UDGTVET PAA EGET FORLAG HOnnE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGTVET PAA EGET FORLAG - - -- - - -- HOnnE"

Transkript

1 UDGTVET PAA EGET FORLAG HOnnE

2 SLRGTEN RCH

3 SLaGTEN RCH.For Frernlidens SRyld sknl vi halde Foriid~n hnjt i fire, ihi den skal helige Nutiden". UDGVET PAA EGET FORLAG. HODDE MCMXLV

4 FORQRD. omfatiende Pr=sten Ponl Rich og hans Efterkommere ved Chr. Madsen, Hodde. Snm dl t nntnpcl~fi rr rlc flrhlr hrlicbntlt. urlnrhcjrledr 'ovl iljrr~r. Asku~, sin l'id rri Si.~niiavr ne Prastcn Povl Rich or 11n11q lftcrko~n~~lere : d ~ sl~lttcdc n 1883, Msngc 11at urltali L?ri\lwl oln at 1:1:1 dcrl fnrlsilt op ti1 nstn, ng (!: jchg 11.1r fnnci O~>hlrrlrinq 111 sl pr\lrc nl s:krntr Slnt lil Vlrlcrc- feresc al dct nllrrcrlc lryktc, SilX al Slafiicn Rich tr~nde have rqn samlct Ovcrsigt ovcr ~lc forskclligt: ficncralioner i Slxgten, har je~ vovet dct klw snn ~llc Styltkr Arbcjdc. Jcg bkkcr Pnvl l3jcr~cr Enltc c~f: zld~tr San for clrrcs ~tforhchnldnc Tilsl~~tning iil Tanlien og nied Tillodelse ti1 at hcnytle dct forhcn tryktc. Ligclctics lakkcr jcg :die, dtlr hnr vterct wig be- rjalpclig r~icd ill S:HC S\[, si~a at lngen:,sl,rglcn {icll" kundc bitre - sna virli niul~pt - f~ll(lct,rnrlir indlil nnto. Jcg lanbcr, fit rlcnric lillc Slx~hhistoric man vnrc ox hlive lil G:+\ln og Glzdc ug ti! Sanirrtenhold cig Frcrnmc at Sl;egislntelscn, ism i [le \TR~C fit~~irr;rlf~~i(~r. 1r,.rslr~i Povl Hlr+l~s ncr~riclmrr~ t)cicxnctlc n~cd A, t, (: ). s.,., dcr cr den 4. (jr~rrrntirm, dcn 5. Cielrernl~nri tncd 1. 11, 111 o. s, v,, fi. mcd 1, 2. 3 o. >. v., 1. rned a, ib, c o s. v.. 8. Generation nlrd a l, 11 1, cl rl. s. v. og 5) ~irtit8railon 11i~'cl a2, r?, c2 o. s. v. 1:ltcr Slnmtnzllcn cr clcr no~lc?mail Sk~ldrin~cr at Mzncl clg Ganrdr, drr hrrlvi.;rr nlrd Nnmr~. 1. Petnrsens BoqtrykkerE. Norreqade 8. Varde

5 TAV A~lcler~ Smrenser~, ~(abrnatld i Viborg, g. rn. Dortllea Mouritsdalter Grnac. Se Nr.. Povl Rich, f. i Vihorg, dobl 4. Juli 1726, Stndcnt 1745, fhan- ogisk Candidat 1738 Przst i Hodde-Tisirup Gill 1. Gang n~ed Call~rine Marie Mt111cl1, Dstter af A~ldreas Muncl~. Przst i Simcsled-Hvem, Gift 2. Gang 30. Oklober 1766 tn. -(irslen Haahr, Datler af Provst Udp Haahr i Olgod. Sc Nr, 2. Bsrt~ af. Egteskab: Povliile Kathrinc, g. 29. Marls 1780 m. Kristcn Pedersen, Hodde. Anne Kalhrine, g. 20. Februar 1781 rn. Jep Hansen. Alldcrs Povlsen, -f bcgravrl 15. August Og manske tlcrc. Povline og Kr. Pedersen havde 4 Serlner og 2 Datre. Se NF. 3. D~res ~ldsle Sell er: A. Povl Rich, kaldet Povl Tarp, g. rn. Maren Pcdersen, Bellund. Han d~de 29. Juli 1826, hun 12. Oktober Se Nr Kristen Pa~.lsen, dod son1 ling Mand. nocdc paa F;cdrcga;!rd~t~.Tarpn Sogn. 11. Peder Povlsen,. 11. Oktober 1811, -i. 21. Obtober 1856, g, rn. Maren Hun~ebjerg - Datter af Hans Agersnap ag Hrlstru Elisabellt Mortensdalter fra Vestcrgaord i Agersnap , April De blev gift i Dlgod 6. Juni 1841, sten Pedersen, , -f 23. Juli Egteskah barnlost. Se Nr. 5, 6, 7. Maren g. 2. G. rn. Kri-

6 9 1. Maret~, f. 9. Seplernbcr 1844, g. 31. Oktober 1879 mlzd Tllonias Jensen, S, Hrjh~ll i Olgod Sogn, f. 15. Marts Han blev g. 1. G Oktober 1873 og Enkernand 28. April (En Daller a1 1. fi~le- skab er: Mette Helene <alhrir~e, f. 24. Septelrlhcr 1875, g. m. Hans Agersnap 1,arsen. Ror p. St, t!ejbcll). a. Kirslen Maric, f. 15. April 1882, E. 26. Novernher 1901 med Mdds Eg, f. 17. Marts De bnede ferst i Paabel, Hoven, korii lil Mcjlvaug 6. Okt al. Thomas Ans~ar Eg, f. 18. JtlEi 19112, hvlskarl hjcmme. bl. Sofie Rirgilte ER, f. 10. Ma] 1903, p. 30. Oktoher 1925 m. Saren Benneltsen, Torrup v. Guldager, f. 14. April Gaardejer i Torrup. a2. Bente Bellnetsen, f, 2. Juli 1926, lsn b2. Kirsten Marie Bcnnetsen, f. 22. August c2. Laura Valborg - f. 21. Oktober d2. Mads Eg - 1, 7. Marts e2. Bennel - f. 22. Marts l93g. cl. Maren Elisabeth Eg, f, 14. December dl, Anna Eg, som Barn. el. Jens Madsen Eg, f. 16. Februar 1912, Cigarhendler i Varde. 11. Nanna Kirstine Eg, 1, 27. Maris 1916, g. 25. April 1937 rned Aksel Bennetsen, Tovrup. Gaardcjcr i Gdltho, Tistrup Sogn. 82. Bcnta Benrledsen, i. 16. September b2. Tovc Marie Rennedsen, September 1941, gl. Gunnar Ejnar Eg, f. 14, Aprii Ssenktao~lzrling. 2. Hans Bjergc, f~dt 29. December 1846, g. 5. April 1881 m. Hansine Marie - Datfer a[ Kr. Jergcnsei~, Veslermark i Agersnap - f. 24. November De hocde i Agersnap ti1 2903, derefter i Hjedding. Han d~de 29. Juni 1914, hut1 dade 9. Juni a. Pcder Kr. Bjerge, f. i Agersnap 17. Maj 1882, g. 10. F~br~nr 1911 m, Kirslet~ - Datter af Gaardcjcr Jens Holtse og Hustru Adolfine Blans - t, 30. April Har 1(~bmat1dsha11dcl i Stokkctr~arke, Lolland. 33. Jenny Bjerjie, Juiii 1911 i Stoltkemarlre, g. 27. Ja~~uar 1942 n. Typograf Llyrlev Madset1 - Ssn at Overportsr Mndsen, Slagelse - 1, 14. Au- ~usl lr hor i Hcllcrup. bl. Povl Rich jjrr~jp, f. 4. F.'cl>ruilr 1915 i Stnkkr~narke, g. 10. April 1936 rned Erna - Datter af Gurd~jex Jnrgctl,l.lrgenseri 02 -llfsiru Jellsine, U~lleFjelde - t, 8. Jul~ 1910, Tnmrer off Sr~edkcr i Dallcijcldc. cl. Kaj Rj~rge, f. 23. Marts Slagtersvend. dl. Otto Vagn Bjer~e, Oktoher Kornmis. el. Sejt Etliil 13jcr~[e, f. 10. April 1928 Elever paa Mafl. Sonjn Rjcrgc, f, 21. Decbr ribo Rcalsliole. b. [Cr. J~rgensrn Ojerge, f. 27. Marts 1885, g. 14. April Maren - DaZter af Tl~omas Jensen Bank, Thorluf~d -. 19, December Gaardejer i ljeddilrg Soyt. al. -alis Hjcrgc, August 1!)1i, q M,)rts a - Di~ttcr ;[ fi;inrdejcr JPS Pellcicti, Gi~tn~l~cl;r,l:~rtl i Mlcod Mnrts 1!120. L.1~ldpostburl. tlor vt.d rlllecld Pr?.~sleg~~ard. a2. Hcrllr E3ji#r~r, i-ldl!'!. April 194'7. bl. T~~UT~S Bjcrgc, f. 2.2.,luli cl. Orla Rjergc, i. 26. Oktobcr c. Marie Elis:jhrth Rjcrge, f. 25..ilni 1888 i Agcrsnnp, g.. Juni 1919 rn. -lnns Kr. J~rgensen - Scln af Hjulriiat~d Jergen Hallset1 og Hustru Sofie, Qstottc - Mnlkcl~andler i Slnkkcnlarke. al. Tovc Gudruli,lmgensen, F. 29. Maj bl. Preben Aage Jclr~ensen, t. 13. Deceniher d. Mette Ki:stin~ Rjerg~, F. 27. Oltlaher 1897 i A~etsnap, g. 11-1'15 n. Laurids Martin Lausen, f. 11. December Crrnet~lstober i Aabcnraa. a], Ksj Lsuscri,. 25. April Konlorniii~~d. bl. Georg Lausell, E. 4, Olttober Handelszrling,

7 3. Blisabelh Rjcrgc, f. 26. Dccelrrhcr 1849, April Pnvl Bjer~e,. i 63lgnd 6. Fchru~r 1H53, l_;rrer ved Askov Hejsl<nle, -i- i As<ov a. Okinher 1931, g. 12. Juli 1888 m. Dajitrlar Ntcoline - Dalter ai Pr~slen Jcns Schjarririg - f, i iirige 13. Marts Se Nr, 8. a..lez~s Sclijarring Bjergc, t. R. August XRlE, -~ktor vctl Horscns Stnlsskolc. b, Svcnd Rjcr~e, Oltlohcr 1890, g, i Arnfrika 12.,luli 1914 m. Astrid riger Marie.lrt~sen, Knherrl~nv!~, fodt 28. Septenrber Tlrev tandhrug i Mitlnesola, U. S. A., fra Brbor nu Langdacaard, Foldingbro ved Rrerup. c, Marie Bjesge, April 1892, Lr~rerinde, g. 3. A~lgtisi 1926 m. Ejllnt Harlsen, i. i linbcnl~avn 1. Jul~ Czrrr ved Cer~tr;llsltolcn i Ejhy, Fy~i. al. Elsc Dagrnar Bjerge Hanset~, f. 8. Maj 1933, -: 21. Maj bl. iiger Rjer~c Hanscn, f Marls 1!)42. d. A1T Rjerge, f, 2. August 1899, g. 8. Juli 1928 m Else Bang, f. 16. Pebruar Realskolebestyrer i Maribo, Lolland. al. Povl Bjerge,. i Godii~aah 5. Maj bl, Nicls Rjcrge, f. i Juljanrllaab 3. Jatluar cl. Rirgitte Rjerge,. i Mnriho 2, Mnj Se Ns, 12. ll,.jakob Peder Povsen, i. 30. Maj g n. Kirsteli Olesdallcr, [-:V~U~. Gi~ardejer i Havlund, Dlgod SQK~, -/. 1 1, Maj Se Nr. 9.. Povl Jacobsen, t. 25. December 1834, g. 26. Uktober 1862 rn. <ristine - Dalter ni Hans Agersnap, der ' bocde paa Fzdregaarden i Agersnap - f. 18. Januar De havde Here Bsrn, der alle dade megel unffe. Se Nr Else Maric.S;lkohscn, f. 1842, g. m. Hans Jensen (.losiaseri ), boede forst i Hornc, scnere i Hjedding. Dsdc 1921 og n. Kirsiine Jcnscli, f. 10. Oktober 1868, g m..lens t(rislin11 Ar~derseri Becu, Herning. Murermestcr i Skjern, llan dade 17. Maj al. btaders Viggo Arldersen Beck, i, [i. Oktober 1907, g Elic~r, f. 15. MR~ Murer i Skjern. b, Jens.losiasen Jcnsen, t. 4. Oktober 1870, g. rn. Maren Uhre, Rj~rremose. al. KBYCH Jensen, f. 28. Marts 1898, g. rn. Gaardejer ati is Nim, Lervad. a?. lens Josi:rscn Nim, f. 3. Juni , A~itori Nitn. 1, 8. Fcbruar c. Arie Cirstilicl Jensen, f. 26. August 1873, g. 3. November 1899 m. Jcns Jensen, f. 21. Februar 1875, Has vzret La11drnal:d i Fsuerlund og fete Steder, l~nn bor 1111 i Arlsager By. al. Hans Jet~sen, f. 12. November 1900, g nl. Anna, de hnr i Bahl i Outrup Sagn. a2. Jells Arne Jcnsen,. 1, August b2. Else Jct15e11, Juli hl. Laurids,luhl,cnsen, i. 25. Decernher 1902, E. m. Sigrid -- Dntter af Sltovfoged Fredcriksen, Jzgerspris. - L. Juhl.lellseu vas mrst Brugsforeningsrrddclcr i Jzgersprrs, senere Direklarr tor Dansk Frtigt;lvlsforc~~inp, i Gentofte. a2. Ejgild Jenscn, fedt r. Johenrle Kalhrine Jensen, f. 8. Juli 1907, g in. Karl Jnrgcnsen ra Samsa Juni 1904, Gmrd~jer i,a~i borg, Arisages Sogn. 32. Niels Jmsgensen,. 28. Jlini 1936.

8 d 1. Ylse Mnric.etlsr~l, f. 14. Maj 1909, Elrspcditrice i,;e~crspsis. e. 4igrnnr d~nlhc.r~i~e!l,. 1. Dcccrnhcr 191. Filialhcsiyrerirlde i ct Cnti(lilori i Eshotlrlcr~~p. d. Jalinl~.lctisen, f, 1 X75, g 3. Oktnher Marc11 Tl~c~mscn - 11;illrr.) tars cl'lrornwn, Horne -- hun cr f 18. Novcr~iher 1373.,laltob.cilse~~ liar vzrel 3,11i~pal<1ileslrr, ~trql i 'rctlrrici;!,.;c.lit1rc i 'shjerg 0: E(rlrsr3r nq r;iclsl ice;! i Frrdcricln. Pe~lsinnrret og hnr i Qlgod Hy. t. M:~rcli l,aiiri~~c.~~sl~, 1, :{. Juli 1878, L: i i3l~nd lxy8 m. Pcder Mnlcr Krislcnsen, F. 5. Jan~tar er [,at~dnintld i Hi~idsi~, Hart~e. f. Nicls.Jens~n, f. lrr, h;lr ilere Rnrn, bor i U. S. A. E. Crisrli Prdcr.lcnsrn, f. 1, 13cccrnl)cr 1884, c M:~j:i c!~vup i ~ l l v r ir:i ~ litidsig. C Han 11~1r vmr~~~l. 11 ij >i!~ t~~!lii!httb.'pl~o:t, i11~re5qeret i j!m~l~~~8i-l~l~ ~12 Sm,\.1l~~~'i:~-~i, 11 ~r v;rr~,i :ortr~.~~i~l ior '. Hovcd;trpri.; irid~ rrior tibr Amts STij8tlcfore!1ing. Var hrsi Forpacter :it Hos~~c Krn, nu ejer og tlehor 11i1~1 ~;v~<h;r.lt i(ro. al. H,~rry 13rori1p,PS~, in 1. Fcbr~iar 191 fit g.. Fetjruar 19/13 rn. ticr~.l,r C)l~cl, V:~sdc. -nn cr Musikker j Alslev. hl. lnger Ur~rup Jcrlscil,. 28 lklullcr Maren.nkohsell, lrc'c~~iller 1847, E. ni. Mikkel.. Miltkelscti, Vraa. -lsr hoet i Skjern r~ogle Aar. :. Mikkcl Niclseti Mililicl~cf~, f. 5..lu~ii 181iY. 11. Ji~kt~b Pedrr?4il;ltrlsct1,. 5,.Jl~ni c. Alle Margrethc Mikkelscn, d. Krisiia~~ Karl Marius Alilr kelsen, f P. Hirgitle Kallirir~e Miltlrclscn, lar ilrlir \*rrr~1 i Sl;lrrd ti1 ai f;ra rricre at vide om denue Grcl~. 4. Oliric Jnkohsrn, t. 29. Juli Fiil!), g, m. ~ ans Mnll - Stln nf Alte M;lrie o~ 3Cr. Jensen Me April 1848, Landm:~nd i Qlgod. a. ir. Mell, -;- 2 Aar ~ l. b.,lakob Ped~r {sistcnsen, f. 27. Nnvemb~r 187.1, g. 24. April 1900 rn. Aiiin~la Augusla - Datter af Skolcforsi;i~~dc~r Nicls l;ttisc~i i Okshd, far A:.ll - f. 17,.l,~nu:+r Rordc p:1;1 t-lcljsknlegnatdcn i nsthzk, Fnr var der Huj<kole, ti11 et dcr Efterskole. tlan dede 17..lanuar 1!)14. a 1. Aage Jolrnrines Kristensetl,. 2;. Juni 1902, g. 19. April 1941 tn, Mare11 Plnuhorg Niplscn, Vo~nslund. [,;lndru~nd i MejFvang. bl, Ole Moller Kristensen,. 22 Juni 1905, g. 18. Marts 1934 m. Cjerda -or~sen frii Bra~i~~liiuge, f. 9. Jalit~ar Dyrl~~c i kvqod. 32. Halls Agerst~nl~ Kristenscn, Seplernhcs b2. Al~ni-Melle. 29,.luni 1937, c2. 1?u Mr~rts 1'3.12. cl. Nicls Hilnsc~i iris~e~lscn,. Ei. Pebsuar dl. Olirle Cristenscn, f. 1..luni 1912, Sygeplejerske pan Rigslrospit;ile(, g. rn. Jens Sorensen, (nlgod. Hat1 er Elcv paa ell lcdlcre Sknlc i Knl~c1111:1~11. el,.jajis Agcrs~iilp Mrrllcr Kristetlscrr,. G. April Gaardejer i Mejlvnri~. c. Krislcn M~tlcr (rislc~~.;cn, 13. August 1877, g. 22, Maj 1902 T^. Marie - r);llter af Ga:itdejcr Jerls Miklrelset~, HjedJing - T. 18. Juli Ejer eg bebor ~erides Padegaard i Hlcdding, Rlgod. Se Nr, 15. al, Jeris Criqfenserl, f. 28. Fehrunr 1903, g. nl. Emma - Datier af Lxrer Pederser~, Lyl~ne. Er Lerer i Hundertlp vcd 13rnoi 111i11jic De~it Kristeil~c~~, t. 17. April Ew M,!rirt #ri<tenseil, [. 17. Srytcn~hrr 1938 c'l. Peilor iris~cnsen, t )P~-~. twr 194U.

9 he. H;lrls Mdler Krislernsen. f. 6. Au~usf 1905, a. 21. Marls 1!43fi rn. Majd - 13,riter al Ej~rar Jessen i Vestkjnr. t,:~nd~tiand i B~llurtd. a2. Krisfian, f. 28. Marts b2. Ejr~ar, f. 15. Juni cl. Harry Meller <ristensen, f. 8..pril 1907, g. rn. Ma~da -- Dattcr af Slaliorismesler B~kgaard, Vinding v. -l~sserls~ L~ndposthud fra elgod St. a2. dytte, f. 28. Marts b2, Torn, f. 25. April d 1, Ego11 M~ller Cristen%eli, ueust , el. Ol~a M~llct lir~slc~~svr~, t. 111 M;lj l?f:',, Q.!1. Jl~li 1938 rrlrtl.r~ls A~ldcrsc~i Cic~lcv~itJ, Rnskildc. )y r- ~ge i kast, a2. Vita, f, 15. Sanuar b2. f(arl,. 25. Oktober fl. Kathrine ME~c~ Krjstcnse~~, f. 20. December 1915, g. m. Holger - Ssn ai Sk~derrnester Nielsen, 131- god , Marts Skreder i Faderens Forreining i Dlgod. gl, Helene Mollet Kristense~~, f. 31. Marts 1922, g. 28. November 1943 rn. Henning Toftdal Dvescn, V~ver i kast.. d. Anloll Marinns Moffer Kristensen,, 20 Seplember 1879, g. rn. Sine - Dattex ai tiaardejer Cr. Kristensen, L;erkcholt, Ansager Sogn. Gaardejer i Agcrsnap. al. Hans,. 28, Januar bl, Kristian, f. i Oklober To B~rn er d0de som smaa. e. Kjzr Moiler Kristensen, f. 30. Jidi Fiskehandler i Rlgod, har ogsaa Grsnlliandel. /. Marie Mmler Kristensen, f. t4. Februar 1887, g. 27. November 1913 m. Hans Brarnmer, f~dt 15. Jvni 1886 i Ulgod, Konlrol ved Sygekasserr i Esbjerg, al.,lskab Maller Rrammcr,. 7. Septernher 1914, g. 6. April 1931) m.,4nna, f. 25. Marts 1912 i Esbjerg. Politibetjent i H.?rniug, 22 Pnvl Ole Br~n~r~isr,. 27. EZnj 1912.!,. Osktlr Mmlle- R~a!:-,ni?r, :. 6. Nnvembr?r 1917, g. 5. September!L41 rn h~~ra,!. 4 Aog~lsl 1912 i ~t,hjcr~. Foliiihetjenl i tirr ~enllavrr. a?, lrige L3riir11111t.r,, 1!?. Sepletnber cl. RR~C Mnllrr Rr;trnmcr, f. 8. Jarlz~ar 1921, Sncdkcr. svelid i Aarhris. dl. Het~ry Mmller Bramnler,. 26. September 1926, Snedkerl~rling i Esblerg, 5, Kristine Jakobsen, f, 5. 'cbroar 1851, -1 ugift. 6. Ole Jakobse~l, f. 20. Marts 1853, -1. sorn ung Mand 7, Kalhrine Marie Jakobsen, -1 ganske ung. V. Lars Povlsen, November 18'16, f 29. Jrlli V, Daniel Povlsen, f. 16. December 1819, g. 2. Maj 1852 m. tcirslen Kristensen fra Odderupgaard, F, 24. Juni Cjaardejer i Morsbml, Strellev Sogn., Karen Da~lielsen, -t sorn Barn. Marc11 Daniels~n, f. 13. Oktobcr 1855, g. 10. September 1882 ni. Jens Madsen frn Adsbml i Strellev,. 18. Maj Gaardejer i Bindesbml, Aadum. Han dsde 13. Februar 1925, Maren 30. Oktobes Jens Madsen hlev g. 2. Gang m. Ane Boleite - Dafter at Gaardejer Jens Pedersen og Lovise Kathrine, Gundesbsl - f. 22. September Jens Madsen var Medlem af Bestyrelsen for Aadurn Sogns Laane- og Sparekasse, Hestyrelsesmedlem i B011zng -Nr. Herredess Hesleforsikrit~g, Kirkevzrge og Mediem af Hestyrelsc~~ for Aadurn Andeismejeri,

10 ;. Pcdcr Jrilscn Rindesbnl, f. 10, Augusl 1883, g. 10.! 0kiol)er , Anionie Hej - Datter af Jargine og Gaardcjcr,nrs Hej Ln~rridsen,.GyrisU i Aadum - f. 24. Oklol~cr flere A;lr Gyrnr~aslikledcr. Ganrdejer 3f.Gyrisv ra Vurdesingsmnnd i Credillorening. Er nu bolc.le]er i Sdr. Omme. al. M:~ry 3rndcsho1, Ma] 1910, g. m. Carl Ankerscu, f, i Vindinl: Sagn 16. Dccen~ber F~ng- sel~helje!~l vrrl Slnlens Arbejdshus i Sdr. Omme. a2. Tonny Peder Bi~~desl~ol Ankersetl,. 23. Novem- her l le40. Tvilling. b2. Tove M,uie Ri11des001 Atlker~c11, f. 23. Novemher Tvil l i 11 g. hl. detls Madsen Ditidesbel, E. 21. Maj 1911, g. rn. Mnren Elis;~heili Rudn~ose, f. 24. Jutii 1908 i 13rejning, Ejcs og b~bor L. Kjzrgaard i Sdr. Omme. cl. Lars Valdelnar Rindesbcll, f. 16. September 1914 i.gyrisu, g. rn. Ellen Andreasen. t. 3. Marts 1913 i Lnnborg Sogn. -jar Bagcrorretuir~g i Filskov. 1 dl. Ernst Harry Rindeshol,. 5. Scpteml>er 1917 i, G y m ris", g. rn. Erna Jetlseli, f. 18. Decemher 1918 i Fle. Slagtermcstcr i Sdr. Qrnnle By. a2. Erli~ag iud Uindesbel, f. 5. Maris el. Erik Bihdesbel, f. 6. Oklober 1920 i.gyrisu. Tjener i Sdr. Ornrnc, fl. Gerda Hilda Bindesbel, Juni 1924 i.gyrisu. b. 1,enc Jenser~ Bindesb~11,, 11. November 1885, g. 22. September 1910 an. Scrren Vi~~ding Sorensen - Ssn ai -llnd. Chr. Sarensen og Hustru Margrethe, t. Jusleserl, Vi~~ding i Aadtin~ - f. 27. Marts Villacjcr o~ Murermesler i Tarm. Vurderirrgsmand i den al~n. Rrarrdfarsikring [or Bygninger QE Vurderi~~gs~i~il~icl ti! E~ctldnnrssltyld. a 1. Plcjcsn~i :,le~ir Perlcr Di~id~st~c+E l;~~lscrt, f. 19. Mnj 193, SM ;! Vognrriiinii o~ ASl[linldsi~rcrt Magnus -nnscn c~g H~rsiru Ma~en Jensen i. Bindesbml, dcr c.r Uatlct ;~f Jells Madsen i Birldesbol og hans 2. Hustru Holelie. c. Ahelorle.lc~isr~i Rindcshnl, fa 5,.~lr~i 1888, Larcrilide i Slrcllrv 02.,vll~le i Here Adr, g, 20, Ji~r~i 191 Q lned,~rcr Ejn;~r Ravl~holt - So11 a1 Rcprxscntn~il Srqrcll K~i~t~ll~ll og ~STL 3irciltc', [Cj~llcrup- i, 22. Srp(clii11rr 1 H8!). Toe 1015 Slinlcl;urcrclts;l~~~ctl fra Silltcborg Seln, fig vilr dcreltcr Vir~terlzrrr Lyhr~e, irtl ]!17 Lr~rer i hlhogc. 13jursland. -> 4. April 1935, 51lte11 bur i l'arni., 1. Hcler~c R;ivtihr~ll, f. :'. sla~i~~;~r!21. hl. Esther ,luli cl. Gerd;~ Okloher J 1. Else Fvbruar 1!121i. P, n~a - f. 14. Septerr~hcr Agnele - 1, 22. Januar d, Mads Jc~scn ni~iclesbc~l, f, 1..li~li 1890, g rtoher 1919 m. Magny Ahelone - Dnllcr ai Gaardejer Arian~ Krislensen clg Htislru Kall~rine, ;if -u~~de April Musikcr oz i rlogle A;lr Ejer :if Atlioldsl~otcllcl i Lyhtic, -i+ 17..Y~rlur~r 1!)23. E- ten Tik erl Di~niclris~rforrclr~ii~g i L'nrrlc, g. 2. (j. 25. Oi{lob~r ]! Ar~ldd Dal, Mi1nuiak1tir:dndler i Tistrup Slati~~~lsby Ellil?ly [lilldr~kl~!, f. 10. A13fyls 1'120 i Lyllrle, g. 21. Juni 1942' 111. V~E linudsen Trn f. 16. Fehruar Polilihetjent i Nylrohirlg paa Mors~. 32. nirgit D:lhl Ktiudsctl, f.. J:lliuar e. Kirslen Jenscn Rindeshml, f. 7. April f 13. Marts iaren Uatlieiscu, i. S. Au~ust 1859, g. 5. Nove~nher Pcdcr (rislra1isen fra Vcsterg:qard i Slsellev, Gaardejcr pha Vcstcr~nerd i Slrcll~v. Flan dode 1912 og l~rrri dnrlc i %hjer~ 10. April a. Dagrtiar Cristialiscn, i. 9. Augusl 1890, Jordemoder

11 i Llllhorg, g. S. Srplc~nl~cr 1 g23 m. Tsocls Troelsen, f. 7. Jir[lt~nr 1X!13. Vi5gnnl;lrlri i Ubtborg. al, Mdgda Troelscr~, f. 5.,liitli b. Daniel Ricl N~rgaard (i-istiansen, f. 1. Marts osnl i Altrcrika. c. Cristiari Peder Krislia~lserr, f. Yfi. April hrlx, g. nl! Eltl;~ Nielscu fra 1'arrlr. lrrspekter i Nurdislc Liv, i Eshjcrg. al. Herdis Alice Kristia~lce~~, F, 23. Oiilober bl. :iiin Erik i<ristiarlse~~, f Jr~li rl. Svtn Plc~i~rllir~g Krisliariscrr, f. 23. April 931i. V1. Mads cristian Povlsen, i, 21. Novctnber 1822, g. i Efterilaret , Anc liirslitrc - D;lttcr af Jens Mn11 - f, i August 1829, -f 20. Marts G. 2. ti. 1. Maj 1866 m (irsten Kristensdill(cr, f. 12. Nsj 1X;Jti - Dallcr nl' C;ire~r <eudsdi~tl~r og Krisler~ Nielscn fr;l B:j~gesg;~;~rd - Hncdc pad,,roligl~cd", senere pa3,,mejlvang~aarl1". Han dade i Qlgod By 8, Januar 19UH, lluri 8. December Se Nr. 10. Bsrner~e at 1. Egteskab: 1. Ant (:111rinc Madscn, f. 28. August 1852, -178 Asr gl., g, 111. Krisle~~ Pederscri (Jessell) fru Hnllct i Stauning, September De havdc furst en Gaard i l'nrin, liclnl serlere ti1 Olgad, lvor dc cn Tid var Ucstyrcr pja Missiotisliusct. M,tn er r~u paa Plgad Aldcrdo~nshjeri~. a. Ane Kirstinc Pedersen, 1. 9, Septe~nber Ugift. 2. Jenq Madsen, Scptrr~lbcr 1854, g. G. Juli 1876 : m. Kristiane Nielscn ira Vognslund, t, 8, November Hari var Vinterlterer i Strellev , sencre Man dndc 3, Ja~iuer De bo- cde i Mejlv:)rrg ps;t ell Parcel Trn Gaardcu., a. Ane Kirsline, f. 2q. Maj 1877, g. 30. Olrfober 1906 nl. Kristrn Krislerlse~l, f. 30 J~tr 1H82. Landlnand i Skamstrup, Sjall:~trcl, ti1 1933, derertcr Graver og Ri~i~cr ved Skart~strt~p Kirke, f 6. December ;11. Eslhcr Kricti;tna M:lric, Fehr~~:~r N00, g. 5. Dechr m. Hims Artrc Lirrsen, Tirnt~ar a2, Arrle Stell ~ol~ri Lxrseri,. 15. Jut~i 19:JG b2 Jrlrgen -- - f. 5. Juli 1!)42. h. Mrlle <irsline Madsefi, t 8. Jur~i 1880, April 1896 c, Kirsten Maric Nirlsine, 1, 13. Oktohcr 1882, g. 26. Mnrts 1903 m. -a~rdmanil Marini~s Pedersen ~f Sdr. Om rile, i. 10. Juli 1878, hun d~rde 21. Januar Dc bocdcl pad llendes F~degsard i Mejlvar~g, senere flyttede M. P, lil Stlr. Rork, hvor han kebte en Ejendorn og giflede sig igen. al. liristiarl Mejlvar~g Pcderseri, f. 21. Februar 1904, g. 9. Marts 1928 N. Krisliilc Matic - Dalter a! Gaardcjer Chr. Madseu -aur~dscn, Focrsom, scriere Nr. Bork September Har cn Gaard i Ohlj~~g, Sdr. Uork. 22. Gcrda (risli11c Mejlvang Pcderselz, f. 18. Deceni her 192R. b2. Ern8 CirsLen Mejlvarlg Pedersen, f. 5. Juli c2. Ta~c Mejivarig Pedersen, f. 7. Juni d2. Rent -- A t. 9. Marls e2. Lilly - - f. 12. Olttoher f2. Rita Aug11~;t g2.-lildi Marts h2. Nina - - f. 1. Novcrr~ber i2. Aksel - - f. 8. Noverriber hl. Marie Pedersctl,. 7. Juli 1905, g. 26. Nnve~ulrer 1936 n. Atldcrs Peder.icnsct~ fsa Fo~rso~il, f. 29. Septernber Gaardejer i Astrlup ved Skjern. a2. Sor~ja Malrngren Jcrisefl, f. 22. Oktoher b2. Villy - i. 9, April 1940.

12 d. Mads Krislian Gnrrrmcl~anrd Mndscn. f. 6. Juli 1888, K m. {aren Ann1 At~~~ll~e - Daltrr al Skihs- ercr Peder <rislrusc~i, Nykebitlg Falsicr. - Fra i;~vdr dp rll l3;tgerlorret1iing i Tislrulr, ra R;igcrsvcnd i liaher~l~nvn, fr,~ Bagermesfer i B:~llerup. Ejer off bebcrr nu en Villa i VaEby. sl. 1111;3 D;~gny, f. 18. Maj 1908, K. 6. M;lj Akscl,alsn~, i. 18. Oktnher Scrn af Murcrn~cslcr Anders Jcnserz, Bsllerup. - Politibcljcnl i Kuhenliavn. t'obrik,jnt og Udlcjriing a1 Kravlebure ti1 Bern, s2. S(8rcn.lals~e, 1. 15, August by. Niels Jals~c Marts , Hans Peder Madsen. i. 25. August 1857, g. 8. Oktclber 1885 rn. Kirslen fergerrsen - Dalter af Gaardejer Jorgeri Atldrcas Laugesen og Hustru Kit sieu Marie al -lawlutld. - <i~rc(i~~ager i fllgod i nlidlrgc Aar, senere Gaicrdejer i.rirlrekj;cru i Forsonlho i de sidsle Aar hoede de i Vcsiergaard hull dnde 8. Juli 1933, hall 12. Ju~:i Sc Nr. 16. a. Ellen M:idscn, f. 7. August 1886, i.zreri~ide i Forsomho, g. 10. Oktob~r 1909 m. Peder Friis at Voer, Orsled, Jyll. Kabnla~id i Kvorup ved Muj~delstrup, sericre i Blgod. Vill,!ujcr og Pedcl ved Hyskolrn. al, Helrncr Friis, Juli 1910, Ol[iciiiiil, g tn Mathilda - Llnller tli Vogrirriaiid Fr, Nielscn i Ssoderhorg. 22. Joa~ Friis, f. 7. Scpteinhcr b2. Ellclt~ Friis, 1, 1940, hl. da Friis, anuar 1012, Fodlzge, g. m. Ovc Sparlurid. HL$r ial~dcl i Hclders1ev. a'l, Asta Sparlund, f. 22. Oktobcr b2. J~rgeri Sparl~itlil,, 16..lur~i 1910, c2. 1dr1 Sparlund, f. 16. Jul~ cl. Asta Friis, Novcl~iber 9 14, cr i Kmbe~lhavti.? dl. -lans Pcdcr Friis, Decclnhcr 1915 i elgod, Evn Heslrirtle G~~drii;~iid~H~yei, f. 29. April hltrr ai fllv. Ga,~rdcjcr, Kon~tn~i~~esekrclrer.lotis. W. tit~dtnericl-ht?yer. Sm~ru!n Sogn. - Hagerrnester i Kcat~e~r~:lv~~. a!). tnrttn Friis 1 Tvillirigcr, f, h2. Rjnrri Friis December isl. el. Altna <athri~lr 'rlis, f. 11..lanu;~r 1918, c. :n. Rnrgc Gscgcrscn, Slrjgler i t aderslev. a2. E.aurids Pcder Gregcrseii, i, 28. Septenl ber h?. Solgerd Gre~ersen, f. 3.,Jul~ [. Sve~?d Erik Friis, f. 26. Marts 1920, Told;~ssislent i Viborg. g1. 1Cammc Friis, i. 15. April 1922, Servetrice. 111, Pov1 Harfvig Friis, f. 1. Fehxuar il. Jsrgcn Friis, f. 16. December b. Mads Kristinn Madscn, ca. 8 Aar gl. (Cllyk kestl1f;ede). c. Jorgen Andreas Mndser~, i. 26. April 1890, g Eleonnre (irsiine Hirrdburg, Deceniber 1893 i Kubctlliavn. l.;~ndtnand o~ Murer i Borde, Vidch;rk. al. 1-lllda klirldhrirg Mndsc~l, f.. Decernhcr Dircktrice. hl. Kirsler~ M ~ric rlllndsc~~, i. 27. Aug~~sl 1921, g. i ed en Spa reltasseassisieilt. cl. Sver~d M:ldset?,. 26. Aucust :a~idmand. c, Ane Kirst~lrc Madsen, f. 2. April 1894, g. 12. Okleher , Liitr~jds -cririk N~rv;~ng ra Lut~dc, f. 23. Marts 1 H92. Besty rer paa Fodcrslofforenin~e~i i Bfgod. ;]. (etlv M;~rie Nnrvarlq, Ucccrnher 1920, g. 21. Atrc~rsl 1941 U. Tjcnry Jerlscn frs Skjcrn, Maj Har Forretriit-~g i Plgod.

13 a2. AEicc Jensrn, April W3. h2. Carl Hciirilt.cnscn, f. 26. Noverni>i.r b1. Gerda Narvang, f. 30. April cl. H;t~is Pcd~r Norv;~~~g, Dccelllbcr dl. Niels Pcdcr N~rv~tng, f. 12. Scptr~rlhcr 192F.. Sigvald Madsen, T. 27, Marls Fa rtiicr i Callads. A A E. Ejnar Madsen, F 7. Milj 189t5, g, in lrlger lrap rn Sig. 1:rndtnatirl i G~dsvang og Laridpost ra Ciaarde St. 91. Fsidn lrlrp Moldsen, f 13,tltli hl. Rulr~e - - t.. Novemher cl. Halls Petier Urup ~Mad<err, f 22. DecernZ~er d 1. Sigvald - f. h. Novctnl,er e. Krislinn - f. 7. Juli 1935, Borncne af 2. ri5gtesk;bh: 1, Ane Kirstine M:~dqrri,. 18. August 1867, g. 26. MJJ ,. Tl~ot~i;ls D:iriirl D,rr~iclscn - S ~ af Gaardejer Ole D;j~~ic?cn, FJlgod Byrnnrlc - 1, 10. Fchruar F 870,.: 5..luni Dc hnede paa erl Ud tey tlcrgaard ra h~rdes Pndceaard.MejlvangU. E;,riltr~i trot 1111 i Srlrldcr~:~rlc a. M;lrir Da!~iclscn, F. 21. hbj 180.1, g 25..l;inzirrr 1923 ni. Ga ~rdejer.lolr:~ t~nes Jargens~ri, i. 17. Novctribcr Ejcr og l)chor. Kodbalganrd" i Vest- rjrr, elgod Sogrl. al. Tlionlas Meller Ji?r~cr~scn, f 9. Srl~tember b. Krislia~i ~~CSC, Nr)vc~~~hrs Y!)S, E. 29. November 1921 in, sign^ - T>811ior ~f Tl~omi~s JCsen Rank, Tllorl~rnd - f. ).uli 1S9q, Ejer og bebor herldcs 12ndeg;!,~rd i l'lrorlur~d, Blgnd So~n. nl. Tlromas 3a1ik D:~~C'~SCT, f. S. Maris h 1. AP (irstir1c Daniclscr~, f. 22. DecernZ~cr cl. Daguy 3anielscn, t. 24. Juni dl. Harry Dauielsen, f. 17. Obtober d -. el. Giinnnr Dntiiclscn, Juli fl..lol~ilii~le Dnriielscn,..luli 19,?.7. c. Ole Da tiiclsen.. Maj 1897, g. 4. April Uorlliea Marie Surcriseri af Sdr. Vfuni, t. 2. Scp- c~nhrt 18'FO. [Joede i nogle Aar psa en Gaard i tlarlces i mlzod, nu bor dc i Hlgod By. Er Hjcmm~slagler OK rornlnur~al Tjeneslctnsrid. ;..l'iorrrns )ariicl Urir~ielsen,. 1!1. August t)2:!. ll. Ane <irstinc Daliiclscn, Au~iisZ cl. Prdcr.lol-ra~~ries hnielsen,. 8. Oklober dl. Ellen Elisabeth Danielsen,. 6. Juni d..(irsfc~i Daiiielscrr, f. 16..irr~u;lr 1899, g. 2. April 1923 m. Peder Nielsen, f, 25. Jai~llar Elektriker i Odder. al. Aritla Valborg Nielsctl, f. 27. Jtili 1924, g. m. Egon, Mclrar~iker i Cabcnhnvn. e. Kjzr Darrielsen, i. 30. Marts 1900, g. 9..luni 1923 nr. Ar111a Svendse~~ ra -ernirlg. Bor i Herning. a. Erik Kjrer D;miclset~, F. 2(i. April rnl - - f, 3 Januar 1W3, cl. Knud Seplerriber dl. Bstge -- - f. Dec~nrber f. M;rrcii <~ttirinc Dnnielscn, -1 surii Rorn 19. Dcccmhcr 1!?06. g.,lenriy Daniclserr Marts 1907, g. 21. Marts 1926 m. (riste11.jcrlsen, Lundgailrd fra Bt.lllurtd,. 15, Apr~l 190-1, Buede etsl i Vognslund, sellare iik de en Gaartl i Slrellev. ;\. Mklgne Peder,trridgaatd,. 24..luli Anlie Kirstitic - t. 18. September cl. 'Tllornas Harald - f. 21i. April 1936, d 1. Svend Aage - t. 21. August 1937.

14 2 Chr. Mudseti, f. 11;. April FtfiS, g Novcrrlher 18!1~1 tri Ellcr~ 'ctfcrsutl.rtl~, f. 21i. f'chru:~r t8(j9 - [J:~V i!f rl!lth 1,:hllri(is 'P~P~SP~,c\~, 1-n~- trlinlt. - - Dc hncrlr pii~.n[+r\ 4 ~~ig" i -lcss~l ir~dkil Maj!l;l.E, tlcrefl~r i H(ltlt!c [{v.!sllcti snv sl~lle l~clr~ 14. Llci~~!i~l~er Sr Nr. 17. a. l<ri<ti;~~i M~j11nc M,L~SP. f 10,. i~ili;~r l8qti, r, 0,A;~ 1!12:3!T. E~, 1. Pi. Novci~ihrr 1[400 - Dallcs i ~ f <irstir~r o~. (jqurtjcjcr Jens J:~kr~hsct~ 31,~~L~L~~&R::". - - DC :\YC tnrst C G;larJ i sl(1.1~- T~!,?m(>rp\log11111:11i~ i 1111ddv Rv. a. Kirst~r~e A4cjli1ig M:~rl?e~r. t. 21. Fehruas ) d~i\irids,p\ M ~~sc~, i. 1 -\.,Jiii 1807, g* 111. A:SP, 14.,111rli l1a!ic1r :Y J. Rtacllh m[~iljcd;~lb' Alling. Kotnmis, scnerc,~llchil~jer. Vi~r i 5 A;ir Farli~cr t Austrillirn. Jr nu libllr~ilnt~d i Anrlus. at. A~(~ V~~C' 1.rl1 ~';~LJ~~, f..l~lrii hl. Cirstt,~~.ctl~ Mn~lsrrl, T l:tj r. 1'0\'l R~cli M:~SC, [ 5. M;~ris 18!)Q, vritnrl Mrjcrisl. h~jc\~t~t CE F:~(~~ i Ar~slr~lic~~ i 10 A,ir, g. 1,5, Marts 1938 rn, li:~re~i M:~rit~, Dccemlicr 1!103 laltcr at Elis:~llcth ne Mejeri1)esty rer.mreenscn,,,'l~rvl~li+\~c~r' ib, 121 ~i~l(~~~ir~c. i:r ri L kl~j~ricj~r i l<l-iliv n l, Po1'1 Hicli. t 9. Aucuct l(l4d.. Allrrc! 83!itds~~~, t. L'S Juli l uol, CF!tribr~;tsliklt.dcr, y. 26 Augttc2!9:3;? A~T, f. 5.,T8~~~[i:ir l$lo'+ - \):iiler :{ 6a.1rd~jcr.PS T~~~TCP oc Hi1~tr11 M,irtli:~, 11r:lstrup v. Rnn(lcrq. EPV [.; A~kov -iujskole up!.i~~lcl!t~ ~-~~~idl~r~~~ssl~ol~. E j t b r Q: >C~(,.'H 111~yrl:l~cm i ''l1lil5t3111>?.,;~vc oj_~ :!'. ;, KC~ Ni3r1 :: ~~C~~~T, i. 2fi J~cP?~~ < j $ q bl. Ellell ~jlargrrll~t~ - f 7. Sept~rllher le):35. cl. ticl~inr,,lrlt~lr~ccd M;iJ~i~ri, :iu Yuvct~~l,cr J'li, (1 1. Jc~i!~y ivt1d~c~l,. 15,,J~ 1!US. el. Estlirr Rich M:~rlscrl,, 20 Oklobcr fl. Uluul~ild -- l.5.marts!411. ~ 1 l4ircii, - [. 19. Juli 1g43. P. ~;iri~i1 M;td~c!~,. i 4. Fcbr~li~r 1901, ;irhejdede en So~rlrricr zbcd ~,;/~~:: i Fil~l~~lld. EC TH Alllvnrsli/~~ Hnjiliole oc l.;~drltr nd,ntldhrt~qsskole, g. 17. M;li 1'4311 n Mcla,. :. ~PCCT~.~C D;ilkr,[.i~h;l~i~i? ofi (;n:~rdcjtr Ludvig S~lrelrscn,.i~essd- :~qcrc:i:~ t(f" i -lodrfc Sngtt. nl. At~tlr 1.oulqc. f, 15. Oklohcr lq4 1. g. Frodc Mdset~, f 74. August 1908, Larereksarnen fr,i.elli~ig Scli)., c. fi. Fcbruar 1937 n~, L~rcrinde Cirsillt F&~sk.;irscn, 25..anunr [rv1ler af Snedl;erinrstcr S~rerl Larse~i og Ht~slru Maric af Vxfficer. - liar \,zrel Vikar og Vinterlzrer flcre Slcdcr, Ei~rskolc- rrg Hnjsliolelarer, Aarskursus paa S1:ltrlic l,:crrrl~nj<kolc, dcrcllcr L;.crcr p;c~ lllfhorg ticalsltol~ a 1. Ellc~i ~Vijric, i. 2" M~aj b 1. SR~C~ liri~1er1,. 1. Augtlst 103L). cl. Kirste~l R,r+k, f. "LO. Dccpinl,cr dl. Caren Linr, i. 25. April el. Margrcihe, 5. Septenrljrr 1943.,. <:~reri Prlvl111r M<idsct~,. [j. M,rj 1874, ECV ra Vrjsl~~~p ir;ljsltolc, L: 23 M,lj 1901 n ~ Pedcr. Tlionrsen, i. 10. April XhH,.(-..lat~unr l H;ln er 131cv ra Ollerup Haj.;kolc. Ejcr af.er~gl~ave~aard" i,;~ltlie~~d~~~p. 'or rlcjelc A. sidcn bjyged: de en 11s ti;ti~rd p;~a Miirlr~~i, l{;11~1t~t ~ Ny~ii~~~~s~~~:~r dcn tr;;lrnlr Ci,r.lrrl: an i,atlrlsh~ret~. -!:T l~tir vzret Medlrn~ dl c~~ldll]er~ Sogrlcr:~i~d og l~csl\;rclsesmedlcr11 ;if Flero lok;llo 1:oreliirlger.

15 ;. Crisli;j~i Tholr~s~rl, M:lj 1902, Ejer af,,nymarksgaarde~i", E. 18. M;lj 1945 H. G~lr~l~rld D;~~rri,lr, f. 26. Maj laller ;T Cj~ardcjer.lens Slub, Sl{joldgaardcri i Eller up, Ejz~dhjcrg Sogli. Przs.cn Pavt Rich's ~!dstc Dattcr Povlirtr lavd~, a0111 ar 11~vr11, 4 S~~lrlcr og 2 Dnlrc. Slr~tslavlc~~ cller A. ibul Tarp er nu slittlel, ofi dcrciler lul~cr hans S~sltrndcs Efterkommere. ). Alfred Tho~nsen, f. 3. Mnj )14. ljrr :[.Knh;tvcra;lrdU i Vcjslrup, Sydfyrl, g. rrl. Anrl:i Andersen ra ier~, f. 27.,la ;~ a. -lans Pedrr Thnrr~sc~l, S 2. N\~nvcnll\c%r 7'1.44. c. M;iric T~RSC,. 1X..lltli 11107, c. 9. ~Vaj 1931 m. Pedcr Moger~srlr,. 3O..J~rli Ejrr og l~vhnr.stoltl~olmgaard", Gudrne. ;. Pcdcr Maller Mogc~isen Angus! bl. Villy Mollcr Mojicnsei~, f, 24..lttr~i 1! Elsc Marie Jensirie Madsct~, f. 7. Maj 1876, g. 5. Olttoh~r 1904 m. Gi~nrdcjer Grnvcrs Madscn Grdvcrsen, f. 7. Septcll~her Hull var, snmrtleri rried sir1 Snstcr, El~v paa Vej~irllp H-iujslrole i Sommerell Dc boedr wa 'sdrcgilardcrl Tnrp. llur~ d~de 4. Marts 1q13 fig l~nrl 113 April a. Antxi Grarersen, f. 8. hu~ , E. 21. Maj 192 m. Kristian Moller <r~ste~lserl, f 14. Marts 18W - Smn a[ nfdedt Ariisrn;~dsrnedlct~l Jerrs Mgller Kristcrlscn (F: Ht~sZr~i Elis~~hctl~. Dr hor pa3 llans Fadcgqard i Egk~~url i Rl~od. Se Nr. 18. :. Jrrls M~ller <rislc!rsrr~,. 21;. S~plelnber Frede MF~cT KT~s~~~~c',. 30. ~CC~T~~CS cl. J'lse Msrie Moiler Kr~qlens~n, f. 21..luni 11-73R. dl. Elrsabefl~ Mrnller risfcr~se~r, T. 10. April c. Magl~e Tarp Gravcsseri, Ailglrsl 1908, De ejer off behor Fntdregi~;~rdcn ';trp i F;cllesslrnh. Se Nr C..lohan, bocde i Skovsende. 1...i,ie, c. 11). Pcdrr Mcnriksr1~, bnciic. i Atlsagcr Sngll.. Ane,. 1. Dccrmbcr 18,56, g. 14. Mnj 1880 m. Aridrrns -lansen, Horr~e, F. 10. April Muter og,:~ridmand i Hoddeskov. a. i~rolinr Kir.;linc -lansell, t. 7. J1111i 1S81, p. 21. Aufiusl 1905 rn. Atidrei~s Fisch~r, f iig1r~l 1877, Bagerrnester i Cjedved v. Hotsens. al, Jergen D. Fisclier,. 2. Juli 1SOli. Bagersv. t~jetnme. hl. ngehorg Fischcr, f. 21. Nove~r~her 1907, g. 30.,411- ~usl kns Piiabd Dineselr, f. 6. Au~nst Q~'rri~ssislent i Lrmvig. i12. Eli11 'ischer Dirreseil, f. 10. April b2. Olav Esrrl;\n Dincscn, f. 14. Oltlahcr cl. Ann;l Fischcr, Okloher a.. Juli n. Tliam:~s Chr. Nielscn, f. 8. AH EL S^ Ucldelet i Forslcv 11. Sknnderhorg. a2. Kirstcll Fischcr Nielsen,. "3. Attg~~st 1935, h2. Elly - A - f. 3. Dcccn~her c2. Vag~r Oktober dl. Hclg:~ Piscllrr,. 9. Oktober , g. 8. Maj 1936 ni. Nicls -l:ri~lcon Dinescn, f. 9..ltln1lflr Pro- kurist i -lolslchra. 1 ;?.,~!T D~PS~T~ F, 9, April 193' l~~ge f;isclrcr Diliesen,. ::O. L)ccc.nrt?cr 194.'3. el. Hcrdis Fischcr, i. 23. Juli Ki~rerl Ci~ilic Fischer, F. 24.luni g. 23, Agust E~ik L11nd Svendsen, f. 23. Augusf Dyr!;~ge i Sve~idhorg. ~ 1 ~llcn. Fischcr, f. 7, lrccmlicr 1917, a, 2'2. Maj 1944 nl. Hilt~s Sensen, September Har t~rerudd.

16 ht. Gcrda Fischcr,. 13. M;lj 19'10. i. Else Fiscllcs,. 16. Noverli her b. Hans Peder H;~nserl, Oktoher 1882, g. m. Kirstinc Tho~nasi~lc, i. 26. Seplelllhcr E88ti. Landpost i Sogn. nl. Hans Alfred Hansen, f. 12. Mnrts 1906, :r, m. Olga M;lrie Surcnser~ f r ~ Wt~tru~?, f. 26. Jenzlar G~i~rciejcr i Karup v..l,tndetup. a2. Verner, i, 14. Oklahvr!R3R. h2. Marinus, f Marls lr143. bl. A111le Magny H-lansen, April 1908, E. m. Fredesik Stakl~olnl Kristianscn, f. 10. Maj 1904 i Kvang. Landrn~iid i Outrup. a2. Kelly Kristiansen, f. 9. Dcccmhcr h2. Erne Kirstine Kristiansen, f. 15. duni c2. Elly Kristiansen, August Gerdn Meric Kristianscn, 1. 8 Seplen~her e2. Hails Peder Kristians~n, f. 6. September Niels Stolrholrn Crisliansen, Februar c?. Andrcas Hanscn, F.?. Jant~ar 1911, g- m. Karen Pedcrscr~, Czrt~p,. YO. April Ganrdejer i Vrngum. - a2. HRS Pedcr Hanscn, f. 21. rvi~j dl. Gerda Valhnrq Hansen, F. 12. Januar 1915, g. rn, Jcns Sclrultz, f. 4. April 1' audposl i Tislrt~p. a2. rcne Cirsliric Scii111z,. 2ti. J;~nt~ar h2. Viggo Sch~iltz, f 10. Srpteniher el. Rnrge F-anscn, f. 19. Febr~~ar E!3lR, g. ri. 1,illy Nypard P~dessr~~, f. 31. Maj K~rln,. 17. Juli Sla~ler i Ot~trup. c.,jells Jcsscri Hanse~i, r. 24. April 1889, g. 23 tm:lr!s T!11 rl. 1Cil!llri1lc.J;lkohinc, f. 18. Au~ust D,llter a[ Nicls.. Niclser~ af -iodcle Mdrk - nngle Aar lravdc cle hnr~s Fcldcg;+ard i Hc~rldtts!tov, lyttede senere ti1 Varde, hvar ~arl dyrlwr Murcrfagel. :11. Mette Kirstiiie -ansen Maj 1912, g. 2. No- \rcliibcr 93(i larls,:rkobsc~l, Varde, Arhejdsmand i Vnrde. 2'2. tlga J:ikohsen,.. Jt~li Grell~e Olrtobcs c2. Arly - E. 2. April 1944, bl. A~~dreas Hansl~n, f. E2, Oklobcr 1913, g. 2. Novernher 1938 m. Kisstine Pedersen, Lzborg, Pebruar Murer og \)trr~imaud i V~rde. 22, Kurt Hanscn, f, 30. April h2. Assp - f. 6. Maj cl. Alma Hansei~, F. SO. Marts 1915, g. 2. Olclohcr 1936 nl. Niels Krislcnsctl ra Ansagcr, September 1919, Ganrrlejrr i Ssndel, Sdr. Fclding. a2. Gerda Cristenscn, Marts b2. Gunnar - f c!?. Tagc d2. Sonj;l - f e2. Bodil - f , dl. Niels Jensen Hanscn, f. 24. August 1918, g. 26. December Elna S~rrer~scn af Lindknud,. 3, Februnr Udlzrl Mcjcrist. Bor i Dlgod. a2. Benla Hanscn, f. 21. April el. S~gt~e dansen, f. 30. Maj 1920, g. September 1940 m. Leon Mall~iasctj, f. 1918, Murcr i Varde. 22. Hcnning M;lllhiil~cti,. 17. Olctober fl. Krislian Harrsen, f. 7. Maj 1022, Arbejdsm. i Varde. gl. Svend Hansrn, December 1929, Sludererrde. Uopz i Varde, d. Lallririe Helclic Mallsen, April 1891, g. 3. Arrgusl Hans 'Jinttzer Lillesne, Marts Fra 1911 var h,~n,;crer ved -lolstcd Stationsskalc, fra 1917 har de boet paa hans Podrsgaard i Kattrup Hovedgaa rd. al. Karl Pcd~r Lillcsoc, F. 5. April 1!318. hl. Hans Winthcr Lillcsac, i. 29. Marls 1921.

17 cl. Aksel Andreas,illesne, f. 29,.111r1i 1933 dl. Karrn hlargrctlie - - } Tviliin~er el. Erlirlg Esberrr Lillesse, f. 16. Marls Krislcrl, ljoedc Skovscr~iic, llavde Born, Efter Henvcudclsc ti1 Fu~nllirn oil1 Slot lil deltne Bog, l~ar de fo~fioldt sig tavsr. e. Addl F1:1lir;c11, April H93, g. 5, Aug~~st 1928 rn..ydin -lelote <iimlirle Sofic Ollldberg, M;lj 191f7 - hltcr af Savv~rltsfosn~and Osksr Tl~orv;lld Valdcinar Krisl~an Glrldberg, Kings!cd. -- Stenbrvder i Faksc. al. lsc Guldherg H;insen, f. 27. F~bsuar 1'330. bl. Atrr~e Deccmbcr 1 931, nl. Benr~y - - f Marts dl. Jerri - - t. 15. September e 1. Birllle -- - f. 24. Augusl f1. Sven - - f, 20. Januar U. linthrine Marie, rerilslilledes i Kirkcn 9. Mnrts 1783, g. m. Hans Ktludsen i Bjer~e. Hdvde ingen Bnrn E. Peder, fretitstillet i K~rken 1. Olrtoher Dad i iriget~. F. Kjerslin, koin langt sydpaa. f. Aue Kathrine Hansen, f. 27. Marts 1895, g, m. Hells Peder Sarerrserl, f. 28. Dccern ber Ssn al Gaardcjer Laurids P. S~rerise~l, Thorstrtlp. - Gaardejer i Stokh~k, Tllorslrvp Sogn. al. Andreas Hansen Ssrensen,. 17. August b. Laurids Pederset~ - f. 17. Oktober cl. Arne Jens~nius - f. 17. December dl, Svend Ove - f. 9. Dccc~nber 1926, el. Elly Bodil - f. 18. April fl. Elna - f. 27. J~r~ii g, Marie Hallsen, Pebruar 1898, g. 28. August 1917 m. Evald Clir. Henrlelnnd,. 6. Maj Landnlaod i Ansager Sogi~. a. Arnc Chr. Hennelund, f. 9. April 1919, Murer. $1. Nelly Signe Hennelutrd, f. 3. Oklaber 1920, g. 23. Maj 1943 rn. Skot0jst1andlcr Svend R. Jensen, Jerne V. Esbjerg. cl, Vagn Aage Hennelund, T. 5. Jr~li dl, <aj Egon Hennelurrd, f. 27. Maj 1932, Povl Rich, Sog~~upr;rs! i Hodde-Tislrup, blcv g. 2. Cla~lg 1~1. Kissleri -laahr, Dalter af Provst Ude -aalir i Bljiod, lluo er rc~iisti\let i Kirlten drtrl 17, Fchr~~ar Sltilteretlen efter hende, daterel 12. Juli 1773, nzvnes 2 B~rii : Kathrine Marie Rich, t. 1768, E~ar ell Tid opl~oldt sig llos Pastor Fohricius, Prasi i Ansager. Det rnaa vwe lle~idr der omtirlp~ j 0, Nielsens "Historiske Eiterrelr~inger om Vester Herlie Herred" :.Ved Auktionen dc11 16, December 1829 over Hcnnegaard vat i Beliugelserne den Bestcmmelse, at Jornlru Rich, cn Pr;eskdatler fra Hodde, sill Livstid skulde hlive boende i et lille Hus paa Gaardens Mark og afbenylle -aveu ude~l Algiflu. Saa havde l~un dog Tag over Hovctlet. Sere11 Ricli, frcmstillcrlcs i l-lodde Grke 25. Sept, Vcd Sltift~i tilt bcgge Barn tillagt liver 200 Rd\. DatZercn filc des\ldc~\ Mnderens Dragkistc, og Scinnen et Par a~~balerede Ertr~eknappcr af Guld. Snren Riclr blev Degn

18 i hndu~i~, ra11 lanr ngqrt:l urr~t,al~dl~irl ;icr, 111mske S~CP, i YC! F;~ltl S!~CW~ ~Vi~11~1, liien ~~P god ;irl;t~isrnnnd ; ll~i Mr~tldhcldct cik:. Hr. liich i Aadutn og lr. 1-aalsr Mlgnrl, P Sorer1 Ucgt~ i Lyl~~if, ;! k:111 h~f3~''. (1. 1). ll;ii~\ir v;hr kg11 i fi1~0d ). Suren Rich v;lr hn:lrle Degn, Krut~~and og Gaardmdnd i Lylrlic s:~r~~l Ejcr :] '.tpir~tlnller~ i Lcn~. Smren Rich hlev gill i Aad~lrrl 1801 rued D~grirtln~teren Kathrirle Margrclhe.lorge~ise~~. ian blcv forllyt~el iil Aal, ivor l~an dodc so111 Sl,o\el~rcr og Kir1tcr;:tnger 20.,luli mrn fsdl i And~r 111 : A. Povl Frederik Rich, f. 29. August 1806, Landmatid i Nr. Hebo, Janderup. 130rn : 1, hnrlrcas Rich. 11. Pcdcr qr. Rich. ][. Serctl Povlse~l Rlctl. 1. Nielsirie Pcirirle Surcriwn Ricl-r, T. 31. Deccniher 18G7, g. 1 h93 m. Hans Mo~et~se~i. Has vzret Vnrt i Bil!u 117 '~ui-sarnli~~~st~u~. a. Snrcn Gcor~ Moqcnsc~l,. 24. Seple~nhrr Gilt og hor i Nordamcrilta. b. Karen Snlrvbinc Mngc~~sct~, f. 23. Dccc~ibbcr Er gift i hmerika og l;ir ~RT, c. Gerlrud Lnusetle Mogcr~seii, t. 27..lz~li Gift ~ned cn Rngcrinesler i Cl~ikagn. d, A~irin Marie Mul~criscll, f. 17. Maj 1902, g. rn. Boghold~r Schrt4dcr i Eshjerg. Hull er EnFte. al. Berut Schreder, f e. Aheline Dorlhca Mojicnsen, f. (;..lanunr 1904, g, nl. t3jvind Katyza, <orllorcl~e~ i Fredericia. nt. Ellinor Kolyza, Januar hl. Margil Kayza, t. 23. Januar f. Ua~iiy Mogense~l, Sygrplejerske paa Gentoite Amissygehus. 2. Poul Ssrencetl Rich, Januar 1870, g, nl, nor- 111~~ Jdlgell~ell flf Gedved. Hsr vztet Restyrer paa Ltlnde Fatliggaa rd, dmd September Enken bor nu i Lundc By. a, Smren Povlsetl Rich,. 29. Maj 1899, g. m, Tham:lrili:i Mndscn, i. i N. Ncbel 10. August 1899, Fuldrn~gti~ i Odsherred Jernbane. Bopzpl i Holbzk. al. Pavl Erik Rich, f. 28, April b, Gustav Rich, f. 26. November 1901, g, rn. nger Kristensen Frugtgrosserer i Ksbenhavn. 31. Bjstrr Rich, f. 3. Jt~li hl. Lisclotte Rich, f. 3. Juli c. Viggo Ricli, f. 2. September 1902, g. 5, Marts 1939 rn. -~llen Tllorup,. 11. Septenlher Han er Mejeribestyrer i Lunde. d. Johannes Rich, i. 22. April 1907, g. 19. Suli 1936 m. Signe [<asmussen, f. 8. August Bestyrer paa Outrup Andelsrnejcri. al. Bent Rich,. 15. April bl, Birgft Rich, f. 10. August e. Scnny Rich, April 1910, g. m. Christoffer Schrmdet, t. 16. Decetrrber Gaardejer i Sdr. Sejerslev ved Hajer. al, Kristine Scl~r~der,. 1. August hl. Poul - i cl. Dora f d. Ber~it - t el. lteria - f Hol~er f gl. G~rd

19 3. Pedcr Ssrensen Rich, f. 15. Jar~uar 1876, g, 20. September 1900 m. Else Harisen F. 29. April Datter af Sparekassedireklar Niels Hansen Ulld, E~knud. Beggre dade. Dc har en Plcjedallcr Tl~yta, Dailer af Elses S~sltr H~t~sine og Gnardejcr,Jobs. Nielsen, 0. Grmnlund, Rlgod. Hun liar i flere A#r vzrel i EngEar~d. 4. Sol~~ni~cs Snrcnsun Ricli, Novrmbcr 18H0, g. 26. Scplelnber 1912 wi. Maric Sofie Kristitie Niclsei~ fra Sk~rbak M~lle Sogn. Har Skradderog Trikotageforrelning i &31god. a. Esther Skarbak Rich, Juli Eltspcditricc b. Harald S. Rich, f. 10. Maj 1915, g. 10. Jrili 1940 m. Mintla Kristense~~ fra Ratidcrs, Fehruar Evangelist i Aarlius. a. Jonna S. Rich, f. 15. Juli bl. Kirsten Marie S. Rich, i. 27. Januar c. lrcna Skzrb~k Rich, T. 6. Maj Husassistcr~t i Aarhus. A B. Kristial~ Rich, f. 22. Januar 1809, dim. fra Borris Setn., g. nl. Kirstinr fra Billumgsarde, Enke cfter Jakob Pedcrsen. Ktomand i Billurn.. Melle Jakobi~ie Margrethe Rich, f, i Billuni, g. m. -andnrand Janus Rloch, Billum, f. 24. Scpteri~her 1847 i Kaergaard. 1. Jakabine Bloch, dad sam Bart]. 2. Mary Rloch, ugiit, dad 17. Oktober Asr gl. 3. Kathrine Margrethe Rich, f, i Billurn 5. Apri 1859, g. rn. Landmand Jakob Vilhelrn Krislensen, f. 13, Februar 1858 i Sdr. Petdirig. Bosted: Skeli~rld Urogaard pr, Hadsund. Landmarld OR Cromand skiftcvis. a. Jakoh Ejner Kristeasen, f. 16. Marls Dnd i An~eri ka. h. Clir. Ricl~ Kristenrien, f. 1. April 18R4, dod c. <ris[ine l<rislenset~, Februar 1886, g Kebrti:\r~d Kristian Emil Det~n, f. i Vcddum 27. Oktoher 188'7. al, Ellc~r Mar~rcthe Dehn, f. i Solhjerg 29. Juni 1910, ~lfflll Cl~ris i3rrrgc Etnil )ehr~,, i Solhjcrg 18. Miiris 1913, 2. m. Maja Marip Durholm,. i Sltodhorg 3. M;ij baiter df lirelrtar Kristensel~, Rsdding. cl. ~areb E3lisc Dehrl, f. i SulZijerg 10, Juni d. Kristian riicl~ Kristensen, i, i Borris 8. Fpbruar 1890, g. 111, Ai5;1 Margrethe Susanne,, i Sirasbourg 25. Marts l!f09 - Datlvr ;~f Getieralkonsul Villi. Jcnsen og Huslru Marie Eugenie Vitz, Genua, Civilingenisr OR Entreprenmr i <lampenborg, Vitus Berings AC. al. Tames V. -arald, f. 18. April 1940 i Genua. e. <rlstian Htrsled Kristensen,, i Rorris 22. Februar 1894, g. 20. Noven~ber 1921 m. Ciska Kirsline Hustcd, [, i Hadsutld 26..luni Reps~sctitant for A/S Otto Mfirrslcd i ~aclsulld. al. lngc Husteci Kristensen,. i Hadsund 15. December f..lanus Mnllcr Kristensen, t, 1, Januar 1896, gift i Amerika. g. Ange Kriste~isen, i. 11. Pebruar 1897, dod. 11. Agrles Ellride Krislensc~i, f. i Borris 26. April 1899, g Kohinand.J~nus,;ingela~id, Mou - Sen af Gaardejer Jens Langeland. Plster Langeland, Motl. - H~T St~be~ods off tekli. Forreining i Hjsrring. al, Ruth L:lngelat~d,, i l3ronderslcv 23. Scpt. 1923, i. Svend Aage Krislensen, f. 14. August 1904, g. rn. Magd~ Miltkclscn, f. E l. Jtili Dattcr a! lhv, Ploprietxr M. Miklrclsen, Aalborg. - Svend Aage Kristerlsen er Landmand.

20 as, Benle Husied Kristensen,, paa 3;elurngaard 28. Oklober hl. brgc Huslcd Krisle~~scn,, pan Hzlumgaard 9. Auglrsf , Mettc Cirstiue iic'ti, (f'vitlingsusli~r ti1 K. M. Rich),, t Rillurn 5. April 18'19, g. ni. Vilitor Eskild -lnjluild Lorentsen, f. i,yllne 18. Juli #abrnand i Qlgod, d0d a. Helga Cir?linr,oxcotsen, f, ti, Seplc~lrber 1882, E. 16. Septcmhrr 1910 m. Sirnoti Pedcr Simonsen, t. 18, Novetnher M~ltr dmde 13, Marts S. P. Sirnonsen er Skrzdderrz~esler i Sdr. Bork. al. Betty Sittionsen August 191 1, hl. Viktor Eskild Hmjlurid Simansen, f. 17. April 1913, g, m. Gudrun Dalkjzr Krjslensen ira Skjern. Bager i Silkeborg. cl. Henny Kirstir~e Simonsen,. 15. Oklohcr 1916, g. m. Bertram Nielseti, Slagter i Rrarnmiiige. dl.ernil Sirnoiisen, Decembcr Handelskornrnis i Sdr. Bork. Metre Kirstille Rich, g. 2. Gan~ m. Hcnrili Antonius Kristian Frederik Hansen, i. 2. Marts 18.57, Maler og Musikker i Dlgod. - Son af Kirs~ine Marie Rnhbelc op -1n11s Fredcrik -lanscn. - Flun dade 4. Juni a. Mans Frederik -anseu, f. 17. Jrlli 1885, g. 8. Scptcnlber 191 l iu. Marie -lcrrna~lscll, f, 23. Februar 1 HR5, ~itrl var i sir1 Wrrgdntn 1,~rerilide i Pll~nd i 5 Aar. Han er Malerrnester i Aeerhxk. Faahnrg Sogn. al. Harriet Riclt Hanseo, i. 5. April 1913, g. rn. Carl Halldar~ Sc.lreilscti ra Skovlutid, F. 12, Augusi Ragerrnestcr i Tistrup. a2. Mnrie Louise Snrensen, f. 5, December b2. Pollla Sarcnsen, M;rrts c2. Kirsten Sorensctl, f. 5. Okiobcr d2. 1c11rilc Tcjlgaatd Serc~lset~, Scptcmhcr ). Kristine -lallscii, f. 24. Marts 1887, t~ttn dede ti. Juni 1927, v:lr C. n. Si~delrnog~r Hans Jensen Krogh Tistrup,. 6. Februar Smn at Smcd og Landmand Jrris Jensen, Hejsnap. - Nu hor linn i Assells og er gift igen al. #are11 ElisalheEll (ro~11,. 1. Oltloher 1918, er i Eshjcr~. >l. Harry Krngll,. 9. November 1!1151, g. 2. Scplen~ber n. 'l'ovc l,atlrids~~~, Hesscl~rtcd. fj;rtl cr sager Oltslrnl. cl. Olfert Kro~h, f. 15. Sepletnher 1921, Komrnis i Tim Brugsrarcni~lg. Hall var rued Tojiet ra Tim d. 27. August 191,2, dcr hlev beskui'lt vcd He;!D dsde, sot ijf Krigcrls trlange uskyldige Ofre, straks han var indlagt pas Ringkahing Sygehus. dl. Nicls Gjarup Krogi, f. 28. Januar 1923, Skomagerlarling Elvira Hansell, Septcnrber ndchnver af.tatoln c. Hans #r. (rcrr H,jrlse~l, Marl.; t 889 i N. Nehcl, g. 30. Nove~nllcr Slitirie Marie Srhrnidi, f. 13. Marts Rccge dede. Han var Sadclniager. ill. Vilhelm Rich -l:~nsen, f. 31 Ma] 1918, g. 15. NOvember 1941 rn, liilia Nielsen at Kolding. Politibctjent i KP~C~~:V. hl Niels Gjfi~rzip Hansen, t. 5..luiti Detailhandler i Koldinq. d Marie [-lallseli, t. i Troldllede 27. Oktoher 1RS1, E. 23. Oktoh~r 1916 rn. Barhermesler Johs. Graversen i 01god, f. 29. Seplemher HYO 'i-01111y Graverse~l, r. ~C. S~pte111b~r Ba~ikassisterit i Kehenhavll. hl. Lisb~th Cjravcrseri, f. 25. Jonuar Skoleetev. e. Niels Gjfirup Hansen, f. 4. April 1895 i Hlgod, zigift. Manuinkturist, opholder sig i Viborg.

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Annesminde Annesmindevej nr.1 Matr. 5 a Stårup - Fonager Areal 1957 41,8 ha.

Annesminde Annesmindevej nr.1 Matr. 5 a Stårup - Fonager Areal 1957 41,8 ha. Annesminde Annesmindevej nr.1 Matr. 5 a Stårup - Fonager Areal 1957 41,8 ha. Annesminde 1874 1952 Gården var fæstegård under Bramming Hovedgård indtil først i 1800 tallet og var på 2 tdr. hartkorn. År

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016 Stævne: Række: Navn: Klub: M1p1 Viggo Kring Vesterhede M1p1 Stenn Hansen Vesterhede M1p2 Christian Jacobsen Nordenskov M1p2 Verner Nielsen Nordenskov M2p1 Anna

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Aktiv Krocket Camping

Aktiv Krocket Camping 1 af 14 13-07-2014 21:35 M1 Pulje 1 Bane 1-3 Anne Grethe Tranholm 1: XXX 20 3 20 9 6 2 58 79-21 5 Ejvind Th. Jepsen Boldklubben Vestkysten Helge Nørtoft 2: 12 XXX 20 7 20 1 2 60 74-14 3 Birgit Lauridsen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Aage Rudolph Poulsen, Skibby. KB Varde (Vester Horne/Ribe) 1912 op 70 nr 45 Aage født 22/8

Aage Rudolf Poulsen. JP Aage Rudolph Poulsen, Skibby. KB Varde (Vester Horne/Ribe) 1912 op 70 nr 45 Aage født 22/8 JP 1 1912 Aage Rudolph Poulsen, Skibby KB Varde (Vester Horne/Ribe) 1912 op 70 nr 45 Aage født 22/8 Født: 1912 22 August, Varde Byggeforeningsvej, navn: Aage Rudolph Poulsen, forældre: Typograf Jeppe Poulsen

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aktiv Krocket Camping

Aktiv Krocket Camping M1 Pulje 1 Bane 1-3 Carl Ejnar Friis Lyngsø Carl Møller Poul Olesen Anni Ladefoged Kurt Rotvig Kristiansen Karl Jakobsen Laugaard Sørensen Anne Marie Jensen Finn Kolbe Christian Flugt Erik Johnsen Egon

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

Efterslægt Rasmus Mortensen

Efterslægt Rasmus Mortensen Efterslægt Rasmus Mortensen 1. generation 1. Rasmus Mortensen blev født på en ukendt dato, døde før 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde, og blev begravet den 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde.

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere