FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal"

Transkript

1 FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal Ansøger: New Radio ApS RADIO 100 FM Rådhuspladsen 45 DK-1550 København V Offentlig udgave

2 Kære Radio- og tv-nævn Vi på RADIO 100 FM ansøger hermed om retten til at drive den kommende FM6 frekvens. Vi er af den klare opfattelse, at det kommercielle radiomarked også i de kommende år står over for store udfordringer. Det kræver en solid erfaring fra Danmark såvel som fra international side at drive den nye P6 frekvens på et højt indholdsmæssigt niveau og samtidig opretholde lønsomhed. Derfor tror vi også, at nøglen til succes for FM6 frekvensen ligger i en kombination af erfaring, stabilt finansielt grundlag og en eksisterende organisation, der er gearet til opgaven. Kun igennem en kombination af ovenstående kan initialinvesteringen i udstyr, personale og ressourcer blive så overkommelig, at FM6 frekvensen kan drives på en bæredygtig måde både indholdsmæssigt og kommercielt. Danmark har brug for en succes på det kommercielle radiomarked. Det er vores mål igennem materialet i denne ansøgning at overbevise jer om, at RADIO 100 FM har det bedst funderede grundlag til at sikre, at FM6 får succes. Jim Receveur Adm. direktør RADIO 100 FM God læselyst Jim Receveur, Adm. direktør RADIO 100FM 1!

3 Sådan læses ansøgningen Kære læser Igennem hele dokumentet har vi søgt at lave navigationen så let som mulig trods dokumentets omfang. Disponeringen af indholdsfortegnelsen og dermed hele dokumentets opbygning spejler den nummerering og opbygning, der er gengivet i udbudsmaterialet. Herudover har vi anvendt ensartede grafiske elementer til at markere ekspertudsagn samt lavet ensartede og tydeligt angivne kildehenvisninger. Det grafiske element, vi bruger til at angive et ekspert-udsagn, ser således ud: Det er vores mål igennem materialet i denne ansøgning at overbevise jer om, at RADIO 100 FM har det bedst funderede grundlag til at sikre, at FM6 får succes. - Jim Receveur, Adm. Direktør, RADIO 100FM God læselyst! 2!

4 Indholdsfortegnelse 1. Oplysninger om ansøger Ansøgers navn, adresse, hjemsted Virksomhedens fulde navn Identifikationsnummer (i Danmark CVR-nr.) Adresse, Postnummer, by Hjemsted Stationens påtænkte navn Ansøgers kontaktperson Kontaktpersonens navn Adresse, Postnummer, by Telefonnummer Ansøgers selskabsretlige konstruktion og ejerforhold Selskabsretlig konstruktion Redegørelse for ejerforhold Eventuelle ejeraftaler vedlægges Ansøgers vedtægter vedlægges Udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedlægges Ejerskabserklæring vedlægges Ansøgers ledelsesforhold mv Bestyrelse Ledelse Oplysninger om tegningsberettigelsen Dokumentation fortegningsberettigelsen vedlægges Konsulenter/rådgivere Oplysninger om ansøgers økonomiskeforhold Nøgletal for Forretningsplan Generel virksomhedsbeskrivelse !

5 3.1.1 Vision og Mission Strategiske mål Markedsdefinition Styrker og svagheder Kernekompetencer Markedsplan Vurdering af den samlede udvikling af radiolyttermarkedet i tilladelsesperioden Segmenteret udvikling af radiolyttermarkedet i forhold til FM, DAB, internet og eventuelt andre distributionskanaler i tilladelsesperioden Forventet udvikling af det samlede radioreklamemarked i forhold til pris og volumen i tilladelsesperioden Forventet udvikling af andre indtægtsmuligheder i forhold til typer, priser og volumen for radiomarkedet i tilladelsesperioden Forventet udvikling af andel og absolut volumen for radiolyttermarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse Forventet udvikling af andel og absolut værdi for radioreklamemarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse Beskrivelse af de demografiske markedssegmenter, ansøger vil fokusere på i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relation til den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen, herunder anden radio virksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at påvirke ansøgers markedsandele positivt indenfor denne programtilladelse Beskrivelse af produkter og tjenester Det planlagte programudbud på FM for den udbudte programtilladelse Eventuelle reklametjenester på FM for den udbudte programtilladelse Eventuelle reklametjenester på DAB for den udbudte programtilladelse Konkurrencemæssige fordele på FM for den udbudteprogramtilladelse Konkurrencemæssige begrænsninger på FM for den udbudte programtilladelse Konkurrencemæssige fordele på DAB for den udbudte programtilladelse Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relationtil den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen,herunder anden radiovirksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at værdiforøge de produkter og tjenester, der udbydes indenfor denne programtilladelse Konkurrence Vurdering af eksisterende og forventede konkurrerende produkter/tjenester indenfor tilladelsesperioden Vurdering af eksisterende konkurrerende virksomheder samt forventninger til konkurrerende virksomheder indenfor tilladelsesperioden Sammenligning af ansøgers produkter/tjenester, som udbydes indenfor den udbudte sendetilladelse, med konkurrerende produkter/tjenester Sammenligning af ansøgers forventede synergieffekter !

6 3.5. Ledelse og organisation Bestyrelse Ledelse Konsulenter/rådgivere Beskrivelse af organisation og processer Beskrivelse af aftaler om adgang til sendemuligheder Personel. Beskrivelse af kompetencer og kapacitet i forhold til organisation og processer Beskrivelse af leverandører og partnere Kapital Kapitalkilder og kapital omkostninger (inklusive risikopræmie) Startomkostninger (kapitalbehov, start driftsomkostninger, start investeringsomkostninger) Finansiel plan Profit/omkostning projektion pr. år (driftsomkostninger, omsætning, resultat før afskrivninger og renter, afskrivninger, renter, resultat før skat) Pengestrømsresultat (likviditetsbudget) Afkast på investeret kapital Resultat før skat Detaljeret budget Underbyggende dokumentation Risikoanalyse Risikoniveau vedrørende finansieringsbehov og kapitalomkostninger Risikoniveau vedrørende markedsandele Risikoniveau vedrørende indtægter WACC analyse Oplysninger om kompetencer Dokumentation for kendskab Virksomhedens navn Virksomhedens CVR-nr Årsberetning for virksomheden(vedlægges) Beskrivelse af det tidsrum, hvori ansøger har været involveret i virksomheden Beskrivelse af virksomhedens geografiske markedsområde Beskrivelse af ansøgers konkrete kompetenceskabende aktiviteter i virksomheden Redaktionelle opgaver Økonomiske opgaver !

7 Tekniske opgaver Det udenlandske marked Dokumentation for indsigt Bilag Bilag 1: Fuldstændig rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen Bilag 2: Ejerskabserklæring Bilag 3: Vedtægter Bilag 4: Monitors Bilag 5: Hensigtserklæringer Bilag 6: PPM målinger Radio-Meter Bilag 7: Tracking Bilag 8: Salgsmodellering Bilag 9: Musikgenre Bilag 10: Bilag 11: Budget - P&L Budget - Specifikation Bilag 12: Budget - Balance Bilag 13: Budget - Cash Flow Bilag 14: Budget Media Share !

8 1. Oplysninger om ansøger 1 side 1

9 1.1. Ansøgers navn, adresse, hjemsted Virksomhedens fulde navn New Radio ApS Identifikationsnummer (i Danmark CVR-nr.) Adresse, Postnummer, by Hartmannsvej Charlottenlund Hjemsted Hartmannsvej Charlottenlund Stationens påtænkte navn RADIO 100 FM 2 side 2

10 1.2. Ansøgers kontaktperson Kontaktpersonens navn Jim Receveur Adresse, Postnummer, by Rådhuspladsen København V Telefonnummer Fast: Mobil: side 3

11 1.3. Ansøgers selskabsretlige konstruktion og ejerforhold Selskabsretlig konstruktion Selskabet er et anpartsselskab Redegørelse for ejerforhold Interaktiv Media Holding ApS (33 1/3%) New Radio ApS (33 1/3%) Marc Media Holding B.V. (33 1/3%) Radioselskabet af 1/ ApS (Radio Soft) (100%) New Radio ApS (RADIO 100 FM) Eventuelle ejeraftaler vedlægges Der er ingen aftaler at vedlægge Ansøgers vedtægter vedlægges Se bilag Udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedlægges Fuldstændig rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen er vedlagt som bilag Ejerskabserklæring vedlægges Se bilag 2. 4 side 4

12 1.4. Ansøgers ledelsesforhold mv Bestyrelse Der er ikke en officiel bestyrelse Ledelse Radio 100 FM s ledelse består af 4 erfarne og professionelle medie- og erhvervsfolk med en dyb forståelse for det danske mediemarked og med en omfattende international baggrund fra succesfulde radio virksomheder. Jim Receveur Administrende direktør Jim Receveur er oprindeligt fra Canada men har tilbragt de sidste 20 år i Danmark. Han var oprindeligt ansat som salgs- og marketingdirektør for den københavnske CHR-station (Contemporary Hit Radio) Radio Uptown, før han i 1994 blev ansat som Group Manager for et radio-salgsselskab, der udover Radio Uptown samlede 25 andre lokale stationer i Danmark. I 1999 blev denne gruppe købt af Clear Channel, og Jim blev forfremmet til skandinavisk direktør med ansvar for alle Clear Channels radiooperationer i Danmark, Norge og Sverige. Siden 1999 har Jim åbnet mere end 20 nye stationer i radioformater som CHR (Contemporary Hit Radio), AC (Adult Contemporary), HOT AC (Hot Adult Contemporary) og Nyheder/TALK og har blandt andet opnået anerkendelse som Clear Channels GM of the Year. I 2003 blev Jim headhuntet til at være direktør og lancere Danmarks første high-powered kommercielle station RADIO 100 FM. I løbet af de første seks måneder efter lanceringen blev RADIO 100 FM den største kommercielle station i hovedstaden. Jim Receveur er nuværende administrerende direktør for RADIO 100 FM, RADIO SOFT og salgsselskabet DDR. Han sidder også i bestyrelsen for DAB Danmark og Gallup Danmark og er regelmæssig foredragsholder på mediekonferencer både nationalt og internationalt. Uffe Lind Økonomidirektør Uffe Lind er uddannet fra Copenhagen Business School (CBS), hvor han skrev speciale i økonomi og regnskab. Han kom til Ernst & Young og arbejdede som selskabsrevisor i adskillige år, inden han gik ind i den regnskabsmæssige behandling af internationale blue chip virksomheder såsom Q8 og Xerox samt kendte danske mærker som Thiele. Han kom til RADIO 100 FM i 2008 og har i dag ansvar for alle aspekter af den økonomiske forvaltning af selskabet. 5 side 5

13 Nik Goodman Programdirektør Nik Goodman har arbejdet med kommerciel radio i over 20 år. Han er oprindeligt fra Storbritannien og har en kandidat fra den ansete Bournemouth University Media School. Niks tidligere erfaring inkluderer titlen som programdirektør for den verdensberømte Capital FM, London, chef for musikstrategi for den engelske pop-rock station Virgin Radio og producer af prisbelønnede morgenprogrammer for Londons Kiss 100. Han har en succesfuld mediekonsulentvirksomhed, der arbejder med en bred vifte af radiokunder i hele Europa og har arbejdet med RADIO 100 FM siden Han holder forelæsninger om radio i Storbritannien og er en væsentlig bidragsyder til mange internationale mediekonferencer. Derrick Wilkie Udviklingsdirektør Derrick har arbejdet med kommerciel radio i over 20 år og har været hos RADIO 100 FM siden, stationen blev lanceret i Derricks radiobaggrund er i salg, og han har været salgsdirektør for en lang række stationer landet over, herunder RADIO 100 FM. Derricks dybe forståelse for alle aspekter i den danske kommercielle radioindustri samt hans omfattende branchenetværk gør ham i stand til at fokusere på nøgleområder af virksomhedsudviklingen for RADIO 100 FM, fra at nytænke nye indtægtsmuligheder til at udarbejde en effektiv frekvens erhvervelses - strategi. Derrick har i mange år været en del af planning board på det amerikanske Radio Advertising Bureau (RAB), hvilket tilføjer et internationalt perspektiv til hans viden om kommerciel radio Oplysninger om tegningsberettigelsen Selskabet tegnes af direktøren Jim Receveur Dokumentation fortegningsberettigelsen vedlægges Se fuldstændig rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, der er vedlagt som bilag Konsulenter/rådgivere Radio 100 FM benytter forskellige konsulenter til forskellige opgaver. Som en konsekvens af, at markedet er under konstant forandring, er ledelsen og medarbejderne i New Radio nogle af de mest erfarne radiofolk i Europa og har et meget bredt internationalt netværk, som de arbejder tæt sammen med på regelmæssig basis. Vi indkalder primært konsulenter, hvis vi overvejer at gå ind i et nyt marked eller i et nyt format. På salgssiden benytter vi vores netværk, eksempelvis RAB i USA eller Storbritannien, når vi overvejer at udvikle markedet og har behov for casestudier og undersøgelser fra internationale kunder og stationer. Eller når vi udfører store undersøgelser om enten programmer eller salg og har brug for konsulenter til at hjælpe os med at lave benchmarks. 6 side 6

14 2. Oplysninger om ansøgers økonomiskeforhold 7 side 7

15 2.1. Nøgletal for ! New Radio ApS blev etableret d. 22. September 2009 og det første regnskabsår løber 22. september December Der foreligger derfor endnu ikke en årsrapport for selskabet. Omsætningen for de første 3 måneder udgjorde kr hvilket bidrog til en EBIT på kr New Radio ApS blev etableret med egen anpartskapital på kr , som er fuldt indbetalt. New Radio ApS købte aktiverne og igangværende arbejde af kurator for Talpa Radio Danmark A/S pr. 7. oktober Balancesummen var ved udgangen af , hvoraf egenkapitalen udgjorde 13,3 % svarende til kr Pr. 31. december 2009 var den likvide beholding opgjort til kr side 8

16 3. Forretningsplan 9 side 9

17 3.1. Generel virksomhedsbeskrivelse Vision og Mission Vision At blive Danmarks mest kreative digitaliserede kommercielle multi-medie radiokanal, der leverer den bedste musik og underholdning. Mission At blive Danmarks mest benyttede radiostation for de 20-49årige. At udvikle RADIO 100 FM til en fuldt integreret digital underholdningsforretning med radio som kernekompetence. At indgå i langsigtede og indbyrdes profitable forhold med vores kunder og hjælpe dem med at øge deres forretning. At engagere vores medarbejdere i et inkluderende og dynamisk arbejdsmiljø, der udvikler deres kunnen og viden Strategiske mål At øge lytterantal og andele Det er RADIO 100 FMs mål at øge sit lyttergrundlag ved at investere i produktet, højne kreativiteten og ved at levere populære men også innovative programmer med et indhold, der tilfredsstiller både lytternes og kundernes forventninger. At tjene penge på lyttergrundlaget RADIO 100 FM vil øge radiomediets andel af de tjene penge på sit lyttergrundlag igennem kommercielle aktiviteter, dér hvor det er relevant, og samtidig øge radiomediets andel af de penge, der bruges på reklame i Danmark. At arbejde ud fra en realistisk økonomisk plan RADIO 100 FM vil udvikle og fastholde en sund og realistisk økonomisk plan med henblik på at opnå og maksimere rentabiliteten. 10 side 10

18 At blive en profitable forretning RADIO 100 FM går målrettet efter at blive en profitable forretning i At ansætte og udvikle de bedste medarbejdere For at udføre virksomhedens mission vil RADIO 100 FM ansætte og udvikle de bedste medarbejdere, der er til rådighed. At tilskynde bedst mulig udnyttelse af tilgængelige ressourcer RADIO 100 FM har til formål at fremme og udvikle den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed inden for virksomhedens rammer. At udnytte teknologi RADIO 100 FM vil udnytte den mest betydningsfulde teknologiske udvikling for at øge indtægtskilderne til erhvervslivet. At samarbejde med andre radio-og medievirksomheder RADIO 100 FM ønsker at arbejde i harmoni med andre radio- og medieselskaber, samt at udvikle den danske radiobranche og den kommercielle radios rolle heri. At beskæftige sig med det almene samfund RADIO 100 FM vil engagere sig i det almene samfund og levere service til offentligheden, dér hvor det er relevant.! Markedsdefinition De markeder, der er relevante for ansøgningen, er hele Danmarks befolkning, aktive radiolyttere i Danmark og internet- og mobilbrugere i hele landet. Ifølge Danmarks Statistik var befolkningens størrrelse i januar 2010 på indbyggere. Indbyggertallet forventes at vokse til ved udgangen af licensperioden i Det samlede radiomarked målt i reach er som følger: 11 side 11

19 Ugentlig reach (1.000) ,471 2,284 2,187 1, A12+ A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+ Mand Kvinde Tabel 1: Ugentlig reach. Gallup Radio-Meter 1K10 (uge ) I første kvartal 2010 lyttede over 4.4 millioner indbyggere (12+) til radio hver uge. Den største andel af lyttere kom fra aldersgruppen 60+. Flere mænd end kvinder lyttede til radio i perioden. For at udvikle en præcis lytterprofil er inkluderet både reach samt et mål for, hvor længe folk lytter til radio, og resultaterne er som følger: 60% 50% 53% 47% 40% 34% 30% 20% 12% 14% 16% 17% 10% 0% 6% A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+ Mand Kvinde Kilde: Gallup Radio-Meter 1K10 (uge ) 12 side 12

20 Den største gruppe af radiolyttere i Danmark er aldersgruppen 60+, primært grundet det store antal mennesker i denne aldersgruppe, der lytter til radioen forholdsvis længe ad gangen. Profilen for alle radiolyttere er skæv i mænds favør. Selvom Radio 100FM har en målgruppebaseret tilgang til at tiltrække sine lyttere, trækker stationen sine lyttere fra det bredere radiomarked. Eftersom Radio 100FM er ved at etablere sin tilstedeværelse både i online og digitale medier, er internettet et nøglemarked, der skal defineres. Ifølge Danmarks Statistiks internet brugerundersøgelse 2009 har 86% af alle familier i Danmark adgang til en computer, hvoraf 83% af disse er opkoblet internettet. Dette tal stiger til 98% når man betragter familier med børn. Yderligere 76% af de familier, der er opkoblet internettet, har bredbånd. Ifølge det seneste studie i internetbrug udført af FDIM/Gemius er det antal timer, folk bruger på internettet, steget med 25% over de seneste 2 år, hvilket viser, at dette vigtige marked for Radio 100FM er voksende. 13 side 13

21 160,000,000 Timer 140,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 Timer 40,000,000 20,000,000 0 Endnu et vigtigt fremtidigt marked for Radio 100FM er mobiltelefonmarkedet. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af mennesker, der ejer en mobiltelefon, steget til 95% af befolkningen, hvilket giver Radio 100FM endnu en platform og et marked at udvikle distribution til. 14 side 14

22 3.1.4 Styrker og svagheder Styrker RADIO 100 FM vurderer følgende områder som sine styrker: 1. RADIO 100 FM er et kendt brand 2. RADIO 100 FM har et eksisterende og stabilt lyttergrundlag 3. RADIO 100 FM har et eksisterende kundegrundlag 4. RADIO 100 FM har klare og veldefinerede brandløfter på markedet 5. RADIO 100 FM leveres i et populært produktformat 6. RADIO 100 FM har et erfarent ledelsesteam 7. RADIO 100 FM har erfarne og loyale medarbejdere 8. RADIO 100 FM har en igangværende forretning med eksisterende infrastruktur og aftaler 9. RADIO 100 FM har markedsforståelse og markedserfaring 10. RADIO 100 FM har en kontraktlig aftale med nationalt salgshus 15 side 15

23 RADIO 100 FM er et kendt brand I et medielandskab, der ændrer sig dramatisk på meget kort tid, hvor brands kan blive enormt populære natten over, og hvor der er mere konkurrence om forbrugeren end nogensinde før, bliver kendskabet til brandet afgørende. En af RADIO 100 FMs styrker er, at det er et eksisterende brand, der har været aktivt på markedet siden november 2003 og derfor har en høj grad af kendskab blandt et stort udsnit af forbrugerne i Danmark. RADIO 100 FMs strategiske undersøgelse fra 2009 viser 1, at RADIO 100 FM har en stærk position. 64% af de adspurgte nævner uhjulpet radiostationen, og dermed er der flere, der kender RADIO 100 FM, end alle andre kommercielle danske radiostationer på markedet. Styrken af og kendskabet til et brand er et væsentligt aktiv i den kontinuerlige udfordring, der ligger i at øge lyttergrundlaget. I 2006 tog RADIO 100 FM del i Ernst og Rubicam's "Brand Asset valuars" 2, der er en global målestok for styrken af mærker i 45 lande. I kategorien for radiostationer, viste RADIO 100 FM sin styrke ved at være placeret på højde med P3 på mange centrale områder. Blandt de årige var RADIO 100 FM og P3 uden sammenligning de to brands med mest styrke og vitalitet på radiomarkedet. 1 Radio 100 FM Strategic Study 2009 / Edison Media Research 2 Brand Asset Valuars, gennemført af Mediaedge: CIA 16 side 16

24 Eksisterende og stabilt lyttergrundlag Enhver radiostation, der har til opgave at opbygge et lyttergrundlag fra bunden, står over for en hård udfordring, og særligt på et marked med et dominerende og vellykket public serviceselskab samt målrettede kommercielle rivaler. Et eksisterende og stabilt lyttergrundlag, der med tiden kan øges, er en af RADIO 100 FMs klare fordele. De seneste data viser, at RADIO 100 FM i uge 13 blev lyttet til af lyttere over 12 år, og i første kvartal 2010 havde radioen i gennemsnit ugentlige lyttere over 12 år 3. I København er RADIO 100 FM klart den førende kommercielle radio. I første kvartal af 2010 havde radioen ugentlige lyttere i København over 12 år. RADIO 100 FM er også førende på markedet med hensyn til share 4 i radioens overordnede målgruppe årige. Her har RADIO 100 FM i første kvartal 2010 en share på 12,8%. 3 Radio-Meter, TNS Gallup, 1. Kvartal Share er en betegnelse for andelen af de personer, der lytter til radio i en given periode. Eksempelvis hvis Radio 100 FM har en share på 12,8% i 1. kvartal 2010, så er det udtryk for at 12,8% af alle de, der lyttede til radio i 1. kvartal 2010, lyttede til Radio 100 FM. 17 side 17

25 !" #" $" %" &" '" (" )" *"!+"!!"!#"!$",-./0"!++12"!&3&"!%"!&3#"!#3)"!#3%"!$3%"!$"!$"!#" *3*"!+3*"!!3%"!#3%" 4567"89" &3(" (3#" )3&" (3!" '3*" &3%" &" &3$" )3!" )" (3*" *3+"!+3$" :;<"60/=<":0>-?" $3&" $3$" $3!" #3)" #3#" #3*" $3'" $3&" #3)" #3*" #3$" &3$" $#3)" $#3)" $#3#" $$3#" $'3'" #%3&" $'" $)3#" $&3'" $'3#" $*3!" $'3+" $&3&",-./0"A0B"!3#"!3!"!3&"!" +3)" $3!"!3%"!3#"!3$" +3%" +3%" +3(" +3(" Diagram 1: Andele af 19-50årige der lytter til radio (share) i København. Gallup Radio-Meter uge Eksisterende kundegrundlag At skabe et kundegrundlag fra bunden er også en særdeles vanskelig udfordring for enhver ny opstartet radiostation, og ikke mindst i det aktuelle økonomiske klima, hvor selv etablerede kommercielle medieselskaber må arbejde hårdt for at tilvejebringe reklameindtægter. RADIO 100 FM, der allerede er etableret på markedet og har været en væsentlig aktør som kommerciel radio i nogen tid, har en omfattende eksisterende kundebase af annoncører. De spænder fra store multinationale annoncører såsom McDonalds og Coca-Cola til store danske brands såsom Danske Spil og DSB, samt mange mindre regionale og lokalekunder såsom City 2 og Sommerland Sjælland. Der er samarbejdsrelationer til alle de store mediebureauer, hvoraf mange har årlige aftaler med RADIO 100 FM. Styrken ved at have en eksisterende kundebase er indlysende, og som følge heraf er det langt mere sandsynligt, at RADIO 100 FM vil opnå rentabilitet i Klare og veldefinerede brandløfter på markedet En anden af RADIO 100 FM s vigtigste styrker er dens klare og definerede brandløfte på markedet. Radiostationen har opbygget et lyttergrundlag og blevet et stærkt brand i årenes løb 18 side 18

26 som følge af nogle veldokumenterede faktorer, der medvirker til at skabe løfter på adskillige områder. Disse omfatter: Klart fokus fra starten Sund omtale og opmærksomhed fra starten Kreativ og konsekvent reklame Tager ejerskab på specifikke 'ord' i bevidstheden hos forbrugerne (såsom god musik og sjov ) Autentiske påstande og holder sine løfter Et konsekvent produkt igennem radiostationens og brandets levetid Resultaterne af RADIO 100 FM s klare og veldefineret brand blev set i Ernst og Rubicam's 2006 "Brand Asset valuars", hvor RADIO 100 FM viste sig at have en virkelig stærk brandplatform med mange positive associationer som sjov, energisk, modig, anderledes og skiller sig ud. Diagram 2:Ernst og Rubicam's 2006 "Brand Asset valuars" årige i hovedstadsområdet. Mediaedge:CIA RADIO 100 FMs strategiske undersøgelse fra 2009 viser med en gennemsnitlig score på 3.6 ud af 5, at de fleste af RADIO 100 FM lyttere synes, at der er god sammenhæng mellem radioens position og slogan. 19 side 19

27 At være i besidelse af denne brandplatform som udgangspunkt må uden tvivl ses som en styrke. Grundlagt med et af de mest populære koncepter En stor styrke for virksomheden er at sikre den fortsatte produktion af Radio 100 FM med et af de mest populære koncepter. Inden lanceringen i 2003 fik Radio 100 FM lavet en omfattende analyse af én af verdens førende analysevirksomheder inden for radio, Radio Intelligence. Analysen skulle fastslå hvilken type station, der ville være populær blandt radiolyttere og samtidig levere en lytterskare, der var attraktiv for annoncørerne. Dette strategiske studie blev fundamentet for Radio 100 FM og dannede grundlaget for stationens videre udvikling. Studiet i 2003 viste, at P3 dominerede markedet med et positivt image samt et stort forspring på Hot AC genren. På det tidspunkt blev The Voice anset som den stærkeste kommercielle station og havde ejerskab på CHR genren, men samtidig havde The Voice også et negativt image. Den nu lukkede Sky Radio blev anset som ufokuseret og uden ejerskab på nogen stærke genrer i markedet. 20 side 20

28 Resultatet af det strategiske studie viste, at den musikgenre, der var mest populær på markedet, og som havde det største potentiale blandt de årige lyttere, var Mainstream Adult Contemporary (Mainstream AC). På det tidspunkt blev musikstilen defineretsom 80 s AC som f.eks. The Police og Tina Turner, 90 s Soft Hits så som Elton John og Celine Dion samt Current AC der bl.a. omfattede artister som Shania Twain og Tim Christensen. Den populæreste musikgenre blev kombineret med det opfattede behov fra lytterne for et underholdende morgenshow med sjove værter, hvilket skabte Radio 100 FM s platform; en station med et klart og fokuseret mål om at etablere sig med en stærk position på markedet. Siden lanceringen har Radio 100 FM forsat analyseret markedet for at sikre en radioflade på linje med lytternes smag. Stationen har været konsistent i leveringen af en bred Mainstream AC musikflade kombineret med underholdende indslag, især i morgenfladen, og har med det koncept fastholdt positionen som en af de mest populære stationer. Erfaren ledelse Ledelsen på RADIO 100 FM består af erfarne medie- og handelsprofiler, der kombinerer en indgående forståelse for det danske mediemarked med en international baggrund i at lede en succesfuld virksomhed inden for radio. Dette veletablerede team med beviselige resultater tilfører virksomheden en stor styrke. En mere detaljeret baggrund om ledelsen og deres enkelte kompetenceområder findes i afsnit Ledelse. Erfarne og loyale medarbejdere Udover en erfaren ledelse er en anden af Radio 100 FMs styrker de erfarne og loyale medarbejdere. På trods af udfordringerne inden for de sidste 12 måneder og reduktionen i personalet, er der medarbejdere, der har været på stationen siden begyndelsen i 2003, som udviser en stor passion for brandet og en loyalitet over for virksomheden. Flere medlemmer af teamet er højt respekterede ledere inden for deres felt i Danmark, f. eks. indenfor musikplanlægning og audio imaging/produktion. Stationen kan også prale af at have en sammensætning af værter, der kombinerer stor erfaring inden for kommerciel radio med nye og spændende talenter under konstant udvikling. 21 side 21

29 Igangværende forretning med eksisterende infrastruktur og kontrakter på plads Radio 100 FM har fordelen af at være en igangværende virksomhed med eksisterende kontrakter på plads og en infrastruktur, der er fuldt operationel. Dette er en stor fordel, idet eksempelvis KODA / Gramex rettighederne allerede er på plads, og der er et stærkt forhold til mange nøgle organisationer. Derudover er studiefaciliteter, forsyningskæder, back office ressourcer og administration fuldt ud funktionelle og i tilfælde af, at Radio 100 FM får tildelt licensen, vil der ikke være nogen langtrukken opstart for at få stationen rullet ud på FM6 frekvenserne. Ligeledes vigtigt er det, at sendenettet allerede er oppe at køre, og at der ikke kræves nogen større ændringer for at Radio 100 FM kan udvide sin dækning gennem partnerskabet med Broadcast Partners. Markedsforståelse,-viden og -erfaring Igennem de seneste 7 år har RADIO 100 FM udviklet sit brand og opbygget et loyalt lyttergrundlag. Herigennem har radiostationen opnået en omfattende markedsforståelse, - viden og erfaring. Store mængder resourcer og et beløb i nærheden af 10 millioner kroner er blevet investeret i at analysere og undersøge radiomarkedet i Danmark. RADIO 100 FM har om nogen opbygget indsigter indenfor alt fra medieforbrug, medieadfærd og detaljerede musikpræferenceanalyser til effekten af radioreklame og overordnede fordele ved at benytte kommerciel radio. Blandt nogle af disse analyseprojekter kan nævnes: Strategisk undersøgelse 5 Et årligt analyseprojekt, der giver et nutidigt og bredt billede af radiomarkedets tilstand og lytternes skiftende præferencer mht. musik og indhold på alle konkurrerende stationer. Auditorial musiktest 6 Mindst hvert andet år, laves en meget detaljeret undersøgelse omkring repræsentative udsnit af lytternes 'song by song' præferencer. Formålet er at fastslå en skarp musikalsk profil for kernelytterne ved at spille præcis den blanding af musik, de foretrækker. Online musikpanel 7 Et kontinuerligt forskningsprojekt med det formål at fastslå lytterpræferencer inden for ny og nutidig musik på stationen. Projektet understøtter vigtige beslutninger omkring playlister. 5 Radio 100 FM Strategic Study 2009 / Edison Media Research 6 TNS Gallup 7 radio100fm.dk og samarbejde med User Needs 22 side 22

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Priser og betingelser 2010

Priser og betingelser 2010 Priser og betingelser 2010 2 Kære medieindkøber Med priser og betingelser 2010, tager SBS Radio hul på et nyt spændende år, hvor det igen er vores klare målsætning at blive en stadig større og vigtigere

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Priser og betingelser 2011

Priser og betingelser 2011 Priser og betingelser 2011 2 Kære medieindkøber 2010 har været et fremgangsrigt år for SBS Radio. Vi har siden starten af 2010 formået at forøge vores kommercielle markedsandel fra 33 % til 47%* og har

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 Undskyld. Men: Axel F med Harold Faltenmeyer var den Classic lytterne i Skandinavien reagerede mest positivt på i 2013. Det skal ikke ses om en opfordring til at playliste

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 København den 29. maj 2008 Notabene.net A/S skifter navn til A/S Notabene.net skifter, som annonceret i First North meddelelse nr. 97 af 22. januar 2008,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio

Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio Priser og betingelser 2012 Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio SBS Radio en stærk partner med stærke radiobrands 3 Hvorfor Radio? 3 Hvorfor medtage SBS Radio i jeres annoncering? 5 Priser

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere