REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid"

Transkript

1 REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

2 SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis du uforskyldt kommer for sent til en fl yafgang eller et andet transportmiddel. Det sker, at et fl yselskab ændrer en fl yafgang, et tog bliver forsinket, eller at du selv helt uforskyldt kommer for sent til en afgang. Mulighederne er mange, og det kan hurtigt blive meget bekosteligt, hvis du selv skal købe nye billetter for at komme videre til dit rejsemål. VI BETALER, HVIS DU BLIVER FORSINKET Når du har købt forsikringen Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid, betaler vi rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og transport, hvis du uforskyldt møder for sent op til et transportmiddel. Vi betaler, uanset om du er ved rejsens begyndelse, eller hvis du uforskyldt kommer for sent i forbindelse med et skift af transportmiddel. Forsikringen dækker både forplejning og indkvartering med op til kr. pr. dag. Omkostninger i forbindelse med nye transportbilletter dækkes også. VI PLANLÆGGER DIN VIDERE REJSE Hvis du uforskyldt kommer for sent til en afgang, kontakter du vores døgnåbne AlarmCentral, og via vores internationale netværk planlægger vi hurtigst muligt din videre rejserute. PRISER Priser for 2008 Forsinket Fremmøde Dækker hvis du uforskyldt ikke når din transportforbindelse. Forsinket Fremmøde & Ændret afgangstider Dækker hvis du uforskyldt ikke når din transportforbindelse samt hvis transportarrangøren ændrer afgangstiden. Ovennævnte erstatter ikke forsikringsbetingelserne. Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om Forsinket fremmøde og Ændret afgangstid. I tilfælde af enhver skade er det de fuldstændige forsikringsbetingelser der er gældende. BØR DU HAVE EN REJSEFORSIKRING? Det er altid en god idé at forsikre sig, uanset hvor i verden rejsen går hen En rejseforsikring giver adgang til hjælp 24 timer i døgnet, og Europæiskes beredskab står klar, hvis du bliver syg eller kommer til skade under din rejse. Når du køber en rejseforsikring, er du også dækket for Hjemtransport - den dækning som i 2008 blev sparet væk på den offentlige rejsesygesikring. Det betyder, at hvis du på din udlandsrejse bliver syg eller kommer til skade og derfor skal transporteres hjem til Danmark, så håndterer Europæiske dette. Dette er blot nogle af de vigtigste grunde til at købe en rejseforsikring. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere informationer, eller hvis du ønkser at købe en rejseforsikring.

3 HVORFOR EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING? Europæiske Rejseforsikring er Danmarks største rejseforsikringsselskab. Vores AlarmCentral har åbnet 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og vi har 11 ServiceKontorer i hele verden med skandinaviske medarbejdere klar til at hjælpe dig, hvis du får brug for hjælp. Hos Europæiske får du hurtig og personlig hjælp på dit eget sprog uanset hvor i verden du er. KONTAKT OS Kontakt dit rejsebureau, vores KundeCenter, eller se mere på hvis du vil købe en rejseforsikring eller vide mere. C Frederiksberg Allé København V Tlf Fax Mandag - torsdag Fredag

4 REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid FORSIKRINGSBETINGELSER

5 REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid FORSIKRINGSBETINGELSER

6 FORSINKET FREMMØDE OG ÆNDRET AFGANGSTID Forsikringsbetingelser nr INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Hvornår skal forsikringen købes? Forsikringen skal købes ved bestilling af rejsen dog senest ved betaling af depositum til rejsearrangøren. 1.1 Hvad dækker forsikringen? De t fremgår af policen hvilken dækning forsikringen har. 2. FORSINKET FREMMØDE 2.0 Forsikringssum ubegrænset Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede uforskyldt og uforudseeligt møder for sent op til et offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og derfor efterfølgende skal indhente sin rejserute Hvilke udgifter dækker forsikringen Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til a) hotelophold og fortæring med op til DKK pr. dag samt b) transport. 3. ÆNDRET AFGANGSTID 3.0 Forsikringssum ubegrænset Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen Forsikringen dækker i tilfælde af ændret afgangstidspunkt samt aflysning af planlagt flyafgang Hvilke udgifter dækker forsikringen Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til a) transport til indhentning af fastlagt rejserute samt b) hotelophold og fortæring med op til DKK pr. dag. Er det ikke muligt at nå frem til den endelige destination indenfor 48 timer fra det oprindelige ankomsttidspunkt - ved rejser på under 48 timer indenfor 4 timer dækker forsikringen c) refundering af hele rejsens pris inkl. hotel. b) under påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte, c) under selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden. Forsikringen dækker endvidere ikke skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af d) strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, e) flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle connection-tid, som anført i luftfartsselskabernes timetabel, imellem planlagt ankomst og afgang. Er sikrede ikke checket igennem til slutdestinationen, skal der ved kontinentale flyvninger lægges 1 time til den officielle connection-tid. Ved interkontinentale flyvninger samt alle rejser via eller til Israel, skal der lægges 1 ½ time til den officielle connection-tid. Forsikringen dækker endvidere ikke f) på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis forsikringen først er købt på afrejsedagen. 5. I TILFÆLDE AF SKADE - KRAV TIL DOKUMENTATION a) Sikrede har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter i original, f.eks. originale ubenyttede flybilletter samt rejseplan. Du kan anmelde din skade direkte på b) Europæiskes skadeafdeling kan kontaktes på og Europæiskes AlarmCentral på Ved henvendelse til Europæiske bedes der henvises til forsikringsbetingelser nr GENERELLE BESTEMMELSER 6.0 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringsperioden fremgår af sikredes rejsebevis. Forsikringsperioden kan ikke overstige 12 måneder. 6.1 Dobbeltforsikring Forsikringen omfatter ikke udgifter, der er dækket af anden forsikring. Sikrede skal ved enhver tid oplyse om der er tegnet forsikring i et andet selskab eller om sikrede er indehaver af et kreditkort. 6.2 Regres I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police, indtræder selskabet i alle sikredes rettigheder desangående. 6.3 Fortrydelsesret For forsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret. a) Efter Lov om forsikringsaftaler 34 i, har sikrede fortrydelsesret. b) Fortrydelsesfristen er 14 dage og fristen regnes fra det seneste af disse tidspunkter: 1) Den dag, hvor sikrede har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået eller 2) Den dag, hvor sikrede har modtaget skriftlig oplysning om fortrydelsesretten. Udløber fristen på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan sikrede vente til den følgende hverdag. c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal sikrede meddele Europæiske, at sikrede har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, 2 3 Ved refundering under pkt. 3.2 c, dækker forsikringen ikke indhentning af fastlagt rejserute, hotelophold og fortæring. 4. GENERELLE UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke, såfremt forsikringsbegivenheden er fremkaldt af sikrede a) ved forsæt og grov uagtsomhed,

7 skal sikrede sende brevet inden fristens udløb. Hvis sikrede vil sikre sig bevis for, at aftalen er fortrudt rettidigt, kan sikrede sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at sikrede har fortrudt aftalen, skal gives til: Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Allé 3, 1790 København V 6.4 Forsikringsaftalen og lovvalg For forsikringen gælder forsikringspolicen, forsikringsbetingelser og gældende lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget. Tvister, der udspringer af nærværende forsikring, skal afgøres ved dansk ret. 6.5 Ankenævn Er sikrede uenig i Europæiskes afgørelse og fører fornyet henvendelse til Europæiske ikke til andet resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1672 København V. Klagen skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, og sikrede skal betale et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: a) Europæiske, b) Ankenævnet for Forsikring, c) Forbrugerrådet 6.6 Værneting Søgsmål mod Europæiske kan anlægges ved sikredes eget hjemting eller ved Byretten eller ved Østre Landsret i København, Danmark. BEMÆRK DEN OFFENTLIGE REJSESYGESIKRING Husk at dit gule sygesikringsbevis skal være gyldigt under rejsen. I henhold til reglerne om god skik for finansielle virksomheder, kan Europæiske oplyse følgende: KONSEKVENSEN AF URIGTIGE OPLYSNINGER Det er vigtigt, at oplysninger afgivet til Europæiske er præcise og korrekte, herunder helbredsoplysninger. Hvis oplysninger forties, eller der afgives forkerte svar, som kan have betydning for Europæiskes bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. DOBBELTFORSIKRING Du bør undersøge, om du allerede har tilstrækkelig forsikringsdækning til din rejse via andre forsikringer, så dobbeltdækning undgås. Stempelafgift berigtiges efter stempelloven Frederiksberg Allé København V Tlf Fax C

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING TILLÆG BETINGELSER NR. 900 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Derefter

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V www.er.dk/erhverv I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08.

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK)

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK) REJSEFORSIKRING Du får blandt andet: Alarmservice døgnet rundt, rejsestartsforsikring, dækning af selvrisiko, erstatning for forsinket hjemrejse, erstatning for tabte feriedage, forsikring af bagage og

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere