12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA)"

Transkript

1 FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe RFF DTM Segmentgruppe FII Segmentgruppe NAD Segmentgruppe LIN FII RFF FTX Segmentgruppe MOA DTM Segmentgruppe SEQ RFF DTM BUS MOA FTX CNT UNT Eksempler... 66

2 Side: 2 Indledning Det finansielle kontoudtog (FINSTA) er en multipel meddelelse, der sendes fra pengeinstituttet til en kontohaver for at informere om bevægelserne på én eller flere konti inden for en given periode. Én eller flere slags saldi vil normalt angives for hver konto. Det finansielle kontoudtog dækker både kontoudtog og posteringsudskrift. Følgelig vil begge typer blive benævnt FINSTA. FINSTA er opdelt i 3 niveauer, som det fremgår af det følgende strukturdiagram: A: Indeholder oplysninger om afsender- og modtagerforhold samt kontrol på antal konti i meddelelsen. Der er kun ét A-niveau pr. FINSTA. B: Indeholder detaljer om kontoforhold. Hvis FINSTA indeholder flere konti, starter beskrivelsen af en ny konto et nyt B-niveau. Hvert B-niveau kan have følgende oplysninger: Konto Beløb (fx primo - og ultimosaldo) Kontoudtogsnummer (posteringsudskrifts-nummer) C: Indeholder detaljer om hver enkelt postering. Hvert C-niveau kan have følgende oplysninger: Referencenumre, hvor mindst ét er unikt for afsender og modtager til afstemningsformål Datoer til at angive valør og/eller bogføringsdag Beløb (fx bogføringsbeløb) Fritekst-felt til advisering Dansk tolkning Strukturdiagrammerne er ændret i forhold til den internationale standardmeddelelse, idet der er sket en begrænsning af repetitioner af segmenter og segmentgrupper. I nogle tilfælde er segmenter helt udeladt, fordi de ikke har nogen forretningsmæssig funktion. Disse segmentgrupper og segmenter er markeret med gråtoning. Desuden er der sket en tilpasning til danske forhold i form af koder, idet der i enkelte tilfælde er lavet nogle specielle danske koder.

3 Side: 3 Strukturdiagram Niveau A UNH M 1 BGM M 1 DTM M 1 Gr. 1 C 1 Gr. 2 C 5 Gr. 3 C 3 B CNT C 5 Gr. 7 C 5 UNT M 1 RFF M 1 FII M 1 NAD M 1 AUT M 1 DTM C 1 CTA C 1 COM C 5 CTA C 1 COM C 5 DTM C 1 Niveau B Gr. 4 M9999 LIN M 1 FII M 1 RFF M 1 FTX C 1 Gr. 5 M 99 C MOA M 1 DTM C 1 Niveau C Gr. 6 C9999 SEQ M 1 RFF M 5 DTM M 2 BUS M 1 MOA M 1 FTX C 1

4 Side: 4 Segment: UNH (niveau A) Funktion: At identificere og specificere FINSTA. Det angiver, hvilket katalog der understøtter meddelelsestypen. Der kan være forskelle i meddelelsesstruktur og/eller elementer mellem forskellige kataloger. Felter: 0062 Der skal angives en éntydig reference inden for forsendelsen. Det er vigtigt at skelne dette nummer (som er en teknisk reference) fra meddelelsesnummeret i BGM/1004. DE/0062 er et teknisk stempel, som er uafhængigt af forretningsfunktionen. Dette vil typisk angive nummeret i følgen af meddelelser inden for forsendelsen. S009 Dette sammensatte dataelement er vigtigt for at få identificeret FINSTA præcist. Det skal benyttes i modtagersystemet for at kunne foretage en udpakning ved hjælp af en EDIFACT-konverter Her findes en kodeliste, hvor værdierne alle er navne på 6 tegn. FINSTA = Finansielt kontoudtog (posteringsudskrift) 0052 Angiver version, dvs. hvilken status meddelelsen har. D = Udkast (draft) 0054 Angiver katalog for meddelelsen. 96A = EDIFACT-katalog fra Angiver den organisation som er ansvarlig for specifikation, vedligeholdelse og publikation af EDIFACT-meddelelserne. UN = FN

5 Side: 5 UNH HOVED PÅ MEDDELELSEN M 1 Forekomst 0062 MEDDELELSENS REFERENCENUMMER M an..14 S009 MEDDELELSES-IDENTIFIKATOR M 0065 Meddelelses-typens identifikator M an..6 "FINSTA" 0052 Meddelelses-typens versionsnummer M an..3 "D" 0054 Meddelelses-typens releasenummer M an..3 "96A" 0051 Kontrollerende organisation M an..2 "UN" 0057 Organisations-tildelt kode C an..6 Anvendes ikke p.t FÆLLESREFERENCE C an..35 Anvendes ikke p.t. S010 STATUS FOR OVERFØRSLEN C Anvendes ikke p.t Nummer i overførsels-sekvensen M n Første/sidste overførsel, kodet C a1 Eksempel: UNH+1+FINSTA:D:96A:UN' Meddelelsen er nr. 1 i forsendelsen. Det er en FINSTA. Version 1 i 96A-kataloget.

6 Side: 6 Segment: BGM (niveau A) Funktion: Giver en éntydig identifikation af meddelelsen. Desuden angives meddelelsestypen og dens funktion. Vigtigt er meddelelsesnummeret, der bruges af modtageren ved henvendelser i forbindelse med denne FINSTA. Felter: cifret kode der identificerer FINSTA. DE/1001 kan præcisere forretningsfunktionen af meddelelsen. 494 = Bogførte posteringer 495 = Fremtidige posteringer 496 = Posteringer inklusive renteberegning og saldo for en periode 497 = Saldobekræftelse *KBG= Kontoudtog i bogføringsorden *KCH= Kontoudtog i checknummerorden *KRT = Kontoudtog i rentedatoorden *KMT= Kontoudtog i modtagelsestidsorden *KPR = Kontoudtog i provisionsorden *PBG= Posteringsudskrift i bogføringsorden *PCH= Posteringsudskrift i checknummerorden *PED = Posteringsudskrift i ekspeditionsorden *PIT = Posteringsudskrift i indbetalingsorden *PRT = Posteringsudskrift i rentedatoorden *PMT= Posteringsudskrift i modtagelsestidsorden *PPR = Posteringsudskrift i provisionsorden *KU5 = Udskrift ved opgørelse af konto 1131 Kodeliste-kvalifikatoren benyttes især, hvis de specielle danske koder (med foranstillet asterisk) anvendes i dataelement ZZZ = Bilateralt aftalt 3055 Kodeliste-ansvarlig vil være PBS for koderne med foranstillet asterisk. Hvis der benyttes en for pengeinstituttet speciel kode, vil dette pengeinstitut blive angivet her. 130 = PBS 1004 Angiver en éntydig, forretningsmæssig identifikation af meddelelsen. Tildeles af pengeinstituttet. Det fungerer som referencenummer for pengeinstituttet og kontohaveren Hvis ikke dette felt anvendes, er der tale om en original. 7 = Duplikat. Identisk med en tidligere fremsendt FINSTA, bortset fra UNH/0062 og BGM/ = Original 31 = Kopi, dvs. helt identisk med en FINSTA sendt til en anden adresse

7 Side: 7 BGM MEDDELELSENS START M 1 Forekomst C002 MEDDELELSENS START C 1001 Meddelelsens navn, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Dokumentet/meddelelsen i klartekst C an..35 Anvendes ikke p.t MEDDELELSENS NUMMER C an MEDDELELSENS FUNKTION, KODET C an SVARTYPE, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: BGM+PBG:ZZZ: ' FINSTA'en er i bogføringsorden. Den har nr

8 Side: 8 Segment: DTM (niveau A) Funktion: Dato/tidspunkt, der relaterer sig til fremsendelse af denne FINSTA. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 137 = Meddelelsens dato/tid 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = ÅÅÅÅMMDD 203 = ÅÅÅÅMMDDTTMM

9 Side: 9 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 1 Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+137: :102' Meddelelsen er udfærdiget 7. september Kode 102 angiver format ÅÅÅÅMMDD.

10 Side: 10 (Denne side er bevidst blank!)

11 Side: 11 Segmentgruppe 1 Gr. 1 C 1 RFF M 1 DTM C 1 Angiver en tidligere fremsendt FINSTA ved et referencenummer. Denne FINSTA er identisk med en tidligere fremsendt FINSTA, bortset fra at der nye meddelelsesnumre i UNH og BGM. Segmentet benyttes kun, hvis den samme meddelelse fremsendes til den samme modtager.

12 Side: 12 Segment: RFF (niveau A, segmentgruppe 1) Funktion: Angiver en tidligere fremsendt FINSTA ved et referencenummer. Denne FINSTA er identisk med en tidligere fremsendt FINSTA, bortset fra at der nye meddelelsesnumre i UNH og BGM. Segmentet benyttes kun, hvis den samme meddelelse fremsendes til den samme modtager. Felter: C ACW = Reference til tidligere meddelelse. Bruges fx når de sker en genfremsendelse af en FINSTA Éntydigt referencenummer.

13 Side: 13 RFF REFERENCE M 1 Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an..3 "ACW" 1154 Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+ACW:382191' En tidligere fremsendt FINSTA havde referencenummer

14 Side: 14 Segment: DTM (niveau A, segmentgruppe 1) Funktion: Dato/tidspunkt for meddelelse/reference. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 171 = Dato/tid for referencen Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = ÅÅÅÅMMDD 203 = ÅÅÅÅMMDDTTMM

15 Side: 15 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE C 1 Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an..3 "171" 2380 Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+171: :102' Den tidligere FINSTA er sendt 7. september Kode 102 angiver formatet ÅÅÅÅMMDD.

16 Side: 16 (Denne side er bevidst blank!)

17 Side: 17 Segmentgruppe 2 Gr. 2 C 5 FII M 1 CTA C 1 COM C 5 Identifikation af modtager og afsender af et FINSTA. Dog angives modtager kun, hvis det er et pengeinstitut. Der er mulighed for yderligere at angive pengeinstitutter, som er relateret til kontoudtoget. Bemærk at segmenterne CTA og COM ikke anvendes i den danske tolkning, fordi oplysningerne forventes at være kendte i forvejen for modtager.

18 Side: 18 Segment: FII (niveau A, segmentgruppe 2) Funktion: Identifikation af modtager og afsender af en FINSTA. Dog angives modtager kun, hvis det er et pengeinstitut. Der er mulighed for yderligere at angive pengeinstitutter, som er relateret til FINSTA. Felter: 3035 MS = Afsender MR = Modtager AS = Kontohavers pengeinstitut AC = Kontohaver FI = Endelig modtager C088 Dette sammensatte dataelement angiver pengeinstitut og/eller filial Filial eller PBS. Pengeinstitutterne har 4-cifrede registreringsnumre. *PBS = PBS 1131 *80 = Angiver at DE/3434 er en liste over danske pengeinstitutters registreringsnumre = PBS vedligeholder kodelisten 3432 Angivelse af pengeinstituttet i fritekst Her kan yderligere angives adresse på filialen. Bruges fortrinsvis til udenlandske pengeinstitutter Landekoder ifølge ISO 3166, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA

19 Side: 19 FII INFORMATIONER OM PENGEINSTITUT M 1 Forekomst 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 C078 IDENTIFIKATION AF KONTO C Anvendes ikke p.t Kontonummer C an Navn på kontohaver C an Navn på kontohaver C an Valuta, kodet C an..3 C088 NAVN PÅ PENGEINSTITUT C 3433 Navn på pengeinstitut, kodet C an..11 Anvendes ikke p.t Kodeliste-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisation ansvarlig for kodeliste C an..3 Anvendes ikke p.t Afdelingsnummer, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Navn på pengeinstitut C an Placering af afdeling/filial C an LAND, KODET C an..3 Eksempel: FII+MS++:::3627:80:130:Den Danske Bank' Afsender er pengeinstitut Det er en filial i Den Danske Bank.

20 Side: 20 (Denne side er bevidst blank!)

21 Side: 21 Segmentgruppe 3 Gr. 3 C 3 NAD M 1 CTA C 1 COM C 5 Segmentgruppen angiver navn og adresse på kontohaver, hvis denne ikke er et pengeinstitut. Der kan angives yderligere relevante parter om nødvendigt. Bemærk at segmenterne CTA og COM ikke anvendes i den danske tolkning, fordi oplysningerne er kendte i forvejen.

22 Side: 22 Segment: NAD (niveau A, segmentgruppe 3) Funktion: Segmentet angiver navn og adresse på kontohaver, hvis denne ikke er et pengeinstitut. Der kan angives yderligere relevante parter om nødvendigt. Felter: 3035 Angiver betydningen af adressaten, fx: AC = Kontohaver MR = Modtager (der ikke er kontohaver) C082 Identifikation af deltageren i kort, kodet form. Dette er principielt den mest hensigtsmæssige måde at beskrive en deltager på. Men det kræver, at parterne er indforstået med brugen Selve koden for den pågældende deltager (firma, organisation eller privatkunde) Kodeliste der giver forklaring og reference til DE/3039. Fx: 12 = Telefonnummer *PBS = PBS-nummer *SE = SE-nummer ZZZ = Bilateralt aftalt 3055 Organisation der opretter og vedligeholder koden i DE/1131 og dermed også kodelisten for DE/ = EAN-kode 130 = PBS C080 Resten af segmentet fra C080 og ned er en struktureret og overvejende ukodet beskrivelse af virksomheden Landekoder ifølge ISO 3166, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA

23 Side: 23 NAD NAVN OG ADRESSE M 1 Forekomst 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 C082 DELTAGER-IDENTIFIKATION C 3039 Deltager-identifikation M an Kodeliste-kvalifikator C an..3 Bør anvendes 3055 Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C058 NAVN OG ADRESSE C Anvendes ikke p.t Navn-og adresse-linie M an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an..35 C080 DELTAGERNAVN C 3036 Deltagernavn M an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn-format, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. C059 GADE C 3042 Gade og nummer/postboks M an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an BYNAVN C an LOKALOMRÅDE, KODET C an..9 Anvendes ikke p.t POSTNUMMER C an LAND, KODET C an..3 Eksempel: NAD+AC :PBS' Kontohaver har PBS-nummer

24 Side: 24 (Denne side er bevidst blank!)

25 Segmentgruppe 4 FINSTA Side: 25 Gr. 4 M9999 LIN M 1 FII M 1 RFF M 1 FTX C 1 Gr. 5 M 99 C MOA M 1 DTM C 1 Gr. 6 C9999 SEQ M 1 RFF M 5 DTM M 5 BUS M 1 MOA M 1 FTX C 1 Denne segmentgruppe indeholder detaljer om op til 9999 konti, herunder saldi/balancer.

26 Side: 26 Segment: LIN (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: Angiver en entydig identifikation af hvert linieniveau på en FINSTA. Dette segment anvendes til at identificere kontoen entydigt. Felter: 1082 Linienummer, der er nummereret fortløbende i meddelelsen, startende med nummer 1.

27 Side: 27 LIN LINIE-ENTITET M 1 Forekomst 1082 LINIENUMMER C n HANDLINGS-FORESPØRGSEL/BESKRIVELSE C an..3 C212 LINIENUMMER-BESKRIVELSE C Anvendes ikke p.t Entitetsnummer C an Entitetstype, kodet C an Kodelistekvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C829 UNDERLINIE-INFORMATION C Anvendes ikke p.t Underlinie-indikator, kodet C an Linienummer C n KONFIGURATIONSNIVEAU C n..2 Anvendes ikke p.t KONFIGURATION, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: LIN+1' Identifikation af 1. kontoforhold. Hvis flere konti beskrives, vil disse angives med fortløbende nummerering.

28 Side: 28 Segment: FII (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: Angiver pengeinstitut og den konto, der er bestilt FINSTA for. Felter: 3035 AS = Kontohavers pengeinstitut C Her angives kontonummer Koder ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars C088 Dette sammensatte dataelement angiver pengeinstitut og/eller afdeling. Ved almindelig indenlandsk konto til konto-overførsel anvendes dette ikke DE/3433, DE/1131 og DE/3055 bruges til internationale betalinger i SWIFT = BIC. International bankidentifikation i SWIFT = SWIFT 3434 Pengeinstituttets afdelingsnummer, bankkode etc AT = Bankleitzahl (østrigsk) BL = Bankleitzahl (tysk) CH = Chipscode (amerikansk) FW = Fedwire routing number (amerikansk) SC = Sortcode (engelsk) *80 = Angiver at DE/3434 er en liste over danske pengeinstitutters registreringsnumre = PBS vedligeholder kodelisten 3432 Angivelse af pengeinstituttet i klartekst Her kan yderligere angives adresse på afdelingen. Bruges fortrinsvis til udenlandske pengeinstitutter Landekoder ifølge ISO 3166, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA

29 Side: 29 FII INFORMATIONER OM PENGEINSTITUT M 1 Forekomst 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 "AS" C078 IDENTIFIKATION AF KONTO C 3194 Kontonummer C an Navn på kontohaver C an Navn på kontohaver C an Valuta, kodet C an..3 C088 NAVN PÅ PENGEINSTITUT C 3433 Navn på pengeinstitut, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste C an Afdelingsnummer, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Navn på pengeinstitut C an Placering af afdeling/filial C an LAND, KODET C an..3 Eksempel: FII+AS Kontonr. er

30 Side: 30 Segment: RFF (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: Her angives sekvensnummer for denne FINSTA. Felter: 1153 *NAN = Nummerering til et givet tal *NPY = Nummerering på årsbasis *NPS = Nummerering pr. FINSTA 1154 Éntydigt referencenummer.

31 Side: 31 RFF REFERENCE M 1 Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+NPY:151' Denne FINSTA er nummer 151 dette år.

32 Side: 32 Segment: FTX (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: I dette segment kan angives information. Felter: 4451 Kvalifikator der angiver funktionen af teksten. Det er nødvendigt at bruge dette dataelement, da det er mandatory. AAI = Generel information C Der er op til 5 x 70 tegn til at angive instruktionen Sprogkoder ifølge ISO 639, fx: da = Dansk de = Tysk en = Engelsk es = Spansk fi = Finsk fr = Fransk it = Italiensk nl = Hollandsk no = Norsk sv = Svensk

33 Side: 33 FTX FRI TEKST C 1 Forekomst 4451 TEKST-EMNE, KVALIFIKATOR M an..3 "AAI" 4453 TEKST-FUNKTION, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C107 TEKST-REFERENCE C Anvendes ikke p.t Fri tekst, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C108 FRI TEKST C 4440 Fri tekst M an Fri tekst C an Fri tekst C an Fri tekst C an Fri tekst C an SPROG, KODET C an..3 Eksempel: FTX+AAI+++Bemærk nye rentesatser for denne konto pr '

34 Side: 34 (Denne side er bevidst blank!)

35 Side: 35 Segmentgruppe 5 Gr. 5 M 99 MOA M 1 DTM C 1 Segmentgruppe 5 angiver balancer/saldi for de nævnte konti.

36 Side: 36 Segment: MOA (niveau B, segmentgruppe 5) Funktion: Dette segment angiver balance/saldo og evt. valuta. Der kan desuden angives andre beløbstyper. FINSTA bør så vidt muligt angive en balance/saldo bortset fra, når en ny konto beskrives. I så fald mangler DE/5004. Felter: C = Startsaldo 314 = Slutsaldo 317 = Saldobekræftelse af revisionshensyn 319 = Total af kreditbeløb 320 = Total af debetbeløb *BGS = Budgetsaldo *DIS = Disponibel saldo *GYF = Gebyr for fremsendelse af FINSTA *LNR = Låneret *OPS = Opsparingssaldo *TOT = Totalsum *TDR = Total debet renter *TKR = Total kredit renter 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for DKK som danske kroner Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

37 Side: 37 MOA BELØB M 1 Forekomst C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel : MOA+312: ,49' Startsaldo er på ,49 kr.

38 Side: 38 Segment: DTM (niveau B, segmentgruppe 5) Funktion: Angiver dato/tid i forbindelse med saldo/balance. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 171 = Dato/tid for beløbsangivelse (i det forangående MOA) 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

39 Side: 39 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE C 1 Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an..3 "171" 2380 Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+171: :102' 4. oktober 1995 gælder for beløbet i den foregående MOA. Kode 102 angiver formatet ÅÅÅÅMMDD.

40 Side: 40 (Denne side er bevidst blank!)

41 Side: 41 Segmentgruppe 6 Gr. 6 C9999 SEQ M 1 RFF M 5 DTM M 2 BUS M 1 MOA M 1 FTX C 1 Segmentgruppe 6 angiver posteringerne i denne FINSTA.

42 Side: 42 Segment: SEQ (niveau C, segmentgruppe 6) Funktion: Segmentet anvendes til entydigt at identificere hver transaktion i den pågældende FINSTA. Der kan angives, om adviseringen følger separat eller evt. flere SEQsegmenter for en enkelt transaktion. Angiver desuden sekvensnummer for de forskellige posteringer for den beskrevne konto. Felter: 1245 Angiver status for evt. advisering for den refererede transaktion. 11 = Sendt separat på papir 12 = Advisering inkluderet (i den følgende FTX og/eller RFF) 13 = Detaljer følger (i 2-flere repetitioner af FTX angivet ved kode XAD i SEQ) 15 = Ingen advisering. Der angives i den følgende MOA en sumtotal. *GBE = Gebyroplysninger *XAD = Yderligere advisering i forhold til tidligere SEQ-segment (kode 13 i SEQ nr. 1) C Transaktionerne nummereres fortløbende i meddelelsen, startende med 1.

43 Side: 43 SEQ SEKVENSDETALJER M 1 Forekomst 1245 STATUSINDIKATOR, KODET C an..3 C286 SEKVENS-INFORMATION C 1050 Sekvensnummer M an Sekvensnummer-kilde, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Kodeliste-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: SEQ+12+1' Der er tale om den første postering for den angivne konto. Detaljer er inkluderet.

44 Side: 44 Segment: RFF (niveau C, segmentgruppe 6) Funktion: Angiver ét eller flere referencenumre til en postering i FINSTA. Felter: C Der kan være følgende referencer i FINSTA: ACK = Pengeinstituttets eget referencenummer AFS = Kreditors banks reference ARN = Autorisations-referencenummer ASB = Bankvalgt reference BCN = Bankkortnummer CK = Checknummer CR = Kreditorvalgt reference TPR = Referencenummer fra tredjepart *AXX = Afsenders reference (debitering) *ARK = Arkiveringsreference (FIK-kort) *BID = Betalingsidentifikation (FIK-kort) *DAD = Debetadvis *DAP = Reference til andet dokument med detailposteringer *DM = Dokument-referencenummer *FOR = Forretningsnummer (til DANKORT-transaktioner) *ING = Ingen kode. I stedet er FTX-segmentet udfyldt *KAD = Kreditadvis *KAK = Kortartkode (FIK-kort) *KDN = Kreditornummer *KON = Kontonummer *KRD = Kreditoridentifikation af debitor *OPR = Oprindelige kontonummer *OSB = Oprindelig bankreference *RUD = Reference til udlandet *UDC = Udenlandsk check Referencenummeret for DANKORT beskrives som 2-3 felter, der angives i et RFF-segment til hver: PI1 = Posteringsidentifikation RE1 = Referencenummer 1 RE2 = Referencenummer 2 RE3 = Referencenummer 3 (Anvendes af BG Bank) 1154 Her angives selve referencenummeret. De nævnte systemkoder angives i det efterfølgende BUS-segment.

45 Side: 45 RFF REFERENCE M 5 Forekomster C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+CK: ' Checknummeret er '

46 Side: 46 Segment: RFF (niveau C, segmentgruppe 6) (fortsat fra side 44) Funktion: Angiver ét eller flere referencenumre til en postering i FINSTA. Felter: Referencer for DANKORT-transaktioner De følgende DANKORT-koder er til brug for specielt forretninger, som har DANKORTterminaler. Bemærk at der er tale om fastlængde-angivelser, dvs. at fx Dankort-salg på 236 angives som Systemkode DK (Postering ved telenota forretningstotal) PI1 11 tegn: tekst (DK-INDDD.MM), hvor de sidste DD.MM er salgsdato. Salgsdatoen kan være blank RE1 13 tegn: forretningsnummer (7 tegn) Systemkode KA (Køb) PI1 11 tegn: DK + blanke (6 tegn) + korttrans.løbenr. (3 tegn) RE1 11 tegn: terminalnr. (6) + transaktionsløbenr. (5 tegn) RE2 13 tegn: 0 + købstidspunkt (6) + kortløbnr. (6) Systemkode KB (Annullering kredit) PI1 11 tegn: DK/DK-Hæve + blanke (6/1 tegn) + korttrans.løbenr. (3 tegn) RE1 11 tegn: terminalnr. (6) + transaktionsløbenr. (5 tegn) RE2 13 tegn: 0 + annulleringsdato (6) + kortløbnr. (6) Systemkode KC (døgnsamlepost-forretninger; kredit) PI1 11 tegn: terminalnr. (sidste 3 cifre) + salgsdag (01-31) + tekst (DK) + antal dankort salg (4 tegn) RE1 11 tegn: terminalnr. (6 tegn) + terminal transaktionsnr. (5 tegn) RE2 13 tegn: filler (0) + salgsdato (DDMM) + salgstid (TTMM) + antal dankort salg (4 tegn) BG Bank anvender i stedet for: RE3 = Referencenummer for Dankort-forretning. Anvendes kun sammen med SG BUS, DE 4383: KC eller KE. RE3 Forretningsnr. (8 tegn) + dato (CCYY-MM-DD) (10 tegn) + terminalnr.(8 tegn) + dato (4 tegn) F.eks PI1 RE1 RE2 Systemkode KD (lukkesamlepost - forretninger; kredit) 11 tegn: terminalnr. (sidste 3 cifre) + salgsdag (1-31) + tekst (DK) + antal dankort salg (4 tegn) 11 tegn: terminalnr. (6 tegn) + terminal transaktionsnr. (5 tegn) 13 tegn: filler (0) + salgsdato (DDMM) + salgstid (TTMM) + antal dankort salg (4 tegn)

47 Side: 47 RFF REFERENCE M 5 Forekomster C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. * Denne side er blot en gentagelse af side 45 for overskuelighedens skyld. Eksempel: RFF+CK: ' Checknummeret er '

48 Side: 48 (fortsat fra side 46) Segment: RFF (niveau C, segmentgruppe 6) Funktion: Angiver ét eller flere referencenumre til en postering i FINSTA. Felter: Referencer for DANKORT-transaktioner (fortsat) Systemkode KE (annulleringspost, - forretninger, debet) PI1 RE1 RE2 11 tegn: terminalnr. (sidste 3 cifre) + annulleringsdag (1-31) + tekst (AN) + terminaltransaktionsnr. (sidste 3 cifre) + filler (0) 11 tegn: terminalnr. (6 tegn) + terminal transaktionsnr. (5 tegn) 13 tegn: filler (0) + annulleringsdato (DDMMÅÅ) + annulleringstid (TTMM) + filler (0) BG Bank anvender i stedet for: RE3 = Referencenummer for Dankort-forretning. Anvendes kun sammen med SG BUS, DE 4383: KC eller KE. RE3 Forretningsnr. (8 tegn) + dato (CCYY-MM-DD) (10 tegn) + terminalnr.(8 tegn) + dato (4 tegn)f.eks Systemkode KH (modpost af køb - forretninger; debet) og Systemkode KI (modpost af annullering - forretning; kredit) PI1 RE1 RE2 11 tegn: terminalnr. (sidste 3 cifre) + modpost dag (1-31) + tekst(mk/ma) + terminaltransaktionsnr. (sidste 3 cifre) + filler (00) 11 tegn: terminalnr. (6 tegn) + terminal transaktionsnr. (5 tegn) 13 tegn: filler (0) + modpost-dato (DDMMÅÅ) + modpost-tid (TTMM) + filler (00) Systemkode KM (diverse DANKORT-gebyrer - forretninger; debet) PI1 RE1 11 tegn: tekst (DK-SPEC) + filler (blanke) 11 tegn: gebyrtype (2 tegn) + filler( )

49 Side: 49 RFF REFERENCE M 5 Forekomster C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. * Denne side er blot en gentagelse af side 45 for overskuelighedens skyld. Eksempel: RFF+CK: ' Checknummeret er '

50 Side: 50 Segment: RFF (niveau C, segmentgruppe 6) (fortsat fra side 48) Funktion: Angiver ét eller flere referencenumre til en postering i FINSTA. Felter: 1154 Referencer for DANKORT-transaktioner (fortsat) Systemkode KN (telenota leverancegebyr - forretninger; debet) PI1 RE1 Leverancegebyr (11 tegn) Referencenummer være leverancenummer (13 tegn) Systemkode KR (markedsføringstilskud - forretninger; kredit) PI1 RE1 11 tegn: tekst (DK-T) + forretningsnr. (7 tegn) 13 tegn: filler(0) + transaktionsantal (5 tegn) Systemkode KP (transmissionsgebyrer, telenota, for DANKORT-spærring) PI1 RE1 DK-spærre Ikke anvendt

51 Side: 51 RFF REFERENCE M 5 Forekomster C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. * Denne side er blot en gentagelse af side 45 for overskuelighedens skyld. Eksempel: RFF+CK: ' Checknummeret er '

52 Side: 52 Segment: DTM (niveau C, segmentgruppe 6) Funktion: Angiver datotype for posteringen. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. Hvis der er behov for at bruge alle koder for én konto, kan SEQ-niveauet repeteres. 179 = Bogføringsdato 209 = Valørdato *IBK = Indbetalingsdato for indbetalingskort *OPD = Oprindelig dato 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

53 Side: 53 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2 Forekomster C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+179: :102' Bogføringsdato er 4. september 1995.

54 Side: 54 Segment: BUS (niveau C, segmentgruppe 6) Funktion: Angiver information i relation til transaktionstypen. Segmentet kan hentes fra en tidligere meddelelse, som har forårsaget posteringen. Pengeinstituttet kan dog også selv danne segmentet. Felter: 3279 DO = Indenlandsk betaling IN = Udenlandsk betaling 4487 Kvalifikator der angiver betalingstype. 1 = Betaling (clean payment) C Der findes følgende fælleskoder ved kredittransaktioner (der kan foreligge yderligere koder, som angives af det enkelte pengeinstitut): *000 = Standardind- eller udbetaling afhængig af fortegn *010 = Ind- eller udbetaling afhængig af fortegn *011 = Udvidet ind- eller udbetaling afhængig af fortegn *012 = Tilbageførsel af ind- eller udbetaling *019 = Overførsel *027 = Lønoverførsel *035 = 14 dages løn *043 = Indbetaling *051 = Husleje *078 = Regning *086 = Faktura *094 = Kontingent *108 = Inkasso *116 = Remburs *124 = Fonds *132 = Omkostninger *140 = Gebyr *159 = Ekspeditionsgebyr *167 = Veksler *170 = Døgnboks-indbetaling *172 = Døgnboks-tilbageførsel *175 = Udbytte *183 = Valuta *191 = Opgjort konto *205 = Tilbageførsel *213 = Terminsydelse *220 = Husleje med bog *221 = Boksleje *248 = Pension *256 = Tilskud *264 = A-skat *272 = Gevinst *280 = Udlandsoverførsel *299 = Rentetilskud *302 = Børnefamilieydelse *329 = Overskydende skat *337 = Klientkontomidler *345 = Løn *350 = Kort advisering *353 = Løn *356 = Udvidet advisering *361 = Overførsel *388 = Overførsel *396 = Stående ordre *418 = Info-overførsel *426 = Overførsel *434 = Overførsel *442 = Pension *469 = Overførsel *477 = Driftstilskud *485 = Udlæg *820 = Husleje uden bog *880 = Indbetaling med check (fortsættes side 56)

55 Side: 55 BUS UNDERLIGGENDE FORRETNING M 1 Forekomst C521 FORRETNINGSFUNKTION C Anvendes ikke p.t Forretningsfunktion, kvalifikator M an Forretningsfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Forretningsbeskrivelse C an GEOGRAFISK OMRÅDE, KODET C an BETALINGSTYPE, KODET C an..3 C551 BANKFUNKTION C 4383 Bankfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an BETALINGSTYPE I FIRMA, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: BUS++DO+1+051:25:130' Det er en indenlandsk, "clean payment". Beløbet er husleje. Kode 051 er en dansk bankkode og kodelisten vedligeholdes af PBS.

56 Side: 56 (fortsat fra side 54) Segment: BUS (niveau C, segmentgruppe 6) Funktion: Angiver information i relation til transaktionstypen. Segmentet kan hentes fra en tidligere meddelelse, som har forårsaget posteringen. Pengeinstituttet kan dog også selv danne segmentet. Felter: 4383 Systemkoder for DANKORT-transaktioner: KA = Køb KB = Annullering kredit KC = Samlepost døgn KD = Samlepost lukke KE = Annullering KH = Modpost køb KI = Modpost annullering KR = Markedsføringstilskud KM = Gebyrpostering udbetaling DK = Forretning total kredit KN = Leverancegebyr KP = Transaktionsgebyr for spærret DANKORT 1131 ZZZ = Bilateralt aftalt = PBS

57 Side: 57 BUS UNDERLIGGENDE FORRETNING M 1 Forekomst C521 FORRETNINGS-FUNKTION C Anvendes ikke p.t Forretningsfunktion, kvalifikator M an Forretningsfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Forretnings-beskrivelse C an GEOGRAFISK OMRÅDE, KODET C an BETALINGSTYPE, KODET C an..3 C551 BANKFUNKTION C 4383 Bankfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an BETALINGSTYPE I FIRMA, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. * Denne side er blot en gentagelse af side 55 for overskuelighedens skyld. Eksempel: BUS++DO+1+051:ZZZ:130' Det er en indenlandsk, "clean payment". Beløbet er husleje. Kode 051 er en dansk bankkode og kodelisten vedligeholdes af PBS.

58 Side: 58 Segment: MOA (niveau C, segmentgruppe 6) Funktion: Her angives beløbet i den refererede linie. Hvis ikke valuta angives, er der tale om samme valuta, som angivet for kontoen. Felter: C Angivelse af beløbstype. 98 = Oprindeligt beløb 323 = Bogført beløb 324 = Beløb der skal bogføres på kontoen *BB = Bogført på budgetsaldo *BO = Bogført på opsparing 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for DKK som danske kroner Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

59 Side: 59 MOA BELØB M 1 Forekomst C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: MOA+323: ,00' Det bogførte beløb er på kr.

60 Side: 60 Segment: FTX (niveau C, segmentgruppe 6) Funktion: I dette segment angives detaljer i relation til det bogførte beløb. Dette segment anvendes kun, hvis de forangående segmenter (RFF, DTM, BUS og MOA) ikke giver mulighed for at indeholde informationen om den enkelte postering. Felter: 4451 Kvalifikator der angiver funktionen af teksten. Det er nødvendigt at bruge dette dataelement, da det er mandatory. *ADR = Adresse *ADV = Advisering *BII = Bogføringsinformation *EXC = Valutakurs C Der er op til 5 x 70 tegn til at angive informationen.

61 Side: 61 FTX FRI TEKST C 1 Forekomst 4451 TEKST-EMNE, KVALIFIKATOR M an TEKST-FUNKTION, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C107 TEKST-REFERENCE C Anvendes ikke p.t Fri tekst, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C108 FRI TEKST C 4440 Fri tekst M an Fri tekst C an Fri tekst C an Fri tekst C an Fri tekst C an SPROG, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: FTX+BII+++Bogføring efter aftale' Bogføring efter aftale.

62 Side: 62 Segment: CNT (niveau A) Funktion: Her kan angives en kontroltotal på kontoniveau. Felter: C = Totalt antal af SEQ-segmenter 28 = Totalt antal af LIN-segmenter 6066 Her angives et entydigt kontrolnummer.

63 Side: 63 CNT TOTALKONTROL C 5 Forekomster C270 KONTROL M 6069 Kontrol, kvalifikator M an Kontrolværdi M n Måleenhed, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: CNT+27:1' Der er ét SEQ-segment.

64 Side: 64 Segment: UNT (niveau A) Funktion: Afslutter og kontrollerer at meddelelsen er komplet. Felter: 0074 Antal segmenter inklusive UNH og UNT, men eksklusive UNA, UNB, UNG, UNE og UNZ Éntydigt referencenummer som kontrol. Identisk med referencenummer i UNH.

65 Side: 65 UNT MEDDELELSENS AFSLUTNING M 1 Forekomst 0074 ANTAL SEGMENTER I MEDDELELSEN M n MEDDELELSENS REFERENCENUMMER M an..14 Eksempel: UNT ' Meddelelsen er nr. 1 i forsendelsen. Referencenummeret for meddelelsen er

66 Side: 66 Eksempler Der følger nogle eksempler på CREMUL. For fuldstændighedens skyld er sammenhængen til forsendelsen inkluderet. Eksemplerne vises med én linie ad gangen, således at anvendelsen af segmenterne er nemmere at overskue. UNA:+,? ' UNB+UNOC:3+4170: :ZZ :0908+PP PISPEC_1' UNH :FINSTA:1:96A:UN' BGM+PBG ' DTM+137: :102' FII+MS++:::3627:25:130:Den Danske Bank' NAD+AC :PBS' LIN+1' FII+AS RFF+NPY:151' MOA+312: ,49' DTM+171: :102' MOA+314: ,80' DTM+171: :102' SEQ++1' RFF+CK: ' DTM+179: :102' DTM+209: :102' BUS++DO+1+051:25:130' MOA+312: ,00' SEQ++2' RFF+CK: ' DTM+179: :102' DTM+209: :102' BUS++DO+1+051:25:130' MOA+312: ,25' SEQ++3' RFF+KAD: ' DTM+179: :102' DTM+209: :102' BUS++DO+1+094:25:130' MOA+312: ,00' SEQ++4' RFF+AXX: ' DTM+179: :102' DTM+209: :102' BUS++DO+1+167:25:130' MOA+312: ,00' SEQ++5' RFF+AXX: ' DTM+179: :102' DTM+209: :102' BUS++DO+1+027:25:130' MOA+312:44505,08' SEQ++6' RFF+AXX: ' DTM+179: :102' DTM+209: :102' BUS++DO+1+124:25:130' MOA+312: ,64' SEQ++7' RFF+AXX: ' DTM+179: :102'

67 DTM+209: :102' BUS++DO+1+086:25:130' MOA+312:-7839,48' SEQ++8' RFF+AXX: ' DTM+179: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++116:25:130' MOA+312: ,00' SEQ++9' RFF+AXX:3918-RIR ' DTM+IBK: :102' DTM+209: :102' BUS++DO+1+086:25:130' MOA+312:-52236,86' SEQ++10' RFF+AXX:3918-RIR ' DTM+179: :102' DTM+209: :102' BUS++DO+1+019:25:130' MOA+312: ,37' CNT+27:1' UNT ' UNZ+1+PP567' FINSTA Side: 67

68 Side: 68 Herefter følger nogle eksempler på kontoudtog for forskellige betalingstyper. UNA:+,? ' UNB+UNOC: : :1245+TEST1' UNH+450+FINSTA:D:96A:UN' BGM+KBG+3377' (kontoudtog i bogføringsorden) DTM+137: :102' gr2 FII+MS++:::1199:80:130:(afsendende pengeinstitut) gr4 LIN+1' gr4 FII+AS ' (modtages kontonummer inkl. reg.nr.) gr4 RFF+NPY:340' (FINSTA nr... på årsbasis) gr4 FTX+AAI+++Pengeinstituttets tekst... (fx noget om renter)' gr5 MOA+312:567000' (FINSTA s startsaldo) gr5 DTM+171: ' (dato for startsaldo) gr5 MOA+314:701000' (FINSTA s slutsaldo) gr5 DTM+171: ' (dato for slutsaldo) ***** med betaleridentifikation ****** gr6 SEQ+12+1' gr6 RFF+CR ' (kreditorvalgt reference fx betaler-id) gr6 RFF+AFS:333333' (kode-løbenr.) Bankens reference gr6 RFF+KAK:04' (kortartkode) gr6 DTM+179: :102' (bogføringsdag) gr6 DTM+209: :102' (valørdag) gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323:(bogført beløb enkelt-sum) ***** Overførsel med langt straks-advis i FTX ***** gr6 SEQ+13+2' gr6 RFF+ING' (ingen kode, FTX er udfyldt) gr6 DTM+179: :102' (bogføringsdag) gr6 DTM+209: :102' (valørdag) gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323: (beløb) gr6 FTX+ADV' (adviseringstekst) gr6 SEQ+XAD+3 (fortsat tekst)' gr6 RFF+ING' gr6 DTM+179' gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323:000' (beløb) gr6 FTX+ADV (adviseringstekst) gr6 SEQ+XAD+4' (fortsat tekst)' gr6 RFF+ING' gr6 DTM+179' gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323:000' (beløb) gr6 FTX+ADV (adviseringstekst) gr6 SEQ+XAD+5' (fortsat tekst)' gr6 RFF+ING' gr6 DTM+179' gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323:000' (beløb) gr6 FTX+ADV (adviseringstekst)...seq gentages indtil alle tekstlinier er med...

69 ***** Overførsel med udvidet advisering (med og uden straks-advis) ***** gr6 SEQ+13+6' gr6 RFF+DM:faktura 123' (ref. til primært dokument) gr6 RFF+CR: ' (den korte advis) gr6 RFF+KND: (kreditors identifikation af debitor) gr6 DTM+179: :102' (bogføringsdag) gr6 DTM+209: :102' (valørdag) gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323: (beløb) gr6 FTX+ADR:Peter Hansen+Hullerupvej 3+Horsens++8700' (opl. om debitor) FINSTA Side: 69 gr6 SEQ+XAD+7' (fortsat tekst)' gr6 RFF+ING' gr6 DTM+179' gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323:000' (beløb) gr6 FTX+ADV (adviseringstekst) gr6 SEQ+XAD+8' (fortsat tekst)' gr6 RFF+ING' gr6 DTM+179' gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323:000' (beløb) gr6 FTX+ADV (adviseringstekst) gr6 SEQ+XAD+9' (fortsat tekst)' gr6 RFF+ING' gr6 DTM+179' gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323:000' (beløb) gr6 FTX+ADV (adviseringstekst)...seq gentages indtil alle tekstlinier med... ***** kreditering med tekstkode + arkivreference i RFF ***** gr6 SEQ++10' gr6 RFF+AFS: BQ ' (bankvalgt reference) gr6 DTM+179: :102' (bogføringsdag) gr6 DTM+209: :102' (valørdag) gr6 BUS++DO++027' (tekstkode) gr6 MOA+323: (beløb) ***** gebyrtransaktionen ***** gr6 SEQ+GBE+11' (gebyroplysninger) gr6 RFF+ING' gr6 DTM+179: :102' (bogføringsdag) gr6 BUS++DO++140' gr6 MOA+323:50' (det gebyr, der bogføres) gr6 FTX+ADV:rejektgebyr' (årsagen til gebyr) ***** kreditering uden reference, kun navn/adresse ***** gr6 SEQ+13+12' gr6 RFF+ING' (ingen kode, FTX er udfyldt) gr6 DTM+202: :102' (bogføringsdag) gr6 DTM+209: :102' (valørdag) gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323: (beløb) gr6 FTX+ADR:Peter Hansen+Hullerupvej 3+Horsens++8700' (opl. om debitor)

70 Side: 70 ***** sum-total-postering ***** gr6 SEQ+15+12' gr6 RFF+ASB:23' (ACK-referencen i det EDIFACT-dokument, der indeholder detailoplysninger) gr6 RFF+DAP: (BGM-referencen til det dokument, der indeholder detailposteringerne) gr6 DTM+179: :102' (bogføringsdag) gr6 DTM+209: :102' (valørdag) gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323: (sum/total for EDIFACT-dokumentationen) ***** udland ***** Korrespondentbank kan kun angives i LIN/FII Gebyr kan kun angives i FTX gr6 SEQ+13+14' (detaljer følger) gr6 RFF+AFS: (ref/type angivet af banken) gr6 DTM+179: :102' (bogføringsdag) gr6 BUS++IN' gr6 MOA+323: (enkeltsum) gr6 FTX+ADR:Viking Vaxter, BOX 107, Vikingstad (betalingsafs.) gr6 SEQ+XAD+14' (yderligere advisering) gr6 RFF+AFS gr6 DTM+179 gr6 BUS++IN' gr6 MOA+98:(oprindeligt beløb):(valuta) gr6 SEQ+GBE+15' (gebyroplysninger) gr6 RFF+ING' gr6 DTM+179' gr6 BUS++IN+140' gr6 MOA+323: (gebyrbeløbet) gr6 FTX+ADV: gebyr betales af kreditor gr6 SEQ+XAD+16' gr6 RFF+ING' gr6 DTM+179' gr6 BUS++IN+' gr6 MOA+323' gr6 FTX+ADV: (adviseringstekst) gr6 SEQ+XAD+17' gr6 RFF+ING' gr6 DTM+179' gr6 BUS++IN+' gr6 MOA+323' gr6 FTX+ADV:...benyttes tillige til at give besked om den hvide anmeldelse ****** checkdebitering ******* gr6 SEQ++18' gr6 RFF+CK: ' (checknummer inkl. check-reg.nr. gr6 RFF+CR: ' (kreditorvalgt betaleridentifikation) gr6 RFF+AFC: (bankens arkivreference) gr6 DTM+179: :102' (bogføringsdag) gr6 DTM+209: :102' (valørdag) gr6 BUS++DO' gr6 MOA+323: (beløb) Bemærk: DOC-gruppen understøttes ikke i FINSTA

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL)

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) 27.06.2001 11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Strukturdiagram...3 Dansk tolkning...5 UNH...6 BGM...8 DTM...10 BUS...12 Segmentgruppe 1 (niveau A)...15 RFF...16 DTM...18

Læs mere

8. DEBETADVIS (DEBADV)

8. DEBETADVIS (DEBADV) 01.03.2001 8. DEBETADVIS (DEBADV) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 BUS... 8 DTM... 10 Segmentgruppe 1... 13 RFF... 14 DTM... 16 Segmentgruppe

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL)

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) 01.03.2001 7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 5 Dansk tolkning... 6 UNH... 8 BGM... 10 DTM... 12 BUS... 14 Segmentgruppe

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL)

9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL) 01.10.2009 9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 3 Dansk tolkning... 3 Strukturdiagram... 4 UNH... 6 BGM... 8 DTM... 10 BUS... 12 Segmentgruppe

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Dansk tolkning...3 Strukturdiagram...4 UNH...6 BGM...8 BUS...10 PAI...12 FCA...14 DTM...16 Segmentgruppe 1...19 RFF...20

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dansk tolkning... 3 Strukturdiagram... 4 UNH... 6 BGM... 8 BUS... 10 PAI... 12 FCA... 14 DTM... 16 Segmentgruppe 1... 19

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A FINSTA December 2001. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT vers.

Unitel EDI EDIFACT 96A FINSTA December 2001. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT vers. Unitel EDI EDIFACT 96A FINSTA December 2001 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning Finansielle Meddelelser i EDIFACT vers. 4 Indledning... 3 1. Anvendelse... 4 2. Mapning... 5 2.1 Noter til mapning...

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL Juli 2017 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 4

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS.

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode, dog undtages

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere