Gennemgang af E-katalog felter samt brugen af dem Side 1 af 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af E-katalog felter samt brugen af dem Side 1 af 12"

Transkript

1 Side 1 af 12 Denne dokumentation er særligt henvendt til den eller de personer i Jeres virksomhed, der står for udarbejdelse af data grundlaget til Jeres E-katalog der skal behandles af Licitio BizIsland. Indholdet drejer sig først og fremmest om teknik og formater (syntaks), dog kan enkelte svar komme ind på indholdet af E-katalogerne (semantik). Som udgangspunkt er E-katalogets indhold (semantik) en sag mellem afsender og modtager og er Comcare og Udbudsvagten uvedkommende. Hvis dette dokument ikke har givet dig svar på hvad du søgte er du meget velkommen til at kontakte Comcare support. Comcare kan hjælpe dig med spørgsmål af teknisk karakter. Hvis din henvendelse drejer sig om andet, eller mere end hvad man kan kalde småting, kan Comcare support (efter forudgående aftale herom) fremsende en faktura der dækker den tid som henvendelsen tager at løse. Priser og estimat oplyses ved henvendelsen. STAMDATA er de oplysninger om varen som er fælles for alle kunder. Det vil sige oplysninger som beskriver varen, dens egenskaber, link til bilag, billeder med mere. Dine stamdata bør som minimum repræsentere de fakta som jeres traditionelle papirkatalog indeholder. Se dit elektroniske E-katalog som en mulighed for at skabe endnu større opmærksomhed omkring dit sortiment og brug det aktivt til at promovere din virksomhed som en innovativ og moderne partner som ikke lader sig skræmme af kravet om at sætte strøm på Jeres E-katalog. Jeres virksomhed har måske allerede en hjemmeside med en webshop? Den indeholder måske allerede mange af de data som Jeres kunder efterspørger til deres egen e-handels løsning. Der er knap 80 felter som er den samlede mængde af felter som Licitio BizIsland kan mappe E-kataloger til. Det enkelte system som kunden bruger benytter en delmængde af disse felter, hvorfor det ikke er alle felter som mappes til alle kunder. På Licitio BizIsland kan du med et klik på hvert enkelt feltnavn se, hvilke systemer som enten benytter, eller måske ligefrem har som krav at feltet er udfyldt, selvom det hos andre systemer er frivilligt. På Licitio BizIsland er det muligt at vælge netop de felter som er aktuelle for den enkelte virksomhed. Da der er knap 80 felter at vælge imellem så er det muligt at sortere de felter fra som ikke er relevante for Jeres virksomhed. Felterne er samlet i grupper så rækkefølgen af dem kan være anderledes end den rækkefølge de har format specifikationen. Dette er på baggrund af feedback fra de mange brugere af systemet. Herunder kan du se de mange muligheder som du har med Licitio BizIsland. For at skabe et brugervenligt og overskueligt katalog værktøj har vi lyttet til vores brugere, og gjort det nemt at skabe et virksomhedstilpasset E-katalog værktøj.

2 Side 2 af 12 Basis felter er dem der som minimum bør være i et hvert E-katalog. Basis felterne alene er, som udgangspunkt, ikke nok for Jeres kunder. Der stilles ikke krav om at de alle er udfyldt, men gør til gengæld at disponenten får nemmere ved at overskue hvilke mængder som de reelt bestiller. Varenummer (Felt 2.1) Obligatorisk Varenummeret skal være unikt og må altså kun optræde én gang i Jeres stamdata. Varenummeret kan bestå af både bogstaver og tal, men bør ikke indeholde specialtegn. Varenummeret er varens nøgle i systemet. Varenavn (Felt 2.2) Obligatorisk Varenavnet bør være kort og sigende for varen. Benyt varenavnet som en teaser for den vare som skal sælges. Undgå brugen af indforståede forkortelser som måske giver god mening i Jeres system, men som kan give disponenten et uklart billede af hvad varenavnet dækker over. Minimum antal enheder ved bestilling (Felt 2.4) Obligatorisk Her angives, i heltal, hvilket antal som salgsenheden sælges i. Det er altså muligt at tvinge disponenten til at foretage et minimums køb, f.eks. 10 enheder af den salgsenhed der er angivet i næste felt. Feltet udfyldes dog oftest med værdien 1. Enhed (Felt 2.3) Obligatorisk Enheden skal udfyldes med den enhedsbetegnelse som varen sælges i. Enhedsbetegnelsen er ikke fritekst og skal derfor være den samme som er angivet i specifikationen for E- kataloget. Enhedsbetegnelsen der anvendes skal være af den godkendte liste over enheds betegnelser. Hvis du alligevel anvender en ikke-godkendt enhedsbetegnelse vil den enten blive afvist af modtager, eller automatisk blive indlæst som standard enhedsbetegnelsen Stk. Det er derfor vigtigt at benytte valide enhedsbetegnelser. Licitio BizIsland har værktøjer til at vise dig hvilke enhedsbetegnelser som ikke er valide. Brug værktøjet til at sikre brugen af valide enhedsbetegnelser. Bestillings interval (Felt 2.5) Det er muligt i nogle systemer at angive et fast interval. Det vil sige at disponenten kan tvinges til at købe et bestemt antal varer af gangen. Hvis værdien angives til 3, så er det ikke muligt at købe f.eks. 5 enheder, men næste step er 6, 9, 12 enheder osv. Logistik bestillingsenhed (Felt 2.7) For at hjælpe disponenten med at bestille varer, så bør indholdet af salgsenheden specificeres. Brugen af feltet er med til at give disponenten tryghed for at de ikke bestiller forkert antal varer og bliver overrasket over at modtage en hel palle varer, når de blot ønskede en kasse med 5 pakker. Feltet skal bruges i sammenhæng med næste felt. Eksempel: Enhedsbetegnelse (felt 2.3): Æske Minimum antal enheder ved bestilling (felt 2.4): 1 Hvis kun obligatoriske felter udfyldes, så vil disponenten kunne se at de minimum skal bestille 1 Æske men kan være i tvivl om hvor meget de modtager hvis de bestiller 12 æsker. Logistik enhedsbetegnelse (felt 2.6): Stk Logistik bestillingsenhed (felt 2.7): 125 Hvis logistik felterne parvis ( ) udfyldes kan disponenten se at de at de ved køb af 12 Æsker får 1500 Stk af det indhold som salgsenheden indeholder. Logistik enhedsbetegnelse (Felt 2.6) Hvis Logistik bestillingsenhed herover udfyldes, så skal Logistik enhedsbetegnelsen også udfyldes. Enhedsbetegnelsen der anvendes skal være af den godkendte liste over enheds betegnelser.

3 Side 3 af 12 Anbruds regler er felter der kan anvendes til at fortælle disponentens system at det er tilladt at bryde et kolli der består af flere logistik enheder. Det betyder derfor at både enhedsbetegnelsen og de 2 logistik felter skal udfyldes for at det er muligt at angive tilladte anbrud af kolli. Her har vi tænkt lidt længere frem end der pt. er systemer der understøtter. Tanken er den at det skal være muligt at angive et minimum og maksimum køb for at det er tilladt at bryde et kolli. Dertil også en mulighed for at angive en afgift der tillægges købet hvis kolli brydes. Nytænkning, som på sigt kunne blive interessant at angive. Der er derfor pt. ingen modtagere som afløfter dette felt. Dog er det muligt hos KMD WebBestilling og OPUS, at angive i hvor mange dele en salgsenhed kan brydes. Minimum før anbrud tillades (Felt 2.37 QUARRY_FROM) Her kan angives det minimum antal logistik bestillingsenheder (felt 2.7) som der skal købes før det er tilladt at bryde salgsenheden. Maksimum anbrud tilladt (Felt 2.37 QUARRY_TO) Her kan angives det maksimum antal logistik bestillingsenheder (felt 2.7) som der må købes for at det er tilladt at bryde salgsenheden. Hvis denne udelades, så er der ikke nogen begrænsning for brud på kolli. Anbrudsafgift (Felt 2.37 QUARRY_AD) Her kan angives den pris som det skal koste disponenten at bryde de kolli som varen normalt sælges i som salgsenhed. Prisen skal angives uden tusindtal separator og med punktum som decimal skiller. Prisen må indeholde 4 decimaler. Minimum anbruds mængde (Felt 2.37 QUARRY_MIN_QUANTITY) Dette felt kan benyttes i KMD WebBestilling og OPUS til at give disponenten lov til at bryde de kolli som salgsenheden er angivet i. Må kolli ikke brydes, så kan feltet undlades. Eksempel: Minimum anbruds mængden angives til det antal dele som Logistik bestillingsenheden må deles i. Må en pakke med 100 styk deles som disponenten ønsker angives 1 (100 / 1 = 100) Må en pakke med 100 styk kun sælges 25 af gangen angives 4 (100 / 4 = 25)

4 Side 4 af 12 Varegruppering kan gøres på 2 måder. Virksomhedens egen varegruppe angivelse og den internationale UNSPSC varegruppe nummer inddeling. Disse felter er med til at give din disponent et godt overblik over dit E-katalog og det bør derfor struktureres som det kendes fra Jeres hjemmeside og papirkatalog. Varegruppe (Felt 2.18) Obligatorisk Varegruppen udfyldes med et sigende varegruppe navn der dækker over det varegruppe område som varen befinder sig indenfor. Indeholder kataloget mange varegrupper kan disse med fordel lægges ind som undervaregrupper. For at lave en undervaregruppe så benyttes varegruppe deleren skråstreg. Eksempel: Varenummer 1001 tilføjes varegruppe navnet: Varegruppe niveau 1 Varenummer 1002 tilføjes varegruppe navnet: Varegruppe niveau 1/Varegruppe niveau 2 Varenummer 1003 tilføjes varegruppe navnet: Varegruppe niveau 1/Varegruppe niveau 2/Varegruppe niveau 3 Det er vigtigt at der ved brug af niveau i varegruppenavnene ikke anvendes mellemrum før og efter skråstreg for at bevare korrekt træstruktur i varegruppen. Ligeledes må varegruppe navnet ikke slutte med en skråstreg (hvilket ville betyde en undervaregruppe uden navn) Der kan anvendes op til 5 niveau. Det enkelte niveau navn bør begrænses til 30 karakterer og bør ikke indeholde specialtegn. UNSPSC (Felt 2.19) UNSPSC koder er en international varegruppe kategorisering som flere portaler stiller som et krav at du har udfyldt. Du kan læse mere om UNSPSC på den danske hjemmeside UNSPSC-koden er 8-cifret, opdelt med 2 cifre til segment, 2 cifre til familie, 2 cifre til klasse og 2 cifre til kategori. På den måde får hver varegruppe en unik klassifikationskode. For eksempel er koden for kaffeerstatning kaffedrikke Pulverkaffe osv. Hele ideen med UNSPSC er at gøre det nemt at varegruppe kategorisere sine varer på tværs af landegrænserne. Hvis du benytter som UNSPSC ved man med det samme at der er tale om pulverkaffe. I Engelsktalende lande vil man vide at der er tale om Instant coffee. Én og samme side af sagen. På nuværende tidspunkt er den officielle version af UNSPSC v den som IT og Telestyrelsen har bekendtgjort skal benyttes til elektroniske E-kataloger. Denne version er delvist oversat til dansk. Selve oversættelses arbejdet foregår på frivillig basis som du kan læse mere om på ovenstående link. Evenex (tidligere gatetrade) har tidligere lavet deres egen oversættelse af UNSPSC og benytter v8.5 (denne version er, trods versionen, ikke nyere end den officielle v7.0401) Licitio BizIsland har et værktøj der kan hjælpe dig med at finde og sætte UNSPSC numre på alle dine varer.

5 Side 5 af 12 Billeder og links er med til at forbedre dit E-katalog visuelt. Forestil dig at du sidder og handler på en webshop efter nyt digitalt udstyr. Du forventer både at der er billeder af varen, og meget gerne link til producenten og måske et produktark du kan downloade. Det samme forventer disponenterne når de skal sidde og handle på Jeres elektroniske E-katalog. Kataloger uden billeder og links er svære at handle på, da disponenten ikke er sikker på hvad de bestiller. Derfor er gode billeder og links vigtige parametre i indkøbsprocessen. Billedenavn (Felt 2.13) For at gøre billeder tilgængelige for KMD WebBestilling og OPUS, så skal billederne sendes enten per mail, eller brevpost til KMD. Adresse og formater kan du finde under Support af E-katalog til KMD. Hvis du skal levere billeder til Evenex DOIP (det tidligere gatetrade) så skal billedet hostes på en https server. Hvis dette ikke er muligt, så skal billeder også sendes til Evenex. Feltet udfyldes med navnet på billedfilen. Vi anbefaler at navnet på billedet er det samme som varenummeret på varen. Billedet bør ikke fylde mere en Kb og være max 280 pixel i bredden. Eksempel: Varenummer 1004 angives med billednavnet 1004.jpg eller 1004.gif Billedelink (Felt 2.14) Udover KMD tillader de andre E-katalog portaler at der linkes til billedet på varen. Benyt med fordel det samme navn på billedet i linket som der benyttes til KMD (og Evenex hvis der ikke hostes fra https server) Der skal linkes til en billedefil. Der må ikke linkes til pdf filer, eller f.eks. til en hjemmeside der indeholder billede og tekst. Det skal være selve billedet der linkes til. Hvis det er et problem at lægge Jeres billeder online på Jeres egen hjemmeside, kan Licitio BizIsland tilbyde en billedbank hvor Jeres billeder kan ligge online. I får Jeres egen mappe hvori Jeres billeder bliver lagt. Jeres billeder bliver hostet på en certificeret (https) web server. Eksempel: Beskrivelses link (Felt 2.15) Beskrivelses linket benyttes til at linke til yderligere oplysninger om varen. Det kan være at producenten af varen har et link med nyttige oplysninger om varen som ikke findes i dit E- katalog. Pas dog på med at linke til fremmede hjemmesider som du ikke har kontrol over, da linkene kan ændres uden din viden og derfor vil fremstå som døde link for disponenten. Linket benyttes til at linke dybt det vil sige, ikke blot til virksomhedens forside. Det forvirrer mere end det gavner, da disponenten forventer vareinformation når der klikkes på linket. Hvis man blot møder forsiden, ved man ikke hvor man skal finde varen. Benyt derfor kun relevante link eller undlad disse ved manglende relevans. Vedhæftnings link (Felt 2.16) Hvis I som supplement til ovenstående link har et Word dokument eller en PDF med oplysninger om den aktuelle vare, så kan der med fordel linkes til dokumentet. Filen skal ligesom billede linket pege direkte til dokumentet. Hvis der er mange dokumenter kan der enten linkes til en zippet fil, eller også kan ovenstående beskrivelses link med fordel anvendes. Web siden kan indeholde det nødvendige antal link der skal til.

6 Side 6 af 12 Vareinformation feltet skal bruges til at berige informationer om varen. Der er ingen krav om at felterne i denne kategori er udfyldt, men jo flere oplysninger der er om varen jo bedre. Det er naturligvis kun relevant information som disponenten ønsker i det E-katalog de handler på. Så hold informationsniveauet sagligt og informativt. Lagerstatus (Felt 2.8) Den aktuelle lagerstatus kan være svær for nogen at styre i et E-katalog der ikke sendes frem dagligt. Brug derfor feltet til at oplyse disponenten om der er tale om en lagervare eller en bestillingsvare så disponenten har en ide om det er en vare som kan forventes leveret indenfor få dage eller om der kan gå længere tid. Feltet kan benyttes til systemer som ikke benytter Leveringsdage. Da feltet er fritekst kan det samtidig oplyses cirka antal dage som disponenten kan forvente. Leveringsdage (Felt 2.9) Antallet af leveringsdage angives i heltal. Er der 2 ugers levering skrives 14 i feltet. Feltet kan benyttes til de systemer som ikke benytter feltet Lagerstatus. Pakning (Felt 2.10) Til de systemer som ikke benytter Logistik felterne, så kan dette felt benyttes til at beskrive for disponenten at varen består af et givent antal logistik enheder. Dette er samtidig med til at begrænse unødig brug af karakterer i varenavnet da dette er begrænset i nogle systemer. Varemærkning (Felt 2.11) Varen kan have et eller flere miljø- eller kategorimærker tilknyttet. Disse mærker angives med faste koder som Licitio BizIsland kan mappe til den mærke angivelse som modtagerens system benytter. En samlet oversigt over godkendte mærker findes i E-katalog specifikationen under Support. Producent certificering (Felt 2.12) Her kan relevante oplysninger om producentens certificeringer angives. Det kan være oplysning om ISO certificering eller lignende. Lang varebeskrivelse (Felt 2.17) Den lange varebeskrivelse er feltet der skal opsummere og beskrive varen bedst muligt. Dette felt kan indeholde op til 4000 karakterer og der er derfor god mulighed for at gå i dybden med beskrivelsen af varen som skal skabe interessen hos den grundige disponent som er på jagt efter den helt rigtige vare. Beskrivelsen bør ikke blot være en gentagelse af et andet felt i stamdata. Hvis varen er beskrevet uden at man har en værdi til den lange beskrivelse, så undlad hellere at udfylde feltet. Dette skal dog helst være undtagelsen, da en god beskrivelse af varen er et must da varenavn feltet er stærkt begrænset i antallet af karakterer. Med hensyn til formatering af teksten, så skal du tænke på at kunden ikke ønsker at du fremhæver tekst med <b>fed</b> eller <i>kursiv</b> eller selv indsætter <br> for at skabe linjeskift. De fleste systemer som modtager elektroniske kataloger kan ikke tolke disse html koder og derfor gengiver de blot de samme ting som er angivet i E-kataloget. E-katalog systemerne har deres helt egen måde at formatere E-katalogerne på så de fremstår ens, uanset hvilken virksomhed der har sendt E-kataloget. Der hvor den enkelte virksomhed skiller sig ud er i kvaliteten af E-katalog indholdet. Der er stor sammenhæng mellem den tid der bliver brugt på at udfærdige et E-katalog, og den brugervenlighed som E- kataloget tilbyder disponenten.

7 Side 7 af 12 Producent (Felt 2.20) Producenten af varen er ofte et brand i sig selv, og det er derfor en god ide at skrive navnet på producenten af varen, uanset om der er tale om egenproduktion eller om det er en vare som er produceret af en anden virksomhed. Disponenten bliver tryg ved sit indkøb hvis de er sikker på at varen kommer fra den producent de kender. Søgeord (Felt 2.21) Når disponenten skal finde en vare benytter de ofte søgefunktionalitet i deres system. Systemerne søger ikke på alle felter, men ofte kun på varenummer, varenavn, varegreuppe og UNSPSC. Det er f.eks. de færreste systemer der som standard søger nede i den lange beskrivelse. Derfor kan alias og buzz ord med fordel angives i feltet Søgeord. Indsæt kun ord i feltet hvis de ikke findes i de ovenstående felter. Oprindelsesland (Felt 2.30) Oprindelseslandet skal angives med den korrekte ISO kode. Danmark angives for eksempel med DK. Den komplette liste findes under generelle oplysninger under Support. Vejledende pris (Felt 2.31) Den vejledende pris for varen er salgsenhedens pris eksklusive moms og rabatter. Denne pris er blot en oplysning, hvorfor den ikke påvirker den pris som kunden skal betale. Denne pris skal angives i Katalog (Pris per enhed - felt 3.2) Prisen skal angives uden tusindtal separator og med punktum som decimal skiller. Prisen må indeholde 4 decimaler. Bemærkninger til varen (Felt 2.32) Hvis der er noget som disponenten skal være opmærksom på ved køb af denne vare, så kan dette eventuelt oplyses i dette felt, hvis det ikke er en del af f.eks. den lange beskrivelse. Garanti information (Felt 2.33) Information om garanti eller holdbarhed kan oplyses i dette fritekst felt. Start dato (Felt 2.35) Det kan i nogle systemer på forhånd angives hvornår E-kataloget skal indlæses. Aftal brugen af dette felt med modtager af E-kataloget. Skrives ingen dato gælder E-kataloget fra indlæsningstidspunktet hos modtager. Denne start dato (fra og med) angives i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ med enten bindesteg, skråstreg eller punktum. Slut dato (Felt 2.36) Det kan i nogle systemer på forhånd angives hvor længe E-kataloget skal være aktivt. Aftal brugen af dette felt med modtager af E-kataloget. Skrives ingen dato er der ingen tidsbegrænsning på E-kataloget. Denne slut dato (til og med) angives i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ med enten bindesteg, skråstreg eller punktum. Branche type/kode (Felt 2.34) Det er muligt at angive branchespecifikke koder. De koder der pt. kan anvendes på varen er HMI eller CAS nummer. Aftal brugen af dette felt med modtager af E-kataloget. Til de systemer som ikke aflæser denne kode, kan koden med fordel indsættes i feltet Søgeord (felt 2.21) Varemærke (Felt 2.37 BRAND_NAME) Varens varemærke er varens brand. Det navn som varemærket sælges under. Varemærket er brands som HTC, Sony-Ericsson, Nokia, Apple m.m. Modelnavn (Felt 2.37 MODEL_NAME) Model navnet kan tilføjes i dette felt hvis det ikke er en del af varenavnet. Det være sig hvis varen i folkemunde har et navn, så bruges det ofte i varenavnet (felt 2.2) hvorimod et teknisk modelnavn så angives i dette felt. Afgift på varen (Felt 2.37 ITEM_TOLL) Hvis Pris per enhed (felt 3.2) indeholder en afgift, så kan den oplyses i dette felt. Prisen skal angives uden tusindtal separator og med punktum som decimal skiller. Prisen må indeholde 4 decimaler.

8 Side 8 af 12 Mål og vægt kan angives på varen for at give disponenten en ide om varens volumen hvis det er relevant for indkøbet af denne vare. Netto højde (Felt 2.22) Højden angives som heltal i centimeter. Brutto højde (Felt 2.23) Højden angives som heltal i centimeter. Netto længde (Felt 2.24) Længden angives som heltal i centimeter. Brutto længde (Felt 2.25) Længden angives som heltal i centimeter. Netto bredde (Felt 2.26) Bredden angives som heltal i centimeter. Brutto bredde (Felt 2.27) Bredden angives som heltal i centimeter. Nettovægt (Felt 2.28) Vægten angives i kilogram uden tusindtal separator og med punktum som decimal skiller. Prisen må indeholde 2 decimaler. Bruttovægt (Felt 2.29) Vægten angives i kilogram uden tusindtal separator og med punktum som decimal skiller. Prisen må indeholde 2 decimaler.

9 Side 9 af 12 Varenumre udover det unikke stamdata varenummer (felt 2.1) kan tilføjes på varen. Måske er det ikke nok med et enkelt varenummer, da kunden ønsker sit eget varenummer, EAN varenummeret eller lign. tilføjet. Sælgers varenummer (Felt 2.37 SELLERSID) Sælgers varenummer er som udgangspunkt ikke nødvendigt at udfylde da det allerede er angivet i felt 2.1 Dog kan man angive varenummeret i felt 2.1 som en variant. På denne måde kan man bevare det oprindelige varenummer selvom man har lavet flere unikke varianter. I det tilfælde skal Sælgers varenummer bruges i kombinationen med Variant varenummer. Varenummeret i felt 2.1 udfyldes med Sælgers varenummer + et punktum + Variant varenummeret. Eksempel: Varenummer: 1003.Pakke eller 1003.Blå Sælgers varenummer: 1003 Variant varenummer: Pakke eller Blå Variant varenummer (Felt 2.37 EXTID) Se beskrivelsen at variant varenummeret i beskrivelsen af Sælgers varenummer Købers varenummer (Felt 2.37 BUYERSID) Hvis køberen har et internt varenummer som de ønsker benyttes i Jeres E-katalog kan dette udfyldes i feltet Købers varenummer. Producents varenummer (Felt 2.37 MANID) Nogle disponenter kender producentens varenummer som måske ikke er det samme varenummer som der anvendes i Jeres virksomhed. Derfor kan producentens varenummer med fordel angives hvis denne kendes. Standard varenummer (Felt 2.37 STDID) Ekstra varenummer som kan udfyldes efter behov. Katalog varenummer (Felt 2.37 CATID) Ekstra varenummer som kan udfyldes efter behov. Supplerende varenummer (Felt 2.37 SUPID) Ekstra varenummer som kan udfyldes efter behov. EAN varenummer (Felt 2.37 EAN) Det 13 cifrede European Article Number (EAN) kan tilføjes i dette felt. GTIN varenummer (Felt 2.37 GTIN) Det 14 cifrede Global Trade Identification Number (GTIN) kan tilføjes i dette felt. Varerelation mellem varer kan angives i disse felter. Felterne fungerer ved at man peger på en relation ved at angive den relaterede vares varenummer (felt 2.1) i respektive felt. Aftal brugen af felterne med kunden før de tages i brug. Komponent (Felt 2.37 COMPONENT) Hvis relateret vare er en komponent til denne aktuelle vare Frivillig (Felt 2.37 ACCESSORY) Hvis relateret vare er frivilligt tilbehør til denne aktuelle vare Obligatorisk (Felt 2.37 REQUIRED) Hvis relateret vare er obligatorisk tilbehør til denne aktuelle vare Erstatning (Felt 2.37 REPLACEMENT) Hvis relateret vare er en erstatningsvare til denne aktuelle vare Komplementær (Felt 2.37 COMPLEMENTARY) Hvis relateret vare er en komplementærvare til denne aktuelle vare

10 Side 10 af 12 System specifikke felter er med for at sikre at E-katalog portaler med specielle felter som ikke har relevans for andre E-katalog portaler kan udfyldes. Aftal nærmere med E-katalog modtager om disse felter er relevante. De 3 E-katalog systemer med specifikke felter er KMD, Evenex (tidl. gatetrade) og IBX. Bonus berettiget (Felt 2.37 BONUS_QUALIFIED) KMD Specifik oplysning - Her angives om varen indgår i en årsbonusordning. Feltet udfyldes med Ja eller Nej. Hvis feltet ikke er udfyldt er der ingen årsbonusordning. Rabat berettiget (Felt 2.37 DISCOUNT_QUALIFIED) KMD Specifik oplysning - Her angives om varen indgår i en fakturarabat. Feltet udfyldes med Ja eller Nej. Hvis feltet ikke er udfyldt er der ingen fakturarabat. Produktservice (Felt 2.37 PRODUCT_SERVICE) Evenex Specifik oplysning - Her angives en eventuel særlig service på produktet. Holdbarhedsdage (Felt 2.37 SHELF_LIFE) Evenex Specifik oplysning - Her angives holdbarhedsdage med heltal som er garanteret efter levering. Håndteringsinformation (Felt 2.37 HANDLING_INFORMATION) Evenex Specifik oplysning - Her angives fareklasser, temperaturkrav, kemikalieopbevaring eller andre håndteringsinformationer adskilt af komma. Emballage (Felt 2.37 PACKING) Evenex Specifik oplysning - Her angives emballagetypen (f.eks. genbrugsemballage eller returemballage) Volumen (Felt 2.37 VOLUME) Evenex Specifik oplysning - Her angives samlet volumen for salgsbart kvantum i kubikmeter. Summen angives uden tusindtal separator og med punktum som decimal skiller. Summen må indeholde 2 decimaler. Toldpositionsnummer (Felt 2.37 TARIFF_HEADING) Evenex Specifik oplysning - Her angives nummer i EU s kombinerede Nomenklartur og Toldtariffen ifølge EØF 2658/87 af 23. juli 1987 Kodeliste fra SKAT anvendes. I EU udbud for (Felt 2.37 EU_TENDER) Evenex Specifik oplysning - Her angives hvilke købere varen har været i EU udbud for. Den offentlige indkøber kan herved sikre at udbudsdirektiverne ikke overtrædes. Intrastat vægt (Felt 2.37 INTRASTAT_WEIGHT) IBX Specifik oplysning - Nettovægten er vægten i hele kg uden nogen form for emballage. Nettovægt angives uden decimaler. Vareposter med vægt under 1 kg angives med tallet 1. Angivelse af nettovægt i kg er frivillig for visse varer (se eller Kun obligatorisk hvis levering og faktura kommer fra et andet land. Intrastat enhed (Felt 2.37 INTRASTAT_UOM) IBX Specifik oplysning - Mængden i supplerende enheder angives i f.eks. stk., liter, par, m², MWh. Det fremgår af KN, for hvilke varer der kræves supplerende enhed og hvilken enhed der skal benyttes. Supplerende enheder angives uden decimaler. Kun obligatorisk hvis levering og faktura kommer fra et andet land. Intrastat kode (Felt 2.37 INTRASTAT_CODE) IBX Specifik oplysning - Her anføres den 8-cifrede varekode i følge EU s Kombinerede Nomenklatur (KN). Kun obligatorisk hvis levering og faktura kommer fra et andet land.

11 Side 11 af 12 PRISER er de oplysninger om varen som kan differentieres fra kunde til kunde. Måske en kunde skal have en mere fordelagtig pris kontra en anden fordi de har forhandlet sig frem til en god rabat da en stor del af din omsætning ligger hos netop denne kunde. Prisfelterne indlæses i kataloger på Licitio BizIsland. Et katalog er en kasse hvori det er muligt at koble katalog varer sammen med stamdata og på den måde danne et unikt E-katalog til din kunde. Bemærk forskellen på katalog og E-katalog. De varenumre som ligger i det aktuelle katalog er dem der bestemmer hvilke oplysninger fra dine stamdata som skal med i det aktuelle E-katalog. Et katalog kan altså være en delmængde af det totale sortiment som er indlæst i dine stamdata. Varenummer (Felt 2.1) Obligatorisk Varenummeret skal matche det varenummer som er angivet i. Angiv varenummeret på samme måde som det er angivet i stamdata. Det vil sige at STORE og små bogstaver skal gengives på samme måde i katalog som i stamdata. Til forskel fra stamdata, så må Katalog med priser gerne indeholde samme varenummer flere gange forudsat at Antal enheder og Pris per enhed er forskellig. Antal enheder (Felt 3.1) Obligatorisk Antallet af enheder udfyldes, i heltal, med det antal enheder (felt 2.3 fra stamdata) som prisen dækker. Det er muligt at angive mængderabatter ved at gentage varenummeret som beskrevet ovenfor med en ny værdi i antal. Antallet angives oftest som 1, og en eventuel kvantum rabat kan angives ved i en ny prislinje at angive f.eks. 10 for at angive en mængderabat ved køb af over 10 salgsenheder. Pris per enhed (Felt 3.2) Obligatorisk Prisen skal angives inklusive eventuelle rabatter, afgifter og eksklusive moms per salgsenhed. Hvis en mængderabat skal angives, så skal prisen angives per salgsenhed og ikke den samlede pris. Eksempel: 1 enhed koster kroner per styk. 10 enheder koster 7.00 kroner per styk. Så hvis disponenten køber 9 enheder skal de af med kroner. Med mængderabatten kan disponenten opfordres til at købe større ind og med 10 enheder få varen til kroner. Prisen skal angives uden tusindtal separator og med punktum som decimal skiller. Prisen må indeholde 4 decimaler. Momssats (Felt 3.3) Momssatsen er en frivillig oplysning. De systemer som forventer at modtage en momssats i kataloget får automatisk angivet hvis momssats ikke er oplyst. Det er ligeledes muligt at angive en momsfri vare med værdien 0.00 i momssats feltet. Så længe der ikke er differentieret moms i Danmark, og varen ikke er momsfri, kan feltet udelades. Valuta (Felt 3.4) Valutafeltet kan udfyldes med den valuta som prisen er angivet i. Valuta koden skal angives med en valid valuta kode. Dansk valuta angives med koden DKK. Pris periode start (Felt 3.5) Det er muligt til nogle systemer at angive en start dato for prisen. Derfor kan prisen sendes frem inden den skal effektueres. Aftal brugen af dette felt med modtager af E-kataloget. Denne start dato (fra og med) angives i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ med enten bindesteg, skråstreg eller punktum. Pris periode slut (Felt 3.6) Det er også muligt til nogle systemer at angive en slut dato for prisen. Derfor kan det på forhånd angives hvor længe prisen gælder. Aftal brugen af dette felt med modtager af E-kataloget. Denne slut dato (til og med) angives i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ med enten bindesteg, skråstreg eller punktum.

12 Side 12 af 12 Pris per enhed udenfor perioden (Felt 3.7) Her har vi tænkt lidt længere frem end der pt. er systemer der understøtter. Tanken er den at det skal være muligt at angive en normalpris, og med de ovenstående periode-felter angive en tilbudspris der er periode afgrænset. Der er derfor pt. ingen modtagere som afløfter dette felt. Sammenlignings enheds betegnelse (Felt 3.8 COMPARE_UOM) Nogle modtagere vil gerne have en udspecificeret pris på varen. Derfor kan de forlange at prisen på en salgsenhed defineres med en sammenlignings enheds betegnelse i f.eks. Stk, Kilogram eller Liter. Dette aftales nærmere med den enkelte kunde. Dette bruges til f.eks. at sammenligne 2 varer med forskelligt indhold for at sikre det mest fordelagtige indkøb. Enhedsbetegnelsen der anvendes skal være af den godkendte liste over enheds betegnelser. Feltet bruges i sammenhæng med næste felt. Sammenlignings pris (Felt 3.8 COMPARE_PRICE) Hvis sammenlignings enheds betegnelsen herover udfyldes, så skal sammenlignings prisen også udfyldes. Dette bruges til f.eks. at sammenligne 2 varer med forskelligt indhold for at sikre det mest fordelagtige indkøb. Prisen skal angives uden tusindtal separator og med punktum som decimal skiller. Prisen må indeholde 4 decimaler. Rabatprocent på varen (Felt 3.8 DISCOUNT_PERCENT) Prisen der angives i felt 3.3 er den netto pris som disponenten skal betale for varen. Det er muligt i KMD WebBestilling og OPUS at vise disponenten hvilken rabatprocent som prisen har. Der foretages ikke nogen beregning på dette felt, og er derfor kun en oplysning.

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Version 1 1 Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Bilag 5 B Rakat e-handel. Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel

Bilag 5 B Rakat e-handel. Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel Bilag 5 B Rakat e-handel Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Excel e-katalog specifikation

Excel e-katalog specifikation Feltnavn Tegn Bemærkning Eksempel Fane 1: Vareoplysninger 2.0 Handling 6 Beskriv om varen skal oprettes, opdateres eller slettes. UPDATE Benyt ADD, UPDATE eller DELETE i Handlings feltet 2.1 Varenummer

Læs mere

COMCARE Ordre v2.0 oversigt

COMCARE Ordre v2.0 oversigt Feltnavn Tegn Forekomst Bemærkning Eksempel SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Prisme e-handel

Systemspecifikt bilag til Prisme e-handel Systemspecifikt bilag til Prisme e-handel 31.01.17 Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside:

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside: 1. Web-løsningen for arbejdsgivere Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattestyrelsen.

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 03033710065622 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000705085 - Køberinformation D8070 5790001870676 Start gyldighedsdato D8286 2014-10-31 Dato for sidste ændring D8260 2015-04-06 12:10:48 Publikationsdato

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

COMCARE Varekatalog v2.0 Specifikation

COMCARE Varekatalog v2.0 Specifikation Feltnavn Tegn Forekomst Bemærkning Eksempel SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders BizPort nummer Numerisk heltal, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. 4510000002 1.2 Afsenders Firmanavn

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

CompuSoft Websuite InHouse Reservations System. version 1.1 11.11.2006. Vedligeholdelse

CompuSoft Websuite InHouse Reservations System. version 1.1 11.11.2006. Vedligeholdelse CompuSoft Websuite InHouse Reservations System version 1.1 11.11.2006 Vedligeholdelse CompuSoft A/S www.compusoft.dk info@compusoft.dk tlf.: +4563186318 Side 2 Brugere 3 Oprette ny bruger 3 Rette eksisterende

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

PHJWebshop. Brugermanual

PHJWebshop. Brugermanual PHJWebshop Brugermanual 1-2009 PHJWebshop - Når din tid er vigtig! Indhold PHJWebshop er P. Henning Jensens ApS e-handelssystem. Med PHJWebshop kan du finde og bestille dine produkter online. Du får desuden

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

Brugermanual til Pictura webshop

Brugermanual til Pictura webshop Brugermanual til Pictura webshop 1. For at kunne anvende Picturas webshop, skal du bruge et brugernavn og et password. Mangler du dette, er du velkommen til at kontakte Pictura kundeservice via telefon

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL CWICSHOP. Opdateret d. 17.11.09

BRUGERVEJLEDNING TIL CWICSHOP. Opdateret d. 17.11.09 BRUGERVEJLEDNING TIL CWICSHOP Opdateret d. 17.11.09 17.11.09 Med denne manual vil vi kort gennemgå alle funktioner i butiksløsningen. Butikken er som udgangspunkt sat op til at være kørende omgående, den

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 07610211050409 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000302 - Køberinformation D8070 5790000050000 Ejer af varemærke D8346 5790000000302 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-31 Dato for sidste

Læs mere

Industriens køb af varer og tjenester

Industriens køb af varer og tjenester Velkommen til online-indberetning til Industriens køb af varer og tjenester Kvikguiden viser, hvordan blanketten udfyldes trin for trin. På sidste side kan I læse yderligere forklaring af hvad I skal indberette.

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Emne Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Vigtigt! Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og

Læs mere

05000159382786 - TWIX PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678)

05000159382786 - TWIX PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000050000 Start gyldighedsdato D8286 2014-12-11 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-11 12:03:38 Publikationsdato D8355

Læs mere

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig!

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! www.actonacompany.com 2 FORDELE Du kan afgive ordrer via vores website, når det passer dig. Få detaljeret produktinformation, når du har

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

Nordenta Webshop. - online-bestilling har aldrig været lettere

Nordenta Webshop. - online-bestilling har aldrig været lettere Nordenta Webshop - online-bestilling har aldrig været lettere Nordentas webshop gør det nemt for dig, at bestille forbrugsvarer, når det passer dig. Udvidede søgemuligheder, bedre billeder, klinikkens

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel Logistik og E-handel 1 Logistik 1.1 Leveringsbetingelser Levering sker i overensstemmelse med afgivet ordre og. Hver ordre skal pakkes for sig. Levering har fundet sted, når de bestilte Produkter stilles

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Webshop. En komplet e-handelsløsning. Fordele

Webshop. En komplet e-handelsløsning. Fordele En komplet e-handelsløsning modulet er en komplet e-handelsløsning, der dækker de flestes behov. pen findes i 2 versioner - en standard-version, der kan købes til en EasyPage Standard Web og en pro-version,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

QUICK GUIDE FOR INDUSTRIKUNDER Sådan bestiller du hurtigt og nemt varer på webshoppen. Committed to your care

QUICK GUIDE FOR INDUSTRIKUNDER Sådan bestiller du hurtigt og nemt varer på webshoppen. Committed to your care QUICK GUIDE FOR INDUSTRIKUNDER Sådan bestiller du hurtigt og nemt varer på webshoppen Committed to your care Bestil via vores webshop Bestil via vores webshop Vi anbefaler dig, at bruge vores webshop www.mediqdanmark.dk

Læs mere

Sådan bestiller du hurtigt og nemt varer på webshoppen

Sådan bestiller du hurtigt og nemt varer på webshoppen QUICK GUIDE FOR Institutions- & plejehjemspersonale Sådan bestiller du hurtigt og nemt varer på webshoppen Committed to your care Bestil via vores webshop Bestil via vores webshop Vi anbefaler dig, at

Læs mere

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180)

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180) ADD Hovedin formation Dataleverandør D8241 5790000000180 - Er produktet genmodificeret Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-04 10:33:52 Publikationsdato D8355 2012-03-27

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

1/ Dansukker. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:07/12/2015 Version2.

1/ Dansukker. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:07/12/2015 Version2. 05701259000661 - Dansukker Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790001220846 - Start gyldighedsdato D8286 2014-12-12 Dato for sidste ændring D8260 2015-08-21 11:00:49 Publikationsdato D8355 2012-08-02

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Quick guide. tvilums e-shop.

Quick guide. tvilums e-shop. Quick guide tvilums e-shop www.tvilum.com Quick Guide Tvilums e-shop Vi er stolte af at kunne præsentere Tvilums nye hjemmeside med e-shop. Vi håber at den vil skabe merværdi for din forretning som forhandler

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

NESCAFE PRODUKTINFORMATION - ADD. Nestlé Danmark A/S ( )

NESCAFE PRODUKTINFORMATION - ADD. Nestlé Danmark A/S ( ) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000705085 - Køberinformation D8070 5790000000852 Start gyldighedsdato D8286 2012-11-12 Dato for sidste ændring D8260 2014-05-26 18:23:53 Publikationsdato D8355

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 05701105513253 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-01-23 09:00:25 Publikationsdato

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

07622210418654 - Toblerone PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554)

07622210418654 - Toblerone PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000010554 - Ejer af varemærke D8346 5790000010554 - Start gyldighedsdato D8286 2015-03-06 Dato for sidste ændring D8260 2015-03-06 12:48:39 Publikationsdato D8355

Læs mere

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 09-10-2012 10-10-2012 Jeg

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop 1 Bestilling af de i rammeaftalen omfattede varer på universiteterne og Fødevarestyrelsen Dette bilag beskriver universiteterne og Fødevarestyrelsens indkøbsproces

Læs mere

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw er et salgsværktøj, som gør det muligt at præsentere tilbud på vores garderobeløsninger, med tegning og vejledende udsalgspriser, inden for få minutter. Programmet

Læs mere

MARS PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S ( )

MARS PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S ( ) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000050000 Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-10 08:36:46 Publikationsdato D8355

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Indretning af handelsløsning til Danske Bedemænd

Indretning af handelsløsning til Danske Bedemænd Indretning af handelsløsning til Danske Bedemænd Før du går i gang med at udfylde formularen skal du sørge for at have alle tekster og billeder klar. * Required Indsamling af information, tekster og billeder

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

W e b s h o p d e s i g n s oktober 2011 1

W e b s h o p d e s i g n s oktober 2011 1 Webshop designs Oktober 2011 1 Indhold DanDomain designpakke 3 Sådan bestiller du 3 Aparte 4 Indhold i Apartes designpakke 4 Designskabelon 1 5 Designskabelon 2 6 Designskabelon 3 7 bangsoe.com 8 Indhold

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Første gang du logger på shoppen, kan du følge denne vejledning, for at komme godt i gang: 1. Gå ind på shop.mto-electric.dk 2. Klik på login i menu-linien 3. Indtast eller kopiér

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Vejledning i brug af. Meusburger Portal

Vejledning i brug af. Meusburger Portal Vejledning i brug af Meusburger Portal 1. Indhold 2 General Information Portalen er tilgængelig i alle Meusburger Website Sprog. Log-in er tilgængelig for alle brugere efter afslutningen af registreringen.

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Moduloversigt Dynamicweb ecommerce

Moduloversigt Dynamicweb ecommerce Betalings- 50,- pr. md. 3.000,- 3.000,- 3.000,- gateway Kun Quickpay Betal ordrer online Betalingsgateway giver kunder mulighed for at betale ordrer online med danske og udenlandske betalingskort. Endvidere

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Oprettelsen af en aktivitet foregår på følgende måde:

Oprettelsen af en aktivitet foregår på følgende måde: INDLEDNING Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en aktivitet består af. Eksemplet er baseret på, at formen på aktiviteten er et tilstedeværelseskursus.

Læs mere

E-SHOPPEN. Brugervejledning

E-SHOPPEN. Brugervejledning E-SHOPPEN Brugervejledning KOM GODT I GANG MED WÜRTHS ONLINE LØSNING Denne manual er lavet for at hjælpe dig godt på vej til at bruge Würths e-shop. Den guider dig igennem med billeder og kan også anvendes

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

04011100046283 - M&M PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678)

04011100046283 - M&M PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000681556 Start gyldighedsdato D8286 2014-04-22 Dato for sidste ændring D8260 2014-11-26 12:13:03 Publikationsdato D8355

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere