Skanderborg Ungdomsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Ungdomsskole"

Transkript

1 Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf:

2 Side 1

3 Indhold Kontaktoplysninger... 3 Løn, ansættelse m.v Ansættelse... 5 Holdets størrelse... 5 Aflønning... 5 Aflønningstakst... 5 Børneattester... 5 Lønudbetaling... 5 Feriepenge... 6 Sygdom... 6 Krisehjælp... 6 Arbejdsmiljø... 6 MED-udvalg Undervisning... 6 Mødeliste... 6 Elevforsømmelser... 6 Ind- og udmeldelse... 6 Tilsyn... 6 Flytning af timer... 7 Undervisningsmidler... 7 Indkøb... 7 Regningshåndtering... 7 Rejser, weekendture m.v Øvrige forhold... 8 Kopiering... 8 Beskadigelser... 8 Forsikring elever... 8 Udlandsrejser... 8 Nøgler... 9 Busser... 9 Grejbank... 9 Rygning... 9 Tavshedspligt... 9 Mistanke om overgreb/mistrivsel... 9 Ferie... 9 Side 2

4 Kontaktoplysninger Skanderborg Ungdomsskole Højvangen Skanderborg Tlf: Fritidsundervisningens EAN: Åbningstider mandag torsdag , fredag tirsdag torsdag i sæsonen Ungdomscenter Hørning Skolevej 2A, 8362 Hørning Ungdomscenter Galten Skolevej 23B, 8464 Galten Ungdomscenter Ry Skanderborgvej sal, 8680 Ry Ungdomscenter Skanderborg Højvangen 6, 8660 Skanderborg Side 3

5 Kontaktoplysninger Ungdomsskoleleder Knud Stange, tlf , mobil Viceungdomsskoleleder Birthe Lykke Laursen, tlf , mobil Afdelingsleder Stine Høigaard Wonsild, tlf , mobil Afdelingsleder Frank Oxholm Jensen, tlf , mobil Afdelingsleder Michael Stevens, tlf , mobil Sekretær Anni Marke, tlf Receptionist Charlotte Brorsen, tlf Sekretær Gitte Korsbakke, tlf Kontorelev Line Vogelius, tlf Fagområder hvilken afdelingsleder er min kontaktperson? Adventure & Friluftsliv Skolepakker Billedkunst & Kunsthåndværk Lektiecafé Mad & Kage Mode & Design Sprog Musik & Dans Sport, natur & sundhed Teater, musical & film Træ, metal & motor Gaming, Foto, Radio & IT Rejser & Ture Knallert & Traktor Michael Stevens Michael Stevens Stine Wonsild Stine Wonsild Stine Wonsild Stine Wonsild Stine Wonsild Frank Oxholm Jensen Frank Oxholm Jensen Frank Oxholm Jensen Frank Oxholm Jensen Frank Oxholm Jensen Alle tre afdelingsledere Birthe Lykke Laursen Side 4

6 Løn, ansættelse m.v. Aftale vedr. løn og arbejdstid for ansatte ved Skanderborg Ungdomsskole. Ansættelse Som timelønnet lærer for ét år ad gangen fra 1. august 31. juli. Ved skoleårets start aftales antal lektioner og uger for undervisningen. Holdets størrelse Holdets størrelse afhænger af type fag, lokalestørrelse, underviser mm. og aftales derfor individuelt med afdelingslederen. Ved for stort frafald kan holdet lukkes, dog med varsel. Aflønning Timerne afsættes som en ramme, indenfor hvilken arbejdet tilrettelægges. Aflønningstakst Undervisningstimer (hele klokketimer) aflønnes med undervisningstakst. (318,13 kr. + 12,95% i feriepenge). Andre aktiviteter end undervisning aflønnes med arbejdstimetakst. (176,73 kr. + 12,95% i feriepenge). I undervisningstaksten er der per undervisningstime indregnet 0,8 time til opgaver i forbindelse med undervisningen. Det er f.eks. følgende opgaver: Forberedelse (herunder indkøb) og efterbehandling Handleplaner/undervisningsplaner Forældrekontakt Klasselærerkontakt Klub/foreningskontakt Mødevirksomhed Evt. deltagelse i netværksgruppens møder Møder med afdelingsleder Dokumentation og evaluering Børneattester Lønudbetaling Ved ansættelse indhentes børneattest. Lønnen indsættes på din Nemkonto den sidste bankdag i måneden. Lønsedler sendes til din e-boks. Spørg på kontoret, hvis du ikke har en e- boks. Ekstra timer, fravær af timer eller ændringer skal være kontoret i hænde senest d. 10. i måneden. Løntimer indberettes fra den 16. i måneden til og med den 15. i næstfølgende måned og udbetales den sidste bankdag i samme måned. Side 5

7 Feriepenge Udbetales fra maj måned. Feriekortet kan afleveres på kontoret. Sygdom Sygdom meldes til afdelingslederen senest samme dag inden kl Du kontakter eleverne og aflyser undervisningen. Du kan evt. få hjælp fra kontoret til at sende SMS-beskeder til holdet. De aflyste timer afholdes iflg. aftale med afdelingslederen. Krisehjælp Kontakt din afdelingsleder. Arbejdsmiljø MED-udvalg 2013 Som lærer i fritidsundervisningen har man mulighed for at vurdere arbejdsmiljøet via APV (ArbejdsPladsVurdering). Har du forslag til forbedring af arbejdsmiljøet, kan du få mere information på vores hjemmeside Formand Knud Stange lederrepræsentant Michael Stevens & Helle Andersen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter: Irma Dahl, Skanderborgskolen, Maibritt B. Vestergaard, Jeksendalskolen og Anette M. Guldberg, UCS10 Medarbejderrepræsentant: Per Rasmussen, fritids- og klubområdet. Undervisning Mødeliste Elevforsømmelser Ind- og udmeldelse Mødeliste udleveres til læreren ved opstartsmødet - eller senest første undervisningsgang. Mødelisten føres hver undervisningsgang og afleveres i udfyldt og underskrevet stand til din afdelingsleder 2 gange pr. sæson: Inden juleferien og når de planlagte timer er afholdt. Der er mødepligt til undervisningen, dvs. at eleverne skal melde afbud til læreren eller på kontoret. Ved fravær uden afbud kontakter læreren eleven. Ved permanent udmelding skal afdelingslederen orienteres af læreren. Tilsyn Det forventes, at du som lærer har tilsyn med elevernes færden i og udenfor undervisningslokalet. Læreren er den sidste, som forlader lokalet og sikrer sig, at lokalet er i orden, vinduerne lukkede og døren låst. Side 6

8 Flytning af timer Meddeles afdelingslederen. Vær opmærksom på, at der kun aflønnes for afholdte timer. Undervisningsmidler Elevbeløb til materialeudgifter aftales med din afdelingsleder. Der gives et beløb pr. elev både for efterårs- og forårssæsonen, som kan være forskellig alt afhængig af holdets karakter. Du kan disponere over det tildelte beløb. Større anskaffelser aftales med din afdelingsleder. Indkøb Alle indkøb skal være i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med din afdelingsleder og indenfor den beløbsramme, der er aftalt. Regningshåndtering Der må ikke foretages dispositioner, hvor din private og den offentlig interesse blandes sammen. (F.eks. salg af dine private ting til ungdomsskolen, køb af serviceydelser fra eget firma osv.). Hjemtag ikke ungdomsskolens materiel til privat brug, med mindre du har lavet en aftale med din afdelingsleder. Privat hjemtagning skal altid noteres og aftales med din afdelingsleder. Køb altid det billigste sted. Er der lavet en obligatorisk kommunal indkøbsaftale med én eller flere leverandører, SKAL indkøb foretages under den pågældende aftale. Kontoret kan oplyse om aktuelle indkøbsaftaler. Ved ansættelsen kan du få et indkøbskort med afdelingens EAN-nummer til fremvisning på indkøbsstedet. Ved større investeringer, ture o. lign skal du udarbejde et budgetoverslag, som skal godkendes af din afdelingsleder. Kørsel i privat bil må kun foregå i begrænset omfang og efter aftale med din afdelingsleder. Køresedler afhentes på kontoret. Betal kun kontant, hvis der ikke er andre muligheder. Kontantudlæg refunderes mod kvittering på ungdomsskolens kontor og indsættes efterfølgende på din Nemkonto. Regning sendes elektronisk til Skanderborg Ungdomsskole via EAN-nummeret. På regningen skal tydeligt fremgå: Firmaets navn, adresse, varernes art, dit navn. Ved køb fra private skal navn, adresse og personnummer noteres på regningen. Husk at udgifter til grupper/personer f.eks. diskotek, orkester o.lign. normalt betragtes som en lønudgift, som skal indberettes til told/skat. HVIS DU ER I TVIVL - SÅ SPØRG PÅ UNGDOMSSKOLENS KONTOR. Side 7

9 Rejser, weekendture m.v. Generelle regler for timelønnede medarbejdere Der er altid mindst 2 ansatte med på turene. Ungdomsskolen tegner en rejseforsikring for deltagende ansatte (udlandet). Flere ansatte kan deltage afhængig af deltagerantal, turens særlige karakter eller elevsammensætning. Hver ansat (dog ikke ledere på lederaftale) aflønnes på turen med 7,4 arbejdstime pr. påbegyndt døgn. Efter aftale kan der til planlægning og efterbehandling af turen betales timer til denne. Som udgangspunkt dækkes de ansattes udgifter i forbindelse med turen (rejseudgifter, kost osv.) I forbindelse med kostberegning benyttes statens regler. Øvrige forhold Kopiering Beskadigelser Forsikring elever Udlandsrejser Der kan kopieres på Ungdomsskolens ungdomscentre i Skanderborg, Galten, Ry og Høring. Ved skader på inventar, materiel osv. skal du underrette din afdelingsleder. Børn/unge er ikke dækket af en kollektiv ulykkesforsikring i skole eller dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at børnene er forsikret mod tand-, brilleeller legemsskade gennem forældrenes egen forsikring. Det betyder helt konkret, at elever i Ungdomsskolen ikke er dækket af en kommunal ulykkesforsikring. Eleven er udelukkende dækket af en ulykkesforsikring som hjemmet har tegnet. Ved flere af ungdomsskolens aktiviteter skal forældre nogle gange tegne en tillægsforsikring alt efter hvilket forsikringsselskab der benyttes. Forældre opfordres derfor altid til at undersøge deres forsikringsforhold, så man er dækket, hvis der skulle ske et uheld. Ved rejser i udlandet tegner Ungdomsskolen en tillægsforsikring som dækker hjemrejse. Side 8

10 Nøgler Busser Grejbank Rygning Aftales med din afdelingsleder. Ungdomsskolen har busser (9 personer inkl. chauffør) til rådighed, som kan benyttes til ture og aktiviteter. Kontakt din afdelingsleder som kan booke og give yderligere oplysninger. Ungdomsskolen har en grejbank med adresse på Finlandsvej i Skanderborg, som opbevarer Ungdomsskolens outdoor-udstyr (telte, gryder, mountainbikes, kajakker, sumodragter osv.). Kontakt din afdelingsleder som kan booke og give yderligere oplysninger. Den nye rygelov er helt klar: Tavshedspligt» 7. På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område. Alle ansatte har tavshedspligt jf. Straffelovens 152. Mistanke om overgreb/mistrivsel Hvis der er mistanke om overgreb/mistrivsel overfor børn/unge og børn/unge indbyrdes kontaktes afdelingslederen. Husk din tavshedspligt. Ferie Ungdomsskolen følger skolerne i Skanderborg kommunes ferieplan. Side 9

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere