Da n s ke ly s t s e j l e re reddet f r a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da n s ke ly s t s e j l e re reddet f r a"

Transkript

1 Pantaenius 2011 ske hvad der vil! No Nr Da n s ke ly s t s e j l e re reddet f r a brændende båd af det tyske beredskab Det, som skulle være en hyggelig forårstur, var tæt på at udvikle sig til et mareridt. Læs hvad en lukket søventil kan medføre. Motorskader I Sådan kan du sikre dig mod motorskader på grund af manglende køling. Side 5 Bådstativer I Forhold, som du skal være opmærksom på, når båden sættes i stativ. Side 10 og 11 Lynnedslag I Skader ved lynnedslag og forsikringsdækning. Side 8 og 9

2 Side Seite No Nr Seite Side 3 Pantaenius hovedkontor Lystbåde på Grønland Pantaenius har spurgt Klaus Eskildsen, Grønlands Bådcenter i Nuuk, om han kunne lave et indlæg, om det at være bådejer på Grønland. Klaus har sendt os nedenstående. Mange vil stille spørgsmål om der er noget at bruge lystbåde til i Grønland, der er jo is hele tiden. Svaret er JA. Grønland har nok den største tæthed af lystbåde i forhold til befolkningens størrelse. I Nuuk er vi ca indbyggere med ca Pa n t a e n i u s en anderledes forsikring af din båd Er din båd forsikret gennem Pantaenius, behøver du normalt ikke at bekymre dig om, hvordan din forsikring dækker. Pantaenius tilpasser løbende forsikringsprodukterne, men grundkonceptet har været uændret i mange år. Her er nogle af grundene til at vælge en forsikring gennem Pantaenius. Aftalt forsikringssum og ingen afskrivning du ved hvad du får Vores koncept er, at det skal være enkelt at være forsikret. Som en af de få udbydere af lystbådsforsikringer erstatter Pantaenius ved totalskade af båden med den aftalte forsikrings- lystbåde. I hele Grønland er vi indbyggere og måske 2500/3000 lystbåde, dertil kommer så erhvervsbådene. Vi bor på verdens største ø og vi har en utrolig lang kyststrækning. Hvor lang ved jeg ikke og ingen kender sandsynligvis det rigtige tal. I Norge har man lige fundet ud af at kysten er væsentlig længere end man troede. Bådene bruges alsidigt Vi har mange både, fordi den eneste måde at komme ud af byen på er enten at flyve eller sejle. sum og ikke handelsværdien. Ingen usikkerhed om erstatningens størrelse. Hvis påhængsmotoren er bådens hovedmotor erstattes den ved total- skade også med den aftalte sum uanset alder og uden afskrivning. Ved delskade erstattes de nødvendige reparationsudgifter eller genanskaffelsesudgifter uden fradrag for alder. Det gælder også sprayhood, cockpitkalecher, sejl og rig, hvor erstatningen heller ikke er begrænset til en bestemt del af bådens værdi. Hvis du flyver, er der ikke så mange steder at lande, og en flyver er svær at fiske fra. Det er ikke muligt at lave veje mellem byerne på grund af afstandene og på grund af utallige fjorde, der skærer sig dybt ind i landet. Så vil du ud af byen, er båden eneste mulighed. Både bruges så til gengæld meget alsidigt. Som almindelig fornøjelse, som fiskeredskab, som transportmiddel og som autocamper på ferieture eller familiebesøg. Langt størsteparten af lystbådene Skader uden selvrisiko Allerede fra forsikringens start har du ingen selvrisiko på de fleste af de skader, du ikke selv har indflydelse på. F.eks. ingen selvrisiko ved brand, indbrud, lynnedslag eller transportskader. Og heller ikke hvis en anden båd sejler på din båd, mens den ligger i havn selv om skadevolder ikke findes. Hvilke muligheder har du for tillægsforsikringer? Uanset om du sejler jolle, sejlbåd eller motorbåd er det sjældent, at du har behov for udvidelse af dine forsikringsdækninger, når du er forsikret gennem Pantaenius! Men hvis du ønsker at sejle til Svalbard, kan du udvide din ulykkesforsikring til også at omfatte SAR s omkostninger. Det er et krav fra Sysselmanden, at der stilles garanti for disse omkostninger før man kan få tilladelse til bruges meget her i Grønland. I Danmark har de fleste båden som et statussymbol. Man sidder nede i havnen på agterdækket og får en drink i håb om, at nogen man kender kommer forbi, for det er farligt at sejle ud af havnen. I Grønland eksisterer Marinalivet ikke. Når man går om bord i sin båd, grejet pakkes og der gøres søklar, motoren startes og så forlades havnen med kurs mod det mål man har sat. Det mest normale er sejltimer pr. år, men vi har enkelte, der når timer på en sæson. Når vi snakker med motorleverandørerne om disse tal, ser de helt måbende ud og kan slet ikke forstå det. Bådene er også blevet væsentlig hurtigere de senere år. I kraft af at afstandene er så store, er folk blevet mere utålmodige, og de fleste vil under ingen omstændigheder sejle under 20 knob. Udfordringer ved sejlads i Grønland At sejle knob i grønlandske farvande kræver stor opmærksomhed fra føreren og medpassagerer. Der er skær alle vegne, især på kyststrækningerne, men der ligger også en del andet i vandet, ikke så meget affald som i Europa, men is og drivtømmer. Især sort is er farligt. Sort is er meget hårdtfrosset smeltevand fra gletsjer næsten uden luftbobler, der gør at den ligger lavt i vandet. I uroligt vand og i dårligt lys er det næsten umuligt at se, og en lille klump på et par hundrede kilo slår meget hårdt at sejle i disse farvande. Du har også mulighed for at få dækning på din hovedmotor, sådan at den er dækket de første 5 år for interne skader i motoren.vil du benytte din båd til udlejning, kan du også få dækning for skader, som opstår under udlejningen. Skader og kundebetjening Da Pantaenius i Danmark ikke tilbyder andre forsikringer end bådforsikringer, er disse ikke et biprodukt hos os. Men vi er nødt til at være skarpe på dette produkt. Vores skadesmedarbejdere er selv sejlere. De kender de lokale reparatører og fagfolk, men har også et stort internationalt netværk, som langturssejlerne nyder godt af. Har du brug for et tilbud eller har du brug for ændring af din forsikring, betjenes du også af en erfaren medarbejder. med deraf følgende skader. Sidste sommer havde jeg et mindre sammenstød med en pukkelhval. Både hvalen og jeg blev forskrækkede. En anden udfordring ved sejlads på Grønland er vind. Normalt er vejrvarslerne ganske sikre, men vind kan komme med uforudsigelig kraft. Fra stille solskin til fuld storm behøver der ikke at gå mere end et kvarter. På en weekendudflugt i januar for nogle år siden, i en chartret rejsebåd, lå vi for anker i en vig i Godthåbfjorden i vindstille. Vi ser en mur af vand rejse sig på den anden side af vigen. En faldvind kommer ned fra fjeldet og strygende hen over vandet og nærmer sig skibet. Inden vi når at få startet motoren, bliver vi ramt af muren med 88 knobs vind. Det var voldsomt. Jeg blev en gang ringet op fra Pantaenius i England en søndag morgen, og bedt om at assistere et meget erfarent engelsk sejlerpar, der havde mistet deres båd i en kraftig storm syd for Nuuk. Den engelske sagsbehandler var noget rystet over at uheldet var sket 15 sømil fra beboet sted. Jeg måtte berolige hende med, at englænderne havde været ekstremt heldige fordi uheldet var sket så tæt på et beboet sted, og at inspektionskutteren Tulugaq kunne undsætte dem inden for en halv time, og at der kun var sket materiel skade. Bådmesser Også i år vil Pantaenius være at finde på forårets danske bådmesse Både i Bella 2012, som afholdes februar samt marts Vi vil være at finde på samme plads som sidste år standnr. E-003 i centerhallen. Så ønsker du råd og vejledning omkring de udfordringer, du kan møde som bådejer, eller har du spørgsmål om bådforsikring, er du meget velkommen til at besøge os til en uforpligtende snak. Øvrige messer, hvor du finder Pantaenius 2012: Sjøen for Alle 2012, Oslo Dra til Sjøs 2012, Bergen Båter i Sjøen 2012, Oslo Godthåbfjorden er ganske stor fra mundingen og til den inderste bund ved isbræen er der over 150 km. Og bredden er over 70 km. Der er masser af større og mindre øer i fjorden, og skønne bugter og vige samt vanddybder på op til m og fjeldtinder op til 1411 m. Selve mundingen af fjorden er kun ca. 5 km bred, men når tidevandet er på sit højeste, ca. 5 m, er strømmen ganske heftig. Forholdene er enorme naturen er fantastisk og uforlignelig. Man skal tænke sig om inden man sejler. PS. Medens jeg har skrevet dette har jeg siddet og kigget ude af vinduet og talt ikke mindre end 7 havørne, der leger i vinden. Fra en der kom til Grønland ved et uheld for 25 år siden. Venlig hilsen Klaus.

3 Side Seite No Nr Seite Side 5 HYGGELIG FORÅRSTUR GIK OP I RØG Forårsturen med vennerne endte efter en halv time med at båden brød i brand. En dejlig forårsdag i april var ejeren af denne Queenship 62 på sejltur med nogle venner på Flensborg Fjord. Efter at have sejlet en halv times tid opdager føreren, at temperaturen på begge motorer er alarmerende høj og olietrykket lavt. Han stopper motorerne og opdager, at der står flammer op af en luge i agterdækket. Ilden forsøges forgæves slukket med pulverslukker. Sk a d e r på m o t o r er t i t u d e n d æ k n i n g. Men d e t k a n d u g ø r e n o g e t ve d Et nyt produkt kan forhindre mange skader. Og nogle skader kan man faktisk forsikre sig mod. Ingen kom til skade Besætningen bliver reddet over på en hollandsk sejlbåd og en anden båd slår alarm over VHF til SAR i Langballigbau i Tyskland, som kommer til undsætning og røgdykkerne får slukket den sidste ild. Årsag: Lukkede søventiler Føreren af båden havde ikke opdaget, at en anden ved en fejl havde lukket for søventilerne i stedet for at åbne dem. Dette havde den fatale konsekvens, at udstødningssystemet blev så varmt, at der gik ild i en gummilyddæmper, der sad i rummet bagved motorrummet. Rummet, hvor udstødningerne var placeret, udbrændte. Betydelige skader Brandskaderne på glasfiber og bådens installationer er betydelige, men er dækket af bådens kaskoforsikring. Alene til rengøring, glasfiberreparationer og klargøring til montering af nye installationer er anvendt over 1000 arbejdstimer. Branden havde ikke bredt sig til motorrummet. Der er tilsyneladende ikke større skader på motorerne, selv om de har været meget varme på grund af den manglende køling. Kan undgås Der fås nu søventiler, som kan forbindes med en monitor, som viser om ventilen er lukket eller åben. Ventilerne kan også forbindes med tændingen, så motorerne ikke kan startes, hvis kølevandsventilerne er lukket. Endvidere kan Pantaenius tegne en tillægsforsikring på nyere motorer, som dækker skader på motorer på grund af fejlbetjening. Se artiklen her i bladet Skader på motor er ofte uden dækning. Men det kan du gøre noget ved. Hvert år sker der skader på motorer, som kører varm fordi der ikke er lukket op for kølevandet eller kølevandsindstaget er måske helt eller delvist stoppet, så kølingen er utilstrækkelig. Skaderne sker på trods af alarmsystemer for overophedet motor nogle gange har alarmen måske ikke virket. Andre gange er alarmen overset eller den er ikke blevet hørt. Problemet opdages måske først, når motoren bliver så varm, at ledningsnet og gummidele til udstødningen smelter og udvikler røg. Skaderne på motoren kan være dyre, hvis topstykket er blevet skævt eller stemplerne har ødelagt cylinderforinger. Skader som skyldes, at man har glemt at åbne for kølevandet, er normalt ikke dækket af bådens kaskoforsikring medmindre det har udviklet sig til åben ild. Åben ild defineres ved at der er flammer, og ilden selv kan vedligeholde og brede sig. En undtagelse er dog Pantaenius, der også dækker skader på grund af svidning og ulmen, selv om der ikke har været åben ild. Der er faktisk både som totalskades på grund af sodskader og skader på ledningsnet og installationer uden at der har været åben ild. Udskiftning af svedent ledningsnet, ødelagte installationer og rengøring for den gennemtrængende lugt af sod er bekostelig. Nyt produkt hjælper den glemsomme Firmaet Denrex ved Mariager importerer produktserien TRU-DESIGN, som produceres i New Zealand. Firmaet producerer bl. a. kugleventiler, som kan forsynes med en sensor, som viser om ventilen er lukket eller åben. Sensoren kan forbindes med bådens tændingslås, så motoren ikke kan startes, hvis der er lukket for kølevandet. Pantaenius har ikke erfaring med produktet, men kan se muligheden i at undgå skader på grund af overophedning af motor og i værste fald brand i båden bare fordi man har glemt at åbne ventilen eller troede den var åben. Importøren oplyser Denrex oplyser at ventilerne fra TRU-DESIGN er lavet i glasfiberforstærket polymer og at produkterne er godkendt af IMCI (International Maritime Certification Institute i Belgien) i henhold til ISO standard Kugleventilerne er trykprøvet til 50 bar og frosttestet til 20 grader. Fordelene skulle bl. a. være, at ventilerne ikke er udsat for korrosion og galvanisk tæring. TRU- DESIGN har et stort sortiment inden for ventiler, overgangsstykker og pumper til maritime formål. Muligt at forsikre sig mod motorskader Det er faktisk muligt at tegne en tillægsforsikring, som dækker motorskader, der ellers ikke er dækket af kaskoforsikringen. Som en af de få på markedet tilbyder Pantaenius at tegne en tillægsforsikring for motorer ind til de er 5 år gammel. Forsikringen dækker, med fradrag af selvrisiko, skader på grund af betjeningsfejl og skjulte fejl i motoren som f. eks. fabrikationsfejl. Tillægsforsikringen kan tegnes sammen med kaskoforsikringen af båden.

4 Side Seite No Nr Seite Side 7 Skader ved afrigningaf mast Forslugen Spækhugger? Ved skader er Pantaenius rundt på havnene og ser mastekraner, kroge og stropper, da vi tit oplever skader ved af og på montering af mast, hvor man taber masten. I de fleste tilfælde tabes masten, fordi knuden løsner sig eller stroppen ikke er ordentligt fastgjort i krogen. I enkelte tilfælde er stroppen ikke på det rigtige tyngepunkt, men sat for lavt, så masten tipper, når stagene er løsnet. Nej, det er ikke en forslugen Spækhugger. Og heller ikke en modificeret Spækhugger med udskydeligt bovspryd. På de fleste mastekraner er der en krog og en godkendt strop, så man er tvunget til at sætte stroppen rundt om masten, og så kan det stort set ikke lade sig gøre at tabe masten. På fotoet ser vi en mastekran, hvor havnen har valgt at sætte en gaffel på kranen, og vi har oplevet i flere tilfælde, at bådejeren kun sætter gaflen under salingen men ingen strop om masten, så masten tabes, når den løftes. SÅ FÅ GAFLEN FJERNET og få monteret en krog samt godkendt strop, så bådejeren ikke misforstår hvad gaflen er til! Ske r d e r en s k a d e Får du en skade på din båd, skal du forsøge at begrænse den. Pantaenius dækker rimelige udgifter til at begrænse skaden. Kontakt Pantaenius hurtigst muligt. Ved akutte skader, hvor du har brug for hjælp eller et godt råd med det samme, kan du døgnet rundt kontakte en skadesmedarbejder. Nødtelefonnumre kan du bl. a. finde på bagsiden af dette blad eller på www. pantaenius.dk. På hjemmesiden kan du også finde andre råd om skader. Din mailadresse og kontaktoplysninger er vigtig Mange sejlere har adgang til mail selv om de er på langtur. Enten via mobil eller trådløst internet. Især ved skader i udlandet er det en stor fordel, hvis vi kan komme i kontakt med dig på mail. Vær omhyggelig med at oplyse rigtig mailadresse og andre kontaktoplysninger, så de er læselige, hvis du udfylder en skadesanmeldelse i hånden. Her skete der heldigvis ingen personskade. I Juelsminde stod en vognmand for optagning af både. Bådene blev løftet op på ladet med lastbilens kran. Her blev de sat på ladet, hvor de stod på kølen men uden sidestøtter og mens de stadig hang i kranen. Da båden under kørslen svingede ud væltede lastbilen. Båden blev totalskadet, og Pantaenius udbetalte forsikringssummen. Udbrændt Bayliner. Branden opstod i nabobåden. Motorbåd med omfattende brandskader. I maj 2011 havde en gruppe Spækhugger-sejlere på Aarhus Bugten en træningsaften under vejledning af en erfaren sejlmager, som rådgav om trimning. Måske var fokus for meget på sejltrim og for lidt på de andre både. Besætningen på Hvalborg, som ses på billedet, overså en anden Spækhugger, der var på styrbord. Hvalborg er på toppen af en bølge, da den rammer den anden Spækhugger midtskibs mellem topvant og undervant. Vanterne skærer sig som strenge på en ostehøvl igennem den tykke glasfiber i stævnen. Masten knækker på den anden båd, og for at få bådene fri af hinanden cuttes vanterne. Og genuaen, som var klemt fast i revnen i Hvalborgs stævn og mellem stævn og vanter, måtte skæres i stykker. Røret, som på billedet stikker ud af Hvalborgs stævn, er et rør, som blev brugt som vantbeskytter på den anden Spækhugger. I løbet af 14 dage var Hvalborg repareret og igen på vandet. Båden var forsikret i Pantaenius, som erstattede skaderne på den og den anden båd.

5 Side Seite No Nr Seite Side 9 Da l y n e t r a m t e Fl i c k a II Genuaen blev svedet, da lynet gik gennem forstaget. Revne mellem køl og skrog. Ma n g e s k a d e r på g r u n d a f ly n- o g tordenvejr i 2011 Kristian Jul Thomsens Faurby 330 blev ramt af lynnedslag, mens den lå på sin plads i Herredslev Strand Sejlklub i Roskilde Fjord. Vi bringer her Kristians egen beretning om skaden. Jeg har sejlet siden jeg var 10 år gammel og har Alt klar til ferie, men så... derfor oplevet lidt af hvert. Siden jeg fik familie, har Lige før ferien var jeg en tur i USA og kommer jeg ikke prioriteret sejlsporten på grund af ungerne, hjem d. 2. juli og kører et smut på havnen søndag men jeg har altid vidst, at når tiden var rigtig så d. 3. juli for at se til båden og mødes med min skulle jeg have mig en sejlbåd. Drømmen blev en far, som havde lakeret noget af dørken. Så jeg realitet i oktober 2010 hvor vi købte en Faurby glædede mig til en sludder og en kølig øl. Som 330. Jeg har altid syntes, at Faurby producerede nogle måske vil huske, så var weekenden juli rigtig smukke og velsejlende både, så derfor var speciel ved at der afholdes Roskilde Festival og det med at slå til da muligheden kom det er et voldsomt regnvejr, som oversvømmede flere nemlig ikke så nemt at få fat i en 330. dele af landet specielt var København hårdt ramt. Endelig var der et meget voldsomt tordenvejr Valg af forsikring med mange lyn. Det var en relativ stor investering, så allerede i forbindelse med købet skulle jeg vælge, hvor Nå, men jeg har som sagt oplevet lidt af hvert båden skulle forsikres. Her var det meget hurtigt i mine mange år som sejler og skænker det klart, at efter at have forhørt mig i netværket, var overhovedet ikke en tanke, da jeg ankommer til anbefalingen entydig vælg Pantaenius, de har havnen. Men da jeg ser min far, så kan jeg se på forstand på både og har de rigtige produkter. Så hans ansigt, at der er noget galt. Han fortæller mig, derfor tegnede jeg forsikring hos Pantaenius. at lynet er slået ned, og jeg tænker pokkers nu er hun sku brændt eller sådan noget. Jeg løber ned Nu kom båden på land og den lange mørke tid til båden for at se på skaderne. skulle overstås. Ventetiden blev flittigt brugt på at pudse og polere rigdele, aptering m.m. Og Store skader endelig kom så dagen, hvor vi skulle på havnen Umiddelbart er der ikke noget at se udefra. Men sæson 2011 var en realitet. Det var rigtig dejligt da vi kommer i kahytten er det tydeligt, at der at komme på havnen, og jeg var den første der har været besøg... kom i vandet, fik masten på og kom ud at sejle! FANTASTISK dejligt at se ungerne og fruen nyde Dørken er eksploderet rundt om mastefoden vores smukke omgivelser. og bordet er revet af, selve dørken er knækket midt over og alle skabe og luger er sprunget op Vi fik sejlet en del gennem foråret og havde plan- pga. lufttrykket. Alt elektrisk er naturligvis også lagt vores sommerferie. Vi skulle sejle to uger, så gået... Nå men så sidder du så der, og fantasien alt var planlagt og i skønneste orden. begynder at arbejde. Hvad med undervands- skroget, er glasfiberen delamineret, hvad med riggen, hvad med sejlene, hvad med? Ja den kører på højtryk. Lad os kalde dette fast one. Derefter kommer næste store spørgsmål som en hammer hvad med forsikringen? Jeg var noget spændt, da jeg ringede til Pantaenius mandag d. 4 juli. Det viste sig dog at det var helt unødigt. Efter en stille og rolig samtale var dommen klar vi dækker så tag det roligt. Første spørgsmål var faktisk: I var ikke i båden vel? Dejligt at det er os, der kommer først. Herefter var processen meget klar. Pantaenius fandt hurtigt en bådkyndig taksator, der havde tid og var tæt på hvor vi har båden, som vi så kontaktede. Derefter arrangerede vi efter aftale, de reparatører der skulle gennemgå båden for skader i forbindelse med lynet det gik forbavsende hurtigt, og vi var allerede i gang med at reparere båden ugen efter. Listen var lang og alt blev gennemgået og undersøgt for skader og fejl. Hele forløbet tog sammenlagt ca. 4 uger, så var vi sejlklar igen. Det som var en dejlig oplevelse var, at vi i processen ikke var pålagt en bøvlet proces, som gjorde at båden skulle stå på land før beslutningen om reparation blev taget. Så konklusionen fra min side er at der kun er en bådforsikring, som kan anbefales og det er Pantaenius. Pantaenius har den rigtige holdning og tilgang til kunderne, og så er produkterne ærlige og ligefremme. Elektriske hilsner Kristian Juel Thomsen Dørken var nærmest sprængt i stykker. Fakta om skaden på Flicka II Lynet var slået ned i mastetoppen, hvor pisken og beslag til VHF-antennen var sprængt væk. Lynet var fra mastetop ledt gennem forstag og masteprofil. Fra mastefoden var lynet sprunget til forreste kølbolt og luftrykket havde sprængt dørken i stykker. De sprængte dele af dørken havde ramt og skadet andre dele af apteringen. Glasfiberskålen ved mastefoden var skadet. På grund af de synlige skaders omfang blev det hurtigt besluttet, at båden skulle på land og afrigges så skrog/bund og rig kunne tjekkes. På kølens forkant var en mindre revne mellem køl og skrog, men ingen delamineringer i skroget under mastefoden. Lynet havde forårsaget svidemærker på genua og sorte plamager på forstag, hvor lynet også havde svejst en pinbolt fast. Alle installationer blev gennemgået af en tekniker, da der var problemer med bl. a. varmeapparatet, køler, lader, afløbspumpe og ankerspil. Der var skader på instrumenter, ekkolod, log, mastetransducer og kortplotter. Der blev indhentet oplysninger fra masteproducent om tolerancer for mastens hårdhed. Hårdheden på masten blev målt flere steder på masten, men lå inden for tolerancerne. Da der både var skade på elektronik, glasfiber, sejl og rig var 4 forskellige reparatører involveret i reparationer og undersøgelser. Flicka II var sejlklar igen en måned efter lynnedslaget. Der var i 2011 mange skader på grund af lyn- og tordenvejr. Navnlig i juli på Sjælland. Ved langt de fleste skader er det kun noget af elektronikken, som er skadet. F. eks. instrumenter, lader eller navigationsudstyr. Lynet behøver ikke at ramme din egen båd for at den skades. Det sker at elektronik skades, selv om det er nabobåden eller en lysmast i nærheden, som rammes. De større skader Lynet rammer ofte mastetoppen og søger den mest direkte vej til vandet gennem dele af båden, hvor den elektriske modstand er mindst. Fra masteprofil til mastefod og gennem for- og bagstag. Spændingen kan være meget høj og pinbolte eller agterstagstrammer kan være svejst sammen. Det er set, at lynet er sprunget videre fra agterstag til roret (stålprofilen i roret) og udladningen har påvirket skruen foran roret. Lufttrykket i et lukket rum, som under dørken ved mastefod eller i ankerbrønden ved forstaget, kan være så voldsomt, at det har karakter af eksplosion, så dele af apteringen er sprængt i stykker. For år siden sank en båd i middelhavsregionen, da lynet havde slået en søventil ud af skroget. Lynafledere monteres typisk, så lynet via kabler føres fra masten og ned til kølboltene, så lynet kan udledes gennem kølen. Lynafledere har selvfølgelig en vis effekt, men skaderne kan være betydelige på trods af lynafledere. Et tykt lag epoxy på kølen nedsætter effekten. Mange små skader Langt de fleste skader på grund af lynnedslag, som er anmeldt til Pantaenius i 2011, er dog mindre skader på dele af bådens elektronik, og ikke skader på andre dele af båden. Der er mange skader i størrelsen fra ca kr. til ca kr. Pantaenius dækker uden selvrisiko En kaskoforsikring ved Pantaenius dækker skader på grund af lynnedslag uden selvrisiko. Det er ikke et krav, at lynnedslaget skal have medført brand, for at skaden dækkes. Pantaenius dækker også skaden på din båd, selv om lynet ikke direkte har ramt den, men f. eks. nabobåd eller en lygtepæl tæt på. Men lynet skal være skyld i skaden på din båd.

6 Side Seite No Nr Seite Side 11 Nyt stativ men underlaget... Denne Contrast 36 væltede under den første efterårsstorm i Uforsvarligt! Her er den helt gal. Kølen er afmonteret og bådens tyngdepunkt er derfor meget højt. Og det bliver ikke bedre at, ejer har sat stativ på båden til høj vinterpresenning. Den 27. november var der storm fra vest/ nordvest. På grund af den kraftige vestenvind var vinterpladsen ved Skive i ca. 12 timer oversvømmet med vand fra Limfjorden. Dette sker næsten hvert år. Underlaget blev blødt og vindpresset på båden og den høje vinterpresenning gjorde, at stativets 2 tværdragere blev presset ned i den ene side, så båden stod skævt og væltede over i en lygtepæl. Lygtepælen stoppede båden, så den ikke væltede over i nabobåden. Metalrammen til vinterpresenningen, som havde medvirket til at båden væltede, optog dog den største del af trykket mod lygtepælen. Rammens ene side var bøjet, men på båden kunne umiddelbart kun ses en mindre gelcoatskade. Båden er ikke forsikret igennem Pantaenius, men ejeren har givet sin accept af, at Pantaenius bruger billederne af den. Båden har i flere år stået i et traditionelt vinterstativ, men ejeren havde i efteråret 2011 anskaffet og sat båden i et nyt mobilt bådstativ, hvor båden med en løftevogn kan flyttes, mens den står i stativet. Vinterpladsen har i mange år været brugt til oplag af både med de almindelige stativer. De sidste år er der også kommet en del både, som står i de mobile bådstativer. Pladsen er inden for de sidste par år blevet skrabet over og jævnet med stabilgrus herunder også et tyndt lag stabilgrus på det sted, som Contrasten står på. En fabrikants vurdering af stativet På mange vinterpladser bruges der både de traditionelle stativer og de mobile stativer. Nogle klubber og havne er i stor stil gået over til også at anvende de mobile stativer, der stiller større krav til underlaget. Pantaenius har derfor bedt Lars Pedersen fra LP Yacht, der er en af de større leverandører af både traditionelle og mobile stativer i Danmark og Norge, om en vurdering. Lars Pedersen har set fotos af båden i det sunkne stativ og oplyser, at det ikke er et stativ, som han producerer. Muligvis er det et lokalt produceret stativ. Han understreger dog, at selv om det havde været et stativ fra en af de 3 større danske producenter LP Yacht, Øsby Smeden eller Wester-Marine, ville båden formentligt være væltet alligevel. Han vurderer ud fra fotos, at stativet ser ud til, at være hensigtsmæssigt dimensioneret til bådens størrelse, men underlaget er efter hans vurdering for dårligt til den måde, som stativet er brugt på, da de mobile stativer stiller klart større krav til underlaget. Forskellen på stativer Lars Pedersen oplyser at et traditionelt bådstativ er ca. 2,5 til 3 m bredt, mens de mobile stativer normalt er maks. 2 m. Endvidere er rammens langsgående profil helt ude ved stativets maksimale bredde på de traditionelle stativer, mens de langsgående profiler ved de mobile stativer kun er placeret i ca. 80 cms bredde. Efter hans vurdering skal et mobilt stativ ikke sætte sig eller synke mere en 5-8 cm før det er kritisk. Et mobilt stativ kan sikres ved f. eks. at lægge nogle stykker 25x125 mm træ eller lignende under stativets tværdragere for at øge arealet, som stativet støtter på, hvis man ikke stoler på underlaget. Denne løsning anbefaler han ofte til de havne og klubber, som han leverer til. LP Yacht har bl. a. leveret ca. 380 mobile stativer til Assens, ca. 250 til Vejle og ca. 200 til Struer. Firmaet er ikke bekendt med, at både er væltet i et mobilt LP Stativ. Heller ikke selv om de har haft mast eller høj presenningoverbygning på. LP Yacht fremstiller dog også mobile stativer med to ekstra agterstøtter med en indbyrdes bredde på 3,6 m. En løsning LP Yacht anbefaler for større både, navnlig hvis båden skal stå med mast på. Så d a n s i k re r d u d i g, a t b å d e n s t å r fo r s v a r l i g t Spørg leverandøren eller fabrikanten af stativet om hvilket stativ og størrelse han anbefaler til din båd og det underlag, som den skal stå på. Hvis båden skal stå med mast på, giver det en ekstra belastning, og du bør sikre dig, at stativet fortsat er dimensioneret til det. Spørg fabrikanten eller leverandøren. Afmonter rullesejl. Et rullesejl, som blæser ud, kan skade nabobåden og give en stor belastning, så båden vælter. Vælger man et mobilt stativ, bør man være ekstra opmærksom på underlaget. Spørg fabrikanten eller leverandøren til råds. Ofte anbefales det at sikre stativets understøtning med brug af solide brædder eller plader for at fordele trykket.

7 Side Seite Pantaenius Nu på mobilen Nu kan du tage Pantaenius med hvor end du går og sejler. Med Pantaenius iphone App kan du anmelde skader direkte på din iphone. Med App en kan du se, hvad du skal gøre i skadestilfælde, anmelde skaden online og udfylde en skadesanmeldelse. Du kan med det samme sende anmeldelsen til Pantaenius sammen med billeder af skaden. Med App en får du også Pantaenius' kontaktinformation med åbningstider og nødnumre uden for åbningstiden, så du altid kan komme i kontakt med os. Du kan læse mere om Pantaenius iphone App på vores hjemmeside på: Læs anmeldelsen som Sejlnet.dk har lavet af applikationen på: Applikationen kan downloades på App store på: Scan QR-koden neden under med din iphone og download den direkte til din telefon. Pantaenius applikationen fås i øjeblikket kun til iphone, men der er planer om, at den på et tidspunkt også skal downloades til Android og BlackBerry telefoner. Ko n t a k t Danmark Pantaenius A/S Østerbro Skive Tel Fax Sverige Malmø Tyskland Hamburg Storbritannien Plymouth Monaco Monaco Østrig Wien Spanien Palma de Mallorca USA* New York / Newport * Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group. Nødnumre Ko l o f o n Normal kontortid er 9-16 ugens 4 første dage og 9-15 fredag på telefon nummer Uden for kontortid kan følgende numre anvendes i nødstilfælde: John Bislev: Tom Nielsen: Lars Larsen: Gert Toft: Michael Møller: Udgiver Pantaenius A/S Østerbro Skive Tel

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern!

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern! Pantaenius FORDELE Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Få Jetzt dit Angebot tilbud nu! anfordern! Indhold Pantaenius - Nr. 1 til bådforsikringer 3 Dine fordele ved bådforsikring 4 Dine fordele ved

Læs mere

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Spindler med neopren puder Mulighed for at indstille benene i 5 forskellige positioner: Lodret, 12 og 25 gr. ind, 10

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

PANTAENIUS NEWS. 2014 Pantaenius ske hvad der vil! Nr. 15

PANTAENIUS NEWS. 2014 Pantaenius ske hvad der vil! Nr. 15 2014 Pantaenius ske hvad der vil! Nr. 15 DANMARK RAMT AF BÅDE HÅRD STORM OG ORKAN Efteråret 2013 var en voldsom oplevelse for mange bådeejere, som fik ødelagt deres både i storm eller orkan. I Gilleleje

Læs mere

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Spindler med neopren puder Mulighed for at indstille benene i 5 forskellige positioner: Lodret, 12 og 25 gr. ind, 10

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Vinduerne var fra starten af forsynet med en PVC profil, den var imidlertid ødelagt af 40 år sollys og var derfor væk på de fleste vinduer. Derudover havde der

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Spindler med neopren puder Mulighed for at indstille benene i 5 forskellige positioner: Lodret, 12 og 25 gr. ind, 10

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Forsikringsmægler Michael Andersen. Vindmølleforeningens erfa møde Vingsted Centret 27. September 2013

Forsikringsmægler Michael Andersen. Vindmølleforeningens erfa møde Vingsted Centret 27. September 2013 Forsikringsmægler Michael Andersen Vindmølleforeningens erfa møde Vingsted Centret 27. September 2013 Risici ved tegning af forsikringer Dækningskombinationer møller Ansvarsforsikring Retshjælpsforsikring

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Hydrauliske bådløftevogne og mobile bådstativer

Hydrauliske bådløftevogne og mobile bådstativer Hydrauliske bådløftevogne og mobile bådstativer 3 Nyhed 201 NYHED 2013 Hydraulisk Bådløftevogn Lille, hurtig, kraftig og stabil løftevogn. Enkel og sikker bådhåndtering op til 8 tons NYHED!!! Lille, hurtig

Læs mere

PANTAENIUS NEWS 2015. Tursejlads Undgå fejlnavigation og grundstødninger Side 8. Pantaenius 20 år i Danmark og ny afdeling i Norge Side 2

PANTAENIUS NEWS 2015. Tursejlads Undgå fejlnavigation og grundstødninger Side 8. Pantaenius 20 år i Danmark og ny afdeling i Norge Side 2 NEWS 2015 Pantaenius 20 år i Danmark og ny afdeling i Norge Side 2 Tursejlads Undgå fejlnavigation og grundstødninger Side 8 Teenagere om bord Hjælp, hvordan får jeg mine teenagere med Side 4 NY FILIAL

Læs mere

Generatornedbrud. Skade på generator den 1. juli 2011 klokken 11:00

Generatornedbrud. Skade på generator den 1. juli 2011 klokken 11:00 Generatornedbrud Fredag den 1. juli 2011 klokken 11:00 skete der en kortslutningsskade i generatoren på værkets kraftvarmeanlæg. Der er alene tale om materielle skader. Generatoren er den del af kraftvarmeanlægget,

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris Privatsikring Studie Så behøver du kun én forsikring SU-venlig pris Nyd studietiden. Vi sørger for, at du er godt forsikret Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

OK Bilforsikring. Godt forsikret. uden unødige og fordyrende dækninger. Betal månedligt over dit OK Benzinkort

OK Bilforsikring. Godt forsikret. uden unødige og fordyrende dækninger. Betal månedligt over dit OK Benzinkort OK Bilforsikring Godt forsikret uden unødige og fordyrende dækninger Betal månedligt over dit OK Benzinkort En bilforsikring, der er til at forstå Dækningsoversigt OK Bilforsikring Ansvar Kasko Når du

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Ud over scenekanten - Kristian Koch www.kristiankoch.dk

Ud over scenekanten - Kristian Koch www.kristiankoch.dk Ud over scenekanten - Kristian Koch Mine 5 bedste grejtips, der vil gøre Din performance på scenen meget bedre I over 10 år har jeg coachet musikere, så jeg har set mange gode koncerter - og en del dårlige.

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring Forsikring af dit fartøj Sikkerhed til søs! Fiskefartøjer Fritidsfiskefartøjer Erhvervsfartøjer Lystfartøjer Arbejdsskader mv. Dansk Fartøjsforsikring Dansk Fartøjsforsikring A/S forsikrer l Erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til professionel brug - med ekstra sikkerhed... SERIE L 710 Produktoversigt Serie L 710 PRODUKTOVERSIGT Produktoversigt Serie L 710 3. Vigtige

Læs mere

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T Alle vore produkter er godkendt efter nyeste norm EN 60 335-2-76 Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M115 (udgår 1. sept. 2010 og erstattes af M85*) EAN

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere

Produktforsikringer. Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring. Service Forsikring

Produktforsikringer. Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring. Service Forsikring Produktforsikringer Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring Service Forsikring Mobil Forsikring Standard Forsikring Produkt Forsikring All-Risk Forsikring

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere