FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal"

Transkript

1 FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal Ansøger: New Radio ApS RADIO 100 FM Rådhuspladsen 45 DK-1550 København V Offentlig udgave

2 Kære Radio- og tv-nævn Vi på RADIO 100 FM ansøger hermed om retten til at drive den kommende FM6 frekvens. Vi er af den klare opfattelse, at det kommercielle radiomarked også i de kommende år står over for store udfordringer. Det kræver en solid erfaring fra Danmark såvel som fra international side at drive den nye P6 frekvens på et højt indholdsmæssigt niveau og samtidig opretholde lønsomhed. Derfor tror vi også, at nøglen til succes for FM6 frekvensen ligger i en kombination af erfaring, stabilt finansielt grundlag og en eksisterende organisation, der er gearet til opgaven. Kun igennem en kombination af ovenstående kan initialinvesteringen i udstyr, personale og ressourcer blive så overkommelig, at FM6 frekvensen kan drives på en bæredygtig måde både indholdsmæssigt og kommercielt. Danmark har brug for en succes på det kommercielle radiomarked. Det er vores mål igennem materialet i denne ansøgning at overbevise jer om, at RADIO 100 FM har det bedst funderede grundlag til at sikre, at FM6 får succes. Jim Receveur Adm. direktør RADIO 100 FM God læselyst Jim Receveur, Adm. direktør RADIO 100FM 1!

3 Sådan læses ansøgningen Kære læser Igennem hele dokumentet har vi søgt at lave navigationen så let som mulig trods dokumentets omfang. Disponeringen af indholdsfortegnelsen og dermed hele dokumentets opbygning spejler den nummerering og opbygning, der er gengivet i udbudsmaterialet. Herudover har vi anvendt ensartede grafiske elementer til at markere ekspertudsagn samt lavet ensartede og tydeligt angivne kildehenvisninger. Det grafiske element, vi bruger til at angive et ekspert-udsagn, ser således ud: Det er vores mål igennem materialet i denne ansøgning at overbevise jer om, at RADIO 100 FM har det bedst funderede grundlag til at sikre, at FM6 får succes. - Jim Receveur, Adm. Direktør, RADIO 100FM God læselyst! 2!

4 Indholdsfortegnelse 1. Oplysninger om ansøger Ansøgers navn, adresse, hjemsted Virksomhedens fulde navn Identifikationsnummer (i Danmark CVR-nr.) Adresse, Postnummer, by Hjemsted Stationens påtænkte navn Ansøgers kontaktperson Kontaktpersonens navn Adresse, Postnummer, by Telefonnummer Ansøgers selskabsretlige konstruktion og ejerforhold Selskabsretlig konstruktion Redegørelse for ejerforhold Eventuelle ejeraftaler vedlægges Ansøgers vedtægter vedlægges Udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedlægges Ejerskabserklæring vedlægges Ansøgers ledelsesforhold mv Bestyrelse Ledelse Oplysninger om tegningsberettigelsen Dokumentation fortegningsberettigelsen vedlægges Konsulenter/rådgivere Oplysninger om ansøgers økonomiskeforhold Nøgletal for Forretningsplan Generel virksomhedsbeskrivelse !

5 3.1.1 Vision og Mission Strategiske mål Markedsdefinition Styrker og svagheder Kernekompetencer Markedsplan Vurdering af den samlede udvikling af radiolyttermarkedet i tilladelsesperioden Segmenteret udvikling af radiolyttermarkedet i forhold til FM, DAB, internet og eventuelt andre distributionskanaler i tilladelsesperioden Forventet udvikling af det samlede radioreklamemarked i forhold til pris og volumen i tilladelsesperioden Forventet udvikling af andre indtægtsmuligheder i forhold til typer, priser og volumen for radiomarkedet i tilladelsesperioden Forventet udvikling af andel og absolut volumen for radiolyttermarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse Forventet udvikling af andel og absolut værdi for radioreklamemarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse Beskrivelse af de demografiske markedssegmenter, ansøger vil fokusere på i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relation til den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen, herunder anden radio virksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at påvirke ansøgers markedsandele positivt indenfor denne programtilladelse Beskrivelse af produkter og tjenester Det planlagte programudbud på FM for den udbudte programtilladelse Eventuelle reklametjenester på FM for den udbudte programtilladelse Eventuelle reklametjenester på DAB for den udbudte programtilladelse Konkurrencemæssige fordele på FM for den udbudteprogramtilladelse Konkurrencemæssige begrænsninger på FM for den udbudte programtilladelse Konkurrencemæssige fordele på DAB for den udbudte programtilladelse Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relationtil den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen,herunder anden radiovirksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at værdiforøge de produkter og tjenester, der udbydes indenfor denne programtilladelse Konkurrence Vurdering af eksisterende og forventede konkurrerende produkter/tjenester indenfor tilladelsesperioden Vurdering af eksisterende konkurrerende virksomheder samt forventninger til konkurrerende virksomheder indenfor tilladelsesperioden Sammenligning af ansøgers produkter/tjenester, som udbydes indenfor den udbudte sendetilladelse, med konkurrerende produkter/tjenester Sammenligning af ansøgers forventede synergieffekter !

6 3.5. Ledelse og organisation Bestyrelse Ledelse Konsulenter/rådgivere Beskrivelse af organisation og processer Beskrivelse af aftaler om adgang til sendemuligheder Personel. Beskrivelse af kompetencer og kapacitet i forhold til organisation og processer Beskrivelse af leverandører og partnere Kapital Kapitalkilder og kapital omkostninger (inklusive risikopræmie) Startomkostninger (kapitalbehov, start driftsomkostninger, start investeringsomkostninger) Finansiel plan Profit/omkostning projektion pr. år (driftsomkostninger, omsætning, resultat før afskrivninger og renter, afskrivninger, renter, resultat før skat) Pengestrømsresultat (likviditetsbudget) Afkast på investeret kapital Resultat før skat Detaljeret budget Underbyggende dokumentation Risikoanalyse Risikoniveau vedrørende finansieringsbehov og kapitalomkostninger Risikoniveau vedrørende markedsandele Risikoniveau vedrørende indtægter WACC analyse Oplysninger om kompetencer Dokumentation for kendskab Virksomhedens navn Virksomhedens CVR-nr Årsberetning for virksomheden(vedlægges) Beskrivelse af det tidsrum, hvori ansøger har været involveret i virksomheden Beskrivelse af virksomhedens geografiske markedsområde Beskrivelse af ansøgers konkrete kompetenceskabende aktiviteter i virksomheden Redaktionelle opgaver Økonomiske opgaver !

7 Tekniske opgaver Det udenlandske marked Dokumentation for indsigt Bilag Bilag 1: Fuldstændig rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen Bilag 2: Ejerskabserklæring Bilag 3: Vedtægter Bilag 4: Monitors Bilag 5: Hensigtserklæringer Bilag 6: PPM målinger Radio-Meter Bilag 7: Tracking Bilag 8: Salgsmodellering Bilag 9: Musikgenre Bilag 10: Bilag 11: Budget - P&L Budget - Specifikation Bilag 12: Budget - Balance Bilag 13: Budget - Cash Flow Bilag 14: Budget Media Share !

8 1. Oplysninger om ansøger 1 side 1

9 1.1. Ansøgers navn, adresse, hjemsted Virksomhedens fulde navn New Radio ApS Identifikationsnummer (i Danmark CVR-nr.) Adresse, Postnummer, by Hartmannsvej Charlottenlund Hjemsted Hartmannsvej Charlottenlund Stationens påtænkte navn RADIO 100 FM 2 side 2

10 1.2. Ansøgers kontaktperson Kontaktpersonens navn Jim Receveur Adresse, Postnummer, by Rådhuspladsen København V Telefonnummer Fast: Mobil: side 3

11 1.3. Ansøgers selskabsretlige konstruktion og ejerforhold Selskabsretlig konstruktion Selskabet er et anpartsselskab Redegørelse for ejerforhold Interaktiv Media Holding ApS (33 1/3%) New Radio ApS (33 1/3%) Marc Media Holding B.V. (33 1/3%) Radioselskabet af 1/ ApS (Radio Soft) (100%) New Radio ApS (RADIO 100 FM) Eventuelle ejeraftaler vedlægges Der er ingen aftaler at vedlægge Ansøgers vedtægter vedlægges Se bilag Udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedlægges Fuldstændig rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen er vedlagt som bilag Ejerskabserklæring vedlægges Se bilag 2. 4 side 4

12 1.4. Ansøgers ledelsesforhold mv Bestyrelse Der er ikke en officiel bestyrelse Ledelse Radio 100 FM s ledelse består af 4 erfarne og professionelle medie- og erhvervsfolk med en dyb forståelse for det danske mediemarked og med en omfattende international baggrund fra succesfulde radio virksomheder. Jim Receveur Administrende direktør Jim Receveur er oprindeligt fra Canada men har tilbragt de sidste 20 år i Danmark. Han var oprindeligt ansat som salgs- og marketingdirektør for den københavnske CHR-station (Contemporary Hit Radio) Radio Uptown, før han i 1994 blev ansat som Group Manager for et radio-salgsselskab, der udover Radio Uptown samlede 25 andre lokale stationer i Danmark. I 1999 blev denne gruppe købt af Clear Channel, og Jim blev forfremmet til skandinavisk direktør med ansvar for alle Clear Channels radiooperationer i Danmark, Norge og Sverige. Siden 1999 har Jim åbnet mere end 20 nye stationer i radioformater som CHR (Contemporary Hit Radio), AC (Adult Contemporary), HOT AC (Hot Adult Contemporary) og Nyheder/TALK og har blandt andet opnået anerkendelse som Clear Channels GM of the Year. I 2003 blev Jim headhuntet til at være direktør og lancere Danmarks første high-powered kommercielle station RADIO 100 FM. I løbet af de første seks måneder efter lanceringen blev RADIO 100 FM den største kommercielle station i hovedstaden. Jim Receveur er nuværende administrerende direktør for RADIO 100 FM, RADIO SOFT og salgsselskabet DDR. Han sidder også i bestyrelsen for DAB Danmark og Gallup Danmark og er regelmæssig foredragsholder på mediekonferencer både nationalt og internationalt. Uffe Lind Økonomidirektør Uffe Lind er uddannet fra Copenhagen Business School (CBS), hvor han skrev speciale i økonomi og regnskab. Han kom til Ernst & Young og arbejdede som selskabsrevisor i adskillige år, inden han gik ind i den regnskabsmæssige behandling af internationale blue chip virksomheder såsom Q8 og Xerox samt kendte danske mærker som Thiele. Han kom til RADIO 100 FM i 2008 og har i dag ansvar for alle aspekter af den økonomiske forvaltning af selskabet. 5 side 5

13 Nik Goodman Programdirektør Nik Goodman har arbejdet med kommerciel radio i over 20 år. Han er oprindeligt fra Storbritannien og har en kandidat fra den ansete Bournemouth University Media School. Niks tidligere erfaring inkluderer titlen som programdirektør for den verdensberømte Capital FM, London, chef for musikstrategi for den engelske pop-rock station Virgin Radio og producer af prisbelønnede morgenprogrammer for Londons Kiss 100. Han har en succesfuld mediekonsulentvirksomhed, der arbejder med en bred vifte af radiokunder i hele Europa og har arbejdet med RADIO 100 FM siden Han holder forelæsninger om radio i Storbritannien og er en væsentlig bidragsyder til mange internationale mediekonferencer. Derrick Wilkie Udviklingsdirektør Derrick har arbejdet med kommerciel radio i over 20 år og har været hos RADIO 100 FM siden, stationen blev lanceret i Derricks radiobaggrund er i salg, og han har været salgsdirektør for en lang række stationer landet over, herunder RADIO 100 FM. Derricks dybe forståelse for alle aspekter i den danske kommercielle radioindustri samt hans omfattende branchenetværk gør ham i stand til at fokusere på nøgleområder af virksomhedsudviklingen for RADIO 100 FM, fra at nytænke nye indtægtsmuligheder til at udarbejde en effektiv frekvens erhvervelses - strategi. Derrick har i mange år været en del af planning board på det amerikanske Radio Advertising Bureau (RAB), hvilket tilføjer et internationalt perspektiv til hans viden om kommerciel radio Oplysninger om tegningsberettigelsen Selskabet tegnes af direktøren Jim Receveur Dokumentation fortegningsberettigelsen vedlægges Se fuldstændig rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, der er vedlagt som bilag Konsulenter/rådgivere Radio 100 FM benytter forskellige konsulenter til forskellige opgaver. Som en konsekvens af, at markedet er under konstant forandring, er ledelsen og medarbejderne i New Radio nogle af de mest erfarne radiofolk i Europa og har et meget bredt internationalt netværk, som de arbejder tæt sammen med på regelmæssig basis. Vi indkalder primært konsulenter, hvis vi overvejer at gå ind i et nyt marked eller i et nyt format. På salgssiden benytter vi vores netværk, eksempelvis RAB i USA eller Storbritannien, når vi overvejer at udvikle markedet og har behov for casestudier og undersøgelser fra internationale kunder og stationer. Eller når vi udfører store undersøgelser om enten programmer eller salg og har brug for konsulenter til at hjælpe os med at lave benchmarks. 6 side 6

14 2. Oplysninger om ansøgers økonomiskeforhold 7 side 7

15 2.1. Nøgletal for ! New Radio ApS blev etableret d. 22. September 2009 og det første regnskabsår løber 22. september December Der foreligger derfor endnu ikke en årsrapport for selskabet. Omsætningen for de første 3 måneder udgjorde kr hvilket bidrog til en EBIT på kr New Radio ApS blev etableret med egen anpartskapital på kr , som er fuldt indbetalt. New Radio ApS købte aktiverne og igangværende arbejde af kurator for Talpa Radio Danmark A/S pr. 7. oktober Balancesummen var ved udgangen af , hvoraf egenkapitalen udgjorde 13,3 % svarende til kr Pr. 31. december 2009 var den likvide beholding opgjort til kr side 8

16 3. Forretningsplan 9 side 9

17 3.1. Generel virksomhedsbeskrivelse Vision og Mission Vision At blive Danmarks mest kreative digitaliserede kommercielle multi-medie radiokanal, der leverer den bedste musik og underholdning. Mission At blive Danmarks mest benyttede radiostation for de 20-49årige. At udvikle RADIO 100 FM til en fuldt integreret digital underholdningsforretning med radio som kernekompetence. At indgå i langsigtede og indbyrdes profitable forhold med vores kunder og hjælpe dem med at øge deres forretning. At engagere vores medarbejdere i et inkluderende og dynamisk arbejdsmiljø, der udvikler deres kunnen og viden Strategiske mål At øge lytterantal og andele Det er RADIO 100 FMs mål at øge sit lyttergrundlag ved at investere i produktet, højne kreativiteten og ved at levere populære men også innovative programmer med et indhold, der tilfredsstiller både lytternes og kundernes forventninger. At tjene penge på lyttergrundlaget RADIO 100 FM vil øge radiomediets andel af de tjene penge på sit lyttergrundlag igennem kommercielle aktiviteter, dér hvor det er relevant, og samtidig øge radiomediets andel af de penge, der bruges på reklame i Danmark. At arbejde ud fra en realistisk økonomisk plan RADIO 100 FM vil udvikle og fastholde en sund og realistisk økonomisk plan med henblik på at opnå og maksimere rentabiliteten. 10 side 10

18 At blive en profitable forretning RADIO 100 FM går målrettet efter at blive en profitable forretning i At ansætte og udvikle de bedste medarbejdere For at udføre virksomhedens mission vil RADIO 100 FM ansætte og udvikle de bedste medarbejdere, der er til rådighed. At tilskynde bedst mulig udnyttelse af tilgængelige ressourcer RADIO 100 FM har til formål at fremme og udvikle den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed inden for virksomhedens rammer. At udnytte teknologi RADIO 100 FM vil udnytte den mest betydningsfulde teknologiske udvikling for at øge indtægtskilderne til erhvervslivet. At samarbejde med andre radio-og medievirksomheder RADIO 100 FM ønsker at arbejde i harmoni med andre radio- og medieselskaber, samt at udvikle den danske radiobranche og den kommercielle radios rolle heri. At beskæftige sig med det almene samfund RADIO 100 FM vil engagere sig i det almene samfund og levere service til offentligheden, dér hvor det er relevant.! Markedsdefinition De markeder, der er relevante for ansøgningen, er hele Danmarks befolkning, aktive radiolyttere i Danmark og internet- og mobilbrugere i hele landet. Ifølge Danmarks Statistik var befolkningens størrrelse i januar 2010 på indbyggere. Indbyggertallet forventes at vokse til ved udgangen af licensperioden i Det samlede radiomarked målt i reach er som følger: 11 side 11

19 Ugentlig reach (1.000) ,471 2,284 2,187 1, A12+ A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+ Mand Kvinde Tabel 1: Ugentlig reach. Gallup Radio-Meter 1K10 (uge ) I første kvartal 2010 lyttede over 4.4 millioner indbyggere (12+) til radio hver uge. Den største andel af lyttere kom fra aldersgruppen 60+. Flere mænd end kvinder lyttede til radio i perioden. For at udvikle en præcis lytterprofil er inkluderet både reach samt et mål for, hvor længe folk lytter til radio, og resultaterne er som følger: 60% 50% 53% 47% 40% 34% 30% 20% 12% 14% 16% 17% 10% 0% 6% A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+ Mand Kvinde Kilde: Gallup Radio-Meter 1K10 (uge ) 12 side 12

20 Den største gruppe af radiolyttere i Danmark er aldersgruppen 60+, primært grundet det store antal mennesker i denne aldersgruppe, der lytter til radioen forholdsvis længe ad gangen. Profilen for alle radiolyttere er skæv i mænds favør. Selvom Radio 100FM har en målgruppebaseret tilgang til at tiltrække sine lyttere, trækker stationen sine lyttere fra det bredere radiomarked. Eftersom Radio 100FM er ved at etablere sin tilstedeværelse både i online og digitale medier, er internettet et nøglemarked, der skal defineres. Ifølge Danmarks Statistiks internet brugerundersøgelse 2009 har 86% af alle familier i Danmark adgang til en computer, hvoraf 83% af disse er opkoblet internettet. Dette tal stiger til 98% når man betragter familier med børn. Yderligere 76% af de familier, der er opkoblet internettet, har bredbånd. Ifølge det seneste studie i internetbrug udført af FDIM/Gemius er det antal timer, folk bruger på internettet, steget med 25% over de seneste 2 år, hvilket viser, at dette vigtige marked for Radio 100FM er voksende. 13 side 13

21 160,000,000 Timer 140,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 Timer 40,000,000 20,000,000 0 Endnu et vigtigt fremtidigt marked for Radio 100FM er mobiltelefonmarkedet. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af mennesker, der ejer en mobiltelefon, steget til 95% af befolkningen, hvilket giver Radio 100FM endnu en platform og et marked at udvikle distribution til. 14 side 14

22 3.1.4 Styrker og svagheder Styrker RADIO 100 FM vurderer følgende områder som sine styrker: 1. RADIO 100 FM er et kendt brand 2. RADIO 100 FM har et eksisterende og stabilt lyttergrundlag 3. RADIO 100 FM har et eksisterende kundegrundlag 4. RADIO 100 FM har klare og veldefinerede brandløfter på markedet 5. RADIO 100 FM leveres i et populært produktformat 6. RADIO 100 FM har et erfarent ledelsesteam 7. RADIO 100 FM har erfarne og loyale medarbejdere 8. RADIO 100 FM har en igangværende forretning med eksisterende infrastruktur og aftaler 9. RADIO 100 FM har markedsforståelse og markedserfaring 10. RADIO 100 FM har en kontraktlig aftale med nationalt salgshus 15 side 15

23 RADIO 100 FM er et kendt brand I et medielandskab, der ændrer sig dramatisk på meget kort tid, hvor brands kan blive enormt populære natten over, og hvor der er mere konkurrence om forbrugeren end nogensinde før, bliver kendskabet til brandet afgørende. En af RADIO 100 FMs styrker er, at det er et eksisterende brand, der har været aktivt på markedet siden november 2003 og derfor har en høj grad af kendskab blandt et stort udsnit af forbrugerne i Danmark. RADIO 100 FMs strategiske undersøgelse fra 2009 viser 1, at RADIO 100 FM har en stærk position. 64% af de adspurgte nævner uhjulpet radiostationen, og dermed er der flere, der kender RADIO 100 FM, end alle andre kommercielle danske radiostationer på markedet. Styrken af og kendskabet til et brand er et væsentligt aktiv i den kontinuerlige udfordring, der ligger i at øge lyttergrundlaget. I 2006 tog RADIO 100 FM del i Ernst og Rubicam's "Brand Asset valuars" 2, der er en global målestok for styrken af mærker i 45 lande. I kategorien for radiostationer, viste RADIO 100 FM sin styrke ved at være placeret på højde med P3 på mange centrale områder. Blandt de årige var RADIO 100 FM og P3 uden sammenligning de to brands med mest styrke og vitalitet på radiomarkedet. 1 Radio 100 FM Strategic Study 2009 / Edison Media Research 2 Brand Asset Valuars, gennemført af Mediaedge: CIA 16 side 16

24 Eksisterende og stabilt lyttergrundlag Enhver radiostation, der har til opgave at opbygge et lyttergrundlag fra bunden, står over for en hård udfordring, og særligt på et marked med et dominerende og vellykket public serviceselskab samt målrettede kommercielle rivaler. Et eksisterende og stabilt lyttergrundlag, der med tiden kan øges, er en af RADIO 100 FMs klare fordele. De seneste data viser, at RADIO 100 FM i uge 13 blev lyttet til af lyttere over 12 år, og i første kvartal 2010 havde radioen i gennemsnit ugentlige lyttere over 12 år 3. I København er RADIO 100 FM klart den førende kommercielle radio. I første kvartal af 2010 havde radioen ugentlige lyttere i København over 12 år. RADIO 100 FM er også førende på markedet med hensyn til share 4 i radioens overordnede målgruppe årige. Her har RADIO 100 FM i første kvartal 2010 en share på 12,8%. 3 Radio-Meter, TNS Gallup, 1. Kvartal Share er en betegnelse for andelen af de personer, der lytter til radio i en given periode. Eksempelvis hvis Radio 100 FM har en share på 12,8% i 1. kvartal 2010, så er det udtryk for at 12,8% af alle de, der lyttede til radio i 1. kvartal 2010, lyttede til Radio 100 FM. 17 side 17

25 !" #" $" %" &" '" (" )" *"!+"!!"!#"!$",-./0"!++12"!&3&"!%"!&3#"!#3)"!#3%"!$3%"!$"!$"!#" *3*"!+3*"!!3%"!#3%" 4567"89" &3(" (3#" )3&" (3!" '3*" &3%" &" &3$" )3!" )" (3*" *3+"!+3$" :;<"60/=<":0>-?" $3&" $3$" $3!" #3)" #3#" #3*" $3'" $3&" #3)" #3*" #3$" &3$" $#3)" $#3)" $#3#" $$3#" $'3'" #%3&" $'" $)3#" $&3'" $'3#" $*3!" $'3+" $&3&",-./0"A0B"!3#"!3!"!3&"!" +3)" $3!"!3%"!3#"!3$" +3%" +3%" +3(" +3(" Diagram 1: Andele af 19-50årige der lytter til radio (share) i København. Gallup Radio-Meter uge Eksisterende kundegrundlag At skabe et kundegrundlag fra bunden er også en særdeles vanskelig udfordring for enhver ny opstartet radiostation, og ikke mindst i det aktuelle økonomiske klima, hvor selv etablerede kommercielle medieselskaber må arbejde hårdt for at tilvejebringe reklameindtægter. RADIO 100 FM, der allerede er etableret på markedet og har været en væsentlig aktør som kommerciel radio i nogen tid, har en omfattende eksisterende kundebase af annoncører. De spænder fra store multinationale annoncører såsom McDonalds og Coca-Cola til store danske brands såsom Danske Spil og DSB, samt mange mindre regionale og lokalekunder såsom City 2 og Sommerland Sjælland. Der er samarbejdsrelationer til alle de store mediebureauer, hvoraf mange har årlige aftaler med RADIO 100 FM. Styrken ved at have en eksisterende kundebase er indlysende, og som følge heraf er det langt mere sandsynligt, at RADIO 100 FM vil opnå rentabilitet i Klare og veldefinerede brandløfter på markedet En anden af RADIO 100 FM s vigtigste styrker er dens klare og definerede brandløfte på markedet. Radiostationen har opbygget et lyttergrundlag og blevet et stærkt brand i årenes løb 18 side 18

26 som følge af nogle veldokumenterede faktorer, der medvirker til at skabe løfter på adskillige områder. Disse omfatter: Klart fokus fra starten Sund omtale og opmærksomhed fra starten Kreativ og konsekvent reklame Tager ejerskab på specifikke 'ord' i bevidstheden hos forbrugerne (såsom god musik og sjov ) Autentiske påstande og holder sine løfter Et konsekvent produkt igennem radiostationens og brandets levetid Resultaterne af RADIO 100 FM s klare og veldefineret brand blev set i Ernst og Rubicam's 2006 "Brand Asset valuars", hvor RADIO 100 FM viste sig at have en virkelig stærk brandplatform med mange positive associationer som sjov, energisk, modig, anderledes og skiller sig ud. Diagram 2:Ernst og Rubicam's 2006 "Brand Asset valuars" årige i hovedstadsområdet. Mediaedge:CIA RADIO 100 FMs strategiske undersøgelse fra 2009 viser med en gennemsnitlig score på 3.6 ud af 5, at de fleste af RADIO 100 FM lyttere synes, at der er god sammenhæng mellem radioens position og slogan. 19 side 19

27 At være i besidelse af denne brandplatform som udgangspunkt må uden tvivl ses som en styrke. Grundlagt med et af de mest populære koncepter En stor styrke for virksomheden er at sikre den fortsatte produktion af Radio 100 FM med et af de mest populære koncepter. Inden lanceringen i 2003 fik Radio 100 FM lavet en omfattende analyse af én af verdens førende analysevirksomheder inden for radio, Radio Intelligence. Analysen skulle fastslå hvilken type station, der ville være populær blandt radiolyttere og samtidig levere en lytterskare, der var attraktiv for annoncørerne. Dette strategiske studie blev fundamentet for Radio 100 FM og dannede grundlaget for stationens videre udvikling. Studiet i 2003 viste, at P3 dominerede markedet med et positivt image samt et stort forspring på Hot AC genren. På det tidspunkt blev The Voice anset som den stærkeste kommercielle station og havde ejerskab på CHR genren, men samtidig havde The Voice også et negativt image. Den nu lukkede Sky Radio blev anset som ufokuseret og uden ejerskab på nogen stærke genrer i markedet. 20 side 20

28 Resultatet af det strategiske studie viste, at den musikgenre, der var mest populær på markedet, og som havde det største potentiale blandt de årige lyttere, var Mainstream Adult Contemporary (Mainstream AC). På det tidspunkt blev musikstilen defineretsom 80 s AC som f.eks. The Police og Tina Turner, 90 s Soft Hits så som Elton John og Celine Dion samt Current AC der bl.a. omfattede artister som Shania Twain og Tim Christensen. Den populæreste musikgenre blev kombineret med det opfattede behov fra lytterne for et underholdende morgenshow med sjove værter, hvilket skabte Radio 100 FM s platform; en station med et klart og fokuseret mål om at etablere sig med en stærk position på markedet. Siden lanceringen har Radio 100 FM forsat analyseret markedet for at sikre en radioflade på linje med lytternes smag. Stationen har været konsistent i leveringen af en bred Mainstream AC musikflade kombineret med underholdende indslag, især i morgenfladen, og har med det koncept fastholdt positionen som en af de mest populære stationer. Erfaren ledelse Ledelsen på RADIO 100 FM består af erfarne medie- og handelsprofiler, der kombinerer en indgående forståelse for det danske mediemarked med en international baggrund i at lede en succesfuld virksomhed inden for radio. Dette veletablerede team med beviselige resultater tilfører virksomheden en stor styrke. En mere detaljeret baggrund om ledelsen og deres enkelte kompetenceområder findes i afsnit Ledelse. Erfarne og loyale medarbejdere Udover en erfaren ledelse er en anden af Radio 100 FMs styrker de erfarne og loyale medarbejdere. På trods af udfordringerne inden for de sidste 12 måneder og reduktionen i personalet, er der medarbejdere, der har været på stationen siden begyndelsen i 2003, som udviser en stor passion for brandet og en loyalitet over for virksomheden. Flere medlemmer af teamet er højt respekterede ledere inden for deres felt i Danmark, f. eks. indenfor musikplanlægning og audio imaging/produktion. Stationen kan også prale af at have en sammensætning af værter, der kombinerer stor erfaring inden for kommerciel radio med nye og spændende talenter under konstant udvikling. 21 side 21

29 Igangværende forretning med eksisterende infrastruktur og kontrakter på plads Radio 100 FM har fordelen af at være en igangværende virksomhed med eksisterende kontrakter på plads og en infrastruktur, der er fuldt operationel. Dette er en stor fordel, idet eksempelvis KODA / Gramex rettighederne allerede er på plads, og der er et stærkt forhold til mange nøgle organisationer. Derudover er studiefaciliteter, forsyningskæder, back office ressourcer og administration fuldt ud funktionelle og i tilfælde af, at Radio 100 FM får tildelt licensen, vil der ikke være nogen langtrukken opstart for at få stationen rullet ud på FM6 frekvenserne. Ligeledes vigtigt er det, at sendenettet allerede er oppe at køre, og at der ikke kræves nogen større ændringer for at Radio 100 FM kan udvide sin dækning gennem partnerskabet med Broadcast Partners. Markedsforståelse,-viden og -erfaring Igennem de seneste 7 år har RADIO 100 FM udviklet sit brand og opbygget et loyalt lyttergrundlag. Herigennem har radiostationen opnået en omfattende markedsforståelse, - viden og erfaring. Store mængder resourcer og et beløb i nærheden af 10 millioner kroner er blevet investeret i at analysere og undersøge radiomarkedet i Danmark. RADIO 100 FM har om nogen opbygget indsigter indenfor alt fra medieforbrug, medieadfærd og detaljerede musikpræferenceanalyser til effekten af radioreklame og overordnede fordele ved at benytte kommerciel radio. Blandt nogle af disse analyseprojekter kan nævnes: Strategisk undersøgelse 5 Et årligt analyseprojekt, der giver et nutidigt og bredt billede af radiomarkedets tilstand og lytternes skiftende præferencer mht. musik og indhold på alle konkurrerende stationer. Auditorial musiktest 6 Mindst hvert andet år, laves en meget detaljeret undersøgelse omkring repræsentative udsnit af lytternes 'song by song' præferencer. Formålet er at fastslå en skarp musikalsk profil for kernelytterne ved at spille præcis den blanding af musik, de foretrækker. Online musikpanel 7 Et kontinuerligt forskningsprojekt med det formål at fastslå lytterpræferencer inden for ny og nutidig musik på stationen. Projektet understøtter vigtige beslutninger omkring playlister. 5 Radio 100 FM Strategic Study 2009 / Edison Media Research 6 TNS Gallup 7 radio100fm.dk og samarbejde med User Needs 22 side 22

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

MEDIEUDVIKLINGEN_DR DR_MEDIEFORSKNING MEDIE UDVIKLINGEN

MEDIEUDVIKLINGEN_DR DR_MEDIEFORSKNING MEDIE UDVIKLINGEN 1 MEDIEUDVIKLINGEN_DR 2009 2010 DR_MEDIEFORSKNING MEDIE UDVIKLINGEN INDHOLD indledning digitaliseringens årti 04 tv tv s op- og nedture 08 klistret til skærmen som aldrig før 12 analogt shut-off: smertefri

Læs mere

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi Report Danmark online Hvordan internettet forvandler den danske økonomi The Boston Consulting Group (BCG) er en global managementkonsulentvirksomhed og verdens førende rådgivningsvirksomhed inden for forretningsstrategi.

Læs mere

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA AFGANGSPROJEKT HD(R) CBS Juni 2015 Michael Kongsted og Pia Dam Olsen INDHOLD 1. MOTIVATION -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18.

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18. Indhold Navision 3 Hoved- og nøgletal 4 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/2001 5 Ledelsens beretning 6 Regnskabsberetning 7 Fokus på vækst 12 Integrerede virksomhedsløsninger 14 Virksomheder

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere