UU Aarhus-Samsø. Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Fokus på 7. klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UU Aarhus-Samsø. Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Fokus på 7. klasse"

Transkript

1 UU Aarhus-Samsø Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Fokus på 7. klasse

2 Indhold Materiale Side Forord 3 Uddrag af faghæfte 22, læseplanen for UEA, slut- og trinmål 3 Uddannelsesguiden 7 Godt i gang 8 Uddannelsesbogen som portefølje 9 Arbejdsmiljøeksperimentariet 10 Fritidsjob Guide 11 Take Care 12 Arbejdstrup 13 Uddannelse til uddannelse 14 Besøg på en landbrugsskole 15 Materialer fra Young Enterprise Vejen til min virksomhed 16 Den globale markedsplads 17 Besøgsmuligheder på kommunale værker og anlæg. Links 18 JobSnuseren 19 Andre nyttige links 23 2

3 Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Fokus på 7. klasse Til klasselæreren på 7. klassetrin Dette materiale er tænkt som en hjælp til dig, når du skal planlægge årets undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. De nævnte undervisningsmaterialer dækker emnet bredt i forhold til trin- og slutmål. For en fuldstændig indsigt i emnet henvises til faghæfte 22. Århus Kommune har tegnet et kommunemedlemskab af Young Enterprise. Det betyder, at alle folkeskoler får gratis klassesæt med undervisningsmaterialer, som Young Enterprise udgiver. I 7. klasse har eleverne mulighed for at undersøge arbejdsmiljø i praksis i Arbejdsmiljøeksperimentariet. JobSnuseren er et særligt tilbud til (6. og) 7. klassetrin om samarbejde med en virksomhed og en erhvervsskole. Uddrag af Faghæfte forløb klassetrin. Fra læseplanen side 10 12:..Emnet kan tilrettelægges som tematiserede og tværfaglige forløb. Undervisningen i UEA danner en del af grundlaget for den enkelte elevs uddannelsesplanlægning og bidrager til at kvalificere forløbet med elevplanen fra børnehaveklassen til og med 7. klasse, elev- og uddannelsesplanen i 8. og 9. klasse samt uddannelsesplanen i 10. klasse. Undervisningen koncentreres om tre hovedområder: Det personlige valg Uddannelse og erhverv Arbejdsmarkedet Det personlige valg Undervisningen skal skabe forståelse for sammenhængen mellem uddannelses- og erhvervsvalget i et livslangt læringsperspektiv og udvikle elevernes valgkompetence i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Undervisningen omfatter især sammenhæng mellem uddannelsesønsker og forudsætninger samspil mellem karriereudvikling og livslang uddannelse informationssøgning relateret til uddannelsesplanlægning krav og indhold i ungdomsuddannelserne (i 7. klasse) faglige begreber om uddannelse, erhverv og karriere processer, der fører frem til et realistisk uddannelsesvalg. 3

4 Eleverne skal arbejde med at undersøge og forstå arbejde og uddannelse i et livslangt udviklingsperspektiv finde og vurdere informationer og interaktive vejledningstilbud om uddannelse og erhverv skabe sig et overblik over ungdomsuddannelsesmulighederne (i 7. klasse) for- og efterbehandle obligatoriske introduktionskurser om ungdomsuddannelsesmulighederne (i 8. klasse) udbygge faglig begrebsforståelse om uddannelse, erhverv og karriere afdække egne ønsker, muligheder og potentialer i sammenhæng med den fortsatte uddannelsesplanlægning. Uddannelse og erhverv Eleverne arbejder videre med sammenhængen mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse og relaterer deres viden til det personlige valg af ungdomsuddannelse, som de skal træffe efter 9. klasse. Undervisningen omfatter især sammenhæng mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder erhvervsmuligheder i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv internationalisering i uddannelsessystemet og i erhvervslivet entreprenørskab, innovation og iværksætteri uddannelses- og jobsøgning. Eleverne skal arbejde med at undersøge og forstå sammenhæng mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder bruge informationsveje, herunder it, til relevant søgning af lokale, nationale og internationale erhvervsmuligheder samt af uddannelser og studieophold i udlandet undersøge sammenhængen mellem entreprenørskab, innovation, iværksætteri og træne teknikker i uddannelses- og jobsøgning. Arbejdsmarkedet Viden om et arbejdsmarked i konstant forandring med livslange læringsforløb og med forskellige interessemodsætninger er væsentlige elementer i tredje forløb. Eleverne opnår en viden om medarbejderens ansvar og vilkår på en arbejdsplads. Undervisningen omfatter især arbejdsmarkedsforhold, herunder vilkår for medarbejdere og selvstændige undervisnings- og arbejdsmiljø ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet undersøge mulighederne for at etablere og drive egen virksomhed forskellige levevilkår og livsformer livslang uddannelse. Eleverne skal arbejde med at indsamle, udvælge og bearbejde stof om arbejdsmarkedet, herunder det globale aspekt undersøge vilkår for ledere, medarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende undersøge vilkår for entreprenørskab bearbejde data om undervisnings- og arbejdsmiljø undersøge og diskutere ligeværd og ligestilling i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet analysere indsamlet og tilegnet viden om levevilkår og livsformer belyse vigtigheden af livslang uddannelse. 4

5 Slutmål for emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering efter 9. klassetrin Det personlige valg Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem istand til at redegøre for egne kompetencer og forstå kompetenceudvikling i sammenhæng med karriere og livslang uddannelse redegøre for ungdomsuddannelsesmulighederne efter grundskolen kende faglige termer og informationsveje, som knytter sig til uddannelse og erhverv forklare valgprocesser og konsekvenser af valg af uddannelse og erhverv forklare baggrunden for livslang uddannelse. Uddannelse og erhverv Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå sammenhængen mellem uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder foretage en kontinuerlig opdatering af udviklingstendenser på uddannelses- og erhvervsområdet give eksempler på den internationale dimension i uddannelse og erhverv diskutere innovation og iværksætterkultur give eksempler på forskellige former for uddannelses- og jobsøgning. Arbejdsmarkedet Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at gøre rede for arbejdsmarkedsforhold, herunder vilkår for medarbejdere og selvstændige diskutere muligheder for at etablere og drive egen virksomhed forstå betydningen af det globale arbejdsmarked forholde sig til regler om undervisnings- og arbejdsmiljø beskrive problemstillinger om ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet diskutere de forskellige livsformers værdier og prioriteringer. 5

6 Trinmål for emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering efter 9. klassetrin Det personlige valg Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende viden om egne kompetencer og forudsætninger gøre rede for samspillet mellem kompetenceudvikling, karriere og livslang uddannelse søge og anvende informationer om uddannelse og erhverv redegøre for og anvende viden om krav og indhold i ungdomsuddannelserne anvende faglige begreber, som har relation til karriereplanlægning udarbejde en personlig uddannelsesplan. Uddannelse og erhverv Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke viden om sammenhænge mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder beskrive erhvervsmuligheder lokalt, nationalt og internationalt kende til internationalisering i uddannelse og erhverv forholde sig til innovation og iværksætteri vælge relevante former for uddannelses- og jobsøgning. Arbejdsmarkedet Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at analysere arbejdsmarkedsforhold, herunder vilkår for medarbejdere og selvstændige kende til muligheder for at etablere og drive egen virksomhed kende til det globale arbejdsmarked anvende regler om undervisnings- og arbejdsmiljø forholde sig til ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet anvende viden om levevilkår og livsformer. 6

7 Materialer, links og tips Materiale Undervisningsministeriets Vejledningsportal Målgruppe klasse. Beskrivelse af materialet På UddannelsesGuiden - ug.dk - ligger information om uddannelse og job i Danmark. Portalen er oprettet som en del af Undervisningsministeriets vejledningsreform, der trådte i kraft 1. august UddannelsesGuiden er udviklet af Schultz Information med Krak som underleverandør og drives i tæt samarbejde med ministeriet. Schultz Information leverer indholdet til vejledningsportalen, og Krak bidrager med portalinfrastrukturen og varetager den tekniske drift. Målet er at levere præcis og opdateret information til alle, der har brug for oplysninger om job, uddannelse, erhverv og arbejdsmarked uanset om det er børn, unge eller voksne, uddannelsessøgende eller vejledere. Udgiver Undervisningsministeriet. Internetadresse Fagrelateret Dansk, samfundsfag. 7

8 Materiale Godt i gang Findes på Målgruppe klasse. Beskrivelse af materialet Godt i gang er et materiale, der veksler mellem forskellige opgavetyper. Nogle er individuelle, andre er gruppebaserede. Nogle skal løses interaktivt, andre kræver, at eleverne tager ud og snakker med folk, laver plancher og andre aktiviteter uden for edb-lokalet. Materialet består af følgende hovedafsnit: Hvem er jeg, hvor eleven kan skrive faktuelle oplysninger om sig selv og notere sine interesser, musik, bøger, film m.m. Det skal du vide om undervisningspligt, skoleform, valg, fag, prøver, karakterer m.m. Kend dig selv, hvor den unges personlige udvikling og viden om sig selv behandles. Værdier og holdninger er grundelementer Job, erhverv og karriere, som handler om uddannelses- og erhvervsorientering, herunder arbejdsmiljø Iværksætteri Dit valg. Lærermaterialet til Godt i gang kan give vejledning og ideer til, hvordan man kan bruge materialet og udvide arbejdet med nogle af de opgaver, der findes i elevmaterialet. Undervejs i lærermaterialet vil der være link til printsider. Læreren kan vælge at printe siderne ud eller sende dem videre til eleverne elektronisk. Printsiderne ligger, ligesom elevmaterialet, under Vejledningsmaterialer. Ud over lærermaterialet kan man gøre brug af en logbog i forbindelse med, at klassen arbejder med Godt i gang. Lærerlog og klasselog kan oprettes som elektroniske dokumenter. De ligger også under Vejledningsmaterialer. Titeloverskrifterne i elev- og lærermaterialet hænger sammen, således at det er muligt at anvende de ekstra øvelser under de rette betegnelser. 8

9 Materiale Uddannelsesbogen som portefølje Lærermappe og cd-rom. Udleveret til alle skoler i Århus. Målgruppe klasse. Beskrivelse af materialet Materialet består af en lærermappe samt cd-rom med kopiark til brug i undervisningen. Mappen indeholder inspiration og opgaver til et 4-(5) årigt samarbejde mellem klassens lærere og UU vejlederen. Arbejdet med materialet giver mulighed for, at den enkelte elev bliver bevidst om egne forudsætninger i forhold til ønsker og mål for uddannelse. Kan anvendes til UEA undervisning og til arbejdet i klassen før uddannelsessamtaler med UU vejlederen. Udgiver Forlaget Fogh og Løkke. Internetadresse Ingen. (Mappen er udleveret til alle skoler i Århus). Fagrelateret UEA, dansk, forældresamarbejde. 9

10 Materiale Arbejdsmiljøeksperimentariet Kasser med materialer til 4 værksteder, der beskriver hvordan man forebygger arbejdsskader, samt lærervejledning med udførlige beskrivelse af brugen af materialerne. Eksperimentariet opstilles i lokaler på Sødalskolen og tilbydes 7. klassetrin nogle uger i vinterhalvåret med undervisning ved gæstelærere fra LO-Skolekontaktudvalg i Århus. Målgruppe klasse, varighed ca. 3-4 timer. Beskrivelse af materialet Eleverne er aktive i 4 forskellige værksteder, hvor de gør erfaringer i Tunge løft Støj Kemisk værksted Psykisk arbejdsmiljø (stress) Løft/ergonomi omhandler bl.a. forhold vedrørende alm. løft og flytning af forskellige byrder, lette og tunge mere eller mindre håndterbare, rækkeafstand og arbejdshøjde ved siddende arbejdsplads. Støj omhandler bl.a. målinger af forskellige støjkilders støjniveauer, og forhold vedrørende støjs organiske, som psykiske skadevirkninger. Kemisk værksted omhandler forskellige kemiske stoffers virkninger på mennesker og erstatning af farlige stoffer med ikke farlige. Psykisk værksted handler om almene forhold - hvordan vi omgås hinanden, hvordan psykiske oplevelser kan påvirke os nu som senere. Udgiver LO med flere. Fagrelateret Fysik/kemi og tværgående emnearbejder om arbejdsmiljø. Vurdering Godt materiale, eleverne er meget optaget af det. 10

11 Materiale Fritidsjob Guide Lille pjece (bestilles over nettet, gratis). Målgruppe klasse. Beskrivelse af materialet Materialet indeholder fakta om love og regler som fritidsjobber. Hvad skal jeg have i løn Hvor mange timer må jeg arbejde Hvornår må jeg arbejde Hvad må jeg arbejde med Skal jeg have ansættelseskontrakt Fagforening. Stikord/emner Fint at udlevere, evt. til forældre eller i forbindelse med besøg fra en fagforening. Udgiver LO- Jobpatruljen. Internetadresse (Her kan pjecerne bestilles). Fagrelateret Dansk, forskellige faggenrer, samfundsfag og tværgående emnearbejder om arbejdsmiljø. Vurdering Fin lille sag når man begynder på arbejdsmarkedet. 11

12 Materiale Take Care Elevhæfte + lærervejledning (bestilles over nettet, gratis). Arbejdsmiljø i skolen og bagefter. Målgruppe klasse, måske også 7. klasse. Beskrivelse af materialet Materialet indeholder faktastof om arbejdsmiljø, love og regler på området. Der er meget stof om arbejdsmiljø i skolen (elevernes arbejdsplads). Elevhæftet er fyldt med autentiske billeder inkl. tegneserier, som de unge kan lide. Det er tiltalende og afvekslende for eleverne. Lærerhæftet er virkelig godt. Det indeholder relevant lovstof, forslag til undervisningsforløb, udførlige lister over diverse supplerende materialer. Stikord/emner Godt oplæg til diskussion og til at gøre noget ved problemerne (det nære arbejdsmiljø, som elevrådene arbejder med i øjeblikket). Udgiver Fagforeningen 3F. Internetadresse (Her bestilles materialet). Fagrelateret Dansk, forskellige faggenrer, samfundsfag og tværgående emnearbejder om arbejdsmiljø. Vurdering Godt, relevant materiale, men der er mange emner, så der skal vælges ud. 12

13 Materiale Arbejdstrup Et interaktivt materiale. Målgruppe: klasse. Beskrivelse af materialet Det pædagogiske omdrejningspunkt er at give eleverne mulighed for at være afsøgende i deres tilegnelse af viden om arbejdslivet i den interaktive by Arbejdstrup. Fælles for de udfordringer eleverne møder er, at de appellerer til den kreative såvel som den logisk matematiske del af hjernen. Formålet er at koble læring med leg via netmediet. Det interaktive spil giver mulighed for, at eleverne kan benytte en række virkemidler bl.a. video, animerede figurer, lyde og speak, som skaber et dynamisk og spændende læringsrum. Eleverne møder fire forskellige karakterer / personer, som de kan vælge imellem. I Arbejdstrup kan eleverne gå gennem forskellige bygninger og ved at trykke sig ind møde forskellige virksomheder og job. Undervejs er der opgaver og quizzer. Arbejdet med materialet kan foregå enten med cd rom eller ved at benytte on-lineversionen på Udgiver LO. Internetadresse Fagrelateret: Dansk, historie. Det kan bruges i forbindelse med temaarbejde om faggrupper, uddannelsesmuligheder og jobfunktioner i samfundet. 13

14 Materiale Uddannelse til uddannelse Mappe med faktakort. Målgruppe klasse. Beskrivelse af materialet Materialet består af en mappe med faktakort, elev- og lærerkort. Mappen indeholder opgaver til tre temaer: månedens job og uddannelse, arbejdsmiljø for begyndere min første handlingsplan. Arbejdet med materialet lægger op til forløb, der inddrager nærmiljøet, forældrene, skolens personale og job i lokalområdet, der er kendt af eleverne. Der er mange danskaktiviteter i materialet. Udgiver Udskolingsforlaget. Internetadresse: Fagrelateret UEA, dansk, forældresamarbejde. 14

15 Materiale Besøg på en landbrugsskole Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) i Beder eller Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø. Målgruppe 7. 9./10. klasse. Beskrivelse af materialet JU har bl.a. følgende tilbud: Naturskolen Besøgslandbrug Projekt Væksthus: - Virksomhedsbesøg, hvor klassen besøger en gartnerivirksomhed - Gæstelærer, hvor JU (evt. gartnerivirksomheden) stiller en gæstelærer gratis til rådighed i uddannelses- og erhvervsorientering eller biologi Se mere på: under For Folkeskoler Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø har bl.a. følgende tilbud: En dags introduktionskurser for 8. klassetrin To eller tre dages introduktionskurser for 8. klassetrin En uges brobygning for 9. og 10. klassetrin Se mere på: under Folkeskolen Andre links Fagrelateret Dansk, samfundsfag, biologi, geografi, fysik/kemi 15

16 Materialer fra Young Enterprise Vejen til min virksomhed Målgruppe klasse Beskrivelse Vejen til min virksomhed er et undervisningsmateriale om iværksætteri med særlig fokus på samfundskundskab, læsning og skrivning. Materialet kan fx indgå i en kombination af fagene dansk, matematik, natur/teknik, historie samt udannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Materialet giver eleverne et indblik i, hvad det vil sige at være iværksætter ud fra nogle karakteristiske kendetegn for iværksættervirksomheder med vægt på følgende emner: opfylde et behov - kende markedsbehovet og de potentielle konkurrenter kende kunden og produktet have ekspertviden om både kunden og produktet være kreativ og innovativ tænke i nye baner og se efter nye og anderledes løsninger på de behov, der er blevet identificeret tro på sig selv identificere hvad man gerne vil, og hvad man kan og arbejde på at forbedre disse kompetencer. Materialet er inddelt i 5 kapitler, der har følgende overskrifter: Lektion 1: Jeg er iværksætter. Lektion 2: Jeg kan ændre verden. Lektion 3: Jeg kender min kunde. Lektion 4: Jeg ser et behov. Lektion 5: Tro på dig selv! Materialets dele: undervisningens formål mål og læringsprocesser lærervejledning med en trin-for-trin vejledning til hver af de 5 lektioner plakater elevhæfter til besvarelser og refleksioner kopisider diplom til hver elev for gennemførelse af projektet. Materialet er et velbeskrevet og veltilrettelagt forløb, der kan følges trin for trin, men også med mulighed for at vælge aktiviteter til og fra. Varighed 5 lektioner. De 5 lektioner skal ikke forstås som 5 skoletimer; men som indholdsmæssige delemner. Tidsrammen vil naturligvis være afhængig af hvilke aktiviteter der vælges. Bestilles på med angivelse af antal deltagende elever. 16

17 Den Globale Markedsplads Målgruppe klassetrin. Beskrivelse Den globale markedsplads er et undervisningsmateriale om iværksætteri og global handelskultur til klassetrin. Materialet kan bruges i faget geografi samt uddannelses, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) og understøtter trin- og slutmål i disse fag samt arbejdet med den internationale dimension. Samlet vil forløbet strække sig over ca. 14 lektioner à 45 minutter, men man kan vælge de enkelte aktiviteter ud og arbejde med dem enkeltvis. Materialet omhandler nøgleaspekterne af global økonomi hvad der får verdenshandelen til at fungere, og hvordan global handel har indflydelse på elevernes dagligdag. Desuden stiller det fokus på det at være iværksætter eller intraprenør på den globale markedsplads. Materialet er opdelt i lærervejledning, elevbog og arbejdsark. Den globale markedsplads indeholder informative tekster, cases, opgaver og aktiviteter. Aktiviteterne i materialet fokuserer på seks nøgleområder inden for global økonomi og handel: - internationale produkter - internationale markeder - international lovgivning - international kulturel udveksling - internationalt informationsflow - internationalt flow af kapital. Til hver aktivitet er der i lærervejledningen en anvisning på, hvordan aktiviteten skal gennemføres. Varighed Hver enkelt lektion kan bruges særskilt totalt 14 lektioner à 45 min. Bestilles på med angivelse af antal deltagende elever. 17

18 Besøgsmuligheder på kommunale værker Besøg på varmeværk eller forbrændingsanlæg. AffaldVarme-Aarhus/Besoeg-og-undervisning.aspx Besøg på vandværk eller renseanlæg. 18

19 JobSnuseren Ideen med JobSnuseren JobSnuseren er en undervisningsbaseret introduktion til erhvervslivet, virksomheder og job på en arbejdsplads og de tilhørende faglige uddannelser på en erhvervsskole. Målgruppen er elever på 6. og 7. klassetrin. I et JobSnuserforløb møder eleverne mennesker i forskellige arbejdssituationer. Eleverne får indblik i en virksomhed og kendskab til dens produktion og organisering. Ved at lave interviews med medarbejderne i virksomheden får eleverne et grundigt kendskab til arbejds- og livsvilkår. På erhvervsskolen får eleverne en introduktion til uddannelsesmuligheder og gør konkrete erfaringer med praktiske opgaver fra job og uddannelsesområdet. Formålet med JobSnuseren er derfor At eleverne får øjnene op for sammenhængen mellem uddannelse, arbejde og levevilkår At eleverne tilegner sig viden om de forskellige job og kravene til uddannelse At eleverne tilegner sig viden om uddannelsessystemets mangfoldighed. At eleverne tilegner sig redskaber til kommunikation med virksomheder, medarbejdere og uddannelsesinstitutioner. At eleverne får øjnene op for sammenhængene mellem undervisningen i skolen og senere uddannelses- og erhvervsmuligheder. At eleverne tilegner sig viden og oplevelser, der kan bruges i forbindelse med uddannelsessamtalerne Fagrelateret UEA, dansk og flere andre fag kan være relevante alt efter tema. Sådan kommer vi i gang med JobSnuseren Det er en god ide at undersøge, om der er tradition for at lave JobSnuserprojekter på skolen. Det gør planlægningen meget lettere, hvis der allerede er etableret kontakt med en virksomhed, og der er gjort erfaringer med samarbejdet. Spørg dine kolleger om, hvordan de har gjort det. JobSnuseren skal planlægges En anden god måde at komme i gang med et JobSnuserprojekt på er at aftale et forberedende møde med UEA konsulenten i UU Århus-Samsø. Han kommer gerne på skolen, når teamet i maj/juni laver årsplan for den kommende 6. klasse. Et forberedende møde handler fx om: Hvad kan/skal JobSnuseren indeholde? Hvordan finder man en virksomhed til samarbejdet? Hvem laver aftaler med virksomhed og erhvervsskole? Hvordan laver man en ansøgning om økonomisk støtte til JobSnuseren? Økonomi Børn & Unge har afsat en årlig pulje til dækning af folkeskolernes betaling for et dagsbesøg på en erhvervsskole. Puljen administreres af UU Århus-Samsø. Et dagsbesøg for en klasse koster ca. kr ,-. 19

20 Hvert år i maj måned indkalder UU Århus-Samsø ansøgninger om økonomisk støtte til JobSnuserprojekter for det kommende skoleår på 6. og 7. klassetrin. Skolen/klasselæreren får besked om evt. tildeling af støtte efter sommerferien. Tildelingens størrelse afhænger af antallet af ansøgninger. Eventuelle spørgsmål vedr. tilskud: Kontakt konsulent Christian Bang Kristensen, tlf.: eller mail: Undervisningsministeriets trinmål for uea undervisning på klassetrin Trinmålene kan være gode at bruge som inspiration, når målene for en JobSnuser skal formuleres i planlægningen og i forbindelse med ansøgning om støtte. Efter en JobSnuser er gennemført, er de også brugbare som egenkontrol. Hvilke trinmål har klassen beskæftiget sig med og hvad mangler? Hvordan fungerer en JobSnuser i praksis Opstart hjemme på skolen Ud fra interesse og/eller de faktiske muligheder vælges en virksomhed eller en branche, som man kunne tænke sig at vide mere om. Efterfølgende aftales virksomhedsbesøg og besøg på erhvervsskole. Eleverne forbereder sig herefter til virksomhedsbesøgene: Hvilken slags virksomhed er det? Bliver der produceret varer? Eller er det en servicevirksomhed? Hvordan sikrer virksomheden et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne? Hvad kan man på forhånd få at vide om virksomheden? Har virksomheden en hjemmeside? Etc. I JobSnuserprojektet besøges virksomheden to gange hvis det er muligt, og efterfølgende besøges en relevant erhvervsskole. Første virksomhedsbesøg Ved første besøg får eleverne en rundvisning og en præsentation af virksomheden. Eleverne registrerer og hører om de forskellige jobfunktioner, der er repræsenteret i den pågældende virksomhed. (Et sansebesøg ). Elevernes iagttagelser og oplevelser bearbejdes efterfølgende i klassen og ligger til grund for det næste besøg. De forskellige job i virksomheden beskrives, og elever og lærer udvælger i fællesskab de job og de medarbejdere, man vil undersøge nærmere under det andet besøg. Andet virksomhedsbesøg Under dette besøg gennemfører eleverne i mindre grupper interview med en repræsentant for hvert af de områder, de ønsker at få belyst yderligere. Ekstra flot er det, hvis eleverne kan få mulighed for at deltage i nogle arbejdsprocesser selvfølgelig i overensstemmelse med reglerne for børns og unges arbejde. Jf. LO s pjecer om fritidsjob. Efterfølgende kvitterer eleverne for besøget med et brev om deres oplevelser en avis, et hæfte eller en rapport til virksomheden og de medarbejdere, de har mødt. 20

21 Besøg på erhvervsskolen Sidste del af forløbet er et besøg på en relevant erhvervsskole, så eleverne også får det uddannelsesmæssige aspekt med. Indholdet kan spænde fra at deltage i undervisningen sammen med lærlinge eller elever til særligt tilrettelagte undervisningsforløb. Igen er det vigtigt, at eleverne får lejlighed til at lave noget frem for passivt at se på og høre om, hvad der foregår. Også her kvitterer eleverne med en skriftlig tilbagemelding. Afslutning hjemme på egen skole Eleverne bearbejder deres oplevelser og indsamlede viden fra besøgene. Det kan fx være i form af en avis om forløbet. Avisen kan tjene flere formål: Dokumentation til elevplanen Tilbagemelding og tak for samarbejdet med virksomheden og erhvervsskolen Orientering til forældrene om arbejdet med uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. En hel del klasser har gode erfaringer med at bruge JobSnuseren som optakt til produktionsspil, hvor eleverne kan omsætte den nye viden til praktisk produktion. Hvis klassen fx har arbejdet med fødevareområdet, kan man afslutningsvis lave en cafe eller en restaurant i forbindelse med et forældremøde. Eller har man beskæftiget sig med træindustrien, kan man lave en produktion af små flagstænger, som kan sælges til familie og bekendte. Om tilrettelæggelse af JobSnuseren For at få et godt resultat skal man på skolen afse tid til at forberede forløbet. Fx er det en god ide, at eleverne har lært om interviewteknik, inden de skal på besøg i virksomheden. Det er også vigtigt, at der er klare aftaler med virksomhed og erhvervsskole om, hvad der skal foregå ved besøgene, hvem der har ansvar for hvilke opgaver, og hvordan besøget skal gennemføres. Eksempel på JobSnuserforløb med fødevareindustrien Ugen starter med at klassen forbereder spørgsmål til besøgene. Klassen besøger så Brabrand Mejeri, som ud over det rent produktionsmæssige, også sætter fokus på det internationale perspektiv. Herefter besøges et traditionelt landbrug. Aarhus Tech - Mad til mennesker - besøges med henblik på relevante uddannelse i fødevareindustrien. Ugen sluttes af med Mormors Cafè. Efterfølgende skal eleverne drage paralleller til den daglige undervisning specielt engelsk, biologi, fysik og matematik. Det er tanken at inddrage relevante hjemmesider. Sammenhold med trinmålene formuleret i FÆLLES MÅL Internetadresser:

22 Eksempel på JobSnuserforløb inden for Det grønne område Klassen besøger en større anlægsgartner, som gennemgår firmaets organisation og de mange forskellige arbejdsfunktioner. Herefter besøges medarbejderne på et større anlægsarbejde eller en større vedligeholdelsesopgave. Jordbrugets UddannelsesCenter Århus besøges for en orientering om uddannelsesmulighederne. Ugen afsluttes med opsamling af erfaringer og fremstilling af et produkt, der efterfølgende sendes til virksomheden. Sammenhold med trinmålene formuleret i FÆLLES MÅL. Internetadresser: 22

23 Nyttige links UU Århus-Samsø Undervisningsministeriets guide til uddannelse og job VIA Center for Undervisningsmidler Vesterskovvej 4, 8660 Skanderborg, LO 3F Jordbrugets UddannelsesCenter (JU) i Beder (under For Folkeskoler ) Kalø Landbrugsskole oekoskolen.dk (under Folkeskolen ) Dansk landbrug Dansk Industri Young Enterprise Dansk Byggeri Udskolingsforlaget Industriens Uddannelser 23

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Uddannelse - obligatorisk emne Fagformål for faget uddannelse Eleverne skal i emnet uddannelse opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Personlige valg egne drømme og forventninger personlige mål og uddannelse Eleven kan træffe valg på baggrund af

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

2016/2017. Smag på AARHUS TECH Aktiviteter for klasse

2016/2017. Smag på AARHUS TECH Aktiviteter for klasse 2016/2017 Smag på AARHUS TECH Aktiviteter for 3.-10. klasse AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Tlf. 8937 3533 mail@aarhustech.dk EAN 5798000554221 tbja@aarhustech.dk Velkommen til AARHUS TECH Unge

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

2016/2017. Smag på AARHUS TECH Aktiviteter for klasse

2016/2017. Smag på AARHUS TECH Aktiviteter for klasse 2016/2017 Smag på AARHUS TECH Aktiviteter for 3.-10. klasse AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Tlf. 8937 3533 mail@aarhustech.dk EAN 5798000554221 tbja@aarhustech.dk Velkommen til AARHUS TECH Unge

Læs mere

8. klasse. Uddannelse

8. klasse. Uddannelse 8. klasse Uddannelse Uddannelse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema: Informationssøgning Uddannelsesveje UIC messen Løn, skat og budget Kompetencer og uddannelsesvalg 1. lektion Intro til

Læs mere

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.00-12,10 Velkomst 12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.55-13.05 Pause 13.10-13.25 Inspiration til udvikling af UEA - forløb

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger.

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere. Tværfagligt samarbejde i dansk, matematik,

Læs mere

Den Røde Tråd. Forslag til UEA forløb fra 1. - 9. klasse. Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af samarbejdel mellem Folkeskolen og UU 2-5. Vejledning.

Den Røde Tråd. Forslag til UEA forløb fra 1. - 9. klasse. Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af samarbejdel mellem Folkeskolen og UU 2-5. Vejledning. Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af samarbejdel mellem Folkeskolen og UU 2-5 Den Røde Tråd Vejledning. 6 Den Røde tråd i UEA undervisningen. 7 Skolen som arbejdsplads (1. kl.) 8-9 Landbrug/bondegården

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Landbrugets billedlotteri

Landbrugets billedlotteri 1 Landbrugets billedlotteri 1 Klasse: 0.-1. Opgaver: billedlotteri med motiver fra landbruget Fag: dansk m.fl. Web: www.landbrug.dk Udgiver: Landbrugsrådet Udlån: spørg vejlederen Et godt udgangspunkt

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelses, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Læseplan for emnet uddannelses, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Læseplan for emnet uddannelses, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering (UEA) er et af folkeskolens tre obligatoriske emner på 1. 9. klassetrin. Disse emner

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

MinFremtid. Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet. Opskrifter og inspiration til MinFremtid.

MinFremtid. Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet. Opskrifter og inspiration til MinFremtid. MinFremtid Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet Opskrifter og inspiration til MinFremtid.dk Indledning I løbet af udskolingen skal de unge gennem processer

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV Ikke alle unge har lige gode forudsætninger for at gennemføre den ungdomsuddannelse, de vælger efter grundskolen. Undersøgelser har vist, at nogle unge

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension Læseplan for Gug skole Den internationale dimension 1 Indledning: Samfundsudviklingen har medført, at der i disse år finder en kraftig internationalisering og globalisering sted i Danmark og i resten af

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser:

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser: Vi har samlet materialet i denne lille folder for helhedens skyld. Alle siderne vedlægges i word dokumenter, således at den enkelte skole kan tilpasse materialet i forhold til egen virkelighed. 1. Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Fællesfaglige fokusområder

Fællesfaglige fokusområder Fællesfaglige fokusområder Mål for workshoppen Bliv dus med de fællesfaglige fokusområder, som læseplanerne for udskolingens naturfag kalder de fælles forløb, der skal være mindst 6 af i løbet af 7.-9.

Læs mere

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik Testplan 2015-2016 Matematik 1 Testplan matematik: Handleplan Forord Matematik er lige så vigtigt som læsning 1 - På erhvervsskolerne fortæller elever, at de bliver hæmmet lige så meget af ikke at kunne

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Indhold I dette katalog har vi sammensat en bred vifte af aktivitetstilbud, som retter sig mod grundskoler. Aktiviteterne kan benyttes som værktøj i målsætningen

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Uddannelse og job. - konference, Munkebjerg, 25. august 2015. Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685.

Uddannelse og job. - konference, Munkebjerg, 25. august 2015. Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685. Uddannelse og job - konference, Munkebjerg, 25. august 2015 Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Side 1 PROGRAM 10.00: Velkomst og præsentation af program Uddannelse og job i folkeskolen

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse.

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. 0. klasse Job UEA i 0. klasse UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. I UU København opfordrer vi alle skoler og klasser til at arbejde

Læs mere

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser Lærervejledning Høreforeningens støjkasser Lærervejledning side 1 af 12 Indhold 03 Sådan bruger du Høreforeningens støjkasse i undervisningen 03 Oversigt over emner 04 Tak til Sponsorer 05 Gennemgang af

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning December, 2006 Indhold 3 Indledning 3 Baggrund 4 Planlægning af undervisningen i idræt 4 Evaluering 5 Udtalelser 6 Eksempler på udtalelser

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E karriere A/S karriere A/S virksomhedsvejledning SIDE 2 Indhold side Introduktion 2 VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E Indhold 3 Forløb

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

UEA-undervisning. Inspirationsmateriale til alle klassetrin. UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.

UEA-undervisning. Inspirationsmateriale til alle klassetrin. UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs. UEA-undervisning Inspirationsmateriale til alle klassetrin UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelses-,

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere