Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl Punkt 01 - Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden"

Transkript

1 Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl Punkt 01 - Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden J.nr.: Ref.: KIB 26. februar ) Strategiopfølgning: Økonomi. Oplæg v. afdelingerne Fortroligt bilag 3) Meddelelser a) Opfølgning fra tidligere chefmøder. Bilag v. FORS/KIB b) Skriftlige meddelelser. Bilag v. FORS/KIB i) Nye faciliteter med on-line-adgang til kalender- og mailsystemet fra DMU s high-end-mobiltelefoner ii) Højere hastighed på DMU s professionelle ADSL-forbindelser fra TDC iii) Møde med DHI c) Gensidig orientering om Succeshistorier 4) Personale a) Decentral løn og MSK-tillæg. Orientering v. LHB 5) Økonomi og Q4-rapportering a) Årsregnskab og rapportering 2008, herunder DMU s samlede årsresultat (eftersendes mandag), Afdelingsregnskaber for 2008 og Årsrapportering til MIM. Bilag v. SEK/MASH og FORS/HC+KIB b) Q4 NOVANA. Bilag v. FORS/LMS c) Q4 IT/Dataprojekt. Bilag v. FORS/LMS d) Q4 Rapportpipeline. Bilag v. SEK/SSJ 6) Evaluering af FP7 s 1. og 2. call. Bilag v. FORS/ASH 7) DG Environment. Bilag v. FORS/ASH 8) DMU s bidrag til evaluering af universitetsområdet. Bilag v. FORS/ASH+LOW - Eftersendes 9) Grøn vækst. Bilag v. FORS/PNJ 10) Projektdatabasen på DMU s hjemmeside. Bilag v. FORS/KIB 11) Rutineovervågningsopgaver. Orientering v. FORS/TMI 12) Evt. 1/1 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Klar\Pkt_01_dagsorden.doc

2

3 Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 Punkt 02 Strategiopfølgning: Økonomi, Afdelingsoplæg Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: KIB 26. februar 2009 Som opfølgning på oplægget Refleksioner over den økonomiske og faglige udvikling i DMU ved SEK/FORS på chefmødet d 3/ har hver af afdelingerne udarbejdet et oplæg om de økonomiske og faglige fremtidsudsigter set ud fra egen afdeling. Afdelingernes oplæg er vedlagt som fortroligt bilag. Indstilling: Det indstilles, at hver afdeling på chefmødet fremlægger afdelingens oplæg og at chefgruppen efterfølgende drøfter og sammenholder oplæggene. 1/1G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Klar\Pkt_02_Forklæde_Strategiopfølgning_Økonomi_Afdelingsoplæg.doc

4

5 Bilag til punkt 3 a ved chefmødet onsdag den 4. marts 2009 Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 Punkt 3 a - Opfølgning fra tidligere chefmøder Bilag Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib/fors 19. februar 2009 Opfølgningsliste fra chefmøder Fra Chefmødet den 3. februar 2009 Ad pkt. 3. Meddelelser 3.a) Opfølgning fra tidligere chefmøder Åbent hus for specialestuderende i DMU-Roskilde gentages d. 16. april 2009, jf. Afdelingerne skal være opmærksomme på at deres sider med specialetilbud er opdaterede. Ansvarlig afd./person og evt. deadline JCP/SEK JCP har endnu ikke modtaget svar på hvorvidt DMU kan deltage i et "praktik-dating"- arrangement i Århus den 1. april. JCP informerer når der er nyt vedr. dette. [AU har afvist at DMU deltager i arrangementet, da de mener at DMU s formål med deltagelsen falder udenfor arrangementets rammer. JCP har i stedet pr. mail d. 6/ forespurgt Jyllandsafdelingerne om de ønsker et Åbenhus-arrangement som i Roskilde, men har p.t. kun modtaget svar fra TERI] Ad pkt. 6. Ph.d.-skole LOW præsenterede et oplæg vedr. fordele og ulemper ved, at DMU opretter en ph.d.-skole, samt en vurdering af økonomien for en sådan. Der var enighed i chefgruppen om, at der, før man kan tage en endelig beslutning omkring oprettelsen af en ph.d.-skole på DMU, bør 1) foreligge en mere sikker finansieringsmodel og 2) udarbejdes et udkast til ph.d.-skolens strategi, koncept og indhold for hermed at få afdækket behov/konsekvenser (internt og eksternt). Der bør herunder også tages stilling til ph.d.-skolens samarbejde på tværs af universiteter. Ad. 1) HS afklarer, om midler til ph.d.-studerende også fremover fastsættes på baggrund af fakultetets/enhedens omsætning. Derudover afklarer HS om det er muligt at indgå en aftale med NAT om samfinansiering som er lig aftalen med SUN. Ad pkt. 8. Kommende calls Forskellige initiativer ift. kommende calls/ansøgningssamarbejde under FP/ s Environment-program blev drøftet: Jyllandsafdelingerne HS/DIR 1/2G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Klar\Pkt_03_a_Opfoelgning_chefmøde_marts_09.doc

6 Bilag til pkt. 3a BRI og LMO vil undersøge om de gennem deres involvering i FNU kan være med til at påvirke temaer i Environment-programmet. HHJ har drøftelser med DJF om samarbejde (HHJ holder KNI orienteret). HS har drøftet muligheden for samarbejde omkring energi/miljøteknologi mellem DMU og DTU med Jørgen Kjems. BRI foreslog desuden samarbejde på tværs af DMU omkring integreret forvaltning. FORS udarbejder et chefmøde-oplæg med forslag til oplagte samarbejdsområder. Det blev desuden besluttet at FORS systematiserer indsamlingen af information om DMU-ansøgninger så den udover FP7/EU-ansøgninger også dækker større nationale ansøgningsrunder. BRI+LMO FORS FORS/ASH 2/2

7 Bilag til punkt 3 b ved chefmødet onsdag den 4. marts 2009 Danmarks Miljøundersøgelser Direktionen/sekretariatet/chefkredsen har skriftlige meddelelser vedrørende: Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Ref.: kib 19. februar 2009 i) Nye faciliteter med on-line-adgang til mail- og kalendersystemet fra DMU s high-end-mobiltelefoner... 2 ii) Højere hastighed på DMU s professionelle ADSLforbindelser fra TDC... 3 iii) Møde med direktør Karsten Havnø og afdelingsleder Jørgen Erik Larsen, DHI, /4G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Klar\Pkt_03_b Skriftlige meddelelser_marts.doc

8 Bilag til punkt 3 b ved chefmødet onsdag den 4. marts 2009 i) Nye faciliteter med on-line-adgang til mail- og kalendersystemet fra DMU s high-end-mobiltelefoner DMU s standard-mobiltelefoner i den høje ende er af fabrikatet HTC eller Qtek, og disse er udstyret med operativsystemet Windows Mobile (en nedgraderet udgave af Windows). IT-afdelingen åbner fra midten af april måned 2009 for nye faciliteter i form af en såkaldt Secure Mobil-løsning, som via det mobile netværk kan give medarbejdere med disse high-end-telefoner mulighed for online-adgang til DMU s mail- og kalendersystem. Når man er ude af huset vil man således direkte på mobiltelefonen kunne modtage og læse indkommende mails, besvare mails, slå op i kalendersystemet, indlægge nye mødeaftaler i kalenderen osv. De nye faciliteter er både nemme og sikre at bruge overalt, men ved anvendelse i udlandet skal man dog være meget opmærksom på de ekstremt høje roaming-afgifter, som teleselskaberne opkræver for datatrafik. Sikkerhedsmæssigt er Secure Mobil-løsningen baseret på at tilmeldte mobiltelefoner får tilknyttet en fast IP-adresse og kører på et lukket net hos TDC Mobil, hvorfra data føres via en adgangsbeskyttet port til DMU s netværk. Sikkerheden er høj, idet de tilmeldte mobiltelefoner får installeret et virusskjold, samtidig med at al datatrafik er 3G-/GPRSkrypteret, således at aflytning i praksis ikke er mulig. DMU s abonnementsafgift til TDC for den samlede løsning uafhængigt af antallet brugere tilknyttet løsningen - udgør kr pr. år. Oprettelse af en bruger på løsningen koster et engangsbeløb på 30 kr. Der er ingen løbende abonnementsafgift pr. bruger, men der betales naturligvis for datatrafikken efter forbrug. Det anbefales, at det er forskningscheferne, der efter konkret vurdering giver tilladelse til at medarbejdere med DMU s high-end-standardmobiltelefoner tilknyttes Secure Mobil-løsningen. IT-afdelingen vil inden idriftssættelsen af den nye løsning fremsende yderligere informationer til chefkredsen, og der vil blive udarbejdet vejledning til brugerne. Opmærksomheden henledes på, at anvendelsen af faste IP-adresser i Secure Mobil-løsningen giver mulighed for også at tilgå de af DMU s målestationer, der i dag er baseret på en mobil bredbåndsløsning. Det er forventningen, at en tilknytning af sådanne målestationer til løsningen giver afdelingerne en nemmere og mere sikker administration af de enkelte målestationer. Løsningen i forhold til målestationer vil blive aftestet i samarbejde med ATMI. 2/4G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Klar\Pkt_03_b Skriftlige meddelelser_marts.doc

9 Punkt 3b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 3. februar 2009 SDC/IT ii) Højere hastighed på DMU s professionelle ADSLforbindelser fra TDC Den ADSL-opkobling i hjemmet, som DMU efter konkret vurdering betaler for en række medarbejdere, er i dag baseret på TDC s professionelle bredbåndspakke, hvor hastigheden aktuelt er 4,096 Megabit/sek downstream og 0,768 Megabit/sek upstream. TDC opgraderer i løbet af marts måned 2009 downstream-hastigheden på disse ADSL-forbindelser, således at disse senest pr. 1. april 2009 kører 6,144 Megabit/sek downstream og 0,768 Megabit/sek upstream. Samtidig indfører TDC et forbedret servicekoncept, som bl.a. betyder at der fra 1. april 2009 er on-site service på routeren i medarbejderens hjem med i prisen. Opstår der problemer med den standardrouter, som er inkluderet i TDC s løsning, skal man ikke længere vente på at få en ny router tilsendt med posten. Fremover kan man få besøg af en servicetekniker, såfremt fejlen ikke kan rettes over nettet via TDC s servicecenter. Såvel hastighedsforøgelsen som indførelsen af den nye serviceordning gennemføres uden at kvartalsafgiften sættes op. Denne udgør i medfør af universiteternes fælles aftale med TDC fortsat 795 kr. pr. kvartal, som betales af de respektive afdelinger. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at det af Regeringen fremlagte forslag til en skattepakke indeholder indførelse af en såkaldt multimedieskat, som skal skaffe staten mellem 1,2 og 1,3 milliarder kroner om året i 5 år. Den nye skat skal dække arbejdsgiverbetalt Internet-forbindelse, computer og telefon, således at en medarbejder, som får betalt én eller flere af disse ting i følge forslaget skal beskattes af kr. årligt. Nettoresultatet kan for de fleste med en DMU-betalt ADSL-forbindelse i givet fald blive en nettoudgift på nogle hundrede kroner om måneden, og det forhold kan muligvis give anledning til overvejelser blandt medarbejderne. IT-afdelingen vil i samarbejde med HR-afdelingen, Økonomisekretariatet og det øvrige AU analysere problemstillingen om multimedieskattens konsekvenser, såfremt en sådan skat kommer til at indgå i en vedtagen skattepakke. SDC/IT iii) Møde med direktør Karsten Havnø og afdelingsleder Jørgen Erik Larsen, DHI, Formålet med mødet var at diskutere mulige samarbejdsfalder mellem DMU og DHI med udgangspunkt i det hidtidige samarbejde. DHI udtrykte interesse for følgende: 3/4

10 Punkt 3b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 3. februar 2009 Samarbejde omkring atmosfæremodeller både i relation til scenariemodeller, men også som input til vandudsigten, som de har udarbejdet sammen med TV2 vejret. Deres hidtidige samarbejdspartner er gået konkurs, hvorfor DHI leder efter en ny samarbejdspartner. De har overvejet, om de skulle have atmosfærefolk in-house, men har pt. opgivet tanken. Derfor er de meget interesseret i et udbygget samarbejde med ATMI. DHI oplyste, at de er i gang med at opbygge deres kompetencer inden for fugle og marine havpattedyr. Samtidig spurgte de om, DMU kan løse opgaver i forbindelse med Femern Bælt projektet, når DMU er bygherrerådgiver. Jeg kunne bekræfte, at det er muligt uden vi bliver inhabile. Vores interesse afhænger af de konkrete tilbud. DHI ønsker et tættere samarbejde med DMU om udvikling af modeller inden for hele det akvatiske område, herunder udvikling af et beslutningsstøttesystem i relation til Vandrammedirektivet. De har rettigheder til et tysk system, som efter sigende anvendes af 80 Vandområdemyndigheder. Systemet skal oversættes til danske forhold med danske indikatorer og metrics. De vil invitere DMU til en workshop om ferskvand sammen med deres tyske kolleger. Finansiering kan enten være via KL eller ved fælles salg af det danske system. De vil gerne indgå i et fælles udviklingsarbejde om økologiske modeller, hvor bla. effekter af klimaændringer indgår og vil kontakte MAR og FEVØ for en faglig dialog. De mener imidlertid fortsat, at modelrammen er deres MIKE-modeller. De vil gerne indgå i fælles ansøgninger både om forskningsprojekter (EU og nationale), samt i VVM-ansøgninger. Vores interesse er naturligvis afhængig af, hvad de kan tilbyde af ekspertise, da vi vil vælge den stærkeste samarbejdspartner. Vi kan især have en interesse i forhold til større nationale og internationale rådgivningsprojekter, hvor vi ikke har haft succes med andre samarbejdspartnere. Påvirkning af det politiske system i relation til klimaprojekter blev diskuteret, idet der er et fælles ønske om, at få gang i klimarelaterede projekter. KNI lovede at fremsende de to PEER-rapporter om klimapolitik og - governance, når de foreligger i marts-april DIR/KNI 4/4

11 Chefmøde Onsdag, 4. marts 2009 Punkt 5a Årsregnskab og rapportering Forklæde Danmarks Miljøundersøgelser J.nr.: Ref.: KIB Resume Punktet indeholder: Bilag 1: DMU s samlede årsresultat Bilag 2: Afdelingsregnskaber Bilag 3: Oversigter over publikationer, aktiviteter, APmål-opgørelse Bilag 4: Skemaer for APmål Bilag 5: MIM årsrapportering - SNST Bilag 6: MIM årsrapportering - BLST Bilag 7: MIM årsrapportering KEMIN Bilag 8: MIM årsrapportering KMS Bilag 9: MIM årsrapportering - MST For regnskabsåret 2009 er DMU kommet ud med et driftsunderskud på 12, 8 mio. kr., hvilket er en forbedring på det oprindelige budget på 2,2 mio. kr. Ved Q3 opfølgningen forventede DMU at årsresultatet ville ende på 10 mio. kr. under forudsætning af at indtægtskravet ved overheadreformen kunne opfyldes. DMU har ikke kunne få de forudsatte 7 mio. kr. ind via forhøjet overhead, hvorfor resultatet bliver 12, 8 mio. kr. Der skal for afdelingsregnskaberne være opmærksomhed på, at intern handel i 2008, hvad angår realiserde tal, er incl. transaktioner mellem Aarhus Universitet. Indstilling Det indstilles at Chefgruppen tager årsregnskab og opgørelser til efterretning. 1/1G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2009\03_Marts\Pkt_05_a_Årsregnskab og rapportering 2008.doc

12 Bilag 1 til pkt. 5 a ved Chefmødet d. 4. marts 2009 t. kr. sek 1 sys 3 atmi 4 teri 8 it 12 fevø 16 am 20 mimi 21 mar 22 vibi 26 Basisramme Nettodrift Lønomkostninger feriepengeregulering flex hensættelse Driftsudgifter SLS SLS Int. køb incl. AU Int. salg incl. AU Eksterne indtægter ex. AU Driftsresultat Intern Rentetilskrivning Overført fra akkumuleret resultat

13 Bilag 1 til pkt. 5 a ved Chefmødet d. 4. marts 2009 t.kr. fors 27 fælles 50 komm komm sær 92 dir 90 DMU i alt Basisramme Nettodrift Lønomkostninger feriepengeregulering flex hensættelse Driftsudgifter SLS SLS Int. køb incl. AU Int. salg incl. AU Eksterne indtægter ex. AU Driftsresultat Intern Rentetilskrivning Overført fra akkumuleret resultat

14 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 Afdelingsregnskab 2008 AM Markante faglige resultater i 2008 Doktordisputats Contaminants in marine mammals in Greenland Den 9. maj 2008 forsvarede seniorforsker Rune Dietz, Afdeling for Arktisk Miljø, DMU, med succes sin doktordisputats ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Disputatsen består af en syntese på 120 sider og 30 udvalgte videnskabelige artikler. Temaet er miljøgiftes og sygdomsudbruds udbredelse og påvirkning af havpattedyr, et arbejde som Rune Dietz har udført gennem de seneste 20 år i Grønland og danske farvande. Metan-udslip i det arktiske efterår Som del af et projekt under Det Internationale Polarår er der udført målinger af gasudvekslingen i Zackenberg om efteråret, netop på det tidspunkt, hvor tundraen fryser til. Der viste sig i 2007 at ske et overraskende stort udslip af metan fra de indfrysende kær, som kan være forklaringen på tidligere registrerede toppe af metan i atmosfæren netop om efteråret. Undersøgelsen blev udført af et forskerhold fra Lunds, Københavns og Aarhus Universiteter, og resultaterne blev præsenteret i en artikel i Nature, november Zackenberg-bog og international konference om klimaændringer i Arktis I Zackenberg i Nordøstgrønland udføres i dag det største og mest integrerede klimaeffektovervågningsprogram i Arktis, med mere end 3500 variabler målt årligt klimatisk, marint, terrestrisk, limnisk og glaciologisk. I foråret 2008 udkom en videnskabelig bog High-arctic ecosystem dynamics in a changing climate (i serien Advances in Ecological Research, Elsevier), som beskriver de første 10 års overvågning og forskning af klimaets påvirkning af økosystemet i Zackenberg. Udgivelsen blev markeret i sammenhæng med afholdelse af en international konference After the Melt på Aarhus Universitet i maj 2008, hvor mere end 100 forskere som led i Det Internationale Polarår mødtes for at fremlægge den nyeste viden om klimaændringers påvirkninger af arktiske økosystemer. Strategiske miljøvurderinger af havområderne omkring Grønland Stigende global efterspørgsel på olie og havisens tilbagetrækning som følge af den globale opvarmning har ført til stigende interesse for olieefterforskning i havområderne omkring Grønland. DMU i samarbejde med Grønlands Naturinstitut udfører i disse år omfattende strategiske miljøvurderinger for Grønlands Hjemmestyre med henblik på at dokumentere havområdernes biologiske betydning og følsomhed over for olieaktiviteter. I 2008 udkom to omfattende foreløbige vurderinger for havområderne i Nordvestgrønland og Østgrønland, og der blev truffet aftaler om at udføre nye vurderinger for havet ud for Sydgrønland.

15 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 AM Nøgeltal Produkter 1 AP2008 Regnskab 2008 Forskning: Artikler, peer reviewed Doktordisputats - 1 Ph.d.-afhandling 1 0 Faglig rådgivning: Videnskabelige rapporter (rådgivning) Formidling: Forskningsformidlende rapporter 5 0 Note 1: Incl. Publikationer og rapporter mv., hvor en anden DMU afdeling står som første forfatter Note 2: De 5 i AP08-prognosen anførte publikationer er udgivet som populærvidenskabelige bøger Faglige målsætninger Mål i alt (Delvist/)nået Udskudt Opgivet Målopfyldelse: Økonomi (mio. kr.) AP2008 Regnskab 2008 A. LØN 16,2 16,5 B. DRIFTUDGIFTER 12,5 13,2 C. OMSÆTNING (A+B) 28,8 29,7 D. INTERN KØB 2,2 2,7 E. INTERN SALG 3,0 1,9 F. INTERN HANDEL, NETTO (D-E) -0,8 0,8 G. EKSTERNE INDTÆGTER 24,2 25,2 H. NETTOUDGIFT (C+F-G) 3,7 5,3 J. BASISBEVILLING 5,6 5,6 K. DRIFTRESULTAT (J-H) 1,9 0,3 L. OVERFØRT FRA 07-0,4-0,4 M. AKKUMULERET RESULTAT (K+L) 1,5-0,1 RENTER 0,4 O. Akkumuleret resultat incl. nettorenter 0,3 Årsværk (Budget: AP08, Regnskab: Gennemsnit af månedlige opgørelser fra Biweb) 33

16 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 Afdelingsregnskab 2008 ATMI Markante faglige resultater i 2008 ATMI har for første gang i Danmark gennemført målinger af partikler langs motorveje. Det er sket i regi af et projekt for Vejdirektoratet der har omhandlet danske motorveje og landeveje. Målingerne giver ny information om partikelkoncentrationen i nærheden af trafikkilder, hvor der tidligere kun har været målinger i gaderum. Målingerne skal blandt andet bruges i udviklingen af en brugervenlig luftkvalitetsmodel der kan beregne og visualisere luftkvalitetsniveauerne langs de danske hovedlandeveje. ATMI har afsluttet beregningerne af human eksponering for trafikrelateret luftforurening i perioden på over adresser, eller omkring hver tiende adresse i Danmark. Beregningerne er foretaget med et modelsystem med tilhørende data som ATMI har opbygget i regi af AirPolife projektet. I forbindelse med projektet er der opbygget en national vej- og trafikdatabase i GIS med oplysninger om trafik på hver eneste vejstrækning i Danmark - et datasæt der vil være særdeles anvendeligt i fremtidige eksponeringsanalyser. ATMI har anskaffet et nyt højopløseligt massespektrometer (en GC-HR-MS) og vi har påbegyndt akkreditering af analysemetoder til pesticider og PFOS i humanmatricer. Anskaffelsen betyder at vi kan opretholde den nuværende akkreditering af analyse af dioxiner og at vi nu kan måle miljøfremmede stoffer i meget lave koncentrationer i komplekse matricer - eksempelvis persistente organiske stoffer i luft og humanmatricer (fx blod og modermælk) i Grønland. ATMI har udviklet et sæt værktøjer som udvider afdelingskonceptet for integreret monitering til også at omfatte allergi-relevante pollentyper. I de udviklede værktøjer kobles målinger, kildereceptoranalyser, emissionsopgørelser, emissionsmodeller og atmosfæriske transportmodeller med henblik på at opnå en øget forståelse af transport af pollen i atmosfæren. Værktøjerne er testet for birkepollen samt det stærkt allergifremkaldende bynke-ambrosia pollen og kan direkte anvendes til integrerede pollenprognoser.

17 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 ATMI Nøgletal Produkter 1 AP2008 Regnskab 2008 Forskning: Artikler, peer reviewed Doktordisputats - 0 Ph.d.-afhandling 1 0 Faglig rådgivning: Videnskabelige rapporter (rådgivning) Formidling: Forskningsformidlende rapporter 1 2 Note 1: Incl. Publikationer og rapporter mv., hvor en anden DMU afdeling står som første forfatter Faglige målsætninger Mål i alt (Delvist/)nået Udskudt Opgivet Målopfyldelse: Økonomi (mio kr.) AP2008 Regnskab 2008 A. LØN 27,7 26,7 B. DRIFTUDGIFTER 9,6 9,3 C. OMSÆTNING (A+B) 37,3 36 D. INTERN KØB 1,3 5,0 E. INTERN SALG 2,9 8,4 F. INTERN HANDEL, NETTO (D-E) -1,6-3,4 G. EKSTERNE INDTÆGTER 19,5 15,5 H. NETTOUDGIFT (C+F-G) 16,2 17,1 J. BASISBEVILLING 17,8 17,8 K. DRIFTRESULTAT (J-H) 1,6 0,7 L. OVERFØRT FRA 07 1,4 1,4 M. AKKUMULERET RESULTAT (K+L) 3,0 2,1 RENTER 0,2 O. Akkumuleret resultat incl. nettorenter 2,3 Årsværk (Budget: AP08, Regnskab: Gennemsnit af månedlige opgørelser fra Biweb) 56

18 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 Afdelingsregnskab 2008 FEVØ Markante faglige resultater i ) Udvikling, testkørsel og launch af nye databaser for ferskvandsdata, ODA, for landbrugsdata, AGRI og Hydrometriske data, HYMER. Databaserne rummer data primært indsamlet af de tidligere amter og de nuværende miljøcentre og inkluderer udover adgangsfaciliteter, redskaber til kvalitetssikring. 2) Midtvejsevaluering af VMP-3. Arbejdet har bl.a. omfattet opdatering af empiriske udvaskningsmodeller (NLES4), opsætning af dynamisk model (DAISY) på landopvågningsoplande, indsamling af nye landsdækkende datakilder (GLR, CHR, gødningsregnskaber), analyser af effekter og praksis for efterafgrøder, analyser af landbrugsudvikling sammenholdt med udvikling i vandløb. Arbejdet, gennemført under VMP-3, har desuden givet et spin-off i form af opgaver for miljøcentre, som har rekvireret landsækkende datasæt og beregninger til deres arbejde med vandplaner som f.eks. reduktionskort, samt opgaver for BLST til Virkemiddelopgørelse. 3) Bevilling af forskningsprojekterne, MONITECH (12,6 mio. kr) og FNU-Sydamr./DK ( 3,5 mio. kr) fra hhv. Det Strategiske Forskningsråd og Forskningsrådet for Natur og Univers. MONITECH har fokus på koblingen mellem næringsstofomsætning, drivhusgas emission og biodiversitet i vådområder, bl.a. med test af ny overvågningsteknologi, og FNU-Sydamr./DK er centreret omkring komparative studier mellem de økologiske forhold og biologiske processer i subtropiske (Uruguay) og tempererede (Danmark) søer og vandløb og påvirkninger fra oplande. 4) Tilknytning af i alt 20 udenlandske gæsteforskere og studerende. Gæsterne kom fra både europæiske (England, Katalonien, Spanien, Frankrig), asiatiske (Tyrkiet, Kina) og sydamerikanske lande (Uruguay, Argentina, Brasilien). Deres ophold varierede fra få måneder til flere år. De mange gæsteforskere styrker afdelingens internationalisering og netværk til udenlandske partnere. 5) Planlægning og launch af 8 universitets kurser (bachelor, kandidat niveau) i samarbejde med både Biologisk og Geologisk Institut, NAT, AU, og ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU. 6) Rådgivning af know-how inden for bl.a. biomanipulation i søer og reservoirs til såvel tyrkiske, kinesiske og sydafrikanske forsknings- og rådgivningsgrupper.

19 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 FEVØ Nøgletal Produkter 1 AP2008 Regnskab 2008 Forskning: Artikler, peer reviewed Doktordisputats - 0 Ph.d.-afhandling 0 0 Faglig rådgivning: Videnskabelige rapporter (rådgivning) Formidling: Forskningsformidlende rapporter 0 0 Note 1: Incl. Publikationer og rapporter mv., hvor en anden DMU afdeling står som første forfatter Faglige målsætninger Mål i alt (Delvist/)nået Udskudt Opgivet Målopfyldelse: Økonomi (mio kr.) AP2008 Regnskab 2008 A. LØN 28,7 28,6 B. DRIFTUDGIFTER 5,6 5,0 C. OMSÆTNING (A+B) 34,4 34 D. INTERN KØB 1,1 1,8 E. INTERN SALG 7,7 10,4 F. INTERN HANDEL, NETTO (D-E) -6,6-8,6 G. EKSTERNE INDTÆGTER 16,9 12,5 H. NETTOUDGIFT (C+F-G) 10,8 12,5 J. BASISBEVILLING 9,4 9,4 K. DRIFTRESULTAT (J-H) -1,4-3,1 L. OVERFØRT FRA 07 0,5 0,5 M. AKKUMULERET RESULTAT (K+L) -0,9-2,6 RENTER 0,0 O. Akkumuleret resultat incl. nettorenter -2,6 Årsværk (Budget: AP08, Regnskab: Gennemsnit af månedlige opgørelser fra Biweb) 62

20 Bilag 2 til punkt 5 a ved chefmødet den 4. marts 2009 Afdelingsregnskab 2008 FORS Markante faglige resultater i 2008 DMU i AU DMU har også i 2008 arbejdet på at etablere aftaler med relevante ph.d.-skoler ved AU med henblik på at supplere forskeruddannelsen ved AU med DMU s faglige kompetencer på miljøområdet. I 2008 er der, ud af 10 ph.d.-ansættelser med tilknytning til AU, etableret i alt 4 aftaler om samfinansiering med NAT og 1 med DJF. DMU har i 2008 fortsat medvirket til at få myndighedsbetjeningen placeret som en opgave på linje med forskning og undervisning. Bla. har DMU været repræsenteret i en arbejdsgruppe for forskningsbaseret myndighedsbetjening nedsat af rektoratet. Denne gruppes arbejde har ført til etableringen af et egentligt udvalg for forskningsbaseret myndighedsbetjening på AU med repræsentanter fra hvert hovedområde. Udvalget skal blandt andet beskæftige sig med kvalitetssikring og evaluering, forskningsfrihed og ytringsfrihed, samt udvikling af den eksisterende myndighedsbetjening og udvikling af nye forretningsområder. Kontrakt med MIM AU's Kontrakt med Miljøministeriet om DMU 4-årig med løbende genforhandling en gang årligt. Forhandlingerne i 2008 om kontrakten for perioden drejede sig primært om indgåelse af en aftale for 2009 om tidsfrist for MIM s varsling vedr. konkurrenceudsættelse af opgaver under myndighedsbetjeningen. Desuden er DMU's forventede afkobling i 2009 fra de fælles IT-services i MIM og kobling til forskningsnettet reflekteret i kontrakten. Den færdigforhandlede kontrakt blev pr. 18/ sendt til underskrivning af hhv. AU s bestyrelsesformand og Miljøministeriets departementschef. KFT På initiativ af DMU og Aarhus Universitets ledelse blev KFT etableret i forlængelse af offentliggørelsen af regeringens Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark, marts KFTs organisation er blevet etableret med en styregruppe (repræsentanter fra universiteter, forskningsinstitutioner og ministerier), Forskningsfagligt rådgiverpanel (sammensat af 23 førende forskere inden for strategiens fokusområder) samt et sekretariat placeret ved DMU (sammensat af medarbejdere fra DMU (SYS, ATMI, FORS), samt de i styregruppen deltagende forskningsinstitutioner). KFT deltager i Klima og energiministeriets arbejdsgrupper vedr klimatilpasning og faciliterer leverancer af data og viden til ministeriernes portal klimatilpasning.dk. KFT har gennemført en spørgeskemaundersøgelse m.h.p. kortlægning af den danske klima- og klimatilpasningsforskning. Undersøgelsen omfattede danske universiteter, øvrige offentlige institutioner med forskningsaktivitet samt Godkendt Teknologisk Service (GTS) virksomheder, hvor ca. 950 forskere har haft mulighed for i et online skema at besvare spørgsmål angående egne kompetencer og projekter i relation til forskning i klima og klimatilpasning. KFT har gennemført undersøgelsen i samarbejde med Forsknings og Innovationsstyrelsen og resultaterne afrapporteres i en fælles FI-KFT publikation ultimo marts 2009 og vil i øvrigt stilles til rådighed for

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces.

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces. Chefmøde den: 30. september 2010 Røsnæs Hotel og kursuscenter REFERAT Til stede: Henrik Sandbech (HS), Jesper Madsen (JM), Niels Kroer (NK), Bo Riemann (BRI), Flemming Skov (FS), Christian Kjær (CKJ),

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Stenrev:

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002 1 October Climate reconstruction during the MWP in the Baltic Sea from biogeochemical proxies in a sediment record Joachim Dippner Baltic Sea Research Institute Warnemuende (IOW), Germany Host: Christoph

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004

Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004 Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004 DMU bidrager til Miljøministeriets styringskæde med årlige institutionsmål og bidrag til ministeriets årlige koncernmål. Institutionsmål 2004 DMU s institutionsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Big data Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Mogens Flindt Biologisk Institut Syddansk Universitet Aalborg d. 28/10-2014 Mogens Kandidat og PhD I akvatisk økologi Bach i datalogi. Forskning

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 18. april 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om?

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling organisering og aktører Der er en lang række områder hvor dansk/grønlandsk forskning indenfor alle hovedområder

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 13. marts 2006 Rev. 22.03.2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Læs mere

US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU

US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU Februar 2010 Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariat Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Postboks 358 4000 Roskilde Tlf.: 46 30 12 00 Arbejdsprogram

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser Økonomisk analyse 17. februar 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser I de nuværende fremlagte vandplaner

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 1 Indledning...2 2 DMU s opgaver...2 2.1 Forskning...3 2.2 Overvågning og data...5 2.3 Faglig rådgivning...6 2.4 Formidling, kommunikation...8 2.5

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere