Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen"

Transkript

1 Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt op til fra Finansministeriets side. NOTAT Center for Skoler og Dagtilbud Finansieringen skal således tilvejebringes ved: Overførsel af midler fra fritidstilbud til skolerne svarende til den øgede skoletid Samme indtægt på forældrebetaling til fritidstilbud Forøgelse af lærernes undervisningsandel svarende til 2 klokketimer om ugen Tilførte bloktilskud Med de valgte forudsætninger, herunder omdannelse af fritidshjem og klub til SFO og SFO2 (fritidsklub), vil implementeringen af folkeskolereformen være i balance. MODEL 1. Tabel 1. Overblik over økonomien i ny skolereform med udgangspunkt i KL/ Finansministeriets forudsætninger /PL14 Årsværk Udgifter til årsværk mio. kr. Udgifter Mere lærertid som skal anvendes til klassisk undervisning 13,4 6,274 Mere lærertid som anvendes til understøttende undervisning 21,1 9,883 Mere pædagogtid som anvendes til understøttende undervisning 21,1 8,139 Udgifter i alt 24,296 Finansiering Frigjort lærertid ved 2 ekstra klokketimers undervisning -33,1-15,459 Frigjort pædagogtid fra reduceret åbningstid i Fritidshjem/Klub -21,1-8,139 Finansiering i alt -23,598 Balance 1 0,698 Ændret forældrebetaling og dækningsbidrag -1,206 Øget inklusion 0,608 Øget undervisningstillæg 1,260 Kompensation for bortfald af aldersreduktion 1,524 Balance 2 2,884 Øget varigt bloktilskud -2,700 Øget betaling til privatskoler 0,600 Balance 3 0,784 *Midlertidigt omstillingstilskud i budget 2014 og ,768 Balance 4 0,016 * Der blev med økonomiaftalen for Budget 2014 givet et omstillingsbidrag til kommunerne som følge af folkeskolereformen. Dette er på 0,768 mio. kr. i 2014 og 0,722 mio. kr. i Dette tilskud er kun 2- årigt. Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

2 Balance 1. Hvis lærernes undervisningstid øges med 2 klokketimer om ugen og åbningstiden i fritidshjem og fritidsklubber reduceres svarende til den øgede undervisningstid, vil der blive en merudgift på 0,697 mio. kr. Balance 2. I ovenstående beregning er det forudsat at fritidshjem og fritidsklub omlægges til SFO så forældrebetalingsandelsen kan hæves fra 30,0 pct.point med 8,5 pct.point til 38,5 pct.point i SFO og fra 20,0 pct. point med 5,0 pct.point til 25,00 pct.point i SFO2 (fritidsklub), således at den årlige forældrebetaling i kroner stort set er den samme som i dag. Da det må forventes at færre familie vil benytte fritidshjem/klubtilbud, er dækningsgraden reduceret med henholdsvis 1,8 pct. i SFO og 3,9 pct. i SFO2. Hvis den nuværende fritidsstruktur og forældrebetalingsandelen fastholdes, vil det betyde en mindreindtægt/merudgift på op til 6,45 mio. kr. som følge af en mindreindtægt i forældrebetaling og et forventet uændret dækningsbidrag/ børnefrekvens i fritidstilbuddene. På baggrund af den øgede undervisningstid er der afsat en merudgift på 0,608 mio. kr. til aktiviteter, der understøtter inklusion knyttet til den klassiske undervisning. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der vil blive en merudgift til undervisningstillæg på 1,250 mio. kr. og kompensation til lærerne for bortfald af retten til aldersreduktion på 1,524 mio. kr. Den samlede balance for skolereformen bliver herefter en merudgift på 2,883 mio. kr. Balance 3. Fredensborg Kommune bliver i forbindelse med folkeskolereformen kompenseret jf. økonomiaftalen for Budget 2014 med et løft i kommunens serviceudgifter med 2,7 mio. kr. (helårseffekt). Da kommunens betaling til privatskoler også stiger, forventes samtidig en merudgift til kommunens betaling af privatskoler på 0,6 mio. kr. Den samlede balance for skolereformen bliver herefter en merudgift på 0,783 mio. kr. Balance 4. Der gives udover de varige bloktilskud et ekstraordinært 2-årigt omstillingsbloktiskud på 0,768 mio. kr. Med de valgte forudsætninger er der samlet set balance i finansieringen af skolereformen. Alternativ finansieringsmodel med lavere forældrebetaling Administrationen anbefaler imidlertid en finansieringsmodel, hvor tiden til SFO2 reduceres yderligere, således at forældrebetalinsandelen kan reduceres med 1,5 pct.point. Ved denne model sker der en nedsættelse i den årlige forældrebetaling på ca. 600 kr. i SFO og 300 kr. i SFO2. Med de valgte forudsætninger herunder omdannelse af fritidshjem og klub til SFO og SFO2 vil implementeringen af folkeskolereformen således være i balance. MODEL 2. Tabel 2. SFO2 tid og forældrebetalingsandel reduceres. Balance 4 fortsat 0,016 Åbningstiden i SFO2 reduceres med yderligere 110 timer til i alt 350 timer -1,240 Forældrebetalingsandel sættes til 37,0 pct. modsvarende 38,5 pct. i SFO og til 23,5 pct. modsvarende 25,0 pct. i SFO2. 1,200 Balance 5. -0,024 Side 2 af 9

3 Balance 5. Ved en yderligere reduktion af åbningstiden i SFO2 vil der være et rationale på 1,2 mio. kr. der svarer til en takstnedsættelse på 1,5% i SFO og SFO2 I de indlagte beregninger er der taget udgangspunkt i en ugentlig reduktion af åbningstiden i SFO2 på 6 timer om ugen svarende til 240 timer om året, Åbningstiden i SFO2 kan imidlertid reduceres yderligere da sluttiderne på skolerne fremover bliver mere ensrettede. Ved en yderligere nedsættelse af åbningstiden i SFO2 på 110 årlige timer til i alt 360 timer pr. år, vil det betyde en ugentlig nedsættelse på 8,75 timer, fra 25 timers åbningstid til 16,25 timers åbningstid i skoleugerne. Da eleverne på klassetrin fremover alle skal have 33 ugentlige timer i skolen, vil de normalt have fri kl to dage om ugen, og kl tre dage om ugen. Der er som minimum således behov for en daglig åbningstid i SFO2 fra henholdsvis kl eller til svarende til 12 timer om ugen i skoleugerne. Med en åbningstid på 16,25 ugentlige timer i skoleugerne, er der således forsat mulighed for at have åbent til kl og en dags aftenåbent, som i dag. I Tabel 3 fremgår det hvad der sker med forældrebetalingen og dækningsgraden i den nuværende fritidsstruktur, en struktur med omdannelse til SFO/SFO2 og samme forældrebetaling i kroner (Model 1), samt en struktur med omdannelse til SFO/SFO2 og en lavere forældrebetaling (Model 2). Som det fremgår, vil en fastholdelse af den nuværende fritidsstruktur og forældrebetalingsandel betyde en mindreindtægt/merudgift på op til 6,45 mio. kr., som følge af mindreindtægt i forældrebetaling og et forventet uændret dækningsbidrag/børnefrekvens i fritidstilbuddene. Model 2 har en forældrebetalingsandel på 37,0 pct. i SFO og 23,5 pct. i SFO2, hvilket vil betyde, at forældrene skal betale ca. 600 kr. mindre om året til SFO og ca. 300 kr. mindre til SFO2. Tabel 3. Fritid, ændring af takst og dækningsbidrag Model Struktur Takst % Dækningsgrad Børnefrekvens Årsbetaling 2013 Nu Fritidshjem 30,0 98, Fritidsklub 20,0 83, SFO 38,5 97, SFO2 2 SFO SFO2 25,0 37,0 23,5 80,0 97,0 81, Årsbetaling Betaling nedsat Betaling nedsat % -23,5 Balance Merudgift Mio. kr. -21,0 6,5-1,8-1,3 0,0-5,6-7,2 0,0 Side 3 af 9

4 Baggrund Der blev den 7. juni 2013 indgået en politisk aftale om et fagligt løft til folkeskolen. I dette notat beskrives økonomien i reformen for Fredensborg Kommune. Den overordnede forudsætning som ligger til grund for den fremlagte model i notatet er, at implementeringen af reformen samlet set skal være udgiftsneutral. I notatet er der derfor fokus på de valg, som er truffet og på den økonomiske usikkerhed som de valgte forudsætninger kan give. Forudsætninger for notatet: - Folkeskolereformen gennemføres med den udvidelse af elevernes timetal, som fremgår af forligsteksten. - Folkeskoleområdet får den fulde kompensation til folkeskolereformen, som blev aftalt i økonomiaftalen for Budget 2014 mellem KL og Regeringen. - Lærenes arbejdstid øges gennemsnitlig med ca. to klokketimer om ugen som forudsat i reformen. - At overføre midler fra fritidstilbud til skolerne svarende til den øgede skoletid - At fordelingen af den understøttende undervisning mellem lærerer, pædagoger og øvrige medarbejdere er på 50/40/10. - At fritidshjem og klub omdannes til SFO og SFO2. Model 1. - At forældrebetalingsandelen hæves fra 30 pct. i fritidshjem og 20 pct. i klub til hhv. 38,5 pct. i SFO og 25,0 pct. i SFO2. - At dækningsgraderne pga. den udvidede skoletid falder fra 98,8 pct. i SFO og 83,9 i SFO2 til hhv. 97,0 pct. og 80,0 pct. Model 2. - At forældrebetalingsandelen hæves fra 30 pct. i fritidshjem og 20 pct. i klub til hhv. 37,0 pct. i SFO og 23,5 pct. i SFO2. - At dækningsgraderne pga. den udvidede skoletid falder fra 98,8 pct. i SFO og 83,9 i SFO2 til hhv. 97,0 pct. og 81,0 pct. - At åbningstiden i SFO2 reduceres med yderligere 110 timer om året svarende til 2,75 timer i skoleugerne. Økonomisk udgangspunkt, budget 2013: Beregningerne til dette notat tager udgangspunkt i Budget 2013, men hvor beregningen har helårseffekt selvom skolereformen først vil have helårseffekt fra Årsagen er, at beregningerne tager udgangspunkt i de pt. kendte klassetal, økonomi mv. Som vedtaget i budgettet 2014 og frem er der et årligt prioriteringsbidrag, dette forudsættes som hidtil finansieret gennem effektiviseringer. Ændringer som følge af skolereformen Der er i økonomiaftalen mellem Regeringen og kommunerne taget udgangspunkt i, at lærernes gennemsnitlige undervisningstid skal forøges med to klokketimer om ugen svarende til 80 timer om året. Den gennemsnitlige undervisningstid er i aftalen beregnet til 653 timer dvs. forudsætningen er en stigning i lærernes undervisningstid fra 653 til 733 undervisningstimer. I Fredensborg Kommune er den gennemsnitlige undervisningstid i dag på 655 undervisningstimer om året. I den følgende beregning er der taget udgangspunkt i at undervisningstiden hæves til 735 timer om året. Det ændrede minimumstimetal betyder, at der i Fredensborg Kommune skal leveres undervisningstimer mere end i dag fordelt med flere klassiske undervisningstimer og understøttende undervisningstimer jf. tabel 4. Side 4 af 9

5 Tabel 4. Ændring i undervisningstimetal Nuværende timetal Klassisk Fremtidigt timetal Mere Ny under- Klassisk støttende i alt Stigning i timetal klasse klasse klasse I alt I de økonomiske forudsætninger for reformen er der af KL forudsat en undervisningsandel i den understøttende undervisning på timer. Med lærernes fremtidige undervisningsandel og den forudsatte undervisningsandel i den understøttende undervisning vil det samlet set medføre et behov på yderligere 54 årsværk. jf. tabel 5. Tabel 5. Antal timer og årsværk Timer Årsværk Mertimetal - klassisk undervisning Mertimetal - understøttende undervisning Mertimetal i alt Fritidshjem, klubber og SFO, SFO2 (fritidsklub) En forudsætning for at kunne hæve forældrebetalingsandelen er, at fritidshjem og klubber omdannes til SFO og SFO2 (fritidsklub). Hvis den nuværende fritidsstruktur og forældrebetalingsandelen fastholdes på henholdsvis 30 pct. i fritidshjem og 20 pct. i fritidsklub, vil det betyde en mindreindtægt/merudgift på op til 6,45 mio. kr., som følge af mindreindtægt i forældrebetaling og et forventet uændret dækningsbidrag/børnefrekvens i fritidstilbuddene. I dag er der 127,4 årsværk knyttet til fritidshjem, og hver enkelt pædagog anvender timer sammen med børnene. I skolereformen forudsætter KL, at pædagogerne fremover kan anvende timer i den understøttende undervisning, idet der er forudsat at den resterende tid anvendes til forberedelse, møder mv. Beregning af forholdet mellem pædagog- og medhjælperårsværk, er med udgangspunkt i lønforskellen; 1 gennemsnitlig pædagogløn svarer til 1,25 medhjælperløn. Åbningstiden i fritidshjem er i dag fra og fredag til kl Fremover vil skoledagen slutte kl for eleverne i klasse, og åbningstiden i fritidshjem/sfo kan derfor reduceres med 1 time dagligt, så fritidshjem/sfo i stedet åbner kl Samlet set vil det medføre en reduceret åbningstid på 5 timer om ugen. Det er forudsat at der i ferieperioderne vil være fuld åbningstid som i dag, og at nye fritidshjem/sfo-børn fortsat skal have et udvidet pasningstilbud fra maj/juni. I alt frigives der på fritidshjemmene 16,0 pædagogårsværk eller 20,0 medhjælperårsværk. I dag er åbningstiden på skoledage i fritidsklub En dag om ugen er der aftenåbent frem til kl Den årlige åbningstid, der udgør timer, kan Side 5 af 9

6 reduceres med fra 240 timer (6 timer pr. uge svarende til skoledagens udvidelse på klassetrin) og op til 400 timer om året, svarende til 10 timer pr. uge. Tabel 6 viser hvilken betydning de to finansieringsmodeller vil få for reduktion pædagog- eller pædagogmedhjælperårsværk i fritidsinstitutionerne, samt behov for pædagogårsværk i skolen. For begge modeller reduceres åbningstiden i fritidshjem/sfo med 200 timer, mens forudsætninger i forhold til klub/sfo2 i Model 1 er en reduktion på 240 timer om året i og på 350 timer i model 2. Samlet for fritidshjem og fritidsklubområdet frigives der således mellem 25,0 28,3 pædagogårsværk eller 31,3-35,4 medhjælperårsværk afhængig af den valgte model. Ved en fordeling af den understøttende undervisning med 50/40/10 pct. mellem lærere, pædagoger og andre faggrupper vil pædagogerne skulle løse opgaver i skolen svarende til ca. 17,0 årsværk og andre fagrupper svarende til 4,0 årsværk. Samlet set kan der således forventes at der vil være 8-11 overskydende pædagogårsværk eller pædagogmedhjælperårsværk jf. tabel 6. Tabel 6. Anslået antal pædagog / medhj. årsværk Model 1 Model 2 Pdg. eller Medhj. Pdg. eller Medhj. Nedsat åbningstid årsværk 25,0 / 31,3 28,3 / 35,4 * Pædagogårsværk i skolen 17,0 * - 17,0 * - Overskydende årsværk pæd. / Medhj. 8,0 / 10,0 11,3 / 14,1 *I skolereformen er det forudsat, at det er uddannede pædagoger der indgår i skolens undervisning. Skolerne De ekstra klassiske undervisningtimer skal ifølge aftalen undervises af lærere, mens den understøttende undervisning kan undervises af både lærere, pædagoger og øvrige medarbejdere. I beregningen er det forudsat at 50 pct. af den understøttende undervisning undervises af lærere, 40 pct af pædagoger og 10 pct. af øvrigt personale. Herudover skal lærerne undervise ca. 2 klokketimer svarende til 80 timer om året mere. Med de nuværende 363 årsværk giver de 2 ekstra klokketimer ekstra undervisningstimer fremover. Dette svarer til 33 ekstra årsværk. De 33 årsværk kan anvendes til både den klassiske undervisning med et årligt undervisningstimetal på 735 eller understøttende undervisning med timer jf. tabel 7. Side 6 af 9

7 Tabel 7. Timeregnskab Timer Årsværksfaktor Årsværk Frigivne lærertimer ,1 Heraf skal undervises: Klassisk undervisning ,4 Understøttende undervisning svarende til 50 pct ,1 I alt -1,5 Frigivne pædagogtimer sfa. kortere åbningstid (25 årsværk) ,1 Understøttende undervisningstid svarende til 40 pct. som pædagoger skal undervise ,9 * 1 Understøttende undervisningstid svarende til 10 pct. som andre faggrupper skal undervise ,2 I alt 0 I alt -1,5 Tabel 8. Værdi af årsværk Årsværk Gnm.løn. I alt kr. Lærere -1, Pædagoger I alt -1, De manglende ca. 1,5 lærerårsværk svarer således til 0,697 mio. kr. Forældrebetaling og dækningsgrad I beregningen i tabel 1 og 2. er forudsat, at forældrebetalingsandelsen hæves med og at dækningsgraden som følge heraf reduceres. Hvis skønnet over dækningsgraden ikke holder, kan der blive en merudgift på op til 1,5 mio. kr. Hvis dækningsgraden falder mere vil merudgiften kunne reduceres. Undervisningstillæg De øgede udgifter til undervisningstillæg følger af overenskomsten (lov 409) for lærerne. Lærere der underviser mere end 299 timer får et tillæg for yderligere undervisning. Med en forudsætning om at lærerne skal undervise mere i fremtiden, forventes udgifterne til undervisningstillæg derfor ligeledes at stige. Der skal tillige ydes et undervisningstilæg svarende til 108 kr. til lærerne for de timer som ligger udover 750 timer gældende både klassiske og understøttende undervisningstimer. En præcis beregning af udgiften til undervisningstillæg over 750 timer afhænger af den endelige arbejdsfordeling på skolerne. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der samlet set vil blive en merudgift til undervisningstillæg på 1,260 mio. kr. Aldersreduktion Retten til aldersreduksion i timetallet ved det fyldte 60. år bortfalder med reformen. Dog vil lærere, der i dag er fyldt 58 opretholde retten. KL forudsætter, at de øvrige lærergrupper årligt vil blive kompenseret med omkring kr. for bortfaldet af aldersreduktion. Dette vil i Fredensborg Kommune give en merudgift på 1,524 mio. kr. * 1 Det antages at lønsum til andre faggrupper svarer til en gennemsnitlig pædagogløn. Side 7 af 9

8 Bortfaldet af aldersreduktionen vil umiddelbart øge antallet af undervisningstimer pr. lærerårsværk i de kommende år. Denne effekt er dog allerede indregnet i tabel 1. ved, at det er forudsat, at alle lærerne i gennemsnit underviser 735 timer. Helhed og sammenhæng På nuværende tidspunkt indgår der ca. 4,0 mio. kr. på budgettet på fritidsområdet til helhed og sammenhæng omkring indskolingssamarbejde mellem 0-6 års området og skolen. Samarbejdet er etableret for at styrke samarbejdet omkring det enkelte barn, herunder en god overgang mellem dagtilbud og skole på klassetrin og tolærerordning. Den nye understøttende undervisning skal benyttes til udvidelse af skoledagen og omfatter ikke tid til tolærerordninger. Midlerne til indskolingssamarbejdet svarer til ca. 10 pædagogårsværk. Afbureaukratisering I aftalen er det forudsat, at der kan afbureaukratiseres for godt 100 mio. kr. på landsplan, hvilket svarer til ca. 0,7 mio. kr. i Fredensborg Kommune. De regler, der er lempet er brug af holddannelse i den fagopdelte undervisning i fagene, pædagogisk råd bliver frivilligt, timetalsstyringen gøres mere fleksibel, der skabes udvidede muligheder for fælles ledelse mv. Dette afbureakratiseringsrationale er indlagt i budget 2014 og frem. Side 8 af 9

9 Baggrundstabeller for finansiering Hvis man ønsker en anden sammensætning af finansieringen, kan følgende parametre anvendes til yderligere finansiering, udover det forudsatte i Finansministeriets oplæg der er udgangspunkt for model 1. I model 2. er der sket en reduktion af åbningstid i SFO2 (fritidsklub) på 350 timer. En yderligere reduktion i klubbernes åbningstid, jf. tabel 9 En yderligere forhøjelse af lærernes undervisningstid, jf. tabel 10 En omfordeling af den understøttende undervisning, jf. tabel 11 En yderligere forhøjelse af forældretaksten, jf. tabel 12 Tabel 9. reduktion i årlig åbningstid i klub/sfo2 Overskydende Provenu pdg. eller medhj. Brutto kr. Netto kr. Årsværk Reduktion fra 240 til 280 timer ,2 / 1,5 Reduktion fra 280 til 320 timer ,2 / 1,5 Reduktion fra 320 til 400 timer ,2 / 1,5 Tabel 10. Forhøjelse af lærernes undervisningstid Provenu Overskydende lærer årsværk Fra 735 til 740 timer ,6 Fra 740 til 745 timer ,6 Tabel 11. Fordeling af den understøttende undervisning Provenu Diff. antal lærer / pæd. årsværk Omfordeling på +/- 10% +/ /- 4,0 10 pct. omfordeling af den understøttende undervisning forrykker ca. 4 årsværk mellem lærer og pædagoger. Forskellen mellem en lærerløn og pædagogløn udgør ca kr. Tabel 12. SFO taksten og dækningsgrad Provenu pdg. eller medhj. årsværk Taksten hæves/sænkes 1 pct. +/ /- 1,6 / 2,0 Dækningsgraden stiger/falder 1 pct. +/ /- 1,6 / 2,0 Side 9 af 9

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Sager videresendt fra fagudvalg. Budget 2015-2018

Sager videresendt fra fagudvalg. Budget 2015-2018 Sager videresendt fra fagudvalg Budget 2015-2018 Sager videresendt fra fagudvalg I 1.000 kr. Sagsnr. Mødedato 2015 2016 2017 2018 Bemærkning Byråd 11.456 13.211 13.840 15.757 Rammer for implementering

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet. Kend din kommune - og styr den

Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet. Kend din kommune - og styr den Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Kend din kommune - og styr den Debatmøde 8 på KØF Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Direktør Per Aalbæk Nielsen 10. Januar 2014

Læs mere

Budget 2014 - Skolereform

Budget 2014 - Skolereform Budget 2014 - Skolereform v. Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen Budgetseminar September 2013 ØKONOMI FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN - REFORM AF SKOLEN SKOLEÅR 2014 2015 2016 2017 Samlet forventet udgift

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Økonomi- og Digitaliseringscentret

Økonomi- og Digitaliseringscentret NOTAT Økonomi- og Digitaliseringscentret 29-08- Økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen 1. Baggrund Folkeskolereformen indebærer betydelige ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Herning, den 18. september 2013 Indledning Midt i juni blev et stort flertal på Christiansborg enige om en folkeskolereform, som træder i kraft august

Læs mere

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007

Læs mere

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer.

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer. 215. Folkeskolereform, efter høring Sagsnr: 17.01.00-G01-3-13 Sagsansvarlig: Jens Zachariasen Sagsfremstilling Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder d. 22. oktober

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Faxe Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Faxe Kommune 1. Høringssvar fra BUPL Sydøst e60e94cd-7e87-4445-b98 Hører til journalnummer: 17.01.00-G01-3-13 Faxe kommune Dato: 14-11-2013 Uddannelsesudvalget Deres ref.: Børne- og Familieudvalget Vor ref.: 34-F54/20001

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014 Skolereformen Byrådet 28. august 2014 Skolereform disposition Animationsfilmen Lærer/elev skema Understøttende undervisning Lektiecafe SFO og fritidsklubber Den åbne skole Kulturelt læringscenter Kompetenceudvikling

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

En reform af folkeskolen 1.8.2014

En reform af folkeskolen 1.8.2014 En reform af folkeskolen 1.8.2014 1 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 På Børne-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 5. blev det under pkt. 8 besluttet følgende: 1. at Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger om året i forhold

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Hele kr priser

Hele kr priser Alle fagudvalg Øvrige ændringsforslag ØÆ1 I alt 22.081 27.161 27.161 24.761 Sundhed Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge.

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune. Læring, trivsel og resultater i Fremtidens skole

Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune. Læring, trivsel og resultater i Fremtidens skole Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune Læring, trivsel og resultater i Fremtidens skole 1 Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse Fremtidens skolevæsen i... 1 Furesø Kommune... 1 1.

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen

Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Thomas Astrup Bæk Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen)

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen) Folkeskolereform En Viborg model sådan arbejder vi med implementeringen Velkommen! Program: 1. Velkomst (Jan Henriksen) 2. Præsentation af processen (Jan Henriksen) 3. Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud

Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud Scenarie 1 Klub for de ældste FO børn Beskrivelse Scenarie 1 Børn i 0.-4. klasse går i FO Børn i 5.-6. klasse går i klub. Klubtilbud på Karlsminde

Læs mere

Valbyvej 4, 2630 Taastrup Tlf

Valbyvej 4, 2630 Taastrup Tlf Kære Byrådsmedlem Kreds 16 Valbyvej 4, 2630 Taastrup Tlf. 43524560 Email: 016@dlf.org www.kreds16.dk Taastrup 1. september 2013 Byrådet er allerede i gang med overvejelserne for budget 2014 og de kommende

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 21 Offentligt Uddannelsespolitisk afdeling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Gør en god skole bedre. et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Tidsplan Proces fra udspil november 2012 til udmøntning august 2014 Nov. 2012 Forår 2013 Juni 2013 Oktober 2013 Ultimo 2013 Primo 2014 Aug. 2014 Reformudspil

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge) Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som

Læs mere