Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl Punkt 01 - Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden"

Transkript

1 Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl Punkt 01 - Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden J.nr.: Ref.: KIB 26. februar ) Strategiopfølgning: Økonomi. Oplæg v. afdelingerne Fortroligt bilag 3) Meddelelser a) Opfølgning fra tidligere chefmøder. Bilag v. FORS/KIB b) Skriftlige meddelelser. Bilag v. FORS/KIB i) Nye faciliteter med on-line-adgang til kalender- og mailsystemet fra DMU s high-end-mobiltelefoner ii) Højere hastighed på DMU s professionelle ADSL-forbindelser fra TDC iii) Møde med DHI c) Gensidig orientering om Succeshistorier 4) Personale a) Decentral løn og MSK-tillæg. Orientering v. LHB 5) Økonomi og Q4-rapportering a) Årsregnskab og rapportering 2008, herunder DMU s samlede årsresultat (eftersendes mandag), Afdelingsregnskaber for 2008 og Årsrapportering til MIM. Bilag v. SEK/MASH og FORS/HC+KIB b) Q4 NOVANA. Bilag v. FORS/LMS c) Q4 IT/Dataprojekt. Bilag v. FORS/LMS d) Q4 Rapportpipeline. Bilag v. SEK/SSJ 6) Evaluering af FP7 s 1. og 2. call. Bilag v. FORS/ASH 7) DG Environment. Bilag v. FORS/ASH 8) DMU s bidrag til evaluering af universitetsområdet. Bilag v. FORS/ASH+LOW - Eftersendes 9) Grøn vækst. Bilag v. FORS/PNJ 10) Projektdatabasen på DMU s hjemmeside. Bilag v. FORS/KIB 11) Rutineovervågningsopgaver. Orientering v. FORS/TMI 12) Evt. 1/1 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Klar\Pkt_01_dagsorden.doc

2

3 Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 Punkt 02 Strategiopfølgning: Økonomi, Afdelingsoplæg Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: KIB 26. februar 2009 Som opfølgning på oplægget Refleksioner over den økonomiske og faglige udvikling i DMU ved SEK/FORS på chefmødet d 3/ har hver af afdelingerne udarbejdet et oplæg om de økonomiske og faglige fremtidsudsigter set ud fra egen afdeling. Afdelingernes oplæg er vedlagt som fortroligt bilag. Indstilling: Det indstilles, at hver afdeling på chefmødet fremlægger afdelingens oplæg og at chefgruppen efterfølgende drøfter og sammenholder oplæggene. 1/1G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Klar\Pkt_02_Forklæde_Strategiopfølgning_Økonomi_Afdelingsoplæg.doc

4

5 Bilag til punkt 3 a ved chefmødet onsdag den 4. marts 2009 Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 Punkt 3 a - Opfølgning fra tidligere chefmøder Bilag Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib/fors 19. februar 2009 Opfølgningsliste fra chefmøder Fra Chefmødet den 3. februar 2009 Ad pkt. 3. Meddelelser 3.a) Opfølgning fra tidligere chefmøder Åbent hus for specialestuderende i DMU-Roskilde gentages d. 16. april 2009, jf. Afdelingerne skal være opmærksomme på at deres sider med specialetilbud er opdaterede. Ansvarlig afd./person og evt. deadline JCP/SEK JCP har endnu ikke modtaget svar på hvorvidt DMU kan deltage i et "praktik-dating"- arrangement i Århus den 1. april. JCP informerer når der er nyt vedr. dette. [AU har afvist at DMU deltager i arrangementet, da de mener at DMU s formål med deltagelsen falder udenfor arrangementets rammer. JCP har i stedet pr. mail d. 6/ forespurgt Jyllandsafdelingerne om de ønsker et Åbenhus-arrangement som i Roskilde, men har p.t. kun modtaget svar fra TERI] Ad pkt. 6. Ph.d.-skole LOW præsenterede et oplæg vedr. fordele og ulemper ved, at DMU opretter en ph.d.-skole, samt en vurdering af økonomien for en sådan. Der var enighed i chefgruppen om, at der, før man kan tage en endelig beslutning omkring oprettelsen af en ph.d.-skole på DMU, bør 1) foreligge en mere sikker finansieringsmodel og 2) udarbejdes et udkast til ph.d.-skolens strategi, koncept og indhold for hermed at få afdækket behov/konsekvenser (internt og eksternt). Der bør herunder også tages stilling til ph.d.-skolens samarbejde på tværs af universiteter. Ad. 1) HS afklarer, om midler til ph.d.-studerende også fremover fastsættes på baggrund af fakultetets/enhedens omsætning. Derudover afklarer HS om det er muligt at indgå en aftale med NAT om samfinansiering som er lig aftalen med SUN. Ad pkt. 8. Kommende calls Forskellige initiativer ift. kommende calls/ansøgningssamarbejde under FP/ s Environment-program blev drøftet: Jyllandsafdelingerne HS/DIR 1/2G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Klar\Pkt_03_a_Opfoelgning_chefmøde_marts_09.doc

6 Bilag til pkt. 3a BRI og LMO vil undersøge om de gennem deres involvering i FNU kan være med til at påvirke temaer i Environment-programmet. HHJ har drøftelser med DJF om samarbejde (HHJ holder KNI orienteret). HS har drøftet muligheden for samarbejde omkring energi/miljøteknologi mellem DMU og DTU med Jørgen Kjems. BRI foreslog desuden samarbejde på tværs af DMU omkring integreret forvaltning. FORS udarbejder et chefmøde-oplæg med forslag til oplagte samarbejdsområder. Det blev desuden besluttet at FORS systematiserer indsamlingen af information om DMU-ansøgninger så den udover FP7/EU-ansøgninger også dækker større nationale ansøgningsrunder. BRI+LMO FORS FORS/ASH 2/2

7 Bilag til punkt 3 b ved chefmødet onsdag den 4. marts 2009 Danmarks Miljøundersøgelser Direktionen/sekretariatet/chefkredsen har skriftlige meddelelser vedrørende: Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Ref.: kib 19. februar 2009 i) Nye faciliteter med on-line-adgang til mail- og kalendersystemet fra DMU s high-end-mobiltelefoner... 2 ii) Højere hastighed på DMU s professionelle ADSLforbindelser fra TDC... 3 iii) Møde med direktør Karsten Havnø og afdelingsleder Jørgen Erik Larsen, DHI, /4G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Klar\Pkt_03_b Skriftlige meddelelser_marts.doc

8 Bilag til punkt 3 b ved chefmødet onsdag den 4. marts 2009 i) Nye faciliteter med on-line-adgang til mail- og kalendersystemet fra DMU s high-end-mobiltelefoner DMU s standard-mobiltelefoner i den høje ende er af fabrikatet HTC eller Qtek, og disse er udstyret med operativsystemet Windows Mobile (en nedgraderet udgave af Windows). IT-afdelingen åbner fra midten af april måned 2009 for nye faciliteter i form af en såkaldt Secure Mobil-løsning, som via det mobile netværk kan give medarbejdere med disse high-end-telefoner mulighed for online-adgang til DMU s mail- og kalendersystem. Når man er ude af huset vil man således direkte på mobiltelefonen kunne modtage og læse indkommende mails, besvare mails, slå op i kalendersystemet, indlægge nye mødeaftaler i kalenderen osv. De nye faciliteter er både nemme og sikre at bruge overalt, men ved anvendelse i udlandet skal man dog være meget opmærksom på de ekstremt høje roaming-afgifter, som teleselskaberne opkræver for datatrafik. Sikkerhedsmæssigt er Secure Mobil-løsningen baseret på at tilmeldte mobiltelefoner får tilknyttet en fast IP-adresse og kører på et lukket net hos TDC Mobil, hvorfra data føres via en adgangsbeskyttet port til DMU s netværk. Sikkerheden er høj, idet de tilmeldte mobiltelefoner får installeret et virusskjold, samtidig med at al datatrafik er 3G-/GPRSkrypteret, således at aflytning i praksis ikke er mulig. DMU s abonnementsafgift til TDC for den samlede løsning uafhængigt af antallet brugere tilknyttet løsningen - udgør kr pr. år. Oprettelse af en bruger på løsningen koster et engangsbeløb på 30 kr. Der er ingen løbende abonnementsafgift pr. bruger, men der betales naturligvis for datatrafikken efter forbrug. Det anbefales, at det er forskningscheferne, der efter konkret vurdering giver tilladelse til at medarbejdere med DMU s high-end-standardmobiltelefoner tilknyttes Secure Mobil-løsningen. IT-afdelingen vil inden idriftssættelsen af den nye løsning fremsende yderligere informationer til chefkredsen, og der vil blive udarbejdet vejledning til brugerne. Opmærksomheden henledes på, at anvendelsen af faste IP-adresser i Secure Mobil-løsningen giver mulighed for også at tilgå de af DMU s målestationer, der i dag er baseret på en mobil bredbåndsløsning. Det er forventningen, at en tilknytning af sådanne målestationer til løsningen giver afdelingerne en nemmere og mere sikker administration af de enkelte målestationer. Løsningen i forhold til målestationer vil blive aftestet i samarbejde med ATMI. 2/4G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Klar\Pkt_03_b Skriftlige meddelelser_marts.doc

9 Punkt 3b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 3. februar 2009 SDC/IT ii) Højere hastighed på DMU s professionelle ADSLforbindelser fra TDC Den ADSL-opkobling i hjemmet, som DMU efter konkret vurdering betaler for en række medarbejdere, er i dag baseret på TDC s professionelle bredbåndspakke, hvor hastigheden aktuelt er 4,096 Megabit/sek downstream og 0,768 Megabit/sek upstream. TDC opgraderer i løbet af marts måned 2009 downstream-hastigheden på disse ADSL-forbindelser, således at disse senest pr. 1. april 2009 kører 6,144 Megabit/sek downstream og 0,768 Megabit/sek upstream. Samtidig indfører TDC et forbedret servicekoncept, som bl.a. betyder at der fra 1. april 2009 er on-site service på routeren i medarbejderens hjem med i prisen. Opstår der problemer med den standardrouter, som er inkluderet i TDC s løsning, skal man ikke længere vente på at få en ny router tilsendt med posten. Fremover kan man få besøg af en servicetekniker, såfremt fejlen ikke kan rettes over nettet via TDC s servicecenter. Såvel hastighedsforøgelsen som indførelsen af den nye serviceordning gennemføres uden at kvartalsafgiften sættes op. Denne udgør i medfør af universiteternes fælles aftale med TDC fortsat 795 kr. pr. kvartal, som betales af de respektive afdelinger. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at det af Regeringen fremlagte forslag til en skattepakke indeholder indførelse af en såkaldt multimedieskat, som skal skaffe staten mellem 1,2 og 1,3 milliarder kroner om året i 5 år. Den nye skat skal dække arbejdsgiverbetalt Internet-forbindelse, computer og telefon, således at en medarbejder, som får betalt én eller flere af disse ting i følge forslaget skal beskattes af kr. årligt. Nettoresultatet kan for de fleste med en DMU-betalt ADSL-forbindelse i givet fald blive en nettoudgift på nogle hundrede kroner om måneden, og det forhold kan muligvis give anledning til overvejelser blandt medarbejderne. IT-afdelingen vil i samarbejde med HR-afdelingen, Økonomisekretariatet og det øvrige AU analysere problemstillingen om multimedieskattens konsekvenser, såfremt en sådan skat kommer til at indgå i en vedtagen skattepakke. SDC/IT iii) Møde med direktør Karsten Havnø og afdelingsleder Jørgen Erik Larsen, DHI, Formålet med mødet var at diskutere mulige samarbejdsfalder mellem DMU og DHI med udgangspunkt i det hidtidige samarbejde. DHI udtrykte interesse for følgende: 3/4

10 Punkt 3b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 3. februar 2009 Samarbejde omkring atmosfæremodeller både i relation til scenariemodeller, men også som input til vandudsigten, som de har udarbejdet sammen med TV2 vejret. Deres hidtidige samarbejdspartner er gået konkurs, hvorfor DHI leder efter en ny samarbejdspartner. De har overvejet, om de skulle have atmosfærefolk in-house, men har pt. opgivet tanken. Derfor er de meget interesseret i et udbygget samarbejde med ATMI. DHI oplyste, at de er i gang med at opbygge deres kompetencer inden for fugle og marine havpattedyr. Samtidig spurgte de om, DMU kan løse opgaver i forbindelse med Femern Bælt projektet, når DMU er bygherrerådgiver. Jeg kunne bekræfte, at det er muligt uden vi bliver inhabile. Vores interesse afhænger af de konkrete tilbud. DHI ønsker et tættere samarbejde med DMU om udvikling af modeller inden for hele det akvatiske område, herunder udvikling af et beslutningsstøttesystem i relation til Vandrammedirektivet. De har rettigheder til et tysk system, som efter sigende anvendes af 80 Vandområdemyndigheder. Systemet skal oversættes til danske forhold med danske indikatorer og metrics. De vil invitere DMU til en workshop om ferskvand sammen med deres tyske kolleger. Finansiering kan enten være via KL eller ved fælles salg af det danske system. De vil gerne indgå i et fælles udviklingsarbejde om økologiske modeller, hvor bla. effekter af klimaændringer indgår og vil kontakte MAR og FEVØ for en faglig dialog. De mener imidlertid fortsat, at modelrammen er deres MIKE-modeller. De vil gerne indgå i fælles ansøgninger både om forskningsprojekter (EU og nationale), samt i VVM-ansøgninger. Vores interesse er naturligvis afhængig af, hvad de kan tilbyde af ekspertise, da vi vil vælge den stærkeste samarbejdspartner. Vi kan især have en interesse i forhold til større nationale og internationale rådgivningsprojekter, hvor vi ikke har haft succes med andre samarbejdspartnere. Påvirkning af det politiske system i relation til klimaprojekter blev diskuteret, idet der er et fælles ønske om, at få gang i klimarelaterede projekter. KNI lovede at fremsende de to PEER-rapporter om klimapolitik og - governance, når de foreligger i marts-april DIR/KNI 4/4

11 Chefmøde Onsdag, 4. marts 2009 Punkt 5a Årsregnskab og rapportering Forklæde Danmarks Miljøundersøgelser J.nr.: Ref.: KIB Resume Punktet indeholder: Bilag 1: DMU s samlede årsresultat Bilag 2: Afdelingsregnskaber Bilag 3: Oversigter over publikationer, aktiviteter, APmål-opgørelse Bilag 4: Skemaer for APmål Bilag 5: MIM årsrapportering - SNST Bilag 6: MIM årsrapportering - BLST Bilag 7: MIM årsrapportering KEMIN Bilag 8: MIM årsrapportering KMS Bilag 9: MIM årsrapportering - MST For regnskabsåret 2009 er DMU kommet ud med et driftsunderskud på 12, 8 mio. kr., hvilket er en forbedring på det oprindelige budget på 2,2 mio. kr. Ved Q3 opfølgningen forventede DMU at årsresultatet ville ende på 10 mio. kr. under forudsætning af at indtægtskravet ved overheadreformen kunne opfyldes. DMU har ikke kunne få de forudsatte 7 mio. kr. ind via forhøjet overhead, hvorfor resultatet bliver 12, 8 mio. kr. Der skal for afdelingsregnskaberne være opmærksomhed på, at intern handel i 2008, hvad angår realiserde tal, er incl. transaktioner mellem Aarhus Universitet. Indstilling Det indstilles at Chefgruppen tager årsregnskab og opgørelser til efterretning. 1/1G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Pkt_05_a_Årsregnskab og rapportering 2008.doc

12 Bilag 1 til pkt. 5 a ved Chefmødet d. 4. marts 2009 t. kr. sek 1 sys 3 atmi 4 teri 8 it 12 fevø 16 am 20 mimi 21 mar 22 vibi 26 Basisramme Nettodrift Lønomkostninger feriepengeregulering flex hensættelse Driftsudgifter SLS SLS Int. køb incl. AU Int. salg incl. AU Eksterne indtægter ex. AU Driftsresultat Intern Rentetilskrivning Overført fra akkumuleret resultat

13 Bilag 1 til pkt. 5 a ved Chefmødet d. 4. marts 2009 t.kr. fors 27 fælles 50 komm komm sær 92 dir 90 DMU i alt Basisramme Nettodrift Lønomkostninger feriepengeregulering flex hensættelse Driftsudgifter SLS SLS Int. køb incl. AU Int. salg incl. AU Eksterne indtægter ex. AU Driftsresultat Intern Rentetilskrivning Overført fra akkumuleret resultat

14 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 Afdelingsregnskab 2008 AM Markante faglige resultater i 2008 Doktordisputats Contaminants in marine mammals in Greenland Den 9. maj 2008 forsvarede seniorforsker Rune Dietz, Afdeling for Arktisk Miljø, DMU, med succes sin doktordisputats ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Disputatsen består af en syntese på 120 sider og 30 udvalgte videnskabelige artikler. Temaet er miljøgiftes og sygdomsudbruds udbredelse og påvirkning af havpattedyr, et arbejde som Rune Dietz har udført gennem de seneste 20 år i Grønland og danske farvande. Metan-udslip i det arktiske efterår Som del af et projekt under Det Internationale Polarår er der udført målinger af gasudvekslingen i Zackenberg om efteråret, netop på det tidspunkt, hvor tundraen fryser til. Der viste sig i 2007 at ske et overraskende stort udslip af metan fra de indfrysende kær, som kan være forklaringen på tidligere registrerede toppe af metan i atmosfæren netop om efteråret. Undersøgelsen blev udført af et forskerhold fra Lunds, Københavns og Aarhus Universiteter, og resultaterne blev præsenteret i en artikel i Nature, november Zackenberg-bog og international konference om klimaændringer i Arktis I Zackenberg i Nordøstgrønland udføres i dag det største og mest integrerede klimaeffektovervågningsprogram i Arktis, med mere end 3500 variabler målt årligt klimatisk, marint, terrestrisk, limnisk og glaciologisk. I foråret 2008 udkom en videnskabelig bog High-arctic ecosystem dynamics in a changing climate (i serien Advances in Ecological Research, Elsevier), som beskriver de første 10 års overvågning og forskning af klimaets påvirkning af økosystemet i Zackenberg. Udgivelsen blev markeret i sammenhæng med afholdelse af en international konference After the Melt på Aarhus Universitet i maj 2008, hvor mere end 100 forskere som led i Det Internationale Polarår mødtes for at fremlægge den nyeste viden om klimaændringers påvirkninger af arktiske økosystemer. Strategiske miljøvurderinger af havområderne omkring Grønland Stigende global efterspørgsel på olie og havisens tilbagetrækning som følge af den globale opvarmning har ført til stigende interesse for olieefterforskning i havområderne omkring Grønland. DMU i samarbejde med Grønlands Naturinstitut udfører i disse år omfattende strategiske miljøvurderinger for Grønlands Hjemmestyre med henblik på at dokumentere havområdernes biologiske betydning og følsomhed over for olieaktiviteter. I 2008 udkom to omfattende foreløbige vurderinger for havområderne i Nordvestgrønland og Østgrønland, og der blev truffet aftaler om at udføre nye vurderinger for havet ud for Sydgrønland.

15 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 AM Nøgeltal Produkter 1 AP2008 Regnskab 2008 Forskning: Artikler, peer reviewed Doktordisputats - 1 Ph.d.-afhandling 1 0 Faglig rådgivning: Videnskabelige rapporter (rådgivning) Formidling: Forskningsformidlende rapporter 5 0 Note 1: Incl. Publikationer og rapporter mv., hvor en anden DMU afdeling står som første forfatter Note 2: De 5 i AP08-prognosen anførte publikationer er udgivet som populærvidenskabelige bøger Faglige målsætninger Mål i alt (Delvist/)nået Udskudt Opgivet Målopfyldelse: Økonomi (mio. kr.) AP2008 Regnskab 2008 A. LØN 16,2 16,5 B. DRIFTUDGIFTER 12,5 13,2 C. OMSÆTNING (A+B) 28,8 29,7 D. INTERN KØB 2,2 2,7 E. INTERN SALG 3,0 1,9 F. INTERN HANDEL, NETTO (D-E) -0,8 0,8 G. EKSTERNE INDTÆGTER 24,2 25,2 H. NETTOUDGIFT (C+F-G) 3,7 5,3 J. BASISBEVILLING 5,6 5,6 K. DRIFTRESULTAT (J-H) 1,9 0,3 L. OVERFØRT FRA 07-0,4-0,4 M. AKKUMULERET RESULTAT (K+L) 1,5-0,1 RENTER 0,4 O. Akkumuleret resultat incl. nettorenter 0,3 Årsværk (Budget: AP08, Regnskab: Gennemsnit af månedlige opgørelser fra Biweb) 33

16 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 Afdelingsregnskab 2008 ATMI Markante faglige resultater i 2008 ATMI har for første gang i Danmark gennemført målinger af partikler langs motorveje. Det er sket i regi af et projekt for Vejdirektoratet der har omhandlet danske motorveje og landeveje. Målingerne giver ny information om partikelkoncentrationen i nærheden af trafikkilder, hvor der tidligere kun har været målinger i gaderum. Målingerne skal blandt andet bruges i udviklingen af en brugervenlig luftkvalitetsmodel der kan beregne og visualisere luftkvalitetsniveauerne langs de danske hovedlandeveje. ATMI har afsluttet beregningerne af human eksponering for trafikrelateret luftforurening i perioden på over adresser, eller omkring hver tiende adresse i Danmark. Beregningerne er foretaget med et modelsystem med tilhørende data som ATMI har opbygget i regi af AirPolife projektet. I forbindelse med projektet er der opbygget en national vej- og trafikdatabase i GIS med oplysninger om trafik på hver eneste vejstrækning i Danmark - et datasæt der vil være særdeles anvendeligt i fremtidige eksponeringsanalyser. ATMI har anskaffet et nyt højopløseligt massespektrometer (en GC-HR-MS) og vi har påbegyndt akkreditering af analysemetoder til pesticider og PFOS i humanmatricer. Anskaffelsen betyder at vi kan opretholde den nuværende akkreditering af analyse af dioxiner og at vi nu kan måle miljøfremmede stoffer i meget lave koncentrationer i komplekse matricer - eksempelvis persistente organiske stoffer i luft og humanmatricer (fx blod og modermælk) i Grønland. ATMI har udviklet et sæt værktøjer som udvider afdelingskonceptet for integreret monitering til også at omfatte allergi-relevante pollentyper. I de udviklede værktøjer kobles målinger, kildereceptoranalyser, emissionsopgørelser, emissionsmodeller og atmosfæriske transportmodeller med henblik på at opnå en øget forståelse af transport af pollen i atmosfæren. Værktøjerne er testet for birkepollen samt det stærkt allergifremkaldende bynke-ambrosia pollen og kan direkte anvendes til integrerede pollenprognoser.

17 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 ATMI Nøgletal Produkter 1 AP2008 Regnskab 2008 Forskning: Artikler, peer reviewed Doktordisputats - 0 Ph.d.-afhandling 1 0 Faglig rådgivning: Videnskabelige rapporter (rådgivning) Formidling: Forskningsformidlende rapporter 1 2 Note 1: Incl. Publikationer og rapporter mv., hvor en anden DMU afdeling står som første forfatter Faglige målsætninger Mål i alt (Delvist/)nået Udskudt Opgivet Målopfyldelse: Økonomi (mio kr.) AP2008 Regnskab 2008 A. LØN 27,7 26,7 B. DRIFTUDGIFTER 9,6 9,3 C. OMSÆTNING (A+B) 37,3 36 D. INTERN KØB 1,3 5,0 E. INTERN SALG 2,9 8,4 F. INTERN HANDEL, NETTO (D-E) -1,6-3,4 G. EKSTERNE INDTÆGTER 19,5 15,5 H. NETTOUDGIFT (C+F-G) 16,2 17,1 J. BASISBEVILLING 17,8 17,8 K. DRIFTRESULTAT (J-H) 1,6 0,7 L. OVERFØRT FRA 07 1,4 1,4 M. AKKUMULERET RESULTAT (K+L) 3,0 2,1 RENTER 0,2 O. Akkumuleret resultat incl. nettorenter 2,3 Årsværk (Budget: AP08, Regnskab: Gennemsnit af månedlige opgørelser fra Biweb) 56

18 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 Afdelingsregnskab 2008 FEVØ Markante faglige resultater i ) Udvikling, testkørsel og launch af nye databaser for ferskvandsdata, ODA, for landbrugsdata, AGRI og Hydrometriske data, HYMER. Databaserne rummer data primært indsamlet af de tidligere amter og de nuværende miljøcentre og inkluderer udover adgangsfaciliteter, redskaber til kvalitetssikring. 2) Midtvejsevaluering af VMP-3. Arbejdet har bl.a. omfattet opdatering af empiriske udvaskningsmodeller (NLES4), opsætning af dynamisk model (DAISY) på landopvågningsoplande, indsamling af nye landsdækkende datakilder (GLR, CHR, gødningsregnskaber), analyser af effekter og praksis for efterafgrøder, analyser af landbrugsudvikling sammenholdt med udvikling i vandløb. Arbejdet, gennemført under VMP-3, har desuden givet et spin-off i form af opgaver for miljøcentre, som har rekvireret landsækkende datasæt og beregninger til deres arbejde med vandplaner som f.eks. reduktionskort, samt opgaver for BLST til Virkemiddelopgørelse. 3) Bevilling af forskningsprojekterne, MONITECH (12,6 mio. kr) og FNU-Sydamr./DK ( 3,5 mio. kr) fra hhv. Det Strategiske Forskningsråd og Forskningsrådet for Natur og Univers. MONITECH har fokus på koblingen mellem næringsstofomsætning, drivhusgas emission og biodiversitet i vådområder, bl.a. med test af ny overvågningsteknologi, og FNU-Sydamr./DK er centreret omkring komparative studier mellem de økologiske forhold og biologiske processer i subtropiske (Uruguay) og tempererede (Danmark) søer og vandløb og påvirkninger fra oplande. 4) Tilknytning af i alt 20 udenlandske gæsteforskere og studerende. Gæsterne kom fra både europæiske (England, Katalonien, Spanien, Frankrig), asiatiske (Tyrkiet, Kina) og sydamerikanske lande (Uruguay, Argentina, Brasilien). Deres ophold varierede fra få måneder til flere år. De mange gæsteforskere styrker afdelingens internationalisering og netværk til udenlandske partnere. 5) Planlægning og launch af 8 universitets kurser (bachelor, kandidat niveau) i samarbejde med både Biologisk og Geologisk Institut, NAT, AU, og ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU. 6) Rådgivning af know-how inden for bl.a. biomanipulation i søer og reservoirs til såvel tyrkiske, kinesiske og sydafrikanske forsknings- og rådgivningsgrupper.

19 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 FEVØ Nøgletal Produkter 1 AP2008 Regnskab 2008 Forskning: Artikler, peer reviewed Doktordisputats - 0 Ph.d.-afhandling 0 0 Faglig rådgivning: Videnskabelige rapporter (rådgivning) Formidling: Forskningsformidlende rapporter 0 0 Note 1: Incl. Publikationer og rapporter mv., hvor en anden DMU afdeling står som første forfatter Faglige målsætninger Mål i alt (Delvist/)nået Udskudt Opgivet Målopfyldelse: Økonomi (mio kr.) AP2008 Regnskab 2008 A. LØN 28,7 28,6 B. DRIFTUDGIFTER 5,6 5,0 C. OMSÆTNING (A+B) 34,4 34 D. INTERN KØB 1,1 1,8 E. INTERN SALG 7,7 10,4 F. INTERN HANDEL, NETTO (D-E) -6,6-8,6 G. EKSTERNE INDTÆGTER 16,9 12,5 H. NETTOUDGIFT (C+F-G) 10,8 12,5 J. BASISBEVILLING 9,4 9,4 K. DRIFTRESULTAT (J-H) -1,4-3,1 L. OVERFØRT FRA 07 0,5 0,5 M. AKKUMULERET RESULTAT (K+L) -0,9-2,6 RENTER 0,0 O. Akkumuleret resultat incl. nettorenter -2,6 Årsværk (Budget: AP08, Regnskab: Gennemsnit af månedlige opgørelser fra Biweb) 62

20 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 Afdelingsregnskab 2008 FORS Markante faglige resultater i 2008 DMU i AU DMU har også i 2008 arbejdet på at etablere aftaler med relevante ph.d.-skoler ved AU med henblik på at supplere forskeruddannelsen ved AU med DMU s faglige kompetencer på miljøområdet. I 2008 er der, ud af 10 ph.d.-ansættelser med tilknytning til AU, etableret i alt 4 aftaler om samfinansiering med NAT og 1 med DJF. DMU har i 2008 fortsat medvirket til at få myndighedsbetjeningen placeret som en opgave på linje med forskning og undervisning. Bla. har DMU været repræsenteret i en arbejdsgruppe for forskningsbaseret myndighedsbetjening nedsat af rektoratet. Denne gruppes arbejde har ført til etableringen af et egentligt udvalg for forskningsbaseret myndighedsbetjening på AU med repræsentanter fra hvert hovedområde. Udvalget skal blandt andet beskæftige sig med kvalitetssikring og evaluering, forskningsfrihed og ytringsfrihed, samt udvikling af den eksisterende myndighedsbetjening og udvikling af nye forretningsområder. Kontrakt med MIM AU's Kontrakt med Miljøministeriet om DMU 4-årig med løbende genforhandling en gang årligt. Forhandlingerne i 2008 om kontrakten for perioden drejede sig primært om indgåelse af en aftale for 2009 om tidsfrist for MIM s varsling vedr. konkurrenceudsættelse af opgaver under myndighedsbetjeningen. Desuden er DMU's forventede afkobling i 2009 fra de fælles IT-services i MIM og kobling til forskningsnettet reflekteret i kontrakten. Den færdigforhandlede kontrakt blev pr. 18/ sendt til underskrivning af hhv. AU s bestyrelsesformand og Miljøministeriets departementschef. KFT På initiativ af DMU og Aarhus Universitets ledelse blev KFT etableret i forlængelse af offentliggørelsen af regeringens Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark, marts KFTs organisation er blevet etableret med en styregruppe (repræsentanter fra universiteter, forskningsinstitutioner og ministerier), Forskningsfagligt rådgiverpanel (sammensat af 23 førende forskere inden for strategiens fokusområder) samt et sekretariat placeret ved DMU (sammensat af medarbejdere fra DMU (SYS, ATMI, FORS), samt de i styregruppen deltagende forskningsinstitutioner). KFT deltager i Klima og energiministeriets arbejdsgrupper vedr klimatilpasning og faciliterer leverancer af data og viden til ministeriernes portal klimatilpasning.dk. KFT har gennemført en spørgeskemaundersøgelse m.h.p. kortlægning af den danske klima- og klimatilpasningsforskning. Undersøgelsen omfattede danske universiteter, øvrige offentlige institutioner med forskningsaktivitet samt Godkendt Teknologisk Service (GTS) virksomheder, hvor ca. 950 forskere har haft mulighed for i et online skema at besvare spørgsmål angående egne kompetencer og projekter i relation til forskning i klima og klimatilpasning. KFT har gennemført undersøgelsen i samarbejde med Forsknings og Innovationsstyrelsen og resultaterne afrapporteres i en fælles FI-KFT publikation ultimo marts 2009 og vil i øvrigt stilles til rådighed for

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 2000 Virksomhedsregnskab 2000 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Titel Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 2000 Udgiver Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsesår 2001 Redaktion

Læs mere

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 1 Indledning...2 2 DMU s opgaver...2 2.1 Forskning...3 2.2 Overvågning og data...5 2.3 Faglig rådgivning...6 2.4 Formidling, kommunikation...8 2.5

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Faglige Resultater 2010

Faglige Resultater 2010 Faglige Resultater 2010 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-

Læs mere

Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene?

Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? Katalog over forslag til initiativer Diskussionsoplæg til internt seminar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 30. april 2008. 1 Teknologirådets rapporter

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2002

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2002 Arbejdsmiljøinstituttet Virksomhedsregnskab 2002 København, april 2003 Indhold 1. Beretning 3 1.1. Mission og vision 3 1.1.1. Mission 3 1.1.2. Vision 3 1.2. Mål og væsentligste resultater 2002 4 1.3. Årets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2002. 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2002. 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2002 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen Beretning Kort & Matrikelstyrelsen har i 2002 gennemført en omfattende tilpasning af sin opgavevaretagelse og -organisering. På baggrund

Læs mere

Miljøindsatsen i Arktis 1999

Miljøindsatsen i Arktis 1999 Miljø- og Energiministeriet Miljøindsatsen i Arktis 1999 Beretningen for 1999 indeholder en gennemgang af aktiviteter og initiativer, der er støttet over Dancea-rammen. Beretningen indeholder endvidere

Læs mere

Registerforskning Enestående danske muligheder

Registerforskning Enestående danske muligheder Registerforskning Enestående danske muligheder IT- og Forskningsministeriet August 2001 1 Registerforskning Enestående danske muligheder Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Afdeling for Arktisk Miljø (AM)

Afdeling for Arktisk Miljø (AM) Bilag 1. RKmål og AP06mål I bilag 1 er vist en oversigt over DMU s 4-årige resultatkontraktmålsætninger (RKmål) i og deres sammenhæng med de årlige målsætningerne i arbejdsprogram 2006 (AP06mål) Afdeling

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt kontrakt og resultatlønskontrakt 2011-2014 mellem Danmarks Meteorologiske Institut og Klima- og Energiministeriets departement Side 2 af 28 Indhold 1. DMI s strategiske grundlag... 3 1.1. Mission... 3

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere