunAlliance udviklet kapitalmodeller, der blandt andet anvendes som input til beregning af forsikringsprodukternes tekniske pris. Dette arbejde er en kontinuerlig forbedringsproces, som skal sikre, at koncernen er forberedt til den fremtidige overgang til Solvency IIreglerne. Arbejdet indgår som en del af koncernens samlede arbejde med at sikre en integreret risiko og kapitalstyring i overensstemmelse med reglerne og hensigten for Solvency II. Koncernen har således fortsat arbejdet med at udvikle modeller, der kan fastsætte den nødvendige kapital (Target Capital Requirement (TCR)) for at tilgodese såvel kunder som aktionærer med hensyn til den tilstrækkelige sikkerhed. I overensstemmelse med koncernens politik om et udbytte på op til 20% af årets resultat er årets udbytte fastsat til 6,50 kr. pr. aktie eller 294 mio. kr., svarende til ca. 20% af årets resultat efter skat i Codan A/S. Den faktiske egenkapitalfinansiering af de enkelte juridiske enheder og placeringen af investeringer i koncernen sker under hensyntagen til størst muligt likvidt beredskab i moderselskabet Codan A/S samt størst mulig fleksibilitet i forvaltningen og optimering af afkastet på koncernens investeringsaktiver under hensyntagen til den dermed forbundne risiko. Koncernens samlede resultat efter skat forrenter egenkapitalen med 9,4%. Side 12/110

14 Codan A/S Årsrapport 2006 Aktionærinformation Codanaktien er noteret på Københavns Fondsbørs. Ved udgangen af 2006 ejede Royal & SunAlliance 71,7% af aktierne i Codan. Codan har i løbet af 2006 foretaget opkøb af egne aktier i henhold til meddelelse derom den 19. juni Selskabet ejede ved årets udgang 3,77% af egne aktier svarende til, at der er købt aktier for 736 mio. kr. Aktiekapitalen vil på den ordinære generalforsamling i april 2007 blive foreslået nedbragt tilsvarende. Royal & SunAlliancekoncernen ejer herefter 74,5% af aktierne i Codan. Codan A/S indgår i R&SAkoncernens regnskab. R&SA er et børsnoteret engelsk selskab. Kursudvikling og omsætning Codanaktien er i løbet af 2006 steget til kurs 551 ultimo året fra kurs 362 primo Væksten i aktiekursen har forbedret forholdet mellem børskurs og indre værdi pr. aktie fra 1,56 ultimo 2005 til 2,45 ultimo Omsætningen i Codanaktien har været 24,3 mio. aktier for en samlet kursværdi på 10,5 mia. kr. Til sammenligning var omsætningen 3,2 mia. i Aktionærsammensætning Ved udgangen af 2006 udgjorde den samlede ejerandel for de 20 største aktionærer 87,3% mod 85,7% ved årets begyndelse. ATP har en ejerandel på 4,6% ultimo året Det samlede antal navnenoterede aktionærer i Codan udgjorde i alt ved udgangen af 2006 mod ved begyndelsen af året. Udbytte Som beskrevet i afsnittet Egenkapitalstrategi og forrentning foreslår bestyrelsen et udbytte på 6,50 kr. pr. aktie for Udbyttet forventes udbetalt den 16. april Aktie og udbyttenøgletal Aktiekurs (Kurs), kr Indre værdi pr. aktie (BVPS), kr Børskurs/indre værdi (P/BV) 2,45 1,56 1,44 1,03 0,57 Earnings per share (EPS Basic), kr Price earnings ratio (P/E) 25,4 13,6 10,8 12,2 Neg. Udbytte pr. aktie, kr. 6,5 5,5 5,0 4,0 Udbytte/indre værdi 2,9% 2,4% 2,4% 2,0% Udbytte/børskurs, primo året 1,5% 1,6% 1,9% Payout ratio i % (Udbytte i % af resultat efter skat) 30,4% 20,6% 17,6% 23,4% Antal aktier a 20 kr., ultimo Sammenligningstallene for 2002 og 2003 er ikke tilpasset IFRS, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis efter national regnskabsregulering og danske vejledninger. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under Anvendt regnskabspraksis. Investor relations (IR) IRkommunikationen omfatter blandt andet møder og præsentationer i forbindelse med offentliggørelse af års og halvårsrapporter samt samtaler og møder med aktionærer, investorer og finansanalytikere. Af hensyn til de børsetiske regler deltager Codan ikke i møder med investorer og analytikere 30 dage før offentliggørelsen af helårs og halvårsrapporter. På Codans hjemmeside er det muligt at finde presse og fondsbørsmeddelelser, delårsrapporter, årsrapporter og andre relevante oplysninger. Side 13/110

15 Codan A/S Årsrapport 2006 Codans investor relationsaktiviteter varetages af: IR manager Økonomidirektør Nils Henrikson Stephen Grainge Tlf.: Tlf.: Følgende analytikere dækker Codan: Danske Markets Carnegie Per Grønborg Anders Hornbak Tlf.: Tlf.: SEB Enskilda Equities Handelsbanken Capital Markets Jesper Brydensholdt Jakob Brink Tlf.: Tlf.: ATP Standard & Poor s Equity Research Niels Markvorsen Joakim Strom Tlf.: Tlf.: Finanskalender og analytikermøder 2007 Dato Aktivitet 8. marts Meddelelse om årsrapport marts Analytiker og pressemøde 11. april Ordinær generalforsamling 16. april Udbetaling af udbytte 9. august Delårsmeddelelse for 1. halvår august Analytiker og pressemøde Fondsbørsmeddelelser i 2006 Dato Nr. Meddelelse 14. december 10 Finanskalender november 09 Delårsrapport for 3. kvartal Udnævnelse af Rickard Gustafson til ny administrerende direktør 12. oktober 08 Aftaler om køb af WLI og Duborgh endelig 15. september 07 Codans beholdning af egne aktier 12. september 06 Codan køber norske og svenske tegningsagenturer 10. august 05 Delårsrapport for 1. halvår juni 04 Køb af minoriteter i baltiske datterselskaber, omkostningstilpasning, tilbagekøb af egne aktier, Jens Erik Christensens fratræden som administrerende direktør 11. maj 03 Delårsrapport for 1. kvartal april 02 Forløb af ordinær generalforsamling 9. marts 01 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Codan A/S Side 14/110

16 Codan A/S Årsrapport 2006 Væsentlige begivenheder i perioden samt opfølgning på væsentlige tiltag og enkeltsager Codan har i 2006 haft øget fokus på lønsom vækst. I Danmark har Codan indgået nye distributionsaftaler med bilforhandlere og fået øget tilslutningen til den allerede eksisterende bankassuranceaftale med Lokale Pengeinstitutter i Danmark. I september måned erhvervede Codan forsikringsagentvirksomhederne White Label Holding AS og Duborgh Skadeforsikring AS med tilhørende datterselskaber i Norge, Sverige og Danmark. Herudover styrkede Codan sin betjening af store risici gennem etableringen af Nordic Risk Solutions. Codans engagement i de baltiske lande er blevet suppleret med etableringen i Tallin, Estland, og erhvervelse af de aktieposter i det lettiske datterselskab AAS Balta og det litauiske datterselskab Lietuvos Draudimas AB, der tidligere var ejet af the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) og Investeringsfonden for Central og Østeuropa (IØ). Den 9. november 2006 indtrådte Codan og TryggHansas hidtidige direktør for privatområdet, Rickard Gustafson (42 år), som ny administrerende direktør for selskabet efter Jens Erik Christensen, som den 19. juni 2006 havde meddelt, at han ønskede at fratræde sin stilling. Codan har i løbet af 2006 foretaget opkøb af egne aktier i henhold til meddelelse herom den 19. juni Selskabet ejer nu 3,77% egne aktier svarende til, at der er købt aktier for 736 mio. kr. Aktiekapitalen vil på den ordinære generalforsamling i april 2007 blive foreslået nedbragt tilsvarende. Opfølgning på enkeltsager: I forbindelse med Codankoncernens køb og salg af virksomheder gennem de seneste år har koncernen modtaget og afgivet sædvanlige garantier for de overdragne virksomheder. Det i tidligere års og delårsrapporter omtalte udestående vedrørende en aftale i Trygg Hansas norske filial med Oslo Bolig og Sparlag (OBOS), som efterfølgende viste sig at være stærkt tabsgivende, er endnu ikke afsluttet. En eventuel erstatningsindtægt er ikke indregnet i regnskabet eller i forventningerne til Den i Codans årsrapporter for tidligere år omtalte større skade under stormen i december 1999, som medførte et mellemværende med visse reassurandører, er afsluttet ved Højesterets dom 24. maj 2006, der stadfæstede Østre Landsrets dom fra marts 2004, der gik Codan imod. Resultatet har siden 2004 været indarbejdet i regnskabet. Højesteretsdommen medfører således ingen ændringer i regnskabsaflæggelsen. Den 30. marts 2006 afstod Codan sin 27,5% aktiebesiddelse i Nordisk Flyforsikring A/S i forbindelse med, at hele aktiekapitalen blev overtaget af QBE gruppen. Den 19. juni 2006 indgik Codan aftale med de to strategiske minoritetsaktionærer i de baltiske datterselskaber Lietuvos Draudimas AB og AAS Balta om overtagelse af deres minoritetsposter i de to selskaber for en samlet købesum på 575 mio. kr. Alle nødvendige lokale konkurrencemyndigheders godkendelser af aftalerne er modtaget. Codan har efterfølgende overtaget yderligere minoritetsaktier og ejer nu 99,96% af aktierne i AAS Balta og 99,84% af aktierne i Lietuvos Draudimas AB. De resterende minoritetsaktier i de to selskaber vil blive overtaget snarest muligt. Den 12. oktober 2006 bekendtgjorde Codan, at købet af White Label Holding AS og Duborgh Skadeforsikring AS var endeligt, og en integreringsproces er igangsat. Begivenheder efter 31. december 2006 Der er ikke efter 31. december 2006 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for koncernens finansielle eller forretningsmæssige stilling. Side 15/110

17 Codan A/S Årsrapport 2006 Årets resultat Skadeforsikring Mio. DKK Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Bruttoerstatningsprocent 73,2 77,4 Afgiven forretning i procent 3,3 2,5 76,5 74,9 Omkostningsprocent 18,2 19,8 Combined ratio 94,7 94,7 Nettoerstatningsprocent 75,2 73,5 Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Mio. DKK Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring Resultat af livs og pensionsforsikring 6 4 Renter, udbytter mv., netto, i skadeforsikring og Codan A/S Overført til forsikringsteknisk rente i skadeforsikring Kursreguleringer i skadeforsikring og Codan A/S Andre indtægter og udgifter 25 6 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat vedrørende frasolgt livs og pensionsforsikringsvirksomhed 9 8 Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Årets resultat Præmieindtægter for egen regning er i 2006 steget med 826 mio. kr. til mio. kr., svarende til 6%. Koncernens bruttopræmier er i 2006 steget til mio. kr., svarende til en stigning på 6%, hvilket er bedre end forventet. Omkostningsprocenten blev forbedret til 18,2 i 2006 mod 19,8 i 2005 som følge af forretningsmæssige tiltag og en ændring i omkostningsallokeringsmetode modvirket af engangsomkostninger til omstrukturering. Codans omkostningsreduktionsprogram, som blev iværksat i andet kvartal 2006, udvikler sig i overensstemmelse med planerne herfor. Programmet har ved udgangen af 2006 bidraget med 200 mio. kr. i årlige besparelser, hvoraf 50 mio. kr. indgår i regnskabet for Programmets implementeringsomkostninger har øget omkostningsprocenten for 2006 med 0,5 procentpoint. Den øgede vækst i Baltikum har ligeledes øget omkostningsprocenten med 0,3 procentpoint. Codan har i 2006 haft en reel omkostningsbesparelse på 0,8 procentpoint. En forbedret omkostningsallokeringsmetode har øget allokeringen af omkostninger til skadebehandling og dermed forbedret omkostningsprocenten med 1,6 procentpoint. Combined ratio blev 94,7% for 2006, hvilket er uændret i forhold til året før, og det forsikringstekniske resultat i skadeforsikring blev et overskud på mio. kr. mod mio. kr. året før. Side 16/110

18 Codan A/S Årsrapport 2006 I løbet af 2006 har Codan haft fokus på aktuarmæssige analyser, og gennemgangen af reserverne ved årets slutning var således baseret på dette grundlag. Som en følge af gennemgangen blev der ved årets slutning foretaget en omfordeling af reserverne, hvilket har påvirket brancheresultaterne for fjerde kvartal væsentligt. Det samlede resultat er fortsat i overensstemmelse med de tidligere offentliggjorte forventninger til combined ratio. Som beskrevet i tidligere delårsrapporter har Codan været påvirket af høje udgifter til svenske personskader vedrørende skadeårgange før Dette opvejes af en positiv udvikling for disse porteføljer i de seneste år som følge af ledelsesmæssige tiltag. Codan har i fjerde kvartal afsluttet en gennemgang af porteføljerne og har i den forbindelse forøget reserverne væsentligt. Dette afspejler sig i erstatningsprocenten for privatforsikring for fjerde kvartal. På baggrund af det i delårsrapporten for tredje kvartal 2006 anførte har Codan ligeledes frigivet overskydende reserver vedrørende de danske motorforsikringsporteføljer. Dette afspejles desuden i erstatningsprocenterne for såvel privatforsikring som erhvervsforsikring for fjerde kvartal. Resultatet for 2006 er endvidere påvirket af følgende forhold: Et fortsat positivt resultat af forsikringsdriften især inden for koncernens erhvervsforsikringsområde. Et forløb af storskader højere end i 2005 og et vejrligsrelateret skadeforløb i niveau med Koncernens resultat er i overensstemmelse med forventningerne. Det forsikringstekniske resultat i skadeforsikring blev et overskud på mio. kr. mod mio. kr. i Årets afkast af investeringsaktiverne udgør 731 mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet er påvirket af et kurstab på 651 mio. kr. mod 223 mio. kr. sidste år. Resultatet af koncernens investeringsvirksomhed afspejler den forsigtige investeringsstrategi og korte varighed for Codans obligationsportefølje. Investeringsafkastet var 2,2% mod 3,5% i I andre indtægter og udgifter indgår blandt andet omkostninger i koncernens moderselskab, Codan A/S, samt omkostninger, der ikke afholdes af koncernens primære forretningsområder. Resultatet før skat for 2006 udgør mio. kr. mod mio. kr. i Selskabsskat for 2006 udgør 357 mio. kr. mod 418 mio. kr. i Årets resultat udgør et overskud på 968 mio. kr. mod mio. kr. i Koncernens combined ratio er på 94,7% hvilket er på niveau med 2005, og bedre end midtpunktet i vore forventninger for Combined ratio ville have været 2,8 procentpoint lavere, hvis den i moderselskabet anvendte diskontering var benyttet og justeret for effekten af omfordelingen af reserverne. Nordisk privatforsikring Nordisk erhvervsforsikring Nordisk marineforsikring Baltisk forsikring Mio. DKK Præmieindtægter, brutto Ændring 2,4% 7,7% 21,2% 31,6% Forsikringsteknisk resultat Combined ratio 104,9% 103,0% 80,9% 85,4% 98,8% 96,1% 100,1% 99,0% Koncernens bruttopræmieindtægter inden for nordisk privatforsikring steg med 2% til mio. kr. i Efter justering af det udskilte Careområde, som pr. 1. januar 2006 blev over Side 17/110

19 Codan A/S Årsrapport 2006 ført fra privatforsikring til erhvervsforsikring, var væksten solid med 7%. Væksten er understøttet af en yderligere positionering på markedet for bankassurance. Det forsikringstekniske resultat udgør 43 mio. kr. for 2006 mod 66 mio. kr. sidste år. Combined ratio for 2006 er på 104,9% mod 103,0% i Koncernens bruttopræmieindtægter inden for nordisk erhvervsforsikring udviklede sig ligeledes tilfredsstillende med en vækst på 8% til mio. kr. i Reguleret for tilførslen af Careområdet pr. 1. januar er bruttopræmieindtægterne steget med ca. 2%. Det forsikringsmæssige resultat steg med 527 mio. kr. til mio. kr. i Dette svarer til en combined ratio på 80,9% mod 85,4% i Bruttopræmieindtægten for nordisk marineforsikring viste en stigning på 21% til 480 mio. kr. i Det forsikringstekniske resultat udgør 22 mio. kr. mod 23 mio. kr. i Combined ratio blev 98,8% mod 96,1% i Bruttopræmieindtægter for Baltikum steg med 32% til mio. kr. i 2006, hvilket anses for tilfredsstillende. Det forsikringsmæssige resultat steg med 7 mio. kr. til 32 mio. kr. i Dette svarer til en combined ratio på 100,1% mod 99,0% sidste år. Resultatet i 2006 er påvirket af et højere end forventet storskadeforløb i Letland. Side 18/110

20 Codan A/S Årsrapport 2006 Nordisk privatforsikring Mio. DKK Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Bruttoerstatningsprocent 87,0 87,0 Afgiven forretning i procent 2,0 1,7 89,0 85,3 Omkostningsprocent 15,9 17,7 Combined ratio 104,9 103,0 Nettoerstatningsprocent 88,1 85,2 Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Præmieindtægten for egen regning er i 2006 steget med 143 mio. kr. til mio. kr., svarende til 2%. Bruttopræmieindtægten steg i 2006 med 172 mio. kr. til mio. kr., svarende til 2%. Væksten blev 7% efter justering af det udskilte Careområde, som pr. 1. januar 2006 blev overført fra privatforsikring til erhvervsforsikring. I forhold til 2005 er stigningen i bruttopræmieindtægten for svensk privatforsikring 9% og for dansk privatforsikring 4%. Resultatet for 2006 er påvirket af følgende forhold: Fortsat positivt resultat af forsikringsdriften inden for alle områder bortset fra privatbrancher med personrelaterede skader. Et vejrligsrelateret skadeforløb, som var præget af gode vejrforhold i Danmark og i Sverige. Codan har i fjerde kvartal 2006 i forbindelse med afslutningen af en gennemgribende aktuarmæssig gennemgang foretaget en omfordeling af reserverne. Som beskrevet i tidligere delårsrapporter har Codan været påvirket af høje udgifter til svenske personskader vedrørende skadeårgange før Dette opvejes af en positiv udvikling for disse porteføljer i de seneste år som følge af ledelsesmæssige tiltag. Codan har i fjerde kvartal afsluttet en gennemgang af porteføljerne og har i den forbindelse forøget reserverne væsentligt. På baggrund af det i delårsrapporten for tredje kvartal 2006 anførte har Codan ligeledes frigivet overskydende reserver vedrørende de danske motorforsikringsporteføljer. Dette afspejles i erstatningsprocenterne for fjerde kvartal. Det forsikringstekniske resultat for nordisk privatforsikring blev i 2006 et overskud på 43 mio. kr. i forhold til 66 mio. kr. året før, hvilket anses for ikke tilfredsstillende. Combined ratio blev 104,9% mod 103,0% året før. Nettoerstatningsprocenten udgør i alt 88,1% af årets præmieindtægter mod 85,2% året før. Codan vil fortsat og i lighed med resten af branchen foretage tilpasning af præmieniveauet på individuelle forsikringer og udvalgte kundesegmenter. Der er igangsat en række lønsomhedsforbedrende tiltag, samtidig med at vi fortsat har skabt kundeværdi, og disse tiltag er i vidt omfang accepteret af kunderne. Codan følger fortsat den underliggende udvikling i personskader for at sikre, at præmieniveauet opnår et rentabelt niveau, og for at vurdere tilstrækkeligheden af de iværksatte tiltag. Side 19/110

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1 Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Jeg vil gerne indlede min beretning med at konstatere, at 2005 blev et godt og tilfredsstillende år for Codan.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Codan A/S Årsregnskab 2001

Codan A/S Årsregnskab 2001 Codan A/S Årsregnskab 2001 Presse- og analytikermøde 1 Presse- og analytikermøde Agenda Årets resultat og udvikling Position på koncernens markeder Forsikringsdriften Finansmarkederne Koncernresultat Resultater

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax. 33 55 55 90 Internet: http://www.codan.dk 8. september 1999 PROSPEKTMEDDELELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Noter til regnskab

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Årsregnskab 2000. Køb af Balta

Årsregnskab 2000. Køb af Balta Køb af Balta 1 FEB2001/LOS/JKF Presse- og analytikermøde Torsdag den 1. marts 2001 Dagsorden Forandring og tiltag i 2000 Hvad har vi nået Hvor er vi på vej hen Resultatudvikling Codan koncernen Dansk skadeforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden Årsrapport 2001 Codan vil være det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden Indholdsfortegnelse Codan-koncernen side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Kort om Codan 4 Koncernstruktur

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan-koncernen

Indholdsfortegnelse. Codan-koncernen Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Codan-koncernen side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Kort om Codan 4 Strategi og struktur 6 Medarbejdere og kunder 8 Corporate Governance 10 Risikostyring

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i 2004.

Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i 2004. Bestyrelsens beretning den 13. april 2005 Codan fortste fremgangen i 2004, og overskuddet steg til 1.880 mio. kr. før goodwill og sk Med en netto præmievækst på 12% og combined rio på 96,3%, en forbedring

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere