Vandrerhjemsturismen i Danmark 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandrerhjemsturismen i Danmark 2004/2005"

Transkript

1 Vandrerhjemsturismen i Danmark 2004/2005

2 Resume Der er knap 1,1 mio. overnatninger på vandrerhjem i Danmark. Udviklingen i antallet af overnatninger har været positiv det sidste år, men ser man over de sidste ti år er vandrerhjemsturismen i stagnation. Ligesom den øvrige del af turismen i Danmark har vandrerhjemmene oplevet flere danske turister og færre udenlandske. Aktiviteten fra turisterne på vandrerhjem skaber værdi for Danmark. Rapporten estimerer, at vandrerhjemsturismen skabte en omsætning i 2005 på 723 mio. Vandrerhjemsturismens afledte og indirekte effekter skaber arbejdspladser (fuld tid) i Danmark, og vandrerhjemmene står bag en værditilvækst på 400 mio. kr. og afleverer 218 mio. kr. i skatter og afgifter. Målt i omsætning har vandrerhjemsturismen været i vækst de sidste tre år, bl.a. fordi turisterne bruger flere penge under opholdet. I dag ligger forbruget mellem 546 kr. og 676 kr. I modsætning til andre overnatningsformer er danskerne den nationalitet, der bruger mest. Ser man bort fra lejrskole-ophold eller klubber med ophold på vandrerhjem står ferieturisterne for over otte ud af ti nætter i danske vandrerhjem og erhvervsturister for ca. 13 pct. Målt i omsætning er erhvervsturismen en vigtig indtægtskilde, da den står bag 22 pct. af omsætningen. 1 Ferieturisterne på vandrerhjem er helt specielle. De ligner ikke andre feriegæster i Danmark. Flere rejser alene og på helt korte ferier. Ferien synes at være mere intensiv på vandrerhjemmene end på andre overnatningsformer. Godt nok er natur og tryghed et centralt motiv for feriegæsterne som det også er tilfældet ved andre overnatningsformer. Men for vandrerhjemsgæsterne har attraktioner og særlige events langt større værdi som drivkraft, foruden motivet om at besøge venner og familie. Vandrerhjemsgæsterne bevæger sig rundt under opholdet, både efter attraktioner, events og restauranter. Feriegæsten orienterer sig godt inden afrejse, gerne på Internettet og ofte også på overnatningsstedets web-side evt. i kombination med hjemmesider for regionale og lokale turistbureauer, specifikke attraktioner og/eller Visitdenmark.com. På nogle andre områder ligner turismen på danske vandrerhjem den øvrige ferieturisme i Danmark. Lidt over halvdelen af overnatningerne kommer fra børnefamilier, mens personer over 40 år, der rejser uden børn, er den næststørste gruppe (41 pct.). Sådan er det også på andre overnatningsformer. Feriegæsterne har et middel/middelhøjt indkomstniveau og kører ofte i bil. Kun 16 pct. er nye feriegæster, som ikke tidligere har holdt ferie i Danmark og langt de fleste (87 pct.) vil fortsætte med også at holde ferie i Danmark. 1 Turismen fra lejrskoler og andre skole/klub-ophold for børn og unge under 16 år indgår ikke i undersøgelsen.

3 Tilfredsheden er høj blandt vandrerhjemsgæsterne. Halvdelen af gæsterne har været så tilfredse, som det er muligt at blive, og i alt 85 pct. er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres ophold. Spørgsmålet er, om det er højt nok. I hvert fald virker vandrerhjemsgæsterne til at være lige så glade for deres ophold som andre feriegæster i Danmark. Vandrerhjemsgæsterne er især glade for vandrerhjemmets beliggenhed, serviceniveau og pris. Der er også tilfredshed med standard, faciliteter og informationsniveau, men her lader der til at være plads til forbedringer. For især når det gælder indkvarteringsstedets faciliteter ligger tilfredsheden med vandrerhjemmet langt under tilfredsheden med andre overnatningsformer.

4 Indledning... 1 Del 1: Vandrerhjemsturismens økonomiske betydning... 2 Overnatninger...2 Omsætning...7 Døgnforbrug Beskæftigelse Skatter og afgifter Værditilvækst Del 2: Profil af vandrerhjemsturisten Ferieturister står bag otte ud af ti overnatninger Rejsegruppe Opholdslængde Livsfaser Indkomstniveau Transport Bopælsområde i hjemlandet Danmark Tyskland Sverige Norge Tidligere besøg i Danmark Informationssøgning Anvendte informationskilder Markedsføring virker Motiver Oplevelser blandt ferieturisterne Aktiviteter Tilfredshed med vandrerhjemsproduktet... 36

5 Indledning Som led i spydspidsprojektet om Projekt Innovation Danhostel har VisitDenmark udarbejdet nærværende rapport om turismen på danske vandrerhjem. Rapportens primære kilde er 800 interview med overnattende gæster på vandrerhjem i Danmark i Interviewene er foretaget som led i VisitDenmarks TØBBEundersøgelse 1. Analysen er suppleret med beregninger fra TØBBE 2005 samt AKFs LINE model og endelig overnatningstal fra Danmarks Statistik. Formålet med rapporten er at give et overblik over vandrerhjemsturismen i Danmark. Hvad betyder turismen på vandrerhjem økonomisk? Hvordan har udviklingen været de sidste år? Og hvad kendetegner turisterne på danske vandrerhjem? Rapporten beskæftiger sig udelukkende med overnattende turister på vandrerhjem, dog ikke skoleklasser o.lign. Analysen består af to dele. Del 1 omhandler vandrerhjemsturismens økonomiske betydning. Del 2 tegner en profil af ferieturisterne på de danske vandrerhjem. Del 1 gennemgår: o Udviklingen i overnatninger o Omsætning o Døgnforbrug o Samfundsøkonomiske variabler Del 2 gennemgår: o Formål med overnatningen o Størrelse på rejsegruppe o Vandrerhjemsgæsternes livsfaser o Opholdslængde o Indkomstniveau o Transportform o Bopælsområde i hjemlandet o Tidligere erfaring med Danmark o Informationssøgning o Motiver o Aktiviteter under opholdet o Tilfredshed o Interesse for at komme tilbage til Danmark Rapporten er udarbejdet af VisitDenmark i september TØBBE er en forkortelse af: Turismens Økonomiske og Beskæftigelsesmæssige Betydning, som er en repræsentativ face-to-face undersøgelse blandt turister på overnatningssteder i Danmark. Interviewene er spredt over hele året 2004 og over hele landet efter en kvoteplan og er gennemført af Socialforskningsinstituttet. 1

6 Del 1: Vandrerhjemsturismens økonomiske betydning Overnatninger Set over en ti års periode er der stagnation på danske vandrerhjem. I dag er der overnatninger og det svarer meget godt til antallet i Men der har været en del svingninger i perioden og 2000 var rekordår med godt overnatninger. Siden år 2000 gik det ned af bakke og antallet af nætter faldt med i alt knap I 2005 har vandrerhjemmene genvundet en stor del af de tabte overnatninger, med en vækst på over overnatninger. Væksten i 2005 hænger tæt sammen med åbningen af Danhostel Copenhagen City. Tabel 1.1. Udvikling i vandrerhjemsovernatninger (Danmarks Statistik) I alt Årlig ændring - 2,3 % -2,7 % 2,4 % -1,8 % -0,1 % -4,0 % -2,4 % 7,4 % Figur 1.1. Udvikling i vandrerhjemsovernatninger (Danmarks Statistik)

7 Danskerne står for to tredjedele af alle overnatninger på vandrerhjem. Bortset fra et mindre fald i 2003 har de danske vandrerhjemsovernatninger været i konstant vækst, og er samlet vokset med over overnatninger over næsten ti år. Det svarer til en samlet vækst på 13 pct. mellem 1997 og De udenlandske overnatninger er faldet med i alt 17 pct. mellem 1997 og 2005, men gik dog frem i Tabel 1.2. Udvikling i vandrehjemsovernatninger fordelt på danske og udenlandske overnatninger (Danmarks Statistik) Danmark Årlig ændring - 5,2 % -1,9 % 0,7 % 2,1 % 1,5 % -3,0 % 0,6 % 7,9 % Udlandet Årlig ændring - -1,6 % -3,9 % 5,1 % -7,5 % -2,8 % -5,7 % -7,6 % 6,4 % Figur 1.2. Udvikling i vandrehjemsovernatninger fordelt på danske og udenlandske overnatninger (Danmarks Statistik) Danmark Udlandet De stigende danske og faldende udenlandske overnatninger er ikke et unikt fænomen for vandrerhjemsturismen. Også andre overnatningsformer i Danmark er kendetegnet ved at have en stigende andel af danske overnatninger (+13 pct. i samme periode) og en faldende andel af udenlandske overnatninger (-19 pct.). 3

8 Faldet i de udenlandske vandrerhjemsovernatninger skyldes primært færre svenske overnatninger. Danmark har i perioden 1997 til 2005 tabt i alt svenske nætter. Også tyskere har svigtet med nætter og andre nationaliteter 2 faldt med knap overnatninger. Tabel 1.3. Udviklingen i udenlandske vandrerhjemsovernatninger fordelt på nationaliteter (Danmarks Statistik) Sverige Norge Tyskland Holland Andre Figur 1.3: Udviklingen i udenlandske vandrerhjemsovernatninger fordelt på nationaliteter (Danmarks Statistik) Sverige Norge Tyskland Holland Andre 2 Andre nationaliteter omfatter alle andre nationaliteter end danskere, tyskere, svenskere, nordmænd og hollændere. 4

9 Tabel 1.4.: Nationaliteternes andel af samlede vandrerhjemsovernatninger I alt Danmark 58 % 66 % Sverige 12 % 8 % Norge 7 % 6 % Tyskland 8 % 6 % Holland 2 % 1 % Andre 14 % 13 % Trods tilbagegangen er Sverige stadig den vigtigste udenlandske gæst på danske vandrerhjem efterfulgt af Norge og Tyskland. Svenskerne står for otte pct. af nætterne, mens nordmænd og tyskere står for hver seks pct. af nætterne. Som det fremgår af tabel 2.4. har Danmark siden 1997 taget andele fra de udenlandske nationaliteter. Norge er kommet op på niveau med Tyskland og andre nationaliteter ligger på et i forhold til andre overnatningsformer relativt højt og stabilt niveau (13 pct.). Faldet blandt primært svenske og tyske gæster er en tendens, der ikke er unik for vandrerhjem, men generel for hele dansk turisme, hvor et fald især i tyske overnatninger præger udviklingen. Det er dog unikt for vandrerhjemmene at have så stor andel danske turister og være så afhængig af svenskerne blandt de udenlandske nationaliteter. Figur 2.4 viser nationalitetsfordelingen af samtlige nationaliteter på vandrerhjem. Figur 1.4. Samlet nationalitetsfordeling for vandrehjemsgæsterne Schweiz Italien Østrig Belgien og Luxenburg Finland Resten af verden Spanien Andre Europa Holland Tyskland Norge UK USA Japan Andre Asien Canada Andre Amerika Frankrig Polen Sverige Danmark 5

10 Storkøbenhavn (København og Frederiksberg Kommuner samt Københavns Amt) har den største andel af vandrerhjemsovernatningerne i Danmark. Fra1997 til 2005 har Storkøbenhavn haft en vækst på godt overnatninger, og det er en vækst på i alt 62 pct.! Mellem 2004 og 2005 oplevede hovedstaden en vækst på 34 pct., hvilket primært kan tilskrives åbningen af DANHOSTEL Copenhagen City. Udviklingen i vandrerhjemsturismen er meget forskellig fra amt til amt. Eksempelvis har Ribe amt mellem 1997 og 2005 oplevet et fald på knap overnatninger, svarende til 39 pct. Tabel 1.5. Udviklingen i vandrerhjemsovernatninger fordelt på amter (Danmarks Statistik) Storkøbenhavn vs % Frederiksborg Amt vs % Roskilde Amt vs % Vestsjællands Amt vs % Storstrøms Amt vs % Bornholm vs % Fyns Amt vs % Sønderjyllands Amt vs % Ribe Amt vs % Vejle Amt vs % Ringkøbing Amt vs % Århus Amt vs % Viborg Amt vs % Nordjyllands Amt vs % 6

11 Omsætning Turismen på danske vandrerhjem skabte i 2005 en omsætning på 723 mio. kr. Den samlede omsætning er steget de sidste år. I forhold til 2004 er omsætningen steget med 8 pct. og i forhold til 2003 er væksten 11 pct. 3 Væksten i 2005 er en naturlig konsekvens af flere overnatninger. I 2004 steg døgnforbruget blandt vandrerhjemsgæsterne som følge af en ny opgørelse, og det påvirker omsætningen, som er summen af turisters forbrug ganget med antallet af overnatninger. Tabel 1.6. Omsætning Mio. kr Omsætning Årlig ændring - 3 % 8 % Figur 1.5. Omsætning Mio. Kr Tal i løbende priser 4 TØBBE

12 Danskere skaber mere end to tredjedele af omsætningen på danske vandrerhjem. Svenskerne, nordmændene og tyskerne repræsenterer henholdsvis 7, 6 og 5 pct. af omsætningen, mens andre lande står for 13 pct. af omsætningen. Tabel 1.7. Vandrerhjemsomsætning fordelt på nationaliteter Mio. kr. Danmark Sverige Norge Tyskland Holland Andre Omsætning Andel 68 % 7 % 6 % 5 % 1 % 13 % Figur 1.6. Samlet vandrerhjemsomsætning fordelt på nationaliteter Holland 1% Tyskland 5% Norge 6% Andre 13% Sverige 7% Danmark 68% 8

13 Dermed ses næsten det samme mønster i fordelingen af omsætningen på nationaliteter, som i overnatninger fordelt på nationaliteter. Danskere har en lidt større betydning målt i omsætning end overnatninger som følge at et højere dagforbrug end gennemsnitsturisten, jf. næste afsnit. Figur 1.7. Nationaliteternes andel af omsætning i forhold til nationaliteters andel af overnatninger 80% 70% 68% 66% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13% 13% 7% 8% 6% 6% 5% 6% 1% 1% Danmark Sverige Norge Tyskland Holland Andre Andel af omsætning Andel af overnatninger 9

14 Døgnforbrug Danskere bruger gennemsnitligt 676 kr. pr. dag pr. person på et vandrerhjem. De bruger klart flere penge pr dag end fx svenskere og nordmænd, som bruger under 600 kr. Tyskere bruger mindst kr. Døgnforbruget er noget højere på vandrerhjem end fx feriecentre, hvor det ligger på omkring 500 kr. Det er også atypisk, at danskerne har et højere forbrug end særligt nordmænd. Tabel 1.8. Døgnforbrug fordelt på nationalitet 5 DKK. Danmark Holland Sverige Norge Tyskland Døgnforbrug Figur 1.8. Døgnforbrug fordelt på nationaliteter DKK Danmark Holland Sverige Norge Tyskland 5 TØBBE

15 Beskæftigelse 6 Dansk vandrerhjemsturisme skabte godt fuldtidsbeskæftigede i pct. af den samlede beskæftigelse skabt af vandrerhjemsturismen skete i Storkøbenhavn, mens Nordjyllands Amt står for 16 pct. af den samlede afledte beskæftigelse. Sønderjyllands Amt, Århus Amt, Fyns Amt og Vejle Amt stod hver for ca. 7 pct. af den samlede beskæftigelse. Figur 1.9. Antal beskæftigede skabt af vandrehjemsturismen i 2004 fordelt på amter Antal beskæftigede Storkøbenhavn Nordjyllands amt Sønderjyllands amt Århus amt Fyns amt Vejle amt Storstrøms amt Frederiksborg amt Ribe amt Roskilde amt Ringkøbing amt Viborg amt Vestsjællands amt Bornholms amt 6 De afledte effekter; beskæftigelse, skatter og afgifter og værditilvækst er baseret på AKFs LINE model som er en regionaløkonomisk input-output model, der udregner effekten af vandrehjemsturismen. 11

16 Når beskæftigelsen sammenlignes med fordelingen af vandrerhjemsovernatninger er der forskelle amterne imellem. I Storkøbenhavn, Nordjyllands Amt og Vejle Amt er andelen af beskæftigede skabt af vandrerhjemsturismens større end amtets andel af de samlede overnatninger. Dermed skaber vandrehjemsturismen relativt flere arbejdspladser i forhold til antallet af overnatninger i disse amter. Det omvendte billede ses i Sønderjyllands Amt, Århus Amt, Frederiksborg Amt, Vestsjællands Amt samt på Fyn og Bornholm, hvor andelen af det samlede antal vandrerhjemsovernatninger er større end andelen af beskæftigelse skabt af vandrerhjemturismen. Baggrunden for den høje andel af afledt beskæftigelse i Storkøbenhavn og Nordjyllands Amt er, at områderne har relativt flere turismerelaterede virksomheder, som producerer varer og ydelser til de andre amter (F.eks. lufthavne eller færgehavn). Figur Amternes andel af beskæftigelsen skabt af vandrerhjemsturismen sammenlignet med amternes andel af vandrerhjemsovernatningerne % 20% Pct. andel 15% 10% 5% 0% Storkøbenhavn Nordjyllands amt Sønderjyllands amt Århus amt Fyns amt Vejle amt Storstrøms amt Frederiksborg amt Ribe amt Roskilde amt Ringkøbing amt Viborg amt Vestsjællands amt Bornholms amt Andel af beskæftigelse 2004 Andel af overnatninger

17 Skatter og afgifter Samlet genererer dansk vandrerhjemsturisme et skatteprovenu på 218 mio. kr. 41 pct. går til stats-, amts-, og kommuneskatter, mens moms udgør 46 pct. Vareafgifter og selskabsskatter bidrager til statskassen med henholdsvis 7 og 6 pct. Figur Fordeling af skatter og afgifter Moms 46% Stats-, amts- og kommuneskat 41% Vareafgifter 7% Selskabskat 6% Vandrerhjemsturismen står for 1 pct. af det samlede skatteprovenu, skabt af dansk turisme. Det samlede provenu af alle turismeformer er 20,1 mia. kr. 13

18 Værditilvækst Dansk vandrerhjemsturisme skabte i 2004 en værditilvækst på 400 mio. kr., svarende til 0,03 pct. af den samlede bruttoværditilvækst. 7 Fordelt på amter ses det samme mønster som ved beskæftigelse skabt af vandrerhjemsturisme, da 28 pct. af værditilvæksten sker i København, mens Nordjyllands Amt, Århus Amt og Sønderjyllands Amt repræsenterer henholdsvis 13, 8 og 7 pct. af den samlede værdiskabelse skabt af vandrerhjemsturismen. Figur Værditilvækst skabt af vandrerhjemsturisme 2004 fordelt på amter Mio. kr Storkøbenhavn Nordjyllands amt Århus amt Sønderjyllands amt Fyns amt Vejle amt Frederiksborg amt Storstrøms amt Ribe amt Roskilde amt Ringkøbing amt Viborg amt Vestsjællands amt Bornholms amt 7 Den samlede bruttoværditilvækst i Danmark i 2004 var på billarder kr. (Danmarks Statistik) 14

19 Del 2: Profil af vandrerhjemsturisten På baggrund af en række spørgsmål i TØBBE undersøgelsen tegner rapporten i det følgende en profil af ferieturisterne på de danske vandrerhjem. 8 Ferieturister står bag otte ud af ti overnatninger Vandrerhjemsturismen i Danmark er kendetegnet ved at have en stor andel af ferierejser. Mere end otte ud af ti overnatninger på danske vandrerhjem kan relateres til en ferietur i Danmark. Vandrerhjemsgæster, der rejser til Danmark for at deltage i en kongres, konference, møde eller udstilling (MICE) udgør otte pct. af overnatningerne, mens en ud af tyve opholder sig på vandrerhjemmet som led i en individuel forretningsrejse. Endelig overnatter en ud af tyve på vandrerhjemmet med et andet formål. Turismeformerne fordeler sig noget anderledes, når det gælder omsætning. Her står ferieturismen kun for 70 pct. af omsætningen, 13 pct. kommer fra MICE turismen, 9 pct. fra individuel forretning og 8 pct. fra andet. Tabel 2.1. Formål med rejsen Ferie MICE Individuel forretning Andet Andel af overnatninger 82% 8% 5% 5% Andel af omsætning 70% 13% 9% 8% 8 Grupper på lejrskoleophold o.l. indgår ikke i undersøgelsen. TØBBE respondenternes minimums alder skal være 16 år, hvilket udelukker skoleelever, mens rejsegruppedefinitionen (en økonomisk enhed, der samlet betaler for opholdet) ikke passer på lejrskolerne. 15

20 Figur Formål med rejsen fordelt på overnatninger Individuel forretningsrejse 5% MICE 8% Andet 5% Ferierejse 82% Figur Formål med rejsen fordelt på omsætning Individuel forretning 9% Andet 8% MICE 13% Ferie 70% 16

21 Rejsegruppe 9 Det er de mindre rejsegrupper, der er kendetegnende for turismen på de danske vandrerhjem. Knap hver fjerde vandrerhjemsgæst rejser alene, mens knap hver tredje gæst rejser med en enkelt rejsepartner. Dermed rejser mere end halvdelen af alle vandrerhjemgæster alene eller i en gruppe på to personer. Lige over hver tiende rejse i en gruppe på tre, og ca. en ud af fem rejser i en større gruppe på fire personer. Endelig rejser knap 15 pct. som en del af en større gruppe på fem eller flere. Tabel 2.2. Antal personer i rejsegruppen 10 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6+ personer Figur 2.2. Antal personer i rejsegruppen 4 personer 19% 5 personer 7% 6+ personer 7% 1 person 24% 3 personer 12% 2 personer 31% I forhold til andre overnatningsformer er der langt flere blandt vandrerhjemsgæsterne, der rejser alene, og langt færre, der rejser i en gruppe på fire eller mere. 9 En rejsegruppe defineres som en økonomisk enhed, der samlet betaler for opholdet. (Lejrskoler o.l. indgår ikke i undersøgelsen) 10 Tallene i tabel 2.2. viser et estimat af antallet af overnatninger som rejsegruppen repræsenterer. 17

22 Opholdslængde Det er de korte ophold, der udgør langt størstedelen af de danske vandrehjemsovernatninger. Over halvdelen bor på vandrerhjemmet mellem en og tre dage, og knap en tredjedel bliver der mellem fire og syv dage. En restgruppe på i alt 15 pct. bliver på vandrerhjemmene i over otte dage. Også her adskiller vandrerhjemsturismen sig især fra ferier på feriecenter, camping og i feriehuse (men ikke hoteller). Tabel 2.3. Opholdslængde 1-3 dage 4-7 dage 8-14 dage 15+ dage % 29 % 11 % 4 % Figur 2.3. Opholdslængde % % % 4% dage 4-7 dage 8-14 dage 15+ dage 18

23 Livsfaser Ligesom ved andre overnatningsformer er børnefamilierne den dominerende målgruppe. Familier med børn står for over halvdelen af ferie-nætterne på vandrerhjem. Også voksne over 40 år, der rejser uden børn, står for en stor andel af nætterne 41 pct., mens unge kun står for 8 pct. af nætterne. Tabel 2.4. Livsfaser 11 Unge år Familier med børn 40 + (uden børn) 8 % 51 % 41 % Figur 2.4. Livsfaser 40 + (uden børn) 41% Unge år 8% Familier med børn 51% 11 Procenttallene i tabellen viser hvor mange overnatninger hver livsfase repræsenterer. 19

24 Indkomstniveau TØBBE undersøgelsens respondenter bliver bedt om at vurdere deres indtægt, i forhold til det generelle niveau i hjemlandet, på en skala fra 1 til 5, hvor et er lavt og fem er højt. Over halvdelen af vandrerhjemsgæsterne vurderer, at de økonomisk tilhører gennemsnittet i hjemlandet og ligger på en 3-er. Dermed ligner vandrerhjemsgæster turister på andre overnatningsformer, hvor ca. halvdelen også vurderer at de også tilhører den mellemste gruppe i forhold til økonomiske situation. 28 pct. af vandrerhjemsgæsterne vurderer, at de har en højere indtægt end gennemsnittet, mens 14 pct. mener, at de ligger lavt. Tabel 2.5. Respondenternes vurdering af eget indkomstniveau Indkomstgruppe % 7 % 57 % 21 % 7 % Figur 2.5. Respondenternes vurdering af eget indkomstniveau Indkomstgruppe 4 21 % Indkomstgruppe 5 7 % Indkomstgruppe 1 7% Indkomstgruppe 2 7 % Indkomstgruppe 3 57 % Indkomstfordelingen blandt vandrerhjemsgæsterne ligger generelt på det samme niveau som for ferieturister i andre overnatningsformer. Dog med en undtagelse. Der er lidt flere vandrerhjemsgæster, der befinder sig i den aller-laveste gruppe end ved feriegæsterne generelt. 20

25 Transport Feriegæsterne på vandrerhjem kører typisk i bil til vandrerhjemmet. Knap to tredjedele af overnatningerne på vandrerhjem kommer fra bil-turister. Tog benyttes af godt hver tiende turist, og fly af seks pct. De resterende 11 pct. af ferieovernatningerne på vandrerhjem kommer fra gæster, der rejser med færge, bus, motorcykel eller cykel. Tabel 2.6. Primær transportform anvendt af vandrerhjemsgæsterne, opgjort i forhold til overnatninger Fly Bil Tog Cykel Bus Motorcykel Færge Figur 2.6. Primær transportform anvendt af vandrerhjemsgæsterne, opgjort i forhold til overnatninger Tog 10% Færge 3% Fly 6% Motorcykel 3% Bus 3% Cykel 2% Bil 73% I forhold til turismen på andre overnatningsformer er der færre bilturister på vandrerhjem. 85 pct. af alle ferieovernatninger i Danmark stammer fra bilturister, mens andelen blandt vandrerhjemsgæster kun er 70 pct. Langt flere vandrerhjemsgæster ankommer med tog (landsgennemsnit 4 pct.), cykel eller motorcykel (landsgennemsnit 0,5 pct.). 21

26 Bopælsområde i hjemlandet Gæster på danske vandrerhjem er i vid udstrækning by-mennesker. Og når det gælder Tyskland og Sverige kommer de oftere længere væk fra end de typiske feriegæster fra landene. Dette afsnit gennemgår, hvor de danske tyske, svenske og norske vandrerhjemsgæster kommer mere i deres hjemland. Konklusionerne bør her drages med varsomhed, da stikprøven for hver nationalitet er relativt begrænset. Danmark En femtedel af de danske vandrerhjemsturister kommer fra hovedstadsområdet. Mere end halvdelen af vandrerhjemgæsterne har bopæl i enten Storkøbenhavn, Århus Amt, Nordjyllands Amt eller i Fyns Amt, mens den resterende andel fordeler sig jævnt over resten af landet. Fordelingen af danske vandrerhjemsgæsters bopæl svarer til den samlede danske fordeling af bopælsamt. Lige over 50 pct. af befolkningen har bopæl i Storkøbenhavn, Århus Amt, Nordjyllands Amt eller på Fyn. Andelen af vandrerhjemsturister fra de resterende amter svarer til befolkningsandelen i disse amter. 12 Figur 2.7. Fordelingen af danske vandrerhjemsgæster bopælsamt 20% 19% 18% 16% 14% 12% 14% 11% 10% 9% 8% 8% 6% 4% 2% 0% Storkøbenhavn Arhus Amt Nordjyllands Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt 7% 7% 6% 5% 5% 5% 3% 2% 0,1% Ribe Amt Roskilde Amt Frederiksborg Amt Storstrøms Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Bornholms Amt 12 Kilde: Danmarks Statistik, Folketal pr. 1. januar

27 Tyskland To tredjedele af de tyske vandrerhjemsgæster kommer fra Nord- og Østtyskland. Dog er de vestlige og til dels også de sydlige Bundesländer godt repræsenteret blandt de tyske vandrerhjemsgæster. Hver femte kommer fra den vestlige del af Tyskland, mens hver tiende tyske vandrerhjemsgæst har fast bopæl i de sydlige Bundesländer. Tabel 2.7. Fordelingen af tyske vandrerhjemsgæsters bopælsområde 13 Øst 36 % Nord 31 % Vest 22 % Syd 11 % Figur 2.8. Fordelingen af tyske vandrerhjemsgæsters bopælsområde Syd 11% Vest 22% Øst 36% Nord 31% I forhold til gennemsnittet blandt andre overnatningsformer er der langt færre fra Nordtyskland (landsgennemsnittet er 57 pct. mod 31 pct. blandt vandrerhjemsgæster) og flere især fra Østtyskland (landsgennemsnit 18 pct./vandrerhjem 36 pct.). 13 Nord: Bremen, Hamburg, Niedersachen, Schleswig-Holstein. Syd: Baden-Wüttemberg, Bayern,. Øst: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachen, Sachen-Anhalt, Thüringen. Vest: Hessen, Nordreihn-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland. 23

28 Sverige Halvdelen af de svenske vandrerhjemsgæster kommer fra Vest- og Sydsverige, mens knap den resterende del kommer fra Østsverige inkl. Stockholmsområdet. Svenske vandrerhjemsgæster fra de nordlige regioner udgør kun 2 pct. af de samlede svenske vandrerhjemsovernatninger. Tabel 2.8. Fordelingen af svenske vandrerhjemsgæsters bopælsområde 14 Øst 48 % Syd 28 % Vest 23 % Nord 2 % Tabel 2.9. Fordelingen af svenske vandrerhjemsgæsters bopælsområde Vest 23% Nord 2% Øst 47% Syd 28% Også blandt de svenske gæster er der tegn på en anden fordeling blandt vandrerhjemsgæster end andre feriegæster. Vandrerhjemsgæster har især en langt større andel fra Østsverige, dvs. Stockholm og område (47 pct. mod 24 pct. ved alle overnatningsformer) og færre turister fra Vest (23 pct. mod gennemsnit på 39 pct. for alle overnatningsformer). 14 Nord: Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland Syd: Bleking, Gotland, Halland, Skåne, Småland, Öland, Øst: Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland, Östergötland. Vest: Bohuslän, Dalsland, Värmland, Västergötland. 24

29 Norge Hovedparten af de norske vandrerhjemsgæster har bopæl i den sydlige del af Norge samt Oslo og omegn. 70 pct. kommer således fra de sydlige fylker og Oslo området. Vestnorske vandrerhjemsovernatninger er repræsenteret med 17 pct., mens det geografisk store nordnorske område kun repræsenterer 4 pct. af de norske vandrerhjemsovernatninger i Danmark. Tabel 2.9. Fordelingen af norske vandrerhjemsgæsters bopælsområde 15 Syd 38 % Oslo og omegn 32 % Vest 17 % Midt/øst 9 % Nord 4 % Figur Fordelingen af norske vandrerhjemsgæsters bopælsområde Vest 17% Midt/øst 9% Nord 4% Syd 38% Oslo og omegn 32% Også de norske vandrerhjemsgæsters bopælsområde i hjemlandet adskiller sig fra billedet fra alle overnatningsformer ved at have en større andel turister fra Sydnorge og en mindre andel fra Vest. 15 Nord: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finmark. Syd: Vestfold Vest-Agder, Telemark, Østfold. Oslo og omegn: Oslo og Akershus. Vest: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. Midt/øst: Hedmark, Oppland, Buskerud. 25

30 Tidligere besøg i Danmark Ligesom ved andre overnatningsformer er vandrerhjemsgæsterne erfarne feriegæster i Danmark. 79 pct. af vandrerhjemsgæsterne har tidligere besøgt Danmark på en ferie. Kun 16 pct. af vandrerhjemsgæsterne er førstegangsbesøgende i Danmark. Generelt er vandrerhjemsgæsterne meget erfarne Danmarksgæster. Halvdelen har holdt ferie i Danmark fem eller flere gange. Figur Tidligere besøg i Danmark 20% 18% 16% 16% 18% 14% 13% 13% 12% 10% 8% 6% 6% 8% 10% 8% 5% 4% 3% 2% 0% til til Ved ikke 26

31 Informationssøgning Generelt søger vandrerhjemsgæsterne information om Danmark, regionen de ønsker at besøge, det enkelte vandrerhjem, transportselskaber samt de forlystelser og attraktioner der er i landet og området. 66 pct. har aktivt søgt information før rejsen. Tabel Andel af vandrerhjemsturisterne der har søgt information før opholdet Informationssøgning Ja 66 % Nej 34 % Dermed søger vandrerhjemgæster forholdsvist mere information end turisterne gør på andre overnatningsformer. I gennemsnit for alle overnatningsformer søger knap halvdelen af alle turister information om Danmark før rejsen. Anvendte informationskilder Internettet er den informationskilde, som er hyppigst anvendt inden rejsen blandt vandrerhjemsgæsterne. Det enkelte vandrerhjems webside anvendes af mere end hver tredje og er dermed den mest anvendte informationskilde, mens de regionale og lokale turistbureauers websider, samt visitdenmark.com hver anvendes af godt en ud af fem. Venner og bekendte, samt kataloger o.l. og aviser o.l. er også væsentlige kilder til information. Tabel Anvendte informationskilder inden rejsen (pct. andele af dem, der benytter information) Anvendt informationskilde Internettet generelt 50,1 % Overnatningsstedets webside 34,4 % Regionale eller lokale turistbureauer websider 22,7 % 19,8 % Attraktioner eller seværdigheders webside 16,7 % Venner og bekendte 12,8 % Transportselskabs webside 12,4 % Aviser, magasiner eller guidebøger 10,2 % Katalog eller brochure fra regionale eller lokal turistbureauer 9,5 % Katalog, brochure o.l. fra transportselskab, overnatningssted eller rejsebureau 7,2 % VisitDenmarks markedskontor i hjemlandet 6,4 % Andre informationskilder 3,2 % Rejsebureau i hjemlandet 2,8 % TV eller radio 2,6 % Rejsebureaus webside 2,1 % Rejsemesse 0,6 % 27

32 Figur Anvendte informationskilder før rejsen fordelt på kategorier 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Internettet generelt Overnatningsstedets webside Regionale eller lokale turistbureauer Attraktioner eller seværdigheders Transportselskabs webside Rejsebureaus webside Aviser, magasiner eller guidebøger TV eller radio Katalog eller brochure fra regionale eller lokal Katalog, brouchure o.l. fra transportselskab, VisitDenmaks markedskontor i Rejsebureau i hjemlandet Rejsemesse Venner og bekendte Andre informationskilder Internettet Medier Trykt materiale Personlig kontakt Andet Vandrerhjemsgæsterne anvender i langt højere grad Internettet til informationssøgning end turisterne i Danmark gør generelt. I gennemsnit søger 30 pct. af alle ferieturister i Danmark information på Internettet før rejsen, mens det er halvdelen af vandrerhjemsgæsterne (af de informations-søgende). Vandrerhjemsgæsterne er langt mere flittige besøgende på overnatningsstedets webside samt på de regionale og lokal turistbureauers websider, attraktioner og seværdigheders websider samt på 28

33 Markedsføring virker I forlængelse af spørgsmålet om informationssøgning spørger Tøbbe-undersøgelsen også gæsterne om, hvorvidt forskellige informationskilder har påvirket beslutningen om at holde ferien i Danmark. Hermed kan man se, om brochurer, reklamer mv. overhovedet påvirker feriebeslutningen. Det viser sig, at gæsterne på de danske vandrerhjem i nogen grad er påvirket af den information de søger til at beslutte ferieopholdet. Over halvdelen siger, at informationen har været en medvirkende årsag til valg af rejsen. Ganske få træffer beslutningen udelukkende med udgangspunkt i kommercielt informationsmateriale (marketing-faktorer). For langt de fleste er beslutningen en kombination af anbefalinger fra familie og venner, tidligere erfaringer samt reklamemateriale. 80 pct. af danskerne siger at information har været en medvirkende årsag. På de udenlandske markeder viser undersøgelsen, at hollænderne i størst omfang er påvirket af markedsføring, og tyskere mindst påvirket. Over halvdelen af tyskerne har udelukkende truffet feriebeslutningen med udgangspunkt i egne erfaringer eller andres anbefalinger. Figur Markedsføringens betydning for valget af vandrehjemsovernatning i Danmark for norske, svenske, tyske, hollandske og danske vandrerhjemsgæster 16 90% 80% 80% 70% 60% 57% 61% 54% 63% 61% 50% 40% 30% 40% 36% 44% 31% 34% 20% 10% 0% 2% 0% 1% 2% 0% 2% 3% 3% 11% 9% 4% 0% 1% Norge Sverige Tyskland Holland Danmark Snit: N, S, D, Nl & DK Både marketing og non-marketing Non-marketing Marketing Andre faktorer 16 Marketing faktorer defineres som: Medieomtale, Visitdenmark.com eller anden information om Danmark på Internettet, brochurer, annoncer, reklame, messe, anbefalinger fra rejsebureau, kataloger osv. Non-marketing faktorer defineres som: Tidligere erfaring med Danmark og anbefaling fra venner og bekendte. Danske turister indgår ikke i undersøgelsen??? 29

34 30

35 Motiver Den danske natur angives af over halvdelen af vandrerhjemsgæsterne som et afgørende motiv for at tage på vandrerhjemferie i Danmark. Samme mønster ses ved to andre store overnatningsformer i Danmark, da naturen også er det væsentligste motiv for turisterne, der overnatter på camping eller i feriehuse. Danmark som et sikkert og rent land, spiller ligeledes en væsentlig rolle i valget af vandrerhjemsovernatning i Danmark, ligesom mulighed for at besøg attraktioner og mulighed for at være aktiv, er væsentlige årsager til at gæsterne vælger vandrerhjemsovernatningsformen. Tabel Motiver Motiver Ja Natur 57,0 % Sikkerhed 46,8 % Attraktioner 46,2 % Rent land 44,8 % Mulighed for aktiviteter 37,9 % Børnevenlig 33,7 % Menneskerne generelt 33,0 % Besøg venner/familie 30,0 % Andre motiver 29,8 % Shopping 26,6 % Specielle events 24,7 % Kunst udstilling/kulturhistoriske attraktioner 23,2 % Mulighed for at nyde dansk mad 21,9 % God/billig transport 18,9 % Mulighed for cykling 13,6 % Prisniveau 12,1 % Få turister 11,0 % Teater/musik/festival 5,8 % Mulighed for fiskeri 3,8 % Helse/Spa 3,0 % Mulighed for golf 2,5 % Mulighed for sejlads 1,5 % I forhold til alle ferieturisters motiver for at holde ferie i Danmark er vandrerhjemsgæsterne generelt mere spredte i deres motivation. Det er de samme motiver, der er topscorerne, da naturen, det rene og trygge land, aktivitetsmuligheder og befolkningen generelt også tiltrækker vandrerhjemsgæsterne, men der er flere vandrerhjemsgæster, der er motiveret af muligheden for at besøge attraktioner og forlystelsesparker, samt særlige events og begivenheder. Udendørsaktiviteter som cykling, golf og fiskeri er mindre motivationsfaktorer blandt vandrerhjemsgæsterne end blandt turister generelt i Danmark. 31

36 Oplevelser blandt ferieturisterne Motiverne i foregående afsnit er i en særanalyse kombineret til 7 typer ferieoplevelser med udgangspunkt i de grupperinger af motiver, som feriegæsterne har. 17 Figur viser fordelingen af vandrehjemsgæsternes ferieoplevelser. Fire ud af ti feriegæster på vandrerhjem søger oplevelser, der kan forbindes til sjov i sommerlandet og afslapning ved vandet. 11 pct. af feriegæsterne søger oplevelser, der giver mulighed for at nyde det gode liv. Herunder restaurantbesøg, besøg på spa, wellnesscentre og andre steder med mulighed for selvforkælelse. Andre 11 pct. holder af at hygge sig med byernes mange muligheder, mens hver tyvende har været på længerevarende besøg i byerne. 5 pct. udnytter naturens gratis glæder, mens en mere multi-aktiv ferie i naturen, f.eks. windsurfing, løb og cykling kun søges af ganske få. En fjerdedel af vandrehjemsgæsterne på ferie søger ikke oplevelser defineret i segmenteringen. Disse er primært gæster, der udelukkende holder ferie for at besøger familie og venner, og da dette er en fornøjelsestur uden et arbejdsrelateret formål, kategoriseres disse overnatninger som ferieturisme. Figur Ferieturisterne segmenterer efter oplevelser Andet 24% Sjov i sommerlandet 27% Aktiv natur 1% Besøg i byen 5% Naturens gratis glæder 5% Byhygge 11% Det gode liv 11% I ro og mag ved vandet 16% 17 Syv Danmarksoplevelser, VisitDenmark

37 I forhold til ferieturisterne i Danmark på alle overnatningsformer adskiller vandrerhjemsturisten sig til i højere grad at søge Det gode liv, By-hygge, samt Besøg i byen. Lang færre er til afslapning og hygge ved vandet. Figur 2.14 viser vandrerhjemsgæsternes ferieoplevelser i forhold til den gennemsnitlige ferieturist. Figur Vandrerhjemsturisternes ferieoplevelser sammenlignet med alle ferieturister oplevelser 35% 30% 25% 28% 27% 33% 24% 20% 16% 15% 11% 10% 10% 5% 0% Sjov i sommerlandet I ro og mag ved vandet Det gode liv Byhygge 11% 11% 4% 5% 5% 3% 3% 1% Naturens gratis glæder Besøg i byen Aktiv natur Andet 8% Ferieturister på vandrerhjem Alle ferieturister 33

38 Aktiviteter Afslapning, sightseeing og besøg på attraktioner er de hyppigst anvendte aktiviteter blandt ferieturisterne på vandrerhjemmene. Endvidere besøger gæsterne ofte restauranter. Dog laver mere end hver femte ofte eller meget ofte selv mad på vandrerhjemmet. Børnene spiller også en væsentlig rolle for vandrerhjemsgæsterne, da over en tredjedel ofte eller meget ofte leger med børnene. Mange shopper, går i byen og besøger kulturelle events. Cykling, golf, fiskeri og wellness m.m. er aktiviteter, som ligesom ved andre overnatningsformer, benyttes af under hver tiende. Tabel Anvendte aktiviteter Aktiviteter Ofte Meget ofte Ofte og Meget ofte Afslapning 15,1 % 47,5 % 62,6 % Sightseeing 26,6 % 22,4 % 49,0 % Besøgt attraktioner 18,4 % 22,8 % 41,2 % Besøgt restaurant 20,0 % 19,3 39,3 % Lege med børnene 6,6 % 27,7 % 34,3 % Vandreture 9,3 % 16,5 % 25,8 % Besøgt kulturelle events 8,1 % 16,2 % 24,4 % Besøgt havne 14,8 % 6,9 % 21,7 % Madlavning 7,8 % 13,6 % 21,4 % Shopping 6,3 % 13,2 % 19,5 % Bytur uden måltid 10,5 % 6,2 % 16,6 % Badning i havet og søer 7,0 % 8,0 % 15,0 % Solbadning 8,0 % 5,5 % 13,5 % Cykeltur 2,0 % 8,7 % 10,7 % Besøgt venner og familie 5,0 % 5,1 % 10,0 % Golf 1,0 % 2,3 % 3,2 % Besøgt wellness-, spa- eller fitnesscenter 0,7 % 2,0 % 2,7 % Fiskeri 0,5 % 1,7 % 2,2 % Sejlads 0,5 % 1,4 % 1,8 % 34

39 I forhold til turismen på andre overnatningsformer adskiller vandrerhjemsgæsterne sig væsentligt. Vandrerhjemsgæster er mere aktive og mere til. Flere bruger tid på sightseeing (+ 20 pct.), restaurantbesøg (+19 pct.), besøg på attraktioner (+17 pct.), deltagelse i kulturelle events (+16 pct.) og byture uden måltid (+5 pct.). Dermed adskiller vandrerhjemsgæsterne sig på de aktiviteter, der er forbundet med forbrug af penge. Der er færre, der bruger opholdet til at slappe af, lave mad, solbade, lege med børnene og vandre. Figur Sammenligning af vandrerhjemsturisternes og alle ferieturisters aktivitetsanvendelse 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Afslapning Sightseeing Besøgt attraktioner Besøgt restaurant Lege med børnene Vandreture Besøgt kulturelle events Besøgt havne Madlavning Shopping Bytur uden måltid Badning i havet og søer Solbadning Cykeltur Vandrerhjem Alle ferieturister 35

40 Tilfredshed med vandrerhjemsproduktet Generelt er vandrerhjemsturisterne meget tilfredse med det danske vandrerhjemsprodukt. På en skala fra et til fem, hvor 1 angiver at gæsterne er meget utilfredse, og 5 angiver at gæsterne er meget tilfredse, svarer knap 85 pct., at de er tilfredse eller meget tilfredse. En ottendedel svarer 3 og er hverken tilfredse eller utilfredse, mens godt 4 pct. er enten utilfredse eller meget utilfredse. Denne inddeling svarer til de tilfredshedsvurderinger, som andre danske overnatningsformer oplever. Tabel Tilfredshed Meget utilfreds Meget tilfreds 5 1 % 3 % 12 % 34 % 50 % Figur Tilfredshed Meget utilfreds; 1% Utilfreds; 3% Hverken tilfreds eller utilfreds; 12% Meget tilfreds; 50% Tilfreds; 34% 36

41 Fordelt på delelementer af vandrerhjemsovernatningen er vandrerhjemsgæsterne mest tilfredse med vandrerhjemmenes beliggenhed og serviceniveauet, da over 85 pct. er enten tilfreds eller meget tilfredse med disse elementer. Godt tre fjerdedele er tilfredse eller meget tilfredse med prisen og vandrerhjemmets standard, mens under 70 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med vandrerhjemmets faciliteter og den information gives på vandrerhjemmet. Figur Andel der tilfredse eller meget tilfredse fordelt på delelementer af vandrerhjemsovernatningen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85% Vandrerhjemmets beliggenhed Serviceniveau 81% Pris på overnatning 77% 76% Vandrerhjemmets standard Faciliteter på vandrerhjemmet 69% 67% Information på vandrerhjemmet 37

42 Sammenlignet med alle overnatningsformer er vandrergæsterne mere tilfredse med serviceniveauet og overnatningsprisen. Til gengæld er vandrerhjemsgæsterne mindre tilfredse med beliggenheden, standarden, faciliteterne og den information de får på vandrerhjemmet. Figur Sammenligning af andel af tilfredse og meget tilfredse vandrerhjemturister og turister i alle overnatningsformer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 85% Beliggenhed Serviceniveau 81% 77% 80% 76% 78% 71% 72% 69% Pris på overnatning Overnatningstedets standard Overnatningstedets faciliteter Information på overnatningsstedet 67% 69% Vandrerhjem Alle overnatningsformer 38

43 Ønsket om at holde en ferie i Danmark igen kan ligeledes ses som udtryk for tilfredsheden. 87 pct. af de adspurgte forventer at holde ferie igen i Danmark indenfor de næste tre år. Kun fire pct. forventer ikke at vende tilbage indenfor tre år, mens hver tiende vandrehjemsgæst endnu ikke har besluttet sig for at vende tilbage. Dette billede svarer til det billede der ses i andre overnatningsformer. Figur Interesse for at komme tilbage til indenfor tre år Nej; 4% Ved ikke; 9% Ja; 87% 39

44

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismeprofil for Region Sjælland

Turismeprofil for Region Sjælland Turismeprofil for Turistundersøgelsen 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Profil af turisterne i - på baggrund af VisitDenmarks Turistundersøgelse 2011 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2011 Adresse:

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Turistundersøgelsen 2014

Turistundersøgelsen 2014 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Turistundersøgelsen 2014 Forretnings- / ferierejsende Dansk September 2013 Us. nr. 3000 + 0 + 0 Overnatningsform: Udfyldes uden at spørge IP. Hotel... 1 Feriecenter... 2 Vandrerhjem...

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Walking Denmark Aktiv Danmarks vandreanalyse Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Rapport udarbejdet udarbejdet for Aktiv Danmark af IFKA Institut for Konjukturanalyse Oktober

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark December 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfatter: Thomas Kynde Møller cand.mag i turisme Analysekonsulent

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Lystsejlerturismen i Danmark 2006

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Lystsejlerturismen i Danmark 2006 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Lystsejlerturismen i Danmark 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer

Læs mere

Camping 2003. En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner.

Camping 2003. En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner. Camping 2003 En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner. Campingrådet 2003 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Sammenfatning 3 2. Overnatninger 3 3. Forbrug

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark Danmarks Apotekerforening Analyse 29. august 2011 Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark af Pernille Langgaard-Lauridsen En analyse som GEOMATIC har

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Turismen i Region Nordjylland i tal. Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010

Turismen i Region Nordjylland i tal. Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010 Turismen i Region Nordjylland i tal Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 ISBN 87-87393-68-9 Forfattere: Christian

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning.

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Camping 2004 En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Campingrådet juni 2005 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt

Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Destination Bornholm December 2013 1 Titel: Tematurisme

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turistundersøgelsen på Fyn 2014. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Turistundersøgelsen på Fyn 2014. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turistundersøgelsen på Fyn 2014 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turistundersøgelsen på Fyn 2014 Ferie- og fornøjelsesrejsende Udgivet af: VisitDenmark for Udvikling Fyn Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil

Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil September 2008 Forord Krydstogtturismen er en af de stærkest voksende turismeformer internationalt og i Danmark. Fra at være noget eksklusivt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere