Brugervejledning Fræser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Fræser"

Transkript

1 Brugervejledning Fræser

2 Som med enhver MOTORDREVEN ENHED kan forkert brug medføre alvorlig skade Sørg for at denne MANUAL er Læst, og GRUNDIGT forstået, før du starter eller driver denne maskine INDLEDNING Benzin drevet Fræser Denne GT Benzin drevne Fræser er designet efter de højeste standarder for at sikre dig mange timers uafbrudt service. Vær særlig opmærksom på de sikkerhedsforanstaltninger, der er skitseret på side 3 til 4. Kun personer, der forstår denne håndbog er at drive Fræser. For at modtage maksimal ydeevne og tilfredshed fra din Fræser, er det vigtigt, at du læser og forstår vedligeholdelse og sikkerhedsforanstaltninger, inden du bruger enheden. Kontakt din GT forhandler eller GT distributøren i dit område, hvis du ikke forstår eller ikke kan udføre nogen af de brugsanvisninger i denne håndbog. GT's filosofi er at løbende at forbedre alle sine produkter. Som følge heraf er tekniske ændringer og forbedringer, der fra tid til anden. Optrædener kan variere mellem modeller. Denne manual dækker oplysninger, der kræves for at drive, vedligeholde og servicere vores sortiment af Garden fræsere med principperne for byggeri, drift og service er de samme. INDHOLD Dele og Kontrol Sikkerhedsforanstaltninger Montering af Fræser Brændstofsammensætning og brændstofpåfyldning... 5 Start og Stop instruktioner Bruge Fræser Fejlfinding... 8 Kniv Vedligeholdelse, Afmontering & Stramning... 8 Smøring af Gear Luft og Brændstof Filter Vedligeholdelse... 9 Karburator... 9 Justering tomgangshastighed... 9 Fræser Dele Illustration Fræser Reservedelsliste Garanti ADVARSEL: Med henblik på sikkerhedsevalueringen og notater i denne håndbog er at tiltrække din opmærksomhed mod eventuelle farer og forklaringer som kræver Deres opmærksomhed og forståelse. DE SIKKERHEDSADVARSLER i denne håndbog ER IKKE erstatninger for KORREKT brug. ULYKKE forebyggende foranstaltninger. SIKKERHED ADVARSEL Manglende adlyde en sikkerheds advarsel kan resultere i skader på dig selv og andre. Rådgiver dig om oplysninger eller instruktioner afgørende betydning for driften og vedligeholdelse af udstyret. Maskine & KONTROL 1,2. Håndtag på Fræseren bruges med begge hænder. 3. Gashåndtaget som frigiver gashåndtaget, hvilket øger hastigheden på motor til automatisk sikkerhedskobling til at aktiveres og dermed roterer knivene. 4. RUN / STOP-knappen. 5. Startgrebet af rekyl starteren, der er enheden for at starter motoren. 6. Håndtag møtrik til at holde håndtagene på maskinhuset. 7. Dybde justering for tilpasning hjulet for at regulere fræse dybden. 8. Kniv dæksel mindsker risikoen for flyvende dele og direkte kontakt med fødder eller hænder. 9. Håndtag til at løfte Fræseren. 10. Knive roterer når motoren øges til over tomgang. 11. Knivholde bolt RH (vist) & LH gevind i hver ende af kniv akslen. 12. Hjul til transport og styring af fræseren. 13. Kryds beslag, monteret nedadgående på håndtaget. 14. Venstre og højre håndtags rør. 15. Benzintank dæksel, til forsegling af brændstoftanken. 16. Brændstoftank. 17. Filterhus dækker luftfilterelement. 18. Udstødning reducerer udstødning lyde og drev gasser væk fra operatøren. 19. Tændrørshætte dæksel forbinder tændrøret til tændingskabel. 20. Brændstofpumpe primer giver yderligere brændstof til en koldstart. 21. Advarsel Label. 22. Løft grebet til at fjerne dækslet. 2

3 SAFE START Du bør altid kontrollere din enhed, før du starter den. Sørg for, at kontrollen og sikkerhedsudstyr fungerer korrekt. Placer maskinen på fast grund eller anden fast overflade i et åbent område. Oprethold en god balance og sikker fodfæste. ADVARSEL: Rør aldrig en varm lyddæmper som vil medføre brandsår. Opbevar GT Fræseren på et tørt, aflåst sted og utilgængeligt for børn. BEMÆRK: Når du trækker startgrebet, snor ikke startsnoren rundt om hånden. Lad ikke greb falde tilbage, men guide starter reb langsomt tilbage for at tillade rebet at spole tilbage ordentligt. ADVARSEL: Opbevar aldrig maskinen med benzin i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med en åben flamme eller gnist (fx gas eller oliefyrede varme apparatet, elmotor, etc.) Manglende overholdelse af denne procedure kan resultere i skader på hånd og fingre eller kan beskadige starter mekanismen. ADVARSEL: GT Fræser er en en-person maskine. For at mindske risikoen for øjne eller anden skade fra kastet gensknive, sørge for, at tilskuere er mindst 15 meter (50 fod) væk under brug. Hvis nogen nærmer sig, slip gashåndtaget straks. Udskift straks enhver slidte eller ødelagte knivdæksler. SIKKER Arbejdsinstrukser og vigtige tilpasninger Betjen aldrig maskinen, hvis den er beskadiget, forkert justeret eller ikke er helt og samlet forsvarligt. På korrekte tomgangshastighed, bør knivene ikke dreje. Brug ikke GT Fræser med forkert tomgangshastighed (der henvises til hastighedsindstilling instruktionerne på side 9). Før opbevaring i en længere periode, altid tøm brændstoftanken. ADVARSEL: Start og brug enheden udendørs og i et ventileret område. Hold området bag og ved siden af motoren klar for altid at give mulighed for at lade varme og giftige udstødningsgasser undslippe. Betjen din maskine under god sigtbarhed og dagslys alene. Arbejde omhyggeligt. ADVARSEL: Motorens udstødningsgas fra dette produkt indeholder kemikalier, som iflg. State of California kan forårsage kræft, fosterskader eller andre reproduktive skader. Sikker vedligeholdelse, reparation og opbevaring Brug kun originale GT reservedele til vedligeholdelse og reparation. Brug af dele fremstillet af andre vil annullere garantien og / eller kan forårsage alvorlig eller dødelig skade. ADVARSEL: Stop altid motoren, sørg for, at knivene er standset, før justering af kniv højde, før du laver nogen form for vedligeholdelse eller reparation, eller rengør enheden eller knive. Følg vedligeholdelses-anvisninger i det relevante afsnit i denne manual. Alle reparationer bør udføres af en person med passende service erfaring. ADVARSEL: En slidt eller beskadiget lyddæmper er en brandfare og kan forårsage tab af hørelse. Check at lyddæmperen er i god sand. Fræseren må ikke bruges, hvis lyddæmperen ikke fungerer ordentligt, er beskadiget eller er blevet fjernet. For at mindske risikoen for brand, ændre ikke eller fjern dele af lyddæmperen, og sikre, at det ikke er slidt eller defekt. Husk, at risikoen for skov- eller græs brande er større i varmt vejr. Check tankdækslet for utætheder med jævne mellemrum. Brug det angivne tændrør, og sørg for at det og tændingskablet altid er i god stand. Sikre arbejdsbetingelser Når man arbejder med GT Fræseren, hold altid fingrene tæt omkring hvert håndtagsgreb. Hold dine hænder i denne position for at have din maskine under kontrol hele tiden. ALDRIG forsøg at bruge GT Fræseren med den ene hånd, da et tab af kontrol kan resultere i alvorlige eller dødelige kvæstelser. Sørg for, at håndtagets greb er i god stand og fri for fugt, olie eller fedt. Brug begge hænder, en på hvert håndtag, til at drive og kontrollere fræseren. Ræk ikke over. Hold en forsvarlig fod stilling og balance på alle tidspunkter. ADVARSEL: Rør ikke ved en varm motor under og umiddelbart efter brug, da du kan brænde dig selv. ADVARSEL: Løft ikke fræseren med motoren i gang, sluk altid. ADVARSEL: Som med alle motordrevne værktøjer, kan brugen af en roterende fræser være farligt. Det er vigtigt, at du læser, forstår og overholder følgende sikkerhedsforanstaltninger og advarsler. Nærlæs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsforskrifter med jævne mellemrum. Læs og forstå alle etiketter knyttet til fræseren. ADVARSEL: Må ikke udlåne, udleje eller sælge denne maskine uden operatørens manual. Vær sikker på, at alle, der bruger denne enhed forstår oplysningerne i denne manual før brug. 3

4 ADVARSEL: Som med alt værktøj, nogle særlige sikkerheds-advarsler skal overholdes for at mindske risikoen for personskade. Skødesløs eller forkert brug kan medføre alvorlige eller endda dødelige kvæstelser. Sikker anvendelse af en GT Have Fræser involverer: 1. Operatøren. 2. GT Fræser. 3. Brugen af GT Fræser. Operatøren Fysisk tilstand Operatør skal være i god fysisk tilstand og mental sundhed, og ikke være under indflydelse af et stoffer (narkotika, alkohol, osv.), der kan påvirke synet, fingerfærdighed eller dømmekraft (Fig.3). ADVARSEL: Denne Fræser må ikke drives af mindreårige. Tilskuere, især børn og dyr bør ikke tillades i dette område, hvor en maskine er i brug mindst 15 meter (50 fod) væk (Fig. 4). Lad aldrig apparatet køre uden opsyn. ADVARSEL: Elektrisk stød. Rør aldrig elektriske ledninger eller komponenter, mens motoren kører. De er kilder til høj spænding, og kan give dig et elektrisk stød. Udskift straks enhver defekt kabel eller tændrørshætten. Må ikke bruge fræser, når du er træt. Vær opmærksom - hvis du bliver træt under betjening af maskinen, tag en pause. Træthed kan resultere i tab af kontrol. Arbejde med alle maskiner kan være anstrengende. Hvis du har nogle forhold, der kan blive forværret af anstrengende arbejde, skal du kontakte din læge, før maskinen bruges. ADVRSEL: Langvarig brug af håndholdt drevet maskine udsætter operatøren for vibrationer som kan forårsage (Raynauds fænomen ). Disse betingelser reducere håndens evne til at føle og regulere temperaturen, producerer følelsesløshed og en brændende fornemmelser, og kan forårsage nerve og cirkulations og vævs skader. Omfattende timers uafbrudt brug anbefales ikke. Ordentligt tøj Tøj skal være robust og stramt siddende, men tillade fuldstændig fri bevægelighed (se Fig. 5). Undgå løstsiddende jakker, løse bukser, eller noget, der kunne sidde fast i maskinen. Bær overalls eller lange bukser for at beskytte dine ben. IKKE shorts. Brug af handsker, når du arbejder med fræseren anbefales. God fodtøj er vigtigt. Bær solide sko med skridsikkert såler. Bær ikke sandaler eller brug bare fødder. I varme eller sol, brug altid en hat og lang ærmet T- shirt til beskyttelse mod hudkræft. Anvendelse af god mærke af solcreme creme anbefales også på eksponerede hud overflader. ADVARSEL: Korrekt øjenbeskyttelse er en must. Kniv dækslet kan ikke beskytte brugeren fra alle fremmed legemer, selv om udkastet er rettet væk fra brugeren. Udslyngende dele kan forekomme under fræse operationer. Betjen aldrig en GT Fræser medmindre du er iført beskyttelsesbriller eller korrekt monterede sikkerhedsbriller med passende front og side beskyttelse, som overholder ANSI Z 87,1. Udskift straks brudte eller revnede kniv dæksler. Motorstøj kan beskadige hørelsen. Bær høreværn (ørepropper eller lign.) for at beskytte din hørelse. Løbende og regelmæssige brugere bør have deres hørelse tjekkes regelmæssigt. SAFE brændstofsystem VEJLEDNING ADVARSEL: Benzin er en yderst brandfarlig og eksplosivt brændstof. Brug ekstrem forsigtighed ved håndtering benzin. Der må ikke ryges eller bringe nogen ild eller flammer i nærheden af brændstof (Fig. 6). Tank udendørs alene. Sluk altid motoren og lad den køle af, før tankning. Lindre brændstoftank presset ved at løsne benzindækslet langsomt. Fjern aldrig tankdækslet, mens motoren kører. Vælg et lige terræn til at tanke, så flyt mindst 3 meter (10 fod) fra brændstof påfyldnings stedet inden du starter motoren. Tør spildt brændstof af før du starter din GT Fræser og se efter utætheder. Brug altid en tragt til at fylde tanken. Altid stram tankdækslet sikkert efter næring. ADVARSEL: Lad altid motoren køle af, før tankning. Utilsigtet spild af benzin over varm motor kan forårsage brand eller eksplosion at forekomme med deraf mulige vansiring eller dødelig skade. Vask og rengør hænder efter påfyldning. 4

5 MONTERING AF FRÆSEREN FIGUR 7A Indsæt 175 mm.bolt # 2 gennem hovedholderen # 3 (bemærk: pilen peger fremad) derefter gennem håndtags røret # 1 og derefter gennem AV Gummi # 12 derefter gennem Fræser kroppen # 4, gennem AV Gummi # 12 og håndtag # 1. Skru den store vingeskruen # 6 på den fremspringende bolt og spænd. Placer på tværs stiveren # 7 til håndtag # 1 & # 5 med base som vist. Brug 2 skruer # 8 og låsemøtrikkerne # 9 er fastsat i stiveren. Brug en lige skruetrækker (eller torx 25 skruetrækker) skrue på solidt. BEMÆRK: Gas kabel og skifte ledning fra motoren skal være placeret under motoren og fræser kroppen og langs siden af krydsstiveren. Klik på plads, til gashåndtaget. Indsæt reguleringshåndtag # 10 på højre håndtagsrør # 5 ved hjælp af en skrue # 8 en møtrik # 9. Klik kablet på plads. Sæt venstre håndtag # 11 i venstre håndtagsrør med skrue # 8 og møtrik # 9 skruen på fast. Klik kabelklemmen med gaskablet og skifte wire som vist # 13 Fig. 7A. Monter hjul arm aksel # 14 til og med stort hul i Fræser kroppen. Brug bolt # 15 og skive # 16 og skrue ind hjul arm aksel og stram. Brændstofsammensætning - 2 takts motorer Brug en olie og benzin BLANDING VIGTIGT To-takts brændstof adskiller og ældes. Bland ikke mere, end du vil bruge i en måned. Brug af gammel brændstof kan forårsage besværet start eller skade på motoren. Ryst brændstof beholder til blandes grundigt brændstof før hver brug. Forsøg ikke at køre din motor på benzin alene, hvilket vil medføre motorsvigt, og ugyldig motor garanti. Brug kun specialiserede 2-takts olier fra plæne -og haveudstyr butikker. Husk... -takts olie med benzin, inden brændstofpåfyldning foretages. Prøv aldrig nogensinde at køre din fræser på benzin alene. Dette vil ødelægge din motor og annullerer alle garantier. benzinbeholder og altid brug blyfri benzin. torens brændstoftank. benzin i de korrekte proportioner: 125ml af to-takts motor olie til 4 liter blyfri benzin. Fig. 9A. 5

6 Placer Fræser på jorden i vandret position se Fig. 14 nedenfor. KOLD START 1. Slå Switch kontakt til (Fig 11). 2. Skub chokeren op til fuld choker position (Fig. 12). 3. Tryk og slip primer bolt 5-8 gange (Fig. 13). 4. Sørg for at du har et solidt fodfæste. Hold motor med venstre hånd. Sæt den ene fod let på tværbøjlen. Med højre hånd trækkes starter grebet langsomt, indtil du føler, at det tager fat - og så gives et træk (Fig. 14). 5. Når motoren begynder at køre, sørg for at den kan køre på halv choker i et par sekunder for at varme motoren op, og skub derefter chokeren ned til motorens køre position. 6. Gashåndtaget (motor speeder drives ved at trykke ned interlock med tommelfingeren og trække på håndtaget (Fig. 11). HOT eller varm start 7. Slå tændingen på og følg instruktionen 3 & 4. Druknet motor 8. Tænding ON, chokeren i køre position. 9. Træk starter reb op til 10 gange for at rydde overskydende brændstof. 10. Hvis motoren har for meget brændstof, som ikke kan fjernes, skal du fjerne tændrøret fra motor og fra tændrørshætten, Tør tændrøret af for alt brændstof, monter tændrørshætten, og genstart som ovenfor. Ellers ventes i 30 minutter før genstart. Brug af fræseren 1. GT Fræser er meget let og enkel at bruge. Det tager kun et par minutter til at blive en effektiv bruger. 2. Grundigt inspicer det område, hvor fræseren skal anvendes, og fjern alt langt græs, sten, stokke, ledninger og andre fremmedlegemer. 3. Juster Kniv dybde (Fig. 15 (a) (b). Prøv det tredje hul nærmest brugeren. 4. Start motoren. 5. Med begge arme fuldt udstrakt nedad (Fig. 15C), hold begge håndtags greb fast. Med motoren kørende, trækkes gashåndtaget på fuld efter at have trykket på sikkerhedsknappen. Motoren skal køre på tre kvart til fuld hastighed for bedste fræse resultater. 6. Når fræse handlingen begynder, vil knivene grave sig ned og flytte fræseren fremad. 7. BEMÆRK: at mindske "Forward Pull" af fræseren, justeres hjul armen til mindre dybde. 8. Fortsæt i moderat tempo, indtil du er fortrolig med kontrol og håndtering af GT Fræser. BEMÆRK: Efter at have ladet fræseren køre 500 mm. Kan du trække den tilbage mod dig og derefter tillade enheden at bevæge sig fremad igen. Du kan gentage denne procedure over det område, du dyrker. Hav altid et solidt fodfæste. 9. Mulching. Fræseren er ideel til at blande, græsplæne affald, blade o. lign. i have bedet. Denne metode accelererer kompostering proces. 10. At gå dybere justeres hjularmen frem eller løft håndtag. At gå lavere justeres hjularmen bagud eller skub håndtaget ned. 6

7 ADVARSEL: Brug enheden omhyggeligt. Vær meget forsigtig gå baglæns. Du kan falde og komme til skade. Altid hav et solidt fodfæste. ADVARSEL: Knivene vil rotere, når motoren går i tomgang hurtigt, f. eks ved start, eller når motoren ier kold. STOP MOTOREN tryk på "STOP" på kontakten. BEMÆRK: For effektiv brug, bør motorhastigheden være trekvart fuld gas under belastning. Drift ved lav motorhastighed vil forkorte koblingens levetid. Plæner ujævnt terræn: Fræseren kan, hvis det bruges omhyggeligt, jævne ujævnt terræn for en godt have bed. Brug dine arme til at arbejde ved fræseren forlæns og baglæns på høje punkter. Efter nivellering bearbejdes alle overflader for at forberede den nye flade bed. Brug en rive til at glatte ud og rydde op. Fræseren kan transporteres ved at skubbe det på hjulet. Meget hårdt underlag, ler eller stenet: GT fræserhalen er ikke beregnet til meget hårdt underlag, hård eller stenet. Hvis knive blokeres eller stopper (knive ikke længere roterer) sluk motoren og fjern tændrørshætten. Placer maskinen oprejst med håndtag på jorden (Fig.16). Fjern blokeringen. ADVARSEL: Hvis du ikke slukker motoren for at rense knivene, vil dette kunne føre til meget alvorlige skade af hænder. Bær altid handsker for at rengøre. Kobling: GT Fræseren er udstyret med en centrifugal-kobling. Kør ikke fræseren ved lave hastigheder (eller, hvis blokering, ved høje omdrejningstal), som kobling sko vil vise tidligt slid og skader, Fig 17. Disse former for jord vil ikke gøre en god havebed. ADVARSEL: For at undgå personskader, ALDRIG bære Fræser, mens motoren kører. Stop motoren før løfte eller bære Fig.20. Den Fræser kan nemt flyttes som vist ovenfor. BEMÆRK: Hold indersiden af fræserskjoldet rete, især i våde forhold. En tilstoppet skærm kan bremse eller stoppe knivrotationen og forårsage skade på den automatisk sikkerhedskobling. Rens knive for græs, sten og pinde, altid at bruge handsker, da knivene er selv skærpende og er meget skarp. Du kan skære dig selv. Fjern kniv dækslet som følger. Løft grebet Fig. 18A og skub dækslet fremad Fig 18B. Hvis fastklemt dæksel kan bruges en blød hammer. Efter arbejdets ophør. Opbevaring i en kort periode: Hold enheden på et tørt sted, indtil du har brug for det igen. Må ikke opbevares, hvor åben ild eller elektriske maskiner er i drift. Lagring i en lang periode: Tøm brændstoftanken og køre motoren indtil karburatoren er tør. ADVARSEL: For at undgå personskader, ALDRIG bær fræseren, mens motoren kører. Ophold fri af de roterende knive. Stop motoren, inden der foretages justeringer og rengøring. 7

8 Vedligeholdelsesvejledning FEJLFINDING Problem Årsag Afhjælpning Motoren vil ikke køre eller kører og stopper. 1. Tændingslåsen er OFF. 2. Choker ON. 3. Delvist tom brændstoftank. 4. Primer bold ikke trykket nok gange. 5. Motoren er oversvømmet. 6. Snavset eller tilstoppet brændstof eller luft filter. 1. Tændingslås skal være i On position. 2. Tryk Choker (ned). 3. Fyld tank. 4. Tryk primer bold fuldt ud og langsomt 5 / 10 gange. 5. Brug startproceduren. 6. Rens eller udskift brændstof eller luft filter. Knive kører ikke, under brug. 1. Kniv og dæksel er fyldt med snavs / græs, grene, sten. 2. Koblingen glider. 3. Løse Kniv møtrik. 4. Choker delvis på. 1. Rengør. 2. Mindre dybde. Check om knive roterer. 3. Spænd knivmøtrik på begge sider. 4. Slå choker fra. Gearkassen utæt. Støjende gear 1. Løse skruer. 2. Skadet O-ring. 3. Fedt eller olie for tynd, der anvendes. 1. Ingen smøremiddel i gearkasse. 2. Løse Kniv møtrikker. 1. Spænd. 2. Udskift O ring 3. Påfyldt med den korrekte kvalitet smørefedt. 1. Påfyld. 2. Saml dele korrekt. LØSE knive Kontroller at alle knive er i korrekt position og er strammet sammen, ingen huller mellem materialet. Spænd møtrikken med uret på LH side af enheden Fig 21B og mod uret på højre side Fig 21A som vist på toppen af kniv dækslet. BEMÆRK: Knive er selvstændigt strammende, så overdrevet spænding er ikke påkrævet. FJERN knive Løsn møtrikker i enden af kniv akslen som vist. Fjern alle komponenter. Check akslen for enhver buler osv. og glat ud med et slibepapir. ADVARSEL: BRUG KUN GT patenterede Fræser knive. Andre knive er ikke beregnet til denne enhed. Andre knive kan også knække og forvolde skade. Højre side (stående bag kniv dækning) BEMÆRK: Kniv montering sekvens. BEMÆRK Kør ikke motoren uden knive er strammet op på kniv akslen, eller vil gear skade vil indtræde. ADVARSEL: Når du bruger luft værktøj, overspænd ikke ved genmontering. Venstre side (stående bag kniv dækning) 8

9 LUFTFILTERETS VEDLIGEHOLDELSE Luftfilteret er en af de vigtigste områder at vedligeholde. Hvis det ikke er vedligeholdt, vil garantien bortfalde. Før rengøring skal du sørge for at enheden er slukket. BEMÆRK: RENGØR OG OLIER luftfilteret hver 5 timers brug. 1. Hvis filteret er revnet eller meget snavset erstattes det. 2. Vask filteret i vaskemiddel og vand (Fig 24A). Filteret skylles grundigt og lad det tørre. 3. Påfør nok ren motorolie for at mætte filteret, når det klemmes. Klem filteret for at sprede olien og for at fjerne overskydende olie. JUSTERING af tomgangshastighed 1. Tomgangsskruens justering er tilgængelig uden at fjerne luftfilterdækslet. Se Fig 25A. For at øge motorens tomgangshastighed, drej IDLE skruen (2) med uret. Hvis du vil reducere motorens omdrejningstal, drej IDLE skruen mod uret. Gashåndtaget skal i tomgang. BEMÆRK: Hvis motoren er blevet fjernet. Påmonteres den ved at blive skubbet helt ind i fræserens hus og tre skruer "A" Fig 28 (s.10) er skruet op stramme. Forskydning på grund af forkert montering kan forårsage at koblingen kører i tomgang. At rette, løsne skruerne igen glatte motor og på skrue op lige tre skruer. BEMÆRK: Hvis enheden betjenes med tør eller snavset filter eller uden luftfilter og / eller karburator luftfilterdækslet, vil garantien bortfalde. BRÆNDSTOFFILTER VEDLIGEHOLDELSE BEMÆRK: Fræser knive må IKKE rotere, når motoren er i tomgang. RENGØRING Lydpotten Et snavset eller tilstoppet brændstoffilter vil stoppe brændstoftilførslen. Hvis du vil slette, skal du bruge et stykke kroget ledning til at "fiske" filteret ud af tanken. Rengør med trykluft eller udskift filteret. Efter lang tids brug, kan udstødningen blokere og skal rengøres. Fjern motor dækslet og lydpotte og rense alle passager, Fig 25B. Blæs løst materiale ud af lydpotten. Sikre, at intet skidt kommer ind cylinder udstødning åbning. Karburator Denne enhed er udstyret med en membran karburator, der er blevet omhyggeligt kalibreret på fabrikken. I de fleste tilfælde vil ingen yderligere justering være nødvendig. Betingelsen af luft og brændstof filter er vigtig for driften af fræseren. Et snavset luftfilter vil begrænse luftstrømmen, som forstyrrer brændstof-luft-filter blandingen i karburatoren og et beskidt brændstof filter vil begrænse strømmen af brændstof, der fremkommer i symptomerne tyder på, at karburatoren kan være nødvendigt at rengøre. Derfor skal du tjekke luftfilter og brændstoffilter før justering af karburatoren. starte. går i stå ved acceleration. luftfilter, brændstoffilter og udstødning. Så skal Karburatoren demonteres og renses. Se dele opdeling side 14. Smøring af REDSKABER Der er sædvanligvis tilstrækkeligt smøremiddel til mindst 4 år eller 100 timers brug, før udskiftning. Smøremidlet i gearkassen skal tilføjes efter brug. Fjern knive på venstre side (kun) og rens beklædning omkring påfyldningen. Fjern to skruer mærket FILL og BLEED. Sprøjt fedt i FILL skruehullet og bliv ved indtil smøremiddelkommer ud af BLEED hul. Dette angiver at gear kassen er fuld (Fig 26). Monter og stram udluftningsskruen /(BLEED) og pres 3 eller 4 tryk mere af smøremiddel. Sæt FILL skrue og stram. BEMÆRK: Speciel blandet smøremidler anvendes i gearkassen. Brug kun Penrite mærke semi flydende fræser fedt, der findes i en klemme flasker P / N # Andet fedt eller olie kan føre til tidlig gear fejl eller overophedning af gear og beklædning. Hvis gearkassen viser tegn på udsivning, spændes alle skruer eller erstattes 'O' ring se side 11. En pakning fugemasse kan også bruges til at hjælpe forsegling. 9

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Bruger manual Model Nr.: JA1040OD

Bruger manual Model Nr.: JA1040OD Spildolietønde Bruger manual Model Nr.: JA1040OD 1 Sikkerhed, advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Ved brug af værktøj, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid følges for at mindske risikoen for personskade

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

MITSUBISHI KANTSKÆRER

MITSUBISHI KANTSKÆRER BRUGERHÅNDBOG FOR MITSUBISHI KANTSKÆRER K-26 og PRO 33 Forkert brug kan forårsage alvorlig skade. Gennemlæs omhyggeligt og forstå denne brugerhåndbog inden start eller ibrugtagning af denne maskine. Vigtig

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Overskrift Topsav, TS425 Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 28 424 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: Fax nr:

INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: Fax nr: INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: 98653255 Fax nr: 98653300 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRODUKTION...

Læs mere

Bruger vejledning. Model Nr. VQ1330SWD. Våd/Tør Støvsuger. For din sikkerhed

Bruger vejledning. Model Nr. VQ1330SWD. Våd/Tør Støvsuger. For din sikkerhed Bruger vejledning Model Nr. VQ1330SWD Våd/Tør Støvsuger For din sikkerhed Læs og forstå denne manual inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug. Indholdsfortegnelse Advarsel og Sikkerheds

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Læs altid betjeningsvejledningen før brug af din motor. Følg altid de retningslinjer, din lokale Texas Power Line forhandler giver med hensyn til Texa

Læs altid betjeningsvejledningen før brug af din motor. Følg altid de retningslinjer, din lokale Texas Power Line forhandler giver med hensyn til Texa Læs altid betjeningsvejledningen før brug af din motor. Følg altid de retningslinjer, din lokale Texas Power Line forhandler giver med hensyn til Texas Power Line. Stop altid din motor før opfyldning af

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERMANUAL TRAILER SYSTEM MED HØJTRYKSANLÆG TIL ALGEBEHANDLING (1300KG)

BRUGERMANUAL TRAILER SYSTEM MED HØJTRYKSANLÆG TIL ALGEBEHANDLING (1300KG) BRUGERMANUAL TRAILER SYSTEM MED HØJTRYKSANLÆG TIL ALGEBEHANDLING (1300KG) ! VIGTIGT! Læs venligst denne manual helt igennem før brugen af dit nye Purewash højtryksanlæg. Før første start Tjek at alle komponenter

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 043 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger.

Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger. BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR JORDBOR VIGTIGT!! Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger. INDHOLD 1) Sikkerhedsforanstaltninger 2) Tekniske

Læs mere

MODEL: AG-HA-950 GENERATOR MANUAL LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGFT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES.

MODEL: AG-HA-950 GENERATOR MANUAL LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGFT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES. MODEL: AG-HA-950 GENERATOR MANUAL LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGFT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES. I SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst denne vejledning igennem. 2. Advarsel! Udstødningsgasserne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053255 Centrifugalspreder, 23 liter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Håndspreder - Varenr. 9053255 Beskrivelse: Centrifugalspreder

Læs mere

JK5. Bruger manual Reservedels liste

JK5. Bruger manual Reservedels liste JK5 Bruger manual Reservedels liste Gennemlæs og følg nøje alle sikkerheds instruktioner før omsnørings maskinen betjenes. Gem denne instruktions manual på et sikker og nemt tilgængelig sted for fremtidig

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9029026 Tågesprayer 41,5 CC Rygbåret Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tågesprayer - Varenr. 9029026 Beskrivelse: 41,5 CC, rygbåret

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AZENO Cabriolet SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Cabriolet SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Cabriolet SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil Azeno Cabriolet samlevejledning 1. Pak alle dele ud af kassen og gør klar til samling. 2. Start med bag akslen. 3. Tag de 2 plastik

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

LADYBIRD 41EL /0

LADYBIRD 41EL /0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere