Da n s ke ly s t s e j l e re reddet f r a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da n s ke ly s t s e j l e re reddet f r a"

Transkript

1 Pantaenius 2011 ske hvad der vil! No Nr Da n s ke ly s t s e j l e re reddet f r a brændende båd af det tyske beredskab Det, som skulle være en hyggelig forårstur, var tæt på at udvikle sig til et mareridt. Læs hvad en lukket søventil kan medføre. Motorskader I Sådan kan du sikre dig mod motorskader på grund af manglende køling. Side 5 Bådstativer I Forhold, som du skal være opmærksom på, når båden sættes i stativ. Side 10 og 11 Lynnedslag I Skader ved lynnedslag og forsikringsdækning. Side 8 og 9

2 Side Seite No Nr Seite Side 3 Pantaenius hovedkontor Lystbåde på Grønland Pantaenius har spurgt Klaus Eskildsen, Grønlands Bådcenter i Nuuk, om han kunne lave et indlæg, om det at være bådejer på Grønland. Klaus har sendt os nedenstående. Mange vil stille spørgsmål om der er noget at bruge lystbåde til i Grønland, der er jo is hele tiden. Svaret er JA. Grønland har nok den største tæthed af lystbåde i forhold til befolkningens størrelse. I Nuuk er vi ca indbyggere med ca Pa n t a e n i u s en anderledes forsikring af din båd Er din båd forsikret gennem Pantaenius, behøver du normalt ikke at bekymre dig om, hvordan din forsikring dækker. Pantaenius tilpasser løbende forsikringsprodukterne, men grundkonceptet har været uændret i mange år. Her er nogle af grundene til at vælge en forsikring gennem Pantaenius. Aftalt forsikringssum og ingen afskrivning du ved hvad du får Vores koncept er, at det skal være enkelt at være forsikret. Som en af de få udbydere af lystbådsforsikringer erstatter Pantaenius ved totalskade af båden med den aftalte forsikrings- lystbåde. I hele Grønland er vi indbyggere og måske 2500/3000 lystbåde, dertil kommer så erhvervsbådene. Vi bor på verdens største ø og vi har en utrolig lang kyststrækning. Hvor lang ved jeg ikke og ingen kender sandsynligvis det rigtige tal. I Norge har man lige fundet ud af at kysten er væsentlig længere end man troede. Bådene bruges alsidigt Vi har mange både, fordi den eneste måde at komme ud af byen på er enten at flyve eller sejle. sum og ikke handelsværdien. Ingen usikkerhed om erstatningens størrelse. Hvis påhængsmotoren er bådens hovedmotor erstattes den ved total- skade også med den aftalte sum uanset alder og uden afskrivning. Ved delskade erstattes de nødvendige reparationsudgifter eller genanskaffelsesudgifter uden fradrag for alder. Det gælder også sprayhood, cockpitkalecher, sejl og rig, hvor erstatningen heller ikke er begrænset til en bestemt del af bådens værdi. Hvis du flyver, er der ikke så mange steder at lande, og en flyver er svær at fiske fra. Det er ikke muligt at lave veje mellem byerne på grund af afstandene og på grund af utallige fjorde, der skærer sig dybt ind i landet. Så vil du ud af byen, er båden eneste mulighed. Både bruges så til gengæld meget alsidigt. Som almindelig fornøjelse, som fiskeredskab, som transportmiddel og som autocamper på ferieture eller familiebesøg. Langt størsteparten af lystbådene Skader uden selvrisiko Allerede fra forsikringens start har du ingen selvrisiko på de fleste af de skader, du ikke selv har indflydelse på. F.eks. ingen selvrisiko ved brand, indbrud, lynnedslag eller transportskader. Og heller ikke hvis en anden båd sejler på din båd, mens den ligger i havn selv om skadevolder ikke findes. Hvilke muligheder har du for tillægsforsikringer? Uanset om du sejler jolle, sejlbåd eller motorbåd er det sjældent, at du har behov for udvidelse af dine forsikringsdækninger, når du er forsikret gennem Pantaenius! Men hvis du ønsker at sejle til Svalbard, kan du udvide din ulykkesforsikring til også at omfatte SAR s omkostninger. Det er et krav fra Sysselmanden, at der stilles garanti for disse omkostninger før man kan få tilladelse til bruges meget her i Grønland. I Danmark har de fleste båden som et statussymbol. Man sidder nede i havnen på agterdækket og får en drink i håb om, at nogen man kender kommer forbi, for det er farligt at sejle ud af havnen. I Grønland eksisterer Marinalivet ikke. Når man går om bord i sin båd, grejet pakkes og der gøres søklar, motoren startes og så forlades havnen med kurs mod det mål man har sat. Det mest normale er sejltimer pr. år, men vi har enkelte, der når timer på en sæson. Når vi snakker med motorleverandørerne om disse tal, ser de helt måbende ud og kan slet ikke forstå det. Bådene er også blevet væsentlig hurtigere de senere år. I kraft af at afstandene er så store, er folk blevet mere utålmodige, og de fleste vil under ingen omstændigheder sejle under 20 knob. Udfordringer ved sejlads i Grønland At sejle knob i grønlandske farvande kræver stor opmærksomhed fra føreren og medpassagerer. Der er skær alle vegne, især på kyststrækningerne, men der ligger også en del andet i vandet, ikke så meget affald som i Europa, men is og drivtømmer. Især sort is er farligt. Sort is er meget hårdtfrosset smeltevand fra gletsjer næsten uden luftbobler, der gør at den ligger lavt i vandet. I uroligt vand og i dårligt lys er det næsten umuligt at se, og en lille klump på et par hundrede kilo slår meget hårdt at sejle i disse farvande. Du har også mulighed for at få dækning på din hovedmotor, sådan at den er dækket de første 5 år for interne skader i motoren.vil du benytte din båd til udlejning, kan du også få dækning for skader, som opstår under udlejningen. Skader og kundebetjening Da Pantaenius i Danmark ikke tilbyder andre forsikringer end bådforsikringer, er disse ikke et biprodukt hos os. Men vi er nødt til at være skarpe på dette produkt. Vores skadesmedarbejdere er selv sejlere. De kender de lokale reparatører og fagfolk, men har også et stort internationalt netværk, som langturssejlerne nyder godt af. Har du brug for et tilbud eller har du brug for ændring af din forsikring, betjenes du også af en erfaren medarbejder. med deraf følgende skader. Sidste sommer havde jeg et mindre sammenstød med en pukkelhval. Både hvalen og jeg blev forskrækkede. En anden udfordring ved sejlads på Grønland er vind. Normalt er vejrvarslerne ganske sikre, men vind kan komme med uforudsigelig kraft. Fra stille solskin til fuld storm behøver der ikke at gå mere end et kvarter. På en weekendudflugt i januar for nogle år siden, i en chartret rejsebåd, lå vi for anker i en vig i Godthåbfjorden i vindstille. Vi ser en mur af vand rejse sig på den anden side af vigen. En faldvind kommer ned fra fjeldet og strygende hen over vandet og nærmer sig skibet. Inden vi når at få startet motoren, bliver vi ramt af muren med 88 knobs vind. Det var voldsomt. Jeg blev en gang ringet op fra Pantaenius i England en søndag morgen, og bedt om at assistere et meget erfarent engelsk sejlerpar, der havde mistet deres båd i en kraftig storm syd for Nuuk. Den engelske sagsbehandler var noget rystet over at uheldet var sket 15 sømil fra beboet sted. Jeg måtte berolige hende med, at englænderne havde været ekstremt heldige fordi uheldet var sket så tæt på et beboet sted, og at inspektionskutteren Tulugaq kunne undsætte dem inden for en halv time, og at der kun var sket materiel skade. Bådmesser Også i år vil Pantaenius være at finde på forårets danske bådmesse Både i Bella 2012, som afholdes februar samt marts Vi vil være at finde på samme plads som sidste år standnr. E-003 i centerhallen. Så ønsker du råd og vejledning omkring de udfordringer, du kan møde som bådejer, eller har du spørgsmål om bådforsikring, er du meget velkommen til at besøge os til en uforpligtende snak. Øvrige messer, hvor du finder Pantaenius 2012: Sjøen for Alle 2012, Oslo Dra til Sjøs 2012, Bergen Båter i Sjøen 2012, Oslo Godthåbfjorden er ganske stor fra mundingen og til den inderste bund ved isbræen er der over 150 km. Og bredden er over 70 km. Der er masser af større og mindre øer i fjorden, og skønne bugter og vige samt vanddybder på op til m og fjeldtinder op til 1411 m. Selve mundingen af fjorden er kun ca. 5 km bred, men når tidevandet er på sit højeste, ca. 5 m, er strømmen ganske heftig. Forholdene er enorme naturen er fantastisk og uforlignelig. Man skal tænke sig om inden man sejler. PS. Medens jeg har skrevet dette har jeg siddet og kigget ude af vinduet og talt ikke mindre end 7 havørne, der leger i vinden. Fra en der kom til Grønland ved et uheld for 25 år siden. Venlig hilsen Klaus.

3 Side Seite No Nr Seite Side 5 HYGGELIG FORÅRSTUR GIK OP I RØG Forårsturen med vennerne endte efter en halv time med at båden brød i brand. En dejlig forårsdag i april var ejeren af denne Queenship 62 på sejltur med nogle venner på Flensborg Fjord. Efter at have sejlet en halv times tid opdager føreren, at temperaturen på begge motorer er alarmerende høj og olietrykket lavt. Han stopper motorerne og opdager, at der står flammer op af en luge i agterdækket. Ilden forsøges forgæves slukket med pulverslukker. Sk a d e r på m o t o r er t i t u d e n d æ k n i n g. Men d e t k a n d u g ø r e n o g e t ve d Et nyt produkt kan forhindre mange skader. Og nogle skader kan man faktisk forsikre sig mod. Ingen kom til skade Besætningen bliver reddet over på en hollandsk sejlbåd og en anden båd slår alarm over VHF til SAR i Langballigbau i Tyskland, som kommer til undsætning og røgdykkerne får slukket den sidste ild. Årsag: Lukkede søventiler Føreren af båden havde ikke opdaget, at en anden ved en fejl havde lukket for søventilerne i stedet for at åbne dem. Dette havde den fatale konsekvens, at udstødningssystemet blev så varmt, at der gik ild i en gummilyddæmper, der sad i rummet bagved motorrummet. Rummet, hvor udstødningerne var placeret, udbrændte. Betydelige skader Brandskaderne på glasfiber og bådens installationer er betydelige, men er dækket af bådens kaskoforsikring. Alene til rengøring, glasfiberreparationer og klargøring til montering af nye installationer er anvendt over 1000 arbejdstimer. Branden havde ikke bredt sig til motorrummet. Der er tilsyneladende ikke større skader på motorerne, selv om de har været meget varme på grund af den manglende køling. Kan undgås Der fås nu søventiler, som kan forbindes med en monitor, som viser om ventilen er lukket eller åben. Ventilerne kan også forbindes med tændingen, så motorerne ikke kan startes, hvis kølevandsventilerne er lukket. Endvidere kan Pantaenius tegne en tillægsforsikring på nyere motorer, som dækker skader på motorer på grund af fejlbetjening. Se artiklen her i bladet Skader på motor er ofte uden dækning. Men det kan du gøre noget ved. Hvert år sker der skader på motorer, som kører varm fordi der ikke er lukket op for kølevandet eller kølevandsindstaget er måske helt eller delvist stoppet, så kølingen er utilstrækkelig. Skaderne sker på trods af alarmsystemer for overophedet motor nogle gange har alarmen måske ikke virket. Andre gange er alarmen overset eller den er ikke blevet hørt. Problemet opdages måske først, når motoren bliver så varm, at ledningsnet og gummidele til udstødningen smelter og udvikler røg. Skaderne på motoren kan være dyre, hvis topstykket er blevet skævt eller stemplerne har ødelagt cylinderforinger. Skader som skyldes, at man har glemt at åbne for kølevandet, er normalt ikke dækket af bådens kaskoforsikring medmindre det har udviklet sig til åben ild. Åben ild defineres ved at der er flammer, og ilden selv kan vedligeholde og brede sig. En undtagelse er dog Pantaenius, der også dækker skader på grund af svidning og ulmen, selv om der ikke har været åben ild. Der er faktisk både som totalskades på grund af sodskader og skader på ledningsnet og installationer uden at der har været åben ild. Udskiftning af svedent ledningsnet, ødelagte installationer og rengøring for den gennemtrængende lugt af sod er bekostelig. Nyt produkt hjælper den glemsomme Firmaet Denrex ved Mariager importerer produktserien TRU-DESIGN, som produceres i New Zealand. Firmaet producerer bl. a. kugleventiler, som kan forsynes med en sensor, som viser om ventilen er lukket eller åben. Sensoren kan forbindes med bådens tændingslås, så motoren ikke kan startes, hvis der er lukket for kølevandet. Pantaenius har ikke erfaring med produktet, men kan se muligheden i at undgå skader på grund af overophedning af motor og i værste fald brand i båden bare fordi man har glemt at åbne ventilen eller troede den var åben. Importøren oplyser Denrex oplyser at ventilerne fra TRU-DESIGN er lavet i glasfiberforstærket polymer og at produkterne er godkendt af IMCI (International Maritime Certification Institute i Belgien) i henhold til ISO standard Kugleventilerne er trykprøvet til 50 bar og frosttestet til 20 grader. Fordelene skulle bl. a. være, at ventilerne ikke er udsat for korrosion og galvanisk tæring. TRU- DESIGN har et stort sortiment inden for ventiler, overgangsstykker og pumper til maritime formål. Muligt at forsikre sig mod motorskader Det er faktisk muligt at tegne en tillægsforsikring, som dækker motorskader, der ellers ikke er dækket af kaskoforsikringen. Som en af de få på markedet tilbyder Pantaenius at tegne en tillægsforsikring for motorer ind til de er 5 år gammel. Forsikringen dækker, med fradrag af selvrisiko, skader på grund af betjeningsfejl og skjulte fejl i motoren som f. eks. fabrikationsfejl. Tillægsforsikringen kan tegnes sammen med kaskoforsikringen af båden.

4 Side Seite No Nr Seite Side 7 Skader ved afrigningaf mast Forslugen Spækhugger? Ved skader er Pantaenius rundt på havnene og ser mastekraner, kroge og stropper, da vi tit oplever skader ved af og på montering af mast, hvor man taber masten. I de fleste tilfælde tabes masten, fordi knuden løsner sig eller stroppen ikke er ordentligt fastgjort i krogen. I enkelte tilfælde er stroppen ikke på det rigtige tyngepunkt, men sat for lavt, så masten tipper, når stagene er løsnet. Nej, det er ikke en forslugen Spækhugger. Og heller ikke en modificeret Spækhugger med udskydeligt bovspryd. På de fleste mastekraner er der en krog og en godkendt strop, så man er tvunget til at sætte stroppen rundt om masten, og så kan det stort set ikke lade sig gøre at tabe masten. På fotoet ser vi en mastekran, hvor havnen har valgt at sætte en gaffel på kranen, og vi har oplevet i flere tilfælde, at bådejeren kun sætter gaflen under salingen men ingen strop om masten, så masten tabes, når den løftes. SÅ FÅ GAFLEN FJERNET og få monteret en krog samt godkendt strop, så bådejeren ikke misforstår hvad gaflen er til! Ske r d e r en s k a d e Får du en skade på din båd, skal du forsøge at begrænse den. Pantaenius dækker rimelige udgifter til at begrænse skaden. Kontakt Pantaenius hurtigst muligt. Ved akutte skader, hvor du har brug for hjælp eller et godt råd med det samme, kan du døgnet rundt kontakte en skadesmedarbejder. Nødtelefonnumre kan du bl. a. finde på bagsiden af dette blad eller på www. pantaenius.dk. På hjemmesiden kan du også finde andre råd om skader. Din mailadresse og kontaktoplysninger er vigtig Mange sejlere har adgang til mail selv om de er på langtur. Enten via mobil eller trådløst internet. Især ved skader i udlandet er det en stor fordel, hvis vi kan komme i kontakt med dig på mail. Vær omhyggelig med at oplyse rigtig mailadresse og andre kontaktoplysninger, så de er læselige, hvis du udfylder en skadesanmeldelse i hånden. Her skete der heldigvis ingen personskade. I Juelsminde stod en vognmand for optagning af både. Bådene blev løftet op på ladet med lastbilens kran. Her blev de sat på ladet, hvor de stod på kølen men uden sidestøtter og mens de stadig hang i kranen. Da båden under kørslen svingede ud væltede lastbilen. Båden blev totalskadet, og Pantaenius udbetalte forsikringssummen. Udbrændt Bayliner. Branden opstod i nabobåden. Motorbåd med omfattende brandskader. I maj 2011 havde en gruppe Spækhugger-sejlere på Aarhus Bugten en træningsaften under vejledning af en erfaren sejlmager, som rådgav om trimning. Måske var fokus for meget på sejltrim og for lidt på de andre både. Besætningen på Hvalborg, som ses på billedet, overså en anden Spækhugger, der var på styrbord. Hvalborg er på toppen af en bølge, da den rammer den anden Spækhugger midtskibs mellem topvant og undervant. Vanterne skærer sig som strenge på en ostehøvl igennem den tykke glasfiber i stævnen. Masten knækker på den anden båd, og for at få bådene fri af hinanden cuttes vanterne. Og genuaen, som var klemt fast i revnen i Hvalborgs stævn og mellem stævn og vanter, måtte skæres i stykker. Røret, som på billedet stikker ud af Hvalborgs stævn, er et rør, som blev brugt som vantbeskytter på den anden Spækhugger. I løbet af 14 dage var Hvalborg repareret og igen på vandet. Båden var forsikret i Pantaenius, som erstattede skaderne på den og den anden båd.

5 Side Seite No Nr Seite Side 9 Da l y n e t r a m t e Fl i c k a II Genuaen blev svedet, da lynet gik gennem forstaget. Revne mellem køl og skrog. Ma n g e s k a d e r på g r u n d a f ly n- o g tordenvejr i 2011 Kristian Jul Thomsens Faurby 330 blev ramt af lynnedslag, mens den lå på sin plads i Herredslev Strand Sejlklub i Roskilde Fjord. Vi bringer her Kristians egen beretning om skaden. Jeg har sejlet siden jeg var 10 år gammel og har Alt klar til ferie, men så... derfor oplevet lidt af hvert. Siden jeg fik familie, har Lige før ferien var jeg en tur i USA og kommer jeg ikke prioriteret sejlsporten på grund af ungerne, hjem d. 2. juli og kører et smut på havnen søndag men jeg har altid vidst, at når tiden var rigtig så d. 3. juli for at se til båden og mødes med min skulle jeg have mig en sejlbåd. Drømmen blev en far, som havde lakeret noget af dørken. Så jeg realitet i oktober 2010 hvor vi købte en Faurby glædede mig til en sludder og en kølig øl. Som 330. Jeg har altid syntes, at Faurby producerede nogle måske vil huske, så var weekenden juli rigtig smukke og velsejlende både, så derfor var speciel ved at der afholdes Roskilde Festival og det med at slå til da muligheden kom det er et voldsomt regnvejr, som oversvømmede flere nemlig ikke så nemt at få fat i en 330. dele af landet specielt var København hårdt ramt. Endelig var der et meget voldsomt tordenvejr Valg af forsikring med mange lyn. Det var en relativ stor investering, så allerede i forbindelse med købet skulle jeg vælge, hvor Nå, men jeg har som sagt oplevet lidt af hvert båden skulle forsikres. Her var det meget hurtigt i mine mange år som sejler og skænker det klart, at efter at have forhørt mig i netværket, var overhovedet ikke en tanke, da jeg ankommer til anbefalingen entydig vælg Pantaenius, de har havnen. Men da jeg ser min far, så kan jeg se på forstand på både og har de rigtige produkter. Så hans ansigt, at der er noget galt. Han fortæller mig, derfor tegnede jeg forsikring hos Pantaenius. at lynet er slået ned, og jeg tænker pokkers nu er hun sku brændt eller sådan noget. Jeg løber ned Nu kom båden på land og den lange mørke tid til båden for at se på skaderne. skulle overstås. Ventetiden blev flittigt brugt på at pudse og polere rigdele, aptering m.m. Og Store skader endelig kom så dagen, hvor vi skulle på havnen Umiddelbart er der ikke noget at se udefra. Men sæson 2011 var en realitet. Det var rigtig dejligt da vi kommer i kahytten er det tydeligt, at der at komme på havnen, og jeg var den første der har været besøg... kom i vandet, fik masten på og kom ud at sejle! FANTASTISK dejligt at se ungerne og fruen nyde Dørken er eksploderet rundt om mastefoden vores smukke omgivelser. og bordet er revet af, selve dørken er knækket midt over og alle skabe og luger er sprunget op Vi fik sejlet en del gennem foråret og havde plan- pga. lufttrykket. Alt elektrisk er naturligvis også lagt vores sommerferie. Vi skulle sejle to uger, så gået... Nå men så sidder du så der, og fantasien alt var planlagt og i skønneste orden. begynder at arbejde. Hvad med undervands- skroget, er glasfiberen delamineret, hvad med riggen, hvad med sejlene, hvad med? Ja den kører på højtryk. Lad os kalde dette fast one. Derefter kommer næste store spørgsmål som en hammer hvad med forsikringen? Jeg var noget spændt, da jeg ringede til Pantaenius mandag d. 4 juli. Det viste sig dog at det var helt unødigt. Efter en stille og rolig samtale var dommen klar vi dækker så tag det roligt. Første spørgsmål var faktisk: I var ikke i båden vel? Dejligt at det er os, der kommer først. Herefter var processen meget klar. Pantaenius fandt hurtigt en bådkyndig taksator, der havde tid og var tæt på hvor vi har båden, som vi så kontaktede. Derefter arrangerede vi efter aftale, de reparatører der skulle gennemgå båden for skader i forbindelse med lynet det gik forbavsende hurtigt, og vi var allerede i gang med at reparere båden ugen efter. Listen var lang og alt blev gennemgået og undersøgt for skader og fejl. Hele forløbet tog sammenlagt ca. 4 uger, så var vi sejlklar igen. Det som var en dejlig oplevelse var, at vi i processen ikke var pålagt en bøvlet proces, som gjorde at båden skulle stå på land før beslutningen om reparation blev taget. Så konklusionen fra min side er at der kun er en bådforsikring, som kan anbefales og det er Pantaenius. Pantaenius har den rigtige holdning og tilgang til kunderne, og så er produkterne ærlige og ligefremme. Elektriske hilsner Kristian Juel Thomsen Dørken var nærmest sprængt i stykker. Fakta om skaden på Flicka II Lynet var slået ned i mastetoppen, hvor pisken og beslag til VHF-antennen var sprængt væk. Lynet var fra mastetop ledt gennem forstag og masteprofil. Fra mastefoden var lynet sprunget til forreste kølbolt og luftrykket havde sprængt dørken i stykker. De sprængte dele af dørken havde ramt og skadet andre dele af apteringen. Glasfiberskålen ved mastefoden var skadet. På grund af de synlige skaders omfang blev det hurtigt besluttet, at båden skulle på land og afrigges så skrog/bund og rig kunne tjekkes. På kølens forkant var en mindre revne mellem køl og skrog, men ingen delamineringer i skroget under mastefoden. Lynet havde forårsaget svidemærker på genua og sorte plamager på forstag, hvor lynet også havde svejst en pinbolt fast. Alle installationer blev gennemgået af en tekniker, da der var problemer med bl. a. varmeapparatet, køler, lader, afløbspumpe og ankerspil. Der var skader på instrumenter, ekkolod, log, mastetransducer og kortplotter. Der blev indhentet oplysninger fra masteproducent om tolerancer for mastens hårdhed. Hårdheden på masten blev målt flere steder på masten, men lå inden for tolerancerne. Da der både var skade på elektronik, glasfiber, sejl og rig var 4 forskellige reparatører involveret i reparationer og undersøgelser. Flicka II var sejlklar igen en måned efter lynnedslaget. Der var i 2011 mange skader på grund af lyn- og tordenvejr. Navnlig i juli på Sjælland. Ved langt de fleste skader er det kun noget af elektronikken, som er skadet. F. eks. instrumenter, lader eller navigationsudstyr. Lynet behøver ikke at ramme din egen båd for at den skades. Det sker at elektronik skades, selv om det er nabobåden eller en lysmast i nærheden, som rammes. De større skader Lynet rammer ofte mastetoppen og søger den mest direkte vej til vandet gennem dele af båden, hvor den elektriske modstand er mindst. Fra masteprofil til mastefod og gennem for- og bagstag. Spændingen kan være meget høj og pinbolte eller agterstagstrammer kan være svejst sammen. Det er set, at lynet er sprunget videre fra agterstag til roret (stålprofilen i roret) og udladningen har påvirket skruen foran roret. Lufttrykket i et lukket rum, som under dørken ved mastefod eller i ankerbrønden ved forstaget, kan være så voldsomt, at det har karakter af eksplosion, så dele af apteringen er sprængt i stykker. For år siden sank en båd i middelhavsregionen, da lynet havde slået en søventil ud af skroget. Lynafledere monteres typisk, så lynet via kabler føres fra masten og ned til kølboltene, så lynet kan udledes gennem kølen. Lynafledere har selvfølgelig en vis effekt, men skaderne kan være betydelige på trods af lynafledere. Et tykt lag epoxy på kølen nedsætter effekten. Mange små skader Langt de fleste skader på grund af lynnedslag, som er anmeldt til Pantaenius i 2011, er dog mindre skader på dele af bådens elektronik, og ikke skader på andre dele af båden. Der er mange skader i størrelsen fra ca kr. til ca kr. Pantaenius dækker uden selvrisiko En kaskoforsikring ved Pantaenius dækker skader på grund af lynnedslag uden selvrisiko. Det er ikke et krav, at lynnedslaget skal have medført brand, for at skaden dækkes. Pantaenius dækker også skaden på din båd, selv om lynet ikke direkte har ramt den, men f. eks. nabobåd eller en lygtepæl tæt på. Men lynet skal være skyld i skaden på din båd.

6 Side Seite No Nr Seite Side 11 Nyt stativ men underlaget... Denne Contrast 36 væltede under den første efterårsstorm i Uforsvarligt! Her er den helt gal. Kølen er afmonteret og bådens tyngdepunkt er derfor meget højt. Og det bliver ikke bedre at, ejer har sat stativ på båden til høj vinterpresenning. Den 27. november var der storm fra vest/ nordvest. På grund af den kraftige vestenvind var vinterpladsen ved Skive i ca. 12 timer oversvømmet med vand fra Limfjorden. Dette sker næsten hvert år. Underlaget blev blødt og vindpresset på båden og den høje vinterpresenning gjorde, at stativets 2 tværdragere blev presset ned i den ene side, så båden stod skævt og væltede over i en lygtepæl. Lygtepælen stoppede båden, så den ikke væltede over i nabobåden. Metalrammen til vinterpresenningen, som havde medvirket til at båden væltede, optog dog den største del af trykket mod lygtepælen. Rammens ene side var bøjet, men på båden kunne umiddelbart kun ses en mindre gelcoatskade. Båden er ikke forsikret igennem Pantaenius, men ejeren har givet sin accept af, at Pantaenius bruger billederne af den. Båden har i flere år stået i et traditionelt vinterstativ, men ejeren havde i efteråret 2011 anskaffet og sat båden i et nyt mobilt bådstativ, hvor båden med en løftevogn kan flyttes, mens den står i stativet. Vinterpladsen har i mange år været brugt til oplag af både med de almindelige stativer. De sidste år er der også kommet en del både, som står i de mobile bådstativer. Pladsen er inden for de sidste par år blevet skrabet over og jævnet med stabilgrus herunder også et tyndt lag stabilgrus på det sted, som Contrasten står på. En fabrikants vurdering af stativet På mange vinterpladser bruges der både de traditionelle stativer og de mobile stativer. Nogle klubber og havne er i stor stil gået over til også at anvende de mobile stativer, der stiller større krav til underlaget. Pantaenius har derfor bedt Lars Pedersen fra LP Yacht, der er en af de større leverandører af både traditionelle og mobile stativer i Danmark og Norge, om en vurdering. Lars Pedersen har set fotos af båden i det sunkne stativ og oplyser, at det ikke er et stativ, som han producerer. Muligvis er det et lokalt produceret stativ. Han understreger dog, at selv om det havde været et stativ fra en af de 3 større danske producenter LP Yacht, Øsby Smeden eller Wester-Marine, ville båden formentligt være væltet alligevel. Han vurderer ud fra fotos, at stativet ser ud til, at være hensigtsmæssigt dimensioneret til bådens størrelse, men underlaget er efter hans vurdering for dårligt til den måde, som stativet er brugt på, da de mobile stativer stiller klart større krav til underlaget. Forskellen på stativer Lars Pedersen oplyser at et traditionelt bådstativ er ca. 2,5 til 3 m bredt, mens de mobile stativer normalt er maks. 2 m. Endvidere er rammens langsgående profil helt ude ved stativets maksimale bredde på de traditionelle stativer, mens de langsgående profiler ved de mobile stativer kun er placeret i ca. 80 cms bredde. Efter hans vurdering skal et mobilt stativ ikke sætte sig eller synke mere en 5-8 cm før det er kritisk. Et mobilt stativ kan sikres ved f. eks. at lægge nogle stykker 25x125 mm træ eller lignende under stativets tværdragere for at øge arealet, som stativet støtter på, hvis man ikke stoler på underlaget. Denne løsning anbefaler han ofte til de havne og klubber, som han leverer til. LP Yacht har bl. a. leveret ca. 380 mobile stativer til Assens, ca. 250 til Vejle og ca. 200 til Struer. Firmaet er ikke bekendt med, at både er væltet i et mobilt LP Stativ. Heller ikke selv om de har haft mast eller høj presenningoverbygning på. LP Yacht fremstiller dog også mobile stativer med to ekstra agterstøtter med en indbyrdes bredde på 3,6 m. En løsning LP Yacht anbefaler for større både, navnlig hvis båden skal stå med mast på. Så d a n s i k re r d u d i g, a t b å d e n s t å r fo r s v a r l i g t Spørg leverandøren eller fabrikanten af stativet om hvilket stativ og størrelse han anbefaler til din båd og det underlag, som den skal stå på. Hvis båden skal stå med mast på, giver det en ekstra belastning, og du bør sikre dig, at stativet fortsat er dimensioneret til det. Spørg fabrikanten eller leverandøren. Afmonter rullesejl. Et rullesejl, som blæser ud, kan skade nabobåden og give en stor belastning, så båden vælter. Vælger man et mobilt stativ, bør man være ekstra opmærksom på underlaget. Spørg fabrikanten eller leverandøren til råds. Ofte anbefales det at sikre stativets understøtning med brug af solide brædder eller plader for at fordele trykket.

7 Side Seite Pantaenius Nu på mobilen Nu kan du tage Pantaenius med hvor end du går og sejler. Med Pantaenius iphone App kan du anmelde skader direkte på din iphone. Med App en kan du se, hvad du skal gøre i skadestilfælde, anmelde skaden online og udfylde en skadesanmeldelse. Du kan med det samme sende anmeldelsen til Pantaenius sammen med billeder af skaden. Med App en får du også Pantaenius' kontaktinformation med åbningstider og nødnumre uden for åbningstiden, så du altid kan komme i kontakt med os. Du kan læse mere om Pantaenius iphone App på vores hjemmeside på: Læs anmeldelsen som Sejlnet.dk har lavet af applikationen på: Applikationen kan downloades på App store på: Scan QR-koden neden under med din iphone og download den direkte til din telefon. Pantaenius applikationen fås i øjeblikket kun til iphone, men der er planer om, at den på et tidspunkt også skal downloades til Android og BlackBerry telefoner. Ko n t a k t Danmark Pantaenius A/S Østerbro Skive Tel Fax Sverige Malmø Tyskland Hamburg Storbritannien Plymouth Monaco Monaco Østrig Wien Spanien Palma de Mallorca USA* New York / Newport * Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group. Nødnumre Ko l o f o n Normal kontortid er 9-16 ugens 4 første dage og 9-15 fredag på telefon nummer Uden for kontortid kan følgende numre anvendes i nødstilfælde: John Bislev: Tom Nielsen: Lars Larsen: Gert Toft: Michael Møller: Udgiver Pantaenius A/S Østerbro Skive Tel

Pantaenius News. 2013 Pantaenius ske hvad der vil! Nr. 13

Pantaenius News. 2013 Pantaenius ske hvad der vil! Nr. 13 2013 Pantaenius ske hvad der vil! Nr. 13 sejlbåd væltet under hård storm Under hård storm væltede denne båd over i nabobåden. Læs i bladet hvordan du er forsikret og om forhold, som du skal være opmærksom

Læs mere

Pantaenius kaskoforsikring dækker også landtransport i hele Europa

Pantaenius kaskoforsikring dækker også landtransport i hele Europa Agentur for Lystfartøjsforsikringer 2010 Nr. 11 Pantaenius kaskoforsikring dækker også landtransport i hele Europa Så galt kan det gå, når uheldet er ude, men heldigvis var der ingen personskader i forbindelse

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2012-3. UDGAVE - SEPTEMBER 2012 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Sommeren kom til Danmark. Bedst som vi alle troede,

Læs mere

Fie 2's dagbog (af Svend Brandt Jensen.)

Fie 2's dagbog (af Svend Brandt Jensen.) Fie 2's dagbog (af Svend Brandt Jensen.) 22. oktober 2002 Introduktion Jeg har aldrig sejlet med sejl før, men jeg har gennem nogle år sejlet serieproduceret powerboat.en lidt poppet (amerikansk) udtryk

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. De mange tilskuere gør klar til at se Cirkus Benneweis i parken. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. De mange tilskuere gør klar til at se Cirkus Benneweis i parken. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 3 - JULI 2012 De mange tilskuere gør klar til at se Cirkus Benneweis i parken. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord 4.2014 Årgang 15 NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans Tur Danmarks smukkeste fjord Når ungerne kommer til juleafslutning eller sidste sejladsdag, og man får en krammer, mens de fortæller, at sejlads

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Kære Læser, God fornøjelse og på gensyn. Pernille Kaas pernille@kaaskirkemann.net. Ole Kirkemann ole@kaaskirkemann.net

Kære Læser, God fornøjelse og på gensyn. Pernille Kaas pernille@kaaskirkemann.net. Ole Kirkemann ole@kaaskirkemann.net 2 03 Kære Læser, Vi ser tit at forsikringer bliver tegnet i hast. Bilen bliver købt, og samme dag den leveres, bliver forsikringsmægleren kontaktet. Måske køber man en bolig og kommer i tanke om, at man

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere